Instrukcja rejestracji i zmiany rejestracji programu Carlson SurvCE 3.0

Instrukcja rejestracji i zmiany rejestracji programu Carlson SurvCE 3.0 Ver. 03.12.2013 Spis treści I. Rejestracja programu Carlson SurvCE 3.0 ......
Author: Julia Sobczak
28 downloads 3 Views 509KB Size
Instrukcja rejestracji i zmiany rejestracji programu Carlson SurvCE 3.0

Ver. 03.12.2013

Spis treści I.

Rejestracja programu Carlson SurvCE 3.0 ................................................................... 2

II. Zmiana rejestracja programu Carlson SurvCE 3.0........................................................ 5

1 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

I.

Rejestracja programu Carlson SurvCE 3.0

Survce Code służy do aktywacji programu Carlson Survce. Aby aktywować program należy: 1. Uruchomić program wybierając ikonę z pulpitu rejestratora (lub klikając My Device>*->Survce->Survstar->Survce->zatwierdzić) ∗ ∗ ∗

- dla kontrolera PSION należy wybrać FLASH DISK - dla kontrolera GETAC należy wybrać PROGRAM FILES - dla kontrolera QMINI należy wybrać NAND FLASH

2. Przy pytaniu o chęć zarejestrowania należy wybrać Tak 3. Wypełniamy pole Serial Number kodem z tabelki Survce Code (ze znakami myślnika) 4. Naciskamy Gen. Kod 5. Pojawia się nowy kod zmiany np. 4931-3152 6. Należy wejść na stronę internetową http://update.carlsonsw.com/decode_xml.php?reg_type=dc&prod_name=SurvCE% 203.0IDList= 7. Wypełniamy formularz używając w polu "Serial number" kodu z tabelki Survce Code, Hardware #1 i Hardware #2 przepisujemy z ekranu kontrolera Hardware ID 1 i hardware ID 2, w polu Registration Code wpisujemy otrzymany na ekranie kontrolera->Kod zmiany Przykładowy ekran może wyglądać jak poniżej:

2 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

8. Pojawia się kolejny ekran w który wybieramy rodzaj rejestratora. Jeżeli kontrolera nie ma na liście więc wybieramy Device Model = Other, numer seryjny można pominąć, Naciskamy Register Device To Complete Registration. Przykładowy ekran może wyglądać tak jak poniżej:

9. Pojawia się ekran z kodem Change Code. Przykładowy ekran może wyglądać tak jak poniżej:

10. Kod ten wpisujemy w ostatnie puste pole okienka w kontrolerze Wpisz Change Key i naciskamy OK.

3 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

11. Potwierdzamy wiadomość "Powodzenie Rejestracji" przez OK 12. Wybrać ->Submit Contact Information. Przeglądarka przejdzie do następnego ekranu. Przykładowy ekran może wyglądać jak poniżej:

13. Wprowadzić: adres, nazwę miasta, kod pocztowy oraz wybrać kraj. Potwierdzić wprowadzone dane wybierając Submit Contact Information

4 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

II.

Zmiana rejestracja programu Carlson SurvCE 3.0 1. Uruchomić program wybierając ikonę z pulpitu rejestratora (lub klikając My Device>*->Survce->Survstar->Survce->zatwierdzić) ∗ ∗ ∗

- dla kontrolera PSION należy wybrać FLASH DISK - dla kontrolera GETAC należy wybrać PROGRAM FILES - dla kontrolera QMINI należy wybrać NAND FLASH

2. W menu programu wybrać Ruchomy GPS->About SurvCE->Zmien rejestracje. Przykładowy ekran może wyglądać tak jak poniżej:

3. Należy wejść na stronę internetową http://update.carlsonsw.com/decode_xml.php?reg_type=dc&prod_name=SurvCE% 203.0IDList= 4. Wypełniamy formularz używając w polu "Serial number" kodu z tabelki Survce Code, Hardware #1 i Hardware #2 przepisujemy z ekranu kontrolera Hardware ID 1 i hardware ID 2, w polu Registration Code wpisujemy otrzymany na ekranie kontrolera->Kod zmiany.

5 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

Przykładowy ekran może wyglądać jak poniżej:

5. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany rejestracji wybierając Submit Registration. Przeglądarka internetowa przechodzi do następnej strony 6. Pojawia się z kodem Change Code, kod ten musi być zgodny z kodem w ostatnim okienku ekranu kontrolera. Przykładowy ekran może wyglądać tak jak poniżej:

6 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

7. Wybrać ->Submit Contact Information. Przeglądarka przejdzie do następnego ekranu. Przykładowy ekran może wyglądać jak poniżej:

8. Wprowadzić: adres, nazwę miasta, kod pocztowy oraz wybrać kraj. Potwierdzić wprowadzone dane wybierając Submit Contact Information. W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym [email protected] lub telefonicznie 664186698

7 Firma Geomatix Sp. z o. o. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2009 w zakresie sprzedaży i naprawy urządzeń pomiarowych dla geodezji i budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/0034/2425/2012. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006 PL-40318 Katowice; ul. Zimowa 39; tel. +48 32 7815138, fax: +48 32 7815139; email: [email protected]. internet: www.geomatix.com.pl Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591; NIP: 634-18-53-623 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000153040 Kapitał zakładowy 200000,00 zł

Suggest Documents