EVOLUŢIA PARCULUI MONDIAL DE AUTOVEHICULE ȊN PERIOADA ŞI PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2020

IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL EUROPEAN ŞI MONDIAL EVOLUŢIA PARCULUI MONDIAL DE AUTOVEHICULE ȊN PERIOADA 2...
Author: Amos Black
0 downloads 0 Views 521KB Size
IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL EUROPEAN ŞI MONDIAL

EVOLUŢIA PARCULUI MONDIAL DE AUTOVEHICULE ȊN PERIOADA 2010-2014 ŞI PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2020 EVOLUTION OF THE WORLD MOTOR VEHICLE FLEET IN 2010-2014 AND PROSPECTS FOR 2020 Ecaterina Stănculescu Institutul de Economie Mondială – Academia Română, București, România Rezumat Articolul de faţă analizează evoluţia parcului mondial de autovehicule în perioada 2010-2014 (ultimul an pentru care există date în prezent). Sunt evidențiate aspecte referitoare la evoluţia parcului de autovehicule, în general, şi a celui de autoturisme şi autovehicule utilitare, în particular, precum şi la rata de motorizare pe întregul glob şi pe diferite ţări şi regiuni. De asemenea, este redată o prognoză pentru anul 2020. Analiza relevă faptul că piaţa mondială a autovehiculelor s-a relansat treptat după criza din anii 2007-2009, înregistrând, însă, în cazul acestor indicatori, un ritm ceva mai scăzut decât înainte de criză. Cuvinte-cheie: autovehicule, autoturisme, autovehicule utilitare, parc mondial, rata de motorizare Clasificare Jel: L62, M21, N40 Abstract This paper examines the evolution of the global vehicle fleet in the period 2010-2014 (the latest year for which data are currently available). It reveals aspects regarding the evolution of the auto fleet, in general, and of cars and commercial vehicles fleet, in particular, as well as the rate of motorization worldwide, and by different countries and regions. It also provides a forecast for 2020. The analysis shows that the global automotive market has seen a gradual recovery after the 20072009 crisis, but recorded a somewhat lower pace of growth than before the crisis in terms of the relevant indicators. Key words: autovehicles, cars, commercial vehicles, world fleet, the motorization rate JEL Classification: L62, M21, N40Autor de contact: Dr. Ecaterina Stănculescu, e-mail: [email protected]

109

CAPITOLUL IV PIEŢE DE MĂRFURI

1. Introducere Prezenta analiză privind parcul mondial de autovehicule vine să completeze tabloul pieţei internaţionale a autovehiculelor, după o primă imagine compusă din trei indicatori – producţie, înmatriculări şi comerţ la nivel global –, care a fost realizată în articolul din numărul 4/2015 al revistei ITSET (Stănculescu, 2015). Parcul de autovehicule (autoturisme şi autovehicule utilitare aflate în uz pe plan mondial, regional şi naţional) este o componentă de bază a pieţei internaţionale în domeniu. Evoluţia parcului şi a ratei de motorizare pe plan internaţional în ultimii cinci ani constituie totodată indicatori reprezentativi pentru relansarea economică în plan global şi pentru nivelul de trai al populaţiei globului. Datorită fluctuaţiilor mari ale parcului auto (zilnic au loc înmatriculări şi radieri din circulaţie ale maşinilor), nu se poate determina statistic cu exactitate, pentru o perioadă mai mare de timp, volumul fizic al acestuia, astfel încât în toate statisticile cifrele sunt estimate. Estimările sunt însă realizate de către organizaţii ale producătorilor şi exportatorilor de ramură, la nivel internaţional (Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Autovehicule – OICA), la nivel regional (de ex. Organizaţia Producătorilor Europeni de Automobile – ACEA) sau naţional (de ex. Asociaţiile Constructorilor de Automobile din Franţa, România, Spania etc.), ceea ce le conferă un grad înalt de credibilitate, bazat pe profesionalismul specialiştilor acestor asociaţii. 2. Parcul mondial de autovehicule Conform datelor publicate de Organizaţia Mondială a Producătorilor Auto (OICA, 2016), în perioada 2010-2014, parcul mondial de autovehicule s-a majorat de la 1.058 milioane de unităţi la 1.236 milioane de unităţi și, respectiv, cu 16,8%, echivalând cu un ritm mediu anual de creștere de aproximativ 4,2% (Tabelul 1). Ȋn 2014, cele mai mari parcuri auto au fost înregistrate, în ordine, de Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu (circa 407,9 milioane de unităţi în total), America de Nord (circa 403,7 milioane de unităţi) şi Europa (382,2 milioane de unităţi), iar cele mai însemnate creşteri ale parcurilor comparativ cu anul 2010 au marcat Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu (36,2%) şi America Centrală şi de Sud (27,4%). Europa, fiind o piaţă saturată şi slăbită serios după criza economică şi financiară, nu şi-a majorat parcul auto decât cu 7,8% în intervalul de timp considerat (iar UE-28, doar cu 4,4%). Ȋn cazul Europei, însă, se poate observa creşterea mai accentuată a parcului din noile state membre ale UE şi din Rusia, Turcia şi restul ţărilor de pe continent. Ceea ce este, însă, remarcabil este performanța Asiei, unde parcul Chinei a crescut, în cei cinci ani, cu 82,6%, iar cel al Indiei, cu 56%. În America Centrală şi de Sud, s-a evidențiat Brazilia, cu o creştere a parcului auto de 30,2%. 110

IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL EUROPEAN ŞI MONDIAL

Pe primele locuri, din punctul de vedere al ratei de motorizare, se situează NAFTA şi SUA, cu 661 şi, respectiv, 808 autovehicule la 1.000 de locuitori, urmate de Uniunea Europeană cu 569 autovehicule la 1.000 de locuitori. Africa are cea mai slabă rată de motorizare, de numai 100 de autovehicule la 1.000 de locuitori. Tabelul 1: Evoluţia parcului mondial de autovehicule în perioada 2010-20141 (în mii unităţi) Regiuni/țări

2010

Europa, 354.469 din care: EU 28 + 286.802 EFTA 45.262 Germania 41.650 Italia 37.744 Franţa Marea 35.479 Britanie Noile state 46.011 membre UE (13) Rusia, Turcia 67.666 + alte ţări europene America de Nord, din 368.338 care: 299.945 NAFTA 248.232 SUA America 68.393 Centrală şi de Sud, din care: 32.065 Brazilia Asia,Oceania, Orientul 299.504 Mijlociu, din care: 78,018 China 35.887 Africa TOATE 1.058.198 STATELE Notă: 1 Estimări. Sursa: OICA (2016).

Rata de motorizare 2014 (autov. la 1.000 loc.)

2011

2012

2013

2014

Modificări 2014/2010 în %

361.587

368.107

374.943

382.160

7,8

464

290.396

292.803

295.552

299.354

4,4

569

45.984 42.067 38.067

46.538 42.000 38.138

47.015 41.830 38.200

47.648 41.946 38.408

5,3 0,7 1,8

578 687 583

35.632

35.761

36.468

37.114

4,6

575

47.157

48.603

49.967

51.662

12,3

481

71.192

75.304

79.391

82.806

22,4

277

376.147

385.021

392.482

403.759

9,6

414

302.513 248.932

306.495 251.497

309.919 252.715

316.630 258.027

5,6 3,9

661 808

73.634

78.526

82.563

87.129

27,4

176

34.655

37.271

39.695

41.742

30,2

207

324.685

352.231

379.981

407.874

36,2

100

93,563 37.249

109,220 39.002

126,701 40.644

142,430 42.511

82,6 18,5

102 44

1.099.675

1.144.365

1.188.084

1.236.273

16,8

180

111

CAPITOLUL IV PIEŢE DE MĂRFURI

3. Parcul mondial de autoturisme Ȋn perioada 2010-2014, autoturismele reprezentau aproximativ 73,4% din totalul parcului mondial de autovehicule. (Ponderea a rămas constantă, deoarece cifrele sunt estimate şi aceste ponderi au stat la baza estimărilor.) Ȋn ultimii 10 ani, în UE-28, ponderea autoturismelor în parcul de autovehicule s-a ridicat la circa 86% (ACEA, 2015-2016). Ȋn anul 2014, ierarhia pe continente reliefa supremaţia Europei, cu un parc de 328 milioane de unităţi (în creștere cu 8% comparativ cu 2010), urmată de Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu, cu 318 milioane (+40% faţă de 2010), America de Nord (231 milioane unităţi și +4,9%), America Centrală şi de Sud şi Africa (Tabelul 2). Din EU-28, cu un parc total de 259 milioane de unitaţi în 2014 (+4,5% comparativ cu 2010), cele mai importante parcuri în domeniu erau deţinute de Germania, Italia, Franţa şi Marea Britanie, state care dispun de o industrie de profil cu o pondere însemnată în economie. Tabelul 2: Evoluţia parcului mondial de autoturisme în perioada 2010-20141 (în mii unităţi) Regiuni/țări Europa, din care: EU 28 + EFTA Germania Italia Franţa Marea Britanie Noile state membre UE (13) Rusia, Turcia + alte ţări europene America de Nord, din care: NAFTA SUA America Centrală şi de Sud, din care: Brazilia Asia, Oceania, Orientul Mijlociu China Africa TOATE STATELE Notă: 1 Estimări. Sursa: OICA (2016).

2010

2011

2012

2013

2014

303.770 248.569 42.302 36.751 31.300 31.258 39.473 55.201 220.610 170.474 129.053

309.997 251.651 42.928 37.113 31.550 31.363 40.403 58.347 224.352 170.559 127.577

315.348 254.024 43.431 37.078 31.600 31.482 41.766 61.324 222.410 165.124 120.902

321.754 256.623 43.851 36.963 31.650 32.103 43.013 65.131 226.516 166.296 120.214

328.028 259.834 44.403 37.081 31.800 32.614 44.380 68.194 231.480 168.257 120.984

Modificări 2014/2010 în % 8,0 4,5 5,0 0,9 1,6 4,3 12,4 23,5 4,9 -1,3 -6,3

50.136

53.793

57.286

60.220

63.223

26,1

25.541 227.331 61.634 24.429 776.140

27.491 248.929 74.850 25.420 808.698

29.566 270.522 87.376 26.679 834.958

31.339 293.167 101.361 27.851 869.288

32.715 318.328 115.860 29.216 907.051

28,1 40,0 88,0 19,6 16,9

Etalon al standardului de viaţă al populaţiei, parcul de autoturisme s-a extins mai mult în noile state membre ale UE (cu 12,4% în perioada analizată), decât în ţările dezvoltate din UE. De asemenea, Rusia, Turcia şi restul statelor europene au marcat majorări însemnate ale parcurilor lor de autoturisme. Ȋn 2014, parcul de autoturisme din UE era compus în proporție de 54% din autovehicule pe bază de benzină; 41% din autovehicule pe bază de motorină; şi 5% din 112

IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL EUROPEAN ŞI MONDIAL

autovehicule pe bază de combustibili alternativi. Majoritatea autoturismelor care rulau pe şoselele din Europa aveau motoare cu combustie internă. Cele mai mari creşteri ale parcurilor de autoturisme în intervalul de timp menţionat au fost înregistrate, însă, în zona Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu, cu deosebire în China şi India, reflectând ridicarea standardului de viaţă al populaţiei din aceste regiuni. Ȋn China, de exemplu, parcul de autoturisme s-a majorat cu 88%, ceea ce denotă că politica economică adoptată de guvernul chinez în ultimele decenii a dat roade. Ȋn schimb, în NAFTA şi SUA au existat scăderi minore ale parcului de autoturisme, de 1,3% şi, respectiv, 6,3%, reflectând efectele crizei economice, dar şi saturarea pieţei. Desigur, există variaţii de la o ţară la alta, mai ales în cazul statelor care posedă o industrie puternică în domeniu, precum Germania, Franţa, SUA sau Japonia. Firmele cu cele mai mari vânzări de autoturisme pe plan internaţional în 2014 (deci, maşini care formează cea mai importantă parte a parcului mondial) erau, în ordine: Toyota Motor din Japonia, Volkswagen Group (Germania), General Motors (SUA), Renault-Nissan Alliance (Franţa, Japonia), Hyundai Motor Group (Coreea de Sud), Ford Motor (SUA), FiatChrysler (Italia, SUA), Honda Motor (Japonia), PSA Peugeot-Citroën (Franţa) şi Suzuki (Japonia) (Priyanca Pai, 2015).

4. Parcul mondial de autovehicule utilitare Autovehiculele utilitare constituie aproximativ 26,6% din parcul mondial de autovehicule şi cuprind autoutilitarele uşoare (pick-up-urile şi autodubele destinate transportului mărfurilor), autocamioanele, autospecialele (maşinile de salvare, de pompieri, de salubritate, automacaralele etc.) şi autobuzele (inclusiv microbuze, autocare şi troleibuze). Datele Tabelului 3 arată că cele mai însemnate parcuri de autovehicule utilitare erau deţinute de America de Nord (172 milioane de unităţi – o creștere cu 16,6% comparativ cu 2010), Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu (circa 90 de milioane de autovehicule și o majorare cu 24,1%) şi Europa (54 milioane de unităţi și un spor de 6,8%). După cum se poate constata, în cazul parcului mondial de autovehicule utilitare se inversează ordinea dintre America de Nord şi Europa comparativ cu cea de la parcul de autoturisme. Ca şi în cazul autoturismelor, Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu şi America Centrală şi de Sud au avut cele mai importante creşteri ale parcului de autovehicule utilitare în perioada menţionată. Ȋn schimb, Europa, şi mai ales UE-28, au marcat majorări modice.

113

CAPITOLUL IV PIEŢE DE MĂRFURI

Tabelul 3: Evoluţia parcului mondial de autovehicule utilitare în perioada 2010-20141 (în mii unităţi) Regiuni/țări

2010

2011

2012

2013

2014

Europa EU 28+ EFTA Germania Italia Franţa Marea Britanie Noile state membre UE (13) Rusia, Turcia + alte ţări europene America de Nord, din care: NAFTA SUA America Centrală şi de Sud, din care: Brazilia Asia, Oceania, Orientul Mijlociu China Africa TOATE STATELE Notă: 1 Estimări. Sursa: OICA (2016).

50.699 38.234 2.960 4,899 6,444 4220 6.537 12.465 147.727 129.471 119.179

51.590 38.745 3.056 4,954 6,517 4.270 6.754 12.845 151.795 131.954 121.355

52.759 38.779 3.107 4,922 6,538 4.279 6.837 13.980 162.611 141.371 130.595

53.189 38.929 3.163 4,867 6,550 4.365 6.955 14.260 165.966 143.623 132.501

54.132 39.520 3.244 4.865 6.608 4.501 7.282 14.613 172.279 148.373 137.043

Modificări 2014/2010 în % 6,8 3,4 9,6 -0,7 2,5 6,7 11,4 17,2 16,6 14,6 15,0

18.256

19.841

21.240

22.343

23.906

30,9

6.524 72.173 16.384 11.458 282.057

7.164 75.756 18.713 11.829 290.970

7.705 81.709 21.844 12.323 309.402

8.356 86.814 25.340 12.793 318.158

9.027 89.546 26.570 13.295 329.253

38,4 24,1 62,2 16,0 16,7

5. Prognoze Prognoza pe termen mediu privind evoluţia parcului mondial de autovehicule indică pentru anul 2020 un volum fizic al acestuia de aproximativ 1.444 milioane de unităţi. Această proiecție ia în consideraţie o rată anuală de creştere similară cu cea din ultimii cinci ani, şi este în conformitate cu opiniile exprimate de specialiştii în domeniu, intervievaţi într-o anchetă efectuată de firma de audit KPMG în anul 2015 (KPMG, 2015). Componenta principală a parcului – autoturismele –, sunt creditate de specialiştii intervievaţi cu o încredere mare privind rata de majorare a cererii, în special pe pieţele emergente. Se au în vedere tendinţele previzibile în ceea ce priveşte preferinţele potenţialilor clienţi care nu vor renunţa la autoturismele tradiţionale bazate pe benzină sau motorină. Cererea pentru autovehiculele electrice este anticipată a ajunge la aproximativ 4,6% din total, iar cea pentru autoturismele clasice, de mare litraj, bazate pe benzină şi motorină, va scădea în favoarea celor de mic litraj, a pick-up-urilor (autoutilitare uşoare clasificate uneori în categoria autoturismelor) şi a SUV-urilor (adică a vehiculelor sportiv-utilitare). * *

*

Concluzia logică care poate fi desprinsă din această analiză este aceea că parcul mondial de autovehicule se va majora și în perspectiva anului 2020, așa cum s-a extins și în 114

IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL EUROPEAN ŞI MONDIAL

perioada 2010-2014, atât ca urmare a creşterii populaţiei şi a procesului dezvoltării economice, cât şi a învechirii maşinilor existente şi necesităţii înlocuirii lor. Autoturismele au fost şi vor reprezenta componenta principală a acestui parc, cu o pondere de aproximativ 73%, restul reprezentându-l autovehiculele utilitare. Cele mai importante creşteri vor fi înregistrate în statele emergente din Asia, America Centrală şi de Sud, dar şi în ţările mai slab dezvoltate din punct de vedere economic din Europa. Referinţe bibliografice European Automobile Manufacturers Association. (ACEA, 2015-2016). The Automobile Industry Pocket Guide 2015-2016. Accesat la adresa: http://www.acea.be/uploads/publications/POCKET_GUIDE_2015-2016.pdf International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA, 2016). Motor Vehicles in Use. Accesat la data de 2.03.2016, la adresa: http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/; KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015. (KPMG, 2015). Accesat la adresa: https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-automotive-executivesurvey/Documents/2015-report-v1.pdf Priyanca Pai. (2015). Top 10 Largest Car Companies in the World. Tharawat Magazine. Accesat la adresa: https://www.tharawat-magazine.com/trending/2224-10-largest-car-companies-in-world.html?showall=1 Stănculescu, E. (2015). Repere privind piaţa internaţională a autovehiculelor în 2014 şi 2015. Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial, ITSET nr. 10/2015 Institutul de Economie Mondială. București.

115

Suggest Documents