Hörmann na sajmu BAU 2015.

Novosti od br. 1 u Evropi

Ulazna vrata ThermoPro / kućna vrata ThermoPro Plus Novi motivi dizajna sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika

ThermoPro sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika TPS 015 • Ručka od nerđajućeg čelika HB 14-2 na čeličnoj ispuni sa ulošcima u izgledu nerđajućeg • U D-koeficijent do 1,1 W/‌(m²·K)* • Na raspolaganju i kao ThermoPro Plus • Mogućnost isporuke odmah TPS 025 • Ručka od nerđajućeg čelika HB 14-2 na čeličnoj ispuni sa ulošcima u izgledu nerđajućeg, troslojno ostakljenje: dvostruko, izolaciono staklo, spolja višeslojno sigurnosno staklo, unutra jednoslojno sigurnosno staklo, Mastercarre • U D-koeficijent do 1,4 W/‌(m²·K)* • Mogućnost isporuke odmah

TPS 015

TPS 025

TPS Plus 800

TPS Plus 810

ThermoPro Plus sa pravougaonim ostakljenjem i ramom od nerđajućeg čelika Motiv TPS Plus 800 • Ručka od nerđajućeg čelika HB 38-2 na čeličnoj ispuni • 4 pravougaona ostakljenja sa ramom od nerđajućeg čelika: trostruko izolaciono staklo, spolja višeslojno sigurnosno staklo, u sredini Float peskareno, unutra višeslojno sigurnosno staklo, prozirno • U D-koeficijent do 0,88 W/‌(m²·K)* • Mogućnost isporuke odmah Motiv TPS Plus 810 • Ručka od nerđajućeg čelika HB 38-2 na čeličnoj ispuni • 3 pravougaona ostakljenja sa pravougaonom jasnom trakom i ramom od nerđajućeg čelika: trostruko izolaciono staklo, spolja višeslojno sigurnosno staklo, u sredini Float, peskareno, unutra jednoslojno sigurnosno staklo, prozirno • U D-koeficijent do 0,96 W/‌(m²·K)* • Mogućnost isporuke odmah * U zavisnosti od veličine vrata, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

2

Jednostavno otvaranje ThermoPro Plus kućnih vrata pomoću novih komfornih brava

Komforne brave za ThermoPro Plus Višestruko zaključavanje sa otvaranjem preko daljinskog upravljača • Automatsko zaključavanje vrata prilikom zatvaranja (mehanički) • Otvaranje vrata od spolja preko daljinskog upravljača ili profilnog cilindra • Otvaranje vrata iznutra preko daljinskog upravljača, interfona, profilnog cilindra ili kvake • Deaktiviranje pogonskog otvaranja pomoću zaključavanja glavne reze preko profilnog cilindra • Mogućnost isporuke od leta 2015.

Daljinski upravljač HSE 2 BS Crna struktura sa plastičnim poklopcima

Cilindar koji se sa jedne strane otvara bez ključa sa elektronskom kontrolom pristupa • Cilindar koji se sa jedne strane otvara bez ključa na spoljnoj strani se vremenski ograničeno zabravljuje zadržavanjem transpondera • Otključavanje vrata od spolja preko okretanja cilindra • Otključavanje vrata iznutra preko cilindra koji se sa jedne strana otvara bez ključa • Mogućnost isporuke od leta 2015.

Transponder ključ

3

Aluminijumska kućna vrata ThermoSafe

Novi motivi vrata u partnerskom izgledu sa garažnim segmentnim vratima

Novi motivi ThermoSafe kućnih vrata

Model sa otvaranjem prema spolja

• 6 novih motiva sa kanalima i ostakljenjima

• Opcionalno za sve ThermoSafe motive kućnih vrata

• U partnerskom izgledu sa garažnim segmentnim vratima, M-, L- i D-kanal

• Mogućnost isporuke od leta 2015.

• Mogućnost isporuke od proleća 2015. • Za motiv 514 mogućnost isporuke od leta 2015.

4

Motiv 862

Motiv 867

Motiv 189

Motiv 871

Motiv 872

Motiv 514

5

Aluminijumska kućna vrata ThermoSafe Više komfora i poboljšana konstrukcija

  Četvorostrani dihtung graničnika   Novi, ispupčeni dihtung   Trostrani dihtung graničnika

Novi čitač otiska prsta

Dodatni treći dihtung

• Elegantno integrisan u ručki vrata

• Dodatni, ispupčeni dihtung u ramu vrata

• Opcionalno kod svih ThermoSafe kućnih vrata

• Standardno od 1.2.2015. god. kod svih ThermoSafe kućnih vrata

• Mogućnost isporuke od leta 2015.

6

Aluminijumska kućna vrata ThermoSafe / ThermoCarbon Za prostrano oblikovanje ulaza i više komfora

3 m

2 m

1 m

ThermoCarbon XXL

ThermoSafe XXL

Kućna vrata u visini prostorije

Automatska brava S5 / S7 Smart

• ThermoSafe XXL kućna vrata do visine od 2500 mm

• Sa upitom stanja kućnih vrata (zaključana ili nisu zaključana)

• ThermoCarbon XXL do visine od 3000 mm • Mogućnost isporuke od proleća 2015.

• Rukovanje i upitom stanja preko opcionalnog daljinskog upravljača HS 5 BS ili BiSecur aplikacije • Za ThermoSafe kućna vrata mogućnost isporuke odmah • Za ThermoCarbon kućna vrata mogućnost isporuke od proleća 2015.

7

Garažna segmentna vrata

Nova izrada vrata sa motivima D- i T-kanala

8

Garažna segmentna vrata LPU sa D-kanalom i T-kanalom • D-kanal u dizajnu sa 2 kanala • T-kanal u dizajnu sa 3 kanala • Površina Silkgrain u svim bojama i prema RAL standardu po želji • Četiri motiva sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika ili drveta za T-kanal • Mogućnost isporuke od leta 2015. D-kanal

T-kanal

T-kanal sa kanalima u sa ulošcima u izgledu nerđajućeg

T-kanal sa kanalima u izgledu drveta

T-kanal sa podeljenim kanalima u sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika

T-kanal sa podeljenim kanalima u izlgedu drveta

9

Garažna bočna vrata Praktična vrata za garažu

Bočna vrata NT 60 • Aluminijumska konstrukcija rama od 60 mm

Bočna vrata NT 60 za garažna segmentna vrata

• Pričvršćivanje ispune preko lajsni koje drže staklo • Standardno sa šarkama • Za garažna segmentna vrata i garažna rolo vrata RollMatic • Mogućnost isporuke od leta 2015.

Pogled iznutra

Pogled spolja

Standardne kvake

Bočna vrata NT 60 za garažna rolo vrata RollMatic

Pogled iznutra

Pogled spolja

10

Standardne kvake

Motori za kapije

Za posebne situacije ugradnje

Motor za kapije VersaMatic P • Maks. visina 2000 mm • Maks. širina 3000 mm • Maks. težina 300 kg • Maks. ugao otvaranja 120° • Stanje pripravnosti