INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) ...
2 downloads 1 Views 719KB Size
INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

X Link BTTN Instrukcja obsługi

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]

1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej linii telefonicznej, czy to bezpośrednio, czy przez inny telefon. Jeśli zaczyna pulsować czerwone światełko, to znaczy, że Xlink został podłączony do aktywnej linii telefonicznej. Trzeba natychmiast odłączyć kabel i sprawdzić ustawienia. Wiecej informacji na: www.myxlink.com UWAGA: Port USB używany jest do konfiguracji funkcji specjalnych i wgrywania nowego oprogramowania. Więcej informacji na: www.myxlink.com

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]

Sposoby instalacji urządzenia

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]

2. Proszę wcisnąć przycisk LINIA do momentu, aż zacznie pulsować.

3. Uruchamianie łączności

A. Proszę uruchomić Bluetooth na telefonie komórkowym lub odszukać urządzenia Bluetooth. Może wystąpić konieczność wybrania opcji „Handsfree” lub „Zestaw słuchawkowy”. W celu właściwego wyboru proszę zapoznać się z instrukcją swojego telefonu. UWAGA: W trakcie szukania urządzeń Bluetooth, proszę wybrać opcję „Handsfree” jeśli jest dostępna w telefonie komórkowym. Proszę wyłączyć opcję „Auto Answer” jeśli jest włączona B. Proszę wybrać Xlink Gateway C. Proszę wprowadzić numer PIN, jeśli telefon wyświetli taką instrukcję.

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]

X LINK Szybki start Dziękujemy za zakup Xlink Bluetooth Cellular Gateway. Pozwala on na routowanie połączeń komórkowych przez telefoniczny system domowy. Ta instrukcja pomoże Państwu w szybkim uruchomieniu urządzenia, ale zalecane jest zalogowanie na www.myxlink.com, do zakładki „Support” aby uzyskać informację na temat wszystkich możliwości urządzenia, opcji ustawień oraz porad instalacyjnych.

Zawartość opakowania: Xlink BTTN Zasilacz Kabel telefoniczny

Elementy podświetlane – oznaczenia Zielone, stałe (Rys. 1) – oznacza, że urządzenie jest zasilane i pracuje normalnie. Czerwone, pulsujące (Rys. 1) – oznacza, że do urządzenia, do niewłaściwego gniazda, podłączona jest stacjonarna linia telefoniczna. Należy niezwłocznie odłączyć kable telefoniczne, aż czerwone światło zgaśnie. W czasie ponownego podłączania należy upewnić się, że linia telefoniczna zostanie podłączona do właściwego gniazda, tak jak to pokazano na diagramie. Niebieskie (Rys. 2) Stałe – oznacza, że Xlink jest połączony z telefonem komórkowym na tej linii. Pulsujące szybko – oznacza, że linia znajduje się w fazie parowania. Proszę użyć telefonu komórkowego do znalezienia połączenia z Xlink Pulsujące wolno – oznacza, że linie zostały sparowane, ale telefon komórkowy znajduje się poza zasięgiem. Parowanie telefonu komórkowego z Xlink Proszę zapoznać się z ilustracją nr. 1 na pierwszej stronie: 1. Proszę połączyć Xlink zgodnie ze wskazówkami z ilustracji ze str.1 2. Proszę przycisnąć jeden z przycisków liniowych (Rys. 2) przez ok. 6 sekund aż zacznie pulsować niebieskim światłem. 3. A i B (Rys. 2): proszę odszukać i uruchomić opcję Bluetooth w telefonie komórkowym do momentu, w którym pojawi się komunikat, że telefon „znalazł” Xlink. W celu uzyskania informacji dodatkowych wskazane jest zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego. C: Proszę wprowadzić numer PIN: 0-0-0-0 Uwaga: Rozparowanie można uzyskać poprzez ponowne wciśnięcie przycisku linii przez około 6 sekund aż do uzyskania pulsującego, niebieskiego światła.

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]

Wybieranie numeru telefonicznego na telefonie stacjonarnym Na jakimkolwiek telefonie stacjonarnym powiązanym z Xlink proszę wybrać numer telefonu, z którym chcemy się połączyć, w taki sposób, jak dotychczas. Jeśli w słuchawce pojawi się dźwięk sygnalizujący błąd połączenia ( seria szybkich dźwięków), oznacza to, że żaden telefon komórkowy nie jest dostępny. Proszę upewnić się, że przynajmniej jeden telefon komórkowy jest sparowany z Xlink i znajduje się w zasięgu Bluetooth. Xlink domyślnie najpierw wybierze numer telefonu na linii stacjonarnej, a w drugiej kolejności użyje telefonu komórkowego. Aby wybrać połączenie przez konkretny telefon komórkowy proszę wybrać numer linii (1,2 lub 3), z którą telefon komórkowy jest sparowany, nacisnąć przycisk „flash” (lub wybrać standardowy sposób na zmianę linii w opcji Rozmowa Oczekująca) na telefonie, a następnie wybrać numer telefonu, z którym chcemy się połączyć. Aby użyć opcji Szybkie Wybieranie swojego telefonu komórkowego (np.: „naciśnij 1 aby połączyć się ze skrzynką głosową”) proszę wziąć którykolwiek telefon stacjonarny, opcjonalnie wybrać linię (w sposób opisany powyżej) i wybrać właściwą cyfrę i # na tym telefonie stacjonarnym. Aby skorzystać z opcji „wybieranie głosowe” proszę wziąć telefon stacjonarny, opcjonalnie wybrać linię (w sposób opisany powyżej), nacisnąć # # i wypowiedzieć numer telefonu lub postąpić zgodnie z instrukcjami z telefonu komórkowego. Odbieranie rozmów Każdy stacjonarny telefon połączony z Xlink ma inny wzór dźwiękowy, pozwalający na łatwe rozróżnienie, który z nich dzwoni. UWAGA: wiele telefonów bezprzewodowych nie posiada tej usługi. Xlink może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby pokazywać nr linii telefonu komórkowego wraz z danymi telefonu, z którego wykonywane jest połączenie. Więcej informacji na www.mylink.com Połączenia przychodzące na telefon stacjonarny nie powodują zmiany sposobu i dźwięku telefonu. Na telefonie stacjonarnym (w zależności od modelu) może pulsować przycisk „flash” pomiędzy rozmowami. Utrzymywanie połączenia Bluetooth Od momentu sparowania z telefonem komórkowym, Xlink automatycznie kontaktuje się z nim w momencie wejścia w zasięg. Wolno pulsujące światełko oznacza, że Xlink poszukuje telefonu komórkowego, ale nie może go znaleźć. W momencie, gdy telefon znajdzie się w zasięgu Xlink, zostaje ustanowione połączenie i lampka przestaje pulsować. Jeśli telefon komórkowy, w momencie połączenia wchodzi w zasięg Bluetootha, Xlink przekierowuje rozmowę na telefon(y) stacjonarny(e). Wtedy trzeba podnieść słuchawkę telefonu stacjonarnego aby kontynuować rozmowę. Jeśli w słuchawce odzywa się ton wybierania numeru, trzeba nacisnąć * # aby przejąć rozmowę. Więcej szczegółów na www.mylink.com Aby nie dopuścić do automatycznego przełączenia rozmowy, lub aby doprowadzić do transferu połączenia z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy, proszę nacisnąć jednokrotnie świecący niebieski przycisk. Przycisk nie będzie podświetlony. To spowoduje transfer połączenia na telefon komórkowy. Jeśli przycisk jest niepodświetlony (ale linia jest sparowana) proszę jednokrotnie nacisnąć przycisk, aby Xlink rozpoczął wyszukiwanie telefonu komórkowego.

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]

ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DODATKOWE, LUB: Uaktualnić oprogramowanie Xlink, Użyć narzędzia Xwizard do dostosowania Xlink, Uzyskać informacje, jak rozwiązywać problemy PROSIMY O KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.MYXLINK.COM, ZAKŁADKA „SUPPORT”

Wzmacniacze jak i elementy sprzedawane z nimi w zestawach, są produktami które po okresie użytkowania nie powinny być wyrzucane z innymi odpadami. Od 2005 roku w krajach UE obowiązuje prawo zakazujące wyrzucania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Produkt po okresie użytkowania należy zatem oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, pozwoli to na ponowne wykorzystanie surowców wtórnych w nim zawartych, oraz ochronę środowiska naturalnego. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju możesz pozostawić w miejscu zakupu. Zużyte urządzenia można równiez przekazać w gminnych i lokalnych punktach zbiórki. Więcej na temat punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miejskim, władzach komunalnych, lub w punkcie w którym produkt został zakupiony.

CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź Tel. (42) 672-4019, Tel. (22) 398-2612, Fax (22) 485-3004, [email protected]