Faaliyet raporu 2015

İçindekiler / Faaliyet raporu 2015 04 Darüşşafaka’nın Öncelikleri 05 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 08 Bütçe Uygulaması ve Finansal Göstergeler 12...
Author: Asli Kaynarca
5 downloads 0 Views 27MB Size
İçindekiler / Faaliyet raporu 2015 04 Darüşşafaka’nın Öncelikleri 05 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 08 Bütçe Uygulaması ve Finansal Göstergeler 12 Yönetim Kurulu 17 Denetim Kurulu 18 Haysiyet Divanı 20 Okul Yöneticileri 22 İdari ve Akademik Kadro 24 Cemiyet Yöneticileri 26 Birim Yöneticileri 28 Kurum Yöneticileri 30 Yüksek Danışma Kurulu 34 Kurumsal Yönetim 38 Darüşşafaka Eğitim Kurumları 66 Hukuk Bürosu 70 Taşınmaz Malların Yönetimi ve Değerlendirilmesi 74 Kurumsal İletişim 80 Bağış ve Kaynak Geliştirme 92 Darüşşafaka Rezidansları 98 Tesis Hizmetleri 102 İnsan Kaynakları 104 Bilgi Teknolojileri 106 Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmesi ve Girişimleri 109 Satın Alma 110 Darüşşafaka Müzeleri 114 Öğrenme Merkezi 116 Denetim Kurulu Raporu 118 Bağımsız Denetçi Raporu 154 2015 Yılı Kesin Hesapları ve 2016 Yılı Bütçe Teklifi 168 Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2015 Yılı Değerli Bağışçıları

DARÜŞŞAFAKA’NIN ÖNCELİKLERİ TÜRKİYE’NİN EĞİTİM ALANINDAKİ İLK SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLAN DARÜŞŞAFAKA, 1863’TEN BERİ “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ” MİSYONUYLA, AYDINLIK BİR TÜRKİYE’NİN EĞİTİMLE SAĞLANACAĞINA İNANAN HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLARI SAYESİNDE YAŞAMLARI EĞİTİMLE DEĞİŞTİRİYOR.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BİRİNCİL VE VAZGEÇİLMEZ MİSYONUMUZ; “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ”DİR. DARÜŞŞAFAKA, KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ AYRIMI YAPMADAN ÜLKENİN HER KÖŞESİNDEN ÇOCUKLARA KUCAK AÇIYOR.

EĞİTİME DESTEK VERENLER EĞİTİME VE SOSYAL DAYANIŞMAYA İNANAN, DARÜŞŞAFAKA’NIN AMAÇLARINI BENİMSEYİP BU DOĞRULTUDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYAN BAĞIŞÇILARIMIZ, AİLEMİZİN ÜYESİDİR.

04 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

EĞİTİMLE DEĞİŞEN YAŞAMLAR DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NİN AMACI, BABASI VEYA ANNESİ HAYATTA OLMAYAN, MADDİ OLANAKLARI YETERSİZ, BAŞARILI ÇOCUKLARI ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN ESASLARINA GÖRE OKUTMAK, YAŞAM BOYU ÖĞRENEN, EVRENSEL DEĞERLERİ BENİMSEMİŞ, ÖZGÜVENLİ, ÜLKESİNE VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE LİDER BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEKTİR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Saygıdeğer Üyeler, Bağışçılar, Veliler ve Sevgili Darüşşafakalılar, Darüşşafaka Cemiyeti için 2015 yılı, stratejik planların hayata geçirildiği ve Darüşşafaka’nın sürdürülebilirliğini sağlayacak adımların atıldığı, tam anlamıyla bir “strateji yılı” oldu. Bu yıl, “2015-2020 Dönemi Strateji Planı”nda Eğitim Kurumları, Bağış ve Kaynak Geliştirme, Varlık Yönetimi, Rezidanslar ve Cemiyet Merkezi alanlarında oluşturulan pek çok proje

uygulamaya konuldu. Cemiyetin tüm kurumlarının ihtiyaçları uzman desteği ile tespit edilerek organizasyon yapısının mimarisi için çalışıldı. Varlık amacımız olan ve 2020 stratejik hedeflerimizin de en başında yer alan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki yaşam ve başarı konusunda önemli adımlar atıldı. Bu alanda yapılan çalışmalar üç ana başlıkta ele alındı: “Akademik Başarı”, “Bireysel Gelişim ve Değerler Eğitimi” ve “Yaşanabilir ve Güvenli Kampüs”.

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI’NIN 2020 HEDEFLERİ Darüşşafaka Lisesi’nin mezunlarının tümünün Türkiye’de veya yurt dışında en saygın üniversitelere yerleşmesini, üniversite sınavlarında ilk %5’lik dilime girmelerini, Darüşşafaka Lisesi’nin yabancı dille öğrenim yapan özel liseler arasında ilk 10’da yer almasını ve 2017’den itibaren her yıl en az iki öğrencimizin yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmesini hedefliyoruz.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 05

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için yapılması gerekenler belirlendi ve eylem planları hazırlandı. Bu bağlamda planlanan çalışmalar arasında üniversiteye hazırlık için 9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin her dönem deneme sınavlarına girmelerinin sağlanması, etüt ortamının, belletmen-nöbetçi öğretmen kombinasyonunun iyileştirilmesi, dershane tecrübesine sahip öğretmenlerle etütlerin yapılması, merkezi sınavlara hazırlık programlarının okulda yürütülmesi, 12. sınıf deneyimi olan öğretmenlerin sabit tutulması, üniversite ve merkezi sınavlara hazırlık için danışman istihdam edilmesi gibi uygulamalar var. Okulumuzda öğrenim gören her öğrenci, kayıttan mezuniyete kadar 816 saat yabancı dil eğitimi alıyor. Öğrencilerimizin ortaokulu bitirdiklerinde İngilizce hedef düzeylerinin B1, liseden mezun olduklarında ise C1 seviyesinde olması için çalışıyoruz. Stratejik plan çalışmaları esnasında 1970’lerden günümüze Darüşşafaka kadrosundaki yabancı öğretmen oranının %20’lerden %10’a gerilediğini tespit ettik. Bu yıl yabancı öğretmen oranı %16 seviyesindedir. Bu oranın da %25’e çıkarılması hedeflerimiz arasında bulunuyor ve 2017-2018 sonunda öğrencilerimizin hazırlık sınıfına ihtiyaç duymadan liseye geçmelerini planlıyoruz. Akademik gelişim için pek çok çalışma yapıldı. Örneğin; IB-DP Okulu olmak

06 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DÜZENLİ BAĞIŞÇI SAYIMIZ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %782 ORANINDA ARTIŞ GÖSTEREREK 1.500’E ULAŞIRKEN, 2014 YILINDA 17.000 OLAN TOPLAM BAĞIŞÇI SAYIMIZ YÜZDE %58 ARTARAK 27.000’E ULAŞTI.

için ön çalışmaları sürdürüyoruz. Akademik kadronun kişisel ve mesleki gelişimi için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin küresel bilinç, iş ve girişimcilik, finansal, toplumsal okuryazarlık, sağlık ve çevre okuryazarlığı gibi disiplinler arası konularda bilinçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Temel bilgisayar eğitiminin 5. sınıftan itibaren başladığı Darüşşafaka’da öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığı kazanmaları için özel çalışmalar yapıyoruz. Eğitim-öğretimin güncel evrensel normlarda geliştirilmesi için AR-GE biriminin oluşturulmasının startını verdik ve tüm bunların hayata geçirilmesini mümkün kılacak, yaşayan, yaşanan, güvenli, çağdaş yeni bir kampüs için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 70 İLDEN 973 ÖĞRENCİ Her yıl öğrenci sayımızı artırarak, daha fazla çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 70 ilden 973 öğrenci sayısıyla yeni bir rekor kırdık.

Bunda Şenesenevler Rezidans bağışçımız Sayın Halidun Tınaztepe’nin de payı büyük. Okulumuza bu yıl başlayan 10 öğrencinin 9 yıllık tüm giderlerini üstlenen Sayın Tınaztepe’nin bağışıyla 120 yerine 130 öğrenci kabul ettik. 79 MEZUN Ailemize 130 yeni öğrenciyi dahil ederken, 79 öğrencimizi de mezun ettik. 2015 yılı mezunlarımızın 70’i lisans programlarına yerleşirken, genel başarı % 89 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2015 yılı boyunca 2’si doktora, 9’u yüksek lisans, 160’ı lisans öğrencisi olmak üzere 171 mezunumuza toplamda 934.735 TL burs vererek, yükseköğrenim hayatlarında da çocuklarımızın yanlarında olmayı sürdürdük. 27.000 HAYIRSEVER BİREY VE KURUM DARÜŞŞAFAKA’NIN YANINDAYDI Stratejik plan doğrultusunda sürdürülebilir kaynaklar yaratarak Darüşşafaka’nın geleceğini garantiye almaya yönelik projeleri hayata geçirdik. Bu noktada 2015 yılında “Düzenli Bağış” konusuna odaklandık. Önce kurumsal web sitemizi yenileyerek, bağışçılarımıza kredi kartıyla düzenli bağış talimatı verebilme olanağı sunduk. Ardından Grey İstanbul’un gönüllü desteğiyle düzenli bağışa vurgu yapan iletişim kampanyası hazırladık. Kamuoyuna “Bazı harcamalar olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz” diye seslendiğimiz kampanya söylemin-

VARLIK AMACIMIZ OLAN VE 2020 STRATEJIK HEDEFLERIMIZIN DE EN BAŞINDA YER ALAN DARÜŞŞAFAKA EĞITIM KURUMLARI’NDAKI YAŞAM VE BAŞARI KONUSUNDA ÖNEMLI ADIMLAR ATILDI.

üstlendiği öğrenci sayısı ise 513’e yükseldi.

de az çok demeden Darüşşafaka’ya düzenli destek çağrısı yaptık. Bu çalışmaların neticesinde 2014’te 170 olan düzenli bağışçı sayımız 2015’te 1.500’e ulaştı. Özetle düzenli bağışçı sayımız bir önceki yıla göre %782 oranında artış gösterdi. Yine 2014 yılında 17.000 olan toplam bağışçı sayımız yüzde %58 artarak 27.000’e ulaştı. Darüşşafaka Ailesi’nin vazgeçilmez üyeleri olarak gördüğümüz bağışçılarımızla iletişimimizi güçlendirmek amacıyla geride bıraktığımız yıl, 12.353 bağışçımızın bilgisini güncelledik. TÜRKİYE İŞ BANKASI 513 ÖĞRENCİMİZİ DESTEKLİYOR Sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda başta Türkiye İş Bankası olmak üzere toplam 390 kurum ve kuruluş Cemiyetimize bağışlarıyla güç verdi. Sekizinci yılını geride bırakan ve hâlâ ülkemizin eğitim alanındaki en uzun soluklu ve kapsamlı projesi olma özelliğini koruyan “81 İlden 81 Öğrenci” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye İş Bankası’nın tüm giderlerini

REZİDANS BAĞIŞÇILARIMIZ 2015 yılında 481 bağışçımıza ev sahipliği yapan rezidanslarımızda hizmet kalitesini yükseltirken, maliyetleri kontrol altında tutmaya özen gösterdik. Her zaman Cemiyetimizin yanında olan rezidans bağışçılarımız, 2015 yılında da desteklerini esirgemedi. Yıl boyunca 239 rezidans bağışçımız, 7.188.000 TL bağış yaptı. Ayrıca rezidanslarımızda yaşayan 13 bağışçımız, Cemiyetimize vasiyet bağışında bulundu. VASİYET BAĞIŞÇILARIMIZ 2015 yılında 52 hayırsever, varisi olarak Darüşşafaka’yı seçti. Böylelikle Cemiyetimize vasiyet ve gayrimenkul bağışı yapan hayırseverlerin sayısı 397’ye yükseldi. KURUMSAL YÖNETIM DERECELENDIRME NOTU 9.08’E YÜKSELDİ Her yıl Darüşşafaka’ya artan desteğin altında elbette Cemiyetimizin misyonunun yüceliği kadar saydam yapısı ve toplum nezdinde uyandırdığı güven duygusu da yatıyor. Bu onurlu görevi devraldığımız günden beri Darüşşafaka’ya duyulan “güven”i güçlendirmek için çalıştık. Bu bağlamda ilk kez 2013 yılında yaptırdığımız kurumsal yönetim derecelendirme

çalışmasını her yıl tekrarladık. Aldığımız raporun sonuçlarını analiz ederek, geliştirmemiz gereken yönlerimizin üzerine eğildik. Ve nihayetinde, başlangıçta 8.4 olan kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 2015 yılında 9,08’e çıkardık. Darüşşafaka’da okuyan 973 çocuğumuz için miktarı ne olursa olsun bağışta bulunarak bu eğitim ve şefkat yuvasının 1863’ten beri yaşamasına olanak tanıyan tüm hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Yine eğitim yolculuğumuzda emeği geçen tüm akademik kadromuza, çalışanlarımıza, varlıklarını yanımızda hissettiğimiz velilerimize teşekkür ediyor ve sevgili öğrenci kardeşlerimi başarılarından ötürü kutluyorum. Her zaman olduğu gibi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kurucularımız Yusuf Ziya Paşa’yı, Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı, Sakızlı Ahmet Esat Paşa’yı, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa’yı, Trabzonlu Ali Naki Efendi’yi ve Darüşşafaka’ya bağışlarıyla ve hizmetleriyle katkıda bulunan ve bugün aramızda bulunmayan üyelerimizi, bağışçılarımızı, yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı şükranla anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Saygılarımla, M. Talha Çamaş Yönetim Kurulu Başkanı

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 07

BÜTÇE UYGULAMASI VE FİNANSAL GÖSTERGELER

ÖNE ÇIKANLAR KAYNAK GELİŞTİRME, BAĞIŞÇI İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM; D 2015 yılında Darüşşafaka Cemiyeti, “Düzenli Bağış” konusuna odaklandı. • Yenilenen www.darussafaka.org kurumsal web sitesi üzerinden nisan ayı itibarıyla bağışçılara kredi kartıyla online olarak düzenli bağış talimatı verebilme opsiyonu sunuldu. Düzenli bağışçı sayısı 1.500’e ulaştı (2014; 170). • 2015 yılında düzenli bağışa vurgu yapan iletişim kampanyası hazırlandı. Haziran ayında başlayan ve kamuoyuna “Bazı harcamalar olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz” diye seslenilen kampanyayla, az çok demeden Darüşşafaka’ya düzenli destek çağrısı yapıldı. • Grey İstanbul Reklam Ajansı, gönüllü olarak reklam filminin içeriğini ve stratejisini oluşturdu. Kamu spotu izni alınarak filmin, TV’lerde, sinemalarda ücretsiz yayınlanması sağlandı. İletişim kampanyası çerçevesinde, radyo spotları ve alt yazılı filmler hazırlandı. Billboard, raket gibi outdoor uygulamaları gerçekleştirildi. Dergi ve gazetelerde ilan çalışmaları yer aldı. • Sosyal medyada #OlmasadaOlur etiketli kampanyayla da farkındalık yaratılmaya çalışıldı. • Yeni iletişim ve bağış kampanyası, yaklaşık 5 bin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin oyuyla 14. Yılın Yıldızları Ödülleri kapsamında 2015 yılının “En

08 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

127.6

GELİRLER - GİDERLER (MİLYON TL) 110.4 106.2

81.9 70.4 64.4

63.3

35.8 28.6

Gelirler

2014

2015

Giderler

Gelir-Gider farkı

2016 B

* Finansman gelir-gider netleştirilmiştir. (2015; Finansman Geliri; 2.002 Bin TL, Finansman Gideri; 4.423 Bin TL)

Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi” seçildi. • İletişim kampanyası sürecinde bir çağrı merkezinin desteğiyle bağışçılar aranarak, 12.353 bağışçının bilgileri güncellendi ve düzenli bağış çalışmaları hakkında bilgi verildi. 2015’te toplam bağışçı sayısı 27.000’dir. (2014; 17.000)

İnsan Kaynakları; • Performans Yönetim Sistemi geliştirilerek hedeflerin ve yetkinliklerin de değerlendirildiği bir sistem oluşturuldu. • Nisan 2015’te Darüşşafaka ve bağlı kurumlarında görev yapan 660 çalışan, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kapsamına dahil edildi. • Birçok aday başvurusunu yöneten

GELİRLER (MİLYON TL) GRAFİK 1 47.9

42.1

46.3

44.0 9.3 13.8

Rezidans Gelirleri

2014

2015

16.5

16.3

20.2

25.0

17.3

Bireysel Bağışlar Kurumsal Bağışlar

2016 B

8.5 10.2 9.7

11.0

Gerçekleşen Vasiyetler

1.7

Varlık Yönetimi Gelirleri

2.6

1.9

Diğer Gelirler

Rezidans kaynaklı gelirler, rezidans gelirleri içerisinde gösterildi.

GİDERLER (MİLYON TL) 35.5 27.0

29.8

25.4

29.4

GRAFİK 2

35.3

6.8

Rezidans Giderleri

2014

2015

Eğitim Kurumları Giderleri

7.9

9.8

Cemiyet Merkezi Giderleri

4.5

2.4

0.5

Finansman Gideri (Net)

0.7

0.9

0.7

Burs Giderleri

2016 B

İnsan Kaynakları Birimi, 2015’te Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumları bünyesine 196 personel işe alımını yaparken, 548 adayla yüz yüze, 1.383 adayla telefonda mülakat gerçekleştirdi. • Esas Sosyal ile birlikte, gençlere istihdam yaratma hedefiyle oluşturulan “İlk Fırsat “ programına dahil olundu; Darüşşafaka’da açılan 3 pozisyon için 13.246 başvuruyla programa dahil olan STK’lar arasında en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. • Bordro sürecinin tamamı KPMG

Danışmanlık Firması’na devredildi. • Darüşşafaka Genel Kurulu’ndan onay alınarak 2015 - 2020 Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında uzmanlardan da destek alınarak organizasyon yapısı çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. • Darüşşafaka Cemiyeti, İnsan Kaynakları alanında yaptığı çalışmalar sonucunda 2015 yılında Secretcv tarafından Onur Ödülü’ne, Kariyer.net tarafından ise İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Bilgi Teknolojileri; • Darüşşafaka ve bağlı kurumlarında ağ ve kablosuz ağ altyapısında renovasyon çalışmalarına başlandı. Bu sayede tüm ağ altyapısının izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor. •KPMG Danışmanlık Firması’ndan alınan hizmetle kurum içinde Dijital Transformasyon programı başlatıldı ve Stratejik Planın yol haritası çizildi. • Tüm rezidansların internet bağlantıları, merkezi sisteme ve güvenlik duvarı altyapısına geçti. GELİRLER • 2015 yılında toplam 108.155 Bin TL gelir elde edildi (gelirler, bütçenin %8 üzerinde gerçekleşti). • Toplanan gelirlerin %29’u Rezidans Yeni Üye Girişi Bağışlarından, %19’u Kurumsal Bağışlardan, 19’u Bireysel Bağışlardan, %18’i Gerçekleşen Vasiyet ve Taşınmaz Bağışlarından, %11’i Cemiyet Varlık Yönetimi Gelirlerinden (kira ve gayrimenkul satış karı gelirleri) elde edildi. • Rezidanslara 40 yeni bağışçı girişi gerçekleşti. Rezidanslarda kalan bağışçılarımızın protokol dışındaki ilave bağış tutarları bir önceki yıla göre %279 artarak 6.856 Bin TL (ayni ve şartlı bağışlar hariç) olarak gerçekleşti. • Bireysel bağışlar ise 2015 yılında bütçe hedefini %104 aşarak, 13.756 Bin TL olarak gerçekleşti. (Bkz. Grafik 1) GİDERLER • 2015 yılında finansman hariç 70.833 Bin TL olarak bütçelenen ödenek, finansman hariç 67.945 Bin TL olarak kullanıldı. (%96) • 2015’te tüm giderlerin %52’si personel, %17’si yemek ve temizlik, %7’si işletme (elektrik, su, ısınma), %6’sı bağışçı sağlık giderleri, %3’ü bakım onarım giderlerinden oluştu. (Bkz. Grafik 2)

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 09

BÜTÇE UYGULAMASI VE FİNANSAL GÖSTERGELER

GRAFİK 3

REZİDANSLAR DIŞI GELİR-GİDER ANALİZİ • Cemiyet’in Rezidans kaynaklı operasyonları dışında elde ettiği gelirler, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile Cemiyet Merkezi giderlerini ve finansman giderlerini karşılamaktadır. (Bkz. Grafik 3) ETKİN VE SAYDAM YÖNETİM • Cemiyet Merkez giderlerinin toplam gelire oranı %5.38 olarak gerçekleşti. • Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri için 2015 yılında gider karşılığında 8.223 TL ödeme yapıldı. • Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri, 2015 yılında toplam 90.862 TL bağış yaptı. (Bkz. Grafik 4) YATIRIMLAR AÇISINDAN Maslak Kampüs Projesi 2013 yılında Maslak Yerleşkesi alanının geliştirilerek değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında yeni parsellerimiz ile plan değişikliği teklifimiz revize edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan müracaatımız yenilenmişti. Plan tadilat teklifimiz 2014 yılında Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü’nce tadilen onaylanarak Ankara’da Bakanlığın ilgili Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmişti. Ancak geçtiğimiz yıl Danıştay 6. Dairesi’nin almış olduğu karar gereğince bu konudaki yetki tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiş olup, dosyamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

10 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

YÖNETİM GİDERLERİ ANALİZLERİ GRAFİK 4

%5,27

%7,84

Maltepe Rezidans 2003 yılında faaliyete açılan Maltepe Rezidans’ın dış cephesindeki seramik duvar kaplamalarında son zamanlarda yoğunlaşan bir şekilde kabarmalar ve dökülmeler meydana gelmiştir. Ciddi tehlike arz eden bu riskin giderilmesi için dış cephedeki seramikler sökülerek mantolama şeklinde yeni bir dış cephe kaplaması yapımına başlandı. Bu suretle binanın kirlenmiş

%7,29

%8,66

cepheleri de temiz bir görünüme kavuşturulacak. Bakım, onarım ve inşaat çalışmaları Bakım, onarım, inşaat ve yangın güvenliğiyle ilgili çalışmalar kapsamında Maslak Yerleşkesi, Rezidanslar, Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi’nde teknik kadrolarla bakım onarım kapsamında çeşitli işler ile periyodik bakım işleri yaptırılmıştır.

NAKİT MEVCUDUMUZ 2015 YILINDA 13.819 BİN TL ARTARAK 37.625 BİN TL OLDU. BU TUTARIN 4.538 BİN TL’Sİ KULLANILAN KREDİLER KARŞILIĞI NAKİT TEMİNAT OLARAK VERİLDİ.

BORÇ YÖNETİMİ • ABD Doları banka borçlarımız 4.287 bin ABD doları azaldı. Bu tutarın 1.000 Bin ABD doları US Ex-Im Bank’a, 3.287 Bin ABD doları ise 2012 yılında US Ex-Im Bank kredi yapılandırılması sırasında Garanti ve İş Bankası’ndan kullanılan kredilerin ana para ödemesine karşılık yapıldı. • Yurt içi bankalara olan Türk Lirası rotatif kredilerimiz 745 Bin TL azaldı. (Bkz. Grafik 5)

BORÇ YÖNETİMİ GRAFİK 5

2014 897 M TL

Hizmet Binaları

2015 916 M TL

Kullanımı Kısıtlı

TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI • 2015 yılı sonu bina ve arsa varlıklarının tahmini piyasa değeri 911.262 Bin TL’dir. Hizmet binalarının toplam piyasa değeri 657.800 Bin TL olup, 532.756 Bin TL’si Maslak Yerleşkesi’ne aittir. (Bkz. Grafik 6)

Gayrimenkuller

Kiradaki Gayrimenkuller

Kiradaki Gayrimenkuller

Arsa ve Diğer

Arsa ve Diğer

Gayrimenkuller

Gayrimenkuller Satış Süresindeki

Gayrimenkuller

Gayrimenkuller

Demirbaşlar

Demirbaşlar

Net Nakit

Net Nakit

658

658

133

136

73 27

75 27

10

56 (57)

Hizmet Binaları Kullanımı Kısıtlı

Gayrimenkuller

Satış Süresindeki

NAKİT YÖNETİMİ • Nakit mevcudumuz 2015 yılında 13.819 Bin TL artarak 37.625 Bin TL oldu. Bu tutarın 4.538 Bin TL’si kullanılan krediler karşılığı nakit teminat olarak verildi, 5.949 Bin TL’si Bankacılık kesimi Eurobond’larında değerlendirildi. (Bkz. Grafik 6)

GRAFİK 6

Net Nakit: Nakit: 24 Kısa Vadeli Borçlar: 21 TL Uzun Vadeli (Exim): 61 TL

15

56 (51)

Net Nakit: Nakit: 32 Kısa Vadeli Borçlar: 20 TL Uzun Vadeli (Exim): 63 TL

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 11

YÖNETİM KURULU

7

10

1.

15 13

5.

4

19

1

3

9.

M. Talha Camaş Yönetim Kurulu Başkanı

Tunçer Gömeçli Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Mustafa Uğur Demirci Yönetim Kurulu Asil Üyesi

2. Adnan Dovan

6. Davut Ökütçü

10. Güniz Çelen

3. B. Fırat Tekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7. Prof. Dr. Lütfü Telci

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

11. M. Hakan Tahiroğlu

4. Orhan Cem

8. Sertaç Sezgin Ökten

12. Dr. Murat Dayanıklı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

12 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

6

6

12 11

9

2 14

8

5

16

17

13. Bülent Topbaş

17.

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Özlem Özer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

14. Feza Ökten Koca

18. Dr. Ahmet D. Erelçin

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

15. Mehmet Erktin

19. Sevhan Gök Kahya

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

18

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

16. İbrahim Can İplik

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 13

M. TALHA ÇAMAŞ

ADNAN DOVAN

B. FIRAT TEKİN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eğitim Komisyonu Başkanı Kurumsal Yönetim Komisyonu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanı

1954’te doğan Adnan Dovan, 1973’te Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. Ardından ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İş yaşamına 1978’de Türkiye İş Bankası’nda başlayan Dovan, 1991’e dek çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Ardından Anadolu Hayat Sigorta’da Ar-Ge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2002-2007 arasında TÜBİTAK-MEB Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde İdari Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüten Dovan aynı yıllarda Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde de öğretim görevlisiydi. Dovan, evli ve bir çocuk babasıdır.

1945’te Nevşehir’de doğan Fırat Tekin, 1964 yılında birincilikle bitirdiği Darüşşafaka Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden MS derecesiyle mezun oldu. Columbia Üniversitesi’nden MBA derecesi alan Tekin, Ekstaş Kimya San. AŞ’de Teknik Müdürlük ve Genel Müdürlük, İstanbul Kimya San. Tic. AŞ’de Genel Müdürlük, Tekfen Dış Tic. AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı, Degere Int. Dış. Tic. AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı, TET Int. Dış. Tic. AŞ’de Genel Müdürlük yaptı. Vira Ticaret ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. Gebze Tesisleri Genel Koordinatörlüğü görevini sürdüren Tekin, TEV Mütevelli Heyeti Üyesi’dir. Tekin, evli ve iki çocuk babasıdır.

DAVUT ÖKÜTÇÜ

TUNÇER GÖMEÇLİ

1950’de İstanbul’da doğan Talha Çamaş, Darüşşafaka Lisesi’nden 1969’da mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 1971’de turizm sektörüne giren Çamaş, 1981’de ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu Visitur AŞ’yi kurdu. Habitat II, Agit, 10. Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi, Dünya Satranç Olimpiyatları ve NATO Zirvesi dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantının organizasyonunu üstlendi. 1993-1999 yılları arasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turizm Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) ile UKTAŞ AŞ Başkanlığı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucu İcra Kurulu Üyeliği yaptı. Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk ve Barış Ödülü ile Fransız Turizm Altın Madalya Ödülü’nün sahibi olan Çamaş’ın “Dönence” isimli kitabı bulunuyor.

ORHAN CEM Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Denetim Komisyonu Başkanı Varlık Komisyonu Başkanı Rezidanslar, Sağlık ve İktisadi İşletmeler Komisyonu Üyesi

1962’de İstanbul’da doğan Orhan Cem, Darüşşafaka Lisesi’nden 1982’de mezun oldu. 1986’da Boğaziçi Üni. İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra Uluslararası PwC Denetim ve Danışmanlık Şirketi’ne katıldı. 27 yıllık çalışma hayatında birçok uluslararası, yerli kamu ve özel sektör kuruluşuyla çalıştı. PwC Uluslararası Değişim Programı kapsamında Hollanda ofisinde iki sene görev aldı. Birçok kuruluşa yönelik yatırım projelerinde ve çok sayıda özelleştirme, birleşme ve stratejik ortaklık projelerinde aktif rol aldı. Kurumsal Strateji ve Büyüme Stratejisi, Stratejik Planlama, Birleşme ve Devralmalar, Yabancı Yatırımlar ve Özelleştirmeler uzmanlık alanları arasında yer alan Cem, 2013’ün sonuna kadar PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri liderliği görevini üstlendi. Serbest danışmanlık hizmeti veren Cem, evli ve bir çocuk babasıdır.

14 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Öğr. Seçme, Kayıt ve Kabul Kom. Başk.

1946’da doğan Davut Ökütçü, 1965’te Darüşşafaka Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1969’da Fulbright burslusu olarak Kimya Mühendisliği dalında lisans, 1971’de ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans programını tamamladı. Aynı yıl işe başladığı Koç Holding ve bağlı şirketlerinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği dâhil pek çok görevde bulundu. 1990’da New York’ta Koç Holding’e bağlı Ramerica International Inc.’e Genel Müdür olarak atandı. 1996’da Koç Holding’de Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevine dönerek Maret, Düzey, Koç Ece, Bozkurt, BAT Tütüncülük’te Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı. Koç Holding’den 2003’te emekli olan Ökütçü, İSO ve İTO Meclis Üyeliği, Darüşşafakalılar Derneği ve İKV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. TEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi, Koç Yönder Başkan Vekili, Assembly of Turkish American Associations Mütevelli Heyeti Üyesi ve TABA Onursal Üyesi’dir.

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Varlık Komisyonu Üyesi

1949 doğumlu olan Tunçer Gömeçli, 1967’de Darüşşafaka Lisesi’ni ardından da ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına beş yıl çalıştığı MKEK Silah ve Tüfek Fabrikası’nda başladı. Daha sonra yaklaşık 25 yıl Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası TAŞ’ta görev yaptı. Bu kuruluştan ayrıldığında Yönetim Sistemleri Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 2003 - 2009 yılları arasında özel sektör kuruluşlarında danışman ve genel müdür olarak çalıştı. 2009- 2015 yılları arasında bir iş adamları derneğinin genel sekreterliği görevini yürüttü. 1995’ten itibaren “liderlik”, “yönetim becerileri”, “takım çalışmaları”, “strateji ve hedeflerle yönetim”, “performans yönetimi” gibi yönetici eğitimleri veren Gömeçli, evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF. DR. LÜTFÜ TELCİ

SERTAÇ SEZGİN ÖKTEN

MUSTAFA UĞUR DEMİRCİ

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Rezidanslar, Sağlık ve İktisadi İşletmeler Komisyonu Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Eğitim Komisyonu Üyesi Bağış, İlet. ve Kaynak Geliş. Kom. Üyesi Rezidanslar, Sağ. ve İkt. İşl. Kom. Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu Üyesi Denetim Komisyonu Üyesi

1979’da Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren Sertaç S. Ökten, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 1983’te mezun oldu. 1986’da aynı üniversitede sosyoloji alanında yüksek lisans yapan Ökten, 1986-1988 yılları arasında University of Michigan’da, Near Eastern Studies (Yakın Doğu Çalışmaları) Bölümü’nde Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 1989-2008 arasında Paşabahçe Cam San. ve Tic. AŞ’de satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli görevler üstlenen Ökten, son olarak Paşabahçe’de Yurt İçi Satışlar Grup Müdürlüğü ve Pazarlama Grup Müdürlüğü görevlerini birlikte yerine getirdi. Ökten, evli ve iki çocuk annesidir.

1952 doğumlu Mustafa Uğur Demirci, Darüşşafaka’ya 1963 yılında girdi ve Darüşşafaka Lisesi’nden 1971 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Maliye Bölümü’nü bitirdi. Serbest ticaretle meşgul olan Demirci, hissedarı olduğu teknik malzemeler ithalatı ve distribütörlüğü firmasında uzun süre genel müdürlük yaptıktan sonra emekli oldu. Darüşşafakalılar Derneği’nde 2. Başkanlık ve Darüşşafaka Spor Kulübü’nde Genel Sekreterlik görevlerini üstlenen Demirci, evli ve bir çocuk babasıdır.

1950’de İstanbul’da doğan Lütfü Telci, Vefa Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı’nda Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisası yaptı. 1995’te “profesör” kadrosuna atandı. 2008’de Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2009’da Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanan Telci, evli ve bir çocuk babasıdır.

GÜNİZ ÇELEN Yönetim Kurulu Asil Üyesi Varlık Yönetimi Komisyonu Üyesi

ODTÜ’den Mimarlık lisans ve lisansüstü, Koç Üniversitesi’nden İşletme İdaresi ve Finans yüksek lisans derecelerine sahip, SPK lisanslı değerleme uzmanı olan Güniz Çelen, değerleme konusunda uluslararası tanınırlığı en yüksek “MAI” imza yetkisine ve “FRICS” unvanına sahiptir. Danışmanlık konusunda The Counselors of Real Estate tarafından sadece 1.100 kişiye verilmiş olan “CRE” unvanına ve imza yetkisine layık görülen Çelen, 1976’da uluslararası inşaat taahhütlerinde proje mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. KİSKA Şirketler Grubu’nda çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 1995’te halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü Çelen Kurumsal Değerleme ve Dan. AŞ’yi kurdu. Altı yıl Değerleme Uzmanları Derneği’nin Kurucu Başkanlığını üstlenen Çelen, halen Appraisal Institute Yönetim Kurulu ve CRE Avrupa Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor.

DR. MURAT DAYANIKLI Yönetim Kurulu Asil Üyesi Rezidanslar, Sağlık ve İktisadi İşletmeler Komisyonu Başkanı

MEHMET HAKAN TAHİROĞLU Yönetim Kurulu Asil Üyesi Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Üyesi Eğitim Komisyonu Üyesi

1957’de Ankara’da doğan Hakan Tahiroğlu, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1979’da ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1979 -1983 yılları arasında PTT’de (Türk Telekom) radyolink mühendisi ve başmühendis, 19831985 yılları arasında ise ESAŞ AŞ’de proje müdürü olarak görev yaptı. 1985-2001 yılları arasında Elkotek Şirketler Grubu’nda, ortaklardan biri olarak, muhtelif yönetim pozisyonlarında çalıştı. 2001’den bu yana Elkotek Grubu’nda, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Tahiroğlu, Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı’dır. Tahiroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1989’da bitirdi. 1990’da İ.Ü. İşletme İktisadî Enstitüsü’nde uluslararası işletme programını ve 1992’de Yale Üniversitesi’nde sağlık yönetimi, kaynak kullanımı ve politikası yüksek lisans programını tamamladı. Çalışma hayatına Harvard Sağlık Sistemi’nde başladı. 1996’da Türkiye’ye dönerek Mart 2007’ye kadar Anadolu Sağlık Merkezi’nin sıfırdan kurulup Healthcare Global tarafından dünyanın en iyi on hastanesinden biri olarak gösterilmesini sağlayan çalışmalara liderlik yaptı. 2007-2010 yıllarında Birleşik Sağlık Kurumları’nın Medline markası ile Türkiye sathına yayılmış beşinci büyük hastane zinciri olması için yönetici ortak olarak öncülük etti. Halen Medforum Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ’nin yönetim kurulu başkanı olan Dr. Dayanıklı, iki çocuk babasıdır.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 15

BÜLENT TOPBAŞ

FEZA ÖKTEN KOCA

MEHMET ERKTİN

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Varlık Yönetimi Komisyonu Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Yönetim Kurulu Asil Üyesi Varlık Yönetimi Komisyonu Üyesi

Darüşşafaka Lisesi’ni 1988’de, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü 1992’de bitiren Topbaş, 2008’de Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Strateji Menkul Değerler AŞ’de Varlık Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcılığı, Fon Yöneticiliği, Portföy Yöneticiliği gibi çeşitli birimlerde görev aldı. Halen Strateji Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı’dır. İBRAHİM CAN İPLİK Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu Üyesi Denetim Komisyonu Üyesi

İbrahim Can İplik, Darüşşafaka Lisesi’nden 1993’te mezun oldu. Çukurova Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Paksoy Ticaret ve Sanayi AŞ ihracat departmanında çalışma hayatına atıldı. 2001-2005 yılları arasında Baser Kimya AŞ’de İhracat Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Ardından plastik ve petrokimya alanında faaliyet gösteren ve merkezi Houston, Texas’ta bulunan Vinmar Internatonal firmasında sekiz yıl çeşitli kademelerde çalıştı. Halen Vinmar Turkey Petrokimya Şirketi’nde Genel Müdürlük görevini yürüten İplik, evli ve bir çocuk babasıdır. ÖZLEM ÖZER Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Üyesi

Darüşşafaka Lisesi’nden 2003’te mezun olan Özlem Özer, lisans eğitimini Bahçeşehir Üni. Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitede pazarlama iletişimi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine 2007’de Zarakol İletişim’de başlayan Özer, kurumsal iletişim alanlarında farklı sektörlerde hizmet verdi. Yapı Kredi Bankası’nda Basın İlişkileri ve İç İletişim Yöneticisi olarak çalışan Özer, OMV Petrol Ofisi’nde Kurumsal Marka ve İç İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Özer, hâlâ özel bir firmada iletişim müdürü olarak görev yapıyor.

16 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

1969’da İstanbul’da doğan Feza Koca, 1987’de Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde eğitimine başlayan Koca, 1991’de lisans, 1994’te ise lisansüstü derecesini aldı. Percy Thomas Partnership, Londra ofisinde bir süre mimar olarak çalışan Koca, 1999’da kurduğu Elips Tasarım Mimarlık ve İnşaat Şirketi’nde hem uygulama hem projelendirme hem de danışmanlık alanlarında birçok ofis, perakende, konut, otel ve okul projelerine imza attı. Yaptığı özgün tasarımları gerçekleştirebilmek amacıyla 2010 yılında kurduğu ELWO ile ahşap imalatlar yapıyor. Koca, tecrübelerini zaman zaman üniversitelerde verdiği dersler ve özel panellerde paylaşıyor. Koca, evli ve bir çocuk annesidir.

Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Case Western Reserve University’de İnşaat Mühendisliği yüksek lisansı yaptı. Harvard Business School’da AMP programını tamamladı. Kariyerinin ilk 23 yılını Tekfen Holding’in Suudi Arabistan, Almanya ve Türkiye’deki şantiye ve şirketlerinde geçirdi. Mayıs 2011’de Tekfen Holding Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak Omurga Yapı Yatırımları AŞ’yi kurdu. Halen Omurga Yapı ve Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Danışma Kurulu Başkanı’dır.

SEVHAN GÖK KAHYA Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kurumsal Yönetim Komisyonu Üyesi

DR. AHMET D. ERELÇİN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kurumsal Yönetim Komisyonu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Dr. Erelçin, London School of Economics’te yüksek lisans, Lehigh University’de ise doktora yaptı. Bankacılığa İktisat Bankası’nda başlayan Erelçin, Garanti, Interbank ve Finansbank’ın Hazine, Fon Yönetimi ve Menkul Kıymetler birimlerinde görev aldı. 1997’de Demir Yatırım’ın Genel Müdürlüğü’ne atanan Erelçin, 2000’de HSBC Yatırım Genel Müdürü olduktan sonra, HSBC Türkiye İcra Kurulu’nda Yatırım ve Portföy Yönetiminden Sorumlu Üye olarak yer aldı. 2008’de HSBC Principal Investments masasını kuran Dr. Erelçin, Türk şirketlerine HSBC fonları ile sermaye yatırımları yaptı.

1962 doğumlu olan Sevhan Gök Kahya, 1984’te İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1986’da İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde İş İdaresi alanında yüksek lisans yaptı. 2015’te Insead Business School, IDP programını bitirerek Kurumsal Yönetim sertifikası aldı. Kahya, Alexander & Alexander ve Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirketlerinde direktör ve IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Aslan Çimento ve Ünye Çimento’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Kahya, evli ve bir çocuk annesidir.

DENETİM KURULU ALİ KAMİL UZUN - DENETİM KURULU BAŞKANI İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans mezunu olan Uzun, Adana Çimento Sanayii TAŞ, Bolu Çimento Sanayii AŞ, Hektaş Ticaret TAŞ Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurucusu ve İç Denetim Dergisi imtiyaz sahibi olan Uzun, ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu, TÜSİAD – KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Komitesi (TMUDESK), TÜRMOB Denetim Standartları Komitesi Çalışma Grubu ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu üyesidir. TÜSİAD İç Denetim Alt Çalışma Grubu Başkanı ve Deloitte – Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı da olan Uzun, aynı zamanda karikatürist olup, yurt içi ve dışında eserleri sergilenmiştir. A. LEVENT TUMLU - DENETİM KURULU ÜYESİ 1960 İstanbul doğumlu olan Levent Tumlu, 1979 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden, 1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Edpa Pazarlama AŞ’de Muhasebe Müdür Yardımcılığı, NCR Bilgisayar Sistemleri AŞ’de danışmanlık, Promar Tekstil AŞ’de Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, Oracle Türkiye Finans Direktörlüğü, STFA İnşaat AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Halen Micro Channel Development Partner FZC firmasında Partner görevini yürüten Tumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

CEM ŞİPAL - DENETİM KURULU ÜYESİ 1964 yılında doğan Cem Şipal, 1982 yılında Darüşşafaka Lisesi’ni, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nü bitirdikten sonra 1995 yılında Koç Üniversitesi’nde Executive MBA yaptı. Yatırımbank AŞ’de kredi analistliği, Koçbank AŞ’de mali kontrol ve grup müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001 yılından bu yana Alternatifbank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olan Şipal, evli ve iki çocuk babasıdır.

ZAFER BOZTUNA - DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ 1958 yılında İstanbul’da doğan Zafer Boztuna, 1977 yılında Darüşşafaka Lisesi’ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-1988 yılları arasında Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulu’nda görev alan Boztuna, 1988 yılından bu yana STFA Grubu’nda değişik görevlerde yer aldı.

SEDA AKYÜZ - DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ 1978 İstanbul doğumlu Seda Akyüz, orta ve lise öğrenimini İtalyan Lisesi’nde yükseköğrenimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü - İktisat Politikaları Birimi’nde tamamladı. İş yaşamına 2001 yılında Arthur Andersen’da “Tax Auditor” olarak başlayan Akyüz, 2003 - 2004 arasında Unicredit’in düzenlediği “Bankacılık & Finans Master Programı”nı burslu tamamlayarak, 2005 Ocak ayına kadar Milano’da Unicredit Bankası Genel Müdürlüğü’nde UCI Banca Mobiliare - İç kontrol Departmanı’nda danışman olarak görev aldı. 2005-2006 arasında Deloitte Touche Vergi Departmanı’nda, 2006-2011 yıllarında Yapı Kredi Bankası’nda, 2013-2016 yılları arasında Şişecam’ın Kurumsal Finansman & Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nda uzman olarak çalıştı.

HALİL SARI - DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ 1983 doğumlu Halil Sarı, 2001’de Darüşşafaka Lisesi’ni, 2006’da Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2003-2004 yılları arasında Darüşşafaka mezunlarının sağladığı bursla Fransa’nın Institut d’Etudes Poliques-Bordeaux Üniversitesi’nden Certificat d’Etudes Politiques almaya hak kazandı. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş JK hentbol takımı dahil çeşitli kulüplerde sürdürdüğü profesyonel hentbol kariyerini 2011’de sonlandıran Sarı, 2007’de özel bir şirkette profesyonel iş yaşamına başladı. 2008’de ithalat uzmanı olarak başladığı Unilever Türkiye’deki kariyerine, Unilever’in global organizasyonuna bağlı Çay’ın Satınalması ve Sürdürülebilirliği’nden Sorumlu Satınalma Müdürü olarak devam ediyor. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Tarım Çalıştayı ve MÜMSAD Çevre ve Tarım Komisyonu Üyesi’dir. Evli olan Sarı, İngilizce ve Fransızca biliyor.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 17

HAYSİYET DİVANI TALİP DURANYILDIZ - HAYSİYET DİVANI ÜYESİ 1925 yılında İstanbul’da doğdu. Öğretmeninin tavsiyesiyle tüm işlemleri kendisi tamamlayarak Darüşşafaka’ya girdi. 1945’te Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğreniminden sonra İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde mühendis olarak çeşitli kademelerde çalıştı. 1985’te emekli oldu. Sağlık sorunlarından dolayı 1990’da iş hayatını bıraktı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

DR. BÜLENT F. AKINSAL - HAYSİYET DİVANI ÜYESİ 1930 yılında İstanbul’da doğan Bülent Akınsal, 1948’de Darüşşafaka Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1954 yılında bitiren Akınsal, 1958-1962 yılları arasında Haseki Hastanesi Heybeliada Sanatoryumu’nda ihtisasını tamamlayarak, iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzmanı oldu. 1963’te eşi Dr. Günseli Akınsal’la birlikte Almanya’ya giderek, çok sayıda klinikte astım ve alerji araştırmaları yaptı. 1972’de yurda dönen Akınsal, Ankara Atatürk Göğüs Cerrahi Merkezi’nde Astım Servisi’ni kurarak, klinik şefi oldu. 1976-1983 yılları arasında Koşuyolu Astım Hastanesi’ni kuran Akınsal, 1983’te Astım-Alerji Kliniği hocalığından emekli oldu. Eşiyle birlikte, Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı olan Akınsal, aynı zamanda Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir.

MİTHAT GÜNAY YAZGIÇ - HAYSİYET DİVANI ÜYESİ 1941 yılında Adapazarı’nda doğdu. Darüşşafaka Lisesi’ni 1958’de bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1962 yılında mezun oldu. 1965-1985 döneminde serbest avukat olarak çalıştı. 1985’te noterlik mesleğine başladı. Mahmudiye, Aksaray ve Ayvalık noterliklerinden sonra Bakırköy 25. Noterliği’nden 2006 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İSMET KASAPOĞLU - HAYSİYET DİVANI ÜYESİ 1940 yılında Bulgaristan’da doğan İsmet Kasapoğlu, 1958’de Darüşşafaka Lisesi’nden, 1963’te ise İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nden mezun oldu. Etibank Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllar çalıştı. Etaş Madencilik ile Soma Kömür İşletmeleri’nde yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Eti Soda AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Kasapoğlu, Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Kuruculuğu, Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığı, TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanlığı ve EUROMINES’da ülke temsilciliği yaptı. Halen, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir.

HALİT YURDAL TİLKİ - HAYSİYET DİVANI ÜYESİ 1942 yılında İstanbul’da doğan Halit Yurdal Tilki, Darüşşafaka Lisesi’ni bitirdikten sonra Sandoz İlaç’ta Finansman Müdürlüğü, Novartis Seeds ve Syngenta Seeds’te Genel Müdürlük yaptı. 2004 yılında emekli olan H. Yurdal Tilki, evli ve iki çocuk babasıdır.

18 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 19

OKUL YÖNETİCİLERİ

8

12

1. Nevzat Kulaberoğlu

15

3

16

5. Nilgün Binışık

7

2

1

9. Taylan Özgür Yılmaz

Lise Müdürü ve Kampüs Koordinatörü

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

2. Ayşe Görey

6. Mutlu Koçağra

10. Nurhan Yapıcı

Müdür Yardımcısı

Demir Sipahi Müdür Yardımcısı

7.

11. Yücel Akdemir

4. Tülay Keçeci

8. İbrahim Deniz

12. Neşe Ergün

Ortaokul Müdürü

3. Süleyman Sırrı Ersoy Müdür Yardımcısı

20 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı Baş Belletmen

Müdür Yardımcısı

17

9 14

13. Neşe Eşer

Müdür Yardımcısı

14. Aslı Eder

Müdür Yardımcısı

15.

Şule Uyar Müdür Yardımcısı

16. Funda Pekşen Müdür Yardımcısı

17. Selçuk Öztürk

Müdür Yardımcısı

13

4

11

6

10

5

NEVZAT KULABEROĞLU

AYŞE GÖREY

1971’de doğan Nevzat Kulaberoğlu, ilk ve orta öğrenimini Rize Ardeşen’de tamamladıktan sonra, 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 1999’da Marmara Üniversitesi (MÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda master yapan Kulaberoğlu, MÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora tezine devam ediyor. İstanbul Özel Marmara Eğitim Kurumları’nda 1994-2012 yılları arasında akademik ve idari görevlerde bulunduktan sonra Eylül 2012’de Darüşşafaka Ailesi’ne Darüşşafaka Eğitim Kurumları Akademik Koordinatörü ve Lise Müdür Başyardımcısı olarak katıldı. Kulaberoğlu, Mayıs 2013’ten bu yana da Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü görevini sürdürüyor.

1962’de doğan Ayşe Görey, ilk ve orta öğrenimini Çanakkale’de tamamladıktan sonra 1979’da Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. İngilizce öğretmeni olarak başladığı eğitimöğretim hayatında otuz yılını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkanları Koordinatörlüğü, Eğitim Koordinatörlüğü, PYP Koordinatörlüğü, Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü yaparak geçirdi. Kanada Manitoba Eğitim Bakanlığı ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu onaylı Kanada Eğitim Programı’nın, lise müfredatı ile örtüştürülerek uygulanmasında uzun süre çalıştı. Görey, Eylül 2013’te Darüşşafaka Ortaokul Müdürlüğü’ne atandı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 21

İDARİ VE AKADEMİK KADRO

7

4

13

3

9 14 11

1.

5.

Nevzat Kulaberoğlu Lise Müdürü ve Kampüs Koordinatörü

Nihat Ayber Matematik Bölümü Başkanı

2. Ayşe Görey

6. Aynur Karabulut

3. İsmail Yelaldı

7. Alice Reine Jeanne Braden

Ortaokul Müdürü

Fen Bilimleri Bölümü Başkanı

Türkçe Edebiyat Bölümü Başkanı

Yabancı Diller Bölümü Başkanı

4. Nuray Oğan

8. Ali Toker

Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı

22 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Bilgisayar Bölümü Başkanı

2

1

6

10

12

5

8

15

9.

13. Zeynep Yeşim Seven

10. Mehmet Fahri Özbey

14. Şükran Demircioğlu

Fuat Gönüç Sanat Bölümü Başkanı

MYP Koordinatörü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı

Ortaokul Rehberlik Koordinatörü

11. Harun Karatosun

15. Sibel Yalman

Ölçme Değerlendirme Birimi Sorumlusu

Lise Rehberlik Koordinatörü

12. Meltem Ceylan Alibeyoğlu Projeler Koordinatörü

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 23

CEMİYET YÖNETİCİLERİ

3 AV. DR. İNCİ ERCAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978’de mezun olan İnci Ercan, aynı üniversitede doktorasını tamamlayıp Hukuk Doktoru unvanını aldı. 1980 - 2008 yılları arasında Ağır Ceza, İcra, Kadastro, Tapulama, İş, Sulh Hukuk, Aile, Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Yargıtay’da Hakim olarak görev yaptı. Kamulaştırma, Kişi Güvenliği, Olağanüstü Temyiz, Kalkınma Planları, Kuvvetler Ayrılığı ve Uluslararası Sorumluluk konularında tez ve bilimsel çalışmaları bulunan Ercan, Hakimlik görevinden emekli olduğu 2008 yılından bu yana Darüşşafaka Cemiyeti Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

1. Pelin Kabalak

Genel Sekreter

2. Av. Dr. İnci Ercan Baş Hukuk Müşaviri

3. Teoman Hazneci

Genel Sekreter Yardımcısı İnşaat, Emlak ve Satınalma

24 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2

4. Mesut Kızıl

Genel Sekreter Yardımcısı Mali İşler, Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları

5. Burçak Karakaya

Genel Sekreter Yardımcısı Kaynak Geliştirme, Bağış İlişkileri ve İletişim

1 4 5

PELİN KABALAK Orta ve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nü bitirdi. 1991’de P&G’nin finans departmanında başladığı iş hayatı, finans sektöründe devam etti. Pamukbank, Benkar ve Koçbank’ta edindiği tecrübelerin ardından Türkiye’deki ödeme sektörünün gelişimi için 13 bankanın bir araya gelerek kurduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) Genel Müdür Yardımcısı olarak 2013 yılına kadar görev aldı. 2013 yılından itibaren dünyada başlayan “sosyal iş” akımıyla Türkiye’de faaliyet gösteren ilk şirketlerden Para Durumu’nda Genel Müdürlük görevini takiben Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’ni (FODER) kurarak bu konudaki ilk sivil toplum çalışmasına imza attı. Kadın ve gençlere para yönetimini öğretmeyi hedefleyen dernekte halen Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman olan Kabalak, 1 Ocak 2015’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 25

BİRİM YÖNETİCİLERİ

2 1

1. Ethem Yenigün

3 4

6

5. Aydın Yılmazer

İç Denetim

Destek Hizmetleri

2. Savaş Duran

6. Esen Türkmen

3. Erdem Kocaman

7. A. Ümit Kıvman

Emlak

5

Bağış ve Bağışçı İlişkileri

Teknik Hizmetler

Bağışçı Özel Hizmet ve Emanet Eşya Yönetimi

4. Evrim Erbilen

8. Aslı Aydın

Kaynak Geliştirme

26 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

İnsan Kaynakları

7

15

8

9

10

9. Faruk Uğurlu

Maslak Tesisler

10. Aydın Tek

11

12

13

14

13. Oktay Aydın Eğitim Danışmanı

14.

Güvenlik ve Sivil Savunma

Cem Erkurt Maslak Kampüs Tesis Hizmetleri

11. Yasemin Daşar

15. Ersin Tuban

Kurumsal İletişim

Bilgi Teknolojileri

12. Cenk Erdem Satın Alma

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 27

KURUM YÖNETİCİLERİ 1

2

1.

3. Volkan Çakır

2. Neval Yıldız

4. Banu Bingöl

Dr. Can Bostancı Başhekim Urla Yaşam Kurum Müdürü

28 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

3

Şenesenevler Rezidans Kurum Müdürü

Maltepe Rezidans Kurum Müdürü

4

6

5

5.

7

8

7.

Zeynep Ellidokuz Yakacık Rezidans Kurum Müdürü

Serap Kırcı Urla Rezidans Kurum Müd. ve Urla Grup Koor.

6. Burak Uluaydın

8. Dilek Özdemir

İktisadi İşletmeler Kurum Müdürü

Maltepe Özel Bakım Ünitesi Kurum Müdürü

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 29

YÜKSEK DANIŞMA KURULU ADI SOYADI

ADI SOYADI

ZEKERİYA YILDIRIM (BAŞKAN)

MÜBECCEL ÇADIRCIOĞLU

ADNAN MEMİŞ

PROF. DR. A. NİLÜFER EĞRİCAN (BŞK. V.)

CELAL ÇAĞLAR

VAHAP MUNYAR

BÜLENT AKARCALI

PROF. DR. NAHİT ÇAKAR

MESUT NAİBİ

M. TURGUT AKBEN

Y. HALİT ÇEVİK

PROF. DR. YILMAZ NİŞANCI

DOÇ. DR. GÖKNUR AKÇADAĞ

BÜLENT ÇORAPÇI

CEMAL OLGUN

BÜLENT F. AKINSAL

PROF. DR. BETÜL ÇOTUKSÖKEN

DR. JALE ONUR

PROF. DR. BUKET AKKOYUNLU

DR. MURAT DAYANIKLI

SÜMER ORAL

SENAR AKKUŞ

KADİR DENİZ**

DR. NUR OTARAN

KUTLU AKTAŞ

ORHAN DIRAMCA

DAVUT ÖKÜTÇÜ

PROF. DR. ALİ AKYÜZ

FARUK ECZACIBAŞI

BERRİN ÖNDER

LEYLA ALATON

TOLGA EGEMEN

VEDAT ÖZDAN

JALE ALPAY

OKTAY EKŞİ

ERGUN ÖZEN

PİRAYE ANTİKA

TARHAN ERDEM

H. ERSİN ÖZİNCE

REŞTAN ARAS

PROF. DR. SEMA ERGEZEN

BEŞİR ÖZMEN

ÖMER A. ARAS

PROF. DR. FATMA ERGÜN

ŞERİF PORA

ERMAN ATASOY

PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER

ETHEM SANCAK

PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN

ŞİNASİ ERTAN

PROF. DR. IŞILAY SAYGIN

YUSUF ZİYA AYDINALP

PROF. DR. ÖMER SELÇUKHAN ERTUR

ERGİN SAYGUN

DR. İMREN AYKUT

PROF. DR. FİGEN ESEN

PROF. DR. A. SİNAN SERTÖZ

ARİF AYMUTLU

HÜSEYİN GELİS

VERDA SÜREK

DR. LALE AYTAMAN

MEHMET ALEV GÖÇMEZ

DR. M. SANİ ŞENER

DOÇ. DR. OĞUZ N. BABÜROĞLU

SEVHAN GÖK KAHYA

TANKUT R. ŞENSÜRÜCÜ

HALUK BAL

HAKAN GÜLDAĞ

BÜLENT TANLA

PROF. DR. YUSUF BALCI

HÜSNÜ GÜRELİ

GÜNSELİ TARHAN

ADNAN BALİ

BÜLENT HİÇSÖNMEZ

AYNUR TARTAN

ERGUN BANKOĞLU

PROF. DR. MEHMET EMİN KARAASLAN

ENGİN TAYFUN

ÜMİT BAŞKIRT*

PROF. DR. ŞAHİN KARASAR

M. UĞUR TERZİOĞLU

TAYFUN BAYAZIT

İSMET KASAPOĞLU

ALİ TİGREL

NEJDET BAYSAN

HÜSAMETTİN KAVİ

DOÇ. DR. GÜLSEREN TOPUZ

NEYYİR BERKTAY

ÖMER KAYMAKÇALAN

ÖZCAN TÜRKAKIN

EROL BİLECİK

DAMLA KİREMİTÇİ

Ş. COŞKUN ULUSOY

MUSTAFA BOYDAK

ONUR KOÇ

BÜLENT ÜNAL

ŞÜKRÜ BOZLUOLÇAY

LEVEND KOKULUDAĞ

PROF. DR. NUR VERGİN

MEHMET BUÇUKOĞLU

DR. CEM M. KOZLU

DOÇ. DR. O. REHA YOLALAN

Y. AHMET BULDAM

DR. ALİ NAİL KUBALI

KENAN YÜKSEL

KEMAL CANBAZ

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU

YAVUZ CANEVİ 30 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

ŞULE DİLEK ÇELİK KURŞUNCU

ADI SOYADI

BEYZA ZAPSU * Darüşşafaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ** Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

KAMUOYU ÖNDERLERİNİ DARÜŞŞAFAKA İÇİN BULUŞTURAN YÜKSEK DANIŞMA KURULU (YDK), 2015’TE 110 ÜYEYE ULAŞTI.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU (YDK), 2015 YILINDA ZEKERİYA YILDIRIM’IN BAŞKANLIĞINDA 21 ŞUBAT, 23 MAYIS VE 24 EKİM’DE TOPLANDI.

Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla görüşlerinden faydalanmak üzere iş, siyaset, eğitim ve medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Yüksek Danışma Kurulu (YDK), fikirleriyle Darüşşafaka’nın yanında olmak isteyen kamuoyu önderleriyle yoluna 2015 yılında da devam etti. Yıl boyunca Kurul’a; Garanti Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Tolga Egemen, makine mühendisi Sevhan Gök Kahya, Google Türkiye CEO’su Bülent Hiçsönmez, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve GTE Endüstri Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski Üyesi Beşir Özmen, Darüşşafaka Cemiyeti Eski Genel Sekreteri Ahmet Buldam, Dr. Bülent Akınsal (DŞ’1948), Index

Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ (DŞ’1980), Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç ile Egon Zehnder Yönetim Danışmanı ve Ortağı Tankut R. Şensürücü katıldı. YDK, 2015‘in ilk toplantısını 21 Şubat’ta gerçekleştirdi. 17. kez bir araya gelen YDK’nın bu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Cemiyet’in 2014 yılı faaliyetlerini sunarken, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan Cem de “2015-2020 Dönemi Stratejik Planı”nı üyelerle paylaştı. “AB, Türkiye ve Darüşşafaka’da Yabancı Dil Eğitimi” konusunun da ele alındığı toplantıya, Darüşşafaka’da okuyan 10 kız öğrencinin 10 yıllık eğitim giderini

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 31

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

KONUŞMACI PLATFORMU’NUN ÜYE SAYISI, 2015’TE HÜSAMETTİN KAVİ, DİLEK ERGÜL VE AYDIN SOYSAL’IN KATILIMIYLA 44 OLDU. karşılayabilmek amacıyla “Rota Atlantik” projesini başlatan Dilek Ergül de konuk oldu. 23 Mayıs’ta İstanbul Dedeman Oteli’nde düzenlenen 18. YDK Toplantısı’nda ise Cemiyet ve bağlı kurumlarının çatısı altında Şubat-Mayıs dönemleri arasında öne çıkan gelişmeler hakkında üyeler bilgilendirildi. Toplantıda; Grey İstanbul Ajansı’nın gönüllü desteğiyle hazırlanan “Bazı harcamalar olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz” kampanyası, “Vasiyet Bağışı”, Yrd. Doç. Dr. Kuntay Arcan’ın Darüşşafaka özelinde yürüttüğü “Ergenlik Çağı Yönetim Araştırması” ile Darüşşafaka’da IB-DP programının uygulanması konularında üyelerin görüşleri alındı. YDK, 2015 yılının son toplantısını ise 24 Ekim’de “Darüşşafaka’da Sürdürülebilir Başarı” gündemiyle The Sofa Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıda; Cemiyet

32 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, 2015-2020 Darüşşafaka Stratejik Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Lise Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu ile Ortaokul Müdürü Ayşe Görey, Darüşşafaka’daki mevcut eğitim-öğretim ortamı, hedeflenen başarı ölçütleri ve bu ölçütlerdeki gelişmeler üzerine bir sunum gerçekleştirdi. EGK-Eğitim Gelecek Kariyer Genel Yayın Yönetmeni Oktay Aydın, Eğitim Araştırmacısı Gökhan Yücel ile Darüşşafaka Denetim Kurulu Üyesi Levent Tumlu’nun misafir katılımcı olarak yer aldığı toplantıda üyeler, Darüşşafaka’da akademik ve kişisel gelişim için yapılması gerekenlere yönelik görüşlerini dile getirdi. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Kuntay Arcan, Ergenlik Çağı Yönetimi Araştırması’nın ilk verilerini açıkladı.

KONUŞMACI PLATFORMU YDK üyeleri ve Darüşşafaka dostu kamuoyu önderlerinin gönüllü olarak bilgi ve birikimlerini, “eğitimde fırsat eşitliği” misyonu yararına kuruluşlarla paylaşmasına olanak tanıyan Konuşmacı Platformu, basın duyurusunun yapıldığı Ocak 2015’ten itibaren Darüşşafaka’ya kaynak yaratmaya başladı. 2015’te Hüsamettin Kavi, Dilek Ergül ve Aydın Soysal’ın da katılımıyla Platform’un üye sayısı 44’e çıktı. 2015 yılı boyunca Platform üyelerinden Leyla Alaton, Bülent Akarcalı, Dilek Ergül, Vahap Munyar ve Aslı Şafak, Darüşşafaka’ya bağış yapılmasına vesile oldu. Platform üyelerini konuşma yapmak üzere davet eden kuruluşlar, Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışta bulunarak “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna güç katıyor. Platform üyelerinin uzmanlıkları siyasetten ekonomiye, finanstan şehir planlamasına, bilimden sanata, eğitimden tasarıma geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıntılı bilgiye Konuşmacı Platformu’nun web sitesinden (www.konusmaciplatformu.com) ulaşılabilir.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 33

KURUMSAL YÖNETİM

FOTOĞRAF, İSTANBUL MARATONU’NDA MEHMET EMİN KARAASLAN (DŞ’78) TARAFINDAN ÇEKİLMİŞTİR.

34 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

WWW.DARUSSAFAKA.ORG, 2015 YILINDA AYDA ORTALAMA 70.000 KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.

KAMUOYU VE PAYDAŞLARIMIZLA İLİŞKİLER KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME • İnternet Sitesi: Cemiyet web sitesi www.darussafaka.org’u 2015 yılında ayda ortalama 70.000 kişi ziyaret etti ve tüm yıl içinde 850 bin kullanıcı, 2.130.000 sayfa görüntüledi. Sitede güncel duyurular, çeyrek dönem mali durum raporları, taşınmaz satış ve ihale ilanları, ürün ve hizmet alım ihaleleri kamuoyuyla paylaşıldı. • Darüşşafaka Cemiyet Dergisi: 2015 yılı Aralık ayında yayınlanan Darüşşafaka Cemiyet dergisi, tüm Darüşşafaka dostlarına ve kamuoyu önderlerine ulaştırıldı. • Darüşşafaka Rezidans Dergisi : 2015 yılı Ağustos ayında yayınlanan Rezidans dergisi, Darüşşafaka bağışçıları ve dostlarına ulaştırıldı. • Faaliyet Raporu: Cemiyet ve bağlı kurumlarına ilişkin yıl boyunca yapılan çalışmaları, gelir-gider tablolarını içeren yıllık faaliyet raporu, 3 Mart’ta web sitesinde yayına alındı, ardındanda tüm Cemiyet üyelerine kargoyla gönderildi. • Darüşşafakalılar Yıllık Bağış Kataloğu: Sadece Darüşşafaka’dan yetişmiş kişilere yönelik hazırlanan “Darüşşafakalılar Yıllık Bağış Kampanyası”nın sonuçlarını içeren kitapçık, Nisan ayında web sitesinde yayına alındı ve posta yoluyla Darüşşafakalılara ulaştırıldı. CEMİYET ÜYELERİYLE İLİŞKİLER • Genel Kurul Toplantıları: Her yıl Mart

ayında yapılan toplantılardan önce denetçi raporlarını da içeren yıllık faaliyet raporu tüm genel kurul üyelerinin adreslerine kargoyla ulaştırılır. Üyelerin bizzat katılabilmeleri için gereken kolaylıkların sağlandığı Genel Kurul toplantıları, dileyen üyelerin rahatça söz alabildikleri, izleyicilerin de kabul edildiği açık ve katılımcı bir ortamda yapılır. Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2014 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2015’te TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. • 15 günde bir toplanan Yönetim Kurulu ve haftada bir toplanan Başkanlık Divanı’nın toplantılarının daha verimli kılınması amacıyla çalışma prensipleri ve modeller geliştirildi. • Üyelerin Bilgilendirilmesi: 2015’te üç ayda bir Yönetim Kurulu Başkanı’nın Cemiyet’le ilgili önemli gelişmeleri özetlediği bir bilgilendirme mektubu ile çeyrek dönem mali tabloları içeren doküman e-postayla üyelere ulaştırıldı ve internet sitesinde yayınlandı. • Yüksek Danışma Kurulu Toplantıları: Darüşşafaka’yı geleceğe daha güçlü taşımak için görüşlerinden fayda sağlanan ve faaliyetleri 2011’de Tüzük kapsamına alınan YDK, 2015‘te üç kez toplandı. BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER • Ankara’da yaşayan bağışçılarla 12 Haziran’da CerModern’de ve 12 Aralık’ta Tenis Kulübü’nde düzenlenen etkinliklerle bir araya gelindi. • 10 Eylül’de Bodrum The Marmara Oteli’nde (Muğla) Darüşşafaka bağışçı ve dostlarına yönelik bir etkinlik düzenlendi.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 35

•Bağışçılar Günü etkinliği Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarıyla bir araya gelmek ve faaliyetleriyle ilgili güncel bilgileri paylaşmak amacıyla 16 Aralık’ta İstanbul Büyük Kulüp’te kahvaltılı bir buluşma düzenledi. Yaklaşık 160 kişinin katıldığı etkinlikte, Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Cemiyet ve Eğitim Kurumları açısından 2015 yılında öne çıkan gelişmeler hakkında bağışçıları bilgilendirdi. Ardından, Darüşşafakalı öğrenciler, müzik performansları sergiledi. Keçe ve mozaik kulübü öğrencileri de salonda stant açarak çalışmalarını bağışçıların beğenisine sundu. Robot kulübü ise standında kulüp çalışmaları hakkında meraklıları bilgilendirdi ve 3D Printer ile üstünde “DŞ” yazılı hatıra eşyaları üreterek, bağışçılara armağan etti. •Geleneksel Mevlit: Bağışlarıyla çocuklarımıza bir gelecek armağan eden fakat aramızda olmayan bağışçılarımızın ve Darüşşafaka’ya hizmeti geçmişlerin aziz ruhlarına geleneksel olarak okutulan mevlit, bu yıl da 13 Temmuz Kadir Günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde gerçekleştirildi. Mevlit ilanı 10 Temmuz’da Hürriyet gazetesinde yayımlandı. DARÜŞŞAFAKALILARLA İLİŞKİLER • Darüşşafakalılar, 2014 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirildi Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, 28 Şubat’ta Mete Yılmaz Salonu’nda Cemiyet’in ve bağlı kurumlarının 2014 yılı faaliyetleri hakkında Darüşşafakalıları bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat Tekin, Sayman Üye Orhan Cem, Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Özmen, Genel

36 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Sekreter Pelin Kabalak, Lise Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu ve Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Deniz’in yanı sıra çok sayıda Darüşşafakalı katıldı. Darüşşafaka’ya sürdürülebilir kaynaklar yaratmak ve daha fazla çocuğa fırsat eşitliği sağlamak amacıyla planlanan “Kampüs Projesi”ne ilişkin gelişmelerin de paylaşıldığı toplantıda, Darüşşafakalıların soruları yanıtlandı. • Farklı sektörlerde çalışan Darüşşafakalılar ile toplantılar Farklı meslek gruplarındaki Darüşşafakalılarla bir araya gelen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, 9 Mayıs’ta basın sektöründe çalışan Darüşşafakalılarla, 10 Ekim’de ise sağlık sektöründe çalışan Darüşşafakalılarla kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. • Darüşşafakalılar Derneği, geleneksel “Pilav Günü”nü 17 Mayıs’ta Maslak yerleşkesinde gerçekleştirdi. • Lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden Darüşşafaka mezunlarıyla ilişkiler, Öğrenme Merkezi Birimi’nin çatısı altında sürdürüldü. VELİLERLE İLİŞKİLER • 2015 yılında da Okul-Aile Birliği toplantıları düzenli olarak yapıldı. Darüşşafaka velileri, Darüşşafaka Sınavı için yürütülen kampanyaya desteklerini bu yıl da sürdürdü. İletişim çalışmalarına da destek veren veliler, İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için yürüdü. Yeni öğrencilerin oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirilen veli toplantılarına, bu yıl Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Böylelikle velilerle ilişkilerin güçlendirilmesi için bir adım daha atıldı.

KAMU İLE İLİŞKİLER; Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Kampüs Projesi”ne ilişkin bilgilendirme için 3 Şubat’ta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi ziyaret etti. 9 Şubat’ta İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, İstanbul İl Dernekler Müdürü Eyüp Dursun Ergür ziyaret edildi. 3 Mart’ta İstanbul Valisi Vasip Şahin, Darüşşafaka’yı ziyaret ederek, Cemiyet yöneticileriyle bir araya geldi ve okulumuzu gezdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Karakaya ile farklı zamanlarda bir araya gelindi. KURUMSAL YÖNETİM NOTU 9,08’E YÜKSELDİ 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetimi-

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ, 2015 YILINDA KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTUNU 8,64’TEN 9,08’E YÜKSELTTİ. TALHA ÇAMAŞ - İ. MURAT ÇAĞLAR

MUSTAFADEMİRCİ-NEVZAT KULABEROĞLU

nin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 8,64 olan notunu 2015 yılında 9,08’e yükseltti. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, bu kez 10 üzerinden 9,08 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 üzerinden 8,4, 2014 yılında ise 8,64 puan almıştı. Kobirate’in 6 Nisan 2015 tarihli sonuç raporunda Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığı; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiği, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğu, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğu ifade edildi. İÇ DENETİM FAALİYETLERİ Cemiyet Merkez, Rezidanslar ve

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı kapsayan iç denetim çalışması neticesinde hazırlanan raporlar, Denetim Komisyonu ve Yönetim Kurulu’na sunuldu. Darüşşafaka Cemiyeti Denetim Komisyonu Oluşum, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te düzenlendiği gibi Darüşşafaka Cemiyeti 2016 yılı Risk Esaslı İç Denetim Planı 29 Eylül’de Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. KURUMSAL RİSK YÖNETİM POLİTİKASI Cemiyet’in kurumsal risk alanlarının belirlenmesi, belirlenen risk alanlarında farkındalığın yaratılması ve risklerin azaltılmasına yönelik üst seviye aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla 2013 yılında başlanan Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal Risk Yönetim Politikası’nda yer alan gelişmeler konusunda Yönetim Kurulu bilgilendirildi. BM’DEN ÖZEL DANIŞMANLIK STATÜSÜ Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne “özel danışmanlık statüsü” verildi. Uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören ve 3.200’den fazla sivil toplum örgütünün üyesi olduğu ECOSOC’tan özel danışmanlık statüsü almaya hak kazanan Darüşşafaka Cemiyeti, bu

statüyle BM nezdinde ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri iletebilecek. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖDÜL Farklı sektörlerde 2015 yılının en iyilerini oylarıyla belirleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, Darüşşafaka’yı en iyi eğitim kurumu seçti. 16 Mayıs’ta İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilen törende, Darüşşafaka’nın ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirci ile Lise Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu aldı. DARÜŞŞAFAKA’YA TİDE’DEN İKİ ÖDÜL Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından beşincisi verilen İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında Darüşşafaka Cemiyeti iki ödül kazandı. Darüşşafaka Cemiyeti, iç denetim farkındalığının kurum içinde geliştirilmesi amacıyla Darüşşafaka Lisesi öğrencisi Mete Arslan tarafından çekilen videoyla “Kurumsal Farkındalık” kategorisinde, İç Denetim Yöneticisi Ethem Yenigün ise üniversite öğrencileri için hazırladığı “Kampüsten Geleceğe: Kariyerimi Şekillendirirken İç Denetim” isimli yayınıyla “Bireysel Farkındalık” kategorisinde ödüle layık görüldü.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 37

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

38 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

10 ÖĞRENCİNİN DARÜŞŞAFAKA’DAKİ 9 YILLIK TÜM GİDERLERİNİ ÜSTLENEN HAYIRSEVER HALİDUN TINAZTEPE’NİN BAĞIŞIYLA DARÜŞŞAFAKA’YA BU YIL 120 YERİNE 130 ÖĞRENCİ KABUL EDİLDİ.

2015-2016 DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI OKUL MEVCUDU

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI’NIN TOPLAM ÖĞRENCİ MEVCUDU YENİ BAŞLAYAN 130 ÖĞRENCİYLE BİRLİKTE 973 OLDU. TOPLAM 186 KİŞİLİK AKADEMİK KADRONUN VE 16 KİŞİDEN OLUŞAN YÖNETİM KADROSUNUN GÖREV YAPTIĞI DARÜŞŞAFAKA’DA 5 ÖĞRENCİYE ORTALAMA 1 ÖĞRETMEN DÜŞÜYOR.

LİSE

OKUL MEVCUDU

414

552

966*

KIZ ÖĞRENCİLER

181

252

433

ERKEK ÖĞRENCİLER

233

300

533

EVCİ ÖĞRENCİLER

215

235

450

DAİMİ ÖĞRENCİLER

199

317

516

95

110

205

120

123

243

86

144

230

113

175

288

EVCİ KIZ ÖĞRENCİLER EVCİ ERKEK ÖĞRENCİLER DAİMİ KIZ ÖĞRENCİLER DAİMİ ERKEK ÖĞRENCİLER

ORTAOKUL

TOPLAM

HAREKET TÜRÜ

* 7 lise öğrencisi Uzun Dönem Öğrenci Değişim programıyla yurt dışında eğitimlerine devam ediyor. Bu öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısı 973’tür.

SON 7 YIL ÖĞRETMEN-BELLETMEN-ÖĞRENCİ SAYILARI HAREKET BÖLÜMTÜRÜ

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015 2015-2016

14

13

12

15

15

15

16

112

113

111

125

122

128

134

27

27

26

27

26

26

26

0

17

18

25

27

26

26

TOPLAM KADRO

139

157

155

177

175

180

186

ÖĞRENCİ SAYISI

844

834

927

955

945

961

973

ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ ORANI

6,07

5,31

5,98

5,39

5,4

5,3

5,2

YÖNETİCİ ÖĞRETMEN (YÖNETİCİ DAHİL) BELLETMEN AKADEMİK ÇALIŞTIRICI

Dershanelerin kapatılması nedeniyle üniversiteye hazırlık kurslarının okulda yapılması ihtiyacı doğduğundan 2015-2016 eğitim - öğretim yılından itibaren YGS-LYS kurslarını okulda yapacak 7 tam zamanlı öğretmen kadroya alındı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 39

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

2015 YILI POTANSİYEL VE SINAVA BAŞVURAN ÖĞRENCİ VERİLERİ

POTANSİYEL ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM BAŞVURU 130 YENİ ÖĞRENCİ 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Darüşşafaka Ortaokulu’na 130 öğrenci kabul edildi. Böylelikle ortaokul 552, lise 421 olmak üzere okul mevcudu 973 oldu. DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI 2015-2016 ders yılında Darüşşafaka Ailesi’ne katılan öğrencileri belirleyen sınav, 31 Mayıs’ta 21 il merkezinde yapıldı. Adaylara birebir ulaşabilmek için 30 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında 25’i il ve 7’si ilçe olmak üzere 32 merkezde “Sınav Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Türkiye genelinde babası veya annesi vefat etmiş, 4. sınıfta okuyan toplam 13.327 potansiyel adaya tek tek mektupla ulaşıldı. Sınava 2.289 öğrenci başvurdu ve 2.112’si girdi. Sınavda başarılı olarak asil ve yedek listeye giren 190 adayın rehberlik görüşmeleri ve sağlık kontrolleri, ev ziyaretleri ve mali durum araştırmaları yapıldı. Yeni öğrenci ve velilerine yönelik oryantasyon programı 23-31 Ağustos’ta gerçekleştirildi. 2015 yılının sınav birincisi İstanbul’dan Doğuş Çakır, ikincisi Kütahya’dan Cahide Kaya, üçüncüsü ise Bursa’dan Selim Birtem oldu. TINAZTEPE EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI’NIN DESTEĞİ Darüşşafaka’ya her yıl alınan 120 öğrenciye ek olarak 2015 - 2016 ders yılında 10 öğrenci daha kabul edildi. Şenesenevler Rezidans bağışçısı Halidun Tınaztepe’nin 10 öğrencinin Darüşşafaka’daki 9 yıl boyunca tüm giderlerini karşılamasıyla bu yıl 5. sınıflar, 130 öğrenciyle eğitime başladı.

40 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

13.327 2.289

* BABASI VEFAT ETMİŞ

1.624

* ANNESİ VEFAT ETMİŞ

364

* ANNE VE BABASI VEFAT ETMİŞ SINAV GÜNÜ TAAHHÜTLE GİREN SINAVA KATILAN

46 255 2.112

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIF BİLGİLERİ

KIZ ÖĞRENCİ

57

ERKEK ÖĞRENCİ

73

İSTANBUL’DAN KAZANAN

43

İSTANBUL DIŞINDAN KAZANAN

87

BABASI HAYATTA OLMAYAN

99

ANNESİ HAYATTA OLMAYAN

29

ANNE VE BABASI HAYATTA OLMAYAN İL SAYISI DARÜŞŞAFAKA’DA KARDEŞİ OKUYAN HALİDUN TINAZTEPE ÖĞRENCİLERİMİZLE...

2 39 3

HAREKETYILI TÜRÜ

ÖĞRENCİ SAYISI

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

YERLEŞEN YÜZDESİ

4 YILLIK ÜNİVERSİTE

AÇIK ÖĞRETİM

2 YILLIK YÜKSEKOKUL

2015

79

70

89%

89%

0%

0%

2014

81

80

99%

98.7%

0%

0%

2013

57

56

98%

96%

2%

0%

2012

58

57

98%

93%

0%

2%

2010

65

57

89%

88%

2%

0%

2009

41

39

95%

88%

0%

7%

2008

38

29

76%

53%

16%

8%

2007

113

57

50%

35%

14%

1%

2006

45

44

98%

53%

40%

4%

2015 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞME SONUÇLARI DARÜŞŞAFAKA LİSESİ, 2015 YILINDA 79 MEZUN VERDİ. BU MEZUNLARIN 70’İ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞTİ. GENEL BAŞARI %89 OLARAK GERÇEKLEŞTİ. 9 ÖĞRENCİ TERCİH YAPMAYARAK BİR YIL DAHA HAZIRLANMAYI VE 2016’DA SINAVA TEKRAR GİRMEYİ TERCİH ETTİ.

SAYI

%

TOPLAM MEZUN

79

100%

TOPLAM YERLEŞEN

70

89%

4 YILLIK ÜNIVERSİTEYE YERLEŞEN

70

89%

AÇIK ÖĞRETİME YERLEŞEN

0

0%

2 YILLIK YÜKSEKOKULA YERLEŞEN

0

0%

ÖRGÜN EĞİTİME YERLEŞME (4 + 2 YILLIK)

70

89%

DEVLET ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞME

49

70%

ÖZEL ÜNİ. BURSLU YERLEŞME

21

30%

2015 ÜNİVERSİTE YERLEŞME VERİLERİ

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 41

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

DARÜŞŞAFAKA 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEOG YÜZDELİKLERİNİN GEÇEN YILLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

HAREKET TÜRÜ

İLK %4

2015 TEOG

12

%4-%8 28

28

15

12

5

1

1

102

2014 TEOG

16

29

29

16

10

3

2

2

106

2013 SBS

15

14

16

22

12

11

11

11

108

2012 SBS

3

10

22

14

15

7

12

12

92

2011 SBS

6

14

15

18

21

14

9

9

106

AKADEMİK ÇALIŞMALAR Okulistik Sınavları Türkiye genelinde yaklaşık 250.000 öğrencinin girdiği Okulistik sınavlarında Darüşşafaka Ortaokulu öğrencileri, 2015 yılında da başarılarını sürdürdü. Okulistik sınavında 5. sınıflar, Türkiye 1.’si olarak %1’lik dilime girdi. Aynı sınavda 5. sınıf öğrencisi Sudem Karaköse, tüm soruları doğru yanıtladı ve Türkiye 1.’si oldu. 6. sınıflar, Okulistik sınavlarında iki kez Türkiye birincisi oldu ve %1’lik dilime girdi. Aynı şekilde 7. sınıflar da %1’lik dilimde yer aldı. TEOG MEB tarafından 2014-2015 ders yılında Türkiye genelinde yapılan TEOG sınavlarına Darüşşafaka Ortaokulu’ndan 102 öğrenci girdi. Genel ortalama % 90,5 olarak gerçekleşti. Hazırlık Atlama Sınavı 8. sınıfta okuyan 102 öğrenci, 2015’te hazırlık atlama sınavına katıldı ve 61’i sınavda başarılı olarak 9. sınıfa geçti. Üniversiteye Hazırlık Kursları Dershanelerin kapanması nedeniyle Darüşşafaka Lisesi bünyesinde kurs programı ve öğretmen kadrosu oluşturuldu. 12. sınıfta okuyan 96, 11. sınıfta okuyan 68 öğrenci bu program kapsamında okulda üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

42 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

%8-%12

%12-%16

%16-%20

%20-%24

%24-%28

DİĞER

TOPLAM

VE TEKNOLOJİ

2006

2013

2014

2015

ÖĞRETMEN BİLGİSAYAR SAYISI

50

152

159

166

120

160

200

210

PROJEKTÖR

3

58

58

58

AKILLI TAHTA

2

41

41

41

50

50

50 Mbit

100 Mbit

HAREKET TÜRÜ EĞİTİM 2006 - 2015

ÖĞRENCİ BİLGİSAYAR SAYISI

TABLET SAYISI (SAMSUNG AKILLI OKUL TABLET SINIFI) İNTERNET HIZI

8 Mbit

50 Mbit

AKADEMİK KADROYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 130 öğretmen toplam 7.150 saat mesleki ve bireysel gelişime yönelik eğitimler aldı. Bunların yanı sıra akademik kadro, farklı konferans ve sempozyumlara katıldı. Örneğin, Özel Okullar Birliği’nin 21 Mart’ta Beykent Üniversitesi’nde düzenlediği 2. Eğitim Teknolojileri Konferansı’na Darüşşafaka’dan 18 öğretmen katıldı ve okulumuz adına yedi sözlü sunum gerçekleştirildi. Eğitim Reformu Girişimi’nin 11 Nisan’da Sabancı Üniversitesi’nde düzenlediği 12. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na öğretmenlerimizden Ali Toker, Yonca Özgün, Azize Şen ve Nazan Ürgen; öğrencilerimizden Halil İbrahim Efe, Hazar Yalın ve Uğurcan Bülbül katıldı. Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda 24 Ekim’de gerçekleşen 19. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’na Darüşşafaka’dan 25 öğretmen katıldı. 13-15 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen Okul Gözlemevleri Sempozyumu’na astronom Buşra Gürbak, “Okul Planetaryumlarında ve Gözlemevlerinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları Örneği” isimli sunumuyla katıldı. Öğrencilerimiz Mertcan Gür, Zeynep Tuna ve Ahmet Turhan Alp, fizik öğretmenleri Metin Korkmaz ve fen bilgisi öğretmenleri Gürsoy Mantaş eşliğinde, 14 Aralık’ta TÜSİAD’da gerçekleştirilen Tech-Trend 3 etkinliğinde, “3D Printing” seminerine katıldı.

ÖĞRENİMİ GELİŞTİRMEYE VE ZENGİNLEŞTİRMEYE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELER MYP - ORTA YILLAR PROGRAMI Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun Türkiye’de MYP’yi (Middle Years Programme - Orta Yıllar Programı) uygulamaya yetkilendirdiği 9 okuldan biri olan Darüşşafaka, Ocak 2013’ten bu yana 5-10. sınıf düzeyinde programı yürütüyor. Program kapsamında; Darüşşafaka öğrencileri, 8 ders alanında seviyelerine uygun bilgi ve içeriği öğrenip günlük yaşamlarına uyguladıktan sonra öğrenmelerine dair dönüşümlü düşünmede bulunuyor. Tüm disiplinlerde kriter odaklı değerlendirmelerden geçen öğrenciler, dünya çapında kabul gören derecelerle programı 10. sınıf sonunda tamamlıyor. Öğrenciler yine tüm disiplinlerde iletişim, sosyal, özyönetim, araştırma ve düşünme becerilerini de geliştirirken evrensel bağlamlar çerçevesinde uluslararası bilinçlerini artırıyor. MYP programının tam olarak yürütülmesi amacıyla ünite planları revize edildi. Öğrenci merkezli ve proje bazlı etkinliklerin yapılmasına başlandı. Öğrencilerin küresel bağlam, ATL ve öğrenen profillerini daha iyi kavramalarını sağlamak için etkinlikler düzenlendi ve her ayın son haftası sınıf öğretmenliği dersleri, MYP’ye ayrılarak bu etkinlikler yapıldı. Sınıf panoları artırıldı ve öğrenci ürünlerinin sınıf içinde sergilenmesine

TÜRKİYE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ (TÜAD) TARAFINDAN ARAŞTIRMACI ÇOCUK PROJESİ’Nİ GERÇEKLEŞTİREN DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI VE ARAŞTIRMACI ÇOCUK MERKEZİ’NE GENÇ ARAŞTIRMACILARIN YETİŞTİRİLMESİNE SUNDUKLARI KATKI NEDENİYLE BİLGİ DOSTU BAYKUŞ ÖDÜLÜ VERİLDİ.

başlandı. Detention ve “seç” uygulaması başlatıldı. Ödev yapmayan öğrenciler takip altına alındı. 5. sınıf öğrencilerinin ek ders olarak alacakları dersi kendilerinin seçmesi sağlandı. Bu şekilde öğrencilerin ATL becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Programın temel öğelerinden “Toplum ve Hizmet” çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz Şanlıurfa ve Ağrı’da bulunan okullara kıyafet ve kitap yardımında bulundu. Toplum ve Hizmet çalışmaları, sınıf bazında da devam etti. Buna göre, her sınıf, sınıf öğretmenleri liderliğinde bir sosyal hizmet ve gönüllülük projesi belirledi ve uygulamaya başladı. Okul içinde “israf avcıları” projesi devam etti. Öğrencilerimizde küresel bakışı geliştirmek amacıyla “Be Globally Aware Of” adlı bir çalışma başlatıldı ve öğrencilerin gerek ülkemizden gerek dünyadan güncel haberleri takip etmesi sağlandı. ARAŞTIRMACI ÇOCUK PROGRAMI Araştırmacı Çocuk Merkezi iş birliğinde 2010-2011 eğitim- öğretim yılından

itibaren 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle Araştırmacı Çocuk Programı uygulanıyor. Program sonunda öğrenciler, bilimsel araştırmanın basamaklarını öğreniyor, buna uygun bir araştırma yürütüyor, sorgulamanın yanı sıra planlı çalışma, kaynak tarama, rapor yazma, sunum hazırlama ve sunma becerileri kazanıyor. Program ayrıca öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine, özgüven kazanmalarına, sorgulama becerilerine, akademik başarılarına katkı sağlıyor. 2014-2015 akademik yılında ilk defa 6. sınıf seviyesindeki 4 grubun, belirledikleri bir araştırma sorusu çerçevesinde araştırmalarını İngilizce olarak sunması ve ortaokul İngilizce öğretmenlerinin de gruplara rehberlik etmesi sağlandı. Öğrenciler, Araştırmacı Çocuk dersi kapsamında hazırladıkları araştırmalarını 3-5 Haziran’da sundu. Program, 2015-2016 akademik yılında 6. sınıf seviyesinde toplam 62 öğrenciyle haftada bir gün, bir ders saati olarak uygulanıyor. İlki 2 Eylül’de başlayan dersler, Dr. Derya Şahhüseyinoğlu danışmanlığında, Projeler Birimi koordinatörlüğünde 6. sınıf öğretmenleri tarafından yürütülüyor. Programın 2014-2015 Bilimsel Araştırma Raporu, BASF’nin desteğiyle yayımlandı. ARAŞTIRMACI ÇOCUK PROJESİ’NE BİLGİ DOSTU BAYKUŞ ÖDÜLÜ Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından araştırma sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırmaları ödüllendirmek amacıyla 16 Eylül’de Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 43

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

2010-2015 ARAŞTIRMACI ÇOCUK PROGRAMI

HAREKET TÜRÜ

2010-2011

2013-2014

2014-2015

6. sınıf

6. sınıf

113 öğrenci 110 öğrenci 118 öğrenci 25 araştırma 24 araştırma 26 araştırma

15 öğrenci 8 araştırma

96 öğrenci 62 öğrenci 514 öğrenci 28 araştırma 15 araştırma 126 araştırma

18 kişi

7 kişi

42 kişi

SINIF SEVİYESİ

5.sınıf

ÖĞRENCİ SAYISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN SAYISI

2011-2012 5.sınıf

13 kişi

2012-2013 6,7 ve 8. sınıf

16 kişi

2015-2016

TOPLAM

6. sınıf

16 kişi

112 kişi

“3. Baykuş Ödülleri”nde Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile Araştırmacı Çocuk Merkezi, “Araştırmacı Çocuk Projesi”yle genç araştırmacıların yetiştirilmesine verdikleri katkıdan ötürü Bilgi Dostu Baykuş Ödülü’ne layık görüldü. SU KAŞİFİ PROGRAMI Uluslararası bir program olan “Su Kaşifi (Water Explorer)”, 7. sınıf seviyesinde 18 öğrenci ile fen öğretmenleri Nihal Güneş ve Azize Şen’in rehberliğinde Mart - Haziran 2015 döneminde uygulandı. Program, öğrencilerin suyla ilgili bilgilerini geliştirmenin yanı sıra onlara çevreye karşı sorumlu davranış geliştirme, vatandaşlık bilinci kazanma ve sorumluluk üstlenme imkanı da sunuyor. Türkiye’de HSBC tarafından desteklenen, İngiltere GAP (Global Action Plan) liderliğinde 11 ülkede yürütülen Su Kaşifi Programı, okullarda 8-14 yaş grubu öğrencilerin su meselelerine karşı farkındalıklarını artırmaya yönelik geliştirilmiş bir programdır. Program, Türkiye’de Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı desteğiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’daki okullarda uygulanıyor. Türkiye’de 4 ilden

44 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

100’e yakın okulun katıldığı “Su Kaşifi” programında DaçKaşiF ekibi, Darüşşafaka’yı önce Su Festivali düzenleme hakkı kazanan ilk 12 okul arasına, sonra da ilk 5 okul arasına yerleştirdi. Program kapsamında DaçKaşiF ekibi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Su Festivali”ne ev sahipliği yaptı. 60’tan fazla ortaokul ve liseli öğrencimizin görev aldığı festivalde suyun önemi ve su kaynaklarının tasarruflu kullanımı konularında bir dizi etkinlik gerçekleşti. Beş okulun katıldığı ve 15 Haziran’da gerçekleşen finalde ise DaçKaşiF, Türkiye birincisi oldu ve programın yürütüldüğü 11 ülke arasında yapılacak dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Almanya,

İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Polonya, İsviçre, Bermuda, Güney Afrika ve Türkiye’nin içinde olduğu ülkelerde 600 takımın katılımıyla uygulanan Water Explorer (Su Kaşifi) Programı’nın 11 ülke birincisi, dünya finali için 1 Ekim’de HSBC binasında gerçekleşen video konferansta bir araya geldi. Türkiye birincisi DaçKaşiF, dünya finalinde “Değerler” ödülünü alarak; 26-29 Ekim tarihlerinde Milano’da gerçekleşen World Expo’ya katılma hakkı kazanan üç takımdan biri oldu. DaçkaşiF, ödül kapsamında Polonya ve İspanya’dan takımlarla birlikte 26-29 Ekim tarihleri arasında Milano’da düzenlenen World Expo’ya katıldı.

P&G HAYALDEN GERÇEĞE FATİN GÖKMEN PLANETARYUMU VE GÖZLEMEVİ

Çocukların bilim alanında kendilerini geliştirmelerini ve astronomiyle tanışmalarını sağlayan P&G Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu, 2015’te 5.181 kişi tarafından ziyaret edildi. Planetaryum açıldığı 16 Nisan 2010’dan bu yana 38.744 kişiyi ağırladı. P&G Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Gözlemevi’nde ise 863’ü 2015 yılında olmak üzere, açıldığı 5 Ocak 2012 tarihinden bu yana 7.125 kişi gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu. Hava koşullarına bağlı olarak gözlemevinde okul içinden ve dışından gelen konuklara güneş gözlemleri, Darüşşafaka öğrencilerine yönelik gece gözlemleri ve ayda bir halka açık gece gözlemleri gerçekleştirildi. Gözlemevinde, astronom Buşra Gürbak, astrofotoğrafçılık çalışmalarına başladı. 2015 yılında planetaryum ve gözlemevinde öğretim programları çerçevesinde ortaokuldan liseye farklı seviyelerde ders uygulamaları gerçekleşti. Her iki mekan da, gece sunum ve gözlemlerinin yanı sıra öğretim programları kapsamında da kullanıldı. AMATÖR TELESKOP ATÖLYESİ Atölye Mor Panjur iş birliğinde 27 Şubat’ta Darüşşafaka öğrencilerine yönelik hazırlanan “Kendi Teleskobunu Kendin Yap!” atölyesine Astronomi Kulübü’nden 9 ortaokul, 4 lise öğrencisi katıldı. Atölye, Darüşşafaka öğrencilerinin bir teleskobun yapım aşamalarını öğrenmeleri, astronomiye meraklarının

artması, optik konusunda uygulamalı bir çalışmanın içinde yer almaları amacıyla düzenlendi. ASTRONOMİ İLE İLGİLİ SÖYLEŞİLERE KATILIM İstanbul Üniversitesi Amatör Astronomlar Kulübü’nün 21 Kasım’da düzenlediği ve NASA’da çalışan Astrofizikçi Umut Yıldız’ın konuk olduğu söyleşiye Darüşşafaka Lisesi Astronomi Kulübü öğrencilerinden Selin Karakaş, H. Sübhan Alkan, Mevlüt Aydoğan, Bedirhan Bülbül ve Çağla Çınar katıldı. Yine kulüp üyeleri, Türkiye İnovasyon Haftası

etkinlikleri kapsamında gelen Astronot Chris Hadfield’in 4 Aralık’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmayı da dinledi. ASTRONOMİ İLE İLGİLİ MYP KİŞİSEL PROJELER MYP Kişisel Projeler kapsamında 10. sınıf öğrencisi Nisanur Akerman, suda yürüyebilen böcekten esinlenerek yeryüzünde ve uzayda kullanılabilir araç modelleme, 10. sınıf öğrencisi Çağla Çınar ise kara delik teorileri üzerine astronom Buşra Gürbak’la birlikte çalışmalar yürüttü.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 45

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

YOUNG GURU ACADEMY (YGA) İŞ BİRLİKLERİ YGA YILDIZ LİDERLİK KAMPI Bir önceki yıl YGA Online Yıldız Liderlik Programı’na katılan 20 öğrencimizden 11’i, YGA tarafından 1-5 Temmuz tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen Yıldız Liderlik Kampı’na seçildi. Kampa; Beyza Türkan Demir, Ceren Irvanalıoğlu, Sahra Akar, Aykut Kazu, Belsu Seyran, Dönay Balkır, Ecem Dönmez, Enes Altın, Melek Şimşek, Pınar Bağlan ve Yusuf Çiçek katıldı. Üç liderlik yetkinliği üzerine çalışma yürütülen kampın konuşmacıları arasında çok uluslu firma genel müdürleri, yönetim kurulu üyeleri, bilim insanları, sanatçılar ve akademisyenler yer aldı. YGA Online Yıldız Liderlik Programı’ndan 2015-2016 ders yılında 30 yedinci sınıf öğrencisi yararlanıyor. 10 hafta süren programa katılan öğrenciler; özgüven, kendini keşfetme, yaratıcılık, zaman ve bilgi yönetimi, enerji yönetimi gibi alanlarda liderlik becerilerinin gelişmesine yönelik hazırlanan materyalleri online bir platform üzerinden tartışıyor. Ekim 2015’te başlayan program, Ocak 2016’da tamamlandı. YGA LİSE GENÇLİK ZİRVESİ YGA Lise Gençlik Zirvesi, 17 Ocak 2015’te Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen lise öğrencilerinin katıldığı zirveye, Darüşşafaka’dan 13 öğrenci seçildi. YGA 101 EĞİTİMİ Zorlu Center’da 28 Şubat’ta düzenlenen YGA 101 Eğitimi’ne 184 üniversite, 95 lise

46 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

öğrencisi olmak üzere 279 YGA öğrencisi katıldı. Eğitimde; Darüşşafaka’dan hazırlık sınıfı öğrencisi Övünç Cem Aksüt, 9. sınıf öğrencileri Betül Sena Çaylı, Fatma Ezgi Şimşek ve Elif Çağla Karanfil, 11. sınıf öğrencileri Berna Öz ve Berat Öztürk yer aldı. YGA LİSE BULUŞMASI 18 Nisan ve 24 Mayıs’ta Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen YGA Lise Buluşması’na 11. sınıf öğrencileri Berat Öztürk, Berna Öz ve Fatma Ezgi Şimşek (9. sınıf) katıldı. YGA GENÇ LİDERLER KAMPI 1-5 Temmuz’da Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen YGA Genç Liderler Kampı’na B. Sena Çaylı (9. sınıf) katıldı. YGA TOHUM KAMPI 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Narköy’de gerçekleşen YGA Tohum Kampı’na 8. sınıf öğrencilerimiz Elif

Selin Karaca, Ceyda Yalçın, Deniz Bengisu Bağcı, Defne Hadiş ve Yasemin Yur katıldı. Geçen yıl YGA Online Yıldızlar Liderlik Programı’nı da tamamlamış olan bu öğrencilerimiz, Yıldızlar Liderler Kampı’na seçilmişlerdi. Lider koçları eşliğinde sosyal içerikli konularda çalışan öğrencilerimiz, gösterdikleri performans nedeniyle YGA Tohum Kampı’na katılmaya hak kazandı. Beş öğrencimizin katıldığı programa, farklı okullardan 45 yıldız katıldı. Öğrencilerimiz kamp süresince diğer yıldızlarla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları üzerine doğadan aldıkları ilhamla teknolojik inovasyon projeleri üretti. YGA ZİRVESİ 2015 21 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Young Guru Academy (YGA) Zirvesi 2015’e 10. sınıf öğrencileri Betül Sena Çaylı, Helin Zere, Senem Birdal ve Begüm Tüylüoğlu kabul edildi.

ŞAHİN MURAT KOCAR

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI AFS İŞ BİRLİĞİ İLE KENNEDY LUGAR AMERİKA BURSLU UZUN DÖNEM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI Türk Kültür Vakfı (AFS) Kültürlerarası Programları çerçevesinde Kennedy Lugar Uluslararası Öğrenci Değişim Programı (Amerika Burslu Programı) ile 2015-2016 akademik yılında eğitimlerine bir yıl ABD’de devam edecek olan Fatma Ezgi Şimşek (City Honors School, 10. sınıf), Ebru Dilara Aydın (Hanover Horton High School, 10. sınıf), Çağrı Büyükkoru (Kamiakin High School, 10. sınıf) ve Veysel Kazancı (Juneau Douglas High School, 10. sınıf) Ağustos 2015’te ülkemizden ayrıldı.

YILLARA GÖRE YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN DARÜŞŞAFAKA LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ SAYISI

2010-2011

4

2011-2012

1

2012-2013

3

2013-2014

8

2014-2015

6

2015-2016

7

TÜRK KÜLTÜR VAKFI (AFS) UZUN DÖNEM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI AFS Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 2015 - 2016 ders yılında, 9. sınıfı bitiren Onur Tayranoğlu (Mantanlukio- Finlandiya) ve Asilcan Yılmaz (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium -Macaristan) bir yıl süresince yurt dışında burslu okuyor. AVRUPA SINIFI DEĞİŞİM PROGRAMI Avrupa Sınıfı Uzun Dönem Değişim Programı’na 2015-2016 eğitim-öğretim yılında seçilen Şahin Murat Kocar, Avrupa sınıfı öğrencisi oldu ve eğitimine 1 yıl süreyle Almanya’da devam ediyor.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 47

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

NEVZAT KULABEROĞLU MURADİYE KAYA

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER DARÜŞŞAFAKA LİSESİ ERASMUS PLUS PROJESİ Darüşşafaka Lisesi’nin “Women as Spiritusmovens in the European Civilization Development” isimli Erasmus + Stratejik ortaklıklar okul eğitimi projesi kapsamında üç yurt dışı çalışması gerçekleşti. Darüşşafaka öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, 9-15 Şubat’ta Finlandiya’da, 12-18 Nisan’da Fransa’da ve 2-8 Kasım’da Polonya’da projenin uluslararası toplantılarına katıldı. Projenin ulusal bazdaki ara değerlendirme raporu ise 30 Haziran’da Türkiye Ulusal Ajansı’na iletildi.

48 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DARÜŞŞAFAKA ORTAOKULU ERASMUS PLUS PROJESİ Darüşşafaka Ortaokulu adına başvurusu yapılan “Students Reaching Out” isimli üç yıllık Avrupa Birliği Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projesi, 2015-2018 döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer görüldü. Hollanda koordinasyonunda İsveç, Fransa, İspanya, Almanya ve Türkiye’den olmak üzere 6 ortaklı olarak yürütülen proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlerden bir proje ekibi oluşturuldu. Projenin 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleşen ilk öğretmen toplantısına Yeşim Seven, Suzi Bahar, Serap Sayim ve Senem Boz Yıldız katıldı.

ÖĞRENCİLERİMİZİN KABUL EDİLDİKLERİ KISA DÖNEM YAZ PROGRAMLARI BENJAMIN FRANKLIN TRANSATLANTIC FELLOWS SUMMER INSTITUTES YAZ PROGRAMI 11. sınıf öğrencimiz Muradiye Kaya, ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nun Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institutes Yaz Programı’na kabul edildi. 27 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında Purdue Üniversitesi’nde düzenlenen programa katılan Kaya, Türkiye’den kabul edilen iki öğrenciden biri oldu. Tüm masrafların ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından karşılandığı program çerçevesinde Kaya,

uluslararası ilişkiler ve diplomasi, medya ve iletişim, vatandaşlık eğitimi ve demokratik vatandaşlık, toplum hizmeti ve gönüllülük ile bilim alanlarında eğitimlere katıldı. Kaya, Avrupa’dan 35 ve ABD’den 10 öğrencinin katıldığı programda Türkiye’yi ve Darüşşafaka’yı temsil etti. GENÇ YAZARLAR İÇİN ULUSLARARASI YAZMA PROGRAMI ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile 10. sınıf öğrencimiz Büşra Kevran, 18 Temmuz - 1 Ağustos arasında Iowa Üniversitesi’nde gerçekleşen “Genç Yazarlar İçin Uluslararası Yazma Programı”na kabul edildi. Türkiye’den kabul edilen beş öğrenciden biri olan Kevran, iki hafta süresince Iowa Üniversitesi öğrenci yurtlarında kaldı ve tüm gün yaratıcı yazma atölyelerine katılarak dünya literatürünü tanımaya yönelik özel tasarlanmış seminerlere katıldı. HOBY DÜNYA LİDERLİK KONGRESİ CEFIC’in CEO’su ve AERIUM Türkiye

Başkanı Anthony Khoi, her yıl ABD’de düzenlenen Hugh O’Brian Youth Leadership – World Leadership Conference’a (HOBY Dünya Liderlik Kongresi), Türkiye’den bu yıl 5 lider öğrencinin katılımına sponsor oldu. HOBY, Hugh O’Brian Genç Liderlik Platformu’nun, dünyanın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla 18-25 Temmuz tarihleri arasında Loyola Üniversitesi’nde (Chicago) düzenlediği kongre ve eğitim programına, öğrencilerimizden Mustafa Kemal Gündem Eroğlu (Hz) ve Duygu Terzi (9. sınıf) katıldı. KOÇ ÜNİVERSİTESİ LİSELERE YÖNELİK YAZ ARAŞTIRMA PROGRAMI Koç Üniversitesi’nin düzenlediği Liselere Yönelik Yaz Araştırma Programı, 6-31 Temmuz ile 3-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Programda 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki 8 öğrencimiz, dört hafta süresince Koç Üniversitesi’nin yurtlarında konakladı ve üniversitenin öğretim üyeleriyle birlikte çeşitli projelerde yer aldı.

TÜBİTAK 4004 ÇANAKKALE BİLİM KAMPI TÜBİTAK 4004 Bilim Kampları ve Bilim Okulları Programı destekli “Yerküremizde; Geleceğin Evine Gizemli Yolculuk Yaz Bilim Kampı 2015” projesinin birinci dönemi, 22-28 Haziran tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşti. Kampa 6. sınıfı tamamlamış, akademik başarıları yüksek 20 öğrenci katıldı. Öğrenciler, öğretim üyeleriyle bir bilim insanı titizliğinde çalıştı. 2. STANFORD ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR YAZ KAMPI İlki geçtiğimiz sene Darüşşafaka’nın ev sahipliğinde düzenlenen Stanford Üniversitesi Bilgisayar Yaz Kampı’nın 2.’si 17-30 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bilgisayar bilimleri ve elektrik mühendisliği profesörü Nick McKeown ile eşi elektrik-elektronik mühendisi Asena McKeown’un (DŞ’91) organizasyonunda yapılan programa, Darüşşafaka Lisesi’nden 20 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 49

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DARÜŞŞAFAKA TEKNO - GİRİŞİMCİLİK GENÇLİK MERKEZİ (TGGM) Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi, 2015’te 778’i Darüşşafaka öğrencisi ve öğretmeni olmak üzere toplam 852 kişiye hizmet verdi. Merkezde ders programına entegre deneyler gerçekleştirildi. 5. sınıflarla dinanometre deneyi; 6. sınıflarla ışığın yansıması, ses yalıtımı, ısı iletimi, ses şiddetinin ölçülmesi deneyleri; 9. sınıf edebiyat dersinde telgraf deneyi ve 10. sınıf fizik dersleri kapsamında OHM yasası ve enerji dönüşümü deneyleri yapıldı. Fen bölümü öğretmenleri Dünya Yılmaz ve Ayşegül Sevimay tarafından Zeytinburnu Yetiştirme Yurdu’na TGGM ve planetaryumun tanıtımı yapıldı ve yurtla iki ay süren bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. • Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın 28 Mart’ta İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği GE-Genç Başarı İnovasyon Kampı’na Darüşşafaka Lisesi’nden 8 öğrenci katıldı. Kampta Darüşşafaka Lisesi’ni Şule Barman, Beyza Uzun, Helin Zere, Dilara Türkoğlu, Seher Kurtuluş, Alihan Güneruz, İlayda Salkım ve Onur Tayranoğlu temsil etti. Gruplar, iş fikirlerini kendilerine verilen 3 dakika içinde jüri üyelerine anlattı. “AT-MAK” isimli iş fikrini geliştiren Darüşşafakalı öğrenciler, birinci oldu.

50 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

• Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın MetLife sponsorluğunda düzenlediği II. Sosyal İnovasyon Kampı; 14 Şubat’ta yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Sekiz liseden 78 öğrencinin katıldığı kampta öğrenciler; üst düzey bir profesyonel yönetici veya bir girişimcinin “gölgesi” olarak takım çalışmalarında yer aldı. Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu düşündükleri sosyal bir soruna çözüm getirmek için çalıştı. Kampta her okuldan birer katılımcının yer aldığı 8 grup oluşturuldu. Gruplar, toplumsal bir sorun çerçevesinde belirledikleri çözüm önerilerini 3 dakikada jüri üyelerine sundu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda; “M-adam” fikriyle atık yağlara çözüm bulan grup, birinciliğe layık görüldü. • Uluslararası Girişimciler Merkezi Genç Fikirbazlar Programı kapsamında 21-22 Mart tarihlerinde düzenlenen Startup Weekend Istanbul II’ye, Darüşşafaka Lisesi’nden 11 öğrenci katıldı. Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen Startup Weekend’e 9. sınıf öğrencilerimiz Ecem Kaval, Onur Tayranoğlu, F. Yağmur Uz, Ayşenur Koşucu, Senem Birdal, İrem İnanır, Bengisu Şahin, Şule Çetin, Betül Sena Çaylı, Begüm Tüylüoğlu ve hazırlık sınıfından Zeynep Çelebi katıldı. Yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubundan oluşan kampta öğrenciler, 8’er kişilik gruplara ayrılarak kendilerinin belirlediği bir sorun üzerine çözüm geliştirdi. Seçilen

ilk üç grup içinde öğrencilerimizden Ayşenur Koşucu ve Betül Sena Çaylı da yer aldı. • 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın 3X Programı’nı uygulayan Darüşşafaka Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencileri, bir yıldır uyguladıkları program kapsamında kurdukları 120+1 isimli şirketleriyle 23 Mayıs’ta Torium Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Genç Başarı Ticaret Fuarı’na katıldı. 120+1 Genç Başarı Şirketi kapsamında; ayakkabı bağcığı bağlayamayan ve bağcıklarına takılıp düşen küçük kardeşlerinin sorununa çözüm bulmak için “mıknatıslı bağcık” üreten Girişimcilik Kulübü öğrencileri, fuarda 56 okulla yarıştı. Darüşşafaka Lisesi’ni Ayşegül Türk, Züleyha Çakır, Tuğçe Uysal, Belçin Koçkar, Şule Çetin ve Umut Erdi Kurt’un temsil ettiği fuarda, öğrencilerimiz “genel klasman”da ikinci oldu. • Avrupa KOBİ Haftası kapsamında, 20 ilde Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri tarafından düzenlenen BAU Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Genç Başarı İnovasyon Kampı’nın İstanbul organizasyonu 8 lisenin katılımıyla 14 Kasım’da Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nde gerçekleşti. İnovasyon Kampı’na 2015-2016 ders yılı Girişimcilik Kulübü öğrencileri Bengisu Şahin, Esmanur Alpaslan, F. Ceyda Uzun, Gamze Saraç, Merve Aydın, Şule Barman, Belçin Koçkar ve Rabia Bakır

katıldı. Sekiz okuldan birer katılımcının yer aldığı sekiz takım, kendilerine verilen “Yeşil İnovasyon” kavramı ve KOBİ’lerin ihtiyaçları çerçevesinde yaratıcı iş fikirleri geliştirdi. Jüri, öğrencimiz Gamze Saraç’ın içinde olduğu takımın “Yeşil Top” projesini birinciliğe layık buldu. TURKISHWIN GENÇ KADIN KARİYER GÜNÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde 7 Mart’ta gerçekleşen TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü’ne 14 öğrencimiz katıldı. “Kariyerime Nasıl Başlamalıyım? Rol Model Kadınları Dinlemek İstiyorum! Seçtiğim Meslek İçin Yeteneklerimi Nasıl Keşfedebilirim? Staj Yapmalıyım Ama Nerede?” sorularına cevapların arandığı günde Girişimcilik Kulübü öğrencilerinden Ayşegül Türk (11.sınıf), “120+1” isimli öğrenci şirketini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN VE MUTFAKLARIN TANINMASI Tüketme Yaşat Komitesi tarafından farklı kültürleri tanıtmak ve kültürler arası dostlukların pekişmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında aşağıdaki etkinlikler düzenlendi: • 6-10 Nisan haftasında Erzurum Mutfağı tanıtıldı. • 12-16 Ocak arasında İstanbul Japon Başkonsolosluğu iş birliğiyle “Japon Kültür Haftası” düzenlendi.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 51

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

GELENEKSEL ETKİNLİKLER DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ Kuruculardan Yusuf Ziya Paşa, Darüşşafaka’da İngilizce eğitime geçişin mimarı Darüşşafaka Cemiyeti Eski Başkanı Fettah Aytaç ile Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı, yazar Sait Faik Abasıyanık, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda; kuruculardan Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Eyüp Mezarlığı’nda; kuruculardan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Darüşşafaka’dan yetişen matematik bilgini Salih Zeki ve Darüşşafaka’da öğretmenlik yapmış yazar Ahmet Mithat Efendi de Fatih Camii Haziresi’nde mezarı başında 30 Mart’ta anıldı. Darüşşafaka Kurucularından Sakızlı Ahmet Esat Paşa’nın İzmir’in Konak ilçesi Basmane semtindeki Emir Sultan Türbesi’nde bulunan mezarını ise, Urla Rezidans Kurum Müdürü Serap Kırcı, Urla Rezidans çalışanları ve bağışçıları ziyaret etti. 31 Mart’ta ise Darüşşafaka Cemiyeti’nin 152. yaşı, TİM Gösteri Merkezi’nde Darüşşafakalı öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı özel bir törenle kutlandı. Darüşşafaka Çocuk Korosu ve Darüşşafaka Gençlik Orkestrası’nın performansının ardından öğrencilerimiz eğitimle değişen yaşam öykülerini konuklarla paylaştı. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan’da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda kutlandı. Darüşşafakalı öğrencilerin performanslarıyla büyük beğeni topladığı törende özellikle öğrencilerin Darüşşafakalı ve çocuk olmanın anlamı üzerine yaptıkları konuşma izleyenlerden alkış aldı.

52 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Elmacı, ikincisi Merve Koyuncu ve üçüncüsü Buse Çal da ödüllendirildi. Ayrıca Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde başarılarıyla öne çıkan Buse Çal ve Eren Can Oranlı, Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çağlar’ın özel ödülünü aldı.

PİLAV GÜNÜ Darüşşafaka Ailesi’nin üyeleri ve Darüşşafaka dostları, 17 Mayıs’ta Maslak yerleşkesinde “Pilav Günü”nde buluştu. Darüşşafakalılar Derneği tarafından yapılan etkinlik, dünyanın ve ülkemizin farklı köşelerinde yaşayan Daçkalıları bir araya getirdi. LİSEYE GEÇİŞ TÖRENİ Darüşşafaka Ortaokulu 146. Dönem 8. sınıf öğrencileri, 3 Haziran’da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle diplomalarını aldı. Dönem birincisi Ceyda Yalçın’a diplomasını Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş takdim etti. 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAPANIŞ TÖRENİ Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Kapanış Töreni, 12 Haziran’da TİM Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Törende; her yıl geleneksel olarak verilen Fettah Aytaç, Nazıma Antel ile Cihat Örge-Halit Ziya Yılmayan Sosyal Sorumluluk Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Ayrıca dönem birincileri; Ayberk Savmaz (5/D), Şevval Öztürk (6/G), Hayel Kıymetli (7/D), Ceyda

Yalçın (8/E), Kerem Yöndem (HZ/C), Zeynep Tuna (9/B), Nehir Durmuşoğlu (10/C), Fatma Bingöl (11/D) ve Kubilay Elmacı’nın (12/A) ödüllendirildiği törende, yıl boyu Darüşşafakalı öğrencilerin hafta sonu etkinliklerinin gönüllü destekçisi olan Eczacıbaşı Gönüllüleri ile Allianz Sigorta Gönüllüleri’ne ve 42,5 yıl Darüşşafaka’da çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Kemal Özkan’a, teşekkür plaketleri takdim edildi. MEZUNİYET TÖRENİ Darüşşafaka Lisesi 141. Dönem öğrencileri, 22 Haziran’da TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Darüşşafaka’nın 1965 yılı mezunlarına da anı diplomalarının takdim edildiği törende, genç mezunlara son derslerini Prof. Dr. Nilüfer Eğrican verdi. Darüşşafaka’nın yeşil-siyah kapısından içeri 10 yıl önce giren 79 öğrencinin uğurlandığı törene; Darüşşafaka Cemiyeti ve Eğitim Kurumları’nın yöneticileri, 1965 yılı mezunları, Darüşşafaka öğrencileri, öğretmenleri, veliler ve bağışçılar katıldı. Mezuniyetinin 50. yılını kutlayan Ahmet Rabii Akyalçın, Aziz Küpeli, Bora Yaşar, Bülent Ünal, Ertan Dereli, Davut Ökütçü, Mehmet Haluk Özyurt, Hasan Muammer Rosti, Hayrettin Boydağ, Hayri Öztürk, İlker Anadol, Kaynak Contepe, Mehmet Karakaş, Mehmet Kösebay, Necati Güler, Reha Öztanyel, Selahattin Boyacı, Selahattin Şehiç, Mehmet Tahir Sağlam ve Zafer Dörter’in “50. Yıl Anı Diplomaları”nı aldığı törende; dönem birincisi Kubilay

YUVAYA DÖNÜŞ GÜNÜ Her yıl yeni ders yılının başlamasından önceki son pazar günü Maslak yerleşkesinde düzenlenen Yuvaya Dönüş Günü, bu yıl 31 Ağustos’ta yapıldı. 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ Darüşşafaka’da 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni, 1 Eylül’de TİM Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Törene; ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter, Darüşşafaka’nın bağış kampanyasına destek veren sanatçı Yalın, Darüşşafaka yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, bağışçıları ve dostları katıldı. Gazeteci Cem Seymen’in yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini verdiği törende, 2015 yılı üniversite sınavlarında gösterdikleri başarıyla “Yusuf Ziya Paşa Ödülü”nü almaya hak kazanan öğrencilere de ödülleri takdim edildi. CUMHURİYETİMİZİN 92. YILI KUTLANDI Cumhuriyet Bayramı Töreni, 28 Ekim’de TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte, 10. sınıf öğrencilerinin “Demokrasiyi Özümsemek” adlı gösterisi büyük alkış aldı. ULU ÖNDER ATATÜRK VEFATININ 77. YILINDA ANILDI Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 77. yılında TİM Gösteri Merkezi’nde öğrencilerimizin hazırladığı programla anıldı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 53

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKETLERLE YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ TÜRKİYE İŞ BANKASI “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle her yıl Darüşşafaka’ya başlayan 81 öğrencinin tüm giderlerini karşılayan Türkiye İş Bankası, gelenekselleşen etkinlikleriyle de öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürüyor. Türkiye İş Bankası, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında 12 Haziran’da öğrencilerimizi ağırladı. Karne sevinçlerini İş Bankası çalışanlarıyla paylaşan öğrencilerimize, kampanyaya özel hazırlanan “Yazarlarımızdan Öyküler” isimli kitap armağan edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İş Bankası, Darüşşafaka’ya başlayan öğrencileri, geleneksel pikniğinde buluşturdu. Bu yılki piknik, 28 Ağustos’ta Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. İş Bankası yetkilileriyle birlikte yemek yiyen, dans eden ve animasyon gösterileriyle eğlenceli saatler geçiren 130 Darüşşafaka öğrencisi, böylelikle etkinliğe gitmeden önce ailelerine veda etmenin hüznünü geride bıraktı. Türkiye İş Bankası, Darüşşafaka öğrencileri için 26 Aralık’ta İş Kuleleri’nde Yeni Yıl Partisi düzenledi. Darüşşafaka’da okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı partide minik Daçkalılar doyasıya eğlendi. Öğrencilerin güzel vakit geçirmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte

54 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Darüşşafakalı öğrenciler, yeni yıl pastasını Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’yle birlikte kesti. Öğrencilerimiz, Türkiye İş Bankası Müzesi’ni gezdi, “Tedarik Zinciri ile Tasarruf” ve “Bütçe, Tutum ve Tasarruf” adlı atölye çalışmalarına katıldı. SIEMENS FRC Robot Takımı, 11-14 Mart tarihleri arasında ABD Orlando’da dünyanın değişik ülkelerinden 64 takımın katıldığı bölgesel turnuvalarda başarı göstererek 22-25 Nisan tarihleri arasında St. Louis’te gerçekleştirilen dünya finallerine katılma hakkı kazandı. Dünya finallerinde ilk kez oynayan Darüşşafaka Robot Takımı, NASA’nın sponsor olduğu “Regional Engineering Inspiration Award” ödülüne layık görüldü. 2014’ten beri robot takımını destekleyen Siemens’in mühendislerinden Özgür Aslan ve Mustafa Aldemir de takım üyelerine robot yapım sürecinde yardımcı oldu. Siemens, Darüşşafaka Robot Kulübü’ne desteğini 2016’da da sürdürecek.

INTEL Intel uluslararası eğitmen ekibi, 9-13 Kasım tarihlerinde 9. ve 10. sınıf seviyesindeki 20 öğrencimize her gün 4 saat Intel Edison kiti konusunda uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde öğrencilerimiz, dört gün boyunca Intel Edison kiti kullanarak bir iş fikri geliştirdi ve iş fikirlerini Intel uluslararası eğitmen ekibi ile okul yöneticilerinden oluşan bir jüriye sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda takımlar “en iyi sunum”, “genç girişimciler”, “yenilikçilik”, “en iyi takım çalışması”, “Edison şampiyon” ödüllerinden birine sahip oldu. ANADOLU KÜLTÜR Mart-Mayıs 2015 döneminde hayata geçirilen kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan Anadolu Kültür’ün “Bilgi Avcıları Gizli Görevde - Beyoğlu Macerası” isimli projesi kapsamında, Darüşşafaka Lisesi’nden gönüllü öğrenciler, 5. sınıf daimi öğrencilerine Beyoğlu’nun kültürel mirasını tanıttı. Projede görev alan lise öğrencileri, 6 Mart’ta Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ünsal’dan “kültürel miras” konusunda eğitim aldı. Ardından da farklı tarihlerde düzenlenen gezilerde gönüllü lise öğrencilerimiz, 5. sınıf öğrencilerimize liderlik etti. Gezilerde 5. sınıf öğrencileri, liseli ağabey ve ablalarıyla birlikte Taksim Meydanı’ndan Galata Kulesi’ne kadar uzanan rotayı tamamlayarak “Bilgi Avcıları Sertifikalarını” aldı.

KULÜPLER VE SOSYAL KÜLTÜREL, SANATSAL ETKİNLİKLER

Geçtiğimiz ders yılında öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için 54 kulüp çalışması ve farklı etkinlikler organize edildi. • 8. sınıf düzeyinde 15 öğrenci, 1-6 Şubat’ta İzmir’de düzenlenen Uzay Kampı Türkiye’ye, Marmara Park AVM sponsorluğunda katıldı. • 10. sınıf öğrencileri, 4-7 Nisan tarihlerinde Kapadokya’yı gezdi. • Öğrencilerimiz, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde “Tarihin Adlarını Kaydetmeyi Unutan Kadınlar” isimli çalışmayı sahneledi. • 9. sınıf öğrencileri, 8-9 Mayıs tarihlerinde Çanakkale Gelibolu’yu gezdi. • 15 Mayıs’ta Edirne’nin köklü tarihini öğrenmek ve kentin tarihi dokusunu yerinde gözlemlemek üzere 40 öğrenci Edirne’yi gezdi. • Havacılık ve Model Uçak Kulübü, 25 kupa kazandı ve 4 yeni Türkiye rekoru kırdı. • Eczacıbaşı Gönüllüleri Vakfı ve Allianz Sigorta Gönüllüleri ile pazar etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede gönüllüler, 5, 6 ve 7. sınıf daimi öğrencileriyle İstanbul Akvaryum’a, Point Otel Dijital Eğlence Merkezi’ne, Snowpark’a, kurabiye ve cup cake atölyelerine, Pelit Çikolata Fabrikası’na, Şile’de Survivor etkinliğine, Legoland’e, Kidzania’ya, bowling ve lazertag oynamaya gitti. • Her ayın son pazartesi günü o ay doğan öğrenciler için doğum günü partisi yapıldı. • Sihir Oyunları ve Keçe Kulübü öğrencileri rezidans bağışçılarıyla birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirdi. • Daimi öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi’ni, Burgazada Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ni, Sadberk Hanım

KONUK KONUŞMACILAR

TARİH

YAZAR MURAT YALÇIN

22 OCAK

“SİGARANIN ZARARLARI” KONULU SEMİNER-UBEYD KORBEY

4 MART

YAZAR ADNAN BİNYAZAR

19 MART

MARKAFONİ KURUCUSU AHMET SARI

26 MART

YAZAR YEKTA KOPAN

31 MART

SANAT TARİHÇİSİ VE YAZAR GÜL İREPOĞLU

13 NİSAN

İŞ ADAMI HÜSAMETTİN KAVİ

7 MAYIS

PSİKİYATRİST YANKI YAZGAN

13 MAYIS

İŞ KADINI LEYLA ALATON

25 MAYIS

İŞ ADAMI EROL BİLECİK İŞARET DİLİ EĞİTMENİ CEREN TAŞKÖPRÜ

9 HAZİRAN 3 ARALIK

OYUNCU OZAN GÜVEN

22 ARALIK

PROF. DR. SÜHEYL BATUM

22 ARALIK

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 55

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ENSTRÜMAN ÇALAN VE RESİM YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI RİTM PERKÜSYON

KORO

ŞAN

ENSTRÜMAN TOPLAM

6

65

45

0

355

27

13

1

34

6

5

157

163

77

7

99

51

5

512

190

ENSTRÜMAN HAREKET TÜRÜ

GİTAR

FLÜT

ORTAOKUL

100

9

14

7

2

0

0

43

64

40

11

4

9

12

0

0

22

140

20

18

16

14

0

0

65

LİSE GENEL TOP.

SAKSAFON KLARNET TROMPET TROMBON TUBA

Müzesi’ni ziyaret etti. Öğrencilerimizin İstanbul Modern Müzesi’ndeki atölye çalışmalarına, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Zero Sergisi’ne ve atölye çalışmalarına, İstanbul Bienali’ne ve buz pateni eğitimlerine katılımları sağlandı. • Aziz Nesin Vakfı’nı ziyaret eden öğrencilerimiz, yıl içinde Karanlıkta Diyalog sergisine katıldı, “Kibritçi Kız”, “Keloğlan” ve “Sahne Denilen Büyülü Kutu” müzikallerini izledi. • Soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan köpekbalıklarına dikkat çekebilmek için öğrencilerimiz, 21 Aralık’ta en uzun geceyi, ‘Köpekbalığı Gece Yatısı’ programına katılarak SEA LIFE’ta geçirdi. • 8 Kasım’da öğrenciler, 34. İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. • 15 Kasım’da düzenlenen 37. İstanbul Maratonu’nda 7. sınıf öğrencileri halk yürüyüşüne katıldı. • 8. ve 12. sınıf öğrencileri için yıl sonu piknikleri düzenlendi. • 5. hazırlık ve 9. sınıflar için “Nezaket ve Görgü Kuralları” temalı “Liderlik Atölyesi” seminerleri yapıldı. • 13 Mayıs’ta Okul Aile Birliği’nin

56 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

PİYANO KEMAN ÇELLO

organizasyonuyla “Ev Yemekleri Şenliği” okul bahçesinde gerçekleştirildi. • Haziran ayında Daçkafest kapsamında Can Bonomo ve Can Gox konserleri ile yıl sonu öğrenci partileri düzenlendi. • Her yıl dev bir oyun sahneleyen Tiyatro Kulübü, William Shakespeare’in yazdığı ve Can Yücel’in “Yeniden Söyleyen” ismiyle çevirdiği “Bahar Noktası” adlı oyunu, okulun son haftasında sahneye koydu.

RESİM

• 9 Mayıs’ta Darüşşafaka’da musiki eğitimi veren Zekai Dede’yi anmak amacıyla 11. sınıflardan 12 öğrenci; öğretmenleri ve Yönetim Kurulu Eski Üyelerinden Beşir Özmen rehberliğinde Bahariye Mevlevihanesi’nden Fatih’te bulunan Kariye Müzesi’ne kadar yürüdü. • Öğrencilerimiz, “Mektup Arkadaşım Olur musun?” projesiyle Diyarbakır’daki Atatürk Ortaokulu’ndaki yaşıtlarıyla mektuplaştı.

ÖĞRENCİ BAŞARILARINDAN SEÇMELER

• 14 Aralık 2014 -21 Ocak 2015 tarihleri arasında Avrupa Birliği’nin düzenlediği “Avrupa’nın Yıldızları” kısa film yarışmasında, Oğuz İzzet Uz ve Furkan Şahin’in filmi “Youth in Politics” 4. sırada, Zeynep Alemdağ ve Ayşegül Türk’ün filmi “Vote for Europe” ise 9. sırada yer aldı. • Destination Imagination Takımları, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenen Marmara Bölgesi finallerinde “Feary Tales” adlı C kategorisinde şampiyon oldu ve 14-15 Mart’ta Robert Kolej’de düzenlenen Türkiye Finalleri’nde yarıştı. • Mart ayında düzenlenen Kanguru Matematik Sınavı’na 80 öğrencimiz katıldı ve 7. sınıf öğrencimiz Eray Çakar, %1’lik dilime girerek ödül aldı. • MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları’nda 28 Mart’ta düzenlenen UNESCO SEMEP Afiş Sergisi’ne (6. sınıf) Yiğit Can Yöntem ve (7. sınıf) İbrahim Kerem Atmaca, “Küresel Isınmayı Farket!” ve “What Happened To Our Trees?” isimli afişlerle katıldı. • 2 Nisan’da düzenlenen TÜBİTAK

Ortaöğretim Öğrencileri 46. Araştırma Projeleri Yarışması Avrupa Bölgesi Sergisi’nde Seher Kurtuluş ve Tuğçe Köktürk’ün “Korunan Bellek” adlı tarih projesi ile Nisa Nur Köşgen ve Pelda Kaplan’ın “3 ve 4 Boyutta Küp Kesitleri” adlı matematik projesi, Avrupa Bölgesi birincisi oldu ve mayısta yapılan Türkiye finallerine katıldı. • 3 Nisan’da ALKEV Özel Okulları’nın düzenlediği “Düşüncelerimdeki Sonsuzluk” konulu 13. Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması’nda öğrencimiz Ceyda Yalçın, “Her Şeye Rağmen” adlı kompozisyonuyla birinci oldu. • 14 Nisan’da Bayer’in düzenlediği Kent İçin Bilim Yarışması’nda öğrencilerimiz Ecem Sekban ve Ahmet Cüce’nin hazırladığı “Gençler uyansın işe gitsin, yaşlılar rahat etsin” isimli proje ikincilik, Özkan Serkek ve Nuriye Varoğlu’nun hazırladığı “Yolun elektriksel direncini kullanarak yol durumunu tespit etmek”

isimli proje ise üçüncülük ödülünü aldı. Öğrencilerimiz bu başarılarıyla gazeteci Ayşe Arman’ın köşesine konuk oldu. • 17 Nisan’da İSTEK Bilge Kağan Okulları tarafından organize edilen “Fen Proje Yarışması”nda 6. sınıf öğrencilerimiz Dudunur Özdamar ve Nisanur Bayraktar’ın “Sera etkisi ile su ısıtan hortum” isimli projesi birinci oldu. • 18 Nisan’da Arel Okulları tarafından düzenlenen “Aktif Deney Yarışması”nda Şahin Güçer, Onat Altay ve Nehir Durmuşoğlu’nun çalışmaları 10. sınıf kimya dalında, Berkay Türkmenoğlu, Nuriye Varoğlu ve Abdülkadir Avcı’nın çalışmaları ise 11. sınıf fizik dalında birincilik ödülü aldı. • 18 Nisan’da MEV Okulları tarafından organize edilen “Fen Proje Yarışması”nda Yiğitcan Yılmaz’ın (11. sınıf) “Sağlıklı küf önleyici katkı maddesi olarak sodyum diasetat tuzu” isimli projesi kimya dalında ikinci oldu.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 57

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

• ABD’de düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasına katılan Robot Kulübümüz “Sultans of Türkiye”, mart ayındaki bölgesel turnuvada 10 maçta 8 galibiyet alarak tarihinde ilk defa “Dünya Şampiyonası”nda yarışmaya hak kazandı, ayrıca NASA’nın sponsor olduğu “Regional Engineering Inspiration Award” ödülüne layık görüldü. Takımımız, 22-25 Nisan’da St. Louis’de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda 10 maçta 6 galibiyet alarak ülkemizi başarıyla temsil etti. • MEF Üniversitesi ve MEF Okulları’nın düzenlediği 24. Uluslararası Araştırma Proje Yarışması’nın 5-7 Mayıs’ta gerçekleşen sergisinde, 11. sınıf öğrencilerimiz Berk Durgut ve Çağatay Kadığ’a ait “Kullanılmayan Auger Spiral Sea Snail ve Cypraea Vitellus Deniz Kabuklarından İmplant Kaplamaları ve Protez Yapımında Kullanılan Hidroksiapatit (HA) ile Trikalsiyum Fosfat (TCP) Eldesi” adlı proje, kimya alanında “Jüri Özel Ödülü” kazandı. • 5-6 Mayıs’ta MEB ve TÜBİTAK tarafından yürütülen Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’nda (Bu Benim Eserim), Dudunur Özdamar ve Nisanur Bayraktar’ın hazırladığı “Sera Etkisi ile Su Isıtan Hortum” ve Elif Naz Kırmızıyüz’ün hazırladığı “Optik Maser Voltmetre” projeleri, bölge sergisine katıldı. • 6 Mayıs’ta Suna Kıraç Liseler Arası 8. Öykü Yarışması’nda Fulya Kuşçu İstanbul üçüncüsü oldu.

58 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

• 9 Mayıs’ta İstek Özel Belde Fen Lisesi tarafından 8.’si düzenlenen “Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması”nda, Fen Bilimleri alanında 6. sınıf öğrencilerimiz Dudunur Özdamar ve Nisanur Bayraktar “Sera Etkisi ile Su Isıtan Hortum” adlı projeleriyle birincilik ödülünün, 5. sınıf öğrencilerimiz Aytek Aksu ve Hasan Yiğit ise “Damlaya Damlaya Enerji Olur” isimli projeleriyle Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. 10. sınıf öğrencilerimiz Berk Durgut ve Çağatay Kadığ ise, “Kullanılmayan Auger Spiral Sea Snail ve Cypraea Vitellus Deniz Kabuklarından İmplant Kaplamaları ve Protez Yapımında Kullanılan Hidroksiapatit (HA) ile Trikalsiyumfosfat (TCP) Eldesi” adlı projeleriyle, kimya alanında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

• 9 Mayıs’ta 3. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali’nde Darüşşafaka Çok Sesli Çocuk Korosu, “Koro ve Şef Uyumu” ve “Yalçın TURA Özel Ödülü”nün sahibi oldu. • ESU (English Speaking Union-İngilizce Konuşma Birliği) tarafından 14-15 Şubat’ta İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nde düzenlenen “Debate League”de (İngilizce Münazara Turnuvası) Darüşşafaka MUN Kulübü öğrencileri Ali Demir, Furkan Şahin, Berna Öz, Aleyna İnanç ve Ülkü Sarıkaya yarı finale çıkmaya hak kazandı. • 15 Mayıs’ta Kabataş Erkek Lisesi 5. Ömer Seyfettin Hikâye Yazma Yarışması’nda öğrencimiz Özgür Şen “Sarı Çizgi” isimli eseriyle ikinci oldu. • Öğrencilerimiz Cem Arda Fil, Melisa

DARÜŞŞAFAKA ROBOT KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ PRENS EDWARD’A YAPTIKLARI ROBOTU SUNDU.

Akoğlu, Burcu Özkan, Kerem Kavruk, Afra Erol, Hayel Kıymetli, Abdullah Altepe, Toprak Bilici ve İmran Durmuş’tan oluşan Darüşşafaka FLL robot takımı “Panic at Daçka”, 21-22 Mart’ta düzenlenen 11. Bilim Kahramanları Buluşuyor Ulusal Turnuvası’nda 4. oldu, “Özdeğerler Jürisi Ödülü”nü aldı ve California’da 15-17 Mayıs’ta gerçekleşen FLL 2015 Open Championship adlı şampiyonaya katıldı. • 17 Mayıs’ta, Darüşşafaka Havacılık ve Model Uçak Kulübü, 2. Ulusal Salon Model Uçak Yarışması’nda çeşitli kategori ve sınıflarda dereceye girerek 12 kupa kazandı. • 22 Mayıs’ta Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Resim Yarışması’nda Defne Hadiş, İstanbul birincisi oldu. • 23 Mayıs’ta, Girişimcilik Kulübü öğrencilerimizin kurduğu 120+1 şirketi, 3X Genç Başarı Ticaret Fuarı Ulusal Yarışması’nda ikinci oldu. • 30 Mayıs’ta Eyüboğlu Eğitim Kurumları 16. Bilim Şenliği’nde 5. sınıflar kategorisinde Aytek Aksu ve Hasan Yiğit, “Damlaya Damlaya Enerji Olur” adlı projeleriyle, 6. sınıflar kategorisinde Dudunur Özdamar ve Nisanur Bayraktar “Sera Etkisi ile Su Isıtan Hortum” isimli projeleriyle, 7. sınıflar kategorisinde ise Öykü Muslu ve Belsu Seyran “İlacınızı Neyle Alırsınız?” adlı projeleriyle üçüncü oldu. • 30 Mayıs’ta Koç Üniversitesi Güneş Enerjili Bot Yarışması’nda Ahmet Cüce,

Oktay Erdoğan, Bekir Yaprak, İbrahim Can Ödel, Kubilay Özaslan, Berk Durgut, Oğuzhan Zaim, Ömercan Akyazıcı, İsmail Koçyiğit, Şahin Güçer ve Ege Özbiler’den oluşan Darüşşafaka takımı üçüncü oldu. • Ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Cumhuriyet” konulu kompozisyon yarışmasında öğrencimiz Ceyda Yalçın “Cumhuriyetin Erdemi” başlıklı yazısıyla İstanbul ikincisi oldu. • 23 Kasım’da “Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışmasında 8. sınıf öğrencilerimiz Doğa Tekneci ve Fatma Caner’in hazırladığı “Ayakta Kalma” isimli proje ve 8. sınıf öğrencimiz Emirhan Dursun’un hazırladığı “Bugün Ağaç Kurtardınız mı?” adlı proje Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu. • Öğrencilerimiz Nisanur Sefer, Emine Beyza Usta, Cansel Günyaz ve Hilal Çelebi’den oluşan Genç Bayan Badmin-

ton Takımımız, 1-4 Aralık’ta düzenlenen 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Genç Bayan Badminton Okullararası İstanbul İl Birinciliği Müsabakaları’nda İstanbul üçüncüsü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. • 3-5 Aralık’ta Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda Doğa Tekneci ve Fatma Caner’in “Ayakta Kalma” isimli projesi birinci olurken, Hamza Tanç’ın “Kaya Tuzu Sayesinde Otomatik Sınıf Hijyeni” adlı projesi ikinciliği elde etti. • 3-5 Aralık’ta Darüşşafaka FRC Robot Takımı “Sultans of Türkiye”, Fikret Yüksel Vakfı’nın düzenlediği FRC Off Season Türkiye’de Chairman’s Award’ın sahibi oldu. • Fransa Sosyal İşler, Sağlık ve Kadın Hakları Bakanlığı ile Şehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iş birliğiyle kurulan Eşitsizlikler Gözlemevi Derneği’nin dünya çapında düzenlediği “Eşitlik için Gençlik” (Jeunesse pour l’égalité) temalı yarışmaya katılan 10. sınıf öğrencilerimiz Tuğana Mihrace Mecit, Aysu Ataş ve Sinem Nur Bıyıklı, 225 katılımcı grup arasından finale kaldı. Bu yıl 3.’sü düzenlenen yarışmaya afiş dalında Türkiye’den sadece Darüşşafakalı öğrenciler katıldı. Öğrencilerimiz, 9 Aralık’ta Paris’te Sosyal İşler, Sağlık ve Kadın Hakları Bakanlığı’nda düzenlenen ödül törenine davet edildi.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 59

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

SPOR ALANINDA ÖNE ÇIKANLAR • 16-19 Mayıs’ta, 5. sınıf öğrencimiz Ceylan Eroltu, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılı “Okullar Arası Satranç Türkiye Gruplar Yarışmaları”nda Kocaeli grubunda gerçekleşen turnuvada, “Küçük Kızlar Kategorisi”nde 1. oldu. • 20 Mayıs’ta, Sarıyer ilçesinin düzenlediği satranç turnuvasında; Yıldızlar kategorisinde Yusuf Kılıç, Özay Kaan Avcı, Umut Yılmaz ve Sinan Kaya’dan oluşan Darüşşafaka takımı, ikinci oldu. Yusuf Kılıç bireysel olarak üçüncü olurken, Küçükler kategorisinde ise Ceylan Eroltu birinci, Ahmet Utku Yılmaz da üçüncü oldu. • Badminton Takımımız, 7-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıyer İlçesi Okullar Arası Müsabakaları’nda “Genç Erkek”, “Genç Bayan”, “Yıldız Erkek”, “Yıldız Bayan”, “Küçük Erkek” ve “Küçük Bayan” kategorilerinde Sarıyer ilçe 1.’si oldu. • Basketbol Takımımız, 4-10 Mart tarihleri arasında Sarıyer İlçesi Okullar Arası Müsabakaları’nda “Yıldız Erkek” kategorisinde Sarıyer ikincisi olarak 20-24 Mart tarihlerinde düzenlenen İstanbul İli Okullar Arası Müsabakaları’na katıldı ve İstanbul yedincisi olarak Türkiye grup maçlarına gitmeye hak kazandı. 25-26 Mart’ta yapılan Türkiye Okullar Arası Müsabakaları’nda ise Türkiye Grup ikincisi oldu. • Basketbol Takımımız Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı tarafından 9-20 Mart arasında

60 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

5. SINIF ÖĞRENCİMİZ CEYLAN EROLTU, ‘OKULLAR ARASI SATRANÇ TÜRKİYE GRUPLAR YARIŞMALARI’NDA KOCAELİ GRUBUNDA GERÇEKLEŞEN TURNUVADA, ‘KÜÇÜK KIZLAR KATEGORİSİ’NDE BİRİNCİ OLDU. 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SPOR DALI DAĞILIMI

HAREKET TÜRÜ

ATLETİZM

BADMİNTON

BASKETBOL

ORTAOKUL

33

29

127

24

139

LİSE

19

11

30

--

TOPLAM

52

40

157

24

CEYLAN EROLTU

DANS

FUTBOL

JİMNASTİK

MASA TENİSİ

SATRANÇ

VOLEYBOL

TOPLAM

48

35

33

45

513

43

--

5

--

--

108

182

48

40

33

45

621

Metin Oktay Spor Tesisleri’nde düzenlenen Sarıyer İlçesi Okullar Arası Müsabakaları’nda farklı kategorilerde ilk üçte yer aldı. • Voleybol Küçük Kız Takımımız, 28 Mart‘ta TED Koleji tarafından düzenlenen, “Mini Voleybol Turnuvası”nda yarı finale yükseldi ancak Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne yenilerek, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. • Genç Bayan Atletizm Takımımız, 27 Ekim’de Gençlik Spor Hizmetleri ve Sarıyer Kaymakamlığı tarafından ENKA Spor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen Genç Bayanlar Cumhuriyet Kupası Atletizm Müsabakaları’nda, Sarıyer üçüncüsü oldu. • Ortaokul Atletizm Takımlarımız 12 Kasım’da Sarıyer Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik Spor Hizmetleri tarafından düzenlenen “Atatürk Koşusu”nun 100 metre yarışlarında dereceler aldı. “Küçük Erkekler “ kategorisinde 6. sınıf öğrencimiz Ramazan Yıldırım birinci, “Küçük Kızlar” kategorisinde 7. sınıf öğrencimiz Melike Gaye Gin ikinci ve “Kızlar” kategorisinde Nurefşan Özcan üçüncü oldu. Yarışmanın 4x100 metre bayrak yarışlarında ise Küçük Erkek Takımımız birinci oldu. • Dans Sporu Takımı öğrencilerimizden Deniz Şengün ve İbrahim Eren Burci, 13 Aralık’ta Türkiye Dans Sporu Federasyonu’nun düzenlediği 2015-2016 Dans Sporu Ulusal Sıralama Yarışması 1.Etabı’nda “Yıldızlar 2 Latin Kategorisi”nde, Cem Onur ise “Yıldız 1 Latin Kategorisi”nde üçüncü oldu.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 61

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

YARIŞMA VE ÖDÜL PROGRAMLARI YUSUF ZİYA PAŞA ÖDÜLLERİ 2015 yılı üniversite sınavlarında gösterdikleri başarıyla Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne burslu olarak yerleşen Kaan İlisu ve Abdullah Bozdaş, “Yusuf Ziya Paşa Ödülü”nü almaya hak kazandı. FETTAH AYTAÇ ÖDÜLÜ Fettah Aytaç Ödülü’ne bu yıl, teknoloji dalında Android mobil cihazlar için Darüşşafaka Eğitim Kurumları mobil site uygulamasını hazırlayan 8A sınıfı öğrencisi Ali Akgül ve danışman öğretmeni Ali Toker layık görüldü. NAZIMA ANTEL YABANCI DİL ÖDÜLÜ Nazıma Antel Ödülü’nün bu yılki sahibi 11B sınıfından Muradiye Kaya ve danışman öğretmeni Gary Fletcher oldu. İngilizce Konuşma Birliği Münazara Akademisi tarafından en iyi gelişim gösteren öğrenci olarak İngiltere’de bir haftalık eğitim bursu kazanan Muradiye Kaya, ayrıca İngilizce bilgisi ve liderlik özellikleri nedeniyle Avrupa’dan 35 aday arasına girerek ABD Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen Benjamin Franklin Yaz Akademisi’ne seçildi. CİHAT ÖRGE - HALİT ZİYA YILMAYAN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ Cihat Örge- Halit Ziya Yılmayan Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne ise bu yıl, Zeytinburnu Sevgi Evleri öğrencilerine fen bilimleri desteği veren 11. sınıf öğrenci-

62 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

leri Ecem Sekban, Muradiye Kaya, Altuğ Hüsnüoğlu, Ahmet Cüce, Yiğitcan Yılmaz, Zeynep Alemdağ, Ayşegül Türk, Tarık Sarı ile danışman öğretmenleri Ayşegül Sevimay, Dünya Yılmaz ve Aynur Hünerli Doğan layık görüldü. 10. GENÇ SAİT FAİK YARIŞMASI Mal varlığını ve kitaplarının telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışlayan usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Lisesi tarafından düzenlenen “Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” Öykü Yazma Yarışması’nın 10.’sunun ödül töreni, 21 Mayıs’ta TİM Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Yarışmaya, 62 ilin 358 okulundan 606 lise öğrencisi; Darüşşafaka’dan ise 18 öğrenci katıldı. Nalan Barbarosoğlu, Feryal Tilmaç, Abdullah Ataşçı, Ethem Baran ve Yusuf Çotuksöken’den oluşan Üst Seçici Kurul, ön elemeyi geçen öyküler arasından Türkiye ve Darüşşafaka derecelerini belirledi. Yarışmada, Özel ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan Defne Akşit “Metal Kana Karışınca” adlı öyküsüyle; Darüşşafaka Lisesi öğrencileri arasında ise Furkan Şahin “Folie de Persecution” adlı öyküsüyle birinciliğe layık görüldü. 8. “AHMET RASİM YAŞIYOR!” KÖŞE YAZISI YAZMA YARIŞMASI Darüşşafaka Lisesi’ni 1883’te bitiren gazeteci-yazar Ahmet Rasim’in anısına Darüşşafaka Ortaokulu’nun İstanbul’daki ortaokul öğrencileri arasında düzenlediği “Ahmet Rasim Yaşıyor!” Köşe

Yazısı Yazma Yarışması’na 20 ortaokuldan 42 öğrenci başvurdu. Yazılar, Akşam Gazetesi Yazarı Funda Özkan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Figen Atalay’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. 2 Nisan’da ödül töreni yapılan yarışmanın birincisi “Dilinen Tarifi Gayri Mümkünsüz!” başlıklı yazısıyla Hürriyet Ortaokulu’ndan Berat Atasoy, Darüşşafaka birincisi ise “Kader mi Katliam mı?” başlıklı yazısıyla Yeliz Sanık (6. sınıf) oldu. SALİH ZEKİ 6. MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Darüşşafaka Lisesi’ni 1882’de birincilikle bitiren matematikçi Salih Zeki’nin anısına Türkiye genelinde düzenlenen Matematik Araştırma Projeleri Yarışması’nın 6.’sına 32 ilin 72 lisesinden toplam 125 proje başvurdu. Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Sinan Sertöz, ODTÜ’den Prof. Dr. Cem Tezer, Bilgi Üniversitesi’nden Prof.

Dr. Ali Nesin, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Ünlü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden Doç. Dr. Erhan Gürel, Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Demir ile ODTÜ’den Doç. Dr. A. Özgür Kişisel’den oluşan jürinin ön seçimi sonucunda 30 proje finale davet edildi. Final sergisi sonucu birincilik ödülünü Denizli Özel Servergazi Fen Lisesi’nden İzzet Emre Küçükkaya ve Ahmet Hakan Mirza, “Düzlemde Oluşabilecek Maksimum Bölge Sayısı ”isimli projeleriyle kazandı. Yarışmanın Darüşşafaka birincisi ise “3 ve 4 Boyutta Küp Kesitleri” isimli projeleriyle Pelda Kaplan ve Nisanur Köşgen oldu. 7. ANİMASYON YARIŞMASI İstanbul’daki ortaokullar arasında düzenlenen Animasyon Yarışması’nın 7.’sinin ödül töreni 15 Mayıs’ta yapıldı. Yarışmada birincilik ödülü, İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu öğrencilerinin oldu.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 63

Darüşşafaka Cemiyeti

ve bağlı kurumlarının

2015 yılı faaliyetleri...

• HUKUK BÜROSU • TAŞINMAZ MALLARIN YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ • KURUMSAL İLETİŞİM • BAĞIŞ VE KAYNAK GELİŞTİRME • DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI • TESİS HİZMETLERİ • İNSAN KAYNAKLARI • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ İKTİSADİ İŞLETMESİ VE GİRİŞİMLERİ • SATIN ALMA • DARÜŞŞAFAKA MÜZELERİ • ÖĞRENME MERKEZİ

66 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 67

HUKUK BÜROSU

66 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

HUKUK BÜROSU, 2015 YILINDA CEMIYET VE BAĞLI VAKIFLARINA AIT DAVA VE ICRA TAKIPLERI OLMAK ÜZERE 483 DOSYANIN HUKUKI TAKIBINI YAPTI VE TOPLAM 14.401.272,29 TL VARLIĞIN CEMIYET’E AKTARIMINI GERÇEKLEŞTIRDI.

Hukuk Bürosu, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da, Cemiyet’e vasiyet edilmiş mal varlıklarının mümkün olan en kısa sürede Cemiyet varlıkları arasına geçirilmesi için etkin çaba gösterdi. Ayrıca, Cemiyet’le ilgili tüm dava süreçlerinin takibi özenli bir şekilde gerçekleştirdi. Cemiyet’in diğer birimlerinin hukuksal yönden soru ve taleplerinin karşılanmasına, diğer birimlerce gönderilen sözleşme taslaklarının hukuki yönden incelenmesine, Kiralama Komisyonu kararlarıyla Hukuk Bürosu’na yönlendirilen işlemlerin gerçekleştirilmesine, bunun yanında bağışçılara hukuki yardımda bulunulmasına 2015 yılında da yoğun olarak devam edildi. 2015 yılında Darüşşafaka’nın genel

2015 YILINDA DARÜŞŞAFAKA’NIN GENEL ARŞIVINDE YER ALAN 1970’LI YILLARDAN BUGÜNE KADARKI TÜM HUKUK DOSYALARI KAYIT ALTINA ALINDI.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HUKUK BİRİMİ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI DAVA RAPORU 2015 YILI TOPLAM 2015 TAKİBİ 2013 2014 2014 2014 2015 2015 DEVİR AÇILAN KARAR DEVİR AÇILAN YAPILAN KARAR DEVİR DOSYA

2010 DEVİR

2011 DEVİR

2012 DEVİR

VASIYET AÇILMASI TEREKE TENFIZ VERASET

92

99

110

120

70

56

134

58

192

53

139

VASIYET IPTALI TENKIS TAPU IPTALI

25

36

36

38

7

12

33

10

43

6

37

KIRA TESPIT TAHLIYE ICRA TAKIBI

71

67

63

85

64

42

107

54

161

35

126

75

56

40

41

29

37

33

54

87

27

60

263

258

249

284

170

147

307

176

483

121

362

DAVA TÜRÜ

DEĞIŞIK IŞ TOPLAM

arşivinde yer alan 1970’li yıllardan bugüne kadarki tüm hukuk dosyaları kayıt altına alındı. Böylece Darüşşafaka’nın kurumsal hafızası bakımından önemli katkı sağlayacak “Darüşşafaka Hukuk Arşivi” oluşturulması çalışmaları tamamlandı. Bu arşivin dijital hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ise devam ediyor. 2015 YIL SONU İTİBARIYLA HUKUK BÜROSU’NUN TAKİBİNDE 362 DERDEST DAVA VE İCRA TAKİBİ BULUNUYOR Hukuk Baş Müşaviri tarafından Cemiyet’in çeşitli birimlerine yönelik seminerlere devam edildi. Daha önce yapılan seminerlerin devamı olarak 2015’te “Vasiyet Süreçlerinin Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Önleyici Çözüm Önerileri” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Bu seminerin “Vasiyet Süreçleri El Kitabı” olarak kalıcı hale getirilmesine yönelik çalışmaların 2016 yılında neticelendirilmesi hedefleniyor. Cemiyet’in iç yönetmeliklerinin ihtiyaçlara, günün koşullarına ve yeni yasal düzenlemelere göre güncellenmesi ve eksik olan yönetmeliklerin tamamlanması sürecine de aktif olarak katılındı. Hukuk Bürosu, 2015 yılında Cemiyet ve bağlı vakıflarına ait dava ve icra takipleri olmak üzere 483 dosyanın hukuki takibini yaptı. Darüşşafaka’nın hamiyetperver bağışçılarıyla ilgili davalarla birlikte Hukuk Bürosu’nun takip ettiği toplam dosya sayısı 516’yı buldu. 2015 yılı sonu itibarıyla, karara çıkan dosyalar dışında Hukuk Bürosu’nun takibinde 362 derdest dava ve icra takibi bulunuyor.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 67

HUKUK BÜROSU

YILLAR İTİBARIYLA TESLİM OLUNAN VARLIK MİKTARLARI 2015 yılında 27 vasiyet bağışçımızla ilgili vasiyet, tereke, veraset ve vasiyetnamenin yerine getirilmesi davaları açıldı. Yine 2015 yılı içinde hukuki süreci tamamlanan 11 vasiyet bağışçısına ilişkin terekelerin Cemiyet’e teslimi gerçekleştirildi. Hukuk Bürosu, 2015 yılında toplam 14.401.272,29 TL varlığın Cemiyet’e aktarımını gerçekleştirdi. Ayrıca büyük kısmı kiracılara yönelik icra takipleri olmak üzere, Cemiyet’in icra yoluyla takip edilen alacaklarından toplam 900.000 TL teslim gerçekleşti.

2010 3.200.000 TL

2011 2.439.000 TL

2012 7.411.728 TL

2013 10.006.144 TL

2014 52.593.499 TL

2015 14.401.272 TL

31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA DAVASI DEVAM EDEN TEREKELER (NAKİT VE TAŞINIR / TAŞINMAZ MAL AYRIMI)

TOPLAM TEREKE MİKTARI : 59.892.295,76 TL

2015 yılı sonu itibarıyla Hukuk Bürosu’nun takibinde bulunan derdest terekelerdeki toplam varlık tutarı 59.892.295,76 TL olup, bunun %78’lik kısmını taşınmaz, %22’lik kısmını ise nakit ve taşınır değerler oluşturuyor.

68 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 YILI SONU ITIBARIYLA HUKUK BÜROSU’NUN TAKIBINDE BULUNAN DERDEST TEREKELERDEKI TOPLAM VARLIK TUTARI 59.892.295,76 TL’DIR.

Daha önceki faaliyet raporlarında bir kısmının içerik ve süreçleri konusunda ayrıntılı bilgiler verilen Hukuk Bürosu tarafından takip edilen davalardan, Cemiyet’in maddi ve manevi haklarının korunması yönünden önem taşıyan ve risk doğurabilecek olanların, 2015 yılı sonu itibarıyla hukuki aşamaları aşağıda kısaca özetlenmiştir. • Sarıyer Belediyesi tarafından Cemiyet’e vergi ziyalı emlak vergisi tahakkukuna karşı [Cemiyet’e ait bulunan Kültür Merkezi (TIM) ile ilgili olarak], Cemiyet tarafından açılıp Mahkemece kabul edilen davada, Sarıyer Belediyesi’nin temyiz istemi Danıştay tarafından reddedilerek Cemiyet lehine olan Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir. • Özel Huzurevleri ile Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin 27/7. maddesi uyarınca Darüşşafaka Rezidansları’na yerleştirilen yaşlılarla ilgili olarak Cemiyet tarafından Danıştay’da açılan davalardan birinde Cemiyet’in talebi doğrultusunda karar verilmiş, bu karara karşı Istanbul Valiliği ile ilgili Bakanlığın yaptığı temyiz istemi reddedilerek Danıştay’ın ilgili Dairesinin kararının onanmasına karar

verilmiştir. Danıştay’da görülmekte olan diğer dava ise henüz sonuçlanmamıştır. Ayrıca Urla Rezidans ile Özel Urla Yaşam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilen iki yaşlıyla ilgili olarak Izmir Idare Mahkemesi’nde açılan davalar ise Cemiyet lehine sonuçlanmış ve bu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Ancak bu kararlar Izmir Valiliği tarafından temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmemiştir. • İzmir/Urla Geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Inşaatı ile ilgili olarak Hakem Heyeti’nde açılmış bulunan davalarla ilgili Hakem Heyeti tarafından verilen kararın Yargıtay incelemesi devam etmektedir. • Son olarak İzmir/Urla Geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Inşaatı

ile ilgili olarak Cemiyet aleyhine yüklenici tarafından açılmış olan davanın yargılaması Hakem Heyeti’nde devam etmekte olup, bu dosyada keşif yapılmış ve bilirkişi raporları beklenmektedir. •Darüşşafaka Spor Tesisleri kiracısı Süper Spor Turizm Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, kira borçları nedeniyle Cemiyet tarafından yapılan icra takibine şirketin itirazı üzerine açılan dava sonuçlanmış ve şirketin kiralanandan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karar, temyiz aşamasında olup henüz kesinleşmemiştir. Ayrıca kiracı şirketin açtığı iflas ertelemesi davası devam etmekte olup, Cemiyet tarafından bu davaya müdahale talebinde bulunulmuştur.

Darüşşafaka Cemiyeti Baş Hukuk Müşaviri Av. Dr. Inci Ercan, Mezuniyet Töreni’nde öğrencimiz Gizem Dayıcık’a diplomasını verirken...

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 69

TAŞINMAZ MALLARIN YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SATILAN TAŞINMAZLAR VE ELDE EDILEN GELIR Satışına karar verilen ve kiraya verilecek taşınmazlarımızla ilgili olarak www. darussafaka.org, Hürriyet Emlak ve gazetelere ilan verildi, yerinde afiş ve duyurular asıldı, taşınmazlar ilgililere gösterildi ve bu kişiler kayıt altına alınarak gerek SMS gerekse telefonla ihale duyurularından haberdar edilmek suretiyle pazarlama faaliyetlerinde bulunuldu. 2015 yılında Cemiyet’in mülkiyetinde olan 52 taşınmazın satışı yapıldı ve bu satışlardan toplam 18.650.500.-TL gelir elde edildi. 2015 yılında 24 defa ihale yapıldı, satılan 52 adet taşınmazın 38’i ihale, 14’ü teklif sonucu satıldı. (Tablo için sayfa 71’e bkz.) TAM MÜLKIYET BAĞIŞLARI Yıl içinde tam mülkiyet bağışlarıyla ilgili toplam 22 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 5’i Maltepe Rezidans, 2’si Maltepe Özel Bakım Ünitesi, 9’u Urla Rezidans, 1’i Yakacık Rezidans, 1’i Şenesenevler Rezidans üyeliği için yapılan tam mülkiyet bağışıyla ilgili devir ve tapu işlemleriydi. Ayrıca Cemiyetimize karşılıksız yapılan 3 adet tam mülkiyet bağışıyla ilgili devir ve tapu işlemleri gerçekleştirildi. Yine rezidans bağışçılarının protokol dışı yaptığı 1 adet tam mülkiyet bağışıyla ilgili devir ve tapu işlemleri tamamlandı. ÇIPLAK MÜLKIYET BAĞIŞLARI Cemiyetimize karşılıksız yapılan 6 adet çıplak mülkiyet bağışıyla ilgili devir ve tapu işlemleri gerçekleştirildi.

70 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

VASIYET TENFIZI VE INTIFA HAKKI TERKIN IŞLEMLERI Vasiyet bağışçılarımızın vefatından sonra tenfiz kararıyla 8 adet taşınmazın tapu tescil işlemi yapıldı. İntifa sahiplerinin vefatı nedeniyle 7 adet, feragatı sonucu 2 adet olmak üzere toplamda 9 adet terkin işlemi yapılarak, söz konusu taşınmazlar tam mülkiyete çevrildi. IPOTEK TESIS VE FEK IŞLEMLERI Çeşitli bankalardan kullanılan kredilerle ilgili olarak 5 adet ipotek tesis ve 21 adet ipotek fek işlemi yapıldı. KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMELERI 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olan 2 adet taşınmazımızla ilgili kat karşılığı sözleşme yapıldı. KAT MÜLKIYETI VE FERDILEŞME IŞLEMLERI Cemiyet’e ait 2 adet gayrimenkulün kat mülkiyet işlemi gereği kat mülkiyeti tesisi, 1 adet kooperatif üyeliğinin ferdileşme işlemi ile tescili yapıldı. ÖN VE RESMI EKSPERTIZ IŞLEMLERI Birimce, 20 adet ön ekspertiz yapılırken, 455 adet resmi ekspertiz yaptırıldı. KIRA IŞLEMLERI Kirada olan toplam 155 taşınmaz ve bu taşınmazlarda bulunan 192 kiracı ile ilgili konular ve tüm talepler değerlendirilmek üzere Kira Komisyonu gündemine getirildi. 2015 yılında 25 Kira Komisyonu Toplantısı yapıldı ve toplam 243

karar alındı. Yıl içinde 16 yeni kira kontratı düzenlendi. Kira Komisyonu kapsamında kiradaki taşınmazlarla ilgili taşınmazın özelliklerinin ve rayiç kira bedelinin araştırması SPK Lisanslı gayrimenkul değerleme firmalarına yaptırıldı ve kira bedelinin tespiti için komisyon önüne getirildi. Ayrıca kiradaki bazı taşınmazlarla ilgili sözleşmeye aykırılık oluşturan durumların söz konusu olup olmadığı ve kiralananın sözleşmeye uygun kullanılıp kullanılmadığı araştırılarak, sözleşmeye uygun olmayanlar belirlendi, tutanak tutularak yasal yollara başvurulması için Hukuk Birimi’ne teslim edildi. DIĞER IŞLEMLER Cemiyet’e ait taşınmazların, ilgili belediyelerde, İSKİ, İGDAŞ, TELEKOM gibi resmi dairelerde, elektrik, su ve doğalgaz kapatma, telefon devir ve nakli ile çap, röperli kroki, imar durumu gibi belgelerinin alınması işlerinin takibi yapıldı.

INŞAAT IŞLERI MASLAK KAMPÜS PROJESI Maslak yerleşkesi alanının geliştirilerek değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında plan değişikliği teklifimiz geçmiş yıllarda önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiş, daha sonra bu konudaki yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmesi nedeniyle teklif başvurumuz buraya yapılmıştı. Ancak teklifimiz Derbent Mahallesi’nde yapılan İmar Planı değişikliğinden etkilenmiş, bunun üzerine revize edilerek Çevre ve

2015 YILINDA CEMİYET’İN MÜLKİYETİNDE OLAN 52 TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILARAK, BU SATIŞLARDAN TOPLAM 18.650.500 TL GELİR ELDE EDİLDİ.

Şehircilik Bakanlığı’na yapılan müracaatımız 2013’te yenilenmişti. 2014’te Bakanlıkça daha önce alınmış olup yenilenmesi istenen ilgili kurum görüşleri tamamlanmış ve Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü’nce encümende değerlendirilerek plan tadilat teklifimiz tadilen onaylanarak (mevcut 0.75 olan emsal ile ilgili 2.10 emsal talebimiz 1.50 olarak ve bodrum katların emsale dahil olmaksızın bağımsız bölümler oluşturularak kullanılmasıyla ilgili plan notumuz iptal edilerek) Ankara’da Bakanlığın ilgili Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmişti. Bu defa da arsamızın bulunduğu Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesine ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin aldığı karar gereğince bu konudaki yetkinin tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesi üzerine dosyamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. MALTEPE REZIDANS 2003’te faaliyete giren Maltepe Rezidans’ın dış cephelerinin tamamı ısı yalıtım plakaları üzerine seramik kaplama olarak uygulanmıştı. Gerek ısı farklılıkları gerekse yer hareketleri nedeniyle son dönemlerde yerlerinden oynayarak kabarmalar ve dökülmeler yaşanmıştır. Ciddi tehlike arz eden bu durumun ve riskin tamamen giderilmesi için dış cephedeki seramikler sökülerek mantolamayla yeni bir dış cephe kaplaması yapımına başlandı. Bu suretle binanın kötü bir görüntü arz eden cepheleri de temiz bir görüntüye kavuşturulacaktır.

2015 YILI TAŞINMAZLARIN YÖNETIMI VE DEĞERLENDIRILMESI

Satılan taşınmazlardan elde edilen gelir AÇIK TEKLİF VE ARTIRMA İHALELERİ

18.650.500.-TL 38

TAPU İŞLEMLERİ Satılan taşınmazlar

52 adet

Tam mülkiyet bağışları

22 adet

Çıplak mülkiyet bağışları

6 adet

Vasiyet tenfizi

8 adet

İntifa hakkı terkin

9 adet

İpotek tesisi

5 adet

İpotek fekki

21 adet

YAPILAN ÖN VE RESMİ EKSPERTİZLER

475 adet

YENİ DÜZENLENEN KİRA KONTRATLARI

16 adet

Düzenlenen kira komisyonu toplantıları

25 adet

Kat karşılığı sözleşmesi yapılan taşınmazlar

2 adet

Kat mülkiyeti tesisi

2 adet

Ferdileşme işlemleri

1 adet

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 71

SATILAN TAŞINMAZ MALLAR SIRA KÜT. NO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2955 547 2832 2016 2923 2900 2708 2976 2883 2893 2954 764 1517 1522 2755 2345 2986 2965 2966 2989 2881 2896 2897 2898 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2758 2757 2756 2509 2668 2995 2892 3001 2271 3003 2979

BAĞIŞÇI ADI SOYADI KAMİL ŞEKERKARAN

İLİ

İSTANBUL RANA BEŞE YALOVA ABDURRAHMAN GİRAY ATATÜR İSTANBUL L.İHSAN-H.LEMAN-L.NERİMAN YURTSEVEN İSTANBUL MELEK ÇELİKÖZ İSTANBUL NECDET TÜVER İSTANBUL ÜLFET IŞIL DİLEK ANKARA FATİH BAYDUR İSTANBUL FATMA SEMİHA SÖZER İSTANBUL VAHİDE REYHANOĞLU İSTANBUL AZİZCAN SALAHOROĞLU İSTANBUL İHSAN ERDENİZ İSTANBUL FATMA MÜNEVVER ERENOĞLU KOCAELİ FATMA MÜNEVVER ERENOĞLU KOCAELİ YALÇIN KOREŞ BALIKESİR HİKMET GÜRKAYNAK ÇANAKKALE AYSEL TOLUNAY İSTANBUL NECMİYE ZARA BURSA NECMİYE ZARA BURSA EMİNE ZEYCAN DİNÇBAŞ İSTANBUL AYTAÇ ERUZ YALOVA VAHİDE REYHANOĞLU YALOVA VAHİDE REYHANOĞLU YALOVA VAHİDE REYHANOĞLU YALOVA ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ ÖZCAN COFCOF ELAZIĞ FATMA MEBRURE AYSOY İSTANBUL YALÇIN KOREŞ BALIKESİR YALÇIN KOREŞ BALIKESİR AYTEK - FAZIL YAĞCI YALOVA NECMETTİN - ALİYE ŞAR YALOVA NAZLI HOŞGÖR İZMİR İSMAİL MUZAFFER ERMAN BALIKESİR SEVİM SIRRI PLATİN İSTANBUL HASAN BASRİ - GÜNER SEYHAN İSTANBUL KRİSTİNA MARİA MARGARETA KALİSTA İSTANBUL EMİNE SADA DUMLU İSTANBUL

72 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

PAFTA NO

ADA NO

İLÇESİ

MAHALLE

KADIKÖY TERMAL PENDİK PENDİK FATİH KADIKÖY ÇANKAYA BEŞİKTAŞ FATİH KADIKÖY KADIKÖY BEYOĞLU KARTEPE KARTEPE EDREMİT GELİBOLU KADIKÖY YENİŞEHİR YENİŞEHİR ŞİŞLİ ÇİFTLİKKÖY ALTINOVA ALTINOVA ALTINOVA MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ BAKIRKÖY EDREMİT EDREMİT ÇINARCIK ÇİFTLİKKÖY KARŞIYAKA AYVALIK KADIKÖY KADIKÖY SARIYER ŞİŞLİ

SUADİYE 121 1214 ÜVEZPINAR 7 BATI 92 2327 BATI 55 669 İBRAHİM ÇAVUŞ 369 1468 TUĞLACIBAŞI 145 1262 BÜYÜKESAT 129B13B1A 5504 DİKİLİTAŞ 55 20 İSKENDER PAŞA 436 1994 ERENKÖY 106 1155 ERENKÖY 108 437 FİRUZAĞA 28 490 TEPETARLA G24D.02.A.3.D 124 TEPETARLA G24D.02.A.3.D 125 30 30-T 376 ÇNK. H16B.2 RASİMPAŞA 47 219 H23D01D 179 H22C05B 177 MEŞRUTİYET 131 1905 ÇİFTLİKKÖY 3 KAYTAZDERE 32V.IA 317 KAYTAZDERE 32V.IA 317 KAYTAZDERE 32V.IA 317 ÇAMYATAĞI K33 ÇAMYATAĞI K33 ÇAMYATAĞI K32 ÇAMYATAĞI J33 ÇAMYATAĞI J33 ÇAMYATAĞI J33 ÇAMYATAĞI J33 ÇAMYATAĞI J33 ÇAMYATAĞI J33 ÇAMYATAĞI I.33 ÇAMYATAĞI J32 ÇAMYATAĞI J32 ÇAMYATAĞI J32 ÇAMYATAĞI J32 ÇAMYATAĞI J32 ÇAMYATAĞI J32 ÇAMYATAĞI K32 ZEYTİNLİK 17 109 ALTINOLUK 30 30-T 376 ALTINOLUK 30 30-T 376 KORU YANIKLIK G22-D-09-C-4-D 15 BOSTANLI 27NIC 2587 ALTINOVA 62/4 TUĞLACIBAŞI 148 2749 KOZYATAĞI 177 3166 TARABYA 74 1108 TEŞVİKİYE 103 838

PARSEL ARSA PAYI NO 13 483 68 277 33 41 14 22 19 23 157 71 56 6 3 1583 41 6 3 87 3152 6 7 8 958 847 967 812 775 757 737 732 638 584 58 52 301 186 172 123 1038 17 3 3 170 1349 8 7530 72 215 30 26

40/1280 95/3000 90/3726 15/200 12/200 60/560 135/4000 100/1580 2397600/ 56448000

136/2044 186/2604 20/120 5/24 44/1392 14/98 150/2044 136/2044 1 2/12 25/540 33500/494208 66/2592 -

HİSSE 5/48 3/4 1/175 1/6

NİTELİĞİ DAİRE MÜFREZ BAĞ MESKEN MESKEN MESKEN DAİRE DUBLEKS MESKEN MESKEN KARGİR EV DAİRE MESKEN KARGİR APARTMAN ARSA ARSA DUBLEKS MESKEN DUBLEKS MESKEN DAİRE TAR. VE KER. AHIR VE KER.SAM. KER. EV

TARLA MESKEN DEPOLU DÜKKAN ARSA ARSA ARSA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA SUSUZ TARLA MESKEN DUBLEKS MESKEN DUBLEKS MESKEN TRİPLEKS MESKEN BAHÇE MESKEN BAHÇELİ KARGİR EV DAİRE DAİRE MESKEN KARGİR EV

Y. ÖLÇ M2 1.956,00 336,00 1.049,00 1.385,00 229,00 1.552,00 560,00 989,00 72,50 1.000,00 1.410,90 73,53 298,69 240,05 2.983,88 2.604,03 155,00 11.424,00 83.519,00 158,50 1.278,80 381,59 374,47 374,04 10.400,00 8.000,00 12.200,00 5.700,00 5.100,00 5.400,00 3.800,00 4.000,00 7.250,00 1.100,00 1.000,00 6.500,00 7.500,00 4.600,00 7.000,00 4.500,00 3.500,00 235,00 2.983,88 2.983,88 16.311,30 9.272,00 300,50 348,00 1.251,50 858,00 2.275,91 465,89

BAĞ. BL. NO

KAT NO

32 B BLOK, 2 8 C BLOK, 1 6 2 6 1 5 1.BODRUM + ZEMİN 4 9 24 1 3 9 17 C BLOK, ZEMİN BİRİNCİ 1 ZEMİN + 1 2 1 3 3 5 A/B BLOK, ZEMİN 20 1 3 G BLOK, ZEMİN + 1 2 C BLOK, ZEMİN + 1 2 10 -

TRİPLEKS MESKEN

Zemin+1+2

-

3 18 4 10 -

2 2 1 B BLOK, 2 -

SATIŞ BEDELİ 600.000 13.000 255.000 260.000 315.000 490.000 300.000 805.000 1.100.000 805.000 122.500 1.650.000 43.000 34.000 300.000 65.000 490.000 300.000 2.250.000 515.000 150.000 142.000 124.000 124.000 78.999 60.769 92.672 43.298 38.740 41.019 28.865 30.384 55.072 8.356 7.596 49.375 56.971 34.942 53.173 34.182 26.587 225.000 300.000 300.000 142.000 20.000 660.000 555.000 640.000 735.000 1.330.000 1.750.000 18.650.500

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 73

KURUMSAL İLETİŞİM

Untitled-1 1

74 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

02/07/15 16:10

DARÜŞŞAFAKA’NIN YENİ KAMU SPOTU TV’LERDE 17.261 KEZ YAYINLANIRKEN, RADYOLARDA BU SAYI 13.375’İ BULDU.

PRESTİJİN TARİFİ

Özel dikim

Ceket

#OlmasadaOlur

AMA EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ.

Darüşşafaka’ya destek olun, annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklarımızın geleceğini aydınlatın.

KiRPiKLERi iKi KATI UZUN GÖSTEREN

Yeni bir rimel #OlmasadaOlur

AMA EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ.

Darüşşafaka’ya destek olun, annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklarımızın geleceğini aydınlatın.

Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863’ü arayabilirsiniz.

Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863’ü arayabilirsiniz.

www.darussafaka.org

RiMEL Alem 28x38.indd 1

2015 YILINDA BAŞLATILAN YENİ İLETİŞİM VE BAĞIŞ KAMPANYASIYLA KAMUOYUNA “BAZI HARCAMALAR #OLMASADAOLUR AMA EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ” DİYE SESLENİLDİ.

28/05/15 14:33

CEKET Bloomberg 20x26,7.indd 1

www.darussafaka.org

21/05/15 17:21

YENİ BAĞIŞ VE İLETİŞİM KAMPANYASI Haziran ayı itibarıyla Grey İstanbul’un gönüllü desteğiyle yeni bir bağış kampanyasına başlandı. Kamuoyuna “Bazı harcamalar #OlmasadaOlur ama eğitim olmazsa olmaz” diye seslenen kampanya, insanların küçük harcamalarından vazgeçerek bir çocuğun eğitimine destek olabilecekleri ve onun hayatında fark yaratabilecekleri fikri üzerine kuruldu. Darüşşafaka’nın düzenli bağışçı sayısını artırmak hedefiyle yürütülen kampanyanın gönüllü destekçilerinden biri de sanatçı Yalın oldu. Sanatçı hem “Olmasa da Olur” isimli şarkısının kampanyada kullanılmasına izin verdi hem de radyo ve televizyon kamu spotlarının seslendirmesini üstlendi. Sanatçı, Ağustos ayında

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserinde Darüşşafaka Çocuk Korosu’yla birlikte “Olmasa da Olur” şarkısını seslendirerek, kampanyaya dikkat çekti. Kampanya kapsamında yine modacı Zeynep Tosun, şef Arda Türkmen ve teknoloji duayeni Serdar Kuzuloğlu’yla sosyal medyada paylaşılmak üzere filmler çekildi. Gönüllü üç isim, gerek çekilen filmlerini gerekse kampanyaya ilişkin diğer içerikleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyanın savunuculuğunu yaptı. Sosyal medyada #OlmasadaOlur etiketiyle devam eden kampanya, yaklaşık 5 bin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin oylarıyla 2015 yılının “En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi” seçildi. Önceki yıllarda olduğu gibi 2015’te de ücretsiz olarak farklı mecralarda iletişim çalışmalarının yer alması sağlandı. Darüşşafaka’nın ilan çalışmaları, 2015 yılında yerel gazetelerde 624, ulusal gazetelerde 42 ve ulusal dergilerde 145 kez yayımlandı. Sekiz ilde 3.650 adet CLP (raket), 1.585 adet giantboard ve 106 adet megalight’ta hem Darüşşafaka Sınavı’nı duyuran hem de bağışa çağrı yapan afişlerle geniş kitlelere ulaşıldı. Yine 100 Cinemaximum sinema salonunda kamu spotumuza yer verildi. RTÜK izniyle yayınlanan kamu spotumuz TV’lerde 17.261 kez yayınlanırken, radyolarda bu sayı 13.375’i buldu.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 75

KURUMSAL İLETİŞİM

Yıl içerisinde ücretsiz olarak kullanılan mecraların bedeli (outdoor, TV ve radyo spotları, ilanlar vb.) geçen yıla oranla %31’lik artışla 6.230.275 TL’ye ulaştı. 2015 yılında toplam 873 yazılı haber çalışmasıyla toplam 108.574.558 kişiye erişildi ve 4 milyon 956 bin 592 dolarlık reklam eşdeğerine ulaşıldı. 22 adet televizyon yansımasıyla 18 milyon 916 bin 940 dolarlık, yazılı ve görsel basın yansımalarıyla toplamda 23 milyon 873 bin 532 dolarlık reklam eşdeğeri elde edildi. ROTA ATLANTİK PROJESİ Darüşşafaka’da okuyan 10 kız öğrencinin 10 yıllık eğitim giderinin karşılanması hedefiyle 8 Haziran 2014’te yola çıkan ve yaklaşık 3 bin 100 deniz mili yol kat ettikten sonra 12 Ocak’ta okyanusta kaza geçiren Dilek Ergül, 25 Ocak’ta yurda döndü. Ergül’ü Atatürk Havalimanı’nda ailesi, Darüşşafaka yöneticileri, öğrencileri ve mezunları çiçeklerle karşıladı. Konuya ilişkin iletişim çalışmaları yürütüldü ve 28 Ocak’ta Darüşşafaka’da basın toplantısı düzenlendi. Toplantıyı NTV, CNN Türk, Sabah, Anadolu Ajansı, Hürriyet, Akşam, Aydınlık, Naviga, Motor Boat& Yachting takip etti. ENBE ORKESTRASI KONSERİ ENBE Orkestrası ve ona eşlik eden Betül Demir, Burcu Güneş, Erdal Çelik, Hayyam, Işın Karaca, Ziynet Sali ile genç yetenekler, 20 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Cemiyet

76 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

yararına konser verdi. Yaklaşık 2.000 kişinin izlediği konser, basında geniş yer buldu. 152. YIL İLANI Darüşşafaka Cemiyeti’nin 152. yılına özel hazırlanan ilan, bedelsiz olarak 55’i yerel, 17’si ulusal gazetelerde olmak üzere toplam 72 kez yayımlandı. 61. SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI 61. Sait Faik Hikaye Armağanı için 69 kitap başvurdu . Başvuruların teslim alınması ve jüri üyelerine kitapların dağıtımı gerçekleştirildi. 11 Mayıs’ta Milli Reasürans Konferans Salonu’nda düzenlenen törende ödülün sahibi “Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü-Beni Unutma Dörtlemesi 1” isimli kitabıyla Bora Abdo oldu. KURUMSAL WEB SİTESİ www.darussafaka.org web sitesinin altyapısı ve tasarımı yenilendi. Nisan ayında açılan sitenin içerik güncelleme süreci yıl boyunca yürütüldü.

KAMPANYALAR SINAV KAMPANYASI Ocak-Mayıs aylarında sınav tanıtım kampanyası gerçekleştirildi. 7 ilde outdoor’larda, toplu taşıma araçlarında ve okullarda sınav afişleri yer aldı. Yaklaşık 3.500 afiş İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Sivas gibi çeşitli illerin belediyeleri, Teknosa ve CarrefourSA desteğiyle ülke çapında dağıtıldı. Sınav

61. SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI’NIN SAHİBİ “BİZİ ÇAĞANOZ DİYE BİRİ ÖLDÜRDÜ-BENİ UNUTMA DÖRTLEMESİ 1” İSİMLİ KİTABIYLA BORA ABDO OLDU.

kamu spotlarımız TV ve radyolarda yayınlandı. Kamu spotumuz TV’lerde 9.110 kez yayınlanırken, radyolarda ise 7.782 kez yer aldı. Yine 405 yerel gazete ve 10 ulusal gazete ücretsiz olarak sınav ilanlarına yer verdi. Öğrencilerimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta NTV canlı yayınına konuk olarak sınavımızı duyurdu. Sosyal medyada sınavımızı duyuran reklam çalışmaları gerçekleştirildi. Finansbank ve Odeabank sınavımızla ilgili emailing yaptı. TEGV, TEMA, Wordego, Mercedes-Benz Türk A.Ş, Borusan Otomotiv, Kiğılı, TÜSEV, Fenerbahçe, Teknolist/Okulistik. com’dan duyuru desteği alındı. E-bültenler ve basın bültenleriyle duyuruldu. RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İLETİŞİM VE BAĞIŞ KAMPANYALARI Ramazan Kurban Bayramı kampanyalarında, kamuoyuna “Bazı harcamalar #OlmasadaOlur ama eğitim olmazsa olmaz” diye seslendiğimiz yeni kampanyamız kullanıldı. TV ve radyolarda kamu spotları, pek çok ilde outdoorda reklam çalışmaları, AVM’lerde ve sinemalarda filmler, gazete ve dergilerde ilanlar, web sitelerinde bannerlar, toplu taşıma araçlarında afişlerimiz yer aldı.

Ramazan Bayramı Kampanyası: 8 ilde 808 billboard (BB), 2270 CLP, 40 ADML ile, 9 ilde 13 üniversite ve hastane kampüsünde 300 CLP çalışmalarıyla, İstanbul’da 10 alışveriş merkezinin ekranlarında yer alındı. Habertürk gazetesiyle Marmara Bölgesi’nde Arife günü 95 bin broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Destekçi firmalarla birlikte toplam dağıtılan broşür sayısı 100 bini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 75 adet BB ve 250 adet afişin asımı gerçekleştirildi. Türkiye’de 100 Mars Media sinema salonunda üç hafta boyunca kamu spotumuz yayınlandı. 107 yerel gazetede, 35 dergide ve 3 ulusal gazetede ücretsiz ilanlarla yer alındı. Web sitemiz, 12 Haziran- 20 Temmuz tarihleri arasında 90 bin kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Bunların %89’u yeni kullanıcılardı. Wordego firması desteğiyle 680 web sitesinde bannerlarımız yayınlandı, TÜYAP ve TAV’dan duyuru desteği alındı. Kurban Bayramı Kampanyası: İstanbul’da 225 BB, Ankara’da 50 BB +, 150 CLP, İzmir’de 50 BB +, 200 CLP, Bursa’da 50 BB ile yer alındı. Clear Channel’dan 40 adet CLP desteği alındı ve Trump Led ekranda, Fors MedyaMass ve Metro ekranlarda yer alındı. Agora İzmir, Alanyum AVM-Antalya, Bodrum Oasis-Muğla, Bursa Anatolium AVM, Optimum Outlet İstanbul, Palladium Alışveriş Merkezi-İstanbul, Astoria AVM ve City’s Nişantaşı’ndan duyuru

desteği alındı. Habertürk gazetesiyle Marmara Bölgesi’nde 92 bin broşür dağıtımı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 75 adet billboard asımı gerçekleştirildi. Ankara’daki toplu taşıma araçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde, Çeşme’de, İDO deniz otobüslerinde afiş asımı gerçekleştirildi. Türkiye’de sinema salonlarında üç hafta boyunca kamu spotumuz yayınlandı. 70 yerel gazetede, 3 ulusal gazetede, dergide ilanlarımız ücretsiz olarak yer aldı. Web sitemiz 15 Ağustos-4 Ekim tarihleri arasında 120 bin kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Bunların %88’i yeni kullanıcılardı. Wordego, TÜYAP ve TAV desteğini sürdürdü. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Facebook, Youtube ve Google adwords reklam çalışmaları yapıldı. ETKİNLİKLER Darüşşafaka Cemiyeti, okul ve rezidansların tanıtımı amacıyla 12 Haziran’da Ankara CerModern’de tanıtım kokteyli düzenledi. Cemiyet yöneticileri, çalışanları, bağışçılar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Polifonik Korolar Derneği Dernek Korosu ve Gençlik Korosu sahne alırken, katılımcılar, Darüşşafaka öğrencisi Defne Hadiş ile 2012 mezunu Çağdaş Torbacıoğlu’nun resim ve fotoğraf

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 77

KURUMSAL İLETİŞİM

sergisini de ziyaret etme fırsatı buldu. Aynı amaç doğrultusunda 10 Eylül’de Bodrum The Marmara Oteli’nde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER Öğrencilerimizin sanatsal, kültürel ve sosyal alanda yaptığı çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yapılan faaliyetlere 2015 yılında da devam edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Darüşşafaka’nın yetiştirdiği üç öğrenci bir sergide buluştu. Sergiye, Darüşşafaka’da tanınan olanakların, verilen eğitimin yarattığı birikimin geri dönüşümünün ifadesi olarak “Dönüş” ismi verildi. 19-26 Nisan tarihleri arasında GaleriBU’da açılan sergide; 8. sınıf öğrencimiz Defne Hadiş serbest teknik resim çalışmalarıyla, 2012 yılı mezunumuz Çağdaş Torbacıoğlu da objektifinden yansıyan fotoğraf kareleriyle yer aldı. Serginin dekor tasarımı ve mekan düzenlemesi de 2012 yılı mezunu Tuğba Eke’nin imzasını taşıdı. Sergi, basında geniş yer buldu. Defne Hadiş’in üçüncü resim sergisi, 25 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında CEFIC Turkey’in desteğiyle Carrefour İçerenköy AVM’de açıldı. 8-15 Haziran tarihleri arasında ise öğrencilerimizin atık malzemelerden yaptıkları çalışmalar, yine CEFIC Turkey’in desteğiyle Carrefour İçerenköy AVM’de sergilendi. ANMA ETKİNLİKLERİ Yakacık Rezidans’ın bulunduğu arsayı

78 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Darüşşafaka’ya bağışlayan Zeynep Oyvar, vefatının 22. yıl dönümü olan 13 Temmuz’da Yakacık Rezidans’ta düzenlenen törenle anıldı. Şenesenevler Rezidans’ın arsasını bağışlayan Türkan Paker, vefatının 14. yıl dönümü olan 28 Ağustos’ta Şenesenevler Rezidans’ta düzenlenen törenle anıldı. Vasiyet bağışçımız Satvet Lütfi Tozan, 10 Aralık’ta vefatının 44. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. 6 Şubat’ta Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) vefatının 60. yılında kabri başında anıldı. 16. MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMU Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’ın KalDer İzmir Şubesi’nin 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlediği 16. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun “Küresel ve Bölgesel Denge” başlıklı açılış oturumuna

konuşmacı olarak katılımı organize edildi. İzmir Hilton Otel’de 4 Haziran’da düzenlenen ve KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun diğer konuşmacıları ise öğretim görevlisi Soli Özel ile Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu, yüzbaşı Berna Şen oldu. Talha Çamaş, 152 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini savunan ve kaliteli eğitime erişim olanağı bulunmayan çocuklar için bu olanağı yaratan Darüşşafaka’nın Türkiye için mükemmel bir örnek olduğunu kaydetti. PRENS EDWARD, DARÜŞŞAFAKA’DAYDI Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı XI. Altın Ulusal Ödülleri kapsamında onur konuğu olarak ülkemize gelen Prens Edward, ödül programıyla ilgili olarak farkındalık yaratmak,

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NİN TAKİPÇİ SAYILARI SOSYAL MEDYA

2014

2015

13.800

19.500

TWITTER

3.200

4.500

LINKEDIN

5.060

5.900

INSTAGRAM

1.400

3.600

FACEBOOK

programa katılan öğrenci ve mezunlarla bir araya gelmek ve alt lisans sözleşmesi imzalamak amacıyla 15 Ekim’de Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı ziyaret etti. Darüşşafaka heyetiyle bir toplantı yapan Prens Edward, daha sonra okulu gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Prens Edward, ödül programının Darüşşafaka’da başarıyla uygulanması nedeniyle Nevzat Kulaberoğlu’na bir teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaret, başta Hürriyet, Sabah, Milliyet, Habertürk, Hürriyet Daily News, The Daily Telegraph gazeteleri ve Kanal D televizyonu olmak üzere basında geniş yer buldu. DİĞER ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALAR 2015 yılında da Darüşşafakalı öğrencilerin başarıları, kurumsal web sitesi, sosyal medya hesapları ve basın bültenleri aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Darüşşafaka ve kurumlarına yönelik olabilecek kriz konuları dikkate alınarak MPR İletişim Danışmanlığı Ajansı ile birlikte Kriz İletişimi Kitapçığı çalışması yapıldı. Bu kitapçık bir önceki

GOOGLE ADWORDS TARAFINDAN STK’LARA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLEN HİBE REKLAM YAYINLAMA HAKKI ELDE EDİLDİ.

yıl verilen eğitimi destekleyecek bir materyal olarak oluşturuldu ve her yıl eğitimlerin tekrarı planlandı. Yine çalışanlarımızın sosyal medyayı daha verimli kullanabilmeleri ve kurumla ilgili oluşabilecek yanlış paylaşımların önüne geçilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri birimleriyle birlikte Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu hazırlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğrencilerle bir tebrik videosu hazırlandı ve tüm iletişim kanallarımızdan paylaşıldı. Video kasım ayında Darüşşafaka’nın Youtube sayfasında en çok izlenen video oldu. Rezidanstaki emekli öğretmenlerin mesajlarından oluşan bir Öğretmenler Günü videosu da öğretmenlerle paylaşıldı. Google’ın pek çok ülkede kurumsal uygulamalarını ücretsiz olarak sunduğu “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Google Programı”na Türkiye’yi de dahil etmesiyle programa başvuru yapıldı ve Google Adwords tarafından STK’lara ücretsiz olarak verilen hibe reklam yayınlama hakkı elde edildi.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 79

BAĞIŞ VE KAYNAK GELİŞTİRME

80 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 YILINDA YAKLAŞIK 27.000 HAYIRSEVER KİŞİ VE KURUM DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NE 42.568.700 TL DEĞERİNDE DESTEK SAĞLADI.

“EN BÜYÜK KURUMSAL BAĞIŞÇIMIZ”

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALİ

2015 yılında yaklaşık 27.000 hayırsever kişi ve kurum Darüşşafaka Cemiyeti’ne 42.568.700 TL değerinde destek sağladı*. Toplam bağış tutarının %47’si bireysel bağışçılarımıza, %53’ü ise kurumsal bağışçılarımıza ait. Bireysel bağışların %36’sı ise rezidanslarda ikamet eden bağışçılarımızın katkılarından oluşuyor. Bireysel bağışlarda geçen sene olduğu gibi bir bağışçımız 1 Milyon TL seviyesini aştı. Bununla birlikte 2014 yılına kıyasla, 1 Milyon TL’yi aşan bağış hariç tutulduğunda bireysel bağışlarda %45, kurumsal bağışlarda ise %27 artış gerçekleşti. 2015 yılı Nisan ayında başlatılan aylık düzenli bağış programı kapsamında ise yaklaşık 1.500 düzenli bağışçı,

Darüşşafaka Cemiyeti’ne 750.000 TL destek sağladı. Darüşşafakalılar, 2015 yılında da okullarını desteklemeyi sürdürdü. Yıl içinde 385 Darüşşafakalı, Cemiyet’e toplam 1.278.865 TL bağış yaptı. * Bu bağış rakamlarına, Darüşşafaka Rezidansları’na ikamet amaçlı yapılan bağışlar dahil değildir. Darüşşafaka Cemiyeti, 2015-2020 Stratejik Planı çerçevesinde sürdürülebilir bir sivil toplum kuruluşu olabilmek amacıyla bağış çeşitliliği ve düzenli bağışçı konularına odaklandı. 2015 yılında iletişim ve bağış çalışmalarımızda “Az çok demeden Darüşşafaka’ya düzenli destek” çağrısında bulunuldu.

2010-2015 YILLARI ARASINDA AYLIK KIRIMDA BAĞIŞ TUTARI GELİŞİMİ (000TL)

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 81

2015 YILI NİSAN AYINDA BAŞLATILAN AYLIK DÜZENLİ BAĞIŞ PROGRAMI KAPSAMINDA YAKLAŞIK 1.500 DÜZENLİ BAĞIŞÇI, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NE 750.000 TL DESTEK SAĞLADI.

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI 2015 YILI

HEDEF

55

YENİ REZİDANS BAĞIŞÇISI

40 %73

HEDEFİN GERÇEKLEŞME ORANI

2015 YILI VASİYET BAĞIŞI HEDEF VE GERÇEKLEŞEN

HEDEFLENEN VASİYET BAĞIŞI

50

GERÇEKLEŞEN VASİYET BAĞIŞI

52

HEDEFİN GERÇEKLEŞME ORANI

%104

VASİYET VE GAYRİMENKUL BAĞIŞÇILARI 2014

2015

REZİDANSTA YAŞAYIP VASİYET BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇI SAYISI

118

124

REZİDANS DIŞINDAN VASİYET VE GAYRİMENKUL BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇI SAYISI

248

273

TOPLAM

366

397

82 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

“Bazı harcamalar olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz” sloganıyla farkındalık yaratmak hedeflendi. 6 Nisan’da kurumsal web sitesi www.darussafaka.org üzerinden düzenli bağış alınmaya başlandı. Bağışçıların bilgi güvenliği ön planda tutularak, 3D secure sistemine uyumlu hazırlanan web sitesi üzerinden bağışçılarımız kredi kartıyla düzenli bağışçı olmaya başladı. Yine web sitesi üzerinden özellikle yurt dışında yaşayan bağışçılarımızın PAYPAL kullanarak da düzenli bağış talimatı vermelerine olanak tanındı. 2015 yılında ATOS firmasından alınan destekle mevcut bağışçılarımızın ve mezunlarımızın iletişim bilgilerini güncellemek için çağrı merkezi çalışması yapıldı. VASİYET VE REZİDANS BAĞIŞLARI 2015 yılında 13’ü rezidans bağışçısı olmak üzere toplam 52 hayırsever Darüşşafaka’ya vasiyet ve gayrimenkul bağışında bulundu. Böylelikle yıllık hedef %104 olarak gerçekleşti. Cemiyetimize vasiyet ve gayrimenkul bağışı yapan hayırseverlerin sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 397’ye yükseldi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Öğrencilerimizle

Mehmet Zorlu Vakfı adına Temel Taş Sertifikasını İbrahim İnceçam aldı

ÖNDE GELEN KURUMSAL DESTEKÇİLERİMİZ 2015 yılında kurumsal bağışçıların toplam bağışı, 2014 yılına göre %27’lik artışla 22.797.000 TL’ye ulaştı. Kurumsal bağışçı sayısı ise 59 yeni destekçiyle 390 oldu. Kurumsal bağışçılarımız arasından ürün ve hizmetleri ile ayni bağış yaparak bize destek verenler de oldu. 153 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka,”eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna destek veren kurumsal paydaşlarına teşekkür eder: • Türkiye İş Bankası, Darüşşafaka Cemiyeti iş birliğiyle hayata geçirdiği “81 İlden 81 Öğrenci” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklediği öğrenci sayısını 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 513’e yükseltti. Bu iş birliğinin başlangıcından itibaren her yıl Darüşşafaka Sınavı’nı kazanan 81 öğrencinin, başta eğitim olmak üzere giyim, gıda, barınma, sosyal faaliyetler gibi tüm giderleri Türkiye İş Bankası tarafından karşılanıyor. 2008 yılında hayata geçirilen proje ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirilen en uzun soluklu ve kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Projeyle birlikte Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrencilere sunulan

akademik ve sosyal olanaklar daha da zenginleşti. • Doğuş Otomotiv, 2008’den bu yana Darüşşafaka’ya desteğini sürdürüyor. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Basketbol Sahası, Doğuş Otomotiv sayesinde Darüşşafaka Kampüsü’ne kazandırılmıştı. Bu yıl da yapılan desteklerle spor salonunun aktif bir biçimde hizmet verebilmesine olanak sağlandı. • Doğuş Holding, Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Spor Kulübü ve Doğuş Holding arasında 2013 yılında imzalanan protokol gereğince, Darüşşafaka Cemiyeti’nin eğitim çalışmalarına destek oluyor. Doğuş Holding, Darüşşafaka’yı düzenli destekleyen kurumlar arasında bulunuyor. • TÜYAP, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Darüşşafaka’da okumaya başlayan 24 öğrencimizin 10 yıl boyunca tüm eğitim giderlerini üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk projesinin üçüncü yılını doldurdu. TÜYAP, Cemiyetimize verdiği düzenli destekle “Kurucu Bağışçımız” olma yolunda ilerliyor. • HSBC Bank AŞ, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan üniversite öğrencilerine burs desteğini 2011 yılından beri sürdürüyor. HSBC, 2015

yılında Ocak -Temmuz arasında 110, Ekim-Aralık arasında ise 68 mezunumuza burs verdi. • Fikret Yüksel Foundation, Darüşşafaka Robot Kulübü’nün çalışmalarını 2007 yılından beri destekliyor. Robot Kulübü öğrencilerimizi Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology’nin (FIRST) ABD’de düzenlediği bilim ve teknoloji yarışmalarıyla tanıştıran Vakıf, her yıl yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerimizin ulaşım ve konaklama masraflarını da üstleniyor. Vakıf, bu sene bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de de FRC yarışmasının düzenlenmesini sağladı. • Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, 2010 yılından bu yana Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 54 öğrencimizin eğitimine destek veriyor. Vakıf, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Cemiyetimize sağladığı katkıyla “Temel Taş” bağışçımız oldu. • Assn. of Turkish Women in Britain, (Britanya Türk Kadınları Derneği), kuruluş yıldönümü balosundan elde ettiği geliri Cemiyetimize bağışlayarak, “Ortaokul Veli” bağışçımız oldu.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 83

BAĞIŞ VE KAYNAK GELİŞTİRME

• Bainbridge Holding AŞ, ABD’deki Hoby Liderlik Kampı’na giden iki öğrencimizin masraflarını karşılayarak, “Veli” bağışçılarımız arasındaki yerini aldı. • BASF, Araştırmacı Çocuk Merkezi iş birliğiyle uygulanan Araştırmacı Çocuk Programı kapsamında hayata geçirilen 2014-2015 Bilimsel Araştırma Raporu’nun sponsoru oldu. Bu sene beşincisi hazırlanan rapor, Darüşşafaka’dan 95 ortaokul öğrencisinin 28 farklı konuda yaptığı araştırmaları kapsıyor. Dünyanın lider kimya firması BASF, 2014-2015 Bilimsel Araştırma Raporu’nun sponsoru olarak “Ortaokul Velisi” oldu.

• Kahve Dünyası (Altınkılıçlar Kahve Kakao Ürünleri San. Tic. AŞ), öğrencilerimizin çizimleriyle ürettiği Darüşşafaka fincan ve termoslarının yanında, onların hayallerindeki meslekleri anlattıkları resimleri de çikolata kutularına taşıdı. Kahve Dünyası, mağazalarında satışa sunulan bu ürünlerin gelirinin bir kısmını Darüşşafaka’ya bağışlayarak 2015 yılında da “eğitimde fırsat eşitliği” misyonumuza katkı sundu. • Liteks Plastik İmperteks Teks. San. Ltd. Şti, 2010 yılından bu yana Cemiyetimize verdiği desteği 2015 yılında da devam ettirerek “Mezun” bağışçı oldu.

mühendislik desteği sağlayarak, kulübün 2015 yılı sponsorluğunu da üstlendi. First Robotics Competition yarışması için öğrencilerimize mentorluk yaptı. Siemens, üniversitede öğrenim gören Darüşşafaka mezunlarına staj imkanı da sunuyor. 2015 yılında iki kurum arasında bu konuda bir protokol imzalandı.

• Betek Boya Kimya San. ve AŞ, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda ihtiyaç duyulan boya malzemesini bağışladı.

• Yurt Çimento, 2015 yılında düzenli olarak Darüşşafaka’yı destekleyen kurum, yıl sonunda “Veli” bağışçımız oldu.

• Simit Sarayı Yat. ve Tic. AŞ, 2015 yılında Cemiyetimize verdiği destekle “Veli” bağışçımız oldu.

• C&A Foundation, 2015 yılında yaptığı bağışla “Veli” bağışçımız oldu.

• Mars Lojistik, 2015 yılında yaptığı bağışla bir öğrencimizin 5 yıllık eğitim giderini sahiplenerek “Ortaokul Veli” bağışçımız oldu.

• Tekfen Holding, yabancı dil sınıfının yenilenmesini sağlayarak, Darüşşafakalı öğrencilerin yabancı dil becerilerinin gelişmesine destek oldu.

• MasterCard Türkiye, 2013 yılında Özlem İmece anısına oluşturulan bağış fonuyla başlayan iş birliğini 2015 yılında da sürdürdü. Özlem İmece anısına başlatılan bu bağış çalışmasıyla MasterCard Türkiye 2015 yılında “Mezun” bağışçı kategorisine ulaştı.

• Teknosa, 2009 yılından bu yana mağazalarında Darüşşafakalı öğrencilerin çizimlerini taşıyan hediyelik ambalaj kağıtlarının satışından elde ettiği geliri, Darüşşafaka’ya bağışlıyor. Teknosa yine son 4 yıldır, müşterileri tarafından doldurulan her anket için Cemiyetimize bağış yapıyor.

• Ekol Lojistik AŞ, Kitapcan projesindeki sınıf veliliği ile Darüşşafaka’ya destek vermeye başladı. Ayrıca 110 adet keman bağışında bulundu. Her bir öğrencimizin bir enstrüman çalmayı öğrendiği okulumuzda müzik bölümüne yapılan bu bağış sayesinde öğrencilerimizin sanatsal gelişimi Ekol Lojistik tarafından desteklenmiş oldu. • Hard Rock Cafe İstanbul, bu sene de 20 Eylül’de gerçekleştirdiği 2. pinİstanbul etkinliğinden elde edilen geliri Cemiyetimize bağışladı. • İstikbal Mobilya San. Tic. AŞ, Boydak Holding şirketleri Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na 2010 yılından beri desteğini sürdürüyor. Boydak Holding bu seneki bağışını İstikbal Mobilya üzerinden gerçekleştirerek Cemiyetimize destek oldu.

84 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

• Orka Tekstil, Babalar Günü kapsamında 1-15 Haziran tarihleri arasında Damat&Tween mağazalarında yapılan alışverişlerden elde edilen gelirin bir kısmıyla Darüşşafaka’ya destek verdi. Orka Tekstil bu desteğini düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor. • Siemens San. ve Tic. AŞ, “Geleceğin Profesyonelleri” Burs ve Eğitime Destek Projesi kapsamında 5 mezunumuza burs ve staj imkânı sağladı. Robot Kulübü’ne

• Turkcell-Superonline, Darüşşafaka kampüsünün fiber internet altyapısının sponsorluğuna bu yıl da devam etti. • T.Garanti Bankası AŞ, 2015 yılında da yaptığı bağışla 5 öğrencimizi mezun ederek “Temel Taş” bağışçımız oldu. • Yapı Kredi çalışanları, 2009’dan bu yana her ay maaşlarından belirli bir miktarı Darüşşafaka’ya bağışlıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis.

bağlayan ilk ve en büyük küresel kitle fonlama (crowdfunding) kurumudur. Dünyanın her yerinden destekçilerimiz Global Giving kanalından Darüşşafaka’ya destek verebilirler. AYNİ BAĞIŞ 2015 yılında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 44 kurumdan 1.261.309 TL tutarında ayni bağış, Cemiyetimize ulaştı. Öncelikli olarak kıyafet, kitap, kırtasiye, mobilya ve temizlik malzemesi gibi ürünler Cemiyetimize bağışlandı.

DİĞER KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, kitaplarının telif hakkını ve mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın telif bedellerini bağışlamaya devam ediyor.

YURT DIŞI BAĞIŞ KANALLARIMIZ • Turkish Philanthropy Funds (TPF) Merkezi New York, ABD’de bulunan 501(c)(3) statüsündeki Turkish Philanthropy Funds (TPF) ile başlattığımız iş birliği 2015 yılında da devam etti. ABD’de yaşayan destekçilerimiz bağışlarını Amerikan hükümetinin sağladığı vergi muafiyetinden yararlanarak yapabiliyorlar. TPF, vasiyet ve gayrimenkul bağışıyla ilgilenen hayırseverlere de destek veriyor.

• 37. İstanbul Maratonu Darüşşafaka Cemiyeti 2015 yılında daha önce denemediği bir kaynak geliştirme yöntemi deneyip 37. İstanbul Maratonu’na katılan gönüllüleri aracılığıyla bağış topladı. “Eğitim olmazsa olmaz” diyerek yürüyen Darüşşafaka gönüllülerinin sayısı 177, koşan Darüşşafaka gönüllülerinin sayısı ise 79’du. Bu kampanya, Cemiyetimize 603 yeni bağışçıyla tanışma fırsatı sunarken, bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan 5 öğrencinin 1 yıllık tüm giderlerinin toplamı olan 152.000 TL bağış sağladı. Darüşşafaka, bundan sonra her yıl giderek daha kalabalık bir gönüllü ekibiyle maratona katılmayı ve daha fazla bağış toplamayı hedefliyor.

• Turkish Educational Foundation (TEF) Merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan, 501(c)(3) statüsünde ve kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Turkish Educational Foundation (TEF) ile başlattığımız iş birliği çerçevesinde, ABD’de yaşayan destekçilerimiz artık TEF üzerinden bağış yaparak Amerikan hükümetinin sağladığı vergi avantajlarından yararlanabiliyor. • Global Giving Merkezi Washington DC, ABD’de bulunan Global Giving, dünyada hemen hemen her ülkede bağışçılar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşları birbirine

• Kitapcan Velilerini Arıyor Darüşşafaka 1970 mezunu, bankacı Bülent Şenver’in kurduğu Herkese Kitap Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, her Darüşşafaka öğrencisinin Kitapcan kartına kavuşturulması amaçlanıyor. Öğrencilerin kitapçıya gitme, kendi kitabını seçme ve kendi kitaplığını kurma alışkanlığı edinmelerini hedefleyen kampanya kapsamında her bir sınıfımızı farklı “Kitapcan

Velileri” sahipleniyor. 2015 yılında aramıza katılan Kitapcan Velilerimize teşekkür ederiz: • TAV Havalimanları Holding - 5-A Sınıfı • Erbel Mümessillik İhr. ve İth- 5-B Sınıfı • Terteks Teks. İth. İhr. ve Paz. A.Ş 5-C Sınıfı • Gürsel Turizm - 5-D Sınıfı • Cevdet İnce Eğitim Vakfı - 5-E Sınıfı • Assan Alüminyum - 7-C Sınıfı • DŞ’82 Dönemi-7-D Sınıfı • DŞ’69 Dönemi-7-E Sınıfı • Amerika’da yaşayan Darüşşafakalılar- 7-F Sınıfı • DŞ’1980 Dönemi – 7-G Sınıfı • Darüşşafakalılar Derneği - 7-H Sınıfı • Ernamaş Mak. Tic ve San. A.Ş - 8-A Sınıfı • Fokus Film - 8-B Sınıfı • Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 8-C Sınıfı • Flogaz Kimyevi Madde Mak. San. Tic. A.Ş - 8-D Sınıfı • Nurol İnş. ve Tic. A.Ş - 8-E Sınıfı • DŞ’1963-65 Dönemi - Hazırlık A Sınıfı • DŞ’1964 Dönemi - Hazırlık B Sınıfı • Torunlar GYO - 9-A Sınıfı • Nişantaşı Üniversitesi - 9-B Sınıfı “Kitapcan Velilerini Arıyor” kampanyasına destek olan diğer iki kurumumuz: Coim Turkey Poliüreten ve Kimya ile Silversands Limited Unit’e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. • Darüşşafaka Özel Gün Ürünleri Her yıl düğün, nikah, nişan, doğum, yıl dönümü, terfi, bayram, yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi günlerde ve ayrıca vefatlarda bireysel ve kurumsal bağışçılarımız Darüşşafaka ürünlerini tercih ederek Darüşşafaka Eğitim Kurumları için yeni kaynaklar yaratmamıza destek oluyor.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 85

DARÜŞŞAFAKA VELİLERİNİ ARIYOR Katkılarıyla öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna ortak olan hayırsever kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunma fırsatı veren bu program, bağışçılarımızın 2015 sonuna kadarki bağışlarının birikimli toplamını dikkate alıyor. Program hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

BUGÜNE KADAR YAPTIKLARI BAĞIŞLARIN TOPLAMIYLA “İLK KEZ” 2015 YILINDA

• 1.000.000 TL’ye ulaşan “Kurucu” • 500.000 TL’ye ulaşan “Temel Taş” • 200.000 TL’ye ulaşan “Çifte Diplomalı” • 100.000 TL’ye ulaşan “Mezun” • 50.000 TL’ye ulaşan “Ortaokul Veli” ve • 10.000 TL’ye ulaşan “Veli” Bağışçılarımızın isimleri aşağıdadır. Bağışçılarımıza devam eden destekleri için minnetlerimizi sunarız.

2015 YILI “KURUCU” BAĞIŞÇILARIMIZ

2015 YILI “ORTAOKUL VELİ” BAĞIŞÇILARIMIZ**

MALİKE BAYÜLKEN

FATMA BEDİA AKARSU NECMİYE ALTUĞ - NURETTİN MAHİR ALTUĞ * VECDET ZELİHA ANDER * FİKRET ARIKAN * FATMA SABAHAT AYTUĞ

EMİNE SADA DUMLU* STRÖER KENTVİZYON DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş 2015 YILI “TEMEL TAŞ” BAĞIŞÇILARIMIZ ÖZCAN COFCOF MEHMET ZORLU EĞİTİM SAĞ. KÜL. YARD. VAKFI T. GARANTİ BANKASI A.Ş 2015 YILI “ÇİFTE DİPLOMALI” BAĞIŞÇILARIMIZ MÜBECCEL ÇADIRCIOĞLU EMİNE ZEYCAN DİNÇBAŞ * MEHMET EKİNCİ ASENA VE NICK MCKEOWN MEHMET REFAH NALBANTOĞLU ENGİN ÖZDENİZ SIEMENS SAN VE TİC A.Ş TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş 2015 YILI “MEZUN” BAĞIŞÇILARIMIZ HATAY ARKAYIN NURULLAH BALDÖKTÜ NAZIM BÖLÜK ÖMER ÖZBEKLİ ŞERİF PORA FATMA AYHAN TANEL * LEMAN VE NERİMAN YURTSEVEN DOĞUŞ MÜŞTERİ SİSTEMLERİ AŞ. FORMARAM BUTİK GENEKS MÜM.VE TİC.LTD.ŞTİ. LİTEKS PLASTİK İMPERTEKS TEKSTİL TURKCELL SUPERONLINE 2015 YILI “ORTAOKUL VELİ” BAĞIŞÇILARIMIZ** SEVİNÇ ACUN SAFİYE NÜKHET VE AHMET AÇIKGÖZ* ESİN ŞAHİN-AYSEL ALPER

MEBRURE BAĞIŞGİL CEMAİL BAYKUŞ MEHMET BERBEROĞLU MEHMET BEYAZOVA AYŞE SELMA CEYLAN * NAFİA BİLGE ÇANDARLIOĞLU NERMİN ÇİTAK * UĞUR DEMİR SEHAVET TOMRİZ DEMİRTAŞ * AYNUR DOĞAN ADNAN DOVAN TALİP DURANYILDIZ NERİMAN - ALİ DURBİN HİKMET ENKÜR MELAHAT HATİCE ERDİNÇ * H. HÜSNÜ EREL MELEK GENÇOĞLU YAKUP ERSİN GENÇTÜRK İZZET GÖNÜL ESRA OFLAZ GÜVENKAYA SAİM KALE EMİNE GÜLTEN KARSAN SEVGİ KAYACAN * ESMEHAN SUAT KESKİN İLHAN DÜRRİN KOCABIYIK ALİ KUŞİ M.CAVİT KUTAY GÜZİN VE MEHMET MERGEN ÇİĞDEM MUTAFOĞLU SACİT O. OMAY

* Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardır. Aziz hatıralarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. ** Geçtiğimiz yıllarda Ortaokul Veli Bağışçısı kategorisi bulunmadığı için bu kategoride yıllara bakılmaksızın tüm Ortaokul Veli Bağışçılarımızın isimleri yer almaktadır. Not: Listeler soyada ve kurum ismine göre alfabetik sıradadır.

86 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

BİRGÜL KÜPELİ

MALİKE BAYÜLKEN

NEJDET BAYSAN

MERGUBE GÜLÇİN OSKAY *

EKOL LOJİSTİK

M. TAYFUN ÖKTEM

FİNANSBANK A.Ş

DAVUT ÖKÜTÇÜ

FUJİTSU TECHNOLOGY SOLUTİONS BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

ASUMAN VE HİLMİ ÖNCÜL

KASPERSKY LAB TÜRKİYE

YAVUZ AKIN ÖNGÖR

KİMEKS

AYTEN ÖZAKMAN *

LOGOS MARINE LTD.

NİMET ÖZYENER

MARS LOJİSTİK GRUP AŞ.

NEZİHE PEKİN *

MANAGEMENT CENTRE TÜRKİYE

KADRİ RAMAZANOĞLU *

TÜRK HENKEL

ALİ SAATÇİ

TÜRKİYE FİKİR VE KÜLTÜR DERNEĞİ

NAZMİYE SEVDA SABANCI

BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ŞÜKRİYE SALTIK

VELİ BAĞIŞÇILARIMIZ

MEHMET SARIOĞLU

UĞUR ÖMER ACAR

MUSTAFA FERİDUN SAYGICI *

A. SİBEL ACARBAY

MİNE SEÇKİNÖZ

EMRE ADAY

HASAN BASRİ SEMERCİ

CEM AKÇAKOYUNLU

TANER SOYAK

ERMAN AKER

HASAN -HALUK SOYDAN

RABİA AKKAYA

ŞEVKİ ENGİN TAYFUN

AHMET AKSOY

ALİ TEZEL

TUNCAY HASAN AKTEKİN

SÜHEYLA TIETZE

İNCİ KALKAVAN AKYOL

ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ

LEYLA ALATON

NECLAN TALAT ULUSEL *

AYŞE SİBEL ALPSAL

M. TURGUT UYSAL *

BEYHAN YÜKSEL ANİŞOĞLU

LEYLA RENEE VOSKAY *

MUSTAFA REŞTAN SİPAHİ ARAS

YAHYA YAKAR

SERDAR TOLGA ARAS

ZEHRA HÜMEYRA YERGÖÇ

SELÇUK ARIN

HALİDE MİHRİMAH YILMAZ

NECATİ ARMAN

AYTEN YURTTAŞI

OLGAÇ ARTAM

BENGÜL ZORLUTUNA

ORHAN ASLAN

ASLAN SAĞLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

ŞAKİR BALIK

ASSAN ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.

HABİBE YÜKSEL BARUT

BOEING INTERNATIONAL CORPORATION

İLKER BAŞAYDIN

BOYTEKS TEKSTİL

TAYFUN BAYAZIT

DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ

FATMA BAYINDIR

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 87

FAZ4 DANIŞMANLIK

EROL BİLECİK

VELİ BAĞIŞÇILARIMIZ ŞENER BAYYURT

HÜSNİYE GÜLSÜN GÜRSEL

İNCİ BEKMEN

FİKRİYE HADİMİOĞLU

SAİBE BEYAZ

MUSTAFA İLHAN

MANSUR BİLGEÇ

İ. CAN İPLİK

ENDER BUDAK

ADİL İŞERİ

HADİYE ÇAKIR

SABRİ CEMİL İŞLER

ABİDİN ÇARPA

EŞPER HAKAN KABALAK

İHSAN ÇEVİK

MEHMET KEMAL KARABATAK

HÜSEYİN ALİ ÇOLAKOĞLU

METİN KARABUDAK

SIDIKA DEMİRDAMAR

SEZER KARAGÜLMEZ

FATMA DEMİRKUL

KUTAY KARTALLIOĞLU

NEZİHE DERLER

AYŞE KAZANCI

ALİ HİKMET DİNÇER

MEHMET KAZANCI

SEVİNÇ DİRİKER

MEHMET KEMİK

TÜLAY EKENER

MURAT KILIÇ

EMİNE EKER

DİLEK KIRAL

FEHİMAN ELVANOĞLU

SERMİN KIRELLİ

İNCİ ERCAN

ÜLKER KOCAMANOĞLU

AYŞE ERDEMİR

KAMİL NUSRET KOYUNPINAR

GÜRSEL ERDEN

REBİŞ KÖK

LEYAL ERKURTOĞLU

ASLIHAN KÖSEOĞLU

AHMET DENİZ EROL

SERHAT KULAR

SENA ECE EROL

HÜSEYİN KÜLAHÇIOĞLU

OKAY EROSKAY

BİRGÜL KÜPELİ

EMİNE RANA ERTEN

FUAT MAHİROĞLU

FATMA NEJLA ERTEN

MURAT MERCAN

İBRAHİM ESİNLER

GÜLŞAH MURAT

AYLA GENÇER

LEYLA NİŞLİ

MERT GÖKTÜRK

ŞAZİMENT EMEL OKAN

NECLA GÖNÜL

EMİNE EYMEN ÖZBANK

LEYLA GÜLER GÖZGÜ

MUSTAFA ÖZEDREMİT

HALİSE GÜL

EMRAH ÖZENSOY

HASAN GÜLTEKİN

HASAN HALDUN ÖZGÜMÜŞ

SARA ŞEBNEM KILIÇ GÜLTEKİN

YASEMİN NEVAL - TİMUR ÖZKAN

88 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

MELEK GENÇOĞLU

SAİM KALE

HİKMET GÜNAY

VELİ BAĞIŞÇILARIMIZ VELİ BAĞIŞÇILARIMIZ FATMA SENNUR ÖZTAP

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

ERCAN PAKSOYLU

BİRİM METAL SAN. VE TİC. LTD.

LEYLA ROSENBERGER

C&A FOUNDATION

SELÇUK SARAÇ

CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI

MAHMUT SAVAŞ

DANYTUR

KEMAL SEFEROĞLU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG AŞ.

YİĞİTCAN SİRKECİ

DOĞTAŞ

CİHAN BARIŞ SOYDAN

ERBEL MÜMESSİLLİK İHR.VE İTH.

MEHMET SUNER

ERNAMAŞ MAK.TİC.VE SAN.A.Ş.

SARPER SÜZEK

EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK

ŞEVKİ ŞEKERCİ

FAZ4 DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ.

MUSTAFA TAŞKIN

FLOGAZ KİMYEVİ MADDE MAK.SAN.TİC.AŞ.

KADİR TELLİOĞLU

FOKUS FİLM PROD.YAPIM VE DAĞITIM HİZ.AŞ.

UĞUR TOPAL

GLASSHOUSE BİLGİ SİSTEMLERİ AŞ.

İBRAHİM TOPRAK

GN ENGINEERING AND CONSULTANCY

ŞULE TÖMEK

GÜNSU TURİSTİK TES.İŞL.SAN.VE TİC.AŞ.

SALİME TUCE

GÜRSEL TURİZM

ALPER TÜRKEN

HITACHI EUROPE LIMITED LOWER COOKHAM RD

MUSTAFA UÇMAN

HİLTON İSTANBUL BOMONTİ HOTEL&CONF.CENTER

CEM UNARAN

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş.

FERİDE ÜNSAL

KYOS TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRON

CEMAL ÜRKMEZ

MARMARA PARK GAYRİMENKUL İNŞ. VE GELİŞTİRME A.Ş.

GÜLER VE MUSTAFA FETHİ ÜZÜMOĞLU

MASTERCARD TÜRKİYE

VİLDAN YALÇIN *

MİGROS TİCARET A.Ş

EMİNE SEMRA YAŞAR

MODALT TEKSTİL LTD ŞTİ

FERRUH YİĞİT

NETSEL GRAFİK

FİGEN YÖNEL

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

HALİME LEMAN YURTSEVEN

NUROL İNŞ.VE TİC.AŞ.

LATİFE NERİMAN YURTSEVEN

OLAN DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

AKTUNA GIDA LTD. ŞTİ.

PAKSAN PLASTİK

ALTIPARMAK KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ.

ROTARY 2420 BÖLGE FEDERASYONU

ARUP MÜHENDİSLİK VE MÜŞ.LTD.ŞTİ.

SILVERLINE EV GEREÇLERİ A.Ş.

ASSN OF TURKISH WOMEN IN BRITAIN

SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİC.AŞ.

BAİNBRIDGE HOLDİNG AŞ.

TEKFEN HOLDİNG AŞ.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 89

VELİ BAĞIŞÇILARIMIZ TERTEKS TEKSTİL İTH. İHR. VE PAZ. A.Ş. TET INTERNATIONAL DIŞ TİC. TORUNLAR GYO YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ. YP İNŞAAT A.Ş YURT ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş 704 DARÜŞŞAFAKA VELİSİ’NİN KATEGORİK DAĞILIMI (2007-2015) 26 KURUCU BAĞIŞÇI 9 TEMEL TAŞ BAĞIŞÇI 39 ÇİFTE DİPLOMALI BAĞIŞÇI 60 MEZUN BAĞIŞÇI 76 ORTAOKUL VELİ BAĞIŞÇI 494 VELİ BAĞIŞÇISI

Programın başladığı 2007 yılından bu yana “Velilerimiz” arasına katılan toplam 704 bağışçımızın

4%

1%

6%

70%

8% 11%

151’i Rezidans Bağışçılarımızdan

30’u Vasiyet Bağışçılarımızdan 62’si Rezidans Bağışçısı olan Vasiyet Bağışçılarımızdan 165’i Kurumlardan 85’i Darüşşafakalılardan oluşuyor.

AYŞE ERDEMİR

90 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DARÜŞŞAFAKA TAKIM YILDIZLARI Öğrencilerimizin hayallerine giden yolu aydınlatan bağışçılarımız için 2015’te “Darüşşafaka Takım Yıldızları” adlı yeni bir program başlattık. Program kapsamında bir önceki yıl yaptıkları bağışların toplam tutarına göre bağışçılarımıza “Gümüş Yıldız” veya “Altın Yıldız” sertifikası takdim ediyoruz. 2014 yılı boyunca 1.000 TL - 9.999 TL ile 10.000 TL - 99.999 TL arasında bağış yaparak, programa dahil olan bağışçılarımızın sertifikaları 2015 yılında gönderildi. AYŞE ERDEMİR’İN DARÜŞŞAFAKA VELİSİ OLMA ÖYKÜSÜ... Darüşşafaka Yakacık Rezidans’ın kıymetli üyesi Nesrin Yılmaz’ın yeğeni Mert Erdemir, kızı Ayşe Erdemir adına yapmış olduğu bağışla, Darüşşafakalı bir öğrencinin 3 yıllık eğitim giderlerini bağışlayarak “Veli Bağışçısı” oldu. Koç Lisesi’nde okuyan ve başarısından dolayı burs alan Ayşe Erdemir, okul hayatına burslu olarak devam edeceği için okuluna ödeyecekleri tutarı Darüşşafaka’ya bağışlama isteğini ailesine söyledi. Ailesi de kızlarının bu isteğini yerine getirdi. Böylelikle Ayşe Erdemir, Darüşşafaka’da okuyan, annesi veya babası hayatta olmayan ve maddi durumu yetersiz bir öğrencinin kolej seviyesinde kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırlanmasına katkıda bulundu.

DARÜŞŞAFAKA REZIDANSLARI

İKİNCİ BAHARLARINI DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI’NDA GEÇİREN 481 BAĞIŞÇIMIZ, AYNI ZAMANDA DARÜŞŞAFAKA’DA OKUYAN 973 ÖĞRENCİMİZİN NİTELİKLİ VE ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİMLE GELECEĞE HAZIRLANMASI İÇİN KAYNAK YARATIYOR.

92 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Türkiye’de ileri yaş grubundaki kişilerin yaşam ve bakımında örnek bir yapı teşkil eden Darüşşafaka Rezidansları ve Maltepe Özel Bakım Ünitesi, 2015 yılında toplam 481 bağışçıya ev sahipliği yaptı. Bağışçılara beş ayrı merkezde toplam 412 personel (tedarikçi firma çalışanları da dahil) hizmet verdi. 2015 yılında 4’ü Maltepe Özel Bakım Ünitesi’ne olmak üzere Darüşşafaka Rezidansları’na toplam 40 yeni bağışçı katılırken, 13 rezidans bağışçısı da Cemiyet’e vasiyet bağışında bulundu. Böylelikle Cemiyet’e vasiyet bağışında bulunan rezidans bağışçılarının sayısı 124’e ulaştı. Bireysel bağışlarıyla da Cemiyet’i destekleyen 239 rezidans bağışçısı 2015’te toplam 7.188.000 TL (Ayni ve şartlı bağışlar dahildir) bağış yaptı. 1997’de açılan ilk Darüşşafaka rezidansı olarak 18’inci hizmet yılını geride bırakan Yakacık Rezidans, 2015’te %95 doluluk oranıyla hizmet verdi. 82 yaş ortalamasıyla Yakacık Rezidans, Maltepe Rezidans’la birlikte en yüksek yaş ortalamasına sahip rezidansı olma özelliğini taşıyor. Yaşamını Yakacık Rezidans’ta sürdüren 16 bağışçı 90 yaş ve üstü grubunda yer alıyor. 2016 yılında 100 yaşını dolduracak bir bağışçı da bulunuyor. %97 doluluk oranıyla hizmet veren Maltepe Rezidans’ın üyelerinin yaş ortalaması da 82… Maltepe Rezidans’ta 15 üye 90-102 yaşları arasında. Yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veren Şenesenevler Rezidans’ın yaş ortalaması ise 80... En büyük rezidans olarak 2007’de kapılarını açan Urla Rezidans’ta 171 oda/süitin 137’si dolu durumda, yani %79 doluluk oranıyla hizmet veriliyor.

Toplam 168 bağışçısı bulunan Urla Rezidans, bağışçı sayısı en yüksek rezidans konumunda bulunuyor. Urla Rezidans’ın yaş ortalaması ise 79. SAĞLIK Uzman hekim, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire ve yaşlı bakım asistanlarından oluşan sağlık kadrosuyla 7/24 sağlık hizmeti sunan rezidanslar, aynı zamanda ihtiyaç duydukları her an üyelerine Maltepe ve Urla Yaşam Özel Bakım Üniteleri’nde ve ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşlarında tedavi olanağı tanıdı. Tedavilerinin rezidanslarda yapılamadığı durumlarda üyeler, anlaşmalı hastanelere sevk edildi ve tedavi ettirildi. Rezidans üyeleri ayrıca, Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist nezaretinde ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel fizik tedavi çalışmaları ve düzenli olarak grup egzersizleri yaptı. Urla Rezidans’ta fizik tedaviye ihtiyaç duyan bağışçıların tedavileri, Rezidans’ın fizik tedavi ünitesinde yapıldı. Tüm rezidans bağışçıları (evlerinde yaşayanlar da dahil) düzenli olarak psiko-sosyal, mental, tıbbi ve fizyolojik alanlarda; ev ziyaretleri, bireysel-grup görüşmeleri ve yapılan testlerle takip edildi. 2015 yılında 1.520 adet mesleki çalışma yapıldı ve bu çalışmalarla rezidans bağışçılarıyla bağlar daha da güçlendirildi. SOSYAL YAŞAM Darüşşafaka Rezidansları’nda bağışçıların günlerini sağlıklı, verimli ve eğlenceli geçirmeleri için her türlü

BIREYSEL BAĞIŞLARIYLA DA CEMIYET’I DESTEKLEYEN 239 REZIDANS BAĞIŞÇISI 2015’TE TOPLAM 7.188.000 TL BAĞIŞ YAPTI.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 93

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARINDA 2015 YILI KURUM ADI

ÜYE TOPLAM

HAREKET TÜRÜ

SAĞLIK HİZMETİ MUAYENE

SEVK SAYISI

CERRAHİ OPERASYON SAYISI

ETKİNLİK ADET

PERSONEL DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

TEDARİKÇİ FİRMA

YAKACIK REZİDANS

95

1.459

761

7

807

48

34

MALTEPE REZİDANS

116

6.972

1.674

40

575

58

44

71

1.086

514

13

513

37

26

168

4.535

1.394

34

416

70

36

31

1.243

183

7

22

51

8

481

15.295

4.526

101

2.333

264

148

ŞENESENEVLER REZİDANS URLA REZİDANS MALTEPE ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ

TOPLAM

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI’NDA 2015 YILINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARI VE PSİKOLOGLAR TARAFINDAN TOPLAM 2.333 ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI 2015 YILI KAPASİTESİ HAREKET KURUMTÜRÜ ADI

TOPLAM ODA

DOLU ODA

BOŞ ODA

79

75

4

117

114

3

62

62

0

171

137

34

39

31

8

468

419

49

YAKACIK REZİDANS MALTEPE R. + ARA BAKIM ŞENESENEVLER REZİDANS URLA REZİDANS MALTEPE ÖZEL BAKIM TOPLAM

94 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

ayrıntı dikkatlice planlanıyor. Rezidanslar, bağışçıların boş vakitlerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için bahçe, teras gibi alanlardan, oyun ve hobi salonlarına, kütüphane, tiyatro ve sinema salonlarından, jimnastik ve spor salonlarına kadar pek çok aktivite alanını barındırıyor. Bağışçıların sosyal hayatlarını zenginleştirmek amacıyla 2015 yılında sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından toplam 2.333 etkinlik gerçekleştirildi. Rezidans içinde dans, tiyatro ve müzik gruplarının katılımıyla özel etkinlikler organize edildi. Bağışçıların fiziksel dinçliğini korumak amacıyla düzenli yürüyüşler gerçekleş-

tirildi. Film gösterimleri, bilgisayar dersleri, yaratıcı sanatlar terapisi, mutfak etkinlikleri, seminer ve toplantılar düzenlendi. Rezidans dışı sosyal etkinlikler de yıl boyu yoğun bir şekilde devam etti. Bu bağlamda bağışçılarımız konser, sinema, tiyatro, opera, dans, bale, müze, sergi gibi sanatsal etkinliklere katıldı; kafe, restoran, alışveriş merkezi gibi mekânlara gitti. Şehir dışına grup gezileri yaptı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Rezidanslar için ortaklaşa etkinlikler ve ziyaretler düzenlendi. Rezidans bağışçılarının Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yapılan tören ve etkinliklere katılımı ve öğrencilerle buluşması sağlandı. Darüşşafakalı öğrenciler ve Cemiyet yöneticileri, rezidansları ziyaret etti. Rezidansların hobi salonlarında profesyonel eğitmenler eşliğinde takı tasarımı, yağlıboya resim, ahşap boyama, el örgüsü, dikiş, nakış, pul, boncuk işleme, dantel, bijuteri, süs eşyaları, ebru, rölyef gibi çalışmalar yapıldı. Ortaya çıkan ürünler, açılan sergilerle diğer üyeler ve konuklarla paylaşıldı. Dini ve milli bayramların, Yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü, 8 Mart Kadınlar Günü gibi günlerin özenle kutlandığı rezidanslarda bağışçıların doğum günleri de unutulmadı. Cemiyet

tarafından da yıl boyunca tüm üyelere doğum günlerinde tebrik kartı ve çiçek gönderildi. Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları yetkilileri ile öğrencileri, özel günlerde bağışçıları ziyaret ederek saygılarını sundu ve kendi hazırladıkları armağanları takdim etti. Rezidans dışında kalan bağışçılar, bayramlarda ziyaret edildi.

ORTAK ETKİNLİKLER

2015’te dördüncüsü düzenlenen Darüşşafaka Pikniği, rezidans bağışçılarından büyük ilgi gördü. Şahenk Inisiyatifi çatısı altında faaliyet gösteren Yaşa Devam tarafından organize edilen pikniğe Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler Rezidans bağışçıları ile personeli ve Darüşşafaka Ortaokulu 1. sınıf öğrencileri katıldı. 11 Haziran’da Beykoz Komşuköy’de düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve bağışçılar bir araya geldi, doğayla iç içe güzel bir gün geçirdi ve yaza birlikte “merhaba” dedi.

ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER MALTEPE REZİDANS 2015’te Maltepe Rezidans bağışçılarının en fazla ilgi gösterdikleri etkinlikler, barbekü partisi, müzikli eğlence gecesi, açık hava sinema gösterimleri, 29 Ekim

Cumhuriyet Yemeği ve 14 Şubat Sevgililer Günü oldu. Topluma Hizmet Projeleri kapsamında Robert Kolej öğrencileri, Maltepe Rezidans bağışçılarına teknoloji okur yazarlığı eğitimi verdi. Bu eğitim daha önce Darüşşafakalı öğrenciler tarafından da verilmişti. Yaklaşık 2 ay içinde 10 bağışçı bilgisayar, tablet ve cep telefonu eğitimi aldı. 2015 yılı içinde tamamlanan Maltepe Ara Bakım Ünitesi, 21 bağışçıya hizmet veriyor. Ünitede bağışçıların el – göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, algı çalışmaları yapıldı. Ünitede kalan bağışçılar, yaz aylarında deniz kenarında yürüyüşe ve restoranlara götürüldü. Ramazan ayında, bağışçılar için rezidans bahçesinde Osmanlı macunu, pamuk şekeri, Hacivat Karagöz, ortaoyunu ve fasılın yer aldığı Ramazan eğlencesi düzenlendi. Iki haftada bir rezidans bağışçıları, hobi mutfağında diledikleri yemekleri hazırlamaya devam etti. Aşure gününde üç bağışçı, 140 porsiyonluk aşure hazırlayıp, elleriyle dağıttı. Yılbaşı haftasında tüm rezidans, bağışçılarla birlikte süslendi ve bağışçıların katılımıyla düzenlenen yemek ve eğlenceyle yeni yıl karşılandı. YAKACIK REZİDANS Yakacık ve Şenesenevler Rezidans

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 95

DARÜŞŞAFAKA REZIDANSLARI

bağışçılarının el emeği göz nuru eserlerinin Darüşşafaka yararına satışa sunulduğu “El Sanatları Sergisi”nin üçüncüsü, 6 Mayıs’ta Yakacık Rezidans’ta düzenlendi. Gelenekselleşen sergi, bu yıl da rağbet gördü ve toplanan gelir, Darüşşafaka’ya aktarıldı. Istanbul’daki rezidans bağışçılarının buluştuğu, deneyim paylaşımı yaptığı ve verimli saatler geçirdiği bir etkinlik oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri, 2015’te katılımın en yüksek olduğu etkinliklerdi. Yakacık Rezidans’ta yıl boyu ilgi gören etkinlikler; El Sanatları Sergisi, Sıra Gecesi ve Gaziantep Mutfağı Gecesi, Köy Kahvaltısı, Tuzla Marina AVM etkinliği, Sapanca, Silivri, Kumburgaz ve Şile gezileriydi. 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla bağışçıların doğum günü kutlamaları bireysel olarak gerçekleştirildi. 2015 yılında hobi faaliyetlerine yenileri eklendi. Mum, kokulu taş ve sabun yapımı, ebru çalışması gibi etkinliklerin üyeler tarafından ilgiyle karşılandığı ve katılımın yüksek olduğu görüldü. Bunun dışında bağışçıların talepleri doğrultusunda her hafta koro çalışması gerçekleştirildi. Rezidansın üzerinde bulundu-

96 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

ğu arsayı bağışlayan Zeynep Oyvar için anı köşesi oluşturuldu. ŞENESENEVLER REZİDANS Şenesenevler Rezidans’a bu yıl yerleşen Nilüfer Akay’ın 100. sakin olması sebebiyle kendisi için bir kutlama töreni düzenlendi. Yılın en geniş katılımlı etkinliği, 42 bağışçıyla 14 Şubat Sevgililer Günü kokteyliydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizin tarihine damgasını vurmuş kadınların yaşam öykülerinin yer aldığı bir sergi düzenlendi. 33 bağışçının katıldığı sergi, en çok katılım sağlanan ikinci etkinlikti. Yıl içinde Fazıl Say konseri, Darüşşafaka yararına düzenlenen ENBE Orkestrası konseri, Kadıköy Belediyesi Koroları’nın düzenlediği konserler, bağışçılar tarafından beğenilen etkinliklerdi. Yaz bahçesindeki “Mangal Partisi” etkinliği, bağışçıların misafirleriyle birlikte katıldığı keyifli bir etkinlik oldu. Avrupa Birliği Grundtvig Ortaklık Projesi kapsamında “Yaşlıların Kendi Bakım Süreçlerinde Desteklenerek Aktifleştirilmesi” projesinin sonuçları, projenin ortağı olan Şenesenevler Rezidans’ın çalışanlarıyla paylaşıldı. 2013 yılında Dilek Sabancı’nın sponsor-

luğunda başlayan Yaratıcı Sanatlar Terapisi’ne (YST) 2015’te de her çarşamba katılım sağlandı. Yine YST ile bağlantılı olarak bağışçıların fiziksel ve bilişsel düzeyinin gelişimine katkı sunması amacıyla body percussion (beden perküsyonu) çalışması yapıldı. Şenesenevler Rezidans bağışçısı Sennur Öztap, 19 Aralık 2014 - 10 Ocak 2015 tarihleri arasında Ortaköy Sanat Galerisi’nde, Darüşşafakalı öğrenciler yararına, “Dalgalar” isimli kişisel resim sergisi açtı. Şenesenevler Rezidans’ın üzerine kurulmuş olduğu arsayı bağışlayan Türkan Paker anısına Rezidans’ın giriş bölümünde “Anma Köşesi” hazırlandı. Bağışçıların büyük ilgi gösterdiği Yılbaşı kutlamasında, bağışçılar ve misafirleri canlı müzik eşliğinde eğlendi. URLA REZİDANS Urla Rezidans bağışçıları ve Darüşşafakalı öğrenciler, Cumhuriyetimizin 92. yılını Urla Rezidans’ta düzenlenen etkinlikte birlikte kutladı. Cumhuriyet Balosu ve 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği bağışçıların geniş katılımına sahne oldu. Urla Rezidans bağışçıları, Darüşşafaka Ortaokulu 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak rengârenk kitap

1 tıbbi sekreter, 1 teknik eleman, 4 güvenlik elemanı, 1 konsültan dahiliye uzmanı, 1 konsültan psikiyatri uzmanı ve yarı zamanlı çalışan 2 sosyal hizmet uzmanıyla hizmet veriyor. Ünitede teknolojinin tüm olanakları kullanılarak hastaların kendilerini evlerindeki kadar rahat ve güvenilir bir ortamda hissetmeleri ve yaşamlarını paylaşmak zorunda kaldıkları hastalıklarıyla çağdaş bir şekilde mücadele edebilmeleri hedefleniyor. Bağışçıların konforu ve sağlığı düşünülerek en son teknolojiyle donatılan Ünite’de; yara açılmasını engelleyen özel üretim ortopedik yataklar ve kendinden pozisyonlu havalı yataklar kullanılıyor. Ayrıca röntgen cihazı, bütün odalarda 24 saat sürekli gözlem imkânı sağlayan kamera ve merkezi monitör sistemi bulunuyor. Gerekli ekipmanlarla donatılan kişiye özel hasta odaları, acil müdahale gerektiğinde preyoğun bakım odası haline dönüşebiliyor. ayraçları hazırladı. Önce Urla Rezidans’ta sergilenen ayraçlar, 11 Haziran’da öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler, Darüşşafaka’yı bağışlarıyla yaşatanların bu anlamlı hediyesiyle mutlu oldu. 2012 yılından bu yana ördüğü berelerle her yılbaşı öncesinde Darüşşafaka öğrencilerini sevindiren Urla Rezidans bağışçısı Işıl Dilek, bu geleneği 2015’te de sürdürdü. Yıl sonunda Darüşşafaka yararına bağışçıların hobi atölyesinde yapmış oldukları el işlerinden kermes düzenlendi. Bir bağışçının önderliğinde Kabuto (kraft kağıdından yapılan Japon şapkası) yapımı etkinliği düzenlendi ve büyük ilgi gördü. Bağışçıların, Izmir Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen klasik müzik konserlerine yaz dönemi hariç yıl boyu her cuma katılımı sağlandı. Izmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20 Haziran’da düzenlenen Mozart Akademi Izmir 1. Polifonik Korolar Festivali’ne katılan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Çocuk Korosu, aynı gün Darüşşafaka Urla Rezidans’ta bir konser verdi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında, terasta müzikli barbekü partisi düzenlendi. Ayrıca yazlık sinema etkinlikleri

yapıldı. Haftanın belirli günlerinde Urla merkez, Urla iskele ve Izmir’e düzenlenen seferler aksamadan devam etti. Bayramlarda bağışçılar için özel geziler düzenlendi. Personel – bağışçı birlikteliğinin sağlanmasına yönelik olarak bayram yemekleri organize edildi. Urla Yaşam’da kalan dinç sakinler ile Urla Rezidans bağışçılarının ortak etkinlikler ve özel gün kutlamaları yoluyla belirli zamanlarda bir araya gelmesi sağlandı. MALTEPE ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ Rezidans bağışçılarının ilerleyen dönemlerinde sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2003 yılında kurulan Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Ünitesi sadece rezidans bağışçılarına değil, kısa süreli olarak vasiyet bağışçılarına da hizmet veriyor. Ünitede Alzheimer, Demans, Parkinson, KOAH, kanser, inme gibi hastalıklar ile ameliyat sonrası geriatrik hastaların sürekli veya dönemsel bakımları titizlikle yapılıyor. 39 oda kapasiteli Ünite; 1 kurum müdürü / başhemşire, 1 başhekim/ kurum hekimi, 2 nöbetçi hekim, 1 sorumlu hemşire, 18 hemşire, 20 sertifikalı bakım asistanı, 1 idari işler sorumlusu,

ÜNİTE, 37 ÜYEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 2015 yılında Maltepe Özel Bakım Ünitesi’nden aylık ortalama 37 üye yararlandı. Ünite’ye yıl boyu çeşitli tedavi ve bakım ihtiyaçları için gelen 50 misafirden 32’si iyileşerek rezidanslarına veya evlerine geri döndü. Ünitede kalanların dini ve milli bayramları, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, yılbaşı, doğum günü gibi özel günleri unutulmadı. Çalışanların da doğum günleri, 14 Mart Tıp Bayramı, 12 Mayıs Hemşireler Günü gibi özel günlerinde hem bağışçıların hem çalışanların katıldığı kutlamalar düzenlendi ve Darüşşafaka’nın büyük bir aile olduğu duygusu yaşandı. Ünitede çalışan kadronun kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik hizmet içi eğitimlere devam edildi. Geriatri Kongresi’ndeki bilimsel oturumların ana konularını içeren seminerler düzenlendi. Alanında uzman kişiler üniteye davet edildi ve eğitimler verdi. Diyabet Kursu ve Yara Bakım Kursu düzenlendi. Geriatride ve Nörolojide Yara Bakım Semineri ile Geriatri ve Nörolojide Nutrisyon (Beslenme) Sempozyumu’na katılım sağlandı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 97

TESİS HİZMETLERİ BİRİMİ

TEKNİK HİZMETLER

yemekhane asansörleri revize edildi. • Erkek öğrenci yurdu ve kız öğrenci yurdunda bulunan 128 adet eskimiş ve alt kata su sızdıran duş teknesi yapılan ihaleyle yenilendi. • Kampüs içindeki Lise lokalinin zemin, duvar ve tavan tadilatı bedelle ihale edilerek yaptırıldı. • Nostalji köprüsü boyatıldı, gerekli tadilatları yapıldı. • Kızlar yurdunda bulunan 16 adet banyo ve lavabo ıslak hacimlerinin metal tavanları yapılan ihaleyle taş yünü tavan olarak yenilendi. • Isı merkezinde bulunan eski tip hidroforlar enerji tasarrufu sağlayan frekans konvertörlü hidrofor grubuyla

MASLAK YERLEŞKESİ (EĞİTİM KURUMLARI, CEMİYET MERKEZİ, SPOR TESİSLERİ) • Kampüs içindeki Balon sahanın zemini ve çarpma minderleri Doğuş Ödeme Sistemleri’nin bağışıyla yenilendi. • Kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu, lojman binalarının duvar ve tavanları, Marshall ve Filli Boya’dan ayni bağış olarak alınan boya kullanılarak, boyatıldı. • Cemiyet binası asansörü yapılan ihaleyle yenilendi. Ayrıca M.M.O. tarafından kullanımı uygun görülmeyen

yenilendi. Bunların dışında bakım ve onarım kapsamında; TİM Gösteri Merkezi tarafında yer alan yangın kapısı yenilendi. Lojmanlar bölgesinde kapı çalışır hale getirilip, otomatik kapı olarak revize edildi. Kız öğrenciler yurdu, erkek öğrenciler yurdu ve eğitim binasındaki çatıların izolasyonları yapıldı. Yangın yönetmeliğine uygun olarak 52 adet yangın dolabı yenilendi. Eğitim binası ve öğrenci yurtlarında yıpranmış PVC zeminler sökülerek bölgesel tadilat yapıldı. Elektrik ve mekanik sistemlerin tüm periyodik bakımları ve ölçümleri yapıldı.

175.450 4.118 93.940

EYLÜL

166.780 3.125 43.169

141.295 3.254 21.771

178.663 3.429 24.124

134.215 2.185 14.661

AĞUSTOS

150.000

116.201 1.181 12.349

121.843 1.178 32.338

HAZİRAN

200.000

126.768 3.254 35.73

172.214 3.675 92.843

MART

250.000

MAYIS

225.024 2.421 79.418

ŞUBAT

200.682 3.561 62.588

222.815 4.258 96.283

OCAK

2015 YILI ENERJİ TÜKETİMLERİ

100.000 50.000

ELEKTRİK

SU (M3)

DOĞALGAZ (M3)

98 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

ARALIK

KASIM

EKİM

TEMMUZ

NİSAN

0

ŞENESENEVLER REZİDANS • Rezidans çatısı onarımı yaptırıldı. • Ev tipi çamaşır makinesi profesyonel makineyle değiştirildi. • Elektrik kompanzasyon sistemi revize edildi. • Restoran halı değişimi yaptırıldı. • Koridorlara tutunma barı yaptırıldı. MALTEPE REZİDANS • Dış cephe yenileme işi başladı. • Yangın merdivenleri boyandı. • IPSO 575 çamaşır makinesi ağır bakımı yaptırıldı. • Arızalı olan kuru temizleme makinesi onarımı yaptırıldı. • Restoran tavan boyası ve zemin halısı yenilendi. • Ekonomik ömrünü dolduran hamur mikseri yenilendi. • Ekonomik ömrünü dolduran buz makinesi yenilendi. • Ekonomik ömrünü dolduran mutfak fırını yenilendi. • Ekonomik ömrünü dolduran mutfak buzdolabı yenilendi. • Hobi ve okuma odası koltukları yenilendi. • Toplam 14 odada halı, duvar kağıdı, boya ve parke yenilemesi yapıldı. YAKACIK REZİDANS • Hemşire çağrı sistemi yenilendi. • Delinen kalorifer kazanı onarıldı. • Elektrik panoları yürürlükteki iç tesisat yönetmeliğine uygun hale getirildi. • Mutfak elektrik panosu komple değiştirildi. • T.M.M.O asansör rapor eksikliği için 20.04.2015’te modernizasyon yapıldı.

• 5 odada halı ve duvar kağıdı yenilendi. • Teknik jeneratör dairesine aşırı yağmurda su basma önlemi için iniş yolu ve su kanal yolu inşaatı yapıldı. Yeni dalgıç motor ve tesisatı yapıldı. • 2. Blok çatı izolasyon işleri yaptırıldı. • Soğutma kuleleri için kurucu firma Uzman Soğutma tarafından dolgu malzemeleri yenilenmesi, 2 adet fan bakımı ve iç - dış boya yenilenmesi yaptırıldı. • Elektrik kompanzasyon sistemi revize edildi. • Sıcak su plakası eşanjörünün kapasitesi, düşük kazan suyu sıcaklıklarında verim alabilmek amacıyla artırıldı. ÖZEL BAKIM • Hemşire çağrı sistemi yenilendi. • Asansör inverter değişimi yaptırıldı. • Hemşire soyunma odaları, bodrum kat ve hemşire ofislerindeki WC’lerin tavanları yenilendi. • Bahçeye konteynır depo konuldu. • Uydu sistemi revizyonu yapıldı. Ayrıca, tüm rezidanslarımızda teknik kadrolarla bakım onarım kapsamında çeşitli işler ve periyodik bakım işleri yaptırıldı. URLA REZİDANS • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) gereği tüm elektrik pano odalarının kilitleri değiştirildi. Tek anahtar ile tüm kapıların açılması sağlandı. • Binada 3 adet asansör yenilendi. İzmir İtfaiye Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor gereği aşağıdaki işlemler yapıldı: • Bina LNG doğalgaz hattı. • Kazan dairesi elektrik tesisatı ve

havalandırma tesisatı exproof hale getirildi. • Bodrum kat asansör önlerine ve yatak katları koridorlarına yangın kapıları montajı yapıldı. Ayrıca yangın anında kapıların kendiliğinden kapanmalarını sağlayacak bina yangın ihbar hattına bağlantıları yapıldı. • Kazan dairesinde bulunan yangın söndürme pompaları çevresi ve üzeri taş yünü dolgulu çift yüzü betopan kaplı duvarla kapatıldı. • Restorandan terasa çıkış kapısı panik barlı acil çıkış kapısı olarak değiştirildi ve terastan bina arkasına acil kaçış merdiveni yaptırıldı. Ayrıca aynı kapsamda 9. kattan 8. kat çatısına acil kaçış merdiveni yaptırıldı. • Trafo odasına gazlı söndürme sistemi yaptırıldı. • Binada kullanılan ve ABD’den ithal edilen MOHAWK marka halıların yanmazlık testi TSE’ye yaptırılarak, uygunluk raporu alındı. • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) raporu gereği 1. bodrum katında bulunan ara bakım bölümünde koridor duvarlarına alüminyum tutamak yaptırıldı. • Bina kullanım suyu yumuşatma cihazının yıpranan parçaları değiştirildi. URLA YAŞAM • 5. kat odalarının özel bakım odası yapılması nedeniyle oda içlerine ve gerekli görülen alanlarda genel mekanlara IP kamera izleme sistemi yaptırıldı. İzmir İtfaiye Müdürlüğü’nün raporu gereği Urla Yaşam’da aşağıdaki işler yapıldı:

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 99

TESİS HİZMETLERİ BİRİMİ

DESTEK BİRİMİ KURUMLAR BAZINDA TOPLAM DEMİRBAŞ SAYILARI VE HAREKETLERİ TABLOSU KURUM ADI

TOPLAM DEMİRBAŞ ADEDİ

CEMİYET MERKEZİ

• Kazan dairesi elektrik ve havalandırma tesisatı exproof hale getirildi. • Bina genelinde bodrum kat asansör önlerine ve yatak katları koridorlarına yangın kapıları montajı yapıldı. Ayrıca söz konusu yangın kapılarının kendiliğinden kapanmalarını sağlayacak bina yangın ihbar hattına bağlantıları yapıldı. • 3 adet asansör yenilendi. • Kazan dairesinde bulunan yangın söndürme pompaları çevresi ve üzeri taş yünü dolgulu çift yüzü betopan kaplı duvarla kapatıldı. • Trafo odasına gazlı söndürme sistemi yaptırıldı. • 5. kat odalarının özel bakım odası olarak düzenlenmesi nedeniyle ASPİM raporu gereği koridorlara alüminyum tutamak yaptırıldı. Ayrıca, Urla kampüsünde bulunan tüm alanlarda ve binalarda teknik kadrolarla bakım onarım kapsamında çeşitli işler ve periyodik bakım işleri yaptırıldı.

100 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 YILINDA 2015 YILINDA YENİ GÜNCELLENEN KAYIT YAPILAN DEMİRBAŞ ADEDİ DEMİRBAŞ ADEDİ

5.055

281

610

EĞİTİM KURUMLARI

19.777

1387

1.864

ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ

1.715

292

387

FİZİK TEDAVİ MERKEZİ

1.719

124

143

ŞENESENEVLER REZ.

4.031

416

650

YAKACIK REZİDANS

7.950

712

828

MALTEPE REZİDANS

5.677

875

1.236

11.960

675

2.571

2.483

12

21

60.367

4.774

8.310

URLA REZİDANS URLA YAŞAM MERKEZİ TOPLAM

Destek Birimi tarafından Cemiyet ve bağlı kurumlarında demirbaş kontrol sayımları, 28 Ekim - 27 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sayım esnasında kurumlara yeni alınan ve demirbaş kayıtları yapılmayan cihazlar belirlenerek, kayıt altına alındı. Maslak Kampüs alanında bulunan demirbaş ve sarf malzeme sayımları tamamlanarak, stok kayıtları Biopro yazılım sistemine aktarıldı, diğer kurumlarda ise depo sayımları devam ediyor. DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK KAMPÜSÜ 2015 DEPO GİRİŞ - ÇIKIŞ HAREKETLERİ HAREKET TÜRÜ

FİRMA / KİŞİ (ADET) MALZEME KALEMİ (ADET) MALZEME (ADET)

DEPO GİRİŞİ YAPILAN MALZEME

407

1.983

534.435

DEPO ÇIKIŞI YAPILAN MALZEME

2.062

5.821

397.993

70

260

109.236

2.539

8.064

1.041.664

BAĞIŞLANAN EŞYA GİRİŞİ TOPLAM

2015 YILINDA DARÜŞŞAFAKA VE BAĞLI KURUMLARINDA 60.367 ADET DEMİRBAŞIN SAYIMI YAPILDI.

SERVİS HİZMETLERİ 2015 yılında Maslak Kampüsü için (Öğrenci Etkinlikleri, Personel ve Anaokul servisleri) aylık ortalama 321 servis hizmeti alındı.

TESİSLER BİRİMİ

Yemekhane faaliyetlerinin denetlenmesi, spor salonları ve diğer alanların Darüşşafaka’ya kaynak yaratacak şekilde değerlendirilmesi ve Darüşşafaka Sosyal Tesisleri’nin kiracısı Süperspor Ltd. Şti. (Norse Fitness) ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olan Tesisler Birimi, 2015 yılında da düzenli olarak yemek ve su analizlerini, yemekhanede kullanılan etlerin tartımını ve mutfağın denetimini yaptı. Adak bağışlarının kesimleri de birimin nezaretinde gerçekleşti. Spor alanlarının ve diğer alanların kiralanması için

reklam filmi yapımcıları ve spor müsabakaları düzenleyicileriyle iş birliği yapılarak, Darüşşafaka’ya gelir getirici faaliyetlere 2015 yılında da devam edildi. NBA, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Valencia Futbol Okulu gibi kuruşlarla iş birliği yapılarak hem Darüşşafaka’ya mali katkı hem de tanıtım sağlandı. Bu bağlamda Actifit firmasına 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle futbol sahası kiralandı. Vana Film’e ise reklam filmi çekimi için kampüsün farklı alanları kiralandı. Valencia Futbol Okulu Kampı, 15-20 Haziran tarihleri arasında futbol sahasında yapıldı. Bunların yanı sıra Darüşşafaka Sosyal Tesisleri kiracısı Süperspor Ltd. Şti. (Norse Fitness) ile ilişkiler, 2015 yılı boyunca yürütüldü.

SİVİL SAVUNMA VE GÜVENLİK BİRİMİ

Cemiyet ve bağlı kurumlarında yapılan güvenlik risk analizleri çerçevesinde risk önleyici düzenlemeler yapıldı. Sivil savunma planları ve acil eylem planları kapsamında, arama ve kurtarma ekipleri güncellenerek, eğitimler verildi. 2015 yılı planlı yangın ve deprem tatbikatları öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Maslak Kampüs alanında giriş-çıkış access kayıtları sistematik izlenmektedir. Öğrencilerin giriş-çıkış kayıtları, sorumlu müdür ve müdür yardımcıları tarafından da takip edilmektedir. CCT V merkezinde tüm kameralar 7/24 esasına göre kayıt yapmaktadır. CCTV merkezinin 7/24 izlenebilir durumda olması için ön fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 101

İNSAN KAYNAKLARI

ödüle, eğitim alanında ilk ve en büyük sivil toplum örgütü olma özelliğinin yanı sıra istihdam alanında da yaptığı katkılardan ötürü layık görüldü. Cemiyet ayrıca, 2015 yılı boyunca yapılan İK çalışmaları ve gösterilen özenden dolayı da Kariyer.Net tarafından “İnsana Saygı Ödülü”nü almaya hak kazandı. DARÜŞŞAFAKA VE BAĞLI KURUMLARINDA 5, 10, 15 VE 20 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONEL VE ÖĞRETMENLERE PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ.

SEÇME VE YERLEŞTIRME İnsan Kaynakları Birimi, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlarına; sivil toplum bilinci yüksek, kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda profesyonel çalışan, aynı zamanda etik ilke ve değerlere bağlı insan kaynağı yaratmak ve geliştirmek için çalışmalarını 2015 yılında da sürdürdü. Birim, 2015’te Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumları bünyesine 196 personelin işe alımını yaparken, 548 adayla yüz yüze, 1.383 adayla telefonda mülakat gerçekleştirdi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın akademik kadrosundaki (belletmen kadrosu dâhil) 30 açık pozisyonu için başvuran 15.000 aday arasından 208 adayla yüz yüze görüşme yapıldı. Esas Sosyal ile birlikte, gençlere istihdam yaratma hedefiyle oluşturulan “İlk Fırsat “ programına dahil olundu;

102 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Darüşşafaka’da açılan 3 pozisyon için 13.246 başvuru alındı. İŞKUR ile İşbaşı Eğitim programı kapsamında insan kaynağı temin edildi. İŞKUR ile ağırlıklı olarak sağlık kadrosu için, kurs bazında takip ve kaynak oluşturma çalışmaları yürütülmeye başlandı. Nisan 2015’te Darüşşafaka ve bağlı kurumlarında görev yapan 660 çalışan, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kapsamına dahil edildi. Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlarında görev yapan personel için Etik İlke ve Kurallar hazırlandı. İşten çıkış mülakatlarına başlandı. 2015 yılı boyunca yaklaşık 112.000 iş başvurusu alan Darüşşafaka, Secretcv tarafından insan kaynakları alanında başarılı işlere imza atan kurum ve firmalara verilen “İK’nın Yıldızları Eylül 2015” ödülleri kapsamında “Onur Ödülü”nün sahibi oldu. Darüşşafaka, bu

PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI Performans Yönetim Sistemi geliştirilerek içinde hedeflerin ve yetkinliklerin de değerlendirildiği bir sistem oluşturuldu. Yetkinliklerin, sorumluluklara uygun olarak belirlenmesi ve farklılaştırılması gerçekleştirildi. Hedeflerin, görevlere göre standart olarak oluşturulması, objektif kriterler olarak belirlenmesi çalışmaları yapıldı. Hem yeni sistem konusunda bilgi içeren hem de performans değerlemenin amacını ve doğru uygulama yöntemlerini içeren Performans Yönetim Kılavuzu hazırlandı. BORDRO ÇALIŞMALARI Bordro programında otomasyon gerçekleştirildi. E-bordro uygulamasına geçildi ve tüm çalışanlara elektronik posta ile bordro gönderimine başlandı. Muhasebe entegrasyon raporu düzenlenerek; kazanç tanımları, gelir vergisi ve SGK raporları üretilmeye başlandı. ÜCRET YÖNETIM SISTEMI Ücret skala çalışması ve iş değerleme çalışmaları yapıldı. Maaş analizleri ve iyileştirmeler gerçekleştirildi. İK’nın dahil olduğu terfi sürecine geçildi.

NİSAN 2015’TE DARÜŞŞAFAKA VE BAĞLI KURUMLARINDA GÖREV YAPAN 660 ÇALIŞAN, BES (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ) KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ.

2015 YILI SONU ITIBARIYLA PERSONEL DURUMU CEMIYET MERKEZ VE IŞTIRAKLER

Birim Adı GS - GSY İletişim

Fiili Kadro 2015 4 13

REZIDANS VE IKTISADI IŞLETMELER

Planlanan Fiili Kadro Kurum Adı 2016 4 13

Kaynak Geliştirme Birimleri

Fiili Kadro 2015 Mesleki Idari

DARÜŞŞAFAKA EĞITIM KURUMLARI

Planlanan Fiili Kadro 2016 Mesleki

Idari

Fiili Planlanan Kadro Fiili Kadro 2015 2016

Yakacık Rez.

28

20

28

20

Yönetici

28

31

Maltepe Rez.

37

21

38

21

Lise Md. &Kam. Koor.

1

1

Şenesenevler Rez.

18

19

18

19

Müdür

1

4

Urla Rez.

31

39

34

39

Müdür Yardımcısı

13

13

Mali İşler

6

6

Özel Bakım Üni.

43

8

43

9

13

13

Satın Alma

4

4

FTR Merkezi

29

9

29

10

Öğretmen

104

105

Tesis Hizmetleri (Destek Hiz.)

8

8

Urla Yaşam

45

15

45

15

Belletmen

26

26

İnsan Kaynakları

5

5

Akd. Çalıştırıcılar

21

21

Emlak

5

5

Idari ve Diğer Per.

80

80

Tesis Hizmetleri (Maslak)

2

2

Bilgi Teknolojileri

2

3

Proje Yönetim Ofisi

0

1

49

51

4

5

Yönetim Kurulu Büro

4

4

İç Denetim

1

1

Toplam

9

10

Toplam Baş Hukuk Müşavirliği ve Hukuk

Bölüm Başkanı

Birimi

Ankara Büro

1

1

Toplam

1

1

Darüşşafaka Müzesi

2

2

Sait Faik Müzesi

1

1

Toplam

3

3

Daçka Etkinlik A.Ş.

4

4

Daçka Sigorta

1

1

Toplam

5

5

Toplam

231

131

235

133

Toplam

259

263

2015 Fiili Kadro Genel Toplam: 688 2016 Planlanan Fiili Kadro Genel Toplam: 701

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

104 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 - 2020 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ STRATEJİK PLANINDA YER ALAN HEDEF PROJELERDEN BİRİ OLAN AĞ ANAHTARI VE KABLOSUZ ERİŞİM ALTYAPISININ GÜNCELLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN STARTI VERİLDİ.

STRATEJIK PLAN ÇALIŞMALARI 2015 - 2020 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planı’nın işletilmesi, ilgili süreçlerin başlatılması ve yol haritalarının çıkartılması için BT Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma Grubu ayda en az bir kez değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Stratejik planda bulunan projelerin hayata geçirilmesi için KPMG firmasından danışmanlık hizmeti alındı. Danışmanlık değerlendirme raporunun sonucunda kurum içinde Dijital Transformasyon Programı başlatıldı ve stratejik planın yol haritası çizildi. Kurum içinde farklı organizasyon yapısında bulunan iki ayrı Bilgi Teknolojileri Birimi, tek organizasyon olarak birleştirildi. Bu sayede kurumun bilgi teknolojilerine ilişkin ihtiyaçları bir noktadan yönetilmeye başlandı. UYGULAMA ALT YAPILARI Rezidans bağışçılarının sağlık, psikososyal durum gibi bilgilerinin merkezi bir uygulama üzerinde saklanmasına ve yetkili personelin bu bilgilere kolayca erişimine olanak sağlandı. Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal web sayfası yenilendi ve bu yenilenmeyle düzenli bağış opsiyonu online olarak sunulmaya başlandı. Birimin çalışmalarını raporlayabilmesi için bir takip yazılımı projesi hayata geçirildi. Bu projeyle Help Desk, donanım ve yazılım envanterinin güncel tutulması; sözleşme, garanti ve projelerin yönetimi hedeflendi.

BILGI TEKNOLOJILERI ALTYAPISI ÇALIŞMALARI Stratejik projelerden biri olan ağ anahtarı ve kablosuz erişim altyapısının güncellenmesi için gerekli çalışmalara başlandı. Çalışma tamamlandığında Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlarının ağ altyapısı merkezi bir noktadan izlenebilir ve kontrol edilebilir duruma gelecek, aynı zamanda personel ve ziyaretçi bağlantıları birbirinden ayrılarak kurumun bilgi güvenliği üst seviyeye çıkartılacaktır. Bu çalışmaların hepsi Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 2016 yılında başlayacak olan tabletle eğitim projesini destekleyecek şekilde planlandı. Personelin kullandığı bilgisayar altyapılarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi ve önemli sayıda bilgisayar yenilemesi yapıldı. Darüşşafaka Rezidansları ve İktisadi İşletmeleri’nde internet altyapıları kurumsal internet altyapısına geçirildi ve güvenlik duvarlarıyla bu altyapı koruma altına alındı. Maslak Kampüsü’nün santraline bağlı telefon hatları operatör değiştirilerek dijital hale getirildi. Bu sayede kurumun telefon hat kapasitesi artırıldı ve maliyet avantajı sağlandı. Santral üzerinde IVR altyapısı yeniden kurgulanarak, bireylerin kuruma telefonla erişim konforu yükseltildi.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 105

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ İKTİSADİ İŞLETMESİ VE GİRİŞİMLERİ

URLA YAŞAM ÖZEL HUZUREVİ VE BAKIM MERKEZİ

Urla Yaşam, 2015 yılında 80’i (12’si Urla Rezidans’tan nakledilmiş bağışçı) Özel Bakım Ünitesi’nde, 32’si (10’u SEV Vakfı üyesi) Dinç Birimi’nde olmak üzere toplam 112 üyeye ev sahipliği yaptı. Kurum’a 2015 yılında 45’i (2’si rezidans bağışçısı) Özel Bakım Ünitesi’ne 16’sı Dinç Birimi’ne olmak üzere toplam 61 yeni üye kabul edildi. SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Birimi, 2015 yılında kabulü yapılan 61 üyenin giriş muayeneleri ve tetkiklerini yaptı. Hafta içi her gün dinç üyelerin poliklinik saatinde muayenelerini gerçekleştirdi. Gerekli tetkik ve tedavileri uyguladı. Takibi gereken dinç üyelerin Özel Bakım Ünitesi’nde takip ve tedavilerini yaptı. Sürekli ilaç kullanan üyelerin biten ilaç raporlarının tekrar çıkartılması için takip dosyası oluşturuldu, gerekli hastane sevklerini planladı. Dinç üyelerin kullandığı ilaçların 6 aylık periyotlar halinde güncellenmesini yaptı. Birim, yine Özel Bakım Ünitesi’ndeki üyelerin sağlık kontrolleri ve rutin tedavilerinin devamını sağladı ve üyelerin laboratuvar kontrollerini gerçekleştirdi. Kurum içi dahiliye ve psikiyatri konsültasyonları düzenledi. Özel Bakım Ünitesi ve Dinç Birimi üyelerinin kurum dışı sevklerinde ihtiyaç halinde personel refakati sağladı. Özel Bakım Ünitesi’ne yeni kabulü yapılan sakinlerin ihtiyaçları doğrultusunda

106 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 YILI YENİ ÜYE DAĞILIMI ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ YENİ ÜYE KABULÜ URLA REZİDANS’TAN NAKİL

KİŞİ 43 2

DİNÇ BİRİM DİNÇ YENİ ÜYE SEV VAKFI DİNÇ VE ÖZEL BAKIM TOPLAM YENİ ÜYE bakım planlarını oluşturdu ve mevcut üyelerin bakım planlarının 6 ayda bir güncellemesini yaptı. 5. katta Destekli Dinç Özel Bakım Ünitesi‘nin faaliyete geçirilmesinin ardından buradaki üyelere yönelik sosyal aktivitelerde devamlılık sağlandı. 2015 yılında 16’sı Özel Bakım Ünitesi’nden, 3’ü Dinç Birimi’nden olmak üzere 19 üye vefat etti. 2015 yılında sağlık durumlarında iyileşme görülen 3 özel bakım üyesi, Dinç Birimi’ne, sağlık durumları ve bakım ihtiyaçları artan 3 dinç üye ise Özel Bakım Ünitesi’ne geçti. SOSYAL SERVİS Kurum’a üyelik müracaatında bulunan adayların evraklarını hazırlayan Sosyal Servis, kabulü yapılan sakinlerin kişisel dosyalarını oluşturarak, gerekli sosyal inceleme raporlarını tamamladı. Çeşitli sağlık nedenleriyle Urla Yaşam’a geçici ya da daimi nakli yapılan rezidans bağışçılarının geçiş işlemlerinin takibini yapan servis, gerek kabulü gerçekleşti-

15 1 61 rilen sakinlere gerekse rezidanstan geçişi yapılan bağışçılara yönelik oryantasyon çalışmaları düzenledi. Gerekli durumlarda üyelerin kurum dışı resmi işlerine destek verdi. Dinç Birimi ve Özel Bakım Ünitesi’nde yaşamlarını sürdüren sakinler için farklı etkinlikler hayata geçiren servis, yıl boyunca 119 etkinlik organize etti. Sakinlerin, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günleri farklı etkinliklerle kutlandı. Özel Bakım Ünitesi’nde hizmet alan sakinlerin aktif zaman geçirmesini sağlamak amacıyla hobi faaliyetlerine ağırlık verildi. Hemşire veya bakım asistanı desteğiyle farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Özellikle Urla Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle yapılan resim çalışmaları ilgi gördü. Urla Rezidans ve Urla Yaşam sakinlerinin dini ve milli bayramları birlikte kutladıkları etkinliklere 2015 yılında da devam edildi.

URLA YAŞAM, 2015 YILINDA 80’İ ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ’NDE 32’Sİ DİNÇ BİRİMİ’NDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 112 ÜYEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

TANITIM ÇALIŞMALARI 2015 yılında toplam 1.142 görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin 288‘i kurum ziyareti, 874’ü telefon görüşmesi şeklinde gerçekleşti. Görüşmecilerin 583’ü tavsiye, 368’i internet, diğerleri ise farklı kaynaklardan Urla Yaşam’dan haberdar olduklarını belirtirken, rezidanslar hakkında bilgi almak isteyen 64 görüşmeci de rezidanslar bağış birimine yönlendirildi. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin 3-5 Haziran tarihlerinde İzmir Hilton Oteli’nde düzenlediği, 16. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda Urla Yaşam standı açıldı. Yıl boyunca çeşitli hastane ve kurumlar ziyaret edilerek, Urla Yaşam hakkında detaylı bilgi verildi ve Kurum’a ait tanıtım materyalleri paylaşıldı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 107

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ İKTİSADİ İŞLETMESİ VE GİRİŞİMLERİ

YAPTIĞI BAĞIŞLA DARÜŞŞAFAKA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE MERHUM EŞİ YAHYA BEY’İN VE KENDİSİNİN İSMİNİ VEREN ÖMRAN HAMULUOĞLU, 2015 YILINDA BİNLERCE HASTAYA ŞİFA VEREN MERKEZDE TEDAVİ GÖRENLERDEN BİRİ OLDU. ÖMRAN HANIM, TEDAVİ SÜRECİNİ ŞÖYLE ÖZETLEDİ: “BURAYA GELDİĞİMDE HİÇ HAREKET EDEMİYORDUM. YATAĞA BAĞLI KALACAĞIM DİYE ÇOK KORKTUM. BURADA UYGULANAN TEDAVİYLE YENİDEN AYAĞA KALKTIM, ARTIK KENDİ BAŞIMA YÜRÜYORUM.”

DARÜŞŞAFAKA ÖMRAN VE YAHYA HAMULUOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Profesör Doktor Mehmet Beyazova, Uzman Doktor Elçin Aykutoğlu, 8 fizyoterapist, 1 hidroterapist , 1 sorumlu hemşire, 6 hemşire, 19 sağlık

çalışanıyla hastalarını daha sağlıklı bir geleceğe taşıyor ve bu kutsal görevin bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan bakış açısıyla hizmet veren Merkez, 2015 yılında 202 rezidans bağışçısı, 162 ücretli hasta ve 15 yabancı uyruklu hasta olmak üzere toplam 379 hastayı muayene ederek, 15.512 seans tedavi uyguladı.

VERİLEN TEDAVİ

TOPLAM

REHABİLİTASYON

11.246

LOKOMAT

989

ELEKTRO

1.346

HAVUZ

1.756

BIARITZ

29

KONUŞMA

98

EL REHABİLİTASYONU

33

KOMBİNE BANYO

15

GENEL TOPLAM

15.512

ÖMRAN HAMULUOĞLU

108 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

SATIN ALMA

Tasarruf odaklı çalışmalarına devam eden Satın Alma Birimi, önemli alım sözleşmeleriyle ilgili olarak geliştirme çalışmalarını da sürdürdü. 2015-2016 ders yılında öğrenciler tarafından kullanılacak kırtasiye ürünleri, ilk kez sınıf bazında gruplandırma yöntemiyle öğrencilere ulaştırıldı. Sağlık hizmeti alımlarıyla ilgili sözleşmelerin yenilenmesi ve iyileştirilmesi ile sağlık sarf malzemelerinin alımlarına yönelik çalışmalara 2015 yılında başlandı. ÖNEMLİ ALIM VE SÖZLEŞMELER Darüşşafaka Cemiyeti, Rezidansları, Eğitim Kurumları ve İktisadi İşletmeleri’nde üye, personel ve öğrenci temizlik hizmetleri ihale edildi. Personel, öğrenci ve rezidans bağışçıları için servis ve taşımacılık hizmetleri ihalesi yapıldı. TASARRUF ÇALIŞMALARI 2015 yılı 3. çeyreğinde elektrik tedarik çalışmaları tamamlandı ve bir önceki kontrat döneminde %10,1 olarak sağlanan fiyat indirimi avantajı yeni kontratla %18’e çıkarıldı. Güncel tüketim miktarlarına göre yıllık 300.000 TL tasarruf bekleniyor. Özmal olarak kullanılan, kilometresi, yakıt sarfiyatı yüksek ve bakım maliyetleri giderek artan araçlar elden çıkarıldı ve filo kiralama yöntemiyle kurumsal bütünlük oluşturacak şekilde tek tip araç tedariki sağlandı. Araç satış gelirleriyle birlikte yakıt tasarrufu, bakım, sigorta, vergi gibi gider kalemleri göz önünde tutulduğunda üç yıl içinde yaklaşık 250.000 TL tasarruf bekleniyor. 2015 yılında Cemiyet

YAPILAN ÖNEMLİ ALIM VE SÖZLEŞMELER SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME TUTARI (YILLIK)

SÖZLEŞME TİPİ

SÖZLEŞME SÜRESİ

Temizlik Hizmetleri

5.000.000 TL

Süreli

1 + 1 Yıl

İndirimli Elektrik Tedariki

1.450.000 TL

Süreli

1 Yıl

Maltepe Rezidans Dış Cephe

692.955 TL

Tek Seferlik

-

Üye ve Etkinlik Servis Hiz. (İzmir)

375.000 TL

Süreli

1 Yıl

Araç Kiralama

255.000 TL

Süreli

3 Yıl

Personel ve Öğrenci Ser. Hiz. (İst.)

240.000 TL

Süreli

1 Yıl

Kreş Hizmeti

210.000 TL

Süreli

1 Yıl

Öğrenci Kıyafetleri

183.859 TL

Tek Seferlik

-

Ağ Anahtarı Alımı

117.705 TL

Tek Seferlik

-

Kablosuz Ağ Cihazı

117.705 TL

Tek Seferlik

-

Kızlar/Erkekler Yur. ve Loj. Boya İşi

115.101 TL

Tek Seferlik

-

TOPLAM

8.757.325 TL

RAKAMLARLA 2015 KURUM Eğitim Kurumları Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Rezidans Urla Rezidans Urla Yaşam Yakacık Rezidans Şenesenevler Rezidans Maltepe Özel BakımÜni. Maltepe FTR GENEL TOPLAM

TALEP ADEDİ 1.694 1.687 1.016 760 420 1.067 561 492 255 7.952

Merkezi’nde devreye alınan Envanter Yönetimi yazılımı desteğiyle satın alma taleplerini depodan karşılama oranı adetsel olarak %0,3 seviyesinden %2’ye ulaştı. BAĞIŞ Başta öğrenci yazlık tişörtleri, sağlık sarf malzemeleri, gazete ilanları ve afet konteynırı alımı olmak üzere toplam 129.000 TL’lik 36 kalem ürün, Satın Alma Birimi’nin girişimiyle bağış yoluyla tedarik edildi.

TALEP TOPLAMI 6.509.564 TL 4.502.920 TL 2.617.279 TL 2.291.307 TL 1.225.605 TL 1.679.762 TL 1.008.469TL 696.976 TL 365.832 TL 20.897.714 TL

SATIN ALMA BİRİMİ, 2015 YILINDA DARÜŞŞAFAKA VE BAĞLI KURUMLARINDAN GELEN TOPLAM 7.952 TALEBİ KARŞILADI. BU TALEPLERİN TOPLAM TUTARI İSE 20.897.714 TL’DİR.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 109

DARÜŞŞAFAKA MÜZELERİ

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi

110 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DARÜŞŞAFAKA ÇATISI ALTINDA YOLLARINA DEVAM EDEN SAIT FAIK ABASIYANIK MÜZESI İLE DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI MÜZESI, 2015 YILINDA DA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI.

2015 YILINDA 10.550 ZIYARETÇIYI AĞIRLAYAN SAIT FAIK ABASIYANIK MÜZESI, EYLÜL 2015 ITIBARIYLA ULUSLARARASI MÜZELER KONSEYI’NIN (ICOM) “KURUMSAL” ÜYESI OLDU.

SAIT FAIK ABASIYANIK MÜZESI

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) etik kuralları doğrultusunda hizmet veren Sait Faik Abasıyanık Müzesi, 2015 yılında 10.550 ziyaretçiyi ağırladı. MÜZE MAĞAZASI Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Müze Mağazasında usta yazarın İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan kitapları, Sait Faik temalı hediyelik eşyalar ile Darüşşafaka ürünlerinin satışına devam edildi. Bu satışlardan 2015 yılında 22.600 TL gelir elde edildi. EĞITIM PROGRAMLARI Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ni ziyaret edilen bir mekandan ziyade “kullanılan” bir mekan haline getirmek için 2015 yılında da çeşitli eğitim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, rehberli turlar, yetişkin ve çocuklara yönelik atölyeler, video gösterimleriyle müze ziyaretçisine etkileşimsel ortam yaratılması gibi çalışmalara yer verildi. ATÖLYELER Sait Faik Abasıyanık Müzesi, çocuklar, gençler ve yetişkinler için drama, edebiyat, resim atölyeleri gerçekleştiriyor. Yıllık program dahilinde ve profesyonel eğitimciler tarafından gönüllülük esasında yürütülen çalışmaların ilk uygulaması, Burgazada Sait Faik Abasıyanık İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Kasım 2015’te ise ikinci uygulamaya başlandı. Bu kez Kınalıada Mehmetçik İlkokulu öğrencile-

rine yönelik “Çocuklar İçin Sait Faik Öykü Atölyesi” gerçekleştirildi. On beş günde bir yapılan atölye, Sait Faik öykü ve şiirlerinden hareketle çocuklara okuma alışkanlığı, araştırma, yazma ve inceleme pratiği kazandırmayı hedefliyor ve gönüllü eğitimci desteğiyle gerçekleştiriliyor. EDEBIYAT SOHBETLERI 1-9 Eylül 2015 tarihleri arasında Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneği’nin organize ettiği Adalar Sokak Festivali’ne destek verildi. Müze bahçesi ve etkinlik salonu, sanatçıların ve festival katılımcılarının kullanımına açıldı. Bu kapsamda yazarlar Bora Abdo ile Bercuhi Berberyan ile söyleşiler gerçekleştirildi. MÜZE EVLER ILE ILIŞKILER DEMHIST (International Committee for Historic House Museums)Türkiye Komitesi’nin kurulması çalışmalarında yer alındı. Bu amaçla Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen ilk toplantı ile Kasım 2015’te Pera Müzesi’nde yapılan ikinci toplantıya katılım sağlandı. Üçüncü toplantının ise Mayıs 2016’da Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nde yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışmalar kapsamında Sait Faik Müzesi, Eylül 2015 itibarıyla Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) “kurumsal” üyesi oldu. FON YARATMA Kasım 2015’te ABD Büyükelçiliği’nin çağrısıyla yayınlanan kültürel miras alanları ve objelerin korunmasına

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 111

ZIYARETÇI SAYISI 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2013

2014

2015

TOPLAM

Ziyaretçi sayısı

SOSYAL MEDYA TAKIPÇI SAYISI 5000 4000 3000 2000 1000

0 2013

Twitter

112 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2014

Facebook

2015

yönelik hibe fonu kapsamında, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin desteğiyle Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi ve Sait Faik Abasıyanık Müzesi için bir proje hazırlandı ve 18 Aralık’ta başvuru işlemleri gerçekleştirildi. İki müzemizin de arşivlerinde bulunan el yazmaları, fotoğraflar, suluboya resimler gibi kağıt eserlerin restorasyonu ve uzun vadeli koruma planlarının hazırlanmasına yönelik fon talep edildi. KORUMA Sait Faik Müzesi’nde sergilenen ve depoda bulunan eserler, bozulmalara karşı korunuyor. Altı ayda bir dahili ilaçlama yapılıyor. Deprem, su baskını gibi afetlere karşı müze koleksiyonunun güvenliğini sağlayan önlemleri almak üzere periyodik kontrol ve tatbikatlar yapılıyor.

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI MÜZESI

Maslak kampüsünde 19 Mayıs 2013’te kapılarını açan Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi, 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Özel Müze” statüsü aldı. Darüşşafaka’nın Fatih Çarşamba’daki eski binasında da 1920’li yıllarda kurulan bir müzenin olduğunu biliyoruz. Kurumun tarihini anlatan 1321 tarihli kitapta konuya ilişkin şu bilgiler veriliyor: “... Mektebin müzesi muhteviyatı, kurucular tarafından vaktiyle teberru olunan hayvanlar, bitkiler, maden numuneleri o zamandan beri ilave olunanlarla beraber emsaline nispetle mühimce bir yekûna baliğ olur. Tabiyyat dersleri bazen burada verildiği gibi, muallimin tayin ve arzu ettiği talebe dersanelerine geçici olarak naklolunmak suretiyle de tedrisat icra olunur. Muhtelif cinsten 1600 parça levha ve numuneleri içinde 117 bitki ve tabakalar, 325 hayvan ve sanat levhası, 240 mücessem hayvan numunesi, 120 mücessem haşeb (kuru ağaç, odun) numuneleri, 850 kadar da muhtelif maden vesaire numuneleri mevcut...” KOLEKSIYON Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi koleksiyonunda yer alan 4.000 obje, efemera ve çeşitli arşiv belgesinin tescile uygun

2015 YILINDA DARÜŞŞAFAKA TARİHİNE YÖNELİK İKİ FARKLI KİTAP ÇALIŞMASINA BAŞLANDI. “DARÜŞŞAFAKA TARİHİNE BİR YOLCULUK” İSİMLİ KİTAP BİR YAYINEVİ TARAFINDAN, DİĞER KİTAP DA NAMİ GÖNENÇ (DŞ’53) TARAFINDAN YAYINA HAZIRLANIYOR.

bulunanlarından ilk etapta envanterlenen 200 adedi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na onaya sunuldu. Bu konuda bakanlıktan bilgi bekleniyor. Buna göre, objeler yeniden sınıflandırılarak birer envanter numarası verilecek. KORUMA-KONSERVASYON Müze koleksiyonunda yer alan kağıt temelli objelerden acil müdahale gerektirenlerin bakım ve onarımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren restorasyon ve konservasyon laboratuvarıyla anlaşıldı. Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nin teşhirinde ve depolarındaki objeler, restorasyon ve konservasyon ihtiyaçları için incelendi. Kütüphanede yer alan kıymetli kitaplar ile teşhirde ve depolarda bulunan kağıt ve fotoğraf eserler, yağlı boya resimler ve çerçevelerden öncelikli eserlerin bir listesi hazırlandı. Bu liste İstanbul Restorasyon ve

Konservasyon Merkez Laboratuvarı’na iletilerek, yerinde tespit ve inceleme yaptırıldı. Rapor sonucu bekleniyor. MÜZAYEDE Darüşşafaka’ya bağışlanan Gülseri Baban Resim Koleksiyonu’nda yer alan 26 eserin satışı için Beyaz Art Müzayede Evi’yle anlaşma yapıldı. Eserler 17 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen müzayedede, geliri Darüşşafaka’ya aktarılmak üzere satılacak. DARÜŞŞAFAKA TARIHINE YÖNELİK KİTAP ÇALIŞMALARI Kurum tarihini detaylı ve bütünlüklü olarak belgeleyecek bir kitap çalışması yapılması kararının ardından “Darüşşafaka Tarihine Bir Yolculuk” adlı kitabın hazırlanması için Kurumsal Yayınlar adlı yayıneviyle anlaşıldı. Müze arşivinden belgelerin yanı sıra mezun, öğretmen, öğrenci ve bağışçılarla yapılan sözlü tarih görüşmelerinin yer alacağı kitabın çalışmalarına haziran ayında başlandı. Darüşşafaka’nın tarihine yönelik ikinci kitap çalışması ise Nami Gönenç (DŞ’52) tarafından hazırlanmaya başlandı. Darüşşafaka’nın kuruluşundan 2016 yılına kadar geçen süredeki etkinlik ve olayları, tarihsel arka plana bağlı kalarak kronolojik olarak anlatan kitabın çalışmalarına da destek sağlandı.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 113

ÖĞRENME MERKEZİ

ÖĞRETMEN EĞITIMI Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda görev yapan öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Öğrenme Merkezi, Darüşşafaka’da çalışan 94 öğretmenle bireysel mesleki gelişim görüşmeleri gerçekleştirdi ve öğretmenlerin kendilerine bir gelişim alanı ve hedefi belirlemelerine destek verdi. Yabancı dil bilgisini geliştirmek isteyen öğretmenler için bir dil okuluyla iş birliği yapıldı. Bu iş birliği çerçevesinde isteyen öğretmenler, yabancı dil eğitimi almaya başladı. Akademik kadronun Stanford Üniversitesi’nin geliştirdiği ve ülkemizde Lions Quest’in uyguladığı “Yaşam Becerileri Eğitimi”ne katılımları sağlandı. Yirmi saat süren eğitimin amacı; öğretmenlere, öğrencilerin akademik başarılarını artıracak, yetkinlikler kazandırmaktı. Yatakhanelerde görev alan belletmen öğretmenler için “İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi” konusunda 16 saatlik mesleki gelişim eğitimi yapıldı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin Antalya’da düzenlediği 14. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda katılımcı okulların öğretmenlerine ve yöneticilerine “Geleceğin Öğretmeni ve Sosyal Sorumluluk” konulu bir çalıştay düzenlendi. MEZUN ILIŞKILERI Öğrenme Merkezi’nin diğer bir çalışma alanı ise üniversite eğitimine devam eden Darüşşafaka mezunlarıyla iletişimin ve üniversite yaşamları

114 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

boyunca onlara sunulan destek hizmetlerinin sürdürülmesidir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: Daha adil ve başarıyı teşvik eden bir burs programının yürütülebilmesi için Darüşşafaka Cemiyeti Burs ve Ödül Yönetmeliği, Yönetim Kurulu kararıyla güncellendi. 2015 yılı boyunca 2’si doktora, 9’u yüksek lisans ve 160’ı lisans öğrencisi olmak üzere 171 Darüşşafaka Lisesi mezununa toplamda 934.735 TL burs verildi. Bu bursların 498.157 TL’si bireysel burs bağışlarından, 261.000 TL’si kurumsal bağışçılardan, 55.500 TL’si vasiyet bağışlarından ve 126.250 TL’si Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağlı vakıflardan karşılandı.

Üniversite öğrencisi Darüşşafakalıların akademik başarılarını artırmayı, geleceklerini planlamalarına katkı sunmayı ve ihtiyaç duymaları halinde sosyal hayatlarında da destek olmayı amaçlayan program kapsamında 2015 yılında 64 mentor, 80 mezuna destek verdi. Mezunların,uzmanlık alanları dahilinde Darüşşafaka’da okuyan öğrencilere destek olmaları sağlandı. Darüşşafaka ile üniversite hayatı arasındaki farklar, üniversite sınavı hazırlık süreci ve sınav sonuçları açıklandıktan sonra karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili tecrübe paylaşımı amacıyla 12. sınıf öğrencileri ile üniversitede okuyan mezunlar bir araya geldi.

MEZUNLAR IÇIN MENTOR VE KOÇLUK HIZMETI Şubat ayında mezunlarla özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda atölye çalışmaları yapıldı. Mezunların staj başvurusu yaparken ön plana çıkarabileceği güçlü yönleri ve gelişime açık yönleri hakkında farkındalık kazanmaları sağlandı. Darüşşafaka mezunlarına yaşam koçluğu yapmak isteyen The Coaching Company çalışanı gönüllülerle koçluk hizmetinden yararlanmak isteyen 20 üniversite öğrencisi mezun bir araya geldi. Yirmi mezun, altışar saat ücretsiz koçluk hizmeti aldı. Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu üyeleri ve Darüşşafaka gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen “mentor” programı, 2015 yılında da devam etti.

DIĞER PROJELER Darüşşafaka mezunu olmayan ancak Darüşşafaka’nın giriş koşullarını taşıyan, başarılı üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla bir hayırseverin desteğiyle kurulan Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursu ile 9 üniversite öğrencisine toplamda 62.125 TL burs desteği verildi. ENGIN ÖZDENIZ YÜKSEKÖĞRETIM BURS FONU Yakacık Rezidans ve vasiyet bağışçısı olan Engin Özdeniz tarafından yapılan 200.000 TL bağışla “Engin Özdeniz Yükseköğretim Burs Fonu” oluşturuldu. Bu fonun geliriyle üniversitede okuyan Darüşşafaka mezunlarına 2016 yılında destek verilmeye başlanacak.

2015 yılı raporları, kesin hesapları,

ve 2016 yılı bütçe teklifi

2015 yılının değerli

bağışçıları...

• DENETİM KURULU RAPORU • BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU • 2015 YILI KESİN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLİFİ • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NİN DEĞERLİ BAĞIŞÇILARI • 2015 YILINDA KAYBETTİKLERİMİZ

66 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KURULU RAPORU

116 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 117

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

118 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

1

2

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

3

4

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU DARÜ

AFAKA CEM YET

31 ARALIK 2015 TAR H T BAR YLE KONSOL DE F NANSAL TABLOLARA L K N AÇIKLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasõ (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

NOT 1 - ORGAN ZASYON VE FAAL YET KONUSU Darü afaka Cemiyeti (“Cemiyet”) 1863 yõlõnda bir e itim merkezi olarak faaliyet göstermek üzere kurulmu tur. Cemiyet’in temel amacõ Türkiye Cumhuriyeti vatanda õ, babasõ ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklarõ, e itimde fõrsat e itli ini sa layarak yurt içinde ve dõ õnda ça da e itim esaslarõna göre okutmak, ya am boyu ö renen, evrensel de erleri benimsemi , özgüvenli, ülkesine ve topluma kar õ görev ve sorumluluklarõnõn bilincinde lider bireyler olarak yeti tirmektir. Cemiyet kar amacõ gütmeyen bir kurumdur ve Darü afaka E itim Kurumlarõ, Darü afaka Maltepe Ba õ çõlar Sitesi, Darü afaka Yakacõk Ba õ çõlar Sitesi, Darü afaka enesenevler Ba õ çõlar Sitesi, Maltepe Özel Bakõm Ünitesi, Maltepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Urla Ba õ çõlar Sitesi faaliyetlerini yürütmektedir. Cemiyet, gerçek ki i ve kurumlardan nakdi ve genellikle gayrimenkul olmak üzere gayri nakdi ba õ toplamaktadõr. Toplanan ba õ lar, Darü afaka E itim Kurumlarõ, Cemiyet Merkezi ve ba õ çõlar sitelerindeki faaliyetlerin finansmanõnda kullanõlmaktadõr. Cemiyet, ba õ çõlarõyla yaptõ õ protokoller dahilinde, ilgili ba õ çõlara Cemiyet’e ait Maltepe, Yakacõk, enesenevler ve Urla’daki “ba õ çõ siteleri”nde ya amlarõ süresince ba õmsõz bölümler tahsis etmekte ve bu sitelerde verilen yemek, dinlenme, bakõm ve sa lõk hizmetlerinden herhangi bir bedel ödemeksizin yararlanabileceklerini taahhüt etmektedir. Cemiyet’in merkezi stanbul’da olup adresi, Darü afaka Cad. No:14 34457 Maslak/ stanbul’dur. Ba lõ Ortaklõklar ve ktisadi

letme

Cemiyet’in ba lõ ortaklõklarõ ve iktisadi i letmesi, faaliyet konusu ve faaliyet durumlarõyla ile birlikte a a õda sunulmu tur: Faaliyet konusu/durumu

Ba lõ Ortaklõklar Daçka Sigorta Aracõlõk Hizmetleri A. . Daçka E itim Ara tõrma Tanõtõm Organizasyon Hizmetleri A. . Güzelce Marinacõlõk Turizm San. ve Tic. A. . Enez Yatçõlõk Turizm ve Seyahat A. . ktisadi

Sigorta aracõlõ õ Organizasyon hizmetleri Faal de il Faal de il Faaliyet konusu/durumu

letme

Darü afaka Cemiyeti ktisadi letmesi (“ ktisadi letme”)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile özel huzurevi ve bakõmevi

Yönetimi Cemiyet Yönetim Kurulu’na bõrakõlmõ olan vakõflar Kurulu larõ sõrasõnda düzenlenen vakõf senetleri aracõlõ õyla, yönetimi ve gelirlerinin tamamõ ya da bir kõsmõnõn idaresi Cemiyet Yönetim Kurulu’na bõrakõlmõ olan vakõflar bulunmaktadõr. Söz konusu vakõflar, Tiryakio lu Vakfõ, Süreyyapa a Vakfõ, mamverdi Vakfõ, Nuriye ve dris Murgüz Vakfõ, Erer Vakfõ, Çakõro lu Vakfõ, Asõm Pa a Vakfõ, Aliye Arslan Vakfõ, Denizsever Vakfõ, Murad Günel Vakfõ, Mükerrem Karaa aç Vakfõ, Nevzuh Tevgil Vakfõ, Dr. Ulu Vakfõ ve Halil Hasan Uysal Vakfõ’dõr. Gelirleri Cemiyet’e aktarõlan vakõflar Ayrõca, kurulu senetleri çerçevesinde, gelirleri belli oranda Cemiyet’e bõrakõlmõ olarak vakõflar bulunmaktadõr. Söz konusu vakõflar Misbah Muhaye Vakfõ ve M. Feridun Öz Vakfõ’dõr. 5

5

6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

7

8

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

9

10

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

11

12

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

13

14

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

15

16

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

17

18

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

19

20

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

21

22

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

23

24

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

25

26

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

27

28

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

29

30

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

31

32

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI KESIN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI

154 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’ NA Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı bütçe teklifinde Genel Kurul’dan almış olduğu yetkiler aşağıdaki şekilde kullanıldı. A-) Rezidanslar %4, Darüşşafaka Eğitim Kurumları %5 ve Burs giderleri %8, oranında gider tahminlerinin altında kaldı. B-) Finansman giderleri hariç bütçe ödenekleri toplamında aşım gerçekleşmedi. Böylece finansman giderleri hariç, diğer ödeneklerde alınan azami %5’lik ödenek aşım yetkisi içinde kalındı. C-) 2015 yılına devredilen banka borcu 26.094.253 ABD Doları ve 20.513.500 TL olup 2016 yılına devredilen banka borcu 21.806.440 ABD Doları ve 19.768.500 TL’ dir. 2015 yılı için alınan borçlanma yetkisi kullanılmamıştır.

M. Talha ÇAMAŞ Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 155

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI KESIN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 2016 bütçe gelir tahminleri, cari gider ödenekleri ve yatırım giderleri tahminleri ekte Genel Kurul onayına sunulmuştur. Sunulan bütçenin, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’na; A-) Bölümler ve gider fasılları arasında aktarım yapılması, B-) Finansman giderlerinin bankalarca uygulanan faiz oranlarındaki değişim nispetinde, diğer cari ödeneklerin azami %5 oranında aşılabilmesi, C-) 2016 yılında bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde, cari giderleri karşılamak amacıyla en fazla 5 Milyon TL yeni borçlanma yapılarak işletme finansmanı sağlanması, D-) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması, E-) Rezidansları Yapılandırma Projesi için 1 Milyon 500 Bin TL’ ye kadar yatırım ödeneği kullanılması, F-) Maslak Kampüs plan değişikliği teklifimizin onaylanarak uygulamaya geçilmesi halinde ve Varlık Yönetimi Komisyonu kapsamında yönlendirilen taşınmazlarla ilgili her türlü danışmanlık ve proje hizmetleri ile best-use çalışmaları, harita-kadastro işleri ve zemin etütleri yapılması ve bu işlerin yürütülmesi için oluşturulacak kadro ihtiyaçları için 1 Milyon TL’ye kadar yatırım ödeneği kullanılması, Yetkileri verilmesi suretiyle onaylanmasını arz ederim.

M. Talha ÇAMAŞ Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

156 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 157

2015 YILI KESIN HESAPLARI 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI GELIRLER

Kurumsal Bağışlar

2014 Fiili

2015 Bütçe

2015 Fiili

128.934

100.291

108.155

7.864

113.651

5.496

14.711

17.784

18.578

794

22.258

3.679

16.298

Orta / Uzun Vadeli Sözleşmeli

Yıl içindeki faaliyetlerden elde edilen

1.588

Bireysel Bağışlar

Bireysel serbest bağışlar Bireysel Şartlı Bağışlar

14.683

20.613

2.459

1.500

6.856

989

Gerçekleşen Vasiyet & Taşınmaz Bağışları Gerçekleşen Vasiyet-Gayrimenkul Tam Mülkiyet Bağışları

Cemiyet Varlık Yönetimi Gelirleri

11.000

9.633

Kira Gelirleri

Vakıf Gelirleri

3.191

2.000

93

102

Gayrimenkul Satış Karı(+)/ Zararı (-) Yakacık Rezidans

Şenesenevler Rezidans Özel Bakımevi

Rezidans Giderleri

Yakacık Rezidans

Şenesenevler Rezidans

5.716

272

180

6.240

2.167

53%

(1.852)

3.300

17.200

15.485

(1.715)

23.490

8.005

382

1.125

576

(549)

994

417

218

(412)

2.085 104

650 630

1.296

1.510

2.002

65.683

75.773

72.368

1.022

157

29.354

30.967

7.880

7.860

1.125

145

171

(546)

287

85.070

12.702

9.847

1.967

35.326

(21)

30.986

29.776

1.210

35.493

6.596

7.504

7.291

213

8.822

63.251

5.988 4.328

4.551

8.254

8.663

3.915

4.083

935

1.020 3.740

3.737

24.518

35.787

686

1.200

64%

7.258

198

4.921

223 409 85

60%

(206)

(20%)

5.973

20%

18% 25% 19%

5.717

21%

1.271

21%

1.531

14%

593

21%

1.709

720

(215)

(23%)

(386)

(56%)

3

3.383

11.269

28.581

300

514

32%

9.963 4.529

168

72%

69

3.405

27.006

6.185

67

3.212

1.614

52%

(46%)

492

816

14%

(960)

1.210

865

(27%)

398

15.734

1.940

26%

8.175

4.925

992

4%

(22%)

(1.723)

2.902

10%

10

6.777

1.910

(4.877)

(2%)

(1.238)

8.500

4.073

8.950

(6%)

4.478

7.712

1.758

GELIR-GIDER FARKI

5.716

262

-

1.931

40.074

4.011

Tediye Taahhütleri

(626)

(9%)

176

(7.726)

718

Finansman Giderleri

1.756

(52%)

(7)

31.898

3.439

Burs Giderleri

2.381

98

3

39.625

7.558

Maltepe Özel Bakımevi

(57%)

(849)

4%

(110)

34.817

3.952

Urla Rezidans

500

(651)

100

210

82

5.461

Maltepe Rezidans

(48%)

1%

340

75

6.793

Cemiyet Merkezi Giderleri

(4.604)

9.115

(109)

25.398

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giderleri

5.029

4.376

144

GIDERLER

(1.367)

5.025

800

307

Diğer Gelirler

14.744

(25%)

24%

22

4.485

31

Finansman Gelirleri

3.018

(5.024)

2.175

3.684

Ayni Bağışlar

Burs Bağışları

(76%)

2.763

5.281

1.946

Sağlık İşletmeleri (Net)

(5.206)

(1.168)

1.691

Urla Rezidans

1.650

14.367

11.155

7.353

Maltepe Rezidans

5.356

6.073

105

68%

(12%)

18.191

12.323

2.303

Rezidans Gelirleri

1.151

20%

1.113

6.249

2.185

Telif Gelirleri

210

0

24%

4.793

5.930

1.853

526

5%

(2.421)

2.153 8.775

3.750

2.742

(624)

(1.279)

19.768

9.937

Üye Aidatları

300

25.000

170

11.604

16.750

1.736

Çıplak Mülkiyetten Gelenler

12.883

54.390 48.937

Gerçekleşen Vasiyet- Menkul

1.629

2.253

11.712 8.264

Rezidans Üyeleri Serbest Bağışlar*

20.207

20.037

2015 Fiili-Bütçe 2016 Bütçe 2016 B-2015 Fark Fark %

16%

614

(9%)

(355)

(20%)

(7.206)

* Rezidans üyeleri serbest bağışlarına rezidans kaynaklı şartlı ve ayni bağışlar dahil edilmemiştir.

Yeni Giren Bağışçı Sayısı

2014 Fiili

2015 Bütçe

Yakacık Rezidans

12

10

3

6

Maltepe Rezidans

9

10

8

5

Şenesenevler Rezidans

2

2

4

3

Urla Rezidans

24

26

21

31

Özel Bakımevi

3

2

4

1

50

50

40

46

Toplam

158 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 Fiili

2016 Bütçe

2015 YILI KESIN HESAPLARI 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI INŞAAT IŞLERI (1) Maslak Yerleşkesi Rezidans Yenilemeleri Urla Rezidans Urla C Blok Toplam

2015 BÜTÇE 515 990 130 0 1.635

YANGIN GÜVENLIĞI VE ACILEYLEM PLANI (2) Maslak Yerleşkesi Rezidans Yenilemeleri Toplam

2015 BÜTÇE

DEMIRBAŞLAR (3) Eğitim Kurumları Cemiyet Merkezi Yakacık Rezidans Maltepe Rezidans Şenesenevler Rezidans Urla Rezidans Özel Bakımevi Cemiyet Müzesi Toplam

2015 BÜTÇE

BILGI IŞLEM (4) Yedekleme sistemi yatırımı CRM Yazılımı ve Danışmanlığı Lisanslama yatırımları Dijital Arşiv Web Sitesi Bütçe Yazılımı Tablet ve Akıllı Tahta Projesi Merkezi ERP Sales Force Projesi Sunucu Alt Yapısı Yenileme Projesi Mikro ve Salesforce Bağış Akratırım Geliştirme BILGI IŞLEM

185 65 250

400 64 25 130 40 100 50 0 809

2015 BÜTÇE 43 18 75 120 108 38 401

KAYNAK GELIŞTIRME, BAĞIŞ ILIŞKILERI ve ILETIŞIM 2015 BÜTÇE Sosyal Medya geliştirmeleri - Mobil uygulamalar, ödeme sis. 50 Çağrı Merkezi giderleri (Çağrı merkezi çalışması) 45 CRM - Data Mining danışmanlık hizmeti 2 aylık çalışma 43 Bağışçılarımızda Algı araştırması 30 Velilerle yapılacak araştırma 20 Vasiyet bağışçıları araştırması 15 KAYNAK GELIŞTIRME, BAĞIŞ ILIŞKILERI ve ILETIŞIM 203

STRATEJIK PLANLAMA

PROJELER (5) Rezidanslar Yapılandırma Maslak Kampüs Çiçek Pasajı Bayrampaşa Arsası PROJELER YATIRIMLAR TOPLAMI

1.150 2015 BÜTÇE 4.448

2015 FİİLİ 236 762 0 0 998

2015 FİİLİ 0 0 0

2015 FİİLİ 314 50 13 90 19 68 33 0 588

2015 FİİLİ 4 46 50

2015 FİİLİ 0 0 0 0 0 0 0

374 2015 FİİLİ 2.010

2016 BÜTÇE 50 1.019 435 35 1.539

2016 BÜTÇE 200 0 200

2016 BÜTÇE 63 70 164 146 14 99 115 0 670

2016 BÜTÇE 43 969 168 142 282 33 1.637

2016 BÜTÇE 0

2016 BÜTÇE 1.500 1.000 300 150 2.950 6.997

2016 Bütçe

2015 Fiili Fark (186 ) 257 435 35 541

2016 Bütçe

2015 Fiili Fark 200 0 200

2016 Bütçe

DEĞİŞİM

(78,77%) 33,68% 100,00% 100,00% 54.24%

DEĞİŞİM 100,00% 0,00% 100,00%

2015 Fiili Fark

DEĞİŞİM

(251 ) 20 151 56 (6 ) 30 82 0 82

(79,95%) 39,51% 1.117,26% 61,66% (28,70%) 44,63% 249,25% 0,00% 13,94%

2016 Bütçe

2015 Fiili Fark (4 ) 43 (46 ) 969 168 142 282 33 1.587

2016 Bütçe

DEĞİŞİM (100,00%)

(100,00%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3.176,27%

2015 Fiili Fark

DEĞİŞİM

(374)

(100.00%)

0 0 0 0 0 0 0

2016 Bütçe

2015 Fiili Fark 1.500 1.000 300 150 2.950 4.986

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DEĞİŞİM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 248,04%

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 159

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI KESIN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI 2016 YILI YATIRIM BÜTÇESI TEKLIFI 1. Inşaat Işleri Güncel Değeri (000 TL)

Yakacık Rezidans Maltepe Rezidans Özel Bakım Ünitesi-Maltepe Şenesenevler Urla Rezidans

23.078 21.354 3.160 23.515 51.757

Faaliyet Yılı

1997 2004 2003 2005 2007

1.539.000 TL

Artan Ara Bakım ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rezidanslara Ara Bakım Üniteleri Yapılması 600.000 TL

Maltepe, Maltepe Özel Bakım, Yakacık Rezidansların Asansör Yenilemesi

400.000 TL

Urla Rezidans Chiller Soğutma Kompresörü Revizyonu Dış Mekan Güvenlik Kamera Sistemi ISG Kapsamında Talep Edilen Yatırım Harcamaları

435.000 TL 250.000 TL 85.000 TL 100.000 TL

Maslak Yerleşkesi Urla C Blok

50.000 TL 35.000 TL

Maltepe Rezidans Soğuk Hava Odası Yapımı Kamera Alt Sisteminin Yapılması

19.000 TL 10.000 TL 9.000 TL

2. Yangın Güvenliği ve Acil Eylem Planı İtfaiye raporuna istinaden aşağıdaki inşaat işlerinin yapılması öngörülmüştür. Cemiyet Müzesi gazlı söndürme sistemi kurulması İdari bina bodrum kattan acil çıkış kapısı açılması 3. Demirbaşlar Cemiyet Merkezi, Eğitim Kurumları, Rezidanslarda ihtiyaç duyulan demibaş alımları için, 4. Bilgi Teknolijileri Yatırımları Merkezi ERP ve Salesforce Projeleri ile kurum mevcut uygulamaların yenilenmesi veya mevcut becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Sunucu Alt yapısı Yenileme Projesi ile mevcut sunucu altyapımızın teknolojilerinin çok eski olmasından dolayı yeni sunucu altyapısı ile daha performanslı ve genişletilebilir bir yapıya geçme ihtiyacı bulunmaktadır. Mikro ve Salesforce bağış aktarım geliştirmesi ile bağışçı verileri kullanılarak CRM uygulamasına entegre edilmesi hedeflendi. 5. Projeler Varlık Yönetimi ile ilgili önemli projeler olan Maslak Kampüs Projesi, Bayrampaşa arsalar, Çiçek Pasajı ile İstanbul Rezidansları yapılandırma gibi muhtelif büyük projeler için proje, danışmanlık ve gerekli fizibilite çalışmaları gibi hizmet alımlarında kullanılmak üzere talep edilmektedir.

160 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

200.000 TL

150.000 TL 50.000 TL 670.463 TL 1.637.343 TL

2.950.000 TL

Darüşşafaka Cemiyeti Nakit Akış Tablosu ( 000 TL)

Açıklamalar

Dönem Başı Nakit Mevcudu* Kredi Karşılığı Nakit Blokaj Serbest Nakit Gelirler Ayni Bağışın Düşülmesi (-) Rezidans Yeni Girişten Gelen Gayrimenkul (-) Stoktan Gayrimenkul Satışı Nakit Giderler Yatırım Ödemeleri

31.701 (4.538) 27.163 113.651 (171) (9.017) 6.104 (85.070) (6.997)

1

2 3

(6.592)

4

Banka Borçlarındaki Değişim

2016 B

Dönem Içi Operasyondan Elde Edilen +/(-)

11.909

Dönem Sonu Serbest Nakit Mevcudu Kredi Karşılığı Nakit Blokaj

39.072

Dönem Sonu Nakit Mevcudu

43.610

4.538

Açıklamalar 1. Kısa Vadeli Rotatif Kredi Karşılığı Nakit Blokaj

4.538 4.538

TOPLAM

2. Yıl içerisinde bağışlanan gayrimenkullerin bir kısmının satılmaması öngörüldü. 3. 2015 yılında stokta bulunan gayrımenkullerin satışının 2016 yılında yapılması öngörüldü. 4. 2016 yılında yapılacak kredi ana para ödemelerini ifade etmektedir. US Exim Bank T. İş Bankası/Bahrain T. Garanti Bankası/Malta

3.200 2.048 1.344 6.592

$1.000 $640 $420 $2.060

* Eurobond dahil edilmemiştir.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 161

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI KESIN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI CEMIYET MERKEZI 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Brüt Ücretler SGK İşveren Payları Tazminatlar Sosyal Yardımlar 2. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 3. SEYAHAT VE YOL GIDERLERI 4. IŞLETME GIDERLERI 5. SIGORTA VE ÇEŞITLI GIDERLER 6. INŞAAT VE EMLAK GIDERLERI 7. ILAN GIDERLERI 8. BAĞIŞÇI GIDERLERI 9. DANIŞMANLIK GIDERLERI 10. HUKUK BÖLÜMÜ GIDERLERI

162 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

1 2014 F

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

6.793

7.860

7.880

9.847

1.967

25%

4.402

4.795

5.021

5.579

557

11%

3.499

3.547

4.056

4.346

291

7%

531

559

585

743

157

27%

105

262

29

100

71

240%

267

427

351

390

39

11%

534

919

842

1.449

607

72%

199

217

224

246

22

10%

234

255

283

369

86

30%

333

427

352

549

198

56%

254

275

281

407

126

45%

171

244

181

181

0

208

201

199

453

254

128%

153

194

182

243

61

33%

305

332

315

372

57

18%

0%

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI DARÜŞŞAFAKA EĞITIM KURUMLARI 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Akademik Personel Brüt Ücret Giderleri İdari Personel Brüt Ücret Giderleri SGK İşveren Payları Tazminatlar Sosyal Yardımlar 2. IŞLETME GIDERLERI 3. ÖĞRENCI KONAKLAMA GIDERLERI 4. ÖĞR.EĞI. ARAÇLARI VE DESTEK GIDERLERI 5. ÖĞR. SOS. ETKINLIK VE YARIŞMA GIDER. 6. ÖĞRETMEN EĞITIM GIDERLERI 7. SINAV DÜZENLEME VE ÖĞR. KABUL GIDER. 8. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 9. BAKIM ONARIM VE YENILEME GIDERLERI 10. ÖĞRENME MERKEZI GIDERLERI

1 2014 F

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

25.398

30.967

29.354

35.326

5.973

20%

14.228

16.928

17.338

20.438

3.099

18%

8.958

10.443

10.910

13.869

2.959

27%

2.432

2.967

2.842

2.725

-116

-4%

1.994

2.287

2.290

2.684

394

17%

279

210

514

193

-321

-63%

566

1.022

783

967

184

24%

3.249

3.966

3.270

4.123

852

26%

4.213

4.711

4.532

5.156

624

14%

1.349

1.768

1.527

1.928

401

26%

1.035

1.169

1.146

1.580

434

38%

123

274

167

211

45

27%

306

243

317

312

-4

-1%

51

121

33

139

106

321%

843

1.634

1.022

1.439

417

41%

-

154

2

-

-2

100%

Açıklama:

2015-2016 Akademik takvim döneminde mevcut öğrenci sayısının 15 öğrenci artacağı öngörüldü.

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI YAKACIK REZIDANS 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) 1 2014 F

GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Mesleki Personel Ücretleri İdari Personel Ücretleri Sosyal Yardımlar SGK İşveren Payları Tazminatlar 2. BAĞIŞÇI GIDERLERI 3. BAĞIŞÇI KONAKLAMA GIDERLERI 4. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 5. IŞLETME GIDERLERI 6. ÇEŞITLI GIDERLER 7. BAKIM ONARIM GIDERLERI 8. HABERLEŞME GIDERLERI 9. SEYAHAT VE YOL GIDERLERI 10. MERKEZ’DEN YANSITILAN GIDERLER*

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

5.461

6.185

5.988

7.258

1.271

21%

2.245

2.540

2.520

2.902

382

15%

994

1.100

1.185

1.396

210

18%

607

709

662

692

29

294

341

302

363

61

316

348

369

448

79

33

42

1

4

2

949

998

1.079

1.209

129

726

803

739

845

106

29

46

1.167

1.362

58

-

-58

1.269

1.560

291

80

124

48

47

-1

213

235

189

464

275

15

33

27

32

4

38

44

58

53

-6

-

148

148

-

-

4% 20% 21% 171% 12% 14% -100% 23% -1% 146% 16% -10% 100%

* Rezidanslar için Cemiyet Merkezinden yürütülen İletişim, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları giderleridir.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 163

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI KESIN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI MALTEPE REZIDANS 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Mesleki Personel Ücretleri İdari Personel Ücretleri Sosyal Yardımlar SGK İşveren Payları Tazminatlar 2. BAĞIŞÇI GIDERLERI 3. BAĞIŞÇI KONAKLAMA GIDERLERI 4. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 5. IŞLETME GIDERLERI 6. ÇEŞITLI GIDERLER 7. BAKIM ONARIM GIDERLERI 8. HABERLEŞME GIDERLERI 9. SEYAHAT VE YOL GIDERLERI 10. MERKEZ’DEN YANSITILAN GIDERLER*

1 2014 F

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

6.596

7.504

2.730

2.993

7.291

8.822

1.531

21%

2.874

3.246

372

13%

1.198 727

1.330

1.225

1.463

238

19%

815

828

860

32

4%

308

388

312

380

67

22%

380

412

396

438

42

11%

117

48

112

104

-8

-7%

1.014

1.152

1.389

1.604

215

16%

941

1.058

1.023

1.201

178

17%

21

46

46

22

-24

-52%

1.363

1.608

1.599

1.950

351

22%

68

111

52

51

-1

-1%

409

464

237

489

252

107%

19

36

26

36

10

39%

33

36

46

55

9

19%

-

-

-

167

167

100%

* Rezidanslar için Cemiyet Merkezinden yürütülen İletişim, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları giderleridir.

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI ŞENESENEVLER REZIDANS 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Mesleki Personel Ücretleri İdari Personel Ücretleri Sosyal Yardımlar SGK İşveren Payları Tazminatlar 2. BAĞIŞÇI GIDERLERI 3. BAĞIŞÇI KONAKLAMA GIDERLERI 4. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 5. IŞLETME GIDERLERI 6. ÇEŞITLI GIDERLER 7. BAKIM ONARIM GIDERLERI 8. HABERLEŞME GIDERLERI 9. SEYAHAT VE YOL GIDERLERI 10. MERKEZ’DEN YANSITILAN GIDERLER*

1 2014 F

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

3.952

4.551

4.328

4.921

1.986

2.008

2.189

593

14%

1.762 741

768

853

943

537

636

637

674

239

299

228

226

242

260

277

328

4

24

13

17

716

770

703

664

593

653

585

697

6

46

33

9

690

815

792

983

45

86

46

44

115

147

112

150

14

33

23

26

12

14

27

40

-

-

-

119

* Rezidanslar için Cemiyet Merkezinden yürütülen İletişim, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları giderleridir.

164 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

180 90 37 -1 51 4 (39) 113 (24) 191 (2) 39 3 13 119

9% 11% 6% 0% 18% 28% (6%) 19% (72%) 24% (4%) 35% 13% 48% 100%

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI URLA REZIDANS 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Mesleki Personel Ücretleri İdari Personel Ücretleri Sosyal Yardımlar SGK İşveren Payları Tazminatlar 2. BAĞIŞÇI GIDERLERI 3. BAĞIŞÇI KONAKLAMA GIDERLERI 4. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 5. IŞLETME GIDERLERI 6. ÇEŞITLI GIDERLER 7. BAKIM ONARIM GIDERLERI 8. HABERLEŞME GIDERLERI 9. SEYAHAT VE YOL GIDERLERI 10. MERKEZ’DEN YANSITILAN GIDERLER*

1 2014 F

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

7.558

8.663

8.254

9.963

1.709

21%

2.582 960

2.880

2.957

3.440

483

16%

1.112

1.136

1.380

245

22%

985

1.015

1.108

1.284

176

16%

292

370

316

320

4

1%

334

359

380

456

76

20%

10

24

17

0

(17)

(100%)

1.400

1.532

1.271

1.602

331

26%

1.140

1.315

1.326

1.525

199

15%

25

101

61

44

(17)

( 28%)

1.812

2.000

1.975

2.392

417

21%

121

174

68

69

1

2%

302

454

454

517

63

14%

28

45

31

31

0

1%

149

162

111

123

12

11%

-

-

-

219

219

100%

* Rezidanslar için Cemiyet Merkezinden yürütülen İletişim, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları giderleridir.

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI ÖZEL BAKIM ÜNITESI 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) GIDERLER

1. PERSONEL GIDERLERI Mesleki Personel Ücretleri İdari Personel Ücretleri Sosyal Yardımlar SGK İşveren Payları Tazminatlar 2. BAĞIŞÇI GIDERLERI 3. BAĞIŞÇI KONAKLAMA GIDERLERI 4. ILETIŞIM VE TANITIM GIDERLERI 5. IŞLETME GIDERLERI 6. ÇEŞITLI GIDERLER 7. BAKIM ONARIM GIDERLERI 8. HABERLEŞME GIDERLERI 9. SEYAHAT VE YOL GIDERLERI 10. MERKEZ’DEN YANSITILAN GIDERLER*

1 2014 F

2 2015 B

3 2015 F

4 2016 B

4-3 FARK

FARK %

3.439

4.083

3.915

4.529

614

2.395

2.814

2.816

3.071

255

9%

1.482

1.713

1.802

1.983

181

10%

257

309

302

315

14

4%

297

381

328

318

-9

-3%

318

370

380

446

66

17%

41

40

4

8

4

109%

251

274

285

334

48

17%

285

337

333

391

58

17%

16%

7

9

8

9

0

6%

302

360

336

419

83

25%

28

69

37

35

-2

-4%

161

196

83

198

114

137%

6

22

16

18

2

14%

2

3

1

3

2

147%

-

-

-

52

52

100%

* Rezidanslar için Cemiyet Merkezinden yürütülen Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları giderleridir.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 165

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI 2015 YILI KESIN HESAPLARI VE 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI IKTISADI IŞLETMESI 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) 2014 F

2015 B

2015 F

Fark

2015 GO %

2016 B

Fark

A. GELIRLER

8.576

11.084

FİZİK TEDAVİ VE REHA. GELİRLERİ

4.638

5.300

10.039

-1.045

90,57

12.377

2.338

23,29

4.519

-781

85,27

5.421

902

19,96

2016 DO %

84

0

95

95

0,00

60

-35

-37,10

İZMİR ŞUBESİ GELİRLERİ

3.854

5.784

5.424

-360

93,78

6.896

1.472

27,13

B. GIDERLER

8.195

9.960

9.463

497

95,01

11.384

1.921

20,30

PERSONEL GİDERLERİ

2.547

2.716

2.661

55

97,97

3.025

364

13,69

449

478

437

41

91,46

488

51

11,62

99

114

82

32

72,14

136

53

64,47

DİĞER GELİRLER

İŞLETME GİDERLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ

20

154

16

138

10,35

18

2

12,55

SAĞLIK GİDERLERİ

142

147

152

-5

103,32

157

5

3,37

İDARİ GİDERLER

192

200

205

-5

102,74

200

-5

-2,67

KİRA GİDERLERİ

864

951

948

3

99,66

1.020

72

7,59

3.881

5.200

4.962

238

95,42

6.341

1.379

27,80

382

1.125

576

549

51,23

994

417

72

TANITIM VE İLETİŞİM GİDERLERİ

İZMİR ŞUBESİ GİDERLERİ A-B. DÖNEM KARI / ( ZARARI)

0

108

115

7

106,72

199

83

72

D. DÖNEM NER KARI / ( ZARARI)

382

1.017

461

541

45,33

795

334

72

E. BIRIKIMLI KAR / (ZARAR)

382

1.398

842

-556

60,25

1.637

795

94

C. KURUMLAR VERGISI KARŞILIĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI DAÇKA A.Ş. 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 YILI BÜTÇE TEKLIFI (000 TL) 1 2015 B

2 2015 F

2-1 Fark

2015 GO %

3 2016 B

3-2 Fark

A. GELIRLER

530

239

-291

45,15

471

231

KONSER VE ETKİNLİK GELİRLERİ

180

194

14

107,96

336

141

72,65

KİRALAMA GELİRLERİ

200

0

-200

0,00

60

60

100,00

HEDİYELİK EŞYA SATIŞLARI

120

25

-95

21,11

50

25

97,40

30

20

-10

65,47

25

5

27,29

B. GIDERLER

513

309

-204

60,21

457

148

47,99

PERSONEL GİDERLERİ

106

109

3

102,89

75

-34

-31,23

İŞLETME GİDERLERİ

131

43

-88

32,90

47

4

9,00

ETKİNLİK GİDERLERİ

246

133

-113

53,97

305

172

129,83

DİĞER GELİRLER

2016 DO %

79,90

1

0

-1

0,00

0

0

100,00

KİRALAMA GİDERLERİ

29

24

-5

82,53

30

6

25,35

A- B DÖNEM KAR ZARARI

17

-70

-87

-406,00

14

43

119,45

İDARİ GİDERLER

166 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

GELIRLERI DARÜŞŞAFAKA CEMIYETI’NE VAKFEDILMIŞ VAKIFLARIN 2015 KESIN HESAPLARI & 2016 BÜTÇE TEKLIFI Bin TL VAKIF ISIMLERI

1 2015 F

Süreyya Paşa V.

642

801

438

495

-57

88,47

482

44

10

103

235

-132

43,71

113

10

10

209

259

-50

80,54

230

21

10

65

119

-54

54,78

72

7

10

49

94

-45

52,38

54

5

10

75

99

-24

75,39

82

7

10

28

90

-62

30,91

30

3

10

14

39

-25

35,24

15

1

10

6

17

-11

35,07

7

1

10

4

63

-59

5,68

4

0

10

Mükerrem Karaağaç V. Nezhun Tevgil V. Dr. Uluğ V. Çakıroğlu V. İmamverdi V. Tiryakioğlu Hayrettin V. Erer V. H. Hasan Uysal ve Mir’at Uysal V. Denizsever V. Nuriye ve İdris Murgüz V. Aliye Arslan V. Misbah Muhayeş V.* Mahmut Feridun Öz V.* Murat Günel V. Asım Paşa V. TOPLAM

2 2015 B

1-2 Fark

Değişim 2015 GO %

3 2016 B

3-1 Fark

Değişim

-159

80,09

706

64

10

2016 DO %

0

42

-42

0,00

0

0

0

100

26

74

382,26

110

10

10

24

2

22

1.085,72

26

2

10

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

1.756

2.381

-626

73,72

1.931

176

10,00

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 167

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2015 YILININ DEĞERLİ BAĞIŞÇILARI

DARÜŞŞAFAKA’YA GÖNÜL VEREN VE DESTEK OLAN HERKES, DARÜŞŞAFAKA AİLESİ’NİN BİR PARÇASIDIR. • Bağışçılarımızın isimleri, Darüşşafaka Cemiyeti’nin saydamlık ilkesi gereğince-bağışçılar tarafından aksi talep edilmediği sürece çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulur. • 2015 yılında Cemiyetimizden desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımızın listesine www.darussafaka.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

168 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2006- 2015 BAĞIŞÇI SAYISI

26961

2015

17059

2014

12708

2013

9950

2012

7324

2011

5008

2010

5900

2009

3600

2008

2500

2007

450

2006 0

7500

15000

22500

30000

1.000.000 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

MEHMET ZORLU EĞİTİM SAĞLIK KÜL.& YARD. VAK.

KURUM

SIEMENS SAN VE TİC A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TURKCELL SUPERONLINE

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş

100.000 - 999.999 TL ARASI BAĞIŞÇILARIMIZ

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

10.000 - 49.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. GENEKS MÜM.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ANKARA DEVLET TİYATROLARI

HSBC BANK

ARUP MÜHENDİSLİK VE MÜŞ.LTD.ŞTİ.

İSTKA

ASSAN ALÜMİNYUM SA.TİC.A.Ş.

STRÖER KENTVİZYON

ASSN OF TURKISH WOMEN IN BRITAIN

TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

BAİNBRIDGE HOLDİNG AŞ.

TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

50.000 - 99.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

BD FORM ENDÜSTRİYEL TASARIM VE İNŞ.SAN.TİC. AŞ.

C&A FOUNDATION AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK

CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI

PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

DANYTUR TOURISM & TRAVEL

AXA SİGORTA

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG AŞ.

BASF TÜRK KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ERBEL MÜMESSİLLİK İHR.VE İTH.

EKOL LOJİSTİK

ERNAMAŞ MAK.TİC.VE SAN.A.Ş.

MARS LOJİSTİK GRUP AŞ.

FAZ4 DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 169

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2015 YILININ DEĞERLİ KURUMSAL BAĞIŞÇILARI 10.000 - 49.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

SOSYAL DAYANIŞMA VE MUTLU EMEKLİLİK VAKFI T.A.G. BİLGİSAYAR YAZILIM VE DAN. LTD.ŞTİ.

FİNANSBANK A.Ş

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

FLOGAZ KİMYEVİ MADDE MAK.SAN.TİC.AŞ.

TEKFEN HOLDİNG AŞ.

FOKUS FİLM PROD.YAPIM VE DAĞITIM HİZ.AŞ.

TERTEKS TEKSTİL İTH. İHR. VE PAZ. A.Ş.

FORMARAM BUTİK

TET INTERNATIONAL DIŞ TİC.

GLASSHOUSE BİLGİ SİSTEMLERİ AŞ.

TİSAN HİZMET ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

GN ENGINEERING AND CONSULTANCY

TORUNLAR GYO

GÜNSU TURİSTİK TES.İŞL.SAN.VE TİC.AŞ.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

GÜRSEL TURİZM

VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

HITACHI EUROPE LIMITED LOWER COOKHAM RD

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞANLARI

HİLTON İSTANBUL BOMONTİ HOTEL&CONF.CENTER

YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ.

İLK-EL ELEKTRİK PANO SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

YASSI ÇELİK İTHALAT İHRACAT VE SAN. DER.

İNİGO ECZA DEPOSU

YP İNŞAAT A.Ş

İSTİKBAL MOBİLYA

YURT ÇİMENTO SAN.VE TİC.AŞ.

KAHVE DÜNYASI

5.000 - 9.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

JOHNSON& JOHNSON KALE EKSPERTİZLİK

212 COPY FOTOKOPİ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

KYOS TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRON

AKBACAKOĞLU KUNDURA SAN.VE TİC.A.Ş.

LİNK GÖZETİM EKSPERTİZ HİZ.LTD.ŞTİ.

AKS TELEVİZYON REK. VE FİLM SAN.TİC.AŞ.

LİTEKS PLASTİK İMPERTEKS TEKSTİL

ALTIPARMAK KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ.

LOGOS MARINE LTD.

ASLAN ÇİMENTO AŞ.

MARMARA PARK GYM. İNŞ. VE GELİŞTİRME A.Ş.

AVEA

MASTERCARD TÜRKİYE

AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS SAN. TİC. A.Ş.

METRİKS GAZ VE SU ARMATÜRLERİ

BARKA ATIK YÖNETİMİ

METRO VİDEO FİLM SAN.VE TİC.AŞ.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN.AŞ.

MİGROS TİCARET A.Ş

ÇARE ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC ŞTİ

MİLENS İLETİŞİM

DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ

NETSEL GRAFİK

DENİZBANK A.Ş.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

DİVA MÜZİK ORGANİZASYON, MENAJERLİK VE

NUROL İNŞ.VE TİC.AŞ.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TİC. LTD. ŞTİ.

OLAN DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

EFE AYAKKABI PAZARLAMA SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş

EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK

PAKSAN PLASTİK

FENERIUM FENERBAHÇE SPOR ÜRÜNLERİ

PROCTER&GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ A.Ş

HAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SILVERLINE EV GEREÇLERİ A.Ş.

ICT KİMYA SAN.VE LTD.ŞTİ

SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİC.AŞ.

INVENT TR MÜHENDİSLİK

170 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

5.000 - 9.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ. İNG BANK AŞ. JDSU HABERLEŞME TEST VE ÖLÇÜM TEK. TİC.LT KİMBERLY CLARK TÜKETİM MALLLARI SAN. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş. LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZ.TİC.A.Ş. LECCE PEN KALEMCİLİK TİC.A.Ş. MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ AŞ. MENEKŞE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADE MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ ORFİN FİNANSMAN AŞ. ÖZER METAL SANAYİ AŞ. PETROYAĞ VE KİMYASALLAR SAN.TİC.AŞ. PWC TÜRKİYE ROTARY 2420 BÖLGE FEDERASYONU SANCAKLAR EĞİTİM VAKFI SİMİRNA YAPI MALZEMELERİ İNŞ.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ. SMART FİNANSAL KİRALAMA AŞ. STFA MAKİNA TİCARET A.Ş TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ AŞ. TELESERVICE INTER. TELLONARIM VE TİC.LTD. TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ TWITTER INTERNATIONAL COMPANY UMUR KIRTASİYE SAN.VE TİC.A.Ş. VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2015 YILINDA 390 KURUM VE KURULUŞ, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NE 22.797.000 TL DESTEK VERDİ.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 171

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2015 YILININ DEĞERLİ BİREYSEL BAĞIŞÇILARI 1.000.000 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

10.000 - 49.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

BİREY MALİKE BAYÜLKEN

SELAHATTİN AKBAYLAR

EMİNE SADA DUMLU*

ERBİL AKÇA

100.000 - 999.999 TL ARASI BAĞIŞÇILARIMIZ

CEM AKÇAKOYUNLU NUVİT AKÇİL

NEJDET, MARIANNE, ISABELLE, ROSABELLE VE ANABELLE BAYSAN

SUNA AKÇİL

NAZIM BÖLÜK

AYÇİÇEK AKSELİ

ÖZCAN COFCOF

TUNCAY HASAN AKTEKİN

EMİNE ZEYCAN DİNÇBAŞ*

İNCİ KALKAVAN AKYOL

FATMA MESADET KOŞAR*

AMADA EME ALALUF

MÜBECCEL ÇADIRCIOĞLU

BİNNAZ ALPEREN

ASENA UĞUR MCKEOWN VE NICK MCKEOWN

NECMİYE ALTUĞ

MEHMET REFAH NALBANTOĞLU

MUSTAFA REŞTAN SİPAHİ ARAS

ENGİN ÖZDENİZ

VAROL ARICAN

FATMA AYHAN TANEL*

ORHAN ASLAN

HALİDUN TINAZTEPE

HÜSEYİN ATASOY

MEHMET SEMİH ÜNKAN*

AKILE NEZİHE AYTUĞ

LEMAN VE NERİMAN YURTSEVEN

MEBRURE BAĞIŞGİL

50.000 - 99.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

İLKER BAŞAYDIN

RABİA AKKAYA

NİYAZİ BAŞYİĞİT HATAY ARKAYIN

CEMAİL BAYKUŞ

NURULLAH BALDÖKTÜ

AHMET ŞÜKRÜ BAYSAL

MEHMET BERBEROĞLU

TULU BAYTİN

NAFİA BİLGE ÇANDARLIOĞLU

ŞENER BAYYURT

AYNUR ÇETİNKAYA

İNCİ BEKMEN

NERİMAN - ALİ DURBİN

MEHMET BEYAZOVA

MEHMET EKİNCİ

MANSUR BİLGEÇ

ÖMER ERTUR

ALTAN BİRBEN

ZEHRA BİRGÜL MUTLUAY

HALDUN BOZ

ÖMER ÖZBEKLİ

ENDER BUDAK

NAZMİYE SEVDA SABANCI

CELALETTİN ÇAĞLAR

MUSTAFA FERİDUN SAYGICI*

FATMA IŞIK ÇEREZCİ

SÜHEYLA TIETZE

ŞEREF ÇEVİKEL

NESRİN YILMAZ

HATİCE DALKIR

AYTEN YURTTAŞI

MURAT DAYANIKLI

FİKRET YÜKSEL* 172 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

* Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardır. Aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle anıyoruz.

10.000 - 49.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ UĞUR DEMİR

MUSTAFA İLHAN

MEDİHA DEMİRCAN

ADİL İŞERİ

SIDIKA DEMİRDAMAR

EŞPER HAKAN KABALAK

FATMA DEMİRKUL

ENGİN KALE

ALİ HİKMET DİNÇER

METİN KARABUDAK

SEVİNÇ DİRİKER

NEVİN KARAİBRAHİM

AYNUR DOĞAN

GÜZİDE KAYAN

TALİP DURANYILDIZ

MEHMET KAZANCI

JALE GÜLDEN DÜLGER

MEHMET KEMİK

EMİNE EKER

DİLEK KIRAL

DİDEM BASKIN EMBLETON

SERMİN KIRELLİ

HİKMET ENKÜR

İLHAN DÜRRİN KOCABIYIK

AYFER ERCAN

TANER KOÇAK

AYŞE ERDEMİR

REBİŞ KÖK

H. HÜSNÜ EREL

ASLIHAN KÖSEOĞLU

LEYAL ERKURTOĞLU

SERHAT KULAR

FATMA NEJLA ERTEN

ALİ KUŞİ

EMİNE RANA ERTEN

PERİHAN KUZU

İBRAHİM ESİNLER

HÜSEYİN KÜLAHÇIOĞLU

NESLİHAN ETÖZ

BİRGÜL KÜPELİ

HAYRULLAH HALUK EVRENOS

HİKMET MENŞEBAY

PERİHAN GENÇ

VEDAT MİMAROĞLU

AYLA GENÇER

NAZMİYE FAHRİYE MORAL

MELEK GENÇOĞLU

ÇİĞDEM MUTAFOĞLU

YAKUP ERSİN GENÇTÜRK

İLHAN MUTLU

RIFAT GEYDİRİCİ

LEYLA NİŞLİ

MUSTAFA GİDERGİ

BİLGE OK

NECLA GÖNÜL

MENSURE OK

LEYLA GÜLER GÖZGÜ

ŞAZİMENT EMEL OKAN

HALİSE GÜL

SALDIRAY ÖCAL

SARA ŞEBNEM KILIÇ GÜLTEKİN

M. TAYFUN ÖKTEM

BİLGE GÜR

ASUMAN VE HİLMİ ÖNCÜL

FİKRİYE HADİMİOĞLU*

YAVUZ AKIN ÖNGÖR

SAMİ HİSAR

AYHAN ÖZ

TEZER İBER

SABAHAT NECLA ÖZALPAY

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 173

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2015 YILININ DEĞERLİ BİREYSEL BAĞIŞÇILARI 10.000 - 49.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ H. ÇAĞATAY ÖZDOĞRU

SALİME TUCE

MUSTAFA ÖZEDREMİT

MEHMET ATİLLA TULGAR

EMRAH ÖZENSOY

NEVİN TULGAR

H.NAMİ ÖZERDEN

FATMA FERUZE TUNALIGİL

HASAN HALDUN ÖZGÜMÜŞ

KAYA TURGUT

NECDET ÖLMEZ

NURAL TURHAN

BEŞİR ÖZMEN

HATİCE SALİHA TÜREYİN

NİLGÜN ÖZYENER

ALPER TÜRKEN

NİMET ÖZYENER

ÖZGÜR - YONCA ULUPINAR

BELGİ PAKSOY

MEHMET TURGUT UYSAL

SEVİM PAZARBAŞI

FERİDE ÜNSAL

ŞERİF PORA

SABAHAT SERPİL VARGÖNEN

ALİ SAATÇİ

YAHYA YAKAR

NEJAT SAĞTEKİN

AYDIN YAKUPOĞLU

IŞIK VE MURAT SANER

EMİNE SEMRA YAŞAR

SELÇUK SARAÇ

YURDAER YERCE

SÜLEYMAN SARI

ZEHRA HÜMEYRA YERGÖÇ

MEHMET SARIOĞLU

IŞIL YETİŞ

MAHMUT SAVAŞ

YALÇIN YILDIRIM

KAHRAMAN BÜGE SEÇİLMİŞ

HALİME LEMAN YURTSEVEN

MİNE SEÇKİNÖZ

5.000 - 9.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ

MARİ SERKAN YİĞİTCAN SİRKECİ

UĞUR ÖMER ACAR

HASAN HALUK SOYDAN

A. SİBEL ACARBAY

BÜLBÜL ŞEHMAN

EMRE ADAY

SEYHAN ŞENKARTAL

NURDAN AĞCA

MUHAMMET SALİH TATARİ

FATMA BEDİA AKARSU

NECDET EMRE TEPELER

AHMET AKSOY

ALİ TEZEL

GÜLDEN AKYIL

İSMAİL TİNER

ÜLKÜ ALAGÖZ

ŞEHNAZ TİNER

EMİNE ALANGOYA

UĞUR TOPAL

LEVENT ALAZ

ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ

TANER ALGIN

BÜLENT TOPBAŞ

EGEMEN YUSUF ALP

ŞULE TÖMEK

AYŞE SİBEL ALPSAL

174 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

5.000 - 9.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ EMİN TOLGA ALTINORDU

M. SEVİL DEDEOĞLU

AHMET ERDEM ALTINTAŞ

MUSTAFA UĞUR DEMİRCİ

ÜLFET VEDİA ALTUNLUOĞLU

B. ALPER DURUKAN

SEMA ARAL

GÖRKE ECZANESİ

HANDE ARAS

GÜLSÜM ELİYEŞİL

SERDAR TOLGA ARAS

MICHAEL ELLETT

NECATİ ARMAN

İNCİ ERCAN

GÖZDE İPEK ARSLAN

TÜRKAN ERDA

SERKAN ASLAN

ÖMER ERDEM

TAŞKIN MURAT ASLAN

GÜRSEL ERDEN

ELİF AŞAN

AHMET DERVİŞ ERELÇİN

MEHMET AYDIN

MURAT ÖNDER ERGUN

ZEKİ AYDIN

VOLKAN ERKUTLU

FATMA SABAHAT AYTUĞ

AHMET DENİZ EROL

YUSUF B.TIMBIR

SENA ECE EROL

ŞAKİR BALIK

NAZAN ESEN

HABİBE YÜKSEL BARUT

CEMİLE AYSEL FİNCİ

FATMA BAYINDIR

ZAFER GÖDEK

HAKAN BAYRAKTAR

TUĞÇE GÖRBİŞ

ERDOĞAN BEDİR

ALAADDİN GÖRGÜLÜ

SAİBE BEYAZ

HACER GÖRGÜN

MEHMET CEM BOZYİĞİT

ALAADDİN GÜÇ

AYŞEGÜL BÜYÜKAYDIN

FETHİYE GÜNER

AHMET CENK CANGİR

ENVER GÜNEY

TÜLİN TİRAJE CELKAN

YÜCEL GÜRBÜZ

O. BAKİ ÇAĞIL

AHMET HİLMİ GÜRSES

HADİYE ÇAKIR

ZEYNEP HAMEDİ

OSMAN ZEKİ ÇALIŞ

CAN HATİPOĞLU

İLKNUR ÇAMAŞ

CİHAN HATİPOĞLU

ABİDİN ÇARPA

HAKAN AHMET HEYBELİ

MERİÇ ÇETİN

SABRİ İPEK

GÜLÜMSER ÇÖLOK

İ. CAN İPLİK

SERVER GAMZE ÇUHADAROĞLU

SABRİ CEMİL İŞLER

AYŞE NURAN ÇULCUOĞLU

MEHMET ALİ KAHRAMAN

NALAN DALKIRAN

NİYAZİ KANBUR

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 175

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2015 YILININ DEĞERLİ BİREYSEL BAĞIŞÇILARI 5.000 - 9.999 TL VE ÜZERİ BAĞIŞÇILARIMIZ NİLGÜN KAR

ŞEFİYE SAYGILI

MEHMET KEMAL KARABATAK

NURCİHAN SEVER

SERDAR KARADAĞ

HASAN BASRİ SEYHAN

SEZER KARAGÜLMEZ

EMİNE BİRGÜL SORMAN

KERİMAN KANCA KARATAŞ

MEHMET SUNER

KUTAY KARTALLIOĞLU

ASİYE SÜLEYMANOĞLU*

GÜLSEREN KATURMAN

SARPER SÜZEK

MEHMET KAYNAR

ŞEVKİ ŞEKERCİ

HAYRİ KAZAR

ERCAN ŞEN

İBRAHİM KESEMEN

ŞEMİ OZAN ŞENGÖZ

MURAT KILIÇ

MÜBERRA TALAŞ

DAMLA DİDEM KIZILKAYA

EDİZ TANKER

DOĞA KOLÇALAR

MUSTAFA TAŞKIN

MUSTAFA KONUK

BİRSEN TİMURTAŞ

KAMİL NUSRET KOYUNPINAR

EMİNE FERHAN TİREGOL

GANİME NESRİN KÖKLÜ

İBRAHİM TOPRAK

SALİHA KÖKTEN

SELMİN TURKAN

RAHİM KÖSE

HÜLYA UÇARLAR

MELTEM MALATYALI

CANAN UMUR

MURAT MERCAN

CEM UNARAN

SELİM MİZRAHİ

MELİKE UZUNOK

MERAL MUHAYEŞ

FETHİ ÜNAL

REYHAN ODABAŞ

AYKAN ÜSTÜN

CEMAL OLGUN

GÜLER VE MUSTAFA FETHİ ÜZÜMOĞLU

FATMA RİKKAT OSMA

ALİ SAFFET VELİBEYOĞLU

SERTAÇ ÖKTEN

SEMA ERGÜVEN VELİBEYOĞLU

DAVUT ÖKÜTÇÜ

AYSEL YAKAR

HALİME ÖNDER

ALİ YALMAN

YASEMİN NEVAL-TİMUR ÖZKAN

RUHAT YASSIKAYA

ERHAN ÖZKAN

İPEK YAVUZ

HÜSNÜ ÖZKERTAN

YELİZ YAVUZ

FATMA SENNUR ÖZTAP

ZEKERİYA YILDIRIM

ÇİĞDEM ÖZTÜRK

İSMAİL GÜRAY YILMAZ*

HAYRİ ÖZTÜRK

KENAN YÜKSEL

AYŞE ÖZTÜRK

TOGAN ZEKİ ZEREN

ERCAN PAKSOYLU

SABİHA ŞEBNEM ZİYAL

KADRİ RAMAZANOĞLU

BENGÜL ZORLUTUNA

LEYLA ROSENBERGER

1980 DÖNEMİ

SABRİYE GÖKŞİN SANAL

176 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

2015 YILINDA KAYBETTİKLERİMİZ

BAĞIŞÇILARIMIZDAN VE ÜYELERİMİZDEN AHMET AÇIKGÖZ

ŞADAN EYÜPOĞLU

SAFİYE NÜKHET AÇIKGÖZ

FATMA ŞADİYE GÜÇER

GÜLGÜN AKDOĞAN

HÜSEYİN YAŞAT MANAV

MUSTAFA AKDUMAN

HİRSİ REYMONDA ÖRME

ZEKİ ALASYA

H. VECDET ÖZKAN (DŞ’43)

SABAHAT ALPAN

OYA SAVAŞ

NURETTİN MAHİR ALTUĞ

E. FÜRUZAN SELCEN

AYDIN ARRAN

GÜNER SEYHAN

REFİK AYGÜR (DŞ’44)

OLCAY SEZEN

METİN SELÇUK BAYÜLKEN

A. GÜLEN SİNDEL

A. LEYLA BORUCU

MÜJGAN ŞEN

TAHSİN BUMİN (DŞ’39)

HURİYE TAV

NURİYE CELKAN

İ. FERİDUN TINAZTEPE

MEHMET ÇEREZCİ

ÇETİN EROL TUĞSUZ

SADİ DİLAVER

SABİRE NERMİN TURĞAY

A. FAHRETTİN DOĞANTAN (DŞ’49)

FATIMATÜZZEHRA ULUSOY

MÜJGAN EKMEKÇİ

ORHAN USLU

SEYYARE ERGİN

M. SEMİH ÜNKAN

LEMİ ERKMEN

TAYYİP YAĞIZ

Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardır. Aziz hatıralarına saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.

faaliyet raporu DARÜŞŞAFAKA • 177

İLETİŞİM VE ADRESLER

Darüşşafaka Cemiyeti Adres: Darüşşafaka Cad. No: 14, Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul Tel: 0212 939 28 00 Çağrı Merkezi: 0850 222 1863 Faks: 0212 276 50 11 E-posta: [email protected] Web: www.darussafaka.org Darüşşafaka Cemiyeti Ankara İrtibat Bürosu Adres: Ziya Gökalp Cad. 7 / 24, Kızılay/ Ankara Tel: 0312 435 72 30 Faks: 0312 433 51 28 E-posta: [email protected] Darüşşafaka Eğitim Kurumları Adres: Darüşşafaka Cad. No: 14, Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul Tel: 0212 939 28 00 Faks: 0212 285 25 86 E-posta: [email protected] Web: www.darussafaka.k12.tr Darüşşafaka Yakacık Rezidans Adres: Samandıra Cad. Çalkantı Sok. No: 2, Yakacık 34876 Kartal / İst. Tel: 0216 452 00 02 Faks: 0216 451 63 96 E-posta: [email protected]

178 • DARÜŞŞAFAKA faaliyet raporu

Darüşşafaka Maltepe Rezidans Adres: Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No: 35, 34852 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 457 89 00 Faks: 0216 457 93 51 E-posta: [email protected] Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans Adres: Kozyatağı Mah. Kırçiçeği Sok. No: 1, Şenesenevler 34742 Kadıköy/ İst Tel: 0216 380 48 68-69-70 Faks: 0216 445 63 72 E-posta: [email protected] Darüşşafaka Urla Rezidans Adres: Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/B, 35430 Urla / İzmir Tel: 0232 754 73 80 Faks: 0232 754 69 99 E-posta: [email protected] Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Üni. Adres: Zümrütevler Mah. Zeren Sok. No: 27, 34852 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 459 59 06 Faks: 0216 441 75 66 E-posta: [email protected] Web: www.ozelbakim.org

Darüşşafaka Ö.Y.H. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Adres: Zümrütevler Mah. Mercan Sok. No: 37, 34852 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 457 92 92 - 444 8 387 (FTR) Faks: 0216 441 54 66 E-posta: [email protected] Web: www.dsftr.com

Urla Yaşam Özel Huzurevi & Bakım Merkezi Adres: Torasan Mah. 619 Sok. No: 3/A, Urla 35430 / İzmir Tel: 0232 754 11 86-754 73 79 Faks: 0232 754 11 06 E-posta: [email protected] Web: www.urlayasam.com.tr Daçka Sigorta A.Ş. Adres: Darüşşafaka Cad. No: 14, Maslak 34457 Sarıyer / İstanbul Tel: 0212 939 28 00 (Dahili 2807) E-posta:[email protected] Sait Faik Abasıyanık Müzesi Adres: Çayır Sokak No:15, Burgazadaİstanbul Tel: 0216 381 20 60 E-posta: [email protected] Web: www.saitfaikmuzesi.org Darüşşafaka Spor Kulübü Adres: Darüşşafaka Sosyal Tesisleri, Asma Kat, Derbent Mevkii, Maslak /İst. Tel: 0212 286 08 42 - 0212 328 03 41 Faks: 0212 286 33 95 E-posta: [email protected] Web: www.dsk.org.tr Darüşşafakalılar Derneği Adres: Darüşşafaka Sosyal Tesisleri, Asma Kat, Derbent Mevkii, Maslak / İst. Tel: 0530 526 63 53 Faks: 0212 286 11 47 E-posta: [email protected]