Faaliyet Raporu 11

Faaliyet Raporu’11 www.ebso.org.tr | I Faaliyet Raporu’11 II | www.ebso.org.tr Faaliyet Raporu’11 YÖNETİM KURULU Ender YORGANCILAR Yönetim ...
Author: Emin Abdil
15 downloads 0 Views 6MB Size
Faaliyet Raporu’11

www.ebso.org.tr |

I

Faaliyet Raporu’11

II

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

YÖNETİM KURULU

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kamil PORSUK Sayman Üye

Hüseyin VATANSEVER Yönetim Kurulu Üyesi

Muhsin DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi

Berkay ESKİNAZİ Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp SEVİMLİ Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram TALAY Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk TEZCAN Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldıray YALINIZ Yönetim Kurulu Üyesi www.ebso.org.tr |

III

Faaliyet Raporu’11

IV

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

SUNUŞ 2009 yılı Şubat ayında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, 2011 yılında da tüm üyelerinin görüş ve konularını değerlendirerek Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri ile uyum içerisinde çalışmalarını yürütmüştür. Üyelerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet gücünü arttıracak çözümler üretmek ve hizmetler sunmak misyonuyla faaliyetlerine yön veren Odamız, hizmet kalitesini sürekli geliştirmektedir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Türkiye ve Avrupa’da dengi kuruluşlar içerisinde, 1995 yılında ilk olarak alan ve bu anlamda diğer kurum ve kuruluşlara da öncülük eden Odamız, 2010 yılında TSE EN ISO 9001:2008 KYS Belgesi’ni yenilemiş, 2011 yılında Uluslararası Akredite Olmuş Oda Sertifikasını “A” Mükemmel Seviyesinde üç yıl şartsız olarak yenilemiş, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini almış, Performans Yönetim Sistemi çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya başlamış ve kurum içi kalite çalışmalarını hızlandırmıştır. Şüphesiz ki, üyelerinin ve bölge sanayiinin her türlü konusunu gündeme getirmek suretiyle yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, çözüm ve sonuç odaklılığımız, ulusal çıkarları bir an bile göz ardı etmeden, ülke ekonomisinin, Ege’nin ve İzmir’in menfaatlerini gözeten anlayışımız, dün olduğu gibi bundan sonra da korunacaktır. Yönetim Kurulumuzun Ocak-Aralık 2011 dönemi çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporu’nu bilgi ve tetkiklerinize sunmaktan mutluluk duyuyor, faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkıları olan tüm mensuplarımız, çalışanlarımıza ve raporun hazırlanmasında emeği geçen personelimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU

www.ebso.org.tr |

V

Faaliyet Raporu’11

VI

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

İçindekiler

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................... 3 I.1 TARİHÇE ................................................................................................................................................ 3 I.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE İŞLEVLER .......................................................................................... 4 I.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ............................................................................................................... 4 I.3.1 YÖNETİM YAPISI.......................................................................................................................... 4 I.3.2 TEŞKİLAT ŞEMASI ........................................................................................................................ 5 I.4 KURUMSAL KİMLİK ............................................................................................................................. 7 I.4.1 MİSYON .......................................................................................................................................... 7 I.4.2 VİZYON ........................................................................................................................................... 7 I.4.3 DEĞERLER ..................................................................................................................................... 7 I.4.4 ETİK KURALLAR ........................................................................................................................... 8 II. BÖLÜM: FAALİYETLER ........................................................................................................................ 9 II.1 YENİLİKLER ......................................................................................................................................... 9 II.2 TEMASLAR ......................................................................................................................................... 10 II.2.1 ANKARA TEMASLARI ............................................................................................................... 10 II.2.2 ODAMIZI ONURLANDIRAN KONUKLAR ................................................................................ 11 II.2.2.1 ULUSAL / PROTOKOL – ÜST DÜZEY ........................................................................................................ 11 II.2.2.2 MECLİS TOPLANTILARIMIZA KATILAN KONUKLAR ................................................................................. 11 II.2.2.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIMIZA KATILAN KONUKLAR ............................................................... 14 II.2.2.4 ULUSAL / DİĞER ..................................................................................................................................... 14 II.2.2.5 DİPLOMATİK MİSYON ZİYARETLERİ ........................................................................................................ 15 II.2.2.6 YABANCI HEYETLER / YABANCI FİRMA-KURUM TEMSİLCİLERİ .............................................................. 15 II.2.2.7 ÜLKELERLE “İŞ VE TANITIM GÜNLERİ” ORGANİZASYONLARI ................................................................. 16

II.2.3 ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER ........................................................................................ 17 II.3 YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ ........................................................................................................... 17 II.3.1 ODAMIZIN DÜZENLEDİĞİ YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ ..................................................... 17 II.3.2 ODAMIZIN TEMSİL EDİLDİĞİ YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ ............................................... 18 II.4 ODAMIZIN TEMSİL EDİLDİĞİ ORGANİZASYONLAR ................................................................... 18 II.4.1 İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR ............................................................................................ 18 II.4.1.1 YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN TOBB YK ÜYELİĞİ GÖREVİ ÇERÇEVESİNDE İŞTİRAK ETTİĞİ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER ................................................................................................................................. 24

II.4.2 İŞTİRAK EDİLEN ÇEŞİTLİ DAVETLER .................................................................................... 25

www.ebso.org.tr |

1

Faaliyet Raporu’11

II.4.2.1 YEREL DAVETLER .............................................................................................................................. 25 II.4.2.2 DİPLOMATİK MİSYON DAVETLERİ / YURT İÇİ ............................................................................. 26

II.5 DÜZENLENEN ETKİNLİKLER .......................................................................................................... 27 II.6 FUARLAR............................................................................................................................................ 27 II.6.1 YURT İÇİ FUARLAR ................................................................................................................... 27 II.6.2 YURT DIŞI FUARLAR................................................................................................................. 28 II.7 ODALARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER ......................................................................... 29 II.8 MESLEK KOMİTELERİ ...................................................................................................................... 29 II.8.1 MESLEK KOMİTLERİ TOPLANTI VE ETKİNLİKLERİ............................................................ 29 II.8.2 MESLEK KOMİTLERİ ORTAK TOPLANTILARI ...................................................................... 30 II.9 YK ÇALIŞMA GRUPLARI ETKİNLİKLERİ ....................................................................................... 31 II.10 DÜZENLENEN EĞİTİMLER ............................................................................................................ 33 II.10.1 KOBİ OKULU EĞİTİM PROGRAMI ........................................................................................ 33 II.10.1.1 ÜCRETLİ EĞİTİMLER .............................................................................................................................. 33 II.10.1.2 ÜCRETSİZ EĞİTİMLER ............................................................................................................................ 33

II.10.2 KURUMSAL EĞİTİM FAALİYETLERİ .................................................................................... 33 II.11 ÖDÜL TÖRENLERİ .......................................................................................................................... 35 II.12 BASIN TOPLANTILARI................................................................................................................... 36 II.13 PROJELER ........................................................................................................................................ 36 II.14 MEDYA ............................................................................................................................................. 38 II.15 YAYINLAR ........................................................................................................................................ 39 II.16 ANKETLER ....................................................................................................................................... 40 II.17 GİRİŞİMLER ..................................................................................................................................... 41 II.18 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ ........................................................................................................... 56 II.18.1 ULUSAL PROTOKOLLER ........................................................................................................ 56 II.18.1.1 KURUMLAR İLE YAPILAN PROTOKOLLER............................................................................................... 56 II.18.1.2 BANKALAR İLE YAPILAN PROTOKOLLER ................................................................................................ 56

II.19 SOSYAL ÇALIŞMALAR .................................................................................................................... 56 II.19.1 SOSYAL ETKİLEŞİM ÇALIŞMALARI ...................................................................................... 56 II.19.2 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI (EBSOV) FAALİYETLERİ ........................................ 57 II.20 ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ................................................................................................................. 59 II.21 SAYILARLA EBSO............................................................................................................................ 59

2

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER I.1 TARİHÇE Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından kısa bir süre önce, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi ile milli sanayinin hızla kurulması öngörülmüştür. Ege Bölgesi sanayicilerinin, mesleki menfaatlerini korumak amacıyla bir çatı altında güç birliği oluşturmaları fikri de İzmir İktisat Kongresi paralelinde filizlenmiştir. İleriki yıllarda “İzmir Enternasyonel Fuarı”na dönüşecek olan “9 Eylül Yerli Mallar Sergisi”nin ilk defa açıldığı 1927 yılında, İzmir’li bir grup üretici, sanayi alanındaki varlıklarını hızla arttırırken kendilerine ait bir örgütlenmenin eksikliğini gidermeye karar vermiş ve 11 Eylül 1927 tarihinde “İzmir Sanayi Birliği”ni resmen kurmuşlardır. Sanayicilerin Birliğe üyeliği de isteğe bağlı kılınmıştır. İzmir Sanayi Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerinden dolayı 1937-1945 döneminde faaliyetini durdurmuştur. 1945 yılı Aralık ayında 96 sanayicinin üye olduğu İzmir Sanayi Birliği’nin toplantıları yeniden başlamıştır. 1950 yılında 5590 sayılı Odalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Odalara ‘Kamu Kurumu’ niteliği verildiği gibi, ilk kez “sanayici” tanımı yapılarak sanayicilerin ayrı Oda kurmalarına imkân tanınmıştır. Kanuni işlemler tamamlanarak 1 Aralık 1951 tarihinde Odamız, İzmir Sanayi Odası ünvanı ile faaliyete geçmiştir. 612 üye ile faaliyete geçen İzmir Sanayi Odası’nın ilk Meclis Başkanlığı’na Burhan Maner, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Osman Kibar seçilmiştir. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nın 19.10.1953 tarih ve 4/13717 sayılı kararı ile merkezi İzmir olmak üzere Aydın, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Muğla illerini de içine alan bir Bölge Sanayi Odası’nın kurulması uygun görülmüştür. İzmir Sanayi Odası böylece 1954 yılı başından itibaren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) haline dönüşmüş ve Türkiye’nin ilk ve tek Bölge Sanayi Odası kimliğine sahip olmuştur. Bölge imalat sanayisindeki gelişmeler sonucunda; Denizli, Balıkesir ve Aydın illeri, 1972, 1981 ve 2008 yıllarında kendi Sanayi Odalarını kurmuşlar, 1995 yılı başlarında Manisa Ticaret Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na, 2008 yılında Milas Ticaret Odası ise Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na dönüştürülerek EBSO bünyesinden ayrılmışlardır. Günümüzde faaliyet alanı İzmir olan, İzmir sanayicilerini çatısı altında toplayan Odamız, marka tescili yapılan “Ege Bölgesi Sanayi Odası” ismini korumaktadır. Ege Bölgesi Sanayi Odası, kuruluşundan itibaren mesleki ahlak ve birliğin güçlendirilmesi, bölgedeki sanayi hareketlerinin hızlanması, sermayenin sanayi kesimine aktarımının teşvik edilmesi, sanayi yatırımı yapacak girişimcilere teknik yardımlarda bulunulması, fabrikaların günümüzün gerektirdiği şartlarda üretim yapması amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri kurulması ve kurulacak olanlara önderlik edilmesi ve sanayiyi geliştirecek kanunların çıkarılması gibi alanlarda etkin çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bugün 68 çalışanı ile Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Ege Bölgesi Sanayi Odası, kamuoyunda ses getiren birçok çalışmaya imza atmış; Cumhuriyet’ten sonra ilk sanayi örgütlenmesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin kurumsallaştırılması, Türkiye’de ilk teknopark’ın kurulması, Organize Sanayi Bölgeleri’nin oluşturulması örneklerinde olduğu gibi ISO 9000 Kalite Sistemi ve Uluslararası Akredite Olmuş Oda Sertifikası’nın alınması konusunda da öncü rol üstlenmiştir.

www.ebso.org.tr |

3

Faaliyet Raporu’11

I.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE İŞLEVLER Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini tanımlayan 18.05.2004 tarih, 5174 sayılı Kanunun 4. maddesinde “Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. 4500’e varan aktif üye sayısıyla Odamız, sanayide gelişme faaliyetlerine öncülük etmekte, hükümet ve sanayiciler arasındaki diyaloğu güçlendirmekte, uygulanan ekonomi politikalarına yardımcı olacak şekilde yararlı bulduğu fikir ve önerilerini kamuoyu ve yetkililere sunmaktadır. Odamızın öncelikli görevleri; mesleki ahlak ve birliği güçlendirmek, ülke çıkarları doğrultusunda sanayinin gelişimi için çalışmak, sanayiye yönelik araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler sağlamak, sanayiyle ilgili bilgileri, haberleri ve belgeleri toplayıp yayınlar ve toplantılar yoluyla üyelerine sunmak, üyeler için gereken kapasite raporları ve ekspertize dayalı çeşitli raporları hazırlamak, fire ve zayiat tespitleri, araştırma raporları yapmak, ihracatçı üyeler için çeşitli yasal formları ve belgeleri onaylamak, yeni Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulması için çalışmaktır. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın sorumluluklarının günümüzdeki yasal dayanağını, 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve yönetmelikleri ile EBSO İç Yönergeleri oluşturmaktadır.

I.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER I.3.1 YÖNETİM YAPISI Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Organları; a) Meslek Komiteleri b) Meclis c) Yönetim Kurulu d) Disiplin Kurulu’dur. Odamızın 67 meslek grubu ve temsilcilerinin arasından, 4 yılda bir Meslek Komiteleri ile Meclis Üyeleri seçimleri yapılmaktadır. Odamızın üst karar organı Meclis’tir ve toplam 144 Meclis Üyesi bulunmaktadır. Her ay düzenli olarak toplanan ve aynı zamanda Odanın denetim organı da olan Meclis’e, Meclis Başkanı, yokluğunda ise yetkilendirdiği Meclis Başkan Yardımcılarından birisi başkanlık eder. Odamız, Meclis Başkanı ile temsil edilmektedir. Odanın yürütme organı Yönetim Kurulu’dur. Bu kurulda 4 yıllığına Meclis üyeleri arasından seçilmiş 11 üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda yetkilendirdiği Başkan Yardımcılarından biri başkanlık eder. Yönetim Kurulu düzenli olarak haftada bir kez toplanır. Disiplin Kurulu, Oda Meclisi tarafından odaya kayıtlı üyeler arasından dört yıl için seçilir. 6 üyeden oluşan Disiplin Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını ilgili kanun ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütür. 4

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

I.3.2 TEŞKİLAT ŞEMASI

Yönetim Kurulu

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Mali İşler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürlüğü

Temsilcilikler

Sanayi Müdürlüğü

Mali İşler Şefliği

İnsan Kaynakları Şefliği

Bilgi İşlem Şefliği

Kapasite Şefliği

Sicil Şefliği

Kalite Sistem Şefliği

Genel Sekreter Yardımcısı

Sektör İzleme ve Meslek Komiteleri Müdürlüğü Sektör İzleme ve Meslek Komiteleri Şefliği

Yatırım Teşvik Şefliği

İdari İşler Şefliği

Danışmanlar

Araştırma Müdürlüğü

Proje Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Araştırma Şefliği

Proje Danışmanları

Dış Ticaret Uygulama Şefliği

Protokol ve Halkla İlişkiler Şefliği

Proje Geliştirme ve Eğitim Şefliği

Uluslararası İlişkiler Şefliği

Basın Bürosu

Yurtiçi İlişkiler Şefliği

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şefliği

YK Özel Kalem Şefliği

Ankara Temsilciliği

www.ebso.org.tr |

5

Faaliyet Raporu’11

6

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

I.4 KURUMSAL KİMLİK EBSO’nun faaliyet alanındaki gelişme ve yönelimler, Odamızın yürüttüğü faaliyetlere ayırabileceği kaynaklar, paydaşların öneri ve beklentileri, kurumsal kimliğin nasıl tanımlanması gerektiği konularına ışık tutacak konular olarak kabul edilmiş ve değerlendirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı için hazırlanan Vizyon 2023 belgesi de göz önüne alınarak, EBSO’nun 2023 Misyonu, Vizyonu ve Değerleri belirlenmiştir. Misyonun gerçekleştirilebilmesi ve vizyona ulaşılması için ortaya konacak Stratejik Amaçların belirlenmesinde de hem Odamızın üstlenmesi gereken roller hem de TOBB’un işaret ettiği yönelimler göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, Odamızın misyon, vizyon ve değerleri Yönetim Kurulu tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

I.4.1 MİSYON Misyonumuz, üyelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak çözümler üretmek ve hizmetler sunmaktır.

I.4.2 VİZYON 2023 Vizyonumuz, dünyadaki değişim ve gelişimi izleyerek özel sektörün global ölçekte üretim ve markalaşmasında ilk çözüm ortağı olmaktır.

I.4.3 DEĞERLER [ Üye Odaklılık ] [ Şeffaflık ] [ Hesap Verebilirlik ] [ Değişime ve Gelişime Açıklık ] [ Güvenilirlik ] [ İşbirliğine Açıklık ] [ Ekip Çalışması ] [ Liderlik ve Öncülük ] [ Evrensellik ] [ İnsana Saygı ve Çevreye Duyarlılık ] [ Çözüm Odaklılık ] [ Çalışanların Yaratıcılığına Fırsat Tanıma ] [ Sosyal Sorumluluk ]

www.ebso.org.tr |

7

Faaliyet Raporu’11

I.4.4 ETİK KURALLAR Etik; doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır. Etik değerlerin, toplumun refaha ulaşması ve çağdaş yaşamda mükemmelliyete ulaşmanın sürekli bir arayış olduğunun bilinci çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Odamız, tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan köklü bir kuruluş olup, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir. Odamızın tüm paydaşları ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Oda adına görev yapan tüm çalışanlar, organlara seçilmiş üyeler ve EBSO’yu temsil edenler birbirleri ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde belirlenen 10 Etik Kural doğrultusunda hareket ederler. 1-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır. 2- KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür. 3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir. 4- KAYNAKLARIN KULLANIMI Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır. 5- ÇIKAR ÇATIŞMALARI Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır. 6- SORUMLULUK Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır. 7- FIRSAT EŞİTLİĞİ Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır. 8- POZİTİF YAKLAŞIM Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir. 9- GİZLİLİK Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır. 10- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK Her türlü hizmet ve çalışmalarda Oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

8

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II. BÖLÜM: FAALİYETLER II.1 YENİLİKLER 

Müşteri Memnuniyet Formu Otomasyonu oluşturuldu. (Mart 2011)10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alındı (Mart 2011)

 ISO 27001 çalışmaları kapsamında Odamız Bilgi İşlem Birimi Sistem Odası yenilendi. (Temmuz 2011)Etkinliklerimizde Buca F Tipi Cezaevi hükümlülerince yapılan el işi çini plaketler takdim edilmeye başlandı. (Ağustos 2011)

 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı. (Aralık 2011) 

Odamız 100 Büyük Anketi online olarak düzenlendi. (Mart 2011)Odalar arası Personel uygulandı. (Nisan 2011)Etkinlik Otomasyonu ile online talep süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. (Mayıs 2011)Personel giriş/çıkışlarında, (Haziran 2011)

Değişimi

aşlandı.

 Personel giriş çıkışlarında, Yüz Tanıma PKDS uygulaması kullanılmaya başlandı.  Ödül, Takdir ve Tebrik Sistemi Prosedürü uygulamasına başlandı. (Ekim 2011)  Odamız Kurumsal Kimlik Kataloğu hazırlandı. (Kasım 2011)  Personel El Kitabı hazırlandı. (Aralık 2011)  Performans Yönetim Sistemi çalışmaları tamamlanarak uygulanmaya başlandı. (Aralık 2011)

www.ebso.org.tr |

9

Faaliyet Raporu’11

II.2 TEMASLAR II.2.1 ANKARA TEMASLARI 24.08.2011

T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM makamlarında ziyaret edildi.

T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN

10

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.2.2 ODAMIZI ONURLANDIRAN KONUKLAR II.2.2.1 ULUSAL / PROTOKOL – ÜST DÜZEY 14.01.2011 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürü Sayın Hamdi YILDIRIM (Yeni Maden Yasası ve Yönetmelikleri Toplantısı) 20.01.2011 MHP İzmir Milletvekili Sayın Şenol BAL 21.01.2011 TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU (Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni ) 22.02.2011 İzmir Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Gürhan ACAR 23.02.2011 MHP İzmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal SİPAHİ 29.03.2011 AKP İzmir İl Başkanı Sayın Ömer Cihat AKAY 30.03.2011 T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet KİLCİ (Kahvaltılı Toplantı) 05.04.2011 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN, Antalya Milletvekili Sayın Ziya İRBEÇ, İzmir İl Başkanı Sayın Hasan Ali TÜRKARSLAN 20.04.2011 İzmir Ticaret Mahkemeleri Başkanları (Akşam Yemeği) 25.04.2011 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürü Sayın Mehmet EROL 06.05.2011 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN (Toplantı ve Öğle Yemeği) 11.05.2011 T.C. Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN (Toplantı ve Öğle Yemeği) 17.05.2011 TSE Başkanı Sayın Hulusi ŞENTÜRK ve Üst Düzey Yöneticileri (Toplantı) 23.05.2011 CHP İzmir Milletvekilleri (Toplantı) 06.06.2011 CHP İzmir Milletvekili Sayın Güldal MUMCU 06.06.2011 T.C. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM (Çevre Ödül Töreni) 06.06.2011 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Mahir ERDEM (Çevre Ödül Töreni) 29.07.2011 T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 29.07.2011 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü Sayın Rasim AKPINAR 08.08.2011 İl Genel Meclisi CHP Grup Yönetim Kurulu ve İl Encümen Üyeleri 14.10.2011 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI 21.10.2011 İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Durdu KAVAK 15.11.2011 İzmir İl Emniyet Müdürü Sayın Ercüment YILMAZ 02.12.2011 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilişim Komisyon Üyeleri (20 Milletvekili) 08.12.2011 T.C. Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen BAĞIŞ (TR-AB İlişkileri Toplantısı)

II.2.2.2 MECLİS TOPLANTILARIMIZA KATILAN KONUKLAR 31.01.2011 25.04.2011 25.04.2011 27.06.2011 27.06.2011 25.07.2011 26.09.2011 31.10.2011 21.11.2011 26.12.2011

İZKA Genel Sekreteri Sayın Dr. Ergüder CAN Bergama Dereköy EBSO İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencisi Sayın Kezban KANDEMİR TSE İzmir Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürü Sayın Ahmet NAMLI EBSO Vakfı Bursiyeri, İzmir Yüksek Teknoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Birincisi Sayın Gökhan ÇILDIR Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU ÖSYM Lisans Yerleştirme Sınavı TM2 ve TM3 Türkiye 1.si Sayın Tuğçe Gizem ÇELİK TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Vehbi GÜNAN SOCAR TURCAS A.Ş. Grup Ceo ve PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan YAVUZ EXIMBANK İzmir Şube Müdürü Sayın Ferhat FIRAT İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU

www.ebso.org.tr |

11

Faaliyet Raporu’11

T.C. Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen BAĞIŞ

T.C. Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM

TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

12

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

TBMM San. Tic. Enerji, Tabii Kayn. Bilişim Kom. Başkanı Sayın M. Mücahit FINDIKLI

CHP İzmir Milletvekilleri

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Gn. Md. Sayın Hamdi YILDIRIM T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet KİLCİ

TSE Başkanı Sayın Hulusi ŞENTÜRK İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU

www.ebso.org.tr |

13

Faaliyet Raporu’11

II.2.2.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIMIZA KATILAN KONUKLAR 31.01.2011 23.05.2011 20.06.2011 18.07.2011

EBSO Savunma Sanayi ÇG Başkanı Sayın Emekli Alb. Mustafa ÖZKAN Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa YARDIMCI LIVCON Kişisel Gelişim Şirketi İzmir Temsilcisi Sayın Dilara ALTINKAYA İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU

II.2.2.4 ULUSAL / DİĞER 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 24.02.2011 14.03.2011 14.03.2011 29.03.2011 30.03.2011 30.03.2011 04.04.2011 18.04.2011 18.04.2011 20.04.2011 05.05.2011 06.06.2011 06.06.2011 20.06.2011 29.07.2011 11.08.2011 13.09.2011 20.09.2011 21.09.2011 21.09.2011 03.10.2011 17.10.2011 24.10.2011 31.10.2011 14.11.2011 07.12.2011 12.12.2011 15.12.2011 19.12.2011

14

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Yönetim Kurulu Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Ömer DİNÇER Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz GÜRAL Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Sayın Deniz YİĞİTÇEOĞLU Haber Türk Koordinatörü Sayın Osman GENÇER Junior Chamber International (JCI) Yönetim Kurulu Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ERDEM Madeni Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu İzmir Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESSİAD) Yönetim Kurulu T.C. Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı Baş Proje Direktörü Sayın İsmail ERŞAHİN T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Eski Genel Müdürü Sayın Dr. Ali ARIDURU KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkez Müdürü Sayın Mustafa ÇANAKÇI ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kaya TUNCER Kültür Park Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Türkiye Turistik Ev Pansiyoncuları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin BAŞTAK Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Behçet ÇINAR Karşıyaka 1912 Derneği Yönetim Kurulu Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz GÜRAL Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Bağyurdu OSB Yönetim Kurulu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu EİB Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) Üyeleri (TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu temsilen kabul) TCE Ege Konteyner Terminali Genel Müdürü Sayın Vahdettin KELEŞ SOCAR TURCAS A.Ş. Grup Ceo ve PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan YAVUZ Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Yönetim Kurulu Kişisel Gelişim Eğitmeni Sayın Ahmet Şerif İZGÖREN AKBANK Genel Müdürü Sayın Ziya AKKURT TOSYÖV Başkanı Sayın Yalçın SÖNMEZ TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa KUVVET EBSOV Bayanlar Birliği Üyeleri

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.2.2.5 DİPLOMATİK MİSYON ZİYARETLERİ 20.01.2011 30.03.2011 12.04.2011 29.04.2011 03.06.2011 06.06.2011 24.06.2011 24.06.2011 27.06.2011 07.07.2011 13.07.2011 29.07.2011 12.08.2011 22.08.2011 09.09.2011 12.09.2011 15.09.2011 16.09.2011 13.10.2011 20.10.2011 01.11.2011 17.11.2011 14.12.2011

Makedonya Ankara Büyükelçisi Sayın Goran TASKOVSKY Almanya Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Eckart CUNTZ Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Yatırım ve Ticaret Ataşesi Sayın Raphael PAUWELS Hindistan Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Dr. Ramesh CHANDRA ve F. Konsolos Sayın Turgut Koyuncuoğlu Romanya İzmir Başkonsolosu Sayın Victor Cosmin LOTREANU Avustralya Ankara Büyükelçisi Sayın Ian BIGGS Portekiz Ankara Büyükelçisi Sayın Luisa Bastos De ALMEIDA Slovenya Ankara Büyükelçisi Sayın Ass. Prof. Dr. Milan JASBEC Almanya İzmir Başkonsolosu Sayın Stefan SCHNEIDER ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Francis RICCARDONE Gambia Ankara Büyükelçisi Sayın Gibril JOOF Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Sayın Drazen HRASTIC ve F. Konsolos Sayın Candan ÇORBACIOĞLU Avusturya Ankara Büyükelçisi Sayın Heidimaria GÜRER ve F. Konsolos Sayın Ülkü CANER Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Marc LANDAU Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Cüneyd USTAIBO Küba Ankara Büyükelçisi Sayın Jorge Quesada CONCEPCION ve Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Avrupa Ekonomi Politikası Bölüm Müdürü Sayın Lic. Pedro P. San Jorge RODRIGUEZ Slovenya Ankara Büyükelçisi Sayın Ass. Prof. Dr. Milan JASBEC Rusya Ankara Büyükelçi Müsteşarı Sayın A.V. BURAVOV ve İzmir F. Konsolosu Sayın Rıza Eray GÜRLER Moldova Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Tudor GOIA ABD Ticaret Ateşesi Sayın Thomas BRUNS Şangay Sanayi ve Ticaret Federasyonu Ekonomi Bölüm Müdürü Sayın Jin YAOBEN ve İrtibat Bölümü Yetkilisi Sayın Lillian ZHANG Endonezya East Java Eyaleti Parlamentosu Üyesi Sayın Yusuf ROHANA İsviçre İstanbul Başkonsolosu Sayın Monica SCHMUTZ KIRGÖZ ve Eski İsviçre F. Konsolosu Sayın Uğur YÜCE

II.2.2.6 YABANCI HEYETLER / YABANCI FİRMA-KURUM TEMSİLCİLERİ 20.01.2011 02.02.2011 28.02.2011 16.03.2011 24.03.2011 04.04.2011 07.04.2011 29.04.2011 28.06.2011 13.07.2011 12.09.2011 22.09.2011 28.09.2011

Çin Jiangsu Heyeti Cummins Firması – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Paul MASSEY (ABD) Alfaisal Group – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamkeen Abd SARHAN (Irak) SurgyLight Medkom Firması – Sayın Bülent DOĞAN (İstanbul) CGR Firması - Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Joseph M. VAROQUI (Fransa) Felda Iffco Gıda San. Tic. A.Ş. Yetkilileri (BAE) The Global Offset and Countertrade Association (GOCA) Yön. Krl. Üyesi Sayın Dov HYMAN Tataristan Otomotiv Yan Sanayi Heyeti - Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ravil ZARIPOV Essen Ekonomik Kalkınma Ajansı Heyeti – Başkan Yardımcısı Sayın Jochen FRICKE (Almanya) Filab Firması – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Cyril HUG (Fransa) Urumiye Çiftçi Dernekleri ve Urumiye Tarım ve Bahçe Bitkileri Bölümü Heyeti (İran) Kosova-Türk Ticaret Odası Ticaret Heyeti ABD Ticaret Müsteşarlığı Sayın Berrin ERTÜRK ve OPALİT Şti. Sayın Haluk AYDEMİR (ABD) www.ebso.org.tr |

15

Faaliyet Raporu’11

11.10.2011 Voka Ticaret ve Sanayi Odası Oost-Vlaanderen – Proje Müdürü Sayın Arne Oosthuyse, (Belçika) 12.10.2011 Gorgolis S.A. Firması – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aris GORGOLIS (Yunanistan) 18.10.2011 Cummins Filtre Grubu Başkanı Sayın Joseph SAOUD ve İzmir Ofis Md. Sayın Şule AKÇA (ABD) 01.11.2011 Çin / Şangay San. ve Tic. Odası Ekonomi Bölümü Sayın Md.Jin Yaoben ve Md.Yrd. Sayın Zhang Jialin 14.11.2011 Unicity Firması Yetkilileri (ABD) 17.11.2011 Hong-Kong İş Geliştirme Merkezi Heyeti 17.11.2011 Endonezya Doğu Java Eyaleti Heyeti 20.12.2011 AHP Bavaria GmbH & Co. KG – Yönetici Ortağı Sayın Nikolaus BEMBERG (Almanya)

II.2.2.7 ÜLKELERLE “İŞ VE TANITIM GÜNLERİ” ORGANİZASYONLARI 05.01.2011 Tataristan Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi Tanıtım Toplantısı 08.06.2011 DEİK Türk - İtalya İş Konseyi işbirliğiyle, İtalya ile İş Yapma Semineri 09.06.2011 DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı işbirliğiyle, Afrika İş Olanakları Toplantısı 15.09.2011 Fransa Yatırım Ajansı işbirliğiyle, Fransa ile İş Yapma Toplantısı 17.11.2011 Hong Kong Tanıtım Semineri

Almanya Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Eckart CUNTZ

Cummins Filtre Grubu Başkanı Sayın Joseph SAOUD (ABD)

Küba Ankara Büyükelçisi Sayın Jorge Quesada CONCEPCION

Tataristan Otomotiv Yan Sanayi Heyeti

16

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.2.3 ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER 03.01.2011 07.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 21.02.2011 05.04.2011 05.04.2011 18.04.2011 19.04.2011 25.04.2011 22.08.2011 25.08.2011 28.09.2011 10.10.2011 20.10.2011 16.12.2011 22.12.2011

İtalya İzmir Konsolosu Sayın Igor Di BERNARDINI Narlıdere Belediye Başkanı Sayın Abdül BATUR CHP İzmir İl Başkanı Sayın Tacettin BAYIR AKP İzmir İl Başkanı Sayın Ömer Cihat AKAY MHP İzmir İl Başkanı Sayın Hasan Ali TÜRKARSLAN İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu ATAER Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu İZTO Meclis Başkanı Sayın Selami ÖZPOYRAZ Buca Kırıklar Cezaevi Savcısı Sayın Yusuf ARSLAN EGİAD Yönetim Kurulu Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Sayın Şebnem BURSALI Yaşar Holding Boya Grubu Başkanı Sayın Ahmet YİĞİTBAŞI İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Durdu KAVAK Almanya Başkonsolosu Sayın Margit HABERLE İzmir Emniyet Müdürü Sayın Ali BİLKAY İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU (EXPO) T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü Sayın Ahmet GÜLDAL

II.3 YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ II.3.1 ODAMIZIN DÜZENLEDİĞİ YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ 27-29.11.2011

Azerbaycan İş Gezisi (Socar & Turcas işbirliğiyle) (Azerbaycan - Türkiye İş Forumu)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV’in Kabulü

Azerbaycan - Türkiye İş Forumu

İkili İş Görüşmeleri

Şehitlik Ziyareti www.ebso.org.tr |

17

Faaliyet Raporu’11

II.3.2 ODAMIZIN TEMSİL EDİLDİĞİ YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ 02-04.05.2011 19–24.09.2011 03-06.10.2011 21-24.11.2011

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün Ziyareti, AVUSTURYA Hannover TSO Ziyareti (EMO 2011 – Hannover Metal İşleme Makinaları Fuarı), ALMANYA T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın iştirakleriyle Türkiye – Güney Afrika İş Forumu, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ EXPO 150. BIE Genel Kurul Toplantısı, FRANSA

Hannover TSO Ziyareti (Almanya)

EXPO 150. BIE Genel Kurulu (Fransa)

II.4 ODAMIZIN TEMSİL EDİLDİĞİ ORGANİZASYONLAR II.4.1 İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR (PERİYODİK) (Yönetim Kurulu Başkanı İştirakiyle) TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı TOBB Sigorta Acenteleri / Sigorta Eksperleri İcra Komiteleri /SEGEM Yönetim Komitesi Toplantıları İzmir İli Oda/Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı İzmir Başkanlar Kurulu Koordinasyon Toplantısı EXPO 2020 Yönlendirme Kurulu Toplantısı EXPO 2020 Yürütme Komitesi Toplantısı 18

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

(DİĞER) 11.01.2011 Kemalpaşa OSB – Bilgilendirme Toplantısı 21.01.2011 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK Türk-Arjantin İş Forumu 27.01.2011 Ege İhracatçı Birlikleri - Avusturya Bilgilendirme Toplantısı 24.02.2011 İzmir Atatürk OSB - Genel Kurul Toplantısı 24.02.2011 TÜBİTAK MAM - II. Ulusal Atık Madeni Yağ Çalıştayı 06.03.2011 T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle ESİAD 27. Yüksek İstişare Konsey Toplantısı 10.03.2011 İZKA - Bremen Heyeti Bilgilendirme Toplantısı (Konuşma) 16.03.2011 Torbalı OSB - İmar Planları Toplantısı 18.03.2011 EBİLTEM - İlk Durak: Patent Araştırması Etkinliği 18.03.2011 Aydın Ticaret Borsası - YÖREX Fuarı Tanıtım Toplantısı 22.03.2011 Ege İhracatçı Birlikleri - Mobilya Sektöründe Kümelenme ve Yeni İş Fırsatları Toplantısı 31.03.2011 EBİLTEM - EBIC-EGE Projesi Bilgilendirme Toplantısı 04.04.2011 KALDER - Yeni Çevre Yönetmelikleri ve Getirdikleri Sempozyumu 06.04.2011 Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Belediyesi, Aliağa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Mesleki Eğitim ve Beceri 10 Toplantısı (Konuşma) 06.04.2011 Mesleki Yeterlilik Kurumu - UYEP Bilgilendirme Toplantısı 07.04.2011 İzmir Tarım İl Müdürlüğü - Sütlerin Toplanması ve Muhafazası Toplantısı 07.04.2011 Elektrik Mühendisleri Odası - II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi – Kongre Danışma Kurulu Toplantısı 11.04.2011 Karşıyaka Belediyesi - Enerji Günü Sempozyumu 13–16.04.2011 TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi - X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi - TESKON ve SODEX Fuarı 15.04.2011 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı - Nehir Havzaları Yönetim Planları Toplantısı 19.04.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - AB Rekabet Politikası Toplantısı 25.04.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - AB Genişlemesinin Kimlik Boyutu Semineri 04.05.2011 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri (Konuşma) 13-14.05.2011 TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası - 4 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri 16.05.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - AB ve Kilise Paneli 16-31.05.2011 İzmir Tarım İl Müdürlüğü – İl Proje Değerlendirme Komisyon Toplantıları 23.05.2011 İzmir Tarım İl Müdürlüğü – Yağlı Tohumlu Bitkiler Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi İl Komisyonu Toplantısı 24.05.2011 KOSGEB - KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı 25.05.2011 KALDER - Aile Şirketlerinde Başarının Anahtarı Oturumu (Konuşma) 26.05.2011 KALDER - Mükemmelliği Arayış Sempozyumu “Karlılığı Düşen Ne Yapmalı?” Oturumu (Konuşma) 27.05.2011 İstanbul Sanayi Odası - CIP, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Bilgilendirme Toplantısı 30.05.2011 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığı, Çalışma Hayatının Denetiminde Yeni Dönem ve Yöntemler Toplantısı (Konuşma) 31.05.2011 TURKCELL Mobil Şirket Vizyon Toplantısı (Konuşma) 02.06.2011 EBSO - E.Ü. – EBİLTEM - 4. Ulusal Üniversite- Sanayi Kongresi ÜniversiteSanayi Köprülerindeki Engeller, İşbirliğinde Sorunlar Konulu Oturumu (Konuşma)

www.ebso.org.tr |

19

İZMİR İSTANBUL İZMİR İZMİR ANKARA İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR AYDIN İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR ANKARA İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR BURSA İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İSTANBUL İZMİR İZMİR İSTANBUL İZMİR İZMİR İZMİR

Faaliyet Raporu’11

03.06.2011

PETKİM - Enerji Verimliliği Derneği ve Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi “Plastik Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kampanyası” Tanıtım Toplantısı (Konuşma)

İZMİR

03.06.2011 15.06.2011 17.06.2011

E.Ü.- Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (Konuşma) İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşletmelerde Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri - Organik Tarım İçin Avrupa Kümelerarası İşbirliği Platformunun Geliştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı (Haluk TEZCAN)/Konuşma var mı?

İZMİR İZMİR İZMİR

21.06.2011 21.06.2011

İŞKUR - İl Hizmet Satın Alma Toplantısı Çevre ve Orman İl Müdürlüğü & TAIEX - Ambalaj Atıklarının Yönetimi Çalıştayı İzmir Ticaret Odası - Portekiz Tanıtım Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi - Sağlıklı Kentler Projesi Toplantısı İzmir Ticaret Borsası - Tarım Söyleşileri Programı Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu - Yakın Gelecekte Dünya Pamuk Fiyatları ve Hazır Giyim, Moda ve Yan Sanayi Sektörlerine Muhtemel Etkileri Paneli

İZMİR İZMİR

23.06.2011 23.06.2011 23.06.2011 23.06.2011

28.06.2011 01.07.2011 01.07.2011 04.07.2011 06.07.2011 11.07.2011 20.07.2011 21.07.2011 01.08.2011 17.08.2011 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011 10.09.2011 12.09.2011 12-13.09.2011

13.09.2011 15-16.09.2011

21.09.2011 21.09.2011 22.09.2011 23.09.2011

20

EBİLTEM - Büyümek İçin Bölgesel Fırsatlar Konferansı Ege İhracatçı Birlikleri - İnternet Tabanlı Gıda İzlenebilirlik Sistemi Kapanış Toplantısı EBİLTEM - EBIC-EGE Projesi Toplantısı KSK Rotary Kulübü - Ekonomik Durum Değerlendirmesi Toplantısı (Konuşma) İzmir Valiliği - AB Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı & İzmir’de AB Rüzgarı Projesi Açılış Toplantısı Tarım İl Müdürlüğü – 2. Bölgesel Eğitim Programı Semineri T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı & TOBB - Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi IPPC Direktifi Çalıştayı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - İstişare Toplantısı İzmir Ticaret Borsası – 2011/2012 Sezonu Piyasa Beklentileri ve Pamuk Fiyatları Toplantısı 80. İEF Koordinasyon Kurulu Toplantısı İzmir Valiliği - Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı TOBB - Makine Sektör Meclis Toplantısı İzmir Valiliği - T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın iştirakleriyle Toplantı T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın iştirakleriyle, Yeni Teşvik Sistemi Görüş Alış Verişi Toplantısı İZFAŞ - Ukrayna-Türk İş Forumu TÜBİTAK - Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi Toplantısı İZKA - Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı İŞKUR - Roman Vatandaşları İşgücü Piyasasına Entegre Toplantısı OSBÜK Ege Bölge Toplantısı (Konuşma) İzmir Ticaret Odası - Kosova & İzmir İş Forumu T.C. İçişleri Bakanlığı - Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulanmasının Devamına Destek Projesi Çalıştayı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & TTGV - Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi Bölgesel Toplantısı

| www.ebso.org.tr

İZMİR İZMİR İZMİR İSTANBUL

İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR ANKARA ANKARA İZMİR İZMİR İZMİR ANKARA İZMİR İZMİR İZMİR ANKARA İZMİR ANKARA İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR

Faaliyet Raporu’11

26-27.09.2011

Tarım İl Müdürlüğü - TAIEX: Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi Toplantısı

İZMİR

26–29.09.2011

Avrupa Komisyonu Koordinasyonunda Polish Agency For Enterprise Development - Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Yıllık Konferansı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası - Tarım Danışmanları Çalıştayı SIEMENS- Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Toplantısı İzmir Valiliği - Kadın Erkek Eşitliği Birimi Toplantısı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI’nın iştirakleriyle İZTO Özel Meclis Toplantısı KALDER - Kentsel Katı Atıkların Yönetimi ve Ambalaj Atıkları Sempozyumu T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü – Sözleşmeli Üretimde Yaşanan Gelişmelerin Paylaşılması ve Sözleşmeli Üretimin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri Geliştirilmesi & Yaş Meyve Sebze Sektörünün Mevcut Durumunun Değerlendirilme Toplantısı

VARŞOVA

İzmir Valiliği - KOSBİ Islah OSB Toplantısı Capital & Ekonomist Dergileri - Vodafone İşbirliğiyle - İş Ortağım Buluşmaları (Konuşma) PETKİM Star Rafineri Yatırımı Basın Toplantısı EGİAD - İş Zirvesi “Güncel Gelişmeler Işığında 2011 Yılı Sonbaharında TR Ekonomisi ve 2012'den Beklentiler” Paneli (Konuşma) KALDER - Güvenli Gıda Günleri Beşincisi ‘Gıdada İzlenebilirlik’ Toplantısı İzmir Valiliği - Van Depremi Yardım Kampanyası Toplantısı Dokuz Eylül Rotary Kulübü Toplantısı (Konuşma) DEİK - Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Uluslararası Yüzey Aktif Maddeler, Sabun Ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi – Oleokimya 2011

İZMİR İZMİR

01.10.2011 04.10.2011 12.10.2011 13.10.2011 18.10.2011 19.10.2011

20.10.2011 20.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 25.10.2011 28.10.2011 17.11.2011 18-19.11.2011 01-03.12.2011

02.12.2011 06.12.2011 07-08.12.2011

08.12.2011

09.12.2011 14-15.12.2011

20.12.2011 20.12.2011 21.12.2011 21.12.2011 24.12.2011 26.12.2011

İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR ANKARA

İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İSTANBUL İZMİR

S.S. Tasfiye Halindeki Aydın Sanayi ve Ticaret İş Merkezi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (ASTİM) - 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bremeninvest İzmir Ofisi - Bremeninvest Toplantısı Yaşar Üniversitesi - Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen, İngiltere Büyükelçiliği'nin desteklediği, "Türk Yerel Medyası AB Yolunda" Projesi çerçevesinde düzenlenen AB Bölgesel Bilgilendirme Semineri

AYDIN

İzmir Ticaret Odası – Fas Tanıtım Konferansı İstanbul Sanayi Odası - 10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi - Kıyı Düzenlemesi Hakkındaki Basın Toplantısı Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası İzmir Bürosu Açılış Töreni (Konuşma) EBSO – TPE - EBiLTEM Patent Günleri Etkinliği (Konuşma) T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Türk Asansör Sanayi İle Yapı Üreticilerinin Buluşması Toplantısı TMMOB Makine Müh. Odası İzmir Şb. - İzmir Rüzgar Sempozyum ve Sergisi

İZMİR İSTANBUL İZMİR İZMİR İZMİR ANKARA

İzmir Ticaret Odası – Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Proje Tanıtım Toplantısı

İZMİR

www.ebso.org.tr |

21

İZMİR İZMİR İZMİR

İZMİR

Faaliyet Raporu’11

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığı Toplantısı TURKCELL Mobil Şirket Vizyon Toplantısı

EBSO - E.Ü. – EBİLTEM - 4. Ulusal Üniversite- Sanayi Kongresi

PETKİM “Plastik Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kampanyası”

KALDER Mükemmelliği Arayış Sempozyumu

PETKİM Star Rafineri Yatırımı Basın Toplantısı 22

| www.ebso.org.tr

EGİAD İş Zirvesi

EBSO – TPE - EBiLTEM Patent Günleri

Faaliyet Raporu’11

TEMSİLCİLERİMİZİN BULUNDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR                                                     

ABİGEM A.Ş. YÖNETİM KURULU AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (ASCAME) GENEL KURULU AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (EUROCHAMBERS) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİ BORNOVA KENT KONSEYİ ÇEVRE KORUMA VAKFI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU DOKUZ EYLÜL ÜNV. TEKMER MD.LÜĞÜ DANIŞMA KURULU DOKUZ EYLÜL ÜNV. TEKMER MD.LÜĞÜ DEĞERLENDİRME VE KARAR KURULU DOKUZ EYLÜL ÜNV. VAKFI GENEL KURULU EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI EGE EKONOMİYİ GELİŞTİRME VAKFI (EGEV) BAŞKANLAR KURULU EGEV YÖNETİM KURULU EGE ÜNV. TEKMER MD.LÜĞÜ DANIŞMA KURULU EGE ÜNV. TEKMER MD.LÜĞÜ DEĞERLENDİRME VE KARAR KURULU EKOTEKSTİL LABORATUVARI YÖNETİM KOMİTESİ EMBRYONIX LTD. ŞTİ. ESBAŞ YÖNETİM KURULU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAHARAT İHTİSAS ALT KOMİSYONU GIDA GÜVENLİĞİ PLATFORMU İL İSTİHDAM ve MESLEKİ EĞİTİM KURULU İL KOORDİNASYON KURULU İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU İNSAN HAKLARI İHL. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI İCRA KURULU (İSOV) İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ ve KOBİ PROJE DESTEK KURULLARI İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİC. A.Ş. (İZFAŞ) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI KENT PLATFORMU İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI İZMİR KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU (İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İZMİR TİCARET BORSASI PROJE İZLEME KOMİSYONU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ (KALDER) KARABAĞLAR KENT KONSEYİ KARŞIYAKA ADLİYESİ DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MRKZ. KORUMA KURULU KARŞIYAKA KENT KONSEYİ KENT PROJELERİ KOORDİNASYON KURULU KEMERALTI ÇARŞISI ÇALIŞMA GURUBU KOBİ A.Ş. GENEL KURULU KONAK KENT KONSEYİ KOSGEB İZMİR KUZEY VE GÜNEY HİZMET MÜDÜRLÜKLERİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI (MEKSA) ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOBB PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI GENEL KURULU TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TÜRK -ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TATSO) ULUSAL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİ PLATFORMU ULUSAL PAMUK KONSEYİ ULUSAL ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞI KONSEYİ www.ebso.org.tr |

23

Faaliyet Raporu’11

    

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU (ÜSİMP) VERGİ İDARESİ İŞ ALEMİ PLATFORMU VERGİ USUL KANUNU TAKDİR KOMİSYONU YÖK-İSOV EDE GENEL KURULU (YÖK-İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM KURULU ) YÖK-İSOV MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON GENEL KURULU

*Yukarıda sıralı kurum/kuruluşların toplantılarına temsilcilerimiz iştirak etmektedir. Söz konusu toplantılar “Odamızın Temsil Edildiği Organizasyonlar” başlığı altında ayrıca gösterilmemiştir.

TOBB YOİKK ÇALIŞMA GRUPLARI            

ŞİRKET KURULUŞU ÇALIŞMA GRUBU İSTİHDAM ÇALIŞMA GRUBU SEKTÖREL LİSANSLAR ÇALIŞMA GRUBU YATIRIM YERİ ÇALIŞMA GRUBU VERGİ VE TEŞVİKLER ÇALIŞMA GRUBU DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKLER ÇALIŞMA GRUBU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU YATIRIM PROMOSYONU ÇALIŞMA GRUBU DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMI MEVZUATI ÇALIŞMA GRUBU KOBİ ÇALIŞMA GRUBU KURUMSAL YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU AR-GE ÇALIŞMA GRUBU

II.4.1.1 YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN TOBB YK ÜYELİĞİ GÖREVİ ÇERÇEVESİNDE İŞTİRAK ETTİĞİ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 04.01.2011 05.01.2011 24-27.01.2011

01.02.2011 09.02.2011 26.02.2011 08.03.2011 29.03.2011 07.04.2011 08.04.2011

11.04.2011 16.04.2011 28.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 03.05.2011 24

TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Sektörü EKK Hazırlık Toplantısı TOBB Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı Ukrayna İş Seyahati TOBTİM Toplantısı TOBB Cam Meclisi Acente Eksperleri Toplantısı TOBB Mardin Nusaybin Sınır Kapısı Temel Atma Töreni 25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı TOBTİM Toplantısı Uluslararası Bergama Sempozyumu (Konuşma) TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun Aydın Programı’na İştirak (Didim Kültür Merkezi Açılışı ve Didim Ticaret Odası Ödül Töreni & Aydın Ticaret Odası-Aydın Sanayi Odası-Aydın Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni) TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Eğitim Çalıştayı (Konuşma) YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı Menemen TO Ziyareti Aliağa TO Ziyareti Bergama TO Ziyareti Ayvalık TO Ziyareti Burhaniye TO Ziyareti Edremit TO ve TB Ortak Ziyareti Buldan Ticaret Odası Ziyareti

| www.ebso.org.tr

ANKARA ANKARA UKRAYNA ANKARA MARDİN İSTANBUL ANKARA İZMİR AYDIN

ANKARA İSTANBUL ANTALYA İZMİR İZMİR İZMİR BALIKESİR BALIKESİR BALIKESİR DENİZLİ

Faaliyet Raporu’11

03.05.2011 03.05.2011 03.05.2011 03.05.2011 03.05.2011 03.05.2011 14.05.2011 15.05.2011 15.05.2011 23.05.2011 24.05.2011 25.05.2011 21.06.2011 23.06.2011 21.07.2011 27.07.2011 03.08.2011 03.08.2011 05.08.2011 14-19.08.2011

08.09.2011 09.09.2011 27.09.2011 22.10.2011 05.12.2011 09.12.2011

Sarayköy Ticaret Odası ve Babadağ Ticaret Odası Ortak Ziyareti Acıpayam Ticaret Odası Ziyareti Tavas Ticaret Odası Ziyareti Denizli Ticaret Borsası Ziyareti Denizli Ticaret Odası Ziyareti Denizli Sanayi Odası Meclis Toplantısı (Konuşma) TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Toplantısı TOBB Genel Kurul Toplantısı TOBB Dış İlişkiler Kurulu Toplantısı Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) - Uluslararası Sigortacılık Zirvesi BALO Projesi Toplantısı (EBSO) KALDER – MAS Açılışı (TOBB’u temsilen / Konuşma) TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun Aydın – Simav Programı’na İştirak (Atatürk ve Aydın Anıtı Açılış Töreni) TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun Menemen Programı’na İştirak (Menemen TO Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni) TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Sektör Meclis Toplantısı TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı Programı’na İştirak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün Başkanlığında, Türk Tasarım Danışma Konseyi 4. Toplantısı (TOBB’u temsilen) T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’ın iştirakleriyle TOBB İftar Yemeği TOBBTİM Yönetim Kurulu Toplantısı TOBB ABD Ofisi İle İlgili Ziyaret TOBB Yönetim Kurulu olarak T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ı Ziyaret TOBB - Yeni Teşvik Sistemi İstişare Toplantısı T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın iştirakleriyle TOBB YOİKK Toplantısı TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun Ayvalık Programına İştirak (7. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri) TOBB II. Küresel Girişimcilik Zirvesi TOBB Müteahhitlik Hizmetleri Sektör Meclisi

DENİZLİ DENİZLİ DENİZLİ DENİZLİ DENİZLİ DENİZLİ ANKARA ANKARA ANKARA İSTANBUL İZMİR İZMİR AYDIN İZMİR ANKARA İSTANBUL ANKARA ANKARA İSTANBUL ABD ANKARA ANKARA ANKARA BALIKESİR İSTANBUL ANKARA

II.4.2 İŞTİRAK EDİLEN ÇEŞİTLİ DAVETLER II.4.2.1 YEREL DAVETLER 15.02.2011 Ege İhracatçı Birlikleri – T.C. Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın teşrifleriyle, 2010 Yılı İhracat Ödül Töreni 16.02.2011 DEÜ Hastanesi - Akşam Yemeği 21.02.2011 KOSGEB - Kadın Girişimcilere Sertifika Dağıtım Töreni 06.03.2011 İzmir Büyükşehir Belediyesi – T.C. Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ve T.C. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM’ın teşrifleriyle, EGERAY Sisteminin İZBAN Bölümü Açılış Töreni 19.03.2011 Lider Yaratıcı Katılımcılar (LİYAKAT) Derneği - İzmir’le Tanışma Gecesi 04.04.2011 Serdar LEBLEBİCİ Atölyesi Resim Sergisi Açılış Töreni 07.04.2011 Ev - Büro Mobilyaları ve Dekorasyon (MODEKO) Fuarı - Akşam Yemeği www.ebso.org.tr |

İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR

İZMİR İZMİR İZMİR 25

Faaliyet Raporu’11

21.04.2011 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün davetiyle İzmir Fuarı Tanıtım Resepsiyonu 25.04.2011 Bodrum Model Tekne Müzesi Tanıtım Sergisi Açılışı 06.05.2011 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün teşrifleriyle, Cummins Inc. Fabrikası Temel Atma Töreni 07.05.2011 T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün onurlandırmalarıyla, İZTO Akşam Yemeği 07.05.2011 T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün onurlandırmalarıyla, E.Ü. İlaç Geliştirme ve Farmokokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Faz Araştırma Kliniği Açılış Töreni 17.05.2011 ESİAD - Başkanlar Kurulu Onuruna Kokteyl 18.05.2011 Ege İhracatçı Birlikleri - 6. Moda Tasarım Yarışması Defilesi ve Ödül Töreni 26.05.2011 KALDER - Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Plaket Töreni 09.06.2011 Kar İnşaat 41. Yıl & The Port Residence Açılış Kokteyli 29.06.2011 Türkçe Öğretim Derneği ile İzmir Kültürler Arası Diyalog Merkezi (İZDİM) - 9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları İl Etkinlikleri 14.07.2011 Kroma A.Ş. & Matthews International Birleşme Kokteyli 07.09.2011 Ege İhracatçı Birlikleri - Yeni Sezona Birlikte Merhaba Kokteyli 21.09.2011 İzmir Büyükşehir Belediyesi - 12. Barış Selçuk Gazetecilik Ödül Töreni 21.09.2011 SABAH Gazetesi – Ege’li Sabah Eki Lansmanı 30.09.2011 Makine Mühendisleri Odası İzmir Şb. - Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi Açılış Töreni 01.10.2011 Arkas Holding - Arkas Trio İzmir Konseri 03.10.2011 Mimarlar Odası İzmir Şb. - Meslekte 30 ve 50. Yıl Plaket Töreni 04.10.2011 Almanya İzmir Başkonsolosluğu - Almanya'nın Birliği Günü Resepsiyonu 05.10.2011 E.Ü. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni 12.10.2011 TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi - 6. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi 21.10.2011 EGİAD - İş Zirvesi ve Sektör Günleri Sergi Açılışı 22.10.2011 CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun teşrifleriyle, Ulukent Katlı Kavşak Temel Atma Töreni 25.10.2011 T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV’in iştirakleriyle, PETKİM STAR Rafineri Temel Atma Töreni 03.11.2011 İzmir Ticaret Odası Ödül Töreni 26.11.2011 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 4. Dayanışma Gecesi 14.12.2011 Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) - "Emek Pişti Haydi Sofraya" Projesi Lansmanı 16.12.2011 İzmir Ticaret Borsası - 120. Yıl Gala Gecesi

ANKARA İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR

II.4.2.2 DİPLOMATİK MİSYON DAVETLERİ / YURT İÇİ 05.07.2011 04.10.2011 21.10.2011

26

Almanya İzmir Başkonsolosu Sayın Stefan SCHNEIDER’in Veda İZMİR Resepsiyonu Almanya İzmir Başkonsolosluğu - Almanya'nın Birliği Günü Resepsiyonu İZMİR ABD Büyükelçisi Sayın Francis RICCIARDONE ile Öğle Yemeği İZMİR

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.5 DÜZENLENEN ETKİNLİKLER 13.01.2011 14.01.2011 26.01.2011 27.01.2011 28.01.2011 15.02.2011 24.02.2011 22.02.2011 17.03.2011 19.04.2011 23.04.2011 02.05.2011 13.05.2011 02-03.06.2011

06.07.2011 24.08.2011 20.09.2011 10.10.2011 18.10.2011 30.11.2011 12.12.2011

Çevre Yönetmelikleri Bilgilendirme Toplantısı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürü Sayın Hamdi YILDIRIM’ın katılımlarıyla Yeni Maden Yasası ve Yönetmelikleri Toplantısı KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle, “Çevre Alanında Kapasite Arttırılması Projesi- Seveso II Direktifi” kapsamında Seveso II Direktifi Çalıştayı Fırsatlar ve Güçlü Yönlerimiz ile Ege Bölgesi Kadın Girişimciliği Çalıştayı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Toplantısı Yerel Basın Temsilcileri ile Paylaşım Toplantısı 6111 sayılı Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı 6111 sayılı Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı Yeni Kredi Olanakları Bilgilendirme Toplantısı EBSO Kiraz Cevizli ve Bergama Dereköy İlköğretim Okulları Öğrencileri’nin katılımlarıyla, EBSO II. Çocuk Meclisi Toplantısı ve Bergama Vapuru ile Gezi TOBB – DELOITTE işbirliğiyle, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Ege Bölgesi Oda/Borsalar Ortak Bilgilendirme Toplantısı Ege İş Kadınları Derneği - Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle, Kariyer Günleri E.Ü. EBİLTEM işbirliğiyle, Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller” teması ile 4. ÜSİMP Kongresi İhracatta Yeni Devlet Yardımları Toplantısı Üst Düzey Bürokratlar ile Akşam Yemeği, ANKARA Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu ile Akşam Yemeği Sera OSB Proje Toplantısı T.C. Ekonomi Bakanlığı - Türkiye Kalder Derneği işbirliğiyle “Türkiye’ de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında Standartlar Haftası Seminerleri: İzmir Sanayici-İzmir Bölge Yöneticileri II. Koordinasyon Toplantısı Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı

II.6 FUARLAR II.6.1 YURT İÇİ FUARLAR 06.01.2011 16.02.2011 23.03.2011 10-13.05.2011

08.09.2011 23.09.2011 24.09.2011 30.09.2011 27-30.10.2011

29. İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı Açılış Töreni, İzmir IF Wedding Fashion 2011 İzmir Fuarı Açılış Töreni, İzmir MARBLE 2011 17. Uluslararası Doğaltaş ve Tek. Fuarı Açılış Töreni, İzmir IDEF 2011 Fuarı, İstanbul 80. İEF Açılış Töreni, İzmir Agroexpo Eurasia Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İzmir TSK 3. Malzeme Yerlileştirme Sergisi, İstanbul TUNAJANS 4. Matbaa, Ambalaj, Dijital, Baskı Fuarı Açılış Töreni, İzmir Plast Eurasia, 21. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, İstanbul

Konuşma İştirak Konuşma İştirak /Info Stant İştirak İştirak /Info Stant İştirak İştirak Info Stant

www.ebso.org.tr |

27

Faaliyet Raporu’11

29. İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı

MARBLE 2011 17. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı IDEF 2011 Fuarı

80. İzmir Enternasyonel Fuarı Plast Eurasia, 21. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

II.6.2 YURT DIŞI FUARLAR 19–24.09.2011

28

EMO 2011 – Hannover Metal İşleme Makinaları Fuarı, Almanya

| www.ebso.org.tr

Ziyaret

Faaliyet Raporu’11

II.7 ODALARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER 16.02.2011 23.03.2011 18.05.2011 30.05.2011 27.10.2011 17.11.2011

Odalar Ortak Toplantısı - T.C. Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın teşrifleriyle İTO (İstanbul) işbirliğiyle, Türk Yan Sanayi Borsası 13 Sanayi Odası Kimya Sektör Komiteleri Toplantısı EBSO – İSO (İstanbul) Ortak Meclis Toplantısı EBSO ve KSO (Kocaeli) Kimya Sanayi Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı EBSO ve KSO (Kocaeli) Kimya Sanayi Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, KOCAELİ

II.8 MESLEK KOMİTELERİ II.8.1 MESLEK KOMİTLERİ TOPLANTI VE ETKİNLİKLERİ 04.01.2011

Nakış-Kapitone-Brode Seviye 2 ve Seviye 3 Meslek Standartları Hazırlık Toplantısı * Odamızca hazırlanarak görüşe sunulan Nakışçı Seviye 2-3, Brodeci Seviye 2-3, Kapitoneci Seviye 2-3 Meslek Standartları 20.12.2011 tarihli 28148 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11.01.2011 26.01.2011 28.01.2011 09.02.2011 24.02.2011 18.03.2011 23.03.2011 28.03.2011 29.03.2011 06.04.2011 19.04.2011 20.04.2011 11.05.2011 18.05.2011 07.06.2011 22.06.2011 23.06.2011 23.06.2011 13.07.2011 28.07.2011 15.09.2011 16.09.2011 22.09.2011 29-30.09.2011

Hayvansal ve Bitkisel Yağlarda Elleçleme Sorununun Çözümü Toplantısı Döküm Sanayi Meslek Komitesi - Genişletilmiş Üye Toplantısı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Toplantısı Otomotiv Yedek Parça Sanayi Meslek Komitesi - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Bilgilendirme Toplantısı Demir-Çelik Sanayi Meslek Komitesi - Steel-Orbis Piyasa Sohbetleri Toplantısı Basım Yayım Sanayi Meslek Komitesi – Genişletilmiş Sektör Toplantısı Genişletilmiş Tekstil Sektör Toplantısı Kuyumculuk ve İmitasyon Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi - Etkili İletişim Kurma Eğitimi Otomotiv Yedek Parça Sanayi Meslek Komitesi – Genişletilmiş Sektör Toplantısı Özel Makine Sanayi Meslek Komitesi –Makine Alımlarındaki Eximbank ve Halkbankası Yeni Kredi Olanakları Bilgilendirme Toplantısı Mekanik Tesisat Sanayi Meslek Komitesi – Trijenerasyon Uygulamaları Eğitimi Asansör Sanayi Meslek Komitesi - İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Asansör Denetimleri Toplantısı Kompozit ve Diğer Mineral Ürünler Sanayi Meslek Komitesi – Savunma Sanayi’nde Kompozitin Yeri Eğitimi İkamet ve Çok Amaçlı Bina İnşaat Sanayi Meslek Komiteleri – İzmir’de Kentsel Dönüşüm Toplantısı Mekanik Tesisat Sanayi Meslek Komitesi - Yüksek Binalarda Duman Yönetimi Eğitimi Hizmetler ve Çeşitli İmalat Sanayi Meslek Komitesi – İnternet ve Bilgi Güvenliği Zaafiyetleri Bilgilendirme Toplantısı Yağ Sanayi Meslek Komitesi - Milas Sanayi ve Ticaret Odası - Sektör Toplantısı Asansör Sanayi Meslek Komitesi - Asansör Yönetmeliği Uygulamaları ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Toplantısı Tekstil Sektörü Komiteleri Genişletilmiş Toplantısı 39-40-41. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kompozit Ürünler Alt Komitesi Toplantısı Gıda Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı Nakış Sanayii Komitesi - Mesleki Yeterlilik Kurumu Tekstil Komitesi Ortak Toplantısı www.ebso.org.tr |

29

Faaliyet Raporu’11

04.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 21.10.2011 17.11.2011 22.11.2011 19.12.2011 21.12.2011 23.12.2011

ve Firma Ziyaretleri 19-20-21. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve Yeni İnsan Tipi ve Takımdaşlık Eğitimi Mekanik Tesisat Sanayi Meslek Komitesi - Otopark Havalandırması Bilgilendirme Toplantısı Soğutma Sanayi Meslek Komitesi - 2011 Yılı Komite Faaliyetleri ve Sektörde Yaşanan Sorun ve Çözüm Önerileri Toplantısı Mobilya İhracatı İçin Güç Birliği Çalıştayı 36-37-42-45-46-47-48. Meslek Komiteleri - İnşaat Sektör Toplantısı 19-20-21. Meslek Komiteleri - Yeni İnsan Tipi ve Takımdaşlık Eğitimi 27-28-29-30-31-32-49. Meslek Komiteleri - Kimya Sektör Toplantısı Mekanik Tesisat Sanayi Meslek Komitesi - Isı Yalıtımı ve Sanayideki Uygulamalar Eğitimi Kalıp, Hırdavat ve El Aletleri Sanayi Meslek Komitesi - Etkili İletişim Kurma Semineri

II.8.2 MESLEK KOMİTLERİ ORTAK TOPLANTILARI 12.03.2011 28.09.2011

Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı (Mart) - Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ / Yeni Türk Ticaret Kanunu Sunumu Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı (Eylül) - Kişisel Gelişim Eğitmeni Ahmet Şerif İZGÖREN

Meslek Komiteleri ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu’ Toplantısı TOBB – DELOITTE “TTK ve Borçlar Kanunu” Ege Bölge Toplantısı

EBSO - İSO Ortak Meclis Toplantısı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

30

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.9 YK ÇALIŞMA GRUPLARI ETKİNLİKLERİ AB ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu 18.01.2011 12.05.2011 08.12.2011

Almanya Ticaret ve Yatırım Olanakları Toplantısı AB ve Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı T.C. Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen BAĞIŞ’ın iştirakleriyle, TR-AB İlişkileri Toplantısı

AB Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Çalışma Grubu 25.05.2011 17.10.2011 01.12.2011

Dünya Süt Günü Etkinliği, Tire Dünya Gıda Günü Etkinliği AB Uyum Sürecinde Gıda Sektörü Nasıl Etkileniyor? Toplantısı

Çevre Çalışma Grubu 13. 01.2011 04.02.2011 Mayıs 2011 30.09.2011 25.10.2011 25.11.2011 07.12.2011

İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, Yeni Çıkan Yönetmelikler Bilgilendirme Toplantısı REACH ve CLP Tüzükleri Bilgilendirme Toplantısı EBSO Çevre Ödülü kapsamında Firma Ziyaretleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle, Yeni Çıkan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Çevre Çalışma Grubu Üyeleri, İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili personelin katılımlarıyla İZAYDAŞ ve İSU Genel Müdürlüğü Ziyareti ÇEVKO & TÜKÇEV işbirliğiyle, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Bilgilendirme Toplantısı SÜREKO, PETKİM, İZAYDAŞ ve Çevre İl Müdürlüğü işbirliğinde Atık Kodlarının Belirlenmesi ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Bilgilendirme Toplantısı

Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu 16.03.2011 30.03.2011 13.04.2011 04.05.2011 01.06.2011 02.11.2011 16.11.2011 14.12.2011

15 Yıl – 3600 Gün, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 1. Bölüm Eğitimi 15 Yıl – 3600 Gün, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2. Bölüm Eğitimi 15 Yıl – 3600 Gün, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 3. Bölüm Eğitimi Torba Yasa, Borçlar Yasası, Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Eğitimi Yeni Mevzuat ve Gelişmeler Çerçevesinde İşveren Yükümlülükleri Eğitimi İş İlişkisinin Kurulmasında ve İş Sözleşmesinin Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Toplantısı Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’na ilişkin görüş ve öneriler derlenerek İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası ve TOBB’a gönderildi. İş Kanunu’nda Esnek Çalışma Süreleri Toplantısı

Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu 12.12.2011

TÜBİTAK Ulusal Enerji Arge ve Yenilik Stratejisi Taslağı hk. oluşturulan görüş TOBB’a gönderildi.

www.ebso.org.tr |

31

Faaliyet Raporu’11

Savunma Sanayi Çalışma Grubu 10–13.05.2011

23-26.05.2011

IDEF 2011 Fuarı’na Katılım (Info Stant) Ankara ve Eskişehir’de bulunan TSK Vakıf Şirketlerini İnceleme Ziyareti

Teknik Eğitim Çalışma Grubu 30.06.2011 07-08.12.2011

08.12.2011

Torbalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ziyareti Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası - Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü - EBSO Mesleki Eğitim Tecrübe Paylaşımı Toplantısı (Konuşma) Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ziyareti

Dünya Süt Günü Etkinlikleri

Atık Kodlarının Belirlenmesi ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Bilgilendirme Toplantısı

32

| www.ebso.org.tr

Mesleki Eğitim Tecrübe Paylaşımı Toplantısı

Faaliyet Raporu’11

II.10 DÜZENLENEN EĞİTİMLER II.10.1 KOBİ OKULU EĞİTİM PROGRAMI II.10.1.1 ÜCRETLİ EĞİTİMLER 20.01.2011 28.03.2011 20.04.2011 31.05.2011 29.09.2011

Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi İnsan Kaynakları Performans Yönetimi NLP ile Satış Teknikleri Pazarlama İnovasyonları İnsan Kaynakları Yönetimi

II.10.1.2 ÜCRETSİZ EĞİTİMLER 14.01.2011

Mesleki Solunum Hastalıkları

14.02.2011 01.03.2011 16.03.2011 24.03.2011 30.03.2011 13.04.2011 15.04.2011 04.05.2011 26.05.2011 01.06.2011 15.06.2011 22.09.2011 30.09.2011 20.10.2011 26.10.2011 02.11.2011

REACH ve CLP Tüzüğü Risk Yönetimi 15 Yıl – 3600 Gün, İş Sağlığı ve Güvenliği /1. Bölüm Üretimde Toplam Verimli Yönetim 15 Yıl – 3600 Gün, İş Sağlığı ve Güvenliği /2. Bölüm 15 Yıl – 3600 Gün, İş Sağlığı ve Güvenliği /3. Bölüm Temel İlk Yardım Becerileri Torba Yasa, Borçlar Yasası, Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Yurtiçi ve Yurtdışında Marka ve Patent Yeni Mevzuat ve Gelişmeler Çerçevesinde İşveren Yükümlülükleri Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yönetmelikler Rekabet Avantajı İçin Süreç Yönetimi Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Üretimde Kayıp Zamanlar ve Kaynakların Etkin Kullanımı İşyerinde Performans Yönetimi ve Motivasyon İş İlişkisinin Kurulmasında ve İş Sözleşmesinin Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Üretimde Kayıp Zamanlar ve Kaynakların Etkin Kullanımı İMMİB – REACH 2006/42/AT Makine Direktifi Temel Bilgilendirme İş Kanunu’nda Esnek Çalışma Süreleri

16.11.2011 18.11.2011 02.12.2011 14.12.2011

II.10.2 KURUMSAL EĞİTİM FAALİYETLERİ o Staj Çalışmaları Yıl boyunca 51 öğrenciye Odamızda, on öğrenciye ise Odamıza üye işyerlerinde staj yapma imkanı sağlanmıştır.

www.ebso.org.tr |

33

Faaliyet Raporu’11

Personel Eğitim Faaliyetleri

o

Katılan Personel Sayısı Çevre ve İzni Lisansı, Antalya T.C. Çevre ve Orman 1 Bakanlığı İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İŞKUR 1 İlişkin Protokol EBIC-EGE Projesi EBİLTEM 2 Temel Yönetim Becerileri ENOCTA 16 Zor Kişilerle Başa Çıkma ENOCTA 34 Duygusal Zekayı Yönetmek: ENOCTA 28 Kendini Tanımak ve Yönetmek Güçlü Yönlere Odaklanmak ENOCTA 10 Karar Verme ENOCTA 22 Krizde Değer Yaratmak ENOCTA 17 Motivasyon Yönetimi ENOCTA 17 Temel Koçluk Becerileri ENOCTA 12 Başarı ve Sonuç Odaklılık ENOCTA 13 Beden Dili ENOCTA 27 Bir Ekibi Yönetmek ENOCTA 21 Çatışma Çözme - Yönetici ENOCTA 13 Dış Ticarette Gümrük TOBB 4 Uygulamaları Toplantı Yönetimi EĞİTİM DANIŞMANI 21 Takım Çalışması EĞİTİM DANIŞMANI 33 Kapasite Raporu Otomasyonu Ve İş TOBB 3 Makineleri 5s ABİGEM 39 Eğitimin Adı

Kurum Kültürü Bilgi ve Doküman Birimleri Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi Bireysel Farkındalık Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi SOS DEİK – Oda Temsilcileri Eğitim Programı

Eğitimi Veren Kurum

Tarih Şubat 2011 Mart 2011 Nisan 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz/Ekim 2011 Temmuz 2011 Eylül 2011 Eylül 2011 Eylül 2011 Eylül 2011

EĞİTİM DANIŞMANI TPE

39 1

Ekim 2011 Ekim 2011

EĞİTİM DANIŞMANI EBSO KALDER DEİK

9 63 11 1

Kasım 2011 Kasım 2011 Kasım 2011 Aralık 2011

o Kalite Çalışmaları -

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alındı. (Mart 2011)

-

Performans Yönetim Sistemi çalışmaları tamamlanarak uygulanmaya başlandı. (Nisan 2011)

-

Öneri prosedürü uygulanmaya başlandı. (Ağustos 2011)

-

Süreç Yönetimi El Kitabı hazırlandı. (Eylül 2011)

-

Ödül, Takdir ve Tebrik Sistemi Prosedürü uygulamasına başlandı. (Ekim 2011)

34

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

-

Personel El Kitabı hazırlandı. (Aralık 2011)

-

Odamız QA TECHNIC tarafından TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiki sonrası belgeyi almaya hak kazandı. (Aralık 2011)

-

EFQM çalışmaları kapsamında Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne (EBKÖ) başvuru yapıldı. (Aralık 2011)

-

Hizmet El Kitabı hazırlandı. (Aralık 2011)

II.11 ÖDÜL TÖRENLERİ 21.01.2011 Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun teşrifleriyle 23.05.2011 Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni 06.06.2011 Çevre Ödül Töreni, T.C. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanı Mahir ERDEM’in teşrifleriyle

Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni

Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni

Çevre Ödül Töreni

www.ebso.org.tr |

35

Faaliyet Raporu’11

II.12 BASIN TOPLANTILARI 07.02.2011 BECERİ’10 Projesi Basın Toplantısı 28.03.2011 EBSO Çevre Ödül Yönetmeliği Basın Toplantısı 21.04.2011 4. ÜSİMP Kongresi Basın Toplantısı 22.06.2011 2010 Yılı Üretimden Satışlarına Göre Büyük Sanayi Kuruluşları Anketi Sonuçları Basın Toplantısı 14.12.2011 EBSO - İZKA - TTGV İzmir Bölgesi’nde Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Basın Toplantısı

II.13 PROJELER  TOBB UMEM (Beceri 10) PROJESİ (01.01.2011/Devam Ediyor…) İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden birinin ''mesleksizlik'' olduğu bilinmektedir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte, diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Bu kapsamda hem işsizlik oranını azaltmak hem de işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek, işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, işsizlerin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla TOBB tarafından “Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” başlatıldı ve Odamız, projenin Bölgemizde uygulanması ve tanıtımıyla ilgili aktif rol üstlendi. 2011 yılı içerisinde 84 adet kurs açılarak ve toplam 1.493 kişiye eğitim verildi. Projenin 2015 yılına kadar devam etmesi hedeflenmektedir.

 EBIC-EGE PROJESİ (01.01.2011/Devam Ediyor…) Projenin amacı İzmir, Denizli, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Uşak, Afyon ve Muğla illerindeki firmalar ile yabancı firmalar arasındaki; Ticari işbirlikleri, Uluslararası teknoloji transferi, AB fonları, konularına yol göstermek ve yardımcı olmaktır. EBSO, EBİLTEM ve Denizli Ticaret Odası ortaklığında devam eden proje kapsamında 16 adet etkinlik gerçekleştirildi.

 ESSİAD

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLAR ARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (Mayıs 2011 / Devam Ediyor…) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin söz konusu projesine ‘Sosyal Ortak’ olundu.

36

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

 KISIKKÖY METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ SAHA ANALİZİ İHTİYAÇ TESPİTİ, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ PROJESİ (06.06.2011/ Devam Ediyor…) Kısıkköy Metal İşleri Sanayi Sitesi’nde faaliyet göstermekte olan 220 firmaya saha analizi yapılarak iki adet eğitim gerçekleştirildi ve proje web sitesinin kurulması çalışmalarına başlandı. Proje 2012 yılı Haziran Ayı’na kadar devam edecektir.

 KEMALPAŞA İLÇESİNDE SANAYİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLILIĞININ ARTTIRILMASI PROJESİ (09.07.2010-09.07.2011) 09 Temmuz 2011 tarihinde sona eren projede 108 firmaya saha analizi gerçekleştirilerek KOSBİ’de Atık Yönetimi konusunda 3 adet Odak Grup Toplantısı, 4 adet eğitim gerçekleştirildi, 40 adet atık analizi yapıldı ve proje sonucunda 1 adet Yol Haritası hazırlandı.

 İZMİR BÖLGESİ’NDE EKO-VERİMLİLİK (Temiz Üretim) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ (Ekim 2011 /Devam ediyor…) İZKA - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Odamız işbirliğiyle yürütülen projede, İzmir’de etkinlik gösteren sanayi kuruluşları ve ilgili diğer kurum/kuruluşların eko-verimlilik (temiz üretim) konusundaki faaliyetlerinin desteklenerek konu ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflenmekte, İzmir sanayisinin üretimde verimlilik ve yenilik uygulamaları ile çevreye daha duyarlı ve rekabet edebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

 SAVUNMA SANAYİ SEKTÖR ANALİZİ PROJESİ (Aralık 2011/Devam Ediyor…) Savunma Sanayi’ne tedarikçi olabilecek firmaların saha analizi çalışmaları yürütülmektedir.

 ÇEVRE MEVZUATI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIKLAR 2011 yılı içinde 16 firmaya çevre mevzuatı ile ilgili çeşitli konularda danışmanlık hizmeti sunuldu.

 KOSGEB EBSO SİNERJİ ODAĞI KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve desteklenen hedef kitleye daha hızlı ve daha etkin ulaştırılabilmesini sağlamak amacı ile EBSO-KOSGEB işbirliğinde kurulan EBSO Sinerji Odağı; KOBİ Beyannamesi Teslimi, Genel Destek Programı başvurularını teslim almak ve diğer KOSGEB Destekleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere üyelerimize hizmet sunmaktadır. 2011 yılında, toplam 120 firmaya hizmet sunulmuştur.  TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ VE DOKÜMAN BİRİMİ Üyelerimiz ve çalışanlarının, ar-ge çalışmaları yapan kişi, kurum, kuruluş ve tacirlerin sınai mülkiyet haklarından haberdar edilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerini karşılamak, ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanlarında tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırmalar yapılması için uygun ortamı yaratmak üzere hizmet binamızda faaliyet gösteren TPE Bilgi ve Doküman Birimi, Fikri ve Sınai Mülkiyet (marka, patent, endüstriyel tasarım, tasarım tescil, coğrafi işaret…) konularında hizmet sunmaktadır. 2011 yılında toplam 94 firmaya/şahsa hizmet sunulmuştur.

www.ebso.org.tr |

37

Faaliyet Raporu’11

II.14 MEDYA Bölge, ülke ve dünya gündemindeki gelişmelere paralel olarak üyelerine verdiği hizmetlerin ve bölge ile ülke ekonomisine sağladığı katkıların bilinciyle yaptığı çalışmalardan kamuoyunu bilgilendirmek için basın ile ilişki ağını gün geçtikçe güçlendiren Odamız, kamuoyu ile şeffaf bir iletişim kurmaya 2011 yılında da özen gösterdi. Odamız faaliyetleri, açıklamaları ve duyurularının yazılı ve görsel iletişim organlarına iletilmesinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle güvene dayalı sıcak ilişkilerimiz artmakta, günlük 15 ulusal gazete, günlük ve haftalık olmak üzere ise 9 bölgesel gazete izlenmekte, Odamız ile ilgili basında yer alan haber ve yorumlar taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmektedir. 1 Ocak – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında Odamızın basında yer alma analizi şöyle gerçekleşti;

YAZILI BASIN 350 300

287 246

250

272

252

220

211

200

192

181

167 141

131

150

154

100 50 0

GÖRSEL BASIN 40

35

35 30 25 20 15 10 5 0

38

| www.ebso.org.tr

31

29

27 19

18

21 15

17

16

18

26

Faaliyet Raporu’11

II.15 YAYINLAR  EBSOHABER (Aylık Yayın) EBSOHABER Dergisi, EBSO Yayın İcra Komitesi’nin gözetiminde aylık olarak yayınlanmakta, T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Başbakanlığı, Bakanlar Kurulu, Ege Bölgesi Milletvekilleri, TBMM’de sanayiciyi yakından ilgilendiren İhtisas Komisyon Üyeleri, Sanayi Odaları, Ekonominin Yönetiminde Etkin Kurumlar, Üniversiteler ve Medya Kuruluşları’na dağıtılmakta, Odamız web sitesinde de dergi formatında üyelerimizin faydasına sunulmaktadır. Dergide, Odamız faaliyetleri, duyuruları, araştırmalar, bölge sanayii’nde yaşanan gelişmeler, özel sektörü, iş dünyasını ve ülke ekonomisini ilgilendiren haberler, çeşitli makaleler, özel röportajlar ve uzman görüşleri yer almaktadır.

 İNGİLİZCE İZMİR İSTATİSTİK BROŞÜRÜ (Yıllık Yayın) İzmir’i, Türkiye ve Ege Bölgesi ile karşılaştırarak belli istatistiki rakamları içeren çalışma, Odamızı tanıtmakta ve OSB’lerin iletişim bilgilerini içermekte olup, yabancı heyetlere ve yatırımcılara rehber niteliğindedir.

 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 2010 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE

BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI KİTAPÇIĞI (Yıllık Yayın) Üretimden Satışları esas alınarak yapılan anket çalışması sonrasında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 20 milyon TL barajını aşan Büyük Sanayi Kuruluşları listesi oluşturuldu. Firmaların iletişim bilgilerini de içeren çalışma İngilizce - Türkçe olarak kamuoyuna sunuldu.

 BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI KİTAPÇIĞI/CD (Yıllık Yayın) Üyelerimize yapılan anket sonrasında; üretim – yatırım – ihracat - vergi ve istihdam kriterlerinde en başarılı ilk 5 Büyük Firma ve KOBİ, Ar-Ge ve Marka’da başarılı firmalar ile 25 ve 50 yıllık Oda üyesi firmalar ödül kapsamına alındı. İgili listeler, kitap ve CD olarak basıldı.

 TOBB İZMİR İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU FIRSATLAR VE GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ İLE EGE BÖLGESİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÇALIŞTAY RAPORU (Mayıs 2011) TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 28 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen Çalıştayın sonuç raporu hazırlandı ve TOBB, Ege Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulları Üyeleri, TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri’nin faydasına sunuldu.

www.ebso.org.tr |

39

Faaliyet Raporu’11

 OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU (Eylül 2011) Ulusal ve uluslararası arenada son derece önemli rol oynayan ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan bağlantılı olan otomotiv sanayi; Türkiye için de çok önemli bir ihracat ve istihdam sektörü konumundadır. 2010 yılı itibariyle Türkiye’de 1,094,557 adet motorlu taşıt üretildi ve ülkemiz bu üretimle dünyada 16. sırada yer aldı. Otomotiv sektörüne yönelik bu çalışmamızda sektörün Türkiye ve dünyadaki genel durumu, geleceği ve devlet politikaları ile tarife dışı engeller, pazara giriş zorlukları, ülkede kullanılan teknolojinin seviyesi, sanayinin gelişiminde eriştiği kalkınma konumu gibi konular incelenerek Otomotiv ana ve yan sanayi üretimi yapan ilgililerin faydasına sunuldu.

 SANAYİCİ – İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLERİ II. KOORDİNASYON TOPLANTI CD’Sİ (Kasım 2011) Ekonomik değerlendirmeler, kurumların sunumları ve bölge yöneticilerinin aktif katılımları ışığında sanayicilerimizin gerek Odamızdan gerekse de bölge kurumlarımızdan alacakları hizmetlerin içeriğinin ve kalitesinin arttırılması, kurumlarımız arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusuna genel bir çerçeve çizilerek düzenli bir çalışma sistemi kurulması, kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak çalışma ve ortak hareket etme kültürünü geliştirmek amacıyla ikincisi düzenlenen Sanayici-İzmir Bölge Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı sunumları cd formatında derlenerek Meclis Üyelerimizin ve ilgililerin faydasına sunuldu.

II.16 ANKETLER Üç ayda bir

Sanayi Eğilim Anketi

Nisan 2011 Nisan - Kasım 2011 Nisan - Kasım 2011 Nisan - Kasım 2011 Mayıs 2011 Haziran 2011 Haziran 2011 Temmuz 2011 Ağustos 2011 Eylül 2011 Haziran 2011 Aralık 2011

Eğitim Memnuniyet Anketi Temizlik Hizmeti Memnuniyet Anketi Büfe Hizmeti Memnuniyet Anketi Güvenlik Hizmeti Memnuniyet Anketi Kurumsal İtibar Anketi 2010 Yılı Üretimden Satışlarına Göre Büyük Sanayi Kuruluşları Anketi Ekonomik Değerlendirme Anketi Üye Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Başarılı Sanayi Kuruluşları Anketi (Ödül Anketi) Liderlik Anketi EBSO KOBİ Okulu Eğitim Öneri Anketi

40

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.17 GİRİŞİMLER Odamız üyelerinden gelen talepler değerlendirilerek uygun görülen konularda, ilgili merciler nezdinde 143 girişim/görüş bildirisinde bulunulmuştur.

T.C. TBMM BAŞKANLIĞI BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

TARİH

KONU

13.01.2011

İşletmelerin şirket varlıklarından ödeyerek aldıkları ancak belgelendiremedikleri stoklarının kayıt altına alınmasının sağlanması. Ayrıca bu alım sırasında gerçekte ödenmiş olduğu halde kasada ve aktif varlıklar arasında gösterilmeye devam eden nakit ve benzeri varlıkların da düzeltilebilmesi Bir defaya mahsus olmak üzere kendi arazisi üzerindeki ruhsatsız sanayi işletmelerinin yapıları için imar affı çıkarılması ve bu tarihten sonra benzeri yapılanmalara müsamaha gösterilmemesi için, kamuoyu tarafından Torba Yasa olarak adlandırılan Yasa Tasarısı’na ilave edilmesi

24.01.2011

-

-

BAKANLIKLAR T.C. BAŞBAKANLIK BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

TARİH

KONU

02.02.2011

22.02.2011

“Yerli ürün kullanılması ile ilgili 2008/20 sayılı TOBB Başbakanlık Genelgesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan oranın %15’ten %25’e çıkartılması, “konulabilir” ifadesinin “konulur” şeklinde düzeltilmesi Kemalpaşa OSB Tüzel Kişiliği (Islah OSB)

04.03.2011

Kemalpaşa OSB Tüzel Kişiliği (Islah OSB)

05.09.2011

OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

-

T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

www.ebso.org.tr |

41

Faaliyet Raporu’11

T.C. BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI / SAYIN ALİ BABACAN BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

TARİH

KONU

24.08.2011

Üyelerimizin Konuları Dosyası / ziyaretle takdim edildi.

05.09.2011

OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Başbakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI / SAYIN BEŞİR ATALAY TARİH 18.07.2011

KONU

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

Deprem kuşağı içinde bulunan ülkemizin, Japonya’dakine T.C. Çevre ve Şehircilik benzer deprem öncesi ve sonrasına dair tüm hazırlıklarını Bakanlığı tamamlayabilmesi ve afetlere ilişkin organizasyonların bir Kurum Başkanlığı tarafından daha üst düzeyde (Japonya örneğinde olduğu gibi) temsil edilmesi

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARİH

KONU

14.01.2011

TOKİ’nin müşteri portföyüne Organize Sanayi Bölgelerini de alması ve Bölgemizdeki OSB’lerde yatırım yapmak isteyen müteşebbislere uygun şartlarla fabrika kurulum desteği vermesi talebimize gerekli desteğin sağlanması T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada, Bergama istikametinden geçmesi planlanan demiryolu hatlarına ait güzergahın Bergama ilçesi ve Bergama OSB’den uzaklaştığı; demiryolu hattının bölgeye ulaştırılması KOSBİ Tüzel Kişiliği (Islah OSB)

17.01.2011

19.01.2011

42

| www.ebso.org.tr

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TOKİ T.C. Ulaştırma Bakanlığı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Devlet Bakanlığı / Sayın Mehmet AYDIN, TOBB Başkanlığı, İzmir Milletvekilleri

Faaliyet Raporu’11

-

28.04.2011

76/211/AT sayılı yönetmelik (Kimya San. Mes. Komitesi)

06.05.2011

Üyelerimizin Konuları Dosyası

24.08.2011

Üyelerimizin Konuları Dosyası / ziyaretle takdim edildi.

05.09.2011

OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

09.09.2011

Yerli üreticinin korunması (Hizmetler ve Çeşitli İmalat Sanayi Meslek Komitesi) Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve ihtiyaçları Haberleşme Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ticaret T.C. Maliye Bakanlığı, TOBB hayatındaki birçok soruna net çözümler getirmekle birlikte, 1524 Sayılı Madde gereği şeffaflık ilkesinin KOBİ’ler açısından bir takım olumsuzluklara neden olması Sanayide kullanılan elektriğe %9,26 zam yapıldığı, elektriği T.C. Enerji ve Tabii yoğun olarak kullanan herhangi bir sektördeki 48 Kaynaklar Bakanlığı, T.C. fabrikadan yaklaşık 30’a yakınının orta gerilim elektrik Maliye Bakanlığı kullandığı, dolayısıyla bu fabrikalardaki ortalama zammın %20’ye ulaştığı, özellikle gece kullanımında %46’ya varan elektrik zamları konusunda sıkıntılar yaşandığı

03.10.2011

13.12.2011

13.12.2011

T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı T.C. Başbakanlığı, T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARİH 25.03.2011 30.03.2011

KONU

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

Gıda sektörünün; tarım, inşaat, balıkçılık sektörlerine dahil T.C. Çalışma ve Sosyal edilerek, iş bildirgesinin işe başlama tarihinden bir gün Güvenlik Bakanlığı İzmir önce verilmesi uygulamasından muaf tutulması Bölge Müdürlüğü Mesleki Eğitim Sınavları hk. (Soğutma Sanayi Meslek Komitesi)

www.ebso.org.tr |

43

Faaliyet Raporu’11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARİH

KONU

18.07.2011

Deprem kuşağı içinde bulunan ülkemizin, Japonya’dakine benzer deprem öncesi ve sonrasına dair tüm hazırlıklarını tamamlayabilmesi ve afetlere ilişkin organizasyonların bir Kurum Başkanlığı tarafından daha üst düzeyde (Japonya örneğinde olduğu gibi) temsil edilmesi OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

05.09.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Beşir ATALAY

T.C. Başbakanlığı, T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ekonomi Baknlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARİH

KONU

24.08.2011

Üyelerimizin Konuları Dosyası / ziyaretle takdim edildi.

05.09.2011

OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

44

| www.ebso.org.tr

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Başbakanlığı, T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Faaliyet Raporu’11

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARİH 05.05.2011 13.12.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nin ve çevresinde yer alan ilgili işletmelerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan indirici merkezinin yapılması Sanayide kullanılan elektriğe %9,26 zam yapıldığı, elektriği T.C. Bilim, Sanayi ve yoğun olarak kullanan herhangi bir sektördeki 48 Teknoloji Bakanlığı, T.C. fabrikadan yaklaşık 30’a yakınının orta gerilim elektrik Maliye Bakanlığı kullandığı, dolayısıyla bu fabrikalardaki ortalama zammın %20’ye ulaştığı, özellikle gece kullanımında %46’ya varan elektrik zamları konusunda sıkıntılar yaşandığı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARİH 26.04.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

24.10.2011

Balık, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sıkıntıları; deniz, T.C. Devlet Bakanlığı göl ve akarsu ayrımı yapılmaksızın bir bütün olarak “Tarım Sayın Zafer ÇAĞLAYAN -Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı” altında değerlendirilmesi (T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı iken) Sözleşmeli üretim ile ilgili rapor (Gıda sektörü) -

16.11.2011

Etiket yönetmeliği hk. (Yaş Meyve Sebze Komitesi)

/

-

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARİH

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

24.08.2011

Üyelerimizin Konuları Dosyası / ziyaretle takdim edildi.

05.09.2011

OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

14.10.2011

Üyelerimizin Konuları

T.C. Başbakan Yardımcılığı / Ali Babacan, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Başbakanlığı, T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

www.ebso.org.tr |

45

Faaliyet Raporu’11

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARİH 16.12.2011

KONU

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

Ülkemizin özellikle 2011 yılında yakalamış olduğu büyüme T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve trendinden tüm illerin ve bölgelerin üretim kapasiteleri ve Haberleşme Bakanlığı İzmir yatırım olanakları çerçevesinde adaletli bir şekilde Milletvekilleri paylarını alabilmesi, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren ve yatırımcılarını bekleyen Organize Sanayi Bölgelerimizin yeni bir teşvik sistemi ile yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi ve azami doluluk oranlarına ulaşmaları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI TARİH

KONU

18.03.2011

KDV Tevkifatları

10.08.2011

KDV oranının % 8’e çekilmesi hk. (Büro Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi ) OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi

05.09.2011

13.12.2011

13.12.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

-

T.C. Başbakanlığı, T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ticaret T.C. Bilim, Sanayi ve hayatındaki birçok soruna net çözümler getirmekle birlikte, Teknoloji Bakanlığı, TOBB 1524 sayılı madde gereği şeffaflık ilkesinin KOBİ’ler açısından bir takım olumsuzluklara neden olması Sanayide kullanılan elektriğe %9,26 zam yapıldığı, elektriği T.C. Enerji ve Tabii yoğun olarak kullanan herhangi bir sektördeki 48 Kaynaklar Bakanlığı, T.C. fabrikadan yaklaşık 30’a yakınının orta gerilim elektrik Bilim, Sanayi ve Teknoloji kullandığı, dolayısıyla bu fabrikalardaki ortalama zammın Bakanlığı %20’ye ulaştığı, özellikle gece kullanımında %46’ya varan elektrik zamları konusunda sıkıntılar yaşandığı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARİH

KONU

30.03.2011

Mesleki Eğitim Sınavları hk. (Soğutma Sanayi Meslek Komitesi) Soğuk hava depo işletmeciliği hk. (Soğutma Sanayi Meslek Komitesi)

20.09.2011

46

| www.ebso.org.tr

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

-

Faaliyet Raporu’11

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARİH 19.01.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU KOSBİ Tüzel Kişiliği (Islah OSB)

T.C. Devlet Bakanlığı / Sayın Mehmet AYDIN, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB İzmir Milletvekilleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARİH

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

-

09.05.2011 Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulması (Tıbbi Ürünler Sanayi Meslek Komitesi)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

TARİH

KONU

14.01.2011

TOKİ’nin müşteri portföyüne Organize Sanayi Bölgelerini de alması ve Bölgemizdeki OSB’lerde yatırım yapmak isteyen müteşebbislere uygun şartlarla fabrika kurulum desteği vermesi talebimize gerekli desteğin sağlanması Bakanlıkları tarafından yapılan bir çalışmada, Bergama istikametinden geçmesi planlanan demiryolu hatlarına ait güzergahın Bergama ilçesi ve Bergama OSB’den uzaklaştığı; demiryolu hattının bölgeye ulaştırılması 2007 yılında yapımına başlanan, üçüncü defa ihaleye çıkan KOSBİ Demiryolu İrtibat Hattı imalatlarının tamamlanması

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOKİ

İzmir-İstanbul Otoyol Projesi hk. (Otomotiv Yedek Parça Sanayi Meslek Komitesi) Üyelerimizin Konuları

-

17.01.2011

14.03.2011 24.05.2011 29.07.2011 10.08.2011 24.08.2011

05.09.2011

T.C. Sanayi Bakanlığı

ve

Ticaret

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü

-

Kamyonetlerin istiap haddi hk. (Büro Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi) Üyelerimizin Konuları Dosyası / ziyaretle takdim edildi. T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB’lerimizin yeni teşvik modelinde bölge, şehir ve sektör T.C. Başbakanlığı, T.C. ayrımı yapılmaksızın mevcut uygulamada azami teşviklerin Başbakan Yardımcılığı / sağlandığı 4. Bölge teşviklerinden yararlanan yerler olması Sayın Ali BABACAN, T.C. gerekliliği ve önerilerimizin “Yeni Teşvik Yasası” Gümrük ve Tic. Bakanlığı, çerçevesinde ele alınarak sistemin revize edilmesi T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. www.ebso.org.tr |

47

Faaliyet Raporu’11

03.10.2011

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaçları hk.

16.12.2011

Ülkemizin özellikle 2011 yılında yakalamış olduğu büyüme trendinden tüm illerin ve bölgelerin üretim kapasiteleri ve yatırım olanakları çerçevesinde adaletli bir şekilde paylarını alabilmesi, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren ve yatırımcılarını bekleyen Organize Sanayi Bölgelerimizin yeni bir teşvik sistemi ile yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi ve azami doluluk oranlarına ulaşmaları

Çevre ve Şeh. Bakanlığı, T.C. Bilim, San. ve Tek. Bakanlığı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Milletvekilleri

T.C. DEVLET BAKANLIĞI / SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN TARİH 02.03.2011 26.04.2011

11.05.2011

KONU

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

Libya’da Yatırımları Bulunan ve Libya İle Ticaret İlişkisi İçerisinde Olan Üyelerimizin Konuları. Balık, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörünün Sıkıntıları; T.C. Tarım ve Köy İşleri Deniz, Göl Ve Akarsu Ayrımı Yapılmaksızın Bir Bütün Bakanlığı Olarak “Tarım-Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı” Altında Değerlendirilmesi Üyelerimizin İlgili Konuları Hakkında Dosya Hazırlanması -

T.C. DEVLET BAKANLIĞI / SAYIN MEHMET AYDIN TARİH 19.01.2011

KONU KOSBİ Tüzel Kişiliği (Islah OSB)

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB Başkanlığı, İzmir Milletvekilleri

.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ TARİH 19.01.2011

48

KONU KOSBİ Tüzel Kişiliği (Islah OSB)

| www.ebso.org.tr

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Devlet Bakanlığı / Sayın Mehmet AYDIN, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB Başkanlığı

Faaliyet Raporu’11

16.12.2011

Ülkemizin özellikle 2011 yılında yakalamış olduğu büyüme T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve trendinden tüm illerin ve bölgelerin üretim kapasiteleri ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. yatırım olanakları çerçevesinde adaletli bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı paylarını alabilmesi, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren Organize Sanayi Bölgelerimizin yeni bir teşvik sistemi ile yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi

DİĞER KURUMLAR T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TARİH 17.03.2011 04.11.2011

KONU

Suriye’ye ihracat hakkında (Aydınlatma Donanımları Sanayi Meslek Komitesi) 2007/3 Sayılı Genelge_orkinos (Et ve Et Ürünleri Meslek Komitesi

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 09.06.2011

10.06.2011

Güneş Enerjisi sistemlerinde kullanılan (8419.90.85.90.12 GTİP no.lu) vakumlu cam boru tüplerle ilgili ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin 2011/7 no’lu tebliğin yurt dışından ithal edilen vakumlu cam borularda maliyet artışı ve yurt içinde de tekelleşmeye sebep olmak suretiyle haksız rekabete neden olması Kalite ve üretime önem veren sanayicilerimizin düşük maliyetli ithal mallar karşısında rekabet edebilmesi ve yerli üreticinin korunması

DEVLET DESTEKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 04.07.2011

Hazine Müsteşarlığı’ndan aldığı 3 yıllık %50’si hibe olan teşvik kapsamında yurtdışında kendi markası ile faaliyet gösteren bir üyemizin Müsteşarlık’tan alacağını tahsil edememesi nedeniyle yaşadığı sıkıntının giderilmesi

TOKİ TARİH

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

14.01.2011 TOKİ’nin müşteri portföyüne Organize Sanayi Bölgelerini de alması ve Bölgemizdeki OSB’lerde yatırım yapmak isteyen müteşebbislere uygun şartlarla fabrika kurulum desteği vermesi talebimize gerekli desteği sağlanması

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖL. VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ TARİH KONU 23.06.2011

Torbalı Ticaret Odası’nın, Yazıbaşı Bölgesinin Islah Organize Sanayi Bölgesi kapsamına alınması talebinin bildirilmesi www.ebso.org.tr |

49

Faaliyet Raporu’11

METROLOJİ VE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 16.09.2011

76-211-at sayılı yönetmelik hk.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARİH 02.02.2011 25.03.2011

KONU İşveren ve sigorta pirimlerinin internetten ödenmesi sırasında karşılaşılan teknik aksaklıklar hk. Gıda sektörünün; tarım, inşaat, balıkçılık sektörlerine dahil edilerek, iş bildirgesinin işe başlama tarihinden bir gün önce verilmesi uygulamasından muaf tutulması

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

T.C. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı

Sosyal

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 15.09.2011

Zeytin Karasuyu hk.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 24.03.2011 15.04.2011

Çevre uyum teminatı hk. Kalker (mıcır) satış fiyatı hk.

T.C. GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER SINIR KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI TARİH KONU 05.05.2011

Bitki sağlığı önlemlerine yönelik ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesine dair yönetmelik değişikliği hk. (Ağaç Mamülleri Sanayi Meslek Komitesi) (T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı iken)

GIDA İŞLETMELERİ VE KODEKS DAİRE BAŞKANLIĞI TARİH KONU 02.12.2011

50

Ekmek gramajları (Unlu Mamuller Sanayi Meslek Komitesi)

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 18.08.2011

Gümrük Müdürlükleri’nden geri alınamayan teminat mektupları hk. (Deri ve Deri İşleme Sanayi Meslek Komitesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAYIN MEHMET KİLCİ TARİH KONU 30.03.2011

Üyelerimizin Konuları Dosyası

26.09.2011

Solvent bazlı boyaların kullanımında önemli bir ürün olan incelticilerin ÖTV oranları hk.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH KONU 27.04.2011 28.06.2011

Mesleki Eğitim Sınavları hk. Mesleki Eğitim Sınavları hk.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİH 12.08.2011

KONU

EBSO Sanayi Müzesi ile ilgili olarak destek talep edilmesi

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI CARİ MAL VE HİZMET DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİH KONU 22.04.2011

İhale Kanunu’nun 10. ve 63. maddeleri hk. (Nakış Sanayi Meslek Komitesi)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH 01.02.2011 14.03.2011 24.08.2011

KONU Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve BY Yolları Dahil) Otoyolu Projesi ile ilgili görüş 2007 yılında yapımına başlanan, üçüncü defa ihaleye çıkan KOSBİ Demiryolu İrtibat Hattı imalatlarının tamamlanması Üyelerimizin Konuları Dosyası / ziyaretle takdim edildi.

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı T.C. Başbakan Yardımcılığı / Sayın Ali BABACAN, T.C.

www.ebso.org.tr |

51

Faaliyet Raporu’11

03.10.2011

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaçları hk.

Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

-

12.01.2011

Çeşme Otobanı’nda sahipsiz hayvanların birden yola kendini atması ile ortaya çıkan kazalarda, özellikle de çobanların otobandaki telleri keserek hayvanların geçişine olanak sağlamasının doğurduğu sıkıntının önlenmesi ve gerekli denetimlerin düzenli aralıklarla otoban çevresinde yapılması

23.05.2011

Belediye sorumluluk sahası dışında yer alan İzmir 4. Sanayi Sitesi mevkiinde yapılacak bir düzenleme ile trafik yoğunluğunun azaltılması, sürücülerin zaman kaybının önlenmesi, yakıt sarfiyatlarının azaltılması ve bu suretle milli servetin verimli şekilde kullanımının sağlanması Firmaların interlandında lojistik bölgesi olarak seçilen yeni İzmir Büyükşehir Belediye fuar alanı civarı, Ege Serbest Bölgesi yakınları ve İzmir Başkanlığı Adnan Menderes Havaalanı karşısında yer alan mevkide yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle kullanılamaz hale gelen Gülçırpı Caddesi’nin yeniden stabilize edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi ve sanayi işletmelerinin faaliyetlerini daha rahat sürdürmeleri açısından önem taşıyan Görece Kavşağı’nın ivedilikle açılması

31.10.2011

TBMM KOMİSYONLARI TARİH 02.12.2011

02.02.2011

Üyelerimizin konuları hakkında sunum yapıldı ve dosya TBMM Sanayi, Ticaret, sunuldu. Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu TBMM Plan ve Bütçe KOSBİ Tüzel Kişiliği (Islah OSB) Komisyonu

KAMU İHALE KURUMU TARİH 22.04.2011

52

BAŞVURU YAPILAN KOMİSYONLAR

KONU

KONU

İhale Kanunu’nun 10. ve 63. maddeleri hk. (Nakış Sanayi Meslek Komitesi)

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

TÜRKİYE İŞ KURUMU TARİH 28.04.2011

KONU

Beceri 2010 hk. (Otomotiv Yedek Parça Sanayi Meslek Komitesi)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TARİH 10.01.2011 14.01.2011 18.01.2011 19.01.2011

21.01.2011 01.02.2011 02.02.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU YOİKK Sektörel Lisanslar Çalışma Grubu 2011 Eylem Planı hk. görüş GATS - Çevre Hizmetleri hk. görüş

-

Grup: 3521 Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri’nin, Pasta Ezme Bölümü’nde kriter değişikliği yapılması KOSBİ Tüzel Kişiliği (Islah OSB) T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Devlet Bakanlığı / Sayın Mehmet AYDIN, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İzmir Milletvekilleri Kırmızı et sektöründeki sorunlar, et ve balık yem fiyatları, etiket yönetmeliği hk. (Et ve Et Ürünleri Meslek Komitesi) Dünya Ticaret Örgütü, Çevresel Ürünler Listesi hk. görüş -

25.02.2011

“Yerli ürün kullanılması ile ilgili 2008/20 sayılı T.C. Başbakanlığı Başbakanlık Genelgesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan oranın %15’ten %25’e çıkartılması, “konulabilir” ifadesinin “konulur” şeklinde düzeltilmesi Çıraklık Kanunu ve çırak çalıştırma hk. görüş -

10.03.2011

Yüksek Gerilim Laboratuarı hk.

16.03.2011

Maden Toplantıları hk.

24.03.2011

Mevzuat değişikliği talebi (Maden Sanayi Meslek Komitesi)

07.04.2011

15.06.2011

Kusurlu mermer ithalatı hk. (Mermer ve Granit Sanayi Meslek Komitesi) Sanayicilerimizin yatırımlarının değer kaybının önlenmesi, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret yerli üreticinin ithalat karşısında korunması kapsamında Müsteşarlığı sanayicilerimizin mağduriyetinin giderilmesi Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulması hk. (Tıbbi Ürünler Sanayi Meslek Komitesi) Civata, somun vb. üretim yapan firmaların yaşadığı haksız rekabet hk. (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi) HCFC’lerin Sonlandırılması Yönetim Planı Projesi Çalıştayı (I) hk. görüş Düşük karbonlu büyümenin finansmanı hk. görüş -

24.06.2011

İklim Değişikliği Karar Tasarıları hk. görüş

30.06.2011

Özel Endüstriyel Orman Plantasyonları hk.

15.07.2011

Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyelerinin Arttırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hk. görüş Gerçek ticaretten doğan ve belirli hükümlere bağlanmış vade içeren faturaların teminat kapsamına alınabilmesi

14.04.2011 09.05.2011 20.05.2011 25.05.2011

21.07.2011

www.ebso.org.tr |

-

53

Faaliyet Raporu’11

27.07.2011 27.07.2011 05.08.2011 24.08.2011

konusunun (ihracat faturaları gibi) değerlendirilmesine ilişkin üyelerimizin talepleri Et sektöründe yaşanan sorunlar raporu (Et ve Et Ürünleri Meslek Komitesi) Zeytin sorunları, halkalı leke hastalığı ve ülkemizdeki durum raporu (Yağ Sanayi Meslek Komitesi) Atık Sektörü Uyum Stratejisi Belgesi hk. görüş

-

18.10.2011

Tekstil sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Tebliği hk. görüş Helvanın içinde bulunan glikoz ve antep fıstığı oranı hk. (Şekerli Maddeler Sanayi Meslek Komitesi) Solvent bazlı boyaların kullanımında önemli bir ürün olan incelticilerin ÖTV oranları hk. Makine sektöründe rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi hk.

16.11.2011

Toplu İş İlişkileri Kanunu hk. görüş

24.11.2011

Sigarada tek tip kara paket düzenlemesi hk. görüş

25.11.2011

Et, süt ve su ürünleri raporu hk. (Et ve Et Ürünleri Meslek Komitesi Süt ve Süt Ürünleri Meslek Komitesi) TÜBİTAK Ulusal Enerji Arge ve Yenilik Stratejisi Taslağı hk. görüş (Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu) Yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ticaret T.C. Bilim, Sanayi ve hayatındaki birçok soruna net çözümler getirmekle birlikte, Teknoloji Bakanlığı, T.C. 1524 Sayılı Madde gereği şeffaflık ilkesinin KOBİ’ler Maliye Bakanlığı açısından bir takım olumsuzluklara neden olması 14 Adet Meslek Standardı hk. görüş -

12.09.2011 03.10.2011

12.12.2011 13.12.2011

2011

Diğer Odalar

-

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULU TARİH KONU 16.12.2011

OSB’lerimizin yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilebilmesi için gerekli güncellemeler ve düzenlemelerin yapılması çerçevesinde, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 12. Maddesi Gelirler Kısmının sonuna, “Bu maddede sıralanan gelirler haczedilemez.” ifadesinin ilave edilmesinin, OSB’lerimizde yaşanan ve yatırımlara engel teşkil eden bazı mali sıkıntıların çözümünü kolaylaştıracağı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARİH 28.03.2011 28.04.2011 17.05.2011 01.07.2011

11.08.2011

54

KONU

Üyelerimizin Konuları Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi hk. (Kimya Sanayi Meslek Komitesi ) Üyelerimizin TSE ile ilgili konuları Gebze Laboratuvarı’na gönderilen ürünlerin test sonuçları için en az 21 gün beklenmesi ve bu sebeple İzmir’e TSE Laboratuvarı kurulması, TSE test ücretlerinin yüksek olması konuları ile ilgili olarak özellikle de belge kullanım ücretlerinde yüzde 20 indirim sağlandığı hususlarındaki gelişmelerden Odamıza bilgi verilmesi Marka kullanım ücretleri revizyonu talebi

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİH 06.06.2011 22.06.2011

18.07.2011 31.10.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

-

Toplu taşıma araçlarının Çanakkale ve Kemalpaşa caddesi güzergahından geçirilmesi Torbalı Ticaret Odası’nın, bölgedeki alt ve üst yapı eksikliklerinin tamamlanması, firmalara imar izni verilmemesinden ötürü yeni yatırımlar yapılamaması konularındaki talepleri Üyelerimizin Konuları

-

-

Firmaların interlandında lojistik bölgesi olarak seçilen yeni Karayolları fuar alanı civarı, Ege Serbest Bölgesi yakınları ve İzmir Müdürlüğü Adnan Menderes Havaalanı karşısında yer alan mevkide yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle kullanılamaz hale gelen Gülçırpı Caddesi’nin yeniden stabilize edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi ve sanayi işletmelerinin faaliyetlerini daha rahat sürdürmeleri açısından önem taşıyan Görece Kavşağı’nın ivedilikle açılması

2.

Bölge

DİĞER ODALAR TARİH 17.01.2011 02.02.2011 16.11.2011

İZTO, İTB, EBSO, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin İzmir TO katılımlarıyla özel gündemli Ortak Meclis Toplantısı düzenlemesi İncir zaiyatı İstanbul TO Toplu İş İlişkileri Kanunu hk. görüş TOBB, Diğer Odalar

GEDİZ A.Ş. İL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH 23.06.2011

KONU Ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin, tekstilin merkezi olan Milano’ya İzmir’den direkt uçuş seferi düzenlenmesinin sektör için önemli avantaj sağlayacağı, ticari ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı koyacağı yönündeki taleplerinin değerlendirilmesi

EBSO VAKFI TARİH 04.02.2011

KONU

Torbalı Ticaret Odası’nın, bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesine ilişkin taleplerinin çözümlenmesi

THY TARİH 14.03.2011

BAŞVURU YAPILAN DİĞER KURUMLAR

KONU

KONU

Eğitim hk. (Hizmetler ve Çeşitli İmalat Sanayi Meslek Komitesi)

www.ebso.org.tr |

55

Faaliyet Raporu’11

II.18 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ II.18.1 ULUSAL PROTOKOLLER II.18.1.1 KURUMLAR İLE YAPILAN PROTOKOLLER 10.01.2011

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İşbirliği Protokolü

16.03.2011 23.03.2011 30.03.2011 31.03.2011 14.04.2011 13.11.2011

İŞKUR Hizmetlerinin Sunumu Protokolü KOSGEB - Yaşar Üniversitesi-EBSO Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü KOSGEB – İYTE- Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü KOSGEB - Gediz Üniversitesi – EBSO Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü KALDER - Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü- İzmir’deki Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında Meslek Kursu ile Geliştirme ve Uyum Kursu Açılmasına Ait Esasları Düzenleyen Çerçeve Protokolü-’ iki yıl süre ile uzatılmıştır.

II.18.1.2 BANKALAR İLE YAPILAN PROTOKOLLER 17.03.2011

Vakıfbank Protokolü

KALDER - Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi İmza Töreni

II.19 SOSYAL ÇALIŞMALAR II.19.1 SOSYAL ETKİLEŞİM ÇALIŞMALARI 08-09.01.2011

56

Personel Yeniyıl Gecesi

| www.ebso.org.tr

Vakıfbank Protokol Töreni

Faaliyet Raporu’11

II.19.2 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI (EBSOV) FAALİYETLERİ  2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde 437 öğrenci eğitim bursu ile desteklendi.  Bayanlar Birliği tarafından 2000 adet yıllık ajanda bastırılarak burs bağışı karşılığında satışı gerçekleştirildi. (Ocak 2011)  Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği tarafından Vakfımız bursiyerleri yararına İzmir Arena’da sezon defilesi gerçekleştirildi. (Mart 2011)  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Topluluğu öğrencilerinin sahnelediği “Gılgamış Destanı” oyununa Bayanlar Birliği tarafından sponsorluk desteği verildi. (Nisan 2011)  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vakfımıza ait Cevizli ve Dereköy EBSO İlköğretim Okullarında öğrenim gören öğrenciler EBSO’da misafir edilerek öğrencilerin katılımıyla temsili bir Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere Bergama Vapuru ile İzmir Körfez turu yaptırıldı. (Nisan 2011)  Bayanlar Birliği Tiyatro Topluluğu tarafından Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde sahnelenen “DULLAR” adlı tiyatro oyunundan elde edilen gelir, bursiyer havuzuna aktarıldı. (Nisan 2011)  Bayanlar Birliği’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Türk Müziği Korosu Konseri’nden elde edilen gelir, bursiyer havuzuna aktarıldı. (Mayıs 2011)  Bursiyer öğrencilere Kişisel Gelişim Semineri verildi ve Bayanlar Birliği’nin ‘Gardrop Projesi’ kapsamında kıyafet yardımı yapıldı. (Mayıs 2011)

www.ebso.org.tr |

57

Faaliyet Raporu’11

 Çevizli ve Dereköy EBSO İlköğretim Okulları öğrencilerine kıyafet yardımı yapıldı. (Mayıs 2011)  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve EBSO tarafından gönderilen yardım ile satın alımı gerçekleştirilen 1002 adet Ramazan Yardım Paketinin, ihtiyaç sahibi köyler ve mahallelerin ziyaret edilmesi suretiyle teslimatı yapıldı. (Ağustos 2011)  Bayanlar Birliği tarafından katılımı sağlanan 50 gönüllünün 117 tarifi ile “Çorbada Tuzunuz Olsun” adlı yemek kitabından 2000 adet basılarak satışına başlandı ve elde edilen gelir, bursiyer havuzuna aktarıldı. (Ekim 2011 … *satışlar devam etmektedir.)  Vakfımız ve İktisadi İşletmesi, T.C. Başbakanlık Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından 2005-2010 yıllarına ait hesap ve işlemleri ile ilgili denetlenmiş ve denetleme süreci başarıyla tamamlanmıştır. (Ekim 2011)  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve EBSO tarafından gönderilen yardım ile satın alımı gerçekleştirilen 1635 adet kırtasiye setinin köyler ve mahallelerin ziyaret edilmesi suretiyle teslimatı yapıldı. (Kasım 2011)  Cevizli ve Bergama EBSO İlköğretim Okulları öğrencilerinin başarılarını arttırmak amacıyla yardımcı ders kitapları ve yeni kurulan ana sınıfları için eğitici oyuncaklar temin edilerek teslimatı yapıldı. (Kasım 2011)  Van’da gerçekleşen depremde mağdur olan 7 üniversite öğrencisine burs desteği verilmeye başlandı.

1

1

10 yıllık mücadelemiz sonucunda Bakanlar Kurulu’nun 15/04/2010 tarih 2010/351 sayılı kararıyla vergi muafiyeti kazanan Vakfımıza yapılan bağışlar vergiden muaf tutulmaktadır. 58

| www.ebso.org.tr

Faaliyet Raporu’11

II.20 ANKARA TEMSİLCİLİĞİ Temsilciliğimiz tarafından 2011 yılı içinde teşvik belgesi, tamamlama vizesi, iptal talebi ve global liste değişikliği ile ilgili 39 müracaatta bulunularak, 152 adet gözetim talebi belgesi, 30 adet kapasite raporu değişikliği ve iptali, 19 adet elçiliklerden vize ve tasdik işlemleri yapıldı. Firma bazında, 6 ayrı kuruma çeşitli konularda 150 müracaatta bulunuldu. Meclis Başkanlığı’nın, Yönetim Kurulu’nun ve Meclis Üyelerimizin Ankara ziyaretinde gerekli randevular alınarak toplam 122 adet karşılama yapıldı ve resmi yazılar ilgili kuruluşlara ulaştırıldı.

II.21 SAYILARLA EBSO

2009

ÜYE SAYISI 5.870

ÇALIŞAN SAYISI 67

MESKOM SAYISI 67

YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 11

YÖNETİM KURULU ÇG SAYISI 9

2010

5.887

68

67

11

9

2011

5.757

68

67

11

9

YILLAR

ARAŞTIRMALAR, GİRİŞİMLER, EĞİTİMLER, YAYINLAR 2009 237

2010 276

2011 244

148

113

143

EĞİTİMLER

42

36

52

YAYINLAR

8

9

7

2009 310

2010 351

2011 261

RAPORLAR, ANKETLER, ARAŞTIRMALAR, KONUŞMALAR GİRİŞİMLER

KÜTÜPHANE GELEN YAYIN SAYISI

www.ebso.org.tr |

59

60

| www.ebso.org.tr

1000

BAĞKUR TASDİKİ

İhracat Belgesi Satış

154 47 81

20000

531 647 601

160000

310 353 245

18 6 7

0

FATURA TASDİKİ

250 160 124

166 199 264

112 130 151

0 2009

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ

BİLİRKİŞİ RAPORU

BELGE İŞLEMLERİ

SURET TASDİKLERİ

500

SAİR BELGE

2000

64 59 67

1001 1038 1149

2320 2153 2306

2500

ÜYE KAYIT

3000

KİMLİK

140000

62 85 99

7000

675 621 764

1000

RAYİÇ FİYAT

100000 EKSPERTİZ RAPORU

KAPASİTE RAPORU

1500

1202 1211 615

8000

7255 7136 6244

2000

MUHTELİF TASDİK

SİCİL SURETİ

Faaliyet Raporu’11

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011

80000 82830

60000

40000 2010

DIŞ TİCARET UYGULAMA ŞEFLİĞİ 146379

120000 125888

2009

2010

2011

0 1061

Sayısal Takograf Kartı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL ŞEFLİĞİ

6000

5000

4000

2009

2010

2011

Faaliyet Raporu’11

İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ

280 248

300

270

VİZE ARACILIK HİZMETLERİ

2009 2010 2011 21

17

50

9

63

100

54

150

60

120

163

200

146

250

0 ALMANYA

YUNANİSTAN

İTALYA

ROMANYA

55651

EVRAK KAYIT HİZMETLERİ

50000

41651

60000

GELEN EVRAK 11805

12212

20000

12692

30000

20197

40000

GİDEN EVRAK

10000 0 2009

2010

2011

Dış Ticaret Evrakları, 2011 yılı Gelen Evrak Sayısına dahil edilmemiştir.

www.ebso.org.tr |

61