Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyt...
52 downloads 2 Views 607KB Size
Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany ze środków Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

Plan prezentacji • KML jako nośnik informacji • Wykorzystanie formatu KML • KML a oprogramowanie GIS – Oprogramowanie komercyjne – Wolne oprogramowanie

• Wnioski

Format KML w oprogramowaniu GIS

2

KML jako nośnik informacji • Język KML (Keyhole Markup Language) • Kod KML - opracowany w 2001 roku przez Keyhhole na potrzeby przeglądarki Earth Viewer • Nośnik informacji geograficznej • Wzbogacenie treści map i zdjęć satelitarnych dostępnych w serwisach internetowych • Status kodu międzynarodowego - prezentacja i wymiana informacji geograficznych. • Oficjalnie występuje pod nazwą OpenGIS KML 2.2 Encoding Standard - nadzór Open Geospatial Consortium. • Od 2008 r. oficjalnie uznany za standard wymiany danych. • Google Earth - przeglądarka plików KML

Format KML w oprogramowaniu GIS

3

KML jako nośnik informacji • Punkty, linie, wielokąty, style, ikony i linki sieciowe oraz modele. • Tworzenie: – w aplikacjach typu globus wirtualny (GE) – od podstaw w edytorze tekstu – eksport danych z innego programu do formatu KML

Format KML w oprogramowaniu GIS

4

Elementy plików KML/KMZ w Google Earth • Punkt, ścieżka, wielokąt – – – –

konstrukcja bryły model możliwość dodania zdjęcia link sieciowy - zawiera adres innego pliku KML

menu Google Earth

– Pliki KML spakowane = KMZ – wyszukanie pliku w sieci

Format KML w oprogramowaniu GIS

5

Pliki KML/KMZ w sieci • Prywatne i oficjalne strony www - prezentacja danych przestrzennych – UNESCO, Instytut Smithsona czy National Geographic. – United States Geological Survey (USGS) - aktualny stan wód płynących (USA), aktywność wulkaniczna na świecie.

• Jednostki administracji i samorządu – udostępnianie danych przestrzennych w postaci plików KMZ • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – wizytówki przestrzenne

• KML - architekci - prezentacja planowanych inwestycji, wizualizacje projektowanych budynków w istniejące otoczenie • KML- biura podróży - prezentacja oferty handlowej • Blogi podróżnicze - trasy podróży, szlaki turystyczne

Format KML w oprogramowaniu GIS

6

Pliki KML/KMZ w sieci • Badania naukowe – wizualizacja wyników modelowania – prezentacja zmienności ilościowej zasobów naturalnych – prezentacja ekstremalnych zdarzeń – np. trzęsień ziemi

• Portale dla nauczycieli – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych udostępniają materiały edukacyjne w postaci plików KML/KMZ – Forum dyskusyjne wspólnoty GE - lista dyskusyjna pt. Education • wymiana materiałów dydaktycznych, w tym plików KML.

Format KML w oprogramowaniu GIS

7

KML a oprogramowanie GIS • wprowadzanie warstw wektorowych z programów GIS do w.w. serwisów • możliwość przenoszenia wygenerowanych obiektów wektorowych w aplikacjach typu Google Earth do programów GIS • Badanie – możliwości w zakresie importu i eksportu danych w formacie KML w wybranych programach GIS.

• Uwzględniono 6 programów GIS programy komercyjne

programy wolne

Format KML w oprogramowaniu GIS

8

MapInfo - KML • Import – Mapinfo (wersja 10.0) nie oferuje możliwości otwierania plików zapisanych w formacie KML

• Eksport – – – – –

dane MapInfo – KML narzędzie Mapinfo2google program dostępny w Internecie uzupełnia menu programu MapInfo eksport danych z okna mapy MapInfo do formatu KML.

Format KML w oprogramowaniu GIS

9

MapInfo - KML • Eksport c.d. – Od wersji 8.0 – stworzona w MapBasic aplikacja GoogleEarth link. – dwa sposoby eksportu danych – eksport wybranych obiektów wektorowych

do formatu KML (Export selected objects). – eksport okna mapy do formatu jpg (Export map window as raster image)

Format KML w oprogramowaniu GIS

10

GeoMedia - KML • Import – GeoMedia Professional (wersja 6.1) nie oferuje możliwości otwierania plików zapisanych w formacie KML

• Eksport – – – –

od wersji uaktualnionej GeoMedia Professional 6.1.4.13 możliwość eksportu obiektów wektorowych do formatu KML narzędzie dostępne w menu programu konieczne uruchomienie dwóch dodatkowych narzędzi z poziomu menu: Configure KML Publishing oraz Publish Map.

Format KML w oprogramowaniu GIS

11

Arc GIS - KML • Import – Skrypt Convert KML files to shapefiles – ze strony http://support.esri.com

• Eksport – skrypt Export to KML 2.5.4. • narzędzie pobrane ze strony ESRI ponad 88 tys. razy – duża popularność • dostęp: Tools, Customize • ikona skryptu Export to KML pojawia się w menu programu – wykorzystanie oprogramowania ArcGIS Server • publikacja serwisu KML

Format KML w oprogramowaniu GIS

12

MapWindow – KML •

samodzielny pakiet GIS udostępniany jako wolne oprogramowanie

• Import – nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia danych zapisanych w formacie KML. – przychwytywanie obrazu z GE

• Eksport – – – –

wykorzystanie skryptu Shape2Earth (program płatny) eksport danych (format SHP) do formatu KML Plik eksportowy - wyświetlenie w serwisie Google Earth możliwy eksport kompozycji mapy do Google Earth.

http://www.interactiveearth.blogspot.com/ – VII.2008 – XII.2009 - skrypt Shape2Earth ponad 32 tys. pobrań – uznany za wyjątkowo przydatne narzędzie

Format KML w oprogramowaniu GIS

13

Quantum GIS - KML • Import – Jeden z najlepiej przystosowanych programów do pobierania danych zapisanych w formacie KML – opcja „Dodaj warstwę wektorową” dostępną w menu bezpośrednio odczytuje pliki KML – Przekształcenia pliku KML do formatu SHP – Możliwość pracy w programach nie pobierających formatu KML

• Eksport – wtyczka „OGR Konwerter” – konwersja plików m. in. z formatu SHP do KML i formatu KML do SHP

Format KML w oprogramowaniu GIS

14

gvSIG - KML • Import – opcja „KML driver” dostępna w menu bezpośrednio odczytuje pliki KML

• Eksport – Narzędzie „Eksport to” konwersja plików do formatu KML

Format KML w oprogramowaniu GIS

15

Kod KML w wybranych programach GIS Import danych KML Oprogramowanie

Eksport do formatu KML

Tak/Nie

Narzędzie

Tak/Nie

ArcGIS

Tak

Convert KML to SHP

Tak

Export to KML

GeoMedia

Nie

-

Tak

Configure KML Publishing Publish Map

MapInfo

Nie

-

Tak

Mapinfo2google GoogleEarth link

Quantum GIS

Tak

Bezpośredni odczyt

Tak

OGR konwerter

gvSIG

Tak

KML driver

Tak

Eksport to

Nie

Tylko przychwytywanie obrazu z GE

Tak

Shape2earth

MapWindow

Format KML w oprogramowaniu GIS

Narzędzie

16

Wnioski • KML – popularny standard wymiany danych przestrzennych • Więcej programów obsługuje eksport danych do formatu KML niż import plików KML. – z sześciu programów jedynie trzy umożliwiają wprowadzenie plików KML

– We wszystkich - możliwy eksport danych do formatu KML.

• Porównanie możliwości obsługi formatu KML – lepiej przystosowane programy udostępniane na wolnej licencji.

Format KML w oprogramowaniu GIS

17

Dziękujemy za uwagę

www.pek.wgsr.uw.edu.pl

Format KML w oprogramowaniu GIS

18