kom plet

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do składania oferty Zgodnie z prze...
Author: Dariusz Sowa
4 downloads 2 Views 628KB Size
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do składania oferty Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ul. Szkolna 21, 44-323 Połomia NIP: 6472480921 REGON: 240991128 Przedmiot zamówienia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych pn. „Interaktywna matematyka” – zajęcia koła matematycznego. W ramach projektu pn. „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Lp. Nazwa 1.

Bryły matematyczne składane

Opis

Ilość/kom plet

Bryły geometryczne składane - 8 brył i 8 siatek

1 zestaw

Zestaw demonstruje w praktyczny sposób pojęcia takie jak: powierzchnia, objętość, symetria i obwód. Do dyspozycji uczniów 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowaną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Siatkę po złożeniu można umieścić w środku bryły, efekt czego doskonale widać poprzez przeźroczyste ściany brył. Spis brył: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Zawartość zestawu: 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą, 8 kolorowych siatek do składania, wysokość brył: 7,6 cm, umieszczone w kartonie, instrukcja metodyczna. 2.

Kolorowe słomki łamane do budowy wielościanów

Kolorowe słomki łamane do napojów pakowane po 1000 10 paczek sztuk w paczce.

3.

Plansze interaktywne z matematyki dla szkoły podstawowej

CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Plansze interaktywne z 1 sztuka matematyki dla szkoły podstawowej (klasy 4-6) to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Materiał podzielono na następujące działy: Liczby naturalne, Liczby całkowite, Ułamki zwykłe, Ułamki dziesiętne, Procenty, Algebra, Figury płaskie, Bryły, Obliczenia praktyczne. Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy i testów oraz dodatkowych narzędzi multimedialnych (możliwość wyłączania tekstów, dopisywania komentarzy, podkreślania wybranych treści itp.) i testowych (ok. 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru). Wymagania sprzętowe: Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7, Procesor Pentium III 1,4GHZ, lub lepszy, Minimum 512 GB pamięci RAM (zalecane 1 GB), 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Karta graficzna, z minimalną rozdzielczością 800x600, Karta dźwiękowa zgodna ze standardem Sound Blaster, Napęd płyt CD-ROMx32.

4.

Oprogramowanie do tablic interaktywnych matematyka

Oprogramowanie do tablic interaktywnych [email protected] 1 sztuka Szkoła podstawowa pakiet przedmiotowy Matematyka klasy 4-6. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, które stanowią wprowadzenie do interaktywnego świata. Aplikacja stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną przygotowaną dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6. Wszystkie zgromadzone w programie materiały są zgodne z nową podstawą programową. Oprogramowanie zawiera : 36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF), 115 animacji, symulacji i ilustracji, prawie 70 interaktywnych ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów, filmy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

instruktażowe (m.in. obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem). Program do działania wymaga: MS Windows XP/Vista/Windows 7 lub MacOS (10.5/10.6), 350 MB wolnej przestrzeni na twardym dysk, karty dźwiękowej, myszy lub innego urządzenia wskazującego, procesor 1 GHz, 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit), minimum: procesor 1,83 GHz, 1 GB RAM, rozdzielczość ekranu minimum 1024*768. 5.

Zestaw gier matematycznych

Na jeden zestaw składa się: Mathable Domino. Matematyczne domino, gra logiczna, Wciągająca gra rozwijająca logiczne, strategiczne myślenie i zdolności matematyczne. Zestaw zawiera 57 kostek domina. Układanka Schubitrix – miary wagowe. Układanka pozwala ćwiczyć umiejętność ważenia i mierzenia. Wymaga poprawnego rozumowania, umiejętności przeliczania jednostek. Zawartość: 2 układanki po 24 karty każda łącznie 48 trójkątnych elementów o oku 6 cm, wykonane z trwałego kartonu pudełko z wkładką do sortowania Schubitrix - mnożenie i dzielenie do 1000. Gra oparta jest na zasadach domina. Zestaw składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu. Uczniowie układają w taki sposób karty, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po rozwiązaniu wszystkich działań powstaje figura, dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały one wykonane poprawnie. Pudełko zawiera 2 gry z różnymi poziomami trudności 24 elem. o dł. boku 6 cm. Quoridor Classic to gra planszowa, logiczna dla 2-4 graczy, pudełko zawiera : planszę z 81 kwadratami, dwa rzędy szczelin magazynowych na ogrodzenia, 20 ogrodzeń i 4 piony, instrukcję.

2 zestawy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Equate to gra planszowa, którą można porównać do "Matematycznych Scrabble". Cel gry: Wykorzystując posiadane płytki, gracz ma za zadanie tworzyć równania matematyczne, zdobywając punkty za każde poprawnie sformułowane równanie. Equate to gra dla 2-4 osób doskonaląca umiejętność wykonywania działań arytmetycznych na liczbach, rekomendowana dla dzieci powyżej 8 roku życia. Na pojedynczy zestaw do gry składają się: polska instrukcja do gry, plansza do gry, 4 plastikowe podstawki pod płytki, oryginalny zestaw płytek składający się ze 190 płytek (40 płytek ze znakiem równości, 103 płytki z cyframi i liczbami, 44 płytki ze znakami matematycznymi oraz 3 puste płytki). Szachy drewniane magnetyczne. Drewniana szachownica i figury. Szachownica wypalana, składana na pół. Wymiary rozłożonej szachownicy: 23,5 x 23,5 cm. Figury drewniane podklejane filcem, układane do specjalnej kasetki wewnątrz szachownicy. Wysokość króla: 4,7 cm. Eureka Łamigłówki 3D BAMBOO - 36 szt. w displayu. 1 zestaw Seria 3D BAMBOO to małe łamigłówki logiczne z drewna bambusowego. Zawartość zestawu: - Łamigłówka Prison House - 6 szt. - Łamigłówka Superstar - 6 szt. - Łamigłówka Doublecross - 6 szt. - Łamigłówka Cannon Balls - 6 szt. - Łamigłówka Knotty - 6 szt. - Łamigłówka Pyramid - 6 szt.

6.

Łamigłówki logiczne

7.

Kostka Rubika

Tradycyjna Kostka Rubika 3x3x3

5 sztuk

8.

Puzzle edukacyjne

Na zestaw składa się:

2 zestawy

Puzzle z serii „T” - 4 ELEMENTY. Składają się one z czterech specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, które można ułożyć na ponad 50 różnych sposobów Puzzle edukacyjne - seria "F" - 6 ELEMENTÓW. Z sześciu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

klocków puzzle z serii „F” można ułożyć nie tylko cały alfabet, ale dodatkowo kilkadziesiąt innych figur. Puzzle edukacyjne - seria "ETO" - 7 ELEMENTÓW. 130 różnych rozwiązań. Eto to siedem klocków, z których można ułożyć zupełnie niespotykane kształty. Wiele z nich przypomina ptaki, ryby i czworonogi.

Puzzle edukacyjne - seria "EUKLID" - 8 ELEMENTÓW pozwala na ułożenie olbrzymiej ilości form geometrycznych. Możesz dowolnie konfigurować znalezione w pudełku nietypowe trójkąty, czworokąty, pięciokąty i sześciokąty. Puzzle edukacyjne - seria "LUNA" - 8 ELEMENTÓW. Układanka o tej dźwięcznej nazwie przedstawia w pozycji podstawowej księżyc w pełni. Piękne, regularne koło. Koszt jednostkowy każdego zestawu lub sztuki nie może przekroczyć lub być równy kwocie 350zł.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do dnia 26.09.2014 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Wymagania wobec Sprzedawcy: Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia. Kryteria oceny oferty W celu porównania ofert Zamawiający dokona oceny wg ceny brutto zamówienia. Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie. Miejsce i termin złożenie oferty Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w formie pisemnej do dnia 17 września br. do godz.15.00 w Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Połomi, ul. Szkolna 21, 44-323 Połomia Termin wyboru wykonawcy: 19.09.2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA Przedmiot oferty :

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć „Interaktywna matematyka” – zajęcia koła matematycznego w ramach projektu pn. „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” Zamawiający :

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Połomi ul. Szkolna 21 44-323 Połomia Wykonawca : ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... tel.

.....................................................

fax. .......................................................

REGON ...............................................

NIP .........................................................

www. ....................................................

e-mail :....................................................

1. Po zapoznaniu się ze warunkami zapytania ofertowego składamy niniejszą Ofertę w zapytaniu ofertowym nie przekraczającym 30 000 EUR, którego celem jest przyznanie zamówienia publicznego. 2.

Cena naszej oferty za całość zamówienia wynosi*: ...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) (słownie ......................................................................................................... złotych).

3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie: 7 dni od podpisania umowy do 26.09.2014 r. 4. Nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 5. W stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani naprawcze 6. Wykonawca nie pozostaje pod nadzorem komisarycznym 7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dostarczy dokumenty potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych w oświadczeniu * W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej należy podać pełen koszt wynagrodzenia czyli wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracodawcy Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

....................................................... (podpis, pieczęć) Data................................................

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Działając w imieniu ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... (nazwa i adres wykonawcy) i będąc należycie upoważniony do jego reprezentowania oświadczam (y), że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć „Interaktywna matematyka” – zajęcia koła matematycznego w ramach projektu pn. „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” dotyczące: 1. Posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania niniejszego zamówienia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Upełnomocniony(eni) przedstawiciel(e) Wykonawcy

............................................................... (podpis(y), pieczęć (cie) )

Data .........................................................