EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli • TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme...
3 downloads 0 Views 561KB Size
EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ

TEOG Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli

• TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir.

Yerleştirme puanı (YEP) • Ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak puandır. • -Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS), • -Yılsonu Başarı Puanı (YBP), olmak üzere iki ana unsur ile belirleyen öğrenci odaklı bir sistemdir.

Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS) • 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri 6 dersten merkezi sınava girecektir.      

Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (İngilizce,İtalyanca,Fransızca,Almanca)

• İki yazılı sınavı olan derslerin birinci yazılı sınavı, üç yazılı sınavı olan derslerin ikinci yazılı sınavı merkezi sistemle yapılacaktır.

Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS) • Öğrenciler kendi okullarında sınava girecektir. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaktır. • Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı ,önceden belirlenen bir hafta sonunda belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS)

• Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır. • Sorular 4 şıklı, çoktan seçmeli olacaktır. • Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir.

Merkezi Yazılı Sınavlar MYS • Yabancı Dil oturumunda, öğrencinin ilköğretim okulunda zorunlu yabancı dil olarak okuduğu dersten soru sorulacaktır. • Öğrenci seçmeli olarak okuduğu yabancı dil derslerinden sorumlu olmayacaktır. • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin puanı 5 ders üzerinden hesaplanabilir • TEOG Sınavlarında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmamaktadır.

Merkezi Yazılı Sınavlar MYS Sınıf

dönem

Sınav tarihleri

Mazeret sınavı tarihleri

Sınav sonuçlarının ilanı

8. sınıf

1 .dönem

28-29 kasım

14-15 aralık

Ocak 2014

8.sınıf

2. dönem

28-29 nisan

10-11 mayıs

Haziran 2014

MYS Ortak sınav 1. gün oturumları Ders Adı

Başlama Saati

Soru Sayısı

Süre

Türkçe

9:00

20

40 dakika

Matematik

10:30

20

40 Dakika

Din kültürü ve ahlak 12:00 bilgisi

20

40 Dakika

MYS Ortak Sınav 2. Gün Oturumları Ders Adı

Başlama Saati

Soru Sayısı

Süre

Fen ve Teknoloji

9:00

20

40 Dakika

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10:30

20

40 Dakika

Yabancı Dil

12:00

20

40 Dakika

MYS • Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. • Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacaktır. • Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. • Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.

MYS Ders numarası

Dersin adı

Ağırlık Katsayısı

1

Türkçe

4

2

Matematik

4

3

Fen ve Teknoloji

4

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

5

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2

6

Yabancı Dil

2

Toplam

18

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

• Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; • [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. • 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

MYS • Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması • Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı max(700) 6. sınıf YBP max(100) 7. sınıf YBP max(100) 8. Sınıf YBP max(100)

+

_______________ Max(1000) / 2 = 500 =Yerleştirme Puanı

Yılsonu Başarı Puanı (YBP) • 6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin derslerden aldığı yılsonu notları, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılacak ve ağırlıklı yılsonu puanı elde edilecektir. Ağırlıklı yılsonu puanları haftalık toplam ders saatine bölünür ve Yılsonu Başarı Puanı elde edilir. • Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirme Puanının (YEP) Eşit Olması Durumunda Ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla aşağıdaki öncelikler dikkate alınacaktır.  tercih önceliği  sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı yüksekliği  okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

YAPILACAK İŞLER 1. Sınav hazırlığını ilk günden itibaren sıkı tutmak 2. Derslerin konularının incelenmesi ve varsa öğrenim eksiğinin giderilmesi 3. Tüm derslerin konularına hazırlıklı gelmek ve varsa ödevleri günü gününe yapmak 4. Anlaşılmayan konular ve çözülemeyen sorularla ilgili hemen yardım almak 5. Yazılı sınavlara iyi hazırlanmak ve performans ödevlerine titizlik göstermek 6. Sınav soruları MEB’in kitabından hazırlandığından bu kitaplardaki konu dizilişlerine göre hazırlanmak

Teşekkür Ederiz