Due diligence

Due Diligence Due diligence to kompleksowa analiza przedmiotu transakcji umożliwiająca nabywcy pozyskanie jak największej wiedzy na temat nabywanego o...
4 downloads 0 Views NAN Size
Due Diligence Due diligence to kompleksowa analiza przedmiotu transakcji umożliwiająca nabywcy pozyskanie jak największej wiedzy na temat nabywanego obiektu.

Biznesowe

Celem due diligence jest minimalizacja ryzyka związanego z realizowaną transakcją.

IT

Finansowe

Due diligence na rynku fuzji i przejęć oznacza analizę i weryfikację spółki przejmowanej lub spółek łączonych w celu maksymalizacji efektywności przejęcia. Due diligence spółki przejmowanej dzieli się najczęściej na następujące obszary: Finansowe, Biznesowe, Prawne, Podatkowe, Organizacyjne, Technologiczne, Środowiskowe i Informatyczne. W ramach przygotowania do due diligence, spółki poddają się czasami samodzielnej ocenie w celu identyfikacji obszarów wymagających naprawy przed przystąpieniem do pozyskania inwestora. Mamy wtedy do czynienia z tzw. vendor due diligence. Due diligence polega na analizie i weryfikacji określonych z góry danych i dokumentów kore podlegają badaniu przez ekspertów z różnych dziedzin.

Środowiskowe

Due Diligence

Technologiczn e

Prawne

Podatkowe

Organizacyjne