Madencilik Teknolojisi

Madencilik Teknolojisi Güvenli ve ekonomik malzeme transferi Industrial Technology Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas TS_3881_2_Mining.indd 1...
Author: Ekin Yavuz
5 downloads 0 Views 7MB Size
Madencilik Teknolojisi Güvenli ve ekonomik malzeme transferi

Industrial Technology Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas

TS_3881_2_Mining.indd 1

03.09.2014 13:39:56

Cevher atığı pompalama Yılda 365 gün ve günde 24 saat Putzmeister Hidrolik Tahrikli Pozitif Deplasman Pompa üniteleri, madencilik uygulamalarından elde edilen cevher atığını ya yer altı geri besleme sistemlerine ya da 2-3 kilometre veya daha uzun mesafelerde yer alan depolama alınlarına pompa çıkışı iletim hatları sayesinde transfer eder.

HSP Serisi Yatak Valf Pompa

Güçlü Çözümler Tazmanya’da yer alan Bulyanhulu altın madeni hem geri besleme uygulaması için yeraltı operasyonuna hem de cevher atıkları için ayrı bir macun depolama alanına sahiptir. Bu operasyonlar 2001 ylında faaliyete geçirilmiştir. 2 adet 315 kW Hidrolik güç üniteleri ve 2 adet HSP 25100 HP Çift Piston Pompalar, 80 m3/saat kapasiteler ve 8 Mpa (1160 psi) çıkış basınçları için dizayn edilmiştir. 2 adet pompa sistemi yan yana yerleştirilmiş ve 1 adet 200 mm ortak iletim hattına bağlantıları yapılmıştır. Yüksek basınç damperi, iletim hattı içerisindeki azami basıncı azaltmak için entegre edilmiştir.

2

TS_3881_2_Mining.indd 2

03.09.2014 13:40:06

HSP 25100 HP – Maden cevher atıkları ve uçucu küller için Yüksek Performans Pompası

Bir bakışta Piston Pompalarının Faydaları ■■

■■

■■ ■■

■■

■■

Uzun mesafelerde macun malzeme pompalanabilir üksek konsantrelerde transfer Y ve düşük su kullanımı Çevreye en az su sızıntısı tık depolamada indirgenmiş set A başarısızlık riski eleneksel atık tesisi inşaatı ile G ilgili maliyetlerin macun dolgu duranlığı ile indirgenmesi acun dolgu pompalanması M sayesinde alışılagelmiş çamur istiflemesine nazaran gerekli olan atık bertaraf alan ölçülerinin minimize edilmesi

Atık cevher transfer iletim hattı 3

TS_3881_2_Mining.indd 3

03.09.2014 13:40:17

Geri Besleme/Dolgu Uygulaması Güvenli ve ekonomik “Kes ve Doldur” gibi ileri madencilik metotları, güvenlik faktörleri ve ekonomik nedenler ile birlikte çevre koşulları gibi nedenler geri besleme uygulaması için bazı ana argümanlardır. Hem Transfer tüp (KOS modeli) / Yatak Valf (HSP modeli) Putzmeister Çift Piston Pompaları hem de beraberlerindeki ZX iletim hat sistemleri geri besleme sistemlerinin temelinde yer alır. Macun geri besleme projeleri için Putzmeister pompaları, iletim hattı sistemleri içerisindeki yüksek basınçların sağlanmasına ve seri bağlı santrifüj pompalara ihtiyaç duyulmadan uzun mesafelere malzeme transferinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Pompalama mesafeleri, merkez yer üstü karıştırma tesislerinden yer altı geri besleme alanlarına ara bir istasyona ihtiyaç duyulmadan 11 km’lik mesafelere ulaşmaktadır.

Batı Avustralya/Plütonik Altın Madeni’ndeki emme kanalıyla pompalama

Bazı diğer sistem yetenekleri ise: ■■ ■■

■■

■■

400 m3/saat’ e kadar çıkış kapasitesi 15 Mpa (2175 psi) kadar orta büyüklükteki malzeme naklinde operasyonel basınçlar 2 5 MPa (3625 psi) kadar dizayn edilmiş iletim hatları Aşındırıcı malzemeler için uygun

A Geri Besleme/Dolgu Sistemi B Cevher C1 Üst üretim bacası C2 Alt üretim bacası D Değirmen kuyusu E Dolgu borusu F Boşatma bunkeri G Bariyer topuğu ➞ Değiştirme yönü ➞ Ayna ilerleme yönü

Azami basıncı düşürmek için PCF kontrol ile 2 adet HSP 25100 Pompa Sistemleri (Lisheen Kurşun/Çinko Madeni, İrlanda)

Sistem avantajları ■■

■■

■■ ■■

Geri besleme/Dolgu ile yukarıya doğru kazıların sistematik açıklaması

■■

 apalı ocak madenciliği atık devresi K ‘maden > proses > maden’ aden çalışma alanlarının M iyileştirilmiş istikrarı Limit tenör artışı alzeme için iletim hattı bünyesinM deki hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış taşıma yolu rtırılmış çalışma ve işletme A güvenliği

4

TS_3881_2_Mining.indd 4

03.09.2014 13:40:47

– İnce taneli çamurlar ve macunlar için Putzmeister Sabit Debi Uzun ömürlü iletim hatları ve gürültü kirliliği için çözümler Yatak valfileri sistem değişimleri boyunca basınç farklılıkları redüksiyonu için Putzmeister HSP Model pompalar, “PCF” kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Her bir hidrolik sürücülü silindir kendi hidrolik devresine sahiptir. Hidrolik sürücülü silindirler, kontrol sistemi tarafından yaklaşık bir sabit debi için birbirleri ile senkorize edilmiştir. PCF ile HSP Pompaları birçok malzeme nakli için uygundur. Örneğin;

■■

■■

■■

 80 katı içeriğine kadar parçacık % boyutu 1000 μm altında mineral esaslı yüksek yoğunluklu katılar (cevher atıkları)

Sistem avantajları ■■

 aden proses suyu, mineral çamuru M ve macun gibi aşındırıcı malzeme içerikleriyle akışkanlar

■■

 em ince taneli macun hem de H çamur olarak elektrostatik filtre (ESP) küllü

■■

■■

■■

■■

Sürtünme kayıpları içinde 15 MPa (2175 psi) basınç değerlerine kadar iletim hattı içinde düşük titreşim ile sabit debi ıkış beslemesindeki boşlukları Ç düşürmek için ön sıkışma sağlaması eredeyse sabit çıkış akış hızı N temini zellikle çamur atıklarla birlikte Ö titreşimi minimize etmesi ağlantı ve iletim hattı kullanım B ömrünü artırması zellikle çamur atıklarla birlikte Ö daha sessiz çalışma

PCF ile HSP pompası pompalama basınç karakteristiği İletim hattı basınç diyagramı 8 MPa / kapasite 130 m 3 /saat

HSP 25100 HPS

TS_3881_2_Mining.indd 5

PCF valfler

Hidrolik Güç Ünitesi HA 400 + 400 E-SP

5

03.09.2014 13:40:51

Maden susuzlaştırması Yukarı noktalara doğru şlam nakli – yüksek performans

Sistem avantajları ■■

Bütün yer altı madenleri maden susuzlaştırma sistemine ihtiyaç duyar. Maden proses suyunun çamur/balçık ile dolması ve pislenmesi durumunda Putzmeister güvenilir aşınmaya karşı dirençli çözümler sunar. Bu uygulamada sıkca kullanılan santrifüj pompalar yüksek operasyon maliyetleri oluştururlar.

6

TS_3881_2_Mining.indd 6

■■

■■ ■■

Enerji ihtiyaçlarını % 25 oranlarda düşürmesi apasite artışı - 15 MPa (2175 K psi) basınçlarda 2.7 m/s akım hızlarında 250 m³/saat kapasite malzeme pompalanır.

■■

■■

Sabit katı konsantrasyonu 2 .5 metre büyüklükteki besleme silindir uzunluğu düşük aşınma ve sessiz çalışmayı garanti eder

■■

 üvenilir teknoloji kullanılabilirliği G artırır ve önemli ölçüde bakım maliyetlerini düşürür utzmeister pompalar tam otomatik P olup 7gün/saat 24 saat/gün ile kesintisiz işletmeye olanak sağlamaktadır. üşürülmüş maden ocağı su kuyusu D susuzlaştırma maliyeti

HSP Pompalar yer altında iş başında

03.09.2014 13:40:57

Kömür çamuru nakli Geleneksel enerji santrallerindeki kömür çamuru veya diğer çamurların kombine yakılması için komple sistemler Uluslararası mühendislik şirketleri ile birlikte Putzmeister, enerji tesisleri için birçok güvenilir çamur nakil sistemlerine sahiptir. Küresel var oluş amacımız, Dünya üzerindeki bütün projelerde teknoloji ve servis hizmetleri desteği ile güvenilir, uzun ömürlü ve tasaruflu ekipmanları müşterilerimize ulaştırmaktır. Yakıt maliyeti enerji tesisleri işletmelerindeki en önemli ekonomik faktördür. Bu nedenle alternatif yakıtların birincil yakıt kullanımını düşürmesi günden güne önemli bir hal almaktadır. Bitümlü veya linyit enerji santrallerindeki alternatif yakıtlar: ■■

■■

■■

 ömür işleme tesislerinden gelen K kömür çamuru E vsel atık su arıtma tesislerinden gelen balçık ve çamurlar Endüstriyel işletmelerden gelen uygun kalorifik değerlere sahip diğer malzemeler

Jaworszno Enerji Santrali, Katowice/Polonya Yüksek Yoğunluklu Katı Pompası KOS

Aşağıdaki ekipman setleri baz alınarak güvenilir ve düşük maliyetli etkili çözümler: ■■

■■

■■

Karşılama tesisleri (eğer çamurlar başka bir lokasyondan kamyon ile sevk ediliyor ise) Yakma prosesine kesintisiz besleme temin etmek etmek için depolama siloları omple güzergah esnekliği K sağlayan iletim boruları sayesinde çamur nakli

% 70 yoğunluklara kadar kömür çamuru

TS_3881_2_Mining.indd 7

■■

■■

 abancı madde seperatörleri, Y yakma prosesi için uygun olmayan iri malzemelerin yakalanmasını sağlar ağ enjeksiyon sistemleri, uzun Y mesafe malzeme transferleri için sürtünme kayıplarını düşürür

7

03.09.2014 13:41:07

Kül transferi Yüksek yoğunluklu çamurlar olarak ekonomik uçucu ve taban külü transferi Kömür yakıtlı enerji tesislerindeki, elektrofiltrelerden gelen uçucu kül veya kazanlardan gelen taban külleri gibi kömür yakımından sonra elde edilen atık küller, bertaraf edilmek veya tesisten uzaklaştırılmak zorundadır. Birçok uçucu ve taban külleri, yapay setler oluşturacak şekilde uzak mesafelere pompalanmaktadır. Putzmeister KOS Tipi piston pompaları kullanımı ile uçucu ve taban kül karışımı da işletme endişesi olmadan başarı ile pompalanabilmektedir. Puztmeister KOS tipi piston pompaların giriş ve çıkışları arasında valf olmamasından dolayı en iri parçacıklar bile kesintisiz işletme ile pompalanabilmektedir. Yüksek kuru katı konsantrasyonlu malzemeler nakledilebilmekte ve bu sayede su konsantrasyonu minimize edilebilmektedir. Düşük su konsantrasyonu sayesinde pasa/depolama alanı kullanım süreleri artırılmakta veya daha küçük pasa/depolama alanları dizayn edilebilmektedir. Ayrıca kirlenmiş su, çevresel açıdan büyük miktarda minimize edilebilmektedir.

Sol: S Tüp KOS Serisi Sağ: Uçucu kül kısa sürede betonlaşır ■

Sistem avantajları ■■ ■■

■■

Düşük su gereksinimleri üşürülmüş atık alanı set D başarısızlık riski ızıntı ve buharlaşmalardan dolayı S düşürülmüş su kaybı

■■

Düşük temiz su kullanımı

■■

Düşürülmüş toz potansiyeli

■■

 üşürülmüş dolgu tesisi kullanım D alanı

■■

Yüksek kullanılabilirlik

■■

Uzun servis ömrü

■■

Düşük bakım ve işletme maliyeti

■■

Servis dostu

Uçucu ve taban külleri için KOS 25100 pompa tesisatı (Kogan Creek, Avusturalya)

8

TS_3881_2_Mining.indd 8

03.09.2014 13:41:16

Atex normlarına uygun kömür madenleri için beton ve harç sistemleri Hedeflenen maden havalandırması için tünel tahkimatları oluşturma

BSM 1002 ile uygulamalar

Madencilik firmaları, yeraltı çalışmalarının daha ekonomik ve güvenli hale getirebilmek için çoğu zaman yollar aramaktadır. Bu özellikle kömür madenciliği firmaları için geçerlidir. BSM 1002 ile hem karıştırma hem de beton veya çimento ile karıştırılmış diğer mineral malzemeler gibi yapı malzemelerinin istenilen bölgeye pompalanması mümkündür.

Maden güvenliğini artırmak üzere ulaşım yolu barajlarının inşa edilmesi

BSM 1002, kömür madenciliği kullanımı için S-transfer tüpü ile donatılmış çok amaçlı harç ve beton pompasıdır. BSM, uzun mesafelerde yüksek basınçla pompalama yapmak için özel olarak dizayn edilmiştir ve beton veya harç püskürtme uygulaması, geri besleme ve enjeksiyon uygulamalarında kullanılmaktadır. Kuru yapı malzemesi nakli için kesintisiz mikser ile teçhizatlandırılmıştır.

■■

■■ ■■

■■

■■

 laşım yollarına pasa alanından U metan emisyonunun düşürülmesi Gaz drenaj sistemlerine destek üşürülmüş tahkimat arkası D tehlikeli yangınlar laşım yollarının ikinci kez U kullanılması için ömürlerinin uzatılması apı malzemesi olarak kereste Y yerine beton kullanımı

Ulaşım yollarının sürülmesi sırasında çelik tahkimatların harç ile doldurulması BSM 1002 ulaşım yolları tahkimatı için hazır

■■

■■

■■

 ert inşaat malzemeleri ile hızlı S güçlendirme sağlanması ile çelik bağların deformasyonunun azaltılması elik bağ ve ana kaya arasındaki Ç kontağın iyi olması zunayak ve ulaşım yollarının U kesiştiği bölgenin kontrolunun iyileştirilmesi

Islak püskürtme ■■

 laşım yollarının sürülmesi U sırasında hızlı tahkimat

■■

Artırılmış güvenlik

■■

Tozsuz püskürtme

■■

Düşük rezonans

BSM 1002 Atex normlarına uygun mikser ile beton pompası

9

TS_3881_2_Mining.indd 9

03.09.2014 13:41:21

Püskürtme beton/Şatkrit sistemleri Zorlu çalışma koşulları altında güvenli yerüstü desteği Madenlerde, yer üstü desteği için püskürtme beton gün geçtikçe çok daha ilişkili hale gelmiştir. Yer altı çalışmalarında püskürtme beton kullanımı gerekli yapı malzemesi ile birlikte püskürtme ekipmanları temini gibi lojistik problemler ile başlar ve gerekli görülen maden duvarlarında/aynalarda malzeme dökümü ile biter. Putzmeister, yer üstünde yer alan beton karıştırma tesislerinden yer altındaki galeri püskürtme beton kaplamalarına kadar paket çözümleri sunan sistem tedarikçisidir. Bugün madencilik endüstrisi için çeşitli yapı malzemesi kullanımı, güvenli bir çevre oluşturmak ve çetin jeolojik tabakalara rağmen yüksek performans elde etmek amacıyla hayati önem taşımaktadır. Çimento esaslı yapı malzemeleri özellikle yer üstü konsolidasyonu, hava sızdırmazlığı ve madenlerdeki farklı yapı işlerinde kullanılır. Putzmeister madencilik endüstrisi için uzman iş ortağı olup madencilik şirket sahipleri ve operatörleri için güvenilir, müşteri odaklı çözümler temin etmektedir. İlgili iş ortaklarımız ve partnerlerimiz ile birlikte malzeme hazırlaması ve transfer ve yapı malzemesi kullanımını içine alacak bir şekilde paket çözümler sunabilmektedir.

Madencilik uygulamaları için sistemler Yerüstü madenciliği

Yer altı sert damar madenciliği ■■

Mobil püskürtme beton ekipmanları

■■

Yerleşik transfer sistemleri

■■

Mobil transfer sistemleri

■■

■■

Z emin sağlamlaştırma, enjeksiyon ve kaya saplaması

■■

Basamak/Graden stabilizasyonu

Sızdırmazlık

10

TS_3881_2_Mining.indd 10

03.09.2014 13:41:32

Madencilik endüstrisi için komple sistemler Tek bir kaynaktan sistem mühendisliği Putzmeister, pompa sistemelerine ek olarak madencilik endüstrisi için komple proje çözümleri sunar. Depolama siloları, karıştırma tesisleri, hat temizleme ekipmanları ve iletim hatları pompa ürün yelpazesine ek ürünlerdir. Mühendislik ve teknik departmanlardaki takımlarımız, müşterilerimiz ile en uygun çözümleri tanımlamak için iş birliği içerisinde olup yeni yapılar ve uygulamalar için temel oluşturarak müşterilerimizin tesislerinde yer alan mevcut bileşenlerine yol gösteren çözümler sunmaktadır. Ancak Putzmeister gereklilikleri tesis tedarik ve kurulumlar ile bitmemektedir. Tesiste bulunan çalışanların eğitimleri, tesisteki aşınma parçalarına ait depolama bölümlerinin ayarlanması, kendine has servis hizmetleri ve işletme için bakım kılavuzları gibi ek hizmetlerimiz; Putzmeister kalite, güven ve sağlamlığını destekleyen önemli etmenlerdir.

Uzun ömürlü iletim hattı sistemleri – yüksek basınç ve aşındırıcı malzemelere karşı son derece dirençli Yüksek basınç altında pompalama Özellikle iletim hattı üstünde yer alan yüksek ihtiyaçların bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilmektedir. Bunlar kesinlikle sızdırmaz, durağan ve aşınmaya karşı dirençli olmak zorundadır. Putzmeister ZX iletim hattı sistemleri bu kriteleri rahatlıkla yerine getirmektedir ve durağanlık ve uzak mesafe yerleşimi için idealdir.

Mikser ve Jumbo Tekne (JT 7000) ile KOS 2180 HP Piston Pompa

Ancak sistem çalışma sahalarının ötesinde geniş yelpazede endüstriyel uygulamalar içinde özellikle erkek flanşlar (ZXV) ve dişi flanşlar (ZXM) arasındaki bağlantı sayesinde oluşan mükemmel sızdırmazlık denenmiş ve test edilmiştir. Bu durumda bir oluk içerisine yerleştirilen O-ring, montaj sırasında yerine sıkıca preslenmiş presli conta gibi işlev görür. Bu yolla özellikle ZX sistemi, bir hayli akıcı malzemeler ve atımlı basınçlar için uygundur. Yüksek basınç direncine ek olarak 11 mm‘ ye kadar et kalınlıkları da uzun aşınma ömrüne katkı sağlamaktadır.

11

TS_3881_2_Mining.indd 11

03.09.2014 13:41:37

Pompa tipi

Uygulama alanı

Çıkış

Basıncı

KOS-Serileri S-Tüp Pompa

Geri besleme ve iri taneli çamurların ve macun pompalama

10 – 400 m3/saat

15 MPa (2175 psi) basınçalara kadar

Pompa çıkış ağzının 2/3 oranındaki parçacık büyüklüğündeki yabancı malzemeler sorunsuz olarak taşınabilmektedir.

HSP-Serileri Yatak Valf Pompa

İnce taneli çamurlar ve cevher atığı gibi macunlar, maden tesisi suyu, uçucu küller

10 – 250 m³/saat

15 MPa (2175 psi) basınçalara kadar

KOV-Serileri Küresel Vanalı Pompa

Kömür atıkları, cevher atıkları, harç ve su kuyusu çamurları gibi ince taneli çamurların 8MPa basınçlara kadar yüksek basınç pompalama

10 – 70 m³/saat

8 MPa (1160 psi) basınçalara kadar

Hidrolik Güç Ünitesi ve Kontrol Kabini

Bütün Putzmeister pompaları, hidrolik güç ünitesi ile çalışır

Performans:

5,5 – 1800 kW

Putzmeister Solid Pumps Türkiye Hastane Mah.Hadımköy İstanbul Cad. No: 62 Hadımköy / İstanbul Tel. +90 212 771 55 00 Fax +90 212 771 55 09 [email protected]

TS_3881_2_Mining.indd 12

Right to make technical amendments reserved © by Putzmeister Solid Pumps GmbH 2014 All rights reserved Printed in Germany (11409Sc) TS 3881-2 TR

Bütün uygulamalar için doğru pompa

Industrial Technology Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas

03.09.2014 13:41:46