INSTRUKCJA GRY Harcerze w konspiracji

INSTRUKCJA GRY “Harcerze w konspiracji” Cel gry: Celem gry jest przybliżenie czasów II Wojny Światowej, kiedy to harcerze działali w konspiracji. W g...
0 downloads 2 Views 1MB Size
INSTRUKCJA GRY “Harcerze w konspiracji”

Cel gry: Celem gry jest przybliżenie czasów II Wojny Światowej, kiedy to harcerze działali w konspiracji. W grze przybliżone mamy akcje dywersyjno-bojowe Batalionu “Zośka” oraz OS “Jerzy”. Fabuła: Przenosimy się do czasów II Wojny Światowej, wcielamy się w Dowódców akcji Batalionu “Zośka” lub OS “Jerzy” i zbieramy ludzi potrzebnych nam do danej akcji. Zasady Gry: Zadaniem każdego gracza jest zorganizowanie jak największej ilości osób na poszczególne akcje oraz ułożenie jak największej ilości sekwencji. Przygotowanie gry: Wydrukować plik “Harcerze w konspiracji”. Preferowanie kartki - techniczne, aby po wycięciu były twarde kartoniki. Wyciąć dokument po liniach - powstaną kwadratowe kartoniki. Przygotowanie kartki i długopisu/ołówka. Kartoniki z osobami i akcje podzielić na dwie grupy: 1. Działania dywersyjno-bojowe Batalionu „Zośka” 2. Działania dywersyjno-bojowe Batalionu OS „Jerzy”. Następnie wybrać jedną z grup, jaką chcemy poznać. Drugą odłożyć na bok. Potasować wszystkie kartoniki i ułożyć je w stos. Rozłożyć na środku stolika lub podłogi karty z kryptonimem akcji/celem akcji danej grupy dywersyjno-bojowej (są to te największe kartoniki). Należy zostawić tylko te, które gracze chcą zrealizować. Ilość wybranych akcji/celu powinna być przybliżona do ilości graczy (np. 3 graczy – 2-4 akcje, 5 graczy – 4-6 akcji). Przy pierwszej rozgrywce, sugerowana liczba akcji to 3 - tak na rozgrzewkę. Rozgrywka: Na samym początku każda osoba ciągnie ze stosu kart po 5 kart i trzyma je w ręku. Rozpoczynać grę będzie osoba, która jest najdłużej w harcerstwie. Jeśli grają osoby nie będące harcerkami/ harcerzami przyjmujemy zasadę, że rozpoczyna osoba, której pierwsza litera w imieniu jest najbliżej litery “H”. Następnie idziemy w kolejności wg wskazówek zegara. Na każdej karcie z kryptonimem akcji lub celem znajdują się następujące informacje: cel, dowódca, zastępca dowódcy, wykonawcy, obserwatorzy, relacje z akcji oraz jakiego batalionu jest ta akcja. Na akcję/cel należy zebrać wszystkie potrzebne osoby. Na kartonikach z osobami znajdziemy ochotników – oni służą za osoby potrzebne do akcji tj.: sanitariuszy, harcerzy, żołnierzy, łączników i ludzi. Żołnierze z plutonów mają swoje oddzielne karty. Każdy gracz w trakcie swojego ruchu może wykonać jedną z trzech poniższych możliwości: 1. Wymienić karty - W trakcie jednego ruchu można wymienić do 3 kart - odłożyć 3 pod stos kart i zabrać z góry stosu 3 karty - tyle ile odkładamy kart, tyle możemy wziąć. 2. Ułożyć zestawienie kart na stół (sekwencję). Daną sekwencję możemy ułożyć: o

Na środek stołu wykładamy sekwencje TYLKO wtedy gdy: mamy minimum 2 karty z tego samego kryptonimu akcji lub celu akcji. - możemy je również wyłożyć przed siebie, a w odpowiednim momencie wyłożyć na stół.

o

Przed siebie wykładamy minimum dwie sekwencje wg poniższych zasad. Sekwencja składa się z minimalnie dwóch kart. Mamy dwie kategorie kart - Karty postaci i karty ochotników. Zasady układania sekwencji:Karty postaci możemy ułożyć w następujący sposób: Karty z tym samym kryptonimem akcji ( np.”Wilanów”) Karty z taką samą pierwszą literą kryptonimu akcji, (np. “Pogorzel”, “Polowannie”) Karty z tą samą kategorią Dowódca/Obserwator/Wykonawca/Ochotnicy Karty z Takimi samymi pierwszymi literami Imienia Karty z Takimi samymi pierwszymi literami Nazwiska

o

Karty ochotników możemy wyłożyć następująco: Karty z takimi samymi cyframi/liczbami. (np. ilość osób 3, Ilość osób 3, Ilość osób 3) Karty z kolejnymi cyframi/liczbami. (np. Ilość osób 2, Ilość osób 3, Ilość osób 4) Karty z kolejnymi wielokrotnościami liczby 5. (np. Ilość osób 5, Ilość osób 10, Ilość osób 15. Ilość osób 20)

3. Dodać Karty do Akcji - Jeżeli mam w ręku karty, które pasują do akcji już leżących na stole dokładam je do nich. Można dołożyć karty do maksimum dwóch akcji na stole. Np. Mam dowódcę z kryptonimu Wilanów oraz wykonawcę – ale mam także dowódcę do akcji „T-U”, wykładam 3 karty na stół. - jeśli mamy w ręku karty pasujące do akcji i przed sobą – możemy wziąć karty stąd i stąd i dołożyć na środek stołu do danej akcji/celu.

Punktacja: Za każdą wyłożoną kartę na stół otrzymujemy 2pkt.. Za karty już leżące na stole otrzymujemy 1pkt. Np. na stole leżą 2 karty i my dokładamy jeszcze 2 karty otrzymujemy 6pkt. (1+1+2+2) Koniec gry: Gra toczy się aż do momentu wyczerpania wszystkich kart lub zrealizowania wybranych akcji.

Ułatwienie gry: Można grać nie zważając na kryptonim akcji znajdujący się na karcie postaci. Ważne aby osoby i ich funkcje zgadzały się w poszczególnej akcji/celu (dowódca, zastępca dowódcy, wykonawca i obserwator). Gra zawiera: 16 kart Akcji, 108 kart Postaci.

Zdjęcia wykorzystane w grze pochodzą z grafik dostępnych na www.google.pl oraz książki “Chorągiew Warszawska ZHP w konspiracji. Warszawskie Szare Szeregi X-1939 r. - VII 1944 r. (organizacja)” opr. Marian Michałowski - “Jacek”, Warszawa 1998 Teksty zaczerpnięte są z książki “Chorągiew Warszawska ZHP w konspiracji. Warszawskie Szare Szeregi X-1939 r. - VII 1944 r. (organizacja)” opr. Marian Michałowski - “Jacek”, Warszawa 1998

Zastrzeżenie: Gra do użytku wewnątrz organizacji ZHR. Materiał dla drużynowych Harcererek/Zuchmistrzyń, Harcerzy/Zuchmistrzów, Zastępowej/Zastępowego. Zabrania się sprzedaży Gry “Harcerze w Konspiracji” Twórca: pwd. Urszula Gerej wędr.

WYKONAWCA

DOWÓDCA

DOWÓDCA

„Alek” –Maciej Dawidowski

„Anoda”-Jan Rodowicz

„Anoda”-Jan Rodowicz

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŻNO” Data: 5/6 VI 1944

Kryptonim Akcji: „SZOSY” vel „STREIFY” Data: 22/23 IX 1943

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Antek z Woli” – Jan Kopałka

„Antek z Woli” – Jan Kopałka

„Antek z Woli” – Jan Kopałka

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 1 „LOTNICY”

WYKONAWCA

WYKONAWCA

OBSERWATOR

„Orkan”- Kazimierz Kardaś

”Brom” –Zygmunt Kujawski

”Brom” –Zygmunt Kujawski

Cel Akcji: LIKWIDACJA FUNKCJONARIUSZA GESTAPO Data: 22 V 1943

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 7 „Sanitariat”

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

ZASTĘPCA DOWÓDCY

DOWÓDCA

DOWÓDCA

„Długi”-Andrzej Długoszowski

„Dzik”- Antoni Baszniak

„Florian”-Jerzy Jagiełło

Kryptonim Akcji: WILANÓW

Data: 26 IX 1943

Cel Akcji: LIKWIDACJA FUNKCJONARIUSZA GESTAPO Data: 22 V 1943

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Felek” - Feliks Pendelski

„Góral” – Stanisław Kurletto

„Giewont”- Władysław Cieplak

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

DOWÓDCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Giewont”- Władysław Cieplak

”Gruby”-Andrzej Zawadowski

Kompania „RUDY”

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

Kryptonim Akcji: „T-U” Data: 27 IV 1944

KIEROWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Jurek TK” -Jerzy Popłowski

„Jurek TK” -Jerzy Popłowski

Pluton „SAD”

Cel Akcji: LIKWIDACJA FUNKCJONARIUSZA GESTAPO Data: 22 V 1943

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

Kryptonim Akcji: „T-U” Data: 27 IV 1944

WYKONAWCA

WYKONAWCA

DOWÓDCA

„Januszek” – Janusz Diem

„Jeremi”-Jerzy Zborowski

„Jan” Jan Kajus Andrzejewski

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Tomasz” – Andrzej Góral

„Kindźał" – Lech Kwidziński

„Karol Czarny” –Karol Kwapiński

Cel Akcji: LIKWIDACJA FUNKCJONARIUSZA GESTAPO Data: 22 V 1943

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Karol Czarny” –Karol Kwapiński

„Kołczan”-Eugeniusz Koecher

„Kołczan”-Eugeniusz Koecher

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 3 „POSTERUNEK II”

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 2 „POSTERUNEK I”

DOWÓDCA

DOWÓDCA

OBSERWATOR

„Kołczan”-Eugeniusz Koecher

„Mirski” Jerzy Zapadko

„Lawa” Tadeusz Gaworski

Kryptonim Akcji: „T-U” Data: 27 IV 1944

Kryptonim Akcji: POGORZEL Data: 23/24 X 1943

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

WYKONAWCA

WYKONAWCA

DOWÓDCA

„Lot”-Bronisław Pietraszkiewicz

„Marek” Maciej Kuliszewski

„Mirski” Jerzy Zapadko

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

Cel Akcji: LIKWIDACJA FUNKCJONARIUSZA GESTAPO Data: 22 V 1943

DOWÓDCA

WYKONAWCA

OBSERWATOR

„Maciek” – Maciej Bittner

„Maciek” – Maciej Bittner

„Maciek” – Maciej Bittner

Kryptonim Akcji: „GÓRAL” Data: 12 VII 1943

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

Kryptonim Akcji: POGORZEL Data: 23/24 X 1943

WYKONAWCA

ZASTĘPCA DOWÓDCY

WYKONAWCA

Kompania „RUDY”

„Mazepa” Władysław Miciek

„Morro”- Andrzej Morocki

Kryptonim Akcji: „T-U” Data: 27 IV 1944

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŻNO” Data: 5/6 VI 1944

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 4 „STREIFA”

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Niesz”- Stanisław Nowicki

„Paweł”- Kazimierz Pawłowski

„Zawał”- Krystian Strzelecki

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 5 „Ubezpieczenia”

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 5 „Ubezpieczenia”

WYKONAWCA

WYKONAWCA

DOWÓDCA

”Rudy”- Jan Bytnar

”Rudy”- Jan Bytnar

„Rysiek” – Ryszard Hoffman

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

Kryptonim Akcji: „SZOSY” vel „STREIFY” Data: 22/23 IX 1943

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Ryszard” - Ryszard Wesoły

„Ryszard” - Ryszard Wesoły

„Sokół”-Konrad Kucharski

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943 Grupa: 6 „Przeprawa”

WYKONAWCA

DOWÓDCA

DOWÓDCA

„Skalski” Tadeusz Schiffers

„Skalski” Tadeusz Schiffers

„Skalski” Tadeusz Schiffers

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

Kryptonim Akcji: „SZOSY” vel „STREIFY” Data: 22/23 IX 1943

Kryptonim Akcji: „SONDERWAGEN” Data: 26 IV 1944

WYKONAWCA

DOWÓDCA

OBSERWATOR

Pluton „SAD”

„Słoń”- Jerzy Gawin

„Szyb” Stanisław Grun

Kryptonim Akcji: „T-U” Data: 27 IV 1944

Kryptonim Akcji: „SZOSY” vel „STREIFY” Data: 22/23 IX 1943

Kryptonim Akcji: POGORZEL Data: 23/24 X 1943

OBSERWATOR

OBSERWATOR

DOWÓDCA

„Szyb” Stanisław Grun

„Szyb” Stanisław Grun

„Szyb” Stanisław Grun

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŻNO” Data: 5/6 VI 1944

Kryptonim Akcji: „SZYMANÓW” Data: 22 XI 1943

Kryptonim Akcji: „POLOWANIE” Data: 8 I 1944

WYKONAWCA „Dzik”- Antoni Baszniak

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

DOWÓDCA „Zośka” – Tadeusz Zawadzki

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

WYKONAWCA

DOWÓDCA

„Tytus” –Jerzy Trzciński

„Włodek”- Andrzej Malinowski

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943

DOWÓDCA „Zośka” – Tadeusz Zawadzki

Kryptonim Akcji: „SZYMANÓW” Data: 22 XI 1943

OCHOTNICY Ilość osób:

2

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943

WYKONAWCA

DOWÓDCA

DOWÓDCA

„Zośka” – Tadeusz Zawadzki

„Zośka” – Tadeusz Zawadzki

„Zośka” – Tadeusz Zawadzki

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

Cel Akcji: EWAKUACJA MAGAZYNU BRONII Data: 15 I 1943

Cel Akcji: LIKWIDACJA KONFIDENTÓW Data: 15 I 1943

OBSERWATOR

WYKONAWCA

WYKONAWCA

„Zośka – Tadeusz Zawadzki

3 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

3 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

Kryptonim Akcji: POGORZEL Data: 23/24 X 1943

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŻNO” Data: 5/6 VI 1944

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŻNO” Data: 5/6 VI 1944

WYKONAWCA

WYKONAWCA

WYKONAWCA

3 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

2 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

2 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŻNO” Data: 5/6 VI 1944

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

WYKONAWCA

WYKONAWCA

2 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

2 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

OCHOTNICY Ilość osób:

1

OCHOTNICY Ilość osób:

3

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

OCHOTNICY Ilość osób:

10

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944

OCHOTNICY Ilość osób:

1

OCHOTNICY Ilość osób:

2

OCHOTNICY Ilość osób:

2

OCHOTNICY Ilość osób:

2

OCHOTNICY Ilość osób:

4

OCHOTNICY Ilość osób:

5

OCHOTNICY Ilość osób:

3

OCHOTNICY Ilość osób:

7

OCHOTNICY Ilość osób:

2

OCHOTNICY Ilość osób:

5

OCHOTNICY Ilość osób:

6

OCHOTNICY Ilość osób:

3

OCHOTNICY Ilość osób:

5

OCHOTNICY Ilość osób:

5

OCHOTNICY Ilość osób:

6

OCHOTNICY Ilość osób:

7

OCHOTNICY Ilość osób:

10

OCHOTNICY Ilość osób:

15

OCHOTNICY Ilość osób:

20

OCHOTNICY Ilość osób:

3

OCHOTNICY Ilość osób:

10

OCHOTNICY Ilość osób:

2

OCHOTNICY Ilość osób:

20

OCHOTNICY Ilość osób:

5

OCHOTNICY Ilość osób:

10

OCHOTNICY Ilość osób:

15

OCHOTNICY Ilość osób:

20

OCHOTNICY Ilość osób:

6

Kryptonim Akcji: BRACKA Data: 2 I 1943 Cel Akcji: „Ewakuacja archiwum Szarych Szeregów” Co się wtedy działo? „Wywiezienie z zapieczętowanego przez Gestapo mieszkania przy ul.Brackiej materiałów i bronii.” Dowódca: Zawadzki”

„„Zośka”

-Tadeusz

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: „„Rudy”-Jan Bytnar, „Alek”-Maciej

Dawidowski, „Kołczan”-Eugeniusz Koecher, „Antek z Woli”-Jan Kopałka, „Jeremi”-Jerzy Zaborowski, „Lot”Bronisław Pietraszkiewicz, „Tytus”Jerzy Trzciński, „Paweł”-Kazimierz Pawłowski, „Januszek”-Janusz Diem, „Skalski” - Tadeusz Schieffers, „Ryszard”-Ryszard Wesoły, „Karol czarny”-Karol Kwapiński, „Kindźał”Lech Kindźiński. „

Cel Akcji: LIKWIDACJA FUNKCJONARIUSZA GESTAPO Data: 22 V 1943

Kryptonim Akcji: CZARNOCIN Data: 6 VI 1943 Cel Akcji: „Wysadzenie mostu”

Co się wtedy działo? „Likwidacja drugiego, prowadzącego śledztwo “Rudego”, gestapowca: SSRottenfuera Edwarda Lange, przed Kinem “Napoleon”.” Dowódca: „„Dzik” – Baszniak „Mirski”- Jerzy Zapadko.”

Antoni

Co się wtedy działo? „Skuteczne przerwanie ważnej dla Frontu Wschodniej linii kolejowej Warszawa-Śląsk.” Dowódca: „„Zośka” Zawadzki”.”

-Tadeusz

Zastępca dowódcy: brak

Zastępca dowódcy: brak

Obserwatorzy: brak

Wykonawcy: „„Giewont” - Władysław Cieplak, „Maciek” – Maciej Bittner, „Gruby” - Andrzej Zawadowski, „Ryszard” - Ryszard Wesoły, „Felek” - Feliks Pendelski, „Dzik” – Antoni Baszniak, „Antek z Woli” - Jan Kopałka.”

Relacje z akcji: „Brak strat własnych”

Obserwatorzy: brak

Wykonawcy: „„Orkan”-Kazimierz Kardaś, „Tomasz” - Andrzej Góral, Kierowca ”Jurek TK”- Jerzy Pepłowski.”

Relacje z akcji: „Trasę wyjazdu dwóch samochodów z Warszawy ubezpieczał oddział BS ŻB. W powrotnej drodze, w starciach z Niemcami, polegli: „Felek”, „Gruby” i „Rysiek”.”

Obserwatorzy: brak Relacje z akcji: „W czasie wymiany strzałów z policją granatową zginął „Paweł”, a „Zośka” i „Rudy” zostali zranieni. Wywiezione materiały zabezpieczono. „ Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Kryptonim Akcji: WILANÓW Data: 26 IX 1943

Kryptonim Akcji: POGORZEL Data: 23/24 X 1943

Kryptonim Akcji: WIENIEC I Data: 31 XII 1942-1 I 1943

Co się wtedy działo? „Akcja odciążająca akcję represyjną “Sztuki 90” na konfidentach-volksdeutschach we wsi Kępa Latoszkowa.Przeprowadzona na terenie Wilanowa. Rejon Pałacu” Dowódca: „„Giewont” - Władysław Cieplak, Zastępca dowódcy: „Długi” – Andrzej Długoszowski.” Wykonawcy: „1 Grupa „Lotnicy”: „Tadek z Woli” - Jan Kapałka. 2Grupa „Posterunek I”„Kołczan”-Eugeniusz Koecher, 3Grupa „Posterunek II” - „Karol Czarny”-Karol Kwapiński, 4Grupa”Streifa”- „Morro”Andrzej Romocki, 5.Ubezpieczenia: „Niesz”-Stanisław Nowiński, „Zawał”Krystyn Strzelecki, 6Grupa”Przeprawa” „Sokół”-Konrad Kucharski, 7.Sanitariat „Brom”-Zygmunt Kujawski.” Obserwatorzy: 7 łączników Relacje z akcji: „12 zabitych i rannych. Polegli lub zmarli: „Kazik”, „Gruby”, „Smukły”, „Ziętek”, „Boy”. „ Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Cel Akcji: kolejowa.”

„Akcja

dywersyjna

Co się wtedy działo? „Wykolejenie niemieckiego Urlaubfrontzugu na linii Dęblin – Warszawa” Dowódca: „„Mirski” Zapadko.”

-

Jerzy

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: brak Obserwatorzy: „Zośka” -Tadeusz Zawadzki „Szyb” - Stanisław Grun „Maciek” – Maciej Bittner, 2 sanitariuszki. Relacje z akcji: „Brak strat własnych. Kilkunastu zabitych i rannych Niemców. Przerwa w ruchu około 15 godzin.”

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Cel Akcji: „Wysadzenie pociągu pod Kraśnikiem.” Co się wtedy działo? Brak informacji na ten temat Dowódca: „„Jan”-Jan Andrzejewski.”

Kajus

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: „„Zośka” - Tadeusz Zawadzki, „Rudy” - Jan Bytnar”, „Marek” - Maciej Kuliszewski, „Góral” - Stanisław Kurletto, „Jurek TK” - Jerzy Pepłowski”.” Obserwatorzy: brak Relacje z akcji: „Wysadzono tor, wykolejono parowóz I 5 wagonów pociągu wojskowego. Bez strat własnych.”

Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Kryptonim Akcji: „JULIA” „ROGOŹNO” Data: 5/6 VI 1944

Cel Akcji: Akcja dywersyjna kolejowa. Co się wtedy działo? „Wysadzenie przepustu pod torami na trasie Rzeszów-Przeworsk” Dowódca: „Anoda” - Jan Rodowicz Zastępca dowódcy: Władysław Miciek

Mazepa”-

Kryptonim Akcji: „SZOSY” vel „STREIFY” Data: 22/23 IX 1943 Cel Akcji: Ostrzelanie niemieckich.

Akcja

odwentowa. samochodów

Co się wtedy działo? „Wybrane patrole I kompanii wraz z oddziałem „Osjan” przeprowadziły ostrzał i obrzucanie granatami samochodów niemieckich na terenach wylotowych z Warszawy.”

Wykonawcy:

Dowódca:

9 Żołnierzy z Plutonu „SAD”

„Słoń” – Jerzy Gawin „Anoda” - Jan Rodowicz „Skalski”- Tadeusz Schiffers „Rysiek” – Ryszard Hoffman

Obserwatorzy: “Szyb” - Stanisław Grun, Relacje z akcji: „Akcja przy osłonie miejscowego oddziału AK. Wykolejono dwa pociągi towarowe i dwa ratownicze. Przerwa w ruchu 38 godzin. Bez strat własnych.”

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Cel Akcji: LIKWIDACJA KONFIDENTÓW Data: 15 I 1943 Co się wtedy działo? „Likwidacja z wyroku sądu Polski Podziemnej konfidenta Ludwika Herbarta, w jego mieszkaniu przy ul.Walecznych” Dowódca: Zawadzki

„Zośka”

-Tadeusz

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: 10 harcerzy

Cel Akcji: EWAKUACJA MAGAZYNU BRONII Data: 15 I 1943 Co się wtedy działo? „Ewakuacja broni z zagrożonego magzaynu Kedywu przy ul.Pańskiej.” Dowódca: Zawadzki

„Zośka”

-Tadeusz

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: 10 harcerzy Obserwatorzy: brak Relacje z akcji: „Bez strat własnych.”

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: 20 ludzi Obserwatorzy: brak Relacje z akcji: „Akcję utrudniał ulewny deszcz. Bez strat własnych.” Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Kryptonim Akcji: „GÓRAL” Data: 12 VII 1943

Kryptonim Akcji: „SZYMANÓW” Data: 22 XI 1943

Cel Akcji: „Ubezpieczenie akcji.” Co się wtedy działo? „OS “Jerzy” ubezpieczał akcję Kedywu konfiskaty pieniędzy z Banku Emisyjnego. „ Dowódca: „Maciek” – Maciej Bittner, Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: 20 żołnierzy

Obserwatorzy: brak

Obserwatorzy: brak

Relacje z akcji: „Bez strat własnych.”

Relacje z akcji: „Służbę medyczną akcji zabezpieczała drużyna CR 200”

Cel Akcji: kolejowa.”

„Akcja

dywersyjna

Co się wtedy działo? „Wysadzenie torów, ostrzelanie i wykolejenie pociągu WarszawaBerlin .” Dowódca: „Włodek” Malinowski

-

Andrzej

Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: 10 żołnierzy Obserwatorzy: „Szyb” - Stanisław Grun, Dwie sanitariuszki Relacje z akcji: „Bez strat własnych. Zabitych i rannych około 100 Niemców. Przerwa w ruchu około 9 godzin.”

Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Akcja dywersyjno-bojowa OS „Jerzy”

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Kryptonim Akcji: „POLOWANIE” Data: 8 I 1944 Cel Akcji: „Akcja represyjna.” Co się wtedy działo? Brak informacji.

Kryptonim Akcji: „JULIA” „TRYŃCZA” Data: 5/6 IV 1944 Cel Akcji: kolejowa.”

„Akcja

dywersyjna

Zastępca dowódcy: brak

Co się wtedy działo? „Wysadzenie mosty na rzece Wisłok koło wsi Tyńcza, na linii WarszawaPrzeworsk .”

Wykonawcy: 40 żołnierzy

Dowódca: „Florian” – Jerzy Jagiełło

Obserwatorzy: brak

Zastępca dowódcy: brak

Dowódca: „Szyb” - Stanisław Grun

Relacje z akcji: „Na szosie pod Mińskiem Mazowieckim ostrzelano samochody powracających z polowania dygnitarzy Dystryktu Warszawskiego. Niemcy przedarli się przez blokadę. Raniono 9 Niemców. Zniszczono 5 samochodów. Bez strat własnych. „

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Kryptonim Akcji: „T-U” Data: 27 IV 1944 Cel Akcji: kolejowa.”

„Akcja

dywersyjna

Co się wtedy działo? „Wykolejenie i ostrzelanie koło wsi Siewnica pociągu pośpiesznego z Wołkowyska do Berlina.” Dowódca: „Kołczan” – Eugeniusz Koecher Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: Kompania „Rudy”, Pluton „SAD”, 38 żołnierzy. Obserwatorzy: brak Relacje z akcji: „Straty niemieckie: 36 zabitych, 218 rannych. Straty własne w czasie powrotu: poległy „Dziodek”. Przerwa w ruchu 26 godzin.”

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Wykonawcy: 8 żołnierzy z plutonu „SAD”

Kryptonim Akcji: „SONDERWAGEN” Data: 26 IV 1944 Cel Akcji: „Akcja represyjna.” Co się wtedy działo? „Akcja przeciwko grasującym po Warszawie tramwajom z gestapowcami i kontrolerami niemieckimi” Dowódca: „Skalski” – Tadeusz Schiffers Zastępca dowódcy: brak Wykonawcy: 20 żołnierzy Obserwatorzy: brak

Obserwatorzy: „Lawa” – Tadeusz Gaworski, „Brom” – Zygmunt Kujawski

Relacje z akcji: „W grupach: atak

Relacje z akcji: „Akcja w osłonie miejscowego oddziału AK. Straty własne 3 rannych w starciu z niemiecką osłoną mostu. Przerwa w ruchu pociągów około 48 godzin.”

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

osłona i odwód, przeprowadzona na pętli przy ul. Starynkiewicza. Zlikwidowano 6 Niemców. Straty własne w czasie odskoku: 4 rannych w tym dwóch ciężko. Lecz nigdy nie wyjechały na miasto wagony-widma z gestapowcami. „

Akcja dywersyjno-bojowa Batalionu „Zośka”

Miejsce na Punktację.