Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy •

Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami

Przykład: Kancelaria generuje różne zestawienia czynności, dla różnych klientów, przy użyciu opcji Czynności – Przeglądaj. Teraz możliwe jest zdefiniowanie i zapamiętanie wspólnych dla wszystkich pracowników widoków: dla klienta X: kolumny data, osoba, godzin pogrupowane po datach dla klienta Y: usługa, osoba, data, od, do, godzin pogrupowane po sprawach a następnie szybkie generowanie tych raportów. •

W wielu listach umożliwiliśmy rozszerzone filtrowanie danych i zapamiętywanie filtrów

1

Przykład: Użytkownik potrzebuje w opcji Czynności – Przeglądaj ustalić listę czynności zafakturowanych w danym okresie. Po zafiltrowaniu czynności przy pomocy okienek w górnej części okna – pracownik, data, klient, sprawa itp. użytkownik może dokonać dodatkowego filtrowania wybierając przycisk z lornetką i ustalając na kolumnie zafakturowana kryterium TAK, a następnie naciskając Enter. •

Dla list z podsumowaniami te podsumowania są widoczne na wydrukach

2. Korespondencja seryjna Tworzenie korespondencji seryjnej w programie Kancelaris opiera się o dane adresowe klientów, podmiotów i organów umieszczone w bazie oraz wzory korespondencji. System dostarcza kilka podstawowych wzorów kopert (w folderze ...\Dane\Baza wiedzy\WzoryKorespondencji\) oraz narzędzia do scalania danych adresowych z innymi wzorami korespondencji, tworzonymi samodzielnie w programie MS Word.

2

3. Uprawnienia •

Dodano opcję „Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń”, która polega na: o Automatycznym ustawieniu nowemu pracownikowi  wszystkich uprawnień ogólnych  praw do wszystkich spraw i zleceń o Automatycznym dodawaniu wszystkich pracowników do nowych spraw o Automatycznym dodawaniu wszystkich pracowników do nowych zleceń z ich domyślną stawką i prawem przeglądania o W szybkim kreatorze nie ma dostępu do ustawień uprawnień pracowników

4. Pracownicy •

Dodano Kreatora uprawnień, którego zadaniem jest dołączanie pracownika lub grupy pracowników do wielu spraw i zleceń jednocześnie

3Dodano Kreatora nowego pracownika, który prowadzi przez wszystkie operacje związane z zakładaniem nowego pracownika i ustalaniem jego uprawnień obólnych i szczegółowych (do spraw i zlecen)Lista pracowników dostępna dla wszystkich bez względu na uprawnienia jako książka kontaktówKażdy nowy pracownik ma domyślnie ustawioną obsługę komunikatów i przypomnień, aby zmniejszyć ilość problemów z tym związanych

5. Sprawy •

W drzewku sprawy są ułożone wg numerówW drzewku sprawy widoczne są teraz sprawy i klienci bez katalogów

4

W drzewku spraw przeglądając historię spraw można teraz wybrać jedynie elementy – dokumenty, wydarzenia, zadania i terminy - oznaczone jako „pokaz w historii sprawy dla klienta” W oknie sprawy o można dodać „prowadzącego sprawę”Zmieniono okno podłączania spraw do zlecenia o Pokazane są tylko otwarte zlecenia i usługi o Teraz można dodać sprawę także do istniejących usługW organach na zakładce etapu dodano możliwość dodania organu

5

• •

Po wybraniu instancji/etapu sprawy dane o zadaniach, terminach i wydarzeniach są teraz pokazywane od razu dla tego etapu W oknie sprawy odano zakładkę dotyczącą rozliczeń

6. Książka korespondencji •

Umożliwiono dodawanie klientów, organów i podmiotów podczas rejestrowania wpisu z poziomu okna wyboru [...]

6Umożliwiono przejście z wpisu w książce korespondencji bezpośrednio do sprawy KK.Podczas rejestracji korespondencji przychodzącej, dane o kliencie i sprawie ustalone w trakcie rejestracji dokumentu są automatycznie wybrane w opisie wydarzenia Umożliwiono rozszerzone filtrowanie wpisów7. Zlecenia •

Dodano zakładkę "nierozliczone czynności"

8. Faktury •

Zamiast przycisku Drukuj mamy teraz dwa nowe przyciski: o „Podgląd”, który pozwala na zobaczenie wyglądu faktury na ekranie o „Szybki wydruk”, który drukuje oryginał i kopię bezpośrednio na drukarkęPo wejściu do opcji Rozliczenia – Raporty – Wydruki faktur umożliwiono wydruk faktury z inną datą wystawiania co umożliwia w połączeniu ze zmianą tekstu wydruk duplikatu

7

• •

Lista czynności w oknie Faktura ma teraz możliwość sortowania, grupowania i dodatkowego filtrowania Na liście faktur dostępna jest informacja o ilości dni od terminu płatności – ile dni faktura jest niezapłacona

9. Czynności - przeglądanie •

Podczas filtrowania czynności umożliwiono wybór sprawy już po wybraniu klienta, i niezależnie od zlecenia

• •

Dodano czytelny przycisk Drukuj Lista czynności jest wzbogacona o szybkie filtrowanie i wybieranie widoków

• •

Podczas filtrowania w opisie usługi dodano kod Edycja czynności zawartej w liście jest teraz łatwiejsza

10.Komunikaty •

Podczas startu programu umożliwiono przejście bezpośrednio do okna komunikatów

8Umożliwiono wysyłanie komunikatów o zmianie terminu

11.Terminy •

Możliwość wysłania komunikatu o modyfikacji terminu

12.Współpraca z MS Outlook •Program w wersji 2.50 umożliwia rejestrowanie e-maila jako: o wydarzenia w sprawie o załącznika w zadaniu o dokumentu w sprawie W programie MS Outlook dodano pasek narzędziowy Kancelaris:

13.Inne • • • •

Wydłużono nazwę kosztu do 255 znaków Wydłużono nazwę usługi do 255 znaków Usprawniono rejestrację czynności w sytuacji wpisania niepoprawnych danych od – do Usprawniliśmy otwieranie okien eliminując miganie

9