Intraokulaarsed lesioonid

Intraokulaarsed lesioonid Ajay Malhotra, MD, Frank J. Minja, MD, Alison Crum, MD; Ocular Anatomy and Cross-Sectional Imaging of the Eye; Seminars in...
Author: Nathan Norris
15 downloads 2 Views 5MB Size
Intraokulaarsed lesioonid

Ajay Malhotra, MD, Frank J. Minja, MD, Alison Crum, MD; Ocular Anatomy and Cross-Sectional Imaging of the Eye; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011

• Globus on ringjas, D-ga 2,5 cm • Maht ~6,5 ml • 3 kesta: reetina, koroidea, skleera • Skleerat katab anterioorsel konjuktiiv • Skleera läheb üle korneaks, nende vahel on limbus • KT-ga on raske eristada erinevaid kestasid, väga hea lubjastuste avastamiseks

Anatoomia

• • • • • • • • •

Vascular Infectious Trauma Acquired Metabolic Idiopathic Neoplastic Congenital Drugs

• Eeskamber/ tagakamber • Intra-/extraconal

VITAMIN C & D

• RB 56-72% • PHPV 19-28% • Läätsetagune fibroplaasia 5-13% • Post. katarrakt 13,5% • Koloboomi ja koroidea defektid 11,5% • Coat'i tõbi 4-16%

Ellen M. Chung, LTC, MC, Charles S. Specht, MD ● Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Leukokooria (valge pupill)reetinalt ei peegeldu valgus ja seda põhjustab igasugune tihe kude, mis häirib valguse kulgu globuses

Leukokooria

Ellen M. Chung, LTC, MC, Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Fibrovaskulaarse püsiva ja hüperplastilise koega ( embrüoloogilisest prim. klaaskehast ja a.hyaloidea süsteemist) • Sageduselt teine leukokooria põhjustaja 19-28%, mikroftalm (AP alla 21 mm) esineb 61-92% • Kongenitaalne, pole päritav, 90-98 % unilateraalne • Esimestel elukuudel esineb fibrovaskulaarse koe hemorraagiat

Persistentne hüperplastiline primaarne klaaskeha (Persistent Hyperplastic Primary Vitreous)

Ellen M. Chung, LTC, MC, Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• S- kujuline (ka lehtri) lisakude läätse ja diski vahel, mis kontrasteerub • Ei esine lubjastusi • KT paremini eristab retinoblastoomist, MRT aga teistest pseudoretinoblastoomidest

2. aastane poiss

Ellen M. Chung, LTC, MC, Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Sagitaalsed T1. MRT-s võib klaaskeha signaal olla erinev. Vereproduktid kihistuvad subhüaloidsesse või subretinaalsesse ruumi. Paremal norm. Silm.

3 kuu vanune

David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010

• ... kongenit. mittepäritav, unilateraalne reetina vaskulaarne malformatsioon teleangiektaasiate ja aneurüsmidega • Patogenees: lipiidide ja proteiinide rikas vedelik koguneb reetinasse või selle alla --> reetina irdumine • Kliiniliselt mõnikord raske dif. RB-st • Tavaliselt avastatakse 6-8 a. vanustel, 2/3 XY • Strabism, leukokooria • Kontasteerumine toimub mööda irdunut reetinat ning pk-s, kus reetina uuesti kinnitub • Lubjastusi ei esine

Coat'i tõbi

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• KT-l hüperdensne klaaskeha (eksudaat) • Kaltsifikaate esineb harva • K-ainega anterioorne subretinaalne lineaarne V- kujuline kontrasteerumine ( reetina paksenemine ning teleangiektaasiad)

18 kuune poisslaps

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• T1 rasvsupr. k-ainega • Väljendunud reetina irdumine, ei kontrasteeru • Subretinaalne vedelik intensiivne T1 ja T2-s • Spektroskoopial eksudaadil kõrge piik 11.6 ppm

18 kuune poisslaps

Wendy R. K. Smoker, MD Lindell R. Gentry, MD, Norbert K. Yee; Vascular Lesions of the Orbit: More than Meets The Eye; Radiographics 2008

• Kongenit. vaskulaarne hamartoom, keskmine vanus ~31 a. • 2 tüüpi: piirdunud vorm ja üksik lesioon • Histol: kavernoosed, kapillaarsed, segavorm • Teravalt piirdunud, asuvad globuse ekvaatorist allpool, suurenevad harva, kontr. intensiivselt • Difuussed hemangioomid (Sturge-Weber s.) haaravad koreideat ning võivad haarata ka tsiliaarkeha, iirist, episkleera, konjuktiivi ja limbust

Koroidea hemangioom

KT-uuring k-ainega

Wendy R. K. Smoker, MD Lindell R. Gentry, MD, Norbert K. Yee; Vascular Lesions of the Orbit: More than Meets The Eye; Radiographics 2008

Natiiv KT-uuring

• Üksikut lesiooni vaja dif-da koroidea melanoomist • MRT > KT

Koroidea hemangioom

T1 hüper- / isoint. klaaskehaga T2 hüper- /isoint. klaaskehaga Intensiivselt kontrasteeruvad T2 isoint. aitab eristada uvea melanoomist (spets. 93%, sensit. 96%)

Wendy R. K. Smoker, MD Lindell R. Gentry, MD, Norbert K. Yee; Vascular Lesions of the Orbit: More than Meets The Eye; Radiographics 2008

• • • •

T1, T2 ja T1 rasvsupr. k-ainega

• • • •

... koroidea, tsiliaarkeha või iirise põletikuga Enamik on idiopaatilised, viirused ( HSV) Sarkoidoos avaldub silmas enim uveiidina Kollageen-vaskulaarsed haigused võivad põhjustada uveiiti • A really omniscient neuroradiologist may see enhancement of the uveal tract on highresolution MR to make the diagnosis

Uveiit

• ... infektsioonid ja autoimmuunhaigused • Äge/ krooniline vorm • Iseloomulik on tagumise uvea ja skleera kontrasteerumine • Nodulaarne kontrast- dif. melanoomist • Difussne kontrast.- dif. lümfoomist • Võib esined reetina/ koroidea irdumine ja uveiit

Posterioorne skleriit

Joseph Platnick, MD, Alison V. Crum, MD, Stephanie Soohoo, MD; The Globe: Infection,Inflammation, and Systemic Disease; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011

• KT- l skleerade ebaregulaarne paksenemine ning kontrasteerumine • T1 rasv supr. k-aine skleera laminaarne paksenemine ja kontrasteerumine ning silmamuna vähene deformatsioon

Bilat. post. skleriit

Joseph Platnick, MD, Alison V. Crum, MD, Stephanie Soohoo, MD; The Globe: Infection,Inflammation, and Systemic Disease; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011

• Sagedaseim reetina ja koroidea oportunistilik inf. • 1/4 AIDS haigetel, avaldub haiguse hilises staadiumis kui CD 4 arv < 50 • ~90 % põhjustab visuse kaotust (ravita 3-6 kuu jooksul ) • Toksoplasmoos, TB, Pneumocystis carinii ja HSV • Hemorraagiad on iseloomulik, mistõttu KT-l hüperdense ning MRT-l varieeruva signaaliga • Radioloogiliselt: uvea kontrasteerumine, reetina irdumine/ lubjastumine

Tsütomegaloviirus (CMV)

• Natiiv KT-l parema silma reetina lubjastus AIDS haigel

Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008

• T1 k-ainega • Parema uvea kontrast. AIDS haigel

CMV

Lakshmana Das Narla, MD Beverley Newman, MD Stephanie S. Spottswood, MD; Inflammatory Pseudotumor, Radiographics 2003

• ... idiopaatiline mittegranulomatoosne orbita põletik intraokulaarne põletik, mis põhjustab uveiiti, keratiiti, retiniiti aga ka skleriiti ja episkleriiti • Kliiniline diagnoos: per exclusionem • Ühepoole proptoos, tugev valu, mis allub hästi steroidravile • Orbita tuumoritest sageduselt III, mood. 6% orbita lesioonidest • Tavaliselt ühepoolne, kahepoole haaratus viitab süsteemsele haigusele • On täheldatud ka ekstraokulaarset levikut

Idiopaatiline orbita põletik( Orbita pseudotuumor)

Lakshmana Das Narla, MD Beverley Newman, MD Stephanie S. Spottswood, MD; Inflammatory Pseudotumor, Radiographics 2003 Madhavi Patnana, Alexander B. Sevrukov, Khaled M. Elsayes; Inflammatory Pseudotumor: The Great Mimicker, AJR 2011

• Radioloogiliselt: silma misatahes struktuuri paksenemine ja kontrasteerumine (uvea ja skleera 33 %) • T1 iso-/hüpointens. võrreldes lihastega ja T2 suhteliselt hüpointens. võrreldes teiste silma Tu-ga

Idiopaatiline orbita põletik

Madhavi Patnana, Alexander B. Sevrukov, Khaled M. Elsayes; Inflammatory Pseudotumor: The Great Mimicker, AJR 2011

• Sepahdari et al. ADC piirväärtus eristamaks beniigseid ja maliigseid T2 hüpointensiivseid lesioone • Maliigsetel lesioonidel on madalam ADC kui beniigsetel (p< 0,02) • Lümfoomidel madalam ADC kui pseudotuumoritel ( p< 0,001)

Idiopaatiline orbita põletik

www.ophthobook.com/videos/common-eye-in

• ... orbita ees asetsevate kudede põletik • silmalaugude põletik, konjuktiviit (proptoosi ja nägemise kadu ei esine, silmade liigutamine ei ole piiratud) • periorbitaalne vs. orbitaalne tselluliit (septum!) • Orbitaalne tsellulit: AB i/v, kirurgiline dekompressioon- eriti kui põletik pärineb etmoid-/sfenoidsiinustes

Periorbitaalne tselluliit

• T1 rasv supr. ja kainega. Orbita ja periorbitaalsete kudede kontrasteerumine

Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008

• Vasaku silma periorbitaalsete pehmete kudede turse

Periorbitaalne tselluliit

• T. canis'e vastne sureb -> põletikuline reaktsioon (nagu neurotsüstitserkoos) • Lesioonid tekivad kuid-aastaid peale infekts. • Põhjustavad ühepoolset leukokooriat • Sagedasti esineb reetina irdumist • Radioloogiline kuvamine on mittespetsiifiline • AK-tiiter ! • T1 ja T2 hüperintensiivsed (aitab eristada RB-st), va. fibroseerumise korral, siis meentub RB (RB tavaliselt asetseb posterioorsel)

Toxocara canis'e infektsioon

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Ei esine kaltsifikaate (eristamine RB-st) • KT-l suht. difuusne, hüperdensne lesioon • Täheldatud on skleera dif. paksenemist ja reetina irdumist • KT-l võib sarnaneda Coat'i tõvele

Toksokarioos

• Sagedamini esinevad eesmise kambri vigastused, läätse, silmamuna avatud vigatused, irdumised, võõrkehad, karotiidkavernoossed fistlid, n. opticuse vigastused • Hinnata luulisi struktuure (herniatsioone),eesmist ja tagumist kambrit, läätse asetsust, võõrkehasid ja v. ophthalmicat ja n.opticust

Trauma

Wayne S. Kubal, MD, Imaging of Orbital Trauma, Radiopraphics 2008

• Eesmise kambri mahu vähenemine- kornea latseratsioon

• Läätse täielik subluksatsioon

Eesmise kambri vigastused

• Globuse vigastus? Silmamune sees õhk. Iatrogeenne ( reetina kinnitus)

Wayne S. Kubal, MD, Imaging of Orbital Trauma, Radiopraphics 2008

• Globuse ruptuur (nn. tühja rehvi või vihmavarju sümptom)

• Globuse vigatus? Võõrkeha? Iatrogeenne ( reetina kinnitus)

Globuse vigastused

Irdumised

Natiiv KT: klaaskehas tihe sisaldis ja reetina irdumine (veri või proteiinirikas vedelik) T2: reetina irdumine (seroosne vedelik) T1:reetine irdumine (hemorraagia), läätse implantaat

Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008Reetina irdumine (erinevad pt.)

• Hemorraagia? Valgurikas vedelik? Hemorraagia korral tegemist koroidea veresoonte vigastusegahalvem prognoos • Hemorraagia korral asend ei muutu • MRI eristamiseks! ( seroosne irdumine T1 ja T2 kõrge intens)

Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; Nontraumatic Orbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008 Wayne S. Kubal, MD, Imaging of Orbital Trauma, Radiopraphics 2008

• Infektsioonid, ravimid ja trauma on kõige sagedasemad okulaarse hüpotoonia põhjustajad-> seroosne koroidea irdumine

Koroidea irdumine

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052514905000067

• > 50 a. (maakula degener.) ja lastel PHPV • Klaaskeha degener. ja veeldumine • Retrohüaloidse ruumi vedelik muudab lokalisatsiooni asendi muutmisel • Retrohüaloidset ruumi ja subretinaalset ruumi ei õnnestu alati dif. KT ja MRI • Reetina või koroidea irdumise põhjuseks võib olla Tu! (lastel RB ja täiskasvanutel uvea melanoom)

• T1 ja T2 ning T1 rasv sup. kainega. Klaaskeha irdumine, klaaskeha oma basisega ei kinnitu reetinale (nooled) ning diski pk-s madala signaaliga ala - hemoraagia.

Tagumise hüaloidmembraani irdumine

– – – –

infektsioonid ( toksoplasma, CMV, HV, TB) Vaskulaarsed ( ateroskleroos, fleboliit) Neoplaasia (RB, koroidea osteoom, meningioom) Hüperkaltseemia ( hüperparatüroidism, mts, vit. D)

• Suhteliselt sage juhuleid • Sagedasemad trochlea lubjastused, skleera naastud, optikuse druusenid ning ja phthisis bulbi • Harva

Lubjastused

David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010 Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008

• Optikuse diski pk lubjastus lamina cribrosast ant. ~ 2 % • Enamasti bilat. • Aut. dom (variaabelse penetr.) • Ka retinitis pigmentosa korral • Pseudopapilloödeem • Pole pehmekoelist komponenti ja ei kontrasteeru

Optikuse druusid

M. obliquus sup. kõõluse lubjastus Vananedes ealine variant < 40.a diabeet? Võivad põhjustada valu ja piirata silmade liigutamist - tenosünoviit (Browni sündroom)

Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008

• • • • •

Trochlea lubjastjused

• Phthisis kr. keel kurnumus • Okulaarne degeneratsioon (trauma, kauakestev infektsioon)

Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008

• M. rectus med (2/3) ja lat . pk-s • Vanemaealistel • Hüperparatüroidism ja hüpomagneseemia võivad põhjustada

Skleera naastud. Phthisis bulbi

David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010 Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Esinevad suhteliselt harva, 2350 /1,5 miljoni kasvaja kohta (USA 2009) • 70% melanoom, 10 % RB ja 9% lamerakkkartsioom • Enamik täiskasvanute silma primaarsetest kasvajatest ning mts.-dest haarab koroideat • Diagnoosimine (oftalmoloogil limiteeritud vaade- katarakt, kornea varjustused), leviku ning ravivastuse hindamine

Neoplaasiad

Virginie Houle, MD • Manon Bélair, MD, FRCPC , Guy S. Allaire, MD, FRCPC; AIRP Best Cases in Radiologic- Pathologic Correlation: Choroidal Melanoma; Radiographics 2011

Melanoom T1, T2 ja T1 k-ainega.

David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010 Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Kõige sagedasem lapseea intraokulaarne kasvaja (1:15 000-30 000 sünni kohta) • Tavaliselt avaldub enne 3. eluaastat • 90% põhjuseks sporaadiline mutatsioon (unilateraalsed ning avalduvad hiljem) • 10 % päritav (AD) ning nendest > 1/3 on bilat. ning seotud geenidega, mis soodustavad muid kasvajaid • RB1 geen lok. 17 kromosoomi q14 lookuses • Supressorgeeni mitte esinemine või superssorgeeni alleelide inaktivatsioon on vajalik RB tekkeks (Knudsoni kahe löögi teooria) • Kuvamine on oluline retrobulbaarse leviku ning n.opticuse haaratuse hindamiseks • Võib levida mööda n.opticust subarahn.-le, hematogeenselt aga ka lümfogeenselt (soodumus veritsustele)

Retinoblastoom

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

• Päritav RB vorm -> neil esineb sagedasti mitteokulaarseid kasvajaid (PNET, käbikeha Tu, sarkoomid, melanoomid...) • Trilateraal RB- bilat. RB ja käbikeha Tu! • Radioloogiline leid sõltub: ekso-, endofüütne või infiltratiivne kasv • KT-l: hüperdensne lesioon post. globuse pk-s, homo/heterogeenne lubjastumine, mis ulatub klaaskehasse (95%!) , kontrasteeruvad tagasihoidlikult (27,5%) • < 3a. on okulaarsed lubjastused iseloomulikud ning nende mitte-esinemine muudab RB väga ebatõenäoliseks

Retinoblastoom

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007 Ajay Malhotra, MD, Frank J. Minja, MD,* Alison Crum, MD; Ocular Anatomy and Cross-Sectional Imaging of the Eye; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011

• MRT: T1 mõõduka intens, T2 hüpointens. • 30% tekib kiiritusväljas 2. maligniseerumine (eriti pehmekoe kasvajaid) • KT lubjastuste leidmiseks ning MR leviku hindamiseks • Kontrasteerumine võib olla leviku ainuke indikaator • 90% elulemus kui haaratud vaid globus • 90% suremus kui levinud ekstraokulaarsele

Retinoblastoom

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007

Retinoblastoom

Virginie Houle, MD • Manon Bélair, MD, FRCPC , Guy S. Allaire, MD, FRCPC; AIRP Best Cases in Radiologic- Pathologic Correlation: Choroidal Melanoma; Radiographics 2011 H. Ric Harnsberger; Michelle A. Michael; Christine M. Gastonbury; Expert ddx: Head and Neck 2009

• Uvea melanoom täiskasvanutel sagedaseim, tsiliaarkeha ning iirise lesioonid esinevad harva • 5-8 juhtu 1000 000 in. kohta • Diagnoos baseerub oftalmoskoopial, kliinikul ja transilluminatsioonil • UH diagnostiline täpsus ~95% • MR karakteristlik signaal, mis on seotud melaniini konts. (T1 hüper, T2 hüpo) • Amelanotsüütne melanoom (1/4 uvea melanoomides) sarneneb teistele Tu-le (T1 hüpo, PDWI/ T2 hüper) • KT-l on hüperdensne ja kontrasteerub • Võib põhjustada reetina irdumist • Levik ekstraokulaarsele on halvema prognoosiga • Peamiselt hematogeensed mts. maksa (90%) ja kopsu (24%)

Melanoom

• ... tsiliaarkeha mittepigmentepiteelist lähtunud Tu-ga, esinevad harva • Tegemist beniigse või lokaalselt invasiivse Tuga, harva annavad kaugmetastaase • Esineb nii lastel kui täiskasvanutel • KT: hüperdensne mass tsiliaarkeha pk-s, harva reetinas, tagasihoidlik kuni mõõdukas kontrasteerumine

Medulloepitelioom

Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007 David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010

• MR kuvamisel sarnaneb melanoomile (T1 hüper ja T2 hüpoint.), kontr. homogeenselt, võib esineda ka tsüstjaid alasid • 25 % esineb kaltsif.-> dif.-da RB-st • Kui pärineb reetinast ning esineb lubjastusi pole võimalik dif.-da RB-st

T1, T2, FLAIR, T1 rasvsupr. k-aine

David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052514905000067

• Beniigne Tu • Tavaliselt esineb noortel naistel • Ühepoolsed • Koroidea tagumises seinas, temporaalsel (jukstapapillaarsel) unifokaalne lubjastus • MR signaal võib saraneda RB, KT-l luutihedus

Koroidea osteoom

• Sagedamini: rinna ja kopsu kasvajad ning lümfoomid ja leukeemiad • Hematogeenne levik a. ciliaris post., lümfogeenne konjuktiivile ja silmalaugudele • Kõige sagedamini koroidea ja uvea mts. • Paljud põhjustavad ekstsentrilist uveaskleraalse äärise paksenemist • Asüpomaatilised kui ei lokaliseeru foveas ega põhjusta reetina irdumist • KT ja MRT retrobulbaarse haaratuse diagnoosimiseks ( kliiniliselt ei avaldu)

Metastaasid

• Koroidea lümfoom ja leukeemia sarnanevad MRT-l uvea melanoomile ja võivad põhjustada reetina irdumist • MR: T1 isoint.->hüperint., T2 hüperint. ning kontrasteervad heterogeenselt • Mutsiini produts. adenokartsinoomi mts. ning hemorraaglised mts. võivad simuleerida melanoomi (T1 hüper, T2 hüpo)

Metastaasid

• Rinnavähk, koroidea mts.

• T1,T2 ja T1 rasvsupr.k-aineg • Mao kartsinoomkoroidea mts.

Metastaasid

• PHPV- vaskulaarne lesioon: mikroftalmia, reetinaklaaskeha hemorraagia ja irdumine, Cloquet'i kanal. • Norrie tõbi on PHPV päritav vorm, millega kaasnevad krambihood, VAM ja katarakt • Koloboom- silma mistahe struktuuri kongen. defekt (koroidea fissuuri mittetäielik sulgumine) • Atüüpiline(iiris)/tüüpiline (globuse inferomed. osas ning koonusjas)

Kongenitaalsed

Andreas M. Rauschecker, PhD, Msc; Chirag V. Patel, MD ; Kristen W. Yeom, MD, High-Resolution MR Imaging of the Orbit in Patients with Retinoblastoma; Radiographics 2012 Mahmud Mossa-Basha, MD, and David M. Yousem, MD; Congenital cystic lesions of the neck, Applied Radiology 2013

• Harva autos-dom ( 60% bilat) • Kaasneda võivad orbita tsüstid ning kranio-tserebro ning näo pk. lõhestumised • CHARGE sündroom • Coloboma • Heart defect • Atresia of the choana • Retard Growth and development • Ear anomalies

Koloboom

Ajay Malhotra, MD, Frank J. Minja, MD,* Alison Crum, MD; Ocular Anatomy and Cross-Sectional Imaging of the Eye; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011

• ... kornea või skleera õhenemine, mida katab uvea kude (tavaliselt posterolateraalsel) • Enamik on kongenit., võivad esineda koos müoopiaga aga tekivad ka infektsiooni ja trauma korral • Radioloogiliselt: globuse väljavõlvumine piirkonnas, mis ei kontrasteeru

Stafüloom

Andreas M. Rauschecker, PhD, Msc; Chirag V. Patel, MD ; Kristen W. Yeom, MD, High-Resolution MR in Patients with Retinoblastoma; Radiographics 2012

Imaging of the Orbit

– Tuberoosse skleroosi (50% , 30 % bilat.) , neurofibromatoosi ning harva ka von Hippel Lindau haiguse korral – Tihti kaltsifitseeruvad ja eristamine RB-st võib osutuda raskeks – Kasvavad aeglaselt ja ei metastaseeru

• ... neurokutaansed sündroomid • Reetina hamartoomid, hemangioomid ning hemangioblastoomid on tüüpilisemad • Reetina astrotsütaarne hamartoom ( reetina astrotsütoom)

Fakomatoosid

Dr. Tejas Kalyanpur, Dr. Mathew Cheriyan; Role of MRI and CT in Ocular and Orbital Diseases; Kerala Journal of Ophthalmology; 2009

• ... tekib pikaaegse hapnikravi tagajärjel • Sõltub lapse kaalust, vanusest ja hapnikravi mahust • 85-90% regresseeruvad • KT: tihe lisamass globuse post. osas • Võib esineda lubjastusi

Enneaegsete retinopaatia

Pneumaatiline retinopeksia

Silikoon tamponaad ja skleera kinnitused

A.A. Roy, I. Davagnanam, J. Evanson Abnormalities of the globe; Clinical Radiology; 2012 Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008

Glaukoomi dreen

Sagedamini teostatavad intervents. protseduurid on glaukoomi dreneerimine, kunstläätse paigaldamine, reetina kinnitamine (scleral buckling), silikooniga tamponeerimine, pneumaatiline retinopeksia ja globuse proteesid

Kunstläätsed

Skleera kinnitused

Proteesid

• • •

• •

A.A. Roy, I. Davagnanam, J. Evanson Abnormalities of the globe; Clinical Radiology; 2012 Joseph Platnick, MD, Alison V. Crum, MD, Stephanie Soohoo, MD; The Globe: Infection,Inflammation, and Systemic Disease; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011 Dr. Tejas Kalyanpur, Dr. Mathew Cheriyan; Role of MRI and CT in Ocular and Orbital Diseases; Kerala Journal of Ophthalmology; 2009 Ajay Malhotra, MD, Frank J. Minja, MD,* Alison Crum, MD; Ocular Anatomy and CrossSectional Imaging of the Eye; Seminars in Ultrasound, CT and MRI; 2011 Ellen M. Chung, LTC, MC, USA Charles S. Specht, MD Jason W; Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Neuroepithelial Lesions of the Ocular Globe and Optic Nerve, Radiographics 2007 Christina A. LeBedis, MD • Osamu Sakai, MD, PhD; NontraumaticOrbital Conditions:Diagnosis with CT andMR Imaging in the Emergent Setting1; Radiographics 2008 Wayne S. Kubal, MD, Imaging of Orbital Trauma, Radiopraphics 2008 David M. Yousem; Robert I. Grossman; The Requisites: Neuradiology 2010 Nadja Kadom1 and Raymond W. Sze; Radiological Reasoning: Leukocoria in a Child; AJR 2008

Kasutatud kirjandusAndreas M. Rauschecker, PhD, Msc; Chirag V. Patel, MD ; Kristen W. Yeom, MD, HighResolution MR Imaging of the Orbit in Patients with Retinoblastoma; Radiographics 2012 Virginie Houle, MD • Manon Bélair, MD, FRCPC • Guy S. Allaire, MD, FRCPC; AIRP Best Cases in Radiologic- Pathologic Correlation: Choroidal Melanoma; Radiographics 2011 Wendy R. K. Smoker, MD Lindell R. Gentry, MD, Norbert K. Yee; Vascular Lesions of the Orbit: More than Meets The Eye; Radiographics 2008 Lakshmana Das Narla, MD Beverley Newman, MD Stephanie S. Spottswood, MD; Inflammatory Pseudotumor, Radiographics 2003 Madhavi Patnana, Alexander B. Sevrukov, Khaled M. Elsayes; Inflammatory Pseudotumor: The Great Mimicker, AJR 2011 H. Ric Harnsberger; Michelle A. Michael; Christine M. Gastonbury; Expert ddx: Head and Neck 2009 Mahmud Mossa-Basha, MD, and David M. Yousem, MD; Congenital cystic lesions of the neck, Applied Radiology 2013