Implementacja dyrektywy MiFID II

Implementacja dyrektywy MiFID II – problematyka wdrażania i praktyki rynku MiFID ESMA DUE DILIGENCE COMPLIANCE 3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin GŁ...
4 downloads 0 Views 2MB Size
Implementacja dyrektywy MiFID II

– problematyka wdrażania i praktyki rynku MiFID

ESMA

DUE DILIGENCE

COMPLIANCE 3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

€€ Aktualne prace ESMA i organów unijnych zmierzające do modyfikacji zasad MiFID i wdrożenia MiFID II €€ Bank w roli twórcy produktu – nowe obowiązki wynikające z dyrektywy MiFID €€ Testy adekwatności i odpowiedniości – jak je efektywnie przeprowadzać? €€ Prowadzenie rejestru danych klientów – nagrywanie rozmów telefonicznych, korespondencja mailowa

€€ Nowe wymogi wiedzy i kompetencji dla osób świadczących usługi doradztwa finansowego oraz udzielających informacji o produktach finansowych €€ Przejrzystość potransakcyjna - wymogi w ramach MiFID II €€ Zachęty i ich wpływ na praktykę działania w kontekście dyrektywy €€ Nowe wyzwania dla działów compliance

PRELEGENCI Michał Bienias

Patrycja Bryl-Weiss

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Jan Byrski

Kancelaria SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

Tomasz Rogalski Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

Łukasz Kowalczyk

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Marta Stanisławska

Kancelaria Bird & Bird

Daniel Popek

Kancelaria „Dzidowski Kowalczyk Muster” sp.k.

Sławomir Szepietowski

Kancelaria Bird & Bird

Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

Mariola Szymańska-Koszczyc

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa

Finansowego

PATRONI MEDIALNI

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

MiFID

ESMA

DUE DILIGENCE

Implementacja dyrektywy MiFID II

COMPLIANCE

3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin

– problematyka wdrażania i praktyki rynku PROGRAM – dzień I

PROGRAM – dzień II

9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00

9:30

Aktualne prace ESMA i organów unijnych zmierzające do modyfikacji zasad MiFID i wdrożenia MiFID II • ostateczne brzmienie pakietu legislacji „drugiego poziomu” – akty wykonawcze RTS / ITS • implikacja Wytycznych dla podmiotów działających na polskim rynku finansowym • wytyczne dotyczące nadzoru nad informacją finansową • stanowisko ESMA w zakresie wdrażania dyrektywy Sławomir Szepietowski, Radca Prawny, Kierownik praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird Marta Stanisławska, Radca Prawny, Associate, Zespół bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird Przerwa kawowa

9:30

Rejestracja i poranna kawa Przejrzystość potransakcyjna - wymogi w ramach MiFID II

10:40

• wymagania dotyczące ceny, momentu realizacji i kwestii raportowania • raportowanie wymogów potransakcyjnych Tomasz Rogalski, Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Daniel Popek, Radca Prawny, Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Przerwa kawowa

11:00

13:00

Bank w roli twórcy produktu – nowe obowiązki wynikające z dyrektywy MiFID • jak efektywnie wdrożyć proces zatwierdzania produktu • określenie rynku docelowego • kryteria oceny zgodności strategii dystrybucji z rynkiem docelowym • zwiększone wymagania w zakresie zarządzania produktem – przeglądy, monitoring • bank jak dystrybutor produktów wytwarzanych przez podmioty trzecie Lunch

13:50

Nowe wymogi wiedzy i kompetencji dla osób świadczących usługi

11:20

14:40

15:45

doradztwa finansowego oraz udzielających informacji o produktach finansowych Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego Prowadzenie rejestru danych klientów – nagrywanie rozmów telefonicznych, korespondencja mailowa • udostępnianie danych klientom • udostępnianie danych organom nadzoru • magazynowanie i kontrolowanie danych o transakcjach – aktualne problemy • wykorzystanie własnych narzędzi a outsourcing usług Michał Bienias, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Zakończenie I dnia warsztatu

Rezerwacja uczestnictwa: [email protected]

11:00

12:00

13:10 14:00

15:00

Zachęty i ich wpływ na praktykę działania w kontekście dyrektywy • zachęty ex-post i ex-ante • ograniczenia dotyczące zachęt przy doradztwie niezależnym i zarządzaniu portfelem Łukasz Kowalczyk, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria „Dzidowski Kowalczyk Muster” sp.k. Testy adekwatności i odpowiedniości – jak je efektywnie przeprowadzać? • jakie dane testy adekwatności powinny zawierać, jakie dane należy pozyskiwać –praktyki rynku • wydawanie oświadczeń o odpowiedniości • zmiany w reżimie execution only Patrycja Bryl-Weiss, Radca Prawny, Kancelaria SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p. Lunch Nowe wyzwania dla działów compliance • gap analysis oraz ocena ryzyka wykrytych niezgodności między organizacją i wewnętrznymi procedurami a przepisami prawa • due diligence organizacji, dokumentów korporacyjnych i procedur związanych ze świadczenie usług na rynku kapitałowym • zarządzanie brakiem zgodności z MiFID – parametry, określenie metodyki zarządzania ryzykiem ZAKOŃCZENIE WARSZTATU I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

MiFID

ESMA

DUE DILIGENCE

Implementacja dyrektywy MiFID II

COMPLIANCE

– problematyka wdrażania i praktyki rynku

3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin

INFORMACJE DODATKOWE DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE: Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach, nowe technologie oraz nowe regulacje wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wydarzenie odbędzie się po przekazaniu Komisji Europejskiej przez ESMA ostatecznego brzmienia pakietu legislacji „drugiego poziomu” – aktów wykonawczych RTS/ITS, szczegółowo określających nowe wymogi. W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych, oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku. Zaproszeni prelegenci – w tym przedstawiciele instytucji finansowych – omówią najbardziej problematyczne zagadnienia związane z odpowiedniością produktową klienta, implementacją wymogów MIFID II, jak również wyzwań stojących przed działami compliance.

GRUPA DOCELOWA:

ORGANIZATOR

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego - banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich. W szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów: • Prawnych • Compliance • Finansowych • Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych • Inspektorów nadzoru • Badania i Rozwoju • Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

MIEJSCE WARSZTATÓW Hotel Westin Al. Jana Pawła II 21 00-854 Warszawa KONTAKT DO PRODUCENTA: Paulina Kaczmarek Starszy Kierownik Projektu T: 22 379 29 31 E-mail: [email protected]

MiFID DUE DILIGENCE

Implementacja dyrektywy MiFID II

– problematyka wdrażania i praktyki rynku

ESMA COMPLIANCE

3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin

PRELEGENCI Michał Bienias

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego prawa nowych technologii. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na usługach e commerce oraz prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych. Doradza spółkom z branży internetowej, ubezpieczeniowej, a także bankowej. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu audytów ochrony danych osobowych oraz opiniowania transferów danych osobowych do państw trzecich. Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracował w dziale prawnym Google Poland, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne doświadczenie z zakresu prawa nowych technologii zdobywał także w zespole ochrony danych osobowych Rady Europy oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Autor wielu publikacji naukowych i branżowych. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patrycja Bryl-Weiss

Kancelaria SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego i compliance ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, w latach 2008 – 2014 kierowała jednostką compliance w jednym z największych domów maklerskich w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu compliance ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem prawnym i regulacyjnym, etyki biznesu, ochrony konsumentów oraz ochrony danych osobowych. Zajmowała się m.in. wdrożeniem dyrektywy MiFID w instytucjach finansowych oraz brała udział w tworzeniu standardów postępowania uchwalanych przez Izbę Domów Maklerskich. Wspiera instytucje finansowe w zakresie wdrożenia MiFID II oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji finansowych. dr Jan Byrski

Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczącym KNF, Prezesem NBP oraz sądami administracyjnymi. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Uczestnik prac ministerialnych i parlamentarnych dotyczących licznych nowelizacji ustawy o  usługach płatniczych i ustawy o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Komentarzy do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych dotyczących opłaty interchange (wyd. el. C.H. Beck) oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w  Administracji”. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-PlanckInstitut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

MiFID DUE DILIGENCE

Implementacja dyrektywy MiFID II

ESMA COMPLIANCE

– problematyka wdrażania i praktyki rynku

3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin

PRELEGENCI Łukasz Kowalczyk

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria „Dzidowski Kowalczyk Muster” Sp.k.

Łukasz Kowalczyk ma kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w wiodących polskich instytucjach finansowych, a następnie w ramach własnej praktyki prawniczej. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, prawie spółek oraz tematyce compliance. Łukasz Kowalczyk doradzał bankom oraz innym instytucjom finansowym działającym w Polsce w zakresie działalności inwestycyjnej i transakcyjnej, w szczególności w zakresie projektowana i obsługi produktów inwestycyjnych, lokacyjnych i kredytowych. Uczestniczył w projektach z zakresu sekurytyzacji oraz windykacji oraz w projektach implementacji MIFID w działalności instytucji finansowych. Doradzał także klientom w kwestiach regulacyjnych, takich jak outsourcing, ochrona danych osobowych, zasady świadczenia usług płatniczych, kredyt konsumencki, oraz cross-selling w ramach grup kapitałowych. Łukasz Kowalczyk ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył kurs prawa angielskiego i europejskiego w British Centre for English and European Legal Studies w Warszawie współorganizowany przez University of Cambridge oraz kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida. Odbył również studia podyplomowe z zakresu prawa rynków kapitałowych organizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Łukasz Kowalczyk bierze udział, jako prelegent w warsztatach i szkoleniach z zakresu działalności inwestycyjnej compliance oraz prawa nowych technologii. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Daniel Popek

Prawnik, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

Daniel Popek zajmuje się zagadnieniami prawa bankowego, a także prawa spółek oraz prawa cywilnego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskał także tytuł magistra na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalizacją analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem. Daniel brał udział w wielu transakcjach z zakresu finansowania projektów (project finance), finansowania nabycia nieruchomości (property finance), prawa bankowego, zagadnień regulacyjnych. Uczestniczył także w projektach due diligence związanych z analizą stanu prawnego nieruchomości oraz spółek prawa handlowego. Zajmował się także problematyką obrotu instrumentami finansowymi. Tomasz Rogalski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

Tomasz Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 r. z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies). W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tomasz Rogalski specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego, a także w tematyce prawa gospodarczego i handlowego. Doradza w zakresie transakcji kredytowych, w tym finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) i finansowania nabycia nieruchomości (property finance), w zakresie świadczenia usług finansowych oraz w zakresie transakcji ryku kapitałowego, w tym ofert publicznych (IPO), wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, obowiązków informacyjnych spółek publicznych, świadczenia usług powierniczych oraz rozliczania i rozrachunku transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym towarowymi instrumentami pochodnymi. Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Jest współautorem monografii: „Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu” wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck w maju 2011 r.

MiFID DUE DILIGENCE

Implementacja dyrektywy MiFID II

ESMA COMPLIANCE

– problematyka wdrażania i praktyki rynku

3-4 lutego 2016 r. Hotel Westin

PRELEGENCI Marta Stanisławska

Radca Prawny, Associate, Zespół bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird

Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Jej specjalizacja obejmuje również pracę przy transakcjach kredytowych oraz emisjach papierów dłużnych, w tym w szczególności w przygotowywaniu dokumentacji zabezpieczeń. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych, w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, w kilku warszawskich kancelariach oraz w stowarzyszeniu spółdzielni mieszkaniowych. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Sławomir Szepietowski

Radca Prawny, Kierownik praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird

Od 1998 roku pracuje w instytucjach bankowych oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym banków, spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych, w zakresie pełnej oferty biznesowej, corporate governance, jak i wymogów regulacyjnych. Pracuje przy transakcjach na rynku finansowym, w tym dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz rynku private equity. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych instytucji finansowych w procesie wchodzenia na polski rynek (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie nowych linii biznesowych). Jest doświadczonym koordynatorem prac zespołów prawników obsługujących określone linie biznesowe i projekty. Nagrodzony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwijanie praktyki bankowej w Polsce Ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących bankowości i sektora finansowego. Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

Posiada dyplom magistra Uniwerstytetu Warszawskiego oraz dyplomy studiów podyplomowych z Pacific Coast Banking School, Universytetu w Waszyngtonie, Seatle, ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Rozpoczęła swoją zawodową karierę w Ministerstwie Finansów. Następnie przeszła do Nadzoru Bankowego, NBP. Stąd została zaproszona do projektu utworzenia Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes Zarządu. Pełniła rolę Wiceprezesa European Bank and Financial Services Training Network (EBTN) oraz Przewodniczącej Komitetu Akredytacyjnego EBTN. Od czerwca 2009 roku równolegle Prezes EFPA Polska, Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa. Od 2014 roku ponownie Wiceprezes EBTN. Opracowała kompleksowe curriculum rozwojowe dla bankowców oraz ekspertów i menedżerów sektora usług finansowych, obejmujące programy certyfikujące z zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, controllingu, dealingu na rynku pieniężnym i kapitałowym, bankowości ogólnej. Od 6 lat zaangażowania w opracowanie i wprowadzenie na polski rynek profesjonalnego standardu zawodowego dla doradców finansowych i budowę społeczności certyfikowanych doradców finansowych EFPA. W latach 2013-2014 była Kierownikiem Merytorycznym projektu opracowania pierwszej w Polsce Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego. W latach 2014-2015 pełniła rolę Koordynatora Metodologiczny europejskiego projektu “Financial Services Sector ‘Triple E’ Qualifications”, realizowanego przez EBTN. Jego rezultatem jest nowy, zintegrowany standard jakości dla profesjonalnych kwalifikacji w sektorze usług finansowych, „standard z Potrójnym E”, oparty na 3 wiodących rekomendacjach europejskich w zakresie kwalifikacji: EQF, ECVET, EQAVET.