FAX: KOM.: PROJE KT WYKONAWCZY

ARMA STUDIO ARCHITEKTONICZNE ROBERT GOŹDZIEWICZ UL. CISOWA 6/2 61-475 POZNAŃ TEL/FAX: +48618303479 KOM.:+48721299743 [email protected] PROJE KT WYKONAWCZY ...
5 downloads 0 Views 242KB Size
ARMA STUDIO ARCHITEKTONICZNE ROBERT GOŹDZIEWICZ UL. CISOWA 6/2 61-475 POZNAŃ TEL/FAX: +48618303479 KOM.:+48721299743 [email protected]

PROJE KT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA PRZEDSZKOLA CZTEROODZIAŁOWEGO W OSIEDLU ZIELONA OBIEKT: PRZEDSZKOLE CZTEROODZIAŁOWE ZLECENIODAWCA: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WESOŁA, UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA - WESOŁA LOKALIZACJA: WARSZAWA – WESOŁA, DZ. NR 13, OBRĘB 05-02 PROJEKTANT/ NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. ARCH. ROBERT GOŹDZIEWICZ WP-OIA/OKK/UpB/62/2008 TEMAT:

EGZEMPLARZ:

ARCHITEKTURA

1 GRUDZIEŃ 2010

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 2

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 3

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

1. 2. 3. 4. 5.

Zawartość opracowania. Wprowadzenie. Opis techniczny architektoniczny Księga pomieszczeń Zestawienie wyposażenia

s. 2-3 s. 4-6 s. 7-20 s. 21-47 s. 48-50

6. Rysunki. Rzut parteru Rzut piętra Rzut dachu. Przekrój AA Przekrój BB Przekrój CC Przekrój DD Przekrój EE Rzut parteru – posadzki Rzut pietra – posadzki Rzut parteru – sufity podwieszone Rzut pietra – sufity podwieszone Elewacja PD Elewacja WSCH Elewacja ZACH Elewacja PN Zestawienie drzwi Zestawienie okien Zestawienie ścianek szklanych Pochwyt schodów Pomieszczenie – 0.02 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 0.16 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.04 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.07 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.12 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.16 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 0.10 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 0.11, 0.12 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 0.13 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 0.29, 0.30 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.05 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.08 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.13 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.17 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.14 rzut i kłady ścian Pomieszczenie – 1.09 rzut i kłady ścian Rzut parteru – malowanie ścian Rzut pietra – malowanie ścian Zadaszenie śmietnika

1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:100 1:100 1:100 1:100 1:50 1:50 1:500 1:50 1:100 1:100 1:100 1:25 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:100 1:100 1:50

1/A 2/A 3/A 4/A 5/A 6/A 7/A 8/A 9/A 10/A 11/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A 18/A 19/A 20/A 21/A 22/A 23/A 24/A 25/A 26/A 27/A 28/A 29/A 30/A 31/A 32/A 33/A 34/A 35/A 36/A 37/A 38/A 39/A

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 4

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

2. WPROWADZENIE

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 5

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

2.1

Wprowadzenie

Inwestor: Inwestycja: Stadium:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona Projekt Budowlany

2.2 Podstawa opracowania  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego UD-XIV-WABPBE-7327-121-02-2010 z dnia 05.02.2010r  Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodetę.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 3/2010  Projekt budowlany  Uzgodnienia z inwestorem  Wytyczne branżowe 2.3 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola czterooddziałowego w osiedlu Zielona w Warszawie Wesoła. 2.4 Zakres opracowania. Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany inwestycji. Opracowanie zawiera informacje dotyczące lokalizacji, układu elementów zagospodarowania terenu, rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych i branżowych. Określa formę architektoniczną obiektu wraz z ich funkcją i rodzajem materiałów podstawowych. 2.5 Cel opracowania Celem opracowania jest budowa przedmiotowej inwestycji. 2.6 Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w Warszawie w dzielnicy Wesoła na osiedlu Zielona działka nr 13 obręb 05-02 rejon ul. Warszawskiej.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 6

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3. ARCHITEKTURA

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 7

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.1 Opis techniczny architektoniczny Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wielobranżowy dla budynku przedszkola czteroodziałowego w osiedlu Zielona w Warszawie. Opracowanie zawiera informacje dotyczące lokalizacji, układu elementów zagospodarowania terenu, sieci infrastruktury technicznej na terenie działki, oraz rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych i branżowych dla przebudowywanych obiektów. Projekt określa szczegółowo formę architektoniczną budynków wraz z jego funkcją, rodzajem materiałów podstawowych i wykończeniowych. Ponadto zawiera rozwiązania infrastruktury instalacyjnej ze sposobem jej funkcjonowania, rozplanowania i ułożenia. 3.2 Opis ogólny inwestycji (technologia) Przewidywana ilość dzieci uczęszczających do przedszkola to 96-100 dzieci w czterech grupach wiekowych po 24 – 25 dzieci w grupie. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystać będą z trzech posiłków dziennie, tj. ze śniadań, obiadów i podwieczorków. Przedszkole czynne będzie od godziny 6.00 ÷ 18.00, tzn. 12 godzin dziennie. Bielizna brudna zbierana będzie do worków plastikowych składowanych w pomieszczeniu gospodarczym i prana poza terenem przedszkola w zakładzie usługowym. W projektowanym budynku przedszkola każda kondygnacja przeznaczona jest do odrębnych funkcji: Parter – administracja, zespół żywienia z salą wielofunkcyjną oraz szatnia dla dzieci ◦ Piętro - 4 pomieszczenia dla grup przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami pomocniczymi. Zatrudnienie: ◦

Budynek biurowy : docelowo 14 osób głównie kobiety Przewiduje się następujące zatrudnienie:

dyrektor przedszkola

1pracownik administracyjny

2specjalista

1personel pedagogiczny

4 (same kobiety)personel zespołu żywienia

2÷3 (same kobiety)sprzątaczka

2dozorca

1

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 8

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.3 Projekt zagospodarowania terenu 3.3.1.

Istniejący stan zagospodarowania.

Przedmiotowy teren znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wesoła. Działka inwestycyjna nr 13 o powierzchni 2919,9m2 stanowi obszar w kształcie trapezu przylegający do nowoprojektowanej ulicy od strony zachodniej. Działka graniczy z zabudową sakralną od północnego – zachodu oraz niezabudowanymi działkami od strony południowej i północno - wschodniej. Teren płaski porośnięty roślinnością leśną – drzewa sosnowe. Działka nr 13 obecnie jest niezabudowana. Cała powierzchnia zagospodarowana jest dotychczas jako biologicznie czynna (las). 3.3.2.

Projektowany stan zagospodarowania.

W obrębie działki inwestycyjnej projektuje się obiekt kubaturowy w postaci piętrowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W/w zabudowa spełnia parametry urbanistyczne określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu . Budynek przedszkola 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim usytuowany zostaje wzdłóż linii wschód - zachód, z zachowaniem odległości 5,0m od linii rozgraniczającej drogę. Droga wjazdowa szerokości 5,0m prowadzi na teren działki i miejsc parkingowych. W połączeniu z projektowanymi miejscami parkingowym na działce oraz dla osób niepełnosprawnych zapewnia niezbędną obsługę komunikacyjną inwestycji z zewnątrz. Z przodu działki przed budynkiem, 6m od granicy działki usytuowany zostaje punkt gromadzenia odpadków stałych z zadaszeniem. Punkt ten oddalony jest 10m od budynku przedszkola oraz znajduje się 5m od linii rozgraniczającej drogę. Wszelkie prace na działce wymagają usunięcia części zadrzewienia działki. Szczegółowa inwentaryzacja drzew istniejących wraz ze wskazaniem drzew do usunięcia stanowi odrębne opracowanie. Bilans miejsc parkingowych: Miejsca dla samochodów osobowych:

925,88*12/1000=11,11

parking P1 : 10 stanowisk o wym. 2,3X5,0 parking P2 (dla inwalidy) : 1 stanowisko o wym. 3,6X5,0 Razem: 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych ( wg zapisów Planu wymagania to 12 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej) ▪ ▪

3.3.3.

Etapowanie inwestycji.

Całość realizowana będzie w jednym etapie tj. •

obiekt kubaturowy – budynek przedszkola;zagospodarowanie terenu w granicach działki;infrastruktura techniczna w obrębie działki;

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 9

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.3.4.

Zestawienie powierzchni objętej opracowaniem.

3.3.4.1.

Powierzchnia zabudowy:

3.3.5.

 projektowany budynek

564,7 m2

 powierzchnia dróg, placów, chodników

592,6 m2

 powierzchnie zielone:

1762,6 m2

 powierzchnia razem:

2919,9 m2

Powierzchnia terenu inwestycji. 

3.3.6.

3.3.7.

całkowita powierzchnia terenu objętego inwestycją:

2919,9 m2

Wskaźniki. ■

Wskaźnik zabudowy

564,7/2919,9 x 100%

= 19,34%Wskaźnik zainwestowania

(564,7+592,6)/ 2919,9 x 100%

=39,63%Wskaźnik pow. biologicznie czynnej

1762,6/2919,9 x 100%

= 60,37%

Informacje dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 3.3.8. Komunikacja. Wjazd na teren działki odbywa się od strony ulicy 34KDD projektowanym wjazdem (wjazd oznaczony nr 5), o szerokości 5,0 m który prowadzi do miejsc parkingowych i zaplecza kuchennego co stanowi podstawowy układ komunikacyjny nowego obiektu. Komunikacja pieszych do budynku odbywa się chodnikami utwardzonymi. 3.4 Opis ogólny 3.4.1. Obiekt kubaturowy ■ Dane ogólne  powierzchnia zabudowy  powierzchnia użytkowa ■ W tym:  powierzchnia parteru  powierzchnia piętra  kubatura  ilość kondygnacji nadziemnych  podpiwniczenie  wysokość budynku  kategoria zagrożenia ludzi  klasa odporności pożarowej  ściana zewnętrzna

564,70 m2 925,88 m2 450,31 m2 475,57 m2 4 190,0 m3 2 brak 7,30 m ZL II C EI 30

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 10

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.4.2.

Zestawienie pomieszczeń:

PARTER: Nr 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33

Nazwa Pomieszczenia WIATROŁAP

HOL + SZATNIA KOMUNIKACJA POM. DOZORCY POM. SPECJALISTY ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA SALKA KONFERENCYJNA POM. SOCJALNE PRZEDSIONEK POM. GOSPOD.

WC DAMSKI/INWALIDA WC MĘSKIE KLATKA SCHODOWA MAGAZYN JADALNIA MAGAZYN ZMYWAK POM. PORZADKOWE KUCHNIA PRZYG. MIESA PRZYG. WARZYW I JAJ MAGAZYN MAGAZYN MAGAZYN MAGAZ. PROD. CHŁODN. KOMUNIKACJA POM. SOCJALNE SANITARIAT WC KOTŁOWNIA POM. GOSPODARCZE ODPADKI

Razem pow. użytkowa parteru:

Powierzchnia [ m2] 3,24 80,04 18,45 7,64 9,76 11,89 13,21 14,22 12,8 5,93 3,35 5,29 6,89 11,16 6,54 96,95 16,77 5,83 2,7 22,6 4,3 5,95 4,93 3,8 5,73 6,41 24,09 15,6 4,6 4,03 8,16 4,19 3,26

Posadzka GRES WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV WYKL. DYWAN. WYKL. DYWAN. WYKL. DYWAN. WYKL. DYWAN. WYKŁ. PCV PŁYTKI CERAM. PŁYTKI CERAM. PŁYTKI CERAM. PŁYTKI CERAM. DESKA DĘBOWA WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA PŁ. CERAM. PŁ. CERAM. POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA POS. ŻYWICZNA

450,31 m2

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 11

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

PIĘTRO: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Nr 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Nazwa Pomieszczenia SCHODY KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA SALA ZAJĘĆ SANITARIAT SKŁAD LEŻAKÓW SALA ZAJĘĆ SANITARIAT WC INWALIDA SKŁAD LEŻAKÓW POM. GOSPODARCZE SALA ZAJĘĆ SANITARIAT WC INWALIDA SKŁAD LEŻAKÓW SALA ZAJĘĆ SANITARIAT SKŁAD LEŻAKÓW POM. GOSPODARCZE

Razem pow. użytkowa parteru:

Powierzchnia [ m2] 25,45 16,95 25,35 79,4 10,79 5,33 79,02 10,79 4,31 5,96 7,34 79,02 11,15 4,31 6,16 78,97 11,15 4,5 9,62

Posadzka WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV PŁ. CERAM. WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV PŁ. CERAM. PŁ. CERAM. WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV PŁ. CERAM. PŁ. CERAM. WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV PŁ. CERAM. WYKŁ. PCV WYKŁ. PCV

475,57 m2

3.5 Opis architektoniczno-konstrukcyjny 3.5.1. Fundamenty Budynek posadowiony będzie na ławie fundamentowej żelbetowej na poziomie -1,20m od poziomu posadzki. Ławy fundamentowe zbrojone prętami stalą RB500W (A-III N) wykonane z betonu B25. Jako warstwę podbetonu należy zastosować beton B10. Mury fundamentowe z bloczków betonowych M6 /B15/ o gr. 25cm na zaprawie cementowej klasy M5. 3.5.2. Ściany: 3.5.2.1. Ściany zewnętrzne: SZ1 – ściana zewnętrzna fundamentowa  tynk kamienny wg kolorystyki na siatce PCV  izolacja termiczna: styropian ekstrudowany gr. 10cm  izolacja przeciwwilgociowa : Dysperbit  ściana cokołowa gr. 25cm bloczki betonowe M6 SZ2 – ściana zewnętrzna murowana  tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony na siatce PCV  izolacja termiczna ze styropianu M30 gr. 15cm mocowana na kołki ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 12

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła   

bloczki silikatowe 24cm na zwykłe spoiny, zaprawa marki M5 tynk gipsowy maszynowy malowanie farbami emulsyjnymi wg kolorystyki

SZ3 – ściana zewnętrzna murowana  okładzina elewacyjna LAMINAT HPL 10mm  warstwa wentylowana  paroizolacja  izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15cm mocowana na kołki  bloczki silikatowe 24cm na zwykłe spoiny, zaprawa marki M5  tynk gipsowy maszynowy  malowanie farbami emulsyjnymi wg kolorystyki 3.5.3. Ściany wewnętrzne: SW1 – ściana działowa gr. 24cm bloczek silikatowy. Wykończenie obustronnie tynk gipsowy maszynowy, malowane farbą emulsyjną. SW2 – ściana działowa gr. 12cm bloczek silikatowy. Wykończenie obustronnie tynk gipsowy maszynowy, malowane farbą emulsyjną. Uwaga: ■ ściany wewnętrzne pomieszczeń mokrych wyłożone glazurą do wys. 2.0 m; ■ wykończenie pozostałych ścian – na ścianach murowanych tynk cementowo - wapienny kat. III + gładź gipsowa i malowanie alternatywnie tynk gipsowy maszynowy 3.5.4. Słupy , podciągi i nadproża Słupy i podciągi żelbetowe. Nadproża drzwiowe projektuje się z typowych belek prefabrykowanych typu L19. Ze względów konstrukcyjnych oraz wytrzymałościowych część nadproży w budynku wykonać jako żelbetowe. Wymiarowanie oraz zbrojenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcyjnego; 3.5.5. Stropy W budynku biurowym projektuje się strop kanałowe sprężone gr. 26,5cm. W poziomie stropów wykonać wieńce żelbetowe , Całość wg projektu konstrukcyjnego; 3.5.6. Schody schody żelbetowe płytowe monolityczne, wyłożone okładziną z drewna dębowego zabezpieczonego p. ogniowo, gr min. 3cm stopnie zabezpieczone schodowymi listwami przeciwpoślizgowymi oraz pochwytem przy ścianie (Zbrojenie schodów stalą A-III N, beton B-25). Schody mocowane konstrukcyjnie do ściany. 3.5.7. Stropodach Projektuje się stropodach niewentylowany z płyt kanałowych sprężonych gr. 26,5cm. W poziomie stropów wykonać wieńce żelbetowe, na płytach izolacja

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 13

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.5.8. 3.5.8.1. ■ ■ ■ ■

Izolacje: Izolacje termiczne: stropopodach w budynku ociepla się wełną mineralna „Monrock Max” gr. min. 20cm ściany zewnętrzne (SZ2 i SZ3) ocieplone styropianem (wełną mineralna) gr. 15cm mocowanym za pomocą kołków z tworzywa sztucznego, posadzka izolowana styropianem gr. 4cm ściany fundamentowe i cokoły ocieplone płytami styropianowymi gr.10cm (alternatywnie polistyren ekstrudowany gr.10cm);

3.5.8.2.

Izolacje przeciwwilgociowe: ■ izolacja pozioma na gruncie pod posadzką – 2x papa asfaltowa na lepiku ■ izolacja pionowa ścian i ław fundamentowych – papa asfaltowa na lepiku od zewnątrz malowane masą bitumiczną - Dysperbit ; ■ izolacja stropodachu – papa termozgrzewalna, alternatywnie membrana PCV Uwaga: ■ Na stykach izolacji ze styropianem stosować jedynie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu. ■ Wszystkie izolacje na podkładach betonowych układać po jego zagruntowaniu wodną emulsją asfaltową np.”Dysperbit”

3.5.9. 3.5.9.1. ■ ■ ■

3.5.9.2. ■

■ ■ ■ ■

3.5.9.3. 

Stolarka otworowa Drzwi: drzwi zewnętrzne przeszklone szkłem bezpiecznym w systemie profili aluminiowych (dla szyby k1,1 W/m2K), w części uchylne wyposażone w system umożliwiający uchylanie okien z poziomu podłogi pomieszczenia. Okna w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wyposażyć w nawietrzaki higroskopijne parapety zewnętrzne: stalowe powlekane lub malowane proszkowo, systemowe ze spadkiem 1,5% na zewnątrz parapety okienne wewnętrzne systemowe np. laminat gr. 4cm okna na pietrze wyposażone są w aluminiowe żaluzje zewnętrzne ANWIS C65 lub podobne sterowane ręcznie lub elektrycznie, żaluzje lakierowane w kolorze RAL dobranym do koloru płyt elewacyjnych Świetliki: profile aluminiowe z poliwęglanowymi płytami komorowymi (U>1,4 W/m 2K)

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 14

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.5.10. ■ ■ ■ ■ ■

Stropodach w budynku projektuje się stropodach pełny nie wentylowany jednospadowy o nachyleniu 3% pokrycie: papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia lub membrana PCV izolacja termiczna: wełna mineralna w spadku Monrock Max gr. 20cm paroizolacja: folia polietylenowa gr. 0,2mm odwodnienie dachu: zewnętrzne rynny Marley Continental 150mm, rury spustowe 125mm kolor grafitowy lub inna o podobnych parametrach.

3.6 Stan wykończeniowy: 3.6.1. Posadzki. / wg opisów na rzutach architektonicznych i przekrojach/ 3.6.1.1. Warstwy posadzki na gruncie: ■ wykończenie wg oznaczeń na rzutach ■ wylewka samopoziomująca 0,5cm ■ płyta posadzki: nawierzchnia pływająca gr. 5cm z betonu zbrojonego ■ warstwa izolacyjno - poślizgowa: 2 x papa asfaltowa na lepiku ■ podbudowa górna z betonu B7,5 gr. 10 cm ■ podłoże z nasypu kontrolowanego 3.6.1.2. ■ ■ ■ ■ ■ 3.6.2. ■ ■ ■ ■

3.6.3. ■ ■ ■

3.6.4. ■Strop międzykondygnacyjny: posadzka wg oznaczeń na rzutach wylewka samopoziomująca 0,5cm gładź cementowa gr 5,0cm izolacja ze styropianu gr. 4cm płyta stropowa gr 26,5cm żelbetowa sprężona Elewacja zewnętrzna, okładziny, malowanie : elewacji w budynku tynkowana tynkiem mineralnym (prop. tynk silikatowy barwiony w masie) okładzina z laminatu HPL 10mm na stelażu metalowym Żaluzje okienne aluminiowe zewnętrzne ANWIS C65 sterowane ręcznie lub elektrycznie, kolorystyka wg projektu elewacji cokoły otynkować tynkiem kamiennym mozajkowym Tynki , okładziny wewnętrzne i powłoki; ściany wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach sanitarnych – płytki ceramiczne do wys. 2,0m; parapety wewnętrzne z PCV , laminatu Sufity podwieszone sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych - połączenia szpachlowane, malowane na kolor biały (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna). Sufity mocowane na wys. 3,0m i 2,5m wg rysunków wykonawczych. Sufity podwieszone modularne – Rockfon Koral 600x1200x20, system nośny Rocklink 24 lub rozwiązanie równoważne

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 15

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła ■

3.6.5. ■

sufity podwieszone modularne Rockfon Higienic 600x600x20, system nośny Rocklink 24 lub rozwiazanie równoważne dla pomieszczeń zespolu żywieniowego Opierzenia Opierzenia systemowe z blachy aluminiowej malowanej proszkowo wg kolorystyki

3.7 Wentylacja i ogrzewanie. W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Kuchnia wentylowana mechanicznie. Ogrzewanie budynku odbywa się za pośrednictwem klasycznego układu grzejników wodnych zasilanych z kotłowni gazowej zlokalizowanej w parterze budynku. 3.8 Ochrona przeciwpożarowa 3.8.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest określenie warunków technicznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dwukondygnacyjnego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną zapewniającą możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.8.2. Podstawa opracowania Podstawę merytoryczną stanowią przepisy i normy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: ▪ Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 1991r. nr 81, poz. 351), ▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 oraz z 2003r. nr 33 poz. 270), ▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 nr 80, poz. 563), ▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 nr 121, poz. 1139), ▪ PN-B-02852 - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, ▪ PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne, ▪ PN-86/E-05 003/02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa, ▪ PN-B-02877-4 z dnia 23.04.2001– Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 3.8.3.

Materiały wyjściowe. ▪ Materiałami wyjściowymi do niniejszego opracowania są: ▪ koncepcja planu zagospodarowania terenu inwestycji,

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 16

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła ▪ ▪ ▪

koncepcja rzutu przyziemia obiektu, koncepcja projektu technologicznego obiektu – przedstawiona przez inwestora i projektanta informacje dodatkowe uzyskane od zleceniodawcy i inwestora.

3.8.4. Ogólna charakterystyka obiektu. Projektowane obiekty, będące przedmiotem niniejszego opracowania to : ▪ budynek przedszkola o powierzchni zabudowy 564,70 m ² 3.8.5.

Klasyfikacja obiektów

Klasyfikacja ze względu na wysokość Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. /2/: ▪ budynek przedszkola kwalifikuje się do grupy budynków dwukondygnacyjnych niskich (N) o wysokości do 12 m, ▪ ze względu na ochronę przeciwpożarową, obiekt przedszkola kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 3.8.6.

Strefy pożarowe

Zasady ogólne Za strefę pożarową - zgodnie z postanowieniami przepisów rozporządzenia /2/ uważa się powierzchnię budynku lub jego część oddzieloną od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzieleń przeciwpożarowych. Określenie dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych Dopuszczalne maksymalne powierzchnie stref pożarowych wynoszą dla budynku biurowego N – 5000 m 2. W strefach pożarowych z samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi dopuszcza się powiększenie dopuszczalnej powierzchni strefy o 50%. Podział na strefy pożarowe Budynek składa się z jednej strefy pożarowej 3.8.7.

Wymagania budowlane

Określenie wymaganej klasy odporności pożarowej. Zgodnie z postanowieniami przepisów rozporządzenia /2/ budynek przedszkola N powinien być wykonany w klasie „C” odporności pożarowej. Określenie wymagań dla elementów budowlanych Elementy budynku wymagającego wykonania w klasie „C" odporności pożarowej należy zaprojektować z materiałów nierozprzestrzeniających ognia o następującej minimalnej odporności ogniowej: ▪ główne elementy konstrukcyjne (ściany, słupy, ramy, podciągi) – R 60, ▪ ściany zewnętrzne(osłonowe) – EI 30 ▪ stropy – REI 60 ▪ dach, konstrukcja nośna dachu – R 15 ▪ pokrycie dachu – E 15. ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 17

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła ▪

obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 15.

Oddzielenie pożarowe Części budynku wydzielone na całej ich wysokości ścianami oddzieleń przeciwpożarowych traktuje się jako odrębne budynki. Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć odporność ogniową, równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Określenie wymagań dla ścian oddzieleń przeciwpożarowych Ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnych fundamentach. Dopuszcza się wypełnienie otworu w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego luksferami, cegłą szklaną lub innym materiałem o podobnych właściwościach, jednak na powierzchni nie większej niż 10 % ściany, przy czym ogólna powierzchnia otworów wypełnionych tym materiałem i innych otworów zamykanych nie może przekraczać łącznie 25 % powierzchni ściany. Realizując wskazanie dokonania podziału obiektu na strefy pożarowe – ściany oddzieleń przeciwpożarowych należy zaprojektować: ▪ pomiędzy budynkami REI 120 3.8.8. Określenie wymagań dla drzwi i bram w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych. Drzwi i bramy przeciwpożarowe w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych należy zaprojektować o klasie odporności ogniowej 1/2 odporności ściany. Tj. w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej 120 minut otwory należy zamknąć drzwiami i bramami o odporności ogniowej EI 60, w ścianie o odporności ogniowej 60 minut otwory należy zamknąć drzwiami i bramami o odporności ogniowej EI 30. Drzwi i bramy wymagają wyposażenia w samozamykacze lub urządzenia zamykające je samoczynnie w razie pożaru. 3.8.9.

Ewakuacja

Zasady ogólne Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Drzwi ewakuacyjne z obiektu powinny otwierać się na zewnątrz. Przejścia Długości przejść ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz obiektu uwzględniając funkcję budynków i pomieszczeń oraz wielkość obciążeń ogniowych i ilość kondygnacji nie może przekraczać: ▪ dla budynku ZL II – 40 m Wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia nie może być mniejsza niż 2,0 m. Wyjścia Konieczne jest zapewnienie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5 m , gdy powierzchnia pomieszczenia przekracza 300 m 2, lub ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 18

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne nie może być mniejsze niż 0,9 m. Dojścia ewakuacyjne W części administracyjno-socjalnej długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tą drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku zwane dojściem ewakuacyjnym nie może przekraczać przy jednym kierunku dojścia 10 m, a przy co najmniej 2 kierunkach dojścia 40 m. Elementy wykończenia wnętrz W projektowanym obiekcie należy uwzględnić następujące wymogi w zakresie wykończenia wnętrz: ▪ zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, ▪ okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, 3.8.10.

Wymagania dla przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Klimatyzacja i wentylacja Zgodnie z postanowieniami przepisów rozporządzenia /2/ urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w pomieszczeniach należy wykonać z następujących materiałów: ▪ palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia, ▪ przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują powinny być obudowane elementami (ściankami, okładzinami) o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń, ▪ odległości nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m, ▪ drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Przewody wentylacyjne powinny być wówczas obudowane lub wyposażone w klapy odcinające, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się pożaru między strefami pożarowymi. Odporność ogniowa obudowanego przewodu, klapy odcinającej lub obudowanego przewodu wraz z klapą powinna być równa odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 19

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

3.8.11.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacja odgromowa Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm /6 i 7/ budynek należy wyposażyć w instalację odgromową wg zasad szczegółowych w nich określonych. System sygnalizacji alarmowo – pożarowej W świetle obowiązujących przepisów /3/ obiekt nie wymaga wyposażenia w system sygnalizacji alarmowo – pożarowej. 3.8.12. Wymagania w zakresie instalacji wodnych. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA /3/ obiekt wymaga wyposażenia w instalacje wodociągową przeciwpożarową z hydrantami ø 25. Zasięg hydrantów 25 powinien obejmować całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej lub pomieszczenia, uwzględniając długość odcinka węża hydrantu określoną w normach i efektywny zasięg rzutu prądu gaśniczego. Minimalna wydajność wody powinna wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pożarowej z 2 sąsiednich hydrantów. 3.8.13. Wymagania w zakresie oddymiania pożarowego. W budynkach niskich (N), zawierających strefę pożarową ZL II, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 3.8.14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagany jest hydrant zewnętrzny w odległości nie większej niż 75m od budynku 3.8.15. Podręczny sprzęt gaśniczy Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia /3/ obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jedna jednostka sprzętu gaśniczego na każde 100 m 2 powierzchni obiektu. Maksymalna odległość od najbardziej oddalonego miejsca do podręcznego sprzętu gaśniczego nie może przekraczać 30 m. Zalecana rezerwa sprzętu ok. 20%. 3.8.16. Drogi pożarowe. Bezwzględny obowiązek zapewnienia drogi pożarowej istnieje do punktów czerpania wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz całego budynku. Droga pożarowa nie musi przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od budynku o 5-15 m. Wymagana szerokość drogi utwardzonej co najmniej 4 m na długości budynku oraz 10 m przed i za nim. Nośność na oś 100 kN. 3.8.17. Oznaczenia ewakuacyjne Drogi ewakuacyjne, lokalizacja hydrantów i podręcznego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu itp. należy oznakować przed oddaniem obiektu do ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 20

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

użytku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z PN. Oznakowania ewakuacyjne należy wykonać jako fotoluminescencyjne. Obiekty należy wyposażyć również w instrukcje alarmowania na wypadek powstania pożaru. 3.8.18.

Wnioski i uwagi Projekty techniczne wymagają uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. ▪ W poszczególnych projektach branżowych należy uwzględnić wymagania ochrony przeciwpożarowej. ▪ W przypadku zmiany założeń technologicznych konieczne jest uwzględnienie ich w warunkach ochrony przeciwpożarowej. ▪

UWAGA! Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu! W oparciu o Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony ppoż., Dz. U. nr 92/92, poz. 460 - na każde 200 m² powierzchni użytkowej należy przewidzieć 1 jednostkę podręcznego sprzętu gaśniczego. Klatkę schodową należy wyposażyć w klapy dymowe. 3.9 Instalacje sanitarne Dla wszystkich pomieszczeń przewidziano wentylację grawitacyjną zgodnie z PN/B03430. Dla pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony z 20 m³/godz. do 15 m³/godz. dla każdego dziecka. Wymagane temperatury pomieszczeń powinny być zgodne z obowiązującymi normami temperatur obliczeniowych dla pomieszczeń ogrzewanych - Dz. U. nr 75/2002 r., poz. 690, DZIAŁ IV, rozdział 4, § 134.2 - tabela temperatur obliczeniowych. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, w ustępach z oknem i jedną kabiną, w innych - mechaniczną, włączaną automatycznie i spełniającą po wyłączeniu funkcję wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny. W zespołach sanitarnym dzieci należy stosować: miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach 50 x 35 cm umywalki o zmniejszonych wymiarach 40 x 35 cm, natrysk z umieszczoną na wysokości 45 cm nad podłogą baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. Pomieszczenie porządkowe powinno być wyposażone w zlew umieszczony na wysokości 45 cm nad podłogą oraz w zawór czerpalny ze złączką do węża. 3.10 Wymagania BHP Wszystkie maszyny i urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie bhp wyszczególnione w OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169, poz. 1650.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 21

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

4. KSIĘGA POMIESZCZEŃ

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 22

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

WIATROŁAP 0.01 PODŁOGA Płytki gresowe GRANITOGRES seria PIETRE ETRUSCHE kolor SANTAFIORA 30x60 wykończenie Lappata Fuga 3mm – w kolorze płytek Wycieraczka systemowa

COKOŁY Płytki gresowe GRANITOGRES seria PIETRE ETRUSCHE kolor SANTAFIORA na wysokość 10 cm Fuga 3mm – w kolorze płytek ŚCIANY – WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 23

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

HOL+SZATNIA 0.02 KOMUNIKACJA 0.03 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Ściany G-K na ruszcie metalowym, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 1030-R90B wykończenie półmat. Malowanie ścian wg schematu malowania Ściany szklane ze szkła hartowanego przezroczystego. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 24

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POMIESZCZENIE DOZORCY 0.04 POMIESZCZENIE SPECJALISTY 0.05 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON KORAL 600x1200 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 25

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

ADMINISTRACJA 0.06 PODŁOGA Wykładzina dywanowa pętelkowa częściowo cięta TARKETT seria TECSOM Linear Spirit DO 156 TS COKOŁY Wykładzina jak na podłodze wywinięta na ściany na wysokość 5 cm klejona do profili cokołowych PVC ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON KORAL 600x1200 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 26

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POKÓJ DYREKTORA 0.07 PODŁOGA Wykładzina dywanowa pętelkowa częściowo cięta TARKETT seria TECSOM Linear Spirit DO 156 TS COKOŁY Wykładzina jak na podłodze wywinięta na ściany na wysokość 5 cm klejona do profili cokołowych PVC ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 27

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

SALA KONFER. 0.08 PODŁOGA Wykładzina dywanowa pętelkowa częściowo cięta TARKETT seria TECSOM Linear Spirit DO 156 TS COKOŁY Wykładzina jak na podłodze wywinięta na ściany na wysokość 5 cm klejona do profili cokołowych PVC ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 1030-R90B wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 28

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POMIESZCZENIE SOCALNE 0.09 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON HIGIENIC 600x600 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 29

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

ZAPLECZE SANITARNE 0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.11 WC DAMSKI 0.12 WC MĘSKI 0.13 PODŁOGA Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO 33,3x33,3cm Fuga 3mm – w kolorze płytek ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO, seria PALETTE/FARBI 30x60cm Fuga 3mm – w kolorze płytek Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 30

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

KLATKA SCHODOWA 0.14 PODŁOGA Naturalna deska dębowa, zabezpieczona p. ogniowo, lakierowana, stopnie zabezpieczyć przeciwpoślizgowo gumowymi listwami, COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 31

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

MAGAZYN 0.15 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 32

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

MAGAZYN 0.17 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON KORAL 600x600 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 33

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

ZMYWAK 0.18 KUCHNIA 0.20 PRZYGOTOWYWALNIA MIĘSA 0.21 PRZYGOTOWYWALNIA WARZYW I JAJ 0.22 PODŁOGA Posadzka żywiczna COKOŁY Jak na posadzce ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Płytki ceramiczne białe 20x20 do wysokości 2,0m Powyżej płytek malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON HIGIENIC 600x600 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 34

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POMIESZCZENIE PORZADKOWE 0.19 PODŁOGA Posadzka żywiczna COKOŁY Jak na posadzce ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Płytki ceramiczne białe 20x20 do wysokości 2,0m Powyżej płytek malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON HIGIENIC 600x600 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 35

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

MAGAZYN 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 KOMUNIKACJA 0.27 PODŁOGA Posadzka żywiczna COKOŁY Jak na posadzce ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON HIGIENIC 600x600 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 36

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.28 PODŁOGA Posadzka żywiczna COKOŁY Jak na posadzce ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON HIGIENIC 600x600 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 37

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

WC 0.29, 0.30 PODŁOGA Płytki ceramika PARADYŻ seria VIVIDA/VIVIDO 33,3x33,3cm Fuga 3mm – w kolorze płytek ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO, seria PALETTE/FARBI 30x60cm Fuga 3mm – w kolorze płytek Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 38

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

KOTŁOWNIA 0.31 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.32 PODŁOGA Posadzka żywiczna COKOŁY Jak na posadzce ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 39

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

ODPADKI 0.33 PODŁOGA Posadzka żywiczna COKOŁY Jak na posadzce ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Płytki ceramiczne białe 20x20 do wysokości 2,0m Powyżej płytek malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 40

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

SCHODY 1.01 PODŁOGA Naturalna deska dębowa, zabezpieczona p. ogniowo, lakierowana, stopnie zabezpieczyć przeciwpoślizgowo gumowymi listwami, Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 41

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

KOMUNIKACJA 1.02, 1.03 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 42

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

SALA ZAJĘĆ 1.04, 1.07, 1.12, 1.16 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylowo-lateksową kolor NCS S 0505-Y20R wykończenie półmat. Okładzina ścienna – panele z naturalnego drewna dębowego FINISHPARKIET, zabezpieczonego nietoksycznymi lakierami, klejone do ściany SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON KORAL 600x1200 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 43

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

SANITARIAT 1.05, 1.08, 1.13, 1.17 PODŁOGA Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO 33,3x33,3cm Fuga 3mm – w kolorze płytek ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO 30x60cm Fuga 3mm – w kolorze płytek Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 44

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

SKŁAD LEŻAKÓW 1.06, 1.10, 1.15, 1.18 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit systemowy ROCKFON KORAL 600x1200 na systemie ROCKLINK 24

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 45

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

WC INWALIDA 1.09, 1.14 PODŁOGA Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO 33,3x33,3cm Fuga 3mm – w kolorze płytek ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO 30x60cm Fuga 3mm – w kolorze płytek Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 46

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1.11 PODŁOGA Wykładzina PCW specjalistyczna akustyczna TARKETT kolor Oak Light nr 3588001 COKOŁY Listwa przypodłogowa TARKETT dąb 7cm nr 19091912 ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 47

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

POM.GOSPODARCZE 1.19 PODŁOGA Płytki ceramika PARADYZ seria VIVIDA/VIVIDO 33,3x33,3cm Fuga 3mm – w kolorze płytek ŚCIANY - WYKOŃCZENIE Ściana murowana - tynk gipsowy maszynowy przygotowany do malowania, Podkład UNI-GRUNT Płytki ceramiczne białe 20x20 do wysokości 2,0m Powyżej płytek malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0500-N wykończenie mat. SUFIT – WYKOŃCZENIE Sufit płyty G-K na stelażu systemowym, na całości mata z włókna szklanego, gładź gipsowa. Podkład UNI-GRUNT Malowanie 3x farbą emulsyjną akrylową kolor NCS S 0502-Y wykończenie mat.

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 48

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

ZESTAWIENIE WYPOSARZENIA L.p.

Pomieszczenie

Nazwa art.

1

JADALNIA blat do stołu PREMIUM brzoza 118x74cm (nr - SALA 100559) WIELOFUNKCYJNA nogi okrągłe śr.55cm długość 59cm

ilość 9 9

zestaw JOKKMOKK (IKEA) stół sosnowy + 4 krzesła 2

2

3

4

HOL +SZATNIA

SALA ZAJĘĆ nr 1.16

SALA ZAJĘĆ nr 1.12

krzesełka drew. natur.(nr 401135)

54

ścianka wspinaczkowa 4 PORY ROKU (nr 036020)

1

SZATNIA TĘCZOWA 129x40x166 8szafek (nr 100089)

12

SZATNIA TĘCZOWA MAŁA 65x40x166 4szafki (nr 100090)

4

ŁAWKA DO SZATNI 100x30x36,5 (nr 100096)

13

blat do stołu PREMIUM brzoza 118x74cm (nr 100559)

4

nogi okrągłe śr.55cm długość 40cm (nr 126500)

4

krzesełko czerwone (nr 401111)

6

krzesełko niebieskie (nr 401112)

6

krzesełko zielone (nr 401113)

6

krzesełko żółte (nr 401114)

6

biurko PREMIUM brzoza 110x70x74 (nr 100781)

1

krzesło obrotowe SNILLE różowe (IKEA)

1

żyrafa 55x110 (nr100458)

1

słoń 88x70 (nr 100457)

1

trawa 80x30 (nr 100455)

1

blat do stołu PREMIUM brzoza 118x74cm (nr 100559)

4

nogi okrągłe śr.55cm długość 40cm (nr 126500)

4

krzesełko czerwone (nr 401111)

6

krzesełko niebieskie (nr 401112)

6

krzesełko zielone (nr 401113)

6

krzesełko żółte (nr 401114)

6

biurko PREMIUM brzoza 110x70x74 (nr 100781)

1

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 49

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

5

6

SALA ZAJĘĆ nr 1.07

SALA ZAJĘĆ nr 1.04

krzesło obrotowe SNILLE różowe (IKEA)

1

żyrafa 55x110 (nr100458)

1

słoń 88x70 (nr 100457)

1

trawa 80x30 (nr 100455)

1

blat do stołu PREMIUM brzoza 118x74cm (nr 100559)

4

nogi okrągłe śr.55cm długość 40cm (nr 126500)

4

krzesełko czerwone (nr 401111)

6

krzesełko niebieskie (nr 401112)

6

krzesełko zielone (nr 401113)

6

krzesełko żółte (nr 401114)

6

biurko PREMIUM brzoza 110x70x74 (nr 100781)

1

krzesło obrotowe SNILLE różowe (IKEA)

1

aplikacja drzewo 60x101(NR 100459)

1

labirynt ścienny 66x47 (nr 118019)

1

kwiatek 39x60 (nr 100456)

1

blat do stołu PREMIUM brzoza 118x74cm (nr 100559)

4

nogi okrągłe śr.55cm długość 40cm (nr 126500)

4

krzesełko czerwone (nr 401111)

6

krzesełko niebieskie (nr 401112)

6

krzesełko zielone (nr 401113)

6

krzesełko żółte (nr 401114)

6

biurko PREMIUM brzoza 110x70x74 (nr 100781)

1

krzesło obrotowe SNILLE różowe (IKEA)

1

aplikacja drzewo 60x101(NR 100459)

1

labirynt ścienny 66x47 (nr 118019)

1

kwiatek 39x60 (nr 100456)

1

WYPOSARZENIE DODATKOWE SALE ZAJĘĆ

kostka z otworem 60x60x60 (nr 101132)

4

klocki świetlicowe (nr 101115)

4

klocki świetlicowe (nr 101116)

4

klocki świetlicowe (nr 101117)

4

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona nr 50

Przedszkole czterooddziałowe w osiedlu Zielona, Warszawa dzielnica Wesoła

siedzisko fala (nr 101144)

8

gruszka rehabilitacyjna czerwona (nr 101150)

4

gruszka rehabilitacyjna pomarańczowa (nr 101152)

4

gruszka rehabilitacyjna żółta (nr 101155)

4

gruszka rehabilitacyjna zielona (nr 101151)

4

gruszka rehabilitacyjna niebieska (nr 101156)

4

gruszka rehabilitacyjna różowa (nr 101153)

4

ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2