Digitalni tahograf DTCO 1381 Release 1.4 Uputstvo za upotrebu za poduzetnike i vozače

co m .v do . tc o w Release 1.4 .d Digitalni tahograf – DTCO 1381 w w Uputstvo za upotrebu za poduzetnike i vozače www.dtco.vdo.com Ime izda...
7 downloads 1 Views 3MB Size
co m .v do . tc o

w

Release 1.4

.d

Digitalni tahograf – DTCO 1381

w

w

Uputstvo za upotrebu za poduzetnike i vozače

www.dtco.vdo.com

Ime izdavača © 04.11 by Continental Automotive GmbH

Digitalni tahograf, DTCO 1381, sa svojim sistemskim komponentama je EU-kontrolni uređaj i odgovara tehničkim specifikacijama prema smjernici (EEC) 3821/85 prilog I B u aktuelno važećem izdanju.

Nadležnost za sadržaj: Continental Automotive GmbH P.O. Box 1640 78006 Villingen-Schwenningen GERMANY

Pripremljeni podaci podržavaju …

Pridržano pravo na promjene tehničkih detalja u odnosu na opise, podatke i slike u ovom upustvu za upotrebu. Dodatno štampanje, prevodi i umnožavanja nisu dozvoljeni bez pismenog odobrenja.

.v do .

앫 vozača kod pridržavanja socijalnih propisa u cestovnom saobraćaju

co m

Poštovani korisnici,

앫 i pružaju poduzetniku (uz pomoć specijalnog softvera) korisne podatke o korištenju vozača i vozila.

.d

tc o

Ovo uputstvo za upotrebu je namijenjeno za poduzetnika i vozačko osoblje i opisuje stručno i propisno rukovanje sa DTCO 1381. Pažljivo pročitajte uputstvo, upoznajte DTCO 1381.

w

Dalje informacije o DTCO 1381 kao i kontaktne adrese pronaći ćete na internetu pod: www.dtco.vdo.com Vaš Continental Automotive GmbH

w

w

Želimo Vam dobru vožnju.

2

DTCO 1381

Sadržaj

Uvod

2

Funkcije kartice kompanije ............. Meni funkcije u načinu rada "Kompanija"..................................... Staviti karticu kompanije ................ Unijeti registarsku oznaku ............... Pripremiti preuzimanje podataka .... Izvaditi kartice kompanije ...............

.d

14 14 14

Način rada "Kompanija"

15 15 17 17

w

w

w

Prvi koraci upotrebe ........................ Za poduzetnika ............................... Za vozača ....................................... Displej elementi i elementni za upravljanje ........................................ Kratki opis........................................ Varijante displeja ............................. Mod čekanja ................................... Napomena nakon uključenog paljenja ........................................... Standardni displej ...........................

© Continental Automotive GmbH

17 18

18

Način rada "Rad"

4

co m

Sredstva prikazivanja ........................ 8 Rukovanje sa DTCO 1381 .................. 9 Zakonske odredbe ........................... 10 Obaveze vozača ............................. 10 Obaveze poduzetnika ..................... 11 Rukovanje sa printanjima ............... 11 Rukovanje sa tahografskim karticama .......................................... 12 Čistiti tahografske kartice ............... 12

Displej podataka za vrijeme vožnje.............................................. Displej podataka kod vozila koje miruje ...................................... Displej poruka ................................ Specijalni displeji ............................. Stanje izrade .................................. Izvan područja rada (Out of scope) . Trajekt ili vožnja vozom .................. Ponašanje kod niskog / prevelikog napona ........................................... Prekid napona ................................

18 18 19 19 19 19

.v do .

1

tc o

Opće napomene

20 20

3

22 22 23 24 25 26

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice ................................................ 28 Ručni unosi ...................................... 28 Mogućnosti korekcije ....................... 30 Unos države za vrijeme ručnog unosa ............................................... 31 Prekid postupka unošenja ............... 31 Aktivnost "Vrijeme mirovanja" naknadno upisati.............................. 32 Radnu smjenu nastaviti ................... 33 Nastaviti smjenu i aktivnosti staviti pred jednu smjenu ........................... 34 Podesiti aktivnosti ............................ 35 Ručno podešavanje ........................ 35 Automatsko podešavanje ............... 35 Automatsko podešavanje nakon paljenja uključeno/isključeno * ......... 35 Aktivnosti rukom upisati .................. 36 Podatke vozačke kartice preuzeti .... 37 Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice ................................................ 38 Vođenje kroz menu kod vađenja vozačke kartice ............................... 39 Zamjena vozača/vozila kod rada ..... 40 Prateći dokumenti ........................... 41

3

Sadržaj

Printer Rukovanje

44 45 45 45 46 46

Meni funkcije

.d

w

48 48 48 49 49 50 51 51 52

tc o

6

Pozvati meni funkcije ....................... U toku vožnje .................................. Kod stojećeg vozila.......................... Prikazati vremena vozačke kartice . Podesiti jezik ................................... Navigacija u meni funkcijama ......... Meni pristup blokiran! ...................... Napustiti meni funkcije .................... Pregled struktura menija ................. Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2 .............................................. Printati dan ...................................... Printati događaje ............................. Aktivnosti printati .............................

w

w

53 53 53 53

4

54

Poruke

54

54 54 54 55 55 55

Pojavljuje se poruka ........................ Karakteristike poruka ...................... Potvrda poruka ............................... Pregled događaja ............................ Pregled smetnji ................................ Upozorenja o radnom vremenu ..... Pregled napomena o upravljanju ...

55

Opis proizvoda

56 56 56 57 57 57 57 58

Vrste pogona DTCO 1381 ............... Tahografske kartice ........................ Vozačka kartica .............................. Kartica kompanije .......................... Kontrolna kartica ............................ Kartica radionice ............................ Zaključati kartice tahografa ............. Prava na pristup tahografskih kartica ............................................ Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici................................................. Fiksni podaci na vozačkoj kartici..... Varijabilni podaci vozačke kartice ... Fiksni podaci na kartici kompanije ..

.v do .

Staviti papirnu rolu .......................... Printanje podataka ........................... Printanje počinje ............................. Printanje prekinuti ........................... Posebnosti kod printanja ................ Popravite zaglavljeni papir ..............

Glavni meni printanja vozila ........... Dan sa masovne memorije printati ............................................. Događaje sa masovne memorije printati ............................................. Printati prekoračenja brzine ............ Tehničke podatke printati ............... v-Dijagram printati ........................... Status D1/D2 printati *..................... Printati profile brzine * ..................... Printati profile broja okretaja motora *........................................... Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2 .............................................. Unijeti državu start .......................... Unijeti državu kraj ........................... Glavni meni unosa vozila ................ Out start / kraj unijeti ...................... Start trajekt / voz unijeti .................. Podesiti lokalno vrijeme .................. Izvršiti UTC-korekciju ..................... Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2 .............................................. Glavni meni displeja vozila .............

7

co m

5

59 60

62 62 63 64 66 68 69

8 74 75 75 75 75 75 75 76 77 77 77 78

DTCO 1381

Sadržaj

81 81 82 82 82

Objašnjenja o primjerima printanja ............................................ 96 Legenda podatkovnih blokova ......... 96 Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji ......................... 103 Kodiranje svrhe sloga podataka .... 103 Kodiranje radi bližeg opisa............. 105

co m

9

Pregled pikograma .......................... Piktogram-kombinacije ................... Oznake država ................................. Oznaka regije ................................. Primjeri printanja ............................. Dnevno printanje vozačke kartice ............................................. Događaji / Smetnje vozačke kartice ............................................. Dnevno printanje od vozila ............. Događaji / Smetnje vozila ............... Prekoračenja brzine ...................... Tehnički podaci .............................. Aktivnosti vozača ............................ v-Dijagram ....................................... Status D1/D2 dijagram *.................. Profili brzine * ................................. Profili broja okretaja motora * .........

84 85 87 88 89

.v do .

79 80 80 81 81 81

Piktogrami i primjeri printanja

tc o

78 79

89

90 91 92 93 93 94 94 94 95 95

Prilog

A

Sadržaj natuknica............................ 107 Release-pregled .............................. 110 Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno ....................... 111 Bilješke............................................. 112 EC izjava o usklađenosti .................115

w

w

w

.d

Varijabilni podaci na kartici kompanije ........................................ Podaci u masovnoj memoriji .......... Kratka objašnjenja o pohranjenim podacima ......................................... Vremenski menadžment .................. Preračun na UTC-vrijeme ............... Održavanje i njega ............................ DTCO 1381 čistiti ........................... Obaveza ispitivanja tahografa ........ Ponašanje kod popravka / Zamjena DTCO 1381 ..................... Odlaganje komponenti .................... Tehnički podaci ................................ DTCO 1381 .................................... Papirna rola ....................................

© Continental Automotive GmbH

5

6 DTCO 1381

co m

.v do .

tc o

.d

w

w

w

co m

Opće napomene Sredstva prikazivanja

Rukovanje sa DTCO 1381 Zakonske odredbe

w

w

w

.d

tc o

.v do .

Rukovanje sa tahografskim karticama

© Continental Automotive GmbH

1

Sredstva prikazivanja

Sredstva prikazivanja 1. Ovaj znak znači radnju – trebate nešto uraditi. Ili se korak po korak vodite kroz meni i zahtijevati nešto za unos.

Znak upozorenja Znak upozorenja Vas upozorava na moguće opasnosti od povreda ili nezgoda.

2. Dalje radnje su kontinuirano numerisane.

Simboli Pažnja!

*

Zvijezda označava posebnu opremu. Napomena: Pridržavajte se napomena ADR-varijante i opcije "Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno", jer pojedine funkcije zavise od paljenja.  Ovaj znak pokazuje na kojoj strani ćete pronaći dalje informacije o temi.

.d

tc o

Tekst pored ili ispod ovog simbola sadrži važne informacije, da bi se izbjegao gubitak podataka, spriječila oštećenja na uređaju i pridržavali zakonski zahtjevi.

1

 vozač 1

 država start

Svjetlucajući redovi ili znakovi u displeju menija prikazani su kurzivno (1) u ovom uputstvu za upotrebu.

Definicije Vozač-1 = Osoba, koje trenutno upravlja ili će upravljati vozilom. Vozač-2 = Osoba, koja ne upravlja vozilom.

 Ovaj

znak označava nastavak na slijedećoj strani.

Knjiga znači uputu na drugu dokumentaciju.

ww

w

Savjet Ovaj znak Vam daje savjete ili informacije, koje mogu dovesti do smetnji kod nepridržavanja.

Prikaz menija

co m

Koraci radnje

U ovom uputstvu za upotrebu pronalazite slijedeća isticanja:

.v do .

쮿

1

1. Opće napomene

8

DTCO 1381

1. Opće napomene

Rukovanje sa DTCO 1381 Opasnost od eksplozije

Za vrijeme vožnje mogu se pojaviti poruke na displeju. Također postoji mogućnost da kartica vozača bude automatski izbačena.

DTCO 1381 ADR-varijanta * je koncipirana za rad u eksplozivnom okruženju.

Molimo da se pridržavate uputa za transport i rukovanja sa opasnim tovarom u eksplozivnim okruženjima.

Neka Vam ovo ne odvuče pažnju, već svu Vašu pažnju uvijek okrenite prema saobraćaju.

Opasnost od povrede

앫 DTCO 1381 instaliraju i plombiraju ovlaštene osobe. Molimo da ne izvodite nikakve zahvate na uređaju i kablovima.

앫 Ne pritišćite tipkovne elemente sa oštrim predmetima ili sa predmetima koji imaju oštre ivice npr. sa hemijskom olovkom itd. 앫 Očistite uređaj sa lagano navlaženom krpom ili krpom za čišćenje od mikrovlakana. (dostupno kod vašeg nadležnog centra za prodaju & servis.)  Vidi “Održavanje i njega” od stranice 81.

w

w

w

.d

Zavisno od količine printanja, termalna glava za printanje se može jako zagrijati! Sačekajte dok se glava za printanje ne ohladi prije nego što stavite novu papirnu rolu.

Da bi se izbjegla šteta na DTCO 1381, molimo da se pridržavate slijedećih napomena!

tc o

Vi i druge osobe bi se mogli povrijediti na otvorenoj ladici printera. Otvorite ladicu printera samo radi stavljanja papirne role!

앫 Koristite papirne role koje su preporučene od strane proizvođača i odobrene (Originalni VDO papir za printere). Obratite pažnju pri tome na znak o odobrenju.  Detalji vidi “Papirna rola” od stranice 82.

co m

Opasnost od nezgode

.v do .

쮿

Rukovanje sa DTCO 1381

© Continental Automotive GmbH

앫 Ne stavljajte druge kartice, na primjer kreditne kartice, kartice sa impregnirajućim natpisom ili metalne kartice itd. u otvor za kartice. Oštećujete otvor za kartice od DTCO 1381!

9

1

Zakonske odredbe

Zakonske odredbe

1

왘 Obaveze vozača

Ko izvodi promjene na tahografu ili na signalnim linijama, koji utiču na registraciju i pohranjivanje tahografa, naročito radi prevare, može povrijediti zakonske krivične propise odnosno pravilnike.

앫 Vozač treba osigurati propisno korištenje vozačke kartice i tahografa.

앫 Ponašanja kod pogrešnog funkcionisanja tahografa: – Vozač mora na odvojenom listu ili na poleđini papirne role zapisati podatke o aktivnostima koje tahograf više ne zapisuje ili printa bezprijekorno.  Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od stranice 36. – Ukoliko povrat do sjedišta kompanije ne uslijedi u toku jedne sedmice, popravak tahografa treba provesti ovlaštena stručna radionoca na putu.

.v do .

Falsifikovanje, sakrivanje ili uništavanje zapisa tahografa kao i tahografskih kartica i ištampanih dokumenata je zabranjeno.

.d

tc o

Zakonska osnova

앫 Kod mješovitog rada (upotreba vozila sa tahografskim listićem i digitalnim tahografima) potrebno je nositi potrebne dokumente.  Vidi “Zamjena vozača/vozila kod rada” od stranice 40.

w

w

w

Upotreba tahografa je uređena u trenutno važećem izdanju EC-smjernice 3821/85 u vezi sa EC-smjernicom br. 561/2006 i dotičnim nacionalnim zakonima. Ona prenosi vozaču i vlasniku vozila (poduzetniku) niz obaveza i odgovornosti. Slijedeća lista ne pridržava pravo na potpunost ili pravnu važnost!

10

앫 Kod gubitka, krađe, oštećenja ili pogrešnog funkcionisanja vozačke kartice vozač mora na početku i završetku vožnje izraditi dnevno printanje od DTCO 1381 i ispuniti sa ličnim podacima. Eventualno rukom dopuniti vremena pripravnosti i ostala radna vremena.  Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od stranice 36.

co m

쮿

1. Opće napomene

앫 Vozačku karticu kod oštećenja ili pogrešnog funkcionisanja predati nadležnoj službi odnosno propisno prijaviti gubitak. Zahtijevati zamjensku karticu u roku od sedam kalendarskih dana. 앫 Vožnja se može nastaviti bez vozačke kartice za vremenski period od 15 kalendarskih dana, kada je potreban povratak vozila do sjedišta kompanije. 앫 Tačne razloge za obnavljanje, zamjenu vozačke kartice od strane druge službe zemalja članica, treba odmah prijaviti nadležnoj službi.



DTCO 1381

1. Opće napomene

Zakonske odredbe

앫 Kod stavljanja kartice kompanije od Vas će se u datom slučaju zahtijevati da unesete zemlju članicu i registarsku oznaku vozila u DTCO 1381.  Vidi “Unijeti registarsku oznaku” od stranice 24.

앫 Kontrolišite bezprijekornu funkciju tahografa. Pridržavajte intervale koji su propisani radi provjere tahografa u skladu sa zakonskim odredbama. (Periodična provjera najmanje svake dvije godine.)

앫 Vlasnik vozila/poduzetnik treba čuvati ispise printanja najmanje dvije godine.

앫 Redovno preuzmite podatke sa masovne memorije od DTCO 1381 kao i sa vozačkih kartica i pohranite podatke prema zakonskim odredbama. 앫 Popravke i kalibraciju treba izvesti ovlaštena radionica.  Detalji vidi “Obaveza ispitivanja tahografa” od stranice 81.

앫 Kontrolišite propisno korištenje tahografa od strane vozača. Provjerite u redovnim razmacima vremena upravljanja i odmora i upozorite na eventualna odstupanja.

w

w

w

.d

앫 Na početku korištenja vozila prijavite kompaniju na DTCO 1381 odnosno ponovo ga odjavite.  Detalji vidi “Staviti karticu kompanije” od stranice 23.

앫 Osigurajte da printanja ne budu oštećena (nečitka) zbog svjetla ili sunčevog zračenja, vlažnosti ili topline.

co m

앫 Osigurajte da nakon preuzimanja vozila u ovlaštenoj radionici odmah napravite kalibraciju i unesete registarsku oznaku.

왘 Rukovanje sa printanjima

.v do .

왘 Obaveze poduzetnika

앫 Osigurajte da u vozilu ima dovoljno dopuštenih papirnih rola.

tc o

앫 Vozač mora nositi vozačku karticu nakon isteka njene važnosti još najmanje 28 kalendarskih dana u vozilu (propis o vozačkom osoblju u Njemačkoj).

© Continental Automotive GmbH

11

1

Rukovanje sa tahografskim karticama 쮿

Rukovanje sa tahografskim karticama 앫 Tahografske kartice ne savijajte i ne prelamajte, ne koristite za druge svrhe. 앫 Ne koristite oštećene tahografske kartice.

Zaprljane kontakte tahografske kartice očistite sa lagano navlaženom krpom ili krpom za čišćenje od mikrovlakana. (dostupno kod vašeg nadležnog centra za prodaju & servis.)

.v do .

앫 Držite kontakte površine čistim, suhim, bez masnoće i ulja (uvijek pohranitu zaštitnoj foliji).

Vozačka kartica se odnosi na osobu. Vozač se se njom identifikuje prema DTCO 1381. Vozačka kartica nije prenosiva!

앫 Zaštitite od direktnog sunčevnog zračenja (ne smije ležati na armaturi).

앫 Ne stavljajte u neposrednu blizinu jakih elektromagnetnih polja.

Za čišćenje kontakta tahografske kartice ne koristite sredstva za otapanje kao što je razrjeđivač ili benzin.

.d

tc o

앫 Ne koristite kartice nakon isteka važnosti odnosno blagovremeno prije isteka zahtijevati novu tahografsku karticu.

w

Kartica kompanije je određena za posjednika i vlasnika vozila sa ugrađenim digitalnim tahografom i ne smije se prenijeti na "druge". Kartica kompanije ne služi za vožnju!

왘 Čistiti tahografske kartice

co m

Posjedovanje tahografskih kartica daje pravo na korištenje DTCO 1381. Područja djelatnosti i prava na pristup su propisani od strane zakonodavca.  Vidi “Tahografske kartice” od stranice 75.

w

Da bi se izbjegao gubitak podataka, pažljivo rukujte sa vašom tahografskom karticom i pridržavajte se napomena mjesta izdavanja za tahografske kartice.

w

1

1. Opće napomene

12

DTCO 1381

co m

Uvod Prvi koraci upotrebe

Displej elementi i elementni za upotrebu

w

w

w

.d

tc o

.v do .

Varijante displeja

© Continental Automotive GmbH

Specijalni displeji

2

Prvi koraci upotrebe 쮿

2. Uvod

Prvi koraci upotrebe 2. Preko "Ručni unos" dopunite aktivnosti na Vašoj vozačkoj kartici.  Detalji vidi “Ručni unosi” od stranice 28.

1. Prijavite kompaniju na DTCO 1381. Stavite karticu kompanije u bilo koji otvor za karticu.  Detalji vidi “Staviti karticu kompanije” od stranice 23. Kartica kompanije ne služi za vožnju!

4. Podesite vrijeme na aktuelno lokalno vrijeme.  Detalji vidi “Podesiti lokalno vrijeme” od stranice 57. DTCO 1381 je spreman!

.d

5. Važno! Kod pauze ili mirovanja uvijek postavite aktivnost na "".

Važeći zakonski uslovi za pojedine zemlje nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu i moraju se također poštivati!

6. Eventualne smetnje na uređaju ili na sistemskim kompontentama pojavljuju se na displeju. Potvrdite poruku.  Detalji vidi “Pojavljuje se poruka” od stranice 62.

w

w

1. Na početku smjene (početak radnog dana) stavite Vašu vozačku karticu u otvor za karticu.  Detalji vidi “Staviti vozačku karticu / vozačke kartice” od stranice 28.

tc o

2. Izvadite karticu kompanije nakon prijavljivanja ili preuzimanja podataka iz otvora za kartice.  Detalji vidi “Izvaditi kartice kompanije” od stranice 26. 왘 Za vozača

8. Aktivnosti prethodnih dana kao i pohranjeni događaji itd. se mogu printati ili prikazati preko meni funkcija.  Detalji vidi “Pozvati meni funkcije” od stranice 48.

.v do .

3. Sa tipkom za aktivnost postavite aktivnost koju trenutno želite izvesti.  Detalji vidi “Podesiti aktivnosti” od stranice 35.

w

2

7. Na kraja smjene (završetak radnog dana) ili zamjene vozila, izvadite Vašu vozačku karticu iz otvora za kartice.  Detalji vidi “Izvaditi vozačku karticu/ vozačke kartice” od stranice 38.

co m

왘 Za poduzetnika

14

DTCO 1381

2. Uvod

Displej elementi i elementni za upravljanje a

1

9

3

5

4

tc o

.v do .

8

6

Displej Tastatura vozač-1 Otvor za kartice-1 Download međuspoj Tastatura vozač-2 Otvor za kartice-2 Tipka za otključavanje ladice printera Brid za otkidanje Meni tipke

2

(a) Oznaka " " za ADR-varijantu * (ADR = Europski sporazum o prijevozu opasnih tvari)

7

.d

2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

co m

쮿

Displej elementi i elementni za upravljanje

w

왘 Kratki opis

w

Displej (1)

w

Zavisno od voznog stanja vozila pojavljuju se različiti displeji ili se mogu pokazati podaci.  Vidi “Varijante displeja” od stranice 17.

© Continental Automotive GmbH

Tastatura vozač-1 (2) Tipka za aktivnosti za vozača-1  Detalji vidi “Podesiti aktivnosti” od stranice 35. Tipka za izbacivanje otvor za kartice-1

Otvor za kartice-1 (3) Vozač-1, koji će trenutno upravljati vozilom, stavlja svoju vozačku karticu u otvor za karticu-1.  Detalji vidi “Staviti vozačku karticu / vozačke kartice” od stranice 28.

15



Displej elementi i elementni za upravljanje

Oznaka tipa

Meni tipke (9)

Ispod poklopca nalazi se Download međuspoj.  Detalji vidi “Prava na pristup tahografskih kartica” od stranice 76.

Za ulaz, displej ili printanje podataka koristite slijedeće tipke:

co m

Download međuspoj (4)

/

Izaberite listanjem željenu funkciju ili izbor. (Moguće pritiskanjem i držanjem tipke automatskog ponavljanja.)

Tastatura vozač-2 (5)

.v do .

Tipka za aktivnosti za vozača-2

Izabranu funkciju / izbor potvrdite ili poništite.

Tipka za izbacivanje otvor za kartice-2

Pritisnuti i držati, sukcesivno daljnje prebacivanje do zadnjeg polja za unos.

Otvor za kartice-2 (6) Vozač-2, koji trenutno neće upravljati vozilom, stavlja svoju vozačku karticu u otvor za karticu-2 (posada vozila).

tc o

Tipka za otključavanje ladice printera (7)

Meni korak po korak napustiti ili prekinuti unos države.

Nakon otvaranja ladice printera oznaka tipa sa slijedećim podacima je vidljiva: Naziv i adresa proizvođača, varijanta uređaja, serijski broj, godina proizvodnje, ispitni znak i znak odobrenja i verzija programa.

Pojedine funkcije, kao što je umetanje ili vađenje tahografskih kartica, printanje ili displej podataka mogući su samo sa danim kontaktom!

Brid za otkidanje (8)

w

w

Sa ovom tipkom otključavate ladicu printera, na primjer za stavljanje papirne role.

.d

ADR-varijanta * (a)

Oznaka tipa

Preko brida za otkidanje možete od papirne role odvojiti dio koji je ispisao ugrađeni printer.

w

2

2. Uvod

16

DTCO 1381

2. Uvod

Varijante displeja

앫 Prikazani jezik određuje vozačka kartica, koje je stavljena u otvor za kartice-1 odnosno bila zadnja stavljena u DTCO 1381. 앫 Ili tahografska kartica sa većom vrijednosti, npr. kartica kompanije, kontrolna kartica.

왘 Mod čekanja

1

왘 Napomena nakon uključenog

paljenja

2

12:30  

3

co m

Displej se sastoji od piktograma i teksta, pri čemu se jezik automatski podešava kako slijedi:1

3

2

.v do .

Općenito

2

12:30  0km/h   kartica!  12:31  0km/h  123456.7km 

Displej mod čekanja

U načinu rada rad "" uključuje DTCO 1381 u modu čekanja nakon oko 5 minuta pod slijedećim uslovima:

tc o

쮿

Varijante displeja

Izaberite jezik

앫 paljenje vozila je isključeno

Alternativno uz automatsko podešavanje jezika sa tahografskom stranicom, možete individualno podesiti željeni jezik.  Detalji vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.

앫 i nema poruke.

Napomena nakon uključenog paljenja

Ukoliko u otvoru za kartice-1 nema tahografske kartice, za oko 20 sekundi se pojavljuje napomena (1), nakon toga se pojavljuje standardni displej (2).

w

.d

Pored vremena (1) i načina rada (2) pojavljuju se podešene aktivnosti (3). Nakon dalje 3 minute (vrijednost koju podešava klijent) displej se gasi.

w

w

Mod čekanja se uklanja:

© Continental Automotive GmbH

앫 kada uključite paljenje, 앫 pritisnete bilo koju tipku, 앫 Ili kada DTCO 1381 javi događaj ili smetnju.

17

Varijante displeja

2. Uvod

왘 Standardni displej

2

vožnje

3 1

2

왘 Displej podataka kod vozila koje

12:50  75km/h  123456.7km 

6

101h21 202h05

7 8

00h15

3

Standardni displej

Displej podataka za vrijeme vožnje

Kada vozilo vozi a nema prikazane poruke, automatski se pojavljuje standardni displej.

Vozila koje miruje i stavljene vozačke kartice možete pozvati dalje podatke vozačke kartice.  Vidi “Pozvati meni funkcije” od stranice 48.

Pritisnite za vrijeme vožnje bilo koju meni tipku, tako se pojave aktuelna vremena umetnutih vozačkih kartica.

.d

tc o

(1) Vrijeme upravljanja "" vozač-1 od jednog važećeg prekida vremena upravljanja. (2) Važeće vrijeme pauze "" u djelimičnim pkreidima od najmanje 15 minuta i slijedećih 30 minuta, sukladno smjernici (EG) br. 561/2006. (3) Vremena od vozača-2: Trenutna aktivnost vrijeme pripravnosti "" i trajanje aktivnosti.

왘 Displej poruka Nezavisno od toga koji se displej trenutno pojavi i da li vozilo stoji ili vozi, prvenstveno se prikazuju poruke.  Vidi “Pojavljuje se poruka” od stranice 62.

w

w

w

(1) Vrijeme sa simbolom "" = lokalno vrijeme bez simbola "" = UTC-vrijeme  Vidi “Vremenski menadžment” od stranice 80. (2) Oznaka načina rada "rad"  Detalji vidi “Vrste pogona DTCO 1381” od stranice 74. (3) Brzina (4) Aktivnost vozač-1 (5) Simbol kartice vozač-1 (6) Ukupno stanje kilometara (7) Simbol kartice vozač-2 (8) Aktivnost vozač-2

miruje

.v do .

4 5

2

Kod ponovljenog pritiskanja jedne meni tipke ili nakon 10 sekundi pojavljuje se ponovo standardni displej.

co m

1

왘 Displej podataka za vrijeme

18

Kod nedostajuće vozačke kartice pojavljuju se vremena, koja su raspoređena dotičnom otvoru za kartice "1" ili "2". DTCO 1381

2. Uvod

Specijalni displeji

왘 Stanje izrade

왘 Izvan područja rada

(Out of scope)

10:30  0km/h  56.7km 

.v do .

12:10  75km/h OUT 123456.7km

1

1

Displej stanja izrade

tc o

Vozilo vozi izvan područja važnosti smjernice, simbol "OUT" (1).

Ovu funkciju možete podesiti preko menija.  Vidi “Out start / kraj unijeti” od stranice 57.

1 Displej Trajekt ili vožnja vozom

Vozilo se nalazi na trajektu ili na vozu, simbol "" (1). Ovu funkciju možete podesiti preko menija.  Vidi “Start trajekt / voz unijeti” od stranice 57.

Slijedeće vožnje mogu biti izvan područja rada:

w

w

w

Molimo da osigurate da DTCO 1381 bude smjesta propisno stavljen u pogon od strane ovlaštene stručne radionice.

Displej izvan područja rada (Out of scope)

2 12:40    123456.7km 

.d

Ukoliko DTCO 1381 još nije aktiviran kao kontrolni uređaj, tako se pojavljuje "stanje izrade", simbol "" (1). Osim kartice za radionice DTCO 1381 ne prihvata druge tahografske kartice!

왘 Trajekt ili vožnja vozom

co m

쮿

Specijalni displeji

© Continental Automotive GmbH

앫 Vožnje na nejavnim cestama. 앫 Vožnje izuzete Zakonom. 앫 Vožnje, kod kojih ukupna težina vozila ne zahtijeva propisno korištenje DTCO 1381.

19

Specijalni displeji

2. Uvod 왘 Prekid napona

prevelikog napona 1

12:10  45km/h  123456.7km 

2

12:10  45km/h  123456.7km 

3

1 2

xx.xx.xx SWUM xx.xx ! napajanje prekid

xx

.v do .

2

co m

왘 Ponašanje kod niskog /

Displej poruke "Prekid napona"

Čim se napon pojavi, za oko 5 sekundi pojavljuje se verzija pogonskog softvera (1) i verzija softverskog modula nadogradnje (2).

12:10  123456.7km

Displej snabdijevanje strujom

DTCO 1381 javlja na kraju "Prekid napona".

w

Slučaj 3: "" (3) Ovaj slučaj odgovara prekidu napona. DTCO 1381 ne može ispunjavati svoj zadatak kao kontrolni uređaj! Aktivnosti vozača se ne zapisuju.

Ako se na displeju stalno pojavljuje simbol "" kod ispravnog napona ploče, potražite kvalifikovanu stručnu radionicu! Kod kvara na DTCO 1381 obavezujete se zapisati aktivnosti rukom.  Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od stranice 36.

.d

w

w

Slučaj 1: "" (1) nizak napon ili … Slučaj 2: "" (2) prekomjerni napon DTCO 1381 kao uvijek pohranuje aktivnosti. Funkcije printanje ili displej podataka kao i stavljanje ili vađenje tahografske kartice nisu moguće!

tc o

Trenutno prenisko ili previsoko snadbijevanje strujom DTCO 1381 pokazuje se na slijedeći način:

20

DTCO 1381

co m

Način rada "Kompanija" Funkcije kartice kompanije Staviti karticu kompanije

Pripremiti preuzimanje podataka

w

w

w

.d

tc o

.v do .

Izvaditi kartice kompanije

© Continental Automotive GmbH

3

Funkcije kartice kompanije

Funkcije kartice kompanije Kompanija osigurava propisnu upotrebu kartica kompanija. Molimo da se pridržavate zakonskih odredbi koje važe za Vašu zemlju!

Navigacija u okviru meni funkcija slijedi u principu uvijek prema istoj sistematici.  Vidi “Pozvati meni funkcije” od stranice 48.

U pojedinim zemljama članicama postoji obaveza redovnog preuzimanja podataka. U slijedećim slučajevima preporučuje se preuzimanje podataka sa masovne memorije:

.d

tc o

Stavljena kartica kompanije ovlašćuje Vas za slijedeće funkcije:

"Kompanija"

앫 prodaja vozila, 앫 prestank rada vozila,

Ako se u otvoru za kartice-2 nalazi na primjer kartica kompanije, ovako svi glavni meniji ostaju zaključani, a koji su raspoređeni otvoru za kartice-2.  Vidi “Meni pristup blokiran!” od stranice 51. U ovom slučaju mogu se prikazati, printati ili preuzeti samo podaci stavljene vozačke kartice u otvor za kartice-1.  Vidi “Pregled struktura menija” od stranice 52.

w

앫 U datom slučaju (jednom) unos zemlje članice i registraciona oznaka vozila.

앫 Displej, printanje ili preuzimanje podataka preko Download Interface.

Kartica kompanije je koncipirana isključivo za menadžment podataka kompanije i ne služi za vožnju. Ako vozite sa karticom kompanije, pojavljuje se poruka.

Kartica kompanije identifikuje kompaniju i prijavljuje kompaniju kod DTCO 1381 kod prvog stavljanja. Ovako su prava na pristup osigurana samo na podatke koji su raspoređeni za kompaniju.

앫 Prijavljivanje i odjavljivanje kompanije na DTCO 1381, na primjer kod prodaje vozila, isteka najma vozila, itd.

왘 Meni funkcije u načinu rada

.v do .

3

앫 Pristup podacima postavljene vozačke kartice.

co m

쮿

3. Način rada "Kompanija"

앫 zamjena DTCO 1381 u slučaju kvara.

w

w

앫 Pristup podacima masovne memorije i posebno podacima, koji su raspoređeni samo ovoj kompaniji.

22

DTCO 1381

3. Način rada "Kompanija"

Staviti karticu kompanije Korak / Displej menija

4.

welcome 12:50 10:50UTC 2 Sped. Muster  

tc o

5.

 kompanija zaključan ili

.d

2. Stavite Vašu karticu kompanije – sa čipom prema gore i strelicom prema naprijed – u bilo koji otvor za karticu.

 već zaključan

w

w

w

Kartica kompanije određuje jezik na displeju. Alternativno možete individualno podesiti željeni jezik.  Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.

© Continental Automotive GmbH

Tekst dobrodošlice: Za oko 3 sekunde pojavljuju se podešeno lokalno vrijeme "12:50" i UTC-vrijeme "10:50UTC" (vremensko odstupanje = 2 sata). Pojavljuje se naziv kompanije. Tačkice koje se pojavljuju pokazuju čitanje kartice kompanije. U datom slučaju DTCO 1381 zahtijeva od Vas da unesete registarsku oznaku. 앫 "Da" odabrati i potvrditi sa tipkom  vidi stranica 24.

Staviti karticu kompanije

1. Uključite kontakt. (Potrebno samo kod ADR-varijante *.)

Objašnjenje / Značenje

.v do .

3.

co m

쮿

Staviti karticu kompanije

6.

12:51  0km/h  123456.7km 

1

,

Kod prvog stavljanja kartice kompanije slijedi automatski prijavljivanje kompanije na DTCO 1381. Funkcija blokade kompanije je aktivirana. Ovako je osigurano da podaci koji su specifični za kompaniju ostanu zaštićeni! Nakon čitanja se pojavljuje standardni displej. DTCO 1381 je postavljen na način rada "Kompanija", simbol "" (1).

23

3

Staviti karticu kompanije

3. Način rada "Kompanija"

왘 Unijeti registarsku oznaku

1.

 reg. oznaku da unijeti?

2.

država:

Ulaz: Odaberite željenu funkciju sa tipkama ili i potvrdite izbor sa tipkom .

앫 "Da" odabrati i potvrditi. 앫 Državu izabrati i potvrditi.

D

.v do .

država: VS W M

Pojavljuje se bočni upit,

Prvo mjesto za unos svjetluca "_".

D

앫 Željeni znak izabrati i potvrditi.

Unos ispravite: Sa tipkom korak po korak nazad do prethodnog mjesta navigirati i ponoviti unos(e).

앫 Postupak ponoviti, maksimalno 13 mjesta.

5.

tc o

4.

앫 Ako je potrebno manje mjesta, tipku držati, zadnje mjesto svjetluca.

država: D VS WM 877 _

앫 Unos potvrditi još jedan put sa tipkom

Automatski slijedi jedan kontrolni ispis.  reg. oznaku ne potvrditi?

pritisnuti i .

앫 Molimo da kontrolišete svoj unos!

.d

3.

앫 "Da" odabrati i potvrditi.

w

w

Ako je registarska oznaka pogrešna, "Ne" odabrati i potvrditi. Pojavljuje se korak 1, ponovite unos. Napomena: Unos registarske oznake je jedan. Slijedeće promjene su moguće samo preko kvalifikovane stručne radionice.

w

3

Objašnjenje / Značenje

co m

Korak / Displej menija

24

Printanje: Tehnički podaci ----------------------- 25.04.2011 10:50 (UTC) ---------------------- ---------------------- Sped. Effinger D /12341234123412 3 4 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS WM 877 ---------------------- Continental Automotive GmbH H.-Hertz-Str.45 78052 VS-Villingen 1381.12345678901234567 e1-84

DTCO 1381

3. Način rada "Kompanija"

Pripremiti preuzimanje podataka

Molimo da se pridržavate uputa za transport i rukovanja sa opasnim tovarom u eksplozivnim okruženjima. Kod utovara i istovara opasnog tereta …

1. Zatvorite pokrovnu kapu (1) na desno.

Oznaka podataka

2. Povežite Laptop (4) sa Download međuspojem (2).

Prije preuzimanja podataka DTCO 1381 označava kopirane podatke sa digitalnim potpisom (oznakom). Na osnovu ovog potpisa podaci se mogu pripisati DTCO 1381 i provjeriti njihova potpunost i originalnost.

co m

Opasnost od eksplozije

3. Pokrenite softver za iščitavanje. 4. Ili umetnite Downloadkey (3) u Download međuspoj.

.v do .

쮿

Pripremiti preuzimanje podataka

앫 pokrovna kapa (1) mora biti zatvorena

12:51| 0km/h  123456.7km 

tc o

앫 i ne smije slijediti preuzimanje podataka.

5

Oznaka: Prenos podataka u toku

2

.d

Za vrijeme prenosa podataka pojavljuje se simbol (5).

w

1

w

4

w

3

Priključak na Download međuspoj

© Continental Automotive GmbH

Daljinsko preuzimanje * (Remote) Sa sistemom flotnog menadžmenta podaci se mogu također daljinski preuzeti nakon uspješnog prepoznavanja kartice kompanije.Detaljne informacije o softveru za iščitavanje možete pogledati u dotičnoj dokumentaciji.

Ni u kojem slučaju ne prekidajte vezu sa Download međuspojem. Kod ADR-varijante * ostavite kontakt uključeno.

5. Nakon preuzimanja podataka molimo da zatvorite pokrovnu kapu (1).

25

3

Izvaditi kartice kompanije

Izvaditi kartice kompanije Karticu kompanije možete izvaditi iz otvora za kartice samo kada vozilo stoji.

3

co m

쮿

3. Način rada "Kompanija"

Korak / Displej menija

Objašnjenje / Značenje

3.

Pojavljuje se naziv kompanije. Pokretna traka pokazuje da DTCO 1381 prenosi podatke na karticu kompanije.

2 Sped. Muster  

4.

Kompaniju ne odjavljivati:

.v do .

 otključan kompanija?  otključanne kompanija?

da

앫 "Ne" sa tipkama tipkom .

/

odabrati i potvrditi sa

Kompaniju odjaviti: 앫 "Da" odabrati i potvrditi sa tipkom

tc o

 kompanija otključan

1. Uključite kontakt. (Potrebno samo kod ADR-varijante *.)

13:10  0km/h  123456.7km 

w

w

w

2. Pritisnite odgovarajuću tipku za izbacivanje od otvora za kartice u kojem se nalazi kartica kompanije.

5.

.d

Zahtijevati karticu kompanije

26

1

.

Funkcija blokade kompanije je deaktivirana. Pohranjeni podaci Vaše kompanije ostaju blokirani za stranu kompaniju. Kartica kompanije je aktivirana, pojavljuje se standardni displej. Eventualno se može pojaviti napomena da predstoji periodično ispitivanje ili da ističe važnost kartice kompanije,  vidi stranica 72. DTCO 1381 je ponovo postavljen na način rada "Rad", simbol "" (1).

Obratite pažnju: Postupak izbacivanja iz otvora za kartice-2 je blokiran kod otvorene ladice printera! Slijedeća napomena za rukovanje Vas na to upozorava. DTCO 1381

co m

Način rada "Rad" Staviti vozačku karticu/vozačke kartice Podesiti aktivnosti

Podatke vozačke kartice preuzeti

.v do .

Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice

w

w

w

.d

tc o

Zamjena vozača/vozila kod rada

© Continental Automotive GmbH

4

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice 쮿

4. Način rada "Rad"

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice

2. Vozač-1, koji će upravljati vozilo, stavlja svoju vozačku karticu – sa čipom prema gore i strelicom prema naprijed – u otvor za kartice-1.

.v do .

Vozač-1

3. Slijedeći tok je vođen menijem,  vidi stranica 29.

4

4. Čim je vozačka kartica vozača-1 učitana, vozač-2 stavlja svoju vozačku karticu u otvor za kartice-2.

.d

w

w

Prema ispravnom načinu postupanja sukladno smjernici i u interesu sigurnosti u saobraćaju, molimo da vozačku karticu/vozačke kartice stavljate samo kada vozilo miruje.

Napomena Meni vođenje slijedi na jeziku koji je stavljen na vozačkoj kartici. Alternativno možete individualno podesiti željeni jezik.  Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.

tc o

Napomena za upravljanje nakon uključenog kontakta Vozačka kartica u otvoru za karticu-1 nedostaje.

w

Stavljanje vozačke kartice je moguće također i kod vožnje, međutim ovaj postupak se javlja kao događaj i pohranuje!  Vidi “Pregled događaja” od stranice 64.

28

왘 Ručni unosi

co m

1. Uključite kontakt. (Potrebno samo kod ADR-varijante *.)

Sukladno smjernici, aktivnosti koje se ne mogu zapisati na vozačkoj kartici treba naknadno unijeti ručno. (Detalji o aktivnostima,  vidi stranica 35.)

Vađenje (15.04.11)

Stavljanje (18.04.11)

16:31 Lokalno vrijeme

07:35 Lokalno vrijeme

 Nepoznati vremenski period

Primjer za nepoznati vremenski period

Nakon svakog stavljanja vozačke kartice mogući su slijedeći unosi: 앫 Aktivnost vrijeme mirovanja "" naknadno upisati; primjer 1,  vidi stranica 32. 앫 Radnu smjenu nastaviti; primjer 2,  vidi stranica 33. 앫 Radnu smjenu nastaviti, završiti i/ili aktivnosti staviti pred radnu smjenu; primjer 3,  vidi stranica 34.



DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice

앫 Odaberite željenu funkciju, aktivnost ili brojačnu vrijednost sa tipkama / u polju za unos. 앫 Potvrdite izbor sa tipkom

4.

.

dodatak?

welcome 07:35 05:35UTC

tc oM 15.04.11 16:31  18.04.11 07:35

.d

"M" = Ručni unos; "" = unos za polje aktivnosti svjetluca

Pojavljuje se vrijeme između vađenja (1. red) i aktuelnog postupka stavljanja (2. red = blok unosa) u lokalnom vremenu.

w

w

Pojavljuje se prezime vozača. Pokretna traka pokazuje čitanje vozačke kartice.

6.

M 15.04.11 16:31 .04.11 07:35  M1615.04.11 16:31  16.04.11 09 :35

Sukcesivno možete unijeti logično moguće varijable (svjetlucajuća polja za unos) slijedećim redoslijedom: "Aktivnost – dan – mjesec – godina – sat – minuta".

4

Postupak završava, kada je vrijeme postupka stavljanja dostignuto. 7.

1M potvrditi ulaz? 1M potvrditi da ulaz?

ne

앫 Unos potvrditi sa "Da". 앫 "Ne" odabrati.  Vidi “Mogućnosti korekcije” od stranice 30.

zadnjes vađenja 15.04.11 16:31

w

3.

da

앫 Sa "Da" DTCO 1381 zahtijeva od Vas da poduzmete ručni unos. 5.

1 Maier 

ne

앫 Ukoliko ne želite naknadno unijeti aktivnost, "Ne" odabrati.

Tekst dobrodošlice: Za oko 3 sekunde pojavljuju se podešeno lokalno vrijeme "07:35" i UTC-vrijeme "05:35UTC" (vremensko odstupanje = 2 sata). 2.

1M ulaz dodatak? 1M ulaz

.v do .

1.

Za oko 4 sekunde pojavljuje se datum i vrijeme zadnjeg vađenja kartice u lokalnom vremenu (simbol "").

co m

Osnovni postupak



© Continental Automotive GmbH

29

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice Slijedeći zahtjev se pojavljuje, kada je kod zadnjeg vađenja uneseno "država kraj".

Za vrijeme postupka čitanja vozačke kartice pojedinačne funkcije privremeno nisu moguće: 앫 Pozivanje meni funkcija

 država start

:E

.v do .

Ako se pritisne meni tipka ili tipka za izbacivanje, pojavljuje se poruka.

앫 Državu izabrati i potvrditi.

molimo pričekajte! odnosno

앫 U datom slučaju regiju izabrati i potvrditi.

1M ulaz dodatak?

07:36  0km/h  123456.7km 

 izbacivanje nije moguće xx

da

M 15.04.11 16:31  16.04.11 07 :35

Moguće varijable možete sukcesivno korigovati. Sa tipkom pritisnuti i držati, skačete do slijedećeg polja za unos odnosno u slijedeći potpuni blok unosa.

.d

왘 Mogućnosti korekcije Direktno u bloku unosa možete izabrati moguće varijable sa tipkom (povratni korak) i korigovati.

w

9.

možete prekinuti unos

tc o

앫 Sa tipkom države.

5.

앫 Zahtijevanje tahografske kartice

 regija start AN E

w

Pojavljuje se standardni displej. Prethodno pokazani simboli kartice imaju slijedeće značenje:

앫 "" Vozačka kartica se nalazi u otvoru za kartice.

w

4

4.

co m

8.

4. Način rada "Rad"

Ukoliko upit: "M potvrditi ulaz?" negirate, prvo se pojavljuje korak 4 i na kraju prvi potpuni blok unosa (korak 5).

앫 "" Možete početi vožnju, releventni podaci su učitani.

30

DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice

unosa

1.

M 28.10.11 17:45 M 07.11.11 28.10.11 14:00 16:50 ? država kraj ? država kraj

앫 sa tipkom

A, Z, Y, X, W, … itd.;

앫 sa tipkom

A, B, C, D, E, … itd.

 Vidi “Oznake država” od stranice 87.

Pritiskanjem i držanjem tipke / ubrzava se izbor (automatsko ponavljanje funkcija).

tc o

앫 Državu izabrati i potvrditi.

 molimo unesite

4 Ukoliko u roku od daljih 30 sekundi bude pritisnuta tipka , unos se može nastaviti. Nakon ovog vremena ili kod početka vožnje pročita se vozačka kartica do kraja i pojavljuje se standardni displej. Već sa tipkom potvrđene unose pohranjuje DTCO 1381.

w

w

.d

Ili:

:A

Ukoliko ne slijedi unos kod postupka unošenja, pojavljuje se nakon 30 sekundi slijedeći displej.

.v do .

앫 U prvom polju za unos "" simbol "? država kraj" odabrati i potvrditi.

M 07.11.11 12:10 M 07.11.11 07.11.11 14:00 12:10 ? država start ? država start

왘 Prekid postupka unošenja

Zadnje unesena država se pojavljuje prva. Sa tipkama / pojavljuju se na kraju zadnje unesene četiri države. Oznaka: Dvotačka kod oznake države ":B".

Dalji izbor slijedi u abecednom redu počev od slova "A":

:D

2.

Izbor država

co m

왘 Unos države za vrijeme ručnog

w

앫 Simbol "? država start" odabrati i potvrditi. 앫 Državu izabrati i potvrditi.

© Continental Automotive GmbH

31

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice

4. Način rada "Rad"

왘 Aktivnost "Vrijeme mirovanja" naknadno upisati

co m

Primjer 1:

Postupak stavljanja

zadnjes vađenja 15.04.11 16:31

Aktivnost potvrditi 1M ulaz dodatak?

M 15.04.11 16:31  18.04.11 07:35 M 15.04.11 16:31  18.04.11 07: 35

da

1)

 država start

:D

w

da

Vrijeme mirovanja naknadno upisati

Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom vremenu. 1. Tipku

pritisnuti i držati.

2. Automatski prelaz na zadnje polje za unos (minute svjetlucaju). 3. Sa tipkom

unos potvrditi.

1)

Pojavljuje se, kada je kod zadnjeg vađenja uneseno "Država kraj".

w

1M potvrditi ulaz?

.d

tc o

1

Stavljanje (18.04.11) 07:35 Lokalno vrijeme

w

4

Vađenje (15.04.11)

16:31 Lokalno vrijeme

.v do .

1

07:36  0km/h  123456.7km 

32

DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice

왘 Radnu smjenu nastaviti

co m

Primjer 2:

Postupak stavljanja

Vađenje (24.02.11) 23:32 Lokalno vrijeme

zadnjes vađenja 24.02.11 23:32

Aktivnost / datum upisati 1M ulaz dodatak?

da

M 24.02.11 23:32 M 25.02.11 24.02.11 02:30 23:32 .02.11 02:30 M 25 24.02.09 23:32  25.02.11 00: 20

tc o

1

.d

M 25.02.11 00:20 M 25.02.11 25.02.09 02:30 00:20

00:20 Lokalno vrijeme

4

Aktivnosti dopuniti

Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom vremenu. 1. Prvu aktivnost "" podesiti i potvrditi. 2. Dan podesiti i potvrditi, sate podesiti i potvrditi, minute podesiti i potvrditi. 3. Željenu aktivnost "" podesiti i potvrditi. 4. Tipku pritisnuti i držati, minute svjetlucaju. 5. Sa tipkom

unos potvrditi.

w

daStavljanje (25.02.11) 02:30 Lokalno vrijeme

w

w

 25.02.11 02: 30

1M potvrditi ulaz?

.v do .

1

02:31  0km/h  123456.7km 

© Continental Automotive GmbH

33

Staviti vozačku karticu / vozačke kartice

4. Način rada "Rad"

왘 Nastaviti smjenu i aktivnosti staviti pred jednu smjenu

co m

Primjer 3:

Postupak stavljanja

1M ulaz dodatak?

Aktivnost / datum upisati

da

M 05.11.11 17:50 M 14.11.11 05.11.11 14:00 17:50  05.11.11 18: 45 M 05.11.11 18:45 ? država kraj

Državu unijeti

? država kraj

:D

tc o

1.v do .

zadnjes vađenja 05.11.11 17:50

M 05.11.11 18:45 M 14.11.11 28.10.11 14:00 18:45

w

.d

? 14.11.11 12: 10 M 14.11.11 12:10 ? država start

w

M 14.11.11 12:10 M 14.11.11 28.10.11 14:00 17:45  14.11.11 14: 00

14:01  0km/h  123456.7km 

34

1M potvrditi ulaz?

? država start

:A

18:45

Kraj smjene

Aktivnosti dopuniti

Stavljanje (14.11.11) 14:00 Lokalno vrijeme? 12:10

Aktivnosti prethodno postaviti Vrsta smjene

Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom vremenu. 1. Prvu aktivnost "" sa datumom, vremenom podesiti i potvrditi. 2. Simbol "? država kraj" odabrati i potvrditi.

3. Državu izabrati i potvrditi. 4. Aktivnost "?" = nepoznato vrijeme sa datumom, vremenom podesiti i potvrditi. 5. Istu sistematiku ponoviti, dok se ne dostigne vrijeme postupka stavljanja.

w

4

Vađenje (05.11.11) 17:50 Lokalno vrijeme

1

da

DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Podesiti aktivnosti

vožnje)  = Sva ostala radna vremena  = Vremena pripravnosti (vremena čekanja, vrijeme kao suvozač, vrijeme u kabini za spavanje za vrijeme vožnje za vozača-2)  = Pauze i odmori

1. Vozač-1 pritišće tipku . Pritisnite tipku toliko često, dok se željena aktivnost (  ) ne pojavi na displeju (1). .

.v do .

2. Vozač-2 pritišće tipku

왘 Automatsko podešavanje

DTCO 1381 uključuje automatski na slijedeće aktivnosti:

왘 Ručno podešavanje

kod … Vožnja

Zaustavljanje vozila

.d

Podešavanje aktivnosti je moguće samo kod vozila koje stoji!

Vozač-1

w

w

Vozač-2

w

Vozač-1

paljenja uključeno/isključeno *

Nakon paljenja uključeno/isključeno DTCO 1381 može uključivati na definiranu aktivnost; na primjer "".

Aktivnost (1) i/ili (2), koja se na osnovu paljenja uključuje ili isključuje automatski mijenja, svjetluca za oko 5 sekundi i vidljiva je samo u standardnom displeju.Kod kraja smjene ili pauze uvijek postavite aktivnost na "". U suprotnom DTCO 1381 pohranjuje za vozača-1 ostalo radno vrijeme "" a za vozača-2 vrijeme pripravnosti ""!

1

18:01  0km/h   123456.7km  

2

Svjetlucanje aktivnosti

Promijenite prema potrebi podešenu aktivnost prema vašoj sadašnjoj aktivnosti.

Podesiti aktivnosti

© Continental Automotive GmbH

4

Vozač-2Važno!

1

왘 Automatsko podešavanje nakon

co m

 = Vrijeme upravljanja (automatski kod

tc o

쮿

Podesiti aktivnosti



35

Podesiti aktivnosti

4. Način rada "Rad"

Napomena

Lični podaci

Koju aktivnost nakon paljenja uključeno/ isključeno DTCO 1381 automatski podešava, može biti programirano od strane ovlaštene radionice prema želji klijenta;  vidi stranica 111.

co m 1

.v do .

왘 Aktivnosti rukom upisati Vi kao vozač prema smjernici ste obavezni, u slijedećim slučajevima aktivnosti rukom zapisati:

2

Molimo da se pridržavate zakonskih odredbi koje važe za Vašu zemlju!

w

w

Na poleđini papirne role imate mogućnost da upišete vaše aktivnosti rukom (2) i da upotpunite printanje sa ličnim podacima (1).

.d

앫 Kod gubitka, krađe, oštećenja ili pogrešne funkcije vozačke kartice na početku i na kraju vožnje potrebno je izraditi dnevno printanje od DTCO 1381. Eventualno morate rukom dopuniti vremena pripravnosti i ostala radna vremena.

tc o

앫 Kod kvara DTCO 1381.

Ručno unošenje aktivnosti

w

4

Ime i prezime Broj vozačke kartice ili vozačke dozvole No. Registarska oznaka Mjesto kod početka smjene  Mjesto kod kraja smjene  km km-stanje kod kraja smjene km km-stanje kod početka smjene km Voženi kilometri Dat. Datum Sig. Vlastoručni potpis

 

36

DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Podatke vozačke kartice preuzeti

co m

쮿

Podatke vozačke kartice preuzeti

Molimo da pazite na to da je stavljena smao jedna vozačka kartica! U suprotnom nema prenosa podataka.

Ni u kojem slučaju ne prekidajte vezu sa Download međuspojem. Kod ADR-varijante * ostavite kontakt uključeno.

1. Zatvorite pokrovnu kapu (1) na desno.

5. Nakon preuzimanja podataka molimo da zatvorite pokrovnu kapu (1).

Molimo da se pridržavate uputa za transport i rukovanja sa opasnim tovarom u eksplozivnim okruženjima. Kod utovara i istovara opasnog tereta … 앫 pokrovna kapa (1) mora biti zatvorena

2. Povežite Laptop (4) sa Download međuspojem (2). 3. Pokrenite softver za iščitavanje. 4. Ili umetnite Downloadkey (3) u Download međuspoj.

tc o

앫 i ne smije slijediti preuzimanje podataka.

.v do .

Opasnost od eksplozije

2

.d

12:51| 0km/h  123456.7km 

w

1

Kopirani podaci se označavaju sa digitalnim potpisom (oznakom). Na osnovu ovog potpisa podaci se mogu pripisati vozačkoj kartici i provjeriti njena potpunost i originalnost.Detaljne informacije o softveru za iščitavanje možete pogledati u dotičnoj dokumentaciji.

Oznaka: Prenos podataka u toku

Za vrijeme prenosa podataka pojavljuje se simbol (5).

w

4

w

3

5

4 Oznaka podataka

Priključak na Download međuspoj

© Continental Automotive GmbH

37

Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice

Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice

co m

쮿

4. Način rada "Rad"

Postupak izbacivanja iz otvora za kartice-2 je blokiran kod otvorene ladice printera! Slijedeća napomena za rukovanje Vas na to upozorava.

.v do .

U principu vozačka kartica može ostati u otvoru za kartice kod kraja smjene. Da bi se međutim izbjegla zloupotreba, molimo da izvadite vozačku karticu iz DTCO 1381! Kod promjene vozača ili vozila u principu izvadite vozačku karticu iz otvora za kartice.  Vidi “Zamjena vozača/vozila kod rada” od stranice 40.

Zahtijevati vozačku karticu

1. Uključite kontakt. (Potrebno samo kod ADR-varijante *.)

tc o

4

Vozačku karticu možete izvaditi iz otvora za kartice samo kada vozilo stoji.

 ladica otvorena

xx

Čim zatvorite ladicu printera, slijedi postupak izbacivanja.

2. Podesite odgovarajuću aktivnost; na primjer kod kraja smjene na "".

w

w

w

.d

3. Odgovarajuću tipku za izbacivanje za otvor za kartice-1 ili otvor za kartice-2 pritisnuti. Slijedeći tok je vođen menijem.  Vidi “Vođenje kroz menu kod vađenja vozačke kartice” od stranice 39.

38

DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice

왘 Vođenje kroz menu kod vađenja vozačke kartice Objašnjenje / Značenje

1.

Pojavljuje se prezime vozača. Pokretna traka pokazuje da DTCO 1381 prenosi podatke na vozačku karticu.앫 U datom slučaju regiju izabrati i potvrditi.

:E država kraj AN E

ne da

26.10.11

Odaberite zemlju sa tipkama i potvrdite izbor sa tipkom .

ili

možete prekinuti unos države.

4

앫 Ukoliko Vam je potrebno printanje "Da" odaberite i potvrdite. 앫 Ukoliko Vam nije je potrebno printanje "Ne" odaberite i potvrdite.

tc o

24h dan 26.10.11 24h dan

앫 Sa tipkom

Kod izabrane funkcije pojavljuje se na displeju nastavak radnje.

printanje start ...

5.

15:05  0km/h  123456.7km 

Vozačka kartica je aktivirana, pojavljuje se standardni displej.

Eventualno se može pojaviti napomena da predstoji periodično ispitivanje ili da ističe važnost vozačke kartice,  vidi stranica 72.

w

w

4.

.d

3.

.v do .

앫 Državu izabrati i potvrditi.

 država kraj

w

2.

1 Maier 

co m

Korak / Displej menija

© Continental Automotive GmbH

39

Zamjena vozača/vozila kod rada 쮿

4. Način rada "Rad"

Zamjena vozača/vozila kod rada Vozač-1 i/ili vozač-2 napuštaju vozilo

2. Novo osoblje u vozilu stavlja vozačku karticu, zavisno od funkcije (vozač-1 ili vozač-2) u otvor za kartice.

4

Slučaj 3 – Mješoviti rad:

Slučaj 1:

Upotreba u vožnji sa različitim tipovima tahografa

tc o

Zamijeniti vozačku karticu/vozačke kartice

Osoblje se mijenja međusobno, vozač-2 postaje vozač-1

앫 Na primjer tahografi sa zapisom na tahografskom listiću ili …

.d

앫 Digitalni tahografi sa vozačkom karticom sukladno EC smjernici (EEC) br. 3821/85 I B, na primjer DTCO 1318.

w

w

w

앫 ispisane tahografske listiće (3)

앫 kao i eventualne ručno napisane zapise aktivnosti.

.v do .

1. Dotični zahtijeva svoju vozačku karticu, izrađuje eventualno dnevno printanje i uzima vozačku karticu iz DTCO 1381.

1. Vozačke kartice izvaditi iz otvora za karatice i staviti u drugi otvor za kartice. Vozač-2 (sada vozač-1) stavlja prvo svoju vozačku karticu u otvor za kartice-1 a vozač-1 (sada vozač-2) stavlja svoju vozačku karticu u otvor za kartice-2.

앫 relevantna dnevna printanja iz digitalnog tahografa (2), na primjer kod oštećenja ili pogrešne funkcije vozačke kartice,

co m

Slučaj 2:

Za tekući i za prethodna 28 dana vozač mora kod kontrole pokazati slijedeće: 앫 vozačku karticu (1),

2

1 3

Molimo da se pridržavate zakonskih odredbi koje važe za Vašu zemlju!

2. Postaviti željenu aktivnost.

40

DTCO 1381

4. Način rada "Rad"

Zamjena vozača/vozila kod rada

왘 Prateći dokumenti

co m

Prema smjernici 2006/22/EC Evropske komisije vozač mora pokazati uvjerenje o slijedećoj okolnosti prethodnih 28 dana: 앫 Vremenski period u kojem se vozač nalazio na bolovanju.

.v do .

앫 Vremenski period u kojem se vozač nalazio na odmoru.

Izdanje formulara koji se može printati pronaći ćete na internetu na: ec.europa.eu

w

w

w

.d4

tc o

앫 Vremenski period za jednu vožnju, koja je izvedena izvan područja primjene smjernice (EC) br. 561/2006 ili AETR.

Izvod: Formular aktivnosti http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2009:330:0080:0081:EN:PDF

© Continental Automotive GmbH

41

co m

.v do .

tc o

.d

w

w

w

4

42 DTCO 1381

co m

Printer Rukovanje Staviti papirnu rolu

w

w

w

.d

tc o

.v do .

Printanje podataka

© Continental Automotive GmbH

5

Staviti papirnu rolu

Staviti papirnu rolu Molimo obratite pažnju

Opasnost od povrede

co m

쮿

5. Printer Rukovanje

Zavisno od količine printanja, termalna glava za štampanje se može jako zagrijati. Možete opeći prste!

앫 Tahograf-tip (DTCO 1381) sa ispitnom oznakom " "

Postupajte pažljivo kod postavljanja papirne role ili sačekajte dok se glava za štampanje ne ohladi.

앫 i znakom o dopuštenosti " ili " ".

"

w

w

.d

tc o

5

Pritisnuti tipku za otključavanje

Uvjerite se pri tome, da se papirna rola u ladici printera ne zaglavi i početak papira (1) ne proširi preko ruba ladice printera!

3. Zatvorite ladicu printera na sredini. Printer automatski pokreće protjecanje papira.

.v do .

Koristite (naručite) samo papirne role (originalni VDO papir za printere) na kojima su vidljive slijedeće oznake:

1

Opasnost od povrede Pazite na to, da je ladica printera uvijek zatvorena. Vi i druge osobe bi se mogli povrijediti na otvorenoj ladici printera.

4. Printer je spreman za korištenje. Možete početi printanje, odnosno prekinuto printanje (kod isteka papira) će se automatski nastaviti.

Staviti papirnu rolu

2. Novu papirnu rolu postaviti prema slici.

w

1. Pritisnuti tipku za otključavanje; ladica printera se otvara.

44

DTCO 1381

5. Printer Rukovanje

Printanje podataka

Printanje je moguće samo, ako … 앫 vozilo stoji i kontakt je uključeno (potrebno samo kod ADRVarijante *).

2. Potvrdite displej menija sa tipkom printanje počinje.

3. Pričekajte dok se printanje ne završi.

앫 ladica printera je zatvorena i papirna rola je postavljena,

Odvojite printanje od role papira

2

왘 Printanje prekinuti

4. Printanje preko ivice za otkidanje – prema gore ili prema dolje povući – da odvojite papirnu rolu.

1. Izaberite, dok je printanje već pokrenuto, još jednom trenutno printanje sa tipkom , tako se pojavljuje slijedeći upit.

otkaži printanje? otkaži printanje?

ne

5

da

2. Željenu funkciju sa tipkom / odabrati i sa tipkom potvrditi; printanje će se nastaviti ili prekinuti.

w

!x događaj

1

.d

 vozač 1

da

tc o

앫 nekakva druga greška ne spriječava printanje.

24h dan 26.10.11

,

co m

왘 Printanje počinje

.v do .

쮿

Printanje podataka

5. Printanje čuvati zaštičeno od onečišćenja, svjetla i sunčevih zraka.

w

w

1. Ili ćete biti upitani preko menija vođenja prema " Izvaditi vozačku karticu” (1) za dnevno printanje ili zahtijevati preko menija za odgovarajuće printanje (2).  Vidi “Pozvati meni funkcije” od stranice 48. © Continental Automotive GmbH

45

앫 Predstojeći kraj papira je prepoznatljiv preko oznake u boji (1) na stražnjoj strani printanja.

1

앫 Na kraju papira pojavljuje se slijedeća poruka.

1

5

2

3

2

3

Nastavak printanja na kraju papira

(1) Oznaka u boji (na stražnjoj strani) (2) Kraj prekinutog printanja (3) Nastavak prekinutog printanja Red 1: Početno vrijeme printanja Red 2: Brojač tekućeg printanja

.d

1. Otvoriti ladicu printera.  Vidi “Staviti papirnu rolu” od stranice 44. 2. Odvojite zgužvani papir od papirne role i uklonite ostatak papira iz ladice printera. 3. Papirnu rolu opet stavite i zatvorite ladicu printera. Molimo obratite pažnju na navedena upozorenja!  Vidi “Staviti papirnu rolu” od stranice 44.

Pojedinačni redovi 1. printanja mogu se eventualno ponoviti na 2. printanju!

w

앫 Ako se u roku od jednog sata postavi papirna rola, DTCO 1381 nastavlja automatski printanje.

tc o

o nema papira xx

왘 Popravite zaglavljeni papir Zastoj papira može nastupiti, ako se naprimjer jedno printanje ne odvoji ispravno i pri tome blokira transport slijedećeg printanja na utoru za papir.

co m

앫 Ako je bio početak smjene prije 00:00 UTC-vremena, nakon zahtjeva za vađenje kartice DTCO 1381 će automatski napraviti ispis od prethodnog dana i aktuelnog dana.

.v do .

왘 Posebnosti kod printanja

 27.11.2011 16:56 (UTC ----------001------------95 872 km ? 00:00 06h17 95 872; 0 km ---------------------- Rogenz Winfried

5. Printer Rukovanje D 87654321087654 3 2  02.04.2010 ----------------------25.11.2011 95 872 96 284 km -----------1--------------

Printanje podataka

w

w

앫 Napomena slijedi u prva dva reda slijedećeg printanja (3).

46

DTCO 1381

co m

Meni funkcije Pozvati meni funkcije

Pregled struktura menija

Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2

.v do .

Glavni meni printanja vozila

Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2 Glavni meni unosa vozila

w

w

w

.d

tc o

Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2

© Continental Automotive GmbH

Glavni meni displeja vozila

6

Pozvati meni funkcije

Pozvati meni funkcije

왘 U toku vožnje

왘 Kod stojećeg vozila

1. Pritisnite za vrijeme vožnje bilo koju meni tipku, tako se pojave aktuelna vremena umetnutih vozačkih kartica. 12:40  0km/h  123456.7km 

00h15

앫 UTC-vrijeme sa datumom kao podešeno vremensko odlaganje (Offset) za lokalno vrijeme.

00h36 00h21

izaberite jezik?

앫 Meni za podešavanje željenog jezika.  Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49. 앫 Pritiskanjem tipke opširne meni funkcije.  Vidi “Pregled struktura menija” od stranice 52. 앫 Možete standardni displej listati nazad ili sa tipkama / ili direktno sa tipkom .

pozovi meni?

w

(1) Vremena od vozača-1 (2) Vremena od vozača-2

w

Displej podataka za vrijeme vožnje

201h10 215h00

.d

101h21 202h05

00h15 00h21

UTC 29.09.2011 10:40 +02h00

w

1 2

103h46 125h57

tc o

12:40  75km/h  123456.7km 

6

앫 Detaljna vremena stavljene vozačke kartice (vozačkih kartica).

.v do .

2. Kod ponovljenog pritiskanja jedne meni tipke ili nakon 10 sekundi pojavljuje se ponovo standardni displej.

U okviru prve ravni menija možete sa tipkama / pozvati slijedeće informacije:

co m

쮿

6. Meni funkcije

 Detalji vidi “Displej podataka za vrijeme vožnje” od stranice 18. Navigacija u standardnom displeju

48

DTCO 1381

6. Meni funkcije

Pozvati meni funkcije

왘 Prikazati vremena vozačke kartice

103h46 125h57

3

왘 Podesiti jezik

Pazite na stavak "Pohraniti podešavanje jezika", kako bi DTCO 1381 privremeno zapamtio željeni jezik.

4

201h10 215h00

.v do .

b

00h15 00h21

00h36 00h21

Displej podataka od vozača-1 i -2

1. Izaberite sa tipkama / funkciju "izaberite jezik?” i pritisnite tipku .

1. Sa tipkom možete prikazati vremena vozačke kartice(a).

tc o

a

2

2. Odaberite sa tipkama / željeni jezik i potvrdite izbor sa tipkom .

(a) Vremena od vozača-1 (b) Vremena od vozača-2

Pohraniti podešavanje jezika Nalazi li se u to vrijeme podešavanja jezika samo vaša vozačka kartica ili kartica kompanije u otvoru za kartice-1, zapamti DTCO 1381 pod vašim brojem kartice željeni jezik. Slijedeći put kada izvadite / ubacite tahografsku karticu slijedi meni vođenja kao i svi prikazani tekstovi u izabranom jeziku.

Rezervisano je do pet memorijskih mjesta DTCO 1381. Ako su sva memorijska mjesta zauzeta, najstarija vrijednost će se prebrisati.

.d

(1) Vrijeme upravljanja "" vozač-1 od jednog važećeg prekida vremena upravljanja. (2) Važeće vrijeme pauze "" u djelimičnim pkreidima od najmanje 15 minuta i slijedećih 30 minuta, sukladno smjernici (EG) br. 561/2006. (3) Suma vremena upravljanja duple sedmice (4) Trajanje podešene aktivnosti

3. Za 3 sekunde javlja DTCO 1381 izvedenu akciju u izabranom jeziku.

co m

1

Kod nedostajuće vozačke kartice pojavljuju se vremena (osim na poz. 3), koja su raspoređena dotičnom otvoru za kartice "1" ili "2".

 Sprache

w

w

w

Deutsch

© Continental Automotive GmbH

 language

english  idioma

español Odaberite željeni jezik

49

6

Pozvati meni funkcije

6. Meni funkcije

Pozvati meni funkcije je moguće samo kod vozila koje stoji!

printanje

 vozač 1 printanje

Ukoliko kod ADR-Varijante * namjeravate podatke isprintati ili prikazati uključite kontakt.

 vozač 2 printanje

Postupak slijedi prema istoj sistematici i podrobno je opisan u slijedećem.

24.10.2011 24h dan

5

2. Sa tipkama / odaberite željeni glavni meni, na primjer jedan ispis podataka vozila (2), i potvrdite izbor sa tipkom .

4. Sa tipkama / odaberite željeni dan (5), i potvrdite izbor sa tipkom .

 vozilo

24h dan  vozilo

 vozač 1

4

.d

!x događaj  vozilo  prekor. brz.

w

w

Treperenje u 2. redu (u kurzivu) (1) sugeriše vam, da postoje i druge mogućnosti izbora.

50

Za 3 sekunde javlja se DTCO 1381, da je pokrenut jedan ispis. U datom slučaju možete prekinuti ispis.  Detalji vidi “Printanje prekinuti” od stranice 45. Na kraju se pojavi posljednja izabrana tačka menija.

Odabrati meni funkciju

5. Odaberite sa tipkama ispis.

Izabrani glavni meni (3) se pojavi, moguće funkcije trepere u 2. redu (4).

6. Ili pritisnite tipku i promijenite u slijedećoj višoj ravni menija natrag.

w

1. Glavni meni

23.10.2011

Odabrati željeni dan

3

printanje

1

25.10.2011 24h dan

Listanje u glavnom meniju

tc o

1. Pritisnite tipku , i naći ćete se u 1. glavnom meniju.

6

24h dan

.v do .

2

 vozilo

co m

왘 Navigacija u meni funkcijama

/

dalji

3. Sa tipkama / odaberite željenu funkciju, na primjer jedan dnevni ispis (4), i potvrdite izbor sa tipkom .

DTCO 1381

6. Meni funkcije

Pozvati meni funkcije

Primjer 1: Vozačka kartica nedostaje ili kompanijska/kontrolna kartica se nalazi u otvoru za kartice.

Ručno

Pristup pohranjenim podacima je regulisan preko prava pristupa i ostvaruje se preko odgovarajućih tahografskih kartica. Jedno nedostajuće ovlaštenje pokazuje se na slijedeći način:

1. Pritisnite tipku slijedeći upit:

.v do .

Glavni meni se doduše prikaže, ali treperenje u 2. redu otpada.

Primjer 2: Pristup podacima blokiran

co m

왘 Meni pristup blokiran!

 DK /4 6 0 2 4 7 8 ----------------

printanje  vozač 2

tc o

Kada izaberete funkciju sa tipkom prikazuje se slijedeća napomena za rukovanje.

napusti meni napusti meni da

ne

2. Sa tipkama / "Da" odabrati i sa tipkom potvrditi. Ili sa tipkom preći upit. Pojavljuje se standardni displej.

.d

Predstavljeni podaci pojave se pomiješani. Lični podaci će biti potpuno ili djelomično skriveni.

, dok se ne prikaže

왘 Napustiti meni funkcije

 nema podataka!

w

w

w

Automatski

© Continental Automotive GmbH

Meni će se napustiti automatski u slijedećim situacijama: 앫 Nakon stavljanja ili zahtjeva jedne tahografske kartice 앫 ili na početku vožnje.

51

6

Pregled struktura menija

Pregled struktura menija

printanje  vozač 1

1)

ulaz  vozač 1

24h dan

 država start

!x događaj

 država kraj

printanje  vozač 2

2)

ulaz  vozač 2

displej  vozač 1

!x događaj

2)

displej  vozač 2

 država start

24h dan

!x događaj

 država kraj

!x događaj

tc o

printanje  vozilo

ulaz  vozilo

24h dan  prekor. brz.

w

 teh. podaci

D status D1/D2

%n n-profili *

24h dan

 brod/voz

!x događaj

 lokal. vreme

 prekor. brz.

 UTC korekcija

 teh. podaci  kompanija

*

w

%v v-profili *

w

v v-diagram

2)

displej  vozilo

OUT start / OUT kraj

.d

!x događaj

1)

24h dan

24h dan  aktivnosti

6

1)

.v do .

 aktivnosti

co m

쮿

6. Meni funkcije

= Glavni meni *

= Opcija

1) = Funkcije otvor za kartice-1 2) = Funkcije otvor za kartice-2

52

DTCO 1381

6. Meni funkcije

Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2

Izaberite izvršene funkcije korak po korak. Kod ADR-varijante * ostavite kontakt uključeno.

Slijedi printanje svih aktivnosti izabranog dana;  vidi stranica 89. 왘 Printati događaje 1.

 vozač 1

Napomena Tok za vozača-2 je identičan kao za vozača-1 i u slijedećm se ne opisuje eksplicitno.

2.

tc o

Slijedi printanje pohranjenih ili još aktivnih događaja i smetnji;  vidi stranica 90.

printanje

.d

 vozač 1  vozač 1

 vozač 1

2.

 vozač 1

 aktivnosti

3.

 aktivnosti

23.10.2011  aktivnosti 22.10.2011

6 Od izabranog dana slijedi printanje svih aktivnosti zadnjih 7 kalendarskih dana;  vidi stranica 94.

w

24h dan

23.10.2011 24h dan

printanje

w

24h dan

3.

1.

w

2.

 vozač 1

!x događaj

왘 Printati dan 1.

printanje

왘 Aktivnosti printati

co m

U ovom glavnom meniju možete printati podatke stavljene vozačke kartice.

.v do .

쮿

Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2

22.10.2011

© Continental Automotive GmbH

53

Glavni meni printanja vozila

Glavni meni printanja vozila 왘 Događaje sa masovne memorije

U ovom glavnom meniju možete printati podatke iz masovne memorije.

printati

Izaberite izvršene funkcije korak po korak.

printanje

Slijedi printanje pohranjenih ili još aktivnih događaja i smetnji;  vidi stranica 92.

 vozilo

25.10.2011 24h dan

Slijedi printanje podataka za označavanje vozila, senzorsko označavanje i kalibraciju;  vidi stranica 93.

printanje

w

 vozilo

w

2.

w

Slijedi printanje svih aktivnosti vozača u hronološkom redoslijedu odvojeno prema vozaču-1 / -2;  vidi stranica 91.

54

 teh. podaci

.d 1.

24h dan

24.10.2011

 vozilo

왘 Printati prekoračenja brzine

24h dan

3.

2.

!x događaj

tc o

2.

 vozilo

printanje

 vozilo

.v do .

2.

 vozilo

6

printanje

 vozilo

왘 Dan sa masovne memorije printati 1.

1.

1.

Kod ADR-varijante * ostavite kontakt uključeno.

왘 Tehničke podatke printati

co m

쮿

6. Meni funkcije

 vozilo

 prekor. brz.

Slijedi printanje prekoračenja vrijednosti brzine koja je podešena na DTCO 1381;  vidi stranica 93. DTCO 1381

6. Meni funkcije

Glavni meni printanja vozila

왘 v-Dijagram printati

왘 Printati profile broja okretaja

D status D1/D2

motora *

25.10.2011 D status D1/D2 24.10.2011

co m

1.

3.

printanje

 vozilo

1.

printanje

 vozilo

 vozilo

v v-diagram

3.

v v-diagram

25.10.2011 v v-diagram

Od izabranog dana slijedi printanje statusulaza od zadnjih 7 kalendarskih dana;  vidi stranica 94.

2.

왘 Printati profile brzine *

3.

.v do .

2.

24.10.2011

1.

printanje

 vozilo

%n n-profili %n n-profili

25.10.2011 %n n-profili 24.10.2011

Od izabranog dana slijedi printanje preko toka brzine;  vidi stranica 94.

 vozilo

6 Slijedi profil-printanje broja okretaja motora;  vidi stranica 95.

.d 3.

w

printanje

%v v-profili

25.10.2011 %v v-profili 24.10.2011

w

 vozilo

2.

2.

%v v-profili

왘 Status D1/D2 printati * 1.

tc o

 vozilo

 vozilo

w

D status D1/D2

© Continental Automotive GmbH

Slijedi profil-printanje voženih brzina;  vidi stranica 95.

55

Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2

Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2 Izaberite slijedeće funkcije korak po korak: 1.

Prema smjernici vozač-1 i vozač-2 mora odvojeno unijeti u tahograf državu u kojem njegova smjena počinje ili završava.

 vozač 1

Tok za vozača-2 je identičan kao za vozača-1 i u slijedećm se ne opisuje eksplicitno.

 država start :D 28.10 11:30 start  država

tc o

3.

2.

3.

Eventualno ćete automatski biti upitani za unos regije (korak 4).

 država kraj :F 29.10 11:30 kraj  država 29.10 11:30 :E

4.

 regija kraj AN 11:30 E

Eventualno ćete automatski biti upitani za unos regije (korak 4).

w

w

w

.d

 regija start AN 11:30 E

 vozač 1

 država kraj

28.10 11:30 :E

4.

ulaz

 vozač 1

 država start

Napomena

6

Izaberite slijedeće funkcije korak po korak: 1.

ulaz

 vozač 1

2.

왘 Unijeti državu kraj

co m

왘 Unijeti državu start

Nezavisno od funkcije stavljanje i izvlačenje vozačke kartice, možete izvršiti unose država.

.v do .

쮿

6. Meni funkcije

56

DTCO 1381

6. Meni funkcije

Glavni meni unosa vozila

왘 Out start / kraj unijeti Sa vozilom se nalazite izvan područja važenja smjernice, tako možete postaviti funkciju "izvan područja rada" (out of scope) odnosno ponovo završiti. Izaberite slijedeće funkcije korak po korak. 1.

Možete označiti boravak vozila na trajektu ili na vozu.

1.

ulaz

2.

 vozilo

tc o

Zapisivanje tovara je automatski završeno čim se vozilo kreće.

.d

OUT start

왘 Podesiti lokalno vrijeme

 vozilo

w

w

OUT kraj

w

Postavka "izvan područja rada" (out of scope) je automatski završena, čim stavite ili izvadite vozačku karticu u otvor za karticu.

© Continental Automotive GmbH

1.

Upoznajte prvo poglavlje "Vremenski menadžment", prije nego što izvršite promjenu!  Vidi “Vremenski menadžment” od stranice 80.

ulaz

 vozilo

2.

 vozilo

 lokal. vreme

 vozilo

ulaz

 vozilo

Izaberite izvršene funkcije korak po korak.

Izaberite slijedeće funkcije korak po korak.

 brod/voz

 vozilo

2.

왘 Start trajekt / voz unijeti

co m

U ovom glavnom meniju možete izvršiti slijedeće unose.

.v do .

쮿

Glavni meni unosa vozila

3.

UTC 27.03.2011 01:32 23:32 UTC 27.03.2011

01:02 23:32 UTC 27.03.2011 00:32 23:32

6

Možete podesiti vrijeme u standardnom displeju na lokalnu vremensku zonu na početku ili na kraju ljetnog vremena u koracima od ± 30 minuta. Molimo da se pridržavate zakonskih odredbi koje važe za Vašu zemlju!

57

Glavni meni unosa vozila

6. Meni funkcije

왘 Izvršiti UTC-korekciju

앫 Zadnjih 7 dana već je izvršena korekcija. Ili

ulaz

 vozilo

2.

앫 Pokušajte korigovati UTCvrijeme između 1 minute prije ili poslije ponoći.

.v do .

Izaberite slijedeće funkcije korak po korak: 1.

co m

Ova meni funkcija je blokirana u slijedećim situacijama:

U UTC-vremenu možete maksimalno korigirati ± 1 minutu u sedmici. Veća odstupanja može korigirati samo ovlaštena stručna radionica.

Kod izbora se za 3 sekunde pojavljuje slijedeća napomena.

 vozilo

 UTC korekcija

 UTC korekcija nije moguća!

tc o

3.

 23:32UTC +1min korekcija  23:32UTC

-1min

w

.d

korekcija

w

Ukoliko odstupanje prikazanog UTC-vremena iznosi više od 20 minuta, molimo da potražite ovlaštenu stručnu radionicu!

w

6

58

DTCO 1381

6. Meni funkcije

Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2

Kod ADR-varijante * moguć je displej podataka samo sa uključenim kontaktom.

Napomena

co m

U ovom glavnom meniju možete pokazati podatke stavljene vozačke kartice.

Pozivanje funkcija je identično kao kod printanja i u slijedećem se ne opisuje eksplicitno.

Izaberite moguće displeje za vozača-1 ili vozača-2 korak po korak.

.v do .

쮿

Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2

Napomena za displej Kao i kod printanja pojavljuju se podaci na displeju, pri čemu jedan red printanja (24 znakova) se prikazuje raspoređen na dva reda.

 vozač 1

tc o

24h 24hdan dan 25.10.2011 ili

 23.10.2011 14: 55 (UTC)

 vozač 1

!x događaj

.d

----------------------

Sve aktivnosti izabranog dana odnosno svi pohranjeni ili još aktivni događaji i smetnje mogu se prikazati listanjem.

w

Primjer displeja podataka

6

w

w

Ukoliko kod listanja informacijama sa tipkama / ponovo listate nazad, možete pozvati samo oko 20 zadnjih redova printanja. Sa tipkom napuštate displej.

© Continental Automotive GmbH

59

Glavni meni displeja vozila

Glavni meni displeja vozila Napomena

U ovom glavnom meniju možete prikazati podatke sa masovne memorije.

Listanjem možete:

co m

쮿

6. Meni funkcije

Pozivanje funkcija je identično kao kod printanja i u slijedećem se ne opisuje eksplicitno.

Kod ADR-varijante * moguć je displej podataka samo sa uključenim kontaktom.

Napomena za displej

 vozilo 24h 24h dan dan

Kao i kod printanja pojavljuju se podaci na displeju, pri čemu jedan red printanja (24 znakova) se prikazuje raspoređen na dva reda.

25.10.2011

tc o

ili

 vozilo

6

 23.10.2011 14: 55 (UTC)

!x događaj  vozilo

 prekor. brz.

앫 Prikazati podatke identifikacije vozila, identifikacije senzora i o kalibraciji. Ili 앫 Prikazati broj kartice kompanije prijavljene kompanije. Ukoliko kompanija nije prijavljena, pojavljuje se "___".

 vozilo

 teh. podaci

w

Primjer displeja podataka

앫 Prikazati prekoračenja podešene vrijednosti brzine.

.d

----------------------

앫 Prikazati sve pohranjene ili još aktivne događaje i smetnje.

.v do .

Izaberite moguće funkcije korak po korak.

앫 Prikazati sve aktivnosti vozača u hronološkom redoslijedu.

 kompanija

w

w

Ukoliko kod listanja informacijama sa tipkama / ponovo listate nazad, možete pozvati samo oko 20 zadnjih redova printanja. Sa tipkom napuštate displej.

 vozilo

60

DTCO 1381

co m

Poruke Pojavljuje se poruka Pregled događaja Pregled smetnji

.v do .

Upozorenja o radnom vremenu

w

w

w

.d

tc o

Pregled napomena o upravljanju

© Continental Automotive GmbH

7

Pojavljuje se poruka

Pojavljuje se poruka

1 Displej poruke

2

xx 3

앫 ! = Događaj 앫 x = Smetnja

(1) Piktogram-kombinacija, eventualno sa brojem otvora za kartice (2) Jasni tekst poruke (3) Memorijski kod

앫  = Upozorenje o radnom vremenu 앫  = Napomena za rukovanje

tc o

Kod poruka koje se odnose na karticu pojavljuje se pored piktograma broj otvora za kartice.

Za vrijeme vožnje mogu se pojaviti poruke na displeju. Također postoji mogućnost da vozačka kartica zbog sigurnosnih povreda bude automatski izbačena.

왘 Karakteristike poruka

.d

Opasnost od nezgode

Događaji, smetnje

w

7

w

w

Neka Vam ovo ne odvuče pažnju, već svu Vašu pažnju uvijek okrenite prema saobraćaju.

62

앫 Dodatno DTCO 1381 pohranjuje podatke za događaj ili smetnju prema propisima za pohranjivanje smjernice u masovnoj memoriji i na vozačkoj kartici. Ove podatke možete prikazati ili printati preko meni funkcije.

co m

x1 interna greška

DTCO 1381 stalno registruje podatke o vozaču i vozilu i kontroliše funkcije sistema. Greške u komponenti, u uređaju ili u upravljanju se pojavljuju odmah nakon pojavljivanja na displeju i funkcionalno su podijeljene na slijedeće grupe:

.v do .

쮿

7. Poruke

앫 Pozadinsko osvjetljenje displeja svjetluca za oko 30 sekundi, istovremeno se pojavljuje uzrok smetnje sa piktogram-kombinacijom, jasni tekst poruke i memorijski kod. 앫 Ove poruke morate potvrditi sa tipkom .

Upozorenja o radnom vremenu 앫 Upozorenja o radnom vremenu upozoravaju vozača na prekoračenje vremena upravljanja. 앫 Poruka se pojavljuje sa pozadinskim osvjetljenjem i mora se potvrditi sa tipkom .

Napomene za upravljanje Napomene za upravljanje se pojavljuju se svjetlucajućeg pozadinskog osvjetljenja i gase se automatski (osim pojedinačnih poruka) nakon 3 odnosno 30 sekundi.



DTCO 1381

7. Poruke

Pojavljuje se poruka

Displej instrument

앫 Ukoliko ne potvrdite jednu poruku za vrijeme vožnje, slijedi svakih 10 sekundi promjena između standardnog displeja i poruke.

Detaljne informacije vidi uputstvo za upotrebu vozila.

앫 Ukoliko postoji više poruka, morate potvrditi pojedinačne poruke jednu za drugom.

.v do .co m

Ukoliko je u vozilu ugrađen displej instrument, funkcijska kontrola " " ukazuje na poruke od DTCO 1381.

왘 Potvrda poruka

2. Pritisnite još jedan put tipku , ovako se gasi poruka i ponovo se pojavljuje standardni displej.

7

w

w

w

Napomena za upravljanje se gasi već nakon prvog pritiskanja sa tipkom .

.d

Napomena

Kod pogrešnog funkcionisanja tahografa vozač mora na odvojenom listu ili na poleđini papirne role zapisati podatke o aktivnostima koje tahograf više ne zapisuje ili štampa bezprijekorno.  Detalji vidi “Aktivnosti rukom upisati” od stranice 36.

tc o

1. Pritisnite tipku , ovako se odmah gasi svjetlucanje pozadinskog osvjetljenja.

© Continental Automotive GmbH

63

Pregled događaja

Pregled događaja

co m

쮿

7. Poruke

Ukoliko se jedan događaj stalno ponavlja, potražite kvalifikovanu stručnu radionicu! Značenje

! sigurnost proboj

Slijedeći uzroci mogu biti mogući:

Mjere

.v do .

Pikto / Uzrok

Potvrditi poruku.

앫 Greška u memoriji; sigurnost podataka u DTCO 1381 nije više garantovana. 앫 Podaci senzora nisu više pouzdani.

앫 Kućište od DTCO 1381 je neovlašteno otvoreno.

7

앫 Zaključavanje karte je ometeno ili pokvareno.

tc o

!1 sigurnost proboj

앫 DTCO 1381 ne prepoznaje prethodno ispravno stavljenu tahografsku karticu.

w

.d

앫 Identitet ili originalnost tahografske kartice nije u redu ili zapisani podaci na tahografskoj kartici nisu pouzdani.

Potvrditi poruku. Ukoliko DTCO 1381 prepozna povrede sigurnosti, koje ne osiguravaju tačnost podataka na tahografskoj kartici, tahografska kartica se automatski izbacuje – takođe i za vrijeme vožnje! Tahografsku karticu još jednom staviti ili eventualno provjeriti.

Napon je bio otkačen ili je napajanje DTCO 1381 / senzora bilo Potvrditi poruku. prenisko ili previsoko. Ova poruka se može pojaviti u ponekim  Vidi “Ponašanje kod niskog / prevelikog napona” od stranice 20. slučajevima kod paljenja motora!

! senzor greska

Komunikacija sa senzorom je ometena.

64

w

w

! napajanje prekid

Potvrditi poruku. 

DTCO 1381

7. Poruke

Pregled događaja Značenje

Mjere

! vožnja bez kartice

Vožnja je započeta bez vozačke kartice ili bez važeće vozačke Potvrditi poruku. kartice u otvoru za kartice-1. Poruka se takođe pojavljuje kod Vozilo zaustaviti i umetnuti važeću vozačku nedozvoljene kombinacije kartica uzrokovane umetanjem karticu. kartice dok se vozilo kreće.  Vidi “Vrste pogona DTCO 1381” od stranice 74.

!1 ubacivanje u vožnji

Vozačka kartica će biti umetnuta nakon početka vožnje.

!1 vrijeme preklapanje

Podešeno UTC-vrijeme ovog tahografa je iza UTC-vremena prethodnog tahografa. To dovodi do negativne vremenske razlike.

co m

Pikto / Uzrok

.v do .

Potvrditi poruku.

tc o

!1 kartica nije Kartica tahografa ili je istekla, ili je nevažeća ili nije uspjela valjana autentifikacija.

.d

Jedna umetnuta vozačka kartica, nakon promjene dana je nevažeća, biće nakon stanja mirovanja vozila automatski – bez zahtjeva – opisana i izbačena.

Potvrditi poruku. Utvrdite neispravnost UTC-vremena tahografa, i pobrinite se za to, da ih jedna ovlaštena radionica odmah provjeri i koriguje. Potvrditi poruku. Tahografsku karticu provjeriti i još jednom staviti.

7

Obje tahografske kartice ne smiju biti umetnute zajedno u DTCO 1381! Na primjer zajedno kartica kompanije sa kontrolnom karticom.

Potvrditi poruku. Odgovarajuću karticu tahografa izvaditi iz otvora za kartice.

!1 kartica ne zatvorena

Vozačka kartica nije pravilno uzeta iz zadnjih tahografa. Pod određenim okolnostima podaci vozača nisu pohranjeni.

Potvrditi poruku.

 prekoračena brzina

Postavljena dozvoljena najviša brzina je premašena za duže od Potvrditi poruku. 60 sekundi. Smanjiti brzinu.

w

w

w

! kartica konflikt

© Continental Automotive GmbH

65

Pregled smetnji

Pregled smetnji

co m

쮿

7. Poruke

Ukoliko se jedna smetnja stalno ponavlja, potražite kvalifikovanu stručnu radionicu! Značenje

x interna greška

Opterečujuća smetnja u DTCO 1381, slijedeći uzroci mogu biti Potvrditi poruku. mogući:

Mjere

.v do .

Pikto / Uzrok

앫 Neočekivana obrada programske ili vremenske greške.

Provjeriti funkciju elemenata tipke.

앫 Smetnje u komunikaciji sa vanjskim uređajima.

Provjeriti spojne vodove ili funkciju vanjskih uređaja.

앫 Smetnje u komunikaciji sa displej instrumentom.

Provjeriti spojne vodove ili funkciju displej instrumenta.

tc o

앫 Elementi tipke blokirani ili za dugo vremena istovremeno pritisnuti.

.d

7

앫 Smetnja na impulsnom izlazu.

Provjeriti spojne vodove ili funkciju priključenog upravljačkog uređaja.

앫 Smetnja u mehanici kartice, na primjer zaključavanje kartice Tahografsku karticu izvaditi i još jednom nije zatvoreno. staviti.

x vrijeme greška

UTC-vrijeme DTCO 1381 nije prihvatljivo ili ne teče pravilno. Da Potvrditi poruku. bi se izbjegla nekonzistentnost podataka, neće biti prihvaćena novo umetnuta vozačka kartica/kartica kompanije!

w

w

w

x1 interna greška

66



DTCO 1381

7. Poruke

Pregled smetnji Značenje

Mjere

x printer greška

Snabdijevanje strujom printera isključeno ili je pokvaren temperaturni senzor glave printera.

Potvrditi poruku. Postupak ponoviti, event. prethodno paljenje isključiti/uključiti.

x download greška

Smetnje u toku preuzimanja podataka na vanjski uređaj.

Potvrditi poruku. Preuzimanje podataka još jednom ponoviti. Provjeriti povezivanje vodova (npr. abav kontakt) ili vanjskog uređaja.

x senzor greška

Senzor javlja nakon samostalnog testa jednu internu smetnju.

Potvrditi poruku.

x1 greška kartice

U toku čitanja/opisivanja tahografske kartice nastupila je komunikacijska smetnja, na primjer preko zaprljanih kontakata. Podaci eventualno ne mogu biti potpuno zapisani na vozačku karticu!

Potvrditi poruku. Kontakte na tahografski kartici očistiti i još jednom umetnuti.  Vidi “Čistiti tahografske kartice” od stranice 12.

.v do .

tc o

7

w

w

w

.d

x2 greška kartice

co m

Pikto / Uzrok

© Continental Automotive GmbH

67

Upozorenja o radnom vremenu

Upozorenja o radnom vremenu

Pikto / Uzrok

co m

쮿

7. Poruke

Značenje

Mjere

1 pauza! Ovo javljanje se pojavi nakon prekinutog vremena upravljanja 104h15 00h15 od 4:15 sati.

Potvrditi poruku. Ubrzo planirajte pauzu.

.v do .

1 pauza! Prekoračeno vrijeme upravljanja! Ovo javljanje se pojavi nakon Potvrditi poruku. 104h30 00h15 prekinutog vremena upravljanja od 4:30 sati. Uvijek uzmite pauzu.

Molimo obratite pažnju!

w

w

w

Ova kumulativna vremena upravljanja ne predstavljaju anticipaciju na pravno tumačenje za neprekinuta vremena upravljanja.

.d

7

tc o

DTCO 1381 registruje, pohranjuje i računa vremena upravljanja na osnovu pravila koja su utvrđena smjernicom. On upozorava vozača blagovremeno na prekoračenje njegovog vremena upravljanja!

68

DTCO 1381

7. Poruke

Pregled napomena o upravljanju

co m

쮿

Pregled napomena o upravljanju

Pikto / Uzrok

Značenje

 molimo unesite

Mjere

Ukoliko ne slijedi unos kod ručnog postupka unošenja, pojavi se Tipku ovaj zahtjev.

 printanje nije moguće

Printanje nije moguće u ovom trenutku:

Čim je uzrok otklonjen, možete nastaviti printanje.

.v do .

앫 jer je isključeno kontakt (ADR-Varijanta *),

pritisniti i unos nastaviti.

앫 temperatura termo glave za printanje je previsoka,

앫 rezno mjesto printera je zauzeto od strane drugih aktivnih postupaka, na primjer u toku je printanje, 앫 ili napon napajanja strujom je previsok ili prenizak.

Tekuće printanje se prekida ili odlaže, jer je temperatura termo Sačekati ohlađenje. Čim je dozvoljeno stanje glave za printanje previsoka. dostignuto, printanje će se automatski nastaviti.

Ladicu printera zatvoriti i obnoviti zahtjev za tahografsku karticu.

Printer nema papira. Zahtjev za printanje biće odbijen odn. tekuće printanje prekinuto.

Ako se u roku od jednog sata postavi papirna rola, DTCO 1381 nastavlja automatski  printanje.

w

Ovo javljanje se pojavi takođe, kad zahtijevate kod otvorene ladice printera tahografsku karticu iz otvora za kartice-2.

w

o nema papira

7

Kod zahtjeva za printanje ili dok printanje teče, DCTO 1381 Ladicu zatvoriti. prepoznaje, da je otvorena ladica printera. Zahtjev za printanje Zahtjev za printanje ponovo pokrenuti. biće odbijen odn. tekuće printanje prekinuto.

w

 ladica otvorena

Kontakt uključiti i željeni displej još jednom pozvati.

.d

 printanje kasni

tc o

앫 Nije moguć momentalni displej, pošto je kontakt isključen (ADR-varijanta *).

© Continental Automotive GmbH

69

Pregled napomena o upravljanju

7. Poruke

Značenje

Mjere

 izbacivanje nije moguće

Zahtjev za tahografsku karticu biće odbijen:

Pričekajte, dok se DTCO 1381 funkcija oslobodi, ili otkloni uzrok: vozilo zaustaviti ili uključiti paljenje.

앫 jer možda upravo učitavaju ili prenose podaci,

co m

Pikto / Uzrok

앫 pravilno učitana vozačka kartica unutar registrovanog raspona minuta ponovo se zahtijeva, 앫 dođe do promjene dana prema UTC-vremenu,

.v do .

앫 vozilo vozi,

Zahtijevajte na kraju ponovo tahografsku karticu.

앫 ili kod ADR-Varijante * kontakt je isključen.

U hronološkom redoslijedu na zapisanim podacima vozačke kartice postoji nedosljednost.

1 greška kartice

Kod obrade umetnute tahografske kartice nastupila je greška. Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena.

1 pogrešna tip kartice

Umetnuta kartica nije tahografska kartica. Kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena.

1 interna greška

Smetnja u mehanici kartice, na primjer zaključavanje kartice nije Tahografsku karticu izvaditi i još jednom zatvoreno. staviti.

tc o

?1 zapis nekonzisten.

Kontakte na tahografski kartici očistiti i još jednom umetnuti. Ukoliko se ponovo prikaže javljanje, provjerite, da li će biti druga tahografska kartica pravilno učitana. Molimo stavite važeću tahografsku karticu.



w

w

w

.d

7

Ovo javljanje može tako dugo biti prikazano, dok se neispravni zapisi ne zamijene novim podacima. U slučaju da se javljanje permanentno pojavljuje, dajte provjeriti tahografsku karticu.

70

DTCO 1381

7. Poruke

Pregled napomena o upravljanju Značenje

Mjere

 interna greška

앫 Smetnja na impulsnom izlazu.

Provjeriti spojne vodove ili funkciju priključenog upravljačkog uređaja.

co m

Pikto / Uzrok

앫 DTCO 1381 ima opterečujuću smetnju ili postoji jedna teška Pobrinite se za to, da jedna ovlaštena vremenska greška. Na primjer nerealno UTC-vrijeme. radionica odmah provjeri tahograf, u Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena. suprotnom zamijenite. Kod ovog javljanja DTCO 1381 nije više funkcionalan!

Napomena za upravljanje kao informacija Značenje

tc o

Pikto / Uzrok

Molimo pazite na navedeno uputstvo kod pogrešne funkcije tahografa,  vidi stranica 63.

.v do .

continual error #xxxxxxxx xxx

 nema podataka! Meni funkcija se ne može pozvati, jer u otvoru za kartice …

앫 nije umetnuta vozačka kartica

Mjere

Ovo uputstvo se automatski gasi nakon 3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mjere.

7

.d

앫 ili je stavljena kartica kompanije/kontrolna kartica.

w

 UTC korekcija Meni funkcija se ne može pozvati: nije moguća! 앫 UTC-vrijeme je bilo već korigovano unutar zadnjih 7 dana.

unos pohranjen

Odgovor izabrane funkcije.

w

printanje start ...

w

앫 Pokušajte korigovati UTC-vrijeme između 1 minute prije ili poslije ponoći.

Odgovor, da je pohranjen unos DTCO 1381.

© Continental Automotive GmbH



71

Pregled napomena o upravljanju

7. Poruke

Značenje

Mjere

displej nije moguć!

Tako dugo dok traje postupak printanja, ne mogu se prikazati podaci.

Ovo uputstvo se automatski gasi nakon 3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mjere.

molimo pričekajte!

Tahografska kartica još nije kompletno pročitana. Nije moguće pozvati meni funkcije.

co m

Pikto / Uzrok

programirati ovlaštena radionica.

.v do .

1 ističe za Aktivirana tahografska kartica je na primjer u 15 dana nevažeća! dana 15 U kojem danu ovo uputstvo treba da se pojavi, može § kalibracija Slijedeće periodično ispitivanje predstoji, na primjer u 18 dana. za dana 18 Potrebna ispitivanja zbog tehničkih promjena ne mogu biti uzeta

tc o

u obzir! U kojem danu ovo uputstvo treba da se pojavi, može programirati ovlaštena radionica.  Detalji vidi “Obaveza ispitivanja tahografa” od stranice 81.

w

w

w

.d

7

72

DTCO 1381

co m

Opis proizvoda Vrste pogona DTCO 1381 Tahografske kartice

Podaci na vozačkoj/kompanijskoj kartici

.v do .

Podaci u masovnoj memoriji Vremenski menadžment Održavanje i njega

w

w

w

.d

tc o

Tehnički podaci

© Continental Automotive GmbH

8

Vrste pogona DTCO 1381

Vrste pogona DTCO 1381 DTCO 1381 raspolaže se četiri načina rada:

1

앫 Rad "" 12:50  0km/h  123456.7km 

앫 Kompanija ""

.v do .

앫 Kontrola ""

Načini rada

Otvor za kartice-1

Vozačka kartica

Kartica kompanije

Kontrolna kartica

Kartica radionice

Rad

Kompanija

Kontrola

Kalibracija

Rad

Kompanija

Kontrola

Kalibracija

Kompanija

Kompanija

Rad

Rad

Rad

Vozačka kartica

Rad

Kartica kompanije

Kompanija

Kontrolna kartica

Kontrola

Kontrola

Rad

Kontrola

Rad

Kartica radionice

Kalibracija

Kalibracija

Rad

Rad

Kalibracija

w

.d

nema kartice

w

Otvor za kartice-2

nema kartice

tc o

앫 Kalibracija ""

(1) Prikaz načina rada

U ovim stanjima DTCO 1381 koristi samo tahografsku karticu koja je stavljena u otvor za kartice-1.

w

8

Zavisno od toga koja je tahografska kartica stavljena, DTCO 1381 uključuje automatski na slijedeći način rada:

co m

쮿

8. Opis proizvoda

74

DTCO 1381

8. Opis proizvoda

Tahografske kartice

Sa vozačkom karticom vozač se identificira pred DTCO 1381. Vozačka kartica služi za normalnu vožnju i dozvoljava pohranjivanje, prikazivanje, printanje ili (kod samo jedne stavljene vozačke kartice) preuzimanje aktivnosti pod ovim identitetom. 왘 Kartica kompanije

왘 Kontrolna kartica

Kontrolna kartica identifikuje službenika kontrolnog organa (npr. Policije) i omogućava pristup masovnoj memoriji. Svi pohranjeni podaci i podaci stavljene vozačke kartice su dostupni. Mogu se pokazati, printati ili se preuzeti preko međusklopa za preuzimanje. 왘 Kartica radionice

.d

Kartica kompanije identifikuje kompaniju i opravdava pristup podacima kompanije. Kartica kompanije dozvoljava prikazivanje, printanje ili preuzimanje pohranjenih podataka u masovnoj memoriji kao i u stavljenoj vozačkoj kartici. U datom slučaju (jednom) unos registarske oznake u DTCO 1381.

왘 Zaključati kartice tahografa

co m

왘 Vozačka kartica

Takođe postoji mogućnost, na daljinski način (remote) preuzeti sistemske podatke sa odgovarajućim flotnim menadžmentom. Kartica kompanije je određena za vlasnika i nosioca vozila.

.v do .

Tahografske kartice koje propisuje zakonodavac dobijate od strane nadležne tvrtke za izdavanje kartice.

tc o

쮿

Tahografske kartice

앫 kod stojećeg vozila, 앫 na zahtjev korisnika, 앫 nakon pohranjivanja podataka koje su definisane smjernicom na tahografsku karticu.

Automatsko izbacivanje Ukoliko DTCO 1381 prepozna smetnju u zaključavanju kartice, pokušava prenijeti postojeće podatke na tahografsku karticu, prije nego što se automatski izbaci. U ovom slučaju potpunost i originalnost podataka na tahografskoj kartici nije više osigurana!

w

w

w

Osobe ovlaštene radionice, koje su ovlaštene za programiranje, kalibraciju, aktiviranje i provjeru itd., dobijaju karticu radionice.

Ukoliko DTCO 1381 prihvati stavljenu tahografsku karticu, vađenje se mehanički zaključava. Vađenje tahografske kartice je moguće samo:

© Continental Automotive GmbH

75

8

Tahografske kartice

8. Opis proizvoda

Vozačka kartica

Kartica kompanije

Kontrolna kartica

Kartica radionice

X

V

V

V

V

Podaci vozača

=

Podaci vozačke kartice

Podaci vozila

T1

T2

T3

V

V

Podaci vozila

=

Podaci masovne memorije

Podaci parametara

V

V

V

V

V

Podaci parametara

=

Podaci za prilagođavanje uređaja/kalibracije

Podaci vozača

X

Podaci vozila

T1

tc o V

V

V

T2

T3

V

V

V

=

Prava na pristup bez ograničenja

V

V

V

V

V

T1

=

Aktivnosti vozača zadnjih 8 dana bez podataka identifikacije vozača

X

T2

V

V

V

T2

=

Identifikacija vozača samo za stavljenu karticu

X

X

T3

V

V

T3

=

Aktivnosti vozača pripadajuće kompanije

X

X

V

V

V

X

=

nije moguća

w

Podaci parametara

w

Podaci vozila

V

.d

Podaci parametara Podaci vozača

.v do .

bez kartice

Podaci vozača

w

8

Iščitavanje

Prikazati

Printanje

Prava na pristup podataka koji su pohranjeni u masovnoj memoriji DTCO 1381 su zakonski regulirani i aktiviraju se samo sa odgovarajućom tahografskom karticom.

co m

왘 Prava na pristup tahografskih kartica

76

DTCO 1381

8. Opis proizvoda 쮿

Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici

Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici Korištena vozila

Slijedeći podaci o općim podacima za označavanje i sigurnost radi identifikacije vozača su pohranjeni na vozačkoj kartici:

앫 Prvo stavljanje / zadnje izvlačenje za vrijeme jednog korištenja

앫 Informacije o vozačkoj dozvoli

앫 Identifikacija vozila

Aktivnosti vozača

앫 Datum i voženi kilometri na ovom danu 앫 Svaka promjena stanja, kao … – 1-vozački pogon / timski pogon, – Vozačka kartica u otvoru za kartice-1 / otvoru za kartice-2, – Vozačka kartica stavljena / nije stavljena – sve podešene aktivnosti – i vrijeme promjene.

.d

왘 Varijabilni podaci vozačke kartice

.v do .

앫 Prepoznavanje vlasnika kartice – Ime, datum rođenja, maternji jezik itd.

앫 Km-stanje kod početka i kraja upotrebe

tc o

앫 Prepoznavanje vozačke kartice – Broj kartice, zemlja članica koja izdaje, služba koja izdaje, – datum izdavanja, vremenski period važnosti itd.

w

w

w

Nakon svake upotrebe vozila DTCO 1381 aktualizira slijedeće podatke na vozačkoj kartici.

© Continental Automotive GmbH

Unosi država

co m

왘 Fiksni podaci na vozačkoj kartici

Kod normalnog vozačkog pogona podaci dnevnih aktivnosti vozača su pohranjeni za najmanje 28 dana.

앫 Datum i vrijeme unosa 앫 Unosi kod početka smjene ili kod kraja smjene kao i svaki unos države preko funkcije menija. 앫 Upisana država / regija 앫 Km-stanje kod unosa

Nastupjeli događaji / smetnje Određeni događaji (do maksimalno 72) i smetnje (do maksimalno 48) su pohranjeni sa početkom i završetkom kao i napomenom, na kojem vozilu je događaj nastupio.

Podaci o kontrolama 앫 Datum i vrijeme kontrole

8

앫 Identifikacija kontrolne kartice 앫 Izvršena vrsta kontrole 앫 Vremenski period, od kojeg se preuzimaju podaci. 앫 Identifikacija vozila, u kojem je izvršena kontrola.



77

Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici –

Pohranjeno je 56 zadnjih unesenih uslova:

앫 Prepoznavanje vlasnika kartice – Naziv i adresa kompanije

앫 Datum i vrijeme unosa 앫 Vrsta uslova (Uslovi su vremena, kod kojih se vozilo nalazi na trajektu, na vozu ili u statusu "izvan područja rada".)

왘 Varijabilni podaci na kartici

kompanije

.v do .

U vezi aktivnosti kompanije slijedeći podaci su pohranjeni:

Memorijski volumen na vozačkoj kartici

앫 Datum i vrijeme aktivnosti

Zavisno od upotrijebljenog tipa kartice raspoloživo memorijsko mjesto "Varijabilnih podataka" je različito veliko. Koliko podataka se može pohraniti je zapisano na strukturi kartice.

tc o

앫 Vrsta aktivnosti – Prijava / Odjava – Preuzimanje podataka sa masovne memorije – Preuzimanje podataka sa vozačke kartice

왘 Fiksni podaci na kartici kompanije

앫 Identifikacija vozila – Registraciona oznaka i služba za izdavanje dokumenata za vozilo, od kojeg vozila se podaci trebaju preuzeti.

w

w

Slijedeći podaci o općim podacima za označavanje i sigurnost radi identifikacije kompanije su pohranjeni na kartici kompanije:

앫 Vremenski period (od / do), od kojeg se preuzimaju podaci.

.d

Ukoliko je kapacitet memorije iscrpljen, DTCO 1381 piše preko starijih podataka.

앫 Oznaka kartice – Broj kartice, zemlja članica koja izdaje, služba koja izdaje,

w

8

Datum izdavanja, vremenski period važnosti

co m

Specijalni unosi

8. Opis proizvoda

78

앫 Broj kartice i zemlja članica koja izdaje vozačku karticu, sa koje se preuzimaju podaci.

DTCO 1381

8. Opis proizvoda

Podaci u masovnoj memoriji

co m

쮿

Podaci u masovnoj memoriji

U vremenskom periodu od najmanje 365 kalendarskih dana masovna memorija obrađuje i pohranjuje slijedeće podatke:

왘 Kratka objašnjenja o

pohranjenim podacima

.v do .

Aktivnost vozač-1/ -2

Aktivnost vozač-1

Aktivnost vozač-2

Lista vozač-1

Lista vozač-2

Unosi država Vozač-1

Unosi država Vozač-2

Specijalni unosi

Lock-in / Lock-out Postupci od strane kartice kompanije

Pohranjivanje podataka, koji ne podliježu smjernici

Zapisivanje kontrolnih aktivnosti

Identifikacija DTCO 1381

Sistemske smetnje, Događaj

Zapisivanje pomjeranja vremena

Kalibracija uređaja

v-Dijagram Status D1/D2 * Profili brzine / profili okretnih frekvencija *

tc o

.d

w

w

w

Memorija za zapisivanje brzine

Brzina 168 h

Instalacioni podaci Postupci iščitavanja (Download)

Obrada aktivnosti slijedi u intervalima od jedne minute; pri tome DTCO 1381 vrednuje aktivnost koja je najdalja po intervelu.

Brzina 168 h [24 h]1) Pohranjivanje vrijednosti brzine slijedi tokom vremenskog perioda od 168 sati. DTCO 1381 pohranjuje pri tome tačno u sekundu sa datumom i vremenom voženu brzinu (srednja vrijednost više mjerenja). 앫 Ukidanje vrijednosti memorije: 1 km/h

8

앫 Maksimalna vrijednost brzine: 220 km/h 1) Ovi podaci se mogu iščitati samo preko Download međuspoja.

Podaci u masovnoj memoriji, šematski prikaz

© Continental Automotive GmbH

79

Vremenski menadžment

Vremenski menadžment

Početak i završetak svih vremenskih unosa za radno vrijeme, vrijeme pripravnosti, vrijeme upravljanja, vrijeme odmora itd. pohranjuje DTCO 1381 u UTC-vremenu. Vremenska zona "0" = UTC

Vremenske zone-Offset

00:00 (UTC)

.d

+ 02:00 h

w

+ 03:00 h

Vremenske zone u Evropi

BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR / UA

RUS

LJVO = ljetno vrijeme-Offset (sa završetkom ljetnog vremena ovaj offset se ukida) (VZO + LJVO) = podešeni offset u DTCO 1381

UK / P / IRL / IS

A / B / BIH / CZ / CY / D / DK / E / F / H / HR / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO / SRB

VZO = Vremenske zone-Offset

Primjer: Lokalno vrijeme u Njemačkoj = 15:30 sati (ljetno vrijeme) UTCvrijeme

= Lokalno vrijeme – (VZO + LJVO) = 15:30 sati – (01:00 h + 01:00 h)

UTCvrijeme

= 13:30 sati

w

w

UTC-vrijeme odgovara vremenskoj zoni "0" u 24 vremenske zone (-12 … 0 … +12) podijeljenoj zemaljskoj kugli.

UTC= Lokalno vrijeme – vrijeme (VZO + LJVO)

Države

tc o

+ 01:00 h

8

왘 Preračun na UTC-vrijeme

co m

Vrijeme prikazano na displeju fabrički odgovara u principu UTC-vremenu. Preko meni funkcije možete podesiti lokalno vrijeme.  Vidi “Podesiti lokalno vrijeme” od stranice 57.

.v do .

쮿

8. Opis proizvoda

80

DTCO 1381

8. Opis proizvoda 쮿

Održavanje i njega

Održavanje i njega Osigurajte da instalacijska naljepnica kod svakog naknadnog ispitivanja bude obnovljen i sadrži propisane podatke.

Čistite kućište, displej kao i funkcijske tipke sa lagano vlažnom krpom ili sa krpom za čišćenje od mikrovlakana.

Osigurajte da u okviru navedene obaveze ispitivanja napajanje DTCO 1381 ukupno ne bude odvojeno duže od 12 mjeseci, na primjer odvajanjem baterije vozila od vozila.

.v do .

Ne koristite ribajuća sredstva za čišćenje i sredstva za razrjeđivanje kao otapalo ili benzin. 왘 Obaveza ispitivanja tahografa

왘 Ponašanje kod popravka /

Zamjena DTCO 1381

Ovlaštene radionice mogu preuzeti podatke sa DTCO 1381 i predati odgovarajućoj kompaniji.

.d

Naknadna ispitivanja su moguća kada …

Molimo da odložite DTCO 1381 sa pripadajućim sistemskim komponentama prema smjernicama o odlaganju EU-kontrolnih uređaja dotične zemlje članice.

tc o

Preventivni radovi na održavanju nisu potrebni za DTCO 1381. Najmanje svake dvije godine potrebno je provjeriti pravilan način rada DTCO 1381 od strane ovlaštene radionice.

왘 Odlaganje komponenti

co m

왘 DTCO 1381 čistiti

Ukoliko preuzimanje pohranjenih podataka nije moguće na osnovu kvara, radionice trebaju kompaniji o tome izdati uvjerenje o tome.

8

w

앫 su slijedile promjene na voziku, na primjer prijenosni odnos vozila ili obim gume,

w

앫 izvršen je popravak DTCO 1381,

w

앫 promijeni se službena registraciona oznaka vozila, 앫 UTC-vrijeme odstupa više od 20 minuta.

© Continental Automotive GmbH

Arhivirajte podatke ili pažljivo sačuvajte uvjerenje zbog moguće kontrole.

81

Tehnički podaci

Tehnički podaci

co m

쮿

8. Opis proizvoda

왘 DTCO 1381 220 km/h

Uslovi okruženja

Temperatura:

-25 do 70 °C

LC-displej

2 reda sa po 16 znakova

Dimenzije

Temperatura

Rad: Skladište:

Promjer: Širina: Dužina:

oko 27,5 mm 56,5 mm oko 8 m

Napon

24 ili 12 Volt-DC

Potrošnja struje

Standby: 30 mA (12 V) 20 mA (24 V)

EMV / EMC

ECE R10

Termalni printer

Veličina znakova: 2,1 x 1,5 mm Širina printanja: 24 znaka/red Brzina: oko 15 - 30 mm/sec. Ispis dijagrama

Način zaštite

IP 54

Moguća posebna oprema

앫 앫 앫 앫

82

-25 do 70 °C -40 do 85 °C

.v do .

Krajnja vrijednost mjernog područja

Broj narudžbe:

Originalne rezervne papirne role možete dobiti kod nadležnog centra za prodaju i servis.

Molimo obratite pažnju

Koristite (naručite) samo papirne role (originalni VDO papir za printere) na kojima je vidljiv tip tahografa (DTCO 1381) sa ispitnom oznakom " " i važeći znak dopuštenosti " " ili " ".

w

w

.d

tc o

kod rada tipično: max. 3,0 A (12 V) max. 1,0 A (24 V)

1381.90030300

ADR-varijanta Zaslon, osvjetljenje displeja i tipki prema zahtjevu klijenta Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno Ispis v- / n-profila, status-ulaz D1/D2

w

8

왘 Papirna rola

DTCO 1381

co m

Piktogrami i primjeri printanja Pregled pikograma Oznake država

Primjeri printanja

.v do .

Objašnjenja o primjerima printanja

w

w

w

.d

tc o

Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji

© Continental Automotive GmbH

9

Pregled pikograma

Pregled pikograma

Načini rada

Uređaj / Funkcije

Kompanija

1

Otvor za kartice-1; vozač-1Kontrola

2

Otvor za kartice-2; vozač-2RadTahografska kartica (pročitana)KalibracijaStanje izrade

 

Tahografska kartica stavljena; važni podaci pročitani

Početak smjeneMjestoSigurnostBrzinaVrijemePrinter / Printanje

Σ

Ukupno / SažetakKraj smjene

M

Ručni unos djelatnosti vozača

UlazKontrolorDisplejVozač

Radionica / Mjesto ispitivanjaProizvođač

Eksterno pohranjivanje Preuzeti podatke (kopirati)

Specifični uslovi

Prenos podataka u toku

OUT

Kontrolni uređaj nije potreban

SenzorBoravak na trajektu ili vozu

.dtc o

w

Vozilo / Jedinica vozila / DTCO 1381Vrijeme pripravnostiVrijeme upravljanjaVrijeme pauze i vrijeme odmoraOstala radna vremena

RaznoVažeći prekid

!

Događaj

?

Nepoznat

x

Smetnja

wSati

Kompanija

w

Napomena za upravljanje / Upozorenja o radnom vremenu

Aktivnosti

9

.v do .Osobeco m

쮿

9. Piktogrami i primjeri printanjaVeličina gumaSnabdijevanje naponom

Kvalifikatori 24h

DnevnoDvije sedmiceOd ili do



84

DTCO 1381

9. Piktogrami i primjeri printanja

Pregled pikograma

왘 Piktogram-kombinacije Kartice



Mjesto kontrole



Vozačka kartica



Vrijeme početka



Kartica kompanije

Vrijeme završetka



Kontrolna kartica

OUT

Start "izvan područja rada" (out of scope): Kontrolni uređaj nije potreban



Kartica radionice

---

nema kartice

.v do .



v

v-Dijagram

D

Status D1/D2 dijagram *

%v

Profili brzine *

%n

Profili okretnih frekvencija *

co m

Razno

Prikazati Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa vozačke kartice

!x

Događaji i smetnje sa vozačke kartice

24h

Dnevne aktivnosti vozača (dan) od vozila / DTCO 1381

!x

Događaji i smetnje od vozila / DTCO 1381

Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa vozačke kartice



Prekoračenja brzine



Tehnički podaci

!x

Događaji i smetnje sa vozačke kartice



Kompanija

24h

Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa DTCO 1381

!x

Događaji i smetnje sa DTCO 1381



Prekoračenja brzine



Tehnički podaci



Aktivnosti vozača

Kraj "izvan područja rada" (out of scope)



Mjesto kod početka radnog dana (početak smjene)



Tim





Mjesto kod završetka radnog dana (završetak smjene)

Suma vremena upravljanja duple sedmice



Od vozila



Printanje vozačke kartice

tc o

24h

OUT



Printanje vozila / DTCO 1381



Ulaz vozila / DTCO 1381



Prikaz vozačke kartice



Prikazivanje vozila / DTCO 1381



Lokalno vrijeme



UTC Korekcija

Upravljanje

Printanja

.d

w

w

w

© Continental Automotive GmbH

24h

9



85

Pregled pikograma

9. Piktogrami i primjeri printanja

Vrijeme preklapanja

!

Stavljanje vozačke kartice za vrijeme vožnje



Prekoračenje brzine

!

Smetnje u komunikaciji sa senzorom

!

Podešavanje vremena (od strane radionice) Konflikt kartica

!

Vožnja bez važeće vozačke kartice

!

Zadnji postupak kartice nije ispravno zaključen

!

Prekoračenje snabdijevanja strujom

!

Povrede sigurnosti



Kontrola prekoračenja brzine

Unos pogrešanPristup meniju nije moguć

x

Smetnja u printanju



Molimo unos

x

Interna smetnja DTCO 1381



Printanje nije moguće

x

Smetnje kod preuzimanja



Otvoriti ladicu

x

Smetnja senzora

o

Nema papira



Printanje se odlaže



Neispravna kartica



Pogrešna kartica



Izbacivanje nije moguće



Zakašnjeli postupak Zapisivanje nekonzistentno

Upozorenja o radnom vremenu 

Pauza!

Ručni postupak unošenja //

Unos "Aktivnosti"

?

?

Unos "Nepoznata aktivnost"



Smetnja uređaja

?

Unos "Mjesto" kod kraja smjene

1

Nevažeća u danima: …

?

Unos "Mjesto" kod završetak smjene

§

Kalibracija u danima: …

w

w

9



Smetnja prikaza

w

!

Pogrešna funkcija kartice

x

tc o

!

x

co m

Stavljanje nevažeće tahografske kartice

Napomene za upravljanje

.d

!

Smetnje

.v do .

Događaj

86

DTCO 1381

9. Piktogrami i primjeri printanja

Oznake država

Dodjela vrijednosti

FL

Lihtenštajn Farska ostrva

A

Austrija

FR/FO

AL

Albanija

GE

Gruzija

Andora

GR

Grčka

AND

RO

Rumunija

RSM

San Marino

RUS

Ruska Federacija

S

Švedska

SK

Slovačka

co m

쮿

Oznake država

Armenija

H

AZ

Azerbejdžan

HR

Hrvatska

SLO

Slovenija

B

Belgija

I

Italija

SRB

Srbija

BG

Bugarska

IRL

Irska

TM

Turkmenistan

BIH

Bosna i Hercegovina

IS

Island

TR

Turska

BY

Bjelorusija

KZ

Kazahstan

UA

Ukrajina

UK

Ujedinjeno Kraljevstvo, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltar

UZ

Uzbekistan

V

Grad Vatikan

WLD

Ostali svijet

tc o

Švicarska Cipar

CZ

Češka Republika Njemačka

DK

Danska

E

Španija 1)

EC

Evropska Zajednica Estonija

EUR

Ostala Evropa

F

Francuska Finska

w

EST

w

D

FIN

Luksemburg

LT

Litvanija

LV

Letonija

M

Malta

MC

Monako

.d

CY

L

© Continental Automotive GmbH

MD

Republika Moldavija

MK

Makedonija

MNE

Crna Gora

N

Norveška

NL

Nizozemska

P

Portugal

PL

Poljska

w

CH

.v do .

ARM

Mađarska

1) 

Vidi “Oznaka regije” od stranice 88.

87

9

Oznake država

9. Piktogrami i primjeri printanja

Dodjela vrijednosti – Španija Andaluzija

AR

Aragonija

AST

Asturija

C

Kantabrija

CAT

Katalonija

LR

CL

Kastilien-León

CL

CM

Kastilien-La Mancha

CV

Valensija

EXT

Extremadura

G

Galicija

IB

Balearska ostrva

IC

Kanarska ostrva

LR

La Rioja

M

Madrid

MU

Murcia

NA

Navarra

PV

Baskija

M

tc o

CM

PV NA

.v do .

G

C

CAT AR

CV

IB

.d

EXT

MU

w

w

AN

IC

w

9

AST

AN

co m

왘 Oznaka regije

88

DTCO 1381

9. Piktogrami i primjeri printanja 쮿

Primjeri printanja

Primjeri printanja

5 6 7 8 8a 8b

8c

© Continental Automotive GmbH

.v do .

8a

 06:17 00h45  07:02 00h39   07:41 01h19  95 958 km; 86 km -----------------------? 09:00 00h24 -----------2----------- S /LCR 243 205 002 km  09:24 02h30   11:54 00h39 -----------------------? 12:33 00h10 -----------1----------- 12:43 02h27  15:10 01h12  16:22 00h16  16:38 00h42 16:38 --------- 17:20 00h52  18:12 00h24  18:36 00h02 205 408 km; 231 km -----------------------? 18:38 05h22 -----------Σ-----------06:00 D 95 872 km 09:00 D 95 958 km 09:24 D 205 002 km 12:33 D 205 177 km 12:43 D 205 177 km

tc o

4

8d 8e 8a 11

.d

3a

8e 8a 8b 8c

w

3

8c

w

2

 26.11.2011 14:55 (UTC) ----------------------24h ---------------------- Schmitt Peter D /12345678901234 5 6 ---------------------- Rogenz Winfried DK /45678901234567 7 8 04.01.2012 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 ---------------------- Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 ---------------------- NFZ-Profi Service & Ve rtrieb D /87654321087654 3 2  02.04.2010 ----------------------D /12345678901234 5 6  11.11.2011 11:11  ----------------------25.11.2011 310 -----------------------? 00:00 06h00  06:00 00h17 -----------1----------- D /VS VM 612 95 872 km

w

1

co m

왘 Dnevno printanje vozačke kartice

11a

11d 12 12c 12c 13 13c

21

18:38 CH 205 408 km  04h54 317 km  02h27  03h29  01h14 ? 11h56  04h28 ----------!x----------x 0 10.11.2011 12:45 00h04  D /VS VM 612 -----------------------! 0 05.08.2011 09:23 !34 ( 0) 00h01  D /VS VM 612 ----------------------- D /VS VM 612 ----------!x---------- 5 15.11.2011 16:42 ( 2) 00h12 D /98765432109876 5 4 F /12345678901234 5 6 ----------------------- 4 15.10.2011 11:10 ( 95) 00h30 DK /45678901234567 7 8 F /12345678901234 5 6 -----------------------x 0 10.11.2011 12:45 00h04 DK /45678901234567 7 8 ----------------------- Friedrichshafen .....................  Schmitt Peter .....................  ..................... Rogenz Winfried

89

9

Primjeri printanja

9. Piktogrami i primjeri printanja

Posebnosti kod "Dnevnog printanja vozačke kartice" ----------------------D /12345678901234 5 6  11.11.2011 11:11  ----------------------25.11.2011 310

1 2 3

--------? ! ? ------------------------------? 00:00 06h00  06:00 00h17 -----------1------------

4 12a 12c

.d

w

90

w

8h

--------------------------------------------25.11.2011 310 ---------------------------------OUT---------------------1----------- D /VS VM 612 95 872 km  00:00 07h02  07:02 00h39

w

9

 11.11.2011 11:11 (UTC) ----------------------!x ---------------------- Schmitt Peter D /12345678901234 5 6 ---------------------- Rogenz Winfried DK /45678901234567 7 8 04.01.2012 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 -----------!----------! 04.04.2011 02:14 06h03  S /LCR 243 -----------------------! 04.11.2011 18:12 00h01  D /VS VM 612 -----------------------! 10.02.2011 08:12 00h05  D /S VD 432 -----------------------! 12.12.2010 10:15 00h10  D /VS VM 612 -----------------------! 10.05.2011 08:45 00h01  D /VS VM 612

12c

12b 12c

tc o

 D

8g

/VS VM 612 95 872 km  06:17 00h45  07:02 00h39   07:41 km; km -----------Σ-----------06:00 D 95 872 km  00h00 km

3a

co m

kartice

.v do .

8f

왘 Događaji / Smetnje vozačke

21

-----------------------! 05.08.2011 09:23 !22 00h01  D /VS VM 612 -----------------------! 17.04.2011 16:04 !11 01h02  D /VS VM 612 -----------x----------x 10.11.2011 12:45 00h04  D /VS VM 612 -----------------------x 11.02.2011 18:02 00h03  D /VS VM 612 -----------------------x 20.12.2010 01:54 00h04  D /S VD 432 ----------------------- Ulm .....................  ..................... Schmitt Peter  Rogenz Winfried .....................

DTCO 1381

9. Piktogrami i primjeri printanja

Primjeri printanja

9 10 10a 10b 10c 10d

10c 10d

95 872 km

M

.v do .

10b

 06:17 00h45  07:02 00h39   07:41 01h19  95 958 km; 86 km -------------------------95 958 km  09:00 00h05 95 958 km; 0 km ----------------------- Mustermann Heinz-Dieter F /12345678901234 5 6 16.06.2013 D /M MS 680 24.11.2011 18:54

95 958 km  09:05 00h25  09:30 02h55  12:25 01h18 12:25 --------- 13:43 00h03  13:46 00h02   13:48 00h45   14:33 00h35   15:08 01h02  96 206 km; 248 km -------------------------96 206 km  16:10 00h20 96 206 km; 0 km ----------------------- Anton Max A /56789567895678 9 5 25.10.2013

10a 10h 10a

tc o

7

10a

11b

10g

11c

10f

10e

.d

6

10g

w

4 5

10e

w

3

 27.11.2011 16:55 (UTC) ----------------------24h ---------------------- Schmitt Peter D /12345678901234 5 6 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 ---------------------- Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 ---------------------- NFZ-Profi Service & Ve rtrieb D /87654321087654 3 2  02.04.2010 ----------------------D /12345678901234 5 6  11.11.2011 11:11  ----------------------25.11.2011 95 872 96 284 km -----------1-------------95 872 km  00:00 06h17 95 872 km 0 km ----------------------- Rogenz Winfried DK /45678901234567 7 8 04.01.2012 S /LCR 243 24.11.2011 18:54

w

1 2

co m

왘 Dnevno printanje od vozila

11

11e

D /VS VM 612 25.11.2011 16:30 96 206 km  16:30 00h56  17:26 01h11 96 274 km; 68 km -------------------------96 274 km  18:37 00h23  19:00 00h21  19:21 04h39 96 284 km; 10 km -----------2-------------95 872 km  00:00 07h02  00:00 07h02 -----------Σ-----------1-- 00h21 10 km  00h28  00h00  11h16 2-- 00h00  12h16  07h02 ----------------------- Rogenz Winfried DK /45678901234567 7 8 09:00 D 95 958 km  01h19 86 km  01h24  00h00  00h00  01h58

9

 © Continental Automotive GmbH

91

Primjeri printanja

9. Piktogrami i primjeri printanja

Posebnosti kod "Dnevno printanje od vozila"

13a 13c

w

w

9

-----------1---------------------OUT---------- Rogenz Winfried DK /45678901234567 7 8 04.01.2012 S /LCR 243

4

w

10i

3

92

 24.10.2011 16:07 (UTC) ----------------------!x ---------------------- Schmitt Peter D /12345678901234 5 6 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 -----------!----------! 0 10.08.2011 08:12 ( 0) 00h01 D /12345678901234 5 6 F /12345678901234 5 6 -----------------------! 0 10.08.2011 08:20 ( 0) 00h03 D /12345678901234 5 6 F /12345678901234 5 6 -----------------------! 1 15.10.2011 07:02 ( 1) 00h54 -------------------------! 2 15.10.2011 07:02 ( 1) 00h54 -------------------------! 3 15.03.2010 07:56 ( 1) 00h01 F /12345678901234 5 6 B /22335578901234 1 2 ----------------------- 4 15.10.2011 11:10 ( 95) 00h30 DK /45678901234567 7 8 F /12345678901234 5 6

.v do .

21

1 2

13b 13c

tc o

13c

----------!x----------! 1 25.11.2011 19:01 ( 1) 00:20 ------------------------- 5 15.11.2011 16:42 ( 2) 00h12 D /98765432109876 5 4 F /12345678901234 5 6 -----------------------x 0 10.11.2011 12:45 00h04 DK /45678901234567 7 8 ----------------------- Lindau .....................  Schmitt Peter .....................  .....................  .....................  .....................

.d

13

co m

왘 Događaji / Smetnje vozila

21

! 0 17.04.2011 16:04 !17 ( 0) 01h02 DK /45678901234567 7 8 F /12345678901234 5 6 UK /54321987654321 9 8 -----------------------! 0 05.08.2011 09:23 !22 ( 0) 00h01 DK /45678901234567 7 8 -----------x----------x 0 10.08.2011 07:00 00h02 D /12341234123412 3 4 -----------------------x 0 05.05.2010 07:15 00h14 D /12345678901234 5 6 F /12345678901234 5 6 -----------------------x 6 05.05.2010 07:15 00h14 D /12345678901234 5 6 F /12345678901234 5 6 -----------------------x 0 12.09.2011 21:00 00h01 -------------------------x 0 12.09.2011 21:00 00h01 ------------------------- Lindau ....................  Schmitt Peter ....................  ....................

DTCO 1381

9. Piktogrami i primjeri printanja

Primjeri printanja

20a

20b 20c 21

DK /45678901234567 7 8 -------(10)----------16.05.2011 17:10 00h15 94 km/h 92 km/h ( 12)  Mustermann Heinz-Dieter F /12345678901234 5 6 -----------------------......................  ......................  ...................... Mustermann Heinz

© Continental Automotive GmbH

.v do .

14

----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC) ---------------------- ---------------------- Spedition Mustermüller D /12341234123412 3 4 ---------------------- Mustermann Heinz-Dieter F /12345678901234 5 6 16.06.2013 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 ---------------------- Continental Automotive GmbH H.-Hertz-Str.45 78052 VS-Villingen 1381.12345678901234567 e1-84 12345678 2011 V xxxx 17.04.2011 ---------------------- 87654321 e1-175 08.03.2010 ---------------------- Fa. Mustermann & NFZHersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen D /45678901234567 8 9 21.01.2011

tc o

20c

4

.d

20

3a

15 16

w

19

1 2 3

w

4

w

1 2 3

 24.10.2011 14:50 (UTC) ---------------------- 90 km/h ---------------------- Mustermann Heinz-Dieter F /12345678901234 5 6 16.06.2013 ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 ---------------------13.03.2011 14:15 17.04.2011 17:44 ( 7) --------------------24.05.2010 14:02 00h06 98 km/h 92 km/h ( 1)  Förster Thomas D /98765432109876 5 4 -------(365)---------15.10.2011 11:10 00h30 98 km/h 95 km/h ( 95)  Rogenz Winfried DK /45678901234567 7 8 ------------------------

co m

왘 Tehnički podaci

왘 Prekoračenja brzine

16a

16b

 08.03.2010 (1)  ABC12345678901234

17 17a

18 25

ë ????????????????? /?????????????? w 8 000 Imp/km k 8 000 Imp/km l 3 050 mm  315/70/R22.5  90 km/h 0 km ----------------------- NFZ-Profi Service & Ve rtrieb Hauptstr. 24-26 Muster stadt D /87654321087654 3 2 12.03.2011 ----------------------! 08.03.2010 14:00  08.03.2010 15:00  Fa. Mustermann & NFZHersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen D /45678901234567 8 9 21.01.2011 -----------------------! 28.08.2010 13:00  28.08.2010 13:26  Kienzle ARGO GMBH Bismarckstr. 19 Berlin -Steglitz D /89012345678901 5 6 19.10.2011 ----------!x----------! 18.10.2011 06:34 x 30.09.2011 18:15 ------ ATTACHMENT-----SWUM V xx.xx

93

9

Primjeri printanja

9. Piktogrami i primjeri printanja

5

1 2 4 5

27

1 2 4 5

28

tc o .d

w w w

18.10.11

19.10.11

20.10.11

21

21.10.11

----------------------- .....................

22.10.11

21

23.10.11

24:00

----------------------- .....................

D2

UTC 00:00 01:00 02:00 03:0024:00

D1

----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC) ----------------------D ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 ---------------------- Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 ----------D----------? 0 1 D1 D2 -----------------------24.10.11

120

90

60

30

18.10.11

19.10.11

20.10.11

21.10.11

94

22.10.11

23:00 24:00

21

23.10.11

UTC 00:00 01:00

9

24.10.11

------------------------

----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC) ----------------------v ---------------------- ABC12345678901234 D /VS VM 612 ---------------------- Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 ----------------------20.10.2011 95 872 96 284 km ----------v----------km/h

0 UTC 00:00 01:00 02:00 03:00

26

----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC) ---------------------- ---------------------- Mustermann Heinz-Dieter F /12345678901234 5 6 16.06.2013 ---------------------- Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 --------------------?    

왘 Status D1/D2 dijagram *

co m

1 2 3

왘 v-Dijagram

.v do .

왘 Aktivnosti vozača

----------------------- .....................

DTCO 1381

9. Piktogrami i primjeri printanja

Primjeri printanja

22

22

24

21

w

w

w

23

112