K R A T Y S T O S O W A N E W A R C H I T E K T U R Z E

KRAT Y STOSOWANE W ARCHITEKTURZE Zawsze funkcjonalne rozwiązania t e c h n o l o g i a k o n s t r u k c j i k r at doskonałość w formie S t a c o...
35 downloads 1 Views 4MB Size
KRAT Y STOSOWANE W ARCHITEKTURZE

Zawsze funkcjonalne rozwiązania

t e c h n o l o g i a k o n s t r u k c j i k r at

doskonałość w formie S t a c o . Oferta zakładów produkcyjnych Staco obejmuje szeroki zakres wysokiej jakości krat i stopni schodów. Produkty wykonywane są zarówno ze stali zwykłej, nierdzewnej jak i aluminium. Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie, począwszy od materiałów przeznaczonych na podłogi, balustrady aż po elementy elewacji. W celu przedłużenia żywotności produktów Staco oferuje również usługi własnych ocynkowni oraz malarni proszkowych.

Firma Staco używając innowacyjnych technologii łączy atrakcyjną cenę i wysoką jakość. Szeroki zakres produktów znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie przemysłowym i ogólnym, w przemyśle chemicznym, energetycznym, stoczniowym, paliwowym i w wielu innych branżach. Nasze kraty, stopnie i inne produkty są również oryginalnymi elementami nowoczesnej architektury.

Większość standardowych produktów może być dostarczona od ręki. Choć we wszystkich zakładach firmy Staco są one wykonywane za pomocą maszyn charakteryzujących się zaawansowaną technologią, istnieje również możliwość ręcznego wykonania w dogodnym terminie na życzenie klienta. Nasi eksperci chętnie służą pomocą w doborze odpowiedniego rozwiązania, udzielając porad odnośnie nośności czy właściwego podziału krat na pomostach. Firma Staco jest niezawodnym partnerem zorientowanym na potrzeby klienta.

Siła grupyTechnologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

silna sieć Staco jest częścią koncernu ROTO

Staco jest częścią koncernu Roto – potężnej sieci firm

www.rotogroep.nl

specjalizujących się w produkcji krat pomostowych, siatek ciągnionych, stali i przetwarzaniu stali oraz obróbce powierzchniowej. Założeniem koncernu Roto jest również indywidualne podejście do klienta. W firmie Staco oznacza to, że wymagania klienta są elementem kluczowym.

Oddziały firmy Staco mieszczą się w następujących krajach: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. 

Kraty stosowane w architekturze Słownik dot. krat i stopni schodów Strona

6

Elementy mocujące do krat i stopni schodów Strona

7

Tolerancje — typy Strona

7

Kraty wypełnione drewnem lub tworzywem sztucznym Strona

8

Kraty wypełnione szkłem Strona

10

Artdeck® Strona

12

Kraty gięte Strona

14

Kraty ognioodporne Strona

16

Kraty żaluzjowe Strona

18

Kraty żaluzjowe Aero-Design Strona

20

Balustrady balkonowe i ścianki działowe Strona

22

Kraty pełne Strona

24

Wskazówki dotyczące konstrukcji schodów Strona

26

Cynkowanie ogniowe Strona

28

Malowanie proszkowe Strona

29

Tabela kolorów RAL Strona 30

Spis treści Firma Staco proponuje rozwiązania mające zastosowanie w każdej dziedzinie. Wiele z nich zostało opisanych w niniejszym katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć również liczne dodatkowe informacje, sprawdzić dostępność towaru na magazynie i skorzystać z interaktywnego modułu do analizy wytrzymałości. Ponadto istnieje możliwość pobrania bezpośrednio ze strony lub zamówienia pozostałych katalogów: ”Kraty zgrzewane i stopnie schodów”, “Kraty profilowane i stopnie schodów” oraz 4. „Kraty pomostowe i stopnie schodów”. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na www.staco.plTechnologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101D a n e t e c h n i c z n e k r at i s to p n i s c h o d ó w

S ło w n i k d ot. k r at i s to p n i s c h o d ó w

Płaskownik nośny

Płaskownik poprzeczny

Wielkość oczek

Płaskowniki, których zadaniem jest utrzy­ manie obciążenia. Powinny być wsparte na obu końcach. Ich długość określa pierwszy i/lub podkreślony wymiar kraty.

Płaskowniki poprzeczne są to elementy łączące płaskowniki nośne.

Wielkość oczek w osiach oznaczają dwie liczby — odległość między płaskownikami nośnymi oraz między płaskownikami poprzecznymi.

Rozpiętość

Obramowanie

Bortnica w dół

Jest to wymiar netto w osiach między dwiema podporami. W konstrukcji kraty może być kilka podpór.

Obramowanie kraty jest mocowane na końcach płaskowników nośnych i poprzecznych

Przyspawany płaskownik, który wystaje poniżej kraty.

Bortnica w górę

Wykonanie antypoślizgowe

Wycięcia

Przyspawany płaskownik, który wystaje powyżej kraty.

Element antypoślizgowy stanowi ząbko­ wanie na powierzchni produktu. Krawędzie ząbkowane mogą znajdować się na płas­

Ogólny termin określający wszystkie otwory i wycięcia w kracie.

kownikach nośnych jak i poprzecznych.

Powierzchnia kraty brutto

Kątownik antypoślizgowy + blachy policzkowe

Wi e l ko ś ć o t wo r u / s ze r o ko ś ć n e t t o

Całkowita powierzchnia kraty przed wykonaniem wycięć do odpowiedniego wymiaru (patrz linia przerywana)

Powierzchnia kraty netto Obszar netto, to powierzchnia która pozostaje po wycięciu kraty do odpowiedniego wymiaru.

Na przedniej części stopni umieszczony został kątownik antypoślizgowy. Element ten wyraźnie odróżnia kolejne stopnie, a także zwiększa obciążalność. Stopnie są mocowane do kontrukcji za pomocą śrub przez otwory w blachach policzkowych

Minimalna długość podparcia 30 mm

30 mm

Wewnętrzne wymiary netto między­ podporami. Wymiar kraty musi być o 4–8 mm mniejszy niż rozmiar otworu.

Minimalna długość podparcia płaskownika nośnego wynosi 30 mm po obu stronach nośnych 

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

D a n e t e c h n i c z n e k r at i s to p n i s c h o d ó w

e l e m e n t y m o c u j ąc e d o k r at i s to p n i s c h o d ó w

Zestaw elementów mocując ych – klema pojedyncza

Zestaw elementów łącząc ych – klema podwójna

• górna klema (agrafka) • śruba+ nakrętka M8 • dolny wspornik pojedynczy

• 2 x górna klema (agrafka) • 2 x śruba + nakrętka M8 • 1 x dolny wspornik podwójny

Uchwyt hakowy w kształcie U

Zestaw haków o kształcie J

• górna klema (agrafka) • hak w kształcie u, różne rozmiary • śruba M8

• górna klema (agrafka) • hak w kształcie j, różne rozmiary • śruba M8

Zestaw elementów Zawias mocując ych z talerzykiem

Płytka przyspawana

15

• talerzyk • śruba + nakrętka M8 • dolny wspornik pojedynczy

• 2 części z płaskownika 20 x 3 • 1 sworzeń z pierścieniem • 2 pierścienie uszczelniające

• 2 zawleczki

• element przyspawany (patrz rysunek)

To l e r a n c j e — t y p y R D1

- Płaskowniki nośne: maks. 150 x 5 mm. - Wielkość oczek: min. 11; maks. 100 mm. - Powierzchnia kraty: maks. 2 m2 - Długość/szerokość kraty: maks. 2000 mm.

D2

q p B

B

p B1 L

Y2 X1 L1

L = ± 0 - 4 mm. B = ± 0 - 4 mm. D1 - D2 = maks. 0,010 x L

Wysokość wystającego płaskownika poprzecznego

h Powierzchnia wklęsła lub wypukła wzdłuż płaskownika nośnego h

L2 luz

B2 L Ugięcie kraty p = maks. 0,0025 x L q = maks. 0,0025 x B

X2

Wymiary „X” i „Y” są pochodnymi wymiarów „B” i „L”, dlatego wartości mogą się różnić dla każdej kraty. Na życzenie klienta możliwe jest wyrównanie do jednej ze stron.

maks. 1,5 mm.

S Zakończenie płaskownika nośnego S = maks. 0,1 x H

Y1

r

h f

Odchylenie krawędzi obramowania od płaszczyzny kraty w w górę lub w dół, r = maks. 1 mm. r

h = maks. 3 mm, jeśli L < 600 h = maks. 1/200 x L, jeśli L > 600 maks. 8 mm.

h = maks. 3 mm, jeśli L < 600 h = maks. 1/200 x L, jeśli L > 600 maks. 8 mm.

f

Ukośne płaskowniki nośne f = maks. 0,1 x H h = maks. ± 3 mm

h Powierzchnia wklęsła lub wypukła wzdłuż płaskownika poprzecznego h

h = maks. 3 mm, jeśli B < 600 h = maks. 1/200 x L, jeśli B > 600 maks. 8 mm.

h = maks. 3 mm, jeśli B < 600 h = maks. 1/200 x L, jeśli B > 600 maks. 8 mm.

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101KRAT Y WYPEŁNIONE DREWNEM LU B T WOR Z YWEM S Z T UC Z NYM Kraty wypełnione drewnem lub tworzywem sztucznym składają się z krat wciskanych o dużej wytrzy­ małości typu RR lub RH, na których zamontowane są elementy drewniane lub z tworzywa sztucznego. Konstrukcja po złączeniu tworzy ciągłą wizualnie płaszczyznę. Płaskowniki wystają ok. 2 mm powyżej elementów wypełniających. Dostępne są różne wersje z elementami antypoślizgowymi. Można zamówić kraty o wymaganej wysokości i grubości i w razie potrzeby częściowo wymienić niektóre stalowe elementy. Dostępne są także stopnie schodów, które można wyposażyć w ten sam typ wypełnienia jak w przypadku kratTechnologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

KRAT Y w y p e ł n i o n e d r e w n e m l u b t w o r z y w e m s zt u c z n y m — T YP R V KRATY w y p e ł n i o n e d r e w n e m lu b t w o r z y w e m s z t u c z n y m — t y p R V Zastosowanie: Kraty i stopnie schodów wypełnione drewnem lub two­ rzywem sztucznym są przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach, które wymagają trwałości i estetycznego wyglądu. Niecodzienne kształty nadają indywidualny charakter placom i skwerom. Dowolność formy umożliwia montaż oświetlenia punktowego, czyli oświetlenie fasad budyn­ ków.

Materiały: - stal S235 JR - stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) - stal nierdzewna AISI 316L (1.4404) Dobór typu drewna zależy od konstrukcji, warunków atmosferycznych i planowanego efektu wizualnego. Firma Staco współpracuje w tej dziedzinie z wieloma dostawca­ mi oferując szeroką gamę produktów.

Wykonanie antypoślizgowe zwiększające przyczepność: - typy RR.AD i RH.AD - gładki płaskownik nośny - płaskownik nośny o strukturze wafla - płaskownik nośny z obróbką antypoślizgową

Odprowadzanie wody: - regularnie rozmieszczone otwory na części spodniej płaskowników nośnych zapewniają skuteczne odpro­ wadzanie wody

Wymiar y: Kraty pomostowe są dostosowywane do typu drewna i ich przeznaczenia. Nasz personel chętnie doradzi, jakie wybrać parametry np. wielkość oczek, rozpiętość, grubość, obramowanie, blachy boczne.

Aby uzyskać informacje na temat klas antypoślizgowości, należy odwiedzić stronę i n te r n e tową w w w. s t a c o. p l

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101K r at y w y p e ł n i o n e s z k ł e m Wszystkie kraty i stopnie schodów firmy Staco (typy RR, RH lub RK) można wypełnić „szklaną” mozaiką z tworzywa sztucznego, niezależnie od kształtu i wersji. Można wypełnić jedno oczko, rząd oczek lub całą powierzchnię kraty. Informacje o różnych opcjach dla typów RR, RH lub RK można znaleźć w katalogu „Kraty pomostowe i stopnie schodów” lub na stronie www.staco.pl

10

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

k r at y w y p e ł n i o n e s z k ł e m — T YP RR / RH / RK k r at y w y p e ł n i o n e s z k ł e m — t y p RR / RH / RK Zastosowanie:

Wersje:

Znaczna różnica współczynnika rozszerzalności cieplnej między kratami i wypełnieniem szklanym powoduje, że ten typ krat jest przeznaczony wyłącznie do rozwiązań wewnątrz pomieszczeń.

Dostępne są wersje „szkła” przeźroczystego, półprzeźro­ czystego i nieprzeźroczystego.

Kolor y: Wypełnienie można zabarwić na dowolny kolor.

Mogą być one stosowane jako elementy umeblowania, po­ krycia ścian, wyposażenia sklepów i przy drogach ewakua­ cyjnych, w których w wypełnionych oczkach umieszczone są diody LED. Dzięki różnym opcjom kolorystycznym siat­ ki, produkt znalazł zastosowanie we zastosowanie w wielu rozwiązaniach branży budowlanej.

Przykłady obramowania

Informacje na temat wersji wykonań antypoślizgowych znajdują się na stronie 13.

Aby uzyskać informacje na temat klas antypoślizgowości, należy odwiedzić stronę i n te r n e tową w w w. s t a c o. p l Poniższa tabela przedstawia możliwe wielkości oczek.

Typ RR

999

Wielkośćoczek 888 = Opcja

777 666 555

Obramowanie płaskie

Obramowanie o grubszych końcach

Obramowanie Profilem

500

Obramowanie T-profilem

444 333 222

Płaskowniki nośne, w osiach

166 111 111 166 222 333 444 500 555 666 777 888 999

Płaskowniki poprzeczne, w osiach

Ta b e l e w i e l ko ś c i o c ze k t y p u R H i R K z n a j d u j ą s i ę n a s t r o n i e w w w. s t a c o. p l

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

11

Artdeck® Niezwykłym obiektom architektonicznym można nadać unikatowy charakter przez zastosowanie opatentowanej techniki Artdeck®. Wypełnienie przestrzeni siatki krat i stopni schodów firmy Staco kolorowym granulatem z tworzywa sztucznego nadaje charakterystyczny wizerunek Artdeck® i zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody.

12

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

AR T DECK ® T YP RR / RH / RK k r at y w y p e ł n i o n e g r a n u l at e m — t y p RR / RH / RK Zastosowanie: Artdeck®— stopnie schodów, pomosty, jezdnie pomosto­ we, pomosty robocze, estakady i urządzenia wiertnicze. ­Artdeck® jest wyjątkowo dobrze przystosowany do dekoracji i wzmocnienia betonowych chodników (np. podjazdy dla wózków inwalidzkich).

Wykonanie antypoślizgowe zwiększające przyczepność: Ty py R R . A D, R H . A D i R K . A D Serratowane płaskowniki nośne

Typy RR.AV i RH.AV Właściwości: - Elementy Artdeck® są antypoślizgowe - przepuszczalny, tworzy dobry system odprowadzania cieczy, powierzchnie samonośne - dźwiękochłonny, zmniejszający drażniące hałasy na otwartych klatkach schodowych - nieprzezroczysty, zwiększa poczucie bezpieczeństwa u osób cierpiących na lęk wysokości - nieograniczone możliwości wzorów w różnych kolorach - możliwość wypełnienia jedynie części kraty - możliwość zamówienia wersji z kontrolą drenażu, co oznacza, że woda jest odprowadzana w kontrolowanych warunkach. Umożliwia to chodzenie pod konstrukcją bez moknięcia.

Serratowane płaskowniki poprzeczne

Typ RR.ADV i RH.ADV Serratowane płaskowniki nośne i poprzeczne.

Analiza wytrzymałości: Tabele ze standardową analizą wytrzymałości krat typu RR, RH i RK, z maksymalnym obciążeniem zmniejszonym do ok. 10 kg/m2.

— dane techniczne Artdeck®: Chodnik:

granulat z tworzywa sztucznego

Materiał:

EPDM

Struktura powierzchni:

naturalna (bez polerowania)

Twardość:

70 — brzeg A

Sztywność powierzchni:

Zgodność z FSC 2000 – bardzo dobra

Klasa ognioodporności:

T2

Materiały: - stal S235 JR - stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) - stal nierdzewna AISI 316L (1.4404)

Tabele wielkości oczek: patrz strona 11.

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

13

K r at y GI Ę T E Najpierw funkcja, potem forma. W oparciu o powyższą zasadę firma Staco dostarcza innowacyjne ­produkty stosowane w renomowanych obiektach. Kraty firmy Staco typu RR dostępne są w opcji o kształcie wygiętym. Otwory w bokach płaskowników nośnych umożliwiają połączenie zakrzywionych części. Dodatkowo kraty mogą być malowane proszkowo, co sprawia, że znajdują one zastosowanie w niezliczonych i wymyślnych projektach architektonicznych.

14

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

k r at y GI Ę T E — T YP RR K r at y GI Ę TE — t y p RR Zastosowanie:

Mocowanie:

Kraty gięte są najczęściej montowane na balkonach i klat­ kach schodowych, jako ogrodzenia ogródków letnich oraz jako obiekty architektury ogrodowej w parkach i ogrodach.

- otwory w krawędzi - płyty łączone na czopy - płyty przyspawane

Kierunek gięcia:

Obramowanie:

Kraty wciskane typu RR można giąć tylko w kierunku ­płaskowników poprzecznych.

Różne (w zależności od grubości płaskownika) Inne opcje dostępne na zamówienie

Materiał:

Wycięcia:

- jakość stali S235 JR - stal nierdzewna na zamówienie

Na zamówienie.

Kolor: Każdy wymagany kolor RAL lub powłoka proszkowa stosowana w budownictwie.

Poniższa tabela przedstawia możliwe wielkości oczek.

Typ RR

999

Wielkośćoczek 888 = Opcja = Na życzenie klienta

777 666 555 500 444 333 222

Płaskowniki nośne, w osiach

166 111 111 166 222 333 444 500 555 666 777 888 999

Płaskowniki poprzeczne, w osiach

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

15

K r at y OGNIOODPORNE Kraty ognioodporne są to dowolne kraty firmy Staco spełniające wymogi jakości, pokryte środkami ognioodpornymi. Kraty mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kraty przeciwpożarowe firmy Staco są stosowane kiedy wymagana jest dobra wentylacja w warunkach normalnych, a w przypadku pożaru efekt odwrotny.

16

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

K r at y OGNIOODPORNE — t y p RR / RH / RK Krat y OGNIOODPORNE — t yp RR/RH/RK Obszary zastosowań:

Efekt:

Parkingi, śluzy powietrzne, obudowy pomp, sprężarki lub inne urządzenia, które wymagają chłodzenia.

Krata stanowi barierę, która umożliwia cyrkulację powie­ trza w celu chłodzenia lub ułatwia usuwanie spalin. W przypadku pożaru farba pęcznieje i hermetycznie uszczel­ nia kratę, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Nasz personel chętnie poinformuje o określonych obszarach zastosowania.

Kolor y: Każdy wymagany kolor RAL. Informacje na temat klas antypoślizgowości znajdują się na stronie 13.

Przykłady obramowania

Poniższa tabela przedstawia możliwe wielkości oczek.

Typ RR

999

Wielkośćoczek 888 = Opcja

777 666 555 500

Obramowanie płaskie

Obramowanie o grubszych końcach

Obramowanie Profilem

Obramowanie T-profilem

444 333 222

Płaskowniki nośne, w osiach

166 111 111 166 222 333 444 500 555 666 777 888 999

Płaskowniki poprzeczne, w osiach

Ta b e l e w i e l k o ś c i o c z e k t y p u R H i R K z n a j d u j ą s i ę n a s t r o n i e w w w. s t a c o . p l

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

17

k r at y ż a lu z j o w e Te kraty są wyposażone w pręty nośne osadzone pod kątem 30° lub 45°. Dzięki temu pełnią doskonale rolę zasłon przeciwsłonecznych lub ogrodzeń. Sprawiają wrażenie konstrukcji o gęstej strukturze, co zapewnia prywatność w przypadku stosowania ich jako ogrodzeń. Różne wysokości żaluzji i wielkości oczek umożliwiają określenie stopnia widoczności przez kratę. Kraty żaluzjowe dostępne są w wersjach, które chronią przed wnikaniem wody deszczowej. Standardowo obramowanie wykonane jest z płaskiej stali o grubości 5 mm. Inne opcje dostępne na zamówienie. Istnieje możliwość pokrycia krat żaluzjowych powłoką proszkową w każdym standardowym kolorze RAL zgodnie z normami VISEM. Kolorowe elementy gwarantują wysoki stopień estetyki w całej branży budowlanej.

18

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

K r at y ż a l u z j o w e — t y p RL k r at y ż a lu z j o w e — t y p r l Płaskowniki nośne = Żaluzje:

Płaskownik nośny = żaluzja

Płaskownik nośny = żaluzja

30 x 2 do 70 x 2 mm 30 x 3 do 70 x 3 mm Płaskownik poprzeczny

Płaskowniki poprzeczne: 25 x 2 do 40 x 2 mm 25 x 3 do 40 x 3 mm

Płaskownik poprzeczny

Obramowanie:

Wielkość oczek

płaska stal o grubości 5 mm / inne opcje dostępne na zamówienie. Wielkość oczek

Wybór następując ych materiałów: - gatunek stali S235 JR - gatunek stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) - gatunek stali nierdzewnej AISI 316L (1.4404) - gatunek aluminium AlMg3G22

Obramowanie min. grubość 5 mm

Obramowanie min. grubość 5 mm

Przykłady obramowania

Poniższa tabela przedstawia możliwe wielkości oczek.

Typ RL

666

Wielkośćoczek 555 = Opcja

500

= Na życzenie klienta

444 333

Obramowanie płaskie

Obramowanie kątownikiem

Obramowanie profilem zamkniętym

Płaskowniki nośne, w osiach

222 333 444 500 555 666 777 888 999

Płaskowniki poprzeczne, w osiach

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

19

K r at y ż a lu z j o w e A e r o - D e s i g n Dekoracja. Produkty firmy Staco charakteryzują się wysoką jakością i powstają na bazie wieloletniego doświadczenia. Odnosi się to do niezliczonych możliwości zastosowania i szerokiego zakresu krat pomostowych, a także krat aluminiowych Aero-Design firmy Staco. Aluminiowe fasady wciskane mechanicznie lub kraty dachowe zapewniają maksymalną redukcję hałasu powodowanego przez wiatr, dzięki profilom opracowanym w tunelu aerodynamicznym. Niezliczone kształty i rozmiary oraz możliwość zastosowania są praktycznie nieograniczone.

20

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

K r at y ż a l u z j o w e — t y p RL A e r o - D e s i g n K r at y ż a lu z j o w e — t y p RL a e r o - DE S IGN Typ 1; w ysokość żaluzji 70 mm

Zastosowanie:

- żaluzja (70 x 1,5 mm) - płaskownik nośny: 50 x 3 - waga: ok. 12 kg/m2 - materiał: aluminium - kąt żaluzji: 0, 30, 45 lub 60 stopni - maks. szerokość żaluzji: 2000 mm - maks. długość płaskownika nośnego: 3500 mm

- fasady lub pokrycia dachowe - odblaskowe - umożliwiają cyrkulację powietrza - lekkie (aluminium) - bezgłośne dzięki profilom opracowanym w tunelu aero­ dynamicznym - tworzą interesujące kombinacje kolorów przez zjawisko odbicia - podsufitki - ściany działowe

Typ 2; w ysokość żaluzji 40 mm - żaluzja (40 x 1,5 mm) - płaskownik nośny: 60 x 3 - waga: ok. 7,5 kg/m2 - materiał: aluminium - kąt żaluzji: 0, 30, 45 lub 60 stopni - maks. szerokość żaluzji: 2000 mm - maks. długość płaskownika nośnego: 3500 mm

Przekrój poprzeczny żaluzji – Typ 1

Kolor y: Każdy wymagany kolor RAL, anodyzowane lub emaliowane.

Przekrój poprzeczny żaluzji – Typ 2

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

21

B ALUS T RADY B ALKONOWE I ŚCIANKI D Z IAŁOWE Nie jest możliwa standaryzacja projektów. Proste lub wygięte, o różnych długościach płaskowników nośnych i wielkościach oczek, cynkowane lub pokryte powłoką proszkową w dowolnym kolorze RAL. Wg życzenia, lecz zawsze w doskonałych kształtach. Firma Staco jest doskonałym partnerem architektów. Zapewnia niezbędne eksperckie wsparcie techniczne. Balustrady balkonowe są wykonane z krat typu RO o płaskownikach nośnych 3 mm i okrągłych prętach poprzecznych o średnicy 5 mm. Dostępne są również różne wersje obramowania.

22

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

KRAT Y Z GR Z EWANE t y p RO / ROM Ś CIANKI DZIAŁOWE — t y p RO

Ś CIANKI DZIAŁOWE — t y p ROM

Płaskowniki nośne:

Dane techniczne takie jak dla typu RO. Różnicą jest to, że pręty poprzeczne typu RO M są osadzone w części środkowej.

25 x 3 do 70 x 3 mm

Pręty poprzeczne: Okrągłe 5 mm.

Płaskownik poprzeczny typ RO, okrągły 5 mm, mocowany w górnej części.

Płaskownik poprzeczny typ ROM, okrągły 5 mm, mocowa­ ny w środkowej części.

Obramowanie: Płaska stal o grubości 5 mm / inne opcje dostępne na zamówienie.

Wybór następując ych materiałów: - gatunek stali S235 JR - gatunek stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) - gatunek stali nierdzewnej AISI 316L (1.4404)

Przykłady obramowania

Poniższa tabela przedstawia możliwe wielkości oczek.

Typ RO

999

Wielkośćoczek 888 = Opcja

777 666 555 500 444

Obramowanie płaskie

Płaskowniki nośne, w osiach

333 222 222 333 444 500 555 666 777 888 999

Płaskowniki poprzeczne, w osiach Wielkość oczek — typ ROM — wykonywana na zamówienie.

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

23

k r at y p e ł n e Ten typ krat wykonany jest z identycznych płaskowników w obu wzajemnie prostopadłych kierunkach zgodnie z tzw. zasadami konstrukcji krat pełnych. Znajdują one częste zastosowanie zwłaszcza jako zasłony przeciwsłoneczne i markizy. Mogą być malowane proszkowo we wszystkich kolorach RAL. Ich wizualna jednorodność i atrakcyjność sprawia, że często są używane przez projektantów w nowoczesnych formach architektury.

24

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

k r at y — t y p RK k r at y p e ł n e — t y p r k Płaskowniki nośne: - 30 x 2 do 50 x 2 mm - 30 x 3 do 50 x 3 mm

Wykonanie antypoślizgowe zwiększające przyczepność: Typ RK .AD

Obramowanie: Różne (w zależności od grubości płaskownika) Inne opcje dostępne na zamówienie.

Wybór następując ych materiałów:

Serratowane płaskowniki nośne

Aby uzyskać informacje na temat klas antypoślizgowości, należy odwiedzić stronę i n te r n e tową w w w. s t a c o. p l

- gatunek stali S235 JR - gatunek stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) - gatunek stali nierdzewnej AISI 316L (1.4404) - gatunek aluminium AlMg3G22

Przykłady obramowania

Poniższa tabela przedstawia możliwe wielkości oczek.

Typ RK

999

Wielkośćoczek 888 = Opcja = Na życzenie klienta

777 666 555 500

Obramowanie płaskie

Obramowanie o grubszych końcach

444

Płaskowniki nośne, w osiach

333 222 222 333 444 500 555 666 777 888 999

Płaskowniki poprzeczne, w osiach

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

25

s to p n i e s c h o d ó w t y p RR / RH

S to p n i e s c h o d ó w T y p RR / RH

Wykonanie antypoślizgowe zwiększające przyczepność:

Aby uzyskać informacje o stopniach schodów dostępnych od ręki, należy odwiedzić stronę w w w. s t a c o. p l

Typ TR.AD Aby uzyskać informacje na temat klas antypoślizgowości i w ymiarów blach policzkow ych, należy odwiedzić stronę w w w. s t a c o. p l

Serratowane płaskowniki nośne.

Typ TR.AV Serratowane płaskowniki poprzeczne.

Typ TR.ADV Serratowane płaskowniki nośne i płaskowniki poprzeczne.

Otwory montażowe w blasze bocznej wysokość płaskownika nośnego d

e

f

N1)

240

30

55

70

120

85

30

1500

270

30

55

70

150

85

30

1500

305

30

55

70

180

90

30

1500

240

30

55

70

120

85

30

1500

270

30

55

70

150

85

30

1500

305

30

55

70

180

90

30

1500

240

30

55

70

120

85

30

1200

270

30

55

70

150

85

30

1200

305

30

55

70

180

90

30

1200

240

30

55

70

120

85

30

1500

270

30

55

70

150

85

30

1500

305

30

55

70

180

90

30

1500

900 30 x 3

240

30

55

70

120

85

30

800

270

30

55

70

150

85

30

800

1000* 30 x 2

240

30

55

70

120

85

30

1200

270

30

55

70

150

85

30

1200

240

30

55

70

120

85

30

960

270

30

55

70

150

85

30

960

305

30

55

70

180

90

30

960

240

30

55

70

120

85

30

1500

270

30

55

70

150

85

30

1500

305

30

55

70

180

90

30

1500

240

40

55

70

120

85

30

1500

270

40

55

70

150

85

30

1500

305

40

55

70

180

90

30

1500

600 30 x 2

600 30 x 3

800 30 x 2

800 30 x 3

1000* 30 x 3

1000 30 x 3

1200 40 x 3

35

13

d

f

c

13

b

55

a

a

dopuszczalne obciążenie

c b

+ B 5 -

70

L +0 -3

20

f e

a = wysokość płaskownika nośnego

Stopnie schodów są produkowane zgodnie z normą DIN 24 531 i cynkowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 ( DIN 50 976)

Preferowane długości: 800 i 1000 mm. * Należy uwzględnić obciążenie

26

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

s to p n i e s c h o d ó w t y p RR / RH

S to p n i e o r a z w s k a zó w k i d ot yc z ąc e ko s t r u kc j i s c h o d ó w

Wskazówki dotyczące konstrukcji Wysokość (H), długość biegu (L) i szerokość (B) klatki schodowej są najbardziej oczywistymi wymiarami wyjściowymi do konstrukcji schodów. W przypadku bezpiecznej i wygodnej klatki schodowej istnieje ścisła zależność między jej nachyleniem (D), wzniosem (O) i biegiem (A). Zachodzenie (S) nie powinno być mniejsze niż 10 mm. Nachylenie (D) powinno zawierać się w zakresie od 30° do 45°. Ponieważ długość biegu często jest zbyt krótka, rzadko udaje się uzyskać właściwe nachylenie schodów. Należy uzyskać kompromis. Proszę zapoznać się z tabelą zawierającą informacje o klatkach schodowych o określonym nachyleniu. Jeśli nachylenie nie jest znane, ale określona jest wysokość (H) i długość biegu (L), należy podzielić długość biegu (L) przez wysokość (H) i wybrać najbliższy wynik dzielenia z poniższej tabeli.

Przykład: Nachylenie (D) Długość biegu (L) Wysokość (H)

:? : 3,0 m : 2,5 m

L: H = 3,0: 2,5 = 1,2 Nachylenie wynosi 40° Nachylenie klatki (D)

60°

57°

55°

52°

50°

47°

45°

42°

40°

37°

35°

32°

30°

Efektywny wznios (O)

240

235

230

225

220

215

210

205

200

190

185

175

170

Efektywny bieg (A)

150

160

170

180

190

200

210

220

230

250

260

280

290

Efekt. szerokość stopnia (Z)

160

170

200

200

200

230

230

230

260

260

300

300

300

Stos. długości biegu do wysokości

0,58

0,65

0,70

0,78

0,84

0,93

1,00

1,11

1,19

1,33

1,43

1,60

1,73

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

27

c y n k o wa n i e o g n i o w e

c y n k o wa n i e o g n i o w e

Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą DIN EN ISO 1461: Trwałą ochronę produktów przed korozją— stalowych krat, stopni schodów i elementów łączących — zapewnia cynkowanie ogniowe wykonywane w zakładach staco. Aby uzyskać więcej informacji należy odwiedzić stronę www.staco.pl

grubość warstw y zgodna z normą DIN EN ISO 1461: Grubość materiału Grubość średnia powłoki w mm. cynkowej w µm. < 1,5 > 1,5 – 3 > 3 – 6 > 6

45 55 70 85

Proces: Norma DIN EN ISO 1461 Odtłuszczanie zanurzanie w kąpieli odtłuszczającej Trawienie roztwór kwasu chlorowodorowego Topnikowanie zanurzanie w topniku Osuszanie/wstępne ok. 100°stopni Celsjusza ogrzewanie Cynkowanie zanurzanie w kąpieli cynkowej w temp. ok. 445º stopni Celsjusza

Obróbka po cynkowaniu zgodnie z normą DIN EN ISO 1461: Wszystkie wady powłoki , takie jak: - zgrubienia - pęcherze - chropowatości miejscowe - ostre miejsca - szorstkie miejsca - po cynkowaniu są usuwane.

Różnice w kolorze: Po wykonaniu cynkowania ogniowego kolor powłoki cynkowej może ulec zmianie. Jej wygląd jest zależny od składu chemicznego stali i nie ma wpływu na odporność antykorozyjną materiału.

28

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

M a lo wa n i e p r o s z k o w e

Malowanie proszkowe zgodne z w ymaganiami jakości VISEM Aby zapewnić atrakcyjny wygląd produktom firmy ­Staco oraz dopasować je do rozwiązań architektonicznych ­istnieje możliwość pokrycia ich powłokami własnej pro­ dukcji we wszystkich wymaganych kolorach ral. Firma Staco stosuje zgodnie z wymaganiami jakości VISEM do zastosowań przemysłowych powłoki organiczne na stali cynkowanej ogniowo. Aby Aby uzyskać więcej informacji dotyczących powłok proszkowych, należy odwiedzić stronę www.staco.pl

Proces: Powłoka nakładana zgodnie z normą DIN EN ISO 5254 - brak nierówności na powłoce - usunięcie odprysków stalowych z widocznych powierzchni - brak nierówności widocznych z odległości 3 metrów (jeśli nie są wynikiem procesu galwanizacji ogniowej) Wstępna obróbka chemiczna Osuszanie w razie potrzeby Nałożenie powłoki Emaliowanie

Porada: Aby uzyskać najlepsze wyniki, firma Staco zawsze zaleca aplikowanie na produkty podwójnej warstwy.

Konserwacja: Ważne jest regularne czyszczenie powłoki, które zapobiega przyleganiu do niej chlorków, tym samym wydłużając żywotność materiału.

M a lo wa n i e p r o s z k o w e

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

29

ta b e l a k o lo r ó w r a l

Ta b e l a ko lo r ó w RAL PROSZ KI ODPORNE NA WPŁY W Y ATMOSFERYCZNE. ZAKRES P OŁYSKU, OK . 70%/60O ISO 2813 Kolor RAL

kategoria

Kolor RAL

kategoria

Kolor RAL

kategoria

Kolor RAL

kategoria

ODCIENIE ŻÓŁTEGO

3011 brązowo-czerwony II

6006 oliwkowo-szary I

7037 brudnoszary I

1000 zielono-beżowy I

3012 beżowo-czerwony I

6007 zielony butelkowy I

7038 agatowo-szary I

1001 beżowy I

3013 pomidorowy III

6008 brązowo-zielony I

7039 kwarcowo-szary I

1002 piaskowy I

3014 antyczny różowy I

6009 zieleń jodły I

7040 szary okienny I

1003 żółty sygnałowy

V

3015 jasnoróżowy I

6010 zieleń trawy II

7042 ostry szary A I

1004 złoty III

3016 czerwony koralowy III

6011 rezedowy I

7043 ostry szary B I

1005 miodowy III

3017 różany III

6012 czarno-zielony I

7044 jedwabno-szary I

1006 kukurydziany IV

3018 truskawkowy IV

6013 zieleń trzciny I

7045 teleszary 1 I

1007 żonkilowy III

3020 ostry czerwony IV

6014 oliwkowo-żółty I

7046 teleszary 2 I

1011 brązowo-beżowy I

3022 łososiowo-różowy I

6015 oliwkowo-czarny I

7047 teleszary 4 I

1012 cytrynowy III

3027 malinowy III

6016 zielony turkusowy II

ODCIENIE BRĄZU

1013 biała ostryga I

3031 czerwony orientalny III

6017 zielony majowy I

8000 zielono-brązowy I

1014 kość słoniowa I

ODCIENIE FIOLETU

6018 żółto-zielony III

8001 brązowy - ochra I

1015 jasna kość słoniowa I

4001 czerwona lilia III

6019 zielony pastelowy I

8002 brązowy sygnałowy I

1016 siarkowy III

4002 czerwono-fioletowy II

6020 chromowo-zielony I

8003 gliniany I

1017 szafranowy II

4003 wrzosowy III

6021 blady zielony I

8004 miedziano-brązowy I

1018 cynkowy III

4004 bordowo-fioletowy IV

6022 oliwkowo-szary I

8007 płowy brązowy I

1019 szaro-beżowy I

4005 niebieska lilia III

6024 ostra zieleń II

8008 oliwkowo-brązowy I

1020 oliwkowo-żółty II

4006 ostry purpurowy IV

6025 zieleń paproci I

8011 orzechowy I

1021 rzepakowy, zbliżony IV

4007 purpurowo-fioletowy IV

6026 zieleń opalu I

8012 czerwono-brązowy I

1023 ostry żółty IV

4008 fioletowy sygnałowy IV

6027 jasnozielony I

8014 sepia I

1024 żółty - ochra I

4009 fioletowy pastelowy I

6028 zieleń sosny I

8015 kasztanowy I

1027 curry II

4010 telemagenta, zbliżony III

6029 miętowy II

8016 mahoniowy I

1028 melonowy II

ODCIENIE NIEBIESKIEGO

6031 brązowo-zielony,

8017 czekoladowy I

1032 żółć żarnowca II

5000 fioletowo-niebieski Izbliżony I

8019 szaro-brązowy I

1033 żółć dalii IV

5001 zielono-niebieski I

6032 zielony sygnałowy II

8022 czarno-brązowy I

1034 żółty pastelowy III

5002 błękit ultramarynowy,

6033 miętowo-turkusowy I

8023 pomarańczowo-

ODCIENIE POMARAŃCZOWEGO6034 turkusowy pastelowy I5003 szafirowy I

ODCIENIE SZAROŚCI

8024 beżowo-brązowy I

zbliżony II

brązowy I

2000 żółto-pomarańczowy IV

5004 czarno-niebieski I

7000 szary wiewiórczy I

8025 blady brązowy I

2001 czerwono-

5005 niebieski sygnałowy II

7001 srebrno-szary I

8027 brązowy skórzany Ipomarańczowy III

5007 niebieski brylantowy I

7002 oliwkowo-szary I

8028 ziemisty I

2002 cynober IV

5008 szaro-niebieski I

7003 szarość mchu I

ODCIENIE BIELI/CZERNI

2003 pomarańczowy

5009 niebieski lazurowy I

7004 szary sygnałowy I

9001 kremowy I5010 niebieski gencjany II

7005 mysi I

9002 szaro-biały I

2004 czysty pomarańczowy,

5011 stalowoniebieski I

7006 beżowo-szary I

9003 biały sygnałowy I5012 jasnoniebieski I

7008 khaki I

9004 czarny sygnałowy I

5013 kobaltowy II

7009 zielono-szary I

9005 czarny drukarski I

5014 gołębi I

7010 brezentowo-szary I

9006 białe aluminium,

2009 ostry pomarańczowy,

5015 błękit nieba I

7011 żelazny I

5017 ostry niebieski I

7012 bazaltowy szary I

9007 szare aluminium,

2010 pomarańczowy

5018 niebieski turkusowy I

7013 brązowo-szary I

5019 niebieski Capri I

7015 ciemnoszary I

9010 czysta biel I

5020 oceaniczny I

7016 antracytowo-szary I

9011 czarny grafit I

5021 wodny I

7021 czarno-szary I

9016 ostry biały I

2012 łososiowo-

5022 ciemnoniebieski II

7022 szary cień I

9017 ostry czarny I5023 zbliżony do

7023 betonowy I

9018 papirusowo-biały I

ODCIENIE CZERWIENIniebieskiego I

7024 grafitowy I

9021 smolisty, zbliżony I

3000 ognista czerwień III

5024 niebieski pastelowy II

7026 granitowy I

SPECJALNE

3001 czerwony sygnałowy IV

ODCIENIE ZIELONEGO

7030 kamienny I

np. błyszczący brązowy/

3002 karminowy III

6000 patynowy I

7031 niebiesko-szary I

błyszczący żelazny IV

3003 rubinowy III

6001 szmaragdowy II

7032 szary krzemionkowy I

wiele opcji/tylko wewnątrz

3004 purpurowy IV

6002 zieleń liścia II

7033 cementowy I

pomieszczeń

3005 czerwone wino III

6003 oliwkowo-zielony I

7034 żółto-szary I

3007 czarno-czerwony I

6004 niebiesko-zielony I

7035 jasnoszary I

3009 utlenowany czerwony I

6005 zieleń mchu I

7036 platynowo-szary I

pastelowy III zbliżony III

2008 jasny czerwono-pomarańczowy, na zamówienie na zamówienie sygnałowy IV

2011 głęboki pomarańczowy,

zbliżony

V

pomarańczowy II

zbliżony IV zbliżony IV

KATEGORIE I Standardowy kolor RAL II Wzmocniony pigment koloru III Wzmocniony dodatkowy pigment IV/V Specjalny RAL od ręki, u dostawcy RAL od ręki, u dostawcy

30

koloru RAL dodatkowa cena

dodatkowa cena

Technologia konstrukcji krat | kraty stosowane w architekture | www.staco.pl | T +48 (0)12 281 0101

o b r ó b k a i k o n s e r wa c j a

Obróbka i konserwacja: Kraty pokryte powłokami proszkowymi firmy Staco w każdym wymaganym kolorze RAL zapewniają atrakcyjny wygląd produktów. Nowoczesna struktura łączy walory estetyczne i doskonałą ochronę. Tabela kolorów RAL przedstawia szeroką paletę kolorów o niezliczonych możliwościach zastosowania. Firma Staco odpowiada za cynkowanie i powlekanie produktów farbą proszkową. Na podstawie doświadczenia firma Staco zawsze zaleca aplikowanie na produkty podwójnej warstwy. RAL jest systemem kodowania definicji kolorów powłok. Nasz personel chętnie odpowie na każde pytanie.

Ob r ó b k a i k o n s e r wa c j a

Technologia konstrukcji krat | Indywidualne ZAPY TANIA należy kierować do firmy Staco | T +48 (0)12 281 0101

31

Firma Staco opublikowała także następujące broszur y

krat y pomostowe i stopnie schodów

KRAT Y POMOS T OWE I S T OPNIE SCHODÓW

ZawsZe funkc jonalne roZwiąZania

t e c h n o l o g i a k o n s t r u k c j i k r at

081682-STAWOL-Vloe_POL-PL.indd 1

09-09-2008 09:20:28

KRAT Y ZGRZEWANE i sTopNiE schodóW

KRAT Y Z GR Z EWANE I S T OPNIE SCHODÓW

ZawsZe funkcjonalne roZwiąZania

t e c h n o l o g i a k o n s t r u k c j i k r at

081682-STAWOL-SP_POL-PL-v2.indd 1

09-09-2008 09:19:14

Krat y profilowane i stopnie schodów

KRAT Y PROFILOWANE I S T OPNIE SCHODÓW

ZawsZe funkcjonalne roZwiąZania

t e c h n o l o g i a k o n s t r u k c j i k r at

081682-STAWOL_Perfo_POL-PL.indd 1

09-09-2008 09:14:27

Przy tworzeniu niniejszego katalogu dołożono wszelkich starań. Na podstawie jego treści nie można dochodzić żadnych praw.

Staco Polska Spólka z o.o.

T F E I

+48 (0)12 281 0101 +48 (0)12 281 1177 [email protected] www.staco.pl

Staco-POL-PL-arch-okt08

Adres ul. Fabryczna 8 PL-32-005 Niepołomice

Suggest Documents