FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH

FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH PR...
0 downloads 2 Views 1MB Size
FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica

FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica

FISH PRODUCTION Agricultural Company Orahovica

TKO SMO? PP Orahovica Poljoprivredno poduzeće Orahovica jedno je od najvećih hrvatskih proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Od 1963. godine kada je tvrtka osnovana do danas specijalizirala se u uzgoju vinove loze, lijeske i ribe. Ribničarstvo je jedno od značajnijih područja u proizvodnji, a na više od 1000 hektara ribnjaka uzgaja se slatkovodna konzumna riba i riblja mlađ.

ABOUT US Agricultural Company Orahovica Agricultural Company Orahovica is one of the largest Croatian manufacturers of agricultural and food products. Since 1963, when the company was founded, until now we have specialized in grapevine and hazelnut growing and aquaculture. Fish farming is one of the most important production areas, and in a farm pond more than 1000 hectares in size, freshwater consumable fish and fish progeny is raised.

1963

OKRUŽENJE PP Orahovica smještena je u netaknutoj prirodi istočne Hrvatske, u predjelu između rijeke Drave na sjeveru i padina Papuka i Krndije na sjeverozapadu, u krajoliku zapanjujuće ljepote i raznolikosti uz rubove parka prirode Papuk. Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije

ENVIRONMENT Agricultural Company Orahovica is located in the natural environment of Eastern Croatia, between the Drava River in the north and the slopes of Papuk and Krndija in the northwest, with a landscape of exceptional beauty and natural diversity near the Papuk Natural Park. A place where tradition, quality and new technologies meet

Orahovica

Ribnjaci “Grudnjak” i “Donji Miholjac” predstavljaju umjetno močvarno stanište izuzetne krajobrazne i ornitološke vrijednosti na kome se uzgoja riba.

2000 Ha

The “Grudnjak” and “Donji Miholjac” farm ponds are an artificial wetland with exceptional landscape and ornithological value where fish is raised.

TEHNOLOGIJA Ribnjaci PP Orahovice opremljeni su najmodernijom tehnologijom za uzgoj slatkovodne ribe. U vlastitom mrjestilištu za uzgoj slatkovodnih vrsta riba uzgaja se štuka, smuđ, crvenperka, deverika, šaran, som, amur, tolstolobik, linjak... Riba se hrani visokokvalitetnom ekstrudiranom hranom

Perca Fluviatilis

što značajno utječe na kvalitetu mesa kroz veći udio esencijalnih masnih kiselina te sadrži Omega-3 masne kiseline. U odnosu na klasičan uzgoj meso ribe sadrži manje masnoće.

TECHNOLOGY The farm ponds of the Agricultural Company Orahovica use the latest technology for freshwater fish farming. Northern pike, zander, rudd, bream, carp, catfish, grass carp, silver carp, tench are raised in the company’s own hatchery for freshwater fish farming. The fish are fed with high quality extruded foods, which

Esox lucius

affects the quality of fish meat significantly through a large portion of essential fatty acids and Omega-3 fatty acids. Compared to classical fish farming, these fish contain fewer fats.

Silurus glanis

鲤鱼 carpa шаран carpe

carp ‫ּפרַאק‬

kapr

Karpfen

карп

Cyprinus carpio

PROIZVODNJA

PRODUCTION

Iako većinu proizvodnje čini šaran, sve veći fokus

Although most of the production consists of carp, Agricultural

PP Orahovica ima i na ostale riblje vrste, kao npr.

Company Orahovica is also focusing on other fish species

amur, tolstolobik, som, smuđ, štuka, deverika i dr.,

such as grass carp, silver carp, catfish, zander and northern

a radi se i na uvođenju novih.

pike, bream and others, and other new species are also being introduced.

POUZDAN PARTNER

RELIABLE PARTNER

Osim što tržištu PP Orahovica nudi svježu i kvalitetnu

Agricultural Company Orahovica does not only offer

ribu, u vlastitom posjedu ima i vozila za prijevoz žive te

fresh and good quality fish on the market, but also

očišćene i pothlađene ribe. Time se kupcima osigurala

owns vehicles for the transportation of cleaned and

točna, brza i kvalitetna isporuka.

iced fish. Thus we provide punctual, fast and good

PP Orahovica u svakome trenutku može ponuditi sve

quality delivery to our clients. Agricultural Company

vrste ribe iz vlastite proizvodnje u velikim količinama.

Orahovica may offer all types of fish at any moment from their own production in large quantities.

Način uzgoja prilagođen je kontinuiranim isporukama

The type of fish farming is adjusted to the continuous

ribe tijekom cijele godine, a ne samo u sezoni izlova.

fish deliveries during the entire year, not only during fishing season.

GDJE SMO PRISUTNI?

OUR PRESENCE

Kvalitetu ribe, točnost i pouzdanost isporuke

Our national clients as well as our clients in EU

prepoznali su kako domaći tako i kupci u zemljama

countries (Czech Republic, Poland, Hungary, Italy)

Europske unije (Češka, Poljska, Mađarska, Italija) i

and the regional countries (Serbia, Bosnia and

zemljama regije (Srbija, BiH).

Herzegovina) have recognized fish quality, delivery punctuality and reliability.

PP ORAHOVICA SVOJIM KUPCIMA NUDI Kvalitetu Strogo kontrolirana kvaliteta uz implementiran HACCP sustav garancija su vrhunske kvalitete ribe. Posebna briga pri tome vodi se o okolišu. Svaka faza uzgoja praćena je stručnim nadzorom. Svježinu PP Orahovica ribu isporučuje u najkraćem roku što garantira vrhunsku svježinu. Zdravlje iz riba Riblje bjelančevine su lakše probavljive te se time i bolje iskorištavaju u organizmu. Meso ribe je bogatije vitaminima od crvenog mesa, posebice vitaminima A, D, E i B Riba ima mnogo veći udio esencijalnih masnih kiselina nego ostale vrste mesa. Sadrži Omega-3 masne kiseline koje blagotvorno utječu na snižavanje kolesterola te imaju pozitivan učinak na krvožilje i srce štiteći ih od bolesti. Riba također pozitivno utječe na živčani sustav i rad metabolizma zbog toga što sadrži dokosaheksnu kiselinu (DHA) koja ublažava stres. Uz to riba je bogata fluorom, fosforom i željezom.

WE OFFER Quality Strictly controlled quality with implemented HACCP system guarantee for a high quality of fish. Special attention is given to the environment. Each phase of fish farming is accompanied by professional control and surveillance. Freshness Agricultural Company Orahovica’s products are delivered in the shortest period possible, thus guaranteeing exceptional freshness. Health provided by fish Fish proteins are easier to digest and therefore are better used by the organism. Fish meat contains more vitamins than red meat, especially vitamins A, D, E and B. Fish contains a larger portion of essential fatty acids than other types of meat. It contains Omega-3 fatty acids, which have a beneficial effect in lowering cholesterol and have a positive effect on the circulatory system and the heart by preventing diseases. Fish also positively affects the nervous system and the metabolism because it contains docosahexaenoic acid (DHA), which reduces stress. Fish is also rich with fluorine, phosphorus and iron.

PP ORAHOVICA Stjepana Mlakara 5, 33515 Orahovica, Hrvatska www.pporahovica.hr

Suggest Documents