Klasa kompaktowa z CLAAS

Kombajny AVERO 240 160 Klasa kompaktowa z CLAAS. Klasa kompaktowa z CLAAS. Moment jest właściwy. Wszystko przemawia za doskonałymi żniwami. AVERO ...
5 downloads 3 Views 6MB Size
Kombajny

AVERO 240 160

Klasa kompaktowa z CLAAS.

Klasa kompaktowa z CLAAS. Moment jest właściwy. Wszystko przemawia za doskonałymi żniwami. AVERO firmy CLAAS to idealna maszyna dla małych i średnich gospodarstw, stawiających na własną mechanizację. Kompaktowy, wydajny, niezawodny i przekonujący wszystkimi zaletami, które są normą w maszynach CLAAS: komfortowa obsługa, ekonomiczna praca i bezproblemowa konserwacja. Należy tylko do Państwa. Zacząć, zamiast się nudzić. Inwestycja we własną technikę jest inwestycją we własną niezależność. Pierwszy w swojej klasie z APS. AVERO 240. System omłotu i oddzielania APS wykonuje już doskonałą pracę w kombajnach LEXION i TUCANO. Teraz, ta sprawdzona technologia CLAAS dostępna jest także w klasie kompaktowej. APS oznacza dla żniw: − Wyraźnie szybszy przepływ materiału − Wyraźnie wyższy stopień oddzielania − Klepisko MULTICROP do wszystkich roślin − Powiększenie przepustowości do 20% przy takim samym zużyciu paliwa Sprawdzona technologia omłotu. AVERO 160. AVERO 160 pracuje z konwencjonalną młocarnią CLAAS, niezliczoną ilość razy sprawdzoną w praktyce.

2

AVERO

3

AVERO 240 / 160.

4

Spis treści

Komfortowa kabina

6

Komfortowa kabina, oświetlenie

8

Wielofunkcyjny uchwyt, CIS

10

Przyrząd żniwny

12

Dołączanie przyrządu żniwnego

14

Automatyka przyrządu żniwnego.

16

Przyrząd żniwny VARIO

18

Składany przyrząd żniwny

20

SUNSPEED, CONSPEED LINEAR

22

Przyrząd żniwny FLEX

24

Technologia omłotu

26

System omłotu APS

28

Młocarnia CLAAS

30

Oddzielanie resztek ziarna, technologia wytrząsaczy

32

Czyszczenie, zbiornik ziarna

34

Zarządzanie słomą, PROFI CAM

36

CLAAS POWER SYSTEMS

38

Silnik, napęd

40

Chłodzenie, konserwacja

42

First CLAAS Service

44

Wyposażenie

46

Argumenty

50

Dane techniczne

51

5

Kompakt daje zadowolenie.

W komfortowym miejscu pracy nie brakuje niczego. −− Obszerna kabina −− Przemyślana koncepcja oświetlenia −− Prosty w obsłudze, wielofunkcyjny uchwyt −− CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

6

Komfortowa kabina

7

Wszystko, co dobrego operatora czyni lepszym.

Obszerna kabina.

Otrzymują Państwo komfortową i ergonomiczną kabinę, w której operator może się całkowicie skoncentrować na swojej

To był dzień ciężkiej pracy, ale wcale tego nie czuć. Jeśli z

pracy. Przyjemny wygląd, dużo miejsca, dobra widoczność na

takim zdaniem na ustach zjadą Państwo swoim AVERO do

wszystkie strony, łatwe obsłudze instrumenty sprawiają, że

garażu, to znaczy, że inżynierowie osiągnęli swój cel.

dzień pracy w AVERO jest tak bezstresowy jak to tylko możliwe.

Kolumna kierownicy jest przestawiana 3-stopniowo.

8

Przestawiane elektrycznie lusterka, roleta przednia i boczne optymalizujące widoczność.

Komfortowa kabina | Oświetlenie

Obszerna, wyciszona kabina:

Mocne oświetlenie.

−− Przejrzysty pulpit obsługowy z optymalnym rozkładem

Koncepcja oświetlenia AVERO zapewnia o zmroku i w

wszystkich elementów

ciemnościach najlepszą widoczność. Do ośmiu reflektorów

−− Trzystopniowa regulacja kolumny kierownicy

roboczych gwarantuje optymalne rozświetlenie

−− Wygodne siedzisko pasażera

bezpośredniego obszaru pracy. Obok wymaganego przez

−− Automatyka klimatyzacji A/C MATIC

prawo oświetlenia drogowego, AVERO można wyposażyć w

−− Centrala elektryczna w kabinie operatora

dodatkowe światła dla składanych przyrządów roboczych.

−− Okno przeglądowe z oświetleniem do kontroli zgonin −− Przestawianie klepiska z kabiny

Oprócz tego, następujące strefy działania wyposażono w reflektory tak, aby w dzień i w nocy zagwarantować

Do tego komfort obsługi znany z LEXION i TUCANO. I tak,

optymalną widoczność:

przyrząd żniwny, młocarnia oraz rozładunek zbiornika ziarna uaktywniane są przełączeniami elektrohydraulicznymi.

−− Kontrola omłotu zgonin −− Zbiornik ziarna −− Rura rozładowcza zbiornika ziarna −− Skrzynia sitowa

9

Inteligentny pomocnik w czasie żniw.

Wielofunkcyjny uchwyt.

Przy jego pomocy reguluje się prędkość jazdy i steruje wieloma dalszymi funkcjami:

Czynnikiem decydującym o produktywności w czasie żniw jest to, jak dobrze operator opanował maszynę. AVERO, ze swoim

−− Kierunkowskazy

ergonomicznie ukształtowanym, wielofunkcyjnym uchwytem

−− Ustawianie przyrządu żniwnego i nagarniacza

zapewnia komfort jazdy oraz obsługi.

−− STOP przyrządu żniwnego −− WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozładunek zbiornika −− Obracanie rury rozładowczej

Przejrzyste elementy obsługowe

10

Liczenie powierzchni w CIS

Wielofunkcyjny uchwyt | CIS

Przejrzysty terminal informacyjny.

1 Liczba obrotów dmuchawy i bębna młócącego 2 Wskaźnik poziomu paliwa

Kompaktowy terminal CIS jest ergonomicznie zintegrowany w

3 Wskaźnik temperatury

konsoli i pozwala operatorowi na szybki przegląd licznych,

4 Informacje o przyrządzie roboczym

ważnych informacji z maszyny. W ten sposób można podczas

5 Kontrola przepustowości

pracy stale optymalizować współdziałanie między operatorem

6 Okno meldunkowe

a maszyną

7 Pole informacyjne

Pomiar zużycia paliwa w CIS

11

Kompakt daje uniwersalność.

Zbiera plony wtedy, gdy przychodzą. Zboże, rzepak, kukurydza, soja, koniczyna, groch, słonecznik...

12

Przyrząd żniwny

13

Gotów do dużych narzędzi.

Ujednolicone przyrządy robocze.

Dodatkowa kosa i podnośniki kłosów.

Kompaktowy AVERO został zbudowany tak, aby na wysokim

Wszystkie przyrządy żniwne CLAAS są fabrycznie

poziome połączyć zróżnicowane wymagania. Z jednej strony

wyposażone w zapasową kosę. Nożyki wykonane z

wielką przepustowość i trwałą niezawodność, z drugiej strony

utwardzanego materiału wyróżnia odporność na ścieranie.

dużą zmienność przy minimalnych czasach przezbrajania.

Zastosowanie podnośników kłosów pozwala bez strat zbierać wyległe zboże a równocześnie zapobiega podbieraniu

AVERO dysponuje takim samym uchwytem przyrządu

kamieni. Podnośniki kłosów można komfortowo przewozić na

żniwnego, jak LEXION i TUCANO. Czołowa klasa jest ojcem

tylnej ścianie przyrządu żniwnego.

chrzestnym także w dalszym rozwijaniu cech wydajności i elementów wyposażenia.

Praktyczne, centralne ryglowanie.

Hydrostatyczny napęd nagarniacza. Przestawialna pompa na maszynie podstawowej podaje na nagarniacz maksymalny moment obrotowy 1.000 Nm.

Tylko jedną, dźwignią z lewej strony przyrządu żniwnego można jednocześnie uruchomić wszystkie punkty ryglowania.

−− Wysoki moment obrotowy skutecznie obracający nagarniacz na całej długości

−− Bezpieczne, szybkie ryglowanie

−− Lepsza skuteczność w porównaniu z pompami zębatymi

−− Proste do- i odłączanie przyrządu żniwnego

−− Zamknięty obwód hydrauliki daje optymalny ruch obrotowy nagarniacza

Centralne wielozłącze. Do przyłączenia wszystkich funkcji elektrycznych i

−− Szybkie dopasowanie prędkości nagarniacza

Hydrauliczna rewersja.

hydraulicznych służy w AVERO tylko jedno złącze. Bezproblemowe usuwanie zatorów. System −− Oszczędność czasu w wyniku mniejszej ilości czynności przy do- i odłączaniu −− Dzięki budowie złącza, eliminacja ryzyka związanego z pomyłką −− Łatwe dołączanie nawet pod ciśnieniem −− Ochrona środowiska, bez wycieków oleju

14

hydrauliczny umożliwia łagodną rewersję z wysokim momentem obrotowym. Rewersja jest wygodnie uruchamiana przyciskiem w kabinie. Automatycznie zmienia się również kierunek obrotów hydraulicznego napędu nagarniacza co dodatkowo wspomaga rewersję.

Dołączanie przyrządu żniwnego

Regulowane listwy zgarniające.

Stabilny wózek transportowy.

Ustawienie odległości listew czyszczących do ślimaka

Wszystko dla oszczędności czasu: wózek

wciągającego w przyrządach C370, C 430 i C 490 wykonuje

transportowy kompaktowo, wygodnie i bezpiecznie mieści

się łatwo i wygodnie.

przyrząd żniwny blokowany dwoma sworzniami. Zwłaszcza w przypadku przyrządu do rzepaku zdefiniowane, precyzyjnie dopasowane półki schowka na akcesoria do rzepaku i gumowana podłoga stanowią antypoślizgowe, ekonomiczne i zabezpieczone przed kradzieżą miejsce przechowywania.

Standardowy przyrząd żniwny z wyposażeniem do rzepaku

15

Automatycznie najlepsza jakość cięcia.

Optymalne dopasowanie do gleby. Aby przyrząd żniwny był zawsze optymalnie prowadzony po podłożu, przyrządy żniwne CLAAS wyposażono w automatykę CLAAS CONTOUR oraz AUTO CONTOUR – gwarantującą najlepsze wyniki.

16

Automatyka przyrządu żniwnego.

CLAAS CONTOUR.

Pracować ekonomicznie.

CLAAS CONTOUR automatycznie dopasowuje przyrząd

Automatyczne porównanie wartości rzeczywistych i żądanych

żniwny do podłoża na kierunku jazdy. Operator wybiera siłę

w AUTO CONTOUR, zawsze optymalnie dopasuje przyrząd

nacisku a CONTOUR dba o to, aby była ona stale

żniwny do kształtu podłoża co znacznie ułatwia pracę

utrzymywana. Wybór wysokości cięcia przy każdym

zwłaszcza z przyrządami o dużej szerokości, nocą, w

opuszczeniu przyrządu żniwnego znajduje zawsze tę samą,

wylegach, na zboczach i na glebach kamienistych. AUTO

wybraną wysokość cięcia.

CONTOUR pomaga w wyraźnym podniesieniu wydajności i czyni pracę kombajnu jeszcze bardziej ekonomiczną.

CLAAS AUTO CONTOUR.

Automatyczna regulacja nagarniacza.

AUTO CONTOUR idzie o krok dalej pozwalając na dopasowanie do podłoża także poprzecznie do kierunku

Liczba obrotów nagarniacza – i tym samym także jego

jazdy. Pałąki pod przyrządem żniwnym dbają o wczesne

prędkość obwodowa – dopasowuje się automatycznie oraz

rozpoznanie nierówności i powodują reakcje odpowiednich

proporcjonalnie do prędkości jazdy. Operator może wybierać i

siłowników przyrządu żniwnego na kanale wciągającym.

zapisywać w pamięci różne stosunki prędkości jazdy do prędkości nagarniacza.

−− Czujniki elektroniczne odczytują ciśnienie w systemie i błyskawicznie reagują −− Sterowane zaworami akumulatory ciśnieniowe gwarantują

Bezstopniowa prędkość nagarniacza.

optymalną amortyzację przyrządów żniwnych o różnej Prędkość nagarniacza ustawiana jest bezstopniowo z

masie

wyborem wyprzedzenia, pracą równobieżną lub opóźnioną. O absolutnie dokładną liczbę obrotów dba cyfrowy czujnik. Przestawialna pompa w AVERO dostarcza nagarniaczowi maksymalny moment obrotowy 1.000 Nm. Wynik: wysoka siła przeciągania z dużym momentem obrotowym. Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe chroni przyrząd przed uszkodzeniem.

AUTO CONTOUR włącza się przyciskiem regulacji wysokości w wielofunkcyjnym uchwycie

Pałąki wychwytują pozycję przyrządu żniwnego.

Aktywacja automatyki nagarniacza następuje uchylnym włącznikiem w bocznej konsoli

17

Pierwszy kompakt z VARIO.

Wyjątkowy skok do przodu.

−− Wysoka wydajność dzięki równomiernemu doprowadzaniu zbieranej masy

AVERO, jako pierwszy kombajn umożliwił dołączenie wysokowydajnego przyrządu żniwnego VARIO w maszynie

−− Dwie różne szerokości przyrządu żniwnego VARIO: V 600, V 540

klasy kompaktowej. To wyjątkowa kombinacja, na której będą

−− Hydrostatyczny napęd nagarniacza

Państwo zarabiać podczas każdej pracy.

−− Niezawodny i mocny wielopalcowy ślimak wciągający

Odłączana, lewa boczna kosa do rzepaku

18

Przyrząd żniwny VARIO

Pozycja kosy – 10 cm

Pozycja kosy + 20 cm

Wyposażenie do rzepaku.

Pozycja kosy + 50 cm

Do zbioru rzepaku stół przyrządu żniwnego można wysunąć o 50 cm do przodu – i jest on od razu gotów do działania.

W dojrzałym rzepaku bardzo trzeba uważać na ziarna.

Prawa oraz dołączana lewa boczna kosa do rzepaku jest

Podczas omłotu rzepak wyróżnia się własną, niezbyt

napędzane hydraulicznie, montaż jest sztbki i łatwy, bez

pożądaną dynamiką. Łuszczyny pękają i ziarna rozpryskują się

żadnych dodatkowych materiałów.

na wszystkie strony. Dlatego też odgarniacze oraz nadstawka, to niezbędne wyposażenie przyrządów żniwnych VARIO.

Hydrauliczny napęd kos do rzepaku jest już wbudowany.

Pomagają one w minimalizacji strat podczas zbioru. Do zbioru zbóż, stół przyrządu żniwnego może być wydłużany o 20 cm, lub skracany o 10 cm – tak optymalizuje się przepływ zbieranego materiału i zarabia na płynnie wykonywanej pracy.

Równomierny przepływ materiału. Przyrząd żniwny VARIO równomiernie prowadzi zbierany materiał do młocarni. Tylko tak można wykorzystać cały potencjał kombajnu. Obniża się również zużycie paliwa a operator wspierany jest w zwiększeniu osiąganej wydajności i w wyraźnym podnoszeniu produktywności. −− Wysoka stabilność liczby obrotów silnika, zespołów młocarni, oddzielania i czyszczenia −− Bardzo wysoka stabilizacja wydajności −− Eliminacja skoków obciążenia zespołów młocarni −− Ochrona napędów

+ 50 cm

+ 20 cm Standard

– 10 cm

19

Do każdej rośliny.

Niezwykła oszczędność czasu. Składany przyrząd żniwny. Wąskie drogi, ciasne przejazdy, duży ruch drogowy. Ze składanym przyrządem żniwnym AVERO nie da się łatwo pokonać w swojej wydajności dziennej. Składany przyrząd żniwny czyni do- i odłączanie zbędnym, gwarantuje zachowanie optymalnych właściwości jezdnych i doskonałą widoczność umożliwiając przejazd z pola na pole praktycznie beż żadnych przerw. −− Eliminacja dodatkowego wózka transportowego −− Ogromna redukcja czasu przezbrajania −− Wysoka oszczędność czasu i kosztów −− Wysoka pewność działania −− Bezpieczeństwo pracy −− Optymalne bezpieczeństwo w ruchu drogowym −− Wysoka siła uderzenia Stopień 1: transport. Kompaktowa konstrukcja uwzględnia dopuszczalną szerokość transportową, optymalną widoczność i doskonałą zwrotność nawet na ciasnej przestrzeni. Stopień 2: składanie. Całkowicie hydrauliczny proces składania uaktywniany jest za pomocą przycisku. Stabilna rama profilowa zapewnia precyzyjny przebieg składania i gwarantuje bezpieczeństwo pracy. Stopień 3: żniwa. W ciągu zaledwie kilku sekund składany przyrząd żniwny jest gotowy do użycia. Wystarczy ustawić oddzielacze łanu w pozycji roboczej, przyłączyć wałek przegubowy i pracować.

20

Składany przyrząd żniwny

21

Większa elastyczność.

Skuteczna zasada SUNSPEED. Przyrząd żniwny SUNSPEED do zbioru słonecznika zbudowano w celu uzyskania wysokich wydajności powierzchniowych tej rośliny z zachowaniem minimalnego poziomu strat. Szczególną wagę przywiązano do krótkiego czasu przezbrojenia i optymalnego komfortu obsługi. Najpierw łódki chwytają łodygi słonecznika. Przestawialna blacha prowadząca dba o to, aby kosze słonecznika zostały naciśnięte do przodu. Równocześnie, walec zrywający pod belką tnącą dociska łodygi w dół. Nie mogą one być obcięte za wcześnie: cięcie następuje dopiero wtedy, gdy specjalny nagarniacz chwyci kosze słonecznika. Precyzyjnie obcięte kosze wpadają do ślimaka wciągającego i do kanału wciągającego. Wszystko odbywa się niezależnie od rzędów i warunków zbioru z zagwarantowaniem wysokiej czystości ziarna przy niewielkim zużyciu części.

1 Przestawialna blacha kierunkowa 2 Nagarniacz 3 Belka kosy 4 Walec zrywający

Walec zrywający

22

SUNSPEED | CONSPEED LINEAR

Maksymalna siła uderzenia CONSPEED LINEAR. Wysoka wydajność zrywania przy równoczesnym, łagodnym traktowaniu kolb ma decydujący wpływ na wydajność maszyny. Zrywacz do kukurydzy CONSPEED LINEAR spełnia te wymagania i jest doskonale dostosowany do możliwości AVERO. −− 4- i 5-rzędowy z rozstawem rzędów 70 oraz 75 cm −− Liniowe walce zrywające −− Noże pokryte warstwą wolframowo-węglanową −− Proste i szybkie dopasowanie liczby obrotów −− Oszczędzający paliwo napęd o nowej koncepcji, mocne przekładnie zrywacza −− Elektrohydrauliczne przestawianie płyt zrywacza −− Poziomy siekacz

Zestaw CONSPEED LINEAR do słonecznika. Zrywacz do kukurydzy CONSPEED LINEAR można uzbroić w zestaw do słonecznika. Nad walcami zrywacza umieszcza się dwa noże, wyższe osłony boczne i nadstawkę z tyłu CONSPEED. Obraca się łańcuch i zmienia prowadnice.

Pod każdym z zespołów zrywacza, pracujące poziomo noże tną łodygi na drobne, szybko rozkładające się kawałki.

Zasada działania CONSPEED LINEAR z liniowymi walcami zrywacza.

23

Pełna kompetencja w ryżu i soi.

FLEX: jakość blisko gleby. Strąki soi znajdują się bardzo blisko ziemi. Dlatego, aby zapewnić zbiór bez strat, konieczne jest koszenie możliwie jak najniżej. To jedyne rozwiązanie, by wszystkie strąki dostały się do maszyny. Przyrządy żniwne CLAAS FLEX wyposażono w elastyczną listwę tnącą, automatycznie dopasowującą się do mniejszych nierówności gleby. Elastyczność kosy sięga 100 mm. Wraz ze zmianą kąta cięcia na kanale wciągającym V można w każdych warunkach zbioru zapobiec stratom podbierania. Te przyrządy żniwne świetnie nadają się też do zbioru grochu i roslin specjalnych, jak np. koniczyna.

Podwójna belka kosy. Ryż jest wyjątkowo twardy. Aby osiągnąć optymalną jakość i częstotliwość cięcia tak wymagającego materiału roślinnego, wszystkie przyrządy żniwne wyposażono w podwójną belkę kosy. Specjalnie hartowane nożyki są bardzo trwałe. Dla nowych przyrządów żniwnych VARIO oraz CERIO 930 i 770 system cięcia ryżu jest dostępny jako doposażenie.

Utwardzany ślimak wciągający. Intensywne nawadnianie pól ryżowych powoduje gromadzenie się brudu na roślinach co niekorzystnie działa na maszyny podczas żniw. Aby ograniczyć zwiększone ścieranie się materiału, zastosowano utwardzane krawędzie ślimaków wciągających. Z boków znajdują się specjalne odgarniacze, doskonale zapobiegające owijaniu. Wszystko razem dba o optymalny przepływ masy i wysoką przepustowość.

Rośliny soi ze strąkami

Utwardzany ślimak wciągający.

24

Przyrząd żniwny FLEX

Specjalne oddzielacze łanu. Przyrządy żniwne FLEX wyposażono w specjalne rozdzielacze łanu z możliwością odchylania do góry. Dzięki temu unika się szkód, a żniwa odbywają się bez przeszkód.

Wszechstronne zastosowanie. Także przyrządy żniwne FLEX oferują najwyższy wymiar elastyczności. Gwarantuje to belka kosy, którą można mechanicznie ustawić na sztywno i pracować także w innych kulturach, np. w zbożu.

25

Kompakt daje produktywność.

Technologia omłotu z CLAAS. −− Wydajny system omłotu APS −− Efektywne oddzielanie resztek ziarna −− Wydajne czyszczenie 3-D −− Perfekcyjna gospodarka słomą

26

Technologia omłotu

27

20% więcej przepustowości, 0% więcej paliwa.

Wyjątkowy system omłotu APS.

−− Przyspieszacz powoduje lepsze rozciągnięcie zbieranego

AVERO 240 jest pierwszym w swojej klasie w APS. Ten

−− Jest on wtedy równo rozłożony i przesyłany nawet do 33%

materiału wysokowydajny system omłotu wyróżnia przyspieszenie ruchu zbieranego materiału przed bębnem młócącym od 3 m/s do 20 m/s co efektywnie rozwiązuje łańcuch kolejnych czynności:

szybciej −− Dzięki wysokiej sile odśrodkowej oddzielane jest znacznie więcej ziarna −− Do 30% ziarna wychwytywane jest już w klepisku wstępnym, bezpośrednio przed przyspieszaczem – to znaczące odciążenie klepiska głównego Należy podkreślić, że przepustowość zwiększa się do 20% przy takim samym zużyciu paliwa. APS się opłaca.

28

System omłotu APS

Elastyczne klepisko wstępne. Klepisko wstępne zbudowano jako MULTICROP i można je dostosować do wszystkich roślin. Możliwość szybkiej wymiany segmentów minimalizuje czasy przestoju i zwiększa ekonomikę pracy.

Dłuższa droga omłotu. W systemie CLAAS APS dzieje się tak, że klepisko główne obejmuje bęben młócący o wiele dalej, niż w

Lepsza jakość ziarna.

dotychczasowych rozwiązaniach. Kąt opasania wynoszący 151º nie jest znany w żadnej innej młocarni. Profituje to

Dla optymalnego wydobywania i odplewiania ziarna system

łagodniejszym wymłacaniem przy większej szczelinie klepiska i

APS posiada wielostopniowe możliwości dopasowania oraz

niższej liczbie obrotów bębna młócącego oraz zredukowanym

wyposażenie dodatkowe. Należą do nich wkład do

zużyciem paliwa.

intensywnego omłotu oraz blachy kłosownika. Blachy kłosownika uruchamiane w klika sekund dźwignią na kanale wciągającym.

Duży chwytacz kamieni.

Współdziałanie APS z innymi zaletami daje wynik, który Duży chwytacz kamieni to miara wysokiego bezpieczeństwa.

przekonuje w 100%: Wyższa wydajność oddzielania przy

Chwytacz otwiera się i opróżnia z boku maszyny.

zachowaniu doskonałej jakości ziarna.

Klepisko MULTICROP / Chwytacz kamieni

29

Wyjątkowo wszechstronny i absolutnie niezawodny. Do wszelkich roślin. Klepisko MULTICROP. Klepisko pod bębnem młócącym zbudowano jako MULTICROP, a jego poszczególne segmenty dają się łatwo wymieniać. Klepisko można szybko dopasować do różnych roślin – dbając tym samym o prawidłową kombinację czystego wymłócenia, łagodnego traktowania materiału i wysokiego stopnia oddzielania. Wszystkie AVEROP 160 wyposażone są w klasyczną młocarnię CLAAS.

Duży chwytacz kamieni.

Suwerenna we wszystkich dyscyplinach.

Także AVERO 160 gwarantuje wysokie bezpieczeństwo

AVERO 160 pracuje z klasyczną młocarnią CLAAS, która na

z dużym chwytaczem kamieni. Jest on łatwo otwierany i

nowo udowadnia jak suwerennie można wypełniać oba

samoczynnie opróżniany z boku maszyny.

zadania: wydobywanie ziarna i jego oddzielanie. W każdych, możliwych warunkach zbioru. Niezależnie od rodzaju rośliny: bęben młócący pokazuje swoją wszechstronność na pełnej szerokości 1,06 m.

Klepisko MULTICROP

30

Samoopróżniający się chwytacz kamieni

Młocarnia CLAAS

−− Dobry dostęp do młocarni od przodu, nad przenośnikiem pochyłym i z obu stron, przez duże otwory przeglądowe −− Wysoka niezawodność gwarantowana mocnymi napędami a w szczególności napędem bębna młócącego

31

Oszczędny na właściwym końcu.

Zasada kompaktu CLAAS.

AVERO 240 wykonuje tyle, ile porównywalny kombajn z 5 klawiszami wytrząsacza bez APS, ale zachowuje kompaktowe

System omłotu APS pracuje tak wydajnie, że oddzielanie

wymiary maszyny o 4 klawiszach wytrząsacza. Jest to

resztek ziarna w AVERO 240 wymaga mniej wytrząsania, niż

odczuwalne ekonomicznie. Jednak także AVERO 160 oferuje

można przypuszczać. Dzięki APS,  90% ziarna jest już

stosunkowo ponadprzeciętną wydajność: klasyczna

oddzielone od słomy. Dla pozostałych 10% wystarczają cztery

młocarnia CLAAS perfekcyjnie współpracuje tu z czterema

klawisze wytrząsacza o czterech stopniach spadku.

klawiszami wytrząsacza.

Czujniki strat

32

Oddzielanie ziarna | Technologia wytrząsacza

Cztery stopnie opadania. Cztery klawisze wytrząsacza AVERO są całkowicie nowe i dostosowane do wydajności systemu APS. Oddzielanie resztek ziarna odbywa się na całkowitej długości 3.900 mm, na czterech stopniach opadania. Dostępne są nakładki środkowe i boczne. Duża masa słomy transportowana jest luźno i płynnie.

Aktywne rozluźnianie. Słoma jest dodatkowo, intensywnie przetrząsana przez zęby zgarniające. Nad każdym z klawiszy wytrząsacza znajduje się sięgający w słomę ząb. Rozluźnianie prowadzi do płynnego przepływu słomy cienką warstwą. W ten sposób resztki ziarna łatwo wypadają ze słomy, wydajność oddzielania efektywnie wzrasta.

Pełna kontrola. Aby najlepiej wykorzystać zainstalowaną w maszynie wydajność i uzyskać najlepszą jakość ziarna, AVERO ma do dyspozycji liczne pomoce nadzorujące pracę: −− Kontrola przepustowości, oddzielania resztek ziarna i czyszczenia w CIS −− Pomiar powierzchni i zużycia paliwa w CIS −− Doprowadzenie zgonin do młocarni −− Okno przeglądowe z oświetleniem do kontroli zgonin −− Kontrola ziarna w zbiorniku poprzez duży wziernik

33

Rzut oka do zbiornika: czysta robota.

Większy zbiornik ziarna.

−− Możliwość łatwego pobierania próbek ziarna −− Duża wysokość przeładunku

Gdy młocarnia, wytrząsacze i czyszczenie wykonały swoją

−− Idealne rozłożenie masy

pracę, to w zbiorniku gromadzi się ziarno o skoncentrowanej

−− Dobry wgląd do zbiornika ziarna

jakości. Z pojemnością do 5.600 litrów AVERO udowadnia, że

−− Uruchamianie pokrywy zbiornika z pomostu operatora

także w tej kwestii jest naprawdę wielki. Ale to przecież nie

−− Szybki, prostoliniowy rozładunek

jedyna jego siła.

−− Gładkie powierzchnie do płynnego, pełnego opróżniania

Duża pojemność zbiornika AVERO 240: 5.600 l AVERO 160: 4.200 l

34

Czyszczenie | Zbiornik ziarna

Silna dmuchawa.

Bezpośredni wgląd.

Wysokowydajna dmuchawa w AVERO dba o dokładne

Czasem szybki rzut oka mówi więcej, niż 1.000 czujników.

oczyszczenie ziarna. Dmuchawa jest bezstopniowo

Duże okno przeglądowe na tylnej ścianie kabiny AVERO

regulowana z kabiny i gwarantuje stabilną siłę wiatru oraz

pozwala na wizualną kontrolę wymłóconego ziarna. Oprócz

równomierny rozdział jego ciśnienia przy zmieniającym się

tego, z fotela operatora można wygodnie obserwować skład

obciążeniu sit. Wymuszone prowadzenie wiatru uniemożliwia

zgonin. Okno przeglądowe jest oświetlone.

tworzenie się materacy. Dochodzą do tego zalety skonstruowanego przez CLAAS

Wyciągany podsiewacz.

czyszczenia 3-D: Na podsiewaczu rozpoczyna się wstępne sortowanie ziarna (u −− Dynamiczne wyrównanie pochyłości poprzez aktywne

dołu) oraz plew i krótkiej słomy (u góry). Wynikające stąd odciążenie sita górnego zwiększa objętość układu

sterowanie sita górnego −− Pełna stabilizacja wydajności na zboczach o nachyleniu

czyszczenia. Podsiewacz po zakończonych żniwach można łatwo wyciągnąć i oczyścić.

do 20% −− Eliminacja konserwacji i zużycia −− Szybki i łatwy montaż

bez 3D

z 3D

> 20%

> 20%

Czyszczenie-3D

35

Od krótkiej i drobnej do długiej i luźnej.

Krótka sieczka.

Siekacze CLAAS są dodatkowo wyposażone w przeciwostrza. Oba komponenty można indywidualnie ustawić

AVERO równomiernie rozdziela krótko posiekaną słomę na

i w ten sposób dopasować do zróżnicowanych właściwości

całą szerokość przyrządu roboczego i wdmuchuje ją głęboko

słomy. Dzięki temu żadne źdźbło nie przedostanie się w

w ściernisko. Odległość wyrzutu można przy tym łatwo

całości. Zasadnicze siekanie odbywa się za pomocą

ustawić.

obrotowych noży i grzebienia noży przeciwstawnych.

Łatwe przestawianie z siekacza na odkładanie pokosu

36

Gospodarka słomą | PROFI CAM

Lepsza słoma. Długą słomę AVERO traktuje bardzo miękko. Dzięki zespołom łagodnego młócenia i oddzielania słoma zachowuje swoją strukturę, idealną do pełnowartościowej ściółki. Przy wyłączonym siekaczu słoma układana jest w luźny pokos. Dzięki temu schnie szybciej i daje się sprasować w mocne baloty.

Z PROFI CAM widać wszystko.

−− Rozdział sieczki / odkładanie słomy −− Strefę za maszyną podczas cofania

Wszystkie modele AVERO można wyposażyć w PROFI CAM umieszczoną na kołpaku wyrzutu słomy. Ustawiona w tym

W systemie można przyłączyć do czterech kamer i oglądać

miejscu kamera pozwala na jednoczesną obserwację dwóch

przekazywany obraz na monitorze w kabinie operatora.

stref na kolorowym monitorze w kabinie:

PROFI CAM

37

Kompakt czyni wydajnym.

Optymalny napęd z najlepszym skutkiem. Rozwój maszyn CLAAS zawsze był nierozłącznie powiązany z wysoką skutecznością, niezawodnością i optymalną ekonomiką działania. Dotyczy to w pełni również kombajnów CLAAS. Decydujące znaczenie ma tu system napędu. Oznacza dużo więcej, niż tylko silnik o dużej mocy. Pod nazwą CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) połączono najlepsze komponenty w niezrównany system napędowy CLAAS. Wysoka moc pojawia się wtedy, gdy jest konieczna. Idealne dostosowanie do systemów roboczych sprawia, że mamy do czynienia z techniką, która oszczędzając paliwo, szybko się spłaca.

38

CLAAS POWER SYSTEMS

39

Z mięśniami i głową.

Duża moc. Mocny silnik PERKINS ma prawdziwe rezerwy. Dostarcza AVERO tak dużo siły, że także w trudnych warunkach może on długo, produktywnie pracować. Nowoczesna technologia dba o to, aby zużycie oleju napędowego wypadało nadspodziewanie nisko. AVERO 240 spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IV (Tier 4) dzięki SCR (selektywna redukcja katalityczna) w połączeniu z EGR (Exhaust Gas Recirculation) z filtrem cząstek stałych). Roztwór mocznika potrzebny do reakcji SCR przewożony jest w 30 l zbiorniku. Do spełnienia wymagań normy emisji spalin Stage IIIA (Tier 3) nie są konieczne potrzebuje żadne kolejne komponenty wtórnej obróbki spalin. Nowa generacja silników Perkins o mocy 116 kW / 158 KM w AVERO 160 oraz 151 kW / 205 KM w AVERO 240 umożliwia produktywną pracę także w trudnych warunkach zbioru. −− Zoptymalizowany proces spalania −− Poprawione właściwości pracy silnika −− Niższe zużycie paliwa −− Optymalne przeniesienie mocy −− Zbiornik paliwa o pojemności do 400 l

AVERO 240: 400 l pojemności zbiornika paliwa AVERO 160: 400 l / 320 l pojemności zbiornika paliwa

40

Silnik | Napęd

Inteligentny napęd jezdny. Bez sprzęgła i zmiany biegów, pełna koncentracja na żniwach. Innowacyjnym, hydrostatycznym napędem jezdnym AVERO steruje się wygodnie za pomocą wielofunkcyjnego uchwytu. Tak wysoki komfort przekłada się na wzrost wydajności pracy. Nawroty wykonywane są szybciej a prędkość jazdy można natychmiast dostosowywać do zmieniających się warunków. Duży wydatek pompy zapewnia w każdych warunkach wyjątkowe właściwości jezdne.

41

NOWOŚĆ

Kompakt daje szybkość.

Szybki dostęp. Okresy między przeglądami AVERO są bardzo długie, czasy przestoju ze względu na przeglądy, wyjątkowo krótkie. Wszystkie ważniejsze punkty konserwacji są bardzo dobrze dostępne. I najlepsze: Mogą Państwo bardzo dużo wykonać sami w bardzo krótkim czasie.

Prosta konserwacja. −− Składany kosz chłodnicy do szybkiego, ręcznego czyszczenia −− Duże, przelotowe pokrywy boczne o wygodnym dostępie −− Dzięki ruchomej, składanej drabince, łatwy dostęp do silnika i innych punktów konserwacji −− Otwieranie kołpaka wyrzutu słomy w razie potrzeby −− Długie okresy między przeglądami −− Pulpity smarownicze −− Skrzynka na narzędzia

42

Duże pokrywy boczne dające wygodny dostęp

Dobry dostęp do przedziału silnika

Układ chłodzenia | Konserwacja

NOWOŚĆ: inteligentny układ chłodzenia z automatycznym odsysaniem kurzu. AVERO pracuje z wysokowydajnym układem chłodzenia wspólnym dla silnika, hydrauliki i klimatyzacji. Automatyczne odsysanie kurzu zapewnia stałe czyszczenie napędzanego hydraulicznie, wirującego kosza chłodnicy i tym samym wysoką wydajność chłodzenia. Znacznie zmniejsza się zanieczyszczenie lameli chłodnicy. Jej kosz jest do czyszczenia  odchylany.

43

Więcej naszego serwisu. Więcej Waszych sukcesów. Jesteśmy blisko Was. Nasz centralny magazyn części zamiennych w Hamm (Niemcy) szybko i niezawodnie dostarcza na cały świat części zamienne CLAAS ORIGINAL. Liczni partnerzy CLAAS gwarantują dostawy w krótkim czasie – tam, gdzie Państwo akurat pracują.

W najlepszych rękach. Partnerzy handlowi CLAAS na całym świecie korzystają z najlepszych warsztatów techniki rolniczej. Mechanicy są

CLAAS ORIGINAL. Dłuższe życie maszyny.

doskonale wykwalifikowanymi fachowcami dysponującymi narzędziami specjalnymi i diagnostycznymi. Serwis CLAAS działa w bardzo wydajny sposób, całkowicie spełniający

Odpowiedzialne zespoły First CLAAS Service u partnerów

oczekiwania klientów w zakresie kompetencji i niezawodności.

handlowych CLAAS na całym świecie dbają o optymalne zaopatrzenie w części zamienne i niezawodny serwis. Są do Państwa dyspozycji w każdym czasie z wiedzą, doświadczeniem i pasją, zapewniając w najkrótszym czasie

Myślenie ekonomiczne zawsze przynosi sukcesy!

części CLAAS ORIGINAL, wyróżniające się jakością materiałów, najlepszym działaniem i długą żywotnością. Są

Stale rosnące koszty i wąskie okna czasowe w trakcie sezonu

one zbudowane specjalnie dla określonych typów maszyn

wymagają od rolnika działań, zapewniających dyspozycyjność

CLAAS, sprawdzone technicznie i znacznie lepsze jakościowo

jego maszyny – daleko poza dwanaście miesięcy świadczeń

od produktów konkurencyjnych. Współdziałanie części

gwarancyjnych. CLAAS oferuje w tym celu indywidualne,

CLAAS ORIGINAL i świetnej pracy mechaników z zespołów

łatwe do skalkulowania produkty serwisowe, gwarantujące

serwisowych CLAAS gwarantuje najwyższy wymiar

użytkownikowi wysoki wymiar niezawodności i efektywności.

niezawodności maszyn i zapewnia sukcesy ekonomiczne

Produkty serwisowe CLAAS, jak kontrola pożniwna, umowa serwisowa oraz  MAXI CARE (wydłużenie okresu świadczeń gwarancyjnych) są zestawione w specyficznym dla klienta pakiecie serwisowym. Oznacza to planowane koszty i minimalne ryzyko awarii maszyny.

44

First CLAAS Service

45

Przekonująca technika.

AVERO 240.

46

Wyposażenie

1 Komfortowa kabina 2 Wytrząsacz intensywny 3 Silnik Perkins 4 PROFI CAM 5 Siekacz słomy 6 Czyszczenie-3D 7 Wysokowydajne wytrząsacze 8 Baryłkowa dmuchawa 9 APS 10 Hydrostatyczny napęd nagarniacza 11 Składane oddzielacze łanu 12 Stół VARIO 13 Wielozłącze 14 CIS

47

Przekonująca technika.

AVERO 160.

48

Wyposażenie

1 Komfortowa kabina 2 Wytrząsacz intensywny 3 Silnik Perkins 4 Siekacz słomy 5 Czyszczenie-3D 6 Wysokowydajne wytrząsacze 7 Baryłkowa dmuchawa 8 Hydrostatyczny napęd nagarniacza 9 Składane oddzielacze łanu 10 Stół VARIO 11 Wielozłącze 12 CIS

49

Kompakt czyni elastycznym. Argumenty.

Kabina.

Technologia omłotu.

−− Duża wyciszona kabina pozwala pracować spokojnie i z

−− Dzięki APS zwiększenie wydajności do 20% przy

pełną koncentracją −− Wzrokowa kontrola zgonin z fotela operatora przez oświetlone okno kontrolne −− Wszechstronny, wielofunkcyjny uchwyt i system informacyjny CLAAS (CIS) do optymalnej współpracy

niezmienionym zużyciu paliwa −− Szybkie dopasowanie do różnych roślin dzięki klepisku MULTICROP −− Czyszczenie 3-D dla zboczy o nachyleniu do 20% −− Wytrząsacz intensywny CLAAS o wysokiej skuteczności

między operatorem a maszyną

Przyrządy żniwne.

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS. −− Silniki Perkins z wysoką rezerwą mocy i wydajności

−− Przyrząd żniwny VARIO dba o 10% więcej wydajności dzięki optymalizacji przepływu materiału −− Wielostronne zastosowania CONSPEED LINEAR, składany przrząd żniwny lub przyrząd żniwny FLEX

50

−− Napęd jezdny z najnowszą technologią hydrostatu −− Szybszy, łatwiejszy dostęp do punktów smarowania −− Serwis First CLAAS przez całą dobę

AVERO

240

160

● 80% obrotów bębna młócącego ○ 1060 450 ● ○ 300, 430, 550 60 151 ● ● – ●

– – ○ 1060 450 ● ○ 300, 430, 550 – 117 – – ● ●

4 4 3900 4,13 4,8 ●

4 4 3900 4,13 4,8 ●

● Baryłkowa dmuchawa ● ● ○ 2-torowe 3,00 ● ● ●

● Baryłkowa dmuchawa ● ● ○ 2-torowe 3,00 ● ● ●

5600 101 51

4200 101 51

Perkins

Perkins

l

● 1206 F-E70TA R 6/7,0 151/205 ● 400

● 1206 F-E70TA R 6/7,0 116/158 ● 400/320

liczba/l kW/KM

1106 D-E70TA R6/7,0 151/205

1106 D-E70TA R6/7,0 116/158

8700

8250

System omłotu Bęben przyspieszacza (APS) Prędkość obrotowa APS MULTICROP Szerokość bębna Średnica bębna Liczba obrotów bębna 650-–500 Liczba obrotów bębna 500–1400 Redukcja liczby obrotów bębna młócącego Kąt opasania klepiska wstępnego Kąt opasania klepiska Blachy kłosownika, składane od zewnątrz Przestawianie klepisk z kabiny, 1 dźwignia, proporcj. oba klepiska Przestawianie klepisk z kabiny, 1 dźwignia, proporcjonalnie Duży chwytacz kamieni Oddzielanie ziarna Klawisze wytrząsacza Stopnie spadku Długość wytrząsacza Powierzchnia wytrząsacza Powierzchnia oddzielania 1 wytrząsacz intensywny

mm mm o/min o/min o/min stopnie stopnie

liczba liczba mm m2 m2

Czyszczenie Wyjmowany podsiewacz Dmuchawa Zmiana l. obr.w dmuchawy, elektrycznie Dzielona, przeciwbieżna skrzynia sitowa Czyszczenie-3D Sita Całkowita powierzchnia sit Sita blaszkowe Powrót zgonin do młocarni Zgoniny widoczne z kabiny podczas jazdy Zbiornik ziarna Pojemność Kąt rozkładania rury rozładowczej Wydajność rozładunku

m2

l stopnie l/s

Siekacz Siekacz STANDARD CUT, 40 noży Silnik Producent Norma emisji spalin Stage IV (Tier 4) Wtórna obróbka spalin SCR i EGR z DPF Typ Cylindry/pojemność skokowa Moc maksymalna (ECE R 120) Zbiornik mocznika 30 l Pojemność zbiornika paliwa Norma emisji spalin Stage III (Tier 3A ) Typ Cylindry/pojemność skokowa Moc maksymalna (ECE R 120) Masy Bez przyrządu, żniwnego, siekacza1 1

Wyposażenie może odbiegać od seryjnego

● Seryjnie

○ Opcja

□ Dostępne

– Niedostępne

liczba/l kW/KM

AVERO

240

160

Ogumienie osi napędzanej

AVERO

240

160

1060

Ogumienie osi kierowanej

Szerokość młocarni

mm

1060

1060

Szerokość młocarni

mm

1060

Wielkość ogumienia 18.4-30 12 PR 23.1-26 12 PR R1 KB F20 23.1-26 12 PR R1 KB F16 620/75 R 26 620/75 R 30 650/75 R 32 24.5-32 R-2 (ryż) 750/65 R 26 800/65 R 32

m m m m m m m m m

Szer. zewnętrzna 2,68 2,68 3,03 3,03 2,82 2,82 3,03 3,03 2,96 2,96 2,98 2,98 3,18 – 3,14 3,14 3,28 3,28

Wielkość ogumienia 12.5/80-18 14.5/75-20 440/65 R 24 500/60-22.5

m m m m

Szer. zewnętrzna 2,68 2,68 2,71 2,71 2,93 2,93 2,89 2,89

4907 mm

4022 mm

3708 mm

5466 mm

5400 mm 6000 mm 6600 mm

CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty, aby spełnić wymagania klientów. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny. Wszystkie dane techniczne odnośnie silników są zgodnie z europejską dyrektywą z zakresu emisji spalin: Stage. Użycie w tym dokumencie normy Tier służy wyłącznie informacji i lepszemu zrozumieniu. Nie może być podstawiana homologacja dla regionów z obowiązującą regulacją Tier.

● Seryjnie

○ Opcja

□ Dostępne

– Niedostępne

AVERO

240

Przyrządy robocze Przyrządy żniwne VARIO Standardowe przyrządy żniwne Przyrządy do rzepaku Przyrządy żniwne składane Przyrządy FLEX CONSPEED LINEAR SUNSPEED

V 600–V 540 V 540 C 660–C 370 C 600–C 370 Do przyrządów żniwnych standard i VARIO C 450 – S 600 / S 510 S 600 / S 510 4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C 4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C 8-70, 8-75 8-70, 8,75

Standardowe przyrządy żniwne Efektywna szerokości cięcia

m

Składane oddzielacze łanu Odstęp kosy – ślimaka wciągającego Częstotliwość cięcia Wielopalcowy ślimak wciągający Rewersja hydrauliczna Napęd nagarniacza, hydrauliczny Zmiana liczby obr. nagarniacza, elektrohydraulicznie Zmiana wysokości nagarniacza, elektrohydraulicznie Poziome przestawianie nagarniacza, elektrohydraulicznie Automatyka przyrządu żniwnego. CONTOUR AUTO CONTOUR Automat. regulacja l. obr. nagarn. Przyrządy żniwne VARIO Efektywna szerokości cięcia Składane oddzielacze łanu Odstęp kosy – ślimaka wciągającego Wielopalcowy ślimak wciągający Rewersja hydrauliczna Napęd nagarniacza, hydrauliczny Zmiana liczby obr. nagarniacza, elektrohydraulicznie Zmiana wysokości nagarniacza, elektrohydraulicznie Poziome przestawianie nagarniacza, elektrohydraulicznie Automatyka przyrządu żniwnego. CONTOUR AUTO CONTOUR Automat. regulacja l. obr. nagarn.

● Seryjnie

○ Opcja

□ Dostępne

– Niedostępne

mm skoki/min

o/min

m mm

o/min

160

C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m), C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m) ● 580 1120 ● ● 8–60 ● ● ●

C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m), C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m)

● ○ ○

● ○ ○

V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m) ● 480 – 780, rzepak 1080 ● ● 8–60 ● ● ●

V 540 (5,46 m) ● 480 – 780, rzepak 1080 ● ● 8–60 ● ● ●

● ○ ○

● ○ ○

● 580 1120 ● ● 8–60 ● ● ●

CLAAS Polska Sp. z o.o. ul. Świerkowa 7 Niepruszewo 64-320 Buk Tel. 61 834 9800 claas.pl 121019320714 KK KP 0115