KAMERY IP - APER IP SERIA NC-E3000

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ KAMERY IP - VADN-1640HD APER IP VADN-1640H230 SERIA NC-E300...
24 downloads 5 Views 1MB Size
Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

KAMERY IP - VADN-1640HD APER IP VADN-1640H230 SERIA NC-E3000

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolorowa kamera typu dzień/noc o wysokiej rozdzielczości

model

NC-E3013-2.8 NC-E3020-2.8 Wersja 1.01

Informacje o tej instrukcji

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. Pamiętaj, że zależnie od konkretnych warunków pracy kamery, sposobu jej instalacji oraz panujących warunków zewnętrznych, musisz wybrać w kamerze odpowiednie ustawienia konfiguracyjne i wykonać stosowne regulacje.

www.spselectronics.pl

www.spselectronics.pl

1

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 Publikacja jest chroniona prawami autorskimi i majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy – SPS Electronics Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

!

SPIS TREŚCI ........................................................................................... 2  INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .................................. 3  ELEMENTY KAMERY .............................................................................. 4  WPROWADZENIE ................................................................................... 5  MONTAŻ KAMERY .................................................................................. 5  PODSTAWOWA KONFIGURACJA ......................................................... 9 

2

www.spselectronics.pl

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1) Przeczytaj poniższe instrukcje. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania powinny być przyswojone przed uruchomieniem urządzenia. 2) Zachowaj instrukcje. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi powinny być zachowane w celu użycia w dowolnym czasie. 3) Zastosuj się do ostrzeżeń. Ostrzeżenia dotyczące produktu zawarte w instrukcji powinny być przestrzegane. 4) Postępuj zgodnie z instrukcjami. Wszystkie instrukcje dotyczące użytkowania powinny być zastosowane. 5) Czyszczenie. Przed czyszczeniem urządzenia odłączyć je od zasilania. 6) Wentylacja. Kable zasilające powinny być ułożone, chronione przed zakleszczeniem lub uszkodzeniem przez inne urządzenia umieszczone odpowiednio w pobliżu. Należy zachować szczególną staranność przy podłączaniu kabli, wtyków i mocowaniu wkrętów oraz ułożeniu kabli w szafach lub innych obudowach tak aby zapewnić urządzeniu zalecany przez producenta poziom wentylacji. 7) Serwis. Nie podejmować napraw urządzenia we własnym zakresie, ponieważ może to narazić użytkownika na porażenie prądem elektrycznym. Wszystkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. 8) Zasilanie. Do zasilania można użyć wyłącznie źródła o zalecanych parametrach. W przypadku wątpliwości, co do parametrów zasilania należy skontaktować się ze sprzedawcą. 9) Uszkodzenia wymagające ingerencji serwisu. Urządzenie należy odłączyć od zasilania i przekazać do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach: o W przypadku uszkodzenia, o W przypadku dostania się do środka urządzenia obcych ciał lub rzeczy, o W przypadku wystawienia urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub wody, o W przypadku zaobserwowania niezgodnego z opisanym w instrukcji działania. Można dokonywać ustawień urządzenia zgodnie z opisem zawartym w instrukcji, regulacje innych parametrów mogą spowodować uszkodzenie lub niepoprawne działanie oraz konieczność wizyt wykwalifikowanego personelu serwisu w celu przywrócenia normalnych parametrów działania. 10) Kontrola bezpieczeństwa. Po dokonaniu napraw w serwisie przed ponownym uruchomieniem zlecić personelowi przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa użytkowania w celu upewnienia się, że urządzenie będzie sprawnie i bezpiecznie funkcjonowało. 11) Urządzenie należy zasilać za pomocą obwodu zasilającego typu SELV (Obwód bardzo niskiego napięcia). Zgodnie z IEC60950-1, zasilanie powinno zapewnić napięcie DC 12 V lub AC 24 V (w zależności od konkretnego modelu). Opcjonalnie kamery mogą być zasilane przez POE. 12) Jeśli sprzęt działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia na własną rękę. 13) Instalacja powinna być wykonana przez specjalistów i zgodne z obowiązującymi przepisami. 14) W przypadku instalacji sufitowej należy zapewnić wytrzymałość montażu na obciążenie 50 N (Newtona). 15) Przed uruchomieniem kamery, należy sprawdzić poprawność zasilania.

www.spselectronics.pl

3

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 16) Nie dotykać elementu optycznego kamery. Jeśli jest to konieczne, do czyszczenia należy użyć czystej szmatki lekko wilgotnej z alkoholem do wycierania kurzu. Gdy kamera nie jest używana, należy zakryć obiektyw, by ochronić przed zabrudzeniem. 17) Należy unikać skoncentrowanego blasku (np. silne światło słoneczne itp) skierowanego w stronę obiektywu kamery, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na trwałość przetwornika obrazu. 18) Nie narażać przetwornika obrazowego kamery na bezpośrednie oddziaływanie wiązki promienia laserowego, ponieważ promień lasera może uszkodzić przetworników obrazu. 19) Należy unikać montażu w miejscach: zakurzonych, przekraczających dopuszczalny zakres temperatury pracy i narażonych na silne pola elektromagnetyczne. Nie doprowadzać do przegrzania kamery. Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół kamery. 20) Podczas montowania kamery, nie dopuścić do przedostania się do wnętrza kamery wody lub innych cieczy.

ELEMENTY KAMERY Kamera IP z serii NC-E składa się z modułu kamerowego ze złączami przyłączeniowymi oraz z elementów obudowy. 1. Pierścień mocujący

2. Osłona zewnętrzna

3. Podstawa montażowa

4. Sferyczny moduł kamery 5. Port sieciowy 10M/100M Ethernet 6. Gniazdo zasilania DC 12 V 7. RESET: Przycisk przywracania ustawień fabrycznych

Uwaga: Gdy kamera jest podłączona do zasilania, przytrzymaj "RESET" przez 10 sekund, wszystkie parametry kamery zostaną przywrócone do domyślnych ustawień, w tym nazwa użytkownika, hasło, adres IP i numer portu.

4

www.spselectronics.pl

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000

WPROWADZENIE Kamery IP z serii NC-E są urządzeniami przeznaczonymi do nadzoru w systemach CCTV, integrują funkcję modułu kamerowego z serwerem sieciowym. Kamery wykorzystują wbudowany system operacyjny i platformę przetwarzania wysokiej wydajności. Firmware kamery umieszczony jest w pamięci Flash. Kamery maja kompaktowy rozmiar oraz wyróżniają się stabilnością i niezawodnością działania. Kluczowe funkcje:  Zaawansowana kompresja wideo, obsługa standardu kodowania H.264 z elastycznym przetwarzaniem strumienia obsługą zmiennej szybkości transmisji  Obsługa podwójnego strumienia  Różnorodności funkcji alarmu: detekcja ruchu, awarii sieci itp.  Możliwość wyszukiwania kamer przez program oraz konfiguracji z poziomu przeglądarki  Obsługa funkcji POE  Obsługa protokołów TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS,FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP itp.  Wodoszczelność - IP66  Zdalna obsługa przez sieć, konserwacja i konfiguracja.

MONTAŻ KAMERY UWAGA: Obiekt, do którego będzie montowana kamera powinien być wystarczającej grubości i wytrzymywać obciążenie kamery. 1. Szablon instalacyjny: naklejkę instalacji przykleić na ścianie. 2. Oddzielenie pierścienia mocującego od podstawy montażowej: należy odkręcić pierścień mocujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić swobodę poruszania sferycznego modułu kamerowego, jak pokazano na rysunku 2-1.

Pierścień mocujący

Podstawa montażowa Rysunek 2-1 Oddzielenie pierścienia mocującego od podstawy montażowej www.spselectronics.pl

5

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 3. Instalacja kamery: Po wykonaniu podłączenia kamery do sieci, mając wszystkie części, umieścić w otworze instalacyjnym okablowanie. Następnie przy pomocy trzech śrub do mocowania przykręcić kamerę w miejscu montażu, jak pokazano na rysunku 2-2. UWAGA: Dla ułatwienia instalacji, użytkownik może najpierw wyłamać plastikowe zaślepki (rysunek 2-3), następnie podłączyć kabel zasilający i kabel sieciowy przez boczne otwory kablowe (dostępne są dwa wyloty boczne).

Rysunek 2-2 Montaż kamery do powierzchni

Otwory boczne

Rysunek 2-3 Otwory boczne

6

www.spselectronics.pl

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 4. Seria NC-E kamer IP posiada funkcję regulacji w trzech osiach, śruby mocujące. Regulacji kamery można dokonać w płaszczyźnie poziomej, pionowej i poprzecznej przez obrót osłony zewnętrznej modułu kamery (kuli). Po odpowiednim ustawieniu kamery, należy dokręcić śruby mocujące aby zablokować moduł kamery (kulę), jak pokazano na rysunku 2-4, 2-5.

Śruby mocujące

Rysunek 2-4 Śruby mocujące

Płaszczyzna pozioma

Płaszczyzna pionowa Płaszczyzna poprzeczna

Rysunek 2-5 Trzy osie regulacji

www.spselectronics.pl

7

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 5. Instalacja pokrywy: osłonę zewnętrzną należy dopasować do podstawy i modułu kamerowego, następnie przekręcić w lewą stronę, aby zakończyć instalację kamery, jak pokazano na rysunku 2-6, 2-7.

Pierścień mocujący Rysunek 2-6 Instalacja pierścienia mocującego

Rysunek 2-7 Kompletny montaż

8

www.spselectronics.pl

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000

PODSTAWOWA KONFIGURACJA 1. Podłączenie sieci Należy upewnić się, że kamera jest właściwe podłączona do sieci. Następnie, sprawdzić stan sieci lokalnej na komputerze. Jeżeli stan wskazuje "IKONA Błędu", oznacza brak połączenia sieciowego komputera. Fabryczny adres IP kamery to 192.168.1.86. Należy ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę dla komputera, tak aby adres komputera był inny niż adres kamery, jednocześnie adresy kamery IP i komputera powinny należeć do tej samej podsieci. Upewnić się, że adres IP jest właściwie ustawiony. Połączenie sieciowe można sprawdzić, przy pomocy CMD wpisując w terminal komendę "ping", następnie adres IP kamery. 2. Zdalny dostęp Po prawidłowym podłączeniu kamery IP do sieci, można konfigurować ją z poziomu przeglądarki, np. Internet Explorer, Firefox, Chrome itp.. Chcąc wyświetlić obraz z kamery przez przeglądarkę IE, trzeba wykonać następujące kroki: 2.1 Otworzyć przeglądarkę Internet Explorer i wybierać z menu pozycję: Narzędzia / Opcje internetowe / Zabezpieczenia / Poziom niestandardowy, a następnie zaznaczyć opcję "Włączone" lub "Prompt" pod "Control ActiveX i dodatków plug in" aby zmienić ustawienia poziomu zabezpieczeń.

Rysunek 3-1 Konfiguracja ActiveX i Plug-in

www.spselectronics.pl

9

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000 2.2 Wprowadzić adres IP kamery w pasku adresu i kliknąć przycisk "Enter", wówczas interfejs logowania pojawia się w oknie przeglądarki. Następnie należy uzupełnić pola "Nazwa użytkownika" (domyślnie: admin), "Password" (domyślnie: 123456) i kliknąć przycisk "Zaloguj się".

Rysunek 3-2 Logowanie

2.3 Po zalogowaniu i załadowaniu interfejsu użytkownika pojawi się odnośnik "Proszę pobrać wtyczkę klikając tutaj". Należy kliknąć i zainstalować plug-in, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby się zalogować.

Rysunek 3-3 Pobieranie wtyczki „Plug-in”

2.4 Po ponownym zalogowaniu można uzyskać pełną funkcjonalność interfejsu obsługi kamery.

10

www.spselectronics.pl

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000

Notatki

www.spselectronics.pl

11

Instrukcja obsługi kamer Aper IP serii NC-E3000

Centrala - ul. Krakowiaków 80/98 02-255 Warszawa, tel. 22 518 31 50, fax 22 518 31 70 e-mail: [email protected] Dział Obsługi Klienta i Zamówień tel. 22 518 31 60, tel. 22 518 31 53, tel. 22 518 31 49, tel. 22 518 31 43 e-mail: [email protected]

12

www.spselectronics.pl

Serwis - ul. Krakowiaków 80/98 02-255 Warszawa, tel. 22 518 31 68, fax 22 518 31 48 e-mail: [email protected] Pomoc Techniczna tel. 22 518 31 61, tel. 22 518 31 59, tel. 22 518 31 57, tel. 22 518 31 54 e-mail: [email protected]