JEDEN NUMER. Instrukcja

JEDEN NUMER Instrukcja LOGOWANIE Logowanie do Super Info odbywa się przez stronę: https://superinfo.t-mobile.pl/ PAMIĘTAJ: Główny Administartor (z ...
1 downloads 0 Views 2MB Size
JEDEN NUMER Instrukcja

LOGOWANIE Logowanie do Super Info odbywa się przez stronę:

https://superinfo.t-mobile.pl/ PAMIĘTAJ: Główny Administartor (z Umowy) zawsze loguje się numerem telefonu Przy dodawaniu Użytkownika można decydować czy logowanie ma odbywać się za pomocą numeru telefonu (MSISDN) czy adresu e-mail.

BOA kod - to standardowo cztery ostatnie cyfry kodu PUK, który jest dołączony do Twojej karty SIM (tylko abonenci T-Mobile). Omnix - Jeżeli nie masz jeszcze hasła lub je zapomniałeś, wyślij SMS o treści A na numer 6677 (opłata zgodnie z taryfą) lub na numer +48 604116677, jeżeli nie jesteś abonentem Sieci T-Mobile lub Heyah Hasło do identyfikatora e-mail – pierwsze hasło generowane jest przez Super Info i wysyłane na podany adres e-mail (Użytkownik może za pośrednictwem Administracja

Użytkownicy dokonać personalizacji hasła.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

2

MAPA STRONY

.

Informacja o wiadomościach nieprzeczytanych – odebranych, w trakcie wysyłki oraz zaplanowanych Wybór języka: polski, angielski Zarządzanie ustawieniami, przekierowaniami, użytkownikami, itd.. Informacja o zalogowanym Użytkowniku. Przełączanie się pomiędzy numerami Super Info.

. Przejście do aplikacji zarządzającej V-PABX

.

Przygotowanie i wysyłanie wiadomości SMS / MMS / Faks Dostęp do wiadomości odebranych, wysłanych, zaplanowanych oraz do poczekalni (zapisywanie się do grupy). Planowanie zdarzeń/spotkań z możliwością ustawienia powiadomienia np. SMS lub zaplanowanie wysyłek na przyszły termin. Zarządzanie listą odbiorców, grupami. Dostęp do raportów ilości wiadomości wysłanych i odebranych. Skróty do 4 obszarów usługi:

. . Informacje dodatkowe: -

Komunikaty dotyczące usługi Super Info

-

Dane kontaktowe

-

Informacja o głównym Administratorze usługi po stronie Klienta.

Kreator wiadomości (wysłanie nowej wiadomości) Zarządzanie Użytkownikami Dostęp do raportów Książka adresowa

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

3

NADAWANIE UPRAWNIEŃ Dodawanie / zarządzanie Użytkownikami

Login – wybierz czy Użytkownik przy logowaniu ma podawać numer telefonu (MSISDN) czy adres e-mail Domyślny numer nadawcy – wybierz z listy jaki numer telefonu domyślnie ma być prezentowany w polu OD przy wysyłaniu wiadomości; PAMIĘTAJ: przy wysyłaniu wiadomości typu Faks zawsze będziesz prezentować się numerem Super Info (przypisanym do konta) Uprawnienia – należy zaznaczyć które z funkcji będą dostępna dla danego Użytkownika. Funkcje „wyszarzone” oznaczają brak aktywnej usługi / opcji (wymagają aktywacji przez operatora).

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

4

VPABX Po najechaniu i kliknięciu myszką na imię i nazwisko administratora [1] pojawi się lista numerów dostępowych, do których zalogowany Administrator/Użytkownik posiada dostęp. W tym miejscu należy wybrać numer dostępowy 48XXXXXXXXX , do którego chcemy się zalogować. Po wybraniu numeru, który posiada aktywną funkcję VPABX, na górnym pasku pojawi się przycisk przejścia do aplikacji VPABX [2].

Po kliknięciu przycisku „przejdź do VPABX” administrator zostanie przeniesiony do konfiguratora gdzie będzie mógł rozpocząć pracę z VPABX.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

5

UŻYTKOWNIK VPABX W VPABX istnieją 2 rodzaje użytkowników: Użytkownik wewnętrzny – numer który należy do firmy, posiada taryfę biznesową. Przekierowania z VPABX do tego numeru są bezpłatne. Użytkownik wew ma możliwość wykonywania transferów połączeń zarówno do użytkowników wew jak i zewnętrznych. Jeśli posiada aktywny numer skrócony (sieć firmową) na numerze jest możliwość ustawienia opcji „prezentacja numerem dostępowym” lub „połączenia sekretarskie” Użytkownik wewnętrznym może być również stacjonarny numer firmowy (VPN FMS) Użytkownik zewnętrzny – dowolny numer polski lub zagraniczny. Przekierowania z VPABX do tego numeru są płatne. Użytkownik zew nie ma możliwości wykonywania transferów połączeń czy aktywacji opcji „prezentacja numerem dostępowym” lub „połączenia sekretarskie” ale może być członkiem np. wywoływania grupowego. Dodanie użytkowników do VPABX odbywa się po przez zakładkę: Po kliknięciu przycisku „Dodaj nowe numery” i „Wybierz numery z listy” wyświetli się okno z listą numerów z możliwością ich dodania. Domyślnie wszystkie numery są zaznaczone (gotowe do dodania). Należy odznaczyć numery niepożądane i całość potwierdzić przyciskiem „Dodaj wybrane do centralki” © 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

6

ZAPOWIEDŹ FIRMOWA / TYMCZASOWA Na zakładce „Zapowiedź Firmowa” należy ustawić komunikat powitalny. Komunikat będzie odczytywany zawsze po połączeniu osoby dzwoniącej z numerem dostępowym. Treść komunikatu jest dowolna np. „Witamy w naszej firmie”. Po wprowadzeniu treści zapowiedzi lub wgraniu pliku z zapowiedzią należy kliknąć przycisk „zapisz zmiany”

Aby ustawić zapowiedź tymczasową która będzie odgrywana w wybranym przez klienta czasie należy przejść na zakładkę „zapowiedź tymczasowa” gdzie jest możliwość określenia daty, godziny i treści odczytywanej wiadomości. UWAGA: Po wprowadzeniu zapowiedzi tymczasowej należy kliknąć przycisk „konwertuj na plik dźwiękowy”, a następnie przycisk „zapisz zmiany” © 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

7

GODZINY PRACY Na zakładce „godziny pracy” należy ustawić dni i godziny pracujące firmy jak również wyjątki takie jak np. krótszy czas pracy w wigilię, święta etc…

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

8

SCENARIUSZ W GODZINACH PRACY I POZA GODZINAMI PRACY Pozostaje już tylko ustawić scenariusz który w zależności od godzin pracy i poza pracą będzie odgrywany. Aby zapisać skonfigurowany scenariusz należy kliknąć przycisk „zapisz zmiany i aktywuj”

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

9

PARAMETRY Na zakładce parametry znajdują się dodatkowe ustawienia VPABX.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

10

ODBIERANIE FAKSóW PRZEZ WWW Dostęp do odebranych wiadomości faksowych, stanowi jedno z uprawnień w . Dzięki temu Administrator ma możliwość decydowania, który z Użytkowników może mieć dostęp takich wiadomości, wraz z możliwości ograniczani dostępu do treści (widzimy jedynie że wiadomość otrzymaliśmy). Super Info Faks umożliwia nie tylko odbieranie wiadomości faksowych ale również wiadomości głosowych, w tym celu należy udostępnić Użytkownikowi .

Wszystkie wiadomości odebrane znajdziesz w aplikacji WWW w . Historia online dostępna jest przez 12 miesięcy, następnie, każdy mijający kolejny miesiąc jest przenoszony do w Administracji.

Domyślnie po wybraniu pojawiają się wiadomości odebrane z włączonym filtrem : „30 dni wstecz” W przypadku podejrzenia starszych wiadomości należy wybrać odpowiednią datę. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania po wiadomości np. ograniczając prezentację jedynie do wiadomości typu , czy też wiadomości głosowych W momencie kiedy numer faksowy mamy zapisany w Super Info przypisze do niego (Imię / Nazwisko), tak jak to ma miejsce w zwykłych telefonach. Podczas filtrowanie symbol % zastępuje dowolny ciąg znaków.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

11

REGUŁY PRZEKAZYWANIA I NOTYFIKACJI Przekazywanie wiadomości przychodzących umożliwia tworzenie reguł, które powodują przesłanie otrzymanej wiadomości dalej wybranym kanałem. W przypadku wiadomości faksowej może to być: inny numer faksowy (opłata jaka za połączenie faksowe) MMS (opłata jaka za wysłanie wiadomości MMS) adres e-mail (w przypadku przekazywania na kilka adresów e-mail, należy stworzyć odpowiednią ilość reguł; jedna reguła = jeden adres e-mail) Powiadamiania o przychodzących wiadomościach, tworzone są analogicznie w formie reguł i umożliwiają stworzenie notyfikacji o nowej wiadomości w formie: SMS czy też e-mail. Treść notyfikacji ustawiana jest w w opcji Wybierz akcję: Przekaż – przesłanie wiadomości dalej; Wyślij notyfikację – powiadomienie o nowej wiadomości

Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości reguł przekazania i notyfikacji. Dla danej wiadomości może być uruchomione kilka akcji, np.. może być wysłana notyfikacja i jednocześnie wiadomość może zostać przekazana na adres e-mail.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

12

GADŻET Gadżet to mała aplikacja pozwalająca na dotarcie do wiadomości odebranych od razu z poziomu pulpitu systemu operacyjnego Windows7, bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Super Info Gadżet zawiera dwa obszary: Ostatnie wiadomości: dostęp do odebranych wiadomości tekstowych, multimedialnych, faksowych i głosowych z ostatniego tygodnia Wyślij SMS: szybkie wysyłanie wiadomości tekstowych do pojedynczego odbiorcy. Po kliknięciu w odebraną wiadomość system uruchamia domyślną przeglądarkę internetową i po automatycznym zalogowaniu się do Super Info (na podstawie danych użytych przy logowaniu do Gadżeta) wyświetlenia daną wiadomość. PIERWSZE URUCHOMINIE: Pobranie aplikacji (wymaga dostępu przez Widget) – odbywa się z poziomu , gdzie należy pobrać plik, wybierając podgląd Użytkownika; następnie wybieramy w opcji „Otwórz za pomocą” Windows Desktop Gadgets.(default) i po zakończeniu pobierania klikamy „Uruchom”. Konfiguracja – korzystanie z Gadżetu wymaga zalogowania się. W tym celu należy wybrać z paska aplikacji Gadżet i podać login, hasło oraz numer Super Info, z którego chcemy korzystać.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

13

WYSYŁANIE FAKSóW ZA POŚREDNICTWEM WWW

W pierwszym kroku decydujemy czy treść wiadomości faksowej ma pochodzić z wpisanego tekstu na stronie, czy tez z wcześniej przygotowanego pliku. Akceptowany format: Wczytaj plik z treścią faksu. Obsługiwane formaty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, pdf, txt, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF .

Następnie wprowadzamy numer telefonu Adresata. Możemy również wybrać odbiorcę z Książki adresowej (w ostatniej kolumnie decydujemy, na który numer kontaktu będzie wysyłka) lub dodajemy odbiorców bezpośrednio z pliku csv, xlsx.

Opcje wysyłki umożliwiają zdefiniowanie daty/godziny wysłania faksu (domyślnie: Wyślij natychmiast. Możliwe jest również zdefiniowanie wysyłania zdefiniowaengo faksu cyklicznie np. codziennie o ustalonej porze.

Podsumowanie daje możliwość zweryfikowania przygotowanego faksu do wysłania: Zawartość – podgląd faksu (operacja może być chwilę przetwarzana ze względu na generowanie obrazu ) Adresaci – lista numerów Kalendarz – kiedy zostanie wysłany faks

Uwaga: Faks zawsze wysyłany jest z numeru Super Info.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

14

WYSYŁANIE FAKSóW ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL Użytkownik wysyłający e-mail na faks powinien posiadać dostęp do Super Info wraz z uprawnieniami do dostępu dost pu przez email2 email2fax w obszarze Kanał FAX. (zobacz ). Dodając Użytkownika należy podać adres e-mail, z które go będą zlecane wysyłki faksu. Kolejnym ważnym ustawieniem jest fax (dodatkowe zabezpieczenie): USSD Push – przed wysłaniem faksu system prześle na numer telefonu użytkownika wiadomość USSD (SMS wyświetlony na ekranie) w celu wprowadzenia kodu autoryzującego, podanego w wiadomości. Adres e-mail – przed wysłaniem faksu system prześle na adres e-mail Użytkownika maila z linkiem potwierdzającym zlecenie wysyłki.

W polu DO należy wpisać adres e-mail usługi, składający się z numeru Super Info, który został przydzielony do konta w momencie aktywacji i domeny: superinfo.t-mobile.pl ; np. [email protected]

Temat należy wprowadzić w następującym formacie: Wyślij faks do Składnia musi być dokładanie w tym

Treść wiadomości faksowej zostanie pobrana z: Treści wysłanej wiadomości e-mail Pliku załączonego do wiadomości e-mail PAMIĘTAJ: jeżeli zostanie załączony plik do wiadomości e-mail to treść maila zostanie przez system pominięta przy generowaniu wiadomości faksowej.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

15

WYSYŁANIE FAKSóW - STEROWNIK FAKSOWY Dzięki sterownikowi faksowemu, Super Info umożliwia wysyłanie dokumentu elektronicznego na numer faksowy wprost z pliku posiadanego w komputerze (niezbędny dostęp do Internetu). Wystarczy, że stworzymy lub mam zapisany dokument w jednym z formatów: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, pdf, txt, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, a następnie przez standardowe polecenie DRUKUJ „wydrukujemy” go przez Super info Faks Użytkownik ,wysyłający faks bezpośrednio z pliku, powinien posiadać dostęp do Super Info wraz z uprawnieniami do PrintDriver> w obszarze Kanał FAX. (zobacz ). Następnie należy, z poziomu Administracji ,pobrać z Użytkownika (wybieramy na swoich danych): Pobierz sterownik Faksu – pobranie pliku instalacyjnego; Generuj certyfikat – na adres e-mail zostanie wysłany plik (archiwum) z certyfikatem (p12) niezbędnym do komunikacji za pośrednictwem sterownika faksowego (hasło do certyfikatu: adres e-mail na który plik został wysłany). PAMIĘTAJ: po kliknięciu - certyfikat generowany jest przez system Super Info co 15 minut , np. 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, itd.. Wiadomości faksowe wysyłane bezpośrednio z pliku, przy wykorzystywaniu sterownika faksowego, będą również widoczne w aplikacji WWW, w , gdzie można sprawdzić status wysłania faksu (połączenia faksowego). Tak wysłany faks będzie oznaczony, jako wysłanie wiadomości za pośrednictwem API (kolumna ) Istnieje możliwość instalacji sterownika faksowego i wysyłania faksów na wielu komputerach, przy wykorzystaniu certyfikatu tego samego Użytkownika.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

16

STEROWNIK FAKSOWY - INSTALACJA Po pobraniu sterownika faksowego, niezbędnego do korzystania z usługi Super Info Faks, należy go zainstalować na komputerze, z którego będziemy wysyłać faksy.

PAMIĘTAJ: Korzystanie ze sterownika faksowego wymaga obsługi Java. W przypadku braku, system poprosi o pobranie i instalację odpowiedniego oprogramowania.

Wysyłanie faksu odbywa się po wybraniu polecenia (tak jakbyśmy chcieli wydrukować wybrany dokument), a następnie z listy dostępnych drukarek wybieramy i naciskamy . PIERWSZE URUCHOMINIE: podczas pierwszego wysyłania faksu należy w pierwszej kolejności wskazać plik z certyfikatu z rozszerzeniem .p12, który otrzymaliśmy na adres e-mail Użytkownika.

© 2013 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jeden Numer / Instrukcja

2015-02-27

17

Suggest Documents