ml (pholcodine) mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg. Eucalyptine Pholcodine (Adult) 5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ(CI) FARMACEUTYCZNA(YCH), MOC(Y) PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA(DRÓG) PODANIA, WNIOSKODAWCA(Y), PODMIOT(Y) ODPOWIEDZIALNY(E) P...
3 downloads 2 Views 391KB Size
ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ(CI) FARMACEUTYCZNA(YCH), MOC(Y) PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA(DRÓG) PODANIA, WNIOSKODAWCA(Y), PODMIOT(Y) ODPOWIEDZIALNY(E) POSIADAJĄCY(E) POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

1

Państwo Członkowskie UE/EOG Belgia

Belgia

Belgia

Belgia

Belgia

Podmiot odpowiedzialny Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium

Substancja czynna

folkodyna 15 mg/15ml Sulfogwajakol 300 mg/15ml folkodyna eukaliptolum camphora syntheticum gaiacolum fenol Medgenix Benelux folkodyna Vliegveld 21 eukaliptolum 8560 Wevelgem camphora Belgium syntheticum gaiacolum fenol Novum Pharma folkodyna 5 Latem Business Park mg/5ml Xavier De Cocklaan 66 Bursztynian box 3 doksylaminy 5 9830 Sint-Martensmg/5ml Latem Kalii gwajakol Belgium sulfonas 47,5 mg/5ml Natrii benzoas 50 mg/5ml Sanofi-Aventis Belgium folkodyna 0,12 g NV Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

1.00 mg/ml (pholcodine)

Broncho-Pectoralis Pholcodine

Syrop

Podanie doustne

10.00 mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg

Eucalyptine Pholcodine (Adult)

Czopek

Podanie doodbytnicze

5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg

Eucalyptine Pholcodine (Child)

Czopek

Podanie doodbytnicze

1.00 mg/ml (pholcodine)

Pholco-mereprine

Syrop

Podanie doustne

1.20 mg/ml

Cotrane Folcodine

Syrop

Podanie doustne

2

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex FRANCE AMIDO 37, avenue Gabriel Péri BP 232 92503 Rueil-Malmaison Cedex FRANCE BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE

mirta (olejek eteryczny); alfatokoferol ; folkodyna

0,05g/100g;

Myrtine Enfants, sirop

Syrop

Podanie doustne

Syrop

Podanie doustne

0,0025g/100g ; 0,05g/100g mak (płatki) (suchy 0,2/100g, Pulmadol Enfants, ekstrakt) ; sirop folkodyna ; 0,075g/100g Natrii benzoas 1g/100g

folkodyna

0,075g/100g

Broncorinol toux Syrop seche enfants, sirop

Podanie doustne

folkodyna

0,100g/100g

Broncorinol adultes toux seche pholcodine, sirop

Syrop

Podanie doustne

biklotymol ; maleinian chlorfenaminy ; folkodyna biklotymol ; maleinian chlorfenaminy ; folkodyna

0,2g/100ml; 0,012g/100ml ; 0,120g/100ml 0,15/100ml; 0,01g/100ml

Hexapneumine adultes, sirop

Syrop

Podanie doustne

Hexapneumine enfants, sirop

Syrop

Podanie doustne

0,1g/100ml

3

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE BRIDOUX 6, rue Salengro 62160 Bully les Mines FRANCE COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE

biklotymol ; cyneol ; folkodyna

0,0800g; 0,0700g; 0,0050g

Czopek Hexapneumine enfants, suppositoire

Podanie doodbytnicze

biklotymol ; cyneol ; folkodyna

0,160g; 0,140g; 0,015g

Czopek Hexapneumine adultes, suppositoire

Podanie doodbytnicze

folkodyna ; Natrii benzoas

0,0846g/100g Pulmosodyl adulte, ;2g/100g sirop

folkodyna ; Erysimum (suchy ekstrakt)

1mg/ml; 1,5mg/ml

FERLUX 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE

folkodyna ; Erysimum (suchy ekstrakt)

folkodyna

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Syrop

Podanie doustne

Clarix toux seche Syrop pholcodine erysimum adultes, sirop Clarix toux seche Syrop 0,1g/100ml; 0,150g/100ml pholcodine erysimum adultes sans sucre, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium 133mg/100ml Dimetane sans sucre Syrop 133 mg/100 ml, sirop

Podanie doustne

4

Podanie doustne

Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE

folkodyna

0,0850g/100m Codotussyl toux Syrop l seche enfants, sirop

Podanie doustne

folkodyna

133mg/100ml Codotussyl toux seche adultes, sirop

Syrop

Podanie doustne

cyneol ; folkodyna

0,05g 0,005g

Codotussyl Enfants, suppositoire

Czopek

Podanie doodbytnicze

cyneol ; folkodyna

0,1g; 0,02g

Codotussyl adultes, suppositoire

Czopek

Podanie doodbytnicze

maleinian chlorfenaminy ; folkodyna

0,01300g/100 Broncalene adultes, ml; sirop 0,08g/100ml

Syrop

Podanie doustne

5

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE

maleinian chlorfenaminy ; folkodyna

Postać farmaceutyczna

Droga podania

0,01g/100ml; Broncalene enfants, 0,0500g/100m sirop l

Syrop

Podanie doustne

maleinian chlorfenaminy ; folkodyna

0,0133g/100m Broncalene adultes l sans sucre, sirop 0,08g/100ml édulcoré à la saccharine sodique

Syrop

Podanie doustne

gwajafenezyna ;

0,200g/100ml Ephedromel, sirop ; 0,100g/100ml

Syrop

Podanie doustne

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE

Erysimum (ciekły ekstrakt); folkodyna

folkodyna folkodyna ; sulfogwajakol

Nazwa własna Nazwa

Roztwór doustny 0,050g/100g; Pectoral Richelet 3g/100g sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique 2,4g/100g; Polery enfants, sirop Syrop

Podanie doustne

Podanie doustne

0,082g/100g

folkodyna

0,060g/100ml Rhinathiol enfants toux seche 0,06 % pholcodine, sirop

6

Syrop

Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE

folkodyna

0,060g/100ml Respilene enfants 3 mg/5 ml, sirop

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

0,12g/100ml

Pholcodine delalande Syrop adultes 0,12 %, sirop

Podanie doustne

folkodyna

0,12g/100ml

Pharmakod 0,12 % adultes toux seche, sirop

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

0,12g/100ml

Rhinathiol adultes toux seche 0,12 % pholcodine, sirop

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

0,12g/100ml

Pholcodine winthrop Syrop adultes 0,12 %, sirop

Podanie doustne

7

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes FRANCE URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE

folkodyna ;

0,133g/100ml Trophires adultes, ; sirop 1g

sodium (ténoate de)

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

0,12g/100ml

Syrop Respilene adultes 0,12 pour cent, sirop

Podanie doustne

folkodyna ; sodium (ténoate de)

0,06g/100ml 1g/100ml

Trophires enfants, sirop

Podanie doustne

Mirta (olejek eteryczny) ; folkodyna

20mg;

Atouxx adultes, capsule

Syrop

Kapsułka

Podanie doustne

18mg

folkodyna

0,200g/100ml Humex adultes toux Syrop seche pholcodine, sirop

8

Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Francja

Francja

Francja

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex FRANCE ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex FRANCE ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex FRANCE

folkodyna

0,125g/100ml Humex enfants toux Syrop seche pholcodine, sirop

Podanie doustne

folkodyna

1,31 mg/ml

Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml, sirop

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

1,31 mg/ml

Biocalyptol, sirop

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

131mg/100ml Flucalyptol toux Syrop seche pholcodine 1,31 mg/ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide Syrop 19,750mg/100 Biocalyptol a la pholcodine, sirop ml; 131 mg/100ml

Podanie doustne

ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex FRANCE

gaïacol ; folkodyna

Nazwa własna Nazwa

9

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG Francja

Francja

Irlandia

Irlandia

Irlandia

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex FRANCE ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex FRANCE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland Pinewood Laboratories Ltd, Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland

folkodyna

Syrop 131mg/100ml Biocalyptol 6,55 mg/5 ml sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide

Podanie doustne

folkodyna ; Erysimum (suchy ekstrakt)

0,1/100ml; 0,150/100ml

Pholcodyl, sirop

Podanie doustne

Paracetamol, Pseudoefedryna hydrochloride, Folkodyna

500mg, 30mg,

Day Nurse Capsules Kapsułka, twarda

Podanie doustne

Paracetamol, Pseudoefedryna hydrochloride, Folkodyna

500mg, 30mg,

Solpadeine Cold & Flu Capsules

Kapsułka, twarda

Podanie doustne

Folkodyna

5mg

Pholcodex 5mg/5ml oral solution

Roztwór doustny

Podanie doustne

Syrop

Droga podania

5mg

5mg

10

Państwo Członkowskie UE/EOG Irlandia

Irlandia

Lithuania

Lithuania

Luksemburg

Luksemburg

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France

Paracetamol, Pseudoefedryna hydrochloride, Folkodyna

500 mg 30 mg,

Nirolex day cold & flu capsules

Kapsułka, twarda

Podanie doustne

Paracetamol,

1000mg/30ml, Nirolex day cold & 60mg/30ml flu oral solution

Roztwór doustny

Podanie doustne

Hexapneumine 120mg Adults 12mg 200mg/100ml

Syrop

Podanie doustne

Folkodyna, Chlorfenamina, Biklotymolm

Hexapneumine 100mg Children 10mg 150mg/100ml

Syrop

Podanie doustne

Erysimum (suchy ekstrakt) Folkodyna

0.150g 0.100g

Clarix

Syrop

Podanie doustne

Erysimum (suchy ekstrakt) Folkodyna

0.150g 0.100g

Clarix sans sucre

Syrop

Podanie doustne

Pseudoefedryna hydrochloride, Folkodyna Folkodyna, Chlorfenamina, Biklotymol

5 mg

10mg/30ml,

11

Państwo Członkowskie UE/EOG Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium NOVUM PHARMA 66-3, XAVIER DE COCKLAAN 9830 SINT-MARTENSLATEM Belgium

Folkodyna

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

100mg/100ml Pectorhinyl 67mg/100ml

Syrop

Podanie doustne

50mg/100ml 50mg/100ml

pectorhinyl junior

Syrop

Podanie doustne

156mg 120mg 50mg 10mg 10mg 100mg 80mg 30mg 6mg 5mg 5mg 5mg 50mg 47.5mg

EucalyptinePholcodine Adultes

Czopek

Podanie doodbytnicze

EucalyptinePholcodine Enfants

Czopek

Podanie doodbytnicze

Pholco Mereprine

Syrop

Podanie doustne

chlorowodorek fenylofryny Folkodyna chlorowodorek fenylofryny kamfora eukaliptol gaiacol fenol folkodyna kamfora eukaliptol gaiacol fenol folkodyna doksylamina folkodyna kwas benzoesowy sulfogwajakol

12

Państwo Członkowskie UE/EOG Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg

Malta

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium

folkodyna karboksylan tiofenu eukaliptolowy olejek eteryczny parahydroxybenzoa te de methyle parahydroxybenzoa te de propyle folkodyna karboksylan tiofenu eukaliptolowy olejek eteryczny parahydroxybenzoa te de methyle parahydroxybenzoa te de propyle Folkodyna

0.060g 1g 0.250ml

Trophires Enfants

Syrop

Podanie doustne

Trophires Adultes

Syrop

Podanie doustne

1.2mg/ml

Cotrane Pholcodine

Syrop

Podanie doustne

500mg 30mg 5mg

Day Nurse

Kapsułka, twardas

Podanie doustne

SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium

SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom

Paracetamol, Pseudoefedryna Hydrochloride, Folkodyna

0.080g 0.030g/100ml 0.133g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g

13

Państwo Członkowskie UE/EOG Malta

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom

Paracetamol Chlorowodorek pseudoefedryny Folkodyna

Day Nurse Active Ingredient per 30 ml Paracetamol 1g Pseudoephedri ne Hydrochloride 60 mg Pholcodine 10 mg

Malta

Thornton & Ross Limited Linthwaite Huddersfield West Yorkshire HD7 5QH United Kingdom

Folkodyna, Chlorowodorek efedryny, Chlorfenamina Maleate

Słowenia

Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia

folkodyna

Pholcodine BP Cofsed Liquid Zawiesina doustna 5.0mg Ephedrine Hydrochloride BP 8.0mg Chlorphenami ne Maleate BP 2.0mg 0,8 mg/ml Folkodin Alkaloid 0,8 Roztwór doustny mg/ml peroralna raztopina za otroke

Słowenia

Słowenia

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Roztwór doustny

Podanie doustne

Podanie doustne

Podanie doustne

folkodyna

1 mg/ml

Folkodin Alkaloid 1 mg/ml peroralna raztopina

Roztwór doustny

Podanie doustne

folkodyna

10 mg

Folkodin Alkaloid 10 Kapsułka, twarda mg trde kapsule

Podanie doustne

14

Państwo Członkowskie UE/EOG Hiszpania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

ROTTAPHARM, S.L.Avda. Diagonal, 67-69 Barcelona 08019 Spain

folkodyna ; cyneol ; laurowiśnia wschodnia ; mentol ; terpineol ; benzokaina

4 mg 3 mg 5mg

Caltoson Balsamico

Tabletka

Podanie doustne

Pavacol-D

Płyn doustny

Podanie doustne

Pholcodine Linctus BP

Roztwór doustny

Podanie doustne

Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United Kingdom Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom

folkodyna

4 2 1 5

mg mg mg mg

folkodyna

5 mg

15

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom

folkodyna

5 mg

Cupal Linctus

Płyn doustny

Podanie doustne

Pseudoefedryna Hydrochloride ; Folkodyna ; Paracetamol

60mg;

Day Nurse

Roztwór doustny

Podanie doustne

Pseudoefedryna Hydrochloride ; Folkodyna ; Paracetamol

30 mg,

Day Nurse

Kapsułka

Podanie doustne

Promethazine Hydrochloride, Paracetamol, Bromowodorek dekstrometorfanu Folkodyna; Pseudoefedryna

10mg

Day and Night Nurse Kapsułka capsules

Podanie doustne

10 mg, 1000 mg

5 mg, 500 mg

500mg 7.5mg 5mg 30mg

16

(nb this is a combination of Day Nurse and Night Nurse capsules in one pack)

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom Ernest Jackson and company Limited, 29 High Street, Crediton, Devon, EX17 3AP, United Kingdom

Folkodyna; Diphenhydramine hydrochloride

3.75mg/5ml; 12.5mg/5ml

Cough Nurse Night Time Syrup

Płyn doustny

Podanie doustne

folkodyna

0.1%w/w

Bell Pholcodine Linctus

Płyn doustny

Podanie doustne

folkodyna

0.2% w/w

Bell Strong Pholcodine Linctus

Płyn doustny

Podanie doustne

folkodyna

0.12%w/w

Potter's Pholcodine cough pastilles

Pastylka twarda

Podanie doustne

17

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

LCM Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH, United Kingdom Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom LPC Medical (UK) Limited, 2 Covent Garden Close, Luton, Bedfordshire, LU4 8QB, United Kingdom

folkodyna

5 mg

Pholcodine Linctus BP

Roztwór doustny

Podanie doustne

Chlorowodorek pseudoefedryny ; Folkodyna ; Chlorowodorek difenhydraminy ; Paracetamol ; Etanol

6.67 mg,

Night time Cold relief

Roztwór doustny

Podanie doustne

Chlorowodorek pseudoefedryny ; Folkodyna ;

6.67 mg/5ml, Day time cold relief 1.67 mg/5ml, 100 mg/5ml

Płyn doustny

Podanie doustne

10 mg

Roztwór doustny

Podanie doustne

1.67 mg, 1.67 mg, 100 mg, 96% 1ml

Paracetamol

folkodyna

18

Hill's Balsam Dry cough liquid

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Mcneil Products Limited, Regulatory Affairs, Dorking Road, Walton Oaks, KT20 7NS, United Kingdom Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom

folkodyna

2 mg

Benylin Children's dry cough

Syrop

Podanie doustne

Chlorowodorek prometazyny; Folkodyna

1.5mg,

Tixylix night cough oral solution

Roztwór doustny

Podanie doustne

Pseudoefedryna Hydrochloride ; Maleinian chlorfenaminy ; Folkodyna

20 mg,

Tixylix cough and Cold

Syrop

Podanie doustne

Folkodyna

4mg

Tixylix Dry cough

Roztwór doustny

Podanie doustne

1.5 mg

2 mg, 5 mg

19

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom

folkodyna

5 mg

Pholcodine Cough Linctus

Syrop

Podanie doustne

folkodyna

10 mg

Strong Pholcodine Linctus BP

Roztwór doustny

Podanie doustne

folkodyna

5 mg

Pholcodine Linctus BP.

Roztwór doustny

Podanie doustne

folkodyna

10 mg

Strong Pholcodine Linctus BP.

Roztwór doustny

Podanie doustne

20

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom

diphenhydramine Chloride ; Folkodyna

12.5 mg

Boots cough relief for Adults Liquid

Roztwór doustny

Podanie doustne

diphenhydramine Chloride ; Folkodyna

12.5 mg,

Boots cough relief for Children Syrup

Roztwór doustny

Podanie doustne

Folkodyna

2 mg

Boots Dry Cough Syrup 6 years+

Syrop

Podanie doustne

Paracetamol, Pseudoefedryna Hydrochloride, Folkodyna

3.333 %w/v, 0.2% w/v,

Boots Night cough relief oral solution

Roztwór doustny

Podanie doustne

Paracetamol ; Chlorowodorek pseudoefedryny ; Folkodyna

3.333 %w/v, 0.2% w/v

Boots Day cold and Flu relief oral solution

Roztwór doustny

Podanie doustne

3.75 mg

1.5 mg

0.033 % w/v

0.033 % w/v

21

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom

Paracetamol ; Chlorowodorek pseudoefedryny ; Chlorowodorek difenhydraminy ; Folkodyna Folkodyna ; Paracetamol ; Pseudoefedryna Hydrochloride

3.333 %w/v, 0.2% w/v,

Boots Pharmacy cold Roztwór doustny and Flu night liquid

Podanie doustne

Boots Pharmacy cold Kapsułka and Flu Day capsules

Podanie doustne

Folkodyna ; Paracetamol ; Diphenhydramine Pseudoefedryna Hydrochloride

5 mg, 500mg, 12.5mg 30mg

Boots Pharmacy Cold Kapsułka and Flu Night Capsules

Podanie doustne

folkodyna

0.1% w/w

Boots Pholcodine Linctus BP

Podanie doustne

0.083% w/v, 0.033 % w/v 5 mg 500mg 30mg

22

Roztwór doustny

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom

Folkodyna; Paracetamol; diphenhydramine hydrochloride; Pseudoefedryna hydrochloride

5mg 500mg 12.5mg

Boots Pharmacy Cold Kapsułka and Flu 24 Hour Capsules

30mg

(Nb this is a pack containing a combination of Day and Night capsules)

Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom

Folkodyna ; Chlorowodorek efedryny ; Maleinian chlorfenaminy

5mg, 8mg,

Cofsed Linctus

Płyn doustny

Podanie doustne

Folkodyna ; Chlorowodorek efedryny ; Maleinian chlorfenaminy

2mg, 4mg,

Cofsed Paediatric Linctus

Płyn doustny

Podanie doustne

folkodyna

5mg

Care Pholcodine 5mg/5ml Oral solution

Płyn doustny

Podanie doustne

Podanie doustne

2mg

1mg

23

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom

folkodyna

2mg

Galenphol Paediatric Płyn doustny Linctus oral liquid 2.0 mg/5ml

Podanie doustne

folkodyna

10mg

Galenphol Strong Linctus

Roztwór doustny

Podanie doustne

folkodyna

5 mg

Covonia Dry cough sugar free formula

Płyn doustny

Podanie doustne

folkodyna

5 mg

Pholcodine Linctus BP

Roztwór doustny

Podanie doustne

24

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Państwo Członkowskie UE/EOG Wielka Brytania

Podmiot odpowiedzialny

Substancja czynna

Moc

Nazwa własna Nazwa

Postać farmaceutyczna

Droga podania

Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom

folkodyna

10 mg

Strong Pholcodine Linctus

Roztwór doustny

Podanie doustne

25

Aneks II Wnioski naukowe i podstawy utrzymania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez EMA

26

Wnioski naukowe Ogólne posumowanie oceny naukowej produktów leczniczych zawierających folkodynę (patrz aneks I) Informacje ogólne Folkodyna jest opiatem o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym stosowanym w objawowym leczeniu kaszlu i przeziębienia u dzieci i dorosłych. Pierwsze badania kliniczne, dotyczące skuteczności folkodyny jako leku przeciwkaszlowego, pochodzą z lat 50. XX wieku. W Unii Europejskiej folkodyna jest od dziesięcioleci dostępna w obrocie jako lek wydawany na receptę albo lek dostępny bez recepty na podstawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu obecnie obowiązujących w Belgii, we Francji, w Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Słowenii i Wielkiej Brytanii. W dniu 28 stycznia 2011 r. Francja wszczęła procedurę arbitrażu na mocy art. 31 dyrektywy 2001/83/WE ze zmianami. Zwrócono się do CHMP o wydanie opinii dotyczącej celowości utrzymania, zmiany, zawieszenia bądź wycofania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych zawierających folkodynę. Zastrzeżenia francuskiej agencji leków wynikają z potencjalnego ryzyka, że stosowanie folkodyny może prowadzić do powstawania IgE-zależnego uczulenia na środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (ang. neuromuscular blocking agents, NMBA). Opublikowano prace sugerujące istnienie związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a krzyżowym uczuleniem na NMBA prowadzącym do rozwoju reakcji anafilaktycznych podczas zabiegu chirurgicznego. Opublikowane dane dotyczą głównie Norwegii i Szwecji gdzie folkodyna nie jest już dostępna w obrocie. We Francji dane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych wskazują na 25-procentowy wzrost liczby przypadków wstrząsu anafilaktycznego po podaniu NMBA w okresie 2008/2009 r. w porównaniu do okresu 2003/2004 r. Zbiega się on z 9-procentowym zwiększeniem stosowania produktów leczniczych zawierających folkodynę we Francji pomiędzy tymi dwoma okresami. W wyniku tego francuska agencja leków zmieniła status leków zawierających folkodynę na wydawane wyłącznie z przepisu lekarza i wszczęła niniejszą procedurę arbitrażu.

Dyskusja naukowa W ostatnich dziesięcioleciach produkty lecznicze zawierające folkodynę były stosowane w szerokim zakresie, co umożliwiło zebranie znacznej liczby danych dotyczących bezpieczeństwa. Większość zdarzeń niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych, piśmiennictwie i podczas obserwacji po wprowadzeniu do obrotu stanowią zaburzenia żołądkowo-jelitowe i zaburzenia psychiczne, które są znanymi i często zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi w przypadku opiatów. Istniejące dane wydają się wskazywać, że folkodyna jest przynajmniej tak samo bezpieczna jak kodeina, a jej korzyścią jest brak takiego samego potencjału do wywoływania uzależnienia. W ostatnich latach obserwacje zespołu badaczy z Norwegii doprowadziły do wysnucia hipotezy, że wysoka częstość stosowania mikstur przeciwkaszlowych w tym kraju miała związek ze wzrostem występowania przeciwciał z klasy IgE przeciw folkodynie, morfinie i suksametonium i w rezultacie z większą częstością występowania pobudzanych przez IgE reakcji anafilaktycznych po podaniu NMBA 1,2 . Na podstawie analiz immunologicznych, w których oceniono częstość występowania przeciwciał przeciwko tym substancjom czynnym w różnych populacjach i częstości zgłaszania reakcji anafilaktycznych związanych ze stosowaniem NMBA podczas znieczulenia naukowcy doszli do wniosku, że wycofanie folkodyny z obrotu w Norwegii doprowadziło, w okresie 1–2 lat, do znacznego stopnia obniżenia poziomu przeciwciał IgE i poziomu przeciwciał IgE przeciwko folkodynie, a w okresie 3 lat — do zmniejszenia częstości występowania anafilaksji po podaniu NMBA. Dane ze Szwecji, gdzie od lat 80. XX w. folkodyna jest niedostępna w obrocie wskazują, tak jak w Norwegii, na zmniejszanie w miarę upływu czasu częstości występowania IgE-zależnego

1

Johansson SGO i wsp. Spożycie folkodyny w kraju i występowanie IgE-zależnego uczulenia; badanie wieloośrodkowe.

Allergy 2010, IV; 65 (4): 498-502. 2

Florvaag E, Johansson SGO, Irgens A, de Pater GH. IgE-zależne uczulenie na środek przeciwkaszlowy folkodynę i

wpływ jego wycofania z obrotu w Norwegii. Allergy 2011; 66: 955-960.

27

uczulenia na folkodynę równolegle ze zmniejszaniem liczby przypadków anafilaksji związanej ze stosowaniem NMBA 3 . Dowody potwierdzające tę hipotezę pochodzą z badań ekologicznych przeprowadzonych przez jeden zespół badaczy, w których polegano na spontanicznych zgłoszeniach działań niepożądanych po podaniu NMBA. Dane ze Szwecji i Norwegii wydają się zgodne, jednakże obserwacje te można wytłumaczyć wpływem innych czynników. W ostatnich latach norweska sieć zgłoszeń przypadków anafilaksji w czasie znieczulenia ogólnego była mniej promowana, zatem istnieje możliwość, że obserwowany spadek zgłoszeń nie odzwierciedla rzeczywistej niższej częstości występowania. Zwrócono także uwagę, że w Norwegii pomimo zmniejszenia liczby zgłoszeń przypadków anafilaksji od czasu wycofania folkodyny nie zaobserwowano zmiany stopnia nasilenia zgłaszanych reakcji. Większość zgłaszanych przypadków stanowią nadal reakcje klasy II i III, tak samo jak w czasie, kiedy folkodyna była jeszcze dostępna w obrocie. Dalsze wątpliwości dotyczące wiarygodności danych budzi brak zgłoszeń przypadków reakcji anafilaktycznych pobudzanych przez IgE po podaniu NMBA w Szwecji od roku 1990, ponieważ, niezależnie od stosowania folkodyny NMBA nadal mogą wywoływać reakcje anafilaktyczne, a dane szwedzkie nie odzwierciedlają tej zakładanej podstawowej częstości występowania. W przypadku państw o małej liczbie mieszkańców, jakimi są Norwegia (4,8 mln) i Szwecja (9,3 mln) w wyjaśnieniu tych odkryć znaczenie mogą mieć inne czynniki współistniejące, takie jak zmiana procedur stosowanych podczas znieczulenia, rodzaj produktów stosowanych podczas znieczulenia i ogólne stosowanie NMBA. Nawet przy założeniu, że istnieje biologiczne prawdopodobieństwo uczulenia na folkodynę i że spontaniczne zgłoszenia przypadków odzwierciedlają rzeczywistą częstość występowania reakcji anafilaktycznych podczas zabiegów chirurgicznych za ich występowanie odpowiedzialne mogą być również różne inne czynniki. Jeśli rzeczywiście inne substancje zawierające czwartorzędowe jony amonowe mają zdolność wzbudzania uczulenia krzyżowego na NMBA i jeśli takie substancje znajdują się w wielu produktach obecnych gospodarstwach domowych swoistość IgE wobec folkodyny musi być poddana pod wątpliwość. To może tłumaczyć, dlaczego dane z krajów, takich jak USA i Holandia nie pasują do hipotezy folkodyny: w tych krajach pomimo braku dostępności folkodyny stwierdzono wysoką częstość występowania przeciwciał IgE przeciwko folkodynie i morfinie. Wreszcie, nawet jeśli częstość występowania uczulenia jest wysoka, kliniczne znaczenie tych odkryć jest niejasne. Kolejnym zagadnieniem wymagającym rozważenia jest rzadkie występowanie reakcji anafilaktycznych na samą folkodynę. Opisano bardzo niewielką liczbę przypadków dla substancji, która jest szeroko stosowana od dziesięcioleci, a w niektórych państwach jest nawet dostępna bez recepty.

W celu uzyskania porady w tej kwestii CHMP skonsultował się z powołaną ad hoc grupą ekspertów, w której skład weszli głównie immunolodzy i anestezjolodzy. Opinie grupy w odniesieniu do mocy dowodów na poparcie związku pomiędzy ekspozycją na folkodynę i reakcjami uczuleniowymi na NMBA były podzielone, jednakże uznano, że jest to kwestia, która wymaga dalszych badań. Większość ekspertów uznała, że chociaż istnieje możliwość uczulenia na folkodynę i rozwoju reakcji alergicznej po podaniu NMBA obecnie istniejące dowody są słabe, głównie z uwagi na niezgodności i obciążenie metodologiczne. Na poparcie tej opinii niektórzy eksperci powołali się na dane amerykańskie wskazujące na istnienie uczulenia nawet przy braku stosowania folkodyny, co umacnia pogląd, że inne substancje są w stanie wywołać ten rodzaj uczulenia krzyżowego. Inni eksperci zakwestionowali swoistość testów stosowanych przez grupę badaczy norweskich w celu wykrycia IgE-zależnego uczulenia na folkodynę, zwrócili uwagę na brak ścisłych kryteriów kwalifikacji anafilaksji podczas badań (np. włączenie przypadków ustępujących samoistnie lub przypadków o łagodnym przebiegu) i odnieśli się także do zastosowania spontanicznych zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w celu ustalenia częstości występowania anafilaksji związanej z NMBA. Wyrażono rozbieżne opinie w odniesieniu do mocy dowodów epidemiologicznych, których podstawą były doświadczenia szwedzkie i norweskie i pseudoeksperyment wynikający z odstawienia leku w tych dwóch państwach w różnym czasie oraz biologicznego prawdopodobieństwa tej hipotezy.

3

Johansson SGO i wsp. Anafilaksja wywołana przez folkodynę w Szwecji przed 30 laty. Allergy 2009; 64: 820821. 28

Eksperci uznali także, że decyzja o zastosowaniu NMBA opiera się na potrzebie klinicznej i nie można jej uniknąć niezależnie od stosowania folkodyny w przeszłości. Dlatego obecnie nie przeprowadza się badania ekspozycji na folkodynę przed znieczuleniem, co byłoby procesem trudnym, jako że większość pacjentów albo nie będzie wiedziała, albo nie będzie pamiętała, że ją stosowała. Uznano, że badanie ekspozycji na folkodynę, kiedy w rzeczywistej sytuacji życiowej specjaliści nie są w stanie uwzględnić tego czynnika w praktyce klinicznej nie przyniesie korzyści i nie wpłynie na praktykę stosowaną podczas znieczulenia. Wiele publikacji naukowych wskazuje na ośrodkowe działanie przeciwkaszlowe opiatów i w szczególności folkodyna jest stosowana w tym wskazaniu od lat 50. XX wieku. Jako że jest to stary produkt leczniczy, metodologia stosowana w większości badań dotyczących skuteczności folkodyny w świetle nowoczesnych standardów będzie uznana za słabą. W większości badań nie było odpowiednich grup kontrolnych, w których stosowano aktywne leczenie lub placebo, a w niektórych badaniach stosowano leki złożone, co sprawia, że trudno jest wyodrębnić i zmierzyć skuteczność pojedynczego składnika — folkodyny. Nie przeprowadzono badania do oceny długoterminowego wpływu folkodyny. Niemniej jednak istniejące dane są zgodne i potwierdzają skuteczność folkodyny w leczeniu ostrego suchego kaszlu. W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Zambona, z randomizacją i ślepą próbą opublikowanym w 2006 r., w którym porównano folkodynę i dekstrometorfan wykazano zbliżoną skuteczność tych leków w łagodzeniu suchego kaszlu. Badanie to ma ograniczenia, takie jak brak grupy kontrolnej placebo oraz niezatwierdzony i subiektywny charakter wyników (częstość i nasilenie kaszlu), ale wpływ obserwowano bardzo wcześnie w przebiegu leczenia. Wyniki potwierdzają skuteczność folkodyny w leczeniu ostrego suchego kaszlu.

Wnioski i zalecenia Po rozważeniu wszystkich powyżej omówionych kwestii CHMP uznał, że dowody na związek pomiędzy stosowaniem folkodyny a reakcjami anafilaktycznymi po podaniu NMBA są pośrednie, niezupełnie zgodne i nie popierają wniosku, że istnieje istotne ryzyko krzyżowego uczulenia na NMBA i w następstwie rozwoju anafilaksji podczas zabiegu chirurgicznego. Aby wyjaśnić możliwość związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a anafilaksją związaną z NMBA, potrzebne są dalsze dane. Dlatego Komitet uznał, że na podstawie obecnie dostępnych danych korzyści wynikające ze stosowania folkodyny w leczeniu suchego kaszlu przewyższają ryzyko, a stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających folkodynę w leczeniu suchego kaszlu jest korzystny w normalnych warunkach stosowania. Tak więc Komitet zalecił utrzymanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów zawierających folkodynę. Niemniej jednak Komitet uznał, że należy prowadzić dalsze badania dotyczące możliwości związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a anafilaksją związaną ze stosowaniem NMBA. W tym celu podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu powinny przeprowadzić badanie kliniczno-kontrolne zgodnie z opisem zamieszczonym w aneksie III do tej opinii. Projekt protokołu badania należy przedłożyć CHMP w ciągu 3 miesięcy od wydania opinii przez Komisję. Biorąc pod uwagę, że w ramach tej procedury: - CHMP ocenił już dostępne obecnie dowody przekazane z państw członkowskich na ten temat i podczas oceny mógł stwierdzić braki. - wstępne propozycje protokołu badania przekazane przez różne podmioty odpowiedzialne zostały juz poddane przeglądowi przez CHMP podczas niniejszej procedury arbitrażu, Komitet uważa, że ważna jest koordynacja przeglądu protokołu badania kontrolnego w celu zagwarantowania, że badania są odpowiednie do uzyskania danych koniecznych do oceny możliwości związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a reakcjami anafilaktycznymi związanymi z NMBA.

29

Podstawy utrzymania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Komitet dokonał oceny dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności folkodyny, w szczególności danych na poparcie związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a rozwojem anafilaksji związanej z NMBA. Komitet uznał, że dowody na potwierdzenie związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a rozwojem anafilaksji związanej z NMBA są pośrednie, niezupełnie zgodne i zatem nie popierają wniosku, że istnieje istotne ryzyko uczulenia krzyżowego na NMBA i w następstwie rozwoju anafilaksji podczas zabiegu chirurgicznego. Komitet uznał także, że dane z badań klinicznych i obserwacje po wprowadzeniu do obrotu przy szerokim zakresie stosowania wskazują na skuteczność folkodyny w leczeniu suchego kaszlu. Dlatego Komitet uznał, że na podstawie obecnie dostępnych danych stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających folkodynę w leczeniu suchego kaszlu jest korzystny w normalnych warunkach stosowania. Komitet zalecił utrzymanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych wymienionych w aneksie I. Warunki pozwoleń na dopuszczenie do obrotu zamieszczono w aneksie III.

30

Aneks III Warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

31

Właściwe organy krajowe koordynowane w stosownych przypadkach przez referencyjne państwo członkowskie powinny dopilnować, aby podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dopełniły następujących warunków: W celu dalszego zbadania możliwości związku pomiędzy stosowaniem folkodyny a reakcjami anafilaktycznymi związanymi z NMBA należy przeprowadzić badanie kliniczno-kontrolne. Projekt protokołu należy przedłożyć do oceny i zatwierdzenia przez CHMP w ciągu 3 miesięcy od wydania opinii przez Komisję. Końcowy raport badania należy przedstawić właściwym organom krajowym do grudnia 2016 r.

32