Gerente

KUDEATZAILEAREN EBAZPENA RESOLUCIÓN DEL GERENTE Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak Listas provisionales de admitidos y excluidos Beh...
21 downloads 2 Views 61KB Size
KUDEATZAILEAREN EBAZPENA

RESOLUCIÓN DEL GERENTE

Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak

Listas provisionales de admitidos y excluidos

Behean aipatutako deialdian parte hartzeko eskariak aurkezteko epea amaituta, egoki da orain onartutako eta baztertutako hautagaien behinbehineko zerrendak onartzea.

Terminado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria abajo indicada, procede aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.

Ondorioz, kudeatzailetza honek honakoa

En consecuencia, esta Gerencia

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGOA. Behean adierazitako deialdian onartutako eta baztertutako hautagaien behinbehineko zerrendak onartzea; ebazpen honen eranskin gisa sartu da: - BT15/002 Esptea. - Laborategiko Analisten lanpoltsa

PRIMERO. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en la siguiente convocatoria que se incorpora como Anexo de esta Resolución: - Expte. BT15/002 - Bolsa de trabajo de Analista de Laboratorio

BIGARRENA.- Interesatuek 5 laneguneko epea izango dute behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak jarri edo zerrendatik kanpo utzi dituzten akatsak zuzentzeko, Ebazpen hau Bilbao Bizkai Ur Partzuergoaren Iragarki Taulan argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

SEGUNDO.- Los interesados podrán interponer reclamaciones contra las listas provisionales o subsanar los defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión, en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Tablón de Anuncios del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ezean edo ofiziozko akatsik ez badago, behin-behineko zerrendak zuzenean behin betiko onartuta geratuko dira.

Si no se produjeran reclamaciones en dicho plazo o no se apreciaran errores de oficio, las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas.

Eta hori guztiori argitaratu da jakin dadin.

Lo que se publica para general conocimiento.

Bilbon, 2015eko irailaren 4an / Bilbao, 4 de septiembre de 2015 Pedro Mª Barreiro Zubiri Kudeatzailea / Gerente

BT15/002

1/9

ERANSKINA

ANEXO

BT15/002 Esptea.

Expte. BT15/002

Laborategiko Analisten lanpoltsa

Bolsa de trabajo de Analista de Laboratorio

ONARTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

BT15/002

NA / DNI

Abizenak eta izena / Apellidos y nombre

78932298 45666793 16067946 45750738 72494932 44681798 72576106 22755075 78909654 72403459 45821844 30659304 45667241 16088512 71293590 78907608 78944543 45669463 16082584 72453971 44138516 45664109 30690482 72737856 72459591 22739136 22753931 45622404 78885062 78951644 78954437 16082755 30695015 45816972 72496041 78941825 72316579 49823293 30675705 30654687 16085082 79136056 44689447 45751197 78938347 78938348 78933162 78918875 78905700 45816198

ABANDO LOPEZ, IBAI ABRIL ATUCHA, LOIZATE ACHALANDABASO AMUTIO, ARRATE AGUIRRE CASTAÑEDA, SOIARTZE AIZPURUA VAZQUEZ, VANESSA ALCAIDE FERNANDEZ, ALICIA ALCOBA POVES, AMAIA ALICANTE ALVAREZ, MAITE ALONSO ARCOCHA, ARKAITZ ALONSO PEREZ, DANIEL ALVAREZ ALONSO, GUILLERMO ALZAGA GASTELU-ITURRI, LIDE ANDRINUA MADARIAGA, NAGORE ANGULO RANERO, IKER ANSOLEAGA VARONA, IANIRE ANTIZA GONZALEZ, IDOIA ANTON NARVAEZ, IKER APARICIO ZORROZA, ANIA ARAGONEZ REQUEJO, EDUARDO ARAMBERRI ISASTI, UXOA ARANA PEREZ, NOEMI ARANAZ GALAN, IBONE ARENAL AMORRORTU, CARLOS JULEN ARETA ALONSO, DAVID ARIZETA GARMENDIA, IZASKUN ARMENDIA FRADE, CRISTINA ISABEL ARNELAS SECO, EVA MARIA ARRIETA DIEZ, EDURNE ARRUZA CRESPO, GORANE ARTIETA GOMEZ, JON ANDER ARZANEGUI JAYO, NORA ASTARLOA MASEDA, IRATXE AURREKOETXEA LARRAÑAGA, NOEMI AVILA PARIENTE, JANIRE AZAGUIRRE ARREGUI, MADDI AZKUENAGA NAVAS, ARITZ AZURMENDI INTXAUSTI, ANDER BAALI SOUFI, ZOUHAIR BADIOLA ARAMBURU, UDANE BALIER GRIÑON, LEIRE BARBA EGUSKIZA, IBON BARBOSA HUERTAS, ALEJANDRA BARNES ASTOBIZA, MIKEL BARRENECHEA URIARTE, MIKEL BASABE ARRIEN, BATIRTXE BASABE ARRIEN, NAROA BASAÑEZ LLANOS, EIDER BEJARANO AYERBE, IRAIDE BELDARRAIN FERNANDEZ, PELLO BENITO BENEDI, YAIZA 2/9

45629639 30669259 16077448 20177263 14260979 06974109 30683546 14955606 45753311 78876740 22751329 72481179 78951592 78951591 30593618 45665106 78905497 45823148 78876663 72740376 45915010 45663707 16075035 45818952 45628830 14265339 72541072 16090882 78903503 16072924 72312753 72095056 72402330 45822731 16630556 30652056 72099580 30694777 44615391 16068305 78883734 30617362 45815571 45892906 78895872 78875932 45750423 30655222 78883692 44343652 7890589W 78913925 72311915 45819416 2312874P 45667817 8938100 72401999 16086094 45892038 80057523 72737884 14258554 45666274 BT15/002

BEOBIDE IBARGUTXI, AMAIA BEREICUA ECHEVARRIA, URTZI BEURCO ZUBIA, ALEJANDRO BLANCO CASCON, ANGELICA BLAZQUEZ SANCHEZ, IRATI CABRERA RODRIGUEZ, JACINTO CALERO BLANCO, NEKANE CALZADA MATEO, IMANOL CANIBE ONTOSO, ARANTZA CARBALLO GARCIA DE VICUÑA, ELENA CARRASCO BOLIVAR, YOLANDA CARTON TELLERIA, IZASKUN CASTAÑOS URQUIJO, ENARA CASTAÑOS URQUIJO, USOA CASTELLANO LOPEZ, ENRIQUE CASTILLO ARZUAGA, ENERITZ CASTILLO EGUSKITZA, OLATZ CASTIÑEIRA POMBO, LAIDA CERECEDA URETA, EKAITZ COLLADO ETAYO, HARKAITZ CORTES DEL MOLINO, JOSEBA CRESPO TORRES, ENDIKA CUADRADO BILBAO, NEREA CUEVA AGUIRRE, NEREA CUEVAS ESPINAZO, MONICA CHAMERO GUIJARRO, MARTA DAQVAD AURENSANZ, IDOIA DE LA MAZA LLAGUNO, ANA DE LA VEGA OCHANDIANO, MARTA DE LOS HEROS OLABARRIA, PELLO DE LUIS RABADAN, DANIEL DEGANO GARCIA, SUSANA DEL POZO GARCIA, USUE DELGADO DIAZ, EIDER DELGADO GARRIDO, NURIA DIAZ GARCIA, IGNACIO MANUEL DIAZ LOMBERA, CHRISTIAN DIEZ FERNANDEZ, ABEL DIEZ HEREDIA, MARINA DILIZ BENGOA, MIKEL DOMINGUEZ MARCOS, LEYRE DOMINGUEZ MARTIN, JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ, EVA DURAN RICO, ENDIKA ECENARRO ARIAS, IKER EGUILUZ GARCIA, OLATZ EIGUREN ARAMBURU, ZUTOIA ELGEZABAL INTXAURRAGA, IANIRE ELIZONDO ACHA, ANE ELORZA AMARNI, SAMANTA ERAUZKIN ARTEAGA, GARAZI ERREKATXO ETXEBARRIA, AITZIBER ESCOBES CORCUERA, IRAIDE ESTANCONA GARAIZABAL, EDORTA EVANGELISTA COSTA, MARIANA FERNANDEZ ALVAREZ, SARA FERNANDEZ BRAVO, ROBERTO FERNANDEZ DIAZ, ADRIAN FERNANDEZ JAMBRINA, JONE FERNANDEZ LEORZA, BORJA FONSECA PITEL, ANA MARIA FONTECHA DEL CURA, JUNCAL FRANCO CRESPO, GUILLERMO FRANCO MARTINEZ DE MUTGUIA, IRUNE 3/9

46577782 22755066 2628363 78879291 30686755 45674453 72826643 72397927 16084783 45627433 16069541 16087266 78883094 72726592 44670752 72407083 78951510 78888615 78946272 78956595 78956250 22753450 72506663 14609641 20173493 30695198 78931024 78928459 78931878 16076798 72316567 30653351 30605913 79004493 78994462 78895996 44687239 30613305 30661244 78934988 14266025 78933643 72577817 45671908 16072989 30635782 16050430 44672240 72407255 45822257 72718023 30670134W 78911966 30588914 72582135 30638375 44689727 72317810 16083682 78904836 78890211 16061895 16075952 78874395 BT15/002

FRANCH MORLANES, SONIA GAAWAN BILBAO, SARA GABANCHO IGLESIAS, SONIA GACITUAGA LOPEZ, SERGIO GALAN GONZALEZ, MAITE GALDON VERGARA, GARBIÑE GALLEGO DEL RIO, ISABEL GAMEZ LOMAS, LUIS MIGUEL GANDIA AGUADO, NOEL GANDUL GOMEZ, MONICA GARATE EGUILEOR, MARIA MERCEDES GARATE MARTINEZ, JON GARCIA ARZANEGUI, IRATI GARCIA DE LA FUENTE, ARACELI GARCIA DE LA FUENTE, Mª ANGELES GARCIA MARTIN, AIMAR GARCIA OLEA, AMAIA GARCIA PAVON, EVANGELINA GARRIDO ORDUÑA, CRISTINA GARRIDO VELADO, DAVID GASCO CEARRETA, MAITE GAVIRO CRESPO, MARIA H. GEZALA MIGUEL, ANDER GIL ARRANZ, SERGIO GIL PEREDA, BEGOÑA GIRONDA MARRO, ANA ROSA GOIKOETXEA CACERES, EDER GOIKOETXEA MAIZTEGI, NAGORE GONZALEZ DIEGUEZ, SAIOA GONZALEZ HERNANDEZ, RAQUEL GONZALEZ LOPEZ, MARTA GORBEA REIGADAS, MARIA ISABEL GORGOJO LOBATO, JOSE MARIA GOROSTIZA PIÑERO, IRAIDE GORROCHATEGUI AZCARATE, IRATXE GOSTIN GARCIA, NAGORE GOTI JAUREGUI, EIDER GRAÑA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR GUTIERREZ CABALLERO, FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ CAMARA, ANGEL GUTIERREZ HERRERO, GUILLERMO GUTIERREZ VALLADOLID, IRIS HERNANDEZ BAKAIKOA, IBAN PREMIN HERNANDEZ LOPEZ, EDUARDO HERNANDEZ MARTIN, VANESA HERNANDO CALZADA, JOSU HERNANDO FALCES, IÑIGO HERNANI VERA, MAITE HUERTA PLASENTZIA, ARITZ IGLESIAS BOLON, NEREA IPARRAGUIRRE AQUIZU, AINARA IRURETA URANGA, IZARRA ITURBE MARTINEZ, SONNE ITURREGI AIO, MATTIN AITOR IZAGIRRE ALDAZABAL, OLATZ JAUREGI VALENCIA, SIRA JIMENEZ ALARCON, JANIRE JIMENEZ ALONSO, LETICIA JIMENEZ ARTASO, LAURA JIMENEZ JUEZ, AINARA JIMENEZ TAPIA, ARIANE LALINDE DE DIOS, MARÍA BEGOÑA LALINDE DE DIOS, NEREA LANCHAS GONZALEZ, MONICA 4/9

16082075 45668687 11912003 72393365 72718146 78952445 78902938 72406218 72393438 72394138 72314566 44972886 72075930 78588264 78942481 78914264 78911251 78996531 78879163 44978782 78949343 72495407 16079375 78938244 45751030 78882756 78872892 22754460 22750620 16072211 16063603 78994054 30683370 16062168 71459500 45624774 45815451 45894197 72732966 45629954 72314935 Y3769316K 78885616 30629414 45665433 45664797 20221167 78906557 78941951 Y3774029 72402206 45671406 30687604 45664354 30675637 45753802 45752964 78925118 45671699 16083231 78925331 78908731 9049760 45667421 BT15/002

LANDALUZE BARRUTIA, EGOITZ LANDIA IGLESIAS, ARRATE LAORDEN VILLATE, ALFREDO LARGATXA ORMAZA, ARRATE LARRAZABAL VEGA, MAITE LASHERAS ORCAS, ALEXANDER LATORRE JIMENEZ, AMAIA LAVESA AZKARATE, GARBIÑE LAVIN MARTIN, JOANA LAZARO ALONSO, THAIS LEIZEA ORTEGA, ALBIÑE LIAÑO ABARRATEGUI, NEREA LIENDO CORUJO, GUILLERMO LOMAS LOPEZ, DESIREE LOPEZ BERAZA, JESSICA LOPEZ GOMEZ, EDUARDO JAVIER LOPEZ MARTIN, PATRICIA LOPEZ SALCEDO, IRATI LOPEZ SENDIN, HERMINIA LOPEZ SEVILLA, ITZIAR LOPEZ SOBACO, OLATZ LUJAMBIO ESCUDERO, IMANOL LLANOS FERNANDEZ, SHAILA MACHO ALLENDE, JESSICA PAULA MARDARAS BERRAZUETA, UNAI MARRO ALLENDE, MAITE MARTIN ETXEBARRIA, ARIADNE MARTIN MARTIN, IRENE MARTIN MARTINEZ, MONICA MARTIN ORTEGA, SONIA MARTIN PRESA, ITXASO MARTIN RODRIGUEZ, SILVIA MARTIN ROMERO, VISITACION MARTINEZ CAÑIZARES, OLIVIA MARTINEZ ESPINOSA, ALAZNE MARTINEZ GARCIA, MONICA MARTINEZ GUILLEN, VANESSA MARTINEZ MARTINEZ, ISABEL MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORENO, ERNESTO MARTINEZ RIOJA, JON MARTINEZ SOLANO, EMI YOJANY MARTINEZ UHALTE, BEGOÑA MARTINEZ DE ANTOÑAMA CANO, JOSE JAVIER MARTINO ESCUDERO, RUBEN MATA TELLEZ, JUAN LUIS MELLA LOPEZ, MªJOSE MENDOZA GOMEZ, LUIS MANUEL MERINO SAENZ DE LA FUENTE, LOINATZ MOHAMED SALEM KORI, MOHAMED MOLINA MARTIN, ANA MARIA MOLINUEVO PIÑEIRO, AINHOA MONTES LAMBARRI, IRENE MORO GASCON, TAMARA MUGUERZA TINOCO, MONTSERRAT MUÑOZ PEREZ, AIMAR MUÑOZ VALLEJO, SANDRA NAVARRO IGLESIAS, AINARA NEGRO CHAMOSA, ANA BELEN NIETO GOMEZ, LEXURI OCHOA IRIONDO, MIKEL OLABARRI YURREBASO, MAITE OLIVAS GALLEGO, VIRGINIA ONANDIA HINCHADO, NAIA 5/9

30580823 72404142 78873625 78931375 30675901 78932672 44976760 78884594 72395729 78937319 72469690 72392850 16073482 22745722 45821349 78887552 11922811 30661080 30598660 30691323 72403193 22750925 16072124 44689701 72315212 78895217 15395707 78887686 16084178 45916233 45824506 72716614 14258769 30693152 29033673 78955916 72736555 78955713 16083347 44978818 78918018 44972360 78898262 45818592 72396365 45822180 72405705 44687730 45628517 44973242 09442574 78873870 79009342 22756100 72405848 72738554 72317936 30687337 11932526 30623631 45671304 25194587 16042728 78904020 BT15/002

ORBEA DIEZ, AMAIA ORTEGA GUTIERREZ, MAITANE ORTIZ SALAZAR, ALEXANDER ORTIZ DE ANDA GARCIA, IRENE OTERO LOPEZ, PEDRO OTXOA ARZUBIA, MARTIN PADILLA MINGUEZ, ESTIBALIZ PAREDES MARTIN, DIEGO PASARIN GRANDIO, NURIA PASTOR CASTELAO, IRUNE PAZOS MERINO, AFRICA PELAEZ FERNANDEZ, ARKAITZ PELLEJERO ALTUNA, NEREA PERAL MERINO, ITZIAR PEREZ BOVEDA, NAIARA PEREZ CAMARA, NAIARA PEREZ DOBARAN, BEGOÑA PEREZ ECHEANDIA, MARTA PEREZ GARMENDIA, JUAN MARTIN PEREZ LABRADOR, LEIRE PEREZ SANTAMARIA, SORAYA PICO PRIETO, ESTELA PLAGARO MARTINEZ, UNAI PLIEGO JIMENEZ, JUDITH PORTURAS ABADIA, AMAIA PRIETO BARREÑA, UNAI PRIETO COCA, NELIDA PRIETO PEREZ, YOANA PUENTE MORALES, IRUNE QUESADA SOURROULLE, MAITANE QUINTANO LARGO, IKER RAMILA ARZUAGA, JOSE JAVIER RAMIREZ ARCOS, ANE MIREN RECALDE MUNIAY, IÑAKI RECIO GARCIA, SERGIO REDONDO MARTINEZ, ANE REY GARAYALDE, SELENE RIANCHO PELAYO, JESSICA RICO LOPEZ, ALBA ROBERTSON CAMPO, GARTZENE RODILLA DEL AMO, LAURA RODIÑO SANTIN, IGNACIO RODRIGUEZ BALADO, MARIA JESUS RODRIGUEZ DE LEON, TANIA RODRIGUEZ DEUSTO, AINTZANE RODRIGUEZ GAREA, NAGORE RODRIGUEZ HERRERO, LAURA RODRIGUEZ MARTINEZ, VERONICA RODRIGUEZ MORENTE, NOEMI RODRIGUEZ PILLADO, YOLANDA ROIZ GUTIERREZ, ROSA ROJAS MOLINA, CRISTINA ROMAN GONZALEZ, NEREA RUANO HURTADO, MURIEL RUANO RODRIGUEZ, MARIA ELENA RUBIO ALDAMA, MONICA RUBIO ARIJA, EDER RUEDA GARCIA, IDOIA RUEDA VILA, LAURA RUIZ CARAZO, JOSE LUIS RUIZ DEL YERRO, ESTIBALIZ RUIZ GARCIA, CARLA RUIZ NUÑEZ, JESUS RUIZ PARDIÑAS, CRISTINA 6/9

22758209 45663074 16292915 45823357 14257996 79225745 20171097 72498161 72404897 45629169 16080339 78945129 11931083 14266472 16078199 50486669 78940719 16080436 16106571 20222713 30633376 72399765 78925008 2576823 79242701 78922955 72582854 72499127 72402091 16089204 2138991 44675793 72408110 14251559 78906802 45663581 78910739 78883408 45816519 45893802 29031995 79053889 78918605 78929233 44689544 78949899 78919099 72401339 22740337 78882867 78882865 78917485 16080296 Y1977976 78956980 72317470 16076889

RUIZ PAZO, EIDER RUIZ RODRIGUEZ, PAMELA RUIZ DE ERENTXUN GARCIA DE ITURROSPE, NATALIA SAIZ CASTILLO, GONZALO SALVARREY ALMARAZ, MIREN ARANTZAZU SALVATIERRA FLORES, YURISAN ZOILA SAN SEBASTIAN FERNANDEZ, JAVIER SANCHEZ CERDAN, IDOIA SANCHEZ CUEVAS, AITANA SANCHEZ GOMEZ, SERGIO SANCHEZ LARTATEGUI, AINARA SANCHEZ MARTIN, VANESA SANCHEZ VALDEMORO, MONTSERRAT SANTAMARIA TORRES, CRISTINA SANTOS ZAMALLOA, UNAI SASIA ARRIBA, MANUEL JOSE SASIAIN VIVANCO, SAIOA SEGURADO URRASTABASO, LOREA SERRA NUÑEZ, LAURA MARIA SOBRON VIZAN, ALAITZ SOLAUN AGUIRRE, MIREN SORNE SOLEGUIA CAICEDO, AINARA SOMOZA VALDEOLMILLOS, EDER SOSA -, OLGA LILIANA STIOPU ENESESC, REBECA MIRELA TARAMONA IZQUIERDO, NEKANE TARRIO FIGUEIRA, DAVID TATO FLAMARIQUE, LAURA TEIJIDO FERNANDEZ, RUBEN TOSTON AMEZAGA, IÑIGO TYUKALOVA -, LIUDMILA UGARTE LOPEZ DE ARCAUTE, XABIER UNIBASO GARZON, JON ANDER UNTZILLA CABEZA, IÑAKI URETA ELEJAGA, UNAI URIARTE MARTINEZ, OIHANE URRUTIA BARAKALDO, LEIRE USABEL ALBIZURI, GOIZALDE UTRILLA HERBON, LAIDA VADILLO COLORADO, Mª ISABEL VALENCIA BEJARANO, LOURDES VALLOJERA DIEZ, NEREA VAQUERO MORENO, MARIA VAREZ MIGUEL, XABIER VARONA SAN PEDRO, LARA VELEZ AGUIRRE, JOSU VIGURI PARDO, ENARA VILALBA CERRUELA, NAIARA VILCHES GONZALEZ, FRANCISCO JOSE VILLALBA BAJENETA, IGONE VILLALBA BAJENETA, IÑAKI VILLAVERDE GOMEZ, VERONICA VIRUMBRALES IBAÑEZ, BEATRIZ ZELAYA VARGAS, EUSEBIA ZUBIA PALACIOS, EIDER ZUBIZARRETA GOROSPE, LORENA ZULUAGA HIDALGO, MIKEL

BAZTERTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

BT15/002

NA / DNI

Abizenak eta izena / Apellidos y nombre

16059127

ACHA UGARTE, FERNANDO

Arrazoia / Motivo 05 7/9

45948670 30692183 44680670 72403054 78878482 14613094 20186656 30590309 30643081 72750827 14607161 71281552 78879788 72097140 72314281 78932916 78884230 53696397 30643850 20176170 78886999 14258474 14953431 45667982 45679721 72408216 16095669 78916133 16280414 16080774 78913269 78935784 11910184 29032689 78959696 45823702 29030762 78925901 78923467 30616003 16068832 45821124 78941429 79005319 44688279 78940708 72401175 30662161 72578658 44334391 14613514 16060813 30613902 30583120 44971899 72398556 20179972 78899170 72052074 45751288 30686360 22746872 44229753 32879363 BT15/002

AGUIRRE LEGARRETA, IKER ALBERDI ORTEGA, CRISTINA ALBIZU FUENTES, INMACULADA ALBONIGA DIEZ, OIHANE ELENA ALFONSO ALONSO, LEIRE ALONSO ALONSO, MARIA LUZ ALONSO NIETO, AITOR ALVAREZ VITUTIA, MARIA ANGELES ARIZMENDI CORBELLA, MARIA JOSE ARRAUSE SUBIZA, MAIALEN ARRIAGA RONCAL, AINHOA ARTIGUEZ BARCENA, MARIA LUZ AURREKOETXEA MIRANDONA, UNAI AYARZA CARASA, NEREA AZUETA FERNANDEZ, IGOR BAÑOS MONASTERIO, EDITH BARTOLOME MORO, LUIS JAVIER BENITEZ DIAZ, FERNANDO BULLON LORENZO, LUCIA CALVO PRIETO, SILVIA CALLE ARTECHE, JOSU CALLE SOTO, ALEJANDRA CAMPOS BELLOSTA, MANUEL CARRALERO SALVADOR, SILVIA CARRASCO BARANDA, JON CORRAL BILBAO, ITZIAR CRESPO MOTA, ASIER CHAVARRI CRESPO, IÑIGO ECHEVARRIA ALOA, SONIA ETXEBERRIA GURRUTXAGA, ANA FERNANDEZ BUSTILLO, NURIA FERNANDEZ DIAZ, JOKIN FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN GARCIA GONZALEZ, CRISTINA GARCIA GONZALEZ, LIHER GARCIA VELASCO, NEREA GARCIA VELASCO, SONIA GARROBO CALLEJA, IKER GAZTEASORO GARCIA, GORKA GOMEZ ALGUACIL, SUSANA GONZALEZ ELEJABARRIETA, PALOMA GONZALEZ MAGUNAGOICOECHEA, KOLDO GONZALEZ PADRONES, ARKAITZ GUTIERREZ FRAGA, SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ, DAVID HIDALGO PRADO, ASIER IBAÑEZ RAMIREZ, LAURA IPARRAGUIRRE MURUA, OLAIA IZAGUIRRE CASTILLO, IDOIA KEREXETA SARRIEGI, MIREN LANA BERROCAL, IBON LANDA URANGA, MAIDER LARRIETA PASCUAL, JAVIER LARRINAGA ETXEBARRIA, MIREN EDURNE LOPEZ RODRIGUEZ, NEREA LOZANO SANTA MARIA, MARIA ASUNCION MARROQUIN ALONSO, MARIA LUISA MARTINEZ DIEZ, MARTA MARTINEZ MAZA, DAVINIA MENDIETA AURTENETXE, IÑAKI MEÑIKE ACINAS, EVA MORO GONZALEZ, DAVID MUÑOZ DE LA CORTE, LUIS MANUEL NAVEIRA VELASCO, NATALIA

11 11 05 05 05 05 11 02 11 05 05 05 11 05 05 05 05 05 11 05 05 05 11 02 05 05 11 05 05 11 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 03 11 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 11 05 05 05 05 05 05 05 05 8/9

30589575 30629679 11907441 78942400 22745550 45621425 78931618 78911393 30657075 78942333 47804970 16060724 22749644 45677038 72394039 79047447 72405745 15399531 44687349 45626506 16065571 72404763 78901619 30671966

NIETO MARTINEZ, ALBERTO NOVO LOPEZ, MARGARITA ONAINDIA ABASOLO, JOSU ORMAZA HERNANDEZ, GEORGINA PEREZ ANTUNEZ, EKAITZ PEREZ DE LA PUENTE, IAGOBA POMPOSO ZARATE, DENIS REBOLLO SAN MIGUEL, ELENA PAZ REINA OVEJERO, PATRICIA RIOS PEREZ, NAIARA RODRIGUEZ HILARIO, AIXA ROSIQUE SOLA, MELANIA JULIETA SAINZ POLO, EVA MARIA SALADO RIVERA, JAVIER SALCEDO ARECHAGA, MARIA ARANZAZU SAN ANTON UGARTE, EKAITZ SAN ROMAN MARTINEZ, ITXASO SANCHEZ MENDEZ, ISMENE SANCHEZ PEREZ, ALBERTO TELLERIA IBARRETXE, OIANA UGARTE SAIZ, IRATXE VICENTE GARCIA, AITZIBER VILLORIA PEREZ, MONICA ZURINAGA ALAÑA, ISABEL MARÍA

11 05 11 05 05 11 11 05 11 05 11 05 05 05 05 03 05 05 05 05 05 05 05 11

Bazterketa arrazoien kodeak / Claves de exclusión Kodea / Código

BT15/002

Arrazoia

Motivo

02

Ez du NAren fotokopiarik

Falta fotocopia DNI

03

Instantzia ez dago sinatua

La instancia no esta firmada

05

Ez du eskatutako titulurik

No tener el título requerido

11

Titulua ez da behar bezala identifikatu

Falta la correcta identificación del título

9/9