ENGLISH TEACHING MARKET

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (www.pafw.pl) – autor i fundator Programu English Teaching (www.englishteaching.org.pl) oraz jego krajowy operato...
11 downloads 0 Views 594KB Size
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (www.pafw.pl) – autor i fundator Programu English Teaching (www.englishteaching.org.pl) oraz jego krajowy operator - Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (www.nida.pl) zapraszają serdecznie na

ENGLISH TEACHING MARKET XII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego Stare Jabłonki, 30 czerwca - 2 lipca 2014 r.

Partner Programu

Partnerzy Spotkania

Patron medialny

OFERTA WARSZTATÓW WARSZTATY PODSTAWOWE DLA GRUP A PONIEDZIAŁEK, GODZ. 16.45-18.15

A1 Sztuka pisania dla sześcio- i siedmiolatków Na sesję zapraszam nauczycieli klas I-III! Tak, nauczycieli klas I-III, aby porozmawiać o tym, jak rozwijać „krok po kroku” sprawności związane z pisaniem, czyli motorykę ręki, koordynację przestrzenną oraz staranność. Jednak przede wszystkim zajmiemy się konstruowaniem pisemnych zadań komunikacyjnych, aby uczniowie mogli zrozumieć, jaki jest sens i wielkie znaczenie pisania. Mariola Bogucka jest nauczycielem i metodykiem z ponad 20-letnim stażem oraz wykładowcą ELT Young Learners Methodology na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat pełniła aktywną rolę w programie INSETT, jako jego regionalna koordynatorka. Jest współautorką podręczników, takich jak New Friends czy English Adventure oraz autorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego. Pełni również funkcję Członka Grupy Doradczej Programu English Teaching.

A2 Towards a native speaker-like accent Polskiego akcentu, jak każdego innego, można się pozbyć, a przynajmniej go zminimalizować. If there’s a will, there’s a……chance. Dla chcącego…..to możliwe. Warsztat skupi się na najistotniejszych cechach „naszego” angielskiego i praktycznych wskazówkach jak ich się wyzbyć. Będzie też okazja osobistego „zmierzenia się” z najczęściej niepoprawnie wymawianymi angielskimi słowami przez Polaków. Zbigniew Czaja - absolwent wydziału Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk, starszy wykładowca BC Studium Uniwersytetu Gdańskiego z ponad 25 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych. Szczególne pola zainteresowania to nauczanie języka poprzez zabawę, muzykę, piosenki i ruch, a także fonetyka. Współautor OBSERVING ENGLISH LESSONS - kursu metodycznego dla studentów i nauczycieli. Prywatnie fascynuje się muzyką THE BEATLES i gra w zespole OBSESJA.

A3 Pedagogika zabawy w pracy z grupą Pedagogika zabawy jest metodyką, która proponuje działanie stwarzające uczestnikom grupy (klasy) możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między ludźmi, wyzwala aktywność twórczą, stymuluje do podejmowania działań. Podczas warsztatów zaprezentujemy metody aktywizujące w pracy z grupą, a poprzez czynny udział będziecie mogli Państwo praktycznie poznać metody i techniki takie jak np.: organizacja sytuacji początkowych w grupie, tańce, techniki rozluźniające i integrujące, elementy arteterapii w edukacji, czy metody aktywizujące w pracy z grupą. Różnorodność tańców i zabaw ruchowych sprawi, że zajęcia będą ciekawe i inspirujące dla uczestników. Pozwolą na ich twórczy rozwój oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela. Uczestnicy poznają możliwości zastosowania przedstawionych metod i tańców w działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Anna Rodziewicz - od dwudziestu dwóch lat pedagog, animatorka zabaw i zajęć dziecięcych. Ukończyła nauczanie początkowe i liczne kursy kwalifikacyjne. Kierownik Filii Centrum Kształcenia KLANZA, Pełnomocnik Koła i trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogow i Animatorow KLANZA Koła w Olsztynie, członek Sekcji Tanecznej Stowarzyszenia. Współautor i autor warsztatów metodycznych, kierowanych do nauczycieli i osób pracujących z grupami: „Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”, „Taneczne spotkania z Klanzą cz. I i II”, „Imprezy i urodzinki dla klasy, grupy, chłopca i dziewczynki”.

Małgorzata Miechowska-Malinowska - od dwudziestu pięciu lat pedagog, niestrudzona animatorka zabaw i zajęć dziecięcych. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, animację współpracy środowiskowej oraz liczne kursy metodyczne i kwalifikacyjny. Współpracuje z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną. Kierownik Filii Centrum Kształcenia KLANZA, Prezes Oddziału w Gdyni i trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, lider Sekcji Tanecznej i członek Komisji Certyfikacyjnej w/w Stowarzyszenia. Współautor i autor warsztatów metodycznych kierowanych do nauczycieli i osób pracujących z grupami: „Taneczne spotkania z Klanzą cz. I i II”, „Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”, „Imprezy i urodzinki dla klasy, grupy, chłopca i dziewczynki”, „W świecie plastyki, czyli rożne techniki plastyczne”, „Elementy arteterapii w pracy z grupą”.

A4 Kreatywne metody oceniania postępów dzieci w nauce Podstawowym warunkiem zapewnienia dzieciom jak najlepszej edukacji jest jej personalizacja. Przygotowując lekcje trzeba uwzględnić fakt, że w klasach mamy dzieci o różnych umiejętnościach, uczące się na różne sposoby. Jak szybko i skutecznie poznać i ocenić potrzeby i możliwości naszych uczniów? Jak ocenić ich postępy? Nie muszą to być dobrze znane kartkówka lub szybkie odpytanie dzieci. Istnieją metody mniej czasochłonne (z perspektywy nauczyciela) i dużo bardziej atrakcyjne dla dzieci, bo mające formę gier i zabaw. Co jednak najważniejsze równie skuteczne. Podczas tych warsztatów chciałabym Państwu zaprezentować kilka z moich ulubionych metod sprawdzonych przeze mnie w praktyce i entuzjastycznie przyjętych przez moich uczniów. Aby to zrobić zaproszę nauczycieli do wcielenia się w role uczniów szkoły podstawowej. Będziemy używać kart do głosowania, odgrywać krótkie scenki, pogimnastykujemy się. Będzie też okazja, żeby przypomnieć sobie ważne cytaty i sprawdzić swoją znajomość angielskiego. Na chwilę nawet przeistoczymy się w sędziów konkursu Class-Factor. (Spokojnie, nie będziemy śpiewać). A wszystko po to, żeby przypomnieć sobie, jak to jest być uczniem i jakie emocje towarzyszą procesowi uczenia się. Beata Ganczar – absolwentka anglistyki, nauczycielka klasy 4 oraz sztuk plastycznych w Hallfield Primary School w Londynie. Praca w angielskiej szkole, w centrum Londynu, dała jej możliwość obcowania z dziećmi z całego świata i stawienia czoła wyzwaniom związanym z wielokuturowością jej uczniów. Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach na temat takich aspektów pracy nauczyciela jak np. nauczanie matematyki przez mówienie i słuchanie, uczenie biologii i chemii przez eksperymenty, uczenie czytania w grupie, czy kreatywne sposoby oceniania postępów w nauce.

A5 … … Kate Thomas Mulvey …

A6 … … Jacek Pyżalski - Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu…

A7 Kulturowo-artystyczne lekcje języka angielskiego Lekcje języka angielskiego dla najmłodszych uczniów nie zawsze kojarzą się z efektywną i ciekawą nauką. Aby to zmienić warto przeprowadzać lekcje kulturowe z wykorzystaniem elementów artystycznych. W trakcie warsztatów poznają Państwo ćwiczenia i metody, które pomogą zmotywować uczniów do nauki, sprawią, że lekcje będą ciekawe, a uczniowie z utęsknieniem będą czekać na kolejne zajęcia.

Małgorzata Łuszcz - jest absolwentką filologii angielskiej z językiem niemieckim i doktorantką językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła także studia z translatoryki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Chętnie uczestniczy w różnych szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli języków obcych oraz jest autorem materiałów edukacyjnych z języka angielskiego. Czas wolny wykorzystuje na podróże i kulinaria.

A8 Narzędzia multimedialne w nauce języka angielskiego Wykorzystanie tablicy interaktywnej, programowanie komputerowe, przygotowanie własnych ćwiczeń z języka angielskiego do wykorzystania z tablicą interaktywną. Testy wyboru, krzyżówki, quizy, uzupełnianie luk, wpisywanie odpowiedzi, przygotowanie filmu edukacyjnego. Uczestnicy nabędą umiejętności przygotowania własnych ćwiczeń i zabaw do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego. Praktyczne przećwiczenie zadań ułatwi posiadanie własnego laptopa. Andrzej Wnuk - nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Orzechowie. Absolwent polonistyki na UAM w Poznaniu, anglistyki w WSJO w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej na UAM w Poznaniu. W zawodzie 17 lat. Dwukrotny realizator projektu English Teaching. Prowadził szereg szkoleń dla młodzieży i dorosłych z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie, prowadzenia stowarzyszeń, agroturystyki, obsługi programów komputerowych, obsługi tablicy interaktywnej, programowania komputerowego. W latach 2001 – 2010 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław.

WARSZTATY/WYKŁADY WYDAWNICTW PONIEDZIAŁEK, GODZ. 18.30-19.30

WARSZTAT 1 B Conjunction junction: text-centred teaching for matura 2015 [Czyli: o pisaniu i czytaniu na nowej maturze prawie wszystko] An in-depth analysis of the changes to the format of matura exam as of 2015, particularly the task types and modified writing assessment criteria, shows at least one major novelty. It is a significantly increased role of internal logic and of general linguistic quality of text, in reading and especially in writing tasks. Needless to say, an ability to analyse and produce high quality texts in English is not something that students are born with. Nor something that will simply emerge naturally as a positive side effect of good teaching. It has to be taught, very carefully. The question is how. That’s just what I intend to address in this practical session, particularly as regards students’ ability to write high-scoring texts of their own, at basic and extended level of the new exam. Co wynika z pogłębionej analizy typów zadań na czytanie i pisanie i kryteriów oceny wypowiedzi pisemnej na nowej maturze? Bardzo istotny wzrost roli struktury, logiki i spójności tekstu! Jak tego nauczyć licealistów, którzy czytają pobieżnie i nieuważnie a piszą jeszcze bardziej nieporadnie? O tym właśnie w tym warsztacie, w oparciu o mnóstwo autentycznych próbek, wspólną ich ocenę i wymianę najlepszych praktycznych pomysłów do wykorzystania w klasie. Grzegorz Śpiewak - Macmillan Dr Grzegorz Śpiewak jest absolwentem Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Essex (Wlk. Brytania). Doktorat z zakresu językoznawstwa ogólnego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w czerwcu 2000 r. Przez ostatnie 20 lat był wykładowcą w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest naczelnym konsultantem metodycznym w wydawnictwie Macmillan, trenerem, doradcą ds. metodyki języka obcego, założycielem DOS-Teacher Training Solutions i byłym prezesem IATEFL PL – Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Grzegorz jest także autorem licznych recenzji, artykułów z zakresu językoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego, a także współautorem i konsultantem materiałów dydaktycznych. Do tych ostatnich należy bestseller Egzamin Gimnzajalny. Repetytorium z testami (współautor: Marta Rosińska, Macmillan 2008).

WARSZTAT 2 B 4Ms – the core of successful Matura preparation for every student. What is the core of successful learning, and thus, successful teaching? We believe that students learn best when a lesson combines engaging material that motivates with systematic and memorable exposure to language through a series of meaningful tasks. So Motivation, Memory and Meaning - 'the 3 Ms' - are our watchwords thanks to which learning takes place systematically in the classroom. With the presence of these 3 Ms in the classroom, the fourth one - Matura exam - comes to students naturally. In this highly practical session, which will be illustrated with a real lesson video recording taken in one of the schools in Poland, we will look at ways in which topics, texts and tasks can reflect these priorities and help you to prepare students better for the new exam format. We will see how Matura Focus, a new course book for Matura preparation, provides solutions for classrooms in order to enable the 4Ms. Piotr Steinbrich - Pearson Piotr is a lecturer and teacher trainer at the Catholic University of Lublin, Poland. He does seminars and workshops for teachers of English in Poland and abroad. Piotr is also a consultant of ELT materials for young learners and teenagers. His interest include child development, classroom discourse and spoken language. Recently, he has decided to go back to the roots and bought himself a 1950s guitar replica which receives regular treatment in a duet with Piotr's brother torturing his double-bass.

WARSZTAT 3 A Kid’s Box Second Edition - the Fun Course for Seriously Good Results Zapewnij swojemu uczniowi lepszy start. Nauczanie języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej nie musi mieścić się w ścisłych ramach podstawy programowej. Każdy uczeń, odpowiednio zmotywowany przez nauczyciela, może osiągać postępy w nauce języka angielskiego zgodne z międzynarodowymi standardami. Ale twoje lekcje nie muszą być w związku z tym śmiertelnie poważne! W czasie prezentacji przedstawię praktyczne porady, jak pracować z najmłodszymi, aby skutecznie przygotować ich do KAŻDEGO rodzaju egzaminu językowego, a zarazem doskonale się z nimi bawić na lekcjach i pomagać im w osiąganiu jak najlepszych wyników. Angela Micky - Cambridge University Press Native speaker, nauczycielka języka angielskiego z 18-letnim stażem. Absolwentka IDPM/IMIT (Kent, UK), wykwalifikowany lektor, posiada certyfikat TESOL Uniwersytetu Oxford oraz Cambridge DELTA. Zawodowo związana z jedną z warszawskich szkół językowych, gdzie pracuje jako dyrektor metodyczny, trener wewnętrzny oraz lektor języka angielskiego. Współpracuje z Wydawnictwem Cambridge University Press jako prezenter metodyczny. Jej motto: ”Try, You Won’t Die”.

WARSZTAT 4 A Sprawdzian szóstoklasisty - nowe wyzwania, praktyczne rozwiązania Podczas tej sesji zaprezentujemy praktyczne przykłady ćwiczeń mogących pomóc w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego. Nowe wyzwania inspirują do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, dlatego też w prezentacji wykorzystamy najnowsze narzędzia z dziedziny ELT. Przedstawimy również różnorodne techniki, które mogą pomóc w obniżeniu poziomu stresu towarzyszącego egzaminom. Monika Michalak - Express Publishing & Egis jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje pierwsze doświadczenia w branży ELT zdobywała również w Lublinie, najpierw pracując jako lektor języka angielskiego, a następnie jako konsultant metodyczny wydawnictw Express Publishing i EGIS w województwie lubelskim. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie na stanowisku doradcy metodycznego Express Publishing i EGIS. Jako miłośniczka języka angielskiego i podróży łączy pracę z przyjemnością, prowadząc prezentacje i warsztaty metodyczne na terenie całej Polski.

WYKŁAD A i B The times they are changing… Have you ever been inundated with a mounting pile of tests waiting to be marked, thinking: is that really necessary? Has it ever occurred to you that your students speak an unknown language and live in a slightly different reality? Well, the world is changing far more rapidly than most people realize. How do we keep up? How to speak our students’ language? And last but not least, how to make our teaching more effective? In this talk, we will look at all these burning issues and provide you with a neat recipe for success. Interested? Radek Krzyżanowski – Oxford University Press has been a teacher trainer for 15 years. He specializes in teaching business English and exam preparation. He is also a sworn translator and a lecturer at the University of Silesia. His interests include American literature and second language acquisition.

WARSZTATY PODSTAWOWE DLA GRUP B WTOREK, GODZ. 9.30-11.00

B1 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach Sytuacja uczniów ze specjalnymi potrzebami cieszy się coraz większym zainteresowaniem w związku z upowszechnianym obecnie podejściem włączającym. Coraz większa liczba uczniów o specjalnych potrzebach w szkołach integracyjnych i masowych stawia nauczycieli w obliczu nowych wyzwań. Kształcenie uczniów z trudnościami w uczeniu się to dziedzina wymagająca wciąż gruntownych badań, których wnioski pozwolą na wypracowanie skutecznych metod nauczania. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach, ze szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzeniem słuchu. Poprzez przedstawienie materiałów autentycznych z lekcji, nauczyciele będą mieli szansę zapoznać się z trudnościami, na które natrafiają uczniowie w procesie przyswajania wiedzy. Celem warsztatów jest także poznanie technik nauczania języka obcego oraz wskazówek do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Bartosz Wilimborek - nauczyciel języka angielskiego w Instytucie Głuchoniemych, pracownik merytoryczny Young Learners Resource Center/Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Pomysłodawca i koordynator projektu Sign me English – pierwszej platformy edukacyjnej dla osób niesłyszących do nauki języka angielskiego, który uzyskał European Language Label oraz nagrodę EDUinspiracje.

B2 Dyslexia Practical workshop devoted to dyslexia. Anne Margaret Smith - English language teacher with 25 years experience in the UK and abroad, teaching learners of all ages. Specialist tutor with 15 years experience of assessing and working with learners who have dyslexia. She has been nominated this year to ELTons 2014. Specialties: Assessing and supporting dyslexic learners who do not have English as a first language. Materials development, and professional development for EFL / EAP / ESOL / EAL teachers. Current: Academic language tutor / Lecturer on the MA TESOL at University of Cumbria, Learning Development Adviser at University of Cumbria, Owner at ELT well Past: ESOL tutor / learning support assessor at Blackpool and the Fylde College, Study Skills Tutor at Lancaster University, EAP tutor at University of Salford, Learning Support Tutor at Runshaw College, Coordinator of TEFL Certificate course, 1997 at UCLAN Education: York University, University of Lancaster

B3 DIY Games - planszówki, karcianki i takie tam Gry językowe mają wiele oczywistych zalet, a ich największą wadą wydaje się być fakt, że są mało uniwersalne i wymagają zbyt wiele czasu do przygotowania. Są jednak gry, które w wersji „blank” nadają się do zaadaptowania nawet podczas 10 minutowej przerwy. Wpisujesz, rysujesz, gotowe. Sukces gwaratnowany? Oby! Uwaga, niosą zagrożenie uzależnieniem się – od nauki! Anna Lorenz – nauczyciel angielskiego jakby z Nibylandii. Na co dzień stosuje akrobatykę myśli w zmaganiach ze światem młodych gniewnych. Sama jest umiarkowanie młoda, ale bywa gniewna. Uczy w średniej szkole, ale prowadzi tez szkołę językową. W warsztacie pracy stosuje metody szybkiego uczenia się. W wolnych chwilach analizuje, poprawia, dostosowuje, nie śpi po nocach szukając złotego środka. Stworzyła autorską metodę nauczania, którą roboczo nazwała „CRAZY ENGLISH”. CRAZY ENGLISH to nie nauka, lecz nauczka, bo pomaga zapamiętywać na zawsze. W ramach pasji Anna prowadzi warsztaty naukowe dla uniwersytetu dziecięcego.

B4 Narzędzia online do nauki angielskiego Na zajęciach nauczymy się korzystać z aplikacji dostępnych online, które pomogą wam urozmaicić lekcje. Będziemy tworzyć fiszki wyrazowe, mapy myśli, quizy, krzyżówki, wisielca, zadania z lukami, grę w milionerów, a nawet awatary, którym pozwolimy mówić, więc jeśli lubicie dobrą zabawę z uczniami to zapraszam na warsztat. Łukasz Rumiński - absolwent Filologii Angielskiej UMK w Toruniu. Od 7 lat nauczyciel angielskiego w Zespole Szkół w Jamielniku. Uczestnik TESOL Summer Institute 2012, Gonzaga University, Spokane, Washington. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel Roku (2011) za projekt "Stół wielodotykowy, czyli angielski inaczej", oraz finalista za projekt „KinectEdukacja” (2012), „Odwracamy lekcje języka angielskiego” (2013). Współtwórca projektu NatuLearn. Pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

B5 Facilitation of learning in large groups Co-Active Coach z certyfikatem The Coaches Training Institute (CTI), Business Coach z certyfikatem programu CoachWise Essentials w Coaching Center w Warszawie. Grupowy Trener Biznesu z tytułem Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwent wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, jak również dla biznesu. Pracuje z klientami indywidualnymi i grupowymi poprzez coaching, facylitację i metody wykorzystujące elementy Open Space Technology. Bartłomiej Jaślikowski - współzałożyciel firmy oraz dyrektor zarządzający, jest również Co-Active Coachem z certyfikatem The Coaches Training Institute (CTI), Business Coachem z certyfikatem programu CoachWise Essentials w Coaching Center w Warszawie oraz członkiem International Coach Federation (ICF), w trakcie certyfikacji ACC. Grupowy Trener Biznesu z tytułem Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwent wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

B6 … … Jacek Pyżalski - …

B7 Communicative writing: step by step Writing seems to be a very common activity and a powerful learning tool. Frequently, it is set at the end of an English class to practise new structures and words, or it is set as homework. Yet, due to the popularity of the Internet blogs, electronic mail or simple SMS exchange, it’s time we revised our attitude to writing tasks and recognize their communicative value. After all, nowadays even young teens experience how important communicative writing is. During the workshop we’re going to explore the nature of writing skills and plan lessons for gimnazjum and liceum learners which develop their linguistic abilities, learning strategies, and additionally, are rewarding, communicative and fun! The session will be entirely based on practical tasks and will enable us to have a closer look into the new teaching strategies involved in learning-to-write and writing-to-learn! Keywords: writing skills, communicative skills, learning-to-learn Mariola Bogucka jest nauczycielem i metodykiem z ponad 20-letnim stażem oraz wykładowcą ELT Young Learners Methodology na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat pełniła aktywną rolę w programie INSETT, jako jego regionalna koordynatorka. Jest współautorką podręczników, takich jak New Friends czy English Adventure oraz autorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego. Pełni również funkcję Członka Grupy Doradczej Programu English Teaching.

B8 Edukacja globalna - jak uczyć o zależnościach współczesnego świata na zajęciach angielskiego? Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zapoznają się z koncepcją edukacji globalnej, która pomaga wzbogacić lekcje języka angielskiego o tematykę globalnych współzależności w ramach wymagań podstawy programowej. Tematy obejmują m.in. prawa człowieka, świadomą konsumpcję, pokój i konflikty na świecie. Oprócz pozyskiwania nowej wiedzy edukacja globalna obejmuje kształtowanie wartości, postaw i umiejętności, a także refleksję nad możliwymi działaniami na rzecz zmiany w swoim otoczeniu. W czasie warsztatu zaprezentujemy materiały wypracowane przez grupę nauczycieli i nauczycielek angielskiego, które zawierają ćwiczenia i scenariusze pozwalające systematycznie realizować edukację globalną, a zarazem wpisują się w podstawę programową języka angielskiego. Materiały zakładają aktywne metody pracy z uczniami i uczennicami oraz umożliwiają młodym ludziom wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, co sprzyja ich zaangażowaniu i utrwalaniu nabytych umiejętności. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają bezpłatny pakiet ćwiczeń do wykorzystania na języku angielskim w gimnazjum i dowiedzą się jak w praktyce włączać zagadnienia globalne do nauczania. Elżbieta Krawczyk - koordynatorka polskiej części projektu „W świat z klasą” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Absolwentka arabistyki na UW oraz międzynarodowej współpracy rozwojowej w Collegium Civitas. Stypendystka rządu RP w Jemenie i Egipcie. Trenerka antydyskryminacyjna i międzykulturowa; konsultantka, redaktorka publikacji oraz autorka scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, rozwojowej i międzykulturowej (m.in. w: „Oblicza Orientu”, „Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”). Przez wiele lat związana ze Stowarzyszeniem ARABIA.pl; koordynowała m.in. projekt dla nauczycieli/ek oraz przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych „Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich”, finansowany w ramach programu polskiej pomocy MSZ. Marta Sykut - koordynatorka działań międzynarodowych w projekcie "W świat z klasą". Szlify w zakresie edukacji globalnej zdobywała w terenie, koordynując działania społeczne i wolontariackie na Bałkanach. Praca z mniejszościami etnicznymi i z wolontariuszami międzynarodowymi w Serbii i Kosowie do dziś inspiruje ją do patrzenia na świat z coraz to nowej perspektywy. Dyplomowana nauczycielka wiedzy o kulturze, trenerka edukacji nieformalnej z zakresu aktywności społecznej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Bardzo lubi oglądać filmy i wykorzystywać je do działań edukacyjnych.

WARSZTATY PODSTAWOWE DLA GRUP A WTOREK, GODZ. 11.15-12.45

A1 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach Sytuacja uczniów ze specjalnymi potrzebami cieszy się coraz większym zainteresowaniem w związku z upowszechnianym obecnie podejściem włączającym. Coraz większa liczba uczniów o specjalnych potrzebach w szkołach integracyjnych i masowych stawia nauczycieli w obliczu nowych wyzwań. Kształcenie uczniów z trudnościami w uczeniu się to dziedzina wymagająca wciąż gruntownych badań, których wnioski pozwolą na wypracowanie skutecznych metod nauczania. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach, ze szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzeniem słuchu. Poprzez przedstawienie materiałów autentycznych z lekcji, nauczyciele będą mieli szansę zapoznać się z trudnościami, na które natrafiają uczniowie w procesie przyswajania wiedzy. Celem warsztatów jest także poznanie technik nauczania języka obcego oraz wskazówek do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Bartosz Wilimborek - nauczyciel języka angielskiego w Instytucie Głuchoniemych, pracownik merytoryczny Young Learners Resource Center/Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Pomysłodawca i koordynator projektu Sign me English – pierwszej platformy edukacyjnej dla osób niesłyszących do nauki języka angielskiego, który uzyskał European Language Label oraz nagrodę EDUinspiracje.

A2 Pierwsze pięć minut, czyli skuteczne rozgrzewki językowe w praktyce Jak sprawić, aby ostatnie minuty przerwy i początek lekcji były niemal równie przyjemne? Jak ciekawie rozpocząć lekcję, żeby zachęcić uczniów do pracy, pobudzić ich wyobraźnię czy przypomnieć najważniejszy materiał z ostatnich zajęć? Jak wykorzystać początek lekcji, aby zyskać maksymalną uwagę uczniów? Celem warsztatu jest pokazanie kilkunastu prostych sposobów na motywujące i skuteczne rozgrzewki językowe. Weronika Sałandyk - absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Nauczycielka z ponad dziesięcioletnim stażem. W klasie uwielbia eksperymentować i zaskakiwać uczniów nowymi ćwiczeniami, niestrudzenie szuka klucza do efektywnej pracy na lekcji w lekkiej zabawowej formie.

A3 Pedagogika zabawy w pracy z grupą Pedagogika zabawy jest metodyką, która proponuje działanie stwarzające uczestnikom grupy (klasy) możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między ludźmi, wyzwala aktywność twórczą, stymuluje do podejmowania działań. Podczas warsztatów zaprezentujemy metody aktywizujące w pracy z grupą, a poprzez czynny udział będziecie mogli Państwo praktycznie poznać metody i techniki takie jak np.: organizacja sytuacji początkowych w grupie, tańce, techniki rozluźniające i integrujące, elementy arteterapii w edukacji, czy metody aktywizujące w pracy z grupą. Różnorodność tańców i zabaw ruchowych sprawi, że zajęcia będą ciekawe i inspirujące dla uczestników. Pozwolą na ich twórczy rozwój oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela. Uczestnicy poznają możliwości zastosowania przedstawionych metod i tańców w działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Anna Rodziewicz - od dwudziestu dwóch lat pedagog, animatorka zabaw i zajęć dziecięcych. Ukończyła nauczanie początkowe i liczne kursy kwalifikacyjne. Kierownik Filii Centrum Kształcenia KLANZA, Pełnomocnik Koła i trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogow i Animatorow KLANZA Koła w Olsztynie, członek Sekcji Tanecznej Stowarzyszenia. Współautor i autor warsztatów metodycznych, kierowanych do nauczycieli i osób pracujących z grupami: „Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”, „Taneczne spotkania z Klanzą cz. I i II”, „Imprezy i urodzinki dla klasy, grupy, chłopca i dziewczynki”.

Małgorzata Miechowska-Malinowska - od dwudziestu pięciu lat pedagog, niestrudzona animatorka zabaw i zajęć dziecięcych. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, animację współpracy środowiskowej oraz liczne kursy metodyczne i kwalifikacyjny. Współpracuje z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną. Kierownik Filii Centrum Kształcenia KLANZA, Prezes Oddziału w Gdyni i trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, lider Sekcji Tanecznej i członek Komisji Certyfikacyjnej w/w Stowarzyszenia. Współautor i autor warsztatów metodycznych kierowanych do nauczycieli i osób pracujących z grupami: „Taneczne spotkania z Klanzą cz. I i II”, „Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”, „Imprezy i urodzinki dla klasy, grupy, chłopca i dziewczynki”, „W świecie plastyki, czyli rożne techniki plastyczne”, „Elementy arteterapii w pracy z grupą”.

A4 Kreatywne metody oceniania postępów dzieci w nauce Podstawowym warunkiem zapewnienia dzieciom jak najlepszej edukacji jest jej personalizacja. Przygotowując lekcje trzeba uwzględnić fakt, że w klasach mamy dzieci o różnych umiejętnościach, uczące się na różne sposoby. Jak szybko i skutecznie poznać i ocenić potrzeby i możliwości naszych uczniów? Jak ocenić ich postępy? Nie muszą to być dobrze znane kartkówka lub szybkie odpytanie dzieci. Istnieją metody mniej czasochłonne (z perspektywy nauczyciela) i dużo bardziej atrakcyjne dla dzieci, bo mające formę gier i zabaw. Co jednak najważniejsze równie skuteczne. Podczas tych warsztatów chciałabym Państwu zaprezentować kilka z moich ulubionych metod sprawdzonych przeze mnie w praktyce i entuzjastycznie przyjętych przez moich uczniów. Aby to zrobić zaproszę nauczycieli do wcielenia się w role uczniów szkoły podstawowej. Będziemy używać kart do głosowania, odgrywać krótkie scenki, pogimnastykujemy się. Będzie też okazja, żeby przypomnieć sobie ważne cytaty i sprawdzić swoją znajomość angielskiego. Na chwilę nawet przeistoczymy się w sędziów konkursu Class-Factor. (Spokojnie, nie będziemy śpiewać). A wszystko po to, żeby przypomnieć sobie, jak to jest być uczniem i jakie emocje towarzyszą procesowi uczenia się. Beata Ganczar – absolwentka anglistyki, nauczycielka klasy 4 oraz sztuk plastycznych w Hallfield Primary School w Londynie. Praca w angielskiej szkole, w centrum Londynu, dała jej możliwość obcowania z dziećmi z całego świata i stawienia czoła wyzwaniom związanym z wielokuturowością jej uczniów. Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach na temat takich aspektów pracy nauczyciela jak np. nauczanie matematyki przez mówienie i słuchanie, uczenie biologii i chemii przez eksperymenty, uczenie czytania w grupie, czy kreatywne sposoby oceniania postępów w nauce.

A5 Facilitation of learning in large groups Co-Active Coach z certyfikatem The Coaches Training Institute (CTI), Business Coach z certyfikatem programu CoachWise Essentials w Coaching Center w Warszawie. Grupowy Trener Biznesu z tytułem Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwent wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, jak również dla biznesu. Pracuje z klientami indywidualnymi i grupowymi poprzez coaching, facylitację i metody wykorzystujące elementy Open Space Technology. Bartłomiej Jaślikowski - współzałożyciel firmy oraz dyrektor zarządzający, jest również Co-Active Coachem z certyfikatem The Coaches Training Institute (CTI), Business Coachem z certyfikatem programu CoachWise Essentials w Coaching Center w Warszawie oraz członkiem International Coach Federation (ICF), w trakcie certyfikacji ACC. Grupowy Trener Biznesu z tytułem Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwent wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

A6 … .. Jacek Pyżalski - ….

A7 Czy można uczyć gramatyki za pomocą dramy? Dla wielu uczniów gramatyka nie jest jednym z najbardziej ekscytujących tematów. Twierdzą oni, że ciężko ją opanować, a uczenie się reguł i wyjątków jest po prostu nudne. Celem warsztatu jest pokazanie, jak sprawić, aby nauka gramatyki była zabawna, ciekawa i, co najważniejsze, zapadała na długo w pamięć. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną gry dramowe, które doskonale wspomagają naukę gramatyki i przyswajanie reguł w sposób niewymuszony i naturalny. Dzięki dramie nasze lekcje będą dla uczniów nie tylko interesujące, ale także postawią przed nimi wyzwania i zaangażują ich do nauki. Anna Musielak - jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2008 ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej na tejże uczelni. Przez ponad 10 lat pracowała jako lektor oraz metodyk w prywatnym centrum językowym. Obecnie prowadzi warsztaty oraz szkolenia metodyczne, pracuje z grupami przedszkolnymi, a także przygotowuje młodzież do egzaminów językowych (egzamin gimnazjalny, matura, FCE, CAE). Interesuje się wykorzystaniem dramy, kinezjologii, a także literatury w nauczaniu języków obcych.

A8 Dyslexia Practical workshop devoted to dyslexia. Anne Margaret Smith - English language teacher with 25 years experience in the UK and abroad, teaching learners of all ages. Specialist tutor with 15 years experience of assessing and working with learners who have dyslexia. She has been nominated this year to ELTons 2014. Specialties: Assessing and supporting dyslexic learners who do not have English as a first language. Materials development, and professional development for EFL / EAP / ESOL / EAL teachers. Current: Academic language tutor / Lecturer on the MA TESOL at University of Cumbria, Learning Development Adviser at University of Cumbria, Owner at ELT well Past: ESOL tutor / learning support assessor at Blackpool and the Fylde College, Study Skills Tutor at Lancaster University, EAP tutor at University of Salford, Learning Support Tutor at Runshaw College, Coordinator of TEFL Certificate course, 1997 at UCLAN Education: York University, University of Lancaster

WARSZTATY DODATKOWE WTOREK, GODZ. 16.30-17.30

1A … … Kate Thomas Mulvey - …

2B Narzędzia TIK w pracy nauczyciela Chciałabym zaproponować nauczycielom zbudowanie zewnętrznej strony, na której mogliby przygotowywać materiały dla swoich uczniów. Aplikacja jimdo.com nie wymaga umiejętności języka HTML, jest to szablon umożliwiający w szybki sposób stworzenie ładnej i estetycznej witryny. Obsługa jest

intuicyjna, a system czytelnych ikon ułatwia pracę w szablonie witryny. Oto przykład takiej strony http://anglofrajda.jimdo.com/ Drugim programem, który chciałam zaproponować jest storybird.com. W tej aplikacji nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć elektroniczne książki w języku angielskim, które potem umieszczą na swojej stronie. Aplikacja jest piękna graficznie, posiada bogatą galerię ilustracji, które pogrupowane tematycznie pozwolą użytkownikom stworzyć książkę na różne tematy związane z zajęciami lekcyjnymi, hobby itp. Można założyć konto klasowe i w ten sposób nadzorować pracę uczniów w aplikacji. Kolejny program znakomity do pracy z uczniami na temat słownictwa to wordle.net. W kilku krokach przypomnimy poznane słownictwo, zgromadzimy wyrazy do lekcji. Intuicyjna obsługa, elegancki interfejs sprawia, że aplikacja jest przyjazna nawet małym uczniom. Jolanta Okuniewska - nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pracy. Pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Ambasador międzynarodowego programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim. Laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz zdobywczyni I miejsca w konkursie europejskim „Mój projekt eTwinning w kategorii wiekowej 4-11 lat w r. 2013”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Prowadzi szkolenia nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w projektach eTwinning oraz na zajęciach lekcyjnych. Autorka ebooka „Technologie są dla dzieci, Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Prelegentka na konferencjach dotyczących cyfrowej szkoły i wdrażania TIK na zajęcia lekcyjne. Prowadzi blog http://tableciaki.blogspot.com/ gdzie opisuje w jaki sposób wykorzystuje tablety podczas zajęć z uczniami. Otrzymała dwukrotnie nagrodę Warmińsko-mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Nominowana w konkursie Nauczyciel Roku 2013 pod patronatem MEN oraz Głosu Nauczycielskiego. Publikuje w Głosie Nauczycielskim, Edunews, Trendach-ORE, Meritum, IT w Edukacji. Członek grupy Superbelfrzy RP na Facebooku.

3AiB Pedagogika zabawy w pracy z grupą Pedagogika zabawy jest metodyką, która proponuje działanie stwarzające uczestnikom grupy (klasy) możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między ludźmi, wyzwala aktywność twórczą, stymuluje do podejmowania działań. Podczas warsztatów zaprezentujemy metody aktywizujące w pracy z grupą, a poprzez czynny udział będziecie mogli Państwo praktycznie poznać metody i techniki takie jak np.: organizacja sytuacji początkowych w grupie, tańce, techniki rozluźniające i integrujące, elementy arteterapii w edukacji, czy metody aktywizujące w pracy z grupą. Różnorodność tańców i zabaw ruchowych sprawi, że zajęcia będą ciekawe i inspirujące dla uczestników. Pozwolą na ich twórczy rozwój oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela. Uczestnicy poznają możliwości zastosowania przedstawionych metod i tańców w działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Anna Rodziewicz - od dwudziestu dwóch lat pedagog, animatorka zabaw i zajęć dziecięcych. Ukończyła nauczanie początkowe i liczne kursy kwalifikacyjne. Kierownik Filii Centrum Kształcenia KLANZA, Pełnomocnik Koła i trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogow i Animatorow KLANZA Koła w Olsztynie, członek Sekcji Tanecznej Stowarzyszenia. Współautor i autor warsztatów metodycznych, kierowanych do nauczycieli i osób pracujących z grupami: „Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”, „Taneczne spotkania z Klanzą cz. I i II”, „Imprezy i urodzinki dla klasy, grupy, chłopca i dziewczynki”. Małgorzata Miechowska-Malinowska - od dwudziestu pięciu lat pedagog, niestrudzona animatorka zabaw i zajęć dziecięcych. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, animację współpracy środowiskowej oraz liczne kursy metodyczne i kwalifikacyjny. Współpracuje z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną. Kierownik Filii Centrum Kształcenia KLANZA, Prezes Oddziału w Gdyni i trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, lider Sekcji Tanecznej i członek Komisji Certyfikacyjnej w/w Stowarzyszenia. Współautor i autor warsztatów metodycznych kierowanych do nauczycieli i osób pracujących z grupami: „Taneczne spotkania z Klanzą cz. I i II”, „Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”, „Imprezy i urodzinki dla klasy, grupy, chłopca i dziewczynki”, „W świecie plastyki, czyli rożne techniki plastyczne”, „Elementy arteterapii w pracy z grupą”.

4AiB Prezentacja projektów realizowanych w ramach Small Grants Realizatorzy projektów dofinansowanych w ramach Programu English Teaching podzielą się swoimi doświadczeniami i zaprezentują efekty działań. Barbara Margol – w Programie ET pełni funkcję specjalisty ds. szkoleń i monitoringów. Zna realizowane projekty „od podszewki”, ponieważ od wielu lat wizytuje dotowane szkoły i organizacje, wspiera je w rozwiązywaniu problemów, doradza jak założyć organizację pozarządową (stowarzyszenie). Poza Programem od 1999 prowadzi stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny.

WARSZTATY DODATKOWE WTOREK, GODZ. 18.00-19.00

5A Kulturowo-artystyczne lekcje języka angielskiego Lekcje języka angielskiego dla najmłodszych uczniów nie zawsze kojarzą się z efektywną i ciekawą nauką. Aby to zmienić warto przeprowadzać lekcje kulturowe z wykorzystaniem elementów artystycznych. W trakcie warsztatów poznają Państwo ćwiczenia i metody, które pomogą zmotywować uczniów do nauki, sprawią, że lekcje będą ciekawe, a uczniowie z utęsknieniem będą czekać na kolejne zajęcia. Małgorzata Łuszcz - jest absolwentką filologii angielskiej z językiem niemieckim i doktorantką językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła także studia z translatoryki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Chętnie uczestniczy w różnych szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli języków obcych oraz jest autorem materiałów edukacyjnych z języka angielskiego. Czas wolny wykorzystuje na podróże i kulinaria.

6B Narzędzia online do nauki angielskiego Na zajęciach nauczymy się korzystać z aplikacji dostępnych online, które pomogą wam urozmaicić lekcje. Będziemy tworzyć fiszki wyrazowe, mapy myśli, quizy, krzyżówki, wisielca, zadania z lukami, grę w milionerów, a nawet awatary, którym pozwolimy mówić, więc jeśli lubicie dobrą zabawę z uczniami to zapraszam na warsztat. Łukasz Rumiński - absolwent Filologii Angielskiej UMK w Toruniu. Od 7 lat nauczyciel angielskiego w Zespole Szkół w Jamielniku. Uczestnik TESOL Summer Institute 2012, Gonzaga University, Spokane, Washington. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel Roku (2011) za projekt "Stół wielodotykowy, czyli angielski inaczej", oraz finalista za projekt „KinectEdukacja” (2012), „Odwracamy lekcje języka angielskiego” (2013). Współtwórca projektu NatuLearn. Pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

7AiB … … Kate Thomas Mulvey - …

8AiB Projekt eTwinning – nowoczesna i skuteczna metoda nauczania Podczas warsztatów eTwinning uczestnicy zapoznają się z narzędziami internetowymi, które są bezpłatnie udostępniane nauczycielom po zarejestrowaniu się w programie. Desktop, czyli Pulpit nauczyciela to przestrzeń, która umożliwia kontakty z innymi nauczycielami z całej Europy, dyskusje tematyczne i szkolenia, a także daje możliwość znalezienia szkoły partnerskiej do realizacji wspólnego projektu edukacyjnego eTwinning lub Erasmus+. TwinSpace to przestrzeń przygotowana do realizacji projektów eTwinning. Każdy projekt otrzymuje własną TwinSpace, na której mogą kontaktować się nauczyciele (w

pokoju nauczycielskim), uczniowie (w kąciku ucznia tworząc wirtualną klasę) ze szkół partnerskich. Dostępne są: blogi, fora, czat, galerie zdjęć, miejsce do zamieszczania plików w różnych formatach. Dziennik Projektu pozwala systematycznie zapisywać, jakie działania projektowe przeprowadzają szkoły partnerskie. Gracjana Więckowska - pracuje z Narodowym Biurze Kontaktowym Programu eTwinning. Redaguje polski portal eTwinning www.etwinning.pl. Prowadzi konferencje, szkolenia i warsztaty eTwinning w różnych regionach Polski. Organizuje ogólnopolskie konkursy eTwinning, których formuła pozwala na pokazanie najciekawszych projektów realizowanych w naszym kraju. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych, Komisja Konkursowa oddzielnie ocenia projekty realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

WARSZTATY PODSTAWOWE DLA GRUP B ŚRODA, GODZ. 8.30-10.00

B1 Improvisation as a Language Learning Tool Improvisational techniques challenge students to listen, think and speak the language they are learning in a format that is spontaneous, creative and participatory. They are transported outside the formality of the classroom into the fluid conditions of the real world where there are only results, not grades. The unscripted, dynamic interplay of improvisation demands their full attention and concentration, significant factors in learning by doing. Importantly, they learn in conjunction with, and assisted by, their fellow students, thereby putting them at greater ease to address the language task at hand. Finally, it is a fun learning experience. The teacher is provided an opportunity to observe the level of proficiency and confidence of each student on a more natural stage, communicating as in real life. Engaged in their interaction, they tend to perform for the class, forgetting the teacher is in the room. Thus, you are provided deeper insight into the strengths and weaknesses of each student, enabling you to make quiet notes on their quickness and comfort, pronunciation, correctness of grammar, knowledge of idiom and breadth of vocabulary, etc. These notes materially contribute toward individualized lesson assignments to build upon areas of strength and focus review upon those of weakness.… Robert Pine - is a graduate of De Paul University, in Chicago, earning both a Masters of Business Administration in Finance and a Bachelor of Science in Mathematics with minors in Physics and History. In 2005 he retired from a career in sales, consulting and training within the finance and investment industry. Mr. Pine joined the WIESCO English program in 2007, participating in youth immersion English camps in Toruń, Poland, and Plunge, Lithuania. Subsequently he established and led youth camps in Nowa Ruda and Poznań, Poland. In conjunction with the Lithuanian Ministry of Education and Science he organized and led two separate camps, hosted in Vilnius, for Lithuanian teachers of English. He also organized youth camps held in Wrocław, Poland, and Siauliai, Lithuania. Mr. Pine (originally Pieńczykowski) is of Polish and Polish-Lithuanian heritage. His genealogical research has grown sections of the family tree to the mid-eighteenth century and helped discover relatives in Poland. Some of his other interests and accomplishments include being a gallery exhibited sculptor, authoring a prose-poetry children’s book, and positions on the boards of the local art museum and professional symphony orchestra. He is a volunteer member in the ASK (Alumni Sharing Knowledge) mentor program at De Paul University.…

B2 kreaTYwnosc, czyli open yOur eyes Stwórzmy językową bombę atomową! A weapon of mass production o sile rażenia przekładającej się na całe życie i przenikliwym promieniowaniu. Taką, która uwolni energię uczniów i będzie miała wielki zasięg. Uda się? Poeksperymentujmy mieszając zmysły z zapałem, ciekawość z ruchem, rap z zaangażowaniem. Warsztat traktuje o alchemii nauczania, czyli o poszukiwaniu złotego środka.

Anna Lorenz – nauczyciel angielskiego jakby z Nibylandii. Na co dzień stosuje akrobatykę myśli w zmaganiach ze światem młodych gniewnych. Sama jest umiarkowanie młoda, ale bywa gniewna. Uczy w średniej szkole, ale prowadzi tez szkołę językową. W warsztacie pracy stosuje metody szybkiego uczenia się. W wolnych chwilach analizuje, poprawia, dostosowuje, nie śpi po nocach szukając złotego środka. Stworzyła autorską metodę nauczania, którą roboczo nazwała „CRAZY ENGLISH”. CRAZY ENGLISH to nie naukowe dla uniwersytetu dziecięcego.

B3 Narzędzia TIK w pracy nauczyciela Chciałabym zaproponować nauczycielom zbudowanie zewnętrznej strony, na której mogliby przygotowywać materiały dla swoich uczniów. Aplikacja jimdo.com nie wymaga umiejętności języka HTML, jest to szablon umożliwiający w szybki sposób stworzenie ładnej i estetycznej witryny. Obsługa jest intuicyjna, a system czytelnych ikon ułatwia pracę w szablonie witryny. Oto przykład takiej strony http://anglofrajda.jimdo.com/ Drugim programem, który chciałam zaproponować jest storybird.com. W tej aplikacji nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć elektroniczne książki w języku angielskim, które potem umieszczą na swojej stronie. Aplikacja jest piękna graficznie, posiada bogatą galerię ilustracji, które pogrupowane tematycznie pozwolą użytkownikom stworzyć książkę na różne tematy związane z zajęciami lekcyjnymi, hobby itp. Można założyć konto klasowe i w ten sposób nadzorować pracę uczniów w aplikacji. Kolejny program znakomity do pracy z uczniami na temat słownictwa to wordle.net. W kilku krokach przypomnimy poznane słownictwo, zgromadzimy wyrazy do lekcji. Intuicyjna obsługa, elegancki interfejs sprawia, że aplikacja jest przyjazna nawet małym uczniom. Jolanta Okuniewska - nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pracy. Pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Ambasador międzynarodowego programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim. Laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz zdobywczyni I miejsca w konkursie europejskim „Mój projekt eTwinning w kategorii wiekowej 4-11 lat w r. 2013”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Prowadzi szkolenia nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w projektach eTwinning oraz na zajęciach lekcyjnych. Autorka ebooka „Technologie są dla dzieci, Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Prelegentka na konferencjach dotyczących cyfrowej szkoły i wdrażania TIK na zajęcia lekcyjne. Prowadzi blog http://tableciaki.blogspot.com/ gdzie opisuje w jaki sposób wykorzystuje tablety podczas zajęć z uczniami. Otrzymała dwukrotnie nagrodę Warmińsko-mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Nominowana w konkursie Nauczyciel Roku 2013 pod patronatem MEN oraz Głosu Nauczycielskiego. Publikuje w Głosie Nauczycielskim, Edunews, Trendach-ORE, Meritum, IT w Edukacji. Członek grupy Superbelfrzy RP na Facebooku.

B4 Jak uczyć angielskiego po angielsku? W paru słowach można podsumować wszystko co dotyczy zajęć języka angielskiego w szkole: im więcej gier, tym szczęśliwsi uczniowie. Kilka nowych gier i zabaw dla nauczycieli poszukujących inspiracji. Urszula Kropaczewska - nauczycielka języka angielskiego, absolwentka Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi (Wydział Filologiczny, Filologia Angielska), Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (Wydział Pedagogiczny, Dydaktyka Języków Obcych), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Kolegium Języków Obcych); dodatkowo absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Nadzoru Pedagogicznego oraz Organizacji i Zarządzania Oświatą. VII 2013 - otwarcie przewodu doktorskiego Wydział Studiów Edukacyjnych UAM Poznań. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w różnych typach szkół, prowadząc kursy językowe i warsztaty metodyczne, biorąc czynny udział w konferencjach oraz organizując warsztaty i konferencje metodyczne dla nauczycieli placówkach oświatowych od 1 września

1991 roku, będąc członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego oraz Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz poprzez publikacje. Obecnie (od 1 października 2003) zatrudniona w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni na stanowisku dyrektora. Prowadzi zajęcia z teorii i dydaktyki nauczania języków obcych, praktycznej nauki języka, seminarium dyplomowe.

B5 Towards a native speaker-like accent Polskiego akcentu, jak każdego innego, można się pozbyć, a przynajmniej go zminimalizować. If there’s a will, there’s a……chance. Dla chcącego…..to możliwe. Warsztat skupi się na najistotniejszych cechach „naszego” angielskiego i praktycznych wskazówkach jak ich się wyzbyć. Będzie też okazja osobistego „zmierzenia się” z najczęściej niepoprawnie wymawianymi angielskimi słowami przez Polaków. Zbigniew Czaja - absolwent wydziału Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk, starszy wykładowca BC Studium Uniwersytetu Gdańskiego z ponad 25 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych. Szczególne pola zainteresowania to nauczanie języka poprzez zabawę, muzykę, piosenki i ruch, a także fonetyka. Współautor OBSERVING ENGLISH LESSONS - kursu metodycznego dla studentów i nauczycieli. Prywatnie fascynuje się muzyką THE BEATLES i gra w zespole OBSESJA.

B6 Innovation in Language Teaching: What does it Look Like in Practice? Czym jest czytanie dla nastolatków zafascynowanych współczesną technologią? Koszmarem? Przykrym obowiązkiem? Przyjemnością? Jaka jest rola współczesnego nauczyciela w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych? Czy zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą czerpać wspólnie radość z lekcji poświęconych literaturze? Nieważne jest, aby wszystko zrozumieć w książce, ale ważne jest, aby ją przeżyć. W czasie prezentacji przedstawię swoją sprawdzoną metodę na zainteresowanie uczniów czytaniem. Angela Micky – native speaker, nauczycielka języka angielskiego z 18-letnim stażem. Absolwentka IDPM/IMIT (Kent, UK), wykwalifikowany lektor, posiada certyfikat TESOL Uniwersytetu Oxford oraz Cambridge DELTA. Zawodowo związana z jedną z warszawskich szkół językowych, gdzie pracuje jako dyrektor metodyczny, trener wewnętrzny oraz lektor języka angielskiego. Jej motto: ”Try, You Won’t Die”.

B7 Ready, steady… Fun with tenses Często uczniowie świetnie znają wiele struktur gramatycznych, ale potrafią je zastować tylko, gdy wypełniają kolejne ćwiczenie. Co zrobić, aby uczniowie zaczęli używać nowego czasu gramatycznego w trakcie wypowiedzi ustnych? Warsztat prezentuje garść prostych ćwiczeń komunikacyjnych, których lekka forma ożywi lekcje i sprawi, że uczniowie będą mówić i jednocześnie stosować nowe czasy. Weronika Sałandyk - absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Nauczycielka z ponad dziesięcioletnim stażem. W klasie uwielbia eksperymentować i zaskakiwać uczniów nowymi ćwiczeniami, niestrudzenie szuka klucza do efektywnej pracy na lekcji w lekkiej zabawowej formie.

B8 Edukacja globalna - jak uczyć o zależnościach współczesnego świata na zajęciach angielskiego? Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zapoznają się z koncepcją edukacji globalnej, która pomaga wzbogacić lekcje języka angielskiego o tematykę globalnych współzależności w ramach wymagań podstawy programowej. Tematy obejmują m.in. prawa człowieka, świadomą konsumpcję, pokój i konflikty na świecie. Oprócz pozyskiwania nowej wiedzy edukacja globalna obejmuje kształtowanie wartości, postaw i umiejętności, a także refleksję nad możliwymi działaniami na rzecz zmiany w swoim otoczeniu. W czasie warsztatu zaprezentujemy materiały wypracowane przez grupę nauczycieli i nauczycielek angielskiego, które zawierają ćwiczenia i scenariusze pozwalające systematycznie realizować edukację globalną, a zarazem wpisują się w podstawę programową języka angielskiego. Materiały zakładają aktywne metody

pracy z uczniami i uczennicami oraz umożliwiają młodym ludziom wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, co sprzyja ich zaangażowaniu i utrwalaniu nabytych umiejętności. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają bezpłatny pakiet ćwiczeń do wykorzystania na języku angielskim w gimnazjum i dowiedzą się jak w praktyce włączać zagadnienia globalne do nauczania. Elżbieta Krawczyk - koordynatorka polskiej części projektu „W świat z klasą” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Absolwentka arabistyki na UW oraz międzynarodowej współpracy rozwojowej w Collegium Civitas. Stypendystka rządu RP w Jemenie i Egipcie. Trenerka antydyskryminacyjna i międzykulturowa; konsultantka, redaktorka publikacji oraz autorka scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, rozwojowej i międzykulturowej (m.in. w: „Oblicza Orientu”, „Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”). Przez wiele lat związana ze Stowarzyszeniem ARABIA.pl; koordynowała m.in. projekt dla nauczycieli/ek oraz przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych „Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich”, finansowany w ramach programu polskiej pomocy MSZ. Marta Sykut - koordynatorka działań międzynarodowych w projekcie "W świat z klasą". Szlify w zakresie edukacji globalnej zdobywała w terenie, koordynując działania społeczne i wolontariackie na Bałkanach. Praca z mniejszościami etnicznymi i z wolontariuszami międzynarodowymi w Serbii i Kosowie do dziś inspiruje ją do patrzenia na świat z coraz to nowej perspektywy. Dyplomowana nauczycielka wiedzy o kulturze, trenerka edukacji nieformalnej z zakresu aktywności społecznej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Bardzo lubi oglądać filmy i wykorzystywać je do działań edukacyjnych.