Hipotermia po NZK. II Katedra Kardiologii

Hipotermia po NZK II Katedra Kardiologii Hipotermia Obniżenie temperatury wewnętrznej < 35 st.C łagodna – 32 do 35 st. C umiarkowana – 28 do 32 st...
25 downloads 0 Views 1MB Size
Hipotermia po NZK

II Katedra Kardiologii

Hipotermia

Obniżenie temperatury wewnętrznej < 35 st.C łagodna – 32 do 35 st. C umiarkowana – 28 do 32 st. C ciężka - < 28 st. C

Terapeutyczna hipotermia

kontrolowane obniżenie temperatury ciała pacjenta do 3234°C w celu zapobiegania uszkodzeniom neurologicznym.

1957 - „ABC of Resuscitation” dr Peter Josef Safar

1958 – hipotermia śródoperacyjna (Sealy, WC, Brown, IW, Jr, Young, WG, Jr) 2002 - Mild Therapeutic Hypothermia to Improve the Neurologic Outcome after Cardiac Arrest (The Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group N Engl J Med 2002; 346:549-556)

2002 - Treatment of Comatose Survivors of Out-ofHospital Cardiac Arrest with Induced Hypothermia (Bernard SA, Gray TW, Buist MD, et al. N Engl J Med 2002;346:557–63)

Kryteria włączenia NZK w mechanizmie VF lub VT bez tętna prawdopodobna sercowa przyczyna NZK wydolne krążenie po reanimacji wiek 18 do 75 lat czas rozpoczęcia reanimacji 5 do 15 minut czas trwania reanimacji do 60 minut

Kryteria wyłączenia hipotermia < 30 st. C śpiączka przed NZK (leki) ciąża skala Glasgow >8 utrzymująca się hipotensja (8) pacjenci nieprzytomni przed NZK, bądź NZK z innej przyczyny niż sercowa (udar, uraz, leki, krwawienie) wstrząs kardiogenny ciąża ciężkie zakażenie lub choroba terminalna koagulopatia w wywiadzie zaburzenia rytmu zagrażające życiu

Stadia hipotermii terapeutycznej

Indukcja hipotermii – do 4 godz. Im szybciej tym lepiej! Podtrzymywanie hipotermii – co najmniej 12-24 godz. Bierne ogrzewanie – powoli, nie więcej 0.20.5°C/godz.

Utrzymanie normotermii – docelowa temperatura 36.5 – 37°C

Indukcja hipotermii Metody nieinwazyjne: woreczki z lodem koce chłodzące z cyrkulacją zimnej wody koce chłodzące z cyrkulacją zimnego powietrza

Metody inwazyjne: infuzja dożylna zimnych płynów do żył obwodowych lub centralnych (infuzja 30 ml/kg mc 0,9% NaCl o temperaturze 4 st. C) płukanie jam ciała, pęcherza moczowego, odbytnicy krążenie pozaustrojowe

Powikłania hipotermii zwiększona diureza podatność na zakażenia (płuc, sepsa) dyselektrolitemia (hipomagnezemia, hipopotasemia) zaburzenia rytmu (wolne FA, komorowe zaburzenia rytmu) bradykardia drżenia mięśniowe spadek CO, wzrost CVP hiperglikemia trombocytopenia, zaburzenia krzepnięcia zaburzony klirens leków

Odchylenia w badaniach laboratoryjnych (prawie zawsze)

↑amylazy (300-600 U/l) ↓PLT (100-150 tys) ↑ mleczanów (2,5 – 5 mmol/l)

Odchylenia w badaniach laboratoryjnych (często) ↑↑ amylazy (600 - 1200 U/l) ↓↓ PLT (30-100 tys.) ↑↑ mleczanów (5 – 7 mmol/l) hiperglikemia ↓ K, Ca, Mg, P ↓ WBC (2 – 3 tys.)

Odchylenia w badaniach laboratoryjnych (regularnie)

↑ ASPAT, ALAT kwasica metaboliczna umiarkowane wydłużenie czasów krzepnięcia

Odchylenia w badaniach laboratoryjnych (rzadko) ↑↑↑ amylazy (>1200 U/l) objawowa kwasica metaboliczna (mleczany >7 mmol/l)

ciężka leukopenia (WBC < 2 tys.) znaczne wydłużenie czasów krzepnięcia ↓↓↓ PLT (