LO 1

1

8:00-8:45

2

8:45-9:30

3

9:40-10:25

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:05-12:50

7

13:00-13:45

8

13:45-14:30

9

14:40-15:25

10

15:25-16:10

11

16:20-17:05

12

17:05-17:50

13

18:00-18:45

14

18;45-19:30

LO 2

LO 3

LO 4

LO 5

9.05.2015 9.05.2015 9.05.2015 9.05.2015 9.05.2015 sb sb sb sb sb fizyka matematyka geografia j.angielski P j.polski W. Pograniczny A. Kucharczyk

fizyka

matematyka geografia

W. Pograniczny A. Kucharczyk

fizyka

E. Janeczek

matematyka geografia

W. Pograniczny A. Kucharczyk

fizyka

E. Janeczek

E. Janeczek

matematyka geografia

W. Pograniczny A. Kucharczyk

biologia

j.polski

E. Ujejska

A. Wawrzyniak

biologia

j.polski

E. Ujejska

A. Wawrzyniak

biologia

j.polski

E. Ujejska

A. Wawrzyniak

biologia

j.polski

E. Ujejska

A. Wawrzyniak

E. Janeczek

M. Jankowiak

A. Wawrzyniak

j.angielski P

j.polski

M. Jankowiak

A. Wawrzyniak

j.angielski P

j.polski

M. Jankowiak

A. Wawrzyniak

j.angielski P

j.polski

M. Jankowiak

A. Wawrzyniak

LO 6 9.05.2015 sb

j.angielski matematyka geografia M. Jankowiak A. Kucharczyk

E. Janeczek

j.angielski matematyka geografia M. Jankowiak A. Kucharczyk

E. Janeczek

j.angielski matematyka geografia M. Jankowiak A. Kucharczyk

E. Janeczek

j.angielski matematyka geografia M. Jankowiak A. Kucharczyk

j.polski

j.angielski

WOS

A. Wawrzyniak

M. Jankowiak

D. Gadowicz

j.polski

j.angielski

WOS

A. Wawrzyniak

M. Jankowiak

D. Gadowicz

j.polski

j.angielski

WOS

A. Wawrzyniak

M. Jankowiak

D. Gadowicz

j.polski

j.angielski

WOS

A. Wawrzyniak

M. Jankowiak

D. Gadowicz

E. Janeczek

geografia matematyka E. Janeczek

A. Kucharczyk

geografia matematyka E. Janeczek

A. Kucharczyk

geografia matematyka E. Janeczek

A. Kucharczyk

geografia matematyka E. Janeczek

A. Kucharczyk

UWAGA!

1

8:00-8:45

2

8:45-9:30

3

9:40-10:25

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:05-12:50

7

13:00-13:45

8

13:45-14:30

9

14:40-15:25

10

15:25-16:10

11

16:20-17:05

12

17:05-17:50

13

18:00-18:45

14

18;45-19:30

DSAR 4

DSI 1

DSI 4

DSR 1

DSR 4

9.05.2015 sb PAIOMA

9.05.2015 sb DiNUTK

9.05.2015 sb PP

9.05.2015 sb

9.05.2015 sb PP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

P. Żarnecki

P. Żarnecki

PAIOMA

DiNUTK

PP

PP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

P. Żarnecki

P. Żarnecki

PAIOMA

DiNUTK

PP

PP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

P. Żarnecki

P. Żarnecki

PAIOMA

DiNUTK

PP

PP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

P. Żarnecki

P. Żarnecki

PAIOMA

DiNUTK

PP

PP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

P. Żarnecki

P. Żarnecki

PAIOMA

DiNUTK

PP

PP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

P. Żarnecki

P. Żarnecki

PAIOMA

UTK

PAI

Z. Słowińska

M. Pochwatko

L. Szpiech

PAIOMA

UTK

PAI

Z. Słowińska

M. Pochwatko

L. Szpiech

PAIOMA

UTK

PAI

Z. Słowińska

M. Pochwatko

L. Szpiech

PAIOMA

UTK

PAI

Z. Słowińska

M. Pochwatko

L. Szpiech

PAIOMA

UTK

PAI

BWIP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

L. Szpiech

K. Dukiel

PAIOMA

UTK

PAI

BWIP

Z. Słowińska

M. Pochwatko

L. Szpiech

K. Dukiel

BWIP K. Dukiel

BWIP K. Dukiel

UWAGA! zajęcia, które są na błękitnym tle odbywają się w pracowniach przy ul. Krupniczej 2/4

DSBHP 1 DSBHP 3

1

8:00-8:45

2

8:45-9:30

3

9:40-10:25

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:05-12:50

7

13:00-13:45

8

13:45-14:30

9

14:40-15:25

10

15:25-16:10

11

16:20-17:05

12

17:05-17:50

13

18:00-18:45

14

18;45-19:30

JSOŚ 2

DSK 1

DSK 4.1

DSK 4.2

9.05.2015 sb ZWŚP

9.05.2015 sb ZSBHP

9.05.2015 sb PP

9.05.2015 sb KPIUTSD

9.05.2015 sb PP

9.05.2015 sb PP

E. Kucharczyk

B. Gołębska

P. Żarnecki

U. Górniak

P. Żarnecki

P. Żarnecki

ZWŚP

ZSBHP

PP

KPIUTSD

PP

PP

E. Kucharczyk

B. Gołębska

P. Żarnecki

U. Górniak

P. Żarnecki

P. Żarnecki

ZWŚP

ZSBHP

PP

KPIUTSD

PP

PP

E. Kucharczyk

B. Gołębska

P. Żarnecki

U. Górniak

P. Żarnecki

P. Żarnecki

ZWŚP

ZSBHP

PP

KPIUTSD

PP

PP

E. Kucharczyk

B. Gołębska

P. Żarnecki

U. Górniak

P. Żarnecki

P. Żarnecki

ZWŚP

ZSBHP

PP

KPIUTSD

PP

PP

E. Kucharczyk

B. Gołębska

P. Żarnecki

U. Górniak

P. Żarnecki

P. Żarnecki

ZWŚP

ZSBHP

PP

KPIUTSD

PP

PP

E. Kucharczyk

B. Gołębska

P. Żarnecki

U. Górniak

P. Żarnecki

P. Żarnecki

ZWŚP

ZSBHP

OOŚ

ZPIUDSC

ZPIUDSC

E. Kucharczyk

B. Gołębska

L. Kozik

U. Górniak

M. Gawin

ZWŚP

ZSBHP

OOŚ

ZPIUDSC

ZPIUDSC

E. Kucharczyk

B. Gołębska

L. Kozik

U. Górniak

M. Gawin

ZWŚP

ZSBHP

OOŚ

ZPIUDSC

ZPIUDSC

E. Kucharczyk

B. Gołębska

L. Kozik

U. Górniak

M. Gawin

PPP

ZSBHP

OOŚ

ZPIUDSC

ZPIUDSC

B. Czajka

B. Gołębska

L. Kozik

U. Górniak

M. Gawin

PPP

ZSBHP

OOŚ

ZPIUDSC

ZPIUDSC

B. Czajka

B. Gołębska

L. Kozik

U. Górniak

M. Gawin

PPP

ZSBHP

OOŚ

ZPIUDSC

ZPIUDSC

B. Czajka

B. Gołębska

L. Kozik

U. Górniak

M. Gawin

ZPIUDSC

ZPIUDSC

U. Górniak

M. Gawin

ZPIUDSC

ZPIUDSC

U. Górniak

M. Gawin

UWAGA! zajęcia, które są na błękitnym tle odbywają się w pracowniach przy ul. Krupniczej 2/4

1

8:00-8:45

2

8:45-9:30

3

9:40-10:25

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:05-12:50

7

13:00-13:45

8

13:45-14:30

9

14:40-15:25

10

15:25-16:10

11

16:20-17:05

12

17:05-17:50

13

18:00-18:45

14

18;45-19:30

DSA 1

DSA 2

DSA 4

9.05.2015 sb DGwJO

9.05.2015 sb WPB

9.05.2015 sb PP

D. Grabarczyk

T. Mizera

DGwJO D. Grabarczyk

JSAC 1 i 2 JSAW 1 i 2 JSF 1 i 2 9.05.2015 sb

9.05.2015 sb RO

9.05.2015 sb PM- Ć

P. Żarnecki

A. Lisiak

B. Pasternak

WPB

PP

RO

PM- Ć

T. Mizera

P. Żarnecki

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

WPB

PP

RO

PM- Ć

D. Grabarczyk

T. Mizera

P. Żarnecki

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

WPB

PP

RO

PM- Ć

D. Grabarczyk

T. Mizera

P. Żarnecki

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

WPB

PP

PrC

RO

ZP-F

D. Grabarczyk

T. Mizera

P. Żarnecki

M. Dela

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

WPB

PP

PrC

RO

ZP-F

D. Grabarczyk

T. Mizera

P. Żarnecki

M. Dela

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

DGwJO

PrC

RO

ZP-F

D. Grabarczyk

T. Mizera

M. Dela

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

DGwJO

PrC

RO

ZP-F

D. Grabarczyk

T. Mizera

M. Dela

A. Lisiak

B. Pasternak

DGwJO

DGwJO

PC

PW

ZP-K

D. Grabarczyk

T. Mizera

M. Dela

A. Lisiak

P. Sielecka

PPP

PC

PW

ZP-K

B. Czajka

M. Dela

A. Lisiak

P. Sielecka

PPP

ProcC

PW

ZP-K

B. Czajka

M. Dela

A. Lisiak

P. Sielecka

PPP

ProcC

PW

ZP-K

B. Czajka

M. Dela

A. Lisiak

P. Sielecka

ZP-K P. Sielecka

ZP-K P. Sielecka

UWAGA! zajęcia, które są na błękitnym tle odbywają się w pracowniach przy ul. Krupniczej 2/4

1

8:00-8:45

2

8:45-9:30

3

9:40-10:25

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:05-12:50

7

13:00-13:45

8

13:45-14:30

9

14:40-15:25

10

15:25-16:10

11

16:20-17:05

12

17:05-17:50

13

18:00-18:45

14

18;45-19:30

JSIF 1

JSIF 2

9.05.2015 sb AC

9.05.2015 sb

JSIOB 1 i 2 JSKŻ 1 i 2 JSML 1 i 2 JSPS 1 i 2 9.05.2015 sb ZKIPNTIC

9.05.2015 sb

9.05.2015 sb TM

9.05.2015 sb POIR

M. Janikula

M. Gawin

P. Sielecka

M. Mularczyk

AC

ZKIPNTIC

TM

POIR

M. Janikula

M. Gawin

P. Sielecka

M. Mularczyk

AC

ZKIPNTIC

TM

POIR

M. Janikula

M. Gawin

P. Sielecka

M. Mularczyk

AC

ZKIPNTIC

TM

POIR

M. Janikula

M. Gawin

P. Sielecka

M. Mularczyk

AC

ZKIPNTIC

TM

SE

M. Janikula

M. Gawin

P. Sielecka

M. Mularczyk

AC

ZKIPNTIC

TM

SE

M. Janikula

M. Gawin

P. Sielecka

M. Mularczyk

PA

AC

TR

SE

A. Zawadzka

M. Janikula

P. Sielecka

M. Mularczyk

PA

AC

TR

SE

A. Zawadzka

M. Janikula

P. Sielecka

M. Mularczyk

PA

MS

TUI

AFF

A. Zawadzka

B. Pasternak

B. Piaskowska

M. Janikula

PA

MS

TUI

AFF

A. Zawadzka

B. Pasternak

B. Piaskowska

M. Janikula

PA

MS

TUI

AFF

A. Zawadzka

B. Pasternak

B. Piaskowska

M. Janikula

PA

MS

TUI

AFF

A. Zawadzka

B. Pasternak

B. Piaskowska

M. Janikula

JSSiW 1 i 2 9.05.2015 sb 1

8:00-8:45

2

8:45-9:30

3

9:40-10:25

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:05-12:50

7

13:00-13:45

8

13:45-14:30

9

14:40-15:25

10

15:25-16:10

11

16:20-17:05

12

17:05-17:50

13

18:00-18:45

14

18;45-19:30