NEUROLOGIA MERRITTA. Pod redakcją LEWISA P. ROWLANDA. Wydanie I polskie pod redakcją. HUBERTA KWIECIŃSKIEGO i ANNY M. KAMIŃSKIEJ

NEUROLOGIA MERRITTA Pod redakcją LEWISA P. ROWLANDA Wydanie I polskie pod redakcją HUBERTA KWIECIŃSKIEGO i ANNY M. KAMIŃSKIEJ Wydawnictwo Medyczne Ur...
Author: Jacek Marciniak
10 downloads 0 Views 191KB Size
NEUROLOGIA MERRITTA Pod redakcją LEWISA P. ROWLANDA Wydanie I polskie pod redakcją HUBERTA KWIECIŃSKIEGO i ANNY M. KAMIŃSKIEJ

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław

SPIS TREŚCI

AutorzyXI

Przedmowa16.

Obrazowanie w chorobach naczyniowych mózgu • 76 J.P. Mohr, Robert Delapaz

17.

Nakłucie lędźwiowe i badanie płynu mózgowo−rdzeniowego Robert A. Fishman

XIX

Przedmowa do wydania polskiegoXXI

I. OBJAWY CHORÓB NEUROLOGICZNYCH 1.

Majaczenie i otępienie • 3 Scott A. Small, Richard Mayuex

2.

Afazja, apraksja i agnozja J.P. Mohr

3.

Omdlenia i napady drgawkowe • 12 Timothy A. Pedley, Dewey K. Ziegler718.

Biopsja mięśnia i nerwu Arthur P. Hays

19.

Badanie neuropsychologiczne Yaakov Stern

20.

Badanie DNA • 97 Lewis P. Rowland8793

91

III. ZAKAŻENIA UKŁADU NERWOWEGO

4.

Śpiączka • 17 John C.M. Brust

21.

Zakażenia bakteryjne • 103 James R. Miller, Burk Jubelt

5.

Ból i parestezje • 23 Lewis P. Rowland

22.

Zakażenia ogniskowe Gary L. Bernardin

6.

Zawroty głowy i zaburzenia słuchu Jack J. Wazen

23.

Zakażenia wirusowe • 134 Burk Jubelt, James R. Miller

7.

Zaburzenia widzenia Myles M. Behrens

24.

Zespół nabytego upośledzenia odporności Carolyn Barley Britton

8.

Bóle głowy • 36 Neil H. Raskin

25.

9.

Ruchy mimowolne Stanley Fahn

Zakażenia wywoływane przez grzyby i drożdżaki • 177 Leon D. Prockop

26.

Neurosarkoidoza John C.M. Brust

27.

Zakażenia wywoływane przez krętki: kiła układu nerwowego • 182 Lewis P. Rowland, Leonidas Stefanis

28.

Zakażenia wywołaneprzez krętki: leptospiroza • 190 James R. Miller

29.

Zakażenia wywoływane przez krętki: choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa James R. Miller26

31

39

10.

Zespoły związane z osłabieniem mięśni Lewis P. Rowland

11.

Zaburzenia chodu Sid Gilman

12.

Objawy chorób neurologicznych Lewis P. Rowland

42

45 •

49

II. JAK WYBRAĆ BADANIA DODATKOWE 13.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny • 55 Robert Delapaz, Stephen Chan

14.

Elektroencefalografia i potencjały wywołane Ronald G. Emerson, Thaddeus S. Walczak, Timothy A. Pedley

15.

Elektromiografia i badanie szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych w chorobach nerwowo−mięśniowych • 72 Dale J. Lange, Werner Trojaborg63

128164

181

30.

Inwazje pasożytnicze • 193 Burk Jubelt, James R. Miller

31.

Toksyny bakteryjne James R. Miller

32.

ZespóŁ Reye'a • 207 Darryl C. De Vivo

33.

Choroby wywoływane przez priony Burk Jubelt

204208

191

VII

Spis treści 34.

Choroba Whipple’a Elan D. Louis213

VI. GUZY 52.

Zagadnienia ogólne • 299 Casilda M. Balmaceda

IV. CHOROBY NACZYNIOWE 35.

Patogeneza, klasyfikacja i epidemiologia chorób naczyniowych • 217 Ralph L. Sacco

53.

Guzy czaszki i nerwów czaszkowych • 306 Jeffrey N. Bruce, Casilda M. Balmaceda, Michael R. Fetell

36.

Badanie chorego z chorobą mózgowo−naczyniową • 229 Randolph S. Marshall

54.

Guzy opon mózgowo−rdzeniowych • 314 Casilda M. Balmaceda, Michael B. Sisti, Jeffrey N. Bruce

37.

Przemijający napad niedokrwienny John C.M. Brust

55.

Glejaki • 320 Casilda M. Balmaceda, Robert L. Fine

38.

Zawał mózgu • 232 John C.M. Brust

56.

Chłoniaki • 336 Casilda M. Balmaceda

39.

Krwotok śródmózgowy i krwotok do móżdżku • 241 J.P. Mohr, Christian Stapf

57.

Guzy okolicy szyszynki • 344 Jeffrey N. Bruce, Casilda M. Balmaceda, Bennett M. Stein, Michael R. Fetell

40.

Genetyka udaru mózgu • 242 Alexander Halim, Ralph L. Sacco

58.

Guzy przysadki • 350 Jeffrey N. Bruce, Michael R. Fetell, Pamela U. Freda

41.

Inne zespoły związane z chorobami naczyniowymi mózgu • 244 Frank M. Yatsu

59.

Guzy wrodzone wieku dziecięcego ośrodkowego układu nerwowego • 356 James H. Garvin Jr., Neil A. Feldstein

42.

Diagnostyka różnicowa udaru mózgu Mitchell S.V. Elkind, J.P. Mohr

60.

43.

Udar mózgu u dzieci • 250 Arnold P. Gold, Abba L. Cargan

Guzy i malformacje naczyniowe • 370 Robert A. Solomon, John Pile−Spellman, J.P. Mohr

61.

44.

Zapobieganie udarowi mózgu i jego leczenie Frank M. Yatsu

Guzy przerzutowe • 378 Casilda M. Balmaceda

62.

45.

Krwotok podpajęczynówkowy • 261 Stephan A. Mayer, Gary L. Bernardini, John C.M. Brust, Robert A. Solomon

Guzy rdzenia kręgowego • 390 Paul C. McCormick, Michael R. Fetell, Lewis P. Rowland

46.

Żyły i zatoki mózgowia Robert A. Fishman

47.

Choroby naczyniowe rdzenia kręgowego Leon A. Weisberg

231248VII. URAZY

268

63.

Urazy głowy • 401 Stephan A. Mayer, Lewis P. Rowland

64.

Urazy rdzenia kręgowego Joseph T. Marotta

65.

Choroby krążków międzykręgowych i korzeni nerwowych • 423 Paul C. McCormick

66.

Obrzęk mózgu i zaburzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego • 286 Robert A. Fishman

Mielopatia szyjna (w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa) • 430 Lewis P. Rowland, Paul C. McCormick

67.

Patologiczne gromadzenie hemosyderyny w mózgu (hemosyderoza) • 294 Robert A. Fishman

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa • 433 Lewis P. Rowland, Paul C. McCormick

68.

Uszkodzenia nerwów obwodowych i czaszkowych • 435272

V. ZABURZENIA DOTYCZĄCE PŁYNU MÓZGOWO−RDZENIOWEGO 48.

49.

50.

51.

257

Zaburzenia przepływu i składu płynu mózgowo−rdzeniowego. Wodogłowie Leon D. Prockop279

Śpiączka hiperosmolarna • 295 Leon D. Prockop, Stephan A. Mayer416

Dale J. Lange, Werner Trojaborg, Lewis P. Rowland 69.

Zespół górnego otworu klatki piersiowej Lewis P. Rowland452

VIII

Spis treści

70.

Ból neuropatyczny i pourazowe zespoły bólowe • 454 James H. Halsey

71.

Uszkodzenia popromienne • 455 Casilda M. Balmaceda, Steven R. Isaacson

72.

Uszkodzenie spowodowane przez prąd elektryczny i rażenie piorunem Lewis P. Rowland

73.

Choroba dekompresyjna Leon D. Prockop

461

Ostra porfiria przerywana Lewis P. Rowland

91.

Zespoły neurologiczne z akantocytami Lewis P. Rowland

92.

Skóra pergaminowata barwnikowa Lewis P. Rowland

93.

Choroby zwyrodnieniowe mózgu występujące w dzieciństwie • 554 Eveline C. Traeger, Isabelle Rapin

94.

Ostra dziecięca leukodystrofia rodzinna (stwardnienie rozlane) • 560 Lewis P. Rowland

95.

Diagnostyka różnicowa • 561 Eveline C. Traeger, Isabelle Rapin

462

VIII. URAZY OKOŁOPORODOWE I ZABURZENIA ROZWOJOWE 74.

Neurologia okresu noworodkowego • 467 M. Richard Koenigsberger, Ram Kairam

75.

Zespół wiotkiego dziecka • 473 Thornton B.A. Mason II, Darryl C. De Vivo

76.

Niepostępujące zaburzenia rozwojowe mózgu • 476 Isabelle Rapin

77.

Zespół Laurence'a−Moona−Biedla Melvin Greer •Wady strukturalne Melvin Greer

79.

Zespół Marcusa Gunna i zespół Möbiusa Lewis P. Rowland

497

IX. CHOROBY GENETYCZNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO •

Aberracje chromosomowe Ching H. Wang

81.

Zaburzenia metabolizmu aminokwasów John H. Menkes

82.

Zaburzenia metabolizmu puryn Lewis P. Rowland

83.

Choroby lizosomalne i inne choroby spichrzeniowe • 512 William G. Johnson

84.

Zaburzenia metabolizmu węglowodanów Salvatore Dimauro

85. 86.

501

97.

Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera • 577 Myles M. Behrens, Michio Hirano

98.

Choroby mitochondrialne z mutacjami jądrowego dna • 580 Darryl C. De Vivo, Michio Hirano

504

511

Zespół białkowy transportera glukozy Darryl C. De Vivo

Nerwiakowłókniakowatość • 587101.

Incontinentia pigmenti Arnold P. Gold

102.

Stwardnienie guzowate Arnold P. Gold

• •591

594 596

Acydurie organiczne • 540 Stefano Di Donato, Graziella Uziel103.

Uwagi ogólne Norman Latov

104.

Neuropatie dziedziczne Robert E. Lovelace,

105.

Neuropatie nabyte • 613 Dale J. Lange, Norman Latov, Werner Trojaborg, Lewis P. Rowland

532

88.

542

Naczyniakowatość mózgowo−trójdzielna Arnold P. Gold

529

Choroby peroksysomalne: adrenoleukodystrofia, zespół Zellwegera i choroba Refsuma • 536 Mia MacCollin, Darryl C. De Vivo100.

XII. NEUROPATIE OBWODOWE •

Hiperamonemia • 533 Rosario R. Trifiletti, Douglas R. Nordli, Jr.

Zaburzenia metabolizmu metali John H. Menkes

XI. ZABURZENIA NERWOWO−SKÓRNE

Arnold P. Gold

87.

89.

551

554

Encefalopatie mitochondrialne: choroby mitochondrialnego DNA • 571 Salvatore Dimauro, Eric A. Schon, Michio Hirano, Lewis P. Rowland

99.

80.

96.

485 •

548

X. ZABURZENIA MITOCHONDRIALNEGO DNA

484

78.90.

605 •

608

XIII. ZESPOŁY OTĘPIENNE 106.

Choroba Alzheimera i pokrewne zespoły otępienne • 633 Scott A. Small, Richard Mayeux

IX

Spis treści

XIV. ATAKSJE 107.

XVIII. MIOPATIE

Ataksje dziedziczne • 645 Susan B. Bressmann, Timothy Lynch, Roger N. Rosenberg

XV. ZABURZENIA RUCHOWE •

108.

Choroba Huntingtona Stanley Fahn

109.

Choroba Sydenhama i inne postacie pląsawicy • 662 Stanley Fahn

110.

Mioklonie • 666 Stanley Fahn

111.

Zespól Gillesa De La Tourette'a Stanley Fahn

112.

Dystonia • 670 Stanley Fahn, Susan B. Bressman

113.

Drżenie samoistne • 679 Elan D. Louis, Paul E. Greene

114.

Parkinsonizm • 680 Stanley Fahn, Serge Przedborski

659Charakterystyka zaburzeń czynności jednostki ruchowej • 735 Lewis P. Rowland

125.

Postępujące dystrofie mięśniowe Lewis P. Rowland

126.

Rodzinne porażenie okresowe Lewis P. Rowland

127.

Wrodzone choroby mięśni Lewis P. Rowland

128.

Mioglobinuria • 756 Lewis P. Rowland

129.

Kurcze i sztywność mięśni Lewis P. Rowland

130.

Zapalenie skórno−mięśniowe (dermatomyositis) Lewis P. Rowland

131.

Zapalenie wielomięśniowe, wtrętowe zapalenie mięśni i inne miopatie zapalne • 766 Lewis P. Rowland

132.

Zapalenie kostniejace mięśni (Myositis ossificans) • 770 Lewis P. Rowland

669115.

Postępujace porażenie nadjądrowe Paul E. Greene

116.

Późne dyskinezy i inne zespoły kliniczne wywołane przez neuroleptyki • 699 Stanley Fahn, Robert E. Burke

696

117.

Dziedziczne i nabyte paraplegie spastyczne Lewis P. Rowland

118.

Dziedziczne i nabyte choroby neuronu ruchowego • 710 Lewis P. Rowland121.

Zespół Lamberta−Eatona Audrey S. Penn

122.

Zatrucie jadem kiełbasianym i zaburzenia złącza nerwowo−mięśniowego wywołane antybiotykami • 730 Audrey S. Penn

123.

731759 763134.

Choroba Marchiafavy−Bignamiego James R. Miller

135.

Środkowa mielinoliza mostu • 797 Gary L. Bernardini, Elliott L. Mancall

775 •

XX. CHOROBY UKŁADU AUTONOMICZNEGO 136.

Neurogenna hipotonia ortostatyczna i niewydolność autonomiczna • 803 Louis H. Weimer

137.

Ostra neuropatia autonomiczna Louis H. Weimer

138.

Rodzinna dysautonomia Alan M. Aron

729

Ostra miopatia czterokończynowa Michio Hirano

753

Stwardnienie rozsiane James R. Miller

XVII. CHOROBY ZŁĄCZA NERWOWO−MIĘŚNIOWEGO Miastenia • 723 Audrey S. Penn, Lewis P. Rowland

750

737

133.

705

Jamistość rdzenia • 717 Elliott l. Mancall, Paul C. McCormick

120.

XIX. CHOROBY DEMIELINIZACYJNE

XVI. CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO

119.

124.

807

XXI. ZABURZENIA NAPADOWE •

139.

Migrena i inne bóle głowy Neil H. Raskin

140.

Padaczka • 816 Timothy A. Pedley, Carl W. Bazil, Martha I. Morrell

811

806

795

X

Spis treści

141.

Drgawki gorączkowe • 837 Douglas R. Nordli, Jr., Timothy A. Pedley

142.

Incydenty napadowe okresu noworodkowego Douglas R. Nordli, Jr., Timothy A. Pedley

143.

Przejściowa niepamięć całkowita John C.M. Brust

144.

Zespół Ménière’a Jack J. Wazen

145.

Zaburzenia snu June M. Fry

839

841

155.

Zespoły związane z zapaleniami naczyń Lewis P. Rowland

156.

Choroby neurologiczne w ciąży • 918 Alison M. Pack, Martha J. Morrell

842

844

157.

Alkoholizm • 927 John C. M. Brust

158.

Uzależnienie od leków John C. M. Brust

159.

Schorzenia jatrogenne Lewis P. Rowland

160.

Powikłania chemioterapii nowotworów • 942 Massimo Ccorbo, Casilda M. Balmaceda

161.

Neurotoksykologia – narażenie środowiskowe i zawodowe • 946 Lewis P. Rowland

162.

Środowiskowe zaburzenia neurologiczne u dzieci • 956 Claudia A. Chiriboga Upadki u osób w podeszłym wieku Lewis P. Rowland

146.

Choroby układu endokrynnego • 855 Gary M. Abrams, Earl A. Zimmerman

147.

Schorzenia hematologiczne i pochodne • 870 Kyriakos P. Papadopoulos, Casilda M. Balmaceda

148.

Choroby wątroby • 881 Neil H. Raskin, Lewis P. Rowland

149.

Powikłania mózgowe zabiegów kardiochirurgicznych • 884 Eric J. Heyer, Lewis P. Rowland

163.

150.

Choroby kości • 885 Roger N. Rosenberg

XXIV. REHABILITACJA

151.

Choroby nerek Neil H. Raskin

152.

Postępowanie w zaburzeniach oddechowych: rozpoznawanie i leczenie • 894 Stephan A. Mayer, Matthew E. Fink

164.

891153.

Zespoły paraneoplastyczne Lewis P. Rowland

154.

Zaburzenia związane z nieprawidłowym odżywianiem: niedobór witaminy B12, niedożywienie i zaburzenia wchłaniania Lewis P. Rowland, Bradford P. Worrall

908

XXIII. NEUROLOGIA ŚRODOWISKOWA

XXII. OBJAWY NEUROLOGICZNE W CHOROBACH UKŁADOWYCH I INNYCH

899

902936 940961

Rehabilitacja neurologiczna • 965 Laura Lennihan, Glenn M. Seliger

XXV. ZALECENIA ETYCZNE I PRAWNE 165.

Zagadnienia dotyczące terminalnego okresu życia • 971 Lewis P. Rowland

Skorowidz •

975

SKOROWIDZ

A Abakawir 174 Aberracje chromosomowe 501–503 Abetalipoproteinemia 551–552, 608 Acanthamoeba 167, 201 Acetazolamid 654, 751, 752, 819 N−acetyloaspartat 169 Acetylocholina 723, 729, 730 Achondroplazja 488, 888–889 Actinomyces 133 Actinomycetaceae 214 Acyduria metylomalonowa 582 Acyduria organiczna 540–541 Acyklowir 136, 149, 150 Adamkiewicza tętnica 272 Adenoviridae 135, 146 Adrenoleukodystrofia 536, 537–539, 608 – sprzężona z chromosomem X 640 Adrenoleukoneuropatia 608 Adriamycyna 340 Afazja 7–10 – amnestyczna 9 – Broca 8, 9, 235 – całkowita 9 – czuciowa 7, 9 – – forma słuchowa 9 – – – wzrokowa 9 – – podkorowa 8 – globalna 235 – kondukcyjna 8 – padaczkowa nabyta 819 – postępująca pierwotna 8 – ruchowa 7, 8–9 – – podkorowa 8 – Wernickego 9, 230 Agnezja ciała modzelowatego 485–486 Agnozja 10–11 – apercepcyjna 10 – asocjacyjna 9 – dotykowa 10 – kolorów 9, 10 – słowno−słuchowa 480 – wzrokowa 10 Agonisty dopaminy 690–691 Agramatyzm 8 Aicardiego zespół 487 AIDS 164–175, 576 – chłoniaki 341–342 – diagnostyka 174 – drgawki 170 – epidemiologia 165–166 – kiła 171, 188–189 – klasyfikacja zakażeń 164 – mielopatia przewlekła postępująca 170 – miopatia 769 – neuropatia 621 – – obwodowa 170 – otępienie 639 – postać dziecięca 165–166, 956–958 – – – diagnostyka 956 – – – encefalopatia 957 – środki ostrożności w pracy klinicznej 175 – zakażenia oportunistyczne 171–174 – zakażenie ostre 168

– – przewlekłe 168 – zespoły polekowe 174 – – towarzyszące 168–171 – – wtórne 171 – zespół bólowy 170 – zmiany w układzie nerwowym 167–168 Akancytoza 741 Akantocyty 551, 665 Akatyzja 40 – fizjologiczna 40 – ostra 699 – późna 700 Akinezja 680 Akrocefalosyndaktylia 491 Akromegalia 856–858 – neuropatia 619 Akrylamid 623 Aktynomykoza 177 Aktywator plazminogenu tkankowy 258 – – – niedobór 876 Albendazol 195 Albuterol 743 Aleksja 8 – z agrafią 9 Alescherioza 177 Alexandra choroba 488, 557–558, 640 Alkaloidy barwinka 942 Alkohol etylowy, interakcje z lekami 928 – – uzależnienie 928–930 – – zatrucie 927–928 – metylowy, zatrucie 947, 953 Alkoholizm 927–935 – infekcje 933 – leczenie porzewlekłe 935 – objawy abstynencyjne 928–930 – udar mózgu 933 – ukryty 933 – w okresie ciąży 934–935 Alpersa zespół 582 Alphavirus 135 Alströma−Hallgrena zespół 485 Alternarioza 177 Alzheimera choroba 633–636 – – kryteria NINCDS−ADRDA 633 – – podstawy genetyczne 634 – – rodzinna 502 Amantadyna 654, 688, 690, 793 Amaurosis fugax 34, 231 Ambetonium 727 Amblyomma americanum 121 Amblyopia 34 Amfetamina, uzależnienie 936 Amfoterycyna B 177, 178 Aminoacyduria dikarboksylowa 509 Aminoglikozydy, blokada złącza nerwowo− −mięśniowego 731 Aminokwasy, zaburzenia metabolizmu 504–509 – – transportu 507–509 – zawierające siarkę zaburzenia metaboliz− mu 506–507 4−aminopirydyna 729 Aminotransferaza cytozolowa tyrozyny niedobór 508

Amiotrofia 25 Amitryptylina 688, 690, 814 Amoksycylina 105, 192 Amoniak 882 Ampicylina 105 Amprenawir 175 Amyloid 611, 618, 635 Analfalipoproteinemia 608 Andersen zespół 750 Anemia sierpowatokrwinkowa 870–871 Anencefalia 492 Angelmana zespół 502–503, 755 Angiografia klasyczna 82–83 – – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 303 – rezonansu magnetycznego 60–61, 82 – – – technika kontrastu fazowego 60 – – – technika TOF 60 Angiomyolipoma 597 Angiopatia amyloidowa kongofilna 241, 245 Angioplastyka wieńcowa 885 Angiostrongylus contoneasis 193, 197 Anhydroza 605 Anielski pył 937 Anomia 9 – amnestyczna 9 Anonimowi Alkoholicy 935 Anorexia nervosa 905 Anterocollis 671 Antona zespół 237 Antybiotykoterapia u pacjentów z ciężkim urazem głowy 410 Antygen Kell 741 – Ki−67 320 – komórek proliferujących jądrowy 320 Antykoagulant toczniowy 245, 876 Antytoksyna botulinowa 206, 731 Antytrombina III, niedobór 875 Aperta zespół 487, 491 Apoproteina A1 611 Apraksja 10 – chodu 49 – konstrukcyjna 236 – policzkowo−językowa 236 Apraktognozja 236 Arbowirusy 135, 139–143 Arenavirus 135, 145–146 Arginina 534535 Argininemia 508 Argininobursztynuria 508 Argylla−Robertsona objaw 187 Arhinencefalia 485 Arnolda−Chiariego zespół 280, 293, 493–495, 717, 718, 719 Arsen 183 – zatrucie 622, 947, 949–950 Arteriopatia mózgowa z udarami i leukoencefalopatią 638 Artrogrypoza 755 Ascaris lumbricoides 198 ASIA skala upośledzenia funkcji rdzenia kręgowego 417–419 Asparaginaza 943

976

Skorowidz

Aspartyloglukozaminuria 508, 526, 527–528 Aspergillus 128, 177 Aspiryna 258, 813 Asterixis 666, 881, 895 Astrocytoma 320 – pilocyticum 328 – subependymale gigantocellulare 328 Ataksja 28, 643–654 – czuciowa zaburzenia chodu 47 – Friedreicha 582, 608, 645–646, 648, 649 – móżdżkowa 705 – – dziedziczona autosomalnie dominująco typ I 649–652 – – – – – – II 649, 653–654 – – sporadyczna o późny początku 650 – napadowa 39, 40, 41 – – z miokimiami 650, 654 – – – oczopląsem 650, 654 – rdzeniowo−móżdżkowa 648 – – 1 649–650 – – 10 649, 653 – – 2 649, 650–651 – – 3 651–652 – – 4 649, 652 – – 5 649, 652 – – 6 649, 652–653 – – 7 649, 653 – – 8 649, 652 Ataksja−teleangiektazja 340, 647–648, 649, 866 Ataksyna−1 650 Ataksyna−2 651 Atetoza 40 Atrofia 736 Atropina 727 Attention deficit disorder 481 – deficitwith hiperactivity disorder 481 Aura migrenowa 811 – – bez bólu głowy 811 – padaczkowa 823 Austrian syndrome 106 Autley’a−Bixlera zespół 491 Autoprzeciwciała 876 Autyzm 482–483 Azatiopryna 727 Azotan tetramolobdenianu 546 B Bacteroides 129 Badanie DNA 97–99 Baklofen 439, 706, 792 Balizm 39, 664–665 Ballera−Gerolda zespół 491 Ballinta zespół 10 Balo stwardnienie koncentryczne 790 Bannawartha zespół 191, 625 Barbiturany 409 – uzależnienie 937 Bariera krew–mózg 304 Barttera zespół 866 Bassena−Kornzweiga choroba 551, 608 Battena choroba 517, 835 Bąblowica 193, 195 Beckera dystrofia mięśniowa 737, 738, 739–740 Behçeta zespół 121–122 Bella porażenie 171, 440–441 – zjawisko 440 Benserazyd 688, 691 Benzodiazepiny, uzależnienie 937 Benzoesan sodu 534, 816 Bergmanna komórki glejowe pierzaste 294

Beri−beri 621, 904 Betametylokrotonyloglicynuria 508 Bethlema miopatia 742 Bezdech śródsenny 847–848 Bezsenność 845–846 – psychofizjologiczna 846 – śmiertelna rodzinna 208, 211 Białaczka 873 – ostra limfatyczna 873 – – promielocytowa 877 – – szpikowa 873 – przewlekła limfatyczna 873 – – szpikowa 873 Białko ATM 647 – C, niedobór 242, 875 – gleju włókienkowe kwaśne 323 – M 155, 873, 874 – mieliny obwodowej 608 – – zero 608 – nerwu obwodowego 608 – prekursorowe amyloidu 242 – R 902 – S, niedobór 242, 875 – SMN 710 – tau 635, 637 – w płynie mózgowo−rdzeniowym 89, 90 – zasadowe mieliny 780, 791 – związane z dystorfiną 746 Bieluń dziędzierzawa 937 Biemonda zespół 485 Bilharcjoza 195–196 Binga−Neela zespół 874 Biopsja mięśnia 736 – – szkieletowego 91–92 – nerwu obwodowego 92–93 Biota oddech 18 Blastomikoza 177 Blaszki demielinizacyjne 777–779, 784 – Hollenhorsta 231 Bleomycyna 348 Blepharophimosis 755 Blepharospasm 441 Blepharospasmus 672 Blocha−Sulzbergara zespół 585, 594 Błonica 204 – neuropatia 621 BOLD, metoda rezonansu magnetycznego 61 Borelioza 191–192, 788 – neuropatia 625 Borrelia burgdorferi 191, 625, 788 Botulizm 205–206, 615 Bourneville’a choroba 596 Ból 23–25 – głowy 36–38 – – histaminowy 814 – – kaszlowy 815 – – klasterowy 37, 814–815 – – lokalizacja 37 – – napięciowy 36 – – nasilenie 37 – – popunkcyjny 816 – – pourazowy 815 – – strażniczy 262 – – w guzach układu nerwowego 301 – – w trakcie stosunku płciowego 815 – – wczesnego poranka 38 – – wieloogniskowość 37 – karku 24 – krzyża 24 – leczenie u chorych po urazach rdzenia kręgowego 422 – neuropatyczny 454–455

– nóg 25 – ramienia 24–25 – składnik czynnościowy 455 – twarzy 37–38 – – w guzach układu nerwowego 301 – wielomięśniowy gośćowy 769 – wzgórzowy 237 Brachyterapia w gwiaździakach 327 Bradyfrenia 683, 686 Bradykinezja 680 Brandbury’ego−Egglestona zespół 803, 804–805 Brilla−Zinssera choroba 120 Broca afazja 235 – ośrodek 8, 9 Brodawczak splotu pajęczynówki 281 Bromodeoksyurydyna 320 Bromokryptyna 688, 690, 691, 846 Browna−Seguarda zespół 149, 153, 394, 419 Brucella 121 Bruceloza 121 Bruksizm nocny 845 Bruzda Sylwiusza 7 Bunyaviridae 135 Buphtalmos 592 Buprenorfina 936 – uzależnienie 936 Burkitta chłoniak 336 Buspiron 654 Busulfan 944 Butorfanol 936 – uzależnienie 936 C CADASIL zespół 242–244 Cafe−au−lait 587, 588, 589, 888 Canavana choroba 554 Candida 128, 177 Cannabis sativa 937 Carpentera zespół 491 Cefalopolisyndaktylia Greiga 488 Cefalosporioza 177 Cefotaksym 105 Ceftriakson 105, 192 Cefuroksym 192 Celiakia 905 Celoidyna 779 Ceroidolipofuscynoza 649 Cestodes 193 Cewnikowanie serca 885 Chagasa choroba 200 Charcota choroba 712 – staw 187, 864 – triada 782 – wariant stwardnienia rozsianego 790 Charcota−Marie−Tootha choroba 474, 605, 608–611 – – typu I 93 Charlevoixa−Sageunaya zespół 705 Chediaka−Higashiego zespół 878 Chemioterapia, powikłania 942–945 Chemodectoma 344, 345 Cheyne’a−Stokesa oddech 18, 20, 21 – oddech z krótkimi cyklami 18 Chinidyna 200 Chinina 754, 759 Chloramfenikol 105 Chlorochina 200 Chloroma 873 Chlorowodzian guanidyny 729 Chłoniak 336–343 – Burkitta 336

Skorowidz Chłoniak histiocytarny rozlany pozawęzłowy 337 – immunoblastyczny 337 – limfoblastyczny 336 – limfocytarny 336 – nieziarniczy 336 – – z komórek B 342 – pierwotny układu nerwowego 337–340, 367 – – – – chemioterapia 340 – – – – radioterapia 340 – – – – u pacjentów z zaburzeniami odporności 340–342 – układowy 336–337 – – zajęcie opon mózgowo−rdzeniowych 337 – – – rdzenia kręgowego 337 – wewnątrznaczyniowy 342 – wielkokomórkowy 337 Chłoniakowatość układu nerwowego 877–878 Cholestandoza 649 Cholesteatoma 360 Chondrodystrofia 888–889 Chondroma 307 Chondrosarcoma 308 Chordoma 308, 360 Chorea 39, 48 – gravidarum 866 Chorea−balizm 665 Choreoatetoza 39, 40, 665 Choriocarcinoma 344, 921 Choristoma 350 Choroba Alexandra 488, 557–558, 640 – Alzheimera 633–636 – – kryteria NINCDS−ADRDA 633 – – podstawy genetyczne 634 – – rodzinna i zespól Downa 502 – Bassena−Kornzweiga 608 – Battena 517, 835 – bez tętna 909 – bornholmska 138 – Bourneville’a 596 – Brilla−Zinssera 120 – Canavana 554 – Chagasa 200 – Charcota 712 – Charcota−Marie−Tootha 474, 605, 608–611 – Charcota−Marie−Tootha typu I 93 – ciał Lafory 608 – – poliglukozanowych 608, 640 – Creutzfeldta−Jakoba 208, 209–211 – – EEG 65, 66 – – nowy wariant 211 – – otępienie 638–639 – Cushinga 858 – Dawsona 154–155 – dekompresyjna 462 – DiMauro 757 – DiMauro−Banka 757 – Economo 158 – Fabry’ego 242, 515, 516, 608, 640 – Farbera 517, 518 – Gauchera 515–517, 640 – – dorosłych 517 – – neuropatyczna dorosłych 517 – – – dziecięca 516–517 – – – młodzieńcza 517 – Gerstmanna−Strausslera−Scheinkera 639 – Gravesa−Basedowa 861–862 – Haffa 757 – Hallervordena−Spatza 556, 640, 674

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Handa−Schüllera−Christiana 877 Hansena 117–118 Hartnupów 509 Hashimoto 860 Heinego−Medina 134, 136–138 Hippla−Lindaua 322, 357, 376, 866 Hodgkina 336, 619 Huntingtona 39, 659–662 – otępienie 638, 660–661 – zaburzenia chodu 48 Jansky’ego−Bielschowsky’ego 517, 519 Josepha 608 Kanno 757 Kawasakiego 908 Kennedy’ego 712 kolagenowa mieszana 764 komórki I 526, 528 Krabbego 608, 640 Krabbego−Webera−Dimitriego 375 krętych włosów 546–547 Kufsa 5, 517, 519, 640 Lafory 529–531, 640, 835 Larsona 757 Leśniowskiego−Crohna 905 Letterera−Siwego 877 Lhermitte’a−Duclosa 332 Little’a 477 Lou Gehriga 712 łuku aorty 909 Machado−Josepha 648, 649, 651–652 magazynowania dihydrocholesterolu 518–519 Marburga 790 Marchiafawy−Bignamiego 795–796, 904, 933 Mc Ardle’a 736, 757, 760 Menkesa 543, 546–547 mieszana tkanki łacznej 909 moya−moya 252, 254, 664 neuronu ruchowego 710 – – odwracalna 715 – – paraneoplastyczna 710 Niemanna−Picka 516, 517–518, 640 – typ A (postać dziecięca) 516, 518 – – B (postać młodzieńcza nieneuropaty− czna) 516, 518 – – C 516, 518 – – D 516, 518 – – E 516, 518 – – F 517, 518 Pageta 310, 886–887 Parkinsona 682–684 – objawy 683 – otępienie 637–638 – postać młodzieńcza 675, 682 – przebieg 695 – stadium wczesne 689 – – wymagające leczenia objawowego 690–691 – w okresie ciąży 922 – zaburzenia chodu 47 Pelizaeusa−Merzbachera 556–557, 608, 677, 705 Picka 637 Potta 108 Pringla 596 Recklinghausena 322, 587, 605 Refsuma 517, 536, 539, 605, 610, 649 Sandhoffa 514 Santavuoriego 517, 519 Schildera 560, 790 Segawy 674 Seitelbergera 555

977

– Sialli 526, 527 – spichrzania wolnego kwasu sialowego 526, 527 – Spielmeyera−Sjögrena 517, 519 – Sturge’a−Webera 251, 375, 585, 591–594, 866 – syropu klonowego 506 – szalonych krów 208 – sznurowa rdzenia 903 – tangerska 608 – Tarui 757 – Taya−Sachsa 514 – – postać niemowlęca 488 – trzewna 905 – Unverrichta−Lundborga 647, 835 – Vernanta 707 – Werdinga−Hoffmanna 474, 711, 736 – Whipple’a 213–214, 667 – Wilsona 5, 542–546, 640, 649, 674 – Wilsona−Duchene’a 582 – Wolmana 517, 518 – z Lyme 191–192, 788 – z Miramaty 949 Choroby demielinizacyjne 773–798 – kości 886 – DNA mitochondrialnego 571–582 – metaboliczne dziedziczne otępienie 639–640 – mięśni wrodzone 753–755 – mitochondrialne z mutacjami DNA jądrowego 580–582 – peroksymalne 536–539 – prionowe 208–211 – – otępienie 638–639 – spichrzania glikogenu 529, 530 – – lipidów 512 – – poliglukozanów 531 – układu endokrynnego 855–866 – złącza nerwowo−mięśniowego 723–732 – zwyrodnieniowe układu nerwowego dziecięce 554–559 – – – – – badania fizykalne 562, 564–565 – – – – – – laboratoryjne 563, 567 – – – – – diagnostyka różnicowa 561–568 – – – – – elektrodiagnostyka 563, 568 – – – – – nietypowe sposoby dziedzicze− nia 562 – – – – – objawy oczne 562, 566–567 – – – – – oznaki ruchowe pomocne w diagnostyce 562, 566 – – – – – podłoże etniczne 562 – – – – – wiek typowy dla wystąpienia objawów 562, 563 – – – – – wskazania do biopsji 563, 568 Chód ataktyczny 47 – bociani 610 – brodzący 450 – drepczący 681 – magnetyczny 49 – nożycowy 46 – ocena 46 – ostrożny 48 – prawidłowy 46 – zaburzenia 46 – – czołowe 49 – – psychogenne 47–48 – – rozpoczynania 49 – – w ataksji czuciowej 47 – – – chorobach dolnego motoneuronu 49 – – – – móżdżku 47 – – – dystonii uogólnionej 48

978

Skorowidz

Chód ataktyczny, zaburzenia dystrofii mięśniowej 48 – – – niedowładzie połowiczym 46 – – – paraparezie 46 – – – parkinsonizmie 47 – – – pląsawicy 48 – – – porażeniu mózgowym 48 – – – wieku podeszłym 48–49 Chromanie szczękowe 37 Chrzestniakomięsak 308 Chrzęstniak 307 Churga−Straussa zespół 617, 877, 908, 909, 912 Chvostka objaw 760, 862 Chwiejność emocjonalna 713 Ciałka Hirano 635 – Lafory 529, 531 – Lewy’ego 637–638, 682 – Negriego 144, 145 – Picka 637 Ciało migdałowate, hipoplazja 705 – modzelowate, agnezja 485–486 – – zwyrodnienie pierwotne 795 Ciąża 918–922 – alkoholizm 934–935, 958–959 – krwotok mózgowy 920 – miastenia 921 – migrena 921 – neuropatie 921 – nowotwory układu nerwowego 921 – padaczka 918–919 – stwardnienie rozsiane 920–921 – udar niedokrwienny 920 – uzależnienie 939 Cienie mielinowe 779–780 Ciguatera 953 Ciśnienie płynu mózgowo−rdzeniowego 88, 89 – środczaszkowe w guzach ośrodkowego układu nerwowego 304 – – – urazach głowy 408–409 Clostridium botulinum 205, 730 – tetani 204 Cockaney’a zespół 558–559, 608, 649 Cogana zespół 909, 910 Colleta−Sicarda zespół 308 Colliera objaw 35, 237, 302 Conna zespół 865 Corynebacterium diphteriae 204, 620 Cowdena zespół 488 Cowdry’ego wtręty typu A 147 Coxackie wirusy 135, 138 Craniopharyngioma 352, 359–306 Craniorachischisis 492 Craniosynostosis 490 Creutzfeldta−Jakoba choroba 208, 209–211 – – EEG 65, 66 – – nowy wariant 211 – – otępienie 638–639 Crouzona zespół 491 Crowa−Fukase’a zespół 617 Cryptococcus 639 – neoformans 177 Cukrzyca 864–865 – insulinoniezależna 864 – insulinozależna 864 – neuropatia 605, 624 Cupulolithiasis 28 Cushinga choroba 858 – odruch 301–302 – zespół 865, 866 Cydofowir 151 Cyjanokobalamina 952

Cykl kwasu cytrynowego, zaburzenia 581 – Krebsa, zaburzenia 581 Cyklobenzapryna 690 Cyklofosfamid 340, 727, 792 Cyklosporyna 944 Cyna, zatrucie 947 Cyprofloksycyna 128 Cysplatyna 348, 943 – neuropatia polekowa 623 Cystatyna B 835 – C 242 Cystycerkoza 194–195 Cystynuria 509 Cytarabina 173 Cytochrom c 571 Cytrulinemia 508 Cyzapryd 688 Czas opóźnienia snu 844 Czaszka, guzy łagodne 306–307 – – podstawy 302 – – przerzutowe 307–308 – – złośliwe 308–309 – rozszczep 492–493 Czaszkogardlak 352, 359–306 Czerniak złośliwy, guzy przerzutowe 379 Czerwienica 871–872 – prawdziwa 871 Czynnik V Leiden, mutacja 875–876 – martwicy nowotworu 776 – stymulujący wzrost kolonii komórkowych 876 – wewnętrzny 902 – wzrostu fibroblastów 888–889 – – insulinopodobny 314, 322 – – naskórkowy 314, 321 – – płytkowy 314, 322 – – śródbłonków naczyń 321, 322 – – transformujący 314, 322 Czynności nawykowe 39 D Danazol 156 Dandy’ego−Walkera zespół 280 Dapson 118 Datura stramonium 937 Davidoffa−Dyke’a−Massona zespół 476 Dawsona choroba 154–155 – palce 59 DDAVP 859 Defekty metaboliczne wrodzone 471 Deficyt neurologiczny niedokrwienny odwracalny 217 Dehydrogenaza bursztynianowa, niedobór 581 – mleczanowa, niedobór 757 – pirogronienowa, niedobór 580 – średnich łańcuchów acylo−CoA, niedobór 580 Dejerine’a−Sottasa zespół 605, 608–609 Dekremant ruchowy 680 Deksametazon 288, 340 Delawirdyna 174 Delirium tremens 3, 928, 929–930 Demencja 3–7 Dementia pugilistica 414 Denny’ego−Browna i Foleya zespół 715, 760 Deplecja DNA mitochondrialnego 576 – – – nabyta 576 Depresja w przebiegu padaczki 836 Dermacentor andersoni 119, 121 – variabilis 119, 121 Dermatomyositis 763–765

Dermoid 307 Desmina 755 Desmopresyna 792, 859 Devica zespół 790 Dezaminaza mioadenylowa, niedobór 760 Diabetes mellitus 864–865 Dializoterapia 893 Diaschiza 20 Diazepam 833, 838, 929 DIC 875, 877 Dietylmid kwasu lizergowego, uzależnienie 937 Difenhydramina 690 Dihydroergotamina 813–814 DiMauro choroba 580, 757 DiMauro−Banka choroba 757 Dinoflagellatae 953 Diplopia 34 Diplorynotrychoza 177 Disulfiram 935 DNA, badanie 97–99 – mitochondrialny 571–57 Docetaksel 943 Doksycyklina 119, 121, 187, 192 Doktryna podwójnego efektu 971 Domperydon 688, 692, 693 Donepezyl 636 Dopplera metoda ultrasonografii 83–84 – – – duplex 83, 84 – – – fali ciągłej 83 Downa zespół 501–502 – – i rodzinna choroba Alzheimera 502 Drgawki gorączkowe 819, 837–838 – łagodne okresu noworodkowego 819 – noworodkowe 470–472 Drinkera respirator 897 Droga węchowa, neuropatie 436 – wzrokowa, glejak 362 – – neuropatie 436–438 Drożdże 177 DRPLA 649, 653–654, 660, 665 Drżenie dystoniczne 39, 670 – metaboliczne 881, 891, 895 – samoistne 679 – spoczynkowe 680 – – typu „kręcenia pigułek” 680 Duchenne’a dystrofia mięśniowa 736, 737, 738–740 Dur plamisty 120 Dydanozyna 174 Dysautonomia 806 – rodzinna 807–808 Dysfagia, leczenie 966 Dysfazje 480 Dysferlina 747 Dysfibrynogemia 876 Dysfonia 8 Dysgerminoma 344 Dyskalkulia 481 Dyskinezy 39, 40–41 – napadowe 39, 40 – – niewywołane ruchem 40, 41 – – w czasie snu 40 – – wysiłkowe 40, 41 – – wywołane ruchem 40–41 – oczno−policzkowo−językowe 40 – po leczeniu lewodopą 692, 693–694 – – – – szczytu dawki 694 – – – – dwufazowe 694 – późne poneuroleptyczne 699–701 – ust 699, 700 Dyskrazje plazmocytowe 873–874 Dysleksja 480–481

Skorowidz Dysmetria spojrzenia 36 Dysmutaza nadtlenkowa 712 Dysnomia 9 Dysorografia 481 Dysplasia fibrosa 309 Dysplazja czaszkowo−przynasadowa 489 – włóknista 309, 887–888 – włóknisto−mięśniowa 245 Dyspraksja 8, 10 – ideacyjna 10 – ideomotoryczna 10 Dysprozodia 8 Dyssomnie 845 Dystonia 39, 670–678 – atetotyczna 40 – czaszkowo−szyjna 670 – klasyfikacja genetyczna 673 – objawowa 676 – oddechowa 673 – ogniskowa 670 – Oppenheima 671–672, 673 – ostra 699 – pierwotna 670–674 – plus 670, 671, 674–675 – późna 675–676, 700 – psychogenna 676 – reagująca na leczenie lewodopą 671, 674–675, 684 – rzekoma 677–678 – segmantalna 670 – spoczynkowa 670 – strun głosowych 673 – szyjna 670, 672 – torsyjna pierwotna 670–674, 675 – uogólniona 670 – – zaburzenia chodu 48 – ustno−żuchwowa 700 – w przebiegu chorób zwyrodnieniowych dziedzicznych 676–677 – wieloogniskowa 670 – wtórna 670, 671, 675–676 – zamiarowa 670 – związana z ruchem 39 Dystorfina 739, 740 Dystrobrewina 739 Dystrofia 736 – mięśniowa Beckera 737, 738, 739–740 – – Duchenne’a 736, 737, 738–740 – – Emery’ego−Dreifussa 741, 742 – – miotoniczna 737, 743–745 – – – dosiebna 745 – – – typu 2 745 – – obręczowo−kończynowa 737, 742, 745–746 – – odsiebna 747 – – – typu Feita 747 – – – – Lainga 747 – – – – Markesbery’ego−Griggsa−Udda 747 – – – – Miyoshiego 747 – – – – Nonaki 747 – – – – Schotlanda−Satoyoshiego 747 – – – – Welander 747 – – postępująca 737–747 – – Saskatchewan Hutterite 742 – – twarzowo−łopatkowo−ramieniowa 737, 741–743 – – wrodzona 737, 746–747 – – – typu Fukuyamy 746, 755 – – zaburzenia chodu 48 – neuroaksonalna dziecięca 555–556 – współczulna odruchowa 25, 454 Dystrofina 746

Dystrofinopatie 738, 741 Dyzartria 8, 680 Dyzestezja 24 Dyzostoza czaszkowo−twarzowa 491 Dziecko Herkules 860 – maltretowane 960–961 Dziedziczenie matczyne 573 E Echinococcosis 193, 195 Echinococcus granulosus 195 ECHO wirusy 135, 138–139 Economo choroba 158 Edrofonium 726 Edytronian dwusodowy 887 Efawirenz 174 Efedryna 936 – uzależnienie 936 Efekt progowy 572 – T2 shine through 79, 80 Egzotoksyna błonicza 204 Ehrlicha koncepcja 183 Ehrlichia 119, 120 – chaffeensis 121 – equus 121 Ekwiwalent migreny 811 Elektroencefalografia 63–67 – cyfrowa 70 – czynność wolna ogniskowa 34 – fale ostre uogólnione okresowe 65 – fale trójfazowe 64, 65 – infekcje układu nerwowego 67 – komputerowa 70 – Lennoxa−Gastauta 65 – otępienie 65–66 – padaczka 823 – – absence 65, 66 – snu 844 – uszkodzenie mózgu ogniskowe 66–67 – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 304 – wyładowania padaczkowe 64 – – padaczkowe zlateralizowane okresowe 64 – zapis prawidłowy 63–64 – zespół Westa 65 – zwolnienie rytmów podstawowych rozlane 64 Elektromiografia 72–75 – pojedynczego włókna 725, 730 – torowanie potężcowe 75 – wyczerpanie potężcowe 75 – wyładowania miotoniczne 74 – zapis wysiłkowy 74 Elephantiasis neuromatosa 588 Emery’ego−Dreifussa dystrofia mięśniowa 741, 742 Emetyna 905 Encefalomielopatia martwicza podostra 581–582 Encefalopatia bokserska 414 – dziecięca z “malinką” na dnie oka 514 – gąbczasta 208, 638–639 – – bydła 208, 639 – miokloniczna wczesna 819 – mitochondrialna z kwasicą metaboliczną i udarem mózgu 571 – mocznicowa 891–892 – nadciśnieniowa 244 – niedotlenieniowo−niedokrwienna 468–469 – ostra ołowicza 949 – – po zatruciu metalami ciężkimi 948

979

– pourazowa przewlekła 414 – przewlekła po zatruciu metalami ciężkimi 948–949 – rozlana elektroencefalografia 65–66 – w przebiegu chorób płuc 291 – wątrobowa 881 – – ostra 287 – wrotno−układowa 881 – wywołana przez HIV u dzieci 957 – zakaźna 667 Enceflopatie mitochondrialne 569–582 Encephalitis 135 ––von Economo 686 – lethargica 686 Encephalomyelitis 135 Entamoeba histolytica 129, 201 Enterobacteriaceae 129, 133 Enterovirus 135 Enterowirusy 70 i 71 135, 139 Ependymoblastoma 332, 366 Ependymoma 320, 332, 365–366 – myxopapillare 332 Epidermoid 307 Epsteina−Barr wirus 300, 338 Erba objaw 862 Erba−Duchenne’a zespół 447 Ergometryna 814 Ergotamina 813, 815 Erlichioza 120–121 – granulocytarna 121 – monoytarna 121 Erythema chronicum migrans 191 Erytromycyna 124 Escherichia coli 103, 107, 115 Escobara zespół 489 Esthesioneuroblastoma 308, 333 Etambutol 111 Etopozyd 348, 943, 944 Etosukcymid 826 Eutanazja 972 F Fabry’ego choroba 242, 515, 516, 608, 640 Fahra zespół 640 Fakoma morwowa 598 Fakomatozy 586 Fala F 73 Fale plateau 301 Famcyklowir 136, 150 Fanconiego niedokrwistość 487 – zespół 576 Farbera choroba 517, 518 – lipogranulomatoza 517, 518 Fascykulacje 74, 605 Fazio−Londego zespół 711 Feita typ dystrofii mięśniowej odsiebnej 747 Felbamat 826, 828, 829–830 Fencyklidyna 937 – uzależnienie 937 Fenelzyna 814 Fenobarbital 472, 826, 827, 833, 840 Fentanyl 936 – uzależnienie 936 Fenyloketonuria 504–506 Fenylpropanolamina 936 – uzależnienie 936 Fenytoina 150, 410, 439, 472, 654, 754, 821, 826, 827, 828, 833, 840, 930 alfa−fetoproteina 344, 366 FG zespół 488 Fibrodysplasia ossificans 770 Fibroma nonossificans 307

980

Skorowidz

Fibroma ossificans 307 Fibrosarcoma 308–309 Fibrylacje 74 Fibrylina 242 Fikomikoza 179 Fizjoterapia 967 Fizostygmina 938 Flapping tremor 21 Flavivirus 135 Flucytozyna 178 Fludarabina 943 Fludrokortyzon 14 Flukonazol 171, 177, 178 Fluktuacje ruchowe po leczeniu lewodopą 692–693 Fluoksetyna 836, 849 Fluorouracyl 943 Foixa zespół 308 Foixa−Alajouanine’a zespół 274 Fosfenytoina 410 Fosfofenytoina 833 Fosfofruktokinaza, niedobór 757 Fosfoglicerokinaza, niedobór 757 Fosfogliceromutaza, niedobór 757 Fosforan triortokrezylu 623 Fosforany organiczne, zatrucie 951 Fosforylaza, niedobór 757 Foskarnet 136, 151, 152, 173 Fostera−Kennedy’ego zespół 302 Fouriera transformacja szybka 70 Frataksyna 645–646 Friedreicha ataksja 582, 608, 645–646, 648, 649 Fromenta objaw 445 Fukozydoza 488, 526, 527 Fukuyamy, typ dystrofii mięśniowej 746, 755 Fumaraza, niedobór 580 Fundoplikacja Nissena 808 Funkcje seksualne, przywracanie po urazach rdzenia kręgowego 422 G Gabapentyna 150, 820, 826, 827, 828, 829 Gadolina 58, 82, 784 Galaktosialidoza 526, 527 – dziecięca 526, 527 Galena żyła, malformacja 373 Gałki oczne, ruchy sakadowe 34 – – zaburzenia ruchomości 34–36 – – zbaczanie skojarzone 19 Gammaglobulina monoklonalna 873 Gammapatia monoklonalna 617 – – niejasnego pochodzenia 873–874 Gancyklowir 136, 151, 152, 173, 326 Gangliocytoma 332 Ganglioglioma 332 Ganglioglioneurocytoma 332 Ganglioneuritis 616 Gangliozydoza GM1 515, 516 – – dziecięca 515, 516 – – późnodziecięca 515, 516 – GM2 488, 512–515 – – późnego dzieciństwa, młodzieńcza i dorosłych 514–515 Gardnera odmiana jamistości rdzenia 718 – zespół 323 Gauchera choroba 515–517, 640 – – dorosłych 517 – – neuropatyczna dorosłych 517 – – – dziecięca 516–517 – – – młodzieńcza 517 Gelsonina 611

Gen białka C 242 – białka hamującego apoptozę neuronu 710 – – S 242 – kinazy proteinowej dystrofii miotonicznej 744 – – tymidynowej wirusa Herpes simplex 326 – NF−1 322, 356 – NF−2 322, 356 – Notch3 242 – p53 322 – przeżycia neuronu ruchowego 710 – siatkówczaka 321–322 – TCR 776 Genomowe piętno rodzicielskie 503 Gentamycyna 107, 843 Geny supresorowe guzów 321 Germinoma 344 Gerstmanna zespół 236 Gerstmanna−Strausslera zespół 208, 211 Gerstmanna−Strausslera−Scheinkera choroba 639 Gigantyzm mózgowy 488 Glasgow skala śpiączki 406, 412 Glatiramer 791 Glejak 320–333, 345 – drogi wzrokowej 362 – międzymózgowia 362 – mostu 321 – nerwu wzrokowego 588–589 – pnia mózgu 361 – półkul mózgowych o niskim stopniu złośliwości 363 – wielopostaciowy 320, 363 – – olbrzymiokomórkowy 323 – zarodkowy 323 Glejakomięsak 323 Glejakowatość mózgu 328 – opon miękkich 328 Glikokortykosteroidy 288–289, 410 Glikoproteina otoczki gp120 167 – związana z mieliną 715 Glin, zatrucie 950 Glioblastoma gigantocellulare 323 Gliofibroma 328 Glioma 320 Glioza podkorowa postępująca rodzinna 637 Glukonian wapnia 752 Glukoza w płynie mózgowo−rdzeniowym 89, 90 Glukuronidaza, deficyt 488 Gładkomózgowie 485 Głowa, ból 36–38 – – histaminowy 814 – – kaszlowy 815 – – klasterowy 37, 814–815 – – lokalizacja 37 – – napięciowy 36 – – nasilenie 37 – – popunkcyjny 816 – – pourazowy 815 – – strażniczy 262 – – w guzach układu nerwowego 301 – – w trakcie stosunku płciowego 815 – – wczesnego poranka 38 – – wieloogniskowość 37 – urazy, badania obrazowe 407–408 – – badanie 407 – – boks zawodowy 414 – – ciężkie, intensywna terapia 409–410 – – ciśnienie śródczaszkowe 408–409 – – epidemiologia 401

– – – – – – – – – –

– hospitalizacja 408 – leczenie operacyjne 408 – napady drgawkowe 413 – okołoporodowe 413 – padaczka pourazowa 413 – postępowanie 408–410 – – wstępne 405–407 – powikłania ostre 410–412 – rozpoznanie 407–408 – stabilizacja funkcji życiowych 405–407 – – stratyfikacja czynników ryzyka 406 – – śmiertelność 406 – – u dzieci 413–414 – – wywiad 407 – – zespół pourazowy 413 Głuchota słów czysta 9, 10 Gnathastoma spinigerum 193, 197 Goldberga zespół 526, 527 Goldenhara zespół 489 Gomoriego trichrom 571, 754 Gonadotropina kosmówkowa ludzka 344, 346, 366 Gorączka Katayamy 195 – kleszczowa Kolorado 135, 142 – krwotoczna argentyńska 146 – – boliwijska 146 – Lassa 146 – piszczelowa 190 – plamista Gór Skalistych 119 – tsutsugamushi 120 Gottrona objaw 764 Gowersa objaw 48, 738, 739 Gradeniga zespół 308 Grasica, hiperplazja limfoidalna 724 Grasiczak 724 Gravesa oftalmopatia 726, 861 Gravesa−Basedowa choroba 861–862 Greiga cefalopolisyndaktylia 488 Gruczolak łojowy 596, 597 – przysadki 350 – – leczenie operacyjne 354 – – radioterapia 354–355 – – wydzielający prolaktynę 354, 856 – – wznowa 354–355 – trzustki 864 Grudki Lischa 588 Gruźlica kręgosłupa 108, 388 Gruźliczak 388 – płaski 388 Guillaina−Barrego zespół 72, 168, 281, 474, 475, 605, 613–615, 897 Guillaina−Mollareta trójkąt 667 Guz chromochłonny 590, 866 – kąta mostowo−móżdżkowego 29 – mózgu rzekomy 893 – neuroektodermalny prymitywny 320, 332, 333, 357, 364–365 – olbrzymiokomórkowy 307 – skórzasty 360 Guzy czaszki łagodne 306–307 – – przerzutowe 307–308 – – złośliwe 308–309 – kłębka szyjnego 309 – móżdżku 302 – naczyniowe 376–378 – nerwów czaszkowych 310–312 – neuroepitelialne dysembrioplastyczne 333 – okolicy szyszynki 344–349 – – – chemioterapia 348 – – – leczenie operacyjne 347–348 – – – radioterapia 348

Skorowidz Guzy opon mózgowo−rdzeniowych 314–319 – płata ciemieniowego 302 – – czołowego 302 – – potylicznego 302 – – skroniowego 302 – pnia mózgu 302 – podstawy czaszki 302 – przerzutowe 378–388 – – chemioterapia 383 – – czerniak 379 – – do kości czaszki 379 – – – opony twardej 379 – – – przysadki 379 – – – rdzenia kręgowego 387–388 – – – tkanek miąższowych mózgu 379 – – leczenie operacyjne 383 – – radiochirurgia 383 – – radioterapia 383 – – rak okrężnicy 379 – – – płuc 379 – – – sutka 379–380 – – spadające 394 – przysadki 350–355 – – okolicy lejka 350 – rdzenia kręgowego 390–398 – splotu naczyniówkowego 360 – szyszynki 344, 345 – układu nerwowego 299–398 – – – czynniki ryzyka 300–301 – – – diagnostyka kliniczna 301–302 – – – – obrazowa 302–304 – – – klasyfikacja 299 – – – objawy neurooftalmologiczne 302 – – – – ogniskowe 302 – – – powikłanie zatorowo−zakrzepowe 305 – wewnątrzkomorowe 302 – wieku dziecięcego 356–368 – – – chemioterapia 359 – – – leczenie operacyjne 258 – – – nadnamiotowe 357–358 – – – podnamiotowe 357, 358 – – – radioterapia 359 – z pierwotnych komórek rozrodczych 344–345 Gwiaździak 320, 323–328 – anaplastyczny 320, 323, 363 – brachyterapia 327 – chemioterapia 325–326 – – wysokimi dawkami 326 – dziecięcy desmoplastyczny 328 – gemistocytarny 323 – leczenie genowe 326 – – ocena wyników 324 – – oddziaływanie na barierę krew–mózg 326 – – – – cykl komórkowy 326 – – operacyjne 324–325 – – podtrzymujące 327 – – superfrakcjonowanie 327 – móżdżku 361 – o stopniu złośliwości niskim 323 – olbrzymiokomórkowy podwyściółkowy 328 – pilocytarny młodzieńczy 328 – półkul mózgowych o wysokim stopniu złośliwości 363 – protoplazmatyczny 323 – radiochirurgia stereotaktyczna 327 – radioterapia 325 – – krótkotrwała 326–327 – rdzenia kręgowego 364

– wewnątrzrdzeniowy 390, 395 – włosowatokomórkowy 323 – włókienkowy 323, 328 – wznowa 328 Gwiaździakowłókniak 328 H Haemophilus influenzae 103, 104, 106, 129 Haffa choroba 757 Hakina zespół 283, 458 Hallervordena−Spatza choroba 556, 640, 674 Halucynogeny, uzależnienie 937 Halucynoza konarowa 237 Hamartyna 596 Handa−Schüllera−Christiana choroba 877 Hansena choroba 117–118 – prątki 620 Harding klasyfikacja ataksji 645 Hardy’ego i Veziny klasyfikacja gruczo− laków przysadki 350 Hartnupów choroba 509 Hashimoto choroba 860 Haszysz, uzależnienie 937 Haw River zespół 653 Heinego−Medina choroba 134, 136–138 Heksakarbony, zatrucie 947, 952 Heksoaminidaza, niedobór 711 Hemangioblastoma 344, 357, 376–378 Hemangioma 307 Hemangiopericytoma 315, 376 Hematomyelia 274, 717, 718 Hematopoeza pozaszpikowa 874 Hematyna 550 Hemibalizm 664 Hemichorea 664 Hemicrania 811 Hemofilia 876 Hemoglobina C 870 – S 870 Hemoglobinuria nocna napadowa 876 Hemosyderoza294 Hemosyderyna 294 Heparyna, trombocytopenia polekowa 873 Hepatovirus 135 Herayamy zespół 715 Heroina 936 – uzależnienie 936 Herpangina 138 Herpesviridae 135, 146–152 Herpeswirus ludzki 6 135, 146, 152 – związany z mięsakiem Kaposiego 146 Heteroplazmia 572 Heubnera tętnica zwrotna 218, 236 Hiperaldosteronizm pierwotny 865–866 Hiperamonemia 508, 533–535 – dzieci starszych i dorosłych 535 – okresu noworodkowego 533–535 – związana z pochodnymi kwasu wal− proinowego 535 Hiperbetaalaninemia 508 Hiperekpleksja 40, 41, 668, 762 Hiperhomocystynemia 242, 245 Hiperinsulinizm trzustkowy 864 Hiperkapnia 895 Hiperleksja 483 Hiperlizynemia 508 Hiperoksaluria typu I 582 Hiperostoza 309 Hiperplazja grasicy limfoidalna 724 Hiperprolaktymemia 856 Hipersomnia nawracająca 849 Hipertermia złośliwa 757, 758

981

Hiperwentylacja 30, 409 Hipobetalipoproteinemia 552 Hipoglikemia 14, 863–864 – poalkoholowa 932 Hipokalcemia późna 471 – wczesna 471 Hipokinezja 680 Hipoksemia 895 Hipomielinizacja wrodzona 609 Hipominia 680 Hipoplazja ciała migdałowego 705 Hipotonia 47 – noworodków ogniskowa 474 – ortostatyczna 803 – poposiłkowa 803 von Hippla−Lindaua choroba 322, 357, 376, 866 Hipsarytmia 819 Hirano ciałka 635 Histamina 807 Histeria 21–22 Histiocytoza komórek Langerhansa 877 – X 877 Histoplazmoza 177 HIV, zakażenie 135, 164–175, 576 – – chłoniaki 341–342 – – diagnostyka 174 – – drgawki 170 – – epidemiologia 165–166 – – kiła 171, 188–189 – – klasyfikacja zakażeń 164 – – mielopatia przewlekła postępująca 170 – – miopatia 769 – – neuropatia 621 – – – obwodowa 170 – – otępienie 639 – – postać dziecięca 165–166, 956–958 – – – – diagnostyka 956 – – – – encefalopatia 957 – – środki ostrożności w pracy klinicznej 175 – – zakażenia oportunistyczne 171–174 – – zakażenie ostre 168 – – – przewlekłe 168 – – zespoły polekowe 174 – – – towarzyszące 168–171 – – – wtórne 171 – – zespół bólowy 170 – – zmiany w układzie nerwowym 167–168 HIV−1 164, 166 HIV−2 164, 166 Hodgkina choroba 336, 619 Hoffmanna zespół 860 Hollenhorsta blaszki 231 Holoprosencefalia 485 Homocystynuria 242, 256, 506–507 Hoovera objaw 449 Hormon adrenokortykotropowy 154, 855, 858 – anydiuretyczny, niedobór 858–859 – – wydzielanie nadmierne 858–859 – tyreotropowy 855 Hornera zespół 34, 395 Hunta−Hessa 262 Huntera zespół (MPS II) 523, 524 Huntingtona pląsawica 39, 659–662 – – otępienie 638, 660–661 – – zaburzenia chodu 48 Huntingtyna 660 Hurler zespół 488, 523, 524 Hurler−Scheiego zespół 488, 523, 524 Hutchinsona triada 187

982

Skorowidz

Hydromorfan 936 – uzależnienie 936 Hydromyelia 718 Hyphae 177 Hypoglycorrachia 90 I Ifosfamid 943 ILAE klasyfikacja 817, 818 – – zmodyfikowana 819 Iloraz inteligencji 94, 479–480 Imbir jamalski 623 Iminoglicynuria 509 Imipramina 849 Immunoglobulina przeciwtężcowa ludzka 204 Immunoblobuliny w płynie mózgowo− rdzeniowym 90 – A niedobór 340 – dożylne 727, 765 – zmiany w stwardnieniu rozsianym 785 Impressio basilaris 487 IMSOP, skala upośledzenia funkcji rdzenia kręgowego 417–419 Incontinentia pigmenti 585, 594 – – achromians 594–595 Indinawir 174 Infundibuloma 350 Inhibitor glutaminianu 715 Inhibitory acetyloesterazy 636 – odwrotnej transkryptazy nienuleozydowe 174 – – – nuleozydowe 174 – proteazy 174 Iniencefalia 492 Insektycydy, zatrucie 947 Inteligencja, pomiar 479–480 – testy 479–480 Interferon 945 – alfa 155, 387 – beta 790 – – stosowanie w okresie ciąży 920 Interleukina 2 387, 945 Isaacsa zespół 72, 760, 761 Itrakonazol 171, 177 IVIG 615, 727 Ixodes ricinus 191 Izoniazyd 111, 622 Izoprynozyna 155 J Jacoda−Rolleta zespół 308 Jad kiełbasiany, zatrucie 75, 205–206, 474, 475, 730–731 Jamistość rdzenia 717–719 – – odmiana Gardnera 718 Jansky’ego−Bielschowsky’ego choroba 517, 519 Jądro Luysa 660 – miażdżyste, przepuklina 24 – Onufa 803 – Westphala−Edingera 19 Jelita, przywracanie funkcji po urazach rdzenia kręgowego 422 Jelito grube, zapalenie wrzodziejące 906 Jitter 725 Jobsta trykot 805 Josepha choroba 608 Junin wirus 146 K Kabergolina 690 Kac 928

Kalcytonina łososiowa 887 Kamica osklepka 28 Kanabinoidy 937 – uzależnienie 937 Kanamycyna, blokada złącza nerwowo− −mięśniowego 731 Kanno choroba 757 Kaposiego mięsak 146 Karbamazepina 150, 410, 439, 820, 826, 828–829, 860 Karbidopa 688, 691, 692 Karboksylaza pirogronianowa, niedobór 580 Karboplatyna 362, 363, 943 Karcynogeneza 299 Karmustyna 325–326, 332, 340 Karnityna 740 – niedobór 580 Karnofsky’ego test oceny stanu ogólnego 340, 341 Karnozynemia 508 Karotydynia 37, 812 Katatonia 21–22 Katayamy gorączka 195 Kauzalgia 25 Kawasakiego choroba 908 Kearnsa−Sayre’a zespół 571, 574–575, 649 Kell antygen 741 Kennedy’ego choroba 660, 712 Keratoconiunctivitis sicca 915 Kerniga objaw 450 Kernohana klasyfikacja 363 – objaw 20 Ketokonazol 177 Kilaki 186 Kiła 5, 182–189 – badania serologiczne 184–185 – bezobjawowa 183, 185 – leczenie 187–188 – miąższowa 183 – ogniskowa 183 – oponowa 185–186 – oponowo−naczyniowa układu nerwowego 183, 186 – – rdzenia kręgowego 183, 186 – w przebiegu AIDS 171, 188–189 – wrodzona 187 Kinaza glicerolowa, niedobór 741 – kreatynowa 736, 737 – proteinowa dystrofii miotonicznej 744 Kinazy zależne od cyklin 326 Kladosporioza 177 Kladrybina 792 Klarytromycyna 172, 192 Klasyfikacja Harding 645 – Hardy’ego i Veziny 350 – ILAE 817, 818 – – zmodyfikowana 819 – Kernohana 363 – Rappaporta 336, 337 – Wilsona 350 Klątwa Ondyny 18 Kleinego−Levina zespół 849 Klinefeltera zespół 594 Klippla−Feila zespół 397, 487, 489, 490, 493 Klippla−Trenaunaya−Webera zespół 488 Klomipramina 849 Klonazepam 668, 826, 846 Klopidogrel 258 Klozapina 662, 688, 695 Klumpkego zespół 448 Kłębek szyjny, guzy 309

Kobalamina 902–904 – niedobór 902–904 Kochera−Debrego−Semelaigne’a zespół 860 Kodeina 936 – uzależnienie 936 Koenzym Q10 572, 579 – – niedobór 581 Kofeina 813, 816 – oddziaływanie na płód 959–960 – uzależnienie 936 Kolistyna, blokada złącza nerwowo− −mięśniowego 731 Kolmera test 185 Koło tętnicze Willisa 218, 219, Komora III, torbiel koloidowa 360 Komórki glejowe pierzaste Bergmanna 294 – Langerhansa histiocytoza 877 Kompleks AIDS–demencja 639 – dystrofinoglikoproteinowy 739–740 – dystroglikanu 739 – iglica–fala 65 – sarkoglikanu 739 Koncepcja Ehrlicha 183 Konopie indyjskie 937 Koprolalia 39, 669 Kopropraksja 39 Korsakowa zespół 5, 930–931 Kortyzol 288 Kosmówczak 921 Kosmówka, rak 366 Kostniak 306 – kostninowy 307 – zarodkowy 307 Kostniakomięsak 308, 309 Kości, dysplazja włóknista 887–888 – rozrost nadmierny 309 – zapalenie zniekształcające 886–887 Krabbego choroba 608, 640 Krabbego−Webera−Dimitriego choroba 375 Krąg obrotowy, wady 487, 489–490 – szczytowy, wady 487, 489–490 Krążek międzykręgowy, choroby 423–429 – – przepuklina w odcinku lędźwiowym 424–426, 427 – – – – – piersiowym 426, 427 – – – – – szyjnym 426–428 Krebsa cykl, zaburzenia 581 Kretynizm 860 Krew, podanie podoponowe 816 – w płynie mózgowo−rdzeniowym 89–90 Kręgi szyjne, zespolenie 487, 490 Kręgosłup, gruźlica 108, 388 – odcinek lędźwiowy, zmiany zwyrod− nieniowe 433–434 – – szyjny, zmiany zwyrodnieniowe 430–432 – zapalenie stawów zesztywniające 889–890 Krętkowica kleszczowa 191–192 Krioglobuliny 617 Krwiak nadoponowy 405 – nadtwardówkowy 404–405 – podtwardówkowy 403–404 – – ostry 403 – – przewlekły 403–404 – śródczaszkowy, tomografia komputerowa 61, 79–80 Krwotok do komór 467–468, 471 – – mostu 241 – – móżdżku 241 – – rdzenia kręgowego 274–275 – – skorupy 241 – mózgowy w okresie ciąży 920

Skorowidz Krwotok okołokomorowy 467–468 – podpajęczynówkowy 224–225, 261–268, 405, 471 – – algorytm postępowaania 266 – – leczenie 259, 265–267 – – – chirurgiczne 265 – – – wewnątrznaczyniowe 265 – śródczaszkowy 217, 224–225, 467 – – pourazowy 402–403 – – u dzieci 255–256 – śródmózgowy 56–57, 224, 241 – – dziedziczny 242 – – leczenie 259 Kryptokokoza 177–178 Krzyk oponowy 104, 110 Ksantochromia 90 Ksantomatoza mózgowo−ścięgnista 517, 518–519, 640 Kufsa choroba 5, 517, 519, 640 Kugelberga−Welander zespół 711, 736 Kurcz mięśni zwykły 759–760 – powiek 441, 672–673 – twarzy połowiczy 441, 782 Kuru 208, 209, 639 Kwas gadopentetowy, sól dimeglutaminowa 58 – lizergowy, dietylamid, uzależnienie 937 – nikotynowy, niedobór 622, 932 – walproinowy 668, 814, 819, 826, 828, 829 – – działania niepożądane 827 Kwasica alfa−metylo−acetooctowa 508 – D−mleczanowa 906 – ketonowa alkoholowa 932–933 – piroglutaminowa 508 Kwetiapina 662, 688, 695 L Labbego żyła 315 Labiryntektomia chemiczna 843 Lafory choroba 529–531, 640, 835 – ciałka 529, 531 Lainga typ dystrofii mięśniowej odsiebnej 747 Lamberta−Eatona zespół 72, 75, 726, 729, 900, 901 Laminina 739, 740 Lamiwudyna 174 Lamotrygina 819, 826, 828, 829 Landaua−Kleffnera zespół 819 Langerhansa komórki, histiocytoza 877 Larsona choroba 757 Larwa wędrująca trzewna 193 Laseque’a objaw 450 Lassa gorączka 146 Lathyrus sativus 707 Latyryzm 707 Laurence’a−Moona−Biedla zespół 484–485 Layzera zespół 952 Lebera neuropatia nerwu wzrokowego dziedziczna 571, 572, 577–579,0 Legionella pneumophila 124 Leigha zespół 581–582 – – dziedziczony po matce 572, 576 Leki antycholinergiczne 690 – antycholinoesterazowe 727 – antyretrowirusowe 174–175 – – zespoły polekowe 174 – immunosupresyjne 944–945 – przeciwdrgawkowe 410 – przeciwnowotworowe 942–944 – przeciwpadaczkowe 826–830

– – działania niepożądane idiosynkratyczne 827 – – farmakologia 827–828 – – wybór 826 LEMS 729 Lennoxa−Gastauta zespół 65, 818, 819 Leontiasis ossea 888 Leptospira interrogans 190 Leptospiroza 190 Lescha−Nyhana zespół 511, 664 Leśniowskiego−Crohna choroba 905 Letarg 17 Letterera−Siwego choroba 877 Leukoarajoza 638 Leukodystrofia globoidalna 522, 640 – Krabbego 520, 522 – metachromatyczna 520, 521–522, 608, 640 – – postać dorosłych 520, 522 – – – młodzieńcza 520, 522 – – – późnodziecięca 520, 521 – rodzinna dziecięca ostra 560 Leukodystrofie 488, 519–522 Leukoencefalopatia wieloogniskowa postępująca 135, 154, 157–158 – – – w przebiegu AIDS 173 Leukostaza 873 Levine’a−Critchley’a zespół 552 Lewodopa 654, 688, 689, 691, 846, 882 – nieadekwatna odpowiedź na leczenie 692 – objaw wyczerpania dawki 691, 692 – – niepożądane 689, 692–695 – – – psychiatryczne 695 Lewy’ego ciałka 637–638, 682 Lędźwian siewny 707 Lęk 15 Lęki nocne 850 Lhermitte’a objaw 24, 456, 783 Lhermitte’a−Duclosa choroba 332 Li−Fraumeni zespół 322 Limfocyty T CD4 166 – – CD8 166 – – cytotoksyczne 166 Limforagie 724 Lindaua zespół 376 Linie Meesa 949 Lipidozy 512–519 Lipodystrofia błonowa 640 Lipofuscynozy neuronalne ceroidowe 517, 519 – – – odmiana dorosłych 517, 519 – – – – dziecięca (fińska) 517, 519 – – – – młodzieńcza 517, 519 – – – – późnodziecięca 517, 519 Lipogranulomatoza Farbera 517, 518 Lischa grudki 588 Lissencephalia 485, 747 Listeria monocytogenes 104, 107 Lit 815 Little’a choroba 477 Livedo reticularis 690 Liza miofibryli 755 Lizuryd 690 Locked−in syndrome 20, 22, 68, 797 Lopinawir 175 Lou Gehriga choroba 712 Lowe’a zespół 509 LSD, uzależnienie 937 Lufta zespół 571, 580 Luysa jądro 660 Lymphangioleiomyomatosis 597 Lytico−Bodig zespół 686

983

Ł Łańcuch oddechowy, zaburzenia mitochon− drialne 488 M Machado−Josepha choroba 648, 649, 651–652 Machupo wirus 146 Majaczenie 3, 17 – drżenne 928, 929–930 Makrocefalia 486–487, 488 Makroglobulinemia Waldenströma 873, 874 Malaria mózgowa 199–200 Malformacje naczyniowe 370–378 – – jamiste 373–374 – – tętniczo−żylne 267–268, 370–373 – – – opony twardej 271–272 – – żylne 373 Maltaza kwaśna, niedobór 475 Manewr oczu lalki 19 Mangan, zatrucie 947, 950 Mannitol 289, 409 Mannozydoza 526, 527 Marburga choroba 790 Marche a petits pas 47 Marchiafawy−Bignamiego choroba 795–796, 904, 933 Marcusa−Gunna zespół 497 – – odwrócony 497 Marfana zespół 242 Marihuana 937 – uzależnienie 937 Marina−Amata zespół 497 Marinesco−Sjögrena zespół 646, 649 Markesbery’ego−Griggsa−Udda typ dystrofii mięśniowej odsiebnej 747 Maroteaux−Lamy’ego (MPS VI) zespół 523, 525 Martwica prążkowia rodzinna obustronna 572 – skóry po leczeniu warfaryną 875 Masta zespół 705 Matryce Ravena 479 McArdle’a choroba 736, 757, 760 McCune’a−Albrighta zespół 888 McLeoda zespół 553, 741 MDMA 937 – uzależnienie 937 Mebendazol 197 Meckla−Grubera zespół 492 Medulloblastoma 333, 364–365 Meesa prążki 622, 949 Megalencefalia 486–487, 488 Meige’a zespół 670, 672, 673 – – polekowy 699, 700 Meksyletyna 754 Melanotropina 855 Melarsoprol 201 MELAS zespół 256, 571, 572, 573, 575–576 Melfalan 326 Mendla prawa 572–573 Meniere’a zespół 29, 842–843 – – obustronny 843 Meningioma 314, 367 Meningismus 124, 291 Meningoencephalitis 135 Meningokoki 103 Menkesa choroba 543, 546–547 Meperydyna 936, 938 – uzależnienie 936 Meralgia parestetyczna 449 Merlina 322

984

Skorowidz

Merozyna 746 MERRF zespół 571, 572, 573, 576, 646–647, 649 Mesna 792 Metacholina 807 Metadon 936 – uzależnienie 936 Metale ciężkie, zatrucie 947–951 – zaburzenia metabolizmu 542–547 Metamorfopsja 32 Metotreksat 340, 792, 944 – podanie dooponowe 340 Metrifonat 636 Metronidazol 113, 132 3,4−metylenodioksymetamfetamina 937 – uzależnienie 937 1−metylo−4−fenylo−1,2,3,6−tetrahydropirydy− na 684, 686 Metylfenidat 849, 936 – uzależnienie 936 Metysergid 812, 814 MG 723–728 Miastenia 34, 72, 723–728, 862 – dziecięca i dorosłych 723–724 – przejściowa noworodków 724 – w okresie ciąży 921 – wrodzona 474, 475 Midazolam 833 Midodryna 805 Mielinoliza mostu środkowa 797–798, 933 Mieloneuropatia z uszkodzeniem nerwu wzrokowego 953 Mieloneuropatie tropikalne 706–707 Mielopatia martwicza postępująca 274 – popromienna 457 – poprzeczna ostra 153 – przewlekła postępująca w przebiegu AIDS 170 – szyjna w przebiegu zmian zwyrod− nieniowych kręgosłupa 430–432 – związana z HTLV 154, 156, 706, 707 – – – retrowirusami 706 Mieloperoksydaza 908 Międzymózgowie, glejak 362 Mięsak granulocytowy 873 – Kaposiego 146 Mięsakowatość gładkokomórkowa 597 Mięsień czworogłowy, miopatia 746 Mięśnie, biopsja 91–92, 736 – kurcz zwykły 759–760 – obręczy barkowej, unerwienie 447 – oczne porażenie związane ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym 438 – osłabienie 42–45 – – rzekome 42 – przedramienia, unerwienie 447 – ramienia, porażenie niedokrwienne 448 – – unerwienie 447 – ręki, unerwienie 447 – skurcze u chorych po urazach rdzenia krę− gowego 422 – sztywność 759 – szyi, osłabienie 45 – twarzy, osłabienie 45 – zanik jednej kończyny 715 – zanik łopatkowo−strzałkowy 711, 742 – – neurogenny 447 – – rdzeniowo−opuszkowy dziedziczeniu recesywnym sprzężony z chromosomem X 712 – – rdzeniowy postępujący 710 – – – – dziecięcy 710–711 – – – – dziecięcy typ 1 711

– – – – – – 2 711 – – – – – – 3 711 – – – – – ze znanymi defektami bio− chemicznymi 711–712 – – twarzowo−łopatkowo−ramieniowy 711 – zapalenie eozynofilowe 769 – – kostniejące 770–771 – – wtrętowe 768–769 Mifepriston 316 Migrena 16, 36, 811–814 – hemiplegiczna 812 – klasyczna 811 – leczenie napadu 813–814 – – profilaktyczne 814 – menstruacyjna 866 – oftalmoplegiczna 812 – podstawna 16, 811 – skojarzona 811 – twarzowa 37, 812 – w okresie ciąży 921 – z aurą 811 – zwykła 811 Mikonazol 177 Mikrografia 681 Mikropsja 32 Mikrouszkodzenie mózgu 478 Mikrozaburzenie czynności mózgu 478 Millera−Dickera zespół 487 Millera−Fishera zespół 615 Minimal brain damage 478 – – dysfunction 478 Mioglobinemia 756 Mioglobinuria 756–758 – sporadyczna 757 – wrodzona 757 Miokimie 441 Mioklonie 39, 666–668 – dodatnie 666 – klasyfikacja 67 – korowe 667 – nocne 846 – objawowe 667 – oczne 36 – oczno−podniebienno−gardłowe 667 – odruchowe 667 – padaczkowe 667 – pniowe 667 – podniebienne 238 – propriospinalne 667 – samoistne 667 – segmentalne 667 – ujemne 666 Miopatia alkoholowa 933 – Bethlema 742 – centronuklearna 742, 754 – czapeczek 755 – czterokończynowa ostra 731–732 – mięśni czworogłowych 746 – miotubularna 754 – mitochondrialna 742 – nemalinowa 754, 755 – nitkowata 754, 755 – odsiebna 747 – ostra czterokończynowa 731–732 – trilaminarna 755 – typu central core 754 – – fingerprint 755 – – minicore 755 – – multicore 742, 755 – tyreotoksyczna 862 – uogólniona ostra 731–732 – w przebiegu AIDS 769 – wieku dziecięcego 576

– wodniczkowa 747 – wrodzona 576, 737 – z agregatami tubularnymi 755 – z ciałkami cytoplazmatycznymi 755 – – – hialinowymi 755 – – – redukującymi 755 – związana z desminą 755 Miopatie 733–771 – mataboliczne 474, 475 – strukturalne swoiste 475 – swoiste histochemiczne 475 Miorytmie oczno−twarzowo−żuchwowe 667, 906 Miosis 34, 395 Miotonia 736, 743 – wrodzona 753, 754 – z bólem mięśni 754 – zmienna 754 Miotubularyna 755 Mitochondria 571 Mitoksantron 792 Miyoshiego typ dystrofii mięśniowej odsieb− nej 747 MMSE 6 MNGIE zespół 575 Möbiusa zespół 497–498, 573 Mocznica 891–893 – neuropatia 619 Moczówka prosta 858–859 Modafinil 849 Moerscha−Woltmana zespół 72, 761–762, 900 Mollareta zapalenie opon mózgowo− rdzeniowych 123 Mononeuritis multiplex 910 Mononeuropatia 605 – cukrzycowa 624, 864 – wieloogniskowa 605 Mononukleoza zakaźna 135, 151–152 Monosomia 9p 491 Morfina 936 – uzależnienie 936 Morquio zespół (MPS IV) 523, 525 – – – typ A 523, 525 – – – – B 523, 525 Most, glejak 321 – krwotok 241 – mielinoliza środkowa 797–798, 933 – zawał części bocznej 238 – – – przyśrodkowej 238 Mowa telegraficzna 8 – zaburzenia rozwoju 480 Moya−moya choroba 252, 254, 664 Mózg, choroby zwyrodnieniowe dziecięce 554–559 – glejak pnia 361 – glejakowotość 328 – guz rzekomy 893 – mikrouszkodzenie 478 – mikrozaburzenie czynności 478 – naciek limfoidalny 342–343 – obrzęk 286–289, 402 – – cytotoksyczny 289, 287 – – granulocytarny 288 – – naczyniopochodny 286, 287 – – niedokrwienny 287 – – śródmiąższowy 289, 287–288 – – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 304 – obrzmienie 402 – ropień 129–133 – stłuczenie 402–403 – śmierć 23

Skorowidz Mózg, śmierć, kryteria 23 – udar 217 – – badanie neurologiczne 230–231 – – badanie ogólne 229–230 – – czynniki ryzyka 226–228 – – diagnostyka 248–250 – – genetyka 242–244 – – krwotoczny 217, 225 – – lakularny 244 – – leczenie 257–260 – – niedokrwienny 217, 225 – – – w okresie ciąży 920 – udar niemy 217 – – rehabilitacja 260 – – rezonans magnetyczny 61, 79–82 – – tomografia komputerowa 61, 76–78 – – u chorych z anemią sierpowatokr− winkową 870 – – – dzieci 250–256 – – – młodych dorosłych 245–247 – – zapobieganie 260 – unaczynienie 217–219, 234 – wstrząśnienie 401–402 – zapalenie 135 – – alergiczne eksperymentalne 776 – – japońskie 135, 141 – – kalifornijskie 135, 142 – – kleszczowe 135, 142 – – końskie 135, 139–141 – – – wenezuelskie 139–141 – – – wschodnie 139–141 – – – zachodnie 139–141 – – odrowe podostre 144 – – opryszczkowe 146–149 – – – noworodkowe 470 – – pełzakowe 201 – – poszczepienne 152 – – rozsiane ostre 152–154 – – różyczkowe postępujące 154, 155–156 – – St. Louis 135, 141 – – stwardniające podostre 135, 154–155 – – śpiączkowe 158 – – świnkowe 143–144 – – wirusowe w przebiegu AIDS 172 – – z objawami sztywności 762 – zapotrzebowanie energetyczne 219 – zawał 217, 219–223, 232–240 – – kryptogenny 223 – – lakularny 222–223, 244 – – miażdżycowy 220–222 – – o nieustalonej etiologii 223 – – sercowopochodny 222 Móżdżek, guzy 302 – gwiaździak 361 – krwotok 241 – zwojak dysplastyczny 332 – zwyrodnienie paraneoplastyczne 654, 899 Mroczek 31–32 – centralno−boczny 31, 32 – centralny 31, 32 – migoczący jednoimienny 34 Mroteaux−Lamy’ego zespół 488 Mucocele 310 Mukoid 619 Mukolipidoza II 526, 528 – III 527, 528 – IV 527, 528 Mukolipidozy 525–528 Mukopolisacharydoza III 640 – VI 488 – VII 488 – IH 488

– IH/S 488 Mukopolisacharydozy 522–525 Mukormikoza 177, 179, 252 Mukosulfatydoza 522 MURCS zespół 489 Mutaza metylomalonylo−CoA, niedobór 580 Mutyzm 8 – akinetyczny 22, 236 – słowny czysty 8 Myalgia epidemica 138 Myastenia gravis 714, 723–728 – – postać młodzieńcza i dorosłych 723–724 – – – dziecięca 723–724 – – przejściowa noworodków 724 – – w okresie ciąży 921 – – wrodzona 724 – – wywołana przez leki 724 Mycobacterium 128 – avium intracellulare 111, 172 – leprae 117, 620 Mycoplasma 152 – pneumoniae 124 Myelitis 135 Myersona objaw 683 Myoblastoma 350 Myoedema 619, 860 Myositis ossificans 770–771 N Nabłoniak kosmówkowy złośliwy 344 Naciek mózgu limfoidalny 342–343 Naczynia, uszkodzenia popromienne 457–458 – – w urazach głowy 411–412 – zapalenie leukoklastyczne 908 – – Takayasu 908, 909 – – z krioglobulinemią 908 – – ziarniniakowate 913 Naczyniak 307 – krwionośny zarodkowy 344, 357, 376–378 Naczyniakomięsakotłuszczak nerki 597 Naczyniakowatość mózgowo−trójdzielna 591–594 Nadciśnienie śródczaszkowe idiopatyczne 289–292 Nadczynność nadnerczy 865 – przytarczyc 863 – tarczycy 861–862 – – neuropatia 619 Nadnercza, nadczynność 865 – niedoczynność 865 Naegleria 201 Nakłucie lędźwiowe 87–88 Nalokson 936 Naltrekson 936 Napad niedokrwienny przemijający 14, 16–17, 217, 228, 231–232 – – – leczenie 257–258 Napady drgawkowe 14–17, 413 – – atoniczne 817, 818 – – częściowe 817–818 – – grand mal 818 – – jacksonowskie 817 – – miokloniczne 817, 818 – – nieświadomości 817, 818 – – okresu noworodkowego 839–840 – – petit mal 65, 818, 819 – – poalkoholowe 929 – – posturalne 817 – – – proste 817

– – – – – –

985

– psychogenne 15 – toniczne 817 – toniczno−kloniczne 817 – uogólnione 817 – w guzach układu nerwowego 301 – w przebiegu krwawienia podpajęczy− nówkowego 264–265 – – – wtórnie uogólnione 817 – – zgięciowe 818–819 – – – złożone 817, 818 – – zwrotne 817 – paniki 15 – wejrzeniowe 699 Narkolepsja 848–849 Nauka czytania, trudności 480–481 Negriego ciałka 144, 145 Neisseria meningitidis 103–105 Nelfinawir 174 Nelsona zespół 858 Nematodes 193 Neomycyna, blokada złącza nerwowo− −mięśniowego 731 Neostygmina 726, 727 Nerki, naczyniakomięsakotłuszczak 597 – niewydolność 891–893 – przeszczep 894 Nerw biodrowo−pachwinowy, uszkodzenie 448 – biodrowo−podbrzuszny, uszkodzenie 448 – bloczkowy, porażenie rzekome 35 – – uszkodzenie 437 – błędny, uszkodzenie 442 – – stymulacja w padaczce 832 – dodatkowy, uszkodzenie 443 – językowo−gardłowy, uszkodzenie 441–442 – – neuralgia 442 – – tic douloureux 442 – kulszowy, uszkodzenie 449–450 – łokciowy, uszkodzenie 444–445 – mięśniowo−skórny, uszkodzenie 445 – nadłopatkowy, uszkodzenie 445–446 – obwodowy, biopsja 92–93 – odwodzący, uszkodzenie 437, 438 – okoruchowy, uszkodzenie 437, 438 – pachowy, uszkodzenie 445 – piersiowy długi, uszkodzenie 445 – piszczelowy, uszkodzenie 450 – płciowo−udowy, uszkodzenie 448 – podjęzykowy, uszkodzenie 443 – podkolanowy wewnętrzny, uszkodzenie 450 – pośrodkowy, uszkodzenie 444 – promieniowy, uszkodzenie 443–444 – przedsionkowy, zapalenie 28–29 – skórny boczny uda, uszkodzenie 448–449 – – przedramienia, uszkodzenie 445 – – ramienia, uszkodzenie 445 – słuchowy, nerwiak 311–313 – strzałkowy wspólny, uszkodzenie 450 – trójdzielny, uszkodzenie 438–439 – – nerwiak 311 – – neuralgia 37, 438–439 – twarzowy, uszkodzenie 439–441 – udowy, uszkodzenie 449 – węchowy, nerwiak zarodkowy 333 – – neuropatie 436 – wzrokowy, glejak 588–589 – – neuropatia niedokrwienna 32 – – – uciskowa 32 – – neuropatie 436–438 – – obrzęk tarczy 32, 302 – – uszkodzenie 31–33

986

Skorowidz

Nerw wzrokowy uszkodzenie popro− mienne 459 – – zanik tarczy 32 – – – w kile 183 – – zapalenie 32–33, 436, 782 – – zawał 32 – zapalenie 605 – zasłonowy, uszkodzenie 448 – zewnętrzny podkolanowy, uszkodzenie 450 Nerwiak 310–311 – komórkowy 333 – nerwu słuchowego 311–313 – – trójdzielnego 311 – osłonkowy 311 – węchowy zarodkowy 308 – zarodkowy 333, 668 – – nerwu węchowego 333 Nerwiakowłókniakowatość 587–590 – kryteria diagnostyczne 590 – postać obwodowa 587 – – ośrodkowa 587 – – segmentalna 587 – typu 1 322, 356, 587, 588, 590 – – 2 322, 356, 587, 589, 590 Nerwy czaszkowe guzy 310–312 – – neuropatie 436–443 – – urazy 435–436 – – uszkodzenie 412 – kończyny dolnej, uszkodzenie 448–450 – obwodowe, urazy 435–436 – – uszkodzenie popromienne 459 – ramienia uszkodzenie 443–448 – splotu barkowego, zapalenie 24–25 Neua−Laxova zespół 487 Neuralgia amiotroficzna 25 – klinowo−podniebienna 814 – nerwu językowo−gardłowego 442 – nerwu trójdzielnego 37, 438–439 Neuralgia postherpetica 150 Neurinoma 310–311 Neuritis 605 Neuroakantocytoza 552–553, 665 Neuroblastoma 333, 668 Neuroborelioza 191–192 Neuroektodermatozy 585–601 Neurofibromina 587 Neurografia rezonansu magnetycznego 59 Neuroleptyki, objawy niepożądane 699 Neuromiotonia 759, 760 Neuronitis 616 Neuronopatia czuciowa 616 Neuropatia aksonalna 92 – – ruchowa ostra 615 – – ruchowo−czuciowa 615 – amyloidowa 605, 618 – – rodzinna 611–612 – arsenowa 622 – ataktyczna tropikalna 706 – autonomiczna cukrzycowa 864, 865 – – idiopatyczna 616 – – ostra 615, 806 – błonicza 620–621 – cukrzycowa 605, 624 – czuciowa 616 – – i autonomiczna dziedziczna 611 – – ostra 615 – – podostra paraneoplastyczna 899–900 – – w przebiegu raka drobnokomórkowego płuc 619 – czuciowo−ruchowa 487 – – dystalna 170 – – obwodowa paraneoplastyczna 900

– – – –

Dejerine’a−Sottasa 605, 608–609 demielinizacyjna zapalna ostra 613 dziedziczna ruchowo−czuciowa 608 – z nadwrażliwością nerwów na ucisk 610, 611 – jamajska 706 – mocznicowa 619 – nerwu wzrokowego dziedziczna Lebera 571, 572, 577–579, 608 – – – niedokrwienna 32 – – – uciskowa 32 – obwodowa 605 – – czuciowo−ruchowa łopatkowo− −strzałkowa 742 – – mocznicowa 892–893 – – – szybko postępująca 892 – – z ataksją i zwyrodnieniem bar− wnikowym siatkówki 572, 576 – ołowicza 622–623, 949 – paraneoplastyczna 618–618 – po zatruciu metalami ciężkimi 949 – popromienna 625 – ruchowa wieloogniskowa 616, 618 – – wieloogniskowa z blokiem prze− wodzenia 714 – splotu barkowego 624–625 – talowa 623 – tomakularna 611 – uciskowa 25 – w przebiegu akromegalii 619 – – – boreliozy 625 – – – chorób wątroby 620 – – – gammapatii monoklonalnych 617 – – – infekcji HIV 621 – – – krioglobulinemii 617 – – – nadczynności tarczycy 619 – – – niedoczynności tarczycy 619 – – – półpaśca 621 – – – sarkoidozy 621 – – – szpiczaka 617 – – – trądu 620 – – – zapalenia naczyń 616–617 – wywołana przez fosforany 951 – związana z niedoboramia żywieniowymi 621–622 – – – przeciwciałami monoklonalnymi reagującymi z antygenami nerwów obwodowych 618 Neuropatie drogi węchowej 436 – – wzrokowej 436–438 – dziedziczne 608–612 – – z leukodystrofią 608 – infekcyjne 620–621 – nerwów czaszkowych 436–443 – nerwu węchowego 436 – – wzrokowego 436–438 – niemowlęce 474 – obwodowe 603–625 – polekowe 623–624 – spowodowane metalami ciężkimi 623–623 Neuroret 456 Neurosarkoidoza 181–182 Neurotoksykologia 946–953 Newirapina 174 Niacyna, niedobór 622 Nicienie 193 Niedobór aktywatora plazminogenu tkankowego 876 – antytrombiny III 875 – białka C 242, 875 – – S 242, 875 – dehydroganazy bursztynianowej 581

– – mleczanowej 757 – – pirogronienowej 580 – – średnich łańcuchów acylo−CoA 580 – dezaminazy mioadenylowej 760 – fosfofruktokinazy 757 – fosfoglicerokinazy 757 – fosfogliceromutazy 757 – fosforylazy 757 – fumarazy 580 – heksoaminidazy 711 – immunoglobulin A 340 – karboksylazy pirogronianowej 580 – karnityny 580 – kinazy glicerolowej 741 – kobalaminy 902–904 – koenzymu Q10 581 – kwasu nikotynowego 622, 932 – mutazy metylomalonylo−CoA 580 – niacyny 622 – oksydazy cytochromu c 580, 581 – pirydoksyny 622 – plazminogenu 876 – tiaminy 621, 904 – transferazy palmitoilokaryitynowej 757 – wielosulfatazowy 520, 522, 608 – witaminy B1 621 – – B12 605, 622, 902–904 – – B6 605, 622 – – E 622 Niedoczynność nadnerczy 865 – przysadki 855 – przytarczyc 862–863 – – rzekoma 862 – tarczycy 860–861 – – neuropatia 619 Niedokrwistość Fanconiego 487 – sierpowatokrwinkowa 242, 253 – złośliwa 902 Niedorozwój umysłowy 479–480 Niedotlenienie okołoporodowe 471 Niedowidzenie alkoholowe 932 – alkoholowo−tytoniowe 436–437 – połowicze dwuskroniowe 32, 33, 51 – – jednoimienne 32, 33 Niedowład 42 – jednej kończyny 44–45 – języka 238 – kończyn dolnych 43–44 – monomeliczny 44–45 – połowiczy 43 – – poudarowy 230–231 – – zaburzenia chodu 46 – ramion obustronny 44 Niedożywienie 904–905 Niemanna−Picka choroba 516, 517–518, 640 – – typ A (postać dziecięca) 516, 518 – – – B (postać młodzieńcza nieneuropaty− czna) 516, 518 – – – C 516, 518 – – – D 516, 518 – – – E 516, 518 – – – F 517, 518 Niepamięć całkowita przejściowa 841–842 – następcza 841 Niepokój ruchowy 699 Niestabilność fiksacji 36 Nietolerancja glutenu 905 Niewydolność autonomiczna 803–805 – – czysta 803, 804–805 Niewydolność nerek 891–893 – oddechowa 894–895 – – choroby mięśni 897

Skorowidz Niewydolność oddechowa, choroby neuronu ruchowego 896 – – – pnia mózgu 896 – – – rdzenia kręgowego 896 – – neuropatia obwodowa 897 – – zaburzenia przekaźnictwa nerwowo− −mięśniowego 897 Nimodypina 410 NINCDS−ADRDA kryteria diagnostyczne choroby Alzheimera 633 Nissena fundoplikacja 808 Nitrozomocznik 326, 332 Nocardia 129, 132 Nogi bocianie 610 Nokardioza 177 Nokturia 792 Nonaki typ dystrofii mięśniowej odsiebnej 747 O Objaw Argylla−Robertsona 187 – Chvostka 760, 862 – Colliera 35, 237, 302 – Erba 862 – Fromenta 445 – gegenkalten 21 – Gottrona 764 – Gowersa 48, 738, 739 – Hoovera 449 – Kerniga 450 – Kernohana 20 – Laseque’a 450 – Lhermitte’a 24, 456, 783 – Myersona 683 – przymrożenia 680, 681, 694–695 – Romberga 47 – rzadkiego mrugania 680 – Trousseau 760, 862 – Uhthoffa 33, 578 – Wernickego 33 – wyczerpania dawki 691, 692 – zachodzącego słońca 283, 357 – źreniczny połowiczy 33 Objawy deliberacyjne 683 Objętość przepływu mózgowego 82 Obłoniak 315, 376 Obrzęk mózgu 286–289, 402 – – cytotoksyczny 289, 287 – – granulocytarny 288 – – naczyniopochodny 286, 287 – – niedokrwienny 287 – – śródmiąższowy 289, 287–288 – – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 304 – śluzakowaty młodzieńczy 860 – tarczy nerwu wzrokowego 32, 302 Obrzmienie mózgu 402 Obszar penumbry 61, 82 Ocena stanu psychicznego krótka 6 Octan cynku 546 – glatirameru 791 Ocular bobbing 35–36 Oczopląs 19, 20, 35–36 – fizjologiczny 35 – huśtający 20 – indukowany patrzeniem ku górze 35 – naprzemienny okresowy 36 – obwodowy 28 – ośrodkowy 28 – pionowy 35 – – z fazą szybką do dołu 35 – – – – – – góry 36 – poziomy 35

– z odbicia 36 – z różną długością faz 35 Odczyn Weila−Felixa 119 Oddech apneustyczny 18 – ataktyczny 18 – Biota 18 – Cheyne’a−Stokesa 18, 20, 21, 229 – – z krótkimi cyklami 18 – klasterowy 18 Oddychanie, fizjologia 894–896 Odkorowanie 18 Odleżyny 422 Odma mózgowa 410–411 Odmowa zgody na leczenie 971 Odra 135, 144 Odruch Cushinga 301–302 – dłoniowo−bródkowy 683 – glabelarny 683 – H 74 – oczu lalki 19 – ryjkowy 683 – źreniczny 31 Oftalmopareza 574 Oftalmopatia Gravesa 726, 861 Oftalmoplegia 573 – międzyjądrowa 35 – wewnętrzna 34 – zewnętrzna postępująca 571, 572, 573–575 – – – dziedziczona autosomalnie dominu− jąco 575 – – – – – recesywnie z kardiomiopatią 575 – – – – – z licznymi delecjami DNA mitochondrialnego 575 – – – – po matce z delecjami punktowymi DNA mitochondrialnego 575 – – – klasyfikacja 573 – – – postać sporadyczna z pojedynczymi delecjami DNA mitochondrialnego 574–575 Ogień św. Antoniego 690 Ognisko padaczkorodne 817 Ogon koński, guzy 396 – twardówkowy 394 Oksacylina 107 Oksaliplatyna 943 Oksydaza cytochromu c, niedobór 580, 581 Oksydoreduktaza bursztynian−ubichinon 572 – NADH−ubichinon 572 – ubichinon−cytochrom c 571 OKT3 944 Oktopamina 882 Oktreotyd 858 Olanzapina 699 Oligodendroglioma 320, 329–332 Ołowica 622–623 Ołów, zatrucie 622–623 Omamy przysenne 848 Omdlenie 12–14 – drgawkowe 12 – kaszlowe 13 – mikcyjne 13 – naczynioruchowe 12, 13–14 – neurokardiogenne 12–13 – psychogenne 13 – sercopochodne 12, 13, 14 – wazomotoryczne 13–14 – wazowagalne 12–13 Omega−conotoksyna 729 Ondansetron 792 Ondyny klątwa 18

987

Onkogen c−erb−B1 321 – c−myc 321 – rast 321 Onkogeny 321 Onufa jądro 803 Opadnięcie powieki 34 Ophtalmoplegia plus 571 Opieka paliatywna 971–972 Opioidy, uzależnienie 936 Opistotonus 760 Opona miękka, torbiel 414 Oponiak 301, 314, 345, 367 – chemioterapia 316 – dołu tylnego czaszki 318 – kąta mostowo−móżdżkowego 318 – leczenie hormonalne 316 – – operacyjne 316 – meningotelialny 315 – naczyniakowaty zarodkowy 376 – otworu wielkiego 318 – przejściowy 315 – radioterapia 316 – rdzenia kręgowego 318–319, 390, 391 – rynienki węchowej 318 – siodła tureckiego 318 – syncytialny 315 – włóknisty 315 – wypukłości pólkul mózgowych 317–318 – zatoki jamistej 318 – złośliwy 315 Opony mózgowo−rdzeniowe, glejakowatość 328 – – guzy 314–319 – – podrażnienie 124 – – rakowatość 308, 383–387 – – zapalenie 412 – – – aseptyczne 123–124, 145 – – – bakteryjne 471 – – – – ostre 103–107 – – – eozynofilowe 193, 197 – – – gronkowcowe 107 – – – gruzełkowe 109 – – – gruźlicze 108–111 – – – – w przebiegu AIDS 172 – – – limfocytarne 135, 145–146 – – – meningokokowe 103–105 – – – Mollareta 123 – – – nawracające 108 – – – noworodkowe 470 – – – paciorkowcowe 107 – – – pełzakowe 201 – – – pneumokokowe 106 – – – podostre 108–111 – – – świnkowe 143–144 – – – w przebiegu AIDS 171 – – – wirusowe 135 – – – wywołane przez Haemophilus influenzae 106 Oppenheima dystonia 671–672, 673 Opsoklonie 36, 668 Orthomyxoviridae 135 Oscylopsje 35–36 Osklepek, kamica 28 Osłabienie mięśni 42–45 – – rzekome 42 – – szyi 45 – – twarzy 45 Osmolalność osocza 295 Osmoterapia 289 Osteitis deformans 310, 886–887 Osteoblastoma 307 Osteochondrodysplazja 487 Osteoid osteoma 307

988

Skorowidz

Osteoma 306 Osteomyelitis podstawy czaszki 128 Osteopatia prążkowa ze stwardnieniem cza− szki 488 Osteopetrosis 488 Osteosarcoma 308 Ośrodek Broca 8, 9 Otępienie 3–7 – alkoholowe 933–934 – czołowo−skroniowe 637 – – z parkinsonizmem rodzinne 637 – dializacyjne 893, 950 – elektroencefalografia 65–66 – naczyniopochodne 4 – naczyniowe 239–240 – odwracalne 911 – po udarze mózgu 638 – w chorobach metabolicznych 639–640 – – – naczyniowych 638 – – chorobie Huntingtona 638 – – – Parkinsona 637–638 – – zakażeniu HIV−1 639 – z ciałkami Lewy’ego 637–638 P Paciorkowce 107 – grupy B 103, 104 Padaczka 816–836 – absence, elektroencefalografia 65, 66 – częściowa ciągła 819, 821 – czołowa 819, 820 – czynniki genetyczne 834–835 – depresja towarzysząca 836 – epidemiologia 821–822 – klasyfikacja 817, 818, 819 – leczenie chirurgiczne 830–832 – – – przecięcie ciała modzelowatego 831 – – – resekcja korowa bez określania zmia− ny padaczkorodnej 831 – – – – płata skroniowego 830–831 – – – – półkuli 831 – – chirurgiczne, resekcja zmiany padaczkorodnej 831 – – stanu padaczkowego 833 – – stymulacja nerwu błędnego 832 – – zachowawcze 825–830 – – – napadów objawowych 825 – – – – pojedynczych 825 – – – zakończenie 830 – – – zespołów łagodnych 826 – miokloniczna 819 – – z ciałkami Lafory 529–531 – – z włóknami „szmatowymi” 571, 574 – młodzieńcza miokloniczna 65 – napady atoniczne 817, 818 – – częściowe 817–818 – – – proste 817 – – – wtórnie uogólnione 817 – – – złożone 817, 818 – – grand mal 818 – – jacksonowskie 817 – – miokloniczne 817, 818 – – nieświadomości 817, 818 – – petit mal 65, 818, 819 – – posturalne 817 – – toniczne 817 – – toniczno−kloniczne 817 – – uogólnione 817 – – zgięciowe 818–819 – – zwrotne 817 – odruchowa 819 – okresu dziecięcego łagodna 819–820 – – – z napadami nieświadomości 819

– pourazowa 413, 819, 820–821 – psychoza towarzysząca 836 – Rolanda łagodna 820 – – – elektroencefalografia 65 – skroniowa 819, 820 Pageta choroba 310, 886–887 Paklitaksel 326, 943 – neuropatia polekowa 623–624 Palce Dawsona 59 Palilalia 39, 681 Palinopsja 236 Pamięć, klasyfikacja neuropsychologiczna 95 Pandyzautonomia 615 Panika 15 Papovaviridae 135 Paracetamol 813 Parafazje literowe 8, 9 – słowne 9 Paragonimoza 193, 196 Paragonimus mexicanus 196 – westermani 196 Parakinezje 660 Paraldehyd 929 Paramiotonia wrodzona 750 Paramyxoviridae 135 Paraparesis 43 Parapareza spastyczna tropikalna 154, 156, 706, 904 – – wieku średniego 44 – zaburzenia chodu 46 Paraplegia spastyczna rodzinna 705–706 Paraplegina 705 Paraproteina M 873 Parasomnie 15, 845, 850 Paratonia 18 Paresis 43 Parestezje 23–25 – nóg 25 Parinauda zespół 19, 360 Parkina 684 Parkinsona choroba 682–684 – – objawy 683 – – otępienie 637–638 – – postać młodzieńcza 675, 682 – – przebieg 695 – – stadium wczesne 689 – – – wymagające leczenia objawowego 690–691 – – w okresie ciąży 922 – – zaburzenia chodu 47 Parkinsonizm 680–695 – klasyfikacja 681 – leczenie chirurgiczne 689 – – farmakologiczne 688 – naczyniopochodny 686 – ograniczony do dolnej części ciała 686 – pierwotny 680, 681, 682–684 – plus 680, 681 – polekowy 685, 699 – pozapalny 686 – różnicowanie 685 – w przebiegu chorób zwyrodnieniowych dziedzicznych 680, 681 – wtórny 680, 681 – wywołany przez 1−metylo−4−fenylo− 1,2,3,6−tetrahydropirydynę 686 Parkinsonizm–otępienie–stwardnienie zboczne zanikowe z wysp Guam 686 Paroksetyna 849 Peabody’ego test obrazkowo−słowny 479 Pediculus humanus corporis 120 Pelagra 932

Pelizaeusa−Merzbachera choroba 556–557, 608, 677, 705 Pemolina 793, 849 Penicylina 183 – G 113, 132, 187–188, 205 – krystaliczna 107 Penicyliny 106 – oporne na penicylinazę 107 Penicylomikoza 177 Penicyloza 177 Pentazocyna 936 – uzależnienie 936 Pentobarbital 929 Penumbra 61, 82 Pergolid 688, 690, 691, 846 Perlak 360 Pęcherz moczowy, przywracanie funkcji 421–422 Pfeiffera zespół 491 Phacomas 597 Pheochromocytoma 590, 866 Phylomycetes 179 Picka choroba 637 – ciałka 637 Picornaviridae 135, 136 Pień mózgu, glejak 361 – – guzy 302 – – zapalenie paraneoplastyczne 900 Pierwotniaki 193–201 Pikornawirus mysi 777 Pineoblastoma 344, 365 Pineocytoma 344, 365 Pirazynamid 111 Pirybedil 688 Pirydoksyna, niedobór 622 Pirydostygmina 690, 727, 729 Pirymetamina 1990, 200 Plamica Henocha−Schönleina 908 – małopłytkowa zakrzepowa 872–873 Plamy cafe−au−lait 587, 588, 589, 888 Plasmodium falciparum 199 Plaster z krwi 88 Platybasia 397 Platybazja 487 Plazmafereza 727, 729 Plazminogen, niedobór 876 Pląsawica 39, 866 – ciężarnych 664 – Huntingtona 39, 659–662 – – otępienie 638, 660–661 – – zaburzenia chodu 48 – naczyniopochodna 664–665 – niepostępująca dziedziczna 665 – starcza 665–666 – Sydenhama 39, 662–664 – – zaburzenia chodu 48 – zaburzenia chodu 48 Pleśnie 177 Płaskopodstawie 397, 487, 887 Płazińce 193 Płuca, naczyniak chłonny 597 – rak drobnokomórkowy 901 Płyn mózgowo−rdzeniowy 87–91 – – badania mikobiologiczne 90–91 – – barwniki 90 – – białko 89, 90 – – ciśnienie 88, 89 – – glukoza 89, 90 – – immunoglobuliny 90 – – komórki 89 – – krew 89–90 Płynoterapia 409 Płytki starcze 635

Skorowidz Pneumocystis carinii 167 Pneumokoki 106 Podciśnienie śródczaszkowe samoistne 292–293 Podstawa czaszki, wgniecenie 487–489 Podwyściółczak 332 POEMS zespół 617, 874 Policystyna 1 242 – 2 242 Polidystrofia pseudo−Hurler 528 Polimialgia reumatyczna 909, 912 Poliminimioklonie 668 Polimyksyna, blokada złącza nerwowo− mięśniowego 731 Polineuropatia 605 – alkoholowa 932 – amyloidowa rodzinna 608 – błonicza 615 – cukrzycowa 864 – demielinizacyjna zapalna przewlekła 93, 170, 611, 616 – uogólniona cukrzycowa 624 Polineuropatie 606 Poliomyelitis 135, 136–138, 474, 615 – posterior 149 – szczepionka domięśniowa 137 – – doustna 137 Poliowirus 135, 136 Poliplazmia 572 Polipowatość rodzinna 322–323 Polisomnografia kliniczna 844 Polymialgia rheumatica 769 Pomostowanie naczyń wieńcowych 884, 885 Porażenie Bella 171, 440–441 – dziecięce nagminne 136 – międzyjądrowe 35, 782 – mięśni ocznych 438 – mózgowe dziecięce 476 – – – postać dyskinetyczna (pozapiramid− owa) 477 – – – – mieszana 478 – – – – móżdżkowa 478 – – – – wiotka 477 – – – zaburzenia chodu 48 – nadjądrowe postępujące 637, 696–698 – – – kryteria diagnostyczne 698 – naprzemienne 443 – „noszących plecak” 447 – „szaflik murarski” 445 – obustronne kurczowe 477 – okresowe hiperkaliemiczne 750, 752 – – hipokaliemiczne 750–752 – – rodzinne 750–752 – – tyreotoksyczne 862 – opuszkowe postępujące 713 – postępujące 183, 186 – ramienia niedokrwienne 448 – rzekomoopuszkowe 239 – sobotniej nocy 443 – spastyczne czterokończynowe 477 – – połowicze 476–478 – śródsenne 848 – zmienne 19 Porfiria mieszana 548 – przerywana ostra 548–550 Potas 751 Potencjały wywołane 63, 67–71 – – rejestracja 67 – – ruchowe 70 – – słuchowe z pnia mózgu 68–69 – – somatosensoryczne 69–70 – – wzrokowe 67–68

– – – naprzemienna zmiana wzorca 67 Potta choroba 108 Potworniak 360 Potworniakorak 344 Powieka, opadnięcie 34 Powieki kurcz 441, 672–673 Poxviridae 135 Półkule mózgowe, wady 485–486 Półpasiec 149–150 – neuropatia 621 – oczny 149 – uszny 149 Pradera−Willego zespół 485, 502, 503, 755 Pramipeksol 688, 690, 691 Prawa Mendla 572–573 Prazykwantel 195, 196 Prątki gruźlicy 110 – Hansena 620 Prążki Meesa 622 – oligoklonalne 785 Prążkowie, martwica rodzinna obustronna 572 Prednizon 340, 727, 765, 815 Pringla choroba 596 Priony 208, 639 Probenecyd 187, 188 Prokainamid 754 Prokarbazyna 326, 331, 340, 943 Prolactinoma 354, 856 Prolaktyna 855, 856 Propofol 833 Propoksyfen 936 – uzależnienie 936 Propranolol 550, 814 Proteus 128 Proteusa zespół 488 Protrombina, mutacja G20210A 875–876 Prozopagnozja 10, 236 Próba kaloryczna 19 – Romberga 903 – Valsalvy 24 Prymidon 826 Przeciwciała ANNA−1 901 – anty−Hu 901 – anty−Jo 764, 767 – anty−Ri 901 – anty−ta 901 – anty−Tr 901 – anty−VGCC 901 – anty−Yo 901 – antyfosfolipidowe 876 – antykardiolipinowe 876 – antyneuronalne cytoplazmatyczne 908, 912 – – okołojądrowe 908 – przeciwjądrowe 915 – przeciwko gangliozydom neuronalnym GM1 714, 715 – – glikoproteinie związanej z mieliną 715, 874 – – kanałom wapniowym 729 – – receptorom acetylocholiny 723, 726 – – syntetazie histydylo−RNA 764 – – ziarnistościom granulocytów 617 – przeciwneuronalne typu 1 901 Przełom cholinergiczny 951 – dystoniczny 670 – miasteniczny 725, 728 Przemieszczenie szczytowo−potyliczne 890 Przepływ mózgowy 82 – – miejscowy 85 Przepuklina krążka międzykręgowego 24

989

– – – w odcinku lędźwiowym 424–426, 427 – – – – – piersiowym 426, 427 – – – – – szyjnym 426–428 – mózgowa 492 – oponowa 492 – oponowo−rdzeniowa 492 Przerzuty spadające 394, 395 Przeszczep nerki 894 – serca 885 – szpiku kostnego 945 – wątroby 882–883 Przetoka limfatyczna 29 – płynowa 410 – szyjno−jamista 411 Przewodnictwo nerwowe 72–74 – – fala F 73 – – latencja dystalna 72, 73 – – – proksymalna 72, 73 – – odpowiedź supramaksymalna 72 – – odruch H 74 Przewód zatokowy skórny 492 Przykurcz mięśnia 760 Przysadka, gruczolak 350 – – leczenie operacyjne 354 – – radioterapia 354–355 – – wydzielający prolaktynę 354 – – wznowa 354–355 – guz wydzielający hormon adrenokortyko− tropowy 858 – – – – wzrostu 856–858 – – – prolaktynę 856 – guzy 350–355 – – okolicy lejka 350 – niedoczynność 855 – rak 350 Przytarczyce, nadczynność 863 – niedoczynność 862–863 – – rzekoma 862 Przytomność 17 Przyusznice, zapalenie nagminne 143 Przywry 193 Przyzwojak 344, 345 Pseudodystonia 677–678 Pseudomiotonia 745 Pseudomonas 129 – aeruginosa 107, 128, 133 Pseudopolidystrofia 527 Psychoza w przebiegu padaczki 836 Psylocybina 937 – uzależnienie 937 Psylocyna 937 – uzależnienie 937 Ptosis 34, 395, 573, 574 Pulfricha zjawisko 32 Punkcja lędźwiowa 87–88 Punkty spustowe 37 Puryny, zaburzenia metabolizmu 511 Q Queensland wariant dziedzicznej neuropatii nerwu wzrokowego 578 R Rabdomioliza 756 Rabdowirusy 144–145 Radiochirurgia stereotaktyczna w gwiaździa− kach 327 Radioterapia, martwica popromienna 456–457 – mielopatia popromienna 457 – następstwa neuropsychologiczne 458–459

990

Skorowidz

– objawy ostre 455 – popromienne uszkodzenie splotów ner− wowych 458 – uszkodzenia naczyń krwionośnych 457–458 – zaburzenia endokrynologiczne 458 – zespoły opóźnione późne 455–459 – – – wczesne 455–456 – uszkodzenia popromienne 455–459 Raedera zespół 814 Rak gruczołowy torbielowaty 308 – kolczystokomórkowy 308 – kosmówki 366 – okrężnicy, guzy przerzutowe 379 – płuca drobnokomórkowy 901 – – guzy przerzutowe 379 – przysadki 350 – sutka, guzy przerzutowe 379–380 Rakowatość opon mózgowo−rdzeniowych 308, 383–387 Ramsaya−Hunta zespół 149, 646–647 Rappaporta klasyfikacja 336, 337 Rasmussena zespół 819 Rathkego szczelina torbiel 353 Ravena matryce 479 Rendu−Oslera−Webera zespół 375 Rdzeniak 333, 364–365 Rdzeń kręgowy, choroby naczyniowe 272–275 – – guzy 390–398 – – – odcinka lędźwiowego 395 – – – – piersiowego 395 – – – – szyjnego 395 – – – ogona końskiego 396 – – – otworu wielkiego 394 – – – przerzutowe 387–388, 392–393 – – – – nadtwardówkowe 392 – – – – wewnątrzrdzeniowe 393 – – gwiaździak 364 – – jamistość 717–719 – – – odmiana Gardnera 718 – – krwotok 274–275 – – oponiak 318–319 – – unaczynienie 272 – – upośledzenie funkcji, skala ASIA/IMSOP 417–418 – – urazy, etiologia 416 – – – leczenie 421 – – – mechanizm 416–417 – – – ocena neurologiczna 417–419 – – – patologia 417 – – – powikłania 421–423 – – – przebieg 420–421 – – – rokowanie 420–421 – – – rozpoznanie 419–420 – – – strefa częściowego zachowania funkcji 419 – – uszkodzenie całkowite 419 – – – niecałkowite 418–419 – – wiąd 183, 187 – – wstrząśnienie 419 – – zapalenie 135 – – – alergiczne eksperymentalne 776 – – – paraneoplastyczne 900 – – – parazakaźne 152 – – – poprzeczne ostre 153 – – – poszczepienne 152 – – – rogów przednich ostre 136–138, 615 – – – rozsiane ostre 152–154 – – – z objawami sztywności 762 – – zawał 273–274 – – zespół centralny 419 – – – przedni 419 – – – tylny 419

– – zwyrodnienie sznurów tylnych 903 Reakcja przeszczep przeciwko gospodarzo− wi 945 Receptor naskórkowego czynnika wzrostu 321 – rianodynowy 755, 757 Recklinghausena choroba 322, 587, 605 Reduktaza metylenotetrahydrofolianu 242 Refsuma choroba 517, 536, 539, 605, 610, 649 Reguła Monroego−Kelliego 292 Rehabilitacja neurologiczna 965–967 Reoviridae 135 Respirator Drinkera 897 Retinoblastoma 321–322, 345 Retinopatia zakaźna 173 Retrocolis 671 Retropulsja 681 Retroviridae 135 Reye’a zespół 207 Rezerpina 699 Rezonans magnetyczny 55–62 – – angiografia 60–61, 82 – – – technika kontrastu fazowego 60 – – – technika TOF 60 – – dyfuzyjny 61, 81 – – funkcjonalny 61 – – metoda BOLD 61 – – neurografia 59 – – perfuzja mózgowa 81–82 – – – – metoda znakowanych spinów 82 – – sekwencja echa gradientowego 80–81 – – – – spinowego 56 – – – – – szybkiego 56 – – – FLAIR 56, 80 – – spektroskopia 61, 82 – – – protonowa 61, 82 – – stała czasowa T1 55, 79 – – – – T2 55, 79 – – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 303 – – – udarze mózgu 61, 79–82 – – współczynnik dyfuzji 61, 81 – – wzmocnienie kontrastowe 58–59 – – – związane z przepływem 60 – – zastosowanie 58 Ręka szponiasta 395 Rhabdomyoma 597 Rhabdoviridae 135, 144 Rhizopus 179 Rhomboencephalitis 107 Rickettsia orientalis 120 – prowazeki 120 – rickettsi 119 – tsutsugamushi 120 Rickettsia typhi 120 Riketsje 118–121 Riluzol 715 RIND 217 Risperydon 699 Risus sardonicus 205 Ritonawir 174 Riwastygmina 636 Robaki 193–198 Robinowa zespół 488 Rogowiec naczyniakowaty rozsiany 515 Rolanda padaczka łagodna 820 – – – elektroencefalografia 65 Romberga objaw 47 – próba 903 Ropień mózgu 129–133 – nadtwardówkowy kanału kręgowego 114–115, 116 – – wewnątrzczaszkowy 113–114

Ropinirol 688, 690, 691 Ropniak podtwardówkowy 111–113, 133 Rosenthala włókna 361 Rotha−Bernhardta zespół 449 Roussy’ego−Dejerine’a zespół 237 Royera zespół 609 Rozrodczak 344 Rozszczep czaszki 492–493 Rozwarstwienie tętnic szyjnych wewnętrznych 411–412 Równowaga zaburzenia 28 – – podkorowe 48–49 Różyczka 142–143 – szczepionka 142–143 – wrodzona 142 Rtęć, zatrucie 623, 947, 949 Rubivirus 135 Ruchy mimowolne 39–41 – pląsawicze 660 – powtarzalne 40 – rzekomo celowe 660 Rumień wędrujący przewlekły 191 Ruvalcaby−Myhrego zespół 488 Rwa kulszowa 449–450 Ryfabutyna 172 Ryfampicyna 105, 111 Rynienka węchowa, oponiak 318 Ryzatryptan 813 Rzucawka 919–920 S Sabina szczepionka 137 Sacharopinuria 508 Saethre’a−Chotzena zespół 491 Sakady 34–35 Sakwinawir 174 Salka szczepionka 137 Salmonella 128 Samobójstwo 972 Sandhoffa choroba 514 Sandifera zespół 672 Sanfilippo zespół 523, 524–525, 640 – – typ A 523, 525 – – typ B 523, 525 – – typ C 523, 525 – – typ D 523, 525 Santavuoriego choroba 517, 519 – zespół 747, 755 Sarkoglikanopatie 746 Sarkoidoza 111, 181–182 – neuropatia 621 Sarkozynemia zależna od kwasu foliowego 508 Saskatchewan Hutterite dystrofia mięśniowa 742 Scheiego zespół 523, 524 Schildera choroba 560, 790 Schillinga test 903 Schistosoma haematobium 193, 195 – japonicum 193, 195 – mansoni 193, 195 Schistosomoza 193, 195–196 Schotlanda−Satoyoshiego typ dystrofii mięśniowej odsiebnej 747 Schwannoma 29 Schwartza−Jampela zespół 753, 754, 762 Sclerodermatomyositis 764 Sclerosis lateralis amyotrpohica 712–715 – multiplex 714, 775–793 Scotoma 31 Scrapie 208 Segawy choroba 674 Segregacja mitotyczna 572–573 Seitelbergera choroba 555

Skorowidz gamma−sekretazy 635 Selegilina 688, 689, 693 Seminoma 344 Sen, elektoencefalografia 844 – fizjologia 844 – NREM 844 – REM 844 – zaburzenia 15–16, 844–850 – – w przebiegu innych chorób 845 Senność nadmierna 844, 847 Serce, cewnikowanie 885 – przeszczep 885 Shapiro zespół 487 Sheehana zespół 855 Shirmera test 915 Shy’a−Dragera zespół 683, 684, 687, 803–804 Sialidoza 525–527 – ze złożonym niedoborem sialidazy i beta− galaktozydazy 526, 527 Sialli choroba 526, 527 Siatkówczak 345 – gen 321–322 Sildenafil 793 Silvera zespół 609, 705 Siła mięśniowa 95 Sinica marmurkowata 690 Siodło tureckie, oponiak 318 SIV 166 Sjögrena zespół 617 Sjögrena−Larssona zespół 705 Skala Hunta−Hessa 262 – Stanforda−Bineta pomiaru inteligencji 479 – śpiączki Glasgow 406, 412 – Wechslera 94, 479 – winelandzka pomiaru inteligencji 479 Skąpodrzewiak 320, 329–332 – anaplastyczny 330 – chemioterapia 331–332 – leczenie operacyjne 330–331 – radioterapia 331 Skąpodrzewiakogwiaździak 330 Skorupa, krwotok 241 Skóra, martwica po leczeniu warfaryną 875 – pergaminowata barwnikowa 554 – szagrynowa 5978 Skrzyżowanie wzrokowe, uszkodzenie 33 Skurcze mocznicowe 891 Sly’a zespół 488 Słuch, upośledzenie 26–27 – utrata związana z upośledzeniem odbioru dźwięków 27 – – – – – przewodzenia dźwięków 27 – zaburzenia 26–27 Somatostatyna 314, 856 Somnambulizm 850 Somniloqui 15 Sotosa zespół 488 Spektroskopia rezonansu magnetycznego 61, 82 – – – protonowa 61, 82 Spheroides 953 Spielmeyera−Sjögrena choroba 517, 519 Spina bifida 492 – – cystica 492 – – occulta 492 Splot barkowy, neuropatia 624–625 – – uszkodzenie popromienne 458 – – zapalenie 44 – lędźwiowo−krzyżowy, uszkodzenie popromienne 458 – naczyniówkowy, guzy 360 – ramienny, uszkodzenie 446–448 – – – popromienne 458

Sploty naczyniowe, zapalenie limfocytarne 135, 145–146 – nerwowe, uszkodzenie popromienne 458 Spłątanie 17 Spoidło wielkie, brak 487 Sporotrychoza 177 Stała czasowa T1 55, 79 – – T2 55, 79 Stan majaczeniowy 17 – padaczkowy 832–833 – – bezdrgawkowy 833 – – drgawkowy 832–833 – przedrzucawkowy 919–920 – splątaniowy 17 – wegetatywny 22 – – przetrwały 22, 412 Stanforda−Bineta skala pomiaru inteligencji 479 Staphylococcus aureus 107, 113, 115, 116, 117, 128 – epidermidis 107, 128, 133 Stawudyna 174 Stawy Charcota 187, 864 – kręgosłupa, zapalenie zesztywniające 889–890 – zapalenie reumatoidalne 340, 909 Stereotypie 40 Stłuczenie mózgu 402–403 Strachana zespół 706 Streptococcus pneumoniae 103, 106, 108, 116 – viridans 131 Streptomikoza 177 Streptomycyna 111 – blokada złącza nerwowo−mięśniowego 731 Strongyloidoza 193 198 Stroop Collor−Word test 95 Struniak 308, 360 Sturge’a−Webera choroba 251, 375, 585, 591–594, 866 Stwardnienie guzowate 357, 488, 585, 596–601 – koncentryczne Balo 790 – rozsiane 560, 714, 775–793 – – diagnostyka laboratoryjna 784–787 – – immunologia 776–777 – – klinicznie pewne 787–788 – – – prawdopodobne 788 – – leczenie 790–793 – – objawy 781–783 – – – początkowe 783–784 – – pewne 788 – – przebieg łagodny 789 – – – nawracająco−ustępujący 789 – – – postępujący pierwotnie 790 – – – – wtórnie 789 – – remielinizacja 779–780 – – skurcz toniczny bolesny 762 – – w okresie ciąży 920–921 – – wariant Charcota 790 – – wpływ wirusów 777 – zanikowe boczne 712–715 – – – pierwotne 707–708, 713 Stymulacja nerwu błędnego w padaczce 832 Subependynoma 332 Sulfadiazyna 199 Sulfatazy, niedobór 520, 522, 608 Sulfatydoza typu Austin 522 Sumatryptan 813, 815 Superfrakcjonowanie 327 Sydenhama pląsawica 39, 662–664 – – zaburzenia chodu 48 Syncope 12

991

Syntaza ATP 571 Syntetaza glutationu, niedobór 508 Syntrofina 739, 746 alfa−synukleina 683 Syringobulbia 717 Syringohydromyelia 718 Syringomyelia 717 Szczelina Rathkego, torbiel 353 Szczepionka przeciwko poliomyelitis domięśniowa 137 – – – doustna 137 – – różyczce 142–143 – Sabina 137 – Salka 137 Szpiczak mnogi 873, 874 Szpik kostny, przeszczep 945 Sztywność mięśniowa 680, 759 – odmóżdżeniowa 18 Szum uszny 26 – – obiektywny 26 – – subiektywny 26 Szwy czaszkowe, zarośnięcie przedwczesne 490–491 Szyszyniak 344, 365 – zarodkowy 344, 365 Szyszynka, guzy 344, 345 – torbiel 345–346 Ś Ślepota histeryczna 33 – jednooczna przemijająca 231 – korowa 33–34 Śmierć mózgu 23 – – kryteria 23 Śpiączka 17–23, 406–407, 412 – afrykańska 200 – hiperosmolarna 295–296 – ocena źrenic 18–19 – oddychanie 18 – spowodowana uszkodzeniami nad− namiotowymi 20–21 – – – podnamiotowymi 21 – – – rozlanymi 21, 22 – – zaburzeniami metabolicznymi 21, 22 – w obrzęku śluzakowatym 860 – wątrobowa 881 Środbłoniakowatość naczyniowa nowot− worowa 876 Środki antycholinergiczne 937–938 – odurzające wziewne, uzależnienie 937 – psychostymulujące 936–937 – – uzależnienie 936–937 Świadomość 17 Świnka 135, 143–144 T Tabes dorsalis 183 Tachyfemia 680 Taenia solium 193, 194 Takayasu zapalenie naczyń 908, 909 Takrolimus 944–945 Tal, zatrucie 623, 950 Talasemia 871 Taniec św. Wita 662 Tarcza nerwu wzrokowego, obrzęk 32, 302 Tarcza nerwu wzrokowego, zanik 32 Tarczyca, nadczynność 861–862 – – neuropatia 619 – niedoczynność 860–861 – – neuropatia 619 Tarlova torbiel 291 Tarń dwudzielna 492–493 Tarui choroba 757 Taupatia 713

992

Skorowidz

Taya−Sachsa choroba 514 – – postać niemowlęca 488 Teleangiektazje 375 Temazepam 846 Temperatura ciała 409 Teoria karcynogenezy wieloetapowa 299, 321 Terapia antyretrowirusowa wysoce aktywna 167 – funkcji poznawczych 966–967 – genowa w gwiaździakach 326 – mowy 966 – zaburzeń czynności zwieraczy 967 – zajęciowa 966 Teratocarcinoma 344 Teratoma 360 Test fluorescencji krętkowej 185 – kaloryczny 19 – Kolmera 185 – metacholinowy 807 – oceny stanu ogólnego Karnofsky’ego 340, 341 – oczno−mózgowy 19 – Peabody’ego obrazkowo−słowny 479 – rozgałęzionego DNA 166 – Schillinga 903 – Shirmera 915 – siły uścisku dłoni 95 – Stroop Collor−Word 95 – VDRL 185 – Wassermana 185 – z trzema probówkami 89–90 Testy czynnościowe płuc 895 – neuropsychologiczne 93–97 Tetrabenazyna 699 Tetracyklina 119, 121, 187 Tetrahydrobiopteryna 674 Tętniak 224, 261–268 – rzekomy 267 – wrzecionowaty 267 – zatorowy 267 Tętnica Adamkiewicza 272 – błędnika 218 – korzeniowa przednia wielka 272 – kręgowa 217, 218, 219 – – zamknięcie 237 – mózgu przednia 218 – – – zamknięcie 236 – – środkowa 218, 219 – – – zamknięcie 232–236 – – tylna 218, 219 – – – zamknięcie 236–237 – móżdżku dolna przednia 218, 219 – – – tylna 219 – – górna 218, 219 – naczyniówkowa przednia zamknięcie 237 – oczna 218 – podstawna 218 – – zamknięcie 237 – przeszywająca, zamknięcie 254 – rdzeniowa przednia 219, 272 – skroniowa, zapalenie 909, 911–912 – szyjna wewnętrzna 217, 218 – – – rozwarstwienie w urazach głowy 411–412 – – – zamknięcie 237 – – – – u dzieci 254 – – wspólna 217, 218 – – zewnętrzna 218 – zwrotna Heubnera 218, 236 – zapalenie guzkowe 908, 909–911 – – olbrzymiokomórkowe 815–816, 908, 909, 911 Tężec 204–205

Tężyczka 760–761, 862 TIA 14, 16–17, 217, 228, 231–232 – leczenie 257–258 Tiabendazol 197 Tiagabina 828, 829 Tiamina 579. 833 – niedobór 621, 904 Tic douloureux 442 Tiki 39. 669 – proste 669 – złożone 669 Tiklopidyna 258 Tinnitus 311, 759 Tiotepa 326 Titubation 47 Tlenek azotu, zatrucie 947, 952 – węgla, zatrucie 947, 952 Tłuszczakowatość nadtwardówkowa 940 Toczeń rumieniowaty układowy 909, 913–915 TOF, technika angiografii rezonansu magne− tycznego 60 Togaviridae 135 Tokoferol 636, 689 Toksoid tężcowy 204 Toksokaroza 193, 197–198 Toksoplazmoza 198–199 – w przebiegu AIDS 172–173 – wrodzona 198, 199 Toksyna botulinowa 730–731 Toksyny bakteryjne 204–206 Tolosy−Hunta zespół 438, 812 Tomacula 92 Tomografia emisyjna pozytronowa 85–86 – – – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 303 – komputerowa 55–62 – – emisyjna pojedynczego fotonu 85 – – – – – w guzach ośrodkowego układu nerwowego 303 – – helikalna 56 – – ksenonowa 85 – – spiralna 56 – – w guzach ośrodkowego układu ner− wowego 303 – – – krwiaku śródczaszkowym 61, 79–80 – – – udarze mózgu 61, 76–78 – – zastosowanie 56–57 Topiramat 819, 828, 829 Topografagnozja 236 Topotekan 326 Torbiel komory III koloidowa 360 – kości tętniakowata 307 – naskórkowa 307, 360 – skórzasta 307 – szczeliny Rathkego 353 – szyszynki 345–346 – śluzowa zastoinowa 310 – Tarlova 291 Torowanie potężcowe 75 Torsyna A 671 Torticollis 670 Torula histolytica 177 Torulopsis neoformans 177 Torulopsoza 177 Tourette’a zespół 39, 669 Toxocara canis 197 – cati 197 Toxoplasma 129 – gondii 198 Transfer adopcyjny 776 Transferaza palmitoilokaryitynowa, niedobór 757

Transformacja Fouriera szybka 70 Transkobalamina 902 Transkortykalna 8 Transtyretyna 611, 612 Trąd 117–118 – neuropatia 620 Trematoda 193 Treponema pallidum 182, 184, 188 Triada Charcota 782 – Hutchinsona 187 Trichinella spiralis 197 Trichinellosis 196–197 Trichinosis 193 Trichloroetylen, zatrucie 947, 949 Trichrom Gomoriego 571, 754 Trietylenotetramina 546 Triheksyfenidyl 690 Trimetoprym−sulfametoksazol 214 Tripelenamina 938 Trismus 205 Trisomia 21 pary 501–502 Trombocytemia 872 Trombocytopenia po leczeniu heparyną 873 Trombocytoza samoistna 872 Tropheryma whippeli 214 alfa−tropomiozyna 755 Trousseau objaw 760, 862 Troyera zespół 705 Trójkąt Guillaina−Mollareta 667 Trójjodotyronina 855, 860 Trychofitoza 177 Trykot Jobsta 805 Trypanasoma 167, 200 – brucei 200 – gambiense 200 – rhodesiense 200 Trypanosomoza 200–201 – afrykańska 200–201 – południowoamerykańska 200, 201 Trypomastigota 200 Tryptofanuria z karłowatością 508 Trzepotanie oczne 36 Trzustka, gruczolak 864 Tuberculoma 388 Tuberyna 596 Tumor gigantocellularis 307 Turnera zespół 741 Twardzina układowa 909 Twarz, kurcz połowiczy 441 – lwia 888 – maskowata 680 Tymektomia 727 Tyreotropina 855, 860 Tyroksyna 855, 860 Tyzanidyna 792 U Ubichinon 571, 572 Ubikwityna 713 Ucho, zapalenie gruźlicze 388 – zewnętrzne, zapalenie złośliwe 128 Uczenie się, trudności 481 Udar mózgu 217 – – badanie neurologiczne 230–231 – – – ogólne 229–230 – – czynniki ryzyka 226–228 – – diagnostyka 248–250 – – genetyka 242–244 – – krwotoczny 217, 225 – – lakularny 244 – – leczenie 257–260 – – niedokrwienny 217, 225 – – – w okresie ciąży 920

Skorowidz – – – – –

– niemy 217 – rehabilitacja 260 – rezonans magnetyczny 61, 79–82 – tomografia komputerowa 61, 76–78 – u chorych z anemią sierpowatokrwin− kową 870 – – u dzieci 250–256 – – u młodych dorosłych 245–247 – – zapobieganie 260 Uhthoffa objaw 33, 578 Układ limbiczny, zapalenie paraneoplasty− czne 900 Układ przedsionkowy 35 Układ ruchów sakadowych 34–35 Układ wodzenia 35 Układ zbliżania 35 Ultrasonografia metodą Dopplera 83–84 Unaczynienie mózgu 217–219, 234 – rdzenia kręgowego 272 Unverrichta−Lundborga choroba 647, 835 Upadki osób w wieki podeszłym 961–962 Upojenie patologiczne 927 Urazy czaszkowo−mózgowe, patologia i patofizjologia 401–405 – głowy, badania obrazowe 407–408 – – badanie 407 – – boks zawodowy 414 – – ciężkie, intensywna terapia 409–410 – – epidemiologia 401 – – hospitalizacja 408 – – leczenie operacyjne 408 – – napady drgawkowe 413 – – okołoporodowe 413 – – padaczka pourazowa 413 – – postępowanie 408–410 – – – wstępne 405–407 – – powikłania ostre 410–412 – – rozpoznanie 407–408 – – stabilizacja funkcji życiowych 405–407 – – stratyfikacja czynników ryzyka 406 – – śmiertelność 406 – – u dzieci 413–414 – – wywiad 407 – – zespół pourazowy 413 – nerwów czaszkowych 435–436 – – obwodowych 435–436 – rdzenia kręgowego, etiologia 416 – – – leczenie 421 – – – mechanizm 416–417 – – – ocena neurologiczna 417–419 – – – patologia 417 – – – powikłania 421–423 – – – przebieg 420–421 – – – rokowanie 420–421 – – – rozpoznanie 419–420 – – – skala upośledzenia funkcji ASIA/IMSOP 417–419 Urokinaza 258 Ustilagomikoza 177 Uszkodzenie aksonalne rozlane 401, 402 – nerwu wzrokowego 31–33 – skrzyżowania wzrokowego 33 – wzgórza 9–10 Uśmiech sardoniczny 205 Utrofina 746 Uzależnienie od alkoholu 927–935 – – fencyklidyny 937 – – leków 936–939 – – marihuany 937 – – opioidów 936 – – środków antycholinergicznych 937–938 – – – halucynogennych 937

– – – odurzających wziewnych 937 – – – psychostymulujących 936–937 – – – uspokajających 937 V Valsalvy 24 VDRL test 185 Vernanta choroba 707 Verneta zespół 308 Vertigo 27 Villareta zespół 308 Vogta−Koyanagiego−Harady zespół 122–123 W Wady kręgu szczytowego i obrotowego 487, 489–490 Walacyklowir 150 Waldenströma makroglobulinemia 873, 874 Walinemia 508 Walkera−Warburga zespół 492, 747, 755 Wallenberga zespół 230, 237 Wankomycyna 105, 113 Warfaryna 875 Wassermana test 185 Wawluloplastyka 885 Wazopresyna 792, 858, 859 Wągrzyca 193, 194–195 Wątroba, encefalopatia 881–883 – przeszczep 882–883 – uszkodzenie alkoholowe 932 Wechslera skala 94, 479 Wegenera ziarniniak 617, 908, 909, 912 Welandera typ dystrofii mięśniowej odsieb− nej 747 Wentylacja mechaniczna 897–898 – – kryteria odłączenia 898 – – z ciśnieniem dodatnim 898 – pacjentów z ciężkim urazem głowy 409 Werdinga−Hoffmanna choroba 474, 711, 736 Wernickego afazja 9, 230 – objaw 33 – zespół 930–931 Wernickego−Korsakowa zespół 17, 904, 930–931 Westa zespół 596, 818–819 – – elektroencefalografia 65 Westphala−Edingera jądro 19 Wesz ludzka 120 Węglan wapnia 791 Węglowodany, zaburzenia metabolizmu 529–531 Węgorczyca 193, 198 Wgłobienie centralne 20 – haka zakrętu hipokampa 20 Whipple’a choroba 213–214, 667 Wiąd rdzenia 183, 187 Widarabina 148 Widzenie podwójne 34 Wielkogłowie 486–487, 488 Wielkomózgowie 486–487, 488 Wigabatryna 819, 828 Willisa koło tętnicze 218, 219 Wilsona choroba 5, 542–546, 640, 649, 674 – klasyfikacja gruczolaków przysadki 350 Wilsona−Duchene’a choroba 582 Winblastyna 348, 942–943 Winkrystyna 331, 340, 362, 363, 942–943 – neuropatia polekowa 623 Winorelbina 943 Wirus cytomegalii 135, 136, 146, 150–151 – Epsteina−Barr 135, 146, 151–152, 300, 338 – gorączki Lassa 146 – grypy A 135

993

– – B 135 – HTLV 156 – JC 300 – Junin 146 – kleszczowego zapalenia mózgu 142 – krowianki 135 – La Crosse 142 – Machupo 146 – opryszczki zwykłej 135, 146 – ospy wietrznej i półpaśca 135, 136, 146 – różyczki 135, 142–143, 155–156 – świnki 135, 143–144 – upośledzenia odporności małpi 166 – wścieklizny 144–145 – zapalenia wątroby typu A 135, 139 Wirusy Coxackie 135, 138 – DNA 134, 135 – ECHO 135, 138–139 – klasyfikacja 134 – RNA 134, 135 Wiskotta−Aldricha zespół 340 Witamina A 291 – B1, niedobór 621 – B12, niedobór 605, 622, 902–904, 952 – B6, niedobór 605, 622 – E 552, 654, 689 – – niedobór 622 – K 552 Włosień kręty 196 Włośnica 193, 196–197 Włókna Rosenthala 361 – szmatowe 92, 571, 574 Włókniak kostniejący 307 – niekostniejący 307 – paznokci 596 Włókniakomięsak 308–309 Wodniak endolimfatyczny 29 Wodogłowie 279–285 – komunikujące 280–282 – – przewlekłe 5 – normotensyjne 283, 685–686 – obturacyjne 279–280 – – wewnętrzne 279 – – zewnętrzne 279 – ostre 264 – poinfekcyjne 280 – pokrwotoczne 280 – przebiegające ze wzrostem masy mózgu 280 – w przebiegu zapalenia ucha środkowego 281 Wodowstręt 144, 145 Wolmana choroba 517, 518 Woloocze 592 Wrzód stopy drążący 187 Wsierdzie, zapalenie infekcyjne 115–117 – – zakrzepowe niebakteryjne 876 Wstrząśnienie mózgu 401–402 – rdzenia kręgowego 419 Wścieklizna 135, 144–145 Wtręty Cowdry’ego typu A 147 Wyczerpanie potężcowe 75 Wyładowania miotoniczne 74 – padaczkowe 823 Wyrostek sutkowaty, zapalenie gruźlicze 388 Wyściółczak 320, 332, 365–366 – dobrze zróżnicowany 332 – śluzowobrodawczakowy 332 – wewnątrzrdzeniowy 397 – zarodkowy 332, 366 Wzgórze, uszkodzenie 9–10

994

Skorowidz

X Xanthoastrocytoma pleomorphicum 328 Xanthomatopsis cerebrotendinosa 649 Xeroderma pigmentosum 649 XK zespół 487 Z Zaburzenia autystyczne 482–483 – chodu 45–49 – – czołowe 49 – – psychogenne 47–48 – – w ataksji czuciowej 47 – – – chorobach dolnego motoneuronu 49 – – – – móżdżku 47 – – – dystonii uogólnionej 48 – – – dystrofii mięśniowej 48 – – – niedowładzie połowiczym 46 – – – paraparezie 46 – – – parkinsonizmie 47 – – – pląsawicy 48 – – – porażeniu mózgowym 48 – – – wieku podeszłym 48–49 – cyklu kwasu cytrynowego 581 – – sen–czuwanie 849–850 – czucia rozszczepienne 717 – czynności jednostki ruchowej 735 – – zwieraczy 967 – krzepnięcia 874–876 – łańcucha oddechowego 581 – metabolizmu aminokwasów 504–509 – – aminokwasów zawierających siarkę 506–507 – – puryn 511 – – węglowodanów 529–531 – – metali 542–547 – napadowe 809–850 – nerwowo−skórne 585–601 – neurologiczne po zabiegach kardiochirur− gicznych 884–885 – – w chorobach endokrynologicznych 855–866 – – – – hematologicznych 870–878 – – – – kości 886–890 – – – – nerek 891–894 – – – – układu oddechowego 894–898 – – – – wątroby 881–883 – obsesyjno−kompulsyjne 669 – oddychania 894–898 – oksydacji kwasów tłuszczowych 580 – przysenne 850 – rozwojowe funkcji ruchowych 476–478 – – mowy 480 – – perwasyjne 482–483 – – wyższych funkcji mózgowych 478–483 – równowagi 28 – – podkorowe 48–49 – ruchomości gałek ocznych 34–36 – ruchowe 657–701 – słuchu 26–27 – snu 15–16, 844–850 – – w przebiegu innych chorób 845 – transmisji nerwowo−mięśniowej 75, 723–732 – transportu aminokwasów 507–509 – – mitochondrialnego 582 – uwagi 481–482 – wchłaniania 905–906 Zaburzenia widzenia 31–36 Zakażenia adenowirusami 146 – arbowirusami 139–143 – arenawirusami 145–146 – enterowirusami 136–139 – enterowirusami 70 i 71 136, 139 – grzybicze 177–179

– – – – – – – – – – – – – – – – –

herpeswirusem ludzkim 6 152 HIV 164–175, 576 – chłoniaki 341–342 – diagnostyka 174 – drgawki 170 – epidemiologia 165–166 – kiła 171, 188–189 – klasyfikacja zakażeń 164 – mielopatia przewlekła postępująca 170 – miopatia 769 – neuropatia 621 – – obwodowa 170 – otępienie 639 – postać dziecięca 956–958 – – – diagnostyka 956 – – – encefalopatia 957 – środki ostrożności w pracy klinicznej 175 – – u dzieci 165–166 – – zakażenia oportunistyczne 171–174 – – zakażenie ostre 168 – – – przewlekłe 168 – – zespoły polekowe 174 – – – towarzyszące 168–171 – – – wtórne 171 – – zespół bólowy 170 – – zmiany w układzie nerwowym 167–168 – Legionella pneumophila 124 – Mycoplasma pneumoniae 124 – pasożytnicze 193–201 – rabdowirusowe 144–145 – riketsjami 118–121 – wirusami ECHO 138–139 – – Herpes 146–152 – – Coxackie 138 – wirusem cytomegalii 150–151 – – zapalenie wątroby typu A 139 – wirusowe 134–158 – – przewlekłe 154–158 – zewnątrztwardówkowe 412 Zakrzep biały 222 – czerwony 222 – tętniczy u dzieci 252–255 Zakrzepica zatok żylnych 877 – – – w urazach głowy 411 – zatoki bocznej 269 – – jamistej 269 – – podłużnej dolnej 270 – – prostej 270 – – strzałkowej górnej 270 Zalcytabina 174 Zamroczenie alkoholowe 927 Zaniewidzenie przejściowe jednego oka 34 Zanik 736 – jądra zębatego, czerwiennego, gałki bladej i jądra podwzgórzowego 649, 653–654, 660, 665 – kłębu częściowy 444 – mięśni jednej kończyny 715 – – łopatkowo−strzałkowy 711 – – rdzeniowo−opuszkowy 712 – – rdzeniowy łopatkowo−strzałkowy 742 – – – postępujący 710 – – – – dziecięcy 710–711 – – – – – typ 1 711 – – – – – – 2 711 – – – – – – 3 711 – – – – – ze znanymi defektami bio− chemicznymi 711–712 – – twarzowo−łopatkowo−ramieniowy 711 – nerwu wzrokowego w kile 183 – oliwkowo−mostowo−możdżkowy 654, 804 – tarczy nerwu wzrokowego 32 – wieloukładowy 683, 687, 803–804

Zapalenie jelita grubego wrzodziejące 906 – kości zniekształcające 886–887 – mięśni eozynofilowe 769 – – kostniejące 770–771 – – wtrętowe 768–769 – mózgu 135 – – i rdzenia kręgowego alergiczne eksperymentalne 776 – – – – – parazakaźne 152 – – – – – poszczepienne 152 – – – – – rozsiane ostre 152–154 – – – – – z objawami sztywności 762 – – japońskie 135, 141 – – kalifornijskie 135, 142 – – kleszczowe 135, 142 – – końskie 135, 139–141 – – – wenezuelskie 139–141 – – – wschodnie 139–141 – – – zachodnie 139–141 – – odrowe podostre 144 – – opryszczkowe 146–149 – – – noworodkowe 470 – – podostre stwardniające – – różyczkowe postępujące 154, 155–156 – – St. Louis 135, 141 – – stwardniające podostre 135, 154–155 – – śpiączkowe 158 – – wirusowe w przebiegu AIDS 172 – naczyń leukoklastyczne 908 – – Takayasu 908, 909 – – z krioglobulinemią 908 – – ziarniniakowate 913 – nerwów splotu barkowego 24–25 – nerwu 605 – – przedsionkowego 28–29 – – wzrokowego 32–33, 436, 782 – opon mózgowo−rdzeniowych 412 – – – aseptyczne 123–124, 145 – – – bakteryjne 471 – – – – ostre 103–107 – – – eozynofilowe 193, 197 – – – gronkowcowe 107 – – – gruzełkowe 109 – – – gruźlicze 108–111 – – – – w przebiegu AIDS 172 – – – i mózgu pełzakowe 201 – – – – – świnkowe 143–144 – – – – splotów naczyniowych limfocy− tarne 135, 145–146 – – – meningokokowe 103–105 – – – Mollareta 123 – – – nawracające 108 – – – paciorkowcowe 107 Zapalenie opon mózgowo−rdzeniowych, pneumokokowe 106 – – – podostre 108–111 – – – ropne ostre o nieznanej etiologii 107 – – – w przebiegu AIDS 171 – – – wirusowe 135 – – – wywołane przez Haemophilus influenzae 106 – pnia mózgu paraneoplastyczne 900 – przyusznic nagminne 143 – rdzenia kręgowego 135 – – – paraneoplastyczne 900 – – – poprzeczne ostre 153 – – – rogów przednich 615 – – – – – ostre 136–138 – skórno−mięśniowe 736, 763–765, 767–768, 909 – splotu barkowego 44 – stawów kręgosłupa zesztywniające 889–890 – – reumatoidalne 340, 909

Skorowidz – tętnic guzkowe 908, 909–911 – – olbrzymiokomórkowe 815–816, 908, 909, 911 – tętnicy skroniowej 909, 911–912 – ucha i wyrostka sutkowatego gruźlicze 388 – – zewnętrznego złośliwe 128 – układu limbicznego paraneoplastyczne 900 – wielomięśniowe 736, 742, 766–769 – wielonerwowe 281 – – łagodne 860 – wsierdzia infekcyjne 115–117 – – zakrzepowe niebakteryjne 876 Zasada podwójnego efektu 971 Zatoka boczna, zakrzepica 269 – jamista, oponiak 318 – – zakrzepica 269 – okostnej czaszki 375–376 – podłużna dolna, zakrzepica 270 – prosta, zakrzepica 270 – strzałkowa górna, zakrzepica 270 Zatoki żylne 268–272 – – zakrzepica 877 – – – w urazach głowy 411 Zator paradoksalny 222 – sercowopochdny 222 – tłuszczowy 222 Zatorowość mózgowa 222 – – u dzieci 255 Zatrucie alkoholem 927–928 – – metylowym 947, 953 – arsenem 947, 949–950 – cyną 947 – diagnostyka 950 – fosforanami organicznymi 951 – glinem 950 – heksakarbonami 947, 952 – insektycydami 947 – jadem kiełbasianym 75, 205–206, 474, 475, 730–731 – leczenie 951 – manganem 947, 950 – metalami ciężkimi 947–951 – ołowiem 622–623, 947, 949 – owocami morza 947, 952 – rtęcią 623, 947, 949 – skorupiakami 947, 952 – talem 623, 950 – tlenkiem azotu 947, 952 – – węgla 947, 952 – trichloroetylenem 947, 949 Zawał mostu części bocznej 238 – – – przyśrodkowej 238 – mózgu 217, 219–223, 232–240 – – kryptogenny 223 – – lakularny 222–223, 244 – – miażdżycowy 220–222 – – o nieustalonej etiologii 223 – – sercowopochodny 222 – nerwu wzrokowego 32 – opuszki części bocznej 238 – – – przyśrodkowej 238 – ostatniej łąki 237, 244, 246 – pnia mózgu części górnej obustronny 239 – rdzenia kręgowego 273–274 – śródmózgowia 239 Zawroty głowy 14, 26, 27–30 – – położeniowe łagodne napadowe 28 – – pourazowe 29–30 – – spowodowane lekami 29 Zdolności intelektualne 94 Zellwegera zespół 536–537 Zespolenie kręgów szyjnych 487, 490 Zespoły dysgenetyczne 474

– dyskoneksji 8 – lakularne 230, 244 – neurologiczne z akantocytami 551–553 – otępienne 631–640 – padaczkowe idiopatyczne 819 – paraneoplastyczne 899–901 – pęczkowe splotu barkowego 448 Zespół 1 i 1/2 35 – abstynencyjny neuroleptyczny ostry 699 – Aicardiego 487 – alkoholowy płodowy 934–935, 958–959 – Alpersa 582 – Alströma−Hallgrena 485 – Andersen 750 – Angelmana 502–503, 755 – Antona 237 – antyfosfolipidowy 242, 245, 664 – Aperta 487, 491 – Arnolda−Chiariego 280, 293, 493–495, 717, 718, 719 – Autley’a−Bixlera 491 – Ballera−Gerolda 491 – Ballinta 10 – Bannawartha 191, 625 – Barttera 866 – Bassena−Kornzweiga 551 – Behçeta 121–122 – bezdechu śródsennego obturacyjnego 847–848 – – – ośrodkowego 847 – białkowy transportera glukozy 532–533 – Biemonda 485 – Binga−Neela 874 – Blocha−Sulzbergara 585, 594 – bólowy pourazowy 454–455 – – w przebiegu AIDS 170 – Brandbury’ego−Egglestona 803, 804–805 – Browna−Seguarda 149, 153, 394, 419 – CADASIL 242–244 – Carpentera 491 – Charlevoixa−Sageunaya 705 – Chediaka−Higashiego 878 – Churga−Straussa 617, 877, 908, 909, 912 – cieśni nadgarstka 444 – Cockaney’a 558–559, 608, 649 – Cogana 909, 910 – Colleta−Sicarda 308 – Conna 865 – Cowdena 488 – Crouzona 491 – Crowa−Fukase’a 617 – Cushinga 865, 866 – Dandy’ego−Walkera 280 – Davidoffa−Dyke’a−Massona 476 – Dejerine’a−Sottasa 605, 608–609 – Denny’ego−Browna i Foleya 715, 760 – Devica 790 – dializacyjnych zaburzeń równowagi osmotycznej 893 – DiMauro 580 – dołu środkowego czaszki 308, 379 – – tylnego czaszki 364 – Downa 501–502 – – i rodzinna choroba Alzheimera 502 – duszenia się w śnie 845 – dystonia−parkinsonizm o nagłym początku 674, 675 – dziecka maltretowanego 414 – eozynofilia−mialgia 769, 953 – Erba−Duchenne’a 447 – Escobara 489 – Fahra 640 – Fanconiego 576 – Fazio−Londego 711

– – – – – – – – – –

995

FG 488 Foixa 308 Foixa−Alajouanine’a 274 Fostera−Kennedy’ego 302 Gardnera 323 Gerstmanna 236 Gerstmanna−Strausslera 208, 211 Goldberga 526, 527 Goldenhara 489 górnego otworu klatki piersiowej 25, 452–453 – Gradeniga 308 – Guillaina−Barrego 72, 168, 281, 474, 475, 605, 613–615, 897 – Hakina 283, 458 – Haw River 653 – hemiparkinsonizm−hemiatrofia 685, 695 – Herayamy 715 – hipereozynofilowy 877 – hipwentylacji pęcherzykowej 846 – Hoffmanna 860 – Hornera 34, 395 – Huntera (MPS II) 523, 524 – Hurler 488, 523, 524 – Hurler−Scheiego 488, 523, 524 – idiopatycznego nadciśnienia śródcza− szkowego 865 – Isaacsa 72, 760, 761 – Jacoda−Rolleta 308 – kanału nerwu podjęzykowego 308 – Kearnsa−Sayre’a 571, 574–575, 649 – Kennedy’ego 660 – Kleinego−Levina 849 – Klinefeltera 594 – Klippla−Feila 397, 487, 489, 490, 493 – Klippla−Trenaunaya−Webera 488 – Klumpkego 448 – kłykcia potylicznego 308, 379 – Kochera−Debrego−Semelaigne’a 860 – Korsakowa 5, 930–931 – korzonkowy 447 – – dolny 448 – – górny 447 – – środkowy 447–448 – Kugelberga−Welander 711, 736 – Lamberta−Eatona 72, 75, 727, 729, 900, 901 – Landaua−Kleffnera 819 – Laurence’a−Moona−Biedla 484–485 Zespół Layzera 952 – Leigha 581–582 – – dziedziczony po matce 572, 576 – Lennoxa−Gastauta 65, 818, 819 – Lescha−Nyhana 511, 664 – Levine’a−Critchley’a 552 – Li−Fraumeni 322 – Lindaua 376 – locked−in 18, 20, 22 – Lowe’a 509 – Lufta 571, 580 – Lytico−Bodig 686 – łagodnych fascykulacji 715, 760 – Marcusa−Gunna 497 – – odwrócony 497 – Marfana 242 – Marina−Amata 497 – Marinesco−Sjögrena 646, 649 – Maroteaux−Lamy’ego (MPS VI) 523, 525 – Masta 705 – McCune’a−Albrighta 888 – McLeoda 553, 741 – Meckla−Grubera 492 – Meige’a 670, 672, 673 – – polekowy 699, 700

996 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Skorowidz

MELAS 256, 571, 572, 573, 575–576 Meniere’a 29, 842–843 – obustronny 843 MERRF 571, 572, 573, 576, 646–647, 649 mięsień–oko–mózg 747, 755 Millera−Dickera 487 Millera−Fishera 615 mioklonie−dystonia 671, 675 MNGIE 575 mnogich nowotworów wewnątrzwydziel− niczych 323 Möbiusa 497–498, 573 Moerscha−Woltmana 72, 761–762, 900 Morquio (MPS IV) 523, 525 – – typ A 523, 525 – – – B 523, 525 mózgowo−wątrobowo−nerkowy 536 Mroteaux−Lamy’ego 488 MURCS 489 nadmiernego przestrachu 40 nadmiernej lepkości krwi 874 nagłego odstawienia 663, 664 nakładania 767 Nelsona 858 Neua−Laxova 487 neurotoksyczny morski 953 niedoboru odporności nabyty 164–175, 576 – – – chłoniaki 341–342 – – – diagnostyka 174 – – – drgawki 170 – – – epidemiologia 165–166 – – – kiła 171, 188–189 – – – klasyfikacja zakażeń 164 – – – mielopatia przewlekła postępująca 170 – – – miopatia 769 – – – neuropatia 621 – – – – obwodowa 170 – – – otępienie 639 – – – postać dziecięca 956–958 – – – – – diagnostyka 956 – – – – – encefalopatia 957 – – – środki ostrożności w pracy klinicz− nej 175 – – – u dzieci 165–166 – – – zakażenia oportunistyczne 171–174 – – – zakażenie ostre 168 – – – – przewlekłe 168 – – – zespoły polekowe 174 – – – – towarzyszące 168–171 – – – – wtórne 171 – – – zespół bólowy 170 – – – zmiany w układzie nerwowym 167–168 niespokojnych nóg 668, 683, 846, 892 – – w okresie ciąży 921–922 niezgrabności ruchowej 476 obustronych nerwiaków nerwu słuchowego 587 oczno−mózgowo−nerkowy 509 oczodołowy 308 odstawienny alkoholowy 928–930 okołosiodłowy 308, 379 okresowych ruchów kończyn 846 opadania głowy 45 opóźnionej fazy snu 850 opsoklonie−mioklonie 668, 900 otępienny związany z AIDS 167, 168–169 otworu bródkowego 308 – szyjnego 308 paraneoplastyczny 899 Parinauda 19, 360

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

pęczka bocznego 448 – przyśrodkowego 448 Pfeiffera 491 podkradania tętnicy podobojczykowej 231 POEMS 617, 874 polipowatości rodzinnej 322–323 poneuroleptyczny złośliwy 699 postpolio 715 pośredni 951 pourazowy 413 Pradera−Willego 485, 502, 503, 755 Proteusa 488 przeciwciał antykardiolipinowych 245 przedczesnej fazy snu 850 przysiad–skok 757 pustego siodła 858 Raedera 814 Ramsaya−Hunta 149, 646–647 Rasmussena 819 rdzenia kręgowego centralny 419 – – przedni 419 – – tylny 419 Rendu−Oslera−Webera 375 Reye’a 207 Robinowa 488 Rotha i Bernhardta 449 Roussy’ego−Dejerine’a 237 Royera 609 rozsianego wykrzepiania wawnątrz− naczyniowego 875, 877 Ruvalcaby−Myhrego 488 rzekomoopuszkowy 714 Saethre’a−Chotzena 491 Sandifera 672 Sanfilippo 523, 524–525, 640 – typ A 523, 525 – – B 523, 525 – – C 523, 525 – – D 523, 525 Santavuori 747, 755 Scheiego 523, 524 Schwartza−Jampela 753, 754, 762 senności 367 serotoninowy 667 Shapiro 487 Sheehana 855 Shy’a−Dragera 683, 684, 687, 803–804 Silvera 609, 705 Sjögrena 617 Sjögrena−Larssona 705 Sly’ego 488 Sotosa 488 Strachana 706 suchości 915 szczęśliwej lalki 755 szczytu kości skalistej 308 – oczodołu 308 sztywnego kręgosłupa 741, 742 sztywności uogólnionej 72, 761–762 sztywnych kończyn 762 środkowej części rdzenia piersiowego 272 Tolosy−Hunta 438, 812 Tourette’a 39, 669 trisomii 9p 488 Troyera 705 Turnera 741 ucisku rdzenia 874 ustno−twarzowo−palcowy 487 Verneta 308 Villareta 308 Vogta−Koyanagiego−Harady 122–123 Walkera−Warburga 492, 747, 755 Wallenberga 230, 237

– Wernickego 930–931 – Wernickego−Korsakowa 17, 904, 930–931 – Westa 596, 818–819 – – elektroencefalografia 65 – wiotkiego dziecka 473–475, 711, 754 – – – choroby nerwowo−mięśniowe 474–475 – – – – ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego 474 – Wiskotta−Aldricha 340 – wodociągu Sylwiusza 35 – wstrząsanego dziecka 961 – XK 487 – zaburzeń uwagi 481–482 – – – z zespołem nadpobudliwości 481–482 – zamknięcia 20, 22, 68, 797 – zatoki szyjnej 12–13 – zatorów cholesterolowych 885 – zdrętwiałej brody 302, 308 – Zellwegera 536–537 – złożonego bólu regionalnego 454 – zmęczenie przewlekłego 42 – zmiany stref czasowych 845 – znamienia naskórkowego 357 Zgoda świadoma 940, 971 Ziarnica złośliwa 336 Ziarniniak kwasochłonny 877, 878 – Wegenera 617, 908, 909, 912 – układu nerwowego 388 Zieleniak 873 Zjawisko Bella 440 Zjawisko Pulfricha 32 Złamania kości czaszki 401 – – – otwarte 401 – – – z wgłobieniem 401 – podstawy czaszki 401 Znamię naskórkowe 357 Zrywania mięśniowe 666 – nystagmoidalne 20 Zwężenie źrenicy 34 Zwłóknienie szpiku 874 Zwojak 332 – móżdżku dysplastyczny 332 Zwojakoglejak 332 – dziecięcy desmoplastyczny 332 Zwojakoglejakonerwiak komórkowy 332 Zwyrodnienie ciała modzelowatego pier− wotne 795 – gąbczaste 488, 554–555 – korowo−podstawne 686 – możdżkowe paraneoplastyczne 654, 899 – – alkoholowe 930, 931 – neurofibrylarne 635 – rdzenia kręgowego złożone 902 – sznurów rdzenia podostre 903 – wątrobowo−mózgowe przewlekłe nabyte 881 – wątrobowo−soczewkowe 542–546 – ziarnisto−wodniczkowe 635 – zwojowe korowo−podstawne 637 Zydowudyna 174, 576 Ź Źrenice, ocena w śpiączce 18–19 – zwężenie 34 Ż Żółtakogwiaździak wielopostaciowy 328 Żyła Galena, malformacja 373 – Labbego 315 Żyły mózgowia 268–272 Żywienie chorych po urazach głowy 410 – – – – rdzenia kręgowego 422