No title

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX S I E R A D Z • Sp. z o.o. 1 9 7 2 Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (woj. łódzkie) to...
Author: Maja Karczewska
4 downloads 0 Views 14MB Size
Zakłady

Mechaniczne

CHEMITEX S I E R A D ZSp. z o.o.

1 9 7 2

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (woj. łódzkie) to renomowana firma produkująca armaturę przemysłową, w szczególności stalowe zawory kulowe (stal kwasoodporna, węglowa). Wykonywane w wersjach kołnierzowych, do wspawania i gwintowych na podstawie norm PN-EN, ANSI, API, BS, DIN w zakresie średnic DN4÷DN350 oraz w zakresie ciśnień PN 6÷PN 260. Nasza Spółka obsługuje wiele gałęzi przemysłu, takich jak petrochemiczny, naftowy, gazowniczy, górniczy, energetyczny czy stoczniowy, a nasze produkty sprawdzają się w największych polskich przedsiębiorstwach, zakładach naftowych, kopalniach gazu ziemnego czy stoczniach. Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg standardu ISO 14001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg standardu PN-N 18001. Produkowaną armaturę CHEMITEX ma prawo oznaczać znakiem CE na podstawie certyfikatu zgodności z Dyrektywą 97/23/WE. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów działania Z.M.CHEMITEX ukierunkowane są na ciągłe doskonalenie w zakresie produkcji, jak i jakości obsługi Klienta. Dzięki 40-sto letniej tradycji i ogromnemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać najbardziej nietypowe zawory kulowe. Zapraszamy do współpracy, bezpośrednich przedstawicieli firm użytkujących zawory oraz firmy instalacyjne i projektowe.

Pomożemy w doborze właściwej armatury do istniejących potrzeb.

Kontakt: • Centrala tel.: +48 43/ 822 06 11 fax: +48 43/ 827 86 25 e-mail: [email protected]

• Dział handlowy tel.:

+48 43/ 822 04 26 +48 43/ 827 86 64 fax: +48 43/ 822 06 12 e-mail: [email protected]

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

1

Przedstawiony w katalogu program produkcji obejmuje :  zawory kulowe pełno przelotowe o średnicach DN6 ÷ DN 350, 

zawory kulowe o zredukowanym przelocie o średnicach DN50 ÷ DN 350,zawory kulowe trójdrogowe i wielodrogowe o średnicach DN 6 ÷ DN 500,zawory kulowe regulacyjne o średnicach DN10 ÷ DN 250,przezierniki i wzierniki o średnicach DN15 ÷ DN 300,

Budowa armatury oparta jest na obowiązujących normach europejskich, na życzenie wykonujemy armaturę wg norm innych państw (DIN, ANSI, BS, API). Na życzenie wykonujemy zawory kulowe z dwoma różnymi przyłączami, np. kołnierzowymi i spawanymi lub gwintowanymi, spawanymi i gwintowanymi. Wykonujemy też kurki odbiegające od wykonania standardowego wg propozycji klienta ( np. inne długości zabudowy, owiercenia kołnierzy, wyniesienia rękojeści, itp). Uwaga: Zakład prowadzi serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, usługi w zakresie remontu armatury. Z.M. „CHEMITEX” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w produkowanej armaturze oraz zmianę programu produkcji. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. oprócz standardowej produkcji armatury przemysłowej zajmuje się również wykonywaniem usług galwanicznych. Oferujemy wykonanie następujących pokryć ochronnych:     

chromowanie (chrom techniczny twardy) maksymalne wymiary detali 1450x400x650mm, masa do 200kg, cynkowanie elektrolityczne, polerowanie chemiczne i anodowanie aluminium, wybłyszczanie elektrochemiczne detali ze stali kwasoodpornej, nakładanie powłok malarskich (metodą elektrostatyczną) Maksymalne wymiary detali 2200x550x1500mm, masa jednostkowa do 75kg.

Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków pogalwanicznych dzięki czemu galwanizernia jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Zastosowanie Zawory kulowe służą do otwierania, regulowania (zawory regulacyjne) lub odcinania przepływu czynnika roboczego pod ciśnieniem, mogą pracować w dowolnym położeniu. W zależności od zastosowanych materiałów konstrukcyjnych (wersja I lub II) mogą być stosowane w rurociągach wody pitnej, destylowanej, demineralizowanej, pary wodnej i kondensatu, w rurociągach przesyłu i obróbki paliw, ropy naftowej, w sieciach gazowniczych w tym propan-butan (ciekły-gazowy), tlenowych, CO2, próżni, cieczy oleistych, rozpuszczalników, kwasów organicznych i nieorganicznych, ługów, roztworów soli, asfaltu, smoły i innych. Specjalne typy zaworów kulowych mogą służyć do odcinania przepływu past i zawiesin. Dużą zaletą produkowanych przez nas zaworów jest możliwość wymiany poszczególnych części, gdyż są rozbieralne (np. uszczelki, kuli, trzpienia).

2

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

Certyfikaty i uprawnienia

 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001  Certyfikat zatwierdzenia stosowania systemu jakości zgodnego z wymaganiami określonymi w module H Dyrektywy 97/23/WE, uprawniający do znakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa CE  Certyfikat upoważniający do oznaczania kurków znakiem „B”, jako potwierdzenie stosowania kryteriów technicznych Instytutu Nafty i Gazu,  Świadectwo Jakości Zdrowotnej dot. Kurków kulowych, których elementy stykają się z artykułami spożywczymi i wodą pitną, • Rosyjski Certyfikat zgodności z Reglamentem Technicznym „O bezpieczeństwie maszyn i oprzyrządowania”, dopuszczający zawory naszej produkcji do obrotu na rynku Federacji Rosyjskiej. g

Ponadto nasze wyroby zostały przebadane i uzyskały pozytywną opinię:  techniczną Instytutu Nafty i Gazu potwierdzającą, że zawory kulowe spełniają

wymagania norm i wytrzymują obciążalność termiczną 650°C,  Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ciepłownictwa SPEC w Warszawie,  Ośrodka Badawczo Rozwojowego Armatury Przemysłowej - Armaturowe Centrum Badawcze w Kielcach. Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

3

Na produkowane przez nas wyroby ciśnieniowe deklarujemy pełną zgodność z wymogami Dyrektywy 97/23/WE. Jesteśmy uprawnieni do oznaczania naszej armatury znakiem CE zgodnie z otrzymanym certyfikatem zatwierdzenia stosowania systemu jakości zgodnego z wymaganiami określonymi w module H Dyrektywy 97/23/WE. Armatura przemysłowa wykonywana jest zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi oceny kategorii zagrożenia. Gazów , gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par oraz cieczy o Cieczy o ciśnieniu pary w najw yższej dopuszczalnej temperaturze w yższym od ciśnieniu pary w najw yższej dopuszczalnej temperaturze w yższym od normalnego normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o nie w ięcej niż 0,5 bara, w ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o w ięcej niż 0,5 bara, w następującym zakresie: następującym zakresie:

w przypadku płynów z grupy 1 (gazy niebezpieczne) w g tabl. 6 załącznika II do Dyrektyw y 97/23/WE PS DN

6

10

16

25

40

>40

32

I

I

I

I

II

II

40

I

I

I

I

II

II

50

I

I

I

II

II

II

65

I

I

II

II

II

II

80

I

I

II

II

II

II

w przypadku płynów z grupy 2 (gazy pozostałe) w g tabl. 7 załącznika II do Dyrektyw y 97/23/WE

6

10

16

25

40

63

w przypadku płynów z grupy 2 (ciecze pozostałe) w g tabl. 9 załącznika II do Dyrektyw y 97/23/WE

w przypadku płynów z grupy 1 (ciecze niebezpieczne) w g tabl. 8 załącznika II do Dyrektyw y 97/23/WE

>63

6

10

16

25

40

63

>63 ?500

>500

II

II

III

6

10

16

>25 ?500

>500

I

II

10 15 20 25

I

I

I

II

II

III

I

I

I

I

II

II

III

I

I

I

I

I

II

II

II

III

I

I

I

I

I

II

II

II

III

100

I

I

II

II

II

II

I

I

I

I

I

II

II

II

II

III

125

II

II

II

II

III

III

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

III

150

II

II

II

III

III

III

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

III

200

II

II

II

III

III

III

I

I

I

II

II

II

II

250

II

II

III

III

III

III

I

I

II

II

II

II

II

300

II

II

III

III

III

III

I

I

II

III

III

III

III

350

II

II

III

III

III

III

I

I

III

III

III

III

III

I

400

III

III

III

III

III

III

I

II

III

III

III

III

III

450

III

III

III

III

III

III

I

II

III

III

III

III

III

500

III

III

III

III

III

III

I

II

III

III

III

III

III

I II III

II

II

II

II

II

III

I

II

II

II

II

II

III

I

II

II

II

II

II

III

I

II

I

II

II

II

II

II

III

I

I

II

I

I

II

II

II

II

II

III

I

I

II

I

I

II

II

II

II

II

III

I

I

II

I

I

II

II

II

II

II

III

I

I

II

W yroby nie podlegają oznacze niu CE W yroby podlegają oznaczeniu CE. W ykonanie wg wym ogów Dyrektywy 97/23/W E . Oznaczenie I, II i III okresla kategorie zagr ożenia (III – najwyższa kategoria zagrożenia)

Do wyprodukowanej armatury oznaczonej znakiem CE załącza się:  deklarację zgodności,  instrukcję DTR. Produkowana w Z.M. CHEMITEX armatura podlega badaniom Zgodnie z normami PN-EN 12266-1, PN-EN 12266-2. Badaniu szczelności poddawane jest 100% wyprodukowanej armatury wg zawartej w normach procedurze:  szczelność zewnętrzna oraz wytrzymałość,  szczelność wewnętrzna. Potwierdzeniem wykonania badań jest wystawienie Świadectwa Kontroli Jakości typ 3.1 wg PN-EN 10204.

4

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

Wykaz materiałów podstawowych elementów zaworów kulowych

Lp.

Nazwa części

Wersja I

Wersja II

1

Korpus

1.4301; 1.4541

P355NH; S355J2H

2

Kula

1.4301; 1.4541

1.4301; 1.4541

3

Trzpień

1.4301; 1.4541

1.4006; 1.4418 QT

4

Złącze

1.4301; 1.4541

P355NH; S355J2H

5

Uszczelka kuli

PTFE; PEEK; POM

PTFE; PEEK; POM

6

Uszczelka trzpienia

PTFE; PEEK

PTFE; PEEK

7

Uszczelka korpusu

PTFE; PEEK

PTFE; PEEK

8

Podkładka ograniczająca

1.4028

1.4038

9

Dławik

1.4301; 1.4541

1.4301; 1.4541

10

Podkładka zabezpieczająca

1.4301; 1.4541

1.4301; 1.4541

11

Rękojeść

1.0503

1.0503

12

Śruba dwustronna

1.4318

1.7218

13

Sprężyna talerzowa

1.4310

1.4310

14

Kołek walcowy

1.4301; 1.4541

1.4301; 1.4541

15

Podkładka sprężysta

1.4301; 1.4541

P355NH; S355J2H

16

Nakrętka

1.4301; 1.4541

1.7225

17

Oprawa uszczelki kuli

1.4301; 1.4541

P355NH; S355J2H

18

Sprężyna śrubowa

12R10

12R10

19

Oring

NBR; EPDM; FPM

NBR; EPDM; FPM

Oznaczenie zaworu kulowego - na tabliczce znamionowej: • typ zaworu - oznaczenie charakteryzujące konstrukcję zaworu, • materiał - gatunek materiału, z którego wykonano korpus i przyłącze zaworu, • NR - numer ewidencyjny armatury, rok produkcji, • DN - średnica nominalna oznaczająca przelot kurka, • PN - oznaczenie nominalne ciśnienia, • PT - dopuszczalne ciśnienie robocze , lub PS – maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar], • TP - dopuszczalna temperatura robocza, lub TS - maksymalna dopuszczalna temperatura [°C], • znak - zgodność z przepisami krajowymi lub międzynarodowymi, • inne – wg wymagań specjalnych. Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

5

Charakterystki przepływowe zaworów kulowych prostoprzelotowych dla DN 6÷350

Współczynnik przepływu Kv [ m3/h] Czynnik - woda Parametry: gęstość 1000kg/m3 ; dyn. wsp. lepkości 1,0 cP; temperatura 20°C

6

DN

6

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

Kv

4,5

10,6

21,0

34,0

64,0

102,0

170,0

310,0

560,0

830,0

1400,0

2010,0

3300,0

6400,0

10200,0

17150,0

20800,0

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

Charakterystyka przepływu zaworów kulowych regulacyjnych o przepływie stałoprocentowym

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

7

Charakterystyka przepływu zaworów kulowych regulacyjnych o przepływie proporcjonalnym

8

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

Wykres “ciśnienie - temperatura” dla uszczelek kuli z PTFE i PEEK PTFE

PEEK

Minimalna temperatura pracy jest zależna od wersji materiałowej korpusu. Dla uszczelnień wykonanych w specjalnej zabudowie zakres stosowanych temperatur powiększa się o ok. 20°C. Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

9

Typy powierzchni uszczelniających kołnierzy wykonanych według PN-EN 1092-1

10

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

SPOSÓB ZAMAWIANIA Przy zamawianiu należy podać: a) zawory kulowe z dźwignią ręczną •

nazwę wyrobu - zawór kulowy kołnierzowy, zawór kulowy do przyspawania, przeziernik, itp.typ zaworu (np. ZKc-K, ZKT-G „L”)- określający rozwiązanie konstrukcyjne, rodzaj przyłącza, długość zabudowyśrednicę nominalną DN - określającą przelot zaworu [mm]ciśnienie nominalne PN lub CLASS - określające wymiary przyłącza wytrzymałość zaworu w barachciśnienie robocze (np. prob 12 bar) - określa dopuszczalne ciśnienie robocze przy podanej temperaturzetemperatura robocza (np. trob + 120°C) - określa dopuszczalną temperaturę roboczą przy podanym ciśnieniumedium (np. gaz ziemny, kwas solny, para) - określa rodzaj czynnika roboczego, stężenie, gęstość, symbol chemicznywersja materiałowa - określa standardowe wersje materiałowe wersja I, lub IIśrodowisko zewnętrzne zamontowania armatury - umiejscowienie zaworu w budynku czy na zewnątrz, temp otoczenia i innewspółczynnik przepływu Kv [m /h], lepkość [cP] - wymagane dla zaworów regulacyjnychwyniesienie rękojeści - z kolumną do instalacji podziemnych, do gazów skroplonych, do instalacji izolowanych (podać długość wyniesienia)specjalne wymagania klienta - antyelektrostatyczność, wykonanie ogniobezpieczne, specjalna długość zabudowy, wyłączniki sygnalizujące.

b) zawory kulowe sterowane napędem Podać rodzaj napędu i wyposażenia: •

E- siłownik elektrycznyPd - siłownik pneumatyczny dwustronnego działaniaPj - siłownik pneumatyczny jednostronnego działaniaM - przekładnia mechaniczna

Siłowniki elektryczne i pneumatyczne wraz z wyposażeniem, jeżeli wymagają tego warunki, mogą być wykonane do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Ex zgodnie z normami europejskimi EN 500015 do EN 500028. Dokładnych informacji udziela: dział handlowy Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy typ ZKT-K DN 50 kula „L”, PN16, wersja II, ciśnienie robocze prob= 10bar, temperatura robocza trob +50°C÷120°C, medium -olej, umiejscowienie - zawór wewnątrz budynku.

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

11

Spis kart katalogowych Zawory kulowe kołnierzowe Zawór kulowy kołnierzowy trzyczęściowy ZK-K …………………………………………………..………. 14-15 Zawór kulowy kołnierzowy dwuczęściowy, „lekki” ZK-Ka ……………………….………………….….… 16-17 Zawór kulowy kołnierzowy trzyczęściowy ze wzmocnionym uszczelnieniem trzpienia ZKU-K ..….…. 18-19 Zawór kulowy kołnierzowy dwuczęściowy ze wzmocnionym uszczelnieniem trzpienia ZKU-Ka ........ 20-21 Zawór kulowy kołnierzowy trzyczęściowy do gazów skroplonych ZKG-K ……………..……….……… 22-23 Zawór kulowy kołnierzowy dwuczęściowy do gazów skroplonych ZKG-Ka ………..……….…………. 24-25 Zawór kulowy kołnierzowy z zredukowanym przepływem ZK-Kd ………………………..………...…… 26-27 Zawór kulowy kołnierzowy wysokociśnieniowy ZK-KD ………………………………..……….......……. 28-29 Zawór kulowy kołnierzowy ogrzewany ZK-KO ………………………………………………....…….…… 30-31 Zawór kulowy kołnierzowy ogrzewany na całej długości ZK-KOd ……………………………….......…. 32-33 Zawór kulowy kołnierzowy dla mediów o dużej ścieralności ZK-KDj ……………………..…….........… 34-35 Zawór kulowy kołnierzowy dla mediów o dużej ścieralności z dodatkowym uszczelnieniem ZK-KDk .. 36-37 Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy ZKT-K …………………………………………..…….………...… 38-39 Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy z dojściem od dołu ZKT-Kd ………………..……………….... 40-41 Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy wysokociśnieniowy ZKT-KD …….……………..……......…….. 42-43 Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy regulacyjny ZKT-KR ……………………………..……………... 44-45 Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy przełączalny ZKT-KP …………………………………..…….… 46-47 Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy wysokociśnieniowy przełączalny Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy ogrzewany Zawór kulowy kołnierzowy wielodrogowy Zawór kulowy kołnierzowy regulacyjny

ZKT-KDP ……..………….. 48-49

ZKT-KO ……………………………..……………. 50-51

ZKW-K …………………………………………..………….… 52-54 ZK-KR ………………………………………….……………….. 55-57

Zawór kulowy kołnierzowy kompensacyjny

ZKc-K ………….………………………………….…..……. 58-59

Zawór kulowy kołnierzowy kompensacyjny dwuczęściowy ZKc-Ka …………………………………… 60-61 Zawory kulowe międzykołnierzowe Zawór kulowy międzykołnierzowy ZK-B ……….………………………………………..………………….. 62-63 Zawór kulowy międzykołnierzowy ogrzewany ZK-BO ….……………………………..………………….. 64-65 Zawór kulowy międzykołnierzowy trójdrogowy ZKT-B ………………………………………..………..… 66-67 Zawór kulowy międzykołnierzowy kompensacyjny ZKc-M …………………………………..………….. 68-69 Zawory kulowe gwintowane Zawór kulowy gwintowany trzyczęściowy ZK-G …….………………………………………………..…… 70-71 Zawór kulowy gwintowany dwuczęściowy, „lekki” ZK-Ga ……………………………………………..…. 72-73 Zawór kulowy gwintowany trzyczęściowy ze wzmocnionym uszczelnieniem trzpienia ZKU-G …...…. 74-75 Zawór kulowy gwintowany dwuczęściowy ze wzmocnionym uszczelnieniem trzpienia ZKU-Ga ..….. 76-77 Zawór kulowy gwintowany trzyczęściowy do gazów skroplonych ZKG-G ………………..……………. 78-79 Zawór kulowy gwintowany dwuczęściowy do gazów skroplonych ZKG-Ga …………...…………….… 80-81

12

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

Zawór kulowy gwintowany z gwintem zewnętrznym ZK-Rd ……………………………...………………. 82-83 Zawór kulowy gwintowany ogrzewany

ZK-GO ……………………………...………………………….… 84-85

Zawór kulowy gwintowany wysokociśnieniowy ZK-GD ………………………………..………………… 86-87 Zawór kulowy gwintowany dwuczęściowy ZKT-Ga ………………………………………..……….…….. 88-89 Zawór kulowy gwintowany dwuczęściowy z dojściem od dołu ZKT-Gd ………………......………...… 90-91 Zawór kulowy gwintowany wielodrogowy ZKW-G ………………………………………..….………….… 92-93 Zawór kulowy gwintowany kompensacyjny ZKc-G ……………………………………..…….…………... 94-95 Zawory kulowe do wspawania Zawór kulowy do wspawania trzyczęściowy ZK-S ………………………………………………...……… 96-97 Zawór kulowy do wspawania dwuczęściowy, „lekki” ZK-Sa ……………………………….……….….... 98-99 Zawór kulowy do wspawania trzyczęściowy ze wzmocnionym uszczelnieniem trzpienia ZKU-S ... 100-101 Zawór kulowy do wspawania dwuczęściowy ze wzmocnionym uszczelnieniem trzpienia ZKU-Sa .... 102-103 Zawór kulowy do wspawania trzyczęściowy do gazów skroplonych ZKG-S ……….…….…….…… 104-105 Zawór kulowy do wspawania dwuczęściowy do gazów skroplonych ZKG-Sa ………………..….... 106-107 Zawór kulowy do wspawania ogrzewany

ZK-SO ………………………………….…………….….... 108-109

Zawór kulowy do wspawania wysokociśnieniowy ZK-SD ………………………….…………….…… 110-111 Zawór kulowy do wspawania regulacyjny ZK-SR ……………………………..………………….….… 112-113 Zawór kulowy do wspawania trójdrogowy ZKT-S ……………………………………………..….…..… 114-115 Zawór kulowy manometrowy Zawór kulowy manometrowy z gwintem wewnętrznym ZK-MGw ………………….……..…….……. 116-117 Zawór kulowy manometrowy z gwintem zewnętrznym ZK-MGz ……………………………...……… 116-117 Przezierniki i wzierniki Przeziernik kołnierzowy W-K, wziernik W-Ka ……………………………………………...………….… 118-119 Przeziernik do wspawania W-S ……………………………………………………………...……….…… 120-121 Przeziernik cylindryczny W-KC …………………………………………………………...……………….. 122-123 Zawory kulowe do pojazdów czyszczących kanalizacje Zawór kulowy typu ZK-ZOG, ZK-PHO, ZK-ZOC …………………………………………...…………….….. 124 Przyłączki …………………………………………………………………………………………………..…….. 125 Zawory kulowe w wykonaniu specjalnym …………………………………………………………….. 126-127

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

13

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-K DN 10÷350

PN 2,5÷100

Charakterystyka:

Zastosowanie:

- przyłącze : kołnierzowe

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- dowolny kierunek przepływu

- z przekładnią mechaniczną

- zawór trzy częściowy rozbieralny

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

Uwagi:

- z zaworem spustowym

- kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb

- z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu

- wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983

- w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym

- badania armatury wg : PN-EN 12266-1

- w wykonaniu antyelektrostatycznym

- klasa szczelności :A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1

14

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZK-K

TYP

DN 10÷32

DN 40÷100

DN 125÷200

DN 250÷350

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość zabudowy L dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1

PN DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

wymiary

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5

waga

2,5 do 40

63

100

150

300

600

R

H

kg

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980

210 210 230 230 260 260 300 340 380 430 -

210 210 230 230 -

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980

210 210 230 230 260 260 300 340 380 430 -

210 210 230 230 -

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 * * * *

90 100 110 130 130 110 120 130 170 190 235 230 265 384 394 413

~2,2 ~3,6 ~4,6 ~5,5 ~8,0 ~12,0 ~16,0 ~22,0 ~30,0 ~46,0 -

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

15

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-Ka DN 10÷150

PN 2,5÷110

Charakterystyka:

Zastosowanie:

- przyłącze : kołnierzowe

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- kula pływająca - pełen przelot do DN65, powyżej DN65 przewężony przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- odmiana „lekka” - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zawór kulowy rozbieralny - po wymontowaniu z instalacji

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

16

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-Ka

DN 10÷50

DN 65÷150

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długoć zabudowy L dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5

PN

2,5 ÷ 40

63 ÷ 110

Class 150÷300

Class 400÷600

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

85 90 110 125 130 140 150 112 120 160 200 220

90 110 125 130 140 150

108 117 125 130 140 150

108 117 125 130 140 150

-

-

-

wymiary

średnica przelotu kuli

75 90 100 123

waga

R

H

kg

110 178 178 206 130 280 280 445 445 445 445 560

90 105 105 125 110 120 130 140 150 160 170 220

~2,2 ~3,6 ~4,6 ~5,5 ~8,0 ~12,0 ~16,0

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

17

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKU-K DN 15÷100

PN 2,5÷100

Charakterystyka:

Zastosowanie:

- przyłącze : kołnierzowe

gorąca woda i para wodna, gazy niebezpieczne, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, stężone kwasy, media o podwyższonej temperaturze

- kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - dowolny kierunek przepływu

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- wzmocnione uszczelnienie trzpienia - demontowalny trzpień

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

18

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKU-K

DN 15÷32

DN 40÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

PN DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

długość zabudowy L wg kołnierzy wg wg kołnierzy wg PN-EN 1092-1 ANSI B 16.5 2,5 ÷ 40 63 100 150 300 600

130 150 160 180 200 230 290 310 350

210 230 230 260 260 300 340 380 430

210 230 230 -

130 150 160 180 200 230 290 310 350

210 230 230 260 260 300 340 380 430

210 230 230 -

wymiary R

198 198 198 220 244 244 387 387 387

H

waga h

kg

142,5 48,5 ~ 4,6 142 48 ~ 5,1 147 54 ~ 6,5 135 69 ~ 10,0 139 73,5 ~ 15,0 147 81 ~ 19,0 200 117,5 ~ 25,0 212 127,5 ~ 38,0 217 142 ~ 58,0

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

19

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKU-Ka DN 10÷50

Charakterystyka:

PN 2,5÷63

Zastosowanie:

- przyłącz : kołnierzowe - kula pływająca - odmiana „lekka”

media agresywne chemicznie, niebezpieczne, gorąca woda i para wodna, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, stężone kwasy, media o podwyższonej temperaturze

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - wzmocnione uszczelnienie trzpienia

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

20

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZKU-Ka

TYP

DN 10÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość zabudowy L PN

DN 10 15 20 25 32 40 50

wg kołnierzy wg PN-EN 1092-1

wg kołnierzy wg ANSI B 16.5

wymiary

waga

2,5 ÷ 40

63

150

R

H

h

kg

85 90 110 125 130 140 150

90 110 125 130 140 150

110 115 120 125 130 140 150

110 178 178 206 130 280 280

57 73,5 85 91 134 140 146

30 48,5 48 54 69 73,5 81

~2,5 ~3,2 ~4,9 ~6,3 ~10,0 ~13,0 ~17,0

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

21

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKG-K DN 15÷250

PN 2,5÷100

Charakterystyka:

Zastosowanie:

- przyłącze : kołnierzowe

gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, próżnia, media o dużej różnicy temperatur

- kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - pełen przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- podwójne uszczelnienie trzpienia - możliwy demontaż korpusu na instalacji

- z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

22

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKG-K

DN 15÷100

DN 125÷250

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

PN DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

długość zabudowy L wg kołnierzy wg wg kołnierzy wg PN-EN 1092-1 ANSI B 16.5 2,5 ÷ 40 63 100 150 300 600

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

210 230 230 260 260 300 340 380 430 -

210 230 230 -

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

210 230 230 260 260 300 340 380 430 -

210 230 230 -

wymiary h

Hk

H

R

48,5 90 138,5 190 48 90 138 190 54 90 144 190 69 100 169 315 73,5 100 173,5 315 81 100 181 315 117,5 152,5 270 480 127,5 152,5 280 480 142 152,5 294,5 480 156 165 321 760 179 185 364 760 217 185 402 * * 302 215 517

HR

167 166,5 172,5 187,5 192 199,5 296,5 306,5 321 350 402 -

* - powyżej DN150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

23

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKG-Ka DN 15÷50

PN 2,5÷63

Charakterystyka: - przyłącze : kołnierzowe - odmiana „lekka” - kula pływająca - pełen przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym

- podwójne uszczelnienie trzpienia

- z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Zastosowanie: gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, próżnia, media o dużej różnicy temperatur

24

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKG-Ka DN 15÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość zabudowy L dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1 PN DN 15 20 25 32 40 50

wymiary

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5

2,5 ÷ 40

63

150

h

Hk

H

R

HR

90 110 125 130 140 150

90 110 125 130 140 150

115 120 125 130 140 150

40 47 54 68 72 79

100 92 92 92 92 92

145 166 173 196 200 207

180 180 200 230 260 260

200 190 256 230 252 258

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

25

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-Kd DN 15÷300

PN 2,5÷100

Charakterystyka:

Zastosowanie:

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zredukowany przepływ

- redukcja i pomiary przepływów

- kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

26

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 15÷40

ZK-Kd

DN 50÷125

DN 150÷300

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długoć z abudowy L dla kołnie rz y wg PN -EN 1092-1 PN DN 15/10 20/15 25/20 32/25 40/32 50/40 65/50 80/65 100/80 125/100 150/125 200/150 250/200 300/250

wymiary

dla kołnie rz y wg AN SI B 16.5

2,5 ÷ 40

63

100

150

300

600

R

H

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

210 230 230 260 260 300 340 380 430 500 -

210 230 230 260 -

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

210 230 230 260 260 300 340 380 430 500 -

210 230 230 260 -

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 * *

90 100 110 130 130 110 120 130 170 190 235 230 265 350

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

27

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-KD DN 15÷400

PN 63÷250

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącz : kołnierzowe

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór wysokociśnieniowy - kula podwójnie podparta - pełen przelot - zdolność do rozładowywania nadciśnienia w korpusie

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym

- opcjonalnie od DN 80 możliwość wymiany trzpienia z uszczelnieniem bez obniżania ciśnienia w rurociągu

- z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

28

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-KD

DN 15÷65

DN 80÷400

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długoć zabudowy L

PN

dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1 kołnierze RF 63 ÷ 160

250

wymiary

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5 kołnierze RF 300

600

900

kołnierzye RTJ 1500

300

600

900

1500

DN 15 210 230 191 191 229 229 20 230 260 191 191 229 229 25 230 260 216 216 254 254 32 260 300 229 229 279 279 40 260 300 241 241 305 305 50 300 350 292 292 368 368 65 340 400 330 330 419 419 80 380 450 356 356 381 470 100 430 520 406 432 457 546 125 500 600 457 508 559 673 150 550 700 495 559 610 705 200 650 800 597 660 737 832 250 775 900 673 787 838 991 300 900 1050 762 838 965 1130 350 1025 826 889 1029 1257 400 1150 902 991 1130 1384 * - powyżej DN.65 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

190 191 216 229 241 295 333 359 410 460 498 600 676 765 829 905

190 191 216 229 241 295 333 359 435 511 562 664 791 841 892 994

229 229 254 279 305 371 422 384 460 562 613 740 841 968 1038 1140

229 229 254 279 305 371 422 473 549 679 711 841 1000 1146 1276 1407

R

H

220 220 280 280 390 390 530 * * * * * * * * *

125 125 150 160 175 185 280 155 180 200 260 320 360 410 450 490

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

29

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-KO DN 15÷200

PN 16÷40

Charakterystyka:

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- pozwala na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie

- z płaszczem grzewczym : wersja “A” podłączenie ogrzewania gwintowane wersja “B” podłączenie ogrzewania kołnierzowe

- ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej, powietrze Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- kula pływająca do DN80, powyżej DN80 podwójnie podparta

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- pełen przelot

- z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści

- zawór rozbieralny

- z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

30

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-KO

DN 15÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40 16-40

D N 1/P N 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 20/40 20/40 20/40 20/40 25/40 25/40

L 150 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

L1 150 152 160 170 190 212 240 246 296 325 400 507

w ymiary L2 154 156 164 174 194 216 244 250 300 330 405 512

G R 3/8 R 3/8 R 3/8 R 3/8 R 3/8 R 3/8 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R1 R1

R 125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

H 100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

31

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-KOd DN 15÷200

PN 16÷40

Charakterystyka:

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- pozwala na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie

- z płaszczem grzewczym : wersja “A” podłączenie ogrzewania gwintowane wersja “B” podłączenie ogrzewania kołnierzowe

- ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej, powietrze Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- kula pływająca do DN80, powyżej DN80 podwójnie podparta

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- pełen przelot

- z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści

- zawór rozbieralny

- z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

32

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-KOd DN 15÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

w ym ia ry DN1/P N

L

L1

L2

G

R

H

15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 20/16 20/16 20/16 20/16 25/16 25/16

150 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

150 152 160 170 190 212 240 246 296 325 400 507

154 156 164 174 194 216 244 250 300 330 405 512

R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R1 R1

125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : dla elastycznej uszczelki kuli: A Dla uszczelnienia metal-metal:

B

- długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

33

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-KDj DN 15÷350

PN 6÷160

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącz : kołnierzowe

- media sypkie, pasty, zawiesiny

- modyfikacja zaworu wysokociśnieniowego

- konstrukcja korpusu zapobiega zaleganiu przesyłanego medium

- jednostronnego działania - kula obustronnie podparta - pełen przelot - ruchoma uszczelka kuli - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - dwa warianty uszczelnienia: - elastyczna uszczelka kuli - uszczelnienie metal/metal

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

34

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-KDj

DN 15÷65

DN 80÷350

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość za budow y L dla kołnie rzy w g PN-EN 1092-1

PN DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

w ym ia ry

dla kołnie rzy w g ANSI B 16.5

6 ÷ 40

63 ÷ 160

150 ÷ 600

900

R

H

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 655 760 980

210 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900 1025

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 655 760 980

229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029

245 245 245 360 387 515 450 450 * * * * * * *

124 117 133 157 168 174 275 163 194 208 224 280 385 395 415

* - powyżej DN.80 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

35

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-KDk DN 25÷100

PN 6÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- media sypkie, pasty, zawiesiny

- kula pływająca

- konstrukcja korpusu zapobiega zaleganiu przesyłanego medium

- pełen przelot - zaprojektowany do uszczelnienia typu metal / metal - zaprojektowany na wysokie temperatury - regulowane położenie jednej z uszczelek kuli

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

36

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-KDk DN 25÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

25 32 40 50 65 80 100

6÷40 6÷40 6÷40 6÷40 6÷40 6÷40 6÷40

L

wymiary R

H

125 130 140 150 170 180 190

300 300 500 500 750 750 750

140 150 160 170 303 312 327

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

37

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-K DN 15÷200

PN 2,5÷63

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy - kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - pełen przelot

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo - kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zawór trzy częściowy rozbieralny

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

38

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 15÷32

ZKT-K

DN 40÷100

DN 125÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długoć zabudowy L dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1 PN DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

2,5 ÷ 40

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5

63

150

wymiary

waga

300

L

L1

L

L1

L

L1

L

L1

R

H

kg

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

65 75 80 90 100 115 145 155 190 200 240 300

210 230 230 260 -

105 115 115 130 -

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

65 75 80 90 100 115 145 155 190 200 240 300

210 230 230 260 -

105 115 115 130 -

125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

~3,6 ~4,6 ~5,5 ~8,0 ~12,0 ~16,0 ~22,0 ~30,0 ~46,0

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

39

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-Kd DN 15÷125

PN 2,5÷63

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy z dojściem od dołu

- kula „T” rozdzielenie lub zamknięcie przepływu

- kula pływająca - pełen przelot

- kula „Г” rozdzielenie przepływu na prawo, lewo lub zamknięcie przepływu

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zawór rozbieralny - podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego do osi wzdłużnej kurka

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

40

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-Kd

DN 15÷32

DN 40÷125

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość zabudowy L dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1 PN DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125

2,5 ÷ 40

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5

63

150

wymiary

waga

300

L

L1

L

L1

L

L1

L

L1

R

H

kg

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400

65 75 80 90 100 115 145 155 190 200

210 230 230 260 -

105 115 115 130 -

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400

65 75 80 90 100 115 145 155 190 200

210 230 230 260 -

105 115 115 130 -

125 130 200 200 220 220 280 280 400 760

100 110 130 130 110 120 160 170 190 235

~3,6 ~4,6 ~5,5 ~8,0 ~12,0 ~16,0 ~22,0 ~30,0 ~46,0

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

41

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-KD DN 20÷65

PN 63÷160

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze: kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór trójdrogowy - zaprojektowany na bazie zaworu wysokociśnieniowego - kula podwójnie ujarzmiona - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo - kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

42

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-KD

DN 20÷65

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

PN DN 20 25 32 40 50 65

długość zabudowy L dla konierzy wg PN-EN 1092-1 konierze RF 63 ÷ 160

L

L1

230 230 260 260 300 340

96 115 130 139 152 174

wymiary

R

H

220 280 280 390 390 530

125 150 160 175 185 280

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

43

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-KR DN 15÷100

PN 2,5÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy regulacyjny

- jako zawór rozdzielający i mieszający

- kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zawór trzy częściowy rozbieralny - podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

44

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-KR

DN 15÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

P N

d łu g o ś ć z a g u d o w y d la k o łn ie r z y w g P N -E N 1 0 9 2 -1 2 ,5 ÷ 4 0 L L1

D N 15 20 25 32 40 50 65 80 100

1 1 1 1 2 2 2 3 3

3 5 6 8 0 3 9 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 75 80 90 100 115 145 155 190

w y m ia r y R

1 1 2 2 2 2 2 2 4

2 3 0 0 2 2 8 8 0

w aga H

5 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 3 3 1 2 6 7 9

kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0

~ 3 ,6 ~ 4 ,6 ~ 5 ,5 ~8 ~12 ~16 ~22 ~30 ~46

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

45

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-KP DN 20÷200

PN 2,5÷63

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy przełączalny

- przeznaczony do współpracy z zaworami bezpieczeństwa

- kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta

- umożliwia montaż i demontaż zaworów bezpieczeństwa bez wyłączenia instalacji

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zawór trzy częściowy rozbieralny - podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

46

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 20÷32

ZKT-KP

DN 40÷100

DN 125÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

PN

d łu g o ś ć z a b u d o w y d la k o łn ie r z y w g P N - E N 1 0 9 2 -1 2 ,5 ÷ 4 0 L L1

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

156 186 215 262 318 409 473 599 707 820 1085

146 160 182 204 240 294 329 381 447 526 669

w ym ia r y

w aga

R

H

kg

130 200 200 220 220 280 280 400 760 * *

110 130 130 110 120 160 170 190 235 300 350

~ 5 ,4 ~ 6 ,2 ~7 ~ 1 3 ,5 ~ 1 7 ,8 ~ 24 ~ 33 ~ 50 ~ 70 -

* - powyżej DN.125 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

47

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-KDP DN 20÷100

PNmax 100

Zastosowanie : Charakterystyka :

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- przyłącze : kołnierzowe

- przeznaczony do współpracy z zaworami bezpieczeństwa

- zawór kulowy trój drogowy przełączalny - zaprojektowany na wysokie ciśnienia - kula podwójnie podparta - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

- umożliwia montaż i demontaż zaworów bezpieczeństwa bez wyłączenia instalacji - kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

48

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZKT-KDP

TYP

DN 20÷65

DN 80÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

d łu g o ś ć z a b u d o w y L

PN

d la k o łn ie r z y w g P N -E N 1 0 9 2 -1 100

DN 20 25 32 40 50 65 80 100

L

L1

254 235 266 314 361 436 492 616

203 213 240 262 300 347 404 482

w ym ia r y

R

H

220 280 280 390 390 530 * *

117 134 157 168 174 214 218 270

* - powyżej DN.65 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

49

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKT-KO DN 32÷100

PN 16÷40

Charakterystyka:

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- pozwala na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie

- zawór kulowy trój drogowy - z płaszczem grzewczym : wersja “A” podłączenie ogrzewania gwintowane wersja “B” podłączenie ogrzewania kołnierzowe - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo - kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

50

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-KO DN 32÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

32 40 50 65 80 100

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

DN1/PN

L

15/16 15/16 15/16 20/40 20/40 20/40

220 232 252 295 310 386

wymiary L1 L2

115 122 130 1600 170 195

102 108 117 138 153 169

G

R

H

R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R1

220 220 220 450 450 387

122 130 138 279 288 260

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

51

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKW-K DN 15÷500

Charakterystyka : - przyłącze : kołnierzowe - zawór kulowy wielodrogowy - kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta

PN 6÷40

Zastosowanie : - ciecze, gazy, zawiesiny wodne - powyżej DN 100 nie przewiduje się w zastosowaniu do gazu

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - dwie pary uszczelek kuli osadzone równolegle do osi trzpienia - kompensacyjne uszczelnienie dla DN150÷500 - warianty kierunków przepływów podano na str 54

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

52

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKW-K

DN 15÷100

DN 150÷500

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

d łu g o ś ć z a b u d o w y L d la k o łn ie r z y w g P N -E N 1 0 9 2 -1

d la k o łn ie r z y w g A N S I B 1 6 .5

PN DN

6 ÷ 40

150

R

H

15

130 150 160 180 200 230 290 310 350 480 600 655 760 980 1100 1250

130 150 160 180 200 230 290 310 350 480 600 655 760 980 1100 1250

150 150 220 220 220 260 340 450 450 * * * * * * *

80 100 115 130 140 150 175 200 215 188 260 300 336 400 450 520

20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500

w ym ia r y

* - powyżej DN.100 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności :DN15÷80 - “A”, DN100÷500 - “B” - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

53

Warianty zastosowań kurków wielodrogowych typu ZKW-K w zależności od rodzaju otworu w kuli, ilości podejść i kąta obrotu

54

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZK-KR DN 10÷200

Charakterystyka :

PN 2,5÷63

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe - zawór kulowy regulacyjny - kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - ustalony kierunek przepływu

- zawór kulowy zaprojektowany do zapewnienia wysokiej dokładności procesów regulacji przepływu Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

55

TYP

DN 10÷32

ZK-KR

DN 40÷100

DN 125÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długoć z abudowy L

PN

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

dla kołnie rz y wg PN -EN 1092-1

wymiary

dla kołnie rz y wg AN SI B 16.5

waga

2,5 ÷ 40

63

150

300

R

H

kg

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

210 210 230 230 260 -

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

210 210 230 230 260 -

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

~ 2,2 ~3,6 ~4,6 ~5,5 ~8,0 ~12,0 ~16,0 ~22,0 ~30,0 ~46,0

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1

56

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

Charakterystyka kuli w zaworach regulacyjnych

Kula do zaworu o charakterystyce liniowej“P..”

Kula o charakterystyce stałoprocentowej “PI”

Charakterystyka przepływu liniowego i stałoprocentowego

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

57

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKc-K DN 10÷200

PN 2,5÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy kompensacyjny - kula pływająca

- w wykonaniu ogniobezpiecznym : gazy i ciecze łatwopalne

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - jedna z uszczelek kuli w ruchomej oprawie dociskanej sprężynami

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zdolność rozładowania nadciśnienia w korpusie

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- strzałka na korpusie wskazuje kierunek nadciśnienia

- z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

58

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 10÷32

ZKc-K

DN 40÷65

DN 80÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość z abudowy L dla kołnie rz y wg P N -E N 1092-1 PN DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

dla kołnie rz y wg AN S I B 16.5

wymiary

waga

2,5 ÷ 40

150

300

R

H

kg

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

210 210 230 230 260 260 300 340 380 430 -

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

2,2 3,6 4,6 5,5 8 12 16 22 30 46

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

59

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZKc-Ka DN 65÷125

Charakterystyka :

PN 2,5÷40

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe - zawór kulowy kompensacyjny

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- odmiana „lekka” - kula pływająca - pełen przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z przekładnią mechaniczną

- jedna z uszczelek kuli w ruchomej oprawie dociskanej sprężynami

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- zdolność rozładowania nadciśnienia w korpusie - zalecany kierunek przepływu medium

- z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

60

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKc-Ka

DN 65÷125

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długoć zagudowy L dla kołnierzy wg PN-EN 1092-1

dla kołnierzy wg ANSI B 16.5

wymiary

waga

PN

2,5 ÷ 40

150

R

H

kg

DN 65 80 100 125

112 120 160 200

112 120 160 200

450 450 450 450

140 150 160 170

11 13 16 24

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

61

ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY

ZK-B DN 10÷100

PN 16÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór międzykołnierzowy - zawór o zwartej budowie - kula pływająca - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zawór kulowy rozbieralny - po wymontowaniu z instalacji

- szczególnie przydatne przy pobieraniu z instalacji określonej objętości próbek Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

62

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-B

DN 10÷40

DN 50÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

wymiary L

R

H

Dz

33 44 44 60,5 70 78 83 100,5 126 160

140 128 135 230 245 250 270 300 338 450

95 105 114 132 140 150 175 200 217 224

82 90 95 108 128 138 165 200 200 235

waga

~2,0 ~2,0 ~2,2 ~4,1 ~6,0 ~7,8 ~11,2 ~16,5 ~23,0 ~38,0

Uwagi: - owiercenie w korpusie wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

63

ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY

ZK-BO DN 15÷100

PN 16÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- pozwala na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie

- zawór międzykołnierzowy - z płaszczem grzewczym : wersja “A” podłączenie ogrzewania gwintowane wersja “B” podłączenie ogrzewania kołnierzowe - pełen przelot

- ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej, powietrze Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym

- zawór rozbieralny

- z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

64

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-BO

DN 15÷40

DN 50÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

PN

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

waga

DN1/PN

L

L1

L2

G

R

H

Dz

15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 20/40 20/40 20/40

44 44 60,5 70 78 83 100 126 160

82 84 90 100 108 119 150 155 170

88 90 96 106 114 122 160 165 180

R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/8 R3/4 R3/4 R3/4

128 135 230 245 250 270 300 338 450

105 114 132 140 150 175 200 217 224

100 105 117 138 148 175 210 220 220

~ 2,5 ~ 3,2 ~ 4,5 ~ 7,0 ~ 8,5 ~ 12,5 ~ 19,0 ~ 25,0 ~ 44,0

Uwagi: - owiercenie w korpusie wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności :

A dla uszczelnienia metal-metal: B - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 dla elastycznych uszczelek kuli:

- na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

65

ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY

ZKT-B DN 25÷65 PNmax 40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo

- zawór międzykołnierzowy - mniejsza masa i gabaryty w porównaniu do ZKT-K - kula pływająca

- kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zawór kulowy rozbieralny po wymontowaniu z instalacji - podłączenie ciśnienia do przyłącza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

66

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-B DN 25÷65

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN 25 32 40 50 65

PN

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

d łu g o ś ć z a b u d o w y

w ym ia r y

L

L1

R

H

Dz

66 70 78 83 1 0 0 ,5

95 112 115 127 145

230 245 250 270 300

132 140 150 175 200

108 128 138 165 200

Uwagi: - owiercenie w korpusie wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

67

ZAWÓR KULOWY MIEDZYKOŁNIERZOWY

ZKc-M DN 15÷80

PN 16÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- zawór międz kołnierzowy

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zwarta budowa - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - kompensacyjne uszczelnienie

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

68

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKc-M DN 15÷80

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80

1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0 1 6 ÷4 0

L

R

H

Dz

45 55 63 73 83 99 119 144

125 135 230 245 250 270 300 338

105 105 132 135 140 145 160 170

51 62 72 82 88 102 122 133

wag a ~ 1,0 ~ 1,4 ~ 1,9 ~ 2,9 ~ 3,8 ~ 5,0 ~ 9,5 ~ 12,0

Uwagi: - wymagania dot. Kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

69

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZK-G DN 10÷100

PNmax 100

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : gwint

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - dowolny kierunek przepływu - możliwy demontaż korpusu na instalacji

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

70

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-G

DN 10÷32

DN 40÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

D /D N

PN

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

100 100 100 100 63 63 63 63 63 63

wymiary L

R

H

G

75 85 95 105 120 130 150 185 205 240

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190

Rp 3 /8 Rp 1 /2 Rp 3 /4 Rp 1 Rp 1 1 /4 Rp 1 1 /2 Rp 2 Rp 2 1 /2 Rp 3 Rp 4

waga

~1 ,5 ~2 ,0 ~2 ,6 ~3 ,0 ~4 ,0 ~7 ,0 ~9 ,2 ~1 2 ,0 ~1 8 ,0 ~3 2 ,0

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

71

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZK-Ga DN 6÷50

PNmax 110

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : gwint

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- kula pływająca - pełen przelot - odmiana “lekka” - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- dowolny kierunek przepływu

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- zawór kulowy rozbieralny - po wymontowaniu z instalacji

- z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

72

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-Ga DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN 6 10 15 20 25 32 40 50

wymiary

PN.

110 110 110 110 110 110 110 110

waga

L

R

H

G

52,5 55,5 69 83 99 110 130 150

120 120 130 130 150 220 225 225

40 40 47 63 66 110 120 130

Rp 1/4 Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2

~0,3 ~0,4 ~0,5 ~1,2 ~2,0 ~3,6 ~4,0 ~7,0

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

73

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKU-G DN 15÷100

Charakterystyka : - przyłącze : gwint - kula pływająca

PNmax 100

Zastosowanie : gorąca woda i para wodna, gazy niebezpieczne, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, stężone kwasy, media o podwyższonej temperaturze

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- dowolny kierunek przepływu

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- wzmocnione uszczelnienie trzpienia

- z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści

- demontowalny trzpień - możliwy demontaż korpusu na instalacji

- z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

74

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKU-G

DN 15÷32

DN 40÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

w ym ia ry

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100

100 100 100 63 63 63 63 63 63

L

R

H

h

G

85 95 105 120 130 150 185 205 240

198 198 198 220 244 244 387 387 387

142,5 142 147 135 139 147 200 212 227

48,5 48 54 69 73,5 81 117,5 127,5 142

Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2 Rp 3 Rp 4

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

75

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKU-Ga DN 6÷50

PNmax 110

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : gwint

media agresywne chemicznie, niebezpieczne, gorąca woda i para wodna, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, stężone kwasy, media o podwyższonej temperaturze

- odmiana „lekka” - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - wzmocnione uszczelnienie trzpienia

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

76

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZKU-Ga

TYP

DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary DN 6 10 15 20 25 32 40 50

PN

110 110 110 110 110 110 110 110

waga L

R

H

52,5 55,5 69 83 99 110 130 150

120 120 130 130 150 220 225 225

57 57 80 84 91 133 138 145

h

G

30 Rp 1/4 30 Rp 3/8 48,5 Rp 1/2 48 Rp 3/4 54 Rp 1 69 Rp 1 1/4 73,5 Rp 1 1/2 81 Rp 2

~ 0,4 ~ 0,6 ~ 0,9 ~ 1,4 ~ 2,5 ~ 4,5 ~ 5,0 ~ 8,0

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

77

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKG-G DN 15÷100

Charakterystyka : - przyłącze : gwint - kula pływająca

PNmax 110

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści

- podwójne uszczelnienie trzpienia

- z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu

- możliwy demontaż korpusu na instalacji

- w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Zastosowanie : gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, próżnia, media o dużej różnicy temperatur

78

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKG-G

DN 15÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN.

15 20 25 32 40 50 65 80 100

110 110 110 63 63 63 63 63 63

wymiary L

G

R

HR

h

Hk

H

85 95 105 120 130 150 185 205 240

Rp1/2 Rp3/4 Rp1 Rp1 1/4 Rp1 1/2 Rp2 Rp2 1/2 Rp3 Rp4

180 180 180 258 258 258 328 328 328

202 208 208 244 253 253 278 287 300

41 46 57,5 64 72,8 81 106 116 130

100 100 92 92 92 92 110 110 110

186 165 177 192 200 209 259 2268 283

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

79

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKG-Ga DN 6÷50

Charakterystyka : - przyłącze : gwint - odmiana “lekka” - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - podwójne uszczelnienie trzpienia

PNmax 110

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Zastosowanie : gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, próżnia, media o dużej różnicy temperatur

80

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKG-Ga DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

w ym ia ry

DN

PN

6 10 15 20 25 32 40 50

110 110 110 110 110 110 110 110

L

R

HR

H

Hk

52,5 55,5 69 83 99 110 130 150

120 120 180 180 200 230 260 260

162 162 200 190 256 230 252 258

57 57 80 84 91 133 138 145

100 100 100 92 92 92 92 92

h

G

34,5 Rp1/4 34,5 Rp3/8 40 Rp1/2 46,5 Rp3/4 54 Rp1 67,5 Rp11/4 72 Rp11/2 78,5 Rp2

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

81

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZK-Rd DN 10÷100

Charakterystyka :

PNmax 100

Zastosowanie : zalecane do przemysłu spożywczego

- przyłącze : gwint - gwint zewnętrzny - kula pływająca - pełen przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- dowolny kierunek przepływu - możliwy demontaż korpusu na instalacji

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

82

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-Rd

DN 10÷32

DN 40÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

100 100 100 100 63 63 63 40 40 40

wymiary L

R

H

G

75 85 95 105 120 130 150 185 205 240

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2 Rp 3 Rp 4

waga

~ 1,5 ~2 ~ 2,6 ~3 ~4 ~7 ~ 9,2 ~ 12 ~ 18 ~ 32

Uwagi: - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

83

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZK-GO DN 15÷100

PN 16÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze: gwint Rp

- pozwala na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie

- z płaszczem grzewczym : wersja “A” podłączenie ogrzewania gwintowane wersja “B” podłączenie ogrzewania kołnierzowe

- ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej, powietrze Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- kula pływająca - pełen przelot

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z przekładnią mechaniczną

- możliwy demontaż korpusu na instalacji

- z zaworem spustowym

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

84

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZK-GO

TYP

DN 15÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

DN1/PN

L

L1

wymiary L2 G1

15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 20/40 20/40 20/40

85 95 105 120 130 150 185 205 240

150 152 160 170 190 212 240 246 296

154 156 164 174 194 216 244 250 300

G

R3/8 Rp1/2 R3/8 Rp3/4 R3/8 Rp1 R3/8 Rp1 1/4 R3/8 Rp1 1/2 R3/8 Rp2 R3/4 Rp2 1/2 R3/4 Rp3 R3/4 Rp4

R

H

125 130 200 200 220 220 280 280 400

100 110 130 130 110 120 160 170 190

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : dla elastycznej uszczelki kuli: A dla uszczelnienia metal-metal: B

- długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

85

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZK-GD DN 15÷65

PN 16÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącz : gwint

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór wysokociśnieniowy - kula podwójnie podparta - pełen przelot - zdolność do rozładowywania nadciśnienia w korpusie

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

86

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZK-GD

TYP

DN 15÷65

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary

DN 15 20 25 32 40 50 65

L

Hs

R

H

G

155 160 175 190 200 220 250

106 106 110 136 165 165 175

220 220 280 280 390 390 530

125 125 150 160 175 185 280

Rp1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp2 Rp 2 1/2

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : dla elastycznej uszczelki kuli: A dla uszczelnienia metal-metal: B

- długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

87

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKT-Ga DN 6÷50

PNmax 63

Zastosowanie : - powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne Charakterystyka : - przyłącze : gwint - zawór kulowy trój drogowy

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo - kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach

- kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zawór kulowy rozbieralny po wymontowaniu z instalacji - podłączenie ciśnienia do przyłącza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

88

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-Ga DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

6 10 15 20 25 32 40 50

63 63 63 63 63 40 40 40

długość zabudowy

wymiary waga

L

L1

R

H

G

52,5 55,5 65,5 83 99 110 130 150

26 26 37 48 59 66 70 82

120 120 130 130 150 220 225 225

40 40 47 63 66 110 120 130

Rp1/4 Rp3/8 Rp1/2 Rp3/4 Rp1 Rp11/4 Rp11/2 Rp2

~ 0,4 ~ 0,4 ~ 0,7 ~ 1,7 ~ 2,0 ~ 4,0 ~ 4,5 ~ 7,0

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

89

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKT-Gd DN 6÷50

PNmax 40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : gwint

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy z dojściem od dołu

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo

- kula pływająca

- kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zawór kulowy rozbieralny

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- podłączenie ciśnienia do przyłącza prostopadłego do osi wzdłużnej zaworu

- z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

90

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZKT-Gd

TYP

DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

6 10 15 20 25 32 40 50

PN

40 40 40 40 40 40 40 40

d łu g o ś ć z a b u d o w y

w ym ia r y

w a ga

L

L1

R

H

G

5 2 ,5 5 5 ,5 6 5 ,5 83 99 110 130 150

26 26 37 48 59 66 70 82

120 120 130 130 150 220 225 225

40 40 47 63 66 110 120 130

R p 1 /4 R p 3 /8 R p 1 /2 R p 3 /4 Rp1 R p 1 1 /4 R p 1 1 /2 Rp2

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0 ,4 0 ,4 0 ,7 1 ,7 2 ,0 4 ,0 4 ,5 7 ,0

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

91

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKW-G DN 15÷100

Charakterystyka : - przyłącze : gwint

PN 6÷40

Zastosowanie : - ciecze, gazy, zawiesiny wodne

- zawór kulowy wielodrogowy - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - dwie pary uszczelek kuli osadzone równolegle do osi trzpienia - warianty kierunków przepływów podano na str 54

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

92

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

ZKW-G

TYP

DN 15÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

D N

15 20 25 32 40 50 65 80 100

w ym ia r y L

92 110 153 150 150 190 270 300 350

R

1 1 2 2 2 2 3 4 4

5 5 2 2 2 6 4 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

H

G

80 100 115 130 140 150 175 200 215

R p 1 /2 R p 3 /4 Rp 1 R p 1 1 /4 R p 1 1 /2 Rp 2 R p 2 1 /2 Rp 3 Rp 4

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

93

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

ZKc-G DN 10÷100

PNmax 50

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : gwint

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy kompensacyjny - kula pływająca

- w wykonaniu ogniobezpiecznym : gazy i ciecze łatwopalne

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - jedna z uszczelek kuli w ruchomej oprawie dociskanej sprężynami - zdolność rozładowania nadciśnienia w korpusie - strzałka na korpusie wskazuje kierunek nadciśnienia - w celu ułatwienia demontażu z instalacji zalecane uzupełnienie zaworu o przyłączki "04" lub "05”

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

94

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 15÷32

ZKc-G DN 40÷65

DN 80÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

wymiary L

R

H

G

75 85 95 105 120 130 150 185 205 240

110 125 130 200 200 220 220 280 280 400

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2 Rp 3 Rp 4

waga

~1,5 ~2 ~2,6 ~3 ~4 ~7 ~9,2 ~12 ~18 ~32

Uwagi: - gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

95

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZK-S DN 10÷250

PNmax 100

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze/: do wspawania

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - dowolny kierunek przepływu - możliwy demontaż korpusu na instalacji

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

96

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 10÷32

ZK-S

DN 40÷100

DN 125÷250

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

PN 100 100 100 100 63 63 63 63 63 63 40 40 40 40

waga L(BW)

BW

g

L(SW)

SW

t

R

H

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273

2,3 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4 5,6 6,3 7,1 10 12,5

75 85 95 105 120 130 150 185 205 240 -

18 22 27,5 34,5 43 49 61,5 77 90 115,5 -

10 10 13 13 13 13 16 16 16 20 -

110 15 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 * *

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265 350

~1,5 ~2,0 ~2,6 ~3,0 ~4,0 ~7,0 ~9,2 ~12,0 ~18,0 ~32,0 ~44,0 ~70,0 ~120,0

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

97

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZK-Sa DN 6÷50

PNmax 110

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : do wspawania

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- odmiana “lekka” - kula pływająca - pełen przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zawór kulowy rozbierany - po wymontowaniu z instalacji

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

98

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-Sa DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN 6 10 15 20 25 32 40 50

wymiary

PN

110 110 110 110 110 110 110 110

waga L(BW)

BW

g

L(SW)

SW

t

R

H

150 150 165 190 216 229 241 292

10,2 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3

2 2,3 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

150 150 165 190 216 229 241 292

11 18 22 27,5 34,5 43 49 61,5

10 10 10 13 13 13 13 16

120 120 120 130 130 150 220 225

40 40 47 63 66 110 120 130

~0,4 ~0,6 ~1,0 ~1,8 ~1,9 ~4,2 ~6,5 ~8,0

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

99

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZKU-S DN 15÷150

Charakterystyka : - przyłącze : do wspawania - kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta

PNmax 100

Zastosowanie : gorąca woda i para wodna, gazy niebezpieczne, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, stężone kwasy, media o podwyższonej temperaturze

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- dowolny kierunek przepływu

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- wzmocnione uszczelnienie trzpienia

- z zaworem spustowym

- demontowalny trzpień

- z możliwością blokady rękojeści

- możliwy demontaż korpusu na instalacji

- z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

100

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 15÷32

ZKU-S

DN 40÷100

DN 125÷150

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

100 100 100 63 63 63 63 63 63 40 40

,wymiary L(BW)

(BW)

g

L(SW)

SW

t

R

H

h

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4 5,6 6,3 7,1

85 95 105 120 130 150 185 205 240 -

22 27,5 34,5 43 49 61,5 77 90 115,5 -

10 13 13 13 13 16 16 16 20 -

198 198 198 220 244 244 387 387 387 770 770

142,5 142 147 135 139 147 200 212 227 505 547

48,5 48 54 69 73,5 81 117,5 127,5 142 156 179

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

101

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZKU-Sa DN 6÷50

PNmax 110

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : do wspawania

media agresywne chemicznie, niebezpieczne, gorąca woda i para wodna, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, stężone kwasy, media o podwyższonej temperaturze

- odmiana „lekka” - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- wzmocnione uszczelnienie trzpienia

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

102

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKU-Sa DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary DN

PN

6 10 15 20 25 32 40 50

110 110 110 110 110 110 110 110

L(BW)

BW

g

L(SW)

SW

t

R

H

h

150 150 165 190 216 229 241 292

10,2 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3

2 2,3 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

150 150 165 190 216 229 241 292

11 18 22 27,5 34,5 43 49 61,5

10 10 10 13 13 13 13 16

120 120 120 130 130 150 220 225

57 57 85,5 85 91 134 140 146

30 30 48,5 48 54 69 73,5 81

waga

~ 0,5 ~ 0,8 ~ 1,4 ~ 2,4 ~ 2,8 ~ 4,7 ~ 7,4 ~ 8,8

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

103

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZKG-S DN 15÷250

PNmax 110

Charakterystyka : - przyłącze : do wspawania - kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - podwójne uszczelnienie trzpienia - możliwy demontaż korpusu na instalacji

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Zastosowanie : gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, próżnia, media o dużej różnicy temperatur

104

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKG-S

DN 15÷100

DN 125÷250

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

wymiary

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

110 110 110 63 63 63 63 63 63 40 40 40

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

40

730

L(BW) (BW)

g

L(SW)

SW

t

R

HR

h

Hk

H

21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114 140 168 219

2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4 5,6 6,3 7,1 10 22

22 27,5 34,5 43 49 61,5 77 90 116 -

10 13 13 13 13 16 16 16 20 -

180 180 180 258 258 258 328 328 328 770 770 *

220

85 95 105 120 130 150 185 205 240 -

202 208 208 244 253 253 278 287 300 507 547 -

41 46 57,5 64 72,8 81 106 116 130 156 170 217 302

100 100 92 92 92 92 110 110 110 151 170 170 215

186 165 177 192 200 209 259 268 283 366 409 447 517

*

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

105

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZKG-Sa DN 6÷50

PNmax 110

Charakterystyka : - przyłącze : do wspawania - odmiana “lekka” - kula pływająca - pełen przelot

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- podwójne uszczelnienie trzpienia

- z możliwością blokady rękojeści

- z zaworem spustowym - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Zastosowanie : gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, próżnia, media o dużej różnicy temperatur

106

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKG-Sa DN 6÷50

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN.

6 10 15 20 25 32 40 50

110 110 110 110 110 110 110 110

wymiary L(BW) (BW)

150 150 165 190 216 229 241 292

10,2 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3

g

L(SW)

SW

t

R

HR

h

HK

H

2 2,3 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6

150 150 165 190 216 229 241 292

11 18 22 27,5 34,5 43 49 61,5

10 10 10 13 13 13 13 16

120 120 180 180 200 230 260 260

162 162 200 190 256 230 252 258

34,5 34,5 40 46,5 54 67,5 72 78,5

100 100 100 92 92 92 92 92

140 140 145 166 173 196 200 207

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

107

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZK-SO DN 15÷200

PN 16÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : do wspawania

- pozwala na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie

- z płaszczem grzewczym : wersja “A” podłączenie ogrzewania gwintowane wersja “B” podłączenie ogrzewania kołnierzowe - kula pływająca do DN80, powyżej DN80 podwójnie podparta - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - możliwy demontaż korpusu na instalacji

- ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej, powietrze Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

108

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-SO

DN 15÷200

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40 16÷40

wymiary DN1/PN

L1

L2

BW

t

SW

15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 20/16 20/16 20/16 20/16 25/16 25/16

150 152 160 170 190 212 240 246 296 325 400 507

154 156 164 174 194 216 244 250 300 330 405 512

21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,4 139,7 168,3 219,1

10 13 13 13 13 16 16 16 20 -

22 27,5 34,5 43 49 61,5 77 90 115,5 -

L(BW) L(SW)

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

85 95 105 120 130 150 185 205 240 -

R

H

125 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności :

A dla uszczelnienia metal-metal: B - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 dla elastycznej uszczelki kuli:

- na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

109

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZK-SD DN 15÷400

PN 63÷250

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : do wpawania

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór wysokociśnieniowy - kula podwójnie podparta

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- pełen przelot - zdolność do rozładowywania nadciśnienia w korpusie

- z przekładnią mechaniczną

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty"

- opcjonalnie do DN80 możliwość wymiany trzpienia z uszczelnieniem bez obniżania ciśnienia w rurociągu

- z możliwością blokady rękojeści

- zastapienie zaworu ZK-SD zaworem typu ZK-GD z przyłaczkami "05" umożliwia łatwiejszy demontaż z instalacji

110

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym

- z zaworem spustowym - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-SD

DN 15÷65

DN 80÷400

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

D N 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

P N

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d łu g o ść z a b u d o w y

L1

2 2 2 2 2 3 4

1 3 6 6 6 0 0 -

w y m ia ry

L

0 0 0 0 0 0 0

151 150 165 190 200 222 250 300 350 380 480 575 680 770 850 1000

R

2 2 2 2 3 3 5

2 2 8 8 9 9 3 * * * * * * * * *

H

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4

2 2 5 6 7 8 8 8 8 0 6 2 6 1 5 9

5 5 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

* - powyżej DN.65zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

111

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZK-SR DN 10÷200

PN 2,5÷110

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : do wspawania

- zawór kulowy zaprojektowany do zapewnienia wysokiej dokładności procesów regulacji przepływu

- zawór kulowy regulacyjny - kula pływająca do DN100, powyżej DN100 podwójnie podparta - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - ustalony kierunek przepływu

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

112

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

DN 10÷32

ZK-SR

DN 40÷100

Kula do zaworu o charakterystyce liniowej“P”

DN 125÷200 ff

Kula do zaworu o charakterystyce stałoprocentowej “PI”

Charakterystyka przepływu liniowego i stałoprocentowego

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN

PN

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

110 110 110 110 63 63 63 63 63 63 40 40 40

L(B W)

(B W)

g

120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

2,3 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4 5,6 6,3 7,1 10

wymiary L(SW) SW

75 85 95 105 120 130 150 185 205 240 -

18 22 27,5 34,5 43 49 61,5 77 90 115,5 -

t

R

H

10 10 13 13 13 13 16 16 16 20 -

110 15 130 200 200 220 220 280 280 400 760 760 *

90 100 110 130 130 110 120 160 170 190 235 230 265

waga

~1,5 ~2 ~2,6 ~3 ~4 ~7 ~9,2 ~12 ~18 ~32 ~44 ~70 ~120

* - powyżej DN.150 zawór wyposażony w przekładnię mechaniczną

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

113

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA

ZKT-S DN 15÷100

PN 2,5÷40

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : do wspawania

- powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne

- zawór kulowy trój drogowy

- kula ”L” rozdzielenie przepływu w prawo lub lewo

- kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zawór trzy częściowy rozbieralny

- kula „T” rozdzielenie przepływu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta: - z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym - z przekładnią mechaniczną - z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" - z zaworem spustowym - z możliwością blokady rękojeści - z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym - w wykonaniu antyelektrostatycznym

114

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZKT-S

DN 15÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

długość zabudowy 2,5 ÷ 40 PN L L1 DN 15 130 65 20 150 75 25 160 80 32 180 90 40 200 100 50 230 115 65 290 145 80 310 155 100 350 190

wymiary

waga

R

BW

SW

t

g

H

kg

125 130 200 200 220 220 280 280 400

21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3

22 27,5 34,5 43 49 61,5 77 90 115,5

10 13 13 13 13 16 16 16 20

2,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4 5,6

100 110 130 130 110 120 160 170 190

~3,6 ~4,6 ~5,5 ~8 ~12 ~16 ~22 ~30 ~46

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

115

ZAWÓR KULOWY MANOMETROWY

ZK-MGz

ZK-MGw PN 160

Charakterystyka :

Zastosowanie : ciecze, gaz

- przyłącze : gwint nakrętka rzymska - zawór manometrowy - kula pływająca - pełen przelot - zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK - zaprojektowany do współpracy z manometrem

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta :

- możliwość plombowania lub zamykania na kłódkę - wykonanie z przyączką 05 pokazano na str 125 - wykonanie obustronne z nakrętką rzymską

116

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

ZK-MGz ZK-MGw

wersja

D

d

waga

1 2 3 4

M20x1,5 M20x1,5 G1/2" G1/2"

M20x1,5 G1/2" M20x1,5 G1/2"

~ 0,7 ~ 0,7 ~ 0,7 ~ 0,7

Uwagi: - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

117

PRZEZIERNIK

WZIERNIK

W-K

W-Ka

DN 15÷250

Charakterystyka :

PN 6÷100

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe - przezierniki i wzierniki

element instalacji pozwalający ocenić obecność lub ruch czynnika

- pełen przelot - w standarowym wykonaniu: szkło borokrzemowe - utwardzane - zakres temperatury pracy : 30°С ÷ 300°C

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta : - przezierniki o innym prześwicie - przezierniki przepływowe cylindryczne

118

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

W-K

W-Ka

TYP

DN 15÷250

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

W-K

W-Ka wymiary

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

L(PN 6÷40)

L(PN 63÷100)

Ds

dw

130 150 160 180 200 230 290 310 350

210 230 230 260 260 300 340 380 430

45 45 60 60 80 110 110 110 150

30 30 45 45 64 77 77 77 122

400 480 600 730

-

175 200 250 208

144 164 200 166

Dz(PN 6÷16) Dz(PN 40) Dz(PN 63÷100)

95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375

-

-

105 130 140 155 170 195 220 230 265 -

Ds

dw

45 45 60 80 80 110 110 110 150 175 200 250

30 30 45 64 64 77 77 77 122 144 164 200

-

-

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

119

PRZEZIERNIK DO WSPAWANIA

W-S DN 15÷250

Charakterystyka :

PNmax 110

Zastosowanie :

- przyłącze : do wspawania - przeziernik

element instalacji pozwalający ocenić obecność lub ruch czynnika

- pełen przelot - w standarowym wykonaniu: szkło borokrzemowe - utwardzane - zakres temperatury pracy : 30°С ÷ 300°C

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta : - przezierniki o innym prześwicie - przezierniki przepływowe cylindryczne

120

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

W-S

DN 15÷250

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

PN

DN

110 110 110 63 63 63 63 63 63 40 40 40 40

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

L (B W)

(B W)

g

w ymiary L (S W)

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

2 1 ,3 2 6 ,9 3 3 ,7 4 2 ,4 4 8 ,3 6 0 ,3 7 6 ,1 8 8 ,9 1 1 4 ,3 1 3 9 ,7 1 6 8 ,3 2 1 9 ,1 273

2 ,6 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,6 3 ,6 4 5 ,6 6 ,3 7 ,1 10 1 2 ,5

150 150 160 180 200 230 290 310 350 -

SW

t

dw

22 2 7 ,5 3 4 ,5 43 49 6 1 ,5 77 90 1 1 5 ,5 -

10 13 13 13 13 16 16 16 20 -

30 30 45 45 64 77 77 77 122 144 164 200 166

Uwagi: - podczas wspawania zaworu chronić uszczelnienie przed przegrzaniem - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

121

PRZEZIERNIK CYLINDRYCZNY W-KC

DN 20÷100

PN 16

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- przyłącze : kołnierzowe

- element instalacji pozwalający ocenić obecność lub ruch czynnika

- przeziernik cylindryczny szklany - przeziernik z rurką szklaną - pełen przelot

- woda, ciecze spożywcze, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, ciecze agresywne chemicznie, emulsje, zawiesiny, materiały sypkie

- w standardowym wykonaniu: szkło borokrzemowe - utwardzane - dla bezpieczeństwa obsługi rura robocza osłonięta rurą wykonaną z: - PMMA(plexiglass) - dla temperatury pracy Tp do 70° C - szkła silikonowego - dla temperatury pracy Tp do 200° C

122

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

TYP

W-KC

DN 20÷100

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli

DN 20 25 32 40 50 65 80 100

L

dw

dz

180 180 180 200 230 235 272 300

30 30 30 40 6 62 82 90

40 40 40 50 60 80 100 120

Uwagi: - kołnierze zaworów wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na życzenie wykonanie zgodne z ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb - wymagania dot. kurków kulowych wg: PN-EN 1983 - badania armatury wg : PN-EN 12266-1 - klasa szczelności : A - długość zabudowy wg : PN-EN 558 - świadectwo odbioru wg : PN-EN 10204 - na życzenie klienta deklaracja zgodności wg : PN-ISO 17050-1 Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Certyfikacja wyrobów:

123

ZAWÓR KULOWY

DN 10÷250 typ

ZK-ZOG

typ

ZK-ZOC

typ

PN 2,5÷100

ZK-PHO

Charakterystyka :

Zastosowanie :

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 9 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK

- zawory kulowe zaprojektowane do szybkiego wpięcia się w instalację, lub przypięcia węża ciśnieniowego bez wykorzystywania narzędzi specjalnych - stosowane w pojazdach : - do czyszczenia kanalizacji - do mycia i udrażnia instalacji kanalizacyjnych

124

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

PRZYŁĄCZA DO ZAWORÓW TYPU ZK-Ga

wykonanie: 02 DN

L1

d1

d2

6 10 15 20 25 32 40 50

30 36 49 54 60 73 80 88

4 7 13 15 21 26 34 46

8 10 18 22 27 33,5 42 55

DN

Gz

L

t

30 31 36 44 52 54 56 63

11 11,4 15 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7

wykonanie: 03

6 R1/4 10 R3/8 15 R1/2 20 R3/4 25 R1 32 R1 1/4 40 R1 1/2 50 R2

wykonanie: 04 DN

Gz

L

t

I2

D1

6 10 15 20 25 32 40

R1/4 R3/8 R1/2 R3/4 R1 R1 1/4 R1 1/2

29 31 37 41 47 51 54

11 11,4 15 16,3 19,1 21,4 21,4

11 12 14 14 24 16 16

8 12 18 22 28 35 42

wykonanie: 05 DN 6 10 15 20 25 32 40 50

Certyfikacja Systemu Zarządzania:

Gz

L

t

R1/4 32 11 R3/8 35,5 11,4 R1/2 41,5 15 R3/4 48,5 16,3 R1 56 19,1 R1 1/4 60 21,4 R1 1/2 60 21,4 R2 65 25,7

I2

D1

12 14 16 18 20 22 22 24

9,2 16 20 25,5 32,5 41 47,5 60

Certyfikacja wyrobów:

125

ZAWÓR KULOWY W wykonaniu specjalnym

z kombinacją przyłączy na wlocie i wylocie

,napęd ręczny

,kolumienka

łącznik ff

przeguby Cardana

z zabezpieczeniem przed zamknięciem i otwarciem

z zespołem napędowym

z wyniesieniem rękojeści

126

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl

z zamknięciem / otwarciem za pomocą sprężyny

zawory kulowe trójdrogowe sprzężone Certyfikacja Systemu Zarządzania:

127

PARTNERZY HANDLOWI

128

NAZWA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

TELEFON

FAX

WOJEWÓDZTW O

E-MAIL

1

AKWA-TERMA

Wrocław

Piękna 74

50-506

71 336-21-17

71 336-66-53

dolnośląskie

[email protected]

2

ARMA-EX

Sosnowiec

Al. Mireckiego 27

41-200

32 291-58-11

32 291-87-93

śląskie

[email protected]

3

ARMASTER

Sieradz

Orzszkowej 3

98-200

43 822 32 36

43 822 32 36

łódzkie

[email protected]

4

ARNAP

Bielsko-Biała

Strażacka 35

43-382

33 81-84-004

33 81-94-613

śląskie

[email protected]

5

ATMOMAT

Włocławek

Komunalna 8

87-800

54 231 20 74

54 232 76 09

kujawskopomorskie

[email protected]

6

AUREX

Raszyn

Kościuszki 8

05-090

22 720 17 44

22 72 17 41

mazowieckie

[email protected]

7

CONTROLPROCESS

Tarnów

Skrzyszowska 6

33-100

12 25 58 400

12 25 58 500

małopolskie

[email protected]

8

EMET-IMPEX

(cała sieć w kraju)

Robotnicza 2

44-100

32 331 66 27

32 331 66 27

śląskie

[email protected]

9

eTERMO-INWEST

Gliwice

Bojkowska 37

44-101

32 461-22-66

32 461-22-67

śląskie

[email protected]

10

HYDRO

Leszno

Gronowska 4a

64-100

65 525 41 00

65 529 71 30

wielkopolskie

[email protected]

11

INSTAL

Katowice

Korczaka 76

40-338

32 6063-412

32/6063-483

śląskie

[email protected]

12

MGJ-PROGRES

Wałbrzych

Hutnicza 17

58-300

74 847 88 75

74 847 60 28

dolnośląskie

[email protected]

13

POLBIS

Brzoza

Emili Gierczak 36

86-061

52-381-05-05

52 381-02-06

kujawskopomorskie

[email protected]

14

RAFSTAL

Piekary Śl.

Wyszyńskiego 85

41-940

32 76 76 134

32 76 76 000

śląskie

[email protected]

15

SKAMER-ACM

Tarnów, Kraków

Rogoyskiego26, Kapelanki 12

33-100

14  63 23 400

14  63 23 401

małopolskie

[email protected]

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp z o.o. ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz, tel +48438220426, fax +48438220612 e-mail: [email protected], www.chemitex.com.pl