DNI OTWARTE I INNE INICJATYWY – WTOREK 19.09.2017r. Lp. 1

WYDARZENIE Dzień Otwarty 8:00-15:00

PRZYGOTOWANE ATRAKCJE Informacje o działalności Inkubatora Przedsiębiorczości

2

Dzień Otwarty 8:00 – 15:00

Prelekcje na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej segregacji oraz zasad postępowania z odpadami problemowymi takimi jak przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory. W czasie zajęć porozmawiamy z dziećmi o tym gdzie powinny trafić wyprodukowane przez nas odpad, oraz o tym jakie kolory ma segregacja. Na koniec zrobimy porządek z wielką górą śmieci.

3

Dzień Otwarty 8:00-18:00

4

Dzień Otwarty Grupa I 9:00-10:00 Grupa II 11:00-12:00

[Wpisz tutaj]

ORGANIZATOR Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

MIEJSCE ul. Geodetów 1

KONTAKT Roman Kubica, 65 32 22 106

Siedziby Przedszkoli

Robert Lewusz, 655294875, [email protected] Monika Kozłowska, 655286569, [email protected]

Konsultacje z dietetykiem, degustacje produktów, materiały edukacyjne, balony dla dzieci

NATURHOUSE

ul. Narutowicza 14

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, który stanowi serce kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego. Wizyta w zakładzie podzielona będzie na dwie części. Teoretyczną, podczas której przedstawiona zostanie prezentacja na temat funkcjonowania Zakładu i procesów technologicznych jakim poddawana są odpady komunalne oraz techniczną. którą obejmować będzie oprowadzenie po terenie Zakładu wraz z omówieniem poszczególnych urządzeń i instalacji do przetwarzania odpadów.

Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o.

ul. Saperska 23

Sylwia Bartlewicz, 515 048 596, [email protected] Katarzyna Dankiewicz 609739268 [email protected] m.pl 655299096 [email protected]

5

Dzień Otwarty 9:00 – 12:00

Możliwość wykonania zdjęcia portretowego, Plecenie kolorowych warkoczyków, przygotowywanie mydełek

TEB Edukacja Oddział Leszno

ul. 17 stycznia 90

Agnieszka Kochanek, 510221058, [email protected]

6

Dzień Otwarty 9:00-12:00

Ankieta uliczna anonimowa Przeprowadzenie rozmów z seniorami, ich rodzinami na temat potrzeb i oczekiwań

Spółdzielnia socjalna Pod Skrzydłami

Okolice ul. Grunwaldzkiej, Zwycięstwa, Park Jonstona

Magdalena Dominiak, 668370085

7

Dzień Otwarty 9:00-13:00

Język angielski inaczej, zajęcia dla gimnazjalistów, gry, zabawy, konkursy z wykorzystaniem telefonów komórkowych, filmy i prezentacje

Zespół Szkół Technicznych

ul. Narutowicza 74, Andrzej Stężały budynek A, sala 14 i 605780058 15

8

Dzień Otwarty 9:00-15:00

Udzielanie porad prawnych, materiały promocyjne z zakresu prawa pracy, w tym BHP

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie

ul. Magazynowa 4

Danuta Goździewicz - Suchanek, 509898076, [email protected]

9

Dzień Otwarty 10:00-12:00

Zajęcia otwarte- pokazowe z komunikacji AAC

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Totus Tuus

ul. Rejtana 37

Lucyna Korczyn, 509954067, [email protected]

10

Dzień Otwarty 10:00-12:00

Prezentacja materiałów edukacyjnych szybka nauka ciekawych zwrotów języka migowego

Polski Związek Głuchych w Lesznie

ul. Chrobrego 37

Hanna Misiak - Gała 691029878 ,695328586 [email protected] [email protected]

[Wpisz tutaj]

11

Dzień Otwarty 10:00 – 13:00

Prezentacja działalności stowarzyszenia oraz słodki poczęstunek

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności

12

Dzień Otwarty 10:00-14:00

Drzwi otwarte dla Szkół Średnich oraz Leszczyńskich Uczelni Wyższych (grupy zintegrowane). Pokaz biura, produkcji, magazynu firmy. Uczestnicy wykonają zadania w oparciu o produkty Meibes

PUZ Meibes Sp. z o.o. ul. Gronowska 8

Agata Kurpisz [email protected] 655258610 zapisy pod nr: 655259600

13

Dzień Otwarty 10:00-14:00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Aula PWSZ

Bianka Krzyżosiak 65 528 78 53 [email protected]

14

Dzień Otwarty 10:00-14:00

Pokazy filmów krótkometrażowych, spektakle teatru studenckiego Leżak, warsztaty plastyczno-techniczne oraz doświadczenia przyrodnicze dla dzieci przygotowane przez Instytut Pedagogiczny, a także wykład dr Aleksandry Wojciechowskiej, Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej, nt. "Komunikacja -umiejętność społeczna" Akcja krwiodawstwa „Przedsiębiorczość we krwi” - zbiórka krwi z udziałem przedsiębiorców/ pracodawców i pracowników

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Lesznie

Rynek w Lesznie

Beata Tomczak - Kawęcka, 655295656, [email protected], [email protected]

15

Dzień Otwarty 10:00-14:00

Zapoznanie z działalnością, promowanie wolontariatu, pokazanie jak wygląda praca z seniorami

Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami

ul. Zwycięstwa 1

Magdalena Dominiak, 668370085

16

10:00 – 20:00

Bezpłatne treningi dla mieszkańców Leszna (po ustaleniu telefonicznym) 50 % rabatu na saunę

Transformers Trening ul. Ofiar Katynia 7 & Dieta

[Wpisz tutaj]

ul. Marcinkowskiego 17

Anna Zmysłowska, 691618795, leszczynski.bank.zywnosci.grazy [email protected]

Tobiasz Dziurdziewski, 500856853, [email protected]

17

Dzień Otwarty 11:00-14:00

Zapoznanie z działalnością, udostępnienie przyrządów do rehabilitacji i codziennych czynności życiowych

Polski Związek Niewidomych w Lesznie

ul. Dąbrowskiego 45a

Jędrzej Antkowiak 607584997

18

Dzień Otwarty 12:00-13:30

Warsztaty z edukacji medialnej: "Co mogę powiedzieć o sobie innym?” "Jak rozróżnić informacje prawdziwe od fałszywych?" dla dzieci w wieku 6-10 lat

Fundacja Proyourself

Sułkowskiego 46

Magdalena Włodarczak, 781092027, [email protected]

19

Dzień Otwarty 12:00 – 14:00

Prezentacja wydawnictw, obrazów, prac rękodzielniczych członków UTW

Stowarzyszenie Biuro UTW ul. Uniwersytet Trzeciego Łaziebna 14 Wieku

20

Dzień Otwarty 12:00-16”00

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z zakresu profilaktyki

Poradnia Monar

ul. Przemysłowa 27

Ewa Gołembska 655204143

21

Dzień Otwarty 13:00-16:00

Zwiedzanie obiektu szkoły, przedstawienie oferty edukacyjnej, pokaz praktyczny zabiegu upiększającego

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Krótka 5

Mariola Cieślik, 655292521, [email protected]

22

Dzień Otwarty 13:00-17:00

Porady dietetyka, pokaz pieczenia chleba

Fundacja Zdrowa Natura

ul. Kościelna 3

Robert Roszczak 536723598

[Wpisz tutaj]

Barbara Szarszewska, 605635686, [email protected]

23

15:00-17:00

Rabat 50% ceny w parku linowym Tarzan

Park linowy TARZAN ul. 17 –go Stycznia

Dariusz Rączka 510242526

24

Dzień Otwarty 15:00-17:00

Warsztaty cuda z koralików

Fundacja Jesienny Uśmiech

ul. Sienkiewicza 9

Agnieszka Łaszczyńska 607757979, [email protected]

25

Dzień Otwarty 15:00- 18:00

Konsultacje z psychologiem i pedagogiem, zapoznanie z działaniami organizacji

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne KROKUS

ul. Mickiewicza 2/3

Barbara Domichowska, 506968164, [email protected]

26

Dzień Otwarty 15:00- 18:00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bolesława Chrobrego 3

Anna Metera, 601 698 777

27

Dzień Otwarty 16:00 – 18:00

Al. Jana Pawła II 6

Helena Strzałkowska 601564336, [email protected] Magdalena Mikołajczyk, 697983437, [email protected]

28

Dzień Otwarty 15:30-17:00

Możliwość zapoznania się z rekwizytami ważnymi dla Romana Leszczyńskie Maciejewskiego- pianino, biurko, krzesło Towarzystwo Muzyczne im .Romana Maciejewskiego Warsztaty grupa parateatralna - dla wszystkich osób, które Stowarzyszenie pragną wyrazić siebie przez ruch, gest, mimikę... Zapraszamy "Nasza Alternatywa" na zajęcia alternatywnej formy teatralnej- prateatru, która jest Młodzieżowe formą wyzwolenia emocji, rozwijającą spontaniczność i Centrum zdolność twórczego myślenia. W czasie zajęć przygotowujemy happeningi, etiudy, które będą prezentowane podczas różnych imprez, spektakli itp. Trening koszykówki i spotkanie z zawodnikami Trening z Klub Koszykarski koszykarzami dla dzieci Polonia 1912 Leszno

Hala Trapez

Patryk Józefowicz, patryk.jozefowicz@polonialeszn o.pl, 512301004

[Wpisz tutaj]

29

Dzień Otwarty 16:00-18:00

Prezentacja działalności fundacji, głównie w obszarze specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci oraz pomocy młodzieży zagrożonej negatywnymi zachowaniami

Fundacja Strefa PL

ul. Średnia 11

Dagmara Grzegorzewska, 695 933 132, [email protected]

30

Dzień Otwarty 16:00-18:00

Zagadki, konkursy związane z tematyką fundacji

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu, Filia Leszno

ul. Leszczyńskich 32

Alina Niewiadomska, 608 621, 779, [email protected]

31

Dzień Otwarty 16:00-18:00

Bezpłatne konsultacje z psychologiem spotkanie z psychologiem dziecięcym

Fundacja strefa PL

ul. Średnia 11

Małgorzata Parcheta-Kołoszuk, 695 899 745

32

Dzień Otwarty od 16:30

Prezentacja " Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Leszna na lata 2017 - 2023"

MOPR Leszno

Ratusz

Donata Majchrzak - Popławska, 65 520 70 46, [email protected]

33

Dzień Otwarty 16:00 – 18:00

Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" Młodzieżowe Centrum

al. Jana Pawła II 6

Helena Strzałkowska 601564336, [email protected] Magdalena Mikołajczyk, 697983437, [email protected]

34

Dzień Otwarty 16:00-19:00

Warsztaty grupa parateatralna - dla wszystkich osób, które pragną wyrazić siebie przez ruch, gest, mimikę... Zapraszamy na zajęcia alternatywnej formy teatralnej- prateatru, która jest formą wyzwolenia emocji, rozwijającą spontaniczność i zdolność twórczego myślenia. W czasie zajęć przygotowujemy happeningi, etiudy, które będą prezentowane podczas różnych imprez, spektakli itp. Zajęcia usprawniające umysł i ciało: Trening pamięci

Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"

Wrzosowy Zakątek, Teresa Rekosiewicz, ul. Leszczyńskich 691956717, 20 [email protected]

[Wpisz tutaj]

35

Dzień Otwarty 16:00-17:00

Trening z grupą początkującą

36

Dzień Otwarty 16:00-19:00

Prezentacja zajęć tanecznych i plastycznych

37

Dzień Otwarty 16:00 – 19:00

Zwiedzanie ośrodka, konsultacje

38

Dzień Otwarty 16:00-20:00

16.00-19.00 studio piosenki i zespoły wokalne 16.30-19.00 Klub Modelarstwa Lotniczego (Modelarnia Lotnicza ul. Zamenhofa 99) 17.00-20.00 rozmaitości 18.00-19.30 salsa

39

40

Uczniowski Klub SP4 ul. Sportowy 5-tka Henrykowska 1 Leszno wraz z Klubem Sportowym KUK-SON Pawłowice Klub Kwadrat ul. Armii Krajowej 15

Damian Sadowski 512090762 [email protected]

Jacek Nowak , 601361418,655200333, [email protected]

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" - klub "Na Piętrze"

ul. Niepodległości 27c

Dominika Lizurej, 782407549, [email protected], [email protected]

Klub "Na Piętrze" ul. Rejtana 43

Dzień Grochowiaka Oprowadzanie po bibliotece godzina 17:.00

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Bolesława Chrobrego 3

Janina Mazur, Grażyna Akuszewska, 65 526 95 54, 65 526 77 23 w.34, [email protected], [email protected], [email protected] Magdalena Lester, [email protected]

Dzień Otwarty w Domu Harcerza godzina 17:00 -18:30

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Leszno

ul. Sokoła 20

[Wpisz tutaj]

Konsultacje dotyczące możliwości podjęcia pracy wolontariackiej, szkolenia instruktorskiego

Rafał Maćkowiak, 697293583, [email protected]

41

Dzień Otwarty w Domu Harcerza godzina 17:00 -19:00

Konsultacje w sprawie wolontariatu i wspierania harcerstwa

Stowarzyszenie ul. Sokoła 20 Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Leszno

42

Dzień Otwarty 17:00 – 18:30

Otwarty trening speedrowerowy - możliwość uczestnictwa w treningu, zapoznanie ze sportem speedrowerowym

Leszczyński Klub Speedrowerowy Szawer Leszno

ul. Strzelecka 7 Aleksandra Michalska, (tor speedrowerowy) 601970304, [email protected]

43

Dzień Otwarty 17:00-20:00

Centrum Medyczne MEDEOR

ul. Kiepury 10

Karolina Wiśniewska, 605066680, [email protected] g.pl

44

Dzień Otwarty 17:00-19:00

Spotkanie pn. „Nie wszystkich możemy wyleczyć, ale każdemu możemy pomóc” - bezpłatne konsultacje lekarskie(kardiologiczna, diabetologiczna, nefrologiczna, alergologiczna, pediatryczna, ortopedyczna, neurologiczna, lekarza medycyny estetycznej, kwalifikacje do próby wysiłkowej) (limit pacjentów, rejestracja tel. 65 526 58 68) Wspólna zabawa, poznawanie podstawowych ruchów z rekwizytami mażoretek

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna

SP1 ul. Grota Roweckiego1

Magdalena Musiał 603533248 [email protected]

45

Dzień Otwarty 18:00 – 19:00

Pokaz Form Treningowych Karate Shotokan (najmłodsza grupa)

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Satori Leszno

sala sportowa w Zaborowie 1 piętro

B. Krzewiński, 609 205 888, [email protected]

46

Dzień Otwarty 18:00 – 20:00

Warsztaty „Poznaj siebie” - podczas zajęć poznasz swoje mocne strony, a także dowiesz się jak osiągnąć sukcesy i być zadowolonym z życia. Nauczysz się rozwiązywać konflikty i radzić sobie z różnymi trudnościami. Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem, techniki odmawiania, nauczysz się

Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" Młodzieżowe Centrum

Al. Jana Pawła II 6

Helena Strzałkowska 601564336, [email protected] Magdalena Mikołajczyk,

[Wpisz tutaj]

Tomasz Żurek, Tadeusz Nowak, 607 248 602, 603 423 163

autoprezentacji oraz sposobów jak realizować swoje marzenia akceptując siebie.

47

Dzień Otwarty 18:30-20:00

[Wpisz tutaj]

Zajęcia pilates (młodzież i dorośli)

697983437, [email protected]

Fundacja Życie Cudem Jest

Gimnazjum nr 9 ul. Rumuńska 6

Krzysztof Jarząbek 507120540 [email protected]