Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Nero RescueAgent Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Ten dokument i zawarte w nim treści podlegają ochronie na mocy międzynarodowyc...
4 downloads 0 Views 2MB Size
Nero RescueAgent

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Ten dokument i zawarte w nim treści podlegają ochronie na mocy międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich oraz własności intelektualnej i są własnością spółki Nero AG oraz spółek zależnych, stowarzyszonych i licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokumentu tego ani żadnych jego części nie można reprodukować, przekazywać ani przepisywać bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Nero AG. Wszystkie nazwy handlowe oraz znaki towarowe i/lub znaki usługowe stanowią własność ich prawnych właścicieli. Wymienione znaki towarowe służą tylko i wyłącznie do celów informacyjnych. Spółka Nero AG zrzeka się w całości wszelkich roszczeń nieobjętych klauzulami praw gwarancyjnych. Firma Nero AG nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji zawartych w dokumencie. Zawartość dostarczonego oprogramowania, a także dokumentu, może ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Niektóre aplikacje pakietów Nero wymagają technologii opracowanych przez innych producentów. Próbne wersje niektórych z tych technologii znajdują się w niniejszym pakiecie. Aktywacja tych technologii powinna nastąpić online (opcja bezpłatna) lub przez wysłanie faksu aktywacyjnego w celu uzyskania nieograniczonego dostępu do danej wersji. Następnie Nero wyśle dane potrzebne do aktywacji technologii będących na licencji innych producentów w celu nieograniczonego dostępu do Nero 2014 lub Nero 2014 Platinum. Niezbędne jest więc łącze internetowe lub faks. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich i wiązać się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania z tytułu strat lub inną formą zadośćuczynienia, o ile użytkownik nie posiada praw autorskich lub pozwolenia od właściciela praw autorskich. W przypadku braku pewności co do swoich praw należy skontaktować się z radcą prawnym. Copyright © 2013 Nero AG i licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nero, Nero BackItUp, Nero Burn, Nero Digital, Nero Express, Nero MediaStreaming, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SmartDetect, Nero Simply Enjoy, Nero SmoothPlay, Nero StartSmart, Nero Surround, Burn-At-Once, LayerMagic, Liquid Media, SecurDisc, logo SecurDisc, Superresolution, UltraBuffer, Nero Burning ROM, NeroKwik, Nero MediaHome Blu-ray, Nero MediaHome Media, Nero MediaHome Burn, Nero MediaHome Play, Nero MediaHome DVD, Nero MediaHome Photobook, Nero MediaHome Faces, Nero MediaHome Move it, Nero MediaHome Sync, Nero Disc to Device, Nero MediaBrowser, Nero MediaHome Themes, Nero Video, Nero Video Express, Nero SoundTrax, Nero WaveEditor oraz Nero CoverDesigner są znakami towarowymi chronionymi aktem Common Law Trademark lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nero AG. W Oprogramowaniu wykorzystano technologię Microsoft Windows Media. Copyright © 1999-2002. Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt zawiera elementy kodu przetwarzania obrazów należące do firmy Pegasus Software LLC, Tampa, FL. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wyprodukowano zgodnie z licencją Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories, Inc. Poufne materiały niepublikowane. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano na licencji na mocy patentów USA o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 oraz innych patentów amerykańskich i światowych, wystawionych i w toku. DTS, symbol DTS oraz DTS i symbol DTS łącznie są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround, DTS 2.0+Digital Out oraz logo DTS są znakami towarowymi DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AVCHD, logo AVCHD oraz AVCHD Lite i logo AVCHD Lite są znakami towarowymi firmy Panasonic Corporation i Sony Corporation. Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc. Yahoo! oraz Flickr są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Yahoo! Inc. My Space jest znakiem towarowym MySpace, Inc. Google, Android, YouTube oraz Google Drive są znakami towarowymi firmy Google, Inc. Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac oraz QuickTime są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC i ich logo są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association. DVD Logo jest znakiem towarowym Format/Logo Licensing Corp. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym, który jest własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Logo USB jest znakiem towarowym firmy Universal Serial Bus Implementers Corporation. ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, logo Silverlight, SkyDrive, Visual C++, przycisk startu Windows Vista oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. FaceVACS i Cognitec są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Cognitec Systems GmbH. DivX i DivX Certified są zastrzeżonymi znakami towarowymi DivX, Inc. DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym DVB Project. NVIDIA, GeForce, ForceWare, i CUDA są zastrzeżonymi znakami firmowymi NVIDIA. Sony, Memory Stick, PlayStation, i PSP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation. HDV jest zastrzeżonym znakiem firmowym Sony Corporation i Victor Company of Japan, Limited (JVC). 3GPP jest znakiem towarowym European Telecommunications Standards Institute (ETSI – Europejski Instytut Norm Komunikacyjnych). Adobe, Acrobat, Reader, Premiere, AIR i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI, Remote Wonder oraz TV Wonder są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi Advanced Micro Devices, Inc. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torvalds. CompactFlash jest zastrzeżonym znakiem towarowym SanDisk Corporation. UPnP jest zastrzeżonym znakiem towarowym UPnP Implementers Corporation. Dropbox jest znakiem towarowym Dropbox, Inc. Ask i Ask.com są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IAC Search & Media. IEEE jest zastrzeżonym znakiem firmowym Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Philips jest zastrzeżonym znakiem towarowym Koninklijke Philips Electronics.N.V. InstallShield jest zastrzeżonym znakiem firmowym Macrovision Corporation. Unicode jest zastrzeżonym znakiem firmowym Unicode, Inc. Check Point jest zastrzeżonym znakiem towarowym Check Point Software Technologies Ltd. Labelflash jest znakiem towarowym Yamaha Corporation. LightScribe jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. MP3 SURROUND, MP3PRO i ich logo są znakami towarowymi Thomson S.A. Produkt podlega patentom USA i innym patentom stanowiącym własność firmy AT&T. Inne produkty i marki mogą być znakami towarowymi ich właścicieli, co nie oznacza, że są one kojarzone, sponsorowane bądź wykorzystywane przez właścicieli. Nero AG zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wykorzystanie tego produktu podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego w momencie instalacji oprogramowania. www.nero.com Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Niemcy. Copyright © 2013 Nero AG i licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nero RescueAgent

2

Spis treści

Spis treści 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Zacznij od sukcesu! O instrukcji O programie Nero RescueAgent Praca z Nero RescueAgent Wymagania systemowe Uruchamianie programu

4 4 5 5 6 6

2 2.1

Ekran Start Wybierz nośniki danych i poziom skanowania

7 8

3 3.1 3.2

Ekran Znalezione pliki Okno Wybierz określone pliki / Pokazuj tylko określone pliki Wybierz pliki do odzyskania

9 11 13

4 4.1

Ekran Proces zakończony Zapisz plik logów

15 16

5

Ekran końcowy

17

6 6.1 6.2 6.3

Informacje techniczne Obsługiwane systemy plików Kombinacje klawiszy Wersje Nero RescueAgent

18 18 18 19

7

Słowniczek

20

8

Indeks

21

9

Kontakt

22

Nero RescueAgent

3

Zacznij od sukcesu!

1

Zacznij od sukcesu!

1.1

O instrukcji Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników, którzy pragną dowiedzieć się, jak korzystać z Nero RescueAgent. Bazuje na procesach i krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób osiągnąć konkretny cel. Aby jak najpełniej wykorzystać niniejszy dokument, zwróć uwagę na następujące oznaczenia: Wskazuje ostrzeżenia, niezbędne warunki lub polecenia, których należy ściśle przestrzegać. Wskazuje dodatkowe informacje lub porady. 1. Start...

Cyfra na początku wiersza wskazuje przypomnienie o operacji. Wykonaj operacje w określonej kolejności. Wskazuje wynik pośredni.

Wskazuje wynik. OK

Wskazuje ustępy tekstu lub przyciski pojawiające się w interfejsie programu. Są one wyróżnione za pomocą pogrubienia.

(zob. …)

Wskazuje odniesienia do innych rozdziałów. Są to podkreślone linki w czerwonym kolorze.

[…]

Wskazuje skróty klawiaturowe do wprowadzania poleceń.

Nero RescueAgent

4

Zacznij od sukcesu!

1.2

O programie Nero RescueAgent Za pomocą Nero RescueAgent możesz szybko i z łatwością odzyskać pliki z nośników danych, które zostały uszkodzone np. wskutek zadrapań lub których nie można odczytać z powodu upływu czasu. Nero RescueAgent obsługuje następujące nośniki danych. 

CDDVDDysk twardyPamięć USBKarta pamięciDyskietka

Nero RescueAgent umożliwia również odzyskanie usuniętych plików oraz starszych wersji plików z płyt wielosesyjnych i płyt sformatowanych w systemie plików UDF z możliwością zapisu pakietowego.

1.3

Praca z Nero RescueAgent Asystent Nero RescueAgent pomaga w przywróceniu plików, wykonując zaledwie kilka kroków. Należy wykonać następujące pojedyncze kroki. 

Wybierz nośnik danych i poziom skanowania.Wyszukaj na nośniku danych pliki, które można przywrócić.Wybierz pliki do przywrócenia i określ ich miejsce przechowywania.Uruchom opcję Przywróć.Zapisz plik dziennika. (opcjonalnie)

Możesz następnie rozpocząć nowe skanowanie, ponownie przeskanować nośnik danych, przywrócić pliki lub zamknąć Nero RescueAgent.

Zobacz też  Wybierz nośniki danych i poziom skanowania →8  Wybierz pliki do odzyskania →13  Zapisz plik logów →16

Nero RescueAgent

5

Zacznij od sukcesu!

1.4

Wymagania systemowe Nero RescueAgent jest częścią produktu Nero, który został zainstalowany. Jej wymagania systemowe są takie same. Szczegółowe wymagania systemowe określone dla tego i innych produktów Nero można znaleźć w części Pomoc na naszej stronie internetowej www.nero.com.

1.5

Uruchamianie programu Istnieje kilka sposobów na uruchomienie Nero RescueAgent, które zależą od różnorodnych czynników, takich jak zainstalowany produkt oraz używany system operacyjny. W systemie Windows 7 i wcześniejszych wersjach systemu Windows Nero RescueAgent możesz uruchomić w następujący sposób: 

Start (ikona startu) > (Wszystkie) Programy > Nero > Nero 2014 > Nero RescueAgentikona

Nero 2014 znajdująca się na pulpicie

Selektor aplikacji Nero 2014 zapewnia łatwy dostęp do aplikacji Nero, zawiera informacje o najczęstszych zastosowaniach oraz łącza do samouczków i innych interesujących stron internetowych Nero.

W systemie Windows 8 Nero RescueAgent możesz uruchomić poprzez: 

kafelek Nero 2014 (ekran startowy systemu Windows 8) lub ikonę

Nero 2014

na pulpicie (pulpit systemu Windows 8), jeżeli korzystasz z Nero 2014

Nero RescueAgent

6

Ekran Start

2

Ekran Start W ekranie startowym Nero RescueAgent możesz wybrać nośnik danych, z którego mają być przywrócone dane. Masz również do wyboru skan szybki albo głęboki.

Ekran Start

Dostępne są następujące opcje ustawień: Menu rozwijane

Wybiera nośnik danych, z którego mają być przywrócone Napęd/nośnik, z którego dane. mają być odzyskane dane

Przycisk opcji Szybki skan

Przycisk opcji Głęboki skan

Wybiera szybsze skanowanie. Za pomocą szybkich skanów można znaleźć usunięte pliki oraz starsze wersje plików. Wybiera głębokie skanowanie. Głęboki skan przeszukuje cały nośnik danych. Za pomocą głębokiego skanu można znaleźć pojedyncze błędne pozycje metaplików, uszkodzone pliki, nieczytelne sektory oraz usunięte pliki, które nie są już widoczne w systemie plików FAT. Głęboki skan trwa znacznie dłużej niż szybki skan.

Przycisk Pomoc

Otwiera okno Pomocy i wyświetla informacje o programie i numerze wersji.

Nero RescueAgent

7

Ekran Start

Przycisk Dalej

2.1

Rozpoczyna wyszukiwanie plików, które mogą być odzyskane.

Wybierz nośniki danych i poziom skanowania Aby wybrać nośnik danych i poziom skanowania, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż do napędu żądaną płytę lub podłącz do komputera żądany nośnik danych. 2. Z rozwijanego menu Napęd / nośnik, z którego mają być odzyskane dane wybierz nośnik danych.

3. Wybierz żądany poziom skanowania. Szybki skan wyszukuje na nośniku danych tylko system plików FAT. Szybkie skanowanie umożliwia znalezienie usuniętych plików i starszych wersji plików. Głęboki skan przeszukuje cały nośnik danych. Za pomocą głębokiego skanowania można znaleźć pojedyncze błędne pozycje metaplików, uszkodzone pliki, nieczytelne sektory oraz pliki, które zostały usunięte i nie są widoczne w systemie plików FAT. Głęboki skan trwa znacznie dłużej niż szybki skan.

4. Kliknij przycisk Dalej.

 Wyświetli się ekran Szybkie skanowanie lub Głębokie skanowanie . Można w nim śledzić postęp. Po zakończeniu wyszukiwania wyświetli się ekran Znalezione pliki.

Zobacz też  Wybierz pliki do odzyskania →13  Ekran Start →7

Nero RescueAgent

8

Ekran Znalezione pliki

3

Ekran Znalezione pliki W ekranie Znalezione pliki znajduje się lista wszystkich plików, które można przywrócić. Jeżeli pliki można przywrócić tylko częściowo, są one zaznaczone na żółto. Jeżeli istnieje tylko niewielkie prawdopodobieństwo przywrócenia plików, są one zaznaczone na czerwono.

Ekran Znalezione pliki

Dostępne są następujące opcje ustawień: Przycisk Znajdź Przycisk Wybierz Przycisk Pokaż Przycisk

Otwiera okno Znajdź plik, w którym możesz wyszukać określony plik według jego nazwy. Otwiera okno Wybierz określone pliki. Za jego pomocą można wybrać pliki według konkretnych kryteriów i określić dla przywrócenia kategorie problemów. Otwiera okno Pokazuj tylko określone pliki. Za jego pomocą można wybrać pliki według konkretnych kryteriów i określić dla przywrócenia kategorie problemów. Otwiera okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu. Za jego pomocą możesz określić folder, w którym mają być zapisane przywrócone pliki.

Nero RescueAgent

9

Ekran Znalezione pliki

Pole wyboru Odzyskaj wszystkie Odzyskuje wszystkie pliki do katalogu określonego przez Ciebie w pliki do jednego oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu. katalogu Przycisk Wstecz Przycisk Dalej

Powrót do ekranu startowego. Rozpoczyna odzyskiwanie wybranych plików. Opcja dostępna tylko w przypadku wcześniejszego określenia miejsca przechowywania plików, które mają być przywrócone.

Zobacz też  Wybierz pliki do odzyskania →13

Nero RescueAgent

10

Ekran Znalezione pliki

3.1

Okno Wybierz określone pliki / Pokazuj tylko określone pliki W oknach Wybierz określone pliki oraz Pokazuj tylko określone pliki można wybrać i wyświetlić pliki w ekranie Znalezione pliki. Można wybrać pliki zgodnie z określonymi kryteriami i kategoriami problemów, za pośrednictwem których można łatwo uzyskać ogólne informacje, nawet w przypadku długich list.

Okno Wybierz określone pliki oraz Pokazuj tylko określone pliki

Dostępne są następujące opcje ustawień: Pole wyboru Wszystkie pliki Pole wyboru Wszystkie problemy

Wybiera lub pokazuje wszystkie pliki Wybiera lub pokazuje wszystkie pliki ze wszystkich kategorii problemów.

Pole wyboru

Wybiera wszystkie pliki lub pokazuje pliki, w których nie znaWszystkie zwyczajne pliki leziono wad.

Pole wyboru Wszystkie usunięte pliki

Wybiera lub pokazuje wszystkie usunięte pliki.

Nero RescueAgent

11

Ekran Znalezione pliki

Pole wyboru Wszystkie uszkodzone pliki Pole wyboru Wszystkie pliki o nieprawidłowych nazwach

Wybiera lub pokazuje wszystkie uszkodzone pliki. Nero RescueAgent znajduje uszkodzone pliki tylko w przypadku wybrania w ekranie startowym opcji Głęboki skan. Wybiera lub pokazuje wszystkie pliki o nieprawidłowych nazwach pliku. Nero RescueAgent znajduje pliki o nieprawidłowych nazwach tylko w przypadku wybrania w ekranie startowym opcji Głęboki skan.

Pole wyboru Wszystkie poprzednie wersje Pole wyboru Wszystkie odzyskiwalne pliki Pole wyboru Wszystkie nieodzyskiwalne pliki Pole wyboru Wszystkie zaznaczone pliki Pole wyboru

Wybiera lub pokazuje wszystkie starsze wersje plików.

Wybiera lub pokazuje wszystkie pliki, które można przywrócić.

Wybiera lub pokazuje wszystkie pliki, których nie można przywrócić. Pokazuje wszystkie zaznaczone pliki Opcja dostępna tylko w oknie Pokazuj tylko określone pliki. Pokazuje wszystkie pliki, które nie zostały zaznaczone.

Wszystkie niezaznaczone Opcja dostępna tylko w oknie Pokazuj tylko określone plipliki ki. Pole tekstowe Nazwa lub część nazwy pliku: Przycisk Wybierz

Wpisz termin wyszukiwania, który ma być wyszukany w plikach znajdujących się na liście w ekranie Znalezione pliki. Wszystkie pliki zawierające termin wyszukiwania zostaną przedstawione na liście lub pokazane. Zamyka okno Wybierz określone pliki i zaznacza w ekranie Znalezione pliki wszystkie wybrane kryteria i kategorie problemów.

Pokaż

Zamyka okno Pokazuj tylko określone pliki i pokazuje w ekranie Znalezione pliki wszystkie zaznaczone kryteria i kategorie problemów.

Anuluj

Zamyka okno Wybierz określone pliki lub Pokazuj tylko określone pliki.

Przycisk

Przycisk

Nero RescueAgent

12

Ekran Znalezione pliki

3.2

Wybierz pliki do odzyskania W ekranie Znalezione pliki znajduje się lista wszystkich plików i folderów, które można przywrócić. Możliwe jest pokazanie plików według pewnych kryteriów i kategorii problemów, bowiem ich lista może być bardzo długa. Pliki można również wybrać z drzewa folderów. Muszą być spełnione następujące wymagania: ▲ Wyszukano na żądanym nośniku danych pliki, które mają być przywrócone. ▲ Wyświetli się ekran Znalezione pliki. Aby znaleźć i wybrać pliki według określonych kryteriów i kategorii problemów, wykonaj następujące czynności:

1. Jeżeli chcesz znaleźć określony plik według jego nazwy: 1. Kliknij przycisk Znajdź.

 Otworzy się okno Znajdź plik. 2. W polu tekstowym Nazwa pliku wpisz pełną nazwę pliku lub jej część. 3. Jeżeli chcesz, aby Nero RescueAgent szukał nazwy pliku jako oddzielnego słowa, zaznacz pole wyboru Dopasuj całe słowo. 4. Jeżeli chcesz, aby Nero RescueAgent uwzględniał pisownię (wielkie litery lub małe litery) nazwy pliku, zaznacz pole wyboru Dopasuj wielkość liter. 5. Jeżeli chcesz, aby Nero RescueAgent wybrał znaleziony plik, zaznacz pole wyboru Wybierz znaleziony plik. 6. Kliknij przycisk Znajdź.

 Jeżeli plik spełniający Twoje kryteria zostanie znaleziony, będzie on podświetlony na liście plików w ekranie Znalezione pliki.

7. Kliknij przycisk Zamknij.

 Okno zostanie zamknięte. 2. Jeżeli chcesz wybrać określone pliki: 1. Kliknij przycisk Wybierz.

 Otworzy się okno Wybierz określone pliki. 2. Zaznacz pole wyboru żądanych kryteriów lub wpisz termin wyszukiwania w polu tekstowym Nazwa lub część nazwy pliku, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 Okno Wybierz określone pliki zostanie zamknięte. Przycisk Wybierz zostanie podświetlony.

3. Jeśli chcesz, aby pokazane zostały wyłącznie określone pliki: 1. Kliknij przycisk Pokaż.

 Otworzy się okno Pokazuj tylko określone pliki. 2. Zaznacz pola wyboru kryteriów i kategorii problemów lub wpisz termin wyszukiwania w polu tekstowym Nazwa lub część nazwy pliku, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

 Okno Pokazuj tylko określone pliki zostanie zamknięte. Przycisk Pokaż zostanie podświetlony.

4. Aby określić docelowy folder plików, które mają być przywrócone, kliknij przycisk

Nero RescueAgent

.

13

Ekran Znalezione plikiOtworzy się okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu. Folder, w którym mają być przechowywane pliki, nie może znajdować się na tym samym nośniku danych, z którego pliki mają być przywrócone.

5. Wybierz folder, w którym mają być przechowywane pliki i kliknij przycisk OK.Okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu zostanie zamknięte.

6. Kliknij przycisk Dalej.

 Nero RescueAgent rozpocznie przywracanie wybranych plików. Może to potrwać, w zależności od stopnia uszkodzenia nośnika danych. Po zakończeniu odzyskiwania, wyświetli się ekran Proces zakończony.

Zobacz też  Zapisz plik logów →16  Ekran Znalezione pliki →9  Okno Wybierz określone pliki / Pokazuj tylko określone pliki →11

Nero RescueAgent

14

Ekran Proces zakończony

4

Ekran Proces zakończony W ekranie Proces zakończony wyświetlane są wszystkie odzyskane pliki. Ekran wskazuje również liczbę plików, których nie udało się odzyskać. Możesz zapisać plik dziennika podsumowujący przeprowadzony proces odzyskiwania.

Ekran Proces zakończony

Dostępne są następujące opcje ustawień: Przycisk Zapisz plik dziennika

Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Możesz w nim określić miejsce przechowywania pliku dziennika. Plik dziennika zostanie zapisany w formacie TXT.

Łącze Miejsce docelowe odzyskiwania Skrótowe menu Eksploruj ten folder Przycisk Wstecz

Otwiera folder, w którym zostały zapisane przywrócone pliki.

Otwiera folder, w którym zaznaczony plik został zapisany w Eksploratorze Windows. Powrót do ekranu Odzyskiwanie.

Nero RescueAgent

15

Ekran Proces zakończony

Przycisk Dalej

4.1

Przechodzi do końcowego ekranu Nero RescueAgent.

Zapisz plik logów Muszą być spełnione następujące wymagania: ▲ Przywróciłeś pliki za pomocą Nero RescueAgent. ▲ Wyświetli się ekran Proces zakończony. Aby zapisać plik dziennika, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk Zapisz plik dziennika.Otworzy się okno Zapisz jako.

2. Wybierz folder, w którym ma być zapisany plik dziennika, a następnie kliknij przycisk OK.Okno dialogowe Zapisz jako zostanie zamknięte.

3. Kliknij przycisk Dalej.

 Wyświetli się ekran końcowy Nero RescueAgent. Możesz rozpocząć nowe skano-

wanie, ponownie przeskanować ten sam nośnik danych, przywrócić kolejne pliki lub zamknąć Nero RescueAgent.

Zobacz też  Ekran Proces zakończony →15

Nero RescueAgent

16

Ekran końcowy

5

Ekran końcowy W ekranie końcowym możesz rozpocząć nowe skanowanie, ponownie przeskanować ten sam nośnik danych lub przywrócić kolejne pliki.

Ekran końcowy

Dostępne są następujące ikony menu: Nowe skanowanie Powrót do ekranu startowego. Skanuj ten sam napęd

Ponownie uruchamia skanowanie tego samego napędu z tymi samymi opcjami skanowania.

Odzyskaj więcej plików

Przechodzi do ekranu Znalezione pliki. Możesz w nim wybrać kolejne pliki do odzyskania lub po prostu ponownie uruchomić przywracanie z plikami już wybranymi.

Nero RescueAgent

17

Informacje techniczne

6

Informacje techniczne

6.1

Obsługiwane systemy plików

6.2UDF (Wersje od 1.0 do 2.6)CDFS (ISO 9660, w tym Joliet).Płyta wielosesyjnaUDF/ISO CD Bridge DiscNTFSFAT 16, FAT 32, ExtFAT

Kombinacje klawiszy W Nero RescueAgent można "w biegu" wykonywać polecenia menu za pomocą wcześniej zdefiniowanych kombinacji klawiszy. Dostępne są następujące kombinacje klawiszy: [Ctrl+B] [Ctrl+R] [Ctrl+S] [Ctrl+C] [Ctrl+A]

[Ctrl+P]

Przywraca poprzedni ekran. Rozpoczyna przywracanie. Opcja dostępna tylko w ekranie Pliki do odzyskania. Rozpoczyna wyszukiwanie plików na wybranym nośniku danych. Opcja dostępna tylko w ekranie startowym. Przerywa przywracanie plików. Opcja dostępna tylko w ekranie Trwa odzyskiwanie plików. Zaznacza wszystkie pliki na płycie. Opcja dostępna tylko w ekranie Pliki do odzyskania. Wybiera wszystkie pliki, których problemy ustalono i które wymagają przywracania. Opcja dostępna tylko w ekranie Pliki do odzyskania.

[Ctrl+D]

Otwiera okno Znajdź folder. Opcja dostępna tylko w ekranie Pliki do odzyskania.

Nero RescueAgent

18

Informacje techniczne

[Ctrl+L]

Pojawi się okno Zapisz jako. Możesz w nim zapisać plik dziennika i określić jego miejsce przechowywania. Opcja dostępna tylko w ekranie Odzyskiwanie zakończone.

Ctrl+Poz 1 Alt+Plus (przycisk) Alt+Minus (przycisk) Esc

6.3

Przywraca ekran końcowy. Opcja dostępna tylko w ekranie Odzyskiwanie zakończone. Rozszerza wszystkie pozycje w drzewie folderu, począwszy od zaznaczonej pozycji lub od korzenia, jeżeli nie zaznaczono żadnej pozycji. Opcja dostępna tylko w ekranie Pliki do odzyskania. Ukrywa wszystkie pozycje w drzewie folderu, począwszy od zaznaczonej pozycji lub od korzenia, jeżeli nie zaznaczono żadnej pozycji. Opcja dostępna tylko w ekranie Pliki do odzyskania. Zamyka Nero RescueAgent.

Wersje Nero RescueAgent Nero RescueAgent jest dostępny w wersjach różniących się poszczególnymi funkcjami. Oprócz pełnej wersji Nero RescueAgent dostępne są też inne, z ograniczoną liczbą funkcji. Nero RescueAgent Essentials oraz wersje próbne Nero RescueAgent posiadają następujące ograniczenia: 

Liczba plików do odzyskania wynosi maksymalnie pięć w jednej sesji

Nero RescueAgent

19

Słowniczek

7

Słowniczek CD Bridge Disc

Płyta Bridge Disc jest wersją płyty CD-ROM, która może być odczytywana przez napędy zgodne z CD, a także urządzenia zgodne z CD-I, np. Photo CD. Została ona zdefiniowana w standardzie Białej księgi, zawiera dodatkowe informacje na ścieżce XA (Standard Architecture) płyty CD-ROM.

FAT

FAT (ang. File Allocation Table) to system plików opracowany przez firmę Microsoft. Systemy plików FAT 12, FAT 16 i FAT 32 używane są we wszystkich przenośnych nośnikach danych (np. pamięci USB, karty pamięci).

ISO 9660

Organizacja International Organization for Standardization stworzyła uniwersalny standard ISO 9660, który określa właściwości płyty CD. Format ten jest niezależny od platformy, może być zatem odczytany przez komputery wyposażone w różne systemy operacyjne. Nazwy plików powinny być możliwie najkrótsze w celu zapewnienia ich powszechnej czytelności. (W środowisku DOS można użyć do ośmiu znaków).

Joliet

Joliet jest rozszerzeniem standardu ISO-9660 w zakresie nazw plików. Rozszerzenie Joliet opracowała firma Microsoft, aby umożliwić użycie większej liczby znaków. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 64 znaków i może zawierać litery A-Z, a-z, umlauty, a także znaki chińskie, japońskie i koreańskie.

NTFS

System plików nowej technologii (ang. New Technology File System) to system plików Windows®. Jego zaletą jest możliwość zarządzania zróżnicowanym dostępem prawami, a także przechowywanie zdefragmentowanych danych, co umożliwia przetwarzanie o dużej prędkości.

Packet-writing

Packet-writing to nazwa procedury przyrostowego nagrywania nośników optycznych. Dzięki niej nośnik optyczny, np. płyta DVD, może być używany jako twardy dysk. Możliwe jest w ten sposób kopiowanie, przenoszenie, zmiana lub kasowanie plików na danym nośniku.

Płyta wielosesyjna

Płyta wielosesyjna może zawierać kilka podlegających zmianie sesji. Dane można zatem dodawać w późniejszym czasie podczas nowych sesji, a płyta jest otwarta do momentu jej całkowitego zapisania.

UDF

UDF (ang. Universal Disc Format) to niezależny od platformy system plików. Nazwy plików mogą zawierać do 255 znaków; obsługiwane są 8- i 16-bitowe zbiory znaków.

Nero RescueAgent

20

Indeks

8

Indeks Start Za pośrednictwem selektora aplikacji .............. 6

Ekran Ekran Start ...................................................... 7 Pomoc ............................................................ 7 Proces zakończony ....................................... 15 Wskazówka..................................................... 7 Znalezione pliki ............................................... 9

Kombinacje klawiszy [Ctrl+A].....................................................18, 18 [Ctrl+B].....................................................18, 18 [Ctrl+C] ....................................................18, 18 [Ctrl+D] ....................................................18, 18 [Ctrl+L] .....................................................19, 19 [Ctrl+P].....................................................18, 18 [Ctrl+R] ....................................................18, 18 [Ctrl+S].....................................................18, 18 Alt+Minus (przycisk) .................................19, 19 Alt+Plus (przycisk) ...................................19, 19 Ctrl+Poz 1 ................................................19, 19 Esc...........................................................19, 19

Wybierz Głęboki skan ................................................... 8 Kategorie problemów .............................. 13, 13 Kryteria ......................................................... 13 Nośnik danych ................................................ 8 Określone pliki .............................................. 13 Poziom skanowania: ....................................... 8 Szybki skan ..................................................... 8 Wybierz kategorie problemów ....................... 13 Wybierz kryteria ............................................ 13 Wybierz nośnik danych. .................................. 8 Wybierz pliki przywracania ............................ 13 Wybierz poziom skanowania: .......................... 8 Wybierz szybki skan........................................ 8

Wybierz określone pliki. ....................... 13 Wymagania systemowe ......................... 6 Znajdź plik ............................................ 13

Ogólnie Metoda pracy .................................................. 5 Metoda pracy - ogólne informacje ................... 5 Miejsce przechowywania pliku dziennika....... 15 Przywrócone pliki .......................................... 15

Okno Pokazuj tylko określone pliki.......................... 11 Wybierz określone pliki.................................. 11

Oznaczenia w instrukcji ......................... 4 Plik dziennika Lokalizacja .................................................... 15 Zapisz ........................................................... 16

Pokazuj określone pliki ........................ 13 Program Uruchamianie programu .................................. 6

Przywróć Ogólnie ......................................................... 15 Rozpocznij od nowa ...................................... 16 Wybierz pliki .................................................. 13 Zapisz plik dziennika ..................................... 16

Skanuj Ekran Start ...................................................... 7 Głęboki skan ................................................... 7 Szybki skan..................................................... 7

Nero RescueAgent

21

Kontakt

9

Kontakt Nero RescueAgent jest produktem spółki Nero AG.

Nero AG Im Stoeckmaedle 18

Internet:

www.nero.com

76307 Karlsbad

Pomoc:

http://support.nero.com

Niemcy

Faks:

+49 724 892 8499

Copyright © 2013 Nero AG i licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nero RescueAgent

22