Formy wsparcia dla kobiet

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” współfinansowany ze środków Uni...
1 downloads 2 Views 157KB Size
Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formy wsparcia dla kobiet Zapraszamy kobiety z terenu woj. mazowieckiego do udziału w bezpłatnych usługach szkoleniowodoradczych. Zapewniamy: • całkowicie bezpłatny udział w szkoleniach / doradztwie / spotkaniach / warsztatach / seminariach realizowanych w oparciu o innowacyjne programy/zalecenia organizacyjne • materiały szkoleniowe (skrypty/książki) oraz materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis) • poczęstunek i/lub obiad (w zależności od ilości godzin usług/dzień) • zwrot kosztów dojazdu z/do Radomia • dla kobiet niezatrudnionych stypendia szkoleniowe w wysokości 6,40 zł/godzinę szkolenia (usługa nr 3) Zakres tematyczny: Każda z uczestniczek weźmie bezpłatnie udział w poniższych usługach (terminy oraz kolejność usług zgodnie z harmonogramem określonym dla każdej z grup dostępnym na stronie www projektu).

Lp . 1

Nazwa usługi

Ramowy program

Czas trwania

Seminaria/war sztaty promujące związki oparte na partnerskich relacjach

Dzień I Moduł 1 – Rozgrzewka Moduł 2 – Trochę teorii Moduł 3 – Tożsamość Moduł 4 – Niebieskoocy (fakultatywny) Dzień II Moduł 1 – Powtórka Moduł 2 – Trochę teorii Moduł 3 – Stereotypy płci Moduł 4 – Bajki alternatywne (fakultatywny) Dzień III Moduł 1 – Przypomnienie Moduł 2 – Teoria i praktyka Moduł 3 – Plakaty strajkowe (fakultatywny) Dzień IV Moduł 1 – Podsumowanie Moduł 2 – Dobre rady Moduł 3 – Finał Spotkanie – Korzyści z różnorodności Moduł 1 – Rozpoczęcie spotkania Moduł 2 – Korzyści z różnorodności Moduł 3 – Analiza typów osobowości Moduł 4 – Płeć a gender Moduł 5 - Jak postrzegam rzeczywistość? Moduł 6 - Grupy dyskryminowane Moduł 7 - Ewaluacja

5h lub 7h 10 min. (max. 10 godz. dydaktycznych)

(usługa grupowa dla uczestniczek projektu realizowana w grupie 8osobowej)

2

Spotkania/semi naria prezentujące korzyści wynikające z zatrudniania kobiet

Adres rejestracyjny: ul. Sierpińskiego 24/5 2020-448 Lublin

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” NIP 9462553005, REGON 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907 [email protected], [email protected], www.ffi.org.pl tel./fax. 48 370 36 71, kom. 519 144 716

5h lub 7h (max. 9 godz. dydaktycznych) 4h lub 6h 35 min. (max. 9 godz. dydaktycznych) 4h 50 min. (max. 6,5 godz. dydaktycznych) 3h 50 min. (5 godz. dydaktycznych)

Biuro Biuro projektu: ul. Żeromskiego 94/115 94/115 26-610 610 Radom

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3

(usługa grupowa dla uczestniczek projektu oraz dla pracodawców z terenu woj. mazowieckiego realizowana w grupie powyżej 8miu osób)

Seminarium Dzień I Moduł 1 - Powitanie uczestników/ uczestniczek Moduł 2 - Proces rekrutacji i selekcji pracowników/ pracownic Dzień II Moduł 1 - Powitanie uczestników/ uczestniczek Moduł 2 - Proces rekrutacji i selekcji pracowników/ pracownic Moduł 3 - Ewaluacja

4h 30 min. (6 godz. dydaktycznych)

Szkolenia adaptacyjne do pracy – 240 godzin

Szkolenie - Jestem profesjonalna/ Jestem profesjonalny czyli radzę sobie na rynku pracy Dzień I – Integracja grupy, rozwój pracy w zespole Dzień II – Moja rola w zespole, budowanie pierwszego wrażenia Szkolenie z języka angielskiego - I like my work – My employer likes my work too (Business English na 2 poziomach z 3) Szkolenie z języka angielskiego będzie realizowane w tym samym czasie dla obydwu grup (tj. dla grupy A - kobiet zatrudnionych oraz grupy B - kobiet pozostających bez zatrudnienia) ze względu na kompletowanie grup zgodnie z poziomem znajomości języka przez daną uczestniczkę Szkolenie z obsługi komputera, programów biurowych i internetu – Jestem w sieci

16 godz. dydaktycznych

(usługa grupowa dla uczestniczek projektu realizowana w grupie 8osobowej, moduł z języka angielskiego w grupie max 12osobowej)

Szkolenie - Wracam do pracy / Zmieniam pracę Dzień I – Poznaj mnie Dzień II – Przedstawiam siebie Dzień II bis – Przedstawiam siebie 2 (fakultatywnie) Dzień III – Wybierz mnie Dzień IV – Moje prawa Szkolenie - Dbam o własny wizerunek / Pracownica/Pracownik etykietką firmy Dzień I – Mój wygląd Dzień II – Grzeczne dziewczynki się nie bogacą? Dzień III – Godzenie ról rodzinnych i zawodowych Szkolenie - Jestem skuteczny/jestem skuteczna czyli rozwijam zawodowe kompetencje. Skuteczni pracownicy – Skuteczna firma Dzień I – Mój czas Dzień II – Zmieniam się Szkolenie - Dobrze mi się pracuje czyli profesjonalnie obsługuję klientów. Klienci jako dobro wspólne pracowników i pracodawców Dzień I – Asertywność w kontakcie z innymi i rozwiązywanie konfliktów Dzień II – Negocjacje Dzień III – Twórcze rozwiązywanie problemów i planowanie Szkolenie - Mój plan kariery – co dalej? Dzień I – Mój własny potencjał

Adres rejestracyjny: ul. Sierpińskiego 24/5 2020-448 Lublin

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” NIP 9462553005, REGON 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907 [email protected], [email protected], www.ffi.org.pl tel./fax. 48 370 36 71, kom. 519 144 716

4h 30 min. (6 godz. dydaktycznych)

60 godz. dydaktycznych

60 godz. dydaktycznych 32 godz. dydaktyczne

24 godz. dydaktyczne

16 godz. dydaktycznych

16 godz. dydaktycznych

16 godz.

Biuro Biuro projektu: ul. Żeromskiego 94/115 94/115 26-610 610 Radom

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4

Seminarium/sp otkanie z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorcz ych

Dzień II – Moja kariera Seminarium – Kształtowanie postaw przedsiębiorczych (usługa grupowa dla uczestniczek projektu realizowana w grupie 8-osobowej) Spotkanie indywidualne - Życiowa przedsiębiorczość (usługa indywidualna realizowana w 2-óch sesjach po 2 godziny)

dydaktycznych 8 godz. dydaktycznych/n a grupę 4 godz./na osobę

(seminarium –

usługa grupowa spotkanie - usługa indywidualna)

5

6

Doradztwo personalne

Usługa nr 1 - indywidualne spotkania z uczestniczką

(usługa indywidualna)

Usługa nr 2 - spotkania z parą (tj. uczestniczka z partnerem, w przypadku braku partnera usługa wyłącznie dla uczestniczki) Usługa nr 1 - Indywidualne wsparcie rozwojowe • Sesja kontraktowa (1 godzina) • Sesja coachingowa (1-1,5 godziny) tematyka zgodna z wyborem uczestniczki z proponowanych w ramach elementu Usługa nr 2 – Doradztwo (tematyka zgodna z wyborem uczestniczki z proponowanych w ramach elementu) Moduł planowania kariery: – W drodze do pracy – Własna droga – Moja kariera Moduł finansowy (moje finanse) Dzień I Moduł 1 – Integracja Moduł 2 – Ja na rynku pracy Moduł 3 – Zmiana perspektywy Dzień II Moduł 1 – Zadawanie pytań i praca nad przekonaniami Moduł 2 – Metafory

Doradztwo profesjonalne (usługa indywidualna)

7

Warsztaty ułatwiające powrót do pracy/zmianę pracy (usługa grupowa dla uczestniczek projektu realizowana w grupie 8osobowej)

8 Spotkania/szkole nia dla pracownic przebywających na urlopach – usługa fakultatywna dla kobiet zatrudnionych. (usługa grupowa

Adres rejestracyjny: ul. Sierpińskiego 24/5 2020-448 Lublin

Warsztat ”Miękka siła” (usługa dla uczestniczek projektu oraz dla pracodawców z terenu woj. mazowieckiego realizowana w grupie ponad 8-osobowej) Moduł I – Wprowadzenie, kontrakt, ćwiczenia integracyjno – edukacyjne Moduł II - Nieoczekiwana zmiana miejsc – wyjście poza stereotypowe myślenie o firmie i macierzyństwie Moduł III - Kompetencje matek mocną stroną firmy Moduł IV - Model współpracy kobiet-matek-pracownic z firmą, w której są zatrudnione. Korzyści i wyzwania

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” NIP 9462553005, REGON 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907 [email protected], [email protected], www.ffi.org.pl tel./fax. 48 370 36 71, kom. 519 144 716

3 spotkania * 1,5 godz. 2 spotkania * 3 godz. 2h – 2,5 godz.

2 spotkania * 45 60 min.

7 godz. dydaktycznych 7 godz. dydaktycznych

8 godz. (1 dzień)

Biuro Biuro projektu: ul. Żeromskiego 94/115 94/115 26-610 610 Radom

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana w tym samym czasie dla obydwu grup, tj. dla grupy A - kobiet zatrudnionych oraz grupy B - kobiet pozostających bez zatrudnienia; usługa szczególnie polecana kobietom formalnie zatrudnionym, ale faktycznie niewykonującym pracy, tj. przebywającym na urlopach macierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych oraz kobietom niezatrudnionym.

Moduł V – Podsumowanie warsztatów Warsztat ”Sztuka Dobrej Roboty” (usługa grupowa dla uczestniczek projektu realizowana w grupie 8-osobowej) Dzień 1 – Podstawy Dobrej Roboty dla wszystkich Moduł I – Wprowadzenie, ćwiczenia integracyjne Moduł II – Praca produkcyjna i reprodukcyjna. Trzy filary Sztuki Dobrej Roboty Moduł III – Błędy, pomyłki, dialog z oporem Dzień 2 – Macierzyńska Dobra Robota – praktyka wprowadzania nowej, jakości do życia zawodowego i działania firm. Moduł IV - Umiejętności, które daje macierzyństwo Moduł V – Strategia bottom up, zasady efektywnej pracy (ustalanie priorytetów i kolejności działań) Moduł VI– Przygotowanie i przedstawienie wspólnych projektów (drobna zmiana – wielka zmiana, moje umiejętności jako matki jako narzędzia do działania w życiu zawodowym) Moduł VII – Podsumowanie warsztatu

12 godz. (2 dni * 6 godz.)

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety w wieku 18-67 (tj. kobiety które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 18-ty oraz nie ukończyły 67-tego roku życia), zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego • pierwsza grupa - 8 kobiet zatrudnionych w dowolnej formie, np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, itd. (szczególnie zapraszamy kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych), • druga grupa - 8 kobiet pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne jak i niezarejestrowanych (szczególnie zapraszamy kobiety, które nie powróciły do zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem/osobą zależną), • w każdej grupie 4 kobiety zam. na obszarach wiejskich, • udział w projekcie w przypadku grupy kobiet niezatrudnionych będzie wynosił ok. 4 miesiące, a w przypadku kobiet zatrudnionych ok. 6 miesięcy. Każda z kobiet biorących udział w usługach szkoleniowo-doradczych będzie miała dodatkowo możliwość korzystania z internetowej giełdy pracy dostępnej pod adresem www.elastycznapraca.com oraz zapoznaniu się z dwoma raportami: Raportem nt. sytuacji rodziców na rynku pracy oraz Raportem zawierającym analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia. Udział w projekcie jest dla uczestniczek całkowicie bezpłatny. Kontakt: Fundacja „Fundusz Inicjatyw” ul. ŻEROMSKIEGO 94/115 26-600 RADOM TEL./FAKS 48 370 36 71

Adres rejestracyjny: ul. Sierpińskiego 24/5 2020-448 Lublin

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” NIP 9462553005, REGON 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907 [email protected], [email protected], www.ffi.org.pl tel./fax. 48 370 36 71, kom. 519 144 716

Biuro Biuro projektu: ul. Żeromskiego 94/115 94/115 26-610 610 Radom

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEL. KOM. 519 144 716 e-mail [email protected]

Adres rejestracyjny: ul. Sierpińskiego 24/5 2020-448 Lublin

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” NIP 9462553005, REGON 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907 [email protected], [email protected], www.ffi.org.pl tel./fax. 48 370 36 71, kom. 519 144 716

Biuro Biuro projektu: ul. Żeromskiego 94/115 94/115 26-610 610 Radom