MOSZNA OPEN DRESSAGE SHOW 2012

MOSZNA OPEN DRESSAGE SHOW 2012 PROPOZYCJE REGIONALNYCH i TOWARZYSKICH ZAWODÓW KONNYCH W UJEŻDŻENIU 1. Organizator : LKJ MOSZNA - Stadnina Koni Moszn...
3 downloads 0 Views 118KB Size
MOSZNA OPEN DRESSAGE SHOW 2012 PROPOZYCJE REGIONALNYCH i TOWARZYSKICH ZAWODÓW KONNYCH W UJEŻDŻENIU 1. Organizator :

LKJ MOSZNA

- Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. adres : 47-370 Moszna, ul.Wiejska 30, woj. opolskie telefony : + 48 77 466 88 33, + 48 77 466 84 29, + 48 77 466 84 16 email : [email protected] GPS N: 50º 26' 17'' E: 17º 45' 58'' Najlepszy zjazd z autostrady A4 : GOGOLIN-KRAPKOWICE dalej 20 km : KRAPKOWICE_STEBLÓW_STRZELECZKI_KUJAWY_MOSZNA - Ludowy Klub Jeździecki Moszna

2. 3. 4. 5.

- Chironsport.pl - email : [email protected] Termin zawodów : 25-26.08.2012 r. Miejsce zawodów : Hipodrom LKJ MOSZNA 47-370 Moszna, ul.Wiejska 30, woj. opolskie Uczestnicy zawodów : zawody otwarte Termin ostatecznych zgłoszeń do konkursów : 10.08.2012 - wyłącznie na adres organizatora głównego (e-mailem, faxem lub listownie) na obowiązujących drukach, - wraz ze zgłoszeniami ostatecznymi należy przesłać e-mailem lub faksem dowód wpłaty za boksy.

OSOBY OFICJALNE : 6. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego : 7. KOMISJA SĘDZIOWSKA :

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

- email : [email protected]

Magdalena Donimirska-Wodzicka

Sędzia Główny : Marek Ruda Sędziowie : Dorota Gremaud Łukasz Dziarmaga

Dyrektor Techniczny : Spiker Zawodów : Nagłośnienie terenu zawodów : Biuro Zawodów : Szef komputerowej obsługi sekretariatu zawodów : Szef Stajni : Lekarz weterynarii zawodów :

Justyna Ruda Andrzej Cieślak Łukasz Małek Maria Musiał Zbyszek Wilk Franciszek Żymołka Sławomir Gołyś

WARUNKI OGÓLNE : Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami (aktualnymi w terminie zawodów) : - Przepisy Ogólne PZJ - Przepisy Weterynaryjne - Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni - Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenie - Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w ujeżdżeniu - Przepisy o sędziach WARUNKI TECHNICZNE 1.

Plac konkursowy: czworobok 20x60m - na terenie otwartym hipodromu LKJ Moszna podłoże piasek kwarcowy PROSABLE,

2.

Rozprężalnia : czworobok 20x60m - na terenie otwartym hipodromu LKJ Moszna podłoże piasek kwarcowy PROSABLE,

3.

Stajnie : na terenie Stadniny Koni Moszna (ilość ograniczona w kolejności zgłoszeń) Str 1

SPRAWY ORGANIZACYJNE : -

Możliwy wcześniejszy przyjazd i zakwaterowanie koni w stajniach stałych za odpłatnością, pod warunkiem indywidualnego uzgodnienia tego z organizatorem,

-

Otwarcie stajni : 24.08.2012 r. – piątek - godz. 15.00 - pasza własna (w tym siano), - organizator zapewnia słomę na pierwsze ścielenie, - chęć dokupienia (zarezerwowania) boksu technicznego na sprzęt należy podać przy zgłoszeniu,

-

Plac konkursowy będzie udostępniony dla zawodników w przeddzień zawodów w godzinach od 16.00 – do 20.00,

-

Korzystanie z placu konkursowego w przeddzień zawodów w kolejności zapisów po przyjeździe na zawody,

-

Przegląd weterynaryjny : Lekarz weterynarii zawodów przeprowadzi indywidualnie w stajni

-

Zebranie techniczne : 24.08.2012 r. – piątek - godz.20.00 – w zabytkowej Szorowni SK Moszna,

-

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie transportu i w czasie trwania zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW : - Dzienny limit startów : 2x. W czasie zawodów może być sędziowany każdy program wg aktualnych potrzeb treningowych i sportowych zawodnika – na podstawie dokonanych zgłoszeń do konkursów - z niżej podanej listy : DZIEŃ PIERWSZY – sobota – 25 sierpnia 2012 r. Lp.

Symbol 2.

Program

Konkurs Nr 1A Konkurs Nr 1B Konkurs Nr 2A Konkurs Nr 2B Konkurs Nr 3A Konkurs Nr 3B Konkurs Nr 4A Konkurs Nr 4B Konkurs Nr 5 Konkurs Nr 6 Konkurs Nr 7

L-1 - K* L-1 - DK* L-2 - K* L-2 - DK* L-3 - K* L-3 - DK* L-4 - K* L-4 - DK* L-5 - K* L-7 - K* L-8 - K*

Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010)

20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 40 m 20 x 40 m

W W W W W W W W W W W

4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6*

Konkurs Nr 8 Konkurs Nr 9 Konkurs Nr 10 Konkurs Nr 11 Konkurs Nr 12A Konkurs Nr 12B Konkurs Nr 13 Konkurs Nr 14A Konkurs Nr 14B Konkurs Nr 15A Konkurs Nr 15B

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 - K* P-5 - DK* P-6 - K* P-7 - K* P-7 - DK* P-8 - K* P-8 - DK*

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010)

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m

W W W W W W W W W W W

4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6*

Konkurs Nr 16 Konkurs Nr 17 Konkurs Nr 18 Konkurs Nr 19 Konkurs Nr 20 Konkurs Nr 21 Konkurs Nr 22 Konkurs Nr 23 Konkurs Nr 24

N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9

Program międzynarodowy (FEI 2012) Program międzynarodowy (FEI 2012) Program międzynarodowy (FEI 2012) P. międzyn. (FEI 2009, kor.2010, aktual.2011) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010)

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W W W W W W W W W

5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6*

1.

K* DK*

Wymiary 4.

3.

- kuce - duże konie Str 2

Kiełzno 5.

Min. wiek konia 6.

Lp.

Symbol 1.

Program

2.

Wymiary 3.

Kiełzno

Min. wiek konia

4.

5.

6.

Konkurs Nr 25 Konkurs Nr 26 Konkurs Nr 27 Konkurs Nr 28

C-3 C-4 C-5 C-6

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W/M W/M W/M W/M

6 6 6 6

Konkurs Nr 29 Konkurs Nr 30 Konkurs Nr 31 Konkurs Nr 32 Konkurs Nr 33 Konkurs Nr 34 Konkurs Nr 35

CC-1 CC-2 CC-3 CC-4 CC-6 CC-7 CC-8

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W/M W/M W/M W/M W/M W/M W/M

7 7 7 7 7 7 7

Konkurs Nr 36 Konkurs Nr 37 Konkurs Nr 38 Konkurs Nr 39 Konkurs Nr 40

CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W/M W/M W/M W/M W/M

7 8 8 8 8

DZIEŃ DRUGI – niedziela – 26 sierpnia 2012 r. Lp.

Symbol 2.

Program

Konkurs Nr 41A Konkurs Nr 41B Konkurs Nr 42A Konkurs Nr 42B Konkurs Nr 43A Konkurs Nr 43B Konkurs Nr 44A Konkurs Nr 44B Konkurs Nr 45 Konkurs Nr 46 Konkurs Nr 47

L-1 - K* L-1 - DK* L-2 - K* L-2 - DK* L-3 - K* L-3 - DK* L-4 - K* L-4 - DK* L-5 - K* L-7 - K* L-8 - K*

Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010)

20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 40 m 20 x 40 m

W W W W W W W W W W W

4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6*

Konkurs Nr 48 Konkurs Nr 49 Konkurs Nr 50 Konkurs Nr 51 Konkurs Nr 52A Konkurs Nr 52B Konkurs Nr 53 Konkurs Nr 54A Konkurs Nr 54B Konkurs Nr 55A Konkurs Nr 55B

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 - K* P-5 - DK* P-6 - K* P-7 - K* P-7 - DK* P-8 - K* P-8 - DK*

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010)

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 40 m 20 x 60 m 20 x 40 m 20 x 60 m

W W W W W W W W W W W

4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6* 4 – 6*

Konkurs Nr 56 Konkurs Nr 57 Konkurs Nr 58 Konkurs Nr 59 Konkurs Nr 60 Konkurs Nr 61 Konkurs Nr 62 Konkurs Nr 63 Konkurs Nr 64

N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9

Program międzynarodowy (FEI 2012) Program międzynarodowy (FEI 2012) Program międzynarodowy (FEI 2012) P. międzyn. (FEI 2009, kor.2010, aktual.2011) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) – kur Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010) Program krajowy (PZJ 2009, kor. 2010)

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W W W W W W W W W

5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6* 5 – 6*

1.

K* DK*

Wymiary 4.

3.

- kuce - duże konie Str 3

Kiełzno 5.

Min. wiek konia 6.

Lp.

Symbol 2.

Program

Konkurs Nr 65 Konkurs Nr 66 Konkurs Nr 67 Konkurs Nr 68

C-3 C-4 C-5 C-6

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W/M W/M W/M W/M

6 6 6 6

Konkurs Nr 69 Konkurs Nr 70 Konkurs Nr 71 Konkurs Nr 72 Konkurs Nr 73 Konkurs Nr 74 Konkurs Nr 75

CC-1 CC-2 CC-3 CC-4 CC-6 CC-7 CC-8

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W/M W/M W/M W/M W/M W/M W/M

7 7 7 7 7 7 7

Konkurs Nr 76 Konkurs Nr 77 Konkurs Nr 78 Konkurs Nr 79 Konkurs Nr 80

CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5

Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) Program międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) P. międzynarodowy (FEI 2009, kor.2010) – kur

20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m 20 x 60 m

W/M W/M W/M W/M W/M

7 8 8 8 8

1.

Wymiary 4.

3.

Kiełzno 5.

Min. wiek konia 6.

U W A G A : Na życzenie zawodnika może być sędziowany dodatkowo każdy konkurs nie ujęty na powyższej liście, pod warunkiem zaznaczenia tego w zgłoszeniu do zawodów, opłacenia wpisowego i dostarczenia przez zawodnika arkusza sędziowskiego takiego konkursu, np. : - konkursy dla amatorów - próby ujeżdżenia do odznak jeździeckich - konkursy na styl jeźdźca - konkursy eliminacyjne i finałowe do MPMK - konkursy WKKW - inne. W pierwszy dzień zawodów (25.08.2012 r.) przewidywany jest Egzamin na Odznaki Jeździeckie PZJ. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. WARUNKI WETERYNARYJNE : Lp. 1. 2.

Funkcja Powiatowy lekarz weterynarii Lekarz weterynarii zawodów

Imię i nazwisko Bogusław Krasowski Sławomir Gołyś

telefon 77 466 15 15 502 024 063

Przy wjeździe na teren zawodów obowiązuje przedłożenie lekarzowi weterynarii zawodów dokumentów weterynaryjnych koni – przed ich rozładowaniem – zgodnie z wymaganiami przepisów weterynaryjnych, SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO GRYPIE : Obowiązuje następujący schemat szczepień : A. Szczepienie podstawowe : - pierwsze szczepienie bazowe – w dniu rozpoczęcia szczepień, - drugie szczepienie bazowe – nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia - trzecie szczepienie bazowe – do 6 miesięcy (dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) od drugiego szczepienia B. Szczepienie przypominające : - kolejne szczepienia – co 6 m-cy (dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) dla koni startujących w zawodach – co 12 m-cy (dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) dla koni nie startujących w zawodach, przy konie szczepione 1 raz w roku mogą brać udział w zawodach tylko w okresie 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, - żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. OCHRONA ZDROWIA KLACZY ŹREBNEJ : W zawodach nie mogą brać udziału klacze źrebne począwszy od czwartego miesiąca ciąży – do dziewiątego miesiąca po wyźrebieniu. PRZEGLĄD WETERYNARYJNY : - Lekarz weterynarii zawodów może dokonać przeglądu weterynaryjnego koni w każdym czasie podczas zawodów w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za konia.

Str 4

WARUNKI UCZESTNICTWA : - Zawodnicy i konie muszą spełniać wymagania i posiadać przy sobie dokumenty określone w przepisach PZJ dla zawodów regionalnych. - Zawodnicy i amatorzy startujący w konkursach dodatkowych powinni posiadać aktualne badania lekarskie. - Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia ochronne. - Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy. OPŁATY : ● 250,00 zł – opłata za boks ● 65,00 zł – wpisowe od konia za jeden konkurs (w tym 5 zł na działalność OZJ) ● kary za brak dokumentów koni – wg stawek PZJ ● 100 zł – podłączenie samochodu do prądu ● pasza i siano własne ● 200 zł – kaucja za złożenie odwołania ● 50 zł – za dokonanie zmiany w zapisach konkursu (po ogłoszeniu list startowych) za zgodą Sędziego Głównego Opłaty za boksy należy wpłacić na konto :

Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. Alior Bank S.A. O/Opole 26 2490 0005 0000 4600 0768 - a potwierdzenie przelewu należy przesłać organizatorowi w terminie do dnia 10.08.2012 r. wraz ze zgłoszeniem ostatecznym. Organizator nie gwarantuje boksów dla koni, za które nie została wniesiona opłata na konto w wyznaczonym terminie. Wpisowe można wnieść na miejscu gotówką do kasy zawodów.

NAGRODY : - Flot’s dla wszystkich koni uczestniczących w zawodach wręczane po zakończeniu przejazdu konkursowego - Nagrody rzeczowe nie są przewidywane - Nagrody pieniężne nie są przewidywane ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE (na koszt własny) : - Hotel na terenie Stadniny Koni Moszna - tel. 665 155 433 - Hotel ZAMEK w MOSZNEJ - tel. 77-466 84 63 w okolicy : - Hotel ZIELONA ZATOKA w Dębinie (4 km) - Hotel ZAJAZD w Krapkowicach (16 km) - Hotel SALVE w Głogówku (16 km) - Hotel ARKAS w Prószkowie (22 km) - Schronisko Młodzieżowe w Łączniku (5 km) - Ośrodek Kultury w Białej (10 km) - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej (11 km) oraz „AGROTURYSTYKA” : - Anna Robota - Jerzy Szczurek - Otto Patrzek - Krzysztof Burosz

- tel. 77-437 63 22 - tel. 77-466 18 77, tel.kom. 691 114 747, 691 115 152 - tel. 77-437 33 13 - tel. 77-541 87 87 - tel. 77-437 12 92 - tel. 77-438 70 26 - tel. 77-466 83 25, tel.kom. 505 090 727

- tel. 77-466 89 36 - tel. 77-466 89 35 - tel. 77-437 54 92 - tel.kom. 695 456 487

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE przez OPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI.

KODEKS POSTĘPOWANIA zgodnego z DOBREM KONIA : Polski Związek Jeździecki wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 1. 2. 3. 4. 5.

Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszystkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach. Konie i zawodnicy muszą być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zawodów. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów, oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. PZJ wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.

Str 5