Copyright 2010 myphone. All rights reserved. 1

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved. 1 Spis treści BEZPIECZEŃSTWO.......................................................4 1. Pierwsze kr...
2 downloads 0 Views 2MB Size
Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

1

Spis treści

BEZPIECZEŃSTWO.......................................................4 1. Pierwsze kroki...........................................................6 Instalowanie karty SIM i baterii .....................................6 Ładowanie baterii ..........................................................8 Włączanie i wyłączanie telefonu .................................10 Ikony wyświetlacza ......................................................11 Rozmieszczenie ikon ..................................................12 2. Informacje o telefonie ............................................12 Podstawowe informacje ..............................................12 Latarka ........................................................................16 Blokada klawiatury ......................................................16 Klawisz skrótu .............................................................17 Radio ...........................................................................17 Ustawienia telefonu .....................................................21 Profile ..........................................................................23 3. Funkcje połączeń....................................................24 Regulacja głośności ....................................................24 Połączenia ...................................................................25 Połączenie alarmowe ..................................................25 4. Kontakty...................................................................29 Dodawanie kontaktów .................................................29 Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

2

Usuwanie kontaktów ...................................................29 Szybkie wybieranie .....................................................30 5. Wiadomości SMS i wprowadzanie tekstu.............31 Wiadomości tekstowe (SMS) ......................................31 Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS .....................33 6. Funkcje dodatkowe.................................................33 Alarm ...........................................................................33 Kalkulator ....................................................................34 7. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu........35

Uwagi dotyczące poprawnego użytkowania baterii ....35 Utrzymanie telefonu ....................................................36 Informacje o bezpieczeństwie .....................................37 Bezpieczeństwo podczas jazdy ..................................37 Bezpieczeństwo otoczenia ..........................................37 Kryteria technologiczne ...............................................38

Wersja: 02231110N

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

3

BEZPIECZEŃSTWO Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. NIE RYZYKUJ Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. ZAKŁÓCENIA Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzeń w samolocie, przy aparaturze Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

4

medycznej, w składzie paliw, chemikaliów i na terenie robót strzelniczych. PROFESJONALNY SERWIS Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel. BATERIA I AKCESORIA Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów. WODOODPORNOŚĆ To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią. * Uwaga: * W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora GSM oraz karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

World Wide Web: www.myphone-mobile.com Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

5

1. Pierwsze kroki Instalowanie karty SIM i baterii Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. 1. Aby zdjąć tylną obudowę z telefonu, uciśnij lekko w miejscu wskazanym strzałką (KROK 1), a następnie przesuń ją w stronę dolnej części telefonu. Po zwolnieniu tylnej obudowy zdejmij ją z telefonu. KROK 1

2. Wyciągnij baterię po czym włóż kartę SIM w prawą, dolną wnękę, wsuwając ją z góry do Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

6

dołu za metalową zapadkę (KROK 2); po włączeniu telefonu aparat wyświetli odpowiedni komunikat na ekranie telefonu. KROK 2

3. Włóż baterię do komory w telefonie, przykładając bieguny baterii do pozłacanych złączy w telefonie. (KROK 3). KROK 3

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

7

4. Dopasuj tylną obudowę do telefonu tak, aby jej górna krawędź znalazła się około 3 mm od ścianki telefonu. Przesuń ją o góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (KROK 4). KROK 4

Ładowanie baterii Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę myPhone do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne. Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego telefonu (ładowania baterii) przeznaczona jest ładowarka myPhone. Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

8

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Aby ładować urządzenie z gniazdka sieciowego, podłącz ładowarkę do gniazda w telefonie a następnie do gniazda sieciowego 230V. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu. Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od telefonu i wyjąć jej wtyczkę z gniazdka 230V. Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

9

Wskaźnik ładowania baterii Podczas ładowania

Ładowanie zakończone

Włączanie i wyłączanie telefonu Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) naciśnij zieloną słuchawkę.

i

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

10

Ikony wyświetlacza Status baterii Status sygnału sieci Alarm Nowa wiadomość SMS Przekierowanie połączenia Ikona blokady klawiatury Wiadomość głosowa Połączenie nieodebrane Ikona pojawiająca się po podłączeniu słuchawek Klawiatura odblokowana Włączony Tryb Ogólny Ikona wibracji Nowa wiadomość tekstowa przy zablokowanej klawiaturze Nieodebrane połączenie przy zablokowanej klawiaturze

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

11

Nowa wiadomość i nieodebrane połączenie tekstowa przy zablokowanej klawiaturze

Rozmieszczenie ikon Główny wyświetlacz: 1. Sygnał sieci; 2. Poziom naładowania baterii; 3. Aktywne funkcje; 4. Godzina; 5. Data; 6. Menu;

2. Informacje o telefonie Podstawowe informacje myPhone 1070 chiaro jest to dwuzakresowy (900 i 1800 MHz) prosty telefon posiadający najpotrzebniejsze funkcje jakie powinien spełniać prosty telefon użytkowy. Daje użytkownikowi możliwość prostego dzwonienia czy pisania krótkich wiadomości SMS. Można zapisać 500 kontaktów w książce telefonicznej. Posiada specjalną Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

12

funkcję powiadamiania w razie sytuacji w której posiadacz telefonu potrzebował będzie pomocy. Dane techniczne: Wymiary i waga Ilość kontaktów Wiadomości Funkcje dodatkowe

108 x 50 x 17 mm; 100g 500 wpisów SMS Alarm, Kalkulator, Zegar, Radio, Latarka, Klawisz SOS, Organizer.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

13

Klawisze i inne przyciski

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

14

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

15

Latarka Aby włączyć latarkę, przesuń suwak znajdujący się po prawej stronie telefonu, (na prawym boku) w górę. Aby wyłączyć latarkę, przesuń ten sam suwak w dół.

Blokada klawiatury Aby zablokować klawiaturę przesuń suwak (oznaczony symbolem kłódki) w górę. Aby odblokować klawiaturę należy przesunąć suwak w dół.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

16

Klawisz skrótu

Klawisz ten znajduje się pod przyciskiem regulacji głośności. Po wciśnięciu tego klawisza, będzie można wybrać jedną z opcji: • Radio FM • Alarm • Kalkulator Aby przypisać określoną opcję do klawisza skrótu, wybrać należy: → Ustawienia Radio Radio włączamy/wyłączamy poprzez wciśnięcie przycisku (Klawisz skrótu) znajdującego się po lewej stronie telefonu.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

17

Radia możemy słuchać poprzez podłączone słuchawki. Sposób podłączenia słuchawek przedstawiony jest na poniższym zdjęciu.

Aby znaleźć odpowiednią stację radiową należy najpierw podłączyć słuchawki, włączyć radio przyciskiem, który znajduje się po lewej stronie, następnie, posługując się klawiszami nawigacyjnymi:

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

18

wyszukaj radiowej.

właściwą

częstotliwość

stacji

W polu Opcje (znajdującej się nad zieloną słuchawką), znajdują się: 1.

Automatyczne wyszukiwanie – umożliwia

automatyczne wyszukanie stacji radiowej 2.

Wejście ręczne – wyszukiwanie ręczne stacji radiowej.

3.

Głośność – ustawienie głośności radia.

4.

Kanały – zachowane stacje radiowe.

5.

Głośnik – włączenie lub wyłączenie głośnika podczas słuchania radia.

Ponowne wciśnięcie przycisku radia powoduje jego wyłączenie i powrót do głównego Menu telefonu.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

19

Funkcje przycisków

Przycisk Naciśnij aby wykonać połączenie, lub odbierania gdy telefon dzwoni aby odebrać połączeń połączenie. W trybie normalnym

naciśniecie powoduje wejście do spisu (zielona słuchawka) połączeń. Podczas obsługi funkcji telefonu użycie przycisku zatwierdza wejście w wybrana funkcję. Wyłączony telefon: Przytrzymaj Przycisk przycisk aby włączyć telefon; kończenia (czerwona Włączony telefon: Przytrzymaj przycisk aby wyłączyć. słuchawka) Funkcyjnie: Wciśnij aby wrócić do poprzedniego widoku menu. Przytrzymaj klawisz dłużej aby wrócić do głównego widoku wyświetlacza.

Klawisz nawigacyj ny: góra

Wciśnij aby przejść do głównego menu. Wciśnij aby przesunąć „kursor” w górę.

Wciśnij aby przejść do spisu telefonów. Klawisz nawigacyj Wciśnij aby przesunąć „kursor” w dół. ny: dół

Przycisk #

Wciśnij krótko aby wprowadzić „#”. Podczas edytowania wpisów, pisania SMS: Wciśnij aby zmienić metodę wprowadzania. Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

20

Przycisk *

Wciśnij krótko aby wprowadzić symbole *, P,+. Edytowanie wpisów, pisanie SMS: wciśnij * aby wstawić symbol.

Przyciski głośności

Wciśnij przycisk “+” aby zwiększyć poziom głośności, wciśnij przycisk “–“ aby zmniejszyć poziom głośności. (Jest możliwe aby używać przyciski podczas rozmowy, słuchania radia).

Przycisk FM

Wciśnij aby włączyć radio. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć radio.

Przycisk latarki Przycisk blokady klawiatury

Przesuń w górę aby włączyć latarkę. Przesuń w dół aby wyłączyć latarkę. Przesuń w górę aby zablokować klawiaturę. Przesuń w dół aby odblokować klawiaturę.

Ustawienia telefonu → Ustawienia Opcje ustawień to: ◦Opcje telefonu ◦Usługi sieciowe ◦Kod PIN Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

21

◦Organizer ◦

Przywrócenie ustawień fabrycznych – kod do przywrócenia ustawień fabrycznych telefonu to 1122.

W Opcjach telefonu możemy ustawić: ▪

Głośność;Czas i datę;Język;Usługi sieciowe – usługi dotyczące operatora sieci GSM. Możemy tutaj ustawić preferowaną sieć, przekazywanie połączeń itp. Usługa jest zależna od ustawień operatora sieci GSM;Kod PIN – jeśli karta SIM nie jest zabezpieczona kodem PIN, można (za pomocą opcji Włącz) ustawić dowolny,wybrany przez siebie kod PIN;Zadania – prosty organizer. Wybierz opcję Dodaj aby dodać przypomnienie. Ustaw datę, czas oraz wpisz notatkę, która wyświetli się przy aktywacji przypomnienia. Następnie wybierz czy przypomnienie ma być wykonane z alarmem, czy bez i wybierz opcję Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

22

Wykonano aby zakończyć. Telefon „odpowie” zapytaniem, czy zapisać notatkę. Aby zapisać, wybierz opcję Tak. •

Ustawienia fabryczne – aby przywrócić ustawienia fabryczne wpisz kod 1122.

Profile → Profile Do wyboru mamy następujące profile: ◦Ogólny; ◦Spotkanie; ◦Na zewnątrz; ◦Wewnątrz; ◦Słuchawki; W profilach możemy zmieniać: połączenia przychodzącego:

dźwięk

Tryb Ogólny → [ 2 ] Dostosuj → Dźwięki → [OK] → [1] Przychodzące

Dźwięk wiadomości: [Opcje] → [ 2 ] Dostosuj → Dźwięki → [OK] → [4] SMS

Głośność (głośność dzwonka, klawiatury): ... → Dostosuj → [2] Głośność Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

23

Typ alertu – wybór opcji: ◦

Dzwonek;Wibracje;Wibracje i dźwięk;Wibr.dzw. – wibracje potem dzwonek;Cisza;

Typ dzwon. (Typ dzwonka) z poniższych: ◦

Pojedynczy;Powtórz;Rosnący.

Extra (dźwięk błędu, ostrzeżenie itp.): [Opcje] → Dostosuj → [5] Dodatkowy dźwięk

Odbieranie (typ odbierania połączeń, np. dowolnym klawiszem): ...→ Dostosuj → [ 6 ] Tryb odbierania połączeń

3. Funkcje połączeń Regulacja głośności Podczas rozmowy telefonicznej lub w trybie zestawu słuchawkowego, możesz regulować głośność poprzez przyciskanie przycisku Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

24

regulacji głośności, znajdującego się po lewej stronie telefonu. Połączenia 1. Wprowadź numer telefonu i wciśnij przycisk połączenia (zielona słuchawka) aby nawiązać połączenie. 2. Wybierz klawisz kończenia (czerwona słuchawka) aby wykasować błędnie wprowadzony numer. Wciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia aby wyczyścić wprowadzone znaki. Połączenie alarmowe Jak dodać numer do połączeń alarmowych? Wejdź do głównego menu następnie:

a

Kontakty → [ 6 ] Numer SOS → Edytuj (zieloną słuchawką)

Wpisz numer telefonu (lub wybierz Szukaj, aby znaleźć go w liście kontaktów), po czym wybierz opcję Wykonano. Można dodać 5 numerów. Postępuj analogicznie przy dodawaniu kolejnych numerów alarmowych. Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

25

Jak edytować numer alarmowy? Wejdź do głównego menu następnie:

a

Spis telefonów → [ 6 ] Numer SOS → Edytuj

Wybierz numer, który chcesz zmienić, wciśnij zieloną słuchawkę i zmień numer. Numer uprzednio wpisany można skasować za pomocą czerwonej słuchawki. W jaki sposób działa przycisk SOS? Gdy przypiszemy odpowiedni numer (numery), możemy sprawdzić w jaki sposób działa przycisk alarmowy SOS.

Po przesunięciu przycisku alarmowego (suwaka) w górę, telefon zacznie reagować w poniższy sposób: 1.Nastąpi włączenie syreny alarmowej. Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

26

2.Telefon, podczas działania sygnału alarmowego, będzie wysyłał wiadomość SMS do kontaktu (kontaktów) zapisanych w pozycjach numeru alarmowego. Będą trzy próby wysłania wiadomości SMS, w przypadku kiedy będzie problem z wysłaniem wiadomości. 3.Po wysłaniu wiadomości SMS, telefon zacznie (przy działającym sygnale alarmowym) wykonywać połączenie do kontaktu (kontaktów) zapisanych w pozycjach numeru alarmowego. Będą trzy próby połączenia do każdego z przypisanych kontaktów. *Uwaga: Zaleca się, aby jednym z numerów alarmowych był numer 112. Nie należy ustawiać alarmowych, które mają głosową.

tych numerów aktywną pocztę

*Uwaga: W każdym kraju gdzie dostępna jest sieć GSM możesz użyć połączenia alarmowego. Jeśli twoja sieć nie dostarcza usługi roamingu w danym obszarze, na telefonie powinna być wyświetlona informacja “tylko połączenia alarmowe”. To oznacza że Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

27

możesz wybierać tylko i wyłącznie połączenia alarmowe, np.: 112. Odbieranie połączeń Wciśnij klawisz odbierania połączeń (zielona słuchawka) aby odebrać połączenie przychodzące.

Podczas rozmowy klawisza odbierania operacje, takie jak:

poprzez możesz

wciśnięcie wykonywać

Opcje: ◦ Głośnik – Tryb głośnomówiący; ◦ Wyciszyć; ◦ Napisać wiadomość tekstową SMS; ◦ Wejść do Spisu Telefonów; Wciśnij przycisk kończenia (czerwona słuchawka) aby zakończyć rozmowę.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

28

4. Kontakty Dodawanie kontaktów Aby dodać kontakt wejdź w Menu (przyciśnięcie górnego przycisku nawigacyjnego). Następnie wybierz: Kontakty → Dodaj nową pozycję

Po wciśnięciu zielonej słuchawki, wybierz miejsce zapisu nowego kontaktu pomiędzy kartą SIM a pamięcią telefonu. Wprowadzić nazwę nowego kontaktu (wciskając opcję Edytuj). Po zaakceptowaniu nazwy (wciskając zieloną słuchawkę): Opcje → Wykonano → OK pojawi się opcja Numer. Należy wpisać numer kontaktu w taki sam sposób, jak wpisywano nazwę kontaktu. Aby zapisać wprowadzony kontakt, należy wcisnąć czerwoną słuchawkę. Usuwanie kontaktów Aby usunąć kontakt, wyszukaj go w Spisie telefonów, po czym naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz z dostępnych opcję: [5] Usuń. Po naciśnięciu zielonej słuchawki pojawi się Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

29

zapytanie dotyczące usuwanego kontaktu. Ponownie wciśnij zieloną słuchawkę i kontakt zostanie skasowany. Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i dołączone do nich szczegóły, wybierz: Menu → Kontakty → [3] Usuń.

Szybkie wybieranie Menu → Kontakty → [5] Szybkie wybieranie

Aby aktywować tą funkcję, wciśnij zieloną słuchawkę [OK], następnie ustaw [1] Status na włączony (aby to zrobić, wciśnij zieloną słuchawkę i ustaw opcję Włącz). Wciśnij Wstecz i wybierz [2] Ustaw nr aby przyporządkować numery pod określone klawisze. Wciśnij [OK] (zieloną słuchawkę), wybierz określony klawisz (od 2 do 9), naciśnij [Opcje] → [1] Edytuj. Wybierz z listy kontaktów określony numer i wciśnij [OK] zieloną słuchawką. Aby wykonać połączenie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie, wyjdź do głównego ekranu a następnie wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz, pod który przypisany został numer. Po czasie Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

30

przytrzymania rozpocznie się nawiązywanie połączenia. 5. Wiadomości SMS i wprowadzanie tekstu Wiadomości tekstowe (SMS) Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy oferuje je operator sieci lub usługodawca. Urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS). Dłuższe wiadomości są wysyłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. SMS (Short Message Service) to usługa pozwalająca wysyłać i odbierać przez telefon wiadomości tekstowe (usługa sieciowa). Żeby napisać wiadomość SMS, wybierz: Menu → Wiadomość SMS → Wpisz wiadomość → wciśnij zieloną słuchawkę → napisz wiadomość. Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

31

Aby zmienić tekst z dużych liter na małe jak również przełączyć z metody słownikowej na zwykły tekst – naciśnij „#”. Naciskaj klawisz numeryczny (od 2 do 9), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę. Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny „1” lub naciskając „*” (gwiazdka), aby wybrać znak specjalny. Aby wysłać napisaną wiadomość, wybierz: [OK] → [ 1 ] Wyślij → [OK] → wpisz numer telefonu lub wyszukaj go z lity Kontaktów.

Opcja [ 2 ] Wyślij zbior., pozwala na wysłanie tej samej wiadomości do kilku odbiorców. [OK] → [ 1 ] Wyślij → [2] Wyślij zbior. → [1] Edytuj listę → wpisz numery telefonów odbiorców → [Wstecz] → [2] Wyślij teraz

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

32

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS 1. Wejdź w Menu → SMS → Nowy → napisz wiadomość. 2. Wpisz treść wiadomości Wskaźnik w lewym górnym rogu informuje nas, w jakim języku piszemy, np., jeżeli wyświetli się PO to piszemy same wielkie litery. Język można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza „#”. Do wyboru mamy opcje: ◦

PO;po;1,2,3.

3. Jeżeli chcesz anulować wysyłanie wiadomości w czasie, gdy pojawi się okno wysyłania wiadomości, wybierz opcję Przerwij. 6. Funkcje dodatkowe Alarm Alarm – funkcja w telefonie, która może służyć jako: budzik, przypomnienie, odniesienie do zaplanowanych zadań. Aby wejść w opcję Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

33

Wybierz: Menu → Alarm. Lub wybierz Klawisz skrótów → Alarm. Pojawi się opcja edycji godziny alarmu. Wciśnij zieloną słuchawkę, aby: ◦Włączyć / wyłączyć alarm; ◦

Ustawić czas – należy wybrać opcję

i ustawić odpowiednią godzinę, wybierając opcję Edytuj. Opcje alarmu są następujące: •

Powtórz – czy alarm ma być wykonany jednorazowo, czy np. codziennie;Wybranie dowolnego dźwięku alarmu z listy dziewięciu melodii;Typ alertu – czy alarm ma być wykonywany jako dzwonek, czy w połączeniu z wibrowaniem telefonu.

Po wciśnięciu opcji Wykonano, wyświetli się zapytanie czy zapisać alarm. Gdy wybierzemy opcję Tak, alarm zostanie zapisany. Kalkulator Kalkulator – funkcja w telefonie,

pozwoli w

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

34

prosty sposób coś szybko policzyć. Aby wejść w opcję kalkulator wybierz: Menu → Kalkulator

Lub wybierz Klawisz skrótów → Kalkulator. Aby wykonać działanie matematyczne, wpisz pierwszą liczbę, następnie naciśnij klawisz Menu, aby wybrać rodzaj działania matematycznego. Naciskaj go aż do momentu wybrania określonego rodzaju działania (np.: dodawanie, odejmowanie). Po wybraniu rodzaju działania (wciskając zieloną słuchawkę) wpisz drugą wartość liczbową. Wciśnij zieloną słuchawkę, aby otrzymać wynik. 7. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu Uwagi dotyczące poprawnego używania i użytkowania baterii − Baterie w tym telefonie mogą być zasilane za pomocą ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej się maksymalnie wyładować przed podłączeniem do ładowarki. − Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności baterii.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

35

Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura baterii przekracza 40ºC, bateria nie może być ładowana! −

− Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia baterii w polu magnetycznym, bo skraca to jej żywotność. −

Nie używaj uszkodzonej baterii.

− Żywotność baterii może być skrócona, jeśli jest ona wystawiona na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli bateria została naładowana poprawnie. − Nie wrzucaj baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii – prześlij ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi: − Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. − Unikaj kontaktu telefonu z cieczą; może ona powodować korozje metalowych części. − Unikaj eksponowania telefonu w wysokiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów aparatu, stopić plastik i zniszczyć baterię.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

36

− Nie próbuj rozmontować aparatu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę aparatu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. − Do czyszczenia nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. − Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Informacje o bezpieczeństwie Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z aparatu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego, który zapewni bezpieczeństwo spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z aparatu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez aparat; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

37

może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego). *Uwaga: W miejscach, gdzie jest zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itp.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne Sieć: GSM 900/1800 MHz *Ważne: Niektóre operatora, stanu użytkowanej karty telefonu. Więcej usługodawcy.

usługi mogą zależeć od Twojego lokalnej sieci komórkowej, wersji SIM oraz sposobu w jaki używasz informacji uzyskasz od swojego

Uwaga

Oświadczenie

Producent nie jest odpowiedzialny

Wersja może być ulepszona bez

za konsekwencje sytuacji

wcześniejszego powiadomienia.

spowodowanych nieprawidłowym

Reprezentant zachowuje sobie

użytkowaniem telefonu lub

prawo do decydowania o

niezastosowaniem się do

właściwej interpretacji powyższej

powyższych zaleceń.

instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR) Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

38

według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang.: Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gram tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu myPhone 1070 chiaro jest równa 1,320 W/kg. To urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC - wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE Na stronie internetowej firmy myPhone możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

39

Prawidłowe pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

40

Masa sprzętu Spełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych produktów jest następująca:

myPhone 1070 chiaro waga telefonu w tym bateria waga ładowarki

100g 21g 55g

Akcesoria: waga zestawu słuchawkowego 16g Akcesoria dodawane są opcjonalnie. Zestaw akcesoriów dla danego telefonu może się różnić w zależności od daty dostawy.

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

41

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

42

Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.

43