Nowe Centrum Informacji Turystycznej

Urząd Gminy Kartuzy ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 586-945-200, fax 586-945-135 e-mail: [email protected] www.kartuzy.pl GONIEC K A...
0 downloads 5 Views 5MB Size
Urząd Gminy Kartuzy ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 586-945-200, fax 586-945-135 e-mail: [email protected] www.kartuzy.pl

GONIEC K A RT U S K I

bezpłatny informator Gminy Kartuzy · kwiecień 2011 · Rok 17, Nr 3 (114)

Ruszyła budowa

ulicy Kolejowej

Wykonawca rozpoczął prace budowlane, które potrwają do października

Finał plebiscytu „Człowiek Roku 2010” 25 marca podczas uroczystej gali zwycięzcom plebiscytu wręczone zostały nagrody

Historia Kartuz Z okazji rocznicy nadania Kartuzom praw miejskich publikujemy kilka słów o historii miasta

Sołtysi

nowa kadencja 25 marca odbyły się kolejne wybory sołeckie na terenie gminy Kartuzy

Trwają prace

budowlane na Placu św. Brunona Po zimowej przerwie wznowiono prace budowlane przy Placu św. Brunona

Pojawiły się

pierwsze „psie toalety”

Nowe Centrum Informacji Turystycznej Obok budynku Cechu Rzemiosł Różnych powstała Brama Kaszubskiego Pierścienia

Goniec Kartuski

WYDARZENIA

Drodzy Mieszkańcy, wraz z nadejściem wiosny ruszyły w naszej gminie wiosenne porządki. Obecnie trwają prace budowlane kolejnej schetynówki w gminie – ulicy Dworcowej. Wiem, że zamknięte drogi czy objazdy narażają Państwa na niewygodę, lecz warto przetrwać ten trudny czas, aby w przyszłości cieszyć się pięknymi, bezpiecznymi drogami. Wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym w naszej gminie była gala plebiscytu „Lokalne Partnerstwo. Człowiek Roku 2010”. W deszczowe, piątkowe popołudnie swoje statuetki odebrali laureaci nagrody oraz osoby wyróżnione. Z końcem marca uczestniczyliśmy również w konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego pod hasłem „Inwestuj na Kaszubach”. 1 kwietnia dokonaliśmy otwarcia Centrum Informacji Turystycznej – CIT Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Kartuzach, które powstało przy ul. Klasztornej. Możemy być dumni z rozbudowanego budynku Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie właśnie mieści się CIT. Powiększony on został o pomieszczenia informacji oraz salę multimedialną. Jestem przekonana, że przyszłość pokaże, jak ważna dla miasta była to inwestycja. Jak wszyscy wiemy, w ostatnich dniach problem mieszkaniowy Rodziny B. został ponownie nagłośniony. Informuję, że w marcu odbyło się zebranie Komisji Społecznej Urzędu Gminy, która rozpatrywała wnioski rodzin starających się o przyznanie mieszkań. Rozumiem trudną sytuację Rodziny B. i mam szczere intencje na pozytywne rozpatrzenie Ich wniosku. O innych istotnych sprawach dotyczących gminy Kartuzy dowiecie się Państwo z naszego biuletynu samorządowowego, do lektury którego serdecznie zapraszam. Z pozdrowieniami Mirosława Lehman - Burmistrz Kartuz

Goniec Kartuski Bezpłatny Informator Gminy Kartuzy Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. J. Hallera 1 Kontakt: Tel. 586 945 200 Fax 586 945 135 e-mail: [email protected] Internet: www.kartuzy.pl Elektroniczna skrzynka podawcza: www.e-gmina.kartuzy.pl

2

Kilka słów o historii naszego miasta Historia naszego miasta jest ściśle związana z osadnictwem na tych ziemiach zakonu kartuzów, założonego przez św. Brunona z Kolonii k. Grenoble we Francji. W 1838 roku nowy przeor zakonu o. Jonahhes Deterhaus przybył na Kaszuby z Pragi. Nic więc dziwnego, że w krótkim czasie kartuzi skupili ogromny majątek i w 1474 roku posiadali wioskę Gdynię i nieruchomości w Gdańsku. Jako osada Kartuzy istniały już wcześniej. W XVIII wieku północna część obszaru Kartuz należała do Kiełpina, południowa do Prokowa, w pod względem administracyjnym całość podlegała kasztelanii w Chmielnie, a następnie w Mirachowie. Rola i znaczenie kartuskiej osady znajdującej się przy klasztorze wzrosły w pocz. XIX w. Wówczas w wyniku pruskiej reformy administracyjnej Kartuzy stały się siedzibą powiatu z landratem na czele (1818 r.). Od połowy XIX w. zaczęły powstawać w Kartuzach pierwsze budynki administracji, połączenia kolejowe z Lęborkiem, Pruszczem Gdańskim, utwardzanie dróg z Gdańskiem i Bytowem. Rozwój Kartuz przerwała jednak I wojna światowa. Prace nad nadaniem praw miejskich i godła gminie Kartuzy podjął po zakończeniu wojny polski Zarząd Gminy Kartuzy. Na mocy podpisanego 28 czerwca 1919 roku traktatu wersalskiego tereny Kartuz zostały przyjęte przez powstałe państwo polskie. We władanie polskie Kartuzy przeszły 8 lutego 1920 roku. 3 października 1922 roku Urząd Gminy w Kartuzach zwrócił się do dr. Aleksandra Majkowskiego z prośbą o wyrażenie opinii na temat „przyszłego miasta”. Odpisał on następująco: „(...) Gmina Kartuzy jako taka, jak wiadomo, jest nowszej daty

i powstała na pokładzie dawnego klasztoru Kartuzów. Stąd godło, jeżeli ma mieć historyczną i logiczną podstawę, moim zdaniem powinno uwzględnić pochodzenie od osady Kartuzów (...). Godło zakonu Kartuzów okazywałoby głowę czarnego Gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym ozorem bez korony w niebieskim polu i nad głową siedem gwiazd srebrnych w układzie zakonu Kartuzów”. Zdanie dr. Majkowskiego przekonało Radę Kartuz, która uchwałą z dn. 31 stycznia 1923 roku zgodziła się na tę propozycję, przyjmując godło wg proponowanego wzoru. Po przesłaniu w dn. 5 lutego 1923 r. Decyzji do władz w Warszawie Prezes Rady Ministrów i jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych gen. Władysław Sikorski podpisał w dniu 29 marca 1923 roku Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej Kartuzy w poczet miast. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP w dn. 14 kwietnia 1923 roku. Kilka miesięcy później, 10 lipca 1923 roku, Minister Spraw Wewnętrznych mec. Władysław Kiernik wydał dekret następującej treści: „Na podst. Rozporządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 31 marca 1920 roku o godłach, barwach i pieczęciach samorządowych jednostek prawno-publicznych zgodnie z uchwałą Rady gminnej Kartuzy z dn. 31 stycznia 1923 roku nadaję miastu Kartuzy Województwa Pomorskiego godło: Tarczę w niebieskim polu, głowę czarnego Gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym ozorem, nad głową siedem gwiazd srebrnych w układzie zakonu Kartuzów oraz barwy: niebieską, białą, czarną”.

Lepsza współpraca - bardziej bezpieczni mieszkańcy 25 marca w Urzędzie Gminy w Kartuzach podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Straży Miejskiej i Policji w Kartuzach. Porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz

lepszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami. Określa ono szczegółowy zakres i sposoby współdziałania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Goniec Kartuski

WYDARZENIA

Uczciliśmy rocznicę nadania praw miejskich 29 marca odbyła się uroczystość 88-lecia nadania Kartuzom praw miejskich W samo południe pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej spotkały się delegacje uczniów z kartuskich szkół. Po przedstawieniu krótkiej historii nadania praw miejskich nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem. W imieniu Burmistrz Kartuz Mirosławy Lehman kwiaty złożyły delegacje uczniów. Uroczystość poprowadził radny gminy Kartuzy Leszek Przewoski.

VI Dzień Jedności Kaszubów Promocja kaszubskiej kultury

Tegoroczne obchody Dnia Jedności Kaszubów pod hasłem „Kaszëbë są tam, gdzie są Kaszëbi” odbyły się w niedzielę 20 marca w Słupsku. Najważniejszym celem obchodów Dnia Jedności Kaszubów jest w zało-

żeniu organizatorów swoista integracja Kaszubów i związana z nią promocja kaszubskiej kultury. W trakcie imprezy miały miejsce m.in.: turniej gry w „Baśkę”, występy chórów, występy dzieci i młodzieży, pokaz robienia i zażywania tabaki, prezentacje haftu kaszubskiego, kaszubskiej ceramiki, wydawnictw regionalnych, kuchni kaszubskiej, wystawa fotograficzna Słupska. W Słupsku naszą gminę promowała w pięknym stroju kaszubskim Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman, jak również Wiceburmistrz Hanna Pionk i wielu mieszkańców kartuskiego regionu. Wywołującą duże emocje tradycją tej imprezy jest zainicjowany od 2006

roku koncert akordeonistów – próba ustanowienia rekordu Polski w jednoczesnej grze na tym instrumencie. W roku 2010 w Kartuzach zagrało naraz 268 akordeonistów i nasze miasto stało się wówczas rekordzistą. 20 marca w Słupsku jednocześnie zebrało się i dało koncert na akordeonach 204 muzyków, stąd kartuskie dźwięki akordeonowe wciąż brzmią zwycięsko… W trakcie obchodów można było również posłuchać kaszubskich, ukraińskich, litewskich i rosyjskich kapeli, a na zakończenie wystąpił zespół „DAMROKA”, gdzie wokalistką jest Damroka Kwidzińska pochodząca z Kartuz.

Dbamy o czystość miasta Z końcem marca br. gmina Kartuzy w ramach okresu testowego, na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Placu Solidarności ustawiła 3 specjalne automaty, gdzie w cenie 50 gr można nabyć torebkę do usuwania psich i kocich zanieczyszczeń. Miejsce testowe ma na celu zdiagnozowanie reakcji i zachowań mieszkańców, jak również stanowi swoistą formę edukacji społeczeństwa. Zachęcamy mieszkańców Kartuz, właścicieli czworonogów, do korzystania z automatów ułatwiających dbanie o czystość miasta. Do programu pilotażowego przy-

stąpiło aż 16 miast w Polsce. W chwili obecnej liczba ta stale się powiększa. Zauważa się duże zainteresowanie tematem, z uwagi na to, że coraz więcej zwierząt zamieszkuje miasta. Pomimo porządków służb komunalnych, dbałość o tereny zielone, jak również chodniki, stała się nie do opanowania. Niestety, wciąż brakuje nam tego, wydaje się, podstawowego nawyku sprzątania po swoich pupilach. Dzięki włączeniu w akcję “Psia Toaleta” mamy szansę przyczynić się do poprawy, a tym samym ulepszenia naszego otoczenia. 3

Goniec Kartuski

WYDARZENIA

„Lokalne Partnerstwo. Człowiek Roku 2010”

NAGRODY ROZDANE!

Zwycięzcy plebiscytu z Panią Burmistrz Kartuz i eurodeputowanym UE Janem Kozłowskim

25 marca podczas uroczystej gali zostały wręczone Nagrody Burmistrza Kartuz

4

25 marca w kartuskim Domu Rzemiosła miała miejsce doroczna gala z okazji wręczenia Nagród Burmistrza Kartuz „Lokalne Partnerstwo. Człowiek Roku 2010”, przyznawanych za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalnej, społecznej, samorządowej, artystycznej i sportowej na rzecz gminy. Wśród gości znaleźli się m.in. b. Marszałek Województwa Pomorskiego, obecnie Europoseł Jan Kozłowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Dariusz Męczykowski oraz Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Imprezę poprowadził Bogdan Szczepański, a uświetniła ją znana czeska artystka Gabi Gold z zespołem.

Goniec Kartuski

WYDARZENIA

Nagrody Główne Dariusz Męczykowski

wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego

Franciszek Kwidziński

kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”

Krystyna Gryz

dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach

Ewa Kasprzak

dyrektor szkoły w Pomieczyńskiej Hucie

Stanisława i Eugeniusz Jereczek

właściciele sklepu „Świat Dziecka” (za działaność charytatywną)

Jerzy Głuszek profesor medycyny

Kamil Gradek kolarz

Wyróżnienia Wojciech Hewelt

Agata Flisikowska, Patrycja Kuźmitowicz, Alicja Bronk, Marta Sikorska), trenerka koszykówki UKS Trops Kartuzy

Marek Marczyński

Tadeusz Orczykowski

Marian Lica

Edward Chlebba

kierownik Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Łapalicach prezes OSP w Pomieczyńskiej Hucie

kierownik GKS Cartusia 1923

członek KSS Sokół, organizator Kartuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

za aktywizację emerytów i rencistów

Arkadiusz Zalewski i Sebastian Cieśliński

właściele salonu optycznego „Brillowscy”

trenerzy pływania

Arkadiusz Blok

pedagog i nauczyciel, trener koszykówki UKS Trops Kartuzy

Monika Tomaczkowska z drużyną koszykarek (Paulina Zając, Oliwia Jaskólska, Paulina Niedziółka, Aleksandra Makurat, Julia Lewna, Adrianna Gruchała,

Beata i Cezary Brillowscy

Celina Leszczyńska-Rubin

instruktorka śpiewu w Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca „Kaszuby”

Dominik Kreft

pracownik firmy ochroniarskiej (w ubiegłym roku pomógł ująć wandali, którzy zniszczyli zegar kartuskiego kościoła)

5

Goniec Kartuski

INWESTYCJE

Ruszyła budowa ulicy Kolejowej Wykonawca rozpoczął już prace budowlane, które potrwają do października Starania o realizację budowy ulicy Kolejowej trwały od 2007 roku. Dopiero w 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę ulicy. Wniosek do narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożono 30 września 2010 roku. Godny podkreślenia jest fakt, że nasz wniosek nie miał żadnej poprawki i uzyskał trzecią, bardzo wysoką lokatę w województwie, otrzymując tym samym 50-procentowe dofinansowanie z budżetu tzw. schetynówek. 18 lutego 2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku podpisana została umowa dotycząca budowy kolejnego odcinka ulicy Kolejowej w Kartuzach. Swoje podpisy złożyli na niej Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman. Obecnie jesteśmy na etapie rozpoczęcia prac budowlanych. Umowę na

Prace związane z niwelacją terenu pod budowę drogi

wykonanie zadania gmina Kartuzy podpisała z Przedsiębiorstwem Usług Drogowo-Mostowych „Dromos”, która przystapiła już do budowy. Wykonawca ma za zadanie budowę ulicy Kolejowej o długości 390 mb, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej. W ramach inwestycji wykonane zostaną także

nowe chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i parking na około 60 samochodów. Zamknięcie ulicy nastąpi, gdy będzie to już konieczne. Prace budowlane potrwają do końca października br. Dla mieszkanców publikujemy poniżej plan sytuacyjny.

DOTACJA NA USUNIĘCIE I UTYLIZACJĘ AZBESTU termin składnia wniosków do 30.04.2011 r.

Burmistrz Gminy Kartuzy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej do zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych w ramach „Gminnego Programu Usuwania Wyrobów zawierających Azbest dla Gminy Kartuzy” na rok 2011. Beneficjentami mogą być: 1. Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością. 2. Wspólnoty Mieszkaniowe posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem, budowlą lub instalacją. Wnioski: a) formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej www.bip.kartuzy.pl; Zakładka: Inne/Ochrona Środowiska/Usuwanie Azbestu bądź bezpośrednio w pok. 204 Urzędu Gminy Kartuzy b) załączniki do wniosku: - tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) - potwierdzenie złożenia zgłoszenia zamiaru wymiany wyrobu azbestowego, którego należy dokonać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatu Kartuskiego, ul. 11 Listopada 7, 83-300 Kartuzy - wypełniony formularz oceny stanu użytkowania wyrobu azbestowego (do pobrania w pok. 204 Urzędu Gminy Kartuzy lub ze strony internetowej www.bip.kartuzy.pl; Zakładka: Inne/Ochrona Środowiska/Usuwanie Azbestu). Termin składania wniosków: od 1 marca do 30 kwietnia 2011 r. Miejsce składania wniosków: Kancelaria Urzędu Gminy, pok. 100, w godz. pracy Urzędu. (pon.-śr. od 8.00 do 16.00; czw.-pt. od 7.30 do 15.30) bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kartuzy, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – pok. 204 Urzędu Gminy Kartuzy bądź telefonicznie pod numerem 58 694-52-34. Wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć przed przystąpieniem do wymiany wyrobu azbestowego. Demontaż, transport i utylizację może wykonać wyłącznie podmiot posiadający stosowne zezwolenia na świadczenie usług w tym zakresie, wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Wnioski niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane. Burmistrz Gminy Kartuzy - Mirosława Lehman 6

Goniec Kartuski

INWESTYCJE

Modernizacja Placu św. Brunona Po kilkumiesięcznej zimowej przerwie Wykonawca Zarządu Dróg Wojewódzkich wznowił prace Po kilkumiesięcznej zimowej przerwie wznowione zostały roboty przy Placu św. Brunona w Kartuzach. Praca idzie już pełną parą, a modernizacja ma potrwać do 30 kwietnia. Pierwotny termin zakończenia robót przewidziany był na 15 grudnia ubiegłego roku, jednak prace musiały zostać przerwane z powodu pogorszenia pogody. Jednocześnie dzięki obecnej, sprzyjającej aurze już od maja będziemy mogli cieszyć się z zakończenia kolejnej inwestycji w gminie – modernizacji jednego z najważniejszych dla Kartuz węzła komunikacyjnego, współfinansowanego przez samorząd województwa pomorskiego i gminę Kartuzy.

ZAPROSZENIE

BURMISTRZ KARTUZ Zaprasza mieszkańców na otwarcie sezonu żeglarskiego do centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu ZŁOTA GÓRA - 30 kwietnia godz. 12.00-18.30 Realizatorzy: Open Yachting, Urząd Gminy, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Kartuzy, UKŻ Lamelka (regaty March Racing Clinic, regaty Optymist, kuchnia kaszubska, inne atrakcje)

7

Goniec Kartuski

INWESTYCJE

Inwestujcie na Kaszubach!

Lada chwila startuje realizacja projektu „Inwestuj na Kaszubach”

ZNAKI PROGRAMÓW

formy uzupełniające

UWAGA!

Formy uzupełniające znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku

2.02

Uczestnicy konferencji, od lewej: Bumistrz Kościerzyny Zdzisław Czucha, Wiceburmistrz Bytowa Adam Leik, Marszałek Województwa Pomorskiego Znaki Pomoc Techniczna Kapitał Ludzki w formie uzupełniającej Mieczysław Struk oraz Burmistrz Kartuz isąMirosława Lehman takie same jak przedstawione na karcie 2.01.

Lada chwila startuje realizacja Będzie to już druga inicjatywa każdy przedsiębiorca będzie mógł projektu „Inwestuj na Kaszubach”, oprócz formy „Zintegrowanego Systemu zamieścić i aktualizować bezpłatnie ZNAKI PROGRAMÓW formy uzupełniające 2.02 ZNAKIna PROGRAMÓW uzupełniające 2.02 który miasta Kartuzy, Bytów i Koście- Informacji Turystycznej Bram Kaszub- informacje dotyczące jego firmy i bieżąrzyna otrzymały dofinansowanie ze skiego Pierścienia”, która posłuży nie cej oferty. Właściciele ziemi będą mieli środków Unii Europejskiej. 22 marca tylko turystom, ale przede wszystkim szansę zamieścić ogłoszenie, a inwew Sali Herbowej Urzędu Marszałkow- lokalnym firmom, ale to nie wszystko. storzy dowiedzieć się, co należy zrobić skiego Województwa Pomorskiego Jak powiedziała podczas konferencji i z kim się skontaktować, żeby sprawmiała miejsce konferencja prasowa, Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman: nie zrealizować inwestycję. Dzięki unijdotycząca przedsięwzięcia, z udzia- „Chcemy otworzyć się na innych, tak- nemu dofinansowaniu po raz pierwszy łem Marszałka Mieczysława Struka, że przedsiębiorców zza granicy, na- dojdzie do integracji bazy firm dziaBurmistrz Kartuz Mirosławy Lehman, leżymy bowiem do UE. Jak pokazują łających na Kaszubach. Portal stanie Wiceburmistrza Bytowa Adama Leika najnowsze badania, które zapewne się narzędziem dla przedsiębiorców oraz Burmistrza Kościerzyny Zdzisława Państwo znają, to właśnie Kaszuby są do bezpłatnej promocji swoich firm Czuchy. najczęściej odwiedzanym miejscem w i usług, będąc jednocześnie szansą na Wspólne starania dla dobra i rozwo- naszym województwie przez turystów. pobudzenia lokalnego rynku pracy. ju Kaszub stało się celem pracy Byto- To tu chcą oni skorzystać z dobrych Całkowita wartość projektu ze środwa, Kartuz i Kościerzyny, dzięki wyko- usług gastronomicznych, noclegowych ków Regionalnego Programu Operzystaniu możliwości, którą dają środki oraz, co trzeba podkreślić, z turystyki racyjnego dla Województwa Pomorunijne. Na bazie wieloletniej współpra- aktywnej”. skiego na lata 2007-2013 wynosi cy będą tworzyć wspólny projekt pn. Portal inwestujnakaszubach.com sta- 504.000 zł, zaś wsparcie unijne to „Inwestuj na Kaszubach”. nie się pierwszym miejscem, gdzie 75% kosztów inwestycji. Inicjatywa, która obejmuje swym zasięgiem obszar gminy Kartuzy, gminy Bytów i gminy miejskiej Kościerzyna ma na celu stworzenie w ramach kampanii promocyjnej portalu, scalającego firmy i przedsiębiorstwa na Kaszubach. 8

uzupełniające FormyUWAGA! uzupełniające znaków programów są zbudowane Formy z zestawienia znaku znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku Znaki Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki w formie uzupełniającej są takie same jak przedstawione na karcie 2.01.

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIWIZUALNEJ – KSIĘGA2007 IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI

UWAGA! Znaki Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki w formie uzupełniającej są takie same jak przedstawione na karcie 2.01.

Goniec Kartuski

INWESTYCJE

Otwarcie Centrum Informacji Turystycznej formy uzupełniające

UWAGA! Znaki Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki w formie uzupełniającej formy są takie same jak przedstawione na karcie 2.01.

Formy uzupełniające znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku

ZNAKI PROGRAMÓW uzupełniające

ZNAKI PROGRAMÓW

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007

Idea utworzenia sieci punktów informacji turystycznej na obszarze Kaszub powstała w 2003 roku. Gdy 6 lat później pojawiła się możliwość uzyskania na ten cel dofinansowania z Unii Europejskiej, zawiązała się współpraca aż 12 zainteresowanych gmin oraz powiatu kartuskiego – lidera projektu. W jej wyniku na konkurs grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego złożono projekt pt. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną o wartości 13.683.668,85 zł, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 8.592.501,72 zł. Zakłada on wybudowanie w latach 2009–2011 sieci 12 nowoczesnych placówek o jednolitym wystroju i wyposażeniu, oferujących kompleksowy system obsługi ruchu turystycznego – propozycje noclegów, wyżywienia, atrakcji rekreacyjnych, a także dystrybucję materiałów promocyjnych o Kaszubach.

2.02

formy uzupełniające

2.02

uzupełniające FormyUWAGA! uzupełniające znaków programów są zbudowane Formy z zestawienia znaku znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku Znaki Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki w formie uzupełniającej są takie same jak przedstawione na karcie 2.01.

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007

UWAGA! Znaki Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki w formie uzupełniającej są takie same jak przedstawione na karcie 2.01.

Informacja turystyczna

2.02

ZNAKI PROGRAMÓW

W Kartuzach na ul. Klasztornej powstała jedna z Bram Kaszubskiego Pierścienia

Gmina Kartuzy posiada niezwykle bogate i zróżnicowane walory przyrodnicze, kulturowe i sportowo-rekreacyjne. Dzięki odpowiedniemu ich wykorzystaniu można będzie ukierunkować rozwój gminy na obsługę turystyki. Nowo otwarte Centrum wzbogaci ofertę regionu, przyczyni się do promocji obiektów dziedzictwa kulturowego, obszarów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, a także lokalnych produktów tu-

rystycznych. Przede wszystkim jednak służy pomocą zarówno odwiedzającym, jak i udzielającym gościny. CIT Brama Kaszubskiego Pierścienia w Kartuzach powstała przy ul. Klasztornej, w sąsiedztwie najbardziej znaczącego zabytku – zespołu poklasztornego kartuzów. Według projektu opracowanego przez Autorską Pracownię Architektury Tomasza Golanko rozbudowano budynek Cechu Rzemiosł Różnych o pomieszczenia informacji oraz salę multimedialną. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest ekspozycja tradycyjnych strojów kaszubskich. Na zewnątrz, przy wejściu do CIT, zlokalizowany zostanie infokiosk, który pozwoli na korzystanie z informacji poza godzinami funkcjonowania placówki. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-DrogowoMostowe Kunikowski i S-ka sp. z o.o. z Przodkowa. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 1.193.356 zł, w tym dofinansowanie uzyskane ze środków EFRR: 734.796 zł. 9

Goniec Kartuski

INFORMACJE

Sołeckie wybory samorządowe (cd.) Na terenie gminy Kartuzy odbyły się kolejne zebrania sołeckie

Edmund Joskowski Edmund Kotłowski Wojeciech Miotk

Stanisław Okroj

Paweł Rybakowski

25 marca odbyły się kolejne wybory sołeckie na terenie gminy Kartuzy. Mieszkańcy Głusina ponownie powierzyli urząd sołtysa Edmundowi Joskowskiemu. W Starej Hucie na nowego sołtysa powołano Wojciecha Miotka, natomiast funkcję sołtysa Staniszewa pełni obecnie Stanisław Okroj. Mirachowo ponownie reprezentuje Edmund Kotłowski, a w Prokowie wybrano nowego sołtysa – Pawła Rybakowskiego. Następne wyniki wyborów sołeckich zamieścimy w majowym wydaniu „Gońca”.

Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce Burmistrz Kartuz wręczyła uczniom stypendia za wyniki w nauce Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy w Kartuzach Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman wręczyła 30 szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom stypendia za wyniki w nauce. Najwyższa średnia wśród uczniów gimnazjów wynosi 5,46 i osiągnęła ją Magdalena Kaszuba z Gimnazjum nr 2 w Kartuzach; wśród licealistów najwyższa średnia wynosi 5,33 – osiągnął ją Łukasz Kostuch z Liceum Collegium Marianum w Pelplinie. W grupie studentów najwyższą średnią uzyskał Adam Klawikowski z Politechniki Gdańskiej, kierunek: elektronika i komunikacja.

Stypendia trafiły do 17 gimnazjalistów, 5 licealistów, 3 uczniów technikum i 5 studentów. Kwoty przyznanych stypendiów na II półrocze 2010/2011 miesięcznie wynoszą: uczeń gimnazjum – 208 zł; uczeń liceum, technikum – 277 zł, student – 347 zł. Celem wsparcia finansowego jest pomoc w dalszym rozwoju zainteresowań i osiągnięć w nauce. W trakcie spotkania w Urzędzie Gminy w Kartuzach zebrani stypendyści, ich rodzice i nauczyciele mieli możliwość bliższego poznania się i rozmowy na temat swych sukcesów, pasji, marzeń.

Gościem specjalnym był Adam Marszk – student ostatniego roku ekonomii SGH w Warszawie, zaangażowany w pracę studenckiego koła naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (były uczeń LO nr 1 z wynikiem 5,86), który w imieniu wszystkich stypendystów złożył podziękowania na ręce Pani Burmistrz za pomoc, jaką dla młodych ludzi stanowią stypendia. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do wyznaczania sobie celów, aby i oni mogli sięgnąć po nagrody stypendialne.

Na wspólnej fotografii Pani Burmistrz z 30 stypendystami oraz ich rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Urzędu Gminy w Kartuzach

10

Goniec Kartuski

INFORMACJE

OGŁOSZENIE PRZETARGU BURMISTRZ GMINY KARTUZY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji przemysłowej położonej w Brodnicy Górnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/3 o powierzchni 0.1300 ha stanowiącej własność Gminy Kartuzy dla, której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 824.

Cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi: 70.000 zł • Wadium wynosi 4.000 zł Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem przemysłowym o powierzchni 192,30 m2 (była remiza strażacka). Budynek znajduje się w złym stanie technicznym, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie kwalifikuje się do objęcia ochroną konserwatorską. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kartuzy nieruchomość położona jest na terenie przewidzianym jako obszar zabudowy skoncentrowanej o różnych funkcjach. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis "Stan księgi wieczystej nie jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym - prawo własności części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 364 o powierzchni 0.3000 ha i nr 368 o powierzchni 0.3300 ha przysługuje Andrzejowi Rotha".

Przetarg odbędzie się dnia 23.05.2011 r. o godz. 10.00 w gmachu Urzędu Gminy Kartuzy ul. Hallera 1 sala 28 na parterze budynku. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy: Bank PKO BP Oddział w Gdańsku nr 70 1020 1811 0000 0502 0188 9500 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 700 zł. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, a środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Kartuzy. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kartuzach, Zespół ds. Nieruchomości i Gospodarki Lokalowej, pok. 201, telefon 58 694-52-01, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek - środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia 09.05.2011 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kartuzy.-4 Burmistrz Gminy Kartuzy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

11

Goniec Kartuski

INFORMACJE

Szczęśliwy Dzień Zapraszamy

Mieszkańców Gminy Kartuzy na modlitewne czuwanie z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II

RYNEK 30 kwietnia ( sobota ) godz. 20.00 Organizatorzy: Urząd Gminy Kartuzy, Parafia pw. św. Kazimierza, Parafia pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia św. Wojciecha, Gimnazjumi Liceum Katolickie im Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Muzyczna I stp im. I.J. Paderewskiego, Centrum Kultury “Kaszubski Dwór”

Świąt Wielkanocnych pełnych miłości, radości i zdrowia w życiu prywatnym i zawodowym Wszystkim mieszkańcom Gminy Kartuzy oraz gościom życzą Ryszard Duszyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach

12

Mirosława Lehman Burmistrz Kartuz

Wydrukowane na papierze ekologicznym z odzysku.

Niech wesołe Alleluja, które niesie odrodzenie duchowe, napełni nas wszystkich spokojem i wiarą. Da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Suggest Documents