dijital MSK 25

İşletim talimatı Uydu/TV/FM Ölçüm alıcısı analog/dijital MSK 25 Önsöz Önsöz Sayın müşterimiz, KATHREIN-Werke KG, bu işletim talimatının doğruluğun...
Author: Guest
8 downloads 0 Views 1MB Size
İşletim talimatı

Uydu/TV/FM Ölçüm alıcısı analog/dijital MSK 25

Önsöz Önsöz

Sayın müşterimiz, KATHREIN-Werke KG, bu işletim talimatının doğruluğunun ve eksiksizliğinin sağlanması için elinden geleni yapmıştır. İşletim talimatında bulunması muhtemel hatalar ve bundan dolayı ortaya çıkan hasarlar konusunda sorumluluk kabul edilememektedir. Bu işletim talimatı veya bundan yapılan alıntılar, KATHREIN-Werke KG şirketinin yazılı onayı olmadan kopyalanamaz veya başka bir biçimde çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Önceden bildirmeye gerek duymadan bu işletim talimatında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz, bu özellikle teknolojik gelişmelere hizmet eden değişiklikler için geçerlidir. Bu işletim talimatında yazılı tüm ürün isimleri ve marka işaretleri, ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.

İşletim talimatının geçerliliği Bu işletim talimatı MSK 25 için geçerlidir, durum 09/2005 .

2

İçindekiler İçindekiler

Önsöz ................................................................................................................................................................ 2 İşletim talimatının geçerliliği.................................................................................................................... 2 İçindekiler ......................................................................................................................................................... 3 Genel Hususlar ................................................................................................................................................ 5 Simgelerin anlamı .......................................................................................................................................... 5 Güvenlik uyarıları ........................................................................................................................................... 5 İşlev şekli.......................................................................................................................................................... 6 İşlev Genel Görünüm....................................................................................................................................... 7 Teknik Veriler ................................................................................................................................................... 9 Kullanım ve gösterge elemanları ................................................................................................................. 11 Gösterge elemanları..................................................................................................................................... 11 LC Gösterge ............................................................................................................................................. 11 TFT ekranı ................................................................................................................................................ 11 Bağlantılar (sağ taraf)................................................................................................................................... 11 Tuş takımı komutlarına ilişkin genel görünüm ........................................................................................... 12 Bağlantılar ...................................................................................................................................................... 13 RF Giriş yuvası............................................................................................................................................. 13 Harici DC gerilim beslemesi ......................................................................................................................... 13 Scart çıkışı ................................................................................................................................................... 13 RS-232 Ara birim.......................................................................................................................................... 13 Servise koymak.............................................................................................................................................. 14 Çalıştırmak ................................................................................................................................................... 14 Kapamak ...................................................................................................................................................... 14 Ayar menüsü ................................................................................................................................................ 15 Teslimatta fabrika tarafından yapılan ayarlama ....................................................................................... 15 Ayar menüsünün ayarlanması.................................................................................................................. 15 Ayar menüsünün seçilmesi................................................................................................................... 15 Şebeke ve akü işletimi ................................................................................................................................. 16 Şebeke işletimi ......................................................................................................................................... 16 Akü işletimi ............................................................................................................................................... 16 UYDU ölçümü................................................................................................................................................. 17 Standart değiştirme ...................................................................................................................................... 17 Frekans göstergesi ve girişi ......................................................................................................................... 18 Komut Genel Görünüm Frekans girişi SAT (Uydu) .................................................................................. 18 Seviye ölçümü SAT (UYDU) analog ............................................................................................................ 19 Seviyenin artması ve azalması................................................................................................................. 19 Seviye ölçümü SAT (UYDU) DVB-S ............................................................................................................ 19 Uydulara göre yönlendirme .......................................................................................................................... 20 Münferit alım frekanslarına göre yönlendirme ............................................................................................. 21 Ses taşıyıcı dalga frekansı SAT (UYDU) analog ......................................................................................... 22 DVB-S MER, BER ve Ofset ölçümü............................................................................................................. 23 DVB-S’de MPEG Görüntü gösterimi (Opsiyon) ........................................................................................... 23 LNB gerilimi ve 22-kHz/60-Hz değiştirme .................................................................................................... 24 DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment Control) .......................................................................................... 26 Komut Genel Görünüm Framing Byte ...................................................................................................... 27 Komut Genel Görünüm Address Byte ...................................................................................................... 28 Komut Genel Görünüm Command Byte .................................................................................................. 29 Komut Genel Görünüm Data Byte............................................................................................................ 31 Simple Tone Burst DiSEqC™ ...................................................................................................................... 31 TV ölçümü ...................................................................................................................................................... 32 Standart değiştirme ...................................................................................................................................... 32 DVB-C-/DVB-T değiştirme ........................................................................................................................... 33 Kanal göstergesi ve girişi ............................................................................................................................. 34 Frekans göstergesi ve girişi ......................................................................................................................... 35 Seviye ölçümü TV analog ............................................................................................................................ 36 Seviyenin artması ve azalması................................................................................................................. 36 Seviye ölçümü TV/DVB-C/DVB-T ................................................................................................................ 36 Münferit alım frekanslarına göre yönlendirme ............................................................................................. 37 3

İçindekiler Ses taşıyıcı dalga aralığı ve seviyesi ........................................................................................................... 38 NICAM SES Bit hatası oranının ölçümü ...................................................................................................... 39 DVB-C/DVB-T (Opsiyon), MER, BER ve Ofset ölçümü............................................................................... 40 DVB-C veya DVB-T’de (Opsiyon) MPEG Görüntü gösterimi (Opsiyon)...................................................... 40 FM ölçümü...................................................................................................................................................... 41 Frekans göstergesi ve girişi ......................................................................................................................... 41 Seviye ölçümü.............................................................................................................................................. 42 Seviyenin artması ve azalması................................................................................................................. 42 Münferit alım frekanslarına göre yönlendirme ............................................................................................. 43 Spektrum ölçümü .......................................................................................................................................... 44 Uydu spektrumu ........................................................................................................................................... 44 TV spektrumu............................................................................................................................................... 44 FM spektrumu .............................................................................................................................................. 45 Bakım .............................................................................................................................................................. 46 Akünün değiştirilmesi ................................................................................................................................... 46 Müşteri hizmetleri ..................................................................................................................................... 46 Teknik EK ....................................................................................................................................................... 47 Sinyal gürültü oranı ...................................................................................................................................... 47 Kathrein matrisleri için DiSEqC™ komutları ................................................................................................ 48 Kathrein matrisi 9xx serisi için komut dizesi............................................................................................. 48 Kathrein matrisi EXR 20 için komut dizesi ............................................................................................... 48 Kathrein matrisi EXR 22 için komut dizesi ............................................................................................... 48 Kanal tabloları .............................................................................................................................................. 49 Kanal ve frekans tablosu Standart B/G (Frekans MHz olarak verilmiştir) ................................................ 49 Kanal ve frekans tablosu Standart L (Frekans MHz olarak verilmiştir) .................................................... 50 Kanal ve frekans tablosu Standart D/K (Frekans MHz olarak verilmiştir) ................................................ 51 Kanal ve frekans tablosu Standart I (Frekans MHz olarak verilmiştir) ..................................................... 52 Kanal ve frekans tablosu Standart M1 (Japonya) (Frekans MHz olarak verilmiştir) ................................ 53 Kanal ve frekans tablosu Standart M/N (Frekans MHz olarak verilmiştir)................................................ 54 Kanal ve frekans tablosu Standart M/N (Frekans MHz olarak verilmiştir)................................................ 55

4

Genel Hususlar Genel Hususlar

Bu işletim talimatı, elektrik temel bilgilerine vakıf kişiler için oluşturulmuştur. Daha önce benzer ölçüm cihazları ile çalışmış kullanıcılar için, her kullanım adımında gerekli komutların bir genel görünümden elde edilmesi imkanı bulunmaktadır. Bunun haricinde aşağıdaki örnekler sayesinde kullanım adımları pekiştirilebilmektedir.

Simgelerin anlamı Dikkat simgesi ile işaretlenmiş uyarılara uyulması gerekmektedir, aksi taktirde MSK 25’in hasar görmesi veya arızalanması mümkün olabilmektedir.

☞ ✐

Bu simge ölçüm işlevleri ile ilgili bilgiler vermekte veya bir konu ile ilgili detaylı bilgiler bulunan başlığa yönlendirmektedir. Bu simgeyi, söz konusu açıklanmış ölçüm işlevi ile ilgili bir örnek takip etmektedir.

À

Burada, söz konusu ölçüm işlevi için önemli tuş kombinasyonlarının bir komut genel görünüm bulabilirsiniz.

[Tuş]

Cihazdaki tuş

Güvenlik uyarıları VDE Güvenlik talimatlarını mutlaka dikkate alınız! Sadece aynı kapatma karakteristiğine sahip sigortalar kullanılmalıdır. Sinyallerin besleme girişinde müsaade edilen azami seviyeyi dikkate alın • RF girişi: maks. 120 dBµV (60 dBmV)! • RF yuvasına doğrusal akım bağlamayın! • RF yuvasına düşük frekanslı dalgalı akım bağlamayın! Cihaz, bağlı olmadığı durumlarda da gerilim altında bulunmaktadır. MSK 25’in gerilim beslemesinde sadece birlikte teslim edilen elektrik adaptörü kullanılmalıdır. RF giriş yuvasında, programlamaya bağlı olarak, 5 V ile 20 V arasında gerilim bulunabilir. Kaynağa 10 V ile 20 V arasında 500 mA ile yüklenilebilir. 5 V ile 9,9 V arasında 100 mA alınabilir.

Teslimat kapsamı 1 Fiş elektrik adaptörü 1 Ölçüm kablosu BNC 1 Adaptör BNC yuvası – F yuvası 1 Adaptör BNC yuvası – F soketi 1 Adaptör BNC yuvası – IEC yuvası 1 Adaptör BNC yuvası – IEC soketi 1 Doğru gerilim geçişli 20-dB sönümleme fişi Elektronik/elektrikli cihazlar ev çöpüne atýlmaz. Bu cihazlar AVRUPA PARLAMENTO VE KONSEYÝ‘NÝN 27. Ocak 2003 tarihli 2002/96/AT Yönetmeliði uyarýnca, elektrik ve elektronik cihazlarý imha yerlerinde usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Lütfen bu cihazý kullandýktan sonra imha edilmesi için öngörülen belediyeye ait toplama yerlerine teslim ediniz.

5

İşlev şekli İşlev şekli

MSK 25, akü ve şebeke işletiminde, analog TV, UYDU ve FM ölçümlerinin yanı sıra DVB-C, DVB-S ve DVB-T için portatif kombi ölçüm cihazı olarak tasarlanmıştır. Monte edilmiş 3,4 Ah’lik kurşun akü ve entegre şarj cihazıyla birlikte 230 VAC için bir fiş elektrik adaptörü teslimat kapsamında bulunmaktadır. Bir

mikroişlemci

kumandanın

tamamının

yanı

sıra

tuş

takımı

sorgulamasını ve LC gösterge üzerinde frekans ve seviye gösterimini devralmaktadır. Alım frekansı MHz olarak gösterilmektedir. Seviye, bir tepe değer detektörü veya ortalama değer detektörü ile ölçülmekte ve dijital olarak dBµV veya dBmV cinsinden gösterilmektedir. MSK 25’in seviye ayarı sırasında düzeltme değerleri elde edilmekte ve bir EEPROM’a kaydedilmektedir. Bu şekilde hassas seviye ölçümleri uygulanabilmektedir. Vericilerin

yönlendirilmesi

için

bir

barograf

göstergesi

kullanıma

sunulmuştur. Ek olarak seviyeye bağlı bir sinyal yönünü yakalayıcı ses, bir antenin düzeltilmesini kolaylaştırmakta ve göstergeyi gözetleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Monte edilmiş hoparlör ile birlikte Audio ünitesi, B/G, D/K, I, M1 (JAPONYA) ve M/N normlarının çeşitli uydu ve TV-NF sinyallerinin yanı sıra FM ses sinyallerini ve DVB-C, DVB-T ve DVB-S sinyallerini (şayet cihaz MPEG veya DVB-T opsiyonuna sahipse) işleyecek ve yayınlayacak durumdadır. NICAM ve AM ses yayını (Standart L) da yine mümkündür. 0,1 V kademeli 10...20 V/maks. 500 mA LNB besleme gerilimi, yanı sıra 22 kHz/60 Hz’lik üst üste bindirme ve DiSEqC™ veya Simple-DiSEqC™ komutlarının yayınlanması imkanı, günümüzde bilinen bütün ihtiyaçları karşılamaktadır. DVB-T’de, RF yuvasından maks. 100 mA’ye sahip, 5 V ile 9,9 V arasında bir anten besleme gerilimi alınabilmektedir. Monte edilmiş TFT ekranı, bulunulan yerde analog TV ve UYDU sinyallerinin görüntü değerlendirmesine müsaade etmektedir. „MPEG“ opsiyonu ile dijital sinyaller de gösterilebilmektedir.

6

* * * *

Spektrum gösterimi

Ses kontrolü için hoparlör

Çok normlu alım (B/G, D/K, I, L, Nicam, M/N, M1) Nicam ses alımı ve Norm L

Ses taşıyıcı dalga ayarı

* *

22-kHz/60-Hz değiştirme

DiSEqC™, Simple DiSEqC™

Nicam ses, alım ve Bit hatası oranı ölçümü

*

Opsiyon MPEG

* (sadece ses)

Scart çıkışı (görüntü ve ses)

*

Opsiyon MPEG

DVB görüntü gösterimi

*

DVB-MER-Bit hata oranı (BET) ölçümü

*

*

*

QPSK

Opsiyon MPEG

*

*

*

*

İşletim şekli DVB-S

*

*

*

*

*

*

*

*

*

İşletim şekli FM analog

DVB Seviye ölçümü

*

*

*

LNB harici beslemenin besleme gerilimi ayarlanabilir LNB harici beslemenin akım ölçümü

*

*

Ses taşıyıcı dalga ölçümü

*

*

*

*

*

*

Seviyeye bağlı sinyal sesi

* *

*

Frekans girilerek seviye ölçümü

*

İşletim şekli TV analog

Kanal girilerek seviye ölçümü

*

İşletim şekli UYDU analog

Şebeke ve akü işletimi

İşlev

İşlev Genel Görünüm

Opsiyon MPEG

Opsiyon MPEG

*

*

*

*

*

QAM 64, QAM 128

Opsiyon MPEG

*

*

*

*

*

İşletim şekli DVB-C

Opsiyon MPEG

Opsiyon MPEG

*

*

*

*

*

COFDM 2k, 8k

Opsiyon MPEG

*

*

*

*

*

İşletim şekli Opsiyon DVB-T

LNB 0/5 - 20 V

Teknik Veriler

Akım beslemesi Şebeke işletimi Akü işletimi

230 VAC, 50/60 Hz Kurşun akü 12 V/3,4 Ah

Ebatlar

Genişlik 260 mm, Yükseklik 90 (120) mm, Derinlik 165 mm aksesuar dahil (artı çanta)

Ağırlık

Yakl. 4,5 kg (çanta dahil)

Güvenlik normları

CE İşareti Koruma sınıfı II VDE EN61010

Gösterge

TFT ekran, LCD alfa nümerik, 2x16 karakter, barograf gösterge, arka alanı aydınlatmalı

Sıcaklık aralığı

+5 °C ile +45 °C arası

Frekans aralığı

UYDU TV FM

920 MHz...2150 MHz 48 MHz...858 MHz 88 MHz...108 MHz (48 MHz...858 MHz)

Kanal tramı

TV

Standart B Standart D/G/I/K Standart M/N/M1

Frekans belirleme

UYDU TV FM

0,125-MHz’lik adımlar halinde 50-kHz’lik adımlar halinde 50-kHz’lik adımlar halinde

Ölçüm hatası

UYDU TV/FM

Maks. ±2 dB Maks. ±2 dB

7 MHz 8 MHz 6 MHz

RF girişi

Koaksiyal yuva BNC 75 Ω

RF giriş bölücüsü

0 – 60 dB, 4-dB’lik adımlar halinde

Seviye ölçüm aralığı

30–120 dBµV

Ölçüm bandın genişliği

Ölçüm dedektörü

UYDU 6 MHz UYDU DVB 6 MHz TV 250 kHz FM 250 kHz UYDU TV FM

Geri akış sönümleyicisi

TV/DVB

Ortalama değer göstergesi Tepe değer göstergesi Ortalama değer göstergesi > 6 dB

FM eşiği

UYDU

< 9 dB

Ses IF band genişliği

UYDU TV FM

230 kHz/150 kHz 230 kHz 230 kHz

Ses bastırma

UYDU TV/FM

50 µs 50 µs

Ses hazırlama

6 MHz

UYDU FM ses hazırlama

5,0 MHz…8,99 MHz, 10-kHz’lik adımlar halinde

Teknik Veriler TV TV

FM

FM ve Nicam, benzer paralel ses yöntemiyle AM, paralel ses yöntemiyle (sadece Standart L) Standart B/G TT1 = 5,5 MHz, TT2 = 5,74 MHz Standart D/K TT1 = 6,5 MHz, TT2 = 6,26 MHz Standart I TT1 = 6,0 MHz Standart M/N TT1 = 4,5 MHz, TT2 = 4,72 MHz Standart M1 TT1 = 4,5 MHz Standart L AM 6,5 MHz, Nicam = 5,85 MHz Standart B/G Nicam = 5,85 MHz Standart I Nicam = 6,552 MHz FM ses hazırlama

48 MHz...858 MHz

Ses taşıyıcı dalga ölçümü

TV

Standart B/G Standart D/K Standart I Standart L Standart M/N Standart M1

5,5 MHz, 5,74 MHz, 5,85 MHz 6,5 MHz, 6,26 MHz 6,0 MHz, 6,552 MHz 6,5 MHz, 5,85 MHz 4,5 MHz, 4,72 MHz 4,5 MHz

Nicam dekoder Ses taşıyıcı dalga aralığı

TV

Standart B/G, D/K, L’de 5,58 MHz Standart l’de 6,552 MHz

Nicam Bit hata oranı (BER)

TV

0-4 x 10-2

DVB-S Modülasyon türü1)

QPSK

DVB-C Modülasyon türü1)

64 QAM, 128 QAM, DOCSIS 64 QAM (sadece MER ve ofset)

DVB-T Modülasyon türü1)

OFDM, 2k, 8k, QPSK, 16 QAM, 64 QAM (opsiyon)

DVB-S-MER1)

-20 dB

DVB-C-MER1)

-32 dB

DVB-T-MER1)

-32 dB

DVB-S-Bit hata oranı (BET), Viterbi’nin önünde1)

0 - 2,8 x 10-2

DVB-C-Bit hata oranı (BER), Reed Solomon’un önünde1)

0 - 2,8 x 10-2

DVB-T-BER, Viterbi’nin önünde1)

(opsiyon)

0-2,8 x 10-2 (opsiyon)

DVB-S Taşıyıcı ofset ölçümü1) DVB-C Taşıyıcı ofset ölçümü1) DVB-T Taşıyıcı ofset ölçümü1)

1)

(opsiyon)

LNB Gerilim beslemesi Harici besleme gerilimi

UYDU TV

0, 10 V...20 V, maks. 500 mA 0, 5 V...9,9 V, maks. 100 mA

LNB kumandası

UYDU

22 kHz, 60 Hz, DiSEqC™, Simple DiSEqC™

SCART çıkışı

1 Vss/75 Ohm

Yaklaşık 100 dBµV değerinden yüksek ölçümlerde lütfen ekteki sönümleme fişini kullanınız, aksi halde artık herhangi bir resim görüntüleme işleminin yanı sıra, MER ve BER ölçümleri de mümkün olmaz.

10

Kullanım ve gösterge elemanları Kullanım ve gösterge elemanları

TFT ekranı

LC Gösterge

RF giriş yuvası

LED

Ses seviyesi ayarlayıcı Tuş takımı

Gösterge elemanları LC Gösterge Çift sıralı 16 haneli LC göstergede işletim şekline bağlı olarak

FR: 954,0 MHz LEV: 40.0 dBuV

SAT DAyarlanan kanalAyarlanan frekansSeçili işlevİşletim şekliÖlçülen seviyeÖlçüm değerleri

gösterilir.

TFT ekranı Renkli ekran 4“ lik bir diyagonale ve 238 x 480 piksel çözünürlüğe sahiptir, ışık yoğunluğu 250 cd/m²’dir.

Bağlantılar (sağ taraf)

(AV) Girişsiz Scart bağlantısı, RS 232 Ara birim, Gerilim beslemesi DC – sadece birlikte teslim edilen elektrik adaptörü için

11

Tuş takımı komutlarına ilişkin genel görünüm Tuş takımı komutlarına ilişkin genel görünüm

Tuş

SAT/TV

İşlevin aşağıdakiler için kısa tanımlaması UYDU/DVB-S

TV/DVB-C/*DVB-T

FM

Değiştirme

Değiştirme

Değiştirme

TV alımı

UYDU alımı

TV alımı

-

Güncel değerlerin düşürülmesi

+

Güncel değerlerin yükseltilmesi

0-9

Rakam girişi •

./S Rakam girişi için

Rakam girişi için ondalık nokta

Rakam girişi için

ENTER

• Özel kanal seçimi Rakam girişinin onaylanması

2ndF + Tuş

İkinci komut düzleminin çağırılması

ondalık nokta

FM Sat-Ctrl

LNB

ondalık nokta

FM’ye değiştirme DiSEqC™

Menüler/Harici besleme

DiSEqC™

menülerin/LNB’nin

menülerin/Harici

seçilmesi

beslemenin seçilmesi

LNB Gerilim menüsü ve

Harici besleme gerilimi ve

Harici besleme gerilimi

akım ölçümü

akım ölçümü

ve akım ölçümüFrekans menüsünün seçilmesi

• Ch-Freq

İşlevi yok

Kanal göstergesinden frekans göstergesine

İşlevi yok

geçiş ve tersi Std

DVB-S/Analog değiştirme

DVB-C/*DVB-T/Analog

İşlevi yok

değiştirme DVB

SC

DVB-S ölçümü

Standart değiştirme DVB-C-/*DVB-T ölçümü

MER, Bit hata oranı

MER, Bit hata oranı

(BET), OFSET

(BET), OFSET

*MPEG Program seçimi

*MPEG Program seçimi

(Subcarrier) Ses taşıyıcı dalga menüsü, ses taşıyıcı

İşlevi yok

İşlevi yok

dalga ölçümü Scan

Frekanstan bağımsız

İşlevi yok

İşlevi yok

olarak bir uydunun aranması Level ♫

Seviyeye bağlı sinyal sesinin barograf göstergesi ile açılması

Spect

Spektrum analizi

Setup

Cihaz ayarlarının tespit edilmesi * Sadece gerçekleştirilmiş opsiyonda

12

Bağlantılar Bağlantılar

RF Giriş yuvası Burada alım sinyali, anten tertibatı veya kablo şebekesi tarafından beslenir (Koaksiyal yuva BNC). Harici besleme gerilimi (LNB için), 5 VDC ile 20 VDC arasında ayarlanabilir ve kapatılabilir durumdadır. LNB gerilimi açık durumdayken, kontrol amaçlı olarak RF giriş yuvasının yanındaki LED yanar. Aşağıdakilere dikkat ediniz: •

RF giriş yuvasında 120 dBµV üzerinde gerilim seviyesiRF giriş yuvasında 22 VDC üzerinde pozitif doğrusal akımRF giriş yuvasında negatif doğrusal akımRF giriş yuvasında dalgalı akım

bulunmamalıdır. Bu bilgilere uyulmaması halinde giriş devresine zarar verilebilir!

Harici DC gerilim beslemesi MSK 25 hem şebeke üzerinden, hem de monte edilmiş akü üzerinden işletilebilir. Harici gerilim beslemesi, birlikte teslim edilen elektrik adaptörü ve şarj ünitesi ile birlikte, MSK 25’in sağ gövde tarafında gerçekleşir. MSK 25 yakl. 300 mA’lik LNB akım çıkışına kadar, sürekli işletimde (Opsiyon MPEG dahil) kullanılabilir. Daha yüksek LNB akım çıkışlarında monte edilmiş aküden ayrıca akım alınmaktadır. Aşağıdakilere dikkat ediniz: •

Sadece birlikte teslim edilen elektrik adaptörü kullanılmalıdır.Elektrik adaptörü sadece gerilim beslemesi için kullanıldığında cihazla bağlantılı olmalıdır. Aksi taktirde MSK 25’in aküsü deşarj olur!

Scart çıkışı MSK 25’in sağ tarafındaki Scart yuvasında, harici bir monitörde değerlendirmek için görüntü ve ses sinyali hazır bulunmaktadır. Girişler mevcut değildir! Bağlantıların yanlış devrelendirilmesi, cihazın hasar görmesine veya arızalanmasına yol açabilmektedir!

RS-232 Ara birim RS-232 ara birim gerçekleştirilebilir.

üzerinden

bir

yazılım

güncelleme

işlemi

13

Servise koymak Servise koymak

Çalıştırmak

Software V2.0 SN: 000222

ACCUCihazı şarj elektrik adaptörü ile şebekeye bağlayın.Açma/Kapama şalterini sağa doğru çevirin.İstenilen ses seviyesini ayarlayın.

LC gösterge, yaklaşık 1 saniyeliğine MSK 25’in yazılım durumunu ve seri numarasını gösterir.

[−−−−−]

LC gösterge daha sonra yaklaşık 3 saniye boyunca akünün kapasitesini gösterir. Bir segment toplam kapasitenin (3,4 Ah) yakl. %20’sine eşdeğerdir. Şimdi alış tertibatından gelen alım sinyalini RF giriş yuvasına besleyin. LC Gösterge:

CH: .02. LEV: 48.5dBuV

TV AKanalİşletim şekliSeviye (A = Analog seviye ölçümü; D = Dijital seviye ölçümü)

[TV/SAT] tuşu ile istediğiniz işletim şeklini seçebilirsiniz.

Kapamak Açma/Kapama şalterinin sola doğru çevrilmesi.

14

Servise koymak Ayar menüsü Ayar menüsünde temel ayarı (MSK 25’in açıldıktan sonraki durumu) tespit edilebilir.

Teslimatta fabrika tarafından yapılan ayarlama Parametre POWER ON LNB DC LEVEL Low Level Mute

Ayar TV OFF (KAPALI) dBµV AÇIK

Ayar menüsünün ayarlanması Ayar menüsünün seçilmesi [2ndF] ve [SETUP] tuşlarına basın. POWER ON [1], [2] veya [3] tuşlarına basılarak ilgili işletim şekli TV, SAT (Uydu) veya 1=TV 2=SAT 3=FM FM seçilmekte ve devralınmaktadır. [ENTER] ile güncel ayar korunur. 1. Ayar menüsü Aşağıdaki uyarı belirir:

LNB DC 1=OFF

2=ON

[1] veya [2] tuşları ile LNB gerilim beslemesi açılabilir veya kapatılabilir. [ENTER] ile istenilen ayar korunur.

2. Ayar menüsü Level 1=dBµV

2=dBmV

Sonraki menüde [1] veya [2] tuşlarına basarak, seviyede gösterilmesi gereken ölçü birimini belirlersiniz. [ENTER] ile güncel ayar korunur.

3. Ayar menüsü LOW LEVEL MUTE 1=OFF 2=ON

Bir sonraki menüde [1] veya [2] tuşların yardımıyla Mute işlevini ayarlanmanız istenir. „ON“ seçeneği ile RF girişindeki giriş sinyali 30 dBµV’nin altında bulunduğu sürece, MSK 25 sessiz konuma getirilir.

4. Ayar menüsü [ENTER] ile istenilen ayar korunur. CH: .07. LEV:____.__dBµV

TV

Fabrika tarafından yapılan temel ayar değiştirilmediği sürece, yanda bulunan bilgi gösterilir.

Temel ayar Low Level Mute ayarlamasından sonra 4. ayar menüsünden otomatik olarak çıkılır ve temel ayar gösterilir.

15

Servise koymak Şebeke ve akü işletimi MSK 25 hem şebeke üzerinden, hem de monte edilmiş akü üzerinden işletilebilir.

Şebeke işletimi Şebeke işletimi için sadece birlikte teslim edilen şarj elektrik adaptörü kullanılmalıdır. Elektrik adaptörü, cihazın sağ tarafındaki gerilim besleme yuvası ile bağlanmaktadır. MSK 25, yakl. 300 mA’lik LNB akım çıkışına kadar, sürekli işletimde (Opsiyon “MPEG” dahil) kullanılabilir. Daha yüksek LNB akım çıkışlarında monte edilmiş aküden ayrıca akım alınmaktadır. Cihaz uzun süreli çalışmama aralarında zaman zaman şebekeye bağlanmalıdır (Koruma şarjı). Elektrik adaptörünün, gerilim beslemesi için kullanılmadığında, cihazla bağlantısının olmamasına dikkat edin, aksi taktirde akü deşarj olur!

Akü işletimi Akü işletimi, ancak akü yeterince şarj edilmişse mümkün olmaktadır. Aksi taktirde MSK 25 çalıştırılamaz. Akünün tamamen deşarj olmasından sonra, bu gecikmeden tekrar şarj edilmelidir, aksi taktirde hasar görür veya bozulabilir. Şarj işlemi, cihaz şebekeye bağlandıktan sonra otomatik olarak başlar. Bir koruma devresi ile akünün aşırı şarj olması engellenir. Akünün kapasitesi, çalıştırma sırasında yakl. 3 saniye boyunca gösterilir. Şarj edilmiş akü ile maksimum çalışma süresi, 150 mA’lık bir LNB besleme akımında yakl. 2,5 saat sürmektedir.

16

UYDU ölçümü UYDU ölçümü

Standart değiştirme MSK 25, SAT (Uydu) işletim şeklinde aşağıdaki alım türlerine göre ayarlanabilmektedir: •

Analog veDVB-S

Komut Genel Görünüm Standart değiştirme SAT (Uydu) [2ndF] [STD] Standart değiştirme menüsünün çağrılması:

À

[1] ile [2] arası Standart seçmek 1 = Analog 2 = DVB-S

ÖrnekStandart “DVB-S”yi seçmek:

1=ANALOG 2=DVBS1 = Standart Analog2 = Standart Dijital (DVB-S)

[2ndF] [STD] tuşlarına basın LC gösterge, aşağıda belirtilen seçeneği gösterir:

Seçim 2 yapıldıktan sonra simge oranı seçeneğine ulaşılır LC gösterge, aşağıda belirtilen seçenek imkanlarını gösterir: 1=27500 3=22000

2=24500 4= 4557

Standart menüsü FR:1288.0MHz LEV: 66.5dBuV

SAT D

Seçiminizi yapar yapmaz Standart menüsünden çıkılır ve cihaz DVB ölçümüne ayarlanır. Ekranda bir „D“ belirir.

DVB-S ölçümünde gösterge

17

UYDU ölçümü Frekans göstergesi ve girişi Bir alım sinyalinin seviyesinin ölçülebilmesi için, önce istenilen frekans girilmelidir. LC gösterge, frekansı ve ölçülen seviyeyi gösterir. Frekans girişi 920 MHz ile 2150 MHz arasında, 100-kHz’lik adımlar halinde mümkündür.Komut Genel Görünüm Frekans girişi SAT (Uydu) [SAT/TV]

À FR:1288.0MHz LEV: 66.5dBuV

UYDU alımına değiştirmek

[0] ile [9] arası Frekans girmek

SAT A │

[+] [-]

Frekans 100-kHz’lik adımlar halinde değiştirilebilir

[ENTER]

Girişi onaylamak

LC Gösterge: •

Frekans: 1288 MHzİşletim şekli: SAT (UYDU)Seviye: 66,5 dBµV A (A = analog)

Örnek Frekans olarak 1508 MHz girmekŞunlara basın [1] [5] [0] [8] [ENTER] LC Gösterge:

FR:1508.0MHz LEV: 86.5dBuV

SAT A │Frekans: 1508 MHzİşletim şekli: SAT (UYDU)Seviye: 86,5 dBµV (A = analog)

Göstergedeki bir „+“ veya „–“, MSK 25’in istenilen taşıyıcı üzerinde tam olarak ayarlanmamış olduğu anlamına gelmektedir. [+] ve [-] tuşların yardımıyla frekans uygun bir şekilde en iyi alıma göre ayarlanabilir. Eğer göstergede diklemesine bir çizgi görüntülenirse, o taktirde frekans en iyi şekilde ayarlanmıştır. Uyarı18

Frekans girişi [ENTER] ile sona erdirilmelidir. Son frekans ayarı, eğer bu “Rakam girişi” ve “MHz” ile tamamlanarak gerçekleştirilmişse, MSK 25 kapatıldıktan sonra da korunur.

UYDU ölçümü Seviye ölçümü SAT (UYDU) analog Bir frekansı ayarladıktan sonra seviye otomatik olarak ölçülür ve dBµV veya dBmV cinsinden (Temel yapılandırmaya bağlı olarak) LC gösterge üzerinde gösterilir. Giriş seviyesi 30 dBµV ile 120 dBµV aralığında (-30 dBmV ile 60 dBmV aralığı) ölçülebilmektedir.

LC Gösterge: FR:1508.0MHz LEV: 86.5dBuV

SAT A │Frekans: 1508 MHzİşletim şekli: SAT (UYDU)Ölçülen seviye: 86,5 dBµV A

Seviyenin artması ve azalması FR:1508.0MHz LEV: __._dBuV

FR:1508.0MHz LEV: ¯¯˙¯dBuV

SAT A │

SAT A │

LC gösterge < 30 dBµV’luk bir seviyede “azalma” gösterir. Ekranda aşağıdaki bilgiler gösterilir: •

Frekans: 1508 MHzİşletim şekli: SAT (UYDU)Seviye: Azalma

LC gösterge > 120 dBµV’luk bir seviyede “artma” gösterir. Ekranda aşağıdaki bilgiler gösterilir: •

Frekans: 1508 MHzİşletim şekli: SAT (UYDU)Seviye: Artma

Uyarı DVB-S sinyallerinin ölçülebilmektedir.seviyesi

sadece

“Dijital

alım”

ayarında

Seviye ölçümü SAT (UYDU) DVB-S DVB-S seviye ölçümünde LC gösterge Analogdan dijital seviye bölümünde açıklanmıştır. FR:1236.0MHz LEV: 86.5dBuV

SAT D

ölçümüneFrekans: 1236 MHzİşletim şekli: SAT DVB-SÖlçülen seviye: 86,5 dBµV D

geçiş,

“Standart

değiştirme”

19

UYDU ölçümü Uydulara göre yönlendirme „SCAN“ işlevinde, kesin aktarma frekansları bilinmeyen uydular aranabilmektedir. Bu sırada 1000 ile 2100 MHz arasındaki frekans aralığı sürekli olarak alım sinyalleri bakımından taranır. Eğer alım sinyalleri bulunuyorsa, o taktirde alım seviyesi göstergede sütunlu diyagram olarak gösterilir. Ölçüm aralığı üç hassasiyet kademesine göre ayarlanabilmektedir. Seviye sinyal yönünü yakalayıcı ses ile denetlenebilir, sinyal yönünü yakalayıcı sesinin frekansı alınan sinyal seviyesi ile doğru orantılı davranış göstermektedir. Sinyal yönünü yakalayıcı sesinin ses seviyesi, ses seviyesi ayarlayıcısı ile ayarlanabilmektedir. Komut Genel Görünüm SCAN [2ndF] [SCAN] SCAN işletimine geçiş

À

[-] [+]

Sütunlu diyagramın ölçüm aralığının değiştirilmesi. Level-Range 1: Büyük giriş seviyesi Level-Range 2: Orta giriş seviyesi Level-Range 3: Küçük giriş seviyesi

[2ndF] [2ndF] SCAN’den çıkmak LC Gösterge: LEV-Range:2 > ■■■■

SATLevel-Range 2: Orta giriş seviyesiİşletim şekli: SAT (UYDU)Barograf göstergesi

Örnek“SCAN” işlevini seçmek • [2ndF] [SCAN] tuşlarına basın. • Barograf göstergesi üzerinde bir seviye eğilimi tanınana kadar anteni çevirin. • Maksimum sütun göstergesine ulaşılıncaya kadar anteni çevirin. • Gerektiğinde [-] ve [+] tuşları ile hassasiyeti azaltın veya yükseltin. SCAN’den çıkmak • [2ndF] tuşuna iki kez basın.

20

UYDU ölçümü Münferit alım frekanslarına göre yönlendirme „LEVEL ♫“ işlevinde, yönlendirme ile bir anteni maksimum alım sinyaline göre doğrultmak mümkündür. Seviye eğilimi sütunlu diyagramın yardımıyla gösterilir. Ölçüm aralığı üç hassasiyet kademesinde ayarlanabilmektedir. Seviye sinyal yönünü yakalayıcı ses ile denetlenebilir, sinyal yönünü yakalayıcı sesinin frekansı alınan sinyal seviyesi ile doğru orantılı davranış göstermektedir. Sinyal yönünü yakalayıcı sesinin ses seviyesi, ses seviyesi ayarlayıcısı ile ayarlanabilmektedir. Komut Genel Görünüm Yönlendirme [2ndF] [LEVEL♫] “Yönlendirme” işletim şekline geçmek:

À

[-] [+] Sütunlu diyagramın ölçüm aralığının değiştirilmesi, ölçüm aralığı otomatik olarak önceden seçilir. Level-Range 1: Büyük giriş seviyesi Level-Range 2: Orta giriş seviyesi Level-Range 3: Küçük giriş seviyesi [2ndF] [2ndF] LEVEL modundan çıkmak LC Gösterge:

LEV-Range:2 > ■■■■

SATLevel-Range 2: Orta giriş seviyesiİşletim şekli: SAT (UYDU)Barograf göstergesi

Örnek “LEVEL ♫” işlevini seçmek[2ndF] [LEVEL♫] tuşlarına basın. Maksimum barograf göstergesine ulaşılıncaya kadar anteni çevirin. Gerektiğinde [-] ve [+] tuşları ile hassasiyeti azaltın veya yükseltin. Bu işlemi maksimum seviyeye ulaşana kadar tekrarlayın.

LEVEL menüsünden çıkmak: [2ndF] tuşuna iki kez basın.

21

UYDU ölçümü Ses taşıyıcı dalga frekansı SAT (UYDU) analog Her video sinyaline birden fazla ses taşıyıcı dalga frekansı düzenlenmiştir. MSK 25 ile ana ve alt ses taşıyıcı dalgalar selektif olarak dinlenebilir. Ses taşıyıcı dalga frekansı 5,0 MHz ile 8,99 MHz arasında, 10-kHz’lik adımlar halinde ayarlanabilmektedir. Ses taşıyıcı dalga band genişliği 7,00 MHz’de otomatik olarak wide (280 kHz)’dan narrow (150 kHz)’a dönüştürülür. Fabrika tarafından aşağıdaki ses taşıyıcı dalga frekansları hafızaya kaydedilmiştir: TUŞ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Frekans / MHz 5,80 6,50 6,65 7,02 7,20 7,38 7,56 7,74 7,92

Band genişliği / kHz 280 wide 280 wide 280 wide 150 narrow 150 narrow 150 narrow 150 narrow 150 narrow 150 narrow

Komut Genel Görünüm Ses taşıyıcı dalga frekansları SAT (UYDU) [2ndF] [SC]

À

Ses taşıyıcı dalga menüsünü seçmek

[1] ile [9] arası Alt ses taşıyıcı dalgasını seçmek (bakınız üstteki tablo) [-] veya [+]

Ses taşıyıcı dalga frekansını 10-kHz’lik adımlar halinde değiştirmek

[ENTER]

Ses taşıyıcı dalga band genişliğini manüel değiştirmek wide = 280 kHz, narrow = 150 kHz

[2ndF] [2ndF] Ses taşıyıcı dalga menüsünden çıkmak Örnek Ses taşıyıcı dalga 7,38 MHz’yi seçmek[2ndF] [SC] [6] tuşlarına basın LC Gösterge:

SC: 7,38MHz BW:NARROW

SATAlt ses taşıyıcı dalga: 7,38 MHzSes taşıyıcı dalga band genişliği: narrow = 150 kHzİşletim şekli: SAT (UYDU)

Uyarı

☞ 22

„SAT“ işletim şeklinin seçilmesinden sonra MSK 25 daima ses taşıyıcı dalga 7,02 MHz’ye ayarlanmıştır. Ses taşıyıcı dalganın frekans değişiklikleri, işletim şekli „SAT“tan çıkılana kadar korunur.

UYDU ölçümü DVB-S MER, BER ve Ofset ölçümü Dijital alım kalitesinin değerlendirilmesi için, modülasyon hata oranı (MER), Bit hata oranı (BER) ve taşıyıcı ofseti ölçülebilir. SAT(UYDU)/analog ve DVB-S arasındaki seçim, “Standart değiştirme” bölümünde açıklanmıştır. DVB-S ölçümünü seçmek: SAT (UYDU) alım modunda [2ndF] [DVB] tuşlarına basın. LC Gösterge: MER:12.6dB BER:1.7e-7

MHz + 0.72MER Modülasyon hata oranı: 12,6 dBBER Bit hata oranı: 1.7e-7Taşıyıcı ofseti: +0,72 MHz

Şayet DVB sinyalinin kalitesi, Bit hataları görülmeyecek derecede iyiyse, o taktirde BER=0.0e+0 gösterilir.

DVB-S’de MPEG Görüntü gösterimi (Opsiyon) DVB ölçümü seçimi [2ndF] [DVB] sayesinde TFT ekranında, dijital sevk akımında alınabilen programların listesi görüntülenir. [+] veya [-] tuşlarının yardımıyla istenilen programı seçin ve bunu [Enter] tuşu ile onaylayın. Eğer bu şifresiz alınabilen bir program ise, istenilen programın görüntüsünün ve sesinin şifresi çözülür ve gösterilir veya monte edilmiş hoparlör üzerinden verilir. [Enter] tuşuna tekrar basılması suretiyle program listesinden başka bir program seçebilirsiniz. [2ndF] tuşu ile dijital alımdan tekrar çıkabilirsiniz. UyarıYaklaşık 100 dBµV değerinden yüksek ölçümlerde lütfen ekteki sönümleme fişini kullanınız, aksi halde artık herhangi bir resim görüntüleme işleminin yanı sıra, MER ve BER ölçümleri de mümkün olmaz.

23

UYDU ölçümü LNB gerilimi ve 22-kHz/60-Hz değiştirme LNB besleme gerilimi RF yuvasında kullanıma sunulmaktadır. Gerilim beslemesi açık durumdayken, kontrol amaçlı olarak RF yuvasının yanındaki LED yanar. Bağlantısı yapılan LNB’nin akım sarfiyatı LC göstergede görüntülenir. Devreye sokulabilen 22-kHz veya 60-Hz dikdörtgen sinyal LNB gerilimine tedahül eder. Örneğin Multifeed tertibatlarının veya Yüksek/Alçak band LNB’lerin değiştirmelerinde kullanılır. LNB gerilimin özellikleri: •

Kapatılabilir = 0 V5 V ile 20 V arasında 0,1-V’luk adımlar halinde ayarlanabilirKısa devreye dayanıklı (maks. akım 500 mA, 10 ile 20 V arasında) (maks. akım 100 mA, 5 ile 9,9 V arasında)

Aşağıdaki gerilimler tuşa basılmak suretiyle çağrılabilmektedir: Tuş [0] [1] [2] [3] [5]

LNB gerilimi 0V 12 V 14 V 18 V 5V

[7] [8]

60 Hz 22 kHz

Komut Genel Görünüm LNB gerilimi

À

[2ndF] [LNB]

LNB menüsünü seçmek

[0] ile [5] arası LNB gerilimini seçmek [-] veya [+]

LNB gerilimin 0,1-V’luk adımlar halinde değiştirmek

[7]

60-Hz sinyalini açmak/kapamak

[8]

22-kHz sinyalini açmak/kapamak

[2ndF] [2ndF] LNB menüsünden çıkmak ÖrnekLNB gerilimi 14 V’u seçmek: [2ndF] [LNB] [2] tuşlarına basın. LC Gösterge:

LNB:14,0V 150mALNB gerilimi: 14 VAkım sarfiyatı: 150 mA

Uyarı

☞ 24

[+] veya [-] tuşlarına basılarak LNB gerilimi 0,1-V’luk adımlar halinde değiştirilebilir. Başka bir işlevin seçilmesiyle, örneğin [2ndF] menüsünden otomatik olarak çıkılır.

[CH-FRQ], LNB

UYDU ölçümü Örnek22-kHz sinyalini çalıştırmak: [2nF] [LNB] [8] tuşlarına basın. LC Gösterge:

LNB:14,0V 150mA

22kHzLNB gerilimi: 14 VAkım sarfiyatı: 150 mA22-kHz sinyali çalışıyor

Uyarı [8] tuşuna tekrar basılarak 22-kHz sinyali kapatılabilir.Başka bir işlevin seçilmesiyle, örneğin [2ndF] [CH-FRQ] veya 2 kez [2ndF], LNB menüsünden otomatik olarak çıkılır.

25

UYDU ölçümü DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment Control) Geliştirilmiş kumanda imkanlarına sahip tertibatların kumanda edilmesi için DiSEqC™ sistemi kullanılmaktadır. DiSEqC™, bir Master ve birden fazla Slave’a sahip seri, bidireksiyonal bir aktarma yöntemi kullanmaktadır. Veri bitleri, halihazırdaki mevcut 22-kHz taşıyıcısının pülsasyon genişlik modülasyonları tarafından oluşturulur ve LNB harici besleme gerilimi 600 mVss ile tedahül edilmektedir. Dijital kod kelimeleri 8 veri bitinden ve aktarma hatalarının tanınmasına yarayan ek bir parite bitinden meydana gelmektedir. Birçok kod kelimesi bir DiSEqC™ komutu oluşturmaktadır. Kod kelimelerinin girilmesi hex kodu olarak gerçekleşir. Kod kelimeleri Framing

P

Address

P

Command P

Data

P

Parite biti MSK 25, DiSEqC™1.0’ye göre sinyaller gönderebilir ama alamaz. Komut Genel Görünüm DiSEqC™ [2ndF] [SAT-CTRL] DiSEqC™ menüsünü seçmek

À

TFT ekranında, dört uydu pozisyonu için en önemli DiSEqC™ komutları için seçeneğin ve Yüksek ve Alçak band’ın ilgili düzenlemesinin yanı sıra ilgili yatay veya dikey polarizasyon görüntülenir. [0]

KULLANICI girişi

[1] ile [8] arası

İstenilen DiSEqC™ komutunu seçmek

[9]

More - diğer DiSEqC™ veya Simple DiSEqC™ komutları

[ENTER]

Seçilen komut dizisini göndermek

KULLANICI girişi [0] ile [9] arası

Kod kelimelerinin Hex kodu olarak 0 ile 9 arasında girilmesi

[.] [0] ile [5] arası

Kod kelimelerinin Hex kodu olarak A ile F arasında girilmesi

[-] veya [+] [.] [6] [ENTER] 26

Tuş

Hex kodu

[.] [0]

A

[.] [1]

B

[.] [2]

C

[.] [3]

D

[.] [4]

E

[.] [5]

F Her bir kod kelimesine imleç hareketi: Framing, Address, Command ve Data İmleç pozisyonuna kadar tüm komut dizisini silmek Komut dizisini göndermek

UYDU ölçümü [2ndF] [2ndF]

DiSEqC™ menüsünden çıkmak

KULLANICI girişi için örnekKathrein matrisi EXR 22’yi kontrol etmek istiyorsunuz. Matris EXR 22 için komut dizesi: E0 00 24 (LNB High) ve E0 00 20 (LNB Low). DiSEqC™’ı seçmek:

DiSEqC-

[2ndF] [SAT-CTRL] tuşlarına basın. [0] tuşu ile KULLANICI girişi çağrılır.

SAT-CTRL menüsü DiSEqC-Framing E■

Her bir kod kelimesinin veri bitleri şimdi [0] ile [9] arası ve [./S] tuşları ile girilebilir. [ENTER] tuşu ile kumanda komutu gönderilir. „>“ simgesi, kumanda komutunun gönderildiğini işaret eder.

DiSEqC™ menüsü DiSEqC-COMMAND E0 00 24 >

Kathrein matrisi EXR 22’nin kumanda edilmesi için komut dizesi girilmiş ve gönderilmiştir.

DiSEqC™ menüsü UyarıTeknik EK’te, Kathrein matrisleri EXR 20, EXR 22’nin yanı sıra 9xx serisi için DiSEqC™ komut dizelerini bulabilirsiniz.

Komut Genel Görünüm Framing Byte

À

HEX Byte E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Tanımlama Master’dan gelen komut, bir defalık aktarım Master’dan gelen komut, tekrarlayan aktarım Master’dan gelen komut, cevap bekleniyor, ilk aktarım Master’dan gelen komut, cevap bekleniyor, tekrarlayan aktarım Slave’dan gelen cevap, „SORUN YOK“, hata tespit edilmedi Slave’dan gelen cevap, komut Slave tarafından desteklenmedi Slave’dan gelen cevap, parite hatası tespit edildi Slave’dan gelen cevap, komut tanınmadı

27

UYDU ölçümü Komut Genel Görünüm Address Byte

À

Hex Byte 00 10 11 12 14 15 18 20 21 22 30 31 32 33 34 40 41 60 70 71 Fx

28

Tanımlama Bütün cihazlar Her LNB, Matris veya SMATV LNB LNB, Loop-through ile birlikte Matris (Switcher) Matris (Switcher), Loop-through ile birlikte SMATV Her polarize edici Lineer polarizasyonda maksimum dönme (full skew) Polarize edicinin kademeli olarak ayarlanması Her Positioner (konumlandırıcı) Polar/Azimut konumlandırıcı Eğim açıcısı ayar konumlandırıcısı Kombine konumlandırıcı LNB konumlandırıcı Kurulum yardımı Sinyal gücünü ayarlama yardımı Verilen adresler için rezerve edilmiş „Proprietary Multi-Master bus“ için „Intelligent slave interface“ Katılımcılar ve kontrollü başlık parçaları için ara yüz OEM genişlemesi

UYDU ölçümü Komut Genel Görünüm Command Byte MSK 25, DiSEqC™ 1.0 uygun olarak komutlar gönderebilir ama alamaz. DiSEqC™ 2.0 gerektiren bütün komutlar (gönderme ve alma) tabloda gri olarak işaretlenmiştir.

À Hex Byte

Kalın basılmış komutlar Kathrein değiştirme matrisleri için tercihen kullanılmaktadır. Komut tanımı

Tanımlama

00 01 02 03 04 05 06 07

Reset Clr Reset Stand-by Power on Set Contend Contend Clr Contend Adresse

08 09 10 11 14 15 16 17 20 21

Move C Move Status Config Switch 0 Switch 1 Switch 2 Switch 3 Set LO Set VR

22 23 24 25

Set Pos A Set S0A Set Hi Set HL

26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30

Set Pos B Set S0B Set S1A Set S2A Set S3A Set S4A Set S1B Set S2B Set S3B Set S4B Sleep

31 38 39 3A 3B 40 41 48

Awake Write N0 Write N1 Write N2 Write N3 Read A0 Read A1 Write A0

Reset DiSEqC™ Mikroişlemci Reset Flag silinmesi Periferik elektrik adaptörünün kapatılması Periferik elektrik adaptörünün çalıştırılması Contention Flag’ın ayarlanması Sadece Contention Flag ayarlandığında geri bildirim Contention Flag’ın silinmesi Sadece Contention Flag ayarı olmadığında geri bildirim Contention Flag ayarlandığında adres değiştir Contention Flag ayarlı olmadığında adres değiştir Flags durum kaydını oku Flags Configuration’unu oku Switching Status Flags (Commited Port) oku Switching State Flags (Uncommitted Port) oku Opsiyon genişlemesi Opsiyon genişlemesi Low Local Oscillator Frekans çağrılması Dikey polarizasyonun veya sağa dönüşlü dairesel polarizasyonun çağrılması Uydu pozisyonu A’yı seç Şalter opsiyonu A’yı seç High Local Oscillator Frekans çağrılması Yatay polarizasyonun veya sola dönüşlü dairesel polarizasyonun çağrılması Uydu pozisyonu B’yi seç Şalter opsiyonu B’yi seç Matris S1 Giriş A çağrılması (Giriş B etkin değil) Matris S2 Giriş A çağrılması (Giriş B etkin değil) Matris S3 Giriş A çağrılması (Giriş B etkin değil) Matris S4 Giriş A çağrılması (Giriş B etkin değil) Matris S1 Giriş B çağrılması (Giriş A etkin değil) Matris S2 Giriş B çağrılması (Giriş A etkin değil) Matris S3 Giriş B çağrılması (Giriş A etkin değil) Matris S4 Giriş B çağrılması (Giriş A etkin değil) „Awake“ haricindeki bütün Bus komutları görmezden gelinir Bus komutları tekrar kabul edilir Port Group 0’in ayarlanması Port Group 1’in ayarlanması Opsiyon genişlemesi Opsiyon genişlemesi Analog değer A0’ı oku Analog değer A1’i oku Analog değer A0’ı ayarla

Data Byte sayısı 1 1 1 1 1 1 1 29

UYDU ölçümü

30

49 4F 50 51 52 53 58 59 60 61 62 64 65 6C

Write A1 Write A7 LO string LO now LO Lo LO Hi Write Freq Ch.No. Halt Go E Go W P Status Read Pos Goto

6D

Write Pos

Analog değer A1’i ayarla Analog değer A7’yi ayarla Güncel frekansı oku Güncel frekansı oku (Table Entry Number) Lo Frekans Table Entry Number’ı oku Hi Frekans Table Entry Number’ı oku Kanal frekansını yaz Seçilen kanal numarasını ayarla (uydu alıcısı) Positioner’i (konumlandırıcı) durdur Positionier’i (konumlandırıcı) doğuya doğru sür Positionier’i (konumlandırıcı) batıya doğru sür Positioner (konumlandırıcı) durum kaydını oku Positioner (konumlandırıcı) sayacını oku Positioner (konumlandırıcı) motorunu Counter Value, Hi, Lo’ya sür Şehir konumlandırıcıyı, Hi, Lo ayarla

1 1 2 veya 3 2 2 2

UYDU ölçümü Komut Genel Görünüm Data Byte

À

Uygun bir Data-Byte sadece Command-Byte Data-Byte (ları) talep ettiği taktirde gönderilmek zorundadır. Bunu yukarıdaki Command-Byte tablosundan öğrenebilirsiniz. Söz konusu Command-Byte için hangi Data-Byte’ın gönderilmek zorunda olduğunu, lütfen ilgili cihazın veri sayfalarından öğrenin.

Yörünge pozisyon u 1

2

3

4

Şalter konumu H/V

Şalter konumu LNB

Data-Byte

V V H H

Lo Hi Lo Hi

F0 F1 F2 F3

V V H H

Lo Hi Lo Hi

F4 F5 F6 F7

V V H H

Lo Hi Lo Hi

F8 F9 FA FB

V V H H

Lo Hi Lo Hi

FC FD FE FF

Simple Tone Burst DiSEqC™ DiSEqC™ kumandasının basitleştirilmiş bir biçimi ise Simple Tone Burst DiSEqC™ işlemidir. Bu Simple DiSEqC™’de iki devre durumu, yani Tone Burst ve Data Burst mümkündür. Komut Genel Görünüm Simple DiSEqC™ [2ndF] [SAT-CTRL] SAT–CTRL menüsünü seçmek

À

[9] [9]

Simple DiSEqC™ menüsünü seçmek

[0]

Giriş Tone Burst

[1]

Giriş Data Burst

[ENTER]

Komut dizisini göndermek

[2ndF] [2ndF]

DiSEqC™ menüsünden çıkmak

31

TV ölçümü TV ölçümü

Standart değiştirme MSK 25, TV işletim şeklinde aşağıdaki standartları ölçebilmektedir: •

Standart B/GStandart LStandart D/KStandart IStandart M/NStandart M1 (Japonya)

Komut Genel Görünüm Standart değiştirme TV [2ndF] [STD] Standart değiştirme menüsünü seçmek

À

[0]

Standart menüsünü seçmek

[0] ile [6] arası Standart seçmek

ÖrnekStandart B/G analog’u seçmek: [2ndF] [STD] tuşlarına basın. LC Gösterge:

1=ANALOG 3=DVBT 2=DVBC 0=Std.1 = Analog alım2 = DVB-C alımı3 = DVB-T alımı (Eğer bu opsiyon bulunuyorsa)0 = Standart menüsü

[0] tuşuna basın. 1=BG 4=I

2=L 5=MN

3=DK 6=M1

Aşağıdaki menü belirir: •

1 = Standart B/G - 2 = Standart L - 3 = Standart D/K vs.

Standart menüsü [1] tuşuna basın, cihaz şimdi analog alım Standart B/G’ye ayarlanmıştır. Uyarı32

Seçilen standardın, cihaz kapatıldıktan sonra da ayarlı kaldığına dikkat edin.

TV ölçümü DVB-C-/DVB-T değiştirme [2ndF] [STD] tuşlarına basın. LC Gösterge: 1=ANALOG 3=DVBT 2=DVBC 0=Std.1 = Analog alım2 = DVB-C alımı3 = DVB-T alımı (Eğer bu opsiyon bulunuyorsa)0 = Standart menüsü

Standart DVB-C’ye geçiş yapmak için [2] tuşuna basın. LC Gösterge: 1=QAM64 3=DOC64

2=QAM1281 = QAM 64 Demodülasyon2 = QAM 128 Demodülasyon3 = DOCSIS QAM 64 Demodülasyon

QAM 64 için simge oranının ayarlanması için [1] tuşuna basın. 1=6.900 3=6.875

2=6.952 4=6.111

LC Gösterge: •

1 = 6.900 MS2 = 6.952 MS3 = 6.875 MS4 = 6.111 MS

[1] ile [4] arasındaki ilgili tuşa basarak ilgili simge oranını seçin. Akabinde standart ayardan otomatik olarak çıkılır.

33

TV ölçümü Kanal göstergesi ve girişi Bir TV alım sinyalinin seviyesinin ölçülebilmesi için, önce istenilen kanal girilmelidir. Aşağıdaki kanallar ayarlanabilmektedir: •

Band /IIIBand IV/V CH 21 ile CH 70 arasında 8-MHz tramdaÖzel kanal

S 02 ile S 03 arasında 8-MHz tramdaÖzel kanal

S 04 ile S 20 arasında 7-MHz tramdaÖzel kanal

S 21 ile S 41 arasında 8-MHz tramda

CH 01 ile CH 12 arasında 7-MHz tramda

Bilgiler sadece fabrika tarafından ayarlanmış Standart B/G’ye yöneliktir. Diğer standartlara ilişkin bilgiler Teknik EK’te bulunmaktadır. Komut Genel Görünüm Kanal girişi TV

À

[SAT/TV]

TV alımına değiştirmek

[0] ile [9] arası Kanal girmek [./S]

Özel kanala geçmek

[+] ve [-]

Kanalları adım adım değiştirmek

Örnek

✐ CH:S.11. LEV: 62,5dBuV

Kanal S11’i girmek: [./S] [1] [1] tuşlarına basın. LC Gösterge: TV AÖzel kanal: S 11Seviye: 62,5 dBµVİşletim şekli: TV analog

Uyarı34

Doğru standardın ayarlı olduğuna dikkat edin. Fabrika tarafından Standart B/G ayarlanmıştır.

TV ölçümü Frekans göstergesi ve girişi Bir TV alım sinyalinin seviyesinin ölçülebilmesi için, önce istenilen görüntü taşıyıcı frekans girilmelidir. Frekans girişi 48 MHz ile 858 MHz arasında, 50-kHz’lik adımlar halinde gerçekleştirilebilir. Komut Genel Görünüm Frekans girişi TV

À

[SAT/TV]

TV alımına değiştirmek

[CH-FRQ]

Değiştirme Kanal/Frekans

[0] ile [9] arası Frekans girmek [ENTER]

Girişi onaylamak

[+] ve [-]

Frekansı adım adım değiştirmek

Örnek Frekans olarak 175,25 MHz girmek:[2ndF] [CH/FRQ] tuşlarına basın.................(Frekans menüsünü seçmek) Daha sonra [1] [7] [5] [./S] [2] [5] [ENTER]..(Frekans girişi) LC Gösterge:

CH:175,25 LEV: 65,0dBuV

TV AFrekans: 175,25 MHzSeviye: 65,0 dBµVİşletim şekli: TV analog

UyarıFrekans menüsünün bir kez seçilmesinden sonra, yeniden frekans girilmesi için sadece rakam dizisi girilmelidir. Son frekans ayarı, eğer bu “Rakam girişi” ve “MHz” ile tamamlanarak gerçekleştirilmişse, MSK 25 kapatıldıktan sonra da korunur.

35

TV ölçümü Seviye ölçümü TV analog Bir kanalı veya bir frekansı ayarladıktan sonra, seviye otomatik olarak ölçülür ve LC göstergede dBµV veya dBmV (cihaz yapılandırmasına bağlı olarak) cinsinden gösterilir. Giriş seviyesi 30 dBµV ile 120 dBµV (-30 dBmV ile 60 dBmV arası) aralığında ölçülebilmektedir. LC Gösterge: CH: .05. LEV: 86.5dBuV

TV AKanal: CH 05İşletim şekli: TV analogÖlçülen seviye: 86,5 dBµV

Seviyenin artması ve azalması LC gösterge < 30 dBµV’luk bir seviyede “azalma” gösterir. LC Gösterge: CH: .05. LEV:___._dBuV

TV AKanal: CH 05İşletim şekli: TV analogSeviye: Azalma

LC gösterge > 120 dBµV’luk bir seviyede “artma” gösterir. LC Gösterge: CH: .05. LEV:.dBuV

TV AKanal: CH 05İşletim şekli: TV analogSeviye: Artma

Uyarı DVB-C sinyallerinin seviyesi sadece “Dijital alım” ölçülebilmektedir, bakınız “Standart değiştirme” bölümüne.ayarında

Seviye ölçümü TV/DVB-C/DVB-T DVB-C/DVB-T seviye ölçümünde LC gösterge CH:S.32. LEV: 64.0dBuV

36

TV D

Analogdan dijital seviye bölümünde açıklanmıştır.

ölçümüneKanal: Özel kanal 32İşletim şekli: TV/DVB-C veya DVB-TÖlçülen seviye: 64,0 dBµV D

geçiş,

“Standart

değiştirme”

TV ölçümü Münferit alım frekanslarına göre yönlendirme „LEVEL ♫“ işlevinde, yönlendirme ile bir anteni maksimum alım sinyaline göre doğrultmak mümkündür. Seviye eğilimi sütunlu diyagramın yardımıyla gösterilir. Sütun diyagramın ölçüm aralığı üç hassasiyet kademesinde ayarlanabilir. Seviye sinyal yönünü yakalayıcı ses ile denetlenebilir, sinyal yönünü yakalayıcı sesinin frekansı alınan sinyal seviyesi ile doğru orantılı davranış göstermektedir. Sinyal yönünü yakalayıcı sesinin ses seviyesi, ses seviyesi ayarlayıcısı ile ayarlanabilmektedir. Komut Genel Görünüm Yönlendirme [2ndF] [LEVEL ♫]

À

[-] [+]

[2ndF] [2ndF]

“Yönlendirme” işletim şekline geçmek Sütunlu diyagramın ölçüm aralığının değiştirilmesi, ölçüm aralığı otomatik olarak önceden seçilir. Level-Range 1:

Büyük giriş seviyesi

Level-Range 2:

Orta giriş seviyesi

Level-Range 3:

Küçük giriş seviyesi

LEVEL modundan çıkmak

LC Gösterge: LEV-RANGE:2 > ■■■■

TVLevel-Range 2: Orta giriş seviyesiİşletim şekli: TVBarograf göstergesi

Örnek“LEVEL ♫” işlevini seçmek: [2ndF] ve [LEVEL ♫] tuşlarına basın. Anteni, sütun gösterge maksimuma ulaşana kadar çevirin. Gerektiğinde [-] ve[+] tuşları ile hassasiyeti azaltın veya yükseltin. Bu işlemi maksimum seviyeye ulaşana kadar tekrarlayın. LEVEL menüsünden çıkmak: [2ndF] tuşuna iki kez basın.

37

TV ölçümü Ses taşıyıcı dalga aralığı ve seviyesi TV vericisi, ikinci bir ses taşıyıcı dalgasında, modüle edilmiş frekans (analog) veya Nicam formatında (dijital) gönderebilirler. Ayarlanmış standarda bağlı olarak ses taşıyıcı dalgalarına farklı frekanslar düzenlenmiştir, bakınız tablo. Kanal veya frekans girişine göre daima ses taşıyıcı dalga 1 ayarlanmıştır. Standart B/G D/K I M/N L M1 (Japonya)

TT1 5,5 MHz 6,5 MHz 6,0 MHz 4,5 MHz AM 6,5 MHz 4,5 MHz

TT2 5,74 MHz 6,26 MHz -----4,72 MHz -----------

Nicam 5,85 MHz 5,85 MHz 6,552 MHz -----5,85 MHz ------

Ses taşıyıcı dalga ölçümünde önce ses taşıyıcı dalgadan görüntü taşıyıcı dalgaya olan sinyal aralığı dB cinsinden, daha sonra ses taşıyıcı dalga seviyesi dBµV cinsinden ölçülür. Ölçüm sırasında hoparlörün sesi kapatılır. Ölçüm bitirildikten sonra, son ölçülen ses taşıyıcı dalgasının modülasyonu duyulur. Komut Genel Görünüm TV Ses taşıyıcı dalga frekansının ölçülmesi

À

[2ndF] [SC]

Ses taşıyıcı dalga menüsüne geçmek:

[1] ile [2] arası TT1 ile TT2 arasında değiştirmek, bakınız tablo Tuşa basılıyken ses taşıyıcı dalga seviyesi ölçümü [3]

Nicam alıma geçmek

Örnek TT1’in ses taşıyıcı dalga aralığını ve seviyesini ölçmek:[2ndF] [SC] tuşlarına basın, şimdi [1] tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. LC gösterge, yaklaşık 1 saniyeliğine aşağıdaki değerleri gösterir:

SC: 5,50MHz LEV: -13.0dB

TV ASes taşıyıcı dalga aralığının frekansı: 5,5 MHzSes ve görüntü taşıyıcı dalga aralığı: -13 dBİşletim şekli: TV analog

Yaklaşık 1 saniye sonra ses taşıyıcı dalga seviyesi gösterilir. LC Gösterge: SC: 5,50MHz LEV: 58,5dBuV

TV ASes taşıyıcı dalga aralığının frekansı: 5,5 MHzSes taşıyıcı dalga seviyesi: 58,5 dBµVİşletim şekli: TV analog

[1] tuşunu tekrar serbest bırakın. TT2’nin ses taşıyıcı dalga aralığını ve seviyesini ölçmek: Ses taşıyıcı dalga gösterildiği esnasında [2] tuşuna basın. 38

TV ölçümü Nicam ses taşıyıcı dalgalarının ses taşıyıcı dalga aralığını ve seviyesini ölçmek: Ses taşıyıcı dalga gösterildiği esnasında [3] tuşuna basın. Uyarı Ses taşıyıcı dalga frekansı ayarlanamaz, ayarlanan standarda göre değiştirilir.Ses taşıyıcı dalga seviyesi, sadece [1], [2] veya [3] tuşlarına basıldığı sürece gösterilir.

NICAM SES Bit hatası oranının ölçümü Nicam sinyallerinde ses kalitesinin daha iyi değerlendirilmesi için, bit hata oranı (BER) ölçülebilir. Örnek

✐ SC: 5,85 MHz BER=2.145E-05

Bit hatası oranının ölçümünü seçmek: TV

[2ndF] [SC] tuşlarına basın. [3] tuşuna basın.

Şayet Nicam sinyalinin kalitesi, Bit hataları görülmeyecek derecede iyiyse, o taktirde BER=0.000 gösterilir. Nicam sinyali çok kötüyse veya sinyal alınmazsa, o taktirde OVERFLOW gösterilir.

39

TV ölçümü DVB-C/DVB-T (Opsiyon), MER, BER ve Ofset ölçümü Dijital alım kalitesinin değerlendirilmesi için, modülasyon hata oranı (MER), Bit hata oranı (BER) ve taşıyıcı ofseti ölçülebilir. TV analog ve DVB-C veya DVB-T (opsiyon) arasındaki seçim, “Standart değiştirme” bölümünde açıklanmıştır. DVB-C-/DVB-T (opsiyon) ölçümünü seçmek: [2ndF] [DVB] tuşlarına basın. LC Gösterge: MER:30.5dB BER:2.0e-8

MHz 0.00MER Modülasyon hata oranı: 30,5 dBBER Bit hata oranı: 2.0e-8Taşıyıcı ofseti: 0.00 MHz

Şayet DVB sinyalinin kalitesi, Bit hataları görülmeyecek derecede iyiyse, o taktirde BER=0.0e+0 gösterilir.

DVB-C veya DVB-T’de (Opsiyon) MPEG Görüntü gösterimi (Opsiyon) DVB ölçümü seçimi [2ndF] [DVB] sayesinde TFT ekranında, dijital sevk akımında alınabilen programların listesi görüntülenir. [+] veya [-] tuşlarının yardımıyla istenilen programı seçin ve bunu [Enter] tuşu ile onaylayın. Eğer bu şifresiz alınabilen bir program ise, istenilen programın görüntüsünün ve sesinin şifresi çözülür ve gösterilir veya monte edilmiş hoparlör üzerinden verilir. [Enter] tuşuna tekrar basılması suretiyle program listesinden başka bir program seçebilirsiniz. [2ndF] tuşu ile dijital alımdan tekrar çıkabilirsiniz. Uyarı40

Yaklaşık 100 dBµV değerinden yüksek ölçümlerde lütfen ekteki sönümleme fişini kullanınız, aksi halde artık herhangi bir resim görüntüleme işleminin yanı sıra, MER ve BER ölçümleri de mümkün olmaz.

FM ölçümü FM ölçümü

Frekans göstergesi ve girişi Bir FM alım sinyalinin seviyesinin ölçülebilmesi için, önce istenilen frekans girilmelidir. Frekans girişi 48 MHz ile 858 MHz arasında, 50-kHz’lik adımlar halinde gerçekleştirilebilir. Komut Genel Görünüm Frekans girişi FM

À

[2ndF] [FM]

FM alımına değiştirmek:

[0] ile [9] arası Frekans girmek [ENTER]

Girişi onaylamak

[+] ve [-]

Frekansı 50-kHz’lik adımlar halinde değiştirmek

Örnek Frekans olarak 99,25 MHz girmek:[2ndF] [FM] tuşlarına basın..............................(FM menüsünü seçmek) Daha sonra [9] [9] [./S] [2] [5] [ENTER] ...........(Frekans girişi) LC Gösterge:

FR: 99.25 LEV: 65.0dBuV

FM A │Frekans: 99,25 MHzSeviye: 65,0 dBµVİşletim şekli: FM

UyarıFM menüsünün bir kez seçilmesinden sonra, yeniden frekans girilmesi için sadece rakam dizisi girilmelidir. Son frekans ayarı, eğer bu “Rakam girişi” ve “MHz” ile tamamlanarak gerçekleştirilmişse, MSK 25 kapatıldıktan sonra da korunur.

41

FM ölçümü Seviye ölçümü Bir frekansı ayarladıktan sonra seviye otomatik olarak ölçülür ve dBµV cinsinden LC gösterge üzerinde gösterilir. Giriş seviyesi 30 dBµV ile 120 dBµV aralığında ölçülebilmektedir. LC Gösterge: Fr:104.80MHz LEV: 86.5dBuV

FM A │Frekans: 104,8 MHzİşletim şekli: FMÖlçülen seviye: 86,5 dBµV

Seviyenin artması ve azalması LC gösterge < 30 dBµV’luk bir seviyede “azalma” gösterir. LC Gösterge: FR:104.80MHz LEV: ___._dBuV

FM A │Frekans: 104,8 MHzİşletim şekli: FMSeviye: Azalma

LC gösterge > 120 dBµV’luk bir seviyede “artma” gösterir. LC Gösterge: FR:104,80MHz LEV:¯¯¯.¯dBuV

42

FM A │Frekans: 104,8 MHzİşletim şekli: TVSeviye: Artma

FM ölçümü Münferit alım frekanslarına göre yönlendirme „LEVEL ♫“ işlevinde, yönlendirme ile bir anteni maksimum alım sinyaline göre doğrultmak mümkündür. Seviye eğilimi sütunlu diyagramın yardımıyla gösterilir. Sütun diyagramın ölçüm aralığı üç hassasiyet kademesinde ayarlanabilir. Seviye sinyal yönünü yakalayıcı ses ile denetlenebilir, sinyal yönünü yakalayıcı sesinin frekansı alınan sinyal seviyesi ile doğru orantılı davranış göstermektedir. Ses seviyesi, ses seviyesi ayarlayıcısı ile ayarlanabilmektedir. Komut Genel Görünüm Yönlendirme

À

[2ndF] [LEVEL ♫]

“Yönlendirme” işletim şekline geçmek:

[-] [+]

Sütunlu diyagramın ölçüm aralığının değiştirilmesi, ölçüm aralığı otomatik olarak önceden seçilir.

[2ndF] [2ndF]

Level-Range 1:

Büyük giriş seviyesi

Level-Range 2:

Orta giriş seviyesi

Level-Range 3:

Küçük giriş seviyesi

LEVEL modundan çıkmak

LC Gösterge: LEV-RANGE:2 > ■■■■

FMLevel-Range 2: Orta giriş seviyesiİşletim şekli: TVBarograf göstergesi

Örnek“LEVEL ♫” işlevini seçmek: [2ndF] [LEVEL ♫] tuşlarına basın. Anteni, sütun gösterge maksimuma ulaşana kadar çevirin. Gerektiğinde [-] ve [+] tuşları ile hassasiyeti azaltın veya yükseltin. Bu işlemi maksimum seviye gösterilenine kadar tekrarlayın. LEVEL menüsünden çıkın. [2ndF] tuşuna iki kez basın.

43

Spektrum ölçümü Spektrum ölçümü

Bir alış tertibatının değerlendirilmesi için frekans spektrumu ekran üzerinde SAT (UYDU), TV ve FM alanlarında gösterilebilir. Spektrum ölçümünün seçilmesi, ilgili alanın ayarında (Sat (Uydu), TV veya FM) gerçekleşmektedir. Spektrum ölçümü için örnek: [2ndF] [Spect]. Normal LC göstergeye geri dönmek: 2 kez [2ndF]. Belirli minimum veya maksimum seviyenin ölçülmesi için bir imleç ▽, [-] ve [+] tuşları ile seviye akış eğrisi üzerinde kaydırılabilir. Frekans ve ölçülen değer, ekranın üst satırında gösterilir. Ölçüm aralığı ekranın solundaki ordinatlarda dBµV cinsinden gösterilir. Seviye ölçüm aralığının ayarlaması otomatik olarak gerçekleşir. Spektrum analizinde seviyenin tepe değeri ölçülür.

Uydu spektrumu SAT (UYDU) alan ayarlamasında (bakınız ilgili bölüm), 920…2150 MHz’lik toplam uydu spektrumu gösterilebilir.

SAT-Full

LC Gösterge

TV spektrumu TV alanı (bakınız ilgili bölüm), [1], [2], [3] ve [4] tuşları ile seçilebilen dört alana ayrılmıştır. Aşağıdaki ekran görüntüsüne ve açıklamaya bakınız.

Örnek UHF

44

Spektrum ölçümü Komut Genel Görünüm TV spektrumu

À

LC göstergeleri ve alan dağılımı:

[1]

FULL SPAN = Bütün TV alanı (48…858 MHz)

[2]

VHF (48…467 MHz)

UHF

[3]

UHF (467…858 MHz)

TV-Narrow

[4]

NARROW (634…659 MHz)

TV-Full

VHF

FM spektrumu FM spektrumu yukarıda açıklandığı şekilde seçilir ve ölçülür. 87…108 MHz arasında uzanmaktadır.

FM CCIR

LC Gösterge

45

Bakım Bakım

Akünün değiştirilmesi •

Deri çantanın kayışını tutan iki cıvatayı gevşetin, daha sonra deri kapağın cıvatasını gevşetin. Cihazı deri çantanın içinden çıkartın.Şimdi metal muhafazanın üstünde, altında ve yanında bulunan bütün cıvataları gevşetin. Cihazı metal muhafazanın içinden çıkartın.DVB25 platin sabitlemenin solunda ve sağındaki her iki cıvatayı gevşetin ve DVB25 platinini diklemesine yukarıya doğru açın.Akünün kutuplarını ayırın. Aküyü değiştirirken, bağlantı uçları ile akü tutucusu arasında kısa devre meydana gelmemesine dikkat edin.Akü tutucusunun dört cıvatasını şasinin alt tarafından gevşetin.Aküyü arkaya doğru çekerek cihazdan çıkartın.Yeni aküyü yerleştirin ve cihazı sökme işlemi sırasının tersini uygulayarak tekrar birleştirin. Akünün kutuplarına dikkat edin!

Müşteri hizmetleri Servis durumunda cihazı aşağıdaki adrese gönderin: ESC - GmbH Bahnhofstr.108 83224 Grassau - Almaya Tel.: +49 (0)86 41 / 95 45-0 Faks: +49 (0)86 41 / 95 45-35

46

Teknik EK Teknik EK

Sinyal gürültü oranı Analog transpondere ilişkin taşıyıcı/gürültü oranının (C/N) belirlenmesi için, aşağıdaki değerlerin bilinmesi gerekmektedir: •

Temel gürültü seviyesi (Parabol antenini, uydu sinyali alınmayacak şekilde ayarlayın)Maksimum alım seviyesiBand genişliği düzeltmesi

Bu sırada aşağıdaki formül geçerlidir: C/N = Alım sinyal seviyesi – Temel gürültü seviyesi – Band genişliği düzeltmesi

Band genişliğini düzeltme değeri = 10 log

6 MHz (Ölçüm bandın genişliği MSK 25) ---—————————————–--—— RF band genişliği alım sinyali

Band genişliğini düzeltme değeri = 26 MHz Band genişliğinde 6,37 dB (ASTRA) Band genişliğini düzeltme değeri = 36 MHz Band genişliğinde 7,78 dB (EUTELSAT, INTELSAT, Kopernikus) ÖrnekAlım sinyali seviyesi Temel gürültü seviyesi Taşıyıcı/Gürültü oranı C/N Band genişliği düzeltmesi Alış tertibatının C/N’si

+75,5 dB - 55,0 dB +20,5 dB - 6,4 dB +14,1 dB

Uydu sinyali ile birlikte Uydu sinyali hariç 26 MHz band genişliği için

UyarıC/N’nin kesin olarak belirlenmesi için mutlaka alım sinyalinin RF Band genişliği dikkate alınmalıdır.

47

Teknik EK Kathrein matrisleri için DiSEqC™ komutları Kathrein matrisi 9xx serisi için komut dizesi POZ. A (Uydu 1) Alan

DiSEqC™ komutu

Alçak Band

Yüksek Band

Vert.

Horiz.

Vert.

Horiz.

F0 00 38 F0

F0 00 38 F2

F0 00 38 F1

F0 00 38 F3

POZ. B (Uydu 2) Alan

DiSEqC™ komutu

Alçak Band

Yüksek Band

Vert.

Horiz.

Vert.

Horiz.

F0 00 38 F4

F0 00 38 F6

F0 00 38 F5

F0 00 38 F7

Kathrein matrisi EXR 20 için komut dizesi EXR 20 Alan DiSEqC™ komutu

POZ. A

POZ. B

E0 00 22

E0 00 26

Kathrein matrisi EXR 22 için komut dizesi EXR 22 Alan DiSEqC™ komutu

48

Yüksek Band

Alçak Band

E0 00 24

E0 00 20

Teknik EK Kanal tabloları Kanal ve frekans tablosu Standart B/G (Frekans MHz olarak verilmiştir) VRF-CCIR

URF-CCIR

URF-CCIR

Kılavuz frekans 01

80,15

21

21

471,25

46

46

671,25

E2

02

48,25

22

22

479,25

47

47

679,25

E3

03

55,25

23

23

487,25

48

48

687,25

E4

04

62,25

24

24

495,25

49

49

695,25

E5

05

175,25

25

25

503,25

50

50

703,25

E6

06

182,25

26

26

511,25

51

51

711,25

E7

07

189,25

27

27

519,25

52

52

719,25

E8

08

196,25

28

28

527,25

53

53

727,25

E9

09

203,25

29

29

535,25

54

54

735,25

E10

10

210,25

30

30

543,25

55

55

743,25

E11

11

217,25

31

31

551,25

56

56

751,25

E12

12

224,25

32

32

559,25

57

57

759,25

A

13

53,75

33

33

567,25

58

58

767,25

B

14

62,25

34

34

575,25

59

59

775,25

C

15

82,25

35

35

583,25

60

60

783,25

D

16

175,25

36

36

591,25

61

61

791,25

E

17

183,75

37

37

599,25

62

62

799,25

F

18

192,25

38

38

607,25

63

63

807,25

G

19

201,25

39

39

615,25

64

64

815,25

H

20

210,25

40

40

623,25

65

65

823,25

41

41

631,25

66

66

831,25

42

42

639,25

67

67

839,25

43

43

647,25

68

68

847,25

44

44

655,25

69

69

855,25

45

45

663,25

105,25

ES21

ESB S21 303,25

113,00

ES22

S22

USB/OSB S01

S01 S02

1) 1)

S02

311,25

S03

121,00

ES23

S23

319,25

S04

126,25

ES24

S24

327,25

S05

S05

133,25

ES25

S25

335,25

S06

S06

140,25

ES26

S26

343,25

S07

S07

147,25

ES27

S27

351,25

S08

S08

154,25

ES28

S28

359,25

S09

S09

161,25

ES29

S29

367,25

S10

S10

168,25

ES30

S30

375,25

S11

S11

231,25

ES31

S31

383,25

S12

S12

238,25

ES32

S32

391,25

S13

S13

245,25

ES33

S33

399,25

S14

S14

252,25

ES34

S34

407,25

S15

S15

259,25

ES35

S35

415,25

S16

S16

266,25

ES36

S36

423,25

S17

S17

273,25

ES37

S37

431,25

S18

S18

280,25

ES38

S38

439,25

S19

S19

287,25

ES39

S39

447,25

S20

S20

294,25

ES40

S40

455,25

ES41

S41

463,25

S03 S04

1)

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde, S02 ve S03 özel kanalları DVB-C kanalları ile 8 MHz bant genişliğine uyarlanmıştır. Artık orta frekanslar şöyledir: S02 = 113 MHz ve S03 = 121 MHz.

Kanal tramı: VHF ve USB/OSB’de 7 MHz - UHF ve ESB’de 8 MHz Tabloda kanal, MSK 25’in göstergesi ve frekans görülmektedir 49

Teknik EK Kanal ve frekans tablosu Standart L (Frekans MHz olarak verilmiştir) VHF * LB * LC * LC1 L1 L2 L3 L4 L5 L6

K14 K15 K16 K17 K18 K19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UHF 80,75 55,75 60,50 63,75 176,00 184,00 192,00 200,00 208,00 216,00 308,75 441,75 861,75 175,25 183,25 191,25 199,25 207,25 215,25 223,25

UHF

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

471,25 46 479,25 47 487,25 48 495,25 49 503,25 50 511,25 51 519,25 52 527,25 53 535,25 54 543,25 55 551,25 56 559,25 57 567,25 58 575,25 59 583,25 60 591,25 61 599,25 62 607,25 63 615,25 64 623,25 65 631,25 66 639,25 67 647,25 68 655,25 69 663,25 Özel kanallar

S01

S01 120,00

S21

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

671,25 679,25 687,25 695,25 703,25 711,25 719,25 727,25 735,25 743,25 751,25 759,25 767,25 775,25 783,25 791,25 799,25 807,25 815,25 823,25 831,25 839,25 847,25 855,25

S21 280,00

S02 S02 128,00 S22 S22 288,00 S03 S03 136,00 S23 S23 303,25 S04 S04 144,00 S24 S24 315,25 S05 S05 152,00 S25 S25 327,25 S06 S06 160,00 S26 S26 33925 S07 S07 168,00 S27 S27 351,25 S08 S08 176,00 S28 S28 363,25 S09 S09 184,00 S29 S29 375,25 S10 S10 192,00 S30 S30 387,25 S11 S11 200,00 S31 S31 399,25 S12 S12 208,00 S32 S32 411,25 S13 S13 216,00 S33 S33 423,25 S14 S14 224,00 S34 S34 435,25 S15 S15 232,00 S35 S35 447,25 S16 S16 240,00 S36 S36 459,25 S17 S17 248,00 S18 S18 256,00 S19 S19 264,00 S20 S20 272,00 * ile işaretlenmiş kanallarda görüntü ve ses değerlendirmesi ve ses taşıyıcı dalgasının seviye ölçümü mümkün değildir. Tabloda kanal, MSK 25’in göstergesi ve frekans görülmektedir.

50

Teknik EK Kanal ve frekans tablosu Standart D/K (Frekans MHz olarak verilmiştir) VHF R-I R-II R-III R-IV R-V R-VI R-VII RR-IX R-X R-XI R-XII

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UHF 49,75 59,75 77,25 85,25 93,52 175,25 183,25 191,25 199,25 207,25 215,25 223,25 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 175,00 200,00

UHF

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

471,25 46 479,25 47 487,25 48 495,25 49 503,25 50 511,25 51 519,25 52 527,25 53 535,25 54 543,25 55 551,25 56 559,25 57 567,25 58 575,25 59 583,25 60 591,25 61 599,25 62 607,25 63 615,25 64 623,25 65 631,25 66 639,25 67 647,25 68 655,25 69 663,25 Özel kanallar

S01

S01 111,25

S21

S21 311,25

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S28 S40

S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S28 S40

119,25 127,25 135,25 143,25 151,75 159,25 167,25 100,25 105,25 231,25 239,25 247,25 255,25 263,25 271,25 279,25 287,25 295,25 303,25

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

671,25 679,25 687,25 695,25 703,25 711,25 719,25 727,25 735,25 743,25 751,25 759,25 767,25 775,25 783,25 791,25 799,25 807,25 815,25 823,25 831,25 839,25 847,25 855,25

319,25 327,25 335,25 343,25 351,25 359,25 367,25 375,25 383,25 391,25 399,25 407,25 415,25 423,25 431,25 439,25 447,25 455,25 463,25

Tabloda kanal, MSK 25’in göstergesi ve frekans görülmektedir.

51

Teknik EK Kanal ve frekans tablosu Standart I (Frekans MHz olarak verilmiştir) VHF IA IB IC ID IE IF IG IH IJ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UHF 45,75 53,75 61,75 175,25 183,25 191,25 199,25 207,25 215,25 223,25 231,25 239,25 247,45 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 175,00

UHF

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

471,25 46 479,25 47 487,25 48 495,25 49 503,25 50 511,25 51 519,25 52 527,25 53 535,25 54 543,25 55 551,25 56 559,25 57 567,25 58 575,25 59 583,25 60 591,25 61 599,25 62 607,25 63 615,25 64 623,25 65 631,25 66 639,25 67 647,25 68 655,25 69 663,25 Özel kanallar

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

671,25 679,25 687,25 695,25 703,25 711,25 719,25 727,25 735,25 743,25 751,25 759,25 767,25 775,25 783,25 791,25 799,25 807,25 815,25 823,25 831,25 839,25 847,25 855,25

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

111,25 119,25 127,25 135,25 143,25 151,75 159,25 167,25 100,25 105,25 231,25 239,25 247,25 255,25 263,25 271,25 279,25 287,25 295,25 303,25

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S28 S40

311,25 319,25 327,25 335,25 343,25 351,25 359,25 367,25 375,25 383,25 391,25 399,25 407,25 415,25 423,25 431,25 439,25 447,25 455,25 463,25

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S28 S40

Tabloda kanal, MSK 25’in göstergesi ve frekans görülmektedir.

52

Teknik EK Kanal ve frekans tablosu Standart M1 (Japonya) (Frekans MHz olarak verilmiştir) VHF

UHF

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

91,25 97,25 103,25 171,25 177,25 183,25 189,25 193,25 199,25 205,25 211,25 217,25

S1

S01 223,25

S20

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38

231,25 237,25 243,25 249,25 253,25 259,25 265,25 271,25 277,25 283,25 289,25 295,25 301,25 307,25 313,25 319,25 325,25 331,25

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

UHF

13 471,25 14 477,25 15 483,25 16 489,25 17 495,25 18 501,25 19 507,25 20 513,25 21 519,25 22 525,25 23 531,25 24 537,25 25 543,25 26 549,25 27 555,25 28 561,25 29 567,25 30 573,25 31 579,25 32 585,25 33 591,25 34 597,25 35 603,25 36 609,25 37 615,25 Özel kanallar

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 68 59 60 61 62

S20 337,25

S39

S39 451,25

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38

S40 S41

S40 457,25 S41 463,25

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51

343,25 349,25 355,25 361,25 367,25 373,25 379,25 385,25 391,25 397,25 403,25 409,25 415,52 421,25 427,25 433,25 439,25 445,25

621,25 627,25 633,25 639,25 645,25 651,25 657,25 663,25 669,25 675,25 681,25 687,25 693,25 699,25 705,25 711,25 717,25 723,25 729,25 735,25 741,25 747,25 753,25 759,25 765,25

109,25 115,25 121,25 127,25 133,25 139,25 145,25 151,25 157,25 165,25

Tabloda kanal, MSK 25’in göstergesi ve frekans görülmektedir.

53

Teknik EK Kanal ve frekans tablosu Standart M/N (Frekans MHz olarak verilmiştir) VHF A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

72,00 55,25 61,25 67,25 77,25 83,25 175,25 181,25 187,25 193,25 199,25 205,25 211,25

UHF 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

UHF 471,25 477,25 483,25 489,25 495,25 501,25 507,25 513,25 519,25 525,25 531,25 537,25 543,25 549,25 555,25 561,25 567,25 573,25 579,25 585,25 591,25 597,25 603,25 609,25 615,25 621,25 627,25 633,25 639,25 645,25 651,25 657,25 663,25

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Tabloda kanal, MSK 25’in göstergesi ve frekans görülmektedir.

54

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

669,25 675,25 681,25 687,25 693,25 699,25 705,25 711,25 717,25 723,25 729,25 735,25 741,25 747,25 753,25 759,25 765,25 771,25 777,25 783,25 789,25 795,25 801,25 807,25 813,25 819,25 825,25 831,25 837,25 843,25 849,25 855,25

Teknik EK Kanal ve frekans tablosu Standart M/N (Frekans MHz olarak verilmiştir) Özel kanallar A-5 95 S01 A-4 96 S02 A-3 97 S03 A-2 98 S04 A-1 99 S05 A 14 S06 B 15 S07 C 16 S08 D 17 S09 E 18 S10 F 19 S11 G 20 S12 H 21 S13 I 22 S14 J 23 S15 K 24 S16 L 25 S17 M 26 S18 N 27 S19 O 28 S20 P 29 S21 Q 30 S22 R 31 S23 S 32 S24 T 33 S25 U 34 S26 V 35 S27 W 36 S28 AA 37 S29 BB 38 S30 CC 39 S31 DD 40 S32 EE 41 S33 FF 42 S34 GG 43 S35 HH 44 S36 II 45 S37 JJ 46 S38 KK 47 S39 LL 48 S40 MM 49 S41 NN 50 S42 Tabloda

kanal,

91,25 97,25 103,25 109,25 115,25 121,25 127,25 133,25 139,25 145,25 151,25 157,25 163,25 169,25 217,25 223,25 229,25 235,25 241,25 247,25 253,25 259,25 265,25 271,25 277,25 283,25 289,25 295,25 301,25 307,25 313,25 319,25 325,25 331,25 337,25 343,25 349,25 355,25 361,25 367,25 373,25 379,25 MSK

OO 51 PP 52 QQ 53 RR 54 SS 55 TT 56 UU 57 VV 58 WW 59 AAA 60 BBB 61 CCC 62 DDD 63 EEE 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 25’in

S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 S84 S85

göstergesi

385,25 391,25 397,25 403,25 409,25 415,25 421,25 427,25 433,25 439,25 445,25 451,25 457,25 463,25 469,25 475,25 481,25 487,25 493,25 499,25 505,25 511,25 517,25 523,25 529,25 535,25 541,25 547,25 553,25 559,25 565,25 571,25 577,25 583,25 589,25 595,25 601,25 607,25 613,25 619,25 625,25 631,25 637,25 ve

frekans

görülmektedir.

55

936.2676/B/0905/ZWT Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

internet http://www.kathrein.de KATHREIN-Werke KG x Telefon (0 80 31) 18 40 x Faks (0 80 31) 18 43 06 Anton-Kathrein-Straße 1-3 x Postfach 10 04 44 x83004 Rosenheim - Almanya