I ROMANSE' 'BALLADY. Adam Mickiewicz PROGRAM. Premiera 6 lutego 1998 r. godz SALA TEATRALNA

m Tt TEATR MAŁYCH FORM w Londynie i PAŃSlWOWY TEATR i~. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach Ci) · Adam Mickiewicz 'BALLADY I ROMANSE' PROGRAM ·Premier...
Author: Marian Majewski
4 downloads 2 Views 10MB Size
m Tt

TEATR MAŁYCH FORM w Londynie i PAŃSlWOWY TEATR i~. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach

Ci)

· Adam Mickiewicz

'BALLADY I ROMANSE' PROGRAM

·Premiera 6 lutego 1998 r. godz. 19.30 SALA TEATRALNA Polski

Ośrodek Społeczno-Kulturalny,

240 King Street London W6 ORF

R O K . ROKIEM MIClUEWICZOWSKIMI KOMITET HONOROWY

w W. Brytanii

w W. Brytanii

J. Armata

]. Baranowska - dyrektor Galerii w POSK-u A. Czapiewska- dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie I. Delmar - prezes Związku Artystów Scen Polskich za Granicą T. Filipowicz - dyrektor Polskiej Fundacji Kulturalnej

ks. T. Bartnik

\\'; ndajan km\ ka lk a ta H m l Elihina .K 1~ przyc ~

R. Gabrielczyk - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą

Si- S. Bos-,1"\.lmila

M ałgorza ta

B. Barski

dr. Józef Garliński - prezes Związku Pisarzy na Obczyżnie

I. Borzyskowska

I. Grocholewska- p.o. prezesa Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego

J. Budzyńska M. Butler

Granicą

dr. Z. Jagodziński - dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie

G. Ccjer

R. Kaczorowski - Prezydent

B. O 'Driscoll

F. Laski - fundator polskiej kultury E. Maresch - przewodnicząca Komisji Bibliotecznej (Biblioteka

T. Fieldscnd

Polska - I ,ondyn)

11. Gliwa

J. ~icki Z. R Kirakow. k.i S. Klimowi z K. Koc iński

n u k.a

J. Kor Leni o\\

ks. . up. p rob

J. Bial

J. Mokrzycki - prezes Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii

A Harasimów

J. J. Ostoja-Koźniewski - honorowy sekreterz Polonia Aid

W. Hola

MIC

Foundation Trust

I. Honowska

ks. prob. k..m. R. Jusu:zak ks. prałat m g1 r.

n

.

dr. A Ostoja-Ostaszewski - prezes Polskiego Ośrodka Społeczno­ Kulturalnego

G. J. Palmi -. prezes Polish Bcnevolent Found i innch organizacji S. Soboniewski - honorowy przewodniczący Rady Federacji Światowej SPK

Flannery

· T. Hough E.Jacobs Konończuk

A

J. Kopeć J. Kusiak T. Kubiakowski

prof. Andrzej Stelmachowski - prezes Stowarzyszenia 'Wspólnota Polska' . ' · k - Konsu l G eneralny RP· w Londyme . Stai:oscia

L. · H. Kuzemko

ks. St.

M.

Świerczyński - Rektor Polskiej Misji Katolickie:j w Anglii i Walii

I. Kantor

\ lałych

L.

ki

B. Piasc: ki S . Pic c holi ński

Z. Gąs . w ki M. Golonk. M. (~la: z l'\ : ki

M . 1 Ulll