DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. Y...
Author: Özge Oz
1 downloads 0 Views 505KB Size
DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Okul Ders Eğitimi Saati Süresi 4

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

56

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 44

Toplam

100 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı devre uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Yarı iletken anahtarlama elemanlarını seçmek, 2. Doğrultucu devreleri kurmak, 3. Eviricileri devreye bağlamak. Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Yarı İletken Anahtarlar ve Anahtarlama 2 Tristörler 3 Tristör Tetikleme Devreleri 4 Triyak ve Diyak, Mosfet’ler 5 Triyak ve Diyak, Mosfet’ler 6 Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri 7 Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri 8 Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri 9 Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri 10 Eviriciler 11 Gerilim Beslemeli Eviriciler 12 Akım Beslemeli Eviriciler 13 Doğrudan Frekans Dönüştürücüleri 14 DC Ara Devreli Frekans Dönüştürücüleri

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER (0860120204-0860170114) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

4

56

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 44

Toplam

100 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3+1 4 Bu derste PLC’yi ladder diyagramı ve fonksiyon blokları ile programlama, dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması pnömatik-hidrolik ve motor kontrol uygulamaları amaçlanmaktadır 1. Programlanabilir Denetleyicileri Kurmak 2. Programlanabilir Denetleyicileri Programlamak 3. Programlanabilir Denetleyicilerle sistem denetimi Yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 PLC’nin temel teknolojisi 2 PLC üniteleri 3 PLC arayüz programı 4 Ladder diyagramı ile program yazmak 5 Ladder diyagramı ile program yazmak 6 Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak 7 Sıralı fonksiyon blokları programları yazmak 8 Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak 9 Operatör paneli /dokunmatik panel programlamak 10 Operatör paneli /dokunmatik panel programlamak 11 PLC ile pnömatik devre çalıştırmak 12 PLC ile pnömatik devre çalıştırmak 13 PLC ile hidrolik devre çalıştırmak 14 PLC ile motor kontrolü yapmak

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 (0860120205-0860170115) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 4 56 44 100 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3+1 4 Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek 2. Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma 3. Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Çalışma Konusunu Seçmek 2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini 3 Tanımlamak 4 Gerekli Malzemeleri Seçmek 5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını 6 Hazırlamak Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını 7 Yapmak Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını 8 Yapmak 9 Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak 10 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak 11 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak 12 Sistemin/Ürünü Test Etmek 13 Sistemin/Ürünü Test Etmek 14 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

ÖZELTESİSAT (0860120206-0860170116) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

4

56

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 44

Toplam

100 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 3+1 4 Bu derste, her türlü özel tasarımlı motorların uçlarının bulunması, DERSİN AMACI devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Kompanzasyon Tesisatları Yapmak ÖĞRENME ÇIKTILARI 2. Paratoner Tesisatları VE YETERLİKLER 3. Topraklama Tesisatları Yapmak 4. Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kompanzasyon Tesisatları Yapmak 2 Kompanzasyon Tesisatları Yapmak 3 Kompanzasyon Tesisatları Yapmak 4 Kompanzasyon Tesisatları Yapmak 5 Paratoner Tesisatları DERSİN İÇERİĞİ VE 6 Paratoner Tesisatları DAĞILIMI (MODÜLLER VE 7 Paratoner Tesisatları HAFTALARA GÖRE 8 Topraklama Tesisatları Yapmak DAĞILIMI) 9 Topraklama Tesisatları Yapmak 10 Topraklama Tesisatları Yapmak 11 Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak 12 Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak 13 Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak 14 Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

ÖZELTASARIMLI MOTORLAR (0860120207-0860170117) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati 2

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 28 22

Toplam

50 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2+0 2 Bu derste, her türlü özel tasarımlı motorların uçlarının bulunması, DERSİN AMACI devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI 1. Özel motorların kurulumunu yapmak ve çalıştırmak-1 VE YETERLİKLER 2. Özel motorların kurulumunu yapmak ve çalıştırmak-2 Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 2 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 3 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 4 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 5 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 DERSİN İÇERİĞİ VE 6 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 DAĞILIMI (MODÜLLER VE 7 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 HAFTALARA GÖRE 8 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 DAĞILIMI) 9 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-1 10 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-2 11 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-2 12 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-2 13 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-2 14 Özel Motorların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak-2

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER (0860120208-0860170118) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 22

Toplam

50 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2+0 2 Bu derste her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Sıcaklık, nem algılayıcılarının kurulumunu yapmak 2. Hız, titreşim, ivme, konum, yaklaşım algılayıcılarının kurulumunu yapmak 3. Basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumunu yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Sıcaklık Algılayıcıları 2 Sıcaklık Algılayıcıları 3 Nem Algılayıcıları 4 Hız Algılayıcıları 5 Titreşim Algılayıcıları 6 İvme Algılayıcıları 7 Konum Algılayıcıları 8 Konum Algılayıcıları 9 Yaklaşım Algılayıcıları 10 Yaklaşım Algılayıcıları 11 Basınç Algılayıcıları 12 Akış Algılayıcıları 13 Seviye Algılayıcıları 14 Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

GÜÇ SİSTEMLERİ (0860120209-0860170119) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

3

42

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 34

Seçmeli Ders X

Toplam

90 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3+1 3 Öğrencilere, elektrik güç sistemlerinde oluşabilecek arızalar ve bu arızaların sonrasında oluşabilecek arıza akımlarının ulaşabileceği değerlerin nasıl hesaplanabileceğini öğretmektir. 1. Dengeli ve Dengesiz Güç Sistemlerini Modelleyebilir. 2. İletim ve dağıtım hatlarında Kısa Devre Analizi Yapar. 3. Tek hat ve Empedans diyagramlarını, per-unit değerler ile ifade eder. Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Tek Hat Empedans Diyagramları Per Unit (pu) Değerler, Empedans ve Reaktans 2 Diyagramları 3 Devre Denklemleri ve Çözümleri, Düğüm Denklemleri 4 Bara Empedans Matrisinin Direkt Metotla Yazılması 5 Senkron Makinelerde Simetrik Üç Fazlı Arızalar 6 Arıza Hesaplarında Bara Empedans Matrisi 7 Simetrili Bileşenler 8 Sequence Empedanslar ve Sequence Devreler 9 Güç Sistemlerinde Arızalar 10 Güç Sistemlerinde Simetrik Arızalar 11 Güç Sistemlerinde Asimetrik Arızalar Asimetrik Arızaların Analizinde Bara Empedans 12 Matrisinin Kullanımı 13 Güç Sistemlerinde Kararlılık 14 Güç Sistemlerinde Kararlılık

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

PANO TASARIM VE MONTAJI (0860120210-0860170120) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

3

42

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 58

Toplam

100 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3+0 4 Malzemelerin, projeye ve standartlara uygun bir şekilde seçilmesi ve panoya montajının yapılması, cihazlar arası kablo ve bara bağlantılarının hatasız ve standartlara uygun bir şekilde yapılması, panoların her türlü testlerinin yapılması ve yerine montajı yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır 1-Panoyu Montaja Hazırlama 2-Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 3-Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantılarını Yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Panoyu Montaja Hazırlama 2 Panoyu Montaja Hazırlama 3 Panoyu Montaja Hazırlama 4 Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 5 Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 6 Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 7 Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 8 Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 9 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları 10 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları 11 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları 12 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları 13 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları 14 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

İŞLETME YÖNETİMİ (0860120211-0860170121) ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 4. YARIYIL TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 22

Toplam

50 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi) 2+0 2 İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak 1.Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek 2. İş yeri kurma fikrini oluşturmak 3. İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek 2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek 3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek 4 Yatırım alternatiflerinden en uygun olanını seçmek 5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek 6 İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak 7 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek 8 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek 9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek 10 Toplam yatırım maliyeti belirleyip finansmanını sağlamak 11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak 12 13 14

İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak