INFORMATOR

BRWIKON 24-26 maja 2013 Konwent Fantastyki i Gier Planszowych

Nie mieliśmy wyboru. Zeszłoroczny sukces Brwikonu przerósł nasze oczekiwania. Bawiło się z nami pół tysiąca uczestników i nie słyszeliśmy słowa niezadowolenia z Waszej strony. Wręcz przeciwnie, pytaliście co chwilę: Kiedy następny Brwikon? Dopiero za rok? O nie! Ale rok już minął. I po prostu nie mieliśmy wyboru. Brwikon 2013 musiał nastąpić. W mniejszym składzie, ale bogatsi o doświadczenia wzięliśmy się do pracy już w grudniu 2012, by ze wszystkim zdążyć, by nie powtórzyć potknięć z poprzedniego konwentu i by przeskoczyć poprzeczkę, którą sobie dość wysoko ustawiliśmy. Liczymy, że pół roku naszych starań, szczególnie marketingowych, zaowocuje i dopiszecie frekwencyjnie. Może uda nam się przekroczyć magiczny tysiąc uczestników. Bardzo byśmy tego chcieli. Cały zespół, który przedstawiamy poniżej, pracował społecznie. Zarywali noce, zaniedbywali inne obowiązki i wkładali swój własny majątek, byście się wszyscy dobrze bawili. Nie otrzymujemy wynagrodzenia finansowego za Brwikon. Ale to Wy możecie nas wynagrodzić. Jeśli się Wam spodoba na Brwikonie, podejdźcie do człowieka w niebieskiej koszulce (to jeden z Organizatorów) i powiedzcie jaką super imprezę zorganizował. I koniecznie spytajcie: „Kiedy następny Brwikon?” Zespół organizatorów: Michał Bańka – główny koordynator Marzena Sobieraj – rejestracja Marta Zaborowska – media i reklama Nikos Sawwidis – sponsorzy i Games Room Szymon Paczkowski – sponsorzy Małgorzata Król – catering Karol Kolbus – skład informatora, sklepik Przemysław Kozłowski – konkursy i turnieje Daniel Lewandowski – grafika Rafał Skrzypkowski – obsługa informatyczna Michał Słowiński – nocleg

Anna Stypa – Gżdacz Mama Magda Kolbus – wsparcie Akadiusz Gajewski - wsparcie

Ada Nowakowska – wsparcie

Regulamin Konwentu Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon 2013 1. Każdy uczestnik Konwentu Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon, zwanego dalej Brwikonem, wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Brwikonie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Brwikonu. 3. Regulamin dostępny będzie: - na stronie internetowej www.brwikon.pl, - przy wejściu na teren Brwikonu, - w każdym informatorze konwentowym. 4. Brwikon odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 (zwanym dalej ZS1). 5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji. 6. Na terenie Brwikonu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach: - piątek od 16:00 do 22:00 - sobota od 10:00 do 22:00 - niedziela od 10:00 do 16:00 7. Wejściówki są ważne przez cały czas trwania konwentu. 8. Na terenie Brwikonu mogą przebywać jedynie osoby posiadające opaskę oraz identyfikator do tego uprawniające. 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić opaskę na nadgarstku oraz identyfikator przyczepiony do przedniej części ubrania. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie opaski lub identyfikatora może skutkować niewpuszczeniem na teren Brwikonu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia opaski lub identyfikatora należy zgłosić się do rejestracji w celu zakupu nowych. 10. Osobom nieposiadającym opaski lub identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia. 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle. 12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy rejestracji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Brwikonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione oraz za rzeczy pozostawione w szatni. 14. Zabronione jest wnoszenie na teren Brwikonu przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała (nie dotyczy to tzw. LARP-owej broni bezpiecznej), bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów wyłącznie za zgodą Organizatora. 15.Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren Brwikonu może zostać sprawdzony przez ochronę pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą organizatora Brwikonu. 16. Podczas trwania Brwikonu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Brwikonu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć). 17. Na terenie Brwikonu uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku. 18. Na terenie ZS1 obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby posiadające alkohol są zobowiązane pozostawić go przy rejestracji (zostanie im zwrócony przy opuszczaniu terenu Brwikonu) lub spożyć go poza terenem Brwikonu. 19.Na terenie Brwikonu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych. 20. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Brwikonu. 21. Każdy uczestnik Brwikonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu – ich decyzja jest ostateczna.

22. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy. 23. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Brwikonu usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania. 24. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali w stanie, w jakim została im wydana. 25. Na terenie Brwikonu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami. 26. Organizatorzy Brwikonu nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu. 27. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Brwikonu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

Regulamin Games Room’u Brwikon 2012

Regulamin noclegu Brwikon 2012

1. Każda gra wypożyczana jest przez jedną osobę, która ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i braki. 2. Jedna osoba może wypożyczyć maksymalnie jedną grę na raz. 3. Z gier należy korzystać tylko w wyznaczonych miejscach. Wynoszenie ich poza Games Room jest surowo zabronione. 4. Przy wypożyczeniu gry, uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia aktualnego dowodu tożsamości, który pozostaje u organizatorów do momentu zdania i odebrania gry przez pracownika Games Room’u. 5. Wszelkie uszkodzenia i braki uczestnik powinien zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich wykryciu. 6. W przypadku uszkodzenia gry w sposób niewynikający z prawidłowego jej użytkowania (podarte, karty, zalane plansze, zgubione elementy itp.) osoba może zostać poproszona o uiszczenie opłaty równej wartości gry. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci dławiące się małymi elementami. 8. W przypadku niejasności reguł gry, uczestnik może zgłosić się o pomoc do obsługi w celu ich wyjaśnienia. 9. Nie wypożycza się gier na pół godziny przed zamknięciem Games Room’u. 10. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach. 11. Wypożyczenie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Koordynator Games Room’u: Nikos Sawwidis Gry dostarcza sklep internetowy Rebel.pl oraz Stowarzyszenie Avangarda Organizatorzy życzą miłej zabawy

Nocleg na Konwencie Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon 2013 został zarządzony w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie. Zaakceptowanie postanowień zawartych w Regulaminie jest niezbędne do możliwości skorzystania z noclegu. 1. Prawo do korzystania z noclegów przysługuje wszystkim pełnoletnim uczestnikom Konwentu Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon 2013, którzy wykupią dodatkową wejściówkę (koszt pełnego noclegu wynosi 10 zł – płatne przy rejestracji). 2. Od godz. 23:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. Odchylenia od godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą Organizatorów. 3. Picie alkoholu, zażywanie narkotyków, uprawianie gier hazardowych oraz palenie tytoniu w obrębie Szkoły jest zabronione. 4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do budynku. 5. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność szkoły należy zgłaszać organizatorowi, który ustali wysokość odszkodowania. 6. Organizatorzy oraz Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie noclegu i szkoły oraz za pojazdy zaparkowane przy Szkole. 7. W razie naruszenia niniejszego regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się, organizator jest uprawniony do usunięcia osoby z terenu szkoły bez zwrotu kosztów noclegu. 8. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający z noclegów są zobowiązani stosować się do wskazań Organizatorów. Koordynator ds. noclegu: Michał Słowiński

Piątek 24.05.13 Prelekcyjna 1 17:00 Konwenty – z czym to się je? Mirosław ‚Xaric’ Kowalski, Marcin ‚MaWro’ Wroński Spodobało Ci się rok temu na Brwikonie? Chciałbyś dowiedzieć się w jakich innych miejscach kraju odbywają się podobne imprezy i co ciekawego się na nich dzieje? A może jesteś zainteresowany informacjami o historii konwentów w Polsce? Nie czujesz się jeszcze tu jak ryba w wodzie i chcesz poznać zasady jakie panują na konwentach? Czy wiedziałeś, że uczestnicy konwentów posiadają własną nagrodę literacką? Prelegenci postarają się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. Prelekcja przeznaczona raczej dla osób, które nie są stałymi bywalcami konwentów, ale być może i oni coś z niej wyniosą.

18:00 Whose Line Is It Anyway? Michał „Moryc” Pawlik Jeśli kochasz się śmiać, masz dystans do siebie i otoczenia, a także odrobinę odwagi do wystąpień publicznych i szczyptę aktorskiego zacięcia, jest to niewątpliwie idealne miejsce dla ciebie! Zmierz się z licznymi zadaniami, w których panuje pełna improwizacja, a wszystko to w ramach czystej zabawy. Punkty tutaj są jak fabuła w hollywoodzkich hitach filmowych, liczba znajomych w portalach społecznościowych czy poglądy polityczne Paris Hilton – czyli po prostu zupełnie nie mają znaczenia!

20:00 Jak zrobić fajną gre fabularną? Taką że… ech! Marcin Baryłka Każdy gracz ma swój system RPG. W dzisiejszych czasach opublikować własny system w sieci jest niezmiernie łatwo. Ale wtedy zaczynają się schody: zainteresować potencjalnych graczy już nie jest łatwo. Bo wszystko już było.

Marcin Baryłka, to facet, który współtworzył dwie gry fabularne: Dzikie Pola i Neuroshimę. Wie co zrobić, żeby wasz system podobał się graczom. Zdradzi tę tajemnicę na swojej prelekcji.

Prelekcyjna 2 18:00 Nie powstrzymasz sygnału, nie uciszysz nadziei… Jakub Ćwiek Browncoaci to popularyzatorzy i miłośnicy serialu „Firefly” na całym świecie. Niedawno, pod wodzą Kuby Ćwieka, powstał ich polski odłam, Browncoats of Poland. Polscy browncoaci mają już na koncie nagranie pozdrowienia dla Nathana Filliona (które doczekało się jego odpowiedzi) i nie zamierzają spoczywać na laurach. W czasie prelekcji Kuba opowie o najlepszym serialu wszechczasów i własnych przedsięwzięciach fanowskich z nim związanych.

19:00 Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem Anna „Tess” Gołębiowska Polski pisarz najbardziej znany z bestsellerowej serii „Kłamca” oraz miłośnik, znawca i popularyzator popkultury, komiksów i muzyki rockowej opowie wydanym niedawno „Dreszczu”, czyli mocno rockowym zbiorze opowiadań pokazującym tematykę superbohaterską przefiltrowaną przez realia katowickiego Osiedla Tysiąclecia oraz swoich innych projektach, jak Rock&Read Festival czy stowarzyszeniu Browncoats of Poland. (Po spotkaniu odbędzie się podpisywanie książek w holu głównym.)

20:00 O modelarstwie dla początkujących Aleksandra Drzewicka (The Desperate Workshop) Powstało wiele mitów o tym, że modelarstwo jest bardzo wymagającym hobby. Przyjdźcie na prelekcję, gdzie zabawię się w Pogromcę Mitów

i pokaże wam, że zajmowanie się malowaniem czy modelowaniem jest przednią zabawą i jest to hobby dla każdego.

21:00 Spotkanie z wydawnictwem REBEL Michał Bańka, Paweł „Pablo” Kurnatowski Chcesz wiedzieć jak wygląda proces tworzenia gier? Co jest na topie? Jakie gry najlepiej się sprzedają. Masz może pomysł na swoją grę planszową, ale nie wiesz czy jest dobry? Zapraszamy na spotkanie z wydawnictwem Rebel. Poruszymy takie tematy jak: W co Polacy najczęściej grają, jak wygląda rynek Polski w porównaniu do rynków np. niemieckich czy francuskich.

Konkursowa 16:00 Konkurs wiedzy o League of Legends Artur „Tygrys” Szurgociński Czy wiesz wszystko o tym co dzieje się w świecie Runeterry? Myślisz, że znasz swojego ulubionego bohatera na wylot? A może po prostu uważasz, że jesteś pro? Jeśli odpowiedziałeś „tak”, na któreś z tych pytań przyjdź sprawdzić swoja wiedzę i zostań legendą konkursu wiedzy o League of Legends!

18:00 Potterowy konkurs wiedzy – T.Ł.U.Cz.E.K. Nikos „Dr Logan” Sawwidis Jeśli niejednokrotnie przemierzyłeś z Harrym i jego przyjaciółmi korytarze Hogwartu, wiesz gdzie znajduje się Komnata Tajemnic, posiadasz wiedzę o zaklęciach, której nie powstydziłaby się Hermiona,a na magicznych stworzeniach znasz się jak Hagrid, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Zabierz swoich przyjaciół, rodzinę lub swojego skrzata domowego i stań do walki o Brukaty! Pokaż swoim przeciwnikom, że są zwykłymi MUGOLAMI! Uwaga! obowiązuję wiedza z książek!

19:00 Bądź lepszy od Vetinariego Paweł „Uuu!” Ostromecki Rozwiązywanie na czas krzyżówki związanej ze Światem Dysku i innymi książkami Terrego Pratchetta.

20:00 Fantastyczny Konkurs Wiedzy Filmowej Michał „Moryc” Pawlik Oglądałeś wszystkie części „Gwiezdnych wojen” po 20 razy? Znasz całą serię „Obcego” jak własną kieszeń? Jesteś wybitnym znawcą filmowego „Władcy Pierścieni”? Ha! Nie ma tak łatwo. Przyjdź i popisz się wiedzą z fantastycznych hitów zaczynając od słynnej „Niekończącej się opowieści”, idąc przez pokręcone „12 małp”, a kończąc na niepowtarzalnej „Oponie”. Zapraszam!

Turniejowa 17:00 Turniej Dobble Paweł „Pablo” Kurnatowski „Ten, ten, no… Jing Jang!”…Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku oraz na tę, która leży na środku stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, nazwij go i szybko pozbądź się swojej karty. Teraz następna! - Ale tu nie ma żadnego wspólnego symbolu! - Na pewno jest! Ja mam marchewkę!! - Ej, ale nie mam, serio!!! - Musi być! Kostka lodu u mnie!! - Eeeeej!! - O patrz, tu jest. Pająk. A u mnie dinozaur! Ha!

18:00 Turniej Warhammer: Inwazja Artur „Tygrys” Szurgociński Turniej przeznaczony jest dla osób, które znają zasady gry i posiadają własne talie. Wszelkie niejasności rozpatrywane będą za pomocą erraty i FAQ v 2.0. Proszę o zabranie własnych decków,

plansz stolicy i znaczników. Talie zostaną sprawdzone pod względem poprawności złożenia przed rozpoczęciem turnieju.

Bitewna 16:00 Warhammer 40.000: Pokazowa bitwa Rafał Wróblewski, Jarek Wójcicki (Pruszkowski Klub Gier Bitewnych) Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda gra bitewna Warhammer 40.000 to koniecznie musisz się pojawić! Podczas gry pokazowej poznasz podstawowe zasady gry, strategie oraz charakter pokazowych armii. Doświadczeni gracze będą tłumaczyć zasady oraz odpowiadać na wszystkie pytania związane z grą pokazową.

19:00 Warhammer 40.000: Nauka gry Łukasz Maciaszek, Rafał Wróblewski (Pruszkowski Klub Gier Bitewnych) Gry szkoleniowe dają możliwość samodzielnego rozegrania bitwy w Warhammera 40.000 na przygotowanych wcześniej stanowiskach. Nie musisz mieć nic ze sobą, odpowiednie figurki armii, wzorniki, kostki, miarki oraz zasady gry będą dostępne dla wszystkich chcących spróbować swoich sił w bitwach czterdziestego milenium. W grach szkoleniowych pomagać będą doświadczeni gracze, także bez obaw! Będziemy czuwać nad poprawnością gier. Nie zwlekaj! Imperator czeka na ciebie!

Antresola Piątek – Niedziela: Jest Brwikon, a Ty masz

okazję spróbować malowania figurek do gier bitewnych! A może już wiesz, z czym to się je i ciężko ci się oderwać od swoich modeli? Lubisz malować w towarzystwie? A może w ogóle nie wiesz, jak się zabrać do malowania, ale chcesz to ogarnąć. Wpadnij na piętro, a na pewno nie pożałujesz! Weź swój sprzęt i modele, albo skorzystaj z naszych zasobów! Zapewniamy miejsce, towarzyszy, dobrą zabawę i porady dziewczyn

z The Desperate Workshop, chłopaków z Pruszkowskiego Klubu Gier Bitewnych i naszych mi-

strzów malowania z poprzedniego Brwikonu pod przewodnictwem Roberta Sławińskiego.

Hol Główny Konkurs otwierania paczek Rebela (do wyczerpania paczek) Pancerne spakowane paczki w Rebelu to standard. Używanie do rozpakowywania ich ostrych czasem bardzo niebezpiecznych narzędzi to norma! Wszystko to, by przesyłka dotarła cała i zdrowa …a ciekaw jestem, ile ci czasu zajmie rozpakowanie takiej paczki używając tylko swoich rąk! Chcesz się przekonać? Przyjdź i sprawdź swe możliwości w konkursie rozpakowywania paczek. Więcej informacji na stanowisku sprzedażowym Rebela. Uwaga! Ilość paczek ograniczona.

20:00 Podpisywanie książek przez Jakuba Ćwieka Po spotkaniu autorskim, Jakub Ćwiek będzie podpisywał swoje książki w holu głównym. Zapraszamy jednak na dwa wcześniejsze spotkania z tym autorem, a więcej możesz o nich przeczytać w programie Sali Prelekcyjnej 2.

Inne 22:00 Pokaz Szalonych Alchemików – za budynkiem szkoły Na zakończenie pierwszego dnia konwentu zapraszamy wszystkich na tyły budynku, gdzie odbędzie się ogniowo-hukowo-dymno-magiczny pokaz dwóch zwariowanych alchemików. Będzie to fantastyczne podsumowanie wstępu do Brwikonu 2013 i zarazem jest to punkt, którego nie można opuścić.

23:00 Sesja RPG Iron Space – „Lodowe Tchnienie” Arkadiusz Ciesielski Gracze zostają wysłani jako część ekspedycji mającej rozpocząć ponowną eksploatację dawno opuszczonej kopalni na Merkurym. Jednak już po dotarciu do kompleksu odnajdują siły wroga. Dalej jest już tylko gorzej… (sesja RPG dostępna będzie tylko dla osób korzystających z noclegu, czyli na Sali Gimnastycznej)

Ogródek Lego – sala na piętrze w Holu Głównym – przez cały konwent Paweł Ostromecki (LugPol) Pewnie myślicie, że klocki LEGO są dla dzieci? Błąd! Te klocki są dla dorosłych! Oczywiście nie można mieć do was pretensji. Większość ludzi tak myśli. To wskutek wieloletniej, nachalnej propagandy uprawianej przez producenta klocków, który twierdzi, że stworzył je dla dzieci. Może sobie twierdzić, co chce, ale jest to sprzeczne z faktami i oczywistą prawdą. Klocki LEGO tak naprawdę są dla dorosłych, bo to oni potrafią zbudować z nich istne cuda. Na świecie jest mnóstwo dorosłych budujących z LEGO. Mają nawet swoją nazwę AFOL – Adult Fan of LEGO. W Polsce też jest ich dużo, a kilku z nich pokaże swoje prace na Brwikonie. Ich wystawa nazywa się „Zbudowane Światy”, bo każdy AFOL tworzy z klocków swój własny, niepowtarzalny świat. Jednych kręci odwzorowywanie świata realnego i budują np. modele aut, traktorów, ciężarówek, pociągów, statków czy budynków. Inni wolą odwzorowywać światy nierealne – sceny i postacie z książek, filmów czy gier. A jeszcze inni tworzą własne nierealne światy, których nie spotkacie w książkach czy filmach. No i nie można zapomnieć o Dziurawej Stronie MOCy, o demonach prędkości, dla których świat nieruchomy to świat proszący się o zagładę. Przyjdź to zobaczyć, ale uważaj – to hobby piekielnie zaraźliwe. rys. Klaudia Boratyńska

Sobota 25.05.13 Prelekcyjna 1 11:00 Żywy świat gier karcianych czyli Living Card Games Artur „Tygrys” Szurgociński Wprowadzenie do świata gier LCG wydawnictwa Fantasy Flight Games. Postaram się wytłumaczyć co sprawia, że LCG są tak porywającym typem gier karcianych. Ponadto zaprezentuję i opowiem o różnych LCGach. Fani Star Wars, Call of Cthulhu, Warhammera, Gry o Tron, Władcy Pierścieni czy Androida na pewno znajdą tu coś dla siebie!

12:00 Broń Przyszłości Mariusz „Plastek” Kiesiński Co nas czeka w militarnej przyszłości? Czy możemy spodziewać się karabinów laserowych niczym w Gwiezdnych Wojnach, lub maszyn łudząco podobnych do ludzi? Jeśli tak, to kiedy? Na tej prelekcji dowiecie się jakie są możliwości ludzkości i jakie już są postępy w kierunku wojen przyszłości.

13:00 Graham Masterton a sprawa Polska Piotr Pocztarek Prelekcja dotyczy życia i twórczości Grahama Mastertona, ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z Polską (żona, powieści osadzone w Polsce, itp.). Autor pragnie podzielić się swoją rozległą wiedzą zza kulis powstawania poszczególnych dzieł. Zapraszamy fanów tego twórcy na luźną rozmowę i wymianę poglądów. Na koniec prelekcji przewidziany jest mały konkurs dla uczestników.

14:00 Analogie między Śródziemiem a światem rzeczywistym Dominika „Hallkatla” Cicirko (Stowarzyszenie Miłośników Śródziemia)

Opis odniesień świata J.R.R. Tolkien’a do naszej Ziemi – umiejscowienie krain, pochodzenie języków oraz adaptacja widocznego w Europie nieboskłonu.

15:00 Apokalipsa na przestrzeni wieków Monika „Monkizz” Korzeb (post-apo-2012) Ludzie od zarania dziejów zastanawiali się, czy świat się kiedyś skończy. A jeśli tak, jak będzie to wyglądało? Jak koniec świata wyobrażali sobie starożytni wikingowie, a jak średniowieczni chrześcijanie? Jak współcześni ludzie wyobrażają sobie apokalipsę? Zagadnienia te zostaną omówione na prelekcji przygotowanej przez postapokaliptyczną grupę post-apo-2012.

16:00 Piszmy książki, a nie pozwy – jak uprawiać pisarstwo zgodnie z prawem Adrian Zwoliński (Organizacja Naukowa Law&Art) Czym jest utwór i kiedy to, co napiszemy, podlega ochronie prawa autorskiego? Czym są prawa autorskie majątkowe i czym są prawa autorskie osobiste oraz co z nich wynika dla pisarza? Jakie są prawne granice inspiracji cudzym dziełem (w tym zagadnienie fanartu i fanfików)? Jak wygląda dozwolony użytek i prawo cytatu, w kontekście pisarstwa min. zamieszczanie cudzych zdjęć w tekstach, zamieszczanie cytatów? Przyjdź, a prowadzący odpowie na wszystkie twoje pytania i rozwieje niejasności. Adrian Zwoliński to student prawa, współpracownik kancelarii prawnych, członek organizacji naukowych, autor publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na temat prawa, prelegent wielu konferencji i wydarzeń medialnych poświęconych min.: prawu autorskiemu, cywilnemu i gospodarczemu, a prywatnie fan S&F, fantasy i horror oraz pisarz-amator z drobnymi sukcesami na tym polu.

17:00 Cosplayland- o cosplay’u słów kilka Jagoda „Othien” Adamiec

12:00 Gry komputerowe na srebrnym ekranie Michał „Moryc” Pawlik

Fala przebierańców stopniowo zalewa Polskie konwenty. Kim są? Skąd przybyli? Chcesz na kilka chwil przybrać postać swojego ulubionego sperbohatera? A może zastanawiasz się jak wykonać skrzydła Tyraela? Czym jest cosplay i jakie są jego korzenie? Na te i wiele innych pytań odpowie w swojej prelekcji Jagoda Othien.

Od wczesnych lat 90. Hollywood próbuje przenosić gry komputerowe do świata filmu i wydawałoby się, że takie połączenia są zabiegami idealnymi. W grach mamy zwykle rozbudowaną fabułę i mnóstwo ciekawych postaci, więc najważniejsza część roboty z głowy – czy może zatem cokolwiek pójść nie tak? Zajrzyjmy zatem do historii tego typu produkcji i przekonajmy się. Zapraszam!

18:00 Unaukowienie magii, czyli jak działa kula ognia Arkadiusz Ciesielski Zastanawialiście się kiedyś nad tym w jaki sposób działają efekty magiczne takie jak kula ognia czy uśpienie? A gdyby tak wytłumaczyć każde zaklęcie na gruncie fizyki i chemii? A co by było, gdyby żołnierz przyszłości spotkał maga i dzięki znajomości fizyki odkrył tajniki magii i go pokonał? Uważacie, że to niemożliwe? Spróbuję udowodnić, że jednak możliwe. A potem wspólnie spróbujemy wyjaśnić efekty kilku najpopularniejszych i najciekawszych zaklęć.

19:00 Podróże międzygwiezdne – kiedy odwiedzimy inne galaktyki? Szymon „Psajmon” Paczkowski Dyskusja na temat tego, jaki kierunek powinniśmy obrać, żeby urzeczywistnić scenariusz z takich filmów jak Star Trek czy Odyseja Kosmiczna.

Prelekcyjna 2

11:00 Realizm w Science Fiction Marcin „Indoctrine” Lewicki Jak można poprowadzić ciekawe sesje nie rezygnując z realizmu? Dlaczego laserów nie widać w próżni? Czy na każdej planecie da się oddychać? Na prelekcji poruszymy te i inne problemy, będzie też można podyskutować i podzielić się własnymi spostrzeżeniami.

14:00 MOC czyli magia w świecie Gwiezdnych Wojen Obi-Wan Kenobi & Maul Czym jest słynna mistyczna MOC? Czy można ją traktować jako przejaw magii w uniwersum Gwiezdnych Wojen? Czy w zaawansowanym technologicznie świecie jest miejsce na starożytną magię?

15:00 Poradnik Mistrza Gry Michał „Selekos” Selke Trochę o tym jak tworzyć scenariusze i kampanie, jak tworzyć klimat, odgrywać postaci niezależne, czy w końcu jak radzić sobie z graczami i organizować samą sesję. Prelekcja w formie panelu dyskusyjnego i wymiany pomysłów.

17:00 Walki Kosmiczne w Głębi Przestrzeni Marcin „Indoctrine” Lewicki Chciałbyś zobaczyć jak można przeprowadzić ekscytującą i realistyczną walkę statków kosmicznych na sesji? Jeśli tak – zapraszamy na pokaz jak wygląda to w systemie „Głębia Przestrzeni”. Pokażemy szczegółowo moduł FAST – przewidziany do szybkich potyczek statków oraz zapoznamy ze strategicznym modułem symulacyjnym SIM.

18:00 Prezentacja systemu Void Dancers (+16 lat) Michał „Selekos” Selke Void Dancers to system Science Fiction Thriller RPG. Przedstawia on codzienne zmagania z brutalną, zimnowojenną, biopunkową rzeczywistością XXIV w., gdzie ludzkość dopiero weszła w epokę kolonizacji innych układów planetarnych. Dezinformacja, społeczna degradacja, korupcja i ogólny zamęt sprawiają, że są to najlepsze czasy na robienie interesów, zdobywanie wpływów, budowanie prestiżu i przejmowanie władzy na powojennych zgliszczach.

14:00 Konkurs znam tego Czarusomaga – czyli z jakiego filmu to fota i z jakiej książki czaru głupota Tomasz „Smok” Wolski Joanna „Draca” Wolska Uwielbiasz filmy fantasy, zwłaszcza te o czarodziejach, magii i takich tam pirdułach sferycznonierzeczywistych? A może do tego czytasz jeszcze księgi o magii i stworochowańcach? Ta i powiedz mi jeszcze, że jesteś ten sławny Henryk Portier. No dobra to ten konkurs wiedzy magicznoniepotrzebnej jest dla ciebie. Zapraszam zobaczymy, co twoje komórki magicznofantastyczne są warte i jakie pokłady wiedzy kumulują w sferze mocy. Co boisz się? A może mnie jeszcze zaczarujesz?

16:00 Konkurs Arcynerdowski Szymon „Psajmon” Paczkowski

Konkursowa 11:00 Pojedynek graczy PC Tomasz „Toban” Wołoszczak Zapraszam wszystkich fanów magicznej rozrywki, jaką są gry komputerowe na konkurs wiedzy o współczesnych grach komputerowych. Jeżeli uważasz siebie za prawdziwego wyjadacza gier, ten konkurs jest właśnie dla ciebie.

12:00 A Ty… ile byś dał by zagrać o tron? Ada Nowakowska, Katarzyna Gawryszewska Oglądałeś wszystkie odcinki? Uważasz, że znasz je jak nikt inny? Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę. Poznaj innych serialowych maniaków. Może okaże się, że jesteś od nich lepszy! Twoim idolem jest Tyrion? A może sympatyzujesz z Sansą? Chciałbyś służyć na murze razem z łotrami z Nocnej Straży? Na pewno sprawdzimy Twoją wiedzę o nich wszystkich. (Uwaga! Obowiązuje wiedza tylko z serialu)

Zmierz się w zmaganiach o tytuł arcynerda w konkursie wiedzy z literatury, filmu, komiksu i gier. Jeśli jesteś fanem książek fantasy, seriali i filmów Sci-Fi, a gry takie Baldur’s gate znasz na pamięć to konkurs właśnie dla Ciebie. Czekamy na pojedynczych śmiałków jak i całe drużyny.

17:00 Konkurs Aktorsko Magiczno Tragiczny Tomasz „Smok” Wolski, Joanna „Draca” Wolska Jesteś dobrym Magicznościemniaczem? Zazdrościsz innym magicznie uzdolnionym. Wiesz, że byłbyś lepszy, jako Czarnoksiężnikolikwidoznikacz? Potrafisz odegrać każdą scenkę rzucania czaru zwłaszcza tego, który się nie udał? Tylko ty umiesz dobrać odpowiednie odczynniki magiczne i nie zatruć swego chowańca? A może uwielbiasz wyzwania magiczno fatalne i niespodziewane zmiany pogody? Tak. Ten konkurs jest dla Ciebie i oczywiście dla wielu widzów, którym zrobisz magicznie tragiczną przyjemność alchemiczną, kiedy będą mogli oglądać twe zmagania z zaklęciami. A jeśli jesteś początkujący Czaromarem, może to czas by

podnieść różdżkę i stanąć naprzeciw wyzwaniu, które otworzy Ci szanse na zdobycie magicznego kapelusza. Co z tego, że jest dziurawy. I skąd tu tyle żab? I gdzie jest ta widownia?

19:00 Nigdy nie śmiej się ze smoka, póki jeszcze zipie – konkurs wiedzy z Hobbita Michał „Słowik” Słowiński, Marcin „Memphis” Grzegrzółka Konkurs wiedzy z książki „Hobbit, czyli tam i z powrotem” w tłumaczeni Marii Skibniewskiej oraz filmu „Hobbit: Niezwykła podróż” z 2012 r. w reżyserii Petera Jacksona. Będziemy sprawdzali waszą znajomość książki i filmu oraz rzeczy okołohobbitowych. Pytania otwarte, ob razkowe i inne niespodzianki – to znajdziecie w naszym konkursie!

Turniejowa 11:00 Turniej Munchkin Jarosław „Chopak” Walendziak Schodzisz do podziemi. Zabijasz wszystko, co spotkasz na swojej drodze. Oszukujesz kumpli i kradniesz ich ekwipunek. Zabierasz tyle skarbów ile się da i zwiewasz. Przyznaj, że to kochasz! A teraz masz szansę wykazać, że jesteś w tym najlepszy! Czy podejmiesz wyzwanie i jako pierwszy wbijesz 10 poziom? A może skończysz jako potrawka dla Smoka Plutonowego. Zapraszam na turniej Munchkina – ukochanej karcianki wszystkich graczy.

15:00 Turniej gry Neuroshima Hex Paweł „Jarema” Kamiński, Kamil „Oposing” Jastrzębski Bitwa zaraz zacznie wrzeć. Na polu walki będą ginąć żołnierze, bestie i mutanci. Maszyn przeżyją ciężki recykling pod ostrzałem pocisków. Odważysz się podjąć wyzwanie jako jeden z dowódców postapokaliptycznej armii i stawisz czoło przeciwnikom? Jeśli tak to na co czekasz przybywaj i walcz!

17:00 Turniej Zombiaki II: Atak na Moskwę Daniel „Zakarel” Kołaciński, Tomasz „Toban” Wołoszczak Mózgi, mózgi, mózgi! Мозги, мозги, мозги! Myślisz że jesteś w stanie odeprzeć atak zombie? Dasz sobie radę z hordami nieumarłych? A może wolisz stanąć po drugiej stronie barykady i pożywić się ludzkimi obrońcami? Zapraszamy na pełną akcji grę karcianą o zombie z przymrużeniem oka.

18:00 Turniej Mały Książę Paweł „Pablo” Kurnatowski Zaprzyjaźnij się z Małym Księciem i spotkaj wszystkich bohaterów tej słynnej powieści Antoine’a de Saint-Exupéry’ego! W tej grze każdy przyjaciel Małego Księcia buduje dla niego własną planetę, dom dla jego ukochanych zwierząt (lisa, owcy, słonia i węża) i postaci, które Mały Książę spotkał w czasie swojej podróży. Zapraszamy małych i dużych, młodszych i starszych w dniu (podaj datę, godzinę i miejsce) szykuje się mnóstwo dobrej zabawy:-)!

19:00 Turniej The Ressistance: Agenci Molocha Daniel „Zakarel” Kołaciński, Przemysław „Sinister” Hładki Walka o przetrwanie na pustkowiach to ciężki kawałek chleba, a na dodatek w waszych szeregach jest agent wroga, który sabotuje wspólne działania! Czy będziesz w stanie zażegnać spory i wybrać odpowiednich ludzi do zadania? Czy dasz radę wywieźć wszystkich w pole jeśli sam jesteś agentem? Dołącz do gry, spójrz w oczy swoim kompanom i spróbuj ustalić kto jest kim. (Rozwinięta gra a’la mafia od 5 do 10 osób).

Bitewna 11:00 Warhammer 40.000: Pokazowa bitwa Rafał Wróblewski, Jarek Wójcicki (Pruszkowski Klub Gier Bitewnych) Kolejna okazja, by zobaczyć jak przebiega rozgrywka Warhammera 40.000. Jeśli przegapiłeś wgląd w bitewny świat, masz okazję to nadrobić. Doświadczeni dowódcy figurkowych armii są gotowi tłumaczyć zasady i będą do twojej dyspozycji.

13:00 Warhammer Fantasy Battle: Nauka gry Aleksandra Drzewicka, Anna Klotz (The Desperate Workshop) Chcesz zobaczyć, jak potężne rasy walczą ze sobą w Starym Świecie? Chcesz wiedzieć, jak poprowadzić je podczas wojny? Wpadnij, a postaramy się zaspokoić twoją fantastyczną ciekawość i udowodnić, że bitewniaki to czysta przyjemność grania!

15:00 Warhammer 40.000: Nauka gry Łukasz Maciaszek, Rafał Wróblewski (Pruszkowski Klub Gier Bitewnych) Przyjdź, jeśli zawsze chciałeś się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Krok po kroku, zasada po zasadzie, zostanie ci objaśnione poruszanie się w tym świecie. Dowiesz się jak stworzyć armię, jak rozegrać pojedynek, a potem jak wygrać bitwę.

17:00 Warhammer Fantasy Battle: Nauka Gry Aleksandra Drzewicka, Anna Klotz (The Desperate Workshop) Powtórka tłumaczenia zasad, dla tych, którzy przegapili godzinę 13. Dowiedz się, jakimi za-

sadami należy się kierować w różnych armiach. Czy grać Imperium, czy może Orkami? Postawić na starcie wręcz, czy wykończyć wrogów artylerią? Przede wszystkim, wytłumaczymy jak należy się poruszać w świecie bitewnego młotka.

19:00 Prezentacja gry X-Wing Ewa Goralczyk Jesteś fanem Gwiezdnych Wojen? Zapraszamy na pokaz gry X-Wing, gdzie stajesz po stronie Imperium lub Rebelii. Celem potyczki jest pokonanie przeciwnika poprzez odpowiedni dobór pilotów lub broni dla swoich statków. Zapraszamy chętnych do zarażenia się gwiezdną pasją, jak również tych już zarażonych.

Wioska Słowian i Wikingów

MAZOWIECKA DRUŻYNA WOJÓW „WELES”

„Weles” jest drużyną z okolic Warszawy i Podkowy Leśnej, zajmującą się odtwórstwem historycznym. Już dziesięć lat wspólnie zdobywają i zgłębiają wiedzę o życiu i kulturze Słowian oraz Wikingów, żyjących w okresie wczesnego średniowiecza (IX-XI wiek). Do standardowych zajęć drużyny zalicza się walka oraz wszelkie rzemiosła Słowian i Wikingów, od szycia, poprzez robienie zbroi, po przyrządzanie średniowiecznego jadła i napitków. Dla niektórych z nich jest to po prostu sposób na spędzenie czasu, dla innych hobby, lecz dla większości, jest to pasja i nieodłączna część życia. W chwili obecnej drużyna liczy sobie 17 pełnoprawnych drużynników, oraz dodatkowo kilku kandydatów i otroków (osób starających się wstąpić w naszą bajkę). Przyjdź i sam zobacz. Nad prawidłowym przebiegiem programu Wioski czuwa Michał „Orm” Moroz. Przez całą sobotę w Wiosce odbywają się następujące atrakcje:

Pokazy rzemiosła – Chociaż większość z nas trudni się wojaczką, żyjąc z grabieży, wielu członków naszej drużyny zarabia na chleb w sposób pokojowy i uczciwy. Oni też zaprezentują widowni:

Jak zrobić kolczugę – Widzowie nie tylko zobaczą za pomocą jakich przyrządów i splotów tworzono kolczugi, ale też będą mogli usłyszeć wiele ciekawostek na temat pancerza. Jak wyszywać i haftować – Osoby intere-

sujące się modą, dowiedzą się w jaki sposób szyto i ozdabiano ubiory w czasach Słowian i Wikingów.

wyłonić spośród siebie najlepszego. -Kręgu Zdrady – W tej walce nie ma zasad ani przyjaciół. Siła i kunszt ustępują miejsca sprytowi i przebiegłości. By przeżyć wojowie będą musieli zabijać bez litości, zrywać sojusze i atakować gdy przeciwnik najmniej się tego spodziewa. -Szyki bojowe – Wojowie zaprezentują i omówią szyki oraz formacje bitewne.

12:00 Zabawa plebejska – Kręcioła

Pokazy uzbrojenia (przymierzalnia) –

Nasi wojowie podzielą się wiedzą na temat wojennego rzemiosła w czasach Słowian i Wikingów.

Zawodnicy przytykając głowy do mieczy wbitych w ziemię i okrążają je 20 razy. Następnie mają za zadanie dotrzeć do określonego punkty i wykonać zadanie np. wbijanie gwoździa toporem, rzut do celu itp. Dokładne zasady zostaną określone na miejscu.

Prezentacja oręża – Wojowie przedstawią

13:00 Walka z wojem

10:00 Przedstawienie Obozowiska

Każdy komu walka nie jest straszna, a siłę w rękach ma będzie miał szansę spróbować zmierzyć się z prawdziwym wikińskim zabijaką. Myślisz, że potrafisz??? To zakładaj na siebie sprzęt i WALCZ!!!

oraz dokładnie opiszą widowni zarówno oręż jak i pancerze używane we wczesnym średniowieczu.

Członkowie drużyny rozbiją obóz, by przedstawić codzienne życie i pracę ludzi we wczesnym średniowieczu. Odbędzie się prezentacja przedmiotów codziennego użytku. Dowiecie się też jak wyglądały naczynia tysiąc lat temu, czym krzesano ogień oraz z czego pito na wyprawach. Zobaczyć także będzie można, w co się ubierano i co noszono dla ozdoby.

11:00 Pokazy walk Po latach ćwiczeń, nasi wojowie są biegli w używaniu nie tylko mieczy i tarcz, ale także szabel, toporków, włóczni oraz toporów duńskich. Za pomocą takiego oto oręża gotowi są walczyć, ku uciesze widowni w trakcie: -Inscenizacji bitwy – Dwie grupy wojów staną przeciwko sobie, by stoczyć bój na śmierć i życie. -Kręgu Honoru – Wojowie będą stawać do pojedynków, by w honorowej i uczciwej walce

14:00 Pokazy walk Jeśli przegapiłeś poranne pokazy, nadrób to przychodzą teraz. Nie będziesz zawiedziony, a być może dostrzeżesz więcej szczegółów z tych dynamicznych starć.

15:00 Turniej Łuczniczy Jakub „Dallak” Wojna Zachęcamy wszystkich Legolasów, Robin Hood’ów i Hawkeye’ów do zmierzenia się w turnieju. Dokładne zasady będą zależne od ilości chętnych, ale jedno jest pewne – będziecie musieli trafić w cel.

16:00 Zabawa plebejska – Przeciąganie przez linę

14:00 Cosplay Michał „Słowik” Słowiński

Na środku placu rozkłada się linę. Drużyny stają wzdłuż liny po przeciwnych stronach. Ich zadaniem jest przeciągnąć przeciwników na swoją stronę. Dopuszczone są chwyty za ubranie, nogi i ręce.

Konkurs polegający na wyłonieniu najoryginalniejszych i najlepszych strojów. Dzielony na s-f i fantasy. A w tym podzielony na kategorie mężczyzn, kobiet i dzieci. Każdy będzie miał czas na zaprezentowanie swojego przebrania, opowiedzenie o procesie tworzenia i przekonanie jury, że to właśnie on powinien wygrać.

17:00 Pokazy walk Ostatnia szansa, by zobaczyć jak walczą ze sobą prawdziwi Słowianie i Wikingowie. Powtórka z godzin wcześniejszych.

18:00 Turniej w rzucie toporkiem Artur „Agnar” Kozłowski Niczym prawdziwy Wiking, traf toporkiem w cel. Pokaż, że jesteś najbardziej wojowniczym ze wszystkich wojów i najbardziej męskim ze wszystkich mężczyzn. Przyjdź na turniej w rzucie toporkiem.

19:00 Zabawa plebejska – Test Męskości Myślałeś, że rzucanie toporkiem jest męskie? Spróbuj teraz! W deskę wbijany jest nóż. Gracz trzymający „męskość” (drewniany artefakt) między nogami stara się strącić nią wbity w deskę nóż. Z każdą kolejką nóż wbijany jest coraz wyżej… i wyżej… i wyżej. Spróbuj podskoczyć innym i zmierz się z największymi twardzielami Brwikonu.

Hol Główny 13:00 Walka StarWars: Darth Maul vs. Qui Gon Jinn & Obi-Wan Kenobi Force Squadron Usiądźcie wygodnie i podziwiajcie świetną walkę w wykonaniu ekipy Force Squadron. Dokładne odwzorowanie potyczki przeniesie was w świat filmu i na pewno na długo pozostanie w pamięci.

16:00 Akademia Jedi Force Squadron Drużyna Force Squadron będzie prowadziła nabór dzieci na nowych padawanów. Dla młodych adeptów będzie przeprowadzone szkolenie z posługiwania się Mocą oraz trening walki mieczem świetlnym. A wszystko, by przygotować ich na przybycie mrocznych Sithów, którzy czają się za każdym rogiem.

17:00 Walka StarWars: Darth Vader vs. Obi-Wan Kenobi Force Squadron Przeżyj jeszcze raz finałową walkę z epizodu czwartego. Całość odwzorowana przez fanów z ekipy Force Squadron.

18:00 Fantastyczna Familiada Michał „Słowik” Słowiński Fantastyczna Familiada: czyli czy Gandalfowi też przydarzały się suchary? Zapraszamy „rodziny”, czyli grupy złożone z pięciu osób. Nie mniej, nie więcej.

20:00 Loteria Rebela Paweł „Pablo” Kurnatowski Co trzeba zrobić by wziąć udział w losowaniu nagród? Wystarczy wypisać los swoim imieniem i nazwiskiem i umieścić go w odpo-

wiednio skonstruowanej skrzynce na losy, która o godzinie 20:00 zamienia się w maszynę losującą i ujawnia nazwiska osób, które wygrały nagrody, a nagrodami są gry planszowe, akcesoria, rabaty i wiele innych. Ważne! W trakcie losowania trzeba być osobiście! Więcej szczegółów na stoisku sprzedażowym Rebel.

20:30 Inauguracja Brwikonu Michał Bańka Chwila, by odłożyć pędzelki, schować pionki, złożyć plansze, kupić frytki w stołówce i usiąść w Holu Głównym i posłuchać, co organizatorzy mają do powiedzenia. Zbierzcie się wszyscy, usiądźcie i poświęćcie nam te 30 min, gdyż mamy ważne do przekazania informacje.

21:00 Wielki Pokaz Szalonych Alchemików

rys .

Kl au

dia

Bo

rat

yń ska

Trzymaliśmy ich przez rok w Wysokiej Wieży. Przez ten czas szykowali się do wielkiego występu przed uczestnikami Brwikonu i nadchodzi ich moment. Jeden mroczny, drugi jasny. Ale obaj szaleni do granic możliwości. Na tyle postradali zmysły, że chcą przedstawić wam tajniki swojej alchemicznej wiedzy. Zapraszamy na zwariowany pokaz pełen magii i tajemnic.

Niedziela 26.05.13 Prelekcyjna 1 10:00 O bitewniakach ogólnie Łukasz Maciaszek Chcesz poznać świat gier bitewnych? A takim razie nasze spotkanie nie może cię ominąć. Na naszym spotkaniu dowiesz się, co to są gry bitewne, poznasz znane i lubiane systemy bitewne oraz ich świat. Nie ominie cię także szerokie spektrum całego bitewnego hobby takie jak granie, kolekcjonowanie oraz malowanie figurek. Przyjdź zobacz i porozmawiaj, a gry bitewne na pewno nie będą ci obojętne.

11:00 Dywizje Pancerne i Magia, czyli o inwazji mistycyzmu na współczesne science fiction dr Adam „WTFApoc” Podlewski Magia jest epicka, ale ze wszystkim można przesadzić. Łączenie SF z fantasy, zwłaszcza w bogatym podgatunku science-fantasy, przynosiło ciekawe efekty w literaturze, filmach, komiksach i grach. Jednakże nasycenie fantastycznego spektrum mieszaninami gatunków (widoczne zwłaszcza w ostatniej dekadzie), przyniosło nieuchronny przesyt i o owym przesycie chciałbym powiedzieć kilka słów.

12:00 Fantastyczni seniorzy – fantastyczny Internet Klara Sielicka-Baryłka (Latarnik Cyfrowy) Komputer i Internet są nie tylko dla młodych i pracujących. Każdy może być internautą! Podczas konwentu zapraszam seniorów, którzy przybędą jako asysta wnucząt. Zobaczymy, jakie możliwości niesie to medium, jakie potrzeby może zaspokoić, jak może bawić i uczyć osoby 50+. Przede wszystkim pokażę, że nie jest to trudne, za to – bardzo ciekawe i potrzebne.

13:00 Magia techniki, czyli scjentyzm oraz irracjonalizm XIX wieku dr Adam „WTFApoc” Podlewski Wiek Dziewiętnasty często nazywano „stuleciem postępu”. To przyznane na wyrost miano wyraża stereotyp racjonalizmu, technicyzmu i naukowości epoki. Jednakże kultura tego okresu, zwłaszcza literatura wiktoriańska, bardzo często korzystała jedynie z powielanego poza kontekstem żargonu naukowego, a idee rozwoju technicznego podnosiła do rangi tajemniczego fetysza. O naukowej skorupie i fantastycznym wnętrzu epoki pary słów kilka.

14:00 Wiedźmy czy Wiedźmini, Czarodzieje czy Czarodziejki, i tak mamy ich dość? Tomasz „Smok” Wolski, Joanna „Draca” Wolska Czyli panel wypocinowo-dyskusyjny na temat najbardziej wkurzający, kiedy w drużynie jest Umiejącychczary towarzyszy niedoli. Co nas wkurza w tym jak ktoś gra magiczno-uzdolnioną postacią, utrudniającą codzienne życie drużyny? Czy warto grać Magiem? Jak pozbyć się niewygodnego czaropartacza? Czy lepiej być wojennym czy domowym magusem? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć unikając zemsty szaleńców w kapeluszach z dziurami. UWAGA ZAKAZ WSTEPU DLA WSZELKIEJ MASCI CZARODZEJOZNAWCÓW!!!

Prelekcyjna 2 10:00 Czym jest Polcon oraz Nagroda Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla? Mirosław ‚Xaric’ Kowalski, Marcin ‚MaWro’ Wroński Organizatorzy tegorocznego Polconu zapraszają na prelekcję o najważniejszym konwencie fanów fantastyki w Polsce i ich nagrodzie literackiej. Opowiemy o genezie Polconu i Nagrody

im. Janusza A. Zajdla, przedstawimy garść statystyk, nie będziemy także unikać kontrowersji związanych z tymi tematami. Spróbujemy także Was przekonać, że warto głosować na Zajdla i dokładnie przedstawimy w jaki sposób wybierane są: najlepsze książka oraz opowiadanie danego roku. Planujemy także przedstawić nieco fandomowych tradycji i najstarsze kluby fantastyki w Polsce.

12:00 Stroje w Gwiezdnych Wojnach – futurystyczny wymysł czy powtórka z historii Katarzyna „Leia” Łukaszewska Czym były zainspirowane stroje z Gwiezdnych Wojen? Czym mogli kierować się twórcy i projektanci kostiumów?

13:00 Prezentacja Polconu 2013 Mirosław ‚Xaric’ Kowalski, Marcin ‚MaWro’ Wroński Serdecznie zapraszamy na prezentacje XXVIII Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon, który odbędzie się w dniach 29.08-01.09 w Warszawie na terenie kampusu głównego Politechniki Warszawskiej. Przedstawimy informacje o lokalizacji, zasadach akredytacji, ujawnimy kto jest naszym pierwszym gościem zagranicznym oraz oczywiście odpowiemy na wszelkie pytania.

14:00 Klub fantastyki w Brwinowie – z czym to sie je i na co to komu potrzebne? Michał „Słowik” Słowiński Czy warto zakładać klub fantastyki? Czy jest on w ogóle potrzebny? Jakie obowiązki i jakie przywileje wynikają z uczestnictwa w klubie? Dyskusja z zainteresowanymi włączeniem się w klub oraz z członkami innych organizacji fantastycznych. Lubisz fantastykę i jesteś z Brwinowa (lub okolic)? Musisz przyjść i zabrać głos, lub przynajmniej posłuchać.

Konkursowa 10:00 Konkurs Wieża Kamil „Oposing” Jastrzębski, Paweł „Jarema” Kamiński Masz opanowane nerwy i sprawne ręce? Potrafisz budować wieże z małych elementów? A gdybyśmy dali ci kostki do gier? Jaką taktykę obierzesz, by wspiąć się na szczyt swych umiejętności budowniczych? Postaw wieżę z kostek i wygraj!

11:00 Runiczne Memo Paweł „Jarema” Kamiński W rzucaniu zaklęć pamięć to podstawa. Pokaż że potrafisz kontrolować moce tajemne i w banalny sposób skompletujesz najwięcej par runów.

12:00 Zwyciężasz lub giniesz, czyli konkurs wiedzy o „Pieśni Lodu i Ognia” Szymon L. Dzięcioł Czy pamiętasz imiona wszystkich wilkorów Starków? A wszystkich synów Waldera Freya? Czy potrafisz ustrzec się nawałnicy mieczy i sztyletów wbijanych w mroku w plecy? Może znasz na pamięć Deszcze Castamere albo „Żywot Wielkiego Maestra Aethelmure? Potrafisz oswoić mamuta, smoka albo chociażby zwyczajną wronę? Wiesz kto, kogo, kiedy, gdzie, za co i po co? Oto jest gra dla ciebie. Zmierz się z innymi – zwyciężaj albo giń! Zakres konkursu obejmuje pięć powieści z cyklu „Pieśń Lodu i Ognia” G.R.R. Martina oraz w mniejszym stopniu trzy opowiadania o Dunku i Jaju (Hedge Knight, Sworn Shield, Mystery Knight) oraz serial produkcji HBO.

14:00 Konkurs wiedzy o Gwiezdnych Wojnach Force Squadron Użyj Mocy i pokaż jak dobrze znasz Gwiezdne Wojny.

cji wyjściowej sprawiła, że Offboard jest grą, w której liczy się każde posunięcie. Bogata w strategiczne decyzje, szybsza i bardziej emocjonująca zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy!

15:00 Konkurs wiedzy o Arkham Horror Przemysław „Sinister” Hładki

12:00 Timeline – hardcorowy miniturniej historyczny! Kamil „Oposing” Jastrzębski

Znasz wszystkie zaułki i tajemnice miasta Arkham? Wiesz co czeka na badaczy w każdym miejscu? Co złego niosą ze sobą kosmiczne wydarzenia? Potrafisz bezpiecznie odnaleźć drogę przez inne światy? Jeśli Horror w Arkham nie ma przed tobą żadnych tajemnic, potrafisz przygotować rozgrywkę w 3 min, zdarza ci się przesiedzieć nad nim cały dzień (a jeszcze lepiej noc) to konkurs dla ciebie. Konkurs dla badaczy tajemnic, kultystów, nawróconych kultystów, profesorów Uniwersytetu Miskatonic i pogromców potworów (może jednak nie dla tych ostatnich).

Czy znasz datę odkrycia Ameryki przez Kolumba? Zatem znasz zapewne też datę wynalezienia samolotu przez braci Wright, czy koła? Zatem na pewno też znasz daty wprowadzenia w matematyce znaku „=”, wynalezienia mikroskopu, odkrycia przez Europejczyków Wysp Wielkanocnych! Jeśli tak, to ten konkurs jest dla ciebie! Popisz się wiedzą historyczną, zawstydź współgraczy lub licz na łut szczęścia i proste zagadki! Preferowani uczestnicy, którzy ukończyli podstawówkę, ale nie tylko! Przed turniejem odbędzie się tłumaczenie zasad, które są trywialne, więc przyjdź nawet nie znając tej gry. Będziesz się świetnie bawił.

Turniejowa 10:00 Turniej Abalone Offboard Paweł „Pablo” Kurnatowski

13:00 Turniej Fasolki Daniel „Zakarel” Kołaciński

Jeśli podoba Ci się Abalone, pokochasz też Offboard! Założenie gry jest niemal identyczne (wypchnięcie kulki przeciwnika poza planszę), ale Offboard odróżnia od swojego znamienitego poprzednika większa swoboda ruchu i różne wartości zbitych kul w zależności od miejsca w którym wypadną poza planszę. Ta subtelna zmiana okazała się bardzo istotna dla całego przebiegu rozgrywki, która jeszcze zyskała na dynamice! Będziemy musieli decydować, czy wolimy szybkie, ale małe zyski w postaci nisko punktowanych zbić, czy decydujemy się na długoterminową strategię, nie odsłaniając się zbytnio, ale polując na wysoko punkotwane zdobycze. Mniejsza liczba kuleczek i zmiana ich pozy-

Wieść niesie, że fasolki w tym roku są bardzo popularne i że można na nich nieźle zarobić. Więc nie czekaj – bierz się do uprawy! Sadź, wymieniaj się, zbieraj i w końcu sprzedawaj! W tej grze wygrywa osoba z najlepszą głową do interesów. Fasolki to prosta i przyjemna gra ekonomiczna dla osób w każdym wieku. Przyjdź, nawet jeśli nie przepadasz za fasolą J

14:00 Turniej Bang Tomasz „Toban” Wołoszczak Bang! Bang! Jesteś trup! Takie są zasady panujące na Dzikim Zachodzie. Trzeba być szybkim i zdecydowanym jak Clint Eastwood. Oglądając westerny chciałeś być tym dobrym, złym czy brzydkim? Przyjmij wyzwanie i pokaż kto

jest najlepszym rewolwerowcem w Brwinowie! Specjalne zasady turniejowe, aby sobie postrzelać do innych.

Bitewna 12:00 – 15:00 Turniej Warhammer 40.000 Łukasz Maciaszek (Pruszkowski Klub Gier Bitewnych) Specjalnie dla gości Brwikonu odbędzie się turniej Warhammera 40.000 na 750 punktów! Każdy z chętnych gości ma możliwość wzięcia udziału w turnieju na przygotowanych wcześniej stołach. Jeśli nie masz własnej armii nie martw się, przyjdź do nas! Wpiszemy cię na turniejową listę i zarezerwujemy amię. Dzięki pomocy Pruszkowskiego Klubu Gier Bitewnych będzie można skorzystać z przygotowanych armii lub zagrać swoją. Zasady turnieju można poznać w Sali Bitewnej.

stawowych technikach Jedi, by stawić czoło powstającym Sithom.

13:00 Walka StarWars: Darth Vader vs Luke Skywalker Force Squadron Przenieś się do świata Gwiezdnych Wojen podczas pokazowej walki najbardziej znanego duetu “ojciec i syn” w galaktyce.

15:00 Pożegnanie z Brwikonem Michał Bańka Poświęćcie nam chwilę na refleksje i podsumowanie konwentu. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i zabierzcie głos. To jest oficjalnie ostatni punkt Brwikonu.

Antresola 11:00 Speed Painting Aleksandra Drzewicka, Anna Klotz (The Desperate Workshop) Każdy uczestnik dostanie swój pędzel, kubeczek z wodą oraz figurkę. A także farbę, ale… tylko na 2 minuty! Po upływie czasu następuje 30 sekund na płukanie pędzla i otrzymanie kolejnego koloru. I tak przez 8 rund. Czy uda Ci się stworzyć coś fajnego, mając każdą z 8 farbek tylko przez 120 sekund? Nie musisz być zaprawiony w bojach! Wystarczy tylko trochę sprytu! Twoje dzieło ocenią dziewczyny z The Desperate Workshop.

Hol Główny 11:00 Akademia Jedi Force Squadron Drużyna Force Squadron ponownie przeprowadzi ponowny nabór najmłodszych na uczniów Jedi. Mali adepci będą szkoleni w pod-

RESTAURACJA I PIZZERIA

SIEDLISKO

ul. Powstańców Wa-wy 2

tel. 512 959 512

PYSZNY KEBAB ul. Przczelińska 1

tel. 512 556 535 Znajdziesz nas na mapce z tyłu informatora

Bor laudia rys. K

a

atyńsk