Home & Market 2014, nr 11, s

1. G.700 3 klucze do skutecznego e-learningu / Marek Vogt-Goliasz // Home & Market 2014, nr 11, s. 92-93. E-EDUKACJA; 2. G.700 33 proc. Polek jes...
Author: Wanda Murawska
10 downloads 3 Views 875KB Size
1.

G.700

3 klucze do skutecznego e-learningu / Marek Vogt-Goliasz // Home & Market 2014, nr 11, s. 92-93. E-EDUKACJA;

2.

G.700

33 proc. Polek jest gotowych założyć własną firmę / Joanna Zielińska // Home & Market 2014, nr 11, s. 44-45. KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA;

3.

G.2583

Afryka jest większa, niż się nam wydaje / Matt Mossman // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 15-16. AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - GOSPODARKA; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO;

4.

G.2462

Agalit i próby monetarne / Andrzej Fąk // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 3(375), s. 221-223. MONETY - POLSKA; NUMIZMATYKA;

5.

F.1035

Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim / Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz // Optimum 2014, nr 1(67), s. 197-205. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO A EKOROZWÓJ; MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; 1999- );

6.

F.51

Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów : zastosowanie algorytmu Apriori / Mirosława Lasek, Marek Pęczkowski // Ekonomia 2013, nr 34, s. 67-88. EKSPLORACJA DANYCH; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE;

7.

G.113

Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy / Lesław Niemczyk // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 143-164. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KAPITAŁ INTELEKTUALNY - ASPEKT EKONOMICZNY;

8.

G.2599

Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa / Dorota Buchnowska // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 55-69.

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE - POLSKA;

9.

G.2601

Analiza prawdopodobieństw zmiany stanu procesu migracji wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem łańcuchów Markowa / Dariusz Siudak // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 81-100. PROCESY MARKOWA; MIGRACJA WARTOŚCI; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA;

10.

G.2599

Analiza przedsięwzięć informatycznych w modelach budowania wartości przedsiębiorstw : podsumowanie badań z lat 2011-2012 / Bartosz Wachnik // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 290-304. INFORMATYKA - SYSTEM - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA;

11.

G.2596

Analiza relacji między regułami i procesami biznesowymi / Wojciech Fliegner // Nauki o Zarządzaniu 2014, nr 4(17), s. 18-28. PROCESY BIZNESOWE; EKONOMIA - BADANIA;

12.

G.2583

Apostoł z Cambridge / Robert Gwiazdowski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 11. KEYNESIZM;

13.

F.51

Are bequests preceded by a will ? : evidence from Europe, US, and Australia / Anna Nicińska // Ekonomia 2013, nr 34, s. 91-108. SPADEK - PRAWO;

14.

F.1102

Autonomia w układach współpracy gospodarczej / Ewa Stańczyk-Hugiet, Aneta Surmiak // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 239-248. STRATEGIE; GRUPA KAPITAŁOWA; KOOPETYCJA;

15.

F.51

Badanie zwrotu z mobilności zawodowej w Polsce / Marcin Wroniewicz, Paweł Strawiński // Ekonomia 2013, nr 35, s. 111-135. PRACA - POLSKA; PRACA - BADANIE - POLSKA; PŁACE - BADANIE; PŁACE - POLSKA - 1989-;

16.

G.2583

Bank sprzedam, kupię, zamienię... / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 45-46. BANKI - FUZJE I PRZEJĘCIA - POLSKA; BANKI - POLSKA;

17.

G.638

Banki spółdzielcze w chmurach / Wojciech Cellary // Bank 2014, nr 11, s. 110-113. PRZETWARZANIE W CHMURZE - POLSKA; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA;

18.

G.638

Banki szukają efektywności / Dariusz Koncewicz // Bank 2014, nr 11, s. 140. MODELE BIZNESU; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA - POLSKA;

19.

F.1035

Behawioralna wartość bieżąca : nowe podejście / Krzysztof Piasecki // Optimum 2014, nr 1(67), s. 36-45. FINANSE BEHAWIORALNE; RYNEK FINANSOWY - ANALIZA;

20.

G.700

Bez współpracy nauki i biznesu nie ma rozwoju / Andrzej Malinowski // Home & Market 2014, nr 11, s. 47. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - POLSKA; BADANIA NAUKOWE - FINANSOWANIE;

21.

G.638

Bezpieczeństwo IT to wyzwanie : rozm. z Ireneuszem Medyńskim i Pawłem Żuchowskim // Bank 2014, nr 11, s. 74-75. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA - BEZPIECZEŃSTWO;

22.

G.700

Biały nosorożec / Marek Dziduszko // Home & Market 2014, nr 11, s. 90-91. COACHING; COACHING - PRACA - OCENA;

23.

G.638

Big Data/Fast Data : mamy dane klientów i nie zawahamy się ich użyć ! / Kamil Pachuta // Bank 2014, nr 11, s. 92-93. BIG DATA; ANALIZA DANYCH;

24.

G.2583

Bilansowanie chorobowego / Katarzyna Nowosielska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 31-32. CHOROBY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA - 1989-;

25.

G.1185

Biznes oparty na lojalności : [debata redakcyjna] / oprac. red. Krzysztof Ratnicyn // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 92-99. KLIENCI - LOJALNOŚĆ; KLIENCI - ZADOWOLENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI;

26.

G.700

Buduj konkurencyjność organizacji poprzez inwestowanie w potencjał przywódczy pracowników : z Katarzyną Anglart / rozm. Joanna Zielińska // Home & Market 2014, nr 11, s. 89. KADRY - ROZWÓJ; PRZYWÓDZTWO;

27.

G.2583

Calatyst party na koszt banków / Kinga Żelazek // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 38-39. CATALYST; OBLIGACJE;

28.

F.563

Charakter prawny klauzuli konkurencyjnej (art. 101 k.p.) / Artur Tomanek // Przegląd Sądowy 2014, vol. 23, nr 10, s. 36-49. KLAUZULA KONKURENCYJNA - POLSKA;

29.

G.2583

Chiny mają śledztwa, a zagranica łzy / Dexter Roberts // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 17-18. INWESTYCJE ZAGRANICZNE - CHINY;

30.

G.638

Ciuciubabka z e-złodziejem / Marcin Złoch // Bank 2014, nr 11, s. 50-51. PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; BANKOWOŚĆ - POLSKA;

31.

G.638

Co dalej z chmurą ? / Bohdan Szafrański // Bank 2014, nr 11, s. 116-117. PRZETWARZANIE W CHMURZE; BEZPIECZEŃSTWO; PRZETWARZANIE DANYCH;

32.

G.2601

Commodities' usefulness in a portfolio context : an empirical study / Radosław Kurach // Nauki o Finansach 2013, nr 3(16), s. 77-88. DYWERSYFIKACJA; INWESTYCJE - ANALIZA; EMERGING MARKETS;

33.

F.51

Comparison of alternative approaches to VaR evaluation / Marcin Łupiński // Ekonomia 2013, nr 33, s. 127-143. RYZYKO RYNKOWE; RYZYKO RYNKOWE - MODELE;

34.

G.700

Coraz częściej występujące ryzyka w transakcjach M&A i PE / Michał Kawnacki // Home & Market 2014, nr 11, s. 124-125. FUZJE; PRZEJĘCIA; OSZUSTWO; OSZUSTWO - ZAPOBIEGANIE;

35. Cybernetyczny blitzkrieg / Ewa Kadys // Bank 2014, nr 11, s. 62-64.

G.638

PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE;

36.

G.700

Cyfrowa waluta a prawo / Rafał Pierzgała // Home & Market 2014, nr 11, s. 122-123. BITCOIN;

37.

G.128

Czarny październik na rynku / Piotr Dziura // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 24-25. RYNEK FINANSOWY; GIEŁDA;

38.

G.2596

Czas jako zmienna w procesach planowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej / Jarosław Woźniczka // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 198-218. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - BADANIA; REKLAMA; SPRZEDAŻ - PROMOCJA;

39.

G.27

Czasowe zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych / Piotr Śmigielski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 10, s. 12-13. SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - POLSKA; PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA POLSKA;

40.

G.121

Czterech muszkieterów z Lubuskiego / Jerzy Witczak // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 6-7.

SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA - 1989-; WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA;

41.

G.1185

Cztery ścieżki do innowacji w modelu biznesowym / Karan Girotra, Serguei Netessine // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 100-106,108-109. MODELE BIZNESU; INNOWACJE;

42.

G.638

Czy państwo powinno pomóc zadłużonym we franku ? / Łukasz Piechowiak // Bank 2014, nr 11, s. 194-195.

KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI;

43.

G.610

Definicja przychodu należnego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych : wątpliwości praktyczne. Cz. 1 / Jarosław Sekita // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 11, s. 23-28. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PRAWO - POLSKA; PODATEK DOCHODOWY POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA - 1989-;

44.

G.638

Depozyty w dół - kredyty w górę / Paweł Minkina // Bank 2014, nr 11, s. 181-183. DEPOZYT BANKOWY - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - KREDYT - POLSKA;

45.

F.51

The determinants of life satisfaction / Dorota Cielińska, Krzysztof Olszewski // Ekonomia 2013, nr 34, s. 5-21.

SATYSFAKCJA Z ŻYCIA; SPOŁECZEŃSTWO - BADANIA - POLSKA;

46.

F.1035

Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek : analiza porównawcza i rekomendacje / Anna Sacio-Szymańska // Optimum 2014, nr 1(67), s. 128-152. GOSPODARKA - KONKURENCYJNOŚĆ; INNOWACJE A ROZWÓJ GOSPODARCZY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLITYKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

47.

G.638

Dlaczego banki inwestują w przetwarzanie w chmurze ? // Bank 2014, nr 11, s. 108-109. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; PRZETWARZANIE W CHMURZE;

48.

G.1185

Dlaczego nie udaje się podnoszenie cen / Richard Zinoecker // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 18-19. MARŻE MONOPOLISTYCZNE; CENY;

49.

G.1914

Dobre, bo (nie)polskie ? : o uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego / Dominika Maison, Tomasz Baran // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 10, s. 2-10. ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI; TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA - POLSKA - 1989-; TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA; MARKA;

50.

G.638

Dobrze poinformowany klient to mniejsze ryzyko missellingu / Jerzy Ochocki // Bank 2014, nr 11, s. 192-193.

BANCASSURANCE - POLSKA;

51.

G.2583

Dolina Krzemowa w Polsce ? / Dominika Latusek-Jurczak // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 27. PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO A POLITYKA PAŃSTWA; VENTURE CAPITAL; ANIOŁOWIE BIZNESU;

52.

G.2596

Doskonalenie potencjału intuicyjnego współczesnego menedżera / Kamila Malewska // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 83-94. INTUICJA (PSYCHOLOGIA); KIEROWNICTWO - PODEJMOWANIE DECYZJI;

53.

G.638

Dramat wynagrodzony czyli talar Marii Teresy / Przemysław Wiśniewski // Bank 2014, nr 11, s. 224-226. TALAR - HISTORIA; MONETY - HISTORIA - AUSTRIA;

54.

G.113

Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia / Maciej Lis, Iga Magda // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 121-142. PŁACE - BADANIE; ZDROWIE; PRODUKTYWNOŚĆ; STARZENIE SIĘ - ASPEKT EKONOMICZNY;

55.

G.700

Działamy kompleksowo : z Robertem Nogacki / rozm. Joanna Zielińska // Home & Market 2014, nr 11, 73.

WYWIAD GOSPODARCZY; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ;

56.

G.2599

Efektywność ekonomiczna w analizie ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa systemów informatycznych / Artur Rot // Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 4(30), s. 240-252. INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; RYZYKO - ANALIZA; RYZYKO ZARZĄDZANIE; EFEKTYWNOŚĆ;

57.

G.2596

Efektywność wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr / Katarzyna Tracz-Krupa // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 172-183. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY; PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI; KADRY - ROZWÓJ; EFEKTYWNOŚĆ;

58.

G.2599

Effectiveness of hybrid optimization methods in solving test problems and practical issues / Michał Twardochleb [et al.] // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 279-289. OPTYMALIZACJA - METODY; PODEJMOWANIE DECYZJI; BENCHMARKING;

59.

F.26

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji : wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN / Marcin Niedużak, Mateusz Pipień // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 2, s. 131-145. STOPA ZWROTU; INFORMACJA - ANALIZA; AKCJE - CENY;

60.

G.1524

Ekonomiczne następstwa zmian w strukturach ludnościowych w krajach Unii Europejskiej / Anna Majdzińska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 10, s. 48-82. DEMOGRAFIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DEMOGRAFIA - POLSKA - 1989-; LUDNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY;

61.

G.1524

Eksperymenty sondażowe w kontekście badań ewaluacyjnych / Włodzimierz Okrasa // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 10, s. 1-20. BADANIA STATYSTYCZNE; OPINIA PUBLICZNA - BADANIA; BADANIA EWALUACYJNE (PROGRAMY DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH);

62.

F.1035

Endogeniczność w rozwoju regionów/euroregionów w aspekcie europejskich wyzwań smart specialisation / Marianna Greta // Optimum 2014, nr 1(67), s. 46-57. REGIONY - ROZWÓJ; REGIONY - STRATEGIE;

63.

F.51

Enforced compatibility and control of switching costs in markets with network externalities : an experiment / Tomasz Kopczewski, Michał Krawczyk, Przemysław Kusztelak // Ekonomia 2013, nr 35, s. 45-64. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA; INNOWACJE;

64.

G.2601

Enterprise valuation using the adjusted net assets methodology : case study / Krzysztof Janas // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 3(16), s. 23-36. PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - METODOLOGIA; KAPITAŁ WŁASNY;

65.

G.638

Epopeja dowodowa / Justyna Patynowska // Bank 2014, nr 11, s. 160-161. DOWÓD TOŻSAMOŚCI;

66.

G.2583

Euro to konieczność. A Polacy sceptyczni / Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 28-30. POLSKA A EURO; POLSKA A STREFA EURO;

67.

G.2583

Euromorgana / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 44-46. POLSKA A EURO; POLSKA - GOSPODARKA;

68.

G.2599

Evolution in the fundamental areas of the business operation of Polish companies related tothe application of mobile technologies / Beata Butryn, Robert Kutera // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 70-81. PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE - POLSKA; KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI;

69.

G.570

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu : okres wyobrażeń przedoperacyjnych / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 111-117. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

70.

G.2601

Examination of the relation between pupils' results and public schools' expenditure / Marcin Będzieszak // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 3(16), s. 11-22. EDUKACJA - BADANIA - POLSKA; FINANSE LOKALNE - POLSKA;

71.

F.51

FFR level in the period 2000-2007 and the emergence of the asset price bubble on the US real estate market / Małgorzata Karaś // Ekonomia 2013, nr 33, s. 55-77. PIENIĄDZ - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.;

72.

F.1035

Finansowanie okresu przejściowego w systemie emerytalnym / Mariusz Dybał // Optimum 2014, nr 1(67), s. 58-70. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (POLSKA); OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; EMERYTURA - SYSTEM; EMERYTURA - POLSKA - 1999-;

73.

G.2583

Frankowa gorączka złota nad Wisłą / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 42-44. ZŁOTO - REZERWY; KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI;

74.

G.700

Fundusze nieruchomości wciąż w koniunkturalnej zapaści / Jarosław Jędrzyński // Home & Market 2014, nr 11, s. 84. FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI;

75.

F.51

Gender equality as the determinant of FDI flows to Central European countries / Michał Brzozowski // Ekonomia 2013, nr 33, s. 101-125. ROZWÓJ GOSPODARCZY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA;

76.

F.1102

Geometryczne modele strategii / Jacek M. Rybicki // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 193-203. STRATEGIE - MODELE; METAFORA; MYŚLENIE STRATEGICZNE;

77.

F.1035

Globalizacja : dylematy etyczne / Andrzej F. Bocian // Optimum 2014, nr 1(67), s. 3-24. GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; GLOBALIZACJA - ASPEKT SPOŁECZNY; GLOBALIZACJA - ASPEKT ETYCZNY; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W;

78.

G.1185

Globalne wyzwania stojące przed biznesem / Stanisław Krauze // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, R.1-6. RYZYKO - ZARZĄDZANIE; STRATEGIE; BIZNES; RYZYKO;

79.

G.1185

Główny składnik transformacji / Denise M. Morrison // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 28. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE;

80.

G.113

Gospodarka jako system generujący rzeczy użyteczne / Zygmunt M. Mazurkieiwcz // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 165-177. EKONOMIA - BADANIA - METODOLOGIA; RACJONALIZM; INNOWACJE; GOSPODARKA;

81.

G.2583

Hipokrates ekonomii / Witold M. Orłowski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 8. KEYNES, JOHN MAYNARD (1883-1946 ; ANG. EKONOMISTA); KEYNESIZM;

82.

F.51

Housing market cycles : a disequilibrium model and its application to the primary housing market in Warsaw / Hanna Augustyniak [et. al] // Ekonomia 2013, nr 35, s. 5-23. MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA; MIESZKANIA - POLSKA;

83.

G.2583

I weź tu, człowieku, to wydaj... / Richard Rubin // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 44-45. EMERYTURA - STANY ZJEDNOCZONE; OSZCZĘDZANIE;

84.

G.638

Idzie nowa chmura / Justyna Patynowska // Bank 2014, nr 11, s. 102-106. PRZETWARZANIE W CHMURZE; PRZETWARZANIE W CHMURZE – POLSKA

85.

F.1102

Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji / Kazimierz Krzakiewicz // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 99-110. ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA - BADANIA; MYŚLENIE SYSTEMOWE;

86.

F.1102

Implementacja strategii przywództwa kosztowego w zaopatrzeniu surowcowym na rynku mechanizacji rolnictwa : rekomendacje dla elastycznego wytwórcy / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 177-192. ELASTYCZNOŚĆ (EKONOMIA); ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; STRATEGIE MODELE; SUROWCE;

87.

G.504

Import towarów : wybrane wątpliwości w zakresie VAT / Anna Kubala // Monitor Podatkowy 2014, vol. 21, nr 11, s. 17-21. IMPORT - PODATEK; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG;

88.

F.26

Indeks wyboru liczby skupień w zbiorze danych / Jerzy Korzeniewski // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 2, s. 169-180. ANALIZA DANYCH;

89.

G.2601

Inicjatywy międzynarodowe w kierunku poprawy przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu finansowego / Alicja Brodzka // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 103-117. PRZEPŁYWY FINANSOWE; PODATEK - POLITYKA; INFORMACJA PODATKOWA; FINANSE - PRAWO;

90.

F.1035

Innowacje jako czynnik warunkujący konkurencyjność gospodarczą na przykładzie gospodarki Danii / Joanna Prystrom // Optimum 2014, nr 1(67), s. 82-101. INNOWACJE; KONKURENCYJNOŚĆ; DANIA - GOSPODARKA; GOSPODARKA KONKURENCYJNOŚĆ;

91.

G.2601

Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku / Monika Klimontowicz // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 118-129. ROZLICZENIA MOBILNE; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ; INNOWACJE;

92.

F.1035

Inwestycje alternatywne w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych / Radosław Kurach, Daniel Papla // Optimum 2014, nr 1(67), s. 71-81. INWESTYCJE ALTERNATYWNE; DYWERSYFIKACJA; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE;

93.

G.700

Inwestycje w lojalność według FMCG / Dariusz Deszczka // Home & Market 2014, nr 11, s. 98. RYNEK FMCG; KLIENCI - LOJALNOŚĆ;

94.

G.1524

Inwestycje w ochronę środowiska w 2013 r. / Milena Bancarzewska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 10, s. 39-47. ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - FINANSOWANIE - POLSKA;

95.

G.638

IT w polskich bankach / Maciej Kacprzak // Bank 2014, nr 11, s. 46. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA - POLSKA; BANKOWOŚĆ - POLSKA;

96.

G.2583

Jak kreować innowacyjny biznes ? / Bożena Lublińska-Kasprzak // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 26. PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO A POLITYKA PAŃSTWA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

97.

G.1185

Jak kultura miejska przekracza granice / Marlene Morris Towns // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 21. MIASTA; STANY ZJEDNOCZONE;

98.

G.610

Jak pozyskać zlecenia i stałych klientów, stosując marketing internetowy / oprac. i tł. Małgorzata Szewc // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 11, s. 84-89 MARKETING W INTERNECIE; KLIENCI;

99.

G.1185

Jak procesy decyzyjne usprawniają marketing / Aditya Joshi, Eduardo Giménez // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 50-56,58-59. PODEJMOWANIE DECYZJI; MARKETING;

100.

G.700

Jak się tworzy nowoczesne muzea ? / Agnieszka Bujak // Home & Market 2014, nr 11, s. 143-146. MUZEA - ASPEKT EDUKACYJNY; MUZEA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

101.

G.700

Jak wykorzystać finansowanie społecznościowe w e-commerce ? / Kacper Skoczylas // Home & Market 2014, nr 11, s. 102. HANDEL ELEKTRONICZNY; CROWDFUNDING;

102.

G.638

Jak wykorzystać potencjał mediów społecznościowych ? / Tomasz Brzostowski // Bank 2014, nr 11, s. 146-148. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; BANKI - MARKETING; BANKI A KLIENCI;

103.

G.2583

Japonia walczy z łapówkami / Bruce Einhorn, Isabel Reynolds, Tom Schoenberg // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 17-18. KORUPCJA - PRZECIWDZIAŁANIE; KORUPCJA - JAPONIA;

104.

G.700

Jeden wyjazd : wiele szkoleń / Jacek Zaborowski // Home & Market 2014, nr 11, s. 96. SZKOLENIA - EFEKTYWNOŚĆ; SZKOLENIA - ORGANIZACJA;

105.

G.638

Kanał sprzedaży produktów i usług bankowych / Janusz Grobicki // Bank 2014, nr 11, s. 34-35. SPRZEDAŻ - ORGANIZACJA; KANAŁY DYSTRYBUCJI; BANKI - USŁUGI;

106.

G.2583

Kapitał odjeżdża ekspresem / Iwona Trusewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 40-41. ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; INWESTYCJE ZAGRANICZNE - ROSJA;

107.

G.638

Karty na biurko / Kamil Majewski // Bank 2014, nr 11, s. 166-167. KARTY PŁATNICZE - POLSKA; ROZLICZENIA;

108.

G.2583

Keynes to cos więcej niż duży deficyt / Ignacy Morawski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 10. KEYNESIZM;

109.

G.1185

Kiedy zrównoważony rozwój się opłaca / Kurt Kuehn, Lynnette McIntire // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 122-130,132-133. EKOROZWÓJ; DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;

110.

G.1185

Klauzule o zakazie konkurencji szkodzą efektywności / On Amir, Orly Lobel // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 22. KLAUZULA KONKURENCYJNA;

111.

G.638

Klient plus Smartfon to przepis na sukces / Łukasz Kosuniak // Bank 2014, nr 11, s. 86. SMARTFONY;

112.

G.638

Kolejna unia ? / Jakub Michalik // Bank 2014, nr 11, s. 10-12. UNIA BANKOWA; RYNEK FINANSOWY - NADZÓR;

113.

G.1886

Kompetencje od A do Z (3) : jak stworzyć model kompetencji w organizacji ? / Sabina Nikodemska // Personel i Zarządzanie 2014, nr 11, s. 54-58. KWALIFIKACJE ZAWODOWE;

114.

G.700

Kompletny system informacji gospodarczej : z Adamem Łąckim / rozm. Joanna Zielińska // Home & Market 2014, nr 11, s. 75. BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ; INFORMACJA GOSPODARCZA - POLSKA;

115.

G.1185

Komu możesz zaufać ? / David DeSteno // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 134-136.

ZAUFANIE; PEWNOŚĆ SIEBIE; INTUICJA (PSYCHOLOGIA);

116.

G.638

Konsument świadomy to najlepszy klient : z Piotrem Czarneckim / rozm. Przemysław Barbich i Jan Osiecki // Bank 2014, nr 11, s. 168-170. EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA - 1989-; BANKI A KLIENCI;

117.

G.570

Kontakt - preudorelacja - relacja w usługach edukacyjnych / Urszula Maciejczuk-Tytus // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 24-31. MARKETING PARTNERSKI; USŁUGI; EDUKACJA;

118.

G.638

Konto legalne czy nielegalne ? / Karol Podgórski // Bank 2014, nr 11, s. 196-197. BANKI - RACHUNEK; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA;

119.

G.2529

Koszty kredytu : decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 maja 2014 r. RWA 5/2014 // Orzecznictwo w Sprawach Bankowych 2014, nr 5, s. 86-105. KOSZTY KREDYTU; KREDYT BANKOWY - PRAWO - POLSKA;

120.

G.700

Krótszy dzień pracy : eksperyment czy przyszłość ? / Piotr Michalak // Home & Market 2014, nr 11, s. 100-101. PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; PRACA - BADANIE;

121.

G.1914

Krzywa miłości do marki / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 10, s. 40-41. MARKA - BADANIA;

122.

F.1102

Kształtowanie kompetencji pracowników przez styl kierowania / Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 49-64. KWALIFIKACJE ZAWODOWE; KADRY - ZARZĄDZANIE;

123.

G.700

Kupujemy w sieci więcej niż Hiszpanie czy Niemcy / Agnieszka Stanisławska // Home & Market 2014, nr 11, s. 55-57. INTERNET - ZAKUPY; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

124.

G.700

Lata przemian za nami i przed nami / Andrzej Sugajski // Home & Market 2014, nr 11, s. 61-62,64-65. LEASING - POLSKA - 1989-;

125.

G.570

Lean manufacturing (LM) practical application in selected Polish company / Mariusz Bednarski, Aleksander Buczacki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 100-110. ODCHUDZONA PRODUKCJA; KAIZEN; KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU;

126.

G.2583

Lepiej i taniej po dobroci niż na siłę / Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 26-28. MEDIACJA - PRAWO; MEDIACJA;

127.

G.128

Lepiej zapobiegać niż leczyć / Mirosław Kachniewski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 30-31. KODEKS ETYKI; PRZEDSIĘBIORSTWO - ETYKA;

128.

G.121

Lewiatan o założeniach projektu budżetu na 2015 rok // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 14-16. BUDŻET PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; BUDŻET PAŃSTWA - PLANOWANIE;

129.

G.638

Liczą się sprawdzone formy bankowości / Jan Garlicki, Wojciech Terlikowski // Bank 2014, nr 11, s. 189-191. BANKI A KLIENCI - BADANIA - POLSKA; KLIENCI BANKÓW; KLIENCI BANKÓW OBSŁUGA; BIZNESMENI - POLSKA - 1989-;

130.

G.2599

Localisation and acquisition of knowledge in software developing organisations in the light of empirical research / Karol Chrabański // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 134-158. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - SYSTEM;

131.

G.638

Ludzka twarz banku / Adam Żółw // Bank 2014, nr 11, s. 144-145. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; BANKI A KLIENCI; BANKOWOŚĆ - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE;

132.

G.2583

Majstrowanie wajchą / Przemysław Tychnanowicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 44-45. RYNEK WALUTOWY; DŹWIGNIA FINANSOWA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA);

133.

G.113

Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce / Piotr Wdowiński // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 55-77. RYZYKO KREDYTOWE; BANKOWOŚĆ - POLSKA;

134.

G.638

Malware niegroźny klientom banku : z Ewą Pasewicz / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2014, nr 11, s. 52-53. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE;

135.

G.2138

Mała czarna z dużym kredytem i własnym serwisem / Krystyna Doliniak // Forbes 2014, nr 12, s. 142-148. KARTY PŁATNICZE - POLSKA; PRIVATE BANKING - JAKOŚĆ USŁUG; PRIVATE BANKING - POLSKA;

136.

G.2583

Małe może więcej / Piotr Mazurkiewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 25-26. HANDEL DETALICZNY - POLSKA; SKLEPY;

137.

F.26

Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej / Artur Prędki // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 2, s. 115-129. METODA DEA; PRODUKCJA - MODELE;

138.

F.1102

Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu / Marek Lisiński // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 135-147. ZARZĄDZANIE - METODOLOGIA; NAUKA - METODOLOGIA;

139.

G.2601

Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych / Jerzy Kitowski // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 71-80. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE;

140.

G.2599

Metodyczne aspekty wdrażania systemów wspomagających pracę grupową w przedsiębiorstwie / Radosław Wójtowicz // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 305-319. PRACA ZESPOŁOWA; INFORMATYKA - SYSTEM;

141.

F.1102

Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowywania rozpraw na stopnie naukowe : powrót do korzeni / Zofia Mikołajczyk // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 149-166. NAUKA - METODOLOGIA; BADANIA NAUKOWE; DYSERTACJE I ROZPRAWY AKADEMICKIE; ETYKA;

142.

G.1185

Między technologią informacyjną a marketingiem / Scott Brinker, Laura McLellan // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 72-76,78-79. MARKETING - 1989-; NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE; TECHNOLOGIE; KIEROWNICTWO;

143.

G.638

Mity dwuskładnikowego uwierzytelniania : opowieść o historycznych zabezpieczeniach / Marcin Spychała // Bank 2014, nr 11, s. 54-55. UWIERZYTELNIANIE (BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH); BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMATYKA - ZAGADNIENIA;

144.

G.2599

A model of transition from quality management systems knowledge management systems in software developing organizations / Karol Chrabański // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 115-133. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - SYSTEM;

145.

G.113

Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi / Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 5-26.

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE; WŁASNOŚĆ PUBLICZNA; NADZÓR KORPORACYJNY; SYSTEMY GOSPODARCZE;

146.

G.2599

Modelling of a computer integrated manufacturing and management system as a tool of organization improvement / Józef B. Lewoc [et al.] // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 226-239. PRODUKCJA - ZARZĄDZANIE; SYSTEMY INFORMACYJNE ZARZĄDZANIA; SYMULACJA KOMPUTEROWA;

147.

F.51

Modelowanie i prognozowanie zmienności przy użyciu modeli opartych o zakres wahań / Tomasz Skoczylas // Ekonomia 2013, nr 35, s. 65-81. GARCH (MODELE); PROGNOZOWANIE;

148.

G.2583

Monetarna agresja Japonii / Hubert Kozieł // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 46-47. PIENIĄDZ - POLITYKA - JAPONIA; JEN;

149.

G.2601

Multi-factor models for carbon risk measurement in Polish enterprises in the energy market / José Raymundo Serrano Marin // Nauki o Finansach 2013, nr 3(16), s. 89-100. WĘGIEL - PRODUKCJA I HANDEL; ENERGETYKA - RYNEK - POLSKA; SPÓŁKA PUBLICZNA - BADANIA - POLSKA;

150.

G.2583

Nabici w opcje płacą dwa razy / Eliza Olczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 30-31. OPCJE WALUTOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KOSZTY;

151.

G.2583

Nadchodzi Rok Niedźwiedzia ? / Dexter Roberts // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 12-13. CHINY - GOSPODARKA - 2000-; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE;

152.

G.2583

Nadeszła epoka internetu rzeczy / Volkmar Denner // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 29. INTERNET - ZAGADNIENIA; INTERNET - STOSOWANIE;

153.

G.113

Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo / Jan Sulmicki // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 101-119. DŁUGI PUBLICZNE - KRAJE ROZWINIĘTE; AGENCJE RATINGOWE; KRAJE ROZWINIĘTE - GOSPODARKA;

154.

G.128

Nadużycia w spółce : można z tym walczyć / Aleksandra Stępniewska // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 33. PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE;

155.

G.2583

Najlepszy człowiek na nasze czasy / Peter Coy // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 6-11. KEYNES, JOHN MAYNARD (1883-1946 ; ANG. EKONOMISTA); KEYNESIZM; KRYZYS GOSPODARCZY (1929); KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.;

156.

G.700

Najskuteczniejsze narzędzia / Małgorzata Zassowska // Home & Market 2014, nr 11, s. 78. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE;

157.

G.638

Nasze drogie pieniądze / Jacek Ziółkowski // Bank 2014, nr 11, s. 158-159. GOTÓWKA - ZARZĄDZANIE; BANKI - KOSZTY;

158.

G.2583

Nie ma już miejsca na szaleństwa i wybryki : z Leszkiem Niemyckim / rozm. Cezary Szymanek // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 6-11. BANKOWOŚĆ - POLSKA; BANKOWOŚĆ - PROGNOZOWANIE; TESTY SKRAJNYCH WARUNKÓW;

159.

G.1185

Nie tylko start-upy potrafią się dzielić / Rachel Botsman // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 15-17. PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA;

160.

G.27

Niebezpieczna w skutkach ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przed organami władzy publicznej / Beata Rogalska // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 10, s. 65-67. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - OCHRONA - POLSKA; TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA;

161.

G.128

Niedźwiedzie przebudzenie ? : nie, dopóki banki centralne nucą kołysankę / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 26-29. EURO A DOLAR AMERYKAŃSKI; EURO-STREFA - GOSPODARKA;

162.

G.128

"Niezależne wykonanie obowiązków informacyjnych " - w praktyce / Piotr Rybicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 41. SPRAWOZDANIA FINANSOWE; INFORMACJA;

163.

G.1185

Nowa machina marketingowa / Marc de Swaan Arons, Frank van den Driest, Keith Weed // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 38-49. MARKETING - ANALIZA; KLIENCI - BADANIE; MARKA;

164.

G.700

Nowe firmy : pojawiają się i znikają / Marek Siudaj // Home & Market 2014, nr 11, s. 46-47. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - POLSKA;

165.

G.1185

Nowe oblicza mobilności / Ewa Hajduk-Kasprowicz, Szymon Chelmer // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, S.1-4. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE;

166.

G.2583

Nowe szanse dla sektora B+R / Leszek Rafalski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 28. INNOWACJE - FINANSOWANIE; INNOWACJE - POLSKA; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - POLSKA;

167.

G.638

Nowe zarządzanie ryzykiem płynności : z Robertem Wiśniewskim / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2014, nr 11, s. 14-15. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - RYZYKO; RYZYKO - ZARZĄDZANIE;

168.

G.1185

Nowe źródło wiedzy marketingowej / Olaf Krynicki // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 78-79. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE; MARKETING - 1989-;

169.

G.638

Nowoczesna i bezpieczna przyszłość : rozm. z Krzysztofem Pietraszkiewiczem / Bank 2014, nr 11, s. 28-29. PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE - ZAPOBIEGANIE; INTERCHANGE FEE; BANKI POLSKA;

170.

G.638

Nowoczesne oszczędzanie / Adam Kołodziej // Bank 2014, nr 11, s. 132-134. OPTYMALIZACJA; PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; TECHNOLOGIE;

171.

G.27

Nowy model opodatkowania nieruchomości i jego potencjalne skutki dla Polski / Piotr Zyśk // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 10, s. 60-61. NIERUCHOMOŚCI - OPŁATY I PODATKI - POLSKA;

172.

G.638

Nowy wymiar mobilnej pracy / Artur Król // Bank 2014, nr 11, s. 118-120. BYOD; PRACA - BADANIE - POLSKA;

173.

G.638

O czym szumią maszyny ? / Joanna Brzeska // Bank 2014, nr 11, s. 142-143. PRZETWARZANIE W CHMURZE - ZAGADNIENIA; INTERNET - STOSOWANIE;

174.

F.563

O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu. Cz. 1 / Krzysztof Gołębiowski // Przegląd Sądowy 2014, vol. 23, nr 10, s. 78-93.

KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA;

175.

F.1102

O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych / Wojciech Czakon // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 27-35. STOSUNKI MIĘDZY ORGANIZACJAMI;

176.

F.26

O pewnej wersji twierdzenia o magistrali w gospodarce Gale’a ze zmienną technologią / Emil Panek // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 2, s. 105-114. EKONOMIA MATEMATYCZNA; CENY A GOSPODARKA; EKONOMIA - BADANIA; CENY - BADANIE;

177.

G.1524

Obciążenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikające z substytucji dóbr / Jacek Białek // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 10, s. 30-38. CENY - WSKAŹNIKI; TOWARY - CENY; CENY - BADANIE - POLSKA;

178.

G.2583

Obligacje USA na cenzurowanym / Anchalee Worrachate, Susanne Walker // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 48,50. OBLIGACJE PAŃSTWOWE - STANY ZJEDNOCZONE; RYNEK FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE;

179.

G.700

Obsługa prawna dla małych firm / Paweł Buszkiewicz // Home & Market 2014, nr 11, s. 127-128. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; POMOC PRAWNA - POLSKA;

180.

G.638

Od Big Data po MDM / Artur Król // Bank 2014, nr 11, s. 88-91. BIG DATA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; INFORMATYKA - STOSOWANIE; INFORMACJA - ASPEKT EKONOMICZNY;

181.

G.2599

Od immunologii do modelowania, przetwarzania i analiz danych / Mirosława Lasek, Witold Lasek, Marek Pęczkowski // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 196-225. PRZETWARZANIE DANYCH; ANALIZA DANYCH; ALGORYTMY;

182.

G.2583

Od nowego roku łatwiej założyć spółkę // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 33. SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA;

183.

G.638

Oddział przyszłości, czy przyszłość bankowości / Andrzej Jabłoński // Bank 2014, nr 11, s. 30-32. BANKI - ODDZIAŁY - BADANIE; BANKI A KLIENCI; BANKOWOŚĆ;

184.

G.1185

Odkryj tajemnice relacji z klientami / Jill Avery, Susan Fournier, John Wittenbraker // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 60-68,70-71. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI;

185.

G.638

Okrągły stół banków i funduszy poręczeniowych / Arkadiusz Lewicki // Bank 2014, nr 1, s. 200-201. PORĘCZENIE;

186.

G.638

Omnichannel : niech bank mówi jednym głosem / Wawrzyniec Hyska // Bank 2014, nr 11, s. 36. BANKI - ODDZIAŁY; BANKI A KLIENCI;

187.

G.2599

Ontologia : próba usystematyzowania pojęć / Wojciech Grzelak // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 159-168. ONTOLOGIA;

188.

G.2599

Ontology of input validation attack patterns on web applications / Adio Akinwale [et. al] // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 11-23. ONTOLOGIA; APLIKACJE INTERNETOWE; INTERNET - BEZPIECZEŃSTWO;

189.

G.638

Opłacalny sposób na zmniejszenie przestojów i zapewnienie ciągłego funkcjonowania instytucji finansowych // Bank 2014, nr 11, s. 136-137. KLIENCI - LOJALNOŚĆ; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA); PRZETWARZANIE DANYCH;

190.

G.1185

Optymalny wskaźnik rotacji rady nadzorczej / George M. Anderson, David Chun // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 20. NADZÓR KORPORACYJNY; KADRY - ROTACJA;

191.

G.121

Optymistyczne prognoza Deloitte / M. Mak // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 20. EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA - 21 W; UNIA EUROPEJSKA GOSPODARKA; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE;

192.

G.1185

Organizacja pracy na miarę czasu / Grzegorz Wachowicz // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 48-49. PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; PRACA - ORGANIZACJA; SONĪ KABUSHIKI KAISHA;

193.

F.1102

Orientacja strategiczna przedsiębiorstw z sektora MSP w świetle badań / Agnieszka Sopińska // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 217-227. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - STRATEGIE; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - BADANIE;

194.

G.700

Oszczędzanie na mieszkanie / Marcin Jańczuk // Home & Market 2014, nr 11, s. 140. MIESZKANIA - POLSKA; MIESZKANIA - CENY - POLSKA;

195.

G.2599

Outsourcing wiedzy akceleratorem zmian w kierunku odnowy przedsiębiorstwa / Małgorzata Sobińska, Jakub Mierzyński // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 253-266. OUTSOURCING; ZARZĄDZANIE ZMIANAMI; PRZEDSIĘBIORSTWO; ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ; MARKETING WEWNĘTRZNY;

196.

G.638

Pasywny dom w zasięgu ręki / Kamil Czajka // Bank 2014, nr 11, s. 186-188. BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE - POLSKA - 1989-;

197.

G.2462

Pieniądz na Górnych Łużycach w okresie brakteatowym (ok. 1150-1319). Cz. 1 / Tadeusz Szczurek // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 3(375), s. 173-196. MONETY - HISTORIA - POLSKA; MONETY ŚREDNIOWIECZNE;

198.

G.638

Pieniądz ze ściany / Marcin Złoch // Bank 2014, nr 11, s. 149. BANKOMATY; GOTÓWKA - ZARZĄDZANIE;

199.

G.1185

Pięć wymiarów przywództwa : Dave Ulrich / w rozm. z Pawłem Motylem // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 12-14. PRZYWÓDZTWO; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

200.

G.478

Płeć jako jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu wyznaczających zakres podmiotowy dyskryminacji / Helena Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 10, s. 22-28. DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU; DYSKRYMINACJA SEKSUALNA;

201.

G.700

Po krótkim spowolnieniu wzrost PKB przyspieszy / Magdalena Polan // Home & Market 2014, nr 11, s. 53. PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA - 2004-;

202.

F.1102

Pojęcie „organizacja” w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) / Jerzy Kisielnicki // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 75-85. ANALIZA SYSTEMÓW; ORGANIZACJA; INFORMATYKA; PARADYGMATY (NAUKI SPOŁECZNE); SYNERGIA;

203.

G.638

Polacy polubili przelewy natychmiastowe // Bank 2014, nr 11, s. 202-203. SYSTEM ELIXIR; ROZLICZENIA GOTÓWKOWE;

204.

F.51

Polish and Swedish fiscal policy in the years 1772-1792 : a short-run analysis / Piotr Koryś, Maciej Tymiński // Ekonomia 2013, nr 33, s. 79-99. NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - EUROPA; POLITYKA FISKALNA - POLSKA; POLITYKA FISKALNA - SZWECJA;

205.

G.700

Polityka senioralna, czyli mało optymistyczne perspektywy dla Polski / Zenon Wasilewski. // Home & Market 2014, nr 11, s. 54. DEMOGRAFIA - POLSKA - 1989-; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - POLSKA;

206.

F.1102

Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość strategiczna / Monika Kulikowska-Pawlak, Mariusz Bratnicki // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 111-121. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ZAGADNIENIA; ORGANIZACJA - BADANIA;

207.

G.700

Polscy eksporterzy ponoszą straty na Zachodzie / Grzegorz Błachnio // Home & Market 2014, nr 11, s. 48-50. EKSPORT - POLSKA - 1989-; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

208.

G.638

Polski lobbing w UE / Stanisław Brzeg-Wieluński // Bank 2014, nr 11, s. 16-18. LOBBING POLSKI - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA;

209.

G.638

Polskie banki na celowniku hakerów / Michał Rosiak // Bank 2014, nr 11, s. 66-67.

PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; BANKI - POLSKA;

210.

G.700

Polskie firmy mają problem z odzyskiwaniem należności od zagranicznych kontrahentów / Szymon Wiliński // Home & Market 2014, nr 11, s. 130.

HANDEL - ROZLICZENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA;

211.

G.638

Ponieważ klienci nigdy nie czekają / Piotr Zacharek // Bank 2014, nr 11, s. 72. KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; BANKI A KLIENCI; INFORMATYKA;

212.

F.1102

Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji / Wojciech Dyduch, Katarzyna Bratnicka // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 65-74. KAPITAŁ SPOŁECZNY; ORGANIZACJA - 1989-; KREATYWNOŚĆ; EFEKTYWNOŚĆ;

213.

G.2601

Position of the Warsaw Stock Exchange compared to the LSE Group and CEESEG (the first decade of the 21st century - selected parameters) / Urszula Banaszczak-Soroka // Nauki o Finansach 2013, nr 3(16), s. 51-63. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - EUROPA; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA;

214.

G.1914

Postrzeganie kultury kraju partnera a zachowanie polskich przedsiębiorstw podczas współpracy z kontrahentami z Chin i Niemiec / Lidia Danik // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 10, s. 19-26. KULTURA NARODOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA;

215.

F.51

Pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych : wspierać edukację czy przeciwdziałać przestępczości ? / Magdalena Smyk, Joanna Tyrowicz // Ekonomia 2013, nr 35, s. 83-110. NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE; WZROST GOSPODARCZY; EDUKACJA; INWESTYCJE; PRZESTĘPCZOŚĆ;

216.

F.1102

Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych / Maciej Zastempowski // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 303-311. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE - POLSKA; INNOWACYJNOŚĆ (EKONOMIA) - OCENA;

217.

G.570

Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw / Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 69-82. BEZROBOCIE - POLSKA - 1989-; BEZROBOCIE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA 1989-; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA;

218.

G.2583

Pozwólmy działać bankom centralnym / Jakub Borowski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 9. KEYNESIZM; GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W;

219.

G.128

Praktyczne przykłady nadużyć i ich skutków / Mariusz Witalis, Jakub Kraszkiewicz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 34-35.

FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE;

220.

G.700

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy / Marek Siudaj // Home & Market 2014, nr 11, s. 126. ORDYNACJA PODATKOWA - POLSKA;

221.

G.638

Prepaid : niewykorzystany potencjał / Bogdan Szatkowski // Bank 2014, nr 11, s. 206-207. KARTY PŁATNICZE;

222.

F.1035

Prezentacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz dynamiki ich zmian za pomocą skierowanych liczb rozmytych / Dariusz Kacprzak // Optimum 2014, nr 1(67), s. 184-196. DOBRA KONSUMPCYJNE - CENY - MODELE; DOBRA KONSUMPCYJNE - CENY; CENY - BADANIE;

223.

G.419

Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a prawo Unii Europejskiej / Rafał Adamus // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, vol. 67, nr 10, s. 2-11. UPADŁOŚĆ - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; UPADŁOŚĆ - PRAWO; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO REORGANIZACJA;

224.

G.610

Procedury i metody badania sprawozdań finansowych oraz ich skuteczność / Michał Folcik // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 11, s. 71-79. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE;

224.

G.2601

Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych / Marek Dylewski // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 11-21. SAMORZĄD TERYTORIALNY; GOSPODARKA KOMUNALNA - POLSKA; GOSPODARKA KOMUNALNA - ZARZĄDZANIE;

225.

G.128

Promocja na bogato... dla banku / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 10-12. BANKI - PROMOCJA; BANKI - REKLAMA;

226.

G.638

Prywatny smartfon w firmowej sieci / Jacek Matwiejczyk // Bank 2014, nr 11, s. 122-124. BYOD;

227.

G.113

Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego / Witold Małecki // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 27-54. BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; CYKL KONDRATIEWA; BANKOWOŚĆ - REFORMA;

228.

G.121

Przedsiębiorcy w Niemczech o osłabieniu koniunktury // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 27. KONIUNKTURA GOSPODARCZA - NIEMCY, REP. FEDERALNA; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - NIEMCY, REP. FEDERALNA;

229.

F.51

R&D offshoring to emerging economies : can Poland compete? / Tomasz Mroczkowski // Ekonomia 2013, nr 33, s. 9-30. OFFSHORING; INNOWACJE;

230.

G.2523

Rachunek kosztów szyty na miarę potrzeb przedsiębiorstwa. Cz. 2, Studium przypadków / Anita Głowacka // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 11, s. 42-47. RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ; PRZEDSIĘBIORSTWO - RACHUNKOWOŚĆ; KOSZTY;

231.

F.1102

Ramowa koncepcja badań w projektowaniu systemów zarządzania procesowego / Adam Stabryła // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 229-238. PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; PROJEKTOWANIE;

232.

G.2601

RAROC as a credit risk appoach / Piotr Stanisław Chłopek // Nauki o Finansach 2013, nr 3(16), s. 64-76. RYZYKO KREDYTOWE - ZARZĄDZANIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE;

233.

G.2583

Reklamowy ból głowy / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 51. REKLAMA; KREDYT;

234.

G.638

Rekomendacja U nie narzuca modelu dystrybucji bancassurance : z Pawłem Sawickim / rozm. Karol Materna // Bank 2014, nr 11, s. 172-173. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; BANCASSURANCE - POLSKA;

235.

G.504

Relacje postępowania podatkowego i kontroli podatkowej w świetle orzecznictwa / Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski // Monitor Podatkowy 2014, vol. 21, nr 11, s. 22-26. PODATEK - KONTROLA; PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE;

236.

G.2583

Renesans popularności / Olga Kharif // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 43-44. BITCOIN;

237.

G.128

Rewolucja odwołana : WIG20 zostaje / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 14-17. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA) - INDEKSY;

238.

G.638

Rewolucja w ciemno / Krzysztof Maciejewski // Bank 2014, nr 11, s. 164-165. INTERCHANGE FEE;

239.

F.1102

Rola narzędzi doskonalenia procesów w budowaniu relacji w łańcuchu dostaw / Maciej Urbaniak // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 259-268. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; OPTYMALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO OTOCZENIE;

240.

G.478

Rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej. Cz. 1 / Zdzisław Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 10, s. 18-21. KONFLIKT; SPÓŁKA - PRAWO; PRACODAWCY - PRAWO - POLSKA;

241.

G.700

Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu ryzykiem / Słowamir Szarek // Home & Market 2014, nr 11, s. 72. WYWIAD GOSPODARCZY; RYZYKO - ZARZĄDZANIE;

242.

G.2583

Rosja w mocnych objęciach Chin / Henry Meyer, Jewgienija Pismiennaja // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 44, s. 10-12. ROSJA A CHINY; ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; IMPORT;

243.

F.1102

Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmaty nauk ekonomicznych / Jerzy Niemczyk // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 167-175. NAUKA - METODOLOGIA; BADANIA NAUKOWE - METODY; PARADYGMATY (NAUKI SPOŁECZNE);

244.

G.700

RPP chce uniknąć polityki prawie zerowych stóp procentowych / Arkadiusz Krześniak // Home & Market 2014, nr 11, s. 83. STOPA PROCENTOWA - POLSKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA;

245.

G.121

Samorząd jak firma / Dariusz Rosati // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 5. SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA - 1989-; PROMOCJA;

246.

G.2583

Samorządowe wyzwanie : utrzymać wieś, a pieniądze... / Anna Cieślak-Wróblewska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 28-31. WYBORY LOKALNE - POLSKA - 1989-; SAMORZĄD POWIATOWY - POLSKA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA - 1989-;

247.

G.2583

Sąd nad polisami z funduszem / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 40-42. POSTĘPOWANIE GRUPOWE; BANKI - PRAWO - POLSKA;

248.

G.478

Sąd Najwyższy i jego funkcje w polskim systemie sądowniczym / Walerian Sanetra // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 10, s. 2-10. SĄD NAJWYŻSZY - POLSKA; SĄDOWNICTWO;

249.

G.1886

Siła nawyków w zarządzaniu zmianą / Agnieszka Kozak // Personel i Zarządzanie 2014, nr 11, s. 40-43. KADRY - PSYCHOLOGIA; ZARZĄDZANIE ZMIANAMI - ZAGADNIENIA;

250.

G.1914

Skłonność konsumentów do płacenia wyższej ceny za innowacyjne produkty żywnościowe w kontekście metodologii WTP / Marta Sajkowska, Krystyna Gutkowska, Sylwia Żakowska-Biemans // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 10, s. 27-32. KONSUMENCI - BADANIA - POLSKA - 1989-; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; CENY;

251.

G.638

Służebność edukacji wobec społeczeństwa : z Tomaszem Szapiro / rozm. Przemysław Barbich i Jan Osiecki // Bank 2014, nr 11, s. 177. EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA - 1989-;

252.

G.2599

Social business : a conceptual framework / Dorota Buchnowska // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 44-54. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; BIZNES;

253.

F.51

Spatial prediction models for real estate market analysis / Krzysztof Chrostek, Katarzyna Kopczewska // Ekonomia 2013, nr 35, s. 25-43. CENY - BADANIE - POLSKA; MIESZKANIA - CENY - BADANIE - POLSKA - 1989-; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA;

254.

G.638

Specyfika zarządzania ryzykiem informatycznym w działalności bankowej // Bank 2014, nr 11, s. 68-69. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; INFORMATYKA - RYZYKO - ZARZĄDZANIE;

255.

F.1102

Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia / Elżbieta Urbanowska-Sojkin // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 269-280. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA;

256.

G.2583

Spółki wiecznie rosnące / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 42-43. GIEŁDA - JAPONIA; GIEŁDA - STANY ZJEDNOCZONE;

257.

G.2583

Stawka większa niż samorząd / Eliza Olczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 32,34. WYBORY LOKALNE - POLSKA - 1989-;

258.

G.2583

Stopy spadły : ruszyła refinansowa lawina / Prashant Gopal // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 45. KREDYT HIPOTECZNY - STANY ZJEDNOCZONE;

259.

G.700

Stopy w dół, prowizje w górę. Kredytobiorcy nie zaoszczędza tyle, ile by mogli / Jacek Kasperczyk // Home & Market 2014, nr 11, s. 86. KREDYT BANKOWY - POLSKA - 1989-; BANKI - OPŁATY;

260.

G.121

Strefa euro - szansa czy zagrożenie ? / Marek Belka // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 1,8-10. POLSKA A EURO; EURO - WPROWADZENIE;

261.

F.51

Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro / Kamil Kotliński, Rafał Warżała // Ekonomia 2013, nr 34, s. 49-64. CYKL KONIUNKTURALNY - 21 W; PIENIĄDZ - POLITYKA; EURO-STREFA;

262.

G.570

Synektyczny wymiar domeny jakości wizualnej / Katarzyna Kołomańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 32-43. KREATYWNOŚĆ; WIZUALIZACJA; ZARZĄDZANIE; JAKOŚĆ;

263.

F.1102

System zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej : perspektywa zarządzania projektami / Jan W. Wiktor // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 281-290. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; EDUKACJA - JAKOŚĆ - SYSTEM; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA;

264.

G.638

Systemy monetarne w czasach Jezusa / Paweł Szuppe // Bank 2014, nr 11, s. 223. PIENIĄDZ - SYSTEM; PIENIĄDZ - HISTORIA - DO 5 W;

265.

G.570

Szacowanie i ocena ryzyka projektów inwestycyjnych / Iwona Pisz, Iwona Łapuńka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 44-59. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; ZBIORY ROZMYTE;

266.

G.638

Szkoła w pracy / Marcin Podleśny // Bank 2014, nr 11, s. 178-180. KADRY - KSZTAŁCENIE; E-EDUKACJA - POLSKA;

267.

G.638

Światowa kariera multiscreeningu / Andrzej Ostrowski // Bank 2014, nr 11, s. 80-82. TELEWIZJA; REKLAMA TELEWIZYJNA; SMARTFONY; TELEFONIA KOMÓRKOWA;

268.

G.1916

Tajemnice prawnie chronione : tajemnica negocjacji / Piotr Chrobot // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 20, s. 1109-1112. PRAWO - NEGOCJACJE; NEGOCJACJE;

269.

G.2583

Takie jest życie... / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 46, s. 46-47. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE - POLSKA;

270.

F.26

Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych / Michał Bernard Pietrzak // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 2, s. 181-201. TAKSONOMIA NUMERYCZNA; EKONOMETRIA PRZESTRZENNA;

271.

G.1914

Targi rynku nieruchomości handlowych jako miejsce budowy lojalności relacyjnej / Dariusz Siemieniako, Marcin Gębarowski // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 10, s. 33-39. TARGI; OBIEKTY HANDLOWE;

272.

G.2601

Taxation and its effect on foreign direct investments : the case of Romania / Ioan-Alin Nistor, Dragoş Pӑun // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 3(16), s. 37-47. INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - RUMUNIA; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - PODATKI; PODATEK DOCHODOWY A INWESTYCJE;

273.

G.638

Technologiczna szklana kula / Igor Lagenda // Bank 2014, nr 11, s. 94-96. BUSINESS INTELLIGENCE; BIG DATA;

274.

G.638

Technologiczny skok w przyszłość / Jacek Matwiejczyk // Bank 2014, nr 11, s. 40-42. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; BIG DATA; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE;

275.

G.2599

Technologie semantyczne w zarządzaniu platformą otwartych innowacji / Dorota Jelonek, Ilona Pawełoszek // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 169-180. INNOWACJE - ZARZĄDZANIE; SEMIOTYKA I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU;

276.

G.2462

Tematyka marynistyczna na banknotach polskich z lat 1944-1990. Cz. 1 / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 2(374), s. 133-147. PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA;

277.

G.2462

Tematyka marynistyczna na banknotach polskich z lat 1944-1990. Cz. 2 / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 3(375), s. 207-220. PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA;

278.

G.2599

Text mining in practice : exploring patterns in text collections of remote work job offers / Karolina Kuligowska, Mirosława Lasek // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 181-195. EKSPLORACJA DANYCH; TELEPRACA;

279.

F.51

To rent or to buy : analysis of housing tenure choice determined by housing policy / Hanna Augustyniat [et al.] // Ekonomia 2013, nr 33, s. 31-54. MIESZKANIA - POLITYKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

280.

G.2596

Toksyczne opcje walutowe : negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008 / Michał Jankowski // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 29-44. OPCJE WALUTOWE; RYZYKO WALUTOWE; INSTRUMENTY POCHODNE;

281.

G.700

Tradycyjne szkolenie czy gra ? / Agnieszka Karolak // Home & Market 2014, nr 11, s. 94-95. SZKOLENIA; SZKOLENIA - METODY; SZKOLENIA - EFEKTYWNOŚĆ;

282.

G.2583

Trampolina dla innowatorów / Jan Jęczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 30-31. INNOWACJE - FINANSOWANIE; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; INNOWACJE POLSKA;

283.

G.638

Transakcje po polsku / Mateusz Malinowski // Bank 2014, nr 11, s. 152-156. ROZLICZENIA; BANKI - USŁUGI;

284.

G.1886

Transfery wewnętrzne w mBanku / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie 2014, nr 11, s. 48-52. BANKI - KADRY - ZARZĄDZANIE; MBANK;

285.

G.1886

Transformacja funkcji HR w firmie RBS Polska / Anna Bilska-Kublik, Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie 2014, nr 11, s. 34-38. BANKI - KADRY - ZARZĄDZANIE;

286.

G.638

Trofiejny internet / Igor Lagenda // Bank 2014, nr 11, s. 56-59. PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE - ZAPOBIEGANIE; INTERNET - ZAGROŻENIA;

287.

G.638

Tusk dla Europy / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2014, nr 11, s. 216-219. RADA EUROPEJSKA; UNIA EUROPEJSKA - OPINIA PUBLICZNA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.;

288.

G.128

Tworzenie kodeksów etycznych w spółce giełdowej / Zuzanna Dobrowolska // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 32.

KODEKS ETYKI; SPÓŁKA PUBLICZNA;

289.

G.2596

Uczciwość cen : etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwie / Paweł Waniowski // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 184-197. CENY - BADANIE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - CENY (POLITYKA, USTALANIE);

290.

G.638

Uczyć trzeba się od najlepszych : rozm. Michaelem Fuchsem // Bank 2014, nr 11, s. 44-45. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA - BEZPIECZEŃSTWO; BIG DATA;

291.

G.2601

Udział mniejszości jako element kreowania skonsolidowanego wyniku finansowego / Piotr Luty // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 63-70. GRUPA KAPITAŁOWA - BADANIA - POLSKA; WYNIK FINANSOWY; KONSOLIDACJA FINANSOWA;

292.

G.128

Umowa o prace : wypowiedzenie czy "za porozumieniem" stron / Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 39-40. PRACA - PRAWO - POLSKA; KADRY - ZWOLNIENIA - PRAWO - POLSKA;

293. Unijny kapitał dla ryzyka / Ewa Krawiec // Bank 2014, nr 11, s. 198-199.

G.638

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; VENTURE CAPITAL;

294.

G.2599

A universal model of knowledge conflict resolving using consensus methods in multiagent decision support systems / Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes, Kamal Matouk // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 82-90. PODEJMOWANIE DECYZJI; PODEJMOWANIE DECYZJI - METODY;

295.

G.638

Upadłość za Odrą : z Arturem Bunkiem / rozm. Stanisław Brzeg-Wieluński // Bank 2014, nr 11, s. 210-212. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWO - NIEMCY, REP. FEDERALNA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

296.

G.2583

Uśpiony dinozaur / Piotr Mazurkiewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 21-22. SPÓŁDZIELCZOŚĆ SPOŻYWCÓW - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSKA;

297.

G.2583

Utoniemy w kasie / Artur Osiecki // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 31-32. PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA;

298.

F.26

Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym / Jacek Szanduła // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 2, s. 147-167. NORMALIZACJA;

299.

F.1102

Uwarunkowania rozwoju strategicznego zarządzania projektami w organizacji / Janusz Marek Lichtarski, Marek Wąsowicz // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 123-134. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE;

300.

G.1185

Uważaj na modne koncepcje / Julian Birkinshaw // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 112-118,120-121. ZARZĄDZANIE - INNOWACJE; ZARZĄDZANIE - MODELE;

301.

G.128

Vanguard : czterdziestoletni gigant z Main Street / Tomasz Miziołek // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 18-20. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - STANY ZJEDNOCZONE;

302.

G.128

Venture Capital to więcej niż kapitał : z Danielem Kawoń / rozm. Agnieszka Nowicka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 22-23. VENTURE CAPITAL - POLSKA;

303.

G.700

W poszukiwaniu inwestycyjnych szans Europy / Uwe Zoellner // Home & Market 2014, nr 11, s. 81. AKCJE - RYNEK - EUROPA;

304.

F.1102

W poszukiwaniu oryginalności teorii : wybrane sposoby / Janusz Strużyna // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 249-258. ORGANIZACJA - TEORIA; ZARZĄDZANIE - TEORIA; DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA;

305.

G.2583

Walka o nowe inwestycje / Bruce Einhorm, współpraca Unni Krishnan, Bibhudatta Pradhan // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 14-15. INDIE - GOSPODARKA - 21 W; CHINY - GOSPODARKA - 2000-; INWESTYCJE ZAGRANICZNE;

306.

G.121

Warszawskie indeksy w światowej czołówce / Roman Przesnyski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 9-10, s. 18-19. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - INDEKSY;

307.

G.2601

Wartość w zrównoważonym rozwoju / Tomasz Garbusiewicz, Wiesława PrzybylskaKapuścińska // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 55-62. EKOROZWÓJ; WARTOŚĆ;

308.

G.2523

Wdrażanie i stosowanie controllingu w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym : studium przypadku. [Cz. 2] / Przemysław Wypijewski // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 11, s. 11-19. CONTROLLING; PRZEDSIĘBIORSTWO - CONTROLLING; PRODUKCJA;

309.

G.128

Wezwanie. Przedłużenie terminu zapisów / Piotr M. Szelenbaum, Paweł Wajda // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 36-38. INSTRUMENTY FINANSOWE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; AKCJE PRAWO - POLSKA;

310.

F.1035

Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005–2011 / Ewa Piotrowska, Ewa Roszkowska // Optimum 2014, nr 1(67), s. 153-183. INNOWACJE - POLSKA; INNOWACJE - FINANSOWANIE; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

311.

G.570

Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych / Agata Pierścieniak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 90-99. ORGANIZACJA - 1989-; ORGANIZACJA - BADANIA;

312.

G.2601

Wirtualna waluta Bitcoin z perspektywy oferentów internatowych : analiza wstępna / Michał Polasik, Anna Piotrowska, Radosław Kotkowski // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 130-143.

BITCOIN; HANDEL ELEKTRONICZNY; HANDEL ELEKTRONICZNY - ROZLICZENIA;

313.

G.2583

Władza, którą z bliska widać / Jarosław Flis // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 33. WYBORY LOKALNE - POLSKA - 1989-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA - 1989-;

314.

G.113

Wojna depozytowa w polskim sektorze bankowym / Mateusz Mokrogulska // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 4, s. 79-99. RYNEK PIENIĘŻNY MIĘDZYBANKOWY - POLSKA; STOPA PROCENTOWA - POLSKA; DEPOZYT BANKOWY - POLSKA; NADZÓR FINANSOWY - POLSKA; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA;

315.

F.1102

Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej / Szymon Cyfert, Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 15-26. ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE ORGANIZACYJNE;

316.

G.638

Wspólny biznes ? / Bohdan Szafrański // Bank 2014, nr 11, s. 150-151. ROZLICZENIA MOBILNE; BANKI - WSPÓŁPRACA;

317.

G.2596

Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej / Patrycja Klimas // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 61-72.

INNOWACJE ORGANIZACYJNE; LOTNICTWO - POLSKA - 1989-;

318.

G.2583

Wybory samorządowe : co jeszcze warto wiedzieć // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 45, s. 35. WYBORY LOKALNE - POLSKA - 1989-;

319.

G.2601

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym / Krzysztof Cichocki // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 30-51. FINANSE LOKALNE - PLANY WIELOLETNIE - POLSKA; FINANSE LOKALNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; OPTYMALIZACJA;

320.

G.2596

Wykorzystanie sponsoringu imiennego w sporcie na przykładzie koszykarskiego Śląska Wrocław / Michał Terlecki // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 154-171. SPORT - SPONSORING; SPONSORING - STUDIA PRZYPADKÓW;

321.

G.2599

Wykorzystanie standardu OPC w celu integracji modułów podsystemu zarzadzania produkcją : zintegrowanego sytemu informatycznego zarządzania / Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 91-104. INFORMATYKA - SYSTEM; INFORMATYKA - SYSTEM - ZARZĄDZANIE; PRODUKCJA - ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA;

322.

G.2599

Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w inicjowaniu i kreowaniu kapitału relacyjnego / Iwona Chomiak-Orsa // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 105-114. KAPITAŁ RELACYJNY; KAPITAŁ INTELEKTUALNY; TECHNOLOGIE INFORMACYJNE; KONKURENCYJNOŚĆ;

323.

G.1914

Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych / Marcin Wieczerzycki // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 10, s. 11-18. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; INTERNET; KONSUMENCI;

324.

G.27

Wystawianie fałszywych i nierzetelnych faktur oraz posługiwanie się nimi w rozliczeniach podatku VAT : problem prawa karnego czy karnego skarbowego ? Cz. I / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 10, s. 48-50. FAKTURY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA;

325.

G.700

Wyzwania branży budowlanej, czyli jak zadbać o płynność finansową w firmie / Jakub Ananicz // Home & Market 2014, nr 11, s. 51-52. BUDOWNICTWO; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA;

326.

G.2599

Wzorzec specyfikacji wymagań systemowych dla przedsięwzięć doskonalenia istniejących systemów oprogramowania biznesowego / Grzegorz Tomala, Jarosław Wilk // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30), s. 267-278.

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA; ANALIZA SYSTEMÓW; BIZNES - OPROGRAMOWANIE;

327.

G.2596

Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego / Krzysztof Ćwik // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 9-17. GRUPA KAPITAŁOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ;

328.

G.2583

Z depozytu na mieszkanie / Dorota Kaczyńska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 47, s. 47-48. OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - POLSKA; MIESZKANIA - POLSKA;

329.

G.570

Zachowania nabywcze konsumentów na krajowym rynku materiałów budowlanych / Sebastian Zupok // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 60-68. KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - POLSKA;

330.

G.2601

Zarządzanie finansami w samorządzie gminnym wobec wyzwań nowego zarządzania publicznego / Bogdan Nogalski, Andrzej Kozłowski // Nauki o Finansach 2013, nr 4(17), s. 22-29. SAMORZĄD GMINNY - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - POLSKA - 1989-;

331.

F.1035

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro w warunkach kryzysu / Ewa Tomczak-Woźniak // Optimum 2014, nr 1(67), s. 25-35. EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY 21 W.; GOSPODARKA - ZARZĄDZANIE;

332.

G.2596

Zarządzanie projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamika otoczenia / Tomasz Kopczyński // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 73-82. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; MYŚLENIE SYSTEMOWE;

333.

G.2596

Zarządzanie wiedzą : dlaczego tak ważne ? / Elżbieta Karaś, Agnieszka PiaseckaGłuszak // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 45-60. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; GOOGLE;

334.

G.570

Zasady lean wsparciem zwinnego zarządzania projektami informatycznymi / Grażyna Hołodnik-Janczura // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 12-23. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; INFORMATYKA - SYSTEM PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE;

335.

F.1102

Zasoby firm high-tech w świetle badań empirycznych / Agnieszka Zakrzewska-Bielawska // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 291-301. WYSOKA TECHNOLOGIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE - POLSKA;

336.

F.1102

Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu / Rafał Krupski // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 87-97. DOBRA NIEMATERIALNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA;

337.

G.2596

Zastosowanie funkcji informacyjnej pytania w doskonaleniu analizy ankiet wykorzystywanych w przedsiębiorstwach / Anna Zięba // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 219-229. ANKIETY; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA;

338.

G.2529

Zmiana oprocentowania : wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r. IACa 1209/13 // Orzecznictwo w Sprawach Bankowych 2014, nr 5, s. 24-86. KREDYT BANKOWY - PRAWO - POLSKA; BANKI - OPŁATY;

339.

G.570

Zmiana w zarządzaniu organizacją / Tadeusz Jakub Chruściel, Adam Wyszomirski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 11, s. 4-11. INNOWACJE ORGANIZACYJNE; ORGANIZACJA; ZARZĄDZANIE ZMIANAMI;

340.

F.1035

Zmiany terms of trade w krajach rozwijających się / Agnieszka Piekutowska // Optimum 2014, nr 1(67), s. 115-127. TERMS OF TRADE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; CENY - BADANIE; POPYT; PODAŻ;

341.

G.2596

Zmiany upraszczające w organizacji : wyniki badań sondażowych / Grażyna OsbertPociecha // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 95-108. INNOWACJE ORGANIZACYJNE; ORGANIZACJA - BADANIA; OPINIA PUBLICZNA BADANIA;

342.

F.1035

Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi : agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur / Kamila Bielawska // Optimum 2014,

nr

1(67), s. 103-114. EMERYTURA - POLSKA - 1999-; WIEK EMERYTALNY - POLSKA;

343.

G.638

Zmiany we współczesnej bankowości wyzwaniem i szansą dla instytucji szkoleniowych: z Włodzimierzem Grudzińskim / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2014, nr 11, s. 174-176. BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA - POLSKA; KADRY - KSZTAŁCENIE; EDUKACJA EKONOMICZNA;

344.

F.1102

Zmierzch czy renesans metod organizatorskich / Janusz Czekaj // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 37-47. ZARZĄDZANIE - METODY; ORGANIZACJA - METODY;

345.

G.2596

Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych / Ireneusz P. Rutkowski // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 109-122.

PRODUKTY NOWE; INNOWACJE; ANALIZA PORTFELOWA;

346.

G.1185

Znaleźć się pośrodku : jak izraelskie firmy wchodzą na rynek globalny / Jonathan Friedrich, Amit Noam, Elie Ofek // Harvard Business Review Polska 2014, nr 11, s. 82-88,90-91. PRZEDSIĘBIORSTWO - IZRAEL; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ;

347.

F.1102

Zrównoważony rozwój potencjału kadrowego organizacji / Beata Skowron-Mielnik // Organizacja i Kierowanie 2014, nr 1A(159), s. 205-215. KADRY - ROZWÓJ; KADRY - ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE;

348.

G.2596

Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych : studia przypadków / Anna Sankowska, Krzysztof Santarek // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17), s. 123-141. ZAUFANIE; JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE;

349.

G.638

Zwinność biznesowa i IT / Tomasz Eberbach, Paweł Wójciak // Bank 2014, nr 11, s. 138-139. BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; INFORMATYKA - SYSTEM - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE;

350.

G.128

Zyski z obligacji korporacyjnych : czyli oszczędności i niezależność dzięki Catalyst : z Piotrem Dziurą / rozm. Barbara Kuśnierz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 11, s. 6-9.

OBLIGACJE KORPORACYJNE - POLSKA - 1989-; OBLIGACJE;