KURIER KORYTNICKI. Sytuacja powodziowa w Gminie Korytnica

KURIER KORYTNICKI Egzemplarz bezpłatny ISSN 1897-1601 Sytuacja powodziowa w Gminie Korytnica Tegoroczna zima była wyjątkowo długa, mroźna i obfitowa...
6 downloads 2 Views 2MB Size
KURIER KORYTNICKI Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1897-1601

Sytuacja powodziowa w Gminie Korytnica Tegoroczna zima była wyjątkowo długa, mroźna i obfitowała w opady śniegu. Dała się we znaki nie tylko kierowcom, ale także wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Sądziliśmy, że wysokie temperatury są dla nas zagrożeniem, dużo poważniejszym problemem okazał się jednak topniejący śnieg. Mogli się o tym przekonać mieszkańcy Sekłaku, którzy przez kilka dni byli odcięci przez wodę od „reszty świata”. Na rzece Liwiec utworzył się duży zator lodowy, który spowodował wystąpienie wody z koryta i rozlanie się na dużych obszarach. W wyniku tego 7 gospodarstw w tej miejscowości zostało zalanych. Z jednego gospodarstwa konieczna była ewakuacja zwierząt. W akcji brali udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie na czele z komendantem, Ochotnicza Straż Pożarna Kąty oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Rabian z łodzią, która pozwoliła na dotarcie do innych gospodarstw i określenie potrzeb i skali zagrożenia. Część zatoru lodowego została usunięta przez straż i dzięki temu woda mogła przepływać swobodnie i opadać. Po kilku dniach woda całkowicie ustąpiła i ukazały się duże wyrwy w drodze, spowodowane silnym prądem wodnym. Na rzece Liwiec w Paplinie został zainstalowany miernik poziomu wody. Strażacy z OSP Korytnica dwa razy dziennie kontrolowali poziom wody. W Urzędzie Gminy przez okres kilku dni największego zagrożenia , były pełnione dyżury przez pracowników do godziny 19.00. Ponadto był stały kontakt telefoniczny z odciętymi gospodarstwami oraz dostarczana była tam żywność. Wszystkim strażakom, którzy brali udział w akcji, składamy serdeczne podziękowanie i jesteśmy dumni, że w chwilach trudnych potrafimy się zmobilizować do wspólnego działania. Stanisław Komudziński Wójt Gminy Korytnica

W TYM NUMERZE: Podziękowania

2

Spotkania z dzielnicowym

3

II Gminny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

4

XXXVIII Sesja Rady Gminy Korytnica

5

Radosna szkoła

6

Rubryka policyjna

7

Rubryka sportowa

8

Numer 27 (30) 2010 r.

W te piękne święta gdy Pan zmartwychwstanie życzymy Państwu: Zadumy u grobu pustego, radości ze spotkania Zmartwychwstałego, pokoju, nadziei, jajka smacznego i udanego oblewanego! A także: dużo szczęścia, miłych spotkań w gronie rodzinnym i wiary w lepsze jutro.

Stanisław Komudziński —Wójt Gminy Korytnica Pracownicy Urzędu Gminy Rada Gminy na czele z przewodniczącym p. Michałem Gromkiem

Kurier Korytnicki

2

PODZIĘKOWANIA „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” Albert Einstein Często słyszymy „zrobiłabym to, ale potrzebna mi pomoc innych”, „gdyby ktoś mi pomógł, to można by było….” I tak wiele razy. Na szczęcie wokół naszej szkoły są ludzie, którzy chętnie spieszą nam z pomocą i dzięki ich wsparciu mogliśmy m.in. odnowić klasy, zakupić kilka elementów na plac zabaw, zrobić piaskownicę, ławeczki, zorganizować festyny i imprezy środowiskowe, czy wreszcie nadać szkole imię i ufundować sztandar. Wielu z nich chce pozostać anonimowymi, mimo iż niejednokrotnie szło nam z pomocą. Jest też liczne grono osób nieświadomych swojego wspierającego udziału. Podtrzymują oni nasze działania i pomagają dzieciom uczyć się w coraz lepszych i atrakcyjniejszych dla nich warunkach. Każdy uzyskany „grosz” przeznaczamy zawsze na cele szkolne. Dziękuję wszystkim darczyńcom oraz pracownikom, którzy wspierają i pomagają przy tak licznych działaniach. W bieżący roku, właśnie dzięki takim ludziom, mogliśmy położyć płytki w przedszkolnych toaletach, zrobić gabloty oraz odnowić świetlicę, kuchnię, kancelarię, pokój nauczycielski oraz szkolny korytarz. Część wydatków, związanych z zakupem materiałów, pokrył organ prowadzący, a część pochodzi z kiermaszu wielkanocnego, ze sprzedaży palm, stroików czy pocztówek. Korzystając z okazji chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować panu Piotrowi Gago oraz panu Maciejowi Rogulskiemu z Górek Grubaków, którzy charytatywnie odnowili w/w pomieszczenia. Bożena Rudnik —dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach Grubakach

Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier

3

Spotkania z dzielnicowym Posterunku Policji w Korytnicy Od 1 lutego 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie rozpoczęła działania związane z usprawnieniem i poprawą efektywności pracy dzielnicowych pozamiejskich. Jednym z działań, jakie są przewidziane w tym programie, jest organizacja oraz uczestniczenie w spotkaniach z dorosłymi, dziećmi, młodzieżą w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczaniu patologii społecznych. 22 marca 2010 roku odbyło się spotkanie dzielnicowego asp. Mariusza Ufnala z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach. Dotyczyło ono zagrożeń, z którymi mogą spotkać się ich pociechy, sposobami zapobiegania im oraz z odpowiedzialnością za popełnione czyny karalne i przejawy demoralizacji. Rodzice otrzymali konkretne wskazówki, jak mają postępować jeśli zauważą w ich miejscu zamieszkania osoby, które mogą być potencjalnymi dilerami narkotyków lub też stwarzają zagrożenie fizyczne i psychiczne dla ich dzieci. W dalszej części spotkania poruszona została kwestia demoralizacji nieletnich. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówiąc o demoralizacji wymienia w szczególności takie jej formy: - niewywiązywanie się z obowiązku nauki, - niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą, - wandalizm, - ucieczki z domu i przebywanie poza domem w porze wieczorowo-nocnej bez nadzoru osoby dorosłej, - palenie tytoniu, - picie alkoholu i używanie narkotyków i innych środków odurzających, itd. Omówione zostały również najczęściej występujące czyny karalne w środowisku nieletnich : - udział w bójce lub pobiciu, - naruszenie nietykalności cielesnej, - kradzież cudzej rzeczy, - uszkodzenia mienia, - podrabianie lub przerabianie dokumentu i posługiwanie się nim - zakłócanie porządku publicznego, prezentowanie lub udostępnianie treści pornograficznych osobom do 15 lat itd. Na zakończenie asp. Mariusz Ufnal przypomniał numer telefonu Posterunku Policjiw Korytnicy oraz telefony alarmowe, a także zachęcał dorosłych, aby nie byli obojętni na akty przemocy, wandalizmu, kradzieży mienia, które występują w ich sąsiedztwie. Bardzo często nie doszłoby do wielu przestępstw, gdyby Policja w porę została poinformowana o zaistniałej sytuacji. Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby nie byli obojętni, gdy w ich otoczeniu dzieje się krzywda dziecku, żonie, sąsiadowi lub niszczone jest mienie publiczne. Nasz gość pozostawił również ulotki informacyjne związane z przemocą w rodzinie oraz z adresami, gdzie osoby dotknięte tym problemem mogą uzyskać wsparcie i fachową pomoc. W Szkole Podstawowej w Pniewniku w dniu 26 marca 2010 r. i w Szkole Podstawowej w Sewerynowie dzielnicowy przeprowadził spotkania z uczniami klas I-VI. Wszystkim uczestnikom spotkania zostały przypomniane kwestie związane z ich bezpieczeństwem jako pieszych i rowerzystów. W szczególności nasz stróż prawa zwrócił uwagę na zasady właściwego korzystania z pobocza drogi, z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz w jaki sposób należy poprawnie poruszać się po drogach rowerem. Ponadto w klasach IV-VI poruszone zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za przejawy demoralizacji, a także czyny karalne. A.M.

Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier Korytnicki

4

II GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 19 maja 2010 r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy I.

Warunki uczestnictwa:

1.

Wykonawcy występują w trzech grupach wiekowych:

a.

Uczniów klas 1-3 szkół podstawowych

b.

Uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

c.

Uczniów klas I-III gimnazjów

2. W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną I miejsca w dwóch kategoriach: a.

Solista

b.

Zespół (liczba osób w zespole nie może przekraczać trzech).

3. Wykonawcy prezentują w danej kategorii tylko jedną piosenkę w wybranym języku obcym (j. angielski, j. rosyjski). Czas śpiewu nie powinien przekraczać 7 minut. 4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament lub nagranie instrumentalne na kasecie lub płycie CD (niedopuszczalne są nagrane partie drugiego głosu oraz chórków lub używanie oryginalnych nagrań jako podkładu do śpiewu). II.

Ocena i nagrody:

1.

Jurorzy oceniający wykonawców będą brać pod uwagę:

a.

Stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu)

b.

Poprawność językową

c.

Ogólne wrażenie artystyczne

2. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów i wyróżnionych. Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów. Termin zgłaszania uczestników – 30.04.2010r. Bliższych informacji udzielają p. Dorota Żmuda, Magdalena Wyszogrodzka Organizatorzy: Dorota Żmuda, Magdalena Wyszogrodzka, Izabella Derlatka Sponsorzy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej, Bank Spółdzielczy w Łochowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, Firma Ikar

Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier Korytnicki

5

XXXVIII Sesja Rady Gminy Korytnica 26 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Korytnicy odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Korytnica. Porządek sesji: 1. Otwarcie obrad. 2.

Przedstawienie porządku sesji.

3.

Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4.

Informacja Wójta o realizacji zadań.

5.

Interpelacje i zapytania radnych.

6.

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Korytnica.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.

10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy za 2009 rok. 11. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2009 rok. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy rozpoczyna realizację projektu

„SPÓJRZ OBOK” Program współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” dla dzieci niepełnosprawnych i ich otoczenia w formie: spotkań integracyjnych kampanii informacyjno —promocyjnej turnusu rehabilitacyjnego —integracyjnego w okresie od 01.03.2010 do 31.10.2010 Ewa Jaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier Korytnicki

6

RADOSNA SZKOŁA - KRAINA SPRAWNOŚCI I ZDROWIA W lipcu 2009 r. ruszył rządowy 5- letni (2009- 2014) program wspierający Nową Podstawę Programową RADOSNA SZKOŁA z łączną, zagwarantowaną kwotą 1.278.000.000 PLN. Został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku, m.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie. Ma za zadanie: ułatwić 6- latkom rozpoczęcie nauki w szkołach, poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jeszcze w lipcu 2009 r. dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy złożyli wnioski o dofinansowanie Sali Zabaw dla dzieci. Wszystkie szkoły w pierwszej edycji otrzymały też fundusze na zakup pomocy. Co to takiego owe „sale zabaw” w szkole podstawowej? Celem stworzenia Sal Zabaw w szkole jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, właściwej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, w połączeniu z kształtowaniem koncentracji uwagi, zdolności manualnych i precyzji ruchu. Sala zabaw powinna składać się ze stref: STREFA I wyposażona w pomoce dydaktyczne pozwalające na zaspokojenie przez dziecko naturalnej potrzeby ruchu: 1. miękkie, kolorowe piłki w różnych rozmiarach 2.

materace

3.

tory przeszkód

4.

zestawy drabinek z linami, siatkami itp.

STREFA II wyposażona w pomoce dydaktyczne usprawniające umiejętności w zakresie małej motoryki: 1.

gry planszowe

2.

układanki

3.

inne zabawki dydaktyczne pozwalające na rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci, np. plastycznych, konstrukcyjnych

4.

duże, miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych (różnorodność kształtów, bezpieczne materiały, atrakcyjna kolorystyka)

dająca możliwość odpoczynku: 1. materace 2. pufy itp. Podobnie jest w sytuacji, gdy w szkole w klasach I-III znajduje się powyżej 70 uczniów. Kwota dofinansowania w tym wypadku wynosiłaby 12 tys. zł. Tylko Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy spełniała ten warunek i otrzymała w/w kwotę. Pozostałe placówki otrzymały po 6 tys. zł. Tak oto przedstawiają się niektóre z „Sal Zabaw” w naszej gminie oraz wyposażenie zakupione w ramach programu „Radosna Szkoła” Bożena Rudnik Wykorzystano informacje ze strony http://www.radosnaszkola.org.pl/

Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier Korytnicki

7

Rubryka policyjna Przestępstwa popełnione na terenie Gminy Korytnica na przełomie stycznia/marca  Kąty – trzech młodych mieszkańców tej miejscowości wtargnęło do domu jednego z gospodarzy i pobiło go. Sprawcy rozboju przyznali się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddali się karze.  Połazie Świętochowskie – mąż znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Sprawa w toku.  Leśniki – nieznani sprawcy po uprzednim wyważeniu zamka w drzwiach dostali się do wnętrza pomieszczenia stacji wodociągowej skąd skradli sprężarkę o wartości 500 zł na szkodę ZMWiK w Węgrowie. Sprawców nie ustalono.  Turna – mieszkaniec tej miejscowości kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości z wynikiem 1,10 promila. Sprawa po zakończeniu zostanie przekazana do sądu.  Turna – mieszkaniec tej miejscowości wdarł się do domu sąsiada i dokonał jego pobicia. Sprawa w toku.  Sekłak – nieustaleni sprawcy po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych do domku letniskowego, weszli do jego wnętrza. Nic nie zginęło.  Korytnica – mieszkaniec miejscowości Turna kierował rowerem w stanie nietrzeźwości z wynikiem 2,18 promila alkoholu.  Sewerynów – syn przez kilka miesięcy znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi rodzicami.

Informacje przekazał mł. asp. Mieczysław Kałuski

Babka wielkanocna Składniki: Ciasto: 3 jajka 0,6 szklanki cukru 0,6 szklanki mąki pszennej ½ łyżeczki proszku do pieczenia sok z ½ cytryny skórka z całej cytryny 1 łyżka kakao Do dekoracji: cukier puder lub gotowy lukier Sposób wykonania: Białka ubić, dodać cukier, nadal ubijać. Następnie dodać żółtka i ubijać. Pod koniec ubijania dodać mąkę pszenną, proszek do pieczenia, sok i otartą skórkę z cytryny. Formę na babkę (o średnicy 18 cm) dokładnie wysmarować tłuszczem, wylać ciasto, ale nie wszystko. Około 5 łyżek ciasta zostawić, dodać łyżkę kakao i zmiksować. Następnie wylać na ciasto. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 35 minut w temperaturze 160-170 °C. Ostudzoną babkę posypać cukrem pudrem lub polać lukrem. Smacznego. Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier Korytnicki

8

Rubryka sportowa W ferie zimowe w ZSP w Węgrowie odbył się turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych i gimnazjów o puchar Starosty. Duży sukces odnieśli młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Korytnicy, którzy w finale turnieju zremisowali ze SP Ruchna (0:0). Zwycięstwo na korzyść Szkoły Podstawowej z Ruchny rozstrzygnęło się w rzutach karnych z wynikiem (2:3). Drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy ostatecznie zajęła 5 miejsce. W Mistrzostwach Ziemi Korytnickiej zorganizowanych przez Klub „Nojszewianka” kolejność miejsc przedstawiała się następująco: 1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Sewerynowie 2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Pniewniku 3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Korytnicy Po feriach zimowych odbył się cykl turniejów drużynowych w tenisie stołowym. Duży sukces osiągnęły zawodniczki z Publicznego Gimnazjum w Korytnicy (Maria Witkowska, Ewa Wielądek), które zajęły II miejsce, uzyskując tym samym awans na zawody regionalne. Niestety nie wzięły w nim udziału. W Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie rozegrano powiatowy turniej tenisa stołowego o puchar TS im. Władysława Strzałkowskiego. Wyniki w kategorii dziewcząt: 1 miejsce – Maria Witkowska (awans na zawody regionalne) 2 miejsce – Ewa Wielądek (awans na zawody regionalne) 3 miejsce – Dominika Dębska Wśród chłopców najlepsi byli: 2 miejsce – Adrian Zajkowski (awans na zawody regionalne) 3 miejsce – Marek Komorowski Na zawodach regionalnych osoby wyżej wymienione nie zajęły znaczących miejsc. W turnieju powiatowym w mini – koszykówce dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Korytnicy zajęły 2 miejsce, a chłopcy 3 miejsce. Dnia 20 marca 2010 roku w gimnazjum w Korytnicy odbył się gminny turniej w dwa ognie drużyn mieszanych szkół podstawowych . Puchar ufundował pan Tadeusz Zbrożek z Węgrowa, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Wyniki przedstawiały się następująco: 1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Sewerynowie (awans na zawody powiatowe) 2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Korytnicy (awans na zawody powiatowe) 3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Pniewniku 4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie 5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach. Zawody powiatowe odbędą się 15.04.2010 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy. Wiesław Soliński

Gmina Korytnica posiada własną stronę internetową. Można na niej dowiedzieć się, co ciekawego i aktualnego dzieje się na terenie naszej gminy. Zapraszamy serdecznie WWW: http://www.korytnica.pl BIP: http://korytnica.e-bip.pl

Biuletyn redagują nauczyciele Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach Osoba odpowiedzialna— Agnieszka Morawska Korekta tekstu— Alicja Więch Tel. ( 025) 661 22 85 e– mail: [email protected] Nie ingerujemy w treść zamieszczanych artykułów, nie skracamy ich, nie przeredagowujemy.

Numer 27 (30) 2010 r.

Kurier Korytnicki