NASZ UNIWERSYTET. 5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. w Grodzisku Mazowieckim

NASZ UNIWERSYTET 5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim 2 Wydawca: © Stowarzyszenie Europa i My tel./fax 22 379 67 87 tel. kom...
Author: Tomasz Janowski
0 downloads 0 Views 3MB Size
NASZ UNIWERSYTET

5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim

2

Wydawca: © Stowarzyszenie Europa i My tel./fax 22 379 67 87 tel. kom. 606 131 593 e-mail: [email protected] www.europaimy.org Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Centrum Kultury, wejście A, II piętro tel. kom. 508 157 168 e-mail: [email protected]

Redakcja: zespół w składzie: Krzysztof Bońkowski, Alicja Kędzior, Daniel Prędkopowicz, Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz, Anastazja Szczygielska, Alicja Zdrojewska Skład: Ling Brett Druk: Grafis

Publikacja bezpłatna

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach zadania publicznego.

WSTĘP

33

Szanowni Państwo, W tym roku przypada piąta rocznica utworzenia przez Stowarzyszenie Europa i My Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Grodzisku Mazowieckim. Pierwszy UTW został założony przez profesor Halinę Szwarc w Warszawie w roku 1975. Nasz powstał 31 lat po tym wydarzeniu, 10 marca 2006 roku. Z jednej strony 5 lat to niewiele, ale z drugiej – był to czas wszechstronnego rozwoju zarówno uniwersytetu, jak i każdego z jego słuchaczy osobno. Oddajemy do Państwa rąk publikację, która szczegółowo podsumowuje to, co zostało zrealizowane, stworzone, w czym uczestniczyli nie tylko grodziscy seniorzy, ale także młodzież i mieszkańcy powiatu grodziskiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim to bowiem miejsce aktywizujące lokalną społeczność. Jest nie tylko ważnym elementem systemu kształcenia ustawicznego, ale również doskonałą odpowiedzią na procesy demograficzne zachodzące we współczesnych, starzejących się społeczeństwach Europy. Jednak przede wszystkim, w wymiarze indywidualnym, UTW daje seniorom pretekst, by wyszli do ludzi, podtrzymali czy odnowili koleżeńskie kontakty i… cieszyli się życiem. Celem Stowarzyszenia Europa i My w 2006 roku było przekonanie ludzi, którzy przychodzą na zajęcia UTW, by uwierzyli, że można postawić znak równości między byciem seniorem a aktywnością, radością i spełnieniem. Ta idea towarzyszy naszym działaniom również dziś. Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szczególnie tym, którzy są z nami od początku, składam z okazji tego szczególnego jubileuszu najlepsze życzenia zdrowia, radości i ciekawych wykładów w ciągu kolejnych semestrów, realizacji niespełnionych marzeń, na które wcześniej brakowało czasu, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i udanych spotkań w gronie przyjaciół. Dziękuję naszym partnerom za wsparcie, zachęcam do dalszej współpracy i życzę miłej lektury. Daniel Prędkopowicz Prezes Stowarzyszenia Europa i My

44

WSTĘP

Szanowni Państwo, Z okazji piątej rocznicy powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim serdecznie gratuluję naszym studentom wytrwałości w poszerzaniu horyzontów myślowych i odkrywaniu tajemnic naszego świata. Mam nadzieję, że proponowana tematyka zajęć zaspokaja Państwa ambicje uzupełniania wiedzy, że zajęcia rekreacyjne i ruch na powietrzu nie tylko wzmacniają naszą kondycję fizyczną, ale również przynoszą radość i uśmiech, który nam, seniorom, jest bardzo potrzebny. Wierzę, że w programie działania naszego uniwersytetu udało nam się odpowiednio dobrać proporcje czasu między naukę, rozrywkę i zadumę. Jestem przekonana, że przebywanie w społeczności seniorów-studentów podniosło prestiż babci i dziadka – dowartościowało Was, koleżanki i koledzy, a kursy komputerowe i językowe dały Wam poczucie dogonienia młodych. Przy okazji 5-lecia naszego UTW pozwolę sobie na jeszcze jedną, całkiem prywatną refleksję – niektórzy ze słuchaczy przyszli do UTW pochyleni, troszkę wystraszeni. Teraz, po kilku latach, nasz uniwersytet wypiękniał, odmłodniał, relacje między słuchaczami są łagodne i życzliwe, nawiązały się nowe przyjaźnie. To efekty, które mi sprawiają wielką radość. Dotychczasową działalnością udowodniliśmy, że rozwiązanie problemów środowiska seniorskiego jest równie ważne jak kształcenie młodzieży. Dziękuję koleżankom i kolegom, pełniącym funkcje w strukturach UTW, za codzienną i systematyczną pracę ze słuchaczami. Doceniam Wasze poświęcenie dla pracy, którą wykonujecie jako wolontariusze, mam nadzieję, że sprawiła i sprawia Wam ona satysfakcję. Serdeczne podziękowania składam wykładowcom. Dziękuję za współpracę naszym patronom: Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej i Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej. Szczególne słowa podziękowania należą się profesorowi Zdzisławowi Plesowi oraz Krystynie Płukis, Dyrektor Szpitala Zachodniego, za życzliwość, za patronat naukowy oraz za delegowanie wykładowców do pracy na uniwersytecie. Dziękuję również Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego Grzegorzowi Benedykcińskiemu oraz Staroście Powiatu Grodziskiego Markowi Wieżbickiemu za wsparcie, jakiego nam udzielili, i za to, że od początku wierzyli w naszą inicjatywę. Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim

NASZ UNIWERSYTET

55

O UNIWERSYTECIE

Ś

Ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności. Przyrzekam wierność ideałom humanizmu, dbać o godność słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przestrzegać zasad społeczności studenckiej oraz regulaminu UTW w Grodzisku Mazowieckim – te słowa towarzyszą naszym słuchaczom od 20 marca 2006 roku, czyli dnia, w którym rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim. Wykład inauguracyjny pt. „Polska w Unii Europejskiej” wygłosił prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Podobnie jak w następnych latach, ważnym elementem uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego była część artystyczna. Początek tradycji dał przed pięciu laty występ Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej (sopran) i Mariusza Dubrawskiego (fortepian). Kolejne inauguracje uświetniły koncerty chórów Cantata i Fermata. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Europa i My. Idea powołania UTW zrodziła się z chęci włączenia się stowarzyszenia w działania na rzecz osób starszych w powiecie grodziskim i gminie Grodzisk Mazowiecki. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, pragnące zdobywać wiedzę i nowe umiejętności oraz aktywnie spędzać czas. UTW w Grodzisku Mazowieckim zyskał dużą popularność wśród seniorów, którzy z każdym semestrem coraz liczniej zasilają szeregi studentów. W pierwszym semestrze działalności UTW legitymacje otrzymało blisko 120 słuchaczy, któ-

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Vivat Academia, vivant professores! Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore! rzy uczęszczali na zajęcia odbywające się głównie w salach wykładowych Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. Dzisiaj, po 5 latach, liczba słuchaczy jest ponad dwukrotnie większa. Obecnie na coczwartkowe wykłady uczęszcza już blisko 250 słuchaczy. W październiku 2010 roku wręczono indeksy kolejnym 52 osobom. W bogatej ofercie UTW, z której w ciągu pięciu lat skorzystali pragnący poszerzyć swoje horyzonty seniorzy, warto wyróżnić:  ponad 140 wykładów z takich dziedzin, jak: medycyna, religioznawstwo, historia sztuki, psychologia, filozofia, politologia, integracja europejska i wiele innych. Wysoki poziom odczytów, prelekcji i wykładów gwarantowali znakomici naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni m.in.: – Uniwersytetu Londyńskiego, – Uniwersytetu Jagiellońskiego, – Uniwersytetu Warszawskiego,

– Szkoły Głównej Handlowej, – Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, – Politechniki Warszawskiej. Studenci grodziskiego UTW mieli okazję wysłuchać wykładów ambasadorów, dyplomatów, aktorów, poetów, artystów, polityków, lekarzy. Łącznie za katedrą stanęło ponad 120 wykładowców;  zajęcia dodatkowe w postaci m.in.: – lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, – warsztatów plastycznych i decoupage’u, – warsztatów dziennikarskich, – seminariów dot. kultury japońskiej, – seminariów dot. rodzajów i sposobów parzenia herbaty, – gimnastyki korekcyjnej, zajęć na basenie i Nordic Walking, – szkoleń komputerowych.  wycieczki krajoznawcze pozwalające poznać ciekawe zakątki w kraju i za granicą, jak również wyprawy przybliżające piękno najbliższej okolicy. W ciągu 5 lat słuchacze UTW wzięli udział w 25 wycieczkach. Szczególnym wydarzeniem była wizyta w Brukseli i Parlamencie Europejskim, dokąd delegacja grodziskiego UTW udała się w 2010 roku na zaproszenie europosłanki prof. Danuty Hübner.  Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fermata, który z sukcesami brał udział w ogólnopolskich przeglądach artystycznych.

66

NASZ UNIWERSYTET referencje

Przedstawiciele UTW biorą aktywny udział we wszystkich ogólnopolskich konferencjach, skierowanych do środowiska uniwersytetów trzeciego wieku, organizowanych przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ponadto aktywnie włączają się w program Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – „Seniorzy w akcji”. Na VII Międzynarodowej Konferencji UTW w Gdańsku grodziski Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku otrzymał dyplom potwierdzający przejście procesu samoakredytacji. To owoc otwartości na współdziałanie, dzięki której nasz Uniwersytet podpisał umowy o współpracy i patronacie aż z trzema uczelniami wyższymi:  Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora,  ALMAMER Wyższą Szkołą Ekonomiczną,  Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną im. Zofii i Jonasza Łyko.

Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim objęli Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki oraz Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. Partnerem UTW jest Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, a patronat medialny sprawują Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria, Radio Bogoria, Obiektyw.info, Wspólny Powiat, Gazeta WPR i portal WPR24. pl oraz Gazeta Grodziska.

NASZ UNIWERSYTET

SAMORZĄD Od początku istnienia w prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zarząd Stowarzyszenia Europa i My wspiera koordynator oraz Samorząd UTW. Z czasem samorząd słuchaczy wzbogacał swoje formy działania. Wśród osób, które przez 5 lat angażowały się w pracę wolontarystyczną na rzecz grodziskiego UTW, znaleźli się:

Anastazja Szczygielska

Włodzimierz Olszewski

Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz koordynatorka UTW

Alicja Kędzior zastępca koordynatorki UTW

Bożenna Szpak

Władysław Heidinger

Bianka Rafalska

Bożena Jeż

Małgorzata Pawłowska

Alicja Zdrojewska

77

88

NASZ UNIWERSYTET referencje

Do tych należy jutrzejszy dzień, Co nowych łakną zdobyczy – Kto się usuwa w ciszę i cień, Ten się do żywych nie liczy. Adam Asnyk

NASI WYKŁADOWCY

G

Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku poziom swojej oferty zawdzięcza przede wszystkim znakomitym wykładowcom, wśród których znaleźli się głównie przedstawiciele środowiska akademickiego, ale również rządowego, samorządowego i władzy sądowniczej. W gronie naszych prelegentów byli dyplomaci, dziennikarze i artyści, nie zabrakło też reprezentantów organizacji pozarządowych, a także różnych Kościołów i wyznań. Wykładowcami grodziskiego UTW byli m.in.: 1. mgr Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego 2. mgr Anna Błażejczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie 3. Ernest Bryll, liryk i prozaik b. ambasador RP w Irlandii 4. Nizar Charif, imam Gminy Muzułmańskiej w Warszawie 5. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa b. wiceminister pracy i polityki społecznej 6. Mieczysław Czajko, b. biskup i prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego w RP

7. dr Piotr Dardziński, Uniwersytet Jagielloński 8. prof. Norman Davies, historyk, Uniwersytet Londyński 9. Ludwik Dorn, b. Marszałek Sejmu RP, poseł 10. Akos Engelmayer, b. Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce

17. Bohdan Łazuka, aktor 18. Grzegorz Łubczyk, b. ambasador RP w Republice Węgierskiej 19. prof. dr hab. Krzysztof Michałek , amerykanista, Uniwersytet Warszawski i Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

11. dr Julian Hatała, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

20. prof. dr hab. Tadeusz Morawski, Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska

12. dr Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski, b. wicedyrektor Biura Spraw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP

21. dr Marek Nadolski, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

13. lek. med. Marek A. Janicki, p.o. ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II

22. prof. dr hab. Bolesław Orłowski, historyk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

14. prof. dr hab. Tadeusz Kaleta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 15. prof. dr hab. Irena E. Kotowska, kierownik Zakładu Demografii, Szkoła Główna Handlowa 16. prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, socjolog, Uniwersytet Warszawski

23. Daniel Passent, dziennikarz felietonista, b. ambasador RP w Chile 24. dr hab. n. med. Jacek Pawlak, ordynator Oddziału Chirurgicznego, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 25. prof. dr hab. Szymon Pilecki, przewodniczący Karaimskiego Związku Religijnego w RP

NASZ UNIWERSYTET

mgr Grzegorz Benedykciński

amb. Krzysztof Śliwiński

26. prof. dr hab. Zdzisław Ples, rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko 27. mgr Krystyna Płukis, dyrektor Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II 28. Lama Rinczen (Waldemar Zych), przewodniczący Związku Bencien Karma Kamtzang w Polsce 29. Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski 30. dr Andrzej Seweryn, rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego 31. Wojciech Siemion , aktor i poeta 32. dr n. med. Marek Stopiński, ordynator Oddziału Wewnętrznego, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 33. prof. dr hab. Irena Szybiak, prorektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 34. Krzysztof Śliwiński, b. ambasador RP w Maroku i Republice Południowej Afryki 35. mgr Marek Wieżbicki, starosta Powiatu Grodziskiego

prof. Norman Davies

36. dr Jacek E. Wilczur, Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Collegium Varsoviense, wieloletni pracownik śledczy Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 37. prof. dr hab. Jacek Wojnicki, historyk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 38. prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Pełna lista nazwisk osób współpracujących z grodziskim UTW znajduje się na stronie internetowej www.europaimy.org

99

prof. dr hab. Zdzisław Ples

prof. dr hab. Irena Szybiak

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

10 referencje 10DZIAŁALNOŚĆ

CHÓR FERMATA

Z

Zgodnie z tą maksymą Alicja Podlewska-Paciorek postanowiła zrealizować swoje marzenie połączone z pasją, a okazję ku temu dał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Znalazła osoby o dobrych sercach i dobrych głosach, dla których śpiew jest wielką pasją i radością. Akompaniatorem i solistą został Jan Stokowski. Od 2009 roku możemy słuchać pięknych piosenek w wykonaniu chóru Fermata, który na początku liczył tylko 10 osób. Z czasem coraz więcej naszych koleżanek i kolegów odnajdywało w sobie ukryte talenty wokalne i dołączało do grupy, która swoim śpiewem umila czas na wszystkich spotkaniach UTW, rozgrzewając serca piosenkami z czasów młodości słuchaczy. Z Fermatą śpiewają wszyscy, bo przecież każdy śpiewać może, czasem lepiej, a czasem gorzej. Ale śpiew naszych koleżanek i kolegów to prawdziwe ptasie trele – słowiki mogą czuć się zagrożone. Dowodem na to niech będzie puchar za zajęcie trzeciego miejsca w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My” w kategorii chóry, jak również kilkanaście innych wyróżnień i dyplomów.

Gdzie słyszysz śpiew, tam idź Tam dobre serca mają, Źli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają. J.W. Goethe Członkowie Fermaty to ambasadorki i ambasadorzy dobrych serc, bo przepięknych piosenek i kolęd słuchają nie tylko studenci UTW. Nasze koleżanki i koledzy chętnie śpiewają dla innych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izabelinie czy pacjentów Szpitala Zachodniego. Nasi chórzyści gościli również na uroczystości z okazji Dnia Wolontariusza oraz na spotkaniu dla nauczycieli.

11 11

DZIAŁALNOŚĆ

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Trzeba odnaleźć w sobie pasję To ona sprawia, że zaczynamy czuć się Bardziej potrzebni, ciekawi świata, podziwiani Jesteśmy mądrzejsi.

ZAJĘCIA FIZYCZNE „Ruch to zdrowie” – hasło równie banalne, co prawdziwe, a jego sens docenia się z biegiem lat. Dlatego grodziski UTW stara się aktywizować swoich słuchaczy również pod względem zajęć fizycznych, które realizuje przede wszystkim poprzez: naukę pływania i gimnastykę w wodzie, Nordic Walking, zajęcia obejmujące starochińskie ćwiczenia uzdrawiające Qigong (Lecący Żuraw), tai chi.

12 referencje 12DZIAŁALNOŚĆ

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I DECOUPAGE’U Nasi studenci podczas zajęć plastycznych i decoupage’u znajdują również czas na rozwijanie swoich zdolności manualnych, na które wcześniej nie mieli czasu.

13 13

DZIAŁALNOŚĆ

LEKTORATY JĘZYKOWE Jak na prawdziwych studentów przystało, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku muszą zmierzyć się z wyzwaniami lingwistycznymi na lektoratach językowych z rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego.

KURSY KOMPUTEROWE Ideą uniwersytetu jest między innymi przybliżenie osobom starszym osiągnięć współczesnej techniki poprzez możliwość korzystania z kursów komputerowych, na których słuchacze poznają tajniki Internetu. Słuchacze UTW mają okazję zgłębić działanie popularnych komunikatorów, nauczyć się jak korzystać z poczty e-mail, jak również surfować po świecie wirtualnym. Do dzisiaj kursy komputerowe ukończyło 106 słuchaczy UTW

14 referencje 14DZIAŁALNOŚĆ

NORDIC WALKING Wciąż coś zakwita, przekwita. Wczoraj kwitło moje serce. Dziś wspomnienie otwiera nadzieję. Szczęście bowiem jest pochodnią miłości, przyjaźni, zachwytu nad światem.

O

O starości myślimy niechętnie, bo to siwe włosy, zmarszczki, zmniejszona aktywność, problemy ze zdrowiem. Przejście na emeryturę bardzo często kojarzy się z uczuciem pustki i negatywnym nastawieniem do starości ze strony otoczenia. Jakże miło jest patrzeć na szczęśliwe starsze osoby, które z uśmiechem dzierżą w dłoni kijki i wcielają w czyn „Nowoczesny marsz po zdrowie”, nie poddając się stereotypom, że zdrowy styl życia dla osób starszych to już przeszłość. Grodziski UTW obalił ten mit realizując w 2007 i 2008 roku projekt „Nowoczesnym spacerkiem po zdrowie – Nordic Walking dla seniorów”. Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zakładał wzbogacenie oferty programowej grodziskiego UTW oraz propagowanie idei aktywnego życia m.in. poprzez upowszechnianie nowatorskiego i coraz bardziej popularnego sportu, jakim jest Nordic Walking. W ramach

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

projektu odbywały się zajęcia dla słuchaczy UTW dotyczące profilaktyki zdrowia, przeciwdziałania osteoporozie oraz innym chorobom wieku dojrzałego. Prowadzili je lekarze Szpitala Zachodniego im. Jana Pawłą II oraz specjaliści fizjolodzy. Głównym elementem projektu były kursy i treningi Nordic Walking dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem projektu było również wyszkolenie instruktorów-przewodników, którzy mogliby dalej prowadzić zajęcia dla chętnych z powiatu grodziskiego. Kulminacją projektu była zorganizowana 8 marca 2008 roku konferencja paranaukowa pt. „Możliwości i zalety uprawiania Nordic Walking”, na którą zaproszeni zostali lekarze, specjaliści, sportowcy i nauczyciele propagujacy zdrowy styl życia. Drugim, zamykajacym projekt, wydarzeniem był piknik w grodziskim Parku Skarbka. W programie organizowanej wspólnie z Urzę-

dem Miejskim i Centrum Kultury imprezy, która odbyła się 6 kwietnia 2008 roku, znalazły się m.in.:  występy artystyczne  pokazy ratownictwa medycznego  zajęcia z Nordic Walking i Gymstick,  zawody strzeleckie,  bezpłatny pomiar ciśnienia, EKG i badanie poziomu cukru,  atrakcje dla dzieci (koniki, pokazy walk rycerskich, malowanie twarzy). Widok seniorów spacerujących z kijkami wpisał się na trwałe w grodziski krajobraz. Okoliczne lasy Radziejowic, Kulkówki i Mościsk, ścieżki przy kolejce WKD, to miejsca często odwiedzane przez naszych piechurów. Tę formę ruchu bez obaw polecamy wszystkim osobom, które pragną się zrelaksować, wzmocnić serce i mięśnie, poprawić kondycję fizyczną, zechcą wyjść z domu i zrobić coś dla siebie.

15 15

DZIAŁALNOŚĆ

NORDIC WALKING (NW)

to spacer z kijkami, dzięki którym marsz jest intensywniejszy i angażuje ok. 90% naszego układu mięśniowego. Powoduje mniejsze zmęczenie i dwukrotnie większe spalanie kalorii niż podczas zwyczajnego spaceru. Podczas godzinnego treningu NW spalimy ok. 400-500 kcal. Niewątpliwą zaletą tej formy ruchu jest brak przeciwwskazań do treningu. Bez obaw mogą go uprawiać kobiety, mężczyźni, osoby starsze, osoby wymagające uaktywnienia aparatu ruchowego, młode, wysportowane oraz niemające czasu na żadną aktywność fizyczną.

16 referencje 16DZIAŁALNOŚĆ

WARSZTATY ZDROWIA Nigdy nie chorować, to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, to znaczy, że śmierć przychodzi cicho i bezboleśnie w bardzo starym wieku, łagodnie i przyjaźnie jak jej brat sen. To znaczy również, że żyje się przez wiele długich lat bez duchowych i cielesnych dolegliwości. Aż do najpóźniejszego wieku zebraną mądrością i zdobytym doświadczeniem służy się ludzkości. I jest się natchnieniem dla młodych, a dla rodziny, przyjaciół i bliźnich, nie ciężarem, lecz błogosławieństwem.

P

Pod hasłem „Żyć zdrowiej, odżywiając się lepiej i mądrzej” od 2009 roku organizowane są warsztaty zdrowia w Zubrzycy Górnej oraz w Poddąbiu. Nasi słuchacze bardzo chętnie korzystają z takiej formy wypoczynku, tym bardziej, że podczas wyjazdów mogą poznać różne pułapki, jakie czyhają w żywności. Podczas warsztatów obalane są mity dotyczące odżywiania się. Wykładowcy przypominają również, że

Dr R. Jackson

nasz organizm jest wspaniale działającym, samoregulującym się systemem, a główną zasadą zdrowego żywienia jest zasada równowagi, ruch na świeżym powietrzu, gimnastyka, jazda na rowerze czy zajęcia z Nordic Walking. Prelekcje nt. profilaktyki zdrowia fizycznego oraz psychicznego zgodnie z zasadą „Ciało – Umysł – Duch” pozwalają zdobyć wiedzę, jak żyć, by jak najdłużej utrzymy-

wać sprawność fizyczną i psychiczną, jak unikać błędów żywieniowych i jak cieszyć się radością życia do 100 lat i więcej. Św. Augustyn mawiał, że „Świat jest księgą, a człowiek, który nie podróżuje czyta tylko jedną stronę”. Dotychczas w warsztatach zdrowia wzięło udział już 120 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim.

17 17

DZIAŁALNOŚĆ

18 referencje 18DZIAŁALNOŚĆ

WYCIECZKI

S

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczą przede wszystkim w wykładach, ale dużo wiadomości czerpią także z wycieczek, w czasie których poznają piękno naszego krajobrazu, zabytki oraz osobliwe ciekawostki. Zwiedzanie zaczęliśmy od najbliższej nam ziemi mazowieckiej, która przyciąga wielu turystów krajowych i zagranicznych. Jej piękny równinny krajobraz z rosochatymi wierzbami i wydmowymi wzniesieniami jest niepowtarzalny i niejeden poeta uwiecznił go w swoich utworach. W czerwcu 2006 roku zwiedziliśmy Żelazową Wolę, Nieborów, Niepokala-

nów, Łowicz, Walewice, a w północnej części Mazowsza w październiku 2007 roku Pułtusk i w kwietniu 2008 roku Płock. W dalszych naszych wędrówkach odwiedziliśmy bogaty w zabytki średniowiecza Toruń. We wrześniu 2007 roku zachwycaliśmy się Wyżyną Lubelską z Roztoczem, a w kwietniu 2010 roku Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Zwiedziliśmy też Sudety i Karpaty, zwłaszcza zachodnią ich część tj. Beskid Wschodni, Bieszczady, jedyne w swoim rodzaju, z głębokimi dolinami, pięknymi przełomami oraz połoninami porosłymi wysoką trawą, po-

łożonymi powyżej 1150 m. Byliśmy tam w maju 2008 roku. Zupełnie inny krajobraz zobaczyliśmy w Karkonoszach, najwyższym paśmie Sudetów oraz w Górach Stołowych, w których jest wiele rezerwatów przyrody z fantastycznymi formami skalnymi powstałymi wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego. Wielu wrażeń dostarczyła wycieczka do Wrocławia. Ten prastary piastowski gród odwiedziliśmy w kwietniu 2007 roku. Mogliśmy obejrzeć Starówkę i Panoramę Racławicką. Podczas zwiedzania staramy się poznać ciekawostki i osobliwości różnych

19 19

DZIAŁALNOŚĆ

20 referencje 20DZIAŁALNOŚĆ

regionów. A takich ciekawostek w naszym kraju jest bardzo wiele. W trakcie naszych wypraw odwiedziliśmy m.in. środek Polski, znajdujący się koło Piątku, muzeum diabłów w Łęczycy, muzeum prywatne w Sromowcach koło Łowicza (z ruchomą Szopką), a także kopalnie złota w Złotym Stoku. W czasie wędrówek poznaliśmy cztery parki narodowe: Roztoczański, Karkonoski, Bieszczadzki i Ojcowski.

21 21

DZIAŁALNOŚĆ

Dotarliśmy także nad polskie morze, urokliwe choć zimne. Tylu przeżyć podczas naszych wędrówek po ziemi ojczystej nie da się zapomnieć i opisać. W miarę możliwości staramy się odwiedzać też inne kraje. Będąc na wycieczce w Karpaczu, odwiedziliśmy kwietniu 2009 roku stolicę Czech – Pragę oraz Skalne Miasto w Sudetach. W ciągu tych pięciu lat wspólnych wyjazdów, podróżowaliśmy 25 razy. Poznaliśmy nie tylko Polskę, jej krajobrazy i zabytki, ale także zawarliśmy wiele przyjaźni i przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych chwil, a owe doznania pozostaną w naszej pamięci na długie lata. Wiosną znów ruszamy na nieznane szlaki, zamierzamy odwiedzić Budapeszt i Wiedeń, a także kolejne zakątki naszej ojczyzny.

22 referencje 22DZIAŁALNOŚĆ

WIZYTA W BRUKSELI

N

Na zaproszenie polskiej eurodeputowanej prof. Danuty Hübner, przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego w marcu 2009 do Brukseli pojechała 7 osobowa grupa naszych koleżanek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas wizyty prof. D. Hübner opowiedziała, jak fukcjonuje Parlament Europejski i czym się zajmują europosłowie. W planie wycieczki znalazło się również zwiedzanie między innymi budynku Parlamentu Europejskiego, w którym odbywają się sesje plenarne. Pobyt w Belgii był też okazją do obejrzenia pięknie wyremontowanego Domu Polski Wschodniej. Nasza delegacja spotkała się tam tam z życzliwym przyjęciem. W drodze powrotnej na słuchaczki UTW czekało zwiedzanie dwóch przepięknych miast – zwanej „flamandzką Wenecją” Brugii oraz Gandawy, które zachwycały kamieniczkami i urokliwym krajobrazem. Uczestniczki z żalem rozstawały się z nowo poznanymi osobami z całego kraju, ale zabrały ze sobą wspomnienia, które pozostaną na zawsze.

23 23

DZIAŁALNOŚĆ

W HOŁDZIE CHOPINOWI

17

17 lutego 2010 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim koncertem fortepianowym Teresy Czekaj zaingurował Rok Chopinowski w powiecie grodziskim. Sala widowiskowa Centrum Kultury wypełniona była po brzegi – obok słuchaczy UTW na widowni znalazła się też młodzież ze szkół licealnych i technicznych, a także mieszkańcy miasta. Zadźwięczały klawisze instrumentu i spod palców Teresy Czekaj, poetki, muzykologa i artystki koncertującej nie tylko

w Europie, ale i na całym świecie, popłynęły najpiękniejsze kompozycje muzyczne wielkich wirtuozów współczesnych Chopinowi – Schumana, Liszta – poświęcone młodemu, ale jakże już wielkiemu artyście. To o nim Schuman powiedział „Czapki z głów, panowie, oto geniusz”. Apogeum nastąpiło, gdy artystka, na stałe mieszkająca we Francji, zaczęła

grać „Mazurki opus 17” Fryderyka Chopina. Te żywe pomniki polskiej muzyki ludowej, zwłaszcza z pogranicza Mazowsza, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, wzruszyły słuchaczy do głębi, zawierały bowiem w sobie wszystko to, co nasze, polskie, piękne i doskonałe.

24 referencje 24DZIAŁALNOŚĆ

ODWIEDZINY W KAROLINIE

fot. z archiwum Mazowsza

10

10 grudnia 2010 roku grupa 50 słuchaczy UTW obejrzała w Mateczniku Mazowsze w Karolinie widowisko historyczne pod hasłem: „Mieczów dostatek, chorągwi tryumf” wystawiane przez Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Była to opowieść słowem, muzyką i tańcem o średniowiecznych rycerzach, anonimowych bohaterach, którzy wpisali się w historię XIV i XV wieku. To obyczajowy, polski przykład chanson de geste wzbogacony kolorem i dźwiękiem, zaczerpnięty z naszej narodowej kultury. Spektakl przypomniał nam naszą odległą, ale jakże budującą historię zwycięstwa oręża polskiego w bitwie pod Grunwaldem.

25 25

DZIAŁALNOŚĆ

27

MAZOWSZA CZAR

27 stycznia 2011 roku. Zima, biały puszysty śnieg, konary bezlistnych drzew i rozświetlony gmach Matecznika Mazowsze, do którego dojeżdżamy – studenci UTW. Wkraczamy do sali, bowiem za chwilę zacznie się koncert, jest bardzo uroczyście.

Na scenie pojawia się Bogusław Kaczyński, gospodarz uroczystości, erudyta, krytyk i fenomenalny znawca muzyki klasycznej. Swoją osobą wzbudza tym większą ciekawość, że pojawił się po długiej i ciężkiej chorobie. To przykład człowieka, który nie poddał się, walczył ze słabością i wygrał.

Bogusław Kaczyński zapowiadając poszczególne występy chóru Mazowsze, nawiązywał do jego historii i roli, jaką odegrała w kształtowaniu się zespołu Mira Zimińska-Sygietyńska. Koncert swoją obecnością uświetniła Małgorzata Walewska – mezzosopran, gwiazda Nowojorskiej Metropolitan Opery. W programie pojawiła się muzyka klasyczna, ludowa oraz najpiękniejsze polskie kolędy, m.in. „Jezus Malusieńki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Lulajże Jezuniu” – śpiewane przez Małgorzatę Walewską solo lub z towarzyszeniem chóru. Następnie zabrzmiały tony ludowych pieśni z repertuaru Mazowsza: „Zielony gaiku”, „Kukułeczka”, „Cyt, cyt”. Nie zabrakło też arii operowych i „Wien nur du allein” w wykonaniu duetu Małgorzaty Walewskiej i Artura Mleki. Owacjom nie było końca. Wspaniały śpiew, muzyka, bajecznie kolorowe stroje, niezwykłe efekty świetlne stworzyły niepowtarzalny klimat. Dla słuchaczy UTW była to prawdziwa uczta duchowa. Wracaliśmy w zupełnej ciszy, bowiem słowami trudno było wyrazić to, co odczuwaliśmy.

26 referencje 26DZIAŁALNOŚĆ

TEATR

S

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku są wielbicielami róznorodnych spektakli teatralnych i bardzo chętnie korzystają z takiej formy rozrywki i relaksu. Nasi słuchacze mieli okazję obejrzeć takie przedstawienia, jak m.in.: „Księżniczka Czardasza”, marzec 2007 „Upiór w Operze”, czerwiec 2008 „Skrzypek na dachu”, maj 2009 „Madame Butterfly”, czerwiec 2009 „Dla mnie bomba”, październik 2009 „Siostry Przytulanki”, listopad 2009 „Kamienica na Nalewkach”, grudzień 2009 „Mazowsze” – koncert, styczeń 2010 „Stacyjka Zdrój”, luty 2010 Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, marzec 2010 „Klimakterium”, październik 2010 „Mieczów dostatek chorągwi tryumf” – występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 2grudzień 2010 Małgorzata Walewska, Bogusław Kaczyński, Zespół Mazowsze – koncert, styczeń 2011 „Klub hipochondryków”, luty 2011

27 27

STUDENCI O UTW

STUDENCI O UTW

W

Mój siódmy semestr

W październiku 2007 roku przeprowadziłam się z mojego ukochanego domku w Podkowie Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Zamieszkałam w bloku, „zamkniętej klatce”. Wszytko było nie tak, jak sobie wymarzyłam, czułam się obco i samotnie. Przypadkowo spotkałam grupę powracającą z zajęć Nordic Walking, wywiązała się ciekawa rozmowa, padło zaproszenia na zajęcia – to był początek moich nowych znajomości. Miałam cel: wyjść z domu. W marcu kolejnego roku dostałam laurkę z okazji urodzin, to było duże i bardzo wzruszające dla mnie przeżycie. Poczułam się zaakceptowana, ktoś o mnie myślał i chciał zrobić mi przyjemność. Zaczęły się wspaniałe wyjazdy, przykładem niech będą Bieszczady, Karpacz – Praga, warsztaty zdrowia w Poddąbiu i Zubrzycy Górnej, wycieczki jednodniowe i dłuższe. Na każdej dużo przeżyć i wzajemnych zbliżeń, które przerodziły się w przyjaźnie, popołudniowe spotkania przy

kawie i herbatce. Lubię nasze wspólne wyjazdy do teatru, szczególnie do Matecznika Mazowsze. Ostatnie spotkanie z Małgorzatą Walewską, Bogusławem Kaczyńskim i zespołem Mazowsze było dla mnie wielkim przeżyciem artystycznym i patriotycznym. Za wszystko składam podziękowanie koleżankom, które zajmują się organizacją wszystkich zajęć i spotkań. Dziękuję za nowe znajomości, dobre słowa i serdeczność. Teresa Średnicka

28 referencjeO UTW 28STUDENCI

Jak w rodzinie

P

Po śmierci męża, którą boleśnie przeżyłam, zostałam osamotniona z goryczą w sercu. Nie mogąc sobie poradzić i żyć tak dalej, zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie znalazłam pomoc i częściowe zapomnienie, spotkałam wspaniałych ludzi, poczułam się jak w rodzinie. Uczęszczając na spotkania uniwersytetu, zaczęłam powoli dochodzić do siebie. Miałam okazję pogawędzić i zawrzeć nowe znajomości. Spotykamy się raz w tygodniu, panuje miła, ciepła atmosfera. Tak ważne jest podtrzymywanie międzyludzkich więzi. Do UTW należę 3 lata. Jest wspaniale, organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy

na koncerty i do teatrów. Korzystamy z wykładów o różnej tematyce, a na zajęciach w mniejszych grupach poznajemy komputery, uczymy się języków obcych i gimnastykujemy się w wodzie, a na powietrzu maszerujemy z kijami. Organizatorzy i kierownictwo są wspaniali, poświęcają nam swój cenny czas. To jest bardzo ważne, że chcą być razem z nami, za wszystko, co dla nas robicie, składam gorące podziękowania. UTW obchodzi swoje 5-lecie, ale o tym na pewno wszyscy wiedzą. Na koniec powiem tak: „Jeśli chcesz przyjemnie żyć, studentem uniwersytetu powinieneś być”. Danuta Okińska-Imbierska

Coś dla ciała, coś dla ducha

J

Jestem studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim od 1 października 2009 roku. Zanim przeszłam na emeryturę, byłam osobą bardzo zapracowaną, natomiast gdy nadszedł tak zwany czas wolny, nie mogłam się w tej rzeczywistości odnaleźć. Moi znajomi, widząc to zaproponowali mi, żebym zapisała się do UTW, dzięki któremu zyskałam bardzo dużo nowych znajomości. Dzięki uczestnictwu w zajęciach na powietrzu i w wodzie poprawiło się moje zdrowie, jestem sprawniejsza fizycznie. Ale UTW to nie tylko coś dla ciała, ale i coś dla ducha – dokształcam się poprzez różnorodne wykłady. Również dużo satysfakcji dają mi wyjazdy do teatru na przepiękne przedstawienia. Bardzo dużo zawdzięczam uniwersytetowi. Bardzo doceniam pracę organizatorów wszystkich zajęć i wyjazdów, dzięki którym poprawia się samopoczucie nas wszystkich. Grażyna Bojanowska

29 29

STUDENCI O UTW

Minęło już 5 lat

J

– wspomnienie przemyślane

Jestem studentką grodziskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – to brzmi dumnie już od pięciu lat. O jego powstaniu dowiedziałam się od przyjaciółki Alutki. Wraz z nią i moim Andrzejem poszliśmy do dawnego klubu „Opty”, by się zapisać. Promienny i zachęcający uśmiech przyszłej szefowej, plany, o których mówiła, przekonały nas, że „TO” będzie „coś”. Pierwsze spotkanie – było nas dużo, siedzieliśmy w auli, wykład inauguracyjny, powitanie studentów – to duże przeżycie, myślę, że dla wielu z nas. Przez te wszystkie lata tematyka spotkań była bardzo różnorodna, każdy na pewno znalazł coś interesującego. Historia, stosunki międzynarodowe, zdrowie i malarstwo, sztuka w jej rozmaitych formach i okresach, religie świata,

finanse, spadki i podatki, relacje międzyludzkie, psychologia i pedagogika, najciekawsze zakątki świata i ludzie w nich żyjący, nie sposób wymienić wszystkich tematów. Zajęcia prowadzone były na ogół przez wysokiej klasy wykładowców i specjalistów znających się na rzeczy, choć zdarzały się (rzadko) pewne wpadki, ale przecież każdy z nas jest inny, ma inne możliwości percepcji i różny poziom wiedzy ogólnej. Oprócz wykładów są też inne zajęcia – lektoraty, kurs komputerowy, basen, Nordic Walking, kółko teatralne, chór, zajęcia plastyczne, decoupage, tai chi. Na szczególną uwagę zasługują wycieczki po kraju i zagranicy, wyjazdy do teatru i na koncerty oraz dwutygodniowe warsztaty zdrowia w górach i nad morzem. W Poddąbiu i Zu-

brzycy było cudownie, zdrowo, bosko, radośnie i przyjaźnie. O uniwersytecie można jeszcze dużo. Może coś niemiłego, złego? Ale po co? Nie ma błędów tam, gdzie się nic nie dzieje. Spotykamy się przecież, by poszerzyć swoje wiadomości, zobaczyć znajomych, poznać innych, zaprzyjaźnić się. Wyjść z domu elegancko, szykownie, a może nawet zobaczyć się na tle innych w naszym wieku. Ja, która od 15 lat nie mieszkam w moim rodzinnym mieście, bardzo cenię sobie te spotkania. Oprócz starych przyjaźni zawarłam nowe, które owocują dodatkowymi spotkaniami, wyjazdami. Dziękuję Zarządowi i wszystkim, z którymi jestem, za to, że czuję się tu dobrze, że chcę tu być. Teresa Pacuła

30 referencjeO UTW 30STUDENCI

Wspomnieniątko

T

Troszkę mi wstyd, ale muszę się przyznać, że impulsem, który spowodował, że zgłosiłam się natychmiast po ogłoszeniu naboru do UTW w Grodzisku Maz., było brzydkie uczucie zazdrości. A zazdrość była spowodowana tym, że moja przyjaciółka z Warszawy przy każdym spotkaniu opowiadała mi o swoich kilkuletnich pozytywnych wrażeniach z zajęć UTW w Warszawie. Wtedy jej zazdrościłam tych ciekawych wykładów, spotkań i wszystkiego, co się z tym wiązało. Toteż po przeczytaniu w „Bogorii” o planach powstania UTW w Grodzisku Mazowieckim, popędziłam (5 lat temu jeszcze mogłam pędzić) do podziemia starego kina. Tam już czekała pani Krystyna, złożyłam wniosek i czekałam na wyznaczenie spotkania inauguracyjnego. I – co za ulga! – już nie musiałam zazdrościć przyjaciółce z Warszawy. Spotkania, które później nastąpiły, przyniosły mi wiele satysfakcji, z przyjemnością brałam udział w wykładach, pogłębiałam swoją wiedzę w różnych dziedzinach,

zyskałam nowe przyjaciółki, byłam na kilku udanych wycieczkach. Cieszę się, że będąc studentem mogę korzystać ze wspólnych wyjazdów do teatru, odpowiada mi także różnorodność wykładów, no i dobrze, że nigdy nie było wykładu z matematyki, bo pewnie wtedy poszłabym na wagary. Jednym

słowem same przyjemności. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania UTW w Grodzisku Maz. I tym, którzy dołączyli później i aktywnie pracują przy organizacji różnych imprez. Mnie niewątpliwie uatrakcyjnili ostatnie 5 lat. Duża buźka! B.G.

31 31

TWÓRCZOŚĆ

WIERSZE I LIMERKI BĄDŹ Bądź moim cudem, szczęściem mym, Niechaj się spełnią me marzenia, Odurz mnie dzisiaj tak jak dym, Niechaj jest miejsce na wspomnienia. Niech cały świat się do nas śmieje, Dając radosnych przeżyć wiele, Niech życie nową da nadzieję, Że osiągniemy wspólne cele. Ciepły wiatr niechaj nas owiewa, Kiedy siedzimy przytuleni, A wiosna pachnie i ptak śpiewa, I świat pięknieje w swej zieleni. Więc otul swymi ramionami I przytul mocno tak serdecznie, Bym poczuł z twymi oddechami Miłość i szczęście wieczne, wiecznie. W.H.

LIMERYKI NIEADRESOWANIE Raz pewna pani z utewu Powstrzymać nie mogła gniewu. Mówią do niej: Kochana, tak się pieklisz od rana. Jeszcze dostaniesz wylewu. Raz pewna pani z Grodziska Przyjrzała się w lustrze z bliska: Fajna ze mnie kobita, Podobam się sobie i kwita, A UTW jak na mnie zyskał. Urodę on miał wbrew naturze, Ptaszek maleńki, a jaja duże. A był ambitny, brał hormon wzrostu, Wygrzewał w słońcu, jednak po prostu On wciąż był mały, a one duże. W.H.

32 referencje 32TWÓRCZOŚĆ

JUBILEUSZ 5-LECIA UTW W GRODZISKU MAZOWIECKIM Każdy inteligent wie, Że nauka jest okay! I tak już od pięciu lat Szkoli uniwersytet tu nas. No bo Grodzisk chce przodować W każdej z dziedzin życia sfer, Dlatego nasza uczelnia Szerzy wiedzę – chwała jej. W każdy czwartek my seniorzy Spotykamy się niezmiennie, Aby słuchać wykładowców Z ciekawością – bardzo chętnie Alicja Podlewska-Paciorek Moją pasją jest muzyka i piosenek piękny trel, Więc zebrałam entuzjastów, w szranki chóru III wiek. Śpiewając wspólnie piosenki umilamy życie swe, Chcemy także słuchającym przesłać w nich uczucia swe. Chórek nazwę ma Fermata, w muzyce to przedłużanie. My pragniemy czas zatrzymać płynący nieubłaganie. Nasza przyjacielska grupa kocha śpiewać nieustannie. Ja także lubię piosenki, cieszy nas każde spotkanie. Bo gdy razem tak działamy, to troski w kąt odrzucamy I serce nam w piersi rośnie, gdy nam biją brawo goście. No i praca przez dwa lata (bo już tyle chórek działa), Można stwierdzić bez kozery, ładnie zaowocowała. Coraz częściej na występy zapraszany jest nasz chór, Są pochwały mamy puchar i dyplomów kilka już. Dzisiaj w dzień tak uroczysty, życzę zdrowia, szczęścia Wszystkim, by dusze Wasze jaśniały, a twarze się ciągle śmiały. Alicja Podlewska-Paciorek

33 33

TWÓRCZOŚĆ

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Co roku w październiku inauguracja się odbywa. Są przemówienia i kwiaty, atmosfera jest zawsze miła. Przybywa dużo gości, ludzi bywa tu niemało, Z programu wynika, że będzie się wiele działo. Będą ciekawe wykłady, wycieczki, lektoraty, Zajęcia fakultatywne liczne, a grono – naprawdę śliczne! Nie siedź w domu, emerycie, masz przed sobą długie życie, Przyjdź i zostań z nami – ZAPRASZAMY Przekonasz się, że nie ma dla naszego zdrowia lepszego leku jak… Uniwersytet Trzeciego Wieku I niech nazwa Trzeciego Wieku Cię nie zraża, ani broń Boże nie przeraża, Bo tak naprawdę jest to Uniwersytet Drugiego, a nie Trzeciego Wieku Uwierz mi na słowo człowieku. Barbara Klonowska

PIOSENKA UTW 5 lat temu powstało I do dzisiaj to trwa 5 lat temu zagrało I dzisiaj dobrze się ma

Tak nam się dobrze działo Przez te lata do dziś Dbajmy by dobrze się miało Na dalsze 50… bis

Uniwersytet Trzeciego Wieku Bo to o nim piosenka jest ta Uniwersytet Trzeciego Wieku To jesteś Ty i Pani i Pan i ja

Różne burze przetrwało Sukcesów tez dużo ma Uniwersytet Trzeciego Wieku UTW niech wiecznie trwa Barbara Klonowska

34

Stowarzyszenie Europa i My jest organizacją pożytku publicznego, która integruje środowisko organizacji pozarządowych, działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, a także budowy społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie wspiera inne organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne i samorządowe, realizuje projekty zarówno lokalne, jak i międzynarodowe.

Kontakt: Stowarzyszenie Europa i My Ul. Rusałki 33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki Tel./fax 22 379 67 87 Tel. kom. 660 861 277, 606 131 593 [email protected] www.europaimy.org

Przekaż swojego podatku na wsparcie lokalnego funduszu stypendialnego i funduszu grantowego KRS 0000 119 073