Hydraulic Gear Pumps JT2

Hydraulic Gear Pumps JT2 Pompy hydrauliczne zębate JT2 producent Jihostroj dystrybutor Hektos www.hektos.eu Hektos - hydraulika siłowa dla przemys...
1 downloads 2 Views 7MB Size
Hydraulic Gear Pumps JT2 Pompy hydrauliczne zębate JT2

producent Jihostroj

dystrybutor Hektos

www.hektos.eu

Hektos - hydraulika siłowa dla przemysłu Pompy hydrauliczne, pompy zębate produkcji Jihostroj

email: [email protected] www.hektos.pl tel.: 509 470 703

PARAMETRY REVERZNÍCH ZUBOVÝCH ČERPADEL ŘADY "T2" PARAMETRY JMEN. VELIKOSTI Jmenovitý geometrický objem

cm

3

- max. při max. trvalém tlaku - maximální - minimální - maximální bar Tlak v drenáži : bar Tlak na vstupu : - maximální - minimální bar Tlak na výstupu : - max. trvalý Otáčky :

T2-4

T2-5

T2-6,3

T2-8

T2-10

T2-11

4

5

6,3

8

10

Kinamatická viskozita oleje : - při trvalém provozu - maximální - minimální - maximální Teplota oleje : - minimální

3

T2-16

T2-19

T2-20

T2-25

T2-28

T2-32

11

12,5

14,5

16

19

20

25

28

32

3200

3200

3200

3200

2800

2800

2000

210 - 0,30 260

200

170

160

140

120

100

240

200

180

150

260

220

200

170

4000

4000

4000

3600

3600

3600

210

210

210

210

210

210

210

5,3

290

280

270

310

300

290

6,7

8,5

10,8

13,5

+0,6

280 14,9

16,9

19,7

21,6

25,6

27,2

33,9

38,4

43,0

2 -1

mm s

20 až 100 1200 10 -20 +80

°C

-20 až +55

°C

Teplota okolního prostředí : - jmenovitý

Příkon :

-1

dm min

T2-14,5

1500 3600 500

- maximální Jmenovitý výstupní průtok :

T2-12,5

Hmotnost :

kW

3,5

4,5

5,5

7,5

8,5

8,9

10,5

11,1

13,0

13,4

14,0

14,5

14,8

13,5

kg

2,3

2,35

2,4

2,5

2,6

3,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,4

3,5

3,7

reverzní

Smysl otáčení :

libovolná

Montážní poloha : Filtrační koeficient

x:

25 75

( pro tlak p2 < 200 bar )

10 75

( pro tlak p2 > 200 bar )

Stupeň znečištění pracovní

19 / 16 ( pro tlak p2 < 200 bar )

kapaliny třída ISO 4406

17 / 14 ( pro tlak p2 > 200 bar )

Stupeň znečištění pracovní

10 ( pro tlak p2 > 200 bar )

kapaliny třída NAS 1638

8 ( pro tlak p2 > 200 bar )

"T2" SERIES GEAR PUMPS (REVERSIBLE) SPECIFICATIONS NOMINAL SERIES SPECIFICATIONS 3

Nominal displacement

cm

- nominal - maximum - minimum Maximal drainage pressure : Pressure on the - nominal inlet : - maximum - max.continuous Pressure on the

min

Speed :

outlet :

T2-5

T2-6,3

T2-8

T2-10

T2-11

Kinematic oil viscosity : - at continuous operation - maximum - minimum Oil temperature : - minimum - maximum

T2-12,5

T2-14,5

T2-16

T2-19

T2-20

T2-25

T2-28

T2-32

4

5

6,3

8

10

11

12,5

14,5

16

19

20

25

28

32

3200

3200

3200

3200

2800

2800

2000

210 - 0,30 260

200

170

160

140

120

100

240

200

180

150

260

220

200

170

-1

bar bar

4000

4000

4000

3600

3600

3600

1500 3600 500

210

210

210

210

210

210

210

bar

- maximum

Nominal outlet flow (min) :

3

-1

dm min

5,3

290

280

270

310

300

290

6,7

8,5

10,8

13,5

- nominal (max.)

Weight :

14,9

mm2s-1

16,9

19,7

21,6

25,6

27,2

33,9

38,4

43,0

20 to 100 1200 10 -20 +80

°C

-20 to +55

kW

3,5

4,5

5,5

7,5

8,5

8,9

10,5

11,1

13,0

13,4

14,0

14,5

14,8

13,5

kg

2,3

2,35

2,4

2,5

2,6

3,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,4

3,5

3,7

reversible

Direction of rotation :

arbitrary

Mouting position : Filtration coefficient

+0,6

280

°C

Ambient temperature : Power demad :

T2-4

x:

25 75

( for pressure p2 < 200 bar )

10 75

( for pressure p2 > 200 bar )

Contamination class

19 / 16 ( for pressure p2 < 200 bar )

of fluid to ISO 4406

17 / 14 ( for pressure p2 > 200 bar )

Contamination class

10 ( for pressure p2 > 200 bar )

of fluid to NAS 1638

8 ( for pressure p2 > 200 bar )

PARAMETRY JEDNOSMÌRNÝCH ZUBOVÝCH ÈERPADEL ØADY "T2" PARAMETRY JMEN. VELIKOSTI 3 Jmenovitý geometrický objem cm Otáèky : - jmenovité - maximální - minimální bar Tlak na vstupu : - maximální - minimální bar Tlak na výstupu : - max. trvalý - maximální 3 -1 Jmenovitý výstupní prùtok : dm min 2 -1 Kinamatická viskozita oleje : mm s - pøi trvalém provozu - maximální - minimální - minimální °C Teplota oleje : - maximální °C Teplota okolního prostøedí : - jmenovitý kW Pøíkon : kg Hmotnost : Smysl otáèení : Montážní poloha : Filtraèní koeficient b x:

T2-4 4

T2-5 5

T2-6,3 6,3

T2-8 8

T2-10 10 1500

T2-12,5 12,5

T2-16 16

T2-20 20

T2-25 25

T2-32 32

4000

4000

4000

3600

3600 500

3600

3200

3200

2800

2000

+ 0,50 - 0,30 290 310 5,4

6,8

3,5 2,3

8,5

4,5 2,35

5,5 2,4

270

260

240

200

290

280

260

220

10,8

13,6

27,5

34,0

150 170 43,2

14,0 3,2

14,5 3,4

13,5 3,7

7,5 2,5 Oznaèení :

b 25 75 ? b 10 75 ?

Stupeò zneèištìní pracovní kapaliny tøída ISO 4406 Stupeò zneèištìní pracovní kapaliny tøída NAS 1638

( dle høídel. tìsnìní )

280 300

19 / 16 17 / 14 10 8

17,0

21,8

20 až 100 1200 10 - 20 + 80 - 20 až + 55 8,5 10,5 13,0 2,6 2,8 3,0 R - vpravo, L - vlevo libovolná ( pro tlak p2 < 200 bar ) ( pro tlak p2 > 200 bar ) ( pro tlak p2 < 200 bar ) ( pro tlak p2 > 200 bar ) ( pro tlak p2 < 200 bar ) ( pro tlak p2 > 200 bar )

"T2" SERIES GEAR PUMPS (UNIDIRECTIONAL) SPECIFICATIONS NOMINAL SERIES SPECIFICATIONS 3 Nominal displacement cm - nominal Speed : min-1 - maximum - minimum Pressure on - maximum bar the intlet : - minimum Pressure on -max.continuous bar the outlet : - maximum 3 -1 Nominal outlet flow : dm min Kinematic oil viscosity : mm2s-1 - at continuous operation - maximum - minimum - minimum °C Oil temperature : - maximum °C Ambient temperature : - nominal kW Power demad : kg Weight : Direction of rotation : Mouting position :

T2-4 4

T2-5 5

T2-6,3 6,3

T2-8 8

4000

4000

4000

3600

290 310 5,4

3,5 2,3

6,8

4,5 2,35

280 300

8,5

5,5 2,4 Marking :

Filtration coeffitient b x:

10,8

T2-10 10 1500

T2-12,5 12,5

T2-16 16

T2-20 20

T2-25 25

T2-32 32

3600 500

3600

3200

3200

2800

2000

+ 0,50 - 0,30 270

260

240

200

290

280

260

220

27,5

34,0

150 170 43,2

14,0 3,2

14,5 3,4

13,5 3,7

13,6

17,0

21,8

20 to 100 1200 10 - 20 + 80 - 20 to + 55 7,5 8,5 10,5 13,0 2,5 2,6 2,8 3,0 R - clockwise, L - anti-clockwise any ( for pressure p2 < 200 bar ) b 25 75 ?

b 10 75 ?

( for pressure p2 > 200 bar )

Contamination class

19 / 16

( for pressure p2 < 200 bar )

of fluid to ISO 4406

17 / 14

( for pressure p2 > 200 bar )

Contamination class

10

( for pressure p2 < 200 bar )

of fluid to NAS 1638

8

( for pressure p2 > 200 bar )

PARAMETER ZAHNRADPUMPEN DER "T2" REIHE KENNLINIEN DER NENNGRÖSSE Nennverdrängungsvolumen - nominal Drehzahl : - maximaldrehzahl - minimaldrehzahl - maximal Durchfluss : - minimal - dauerdruch Ausgangsdruck : - maximaldruck Nenndurchfluss : Kinematische Öl viskositet : - bei dauerbetrieb - maximal - minimal - minimal Ölteperatur : - maximal Umgebungtemperaturbereich -nominal Leistungsbedarf : Masse : Drehrichtung Einbaulage Filterungskoefizient b x:

3

cm min-1

T2-4 4

T2-5 5

T2-6,3 6,3

T2-8 8

T2-10 10 1500

T2-12,5 12,5

T2-16 16

T2-20 20

T2-25 25

T2-32 32

4000

4000

4000

3600

3600 500

3600

3200

3200

2800

2000

bar 290 310

bar 3

-1

dm min mm2s-1

5,4

6,8

280 300

8,5

°C °C kW kg

3,5 2,3

4,5 2,35

5,5 2,4

10,8

+ 0,50 - 0,30 270

260

240

200

290

280

260

220

21,8

27,5

34,0

150 170 43,2

13,0 3,0

14,0 3,2

14,5 3,4

13,5 3,7

13,6

17,0

20 bis 100 1200 10 - 20 + 80 - 20 bis + 55 7,5 8,5 10,5 2,5 2,6 2,8 R - rechts, L - links beliebig ( for Druck p2 < 200 bar ) b 25 75 ?

b 10 75 ?

( for Druck p2 > 200 bar )

Verunreinigungsgrad der

19 / 16

( for Druck p2 < 200 bar )

Arbeitsflüssigkeit Klasse ISO 4406

17 / 14

( for Druck p2 > 200 bar )

Verunreinigungsgrad der

10

( for Druck p2 < 200 bar )

Arbeitsflüssigkeit Klasse NAS 1638

8

( for Druck p2 > 200 bar )

T2

ZUBOVÁ ýERPADLA ěADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

JEDNOSMċRNÁ – PROVEDENÍ: .16104 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

 [[ 

0[[

6~1Š 6$8*6(,7( ,1387

9š7/$. '58&.6(,7( 287387

$

[

4

 p 

4 I

4F 4   p

 p

% &

4[

[[PD[ 

H

 

50[[

4[

1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOýIVÉ ýERPADLO, U LEVOTOýIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAýNÉ HRDLO ZAMċNċNO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SMċR OTÁýENÍ JE DÁN PěI POHLEDU NA HNACÍ HěÍDEL – ýERPADLO MģŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SMċRU OTÁýENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN T2-32R.16104 T2-32L.16104

32,0

150

68,5

139,0

144,0

T2-25R.16104 T2-25L.16104

25,0

200

63,0

128,0

133,0

22,0

220

60,2

122,5

127,5

20,0

240

58,5

119,0

124,0

16,0

260

54,7

111,5

116,5

14,5

260

53,2

108,5

113,5

12,5

260

51,7

105,5

110,5

11,0

270

50,2

102,5

107,5

10,0

270

49,5

101,0

106,0

8,0

280

47,5

97,0

102,0

6,3

290

46,0

94,0

99,0

5,0

290

45,0

92,0

97,0

4,0

290

44,0

90,0

95,0

A

B

( C)

T2-22R.16104 T2-22L.16104 T2-20R.16104 T2-20L.16104 T2-16R.16104 T2-16L.16104 T2-14,5R.16104 T2-14,5L.16104

1809856

T2-12,5R.16104 T2-12,5L.16104 T2-11R.16104 T2-11L.16104 T2-10R.16104 T2-10L.16104

1809855

T2-8R.16104 T2-8L.16104 T2-6,3R.16104 T2-6,3L.16104 T2-5R.16104 T2-5L.16104 T2-4R.16104 T2-4L.16104 TYP

OBJEDNACÍ ýÍSLO

SMċR OTÁýENÍ

GEO. OBJEM

JMEN. TLAK

TYPE, TYP

PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER

SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG

DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN

MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

ROZMċR DIMENSION MASSEN ( m m )

Kreslil : KK 02/06

Solid Edge

k÷0,3

T2

ZUBOVÁ ýERPADLA ěADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

JEDNOSMċRNÁ – PROVEDENÍ: .35500 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:(92/9(171Ë'5Èä.29È1Ë %[',1[

[0

$3

4

4

 p

4 K p

[ 32+/('3 %

9é7/$. '58&.6(,7( 287387

6È1Ë 6$8*6(,7( ,1387

o

4 [0 [

4 &

o

1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOýIVÉ ýERPADLO, U LEVOTOýIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAýNÉ HRDLO ZAMċNċNO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SMċR OTÁýENÍ JE DÁN PěI POHLEDU NA HNACÍ HěÍDEL – ýERPADLO MģŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SMċRU OTÁýENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN T2-32R.35500 T2-32L.35500 T2-25R.35500 T2-25L.35500 T2-22R.35500 T2-22L.35500 T2-20R.35500 T2-20L.35500 T2-16R.35500 T2-16L.35500 T2-14,5R.35500 T2-14,5L.35500

1849071

T2-12,5R.35500 T2-15,5L.35500 T2-11R.35500 T2-11L.35500 T2-10R.35500 T2-10L.35500 T2-8R.35500 T2-8L.35500 T2-6,3R.35500 T2-6,3L.35500

32,0

150

68,4

138,0

161,6

25,0

200

63,0

127,0

150,6

22,0

220

60,2

121,5

145,1

20,0

240

58,5

118,0

141,6

16,0

260

54,7

110,5

134,1

14,5

260

53,2

107,5

131,1

12,5

260

51,7

104,5

128,1

11,0

270

50,2

101,5

125,1

10,0

270

49,5

100,0

123,6

8,0

280

47,5

96,0

119,6

6,3

290

46,0

93,0

116,6

5,0

290

45,0

91,0

114,6

4,0

290

44,0

89,0

112,6

A

B

(C)

T2-5R.35500 T2-5L.35500 T2-4R.35500 T2-4L.35500 TYP

OBJEDNACÍ ýÍSLO

SMċR OTÁýENÍ

GEO. OBJEM

JMEN. TLAK

TYPE, TYP

PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER

SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG

DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN

MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

Kreslil : KK 02/06

ROZMċR DIMENSION MASSEN ( m m )

Solid Edge

k÷0,3

T2

ZUBOVÁ ýERPADLA ěADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

JEDNOSMċRNÁ – PROVEDENÍ: .50043 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:5  [ 4

oZ

4 I 

4 4 p

3(52K[[

[ 5 

9š7/$. '58&.6(,7( 287387

 [[ $ %

6~1Š 6$8*6(,7( ,1387

 p 

&

 K

 

 

4

4 [

81)%

81% 4 [

1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOýIVÉ ýERPADLO, U LEVOTOýIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAýNÉ HRDLO ZAMċNċNO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SMċR OTÁýENÍ JE DÁN PěI POHLEDU NA HNACÍ HěÍDEL – ýERPADLO MģŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SMċRU OTÁýENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN T2-32R.50043 T2-32L.50043 T2-25R.50043 T2-25L.50043 T2-22R.50043 T2-22L.50043 T2-20R.50043 T2-20L.50043 T2-16R.50043 T2-16L.50043 T2-14,5R.50043 T2-14,5L.50043 T2-12,5R.50043 T2-12,5L.50043 T2-11R.50043 T2-11L.50043 T2-10R.50043 T2-10L.50043

1809906

T2-8R.50043 T2-8L.50043 T2-6,3R.50043 T2-6,3L.50043 T2-5R.50043 T2-5L.50043 T2-4R.50043 T2-4L.50043

32,0

150

66,5

137,0

170,0

25,0

200

61,0

126,0

159,0

22,0

220

58,2

120,5

153,5

20,0

240

56,5

117,0

150,0

16,0

260

52,7

109,5

142,5

14,5

260

51,2

107,0

140,0

12,5

260

49,7

103,5

136,5

11,0

270

48,2

100,5

133,5

10,0

270

47,5

99,0

132,0

8,0

280

45,5

95,0

128,0

6,3

290

44,0

92,0

125,0

5,0

290

43,0

90,0

123,0

4,0

290

42,0

88,0

121,0

A

B

(C)

TYP

OBJEDNACÍ ýÍSLO

SMċR OTÁýENÍ

GEO. OBJEM

JMEN. TLAK

TYPE, TYP

PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER

SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG

DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN

MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

Kreslil : KK 02/06

ROZMċR DIMENSION MASSE ( m m )

Solid Edge

k÷0,3

T2

ZUBOVÁ ýERPADLA ěADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

JEDNOSMċRNÁ – PROVEDENÍ: .54036 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

4 4 p

5  [ 4

o4 I

 4[ 5 

9š7/$. '58&.6(,7( 287387

 [[ $

6~1Š 6$8*6(,7( ,1387

 p 

%

 &

4 [

$16,%7'3 )/$752276,'(),7 81)%

81% 4 [

1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOýIVÉ ýERPADLO, U LEVOTOýIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAýNÉ HRDLO ZAMċNċNO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SMċR OTÁýENÍ JE DÁN PěI POHLEDU NA HNACÍ HěÍDEL – ýERPADLO MģŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SMċRU OTÁýENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN T2-32R.54036 T2-32L.54036

32,0

150

66,5

137,0

165,0

T2-25R.54036 T2-25L.54036

25,0

200

61,0

126,0

154,0

T2-22R.54036 T2-22L.54036

22,0

220

58,2

120,5

148,5

T2-20R.54036 T2-20L.54036

20,0

240

56,5

117,0

145,0

T2-16R.54036 T2-16L.54036

16,0

260

52,7

109,5

137,5

T2-14,5R.54036 T2-14,5L.54036

14,5

260

51,2

107,0

135,0

T2-12,5R.54036 T2-12,5L.54036

12,5

260

49,7

103,5

131,5

T2-11R.54036 T2-11L.54036

11,0

270

48,2

100,5

128,5

T2-10R.54036 T2-10L.54036

10,0

270

47,5

99,0

127,0

8,0

280

45,5

95,0

123,0

6,3

290

44,0

92,0

120,0

T2-5R.54036 T2-5L.54036

5,0

290

43,0

90,0

118,0

T2-4R.54036 T2-4L.54036

4,0

290

42,0

88,0

116,0

A

B

(C)

T2-8R.54036 T2-8L.54036 T2-6,3R.54036 T2-6,3L.54036

1809767

TYP

OBJEDNACÍ ýÍSLO

SMċR OTÁýENÍ

GEO. OBJEM

JMEN. TLAK

TYPE, TYP

PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER

SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG

DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN

MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

Kreslil : KK 02/06

ROZMċR DIMENSION MASSE ( mm )

Solid Edge

k÷0,3

T2

ZUBOVÁ ýERPADLA ěADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

JEDNOSMċRNÁ – PROVEDENÍ: .54300 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

4 4 p

5  [ 4

o4 I4 

[

 9š7/$. '58&.6(,7( 287387

 [[ $

56~1Š 6$8*6(,7( ,1387

 p 

%

 &

$16,%7'3 )/$752276,'(),7 *[

4)[

 

T2-32.54300 T2-25.54300 T2-22.54300 T2-20.54300 T2-16.54300 T2-14,5.54300 T2-12,5.54300 T2-11.54300 T2-10.54300 T2-8.54300 T2-6,3.54300 T2-5.54300 T2-4.54300

4 [

'[(

TYP

G G G G G G G G G G G G G

3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14

39 39 39 39 39 39 39 39 33 33 33 33 33

D

E

F

1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOýIVÉ ýERPADLO, U LEVOTOýIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAýNÉ HRDLO ZAMċNċNO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SMċR OTÁýENÍ JE DÁN PěI POHLEDU NA HNACÍ HěÍDEL – ýERPADLO MģŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SMċRU OTÁýENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN T2-32R.54300 T2-32L.54300

32,0

150

66,5

137,0

165,0

T2-25R.54300 T2-25L.54300

25,0

200

61,0

126,0

154,0

T2-22R.54300 T2-22L.54300

22,0

220

58,2

120,5

148,5

T2-20R.54300 T2-20L.54300

20,0

240

56,5

117,0

145,0

T2-16R.54300 T2-16L.54300

16,0

260

52,7

109,5

137,5

T2-14,5R.54300 T2-14,5L.54300

14,5

260

51,2

107,0

135,0

T2-12,5R.54300 T2-12,5L.54300

12,5

260

49,7

103,5

131,5

T2-11R.54300 T2-11L.54300

11,0

270

48,2

100,5

128,5

T2-10R.54300 T2-10L.54300

10,0

270

47,5

99,0

127,0

8,0

280

45,5

95,0

123,0

T2-6,3R.54300 T2-6,3L.54300

6,3

290

44,0

92,0

120,0

T2-5R.54300 T2-5L.54300

5,0

290

43,0

90,0

118,0

T2-4R.54300 T2-4L.54300

4,0

290

42,0

88,0

116,0

A

B

(C)

T2-8R.54300 T2-8L.54300

1849065

TYP

OBJEDNACÍ ýÍSLO

TYPE, TYP

PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER

SMċR OTÁýENÍ

GEO. OBJEM

SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN

JMEN. TLAK MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

Kreslil : KK 02/06

ROZMċR DIMENSION MASSEN ( mm )

Solid Edge

k÷0,3

T2

ZUBOVÁ ýERPADLA ěADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

JEDNOSMċRNÁ – PROVEDENÍ: .54407 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

4 4 p

5  [ 4$

o

4  o

[)[

4 I

[

 4( 4'Z

9š7/$. '58&.6(,7( 287387

 [[ $

%6~1Š 6$8*6(,7( ,1387

 p 

32+/('$

 

[0 [

o 

&

4 

$16,%7'3 )/$752276,'(),7

4Z

T2-32.54407 T2-25.54407 T2-22.54407 T2-20.54407 T2-16.54407 T2-14,5.54407 T2-12,5.54407 T2-11.54407 T2-10.54407 T2-8.54407 T2-6,3.54407 T2-5.54407 T2-4.54407 TYP

 

5

40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 D

20 20 20 20 20 20 20 20 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 E

M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M6 M6 F

1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOýIVÉ ýERPADLO, U LEVOTOýIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAýNÉ HRDLO ZAMċNċNO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SMċR OTÁýENÍ JE DÁN PěI POHLEDU NA HNACÍ HěÍDEL – ýERPADLO MģŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SMċRU OTÁýENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN T2-32R.54407 T2-32L.54407 T2-25R.54407 T2-25L.54407 T2-22R.54407 T2-22L.54407 T2-20R.54407 T2-20L.54407 T2-16R.54407 T2-16L.54407 T2-14,5R.54407 T2-14,5L.54407 T2-12,5R.54407 T2-12,5L.54407 T2-11R.54407 T2-11L.54407 T2-10R.54407 T2-10L.54407 T2-8R.54407 T2-8L.54407

1849083 1849032 1849002 1849070 1849001 1849048 1849069

1849031

1849000

T2-6,3R.54407 T2-6,3L.54407 T2-5R.54407 T2-5L.54407 T2-4R.54407 T2-4L.54407

32,0

150,0

66,5

137,0

165,0

25,0

200

61,0

126,0

154,0

22,0

220

58,2

120,5

148,5

20,0

240

56,5

117,0

145,0

16,0

260

52,7

109,5

137,5

14,5

260

51,2

107,0

135,0

12,5

260

49,7

103,5

131,5

11,0

270

48,2

100,5

128,5

10,0

270

47,5

99,0

127,0

8,0

280

45,5

95,0

123,0

6,3

290

44,0

92,0

120,0

5,0

290

43,0

90,0

118,0

4,0

290

42,0

88,0

116,0

TYP

OBJEDNACÍ ýÍSLO

SMċR OTÁýENÍ

GEO. OBJEM

JMEN. TLAK

A

B

( C)

TYPE, TYP

PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER

SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG

DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN

MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

ROZMċR DIMENSIONMASSE ( m m )

Kreslil : KK 02/06

Solid Edge

k÷0,3