Instrukcja instalacji kamery IP TruVision

Instrukcja instalacji kamery IP TruVision P/N 1072668B-PL • REV 1.0 • ISS 25FEB14 Copyright © 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jes...
Author: Irena Grzelak
2 downloads 0 Views 1MB Size
Instrukcja instalacji kamery IP TruVision

P/N 1072668B-PL • REV 1.0 • ISS 25FEB14

Copyright

© 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security — oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe i patenty

Nazwa i logo TruVision są znakami towarowymi firmy United Technologies. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców.

Producent

United Technologies Corporation 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 926265923, USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia

Certyfikaty N4131 Zgodność z przepisami FCC

Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt.

Zgodność z

Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A.

przepisami ACMA

W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Kanada

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy A spełnia wymogi normy kanadyjskiej ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-0330 du Canada.

Dyrektywy Unii Europejskiej

12004/108/WE (dyrektywa EMC – dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie warunki dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/WE (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa www.interlogix.com lub www.utcfssecurityproducts.eu.

Spis treści Wprowadzenie 6 Przegląd produktu 6 Instalacja 7 Warunki instalacji 7 Zawartość opakowania 8 Wymagania w zakresie okablowania 9 Opis kamery 10 Konfigurowanie kamery 14 Dostęp do karty SD 15 Montaż kamery typu Bullet 15 Montaż kamery kopułowej VF 17 Montaż wewnętrznej małej kamery kopułowej 21 Montaż kamery kopułowej do montażu klinowego 24 Korzystanie z kamery za pomocą systemu Interlogix NVR, hybrydowego rejestratora DVR i innych systemów 25 Korzystanie z kamery za pomocą aplikacji TruVision Navigator 25 Dane techniczne 26 Kamery IP typu Bullet TruVision 26 Wewnętrzna mała kamera kopułowa IP TruVision 27 Kamery IP do montażu klinowego TruVision 28 Małe kamery kopułowe IP VF TruVision 29 Opis styków 30

Instrukcja instalacji

5

Wprowadzenie Przegląd produktu Jest to instrukcja instalacji następujących modeli kamer IP TruVision: 

TVB-1101 (1,3 megapiksela, kamera IP typu Bullet, PAL)TVB-3101 (1,3 megapiksela, kamera IP typu Bullet, NTSC)TVB-1102 (3 megapiksele, kamera IP typu Bullet, PAL)TVB-3102 (3 megapiksele, kamera IP typu Bullet, NTSC)TVD-1103 (1,3 megapiksela, mała kamera kopułowa IP VF, PAL)TVD-3103 (1,3 megapiksela, mała kamera kopułowa IP, NTSC)TVD-1104 (3 megapiksele, mała kamera kopułowa IP VF, PAL)TVD-3104 (3 megapiksele, mała kamera kopułowa IP VF, NTSC)TVD-1101 (1,3 megapiksela, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, PAL)TVD-3101 (1,3 megapiksela, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, NTSC)TVD-1102 (3 megapiksele, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, PAL)TVD-3102 (3 megapiksele, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, NTSC)

6

Instrukcja instalacjiTVW-1101 (1,3 megapiksela, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, PAL)TVW-3101 (1,3 megapiksela, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, NTSC)TVW-1102 (3 megapiksele, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, PAL)TVW-3102 (3 megapiksele, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, NTSC)

Instalacja Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące instalacji kamer.

Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: •

Parametry elektryczne: Instalacja okablowania elektrycznego powinna zostać wykonana staranie. Powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel. W celu zasilania kamery należy zawsze używać odpowiedniego przełącznika PoE bądź zasilacza 12 V (prąd stały) klasy 2 uznawanych przez UL lub posiadających certyfikat CE. Nie należy przeciążać przewodu zasilającego ani rozgałęźnika.Wentylacja: Należy upewnić się, że miejsce planowanej instalacji kamery jest dobrze wentylowane.Temperatura: Nie wolno używać kamery w warunkach innych, niż podane (dotyczy to danych znamionowych temperatury, wilgotność i zasilania). Kamera działa

Instrukcja instalacji

7

w przedziale temperaturowym od -30 do +60°C (od -22 do 140°F). Wilgotność poniżej 90%. •

Wilgoć: Nie wolno narażać kamery na działanie wilgoci lub deszczu ani używać jej w wilgotnym obszarze. Jeśli kamera ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast wyłączyć jej zasilanie i zlecić wykonanie czynności serwisowych wykwalifikowanemu personelowi. Wilgoć może uszkodzić kamerę, a także być przyczyną porażenia elektrycznego.Serwis: Nie należy próbować samodzielnie wykonywać czynności serwisowych. Wszelkie próby rozmontowania tego produktu lub zdjęcia z niego osłon spowodują utratę gwarancji, mogą także spowodować poważne obrażenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić specjaliście.Czyszczenie: Ekranu monitora nie należy dotykać palcami. Jeśli czyszczenie jest konieczne, należy użyć czystej szmatki nasączonej niewielką ilością etanolu i delikatnie przetrzeć. Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy nałożyć pokrywę obiektywu, aby chronić czujniki przed brudem.

Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie mają widocznych uszkodzeń. Jeżeli jakikolwiek podzespół został uszkodzony lub brakuje go w opakowaniu, nie wolno używać urządzenia, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. W przypadku zwrotu urządzenia należy je odesłać zapakowane w opakowanie oryginalne.

8

Instrukcja instalacji

Zawartość opakowania: •

KameraKlucz imbusowy (tylko dla kamer kopułowych i małych kamer kopułowych)Instrukcja instalacjiDysk CD z instrukcją konfiguracji i oprogramowaniem TruVision Device Finder.

PRZESTROGA: Należy używać zasilaczy o bezpośrednim podłączeniu podanych na liście UL i posiadających certyfikat CE/oznaczonych jako klasa 2 lub LPS (ang. Limited Power Source — źródło zasilania z własnym ograniczeniem) o wymaganej mocy znamionowej podanej na urządzeniu.

Wymagania w zakresie okablowania Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie tego urządzenia, należy przestrzegać wymogów dotyczących okablowania i zasilania kamer. Zalecane jest okablowanie kategorii 5 lub lepsze. Wszelkie okablowanie sieciowe należy instalować w zgodzie z odpowiednimi kodeksami i regulacjami prawnymi. Tabela 1 na stronie 10 przedstawia wymagania dotyczące okablowania kamery.

Instrukcja instalacji

9

Tabela 1: Wymagania dotyczące przewodów zasilania Kamera typu Bullet:

Gniazdo zasilania 12 V (prąd stały) lub PoE (802.3af)

Mała kamera kopułowa:

PoE (802.3af)

Kamera do montażu klinowego:

Gniazdo zasilania 12 V (prąd stały) lub PoE (802.3af)

Kamera kopułowa VF:

Gniazdo zasilania 12 V (prąd stały) lub PoE (802.3af)

Opis kamery Rysunek 1: kamera IP typu Bullet Regulowany wspornik

Osłona przeciwsłoneczna

Otwór

10

Instrukcja instalacji

Śruby uziemiające

Przycisk Reset

Instrukcja instalacji

11

Rysunek 2: Wewnętrzna mała kamera kopułowa IP

1.

Podstawa

4.

Otwór

2.

Obiektyw

5.

3.

Wkładka kopułowa

Przewód Ethernet RJ45 i BNC

6.

Linka zabezpieczająca

7.

Przycisk Reset

12

Instrukcja instalacji

Rysunek 3: kamera IP do montażu klinowego 1

2

6

9

8

7

3

5 4

1.

Zamek

6.

Podstawa

2.

Obiektyw

7.

Port szeregowy

3.

Karta SD

8.

Przycisk Reset

4.

Port Ethernet RJ45 PoE

9.

Płytka konwersyjna

5.

Zasilacz

Instrukcja instalacji

13

Rysunek 4: Kamera kopułowa IP VF

1.

Wkładka kopułowa

7.

Płytka montażowa

2.

Otwór

8.

Przycisk Reset

3.

Port Ethernet RJ45 PoE

9.

4.

Zasilacz

Analogowe wyjście wideo

5.

Przewody dźwięku i alarmów

6.

Obiektyw

10. Port szeregowy 11. Karta SD

Konfigurowanie kamery Uwaga: Jeżeli źródło światła w miejscu zainstalowania kamery wykazuje znaczące, nagłe zmiany natężenia, kamera może nie działać w prawidłowy sposób.

Aby szybko uruchomić kamerę: 1.

Przygotuj powierzchnię montażową.

2

Przymocuj kamerę do sufitu, używając odpowiednich śrub. Patrz „Montaż kamery typu Bullet” na stronie 15.

14

Instrukcja instalacji

3.

Skonfiguruj parametry sieciowe oraz przesyłania kamery, aby można ją było obsługiwać za pośrednictwem sieci. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z „Instrukcją konfiguracji kamery IP TruVision”.

4.

Zaprogramuj kamerę odpowiednio do lokalizacji. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z „Instrukcją konfiguracji kamery IP TruVision”.

Dostęp do karty SD Włóż kartę Micro SD o pojemności do 64 GB, która będzie pełnić rolę lokalnej pamięci masowej do zapisywania kopii zapasowej, np. w przypadku awarii sieci (patrz Rysunek 1 na stronie 10). Karta nie została dostarczona z kamerą. W przypadku kamery kopułowej IP VF ustaw obiektyw pionowo w górę, aby uzyskać dostęp do gniazda karty SD. Dostęp do nagrań wideo i plików dziennika zapisanych na karcie Micro SD można uzyskać tylko z poziomu przeglądarki internetowej. Dostępu do karty nie można uzyskać za pomocą aplikacji TruVision Navigator ani urządzenia nagrywającego. Uwaga: Kamery typu Bullet i małe kopułowe kamery wewnętrzne nie mają gniazda karty Micro SD.

Montaż kamery typu Bullet Zamontuj kamerę na suficie lub ścianie.

Aby zamontować kamerę typu Bullet: 1.

Używając dołączonego wzornika, wyznacz miejsce montażu. Wywierć na suficie lub w ścianie otwory na wkręty. Jeśli musisz poprowadzić przewody z podstawy kamery, wytnij na suficie lub w ścianie otwór na przewody.

Instrukcja instalacji

15

Ceiling Mounting Hole

Hole

Hole

2.

Przykręć podstawę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów.

3.

Poluzuj regulowane nakrętki na zbiorniku i ustaw kamerę w kierunku P/R/T (panoramowanie/obrót/pochylenie). Kierunek P: regulacja w zakresie od 0 do 360°. Kierunek T: regulacja w zakresie od 0 do 90°. Kierunek R: regulacja w zakresie od 0 do 360°. Ustaw obiektyw na odpowiedni kąt nadzoru. Dokręć regulowane nakrętki, aby dokończyć montaż.

16

Instrukcja instalacji

0° ~3 6 0° 0° ~3 6 0°

0°~ 9 0°

Montaż kamery kopułowej VF Kamerę kopułową VF można zamontować na suficie lub ścianie: 1.

Poluzuj trzy wkręty na krawędzi dolnej kopuły, używając śrubokręta. Śruby

2.

Otwórz dolną kopułę i wyjmij czarną wkładkę wewnętrzną.

Instrukcja instalacji

17

3.

Wywierć w suficie trzy otwory na wkręty, korzystając z dostarczonego szablonu montażowego. Otwór na przewody

Otwory na śruby

18

Instrukcja instalacji

4.

Jeżeli chcesz poprowadzić przewody w suficie, wywierć otwór na przewody w suficie lub ścianie, korzystając z szablonu.

5.

Przymocuj kamerę do sufitu lub ściany, wyrównując otwory w obudowie z otworami w suficie. Przymocuj kamerę dostarczonymi wkrętami w sposób pokazany poniżej.

6.

Przeprowadź przewody przez otwór. Uwaga: jeżeli jest to konieczne, można przeprowadzić przewody przez boczny otwór wkrętu kamery.

7.

Podłącz do monitora gniazdo wyjścia wideo. Podłącz gniazdo zasilania do zasilacza.

8.

Dostosuj jakość obrazu oraz ostrość.

Instrukcja instalacji

19

1)

Regulacja trzyosiowa. Wyświetl obraz z kamery na monitorze. Przytrzymaj podstawę obrotową i wysuń lekko, aby dostosować pozycję panoramowania kamery. Obracaj osie pochylania, aby dostosować kąt nachylenia kamery. Obracaj podstawę obiektywu, aby ustawić kąt azymutu obrazu.

2)

Regulacja zbliżenia i ostrości. Poluzuj dźwignię zbliżenia i przesuń ją między położeniem T (tele) i W (szeroki), aby uzyskać odpowiedni kąt widzenia.

3)

Dokręć dźwignię zbliżenia. Poluzuj dźwignię ostrości i przesuń ją między położeniem F (daleko) i N (blisko), aby uzyskać optymalną ostrość. Dokręć dźwignię ostrości.

Obrót Nachylenie

Obrót

20

Instrukcja instalacji

Montaż wewnętrznej małej kamery kopułowej Aby zamontować wewnętrzną małą kamerę kopułową do sufitu: 1.

Wywierć w suficie otwory na wkręty, korzystając z dostarczonego szablonu montażowego. Jeśli musisz poprowadzić przewody od dołu kamery, wytnij w suficie otwór na przewody.

1 1

1

2.

Używając dostarczonego klucza imbusowego, poluzuj wkręty mocujące, aby zdjąć obudowę kopuły.

Instrukcja instalacji

21

3.

Przykręć podstawę montażową do sufitu za pomocą wkrętów.

Uwaga: jeżeli jest to konieczne, można przeprowadzić przewody przez boczny otwór podstawy montażowej.

22

Instrukcja instalacji

4.

Poluzuj śruby blokowania nachylenia i ustaw pozycję nachylenia w zakresie 65 stopni. Dokręć śruby blokowania nachylenia. Obróć wkładkę kopułową, aby ustawić pozycje panoramowania w zakresie 360 stopni i uzyskać odpowiedni kąt nadzoru.

Śruba regulacyjna 5.

Załóż dolną kopułę i przykręć wkręty.

Instrukcja instalacji

23

Montaż kamery kopułowej do montażu klinowego Aby zamontować kamerę kopułową do montażu klinowego do sufitu: 1.

Wywierć w suficie otwory na wkręty, korzystając z dostarczonego szablonu montażowego. Aby poprowadzić przewody od podstawy kamery, wytnij w suficie otwór na przewody.

2.

Przymocuj płytkę konwersyjną do sufitu (opcjonalnie). Uwaga: jeżeli jest to konieczne, można wyjąć języczki (A) z boku płytki konwersyjnej, aby przeprowadzić przez nią przewody.

24

Instrukcja instalacji

3.

Poluzuj wkręty mocujące kluczem imbusowym (dostarczony), aby zdjąć obudowę kopuły.

4.

Przymocuj podstawę kamery do płytki konwersyjnej lub powierzchni montażowej.

5.

Załóż obudowę kopuły na kamerę.

Korzystanie z kamery za pomocą systemu Interlogix NVR, hybrydowego rejestratora DVR i innych systemów Informacje na temat podłączania i obsługi kamery za pomocą tych systemów można znaleźć w instrukcjach użytkownika systemu NVR/DVR.

Korzystanie z kamery za pomocą aplikacji TruVision Navigator Aby obsługa kamery za pomocą aplikacji TruVision Navigator była możliwa, należy ją podłączyć do systemu Interlogix NVR lub hybrydowego rejestratora DVR. Informacje na temat sterowania kamerą za pomocą aplikacji TruVision Navigator można znaleźć w instrukcji użytkownika tej aplikacji. Instrukcja instalacji

25

Dane techniczne Kamery IP typu Bullet TruVision Parametry elektryczne Napięcie wejściowe

12 V, prąd stały, PoE (IEEE 802.3af)

Pobór prądu

Maks. 5 W

Różne Złącza

Przewód połączeniowy zasilania DC z wtykiem jack, przewód połączeniowy RJ45

Temperatura działania

od -30 do 60 °C (od -22 do 140°F)

Wymiary

Φ 60 × 153 mm (2,3 × 6,0 cali)

Waga

373 g (0,82 funta)

Ocena środowiskowa

IP66

26

Instrukcja instalacji

Wewnętrzna mała kamera kopułowa IP TruVision Parametry elektryczne Napięcie wejściowe

PoE (IEEE 802.3af)

Pobór prądu

Maks. 5 W

Różne Złącza

Przewód połączeniowy RJ45

Temperatura działania

od -30 do +60 °C (od -22 do +140 °F)

Wymiary (D × S x W)

Φ 111 × 82 mm (4,4 × 3,2 cala)

Waga

370 g (0,81 funta)

Instrukcja instalacji

27

Kamery IP do montażu klinowego TruVision Parametry elektryczne Napięcie wejściowe

12 V, prąd stały, PoE (IEEE 802.3af)

Pobór prądu

Maks 5 W (maks. 7 W z włączonym oświetleniem podczerwieni)

Różne Złącza

Przewód połączeniowy zasilania DC z wtykiem jack, przewód połączeniowy RJ45

Temperatura działania

Od -30 do +60°C (od -22 do +140°F)

Wymiary (D × S x W)

98 × 89 × 329 mm (3,86 × 3,49 × 12,94 cala)

Waga

407 g (0,89 funta)

Ocena środowiskowa

IP66

28

Instrukcja instalacji

Małe kamery kopułowe IP VF TruVision Parametry elektryczne Napięcie wejściowe

12 V, prąd stały, PoE (IEEE 802.3af)

Pobór prądu

Maks. 5,5 W

Różne Złącza

Przewód połączeniowy zasilania DC z wtykiem jack, przewód połączeniowy RJ45

Temperatura działania

Od -30 do +60°C (od -22 do 140°F)

Wymiary (D × S x W)

Φ 140 × 100 mm (Φ 5,51 × 3,94 cala)

Waga

767 g (1,69 funta)

Ocena środowiskowa

IP66

Instrukcja instalacji

29

Opis styków Standardowy kabel UTP/STP składa się z ośmiu przewodów oznaczonych kolorami. Poniżej przedstawiono przypisanie styków i kolory dla połączenia przewodem bez przeplotu oraz z przeplotem typu „null-modem”: Rysunek 3: Kabel bez przeplotu 1

Biały/Pomarańczowy

2

Pomarańczowy

3

Biało-zielony

4

Niebieski

5

Biały/Niebieski

6

Zielony

7

Biały/Brązowy

8

Brązowy

Biały/Pomarańczowy

1

Pomarańczowy

2

Biało-zielony

3

Niebieski

4

Biały/Niebieski

5

Zielony

6

Biały/Brązowy

7

Brązowy

8

Rysunek 4: Kabel z przeplotem typu „null-modem” 1

Biały/Pomarańczowy

2

Pomarańczowy

3

Biało-zielony

4

Niebieski

5

Biały/Niebieski

6

Zielony

7

Biały/Brązowy

8

Brązowy

30

Biały/Pomarańczowy

1

Pomarańczowy

2

Biało-zielony

3

Niebieski

4

Biały/Niebieski

5

Zielony

6

Biały/Brązowy

7

Brązowy

8

Instrukcja instalacji

Przed podłączeniem przewodami do sieci należy upewnić się, że mają to samo przypisanie styków i kolory jak podane powyżej.

Instrukcja instalacji

31