Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu 2011 2014 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % 86 % korzysta z Internetu codziennie, w tym: loguje się codzienn...
Author: Jan Czarnecki
1 downloads 2 Views 2MB Size
Korzystanie z Internetu 2011 2014

98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu

74 %

86 % korzysta z Internetu codziennie, w tym:

loguje się codziennie

43 % jest niemal bez przerwy online

1,5 % korzysta z sieci rzadziej niż raz w tygodniu

Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online. Raport Ogólnopolskie badanie Nastolatki wobec Internetu realizowane przez Pedagogium WSNS we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz NASK, 2014

Średni czas korzystania z Internetu

3,68 godziny

Raport Ogólnopolskie badanie Nastolatki wobec Internetu realizowane przez Pedagogium WSNS we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz NASK, 2014

Aktywności przy używaniu urządzeń mobilnych Oglądanie filmów Granie w gry lub korzystanie z innych aplikacji mobilnych

Zabawa bez konkretnego celu

W jakim celu rodzice udostępniają dzieciom urządzenia mobilne? w nagrodę

aby dziecko zjadło posiłek aby zapewnić dziecku zajęcie/rozrywkę i zająć się swoimi sprawami

aby ułatwić dziecku zasypianie

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce FDN, Millward Brown S.A rodzice dzieci od 0,6 do 6,5 rż (N): 1011 czerwiec - lipiec 2015

Jak wykorzystują Internet?

33,6% zakupy i codzienne sprawy

68,6% hobby

Raport Ogólnopolskie badanie Nastolatki wobec Internetu realizowane przez Pedagogium WSNS we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz NASK, 2014

Główne kategorie zagrożeń bezpieczeństwa Kontakt ze szkodliwymi treściami

Niebezpieczne kontakty Pornografia dziecięca

Nękanie za pośrednictwem sieci (cyberprzemoc) Prostytucja dziecięca Nadużywanie internetu/uzależnienie

40% wszystkich dzieci miało styczność z co najmniej jednym z wymienionych zagrożeń! Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online.

Szkodliwe treści

Szkodliwe treści 24 proc. młodych internautów miało kontakt z

treściami potencjalnie zagrażającymi rozwojowi społecznemu dzieci 17 proc. dzieci otrzymało wiadomości z podtekstem seksualnym

15 proc. dzieci widziało w Internecie materiały jednoznacznie związane z seksem

Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 916 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online.

Niebezpieczne kontakty

Niebezpieczne Kontakty

Użytkownicy w każdym wieku są narażeni na kontakty związane z ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa ze strony osób, z którymi rozmawiają lub korespondują.

Grooming – uwodzenie dzieci w Internecie Rodzaj relacji tworzonej za pośrednictwem Internetu między osobą dorosłą a małoletnim poniżej lat 15, w celu jego uwiedzenia i wykorzystania.

Związane często z innymi przestępstwami wykorzystywania

seksualnego dzieci np. prezentowaniem pornografii, jej produkcją i dystrybucją, składaniem propozycji seksualnych, prowadzeniem z dzieckiem rozmów o charakterze erotycznym, fizycznym krzywdzeniem seksualnym.

Od 8 czerwca 2010 r. już za próbę uwiedzenia w Internecie osoby

poniżej 15. roku życia w celach seksualnych lub skłaniania jej do udziału w produkcji pornografii grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Cyberprzemoc Zjawisko wysyłania lub publikowania, przy użyciu nowych technologii materiałów, które mają na celu wyrządzenie krzywdy drugiej osobie

Przemoc z użyciem technologii informacyjnychi komunikacyjnych. Celowe, świadome działanie

Cyberprzemoc przybiera formę: Nękania Straszenia Obrażania Podszywania się Publikowania

obraźliwych komentarzy

Publikowania i/ lub rozsyłania ośmieszających informacji Publikowania i/ lub rozsyłania nieprawdziwych informacji

a) „EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu, przez młodzież w Polsce i Europie”, Warszawa: FDN, 2012. b) J. Pyżalski, „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”, Kraków: Impuls, 2012.

Cyberprzemoc – dowody

Nadużywanie Internetu/ uzależnienie/ dysfunkcyjne korzystanie

Nadmiernie, patologicznie używanie internetu, które ma znaczący wpływ na pogorszenie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej

psychicznej

społecznej

interpersonalnej

rodzinnej

ekonomicznej

Nadużywanie Internetu/ uzależnienie/ dysfunkcyjne korzystanie

1,3% polskiej młodzieży w wieku 14–17 lat przejawia objawy nadużywania internetu

12% jest zagrożonych nadużywaniem. Łącznie 13,3% dysfunkcyjnie używa internetu.

Badanie EU-NET-ADB, FDN 2013

Seksting a sextortion

Wykorzystanie intymnych zdjęć w celu szantażu i próby wymuszenia: pieniędzy kolejnych materiałów usług seksualnych

Seksting - statystyki 25% - 30% nastolatków otrzymało intymne zdjęcia

7% - 10% nastolatków wysłało intymne zdjęcia

ok. 30% nastolatków „zna osobę”, która wysyła intymne zdjęcia

GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, 2014 (próba ogólnopolska, N = 503, wiek 15–18 lat). Pedagogium WSNS na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK (2014) „Nastolatki wobec internetu” (próba ogólnopolska, N = 1 235, uczniowie klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).

Dyżurnet.pl Czym jest? Jedyny w Polsce zespół reagujący na zgłoszenia dotyczące nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie Funkcjonuje w NASK od 2005 roku Zrzeszony w INHOPE - międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym ponad 50 zespołów reagujących z całego świata Współpracuje z organami ścigania, innymi zespołami, administratorami, właścicielami serwerów.

Jaką ma misję? Działania na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Zespół reaguje na nielegalne i szkodliwe treści internetowe skierowane przeciwko bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Zespół popularyzuje bezpieczne korzystanie z Internetu.

Jak działa? Przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą formularza na stronie: www.dyzurnet.pl, e-mail: [email protected] Infolinia : 801 615 005

Szukasz informacji na temat działań edukacyjnych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie?

Szukasz informacji na temat podnoszenia

Chcesz zgłosić nielegalne treści, na które trafiłeś

kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa w Internecie?

w Internecie?

www.akademia.nask.pl

www.dyzurnet.pl

[email protected]

[email protected]

Szukasz pomocy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci online?

Pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online oraz profesjonalistów 800 100 100

Zgłoszenie treści nielegalnych formularz na stronie :www.dyzurnet.pl [email protected]