CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA Rujan 2016. Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29 2 Legenda: .............................................................
6 downloads 0 Views 9MB Size
CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA Rujan 2016.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

2

Legenda: ................................................................................................................................................................ 16 1 Javna govorna usluga....................................................................................................................................... 17 1.1 Centrex usluga ........................................................................................................................................ 17 1.1.1 Naknade za govorne kanale ............................................................................................................ 17 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ......................................................................................................... 17 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme .............................................................................................................. 18 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ................................................ 18 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ................................................ 18 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ................................................ 19 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ....................................................................... 19 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ..................................................... 19 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ....................... 19 1.1.7 Centrex Comfort ............................................................................................................................... 20 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx .............................................................................................................. 20 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx .............................................................................................................. 20 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx .............................................................................................................. 21 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .................................................................................................................. 21 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ..................................................................................................................... 21 1.1.8.2 VPN pozivi ............................................................................................................................... 21 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ............................................................................................................... 22 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a .......................... 22 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............. 22 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a .................................. 24 1.2 Business Trunking ................................................................................................................................... 25 1.2.1 ISDN BRA usluga............................................................................................................................. 25 1.2.2 ISDN PRA usluga............................................................................................................................. 26 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .................................................................................................. 26 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva.................................................................................................... 26 1.2.3 IP SIP sučelje ................................................................................................................................... 27 1.2.4 POTS (analogno) sučelje ................................................................................................................. 27 1.2.5 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ...... 27 1.2.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ......... 28 1.2.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OTa 28 1.2.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ................. 29 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................................................ 29 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade .............................................................. 29 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................. 30 1.3.3 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 30 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 30 1.4 Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketi ........................................................................... 30 1.4.1 Naknade za uključenje i mjesečne naknade .................................................................................... 30 1.4.2 Cjenik poziva .................................................................................................................................... 31 1.4.2.1 Telefon Mini ............................................................................................................................. 31 1.4.2.2 Telefon Opti ............................................................................................................................. 32 1.4.2.3 Telefon Maxi FLAT .................................................................................................................. 33 1.4.3 Dodatne usluge Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketa ........................................ 35 1.4.3.1 Usluga prikaza broja pozivatelja (CLIP) .................................................................................. 35 1.4.4 Privremeno isključenje Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketa ............................. 35 1.4.5 Naknada za prijevremeno trajno isključenje Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketa ............................................................................................................................................. 35 1.5 Telefon Plus paket................................................................................................................................... 36 1.5.1 Jednokratne naknade: ..................................................................................................................... 36 1.5.2 Mjesečne naknade: .......................................................................................................................... 36

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

3 1.5.3 1.5.4 1.5.5

Cjenik poziva u Telefon Plus paketu ................................................................................................ 36 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 37 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora .......................................................................................................... 38 1.6 Halo Halo Halo usluga ............................................................................................................................. 38 1.6.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ......................................................... 38 1.6.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine .............................................................. 38 1.6.3 Mjesečne naknade za korištenje internet prometa .......................................................................... 39 1.6.4 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ......................................................................... 39 1.6.5 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme ........................................................................................ 39 1.6.6 Dodatne Halo Halo Halo usluge ....................................................................................................... 39 1.6.7 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 39 1.6.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ............... 40 1.6.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a .. 40 1.6.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ...................... 40 1.6.9 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 40 1.7 Halo Surf.................................................................................................................................................. 41 1.7.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 41 1.7.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ................................................................................ 41 1.7.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 41 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ................................................................. 41 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ..................................................... 41 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................. 42 1.7.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .................................................................................. 42 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ................................................................................. 43 1.7.5 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 43 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ............................................................................................................................................. 43 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ......................................................................................................................................... 43 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 43 1.7.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 44 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ................................................................. 44 1.8 Halo Surf Premium .................................................................................................................................. 46 1.8.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 46 1.8.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf Premium usluge ................................................................. 46 1.8.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 46 1.8.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf Premium usluge .................................................. 46 1.8.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ..................................................... 46 1.8.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................. 47 1.8.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf Premium uslugu .................................................. 47 1.8.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf Premium uslugu ................................................................. 49 1.8.5 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 49 1.8.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf Premium uslugu .............................................................................................................................. 50 1.8.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf Premium uslugu .......................................................................................................................... 50 1.8.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Surf Premium opreme u vlasništvu OT-a ................ 50 1.8.7 Halo Surf Premium usluga – naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora .......................................................................................................... 50 1.9 Halo Surf TV ............................................................................................................................................ 51 1.9.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 51 1.9.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf TV usluge ........................................................................... 51 1.9.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 51 1.9.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf TV usluge ........................................................... 51 1.9.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Halo Surf TV ............................... 51

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

4 1.9.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................. 52 Mjesečni najam opreme za Halo Surf TV uslugu ............................................................................. 52 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf TV uslugu ........................................................................... 52 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 52 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu ........................................................................................................................................ 53 1.9.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu .................................................................................................................................... 53 1.9.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu 53 1.9.7 Halo Surf TV usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 54 1.9.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf TV uslugu ............................................................ 54 1.10 OptimaLAN ured ...................................................................................................................................... 56 1.10.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 56 1.10.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) ......................... 56 1.10.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga . 56 1.10.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 56 1.10.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................... 56 1.10.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ..................................................... 57 1.10.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................. 58 1.10.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured ...................................................................... 58 1.10.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................ 58 1.10.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ......................................................................................... 58 1.10.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 58 1.10.5 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 59 1.10.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ............................................................................................................................. 59 1.10.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured............................................................................................................................. 59 1.10.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ......................................................................................................................................... 60 1.10.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 60 1.10.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................... 60 1.11 OptimaLAN ured Start ............................................................................................................................. 62 1.11.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 62 1.11.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) ................. 62 1.11.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................. 62 1.11.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 63 1.11.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start............................................. 63 1.11.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ..................................................... 63 1.11.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................. 63 1.11.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start .............................................................. 64 1.11.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................ 64 1.11.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ......................................................................................... 64 1.11.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................ 64 1.11.5 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 64 1.11.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start .................................................................................................................... 65 1.11.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start ..................................................................................................................... 65 1.11.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start ................................................................................................................................. 65 1.11.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ...................................................................................................................... 66 1.11.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................. 66 1.12 OptimaLAN ured XL ................................................................................................................................ 68 1.12.1 Jednokratne naknade (naknade za uključenje) ............................................................................... 68 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

5 Mjesečne naknade (naknade za korištenje) .................................................................................... 68 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................. 68 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 69 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL........................................................................................................................ 70 1.12.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................ 70 1.12.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ......................................................................................................................................... 71 1.12.6 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 72 1.12.7 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................... 72 1.13 Biz2 Ured ................................................................................................................................................. 74 1.13.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 74 1.13.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 74 1.13.3 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine .............................................................. 74 1.13.4 Dodatne Biz2 Ured usluge ................................................................................................................ 75 1.13.5 Tarifni paket javne govorne usluge uz Biz2 Ured pakete ................................................................. 75 1.13.6 Prodaja dodatne opreme za Biz2 Ured pakete................................................................................. 77 1.13.7 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 77 1.13.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ........................................ 77 1.13.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a ........................... 77 1.13.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................................................ 78 1.13.9 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora .......................................................................................................... 78 1.14 Halo Halo Halo PRO usluga .................................................................................................................... 79 1.14.1 Jednokratne i mjesečne naknade .................................................................................................... 79 1.14.2 Internet promet ................................................................................................................................. 79 1.14.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .............................................................................................. 79 1.14.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................ 80 1.14.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................... 80 1.14.6 Privremeno isključenje ..................................................................................................................... 80 1.14.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ...... 80 1.14.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 80 1.14.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............. 81 1.14.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................................................................................... 81 1.14.9 Dodatne javne govorne usluge ........................................................................................................ 81 1.14.9.1 Mjesečno korištenje ................................................................................................................. 81 1.14.9.2 Jednokratno korištenje ............................................................................................................ 82 1.15 Tornado ................................................................................................................................................... 82 1.15.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 82 1.15.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 82 1.15.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike ............................................................................ 82 1.15.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike .......................................................................... 83 1.15.3 Tarifni model Tornado ...................................................................................................................... 83 1.15.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija ...................................................................................................... 84 1.15.4.1 Mjesečne naknade .................................................................................................................. 84 1.15.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................... 84 1.16 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) .............................................................................. 85 1.16.1 Jednokratne naknade ...................................................................................................................... 85 1.16.2 Mjesečne naknade ........................................................................................................................... 85 1.16.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ...................................................................... 85 1.16.3.1 Privatni POTS pretplatnici ....................................................................................................... 85 1.16.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika .................................................................. 87 1.16.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) ................ 88 1.16.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika.................................................................... 90 1.16.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ...................................................................................................... 90 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

6 1.16.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika ................................................................. 92 1.16.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ....................................................................................................... 92 1.16.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .................................................................. 94 1.16.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................ 95 1.16.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora .......................................................... 95 1.16.4.1 Cijena nacionalnih, međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora ....................... 95 1.16.5 O1+ paket ......................................................................................................................................... 97 1.16.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi........................................................................................................ 97 1.16.6.1 Osnovni analogni telefonski priključak - Naknade za uključenje i mjesečne naknade .......... 97 1.16.6.2 Dodatne usluge - Naknade za uključenje i mjesečne naknade .............................................. 97 1.16.6.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................ 97 1.16.6.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............................................................................................................. 98 1.16.6.5 Telefon 50 cijene poziva .......................................................................................................... 98 1.16.6.6 Telefon 500 cijene poziva ........................................................................................................ 99 1.17 Besplatni telefon 0800 ........................................................................................................................... 101 1.17.1 Za Centrex pretplatnike .................................................................................................................. 101 1.17.2 Za Business trunking Pretplatnike ................................................................................................. 103 1.18 Jedinstveni pozivni broj 072 .................................................................................................................. 104 1.19 Usluge s posebnom tarifom................................................................................................................... 106 1.19.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost .................................................................................. 106 1.19.2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost .................................................................................. 107 1.19.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost .................................................................................. 108 1.19.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost .................................................................................. 109 1.20 0801 VoIP pozivni broj .......................................................................................................................... 110 1.20.1 Naknade za trajanje ....................................................................................................................... 111 1.20.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge ................................................................... 111 1.21 SMS obavijest ....................................................................................................................................... 112 1.22 Govorna pošta ....................................................................................................................................... 112 1.23 Tko je zvao ............................................................................................................................................ 112 1.24 Friends broj ........................................................................................................................................... 112 1.25 Pozivnica ............................................................................................................................................... 112 1.26 OptiNET UM fax .................................................................................................................................... 113 1.27 Cijene poziva za javnu govornu uslugu ................................................................................................. 113 1.27.1 Cijena nacionalnih, međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ............................................................................................................................................. 113 1.27.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama, te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: ............................................................................................................ 116 1.27.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: .......................................................................................................................................... 119 1.27.4 Dodatne tarifne opcije za privatne pretplatnike .............................................................................. 120 1.27.4.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) .............................................. 120 1.27.4.2 Vikend.................................................................................................................................... 120 1.27.4.3 Dugi razgovori ....................................................................................................................... 121 1.27.4.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 ........................................................................................................ 121 1.27.5 Dodatne tarifne opcije za poslovne pretplatnike ............................................................................ 121 1.27.5.1 Minute FIX ............................................................................................................................. 121 1.27.5.2 Minute MOB........................................................................................................................... 122 1.27.5.3 Minute FIX INT ...................................................................................................................... 123 1.27.5.4 EU FIX i EU MOB .................................................................................................................. 123 2 Usluge širokopojasnog pristupa ..................................................................................................................... 125 2.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) .................................................. 125 2.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) ......................................................................................................................................... 125 2.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.) .................................................. 126 2.3.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ........................... 127 2.3.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ..................................................................................... 127

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

7 2.3.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ................................................................................................. 127 2.3.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu.......................................................................................................................... 128 2.3.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .................................................................................................................... 128 2.4 Cluster Fiber usluga .............................................................................................................................. 129 2.4.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ................................... 130 2.4.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ............................................................................................. 130 2.4.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber .......................................................................................................... 130 2.4.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber .................................................................................................................................. 131 2.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru .................................. 131 2.6 OptiDSL ................................................................................................................................................. 132 2.6.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiDSL usluge ............................................................... 132 2.6.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ......................................................................................... 132 2.6.3 OptiDSL pristupne brzine ............................................................................................................... 132 2.6.4 OptiDSL internet promet ................................................................................................................ 133 2.6.5 Dodatne OptiDSL usluge ............................................................................................................... 133 2.6.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ................................................. 133 2.6.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) .................................... 134 2.6.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge ......................................................................................... 134 2.6.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ....................... 134 2.6.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a .......... 134 2.6.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ............................... 135 2.6.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 135 2.7 Samostalni Internet – TO1Surf i O1Surf paketi ..................................................................................... 135 2.7.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje TO1Surf | 10Mbps, TO1Surf | 20Mbps, TO1Surf | 30Mbps, TO1Surf | 40Mbps, TO1Surf | 50Mbps i TO1Surf | 60Mbps ........................................................... 135 2.7.2 Mjesečne naknade za korištenje usluge TO1Surf paketa .............................................................. 136 2.7.3 TO1Surf oprema ............................................................................................................................. 137 2.7.4 Dodatne TO1Surf usluge ................................................................................................................ 137 2.7.4.1 Dodatne TO1Surf usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora ................. 137 2.7.4.2 Dodatne TO1Surf usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora .............. 137 2.7.5 Privremeno isključenje TO1Surf paketa ......................................................................................... 137 2.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO1Surf opreme u vlasništvu OT-a ....................... 138 2.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO1Surf opreme u vlasništvu OT-a ........... 138 2.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO1Surf opreme u vlasništvu OT-a................................ 138 2.7.7 Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ............... 138 2.7.8 Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa O1Surf | 10Mbps, O1Surf | 20Mbps, O1Surf | 30Mbps, O1Surf | 40Mbps, O1Surf | 50Mbps i O1Surf | 60Mbps .................................................. 138 2.7.9 Mjesečne naknade za korištenje usluge O1Surf paketa ................................................................ 139 2.7.10 O1Surf oprema ............................................................................................................................... 140 2.7.11 O1Surf usluge ................................................................................................................................. 140 2.7.11.1 Dodatne O1Surf usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora ................... 140 2.7.11.2 Dodatne O1Surf usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora ................ 140 2.7.12 Privremeno isključenje O1Surf paketa ........................................................................................... 140 2.7.13 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O1Surf opreme u vlasništvu OT-a .......................... 141 2.7.13.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O1Surf opreme u vlasništvu OT-a ............. 141 2.7.13.2 Jednokratne naknade za otuđenje O1Surf opreme u vlasništvu OT-a .................................. 141 2.7.14 Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ............... 141 2.8 O2 basic i O2 flat paketi .......................................................................................................................... 142 2.8.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2 basic i O2 flat paketa .................................................. 142 2.8.2 Mjesečna naknada za korištenje O2 basic i O2 flat paketa ............................................................. 142 2.8.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz O2 basic i O2 flat pakete .................................................... 142 2.8.4 Dodatne govorne usluge ................................................................................................................ 143

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

8 2.8.5 Prodaja i najam O2 opreme ............................................................................................................ 143 2.8.6 O2 basic dodatni internet promet .................................................................................................... 143 2.8.7 Opcija nadoplate internet brzine .................................................................................................... 144 2.8.8 Dodatne O2 basic i O2 flat usluge................................................................................................... 144 2.8.9 Privremeno isključenje O2 basic i O2 flat paketa ............................................................................ 144 2.8.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 basic i O2 flat opreme u vlasništvu OT-a ........... 145 2.8.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2 basic i O2 flat opreme u vlasništvu OTa 145 2.8.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2 basic i O2 flat opreme u vlasništvu OT-a .................. 145 2.8.11 O2 basic i O2 flat – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 145 2.9 O2 osnovni, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps i O2 | 40Mbps paketi ...................... 146 2.9.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa O2 osnovni, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps i O2 | 40Mbps ........................................................................................................... 146 2.9.2 Mjesečna naknada za korištenje O2 paketa................................................................................... 146 2.9.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz O2 pakete .......................................................................... 147 2.9.4 O2 oprema ...................................................................................................................................... 148 2.9.5 Dodatne govorne usluge ................................................................................................................ 148 2.9.6 Paket O2 osnovni (dodatni i neograničeni internet promet) .......................................................... 148 2.9.7 Opcija nadoplate za internet brzine na O2 paketima ..................................................................... 148 2.9.7.1 O2 | 4Mbps ............................................................................................................................. 148 2.9.7.2 O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps i administrativna naknada ............... 149 2.9.8 Dodatne O2 usluge ......................................................................................................................... 149 2.9.8.1 Dodatne O2 usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora .......................... 149 2.9.8.2 Dodatne O2 usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora ....................... 150 2.9.9 Privremeno isključenje O2 paketa .................................................................................................. 150 2.9.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 opreme u vlasništvu OT-a ................................. 150 2.9.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2 opreme u vlasništvu OT-a .................... 150 2.9.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2 opreme u vlasništvu OT-a ........................................ 150 2.9.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora ........................................................................................................ 151 2.10 TO2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps i TO2 | 40Mbps paketi .............................. 151 2.10.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa TO2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps i TO2 | 40Mbps ................................................................................................................ 151 2.10.2 Mjesečna naknada za korištenje TO2 paketa ................................................................................ 152 2.10.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz TO2 pakete ........................................................................ 152 2.10.4 TO2 oprema .................................................................................................................................... 153 2.10.5 Opcija nadoplate za internet brzine na TO2 paketima ................................................................... 153 2.10.5.1 TO2 | 4Mbps .......................................................................................................................... 153 2.10.5.2 TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps, TO2 | 40Mbps i administrativna naknada ...... 154 2.10.6 Dodatne TO2 usluge ....................................................................................................................... 154 2.10.6.1 Dodatne TO2 usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora ........................ 154 2.10.6.2 Dodatne TO2 usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora ..................... 154 2.10.7 Privremeno isključenje TO2 paketa ................................................................................................ 155 2.10.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO2 opreme u vlasništvu OT-a ............................... 155 2.10.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO2 opreme u vlasništvu OT-a .................. 155 2.10.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO2 opreme u vlasništvu OT-a ...................................... 155 2.10.9 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora ........................................................................................................ 155 2.11 O2start, O2surf, O2CARNet paketi ......................................................................................................... 156 2.11.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa ................................. 156 2.11.2 O2start dodatni internet promet ...................................................................................................... 156 2.11.3 Dodatne O2start, O2surf i O2CARNet usluge ................................................................................. 157 2.11.4 Prodaja O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ................... 157 2.11.5 Prodaja i najam O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ...... 157 2.11.6 Privremeno isključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa ........................................................... 158 2.11.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OTa .................................................................................................................................................... 158

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

9 2.11.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................................... 158 2.11.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a .. 158 2.11.8 O2start, O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .................................................................................................................... 159 2.12 O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium paketi ................................................................................ 159 2.12.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TV/O3 paketa ............................................................... 159 2.12.2 Mjesečna naknada za korištenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium paketa ................... 159 2.12.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz O3 basic, O3 flat i O3 premium pakete ............................... 160 2.12.4 Dodatne govorne usluge ................................................................................................................ 161 2.12.5 Prodaja i najam O2TV i O3 opreme................................................................................................. 161 2.12.6 Mjesečni najam IPTV opreme ........................................................................................................ 161 2.12.7 O3 basic dodatni internet promet .................................................................................................... 161 2.12.8 Opcija nadoplate internet brzine .................................................................................................... 162 2.12.9 Dodatne O2TV i O3 usluge .............................................................................................................. 162 2.12.9.1 Uz mjesečnu naknadu ........................................................................................................... 162 2.12.9.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 163 2.12.10 Privremeno isključenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium paketa .................................... 163 2.12.11 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium opreme u vlasništvu OT-a ............................................................................................................................. 163 2.12.11.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................... 163 2.12.11.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................................... 163 2.12.12 O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............................................................................................. 164 2.13 O2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps, O3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps, O3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps O3TV plus | 40Mbps paketi................................................................. 165 2.13.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps, O3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps, O3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps i O3TV plus | 40Mbps paketa ............................................................................................................................. 165 2.13.2 Mjesečna naknada za korištenje O2TV paketa .............................................................................. 165 2.13.3 Mjesečna naknada za korištenje O3 paketa................................................................................... 166 2.13.4 Mjesečna naknada za korištenje O3TV plus paketa ...................................................................... 167 2.13.5 Tarifni paket javne govorne usluge uz O3 i O3TV plus pakete ....................................................... 167 2.13.6 O2TV i O3 oprema ........................................................................................................................... 168 2.13.7 Opcija nadoplate za internet brzine na O2TV/O3/O3TV plus paketima .......................................... 168 2.13.7.1 O2TV/O3/O3TV plus | 4Mbps ................................................................................................. 168 2.13.7.2 O2TV/O3/O3TV plus | 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 40Mbps i administrativna naknada ......... 169 2.13.8 Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge .............................................................................................. 169 2.13.8.1 Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora 169 2.13.8.2 Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora 170 2.13.8.3 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 170 2.13.9 Privremeno isključenje O2TV/O3/O3TV plus paketa ....................................................................... 170 2.13.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TV/O3/O3TV plus opreme u vlasništvu OT-a ...... 170 2.13.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TV/O3/O3TV plus opreme u vlasništvu OTa 170 2.13.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TV/O3/O3TV plus opreme u vlasništvu OT-a ............. 171 2.13.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora ........................................................................................................ 171 2.14 TO2TVTEL paketi .................................................................................................................................. 172 2.14.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje TO2TVTEL paketa ........................................................... 172 2.14.2 Mjesečne naknade za TO2TVTEL pakete...................................................................................... 172 2.14.3 Tarifni paketi javne govorne usluge uz TO2TVTEL pakete ............................................................ 173 2.14.4 Dodatne TO2TVTEL usluge ........................................................................................................... 174

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

10 2.14.4.1 Dodatne TO2TVTEL usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora ............ 174 2.14.4.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 174 2.14.5 TO2TVTEL oprema ........................................................................................................................ 174 2.14.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ................................................................................ 174 2.14.7 Privremeno isključenje TO2TVTEL paketa..................................................................................... 175 2.14.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO2TVTEL opreme u vlasništvu OT-a.................... 175 2.14.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO2TVTEL opreme u vlasništvu OT-a ...... 175 2.14.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO2TVTEL opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge ............................................................................................................................... 175 2.14.9 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem....................................................................................................................... 176 2.15 TO2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps, TO3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps, TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps i TO3TV plus | 40Mbps paketi ............................................................ 176 2.15.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje TO2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps, TO3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps, TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps i TO3TV plus | 40Mbps paketa.................................................................................................................... 176 2.15.2 Mjesečna naknada za korištenje TO2TV paketa ............................................................................ 177 2.15.3 Mjesečna naknada za korištenje TO3 paketa ................................................................................ 177 2.15.4 Mjesečna naknada za korištenje TO3TV plus paketa .................................................................... 178 2.15.5 Tarifni paket javne govorne usluge uz TO3 i TO3TV plus pakete .................................................. 179 2.15.6 TO2TV i TO3 oprema ...................................................................................................................... 179 2.15.7 Opcija nadoplate za internet brzine na TO3/TO3TV plus paketima................................................ 180 2.15.7.1 TO3/TO3TV plus | 4Mbps ....................................................................................................... 180 2.15.7.2 TO2TV/TO3/TO3TV plus | 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 40Mbps i administrativna naknada .. 180 2.15.8 Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge ....................................................................................... 181 2.15.8.1 Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora 181 2.15.8.2 Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora 181 2.15.8.3 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 182 2.15.9 Privremeno isključenje TO2TV/TO3/TO3TV plus paketa ................................................................ 182 2.15.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO2TV/TO3/TO3TV plus opreme u vlasništvu OTa .................................................................................................................................................... 182 2.15.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO2TV/TO3/TO3TV plus opreme u vlasništvu OT-a 182 2.15.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO2TV/TO3/TO3TV plus opreme u vlasništvu OT-a....... 182 2.15.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora ........................................................................................................ 183 2.16 O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketi ....................................................................... 183 2.16.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketa ........................................................................................................................................... 183 2.16.2 O3TVstart, OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet................................................... 185 2.16.3 Dodatne O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single usluge ......................................... 185 2.16.3.1 Uz mjesečnu naknadu ........................................................................................................... 185 2.16.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 186 2.16.4 Prodaja O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ...... 186 2.16.5 Prodaja i najam O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) .................................................................................................................................. 187 2.16.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ................................................................................ 187 2.16.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketa .................................................................................................................... 187

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

11 Privremeno isključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single paketa .............. 188 2.16.9 Promjene paketa ............................................................................................................................ 188 2.16.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ..................................................................................... 188 2.16.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................... 188 2.16.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................................... 189 2.16.11 O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............................................................... 190 2.17 OptiStream usluga ................................................................................................................................. 190 2.17.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiStream usluge .......................................................... 190 2.17.2 OptiStream dodatni internet promet ............................................................................................... 191 2.17.3 Dodatne OptiStream usluge ........................................................................................................... 191 2.17.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ............................................ 192 2.17.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ............................... 192 2.17.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge .................................................................................... 192 2.17.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ................... 193 2.17.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ...... 193 2.17.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .......................... 193 2.17.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 193 2.18 O₂start+, O₂surf+ paketi ........................................................................................................................ 194 2.18.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa ................................................ 194 2.18.2 O2start+ dodatni internet promet .................................................................................................... 194 2.18.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge................................................................................................. 195 2.18.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) .................................. 195 2.18.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ..................... 195 2.18.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa .......................................................................... 196 2.18.7 Promjene paketa ............................................................................................................................ 196 2.18.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ......... 196 2.18.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OTa 196 2.18.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ................ 196 2.18.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 197 2.19 O2TVsurf+, O3TVstart+, O3TVsurf+ paketi ............................................................................................ 197 2.19.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa .................... 197 2.19.2 O3TVstart+ dodatni internet promet ............................................................................................... 198 2.19.3 Dodatne O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge .................................................................... 198 2.19.3.1 Uz mjesečnu naknadu ........................................................................................................... 198 2.19.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 199 2.19.4 Prodaja O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ...... 199 2.19.5 Prodaja i najam O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) .................................................................................................................................. 200 2.19.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ................................................................................ 200 2.19.7 Mjesečni najam O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme ....................................................... 200 2.19.8 Privremeno isključenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa.............................................. 201 2.19.9 Promjene paketa ............................................................................................................................ 201 2.19.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a ............................................................................................................................. 201 2.19.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................................... 201 2.16.8

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

12 2.19.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ................................................................ 202 2.19.11 O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............................................................................................. 202 2.20 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ...................................................................... 203 2.21 O2 Instant i TO2 Instant paketi ............................................................................................................... 204 2.21.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2 Instant i TO2 Instant paketa ....................................... 204 2.21.2 Mjesečne naknade za korištenje O2 Instant i TO2 Instant paketa i dodatne pristupne internet brzine ............................................................................................................................................ 205 2.21.3 Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine za O2 Instant i TO2 Instant pakete ............................................................................................................................... 205 2.21.4 O2 Instant i TO2 Instant dodatna oprema ....................................................................................... 205 2.21.5 Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge ........................................................................................ 206 2.21.5.1 Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora 206 2.21.5.2 Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora 206 2.21.5.3 Privremeno isključenje O2 Instant i TO2 Instant paketa ........................................................ 206 2.21.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 Instant i TO2 Instant opreme u vlasništvu OT-a 207 2.21.6.1 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 Instant i TO2 Instant opreme u vlasništvu OTa 207 2.21.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2 Instant i TO2 Instant opreme u vlasništvu OT-a........ 207 2.21.7 Tarifni paket javne govorne usluge uz O2 Instant i TO2 Instant paket ........................................... 207 2.21.8 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora ........................................................................................................ 208 2.22 O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant paketi ............................................................... 208 2.22.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant ........................................................................................................................................... 208 2.22.2 Mjesečna naknada za korištenje O2TV Instant i TO2TV Instant paketa ........................................ 209 2.22.3 Mjesečna naknada za korištenje O3 Instant i TO3 Instant paketa .................................................. 209 2.22.4 Tarifni paket javne govorne usluge O3 Instant i TO3 Instant paketa .............................................. 210 2.22.5 Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine za pakete O 2TV Instant, TO2TV Instant, O3TV Instant, TO3TV Instant................................................................................ 211 2.22.6 O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant oprema ..................................................... 211 2.22.7 Dodatne O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora ........................................................................................................... 211 2.22.8 Dodatne O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora ........................................................................................................... 212 2.22.9 Pojedinačna naknada po korištenju ............................................................................................... 213 2.22.9.1 Videoteka............................................................................................................................... 213 2.22.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant opreme u vlasništvu OT-a ............................................................................................................ 213 2.22.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant opreme u vlasništvu OT-a ............................................................................................................. 213 2.22.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant opreme u vlasništvu OT-a ......................................................................................................................... 213 2.22.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora ........................................................................................................ 214 2.23 Broadband to Home usluga .................................................................................................................. 214 2.23.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge ..................................................... 214 2.23.2 Dodatne Broadband To Home usluge ........................................................................................... 215 2.23.3 Broadband To Home oprema ........................................................................................................ 215 2.23.4 Promjene paketa ............................................................................................................................ 216 2.23.5 Broadband To Home – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .................................................................................................................... 216 2.24 Broadband To Office usluga.................................................................................................................. 216 2.24.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ....................................................................... 216 2.24.2 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge ....................................................................... 216 2.24.3 Korištenje Broadband to Office usluge .......................................................................................... 217

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

13 2.24.4 2.24.5 2.24.6 2.24.7

Dodatne Broadband To Office usluge............................................................................................ 218 Broadband To Office oprema......................................................................................................... 218 Promjene paketa ............................................................................................................................ 218 Broadband To Office – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 219 2.24.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Broadband To Office usluge ................................................................................. 219 2.24.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a ......................... 219 2.24.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Broadband To Office usluge ..................................................................................................................... 219 2.25 OptiWEB usluga .................................................................................................................................... 220 2.25.1 OptiWEB linux paketi ..................................................................................................................... 220 2.25.2 OptiWEB win paketi ....................................................................................................................... 220 2.25.3 OptiWEB dodatne usluge ............................................................................................................... 221 2.25.3.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ......................................................................................... 221 2.25.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ................................................................................. 221 2.26 Mail Hosting usluga ............................................................................................................................... 221 2.26.1 Mail Hosting paketi ......................................................................................................................... 221 2.26.2 Dodatne Mail Hosting usluge ......................................................................................................... 222 2.26.3 Promjene paketa ............................................................................................................................ 222 3 Multimedijalne usluge ..................................................................................................................................... 223 3.1 Audio-Video streaming .......................................................................................................................... 223 3.1.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ....................................................................................... 223 3.1.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge .................................. 223 3.1.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge ........................................................................................ 223 3.1.4 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 224 3.1.4.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 224 3.1.4.2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ........ 224 3.2 Dodatni programski IPTV paketi ........................................................................................................... 224 3.2.1 Albanski, Ruski i Balkanski paket .................................................................................................. 224 3.2.1.1 Mjesečne naknade za korištenje Albanskog, Ruskog i Balkanskog paketa ......................... 224 3.2.1.2 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora 225 3.3 Dodatne IPTV usluge ............................................................................................................................ 225 3.3.1 Snimalica 50 i Snimalica 100 ......................................................................................................... 225 3.3.1.1 Mjesečne naknade za uslugu Snimalica 50 i Snimalica 100 ................................................ 225 3.3.1.2 Naknade za prijevremeno trajno isključenje dodatnih IPTV usluga Snimalica 50 i Snimalica 100 226 3.3.2 Plati pa vidi (PPV) .......................................................................................................................... 226 3.3.2.1 Naknade za korištenje Fight Channel PPV usluge ............................................................... 226 3.3.2.2 Naknade za korištenje Sport Klub PPV usluge ..................................................................... 226 4 Podatkovne usluge ......................................................................................................................................... 227 4.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)............................................................... 227 4.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)............................................................... 227 4.2.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ............................................ 228 4.2.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ...................................................................................................... 229 4.2.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge .................................................................................................................. 229 4.2.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ........................................................................................................................................... 229 4.2.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 230 4.3 ADSL VPN entry point ........................................................................................................................... 231 4.4 VPN DSL usluga ................................................................................................................................... 231 4.4.1 Dodatne VPN DSL usluge ............................................................................................................. 231 4.4.2 Promjene VPN DSL brzine ............................................................................................................ 232 4.4.3 Usluga IP POS ............................................................................................................................... 232

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

14 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2

Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) .................................................. 233 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge ....................................................................................... 233 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.) ............................................................. 233 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge .......................................... 234 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge .................................................................................................... 234 4.6.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ................................................................................................................. 234 4.6.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ......................................................................................................................................... 235 4.6.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 235 4.7 Usluga zakupa TDM voda ..................................................................................................................... 236 5 Ostale usluge .................................................................................................................................................. 238 5.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ..................................................................................... 238 5.2 Usluga kontakt centra............................................................................................................................ 238 5.3 Osobna tajnica ...................................................................................................................................... 239 5.4 Usluga Hosted kontakt centra ............................................................................................................... 239 5.5 Usluga kolokacije poslužitelja ............................................................................................................... 240 5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ..................................................................... 240 5.5.2 Dodatne usluge .............................................................................................................................. 240 5.5.3 Usluge na zahtjev........................................................................................................................... 241 5.6 Hospitality usluge .................................................................................................................................. 241 5.7 WEB hospitality ..................................................................................................................................... 241 5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike ............................................................................................... 241 5.8.1 Usluge na zahtjev........................................................................................................................... 242 5.8.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ...................................... 242 5.8.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a ......................... 242 5.8.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.............................................. 243 5.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji ............................................................................................................. 243 5.9.1 Uključenje i korištenje usluge ......................................................................................................... 243 5.9.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja ....................................................................................... 244 5.9.3 Dodatne usluge .............................................................................................................................. 245 5.10 Usluge na zahtjev .................................................................................................................................. 245 6 Posebne promotivne ponude .......................................................................................................................... 247 6.1 Bežični telefon ....................................................................................................................................... 247 6.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob .................................................................................................. 247 6.3 Promotivna akcija „Bonus kune“ ........................................................................................................... 247 6.4 Promotivna akcija “HBO, HBO+CINEMAX i HBO Premium paketa” .................................................... 248 6.5 Promotivna ponuda O2, O2TV i O3 paketa ............................................................................................ 248 6.6 Promotivna ponuda - bonus pogodnosti za ugovore sklopljene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine ................................................................................................................................................... 249 6.6.1 Bonus pogodnosti – O2, O2TV, O3, O3TV plus, TO2, TO2TV, TO3, TO3TV plus paketi .................. 249 6.6.2 Bonus pogodnosti – O3, O3TV plus, TO3 i TO3TV plus paketa ...................................................... 250 6.6.3 Bonus pogodnosti – dodatne tarifne opcije .................................................................................... 250 6.6.4 Bonus pogodnosti – ugovaranje neograničenog internet prometa (FlatRATE) uz paket O 2 osnovni ......................................................................................................................................... 251 6.7 Promotivna ponuda O i TO paketa - bez ugovorne obveze .................................................................. 251 6.7.1 Uključenje paketa ........................................................................................................................... 251 6.7.2 Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3 paketa ......................................... 251 6.8 Proljetna promocija 2016. na O i TO paketima ..................................................................................... 254 6.8.1 Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3/O3TV plus/TO3TV plus paketa .... 254 6.9 Promotivna ponuda “300 kn od Optime” na O i TO paketima ............................................................... 256 6.9.1 Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3/O3TV plus/TO3TV plus paketa .... 256 6.10 Promotivna ponuda „Neobvezna veza“ ................................................................................................. 258 6.10.1 Uključenje paketa ........................................................................................................................... 258 6.10.2 Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3 paketa ......................................... 258 7 Uređaji u slobodnoj prodaji ............................................................................................................................. 260 7.1 Tehnički uređaji ..................................................................................................................................... 260

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

15 8 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona ......................................................................................... 261

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

16 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a.

Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Pored standardnih načina plaćanja, Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb, Raiffeisen banke, Kvarner banke, OTP banke, Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka, Diners i sl.).

Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge, a prije potpune realizacije usluge, OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. troškovi izdvajanja parice, troškovi realizacije pristupne tehnologije, troškovi prijenosa brojeva, ostali operativni troškovi i sl.) U slučaju naplate realnih troškova, OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova. Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge, operativne troškove realizacije usluge (npr. troškovi izdvajanja parice, troškovi realizacije pristupne tehnologije, troškovi prijenosa brojeva, ostali operativni troškovi i sl.) snosi OT.

Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga, a koji su za Pretplatnika nepovoljniji, Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada za prijevremeno trajno isključenje. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada, Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem.

Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom, OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088, OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www.optima.hr.

Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet). Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet), vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost. Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2,563 Kn, zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2,56 Kn. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2,566 Kn, zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2,57 Kn.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

17 1 1.1

Javna govorna usluga Centrex usluga 1.1.1

Naknade za govorne kanale

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje (po govornom kanalu)

Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu)

1 do 10

500,00 kn (625,00 kn)

65,00 kn (81,25 kn)

11 do 20

450,00 kn (562,50 kn)

65,00 kn (81,25 kn)

21 do 50

400,00 kn (500,00 kn)

65,00 kn (81,25 kn)

51 i više

350,00 kn (437,50 kn)

65,00 kn (81,25 kn)

Broj internih ekstenzija

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

1 do 24

800,00 kn (1.000,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

25 do 48

1.600,00 kn (2.000,00 kn)

190,00 kn (237,50 kn)

49 do 72

2.400,00 kn (3.000,00 kn)

270,00 kn (337,50 kn)

73 do 96

3.200,00 kn (4.000,00 kn)

340,00 kn (425,00 kn)

97 do 120

4.000,00 kn (5.000,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

121 do 144

4.800,00 kn (6.000,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

145 do 168

5.600,00 kn (7.000,00 kn)

490,00 kn (612,50 kn)

169 do 192

6.400,00 kn (8.000,00 kn)

510,00 kn (637,50 kn)

Više od 192 ekstenzije

cijena po dogovoru

cijena po dogovoru

1.1.2

Naknade za interne ekstenzije

*U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP, analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

18 1.1.3 1.1.3.1

Mjesečni najam IP opreme

Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme

Vrsta opreme

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

IP telefon Avaya 4610SW

141,08 kn (176,35 kn)

74,05 kn (92,56 kn)

IP telefon Avaya 4620SW

170,01 kn (212,51 kn)

89,23 kn (111,54 kn)

IP telefon Avaya 4621 SW

192,98 kn (241,23 kn)

101,29 kn (126,61 kn)

IP telefon Avaya 4625 SW

244,67 kn (305,84 kn)

128,42 kn (160,53 kn)

Slušalica AVAYA Encore Ultra NC

112,36 kn (140,45 kn)

58,98 kn (73,73 kn)

Slušalica H 91N/A Encore Monaural

108,38 kn (135,48 kn)

56,89 kn (71,11 kn)

EU24 modul*

50,00 kn (62,50 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Napajanje 1151

16,87 kn (21,09 kn)

8,86 kn (11,08 kn)

U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima, a ovisi o tome kako su programirane.

1.1.3.2

Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme

Vrsta opreme

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620

141,08 kn (176,35 kn)

74,05 kn (92,56 kn)

IP telefon Avaya 9630

170,01 kn (212,51 kn)

89,23 kn (111,54 kn)

IP telefon Avaya 9650

192,98 kn (241,23 kn)

101,29 kn (126,61 kn)

IP telefon Avaya 9640

244,67 kn (305,84 kn)

128,42 kn (160,53 kn)

IP phone SBM24 button modul*

50,00 kn (62,50 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Napajanje 1151

16,87 kn (21,09 kn)

8,86 kn (11,08 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

19 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630, 9640 i 9650 IP telefone. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima, a ovisi o tome kako su programirane.

1.1.3.3

Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme

Vrsta opreme

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

IP telefon Avaya 1608

113,03 kn (141,29 kn)

59,33 kn (74,16 kn)

IP telefon Avaya 1616

135,73 kn (169,66 kn)

71,24 kn (89,05 kn)

Napajanje 1151

16,87 kn (21,09 kn)

8,86 kn (11,08 kn)

U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5

1.1.4

Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje

Vrsta opreme

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Oprema za analogno POTS sučelje

41,98 kn (52,48 kn)

20,99 kn (26,24 kn)

* Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje, naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji

1.1.5

Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje

Vrsta opreme

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje

41,98 kn (52,48 kn)

20,99 kn (26,24 kn)

* Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje, naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu

1.1.6

Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Basic

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

20

Switch–Standard

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

ADSL modem

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

HDSL modem

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

1.1.7

Centrex Comfort

Napomena: Od 01. listopada 2011. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike. Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.

1.1.7.1

IP telefoni serije 46xx

Model IP telefona

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje*

IP telefon Avaya 4610SW

99,00 kn (123,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

IP telefon Avaya 4620SW

99,00 kn (123,75 kn)

79,00 kn (98,75 kn)

IP telefon Avaya 4621 SW

99,00 kn (123,75 kn)

89,00 kn (111,25 kn)

IP telefon Avaya 4625 SW

99,00 kn (123,75 kn)

109,00 kn (136,25 kn)

* U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona, potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.

1.1.7.2

IP telefoni serije 96xx

Model IP telefona

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje *

IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620

99,00 kn (123,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

IP telefon Avaya 9630

99,00 kn (123,75 kn)

79,00 kn (98,75 kn)

IP telefon Avaya 9650

99,00 kn (123,75 kn)

89,00 kn (111,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

21

IP telefon Avaya 9640

99,00 kn (123,75 kn)

109,00 kn (136,25 kn)

* U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona, potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.

1.1.7.3

IP telefoni serije 16xx

Model IP telefona

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje*

IP telefon Avaya 1608

99,00 kn (123,75 kn)

59,00 kn (73,75 kn)

IP telefon Avaya 1616

99,00 kn (123,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

* u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona, potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.

1.1.8 1.1.8.1

Dodatne Centrex usluge

Avaya SoftPhone

Avaya SoftPhone

Naknada za uključenje (po broju)

Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve, po broju)

Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve, po broju)*

Cjenik usluge do 31.12.2008.

180,00 kn (225,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

sukladno cjeniku Centrex usluge

Cjenik usluge od 01.01.2009.

50,00 kn (62,50 kn)

10,00 kn (12,50 kn)

sukladno cjeniku Centrex usluge

* Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija

1.1.8.2

VPN pozivi

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Od 1 do 50 telefona

500,00 kn (625,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Od 51 do 100 telefona

1.000,00 kn (1.250,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Od 101 do 150 telefona

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

VPN pozivi

Usluge VPN-a za glasovne pozive

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

22 2.000,00 kn (2.500,00 kn)

151 i više telefona

1.1.8.3

0,00 kn (0,00 kn)

Centrex WEB imenik

Centrex WEB imenik

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge)

Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)*

Centrex WEB imenik

0,00 kn (0,00 kn)

5,00 kn (6,25 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

* jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a, naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna

1.1.9 1.1.9.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

IP telefon Avaya 4610SW

1.604,74 kn

1.203,56 kn

802,37 kn

IP telefon Avaya 4620SW

1.933,76 kn

1.450,32 kn

966,88 kn

IP telefon Avaya 4621 SW

2.195,06 kn

1.646,30 kn

1.097,53 kn

IP telefon Avaya 4625 SW

2.783,02 kn

2.087,27 kn

1.391,51 kn

Slušalica AVAYA Encore Ultra NC

1.278,08 kn

958,56 kn

639,04 kn

Slušalica H 91N/A Encore Monaural

1.232,78 kn

924,59 kn

616,39 kn

EU24 modul

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620

1.604,74 kn

1.203,56 kn

802,37 kn

IP telefon Avaya 9630

1.933,76 kn

1.450,32 kn

966,88 kn

IP telefon Avaya 9650

2.195,06 kn

1.646,30 kn

1.097,53 kn

IP telefon Avaya 9640

2.783,02 kn

2.087,27 kn

1.391,51 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

23 IP phone SBM24 button modul

500,00 kn

375,00 kn

250,00 kn

IP telefon Avaya 1608

1.285,73 kn

964,30 kn

642,87 kn

IP telefon Avaya 1616

1.543,86 kn

1.157,90 kn

771,93 kn

Napajanje 1151

191,92 kn

143,94 kn

95,96 kn

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2.250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3.000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Oprema za analogno POTS sučelje-Basic

7.000,00 kn

5.250,00 kn

3.500,00 kn

Oprema za analogno POTS sučelje-Standard

14.000,00 kn

10.500,00 kn

7.000,00 kn

Oprema za analogno POTS sučelje-Pro

21.000,00 kn

15.750,00 kn

10.500,00 kn

Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeBasic

10.000,00 kn

7.500,00 kn

5.000,00 kn

Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard

16.000,00 kn

12.000,00 kn

8000,00 kn

Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljePro

25.000,00 kn

18.750,00 kn

12.500,00 kn

Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard

16.000,00 kn

12.000,00 kn

8.000,00 kn

Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljePro

22.000,00 kn

16.500,00 kn

11.000,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

24 1.1.9.2

Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

IP telefon Avaya 4610SW

1.604,74 kn (2.005,93 kn)

1.203,56 kn (1.504,45 kn)

802,37 kn (1.002,96 kn)

IP telefon Avaya 4620SW

1.933,76 kn (2.417,20 kn)

1.450,32 kn (1.812,90 kn)

966,88 kn (1.208,60 kn)

IP telefon Avaya 4621 SW

2.195,06 kn (2.743,83 kn)

1.646,30 kn (2.057,88 kn)

1.097,53 kn (1.371,91 kn)

IP telefon Avaya 4625 SW

2.783,02 kn (3.478,78 kn)

2.087,27 kn (2.609,09 kn)

1.391,51 kn (1.739,39 kn)

Slušalica AVAYA Encore Ultra NC

1.278,08 kn (1.597,60 kn)

958,56 kn (1.198,20 kn)

639,04 kn (798,80 kn)

Slušalica H 91N/A Encore Monaural

1.232,78 kn (1.540,98 kn)

924,59 kn (1.155,74 kn)

616,39 kn (770,49 kn)

EU24 modul

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620

1.604,74 kn (2.005,93 kn)

1.203,56 kn (1.504,45 kn)

802,37 kn (1.002,96 kn)

IP telefon Avaya 9630

1.933,76 kn (2.417,20 kn)

1.450,32 kn (1.812,90 kn)

966,88 kn (1.208,60 kn)

IP telefon Avaya 9650

2.195,06 kn (2.743,83 kn)

1.646,30 kn (2.057,88 kn)

1.097,53 kn (1.371,91 kn)

IP telefon Avaya 9640

2.783,02 kn (3.478,78 kn)

2.087,27 kn (2.609,09 kn)

1.391,51 kn (1.739,39 kn)

IP phone SBM24 button modul

500,00 kn (625,00 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

IP telefon Avaya 1608

1.285,73 kn (1.607,16 kn)

964,30 kn (1.205,38 kn)

642,87 kn (803,59 kn)

IP telefon Avaya 1616

1.543,86 kn (1.929,83 kn)

1.157,90 kn (1.447,38 kn)

771,93 kn (964,91 kn)

Napajanje 1151

191,92 kn (239,90 kn)

143,94 kn (179,93 kn)

95,96 kn (119,95 kn)

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

25

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

ADSL modem

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje-Basic

7.000,00 kn (8.750,00 kn)

5.250,00 kn (6.562,50 kn)

3.500,00 kn (4.375,00 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje-Standard

14.000,00 kn (17.500,00 kn)

10.500,00 kn (13.125,00 kn)

7.000,00 kn (8.750,00 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje-Pro

21.000,00 kn (26.250,00 kn)

15.750,00 kn (19.687,50 kn)

10.500,00 kn (13.125,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeBasic

10.000,00 kn (12.500,00 kn)

7.500,00 kn (9.375,00 kn)

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard

16.000,00 kn (20.000,00 kn)

12.000,00 kn (15.000,00 kn)

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljePro

25.000,00 kn (31.250,00 kn)

18.750,00 kn (23.437,50 kn)

12.500,00 kn (15.625,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard

16.000,00 kn (20.000,00 kn)

12.000,00 kn (15.000,00 kn)

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljePro

22.000,00 kn (27.500,00 kn)

16.500,00 kn (20.625,00 kn)

11.000,00 kn (13.750,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2

Business Trunking 1.2.1

ISDN BRA usluga

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine*

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine*

Mjesečna naknada za korištenje usluge

2

750,00 kn (937,50 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

130,00 kn (162,50 kn)

Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada. Uključuje 2 govorna kanala, 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI), podržane dodatne usluge osim AOC, te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju. *Povlaštena cijena naknade za uključenje raspoloživa je za odabir svim korisnicima koji uslugu ugovore nakon 1.5.2014. godine.

Zakup dodatnih DDI brojeva

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za korištenje usluge

26

10,00 kn (12,50 kn)

dodatnih 10 DDI brojeva

Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva)

1.2.2 1.2.2.1

ISDN PRA usluga

Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine*

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine*

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

680,00 kn (850,00 kn)

12

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

4.000,00 kn (5.000,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

816,00 kn (1.020,00 kn)

16

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

4.000,00 kn (5.000,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

1.088,00 kn (1.360,00 kn)

20

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

4.000,00 kn (5.000,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

1.360,00 kn (1.700,00 kn)

30

10.000,00 kn (12.500,00 kn)

4.000,00 kn (5.000,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

2.040,00 kn (2.550,00 kn)

40

15.000,00 kn (18.750,00 kn)

7.500,00 kn (9.375,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

2.720,00 kn (3.400,00 kn)

50

18.000,00 kn (22.500,00 kn)

9.000,00 kn (11.250,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

3.400,00 kn (4.250,00 kn)

60

20.000,00 kn (25.000,00 kn)

10.000,00 kn (12.500,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

4.080,00 kn (5.100,00 kn)

70

25.000,00 kn (31.250,00 kn)

12.500,00 kn (15.625,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

4.760,00 kn (5.950,00 kn)

80

28.000,00 kn (35.000,00 kn)

14.000,00 kn (17.500,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

5.440,00 kn (6.800,00 kn)

90

30.000,00 kn (37.500,00 kn)

15.000,00 kn (18.750,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

6.120,00 kn (7.650,00 kn)

100

35.000,00 kn (43.750,00 kn)

17.500,00 kn (21.875,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

6.800,00 kn (8.500,00 kn)

110

38.000,00 kn (47.500,00 kn)

19.000,00 kn (23.750,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

7.480,00 kn (9.350,00 kn)

120

40.000,00 kn (50.000,00 kn)

20.000,00 kn (25.000,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA. *Povlaštena cijena naknade za uključenje raspoloživa je za odabir svim korisnicima koji uslugu ugovore nakon 1.5.2014. godine.

1.2.2.2

Zakup dodatnih DDI brojeva Zakup dodatnih DDI brojeva

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

27

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

600,00 kn (750,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3

IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine*

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine*

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje. *Povlaštena cijena naknade za uključenje raspoloživa je za odabir svim korisnicima koji uslugu ugovore nakon 1.5.2014. godine.

1.2.4

POTS (analogno) sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine*

Naknada za uključenje S minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine*

Mjesečna naknada za korištenje usluge

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

1

*Povlaštena cijena naknade za uključenje raspoloživa je za odabir svim korisnicima koji uslugu ugovore nakon 1.5.2014. godine.

1.2.5

Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Basic

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Standard

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

ADSL modem

80,00 kn (100,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

28

HDSL modem

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

1.2.6

1.2.6.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Oprema za analogno POTS sučelje

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

29 1.2.6.2

Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

ADSL modem

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

17.000,00 kn (21.250,00 kn)

12.750,00 kn (15.937,50 kn)

8.500,00 kn (10.625,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.3

OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.3.1

OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade

OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge

OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

30 1.3.2

Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

Naknada za privremeno uključenje usluge

Naknada za korištenje (po danu korištenja)

OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

300,00 kn (375,00 kn)

10,00 kn (12,50 kn)

Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.

1.3.3

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje OptiTelefon usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.3.4

OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.4

Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketi 1.4.1

Naknade za uključenje i mjesečne naknade

Paketi

Naknada za uključenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge

31

Telefon Mini1

440,00 kn (550,00 kn)

220,00 kn (275,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

52,00 kn (65,00 kn)

Telefon Opti2

440,00 kn (550,00 kn)

220,00 kn (275,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Telefon Maxi FLAT3

480,00 kn (600,00 kn)

240,00 kn (300,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

Paket Telefon Mini uključuje analogni telefonski priključak i razgovore prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama u RH po cijeni od 0,22 kn (0,28 kn s PDV-om) po minuti uz naknadu za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om), prema svim nacionalnim pokretnim mrežama u RH po cijeni od 1,41 kn (1,76 kn s PDV-om) po minuti uz naknadu za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om), dok se prema međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama pozivi obračunavaju sukladno Cjeniku poziva za paket Telefon Mini. 1

Paket Telefon Opti uključuje analogni telefonski priključak, 50 besplatnih minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama u RH uz naknadu za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om), 50 besplatnih minuta razgovora prema odabranom favorite broju iz nacionalne nepokretne mreže bez naplate naknade za uspostavu poziva, 50 besplatnih minuta razgovora prema odabranom favorite broju iz nacionalne pokretne mreže bez naplate naknade za uspostavu poziva, te 50 minuta razgovora po povlaštenoj cijeni od 0,64 kn (0,80 kn s PDV-om) po minuti prema svim nacionalnim pokretnim mrežama u RH uz naknadu za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDVom) i 50 minuta razgovora po povlaštenoj cijeni od 0,64 kn (0,80 kn s PDV-om) po minuti prema svim međunarodnim nepokretnim mrežama uz naknadu za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om). 2

Paket Telefon Maxi FLAT uključuje analogni telefonski priključak, neograničene besplatne minute razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama u RH uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn (0,28 kn s PDV-om), 500 besplatnih minuta razgovora prema 5 odabranih favorite brojeva iz nacionalne pokretne mreže uz naknadu za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om), te 500 minuta razgovora po povlaštenoj cijeni od 0,64 kn (0,80 kn s PDV-om) po minuti prema svim nacionalnim pokretnim mrežama u RH uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn (0,28 kn s PDV-om) i 500 minuta razgovora po povlaštenoj cijeni od 0,64 kn (0,80 kn s PDV-om) po minuti prema svim međunarodnim nepokretnim mrežama uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn (0,28 kn s PDV-om). 3

Napomena: Nakon potrošenih besplatnih/povlaštenih minuta razgovora pozivi se obračunavaju prema korištenom paketu definiranim Cjenikom OT-a.

1.4.2 1.4.2.1

Cjenik poziva

Telefon Mini

Vrsta poziva1

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Telefon Mini

Vrijeme poziva

Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om)

Lokalni pozivi

Pon – Ned 00h – 24h

0,22 kn (0,28 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Ned 00h – 24h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Ned 00h – 24h

1,41 kn (1,76 kn)

Europa 1

1,53 kn (1,91 kn)

Europa 2

1,85 kn (2,31 kn)

Svijet 1

2,85 kn (3,56 kn)

Svijet 2

5,65 kn (7,06 kn)

Europa Mobilna 1

2,48 kn (3,10 kn)

Europa Mobilna 2

1,94 kn (2,43 kn)

Europa Mobilna 3

2,30 kn (2,88 kn)

Europa Mobilna 4

3,20 kn (4,00 kn)

Europa Mobilna 5

1,85 kn (2,31 kn)

Satelit 1

11,45 kn (14,31 kn)

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

32

Satelit 2

17,15 kn (21,44 kn)

Satelit 3

23,80 kn (29,75 kn)

Satelit 4

31,40 kn (39,25 kn)

Satelit 5

41,85 kn (52,31 kn) 0,06 kn (0,08 kn)

Naknada za uspostavu poziva

Napomena: 1 Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Obračunska jedinica je 1 sekunda.

1.4.2.2

Telefon Opti

Vrsta poziva

Telefon Opti

Vrijeme poziva

Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om)

Prvih 50 minuta1

0,00 kn (0,00 kn)

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

Prvih 50 minuta1

0,64 kn (0,80 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

1,41 kn (1,76 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,71 kn (0,89 kn)

Prvih 50 minuta1

0,64 kn (0,80 kn)

Europa 1

1,53 kn (1,91 kn)

Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

33

Europa 2

1,85 kn (2,31 kn)

Svijet 1

2,85 kn (3,56 kn)

Svijet 2

5,65 kn (7,06 kn)

Europa Mobilna 1

2,48 kn (3,10 kn)

Europa Mobilna 2

1,94 kn (2,43 kn)

Europa Mobilna 3

2,30 kn (2,88 kn)

Europa Mobilna 4

3,20 kn (4,00 kn)

Europa Mobilna 5

1,85 kn (2,31 kn)

Satelit 1

11,45 kn (14,31 kn)

Satelit 2

17,15 kn (21,44 kn)

Satelit 3

23,80 kn (29,75 kn)

Satelit 4

31,40 kn (39,25 kn)

Satelit 5

41,85 kn (52,31 kn)

Favorite broj iz nacionalne nepokretne mreže

Prvih 50 minuta2

0,00 kn (0,00 kn)

Favorite broj iz nacionalne pokretne mreže

Prvih 50 minuta2

0,00 kn (0,00 kn)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

0,06 kn (0,08 kn)

Naknada za uspostavu poziva

Napomena: Pozivanjem brojeva u nacionalnoj nepokretnoj ili nacionalnoj pokretnoj mreži u RH, Pretplatniku se obračunavaju najprije minute prema odabranim favorite brojevima, zatim besplatne minute razgovora, te potom povlaštene minute (po cijeni od 0,80 kn s PDV-om). Nakon potrošenih povlaštenih minuta pozivi se naplaćuju po Cjeniku za paket Telefon Opti. Besplatne i povlaštene minute uključene u paket nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. U slučaju da je Pretplatnik Telefon Opti paketa ugovorio korištenje dodatne tarifne opcije, prilikom obračuna potrošenih minuta najprije će se obračunati ostvareni promet prema favorite brojevima, potom minute uključene u ugovorenu tarifnu opciju te nakon toga besplatne i povlaštene minute kako je naprijed određeno. 1

Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Obračunska jedinica je 1 sekunda.

Naknada za uspostavu poziva za prvih 50 minuta razgovora prema favorite broju iz nacionalne nepokretne mreže i favorite broju iz nacionalne pokretne mreže se ne naplaćuje. 2

1.4.2.3

Telefon Maxi FLAT Telefon Maxi FLAT

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Neograničene besplatne minute1

0,00 kn (0,00 kn)

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prvih 500 minuta1

0,64 kn (0,80 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om)

34

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Favorite nacionalni pokretni broj

Naknada za uspostavu poziva

Pon – Sub 07h – 19h

1,41 kn (1,76 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,71 kn (0,89 kn)

Prvih 500 minuta1

0,64 kn (0,80 kn)

Europa 1

1,53 kn (1,91 kn)

Europa 2

1,85 kn (2,31 kn)

Svijet 1

2,85 kn (3,56 kn)

Svijet 2

5,65 kn (7,06 kn)

Europa Mobilna 1

2,48 kn (3,10 kn)

Europa Mobilna 2

1,94 kn (2,43 kn)

Europa Mobilna 3

2,30 kn (2,88 kn)

Europa Mobilna 4

3,20 kn (4,00 kn)

Europa Mobilna 5

1,85 kn (2,31 kn)

Satelit 1

11,45 kn (14,31 kn)

Satelit 2

17,15 kn (21,44 kn)

Satelit 3

23,80 kn (29,75 kn)

Satelit 4

31,40 kn (39,25 kn)

Satelit 5

41,85 kn (52,31 kn)

Prvih 500 minuta2

0,00 kn (0,00 kn) 0,22 kn (0,28 kn)

Napomena: Pozivanjem brojeva u nacionalnoj pokretnoj mreži u RH, Pretplatniku se obračunavaju najprije kumulativno besplatne minute pre ma odabranim favorite brojevima, zatim povlaštene minute (po cijeni od 0,80 kn s PDV-om). Nakon potrošenih povlaštenih minuta pozivi se naplaćuju po Cjeniku za paket Telefon Maxi FLAT. Besplatne i povlaštene minute uključene u paket nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. U slučaju da je Pretplatnik Telefon Maxi FLAT paketa ugovorio korištenje dodatne tarifne opcije, prilikom obračuna potrošenih minuta najprije će se obračunati ostvareni promet prema favorite brojevima, potom minute uključene u ugovorenu tarifnu opciju te nakon toga povlaštene minute kako je naprijed određeno. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,22 kn (0,28 kn s PDV-om). Obračunska jedinica je 1 sekunda. Naknada za uspostavu poziva za prvih 500 minuta razgovora prema odabranim favorite brojevima (5) iz nacionalne pokretne mreže naplaćuje se po cijeni od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om), a po isteku besplatnih minuta naplata uspostave poziva vrši se prema Cjeniku poziva. (vidi napomenu 1) 1 2

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

35 1.4.3 1.4.3.1

Dodatne usluge Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketa

Usluga prikaza broja pozivatelja (CLIP)

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Usluga prikaza broja (CLIP)

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Mjesečna naknada za korištenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine*

Mjesečna naknada za korištenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od od dvije godine*

6,00 kn (7,50 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Iznimno, Pretplatniku Telefon Mini paketa nije dostupno ugovaranje korištenja dodatne usluge prikaza broja pozivatelja (CLIP) uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine s povlaštenim iznosom mjesečne naknade, već isključivo ugovaranje korištenja predmetne dodatne usluge bez razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje paketa Telefon Opti uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, ostvaruje pravo na povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja pozivatelja (CLIP), sukladno Cjeniku OT-a. Nakon isteka obveznog trajanja ugovora Pretplatnik će plaćati iznos mjesečne naknade za uslugu prikaza broja bez obveznog trajanja ugovora. Ponovnim ugovaranjem Telefon Opti paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, Pretplatnik ostvaruje pravo na povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP). Naknada za korištenje dodatne usluge prikaza broja pozivatelja (CLIP) u paketu Telefon Maxi FLAT uključena je u mjesečnu naknadu paketa.

1.4.4

Privremeno isključenje Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketa

Privremeno isključenje usluge

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike*

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju od 3 mjeseca.

1.4.5

Naknada za prijevremeno trajno isključenje Telefon Mini, Telefon Opti i Telefon Maxi FLAT paketa

Paketi

Naknada za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s obveznim trajanjem od 1 godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s obveznim trajanjem od 2 godine

Telefon Mini

0,00 kn (0,00 kn)

220,00 kn (275,00 kn)

439,20 kn (549,00 kn)

Telefon Opti

0,00 kn (0,00 kn)

Telefon Maxi FLAT

0,00 kn (0,00 kn)

220,00 kn (275,00 kn) 240,00 kn (300,00 kn)

439,20 kn (549,00 kn) 479,20 kn (599,00 kn)

Napomena: U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatniku će se umjesto naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa, naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, ako je plaćanje tih naknada za Pretplatnika povoljnije. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja paketa prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknada za prijevremeno isključenje paketa, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

36 Telefon Plus paket

1.5

1.5.1

Jednokratne naknade:

Jednokratne naknade za uključenje Telefon Plus usluge: Naknada za uključenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

480,00 kn (600,00 kn)

240,00 kn (300,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Telefon Plus

1.5.2

Mjesečne naknade:

Mjesečne naknade za korištenje Telefon Plus paketa Mjesečna naknada za uslugu bez obveznog trajanja ugovora 124,00 kn (155,00 kn)

Telefon Plus 1

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 112,00 kn (140,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 100,00 kn (125,00 kn)

Telefon Plus paket uključuje analogni telefonski priključak, neograničene razgovore prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama u RH po cijeni od 0,00 kn p o minuti bez naknade za uspostavu poziva, 1000 minuta mjesečno prema svim nacionalnim pokretnim mrežama u RH po cijeni od 0,00 kn po minuti bez naknade za uspostavu poziva te prikaz broja pozivatelja (CLIP). 1

Pretplatnik Telefon Plus paketa može 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, plaćat će mjesečnu naknadu za paket ugovoren bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

1.5.3

Cjenik poziva u Telefon Plus paketu

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Neograničeno

0,00 kn

1000 besplatnih minuta

0,00 kn

Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h – 07h,

1,29 kn (1,61 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama*

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

37 nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Europa 1

1,44 kn (1,80 kn)

Europa 2

1,74 kn (2,18 kn)

Svijet 1

2,68 kn (3,35 kn)

Svijet 2

5,30 kn (6,63 kn)

Europa Mobilna 1

2,35 kn (2,94 kn)

Europa Mobilna 2

1,84 kn (2,30 kn)

Europa Mobilna 3

2,18 kn (2,73 kn)

Europa Mobilna 4

3,03 kn (3,79 kn)

Europa Mobilna 5

1,74 kn (2,18 kn)

Satelit 1

10,85 kn (13,56 kn)

Satelit 2

16,25 kn (20,31 kn)

Satelit 3

22,55 kn (28,19 kn)

Satelit 4

29,75 kn (37,19 kn)

Satelit 5

39,65 kn (49,56 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Naknada za uspostavu poziva**

0,06 kn (0,08 kn)

* Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Nakon potrošenih 1000 besplatnih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku. ** Naknada za uspostavu poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama i prema nacionalnim pokretnim mrežama za minute uključene u paket se ne naplaćuje. Napomena: Obračunska jedinica je 1 sekunda.

1.5.4

1

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Telefon Plus paketa

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

38 1.5.5

Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora

Prijevremeno trajno isključenje Telefon Plus paketa U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i sključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge Pretplatniku se neće naplatiti.

1.6

Halo Halo Halo usluga Napomena: Od 01. siječnja 2014. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Halo Halo Halo za nove Pretplatnike. Usluga Halo Halo Halo ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.

1.6.1

Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade

Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket*

3 govorna kanala + 256/128 kbps

750,00 kn (937,50 kn)

163,93 kn (204,91 kn)

81,97 kn (102,46 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

* mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.

1.6.2

Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine

Pristupne internet brzine*

Mjesečna naknada za korištenje

2048/256 kbps

31,15 kn (38,94 kn)

4096/512 kbps

55,74 kn (69,68 kn)

8192/512 kbps**

80,33 kn (100,41 kn)

10240/640 kbps**

104,92 kn (131,15 kn)

12288/640 kbps**

170,49 kn (213,11 kn)

20480/768 kbps**

236,89 kn (296,11 kn)

* U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

39

1.6.3

Mjesečne naknade za korištenje internet prometa

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB

12,29 kn (15,36 kn)

FlatRATE*

40,98 kn (51,23 kn)

* FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

1.6.4

Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema

Mjesečni najam*

Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter)

0,82 Kn (1,03 Kn)

* Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.

1.6.5

Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

81,97 kn (102,46 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

* povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere, naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja, moguće je kupiti samo po punoj cijeni.

1.6.6

Dodatne Halo Halo Halo usluge

Dodatne Halo Halo Halo usluge

Naknada za uključenje/izmjene

Mjesečna naknada za korištenje

Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B)

50,00 kn (62,50 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

1.6.7

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

40

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.6.8

1.6.8.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Halo Halo media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.6.8.2

Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Halo Halo media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.6.9

Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

41 Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak)

550,00 kn (687,50 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.7

Halo Surf 1.7.1

Jednokratne naknade

Naknade za uključenje Halo Surf usluge

1.7.1.1

Halo Surf usluga

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.

1.7.2

Mjesečne naknade

Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge

1.7.2.1

Halo Surf usluga

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Osnovni sadržaj usluge 1

109,00 kn (136,25 kn)

Osnovni sadržaj usluge 2

118,00 kn (147,50 kn)

Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge primjenjuje se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje Halo Surf usluge zaključili do 31.5.2014. godine, a uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa. Mjesečna naknada za najam pretplatničke opreme potrebne za funkcionalnost usluge, naplaćuje se zasebno sukladno cjeniku. 2 Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge primjenjuje se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje Halo Surf usluge zaključili od 1.6.2014. godine, a uključuje mjesečnu naknadu za najam pretplatničke opreme potrebne za funkcionalnost usluge, mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa. 1

Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru.

1.7.2.2

Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine

Pristupne internet brzine1

Mjesečna naknada bez obveznog trajanja ugovora

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada uz obvezno trajanje ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada uz obvezno trajanje ugovora od 2 godine

42

2048/256 kbps

31,15 kn (38,94 kn)

-

-

4096/512 kbps

55,74 kn (69,68 kn)

-

-

10240/640 kbps2

104,92 kn (131,15 kn)

-

-

10240/1024 kbps3

116,00 kn (145,00 kn)

92,00 kn (115,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

20480/768 kbps2

236,89 kn (296,11 kn)

-

-

20480/1024 kbps4

124,00 kn (155,00 kn)

108,00 kn (135,00 kn)

84,00 kn (105,00 kn)

30/5 Mbps4

144,00 kn (180,00 kn)

124,00 kn (155,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

40/6 Mbps4

168,00 kn (210,00 kn)

144,00 kn (180,00 kn)

120,00 kn (150,00 kn)

50/10 Mbps4

192,00 kn (240,00 kn)

168,00 kn (210,00 kn)

144,00 kn (180,00 kn)

60/10 Mbps4

216,00 kn (270,00 kn)

192,00 kn (240,00 kn)

168,00 kn (210,00 kn)

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima. 3 Navedena pristupna Internet brzina može biti dostupna na ADSL ili VDSL pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Pretplatniku koji ugovori korištenje predmetne pristupne brzine uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnici mogu 30 dana prije iste ka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. 4 Navedena pristupna Internet brzina dostupna je na VDSL pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Pretplatniku koji ugovori korištenje predmetne pristupne brzine uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnici mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. 1

1.7.2.3

Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga

1.7.3

Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

20,50 kn (25,63 kn)

Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema*

Mjesečni najam

Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter)

9,00 Kn (11,25 kn)

* Podrazumijeva media gateway/modem koji je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje Halo Surf usluge. Svim pretplatnicima koji su ugovor za korištenje Halo Surf usluge zaključili do 31.5.2014. godine, mjesečna naknada za najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge naplaćuje se zasebno sukladno ovoj stavki. Svim pretplatnicima koji su ugovor za korištenje Halo Surf usluge zaključili od 1.6.2014. godine, mjesečna naknada za najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge sadržana je unutar mjesečne naknade za Halo Surf uslugu i zasebno se ne naplaćuje.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

43 1.7.4

Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

1.7.5

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Halo Surf usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.7.6

1.7.6.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Surf media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.7.6.2

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine

Unutar treće godine

44

Halo Surf media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.7.7

Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Halo Surf usluga

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

Halo Surf usluga

250,00 kn (312,50 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.7.8

Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

1,05 kn

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

45

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

46 1.8

Halo Surf Premium 1.8.1

Jednokratne naknade

Naknade za uključenje Halo Surf Premium usluge

1.8.1.1

Halo Surf Premium usluga

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora1

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine1

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine1

600,00 kn (750,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) Povlašteni razgovori Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, prikaz broja pozivatelja (CLIP), FlatRATE paket internet prometa te širokopojasni pristup internetu odabrane brzine. 1

1.8.2

Mjesečne naknade

Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf Premium usluge

1.8.2.1

Halo Surf Premium usluga

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Osnovni sadržaj usluge1

140,00 kn (175,00 kn)

Osnovni sadržaj usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, prikaz broja pozivatelja (CLIP), povlaštene telefonske razgovore, FlatRATE paket internet prometa te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 1

Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

1.8.2.2

Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Mjesečna naknada bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada uz obvezno trajanje ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada uz obvezno trajanje ugovora od dvije godine

do 4096/512 kbps

88,00 kn (110,00 kn)

70,00 kn (87,50 kn)

55,74 kn (69,68 kn)

do 10240/1024 kbps

116,00 kn (145,00 kn)

92,00 kn (115,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

do 20480/768 kbps

124,00 kn (155,00 kn)

108,00 kn (135,00 kn)

84,00 kn (105,00 kn)

do 20480/1024 kbps

124,00 kn (155,00 kn)

108,00 kn (135,00 kn)

84,00 kn (105,00 kn)

Pristupne internet brzine

1

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

47

do 30/5 Mbps

144,00 kn (180,00 kn)

124,00 kn (155,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

do 40/6 Mbps

168,00 kn (210,00 kn)

144,00 kn (180,00 kn)

120,00 kn (150,00 kn)

do 50/10 Mbps

192,00 kn (240,00 kn)

168,00 kn (210,00 kn)

144,00 kn (180,00 kn)

do 60/10 Mbps

216,00 kn (270,00 kn)

192,00 kn (240,00 kn)

168,00 kn (210,00 kn)

1

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Pri korištenju Halo Surf Premium usluge uz pristupnu internet brzinu do 4096/512 kbps Pretplatniku se dodjeljuje 1000 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže, 500 minuta razgovora prema nacionalnoj pokretnoj mreži i 250 minuta razgovora prema međunarodnoj nepokretnoj mreži* uz naknadu za uspostavu poziva i uvjete sukladno cjeniku OT-a. Pri korištenju Halo Surf Premium usluge uz pristupne internet brzine do 10240/1024 kbps, 20480/768 kbps 20480/1024 kbps, 30/5 Mbps, 40/6 Mbps, 50/10 Mbps i 60/10 Mbps Pretplatniku se dodjeljuje 2000 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže, 1000 minuta razgovora prema nacionalnoj pokretnoj mreži i 500 minuta razgovora prema međunarodnoj nepokretnoj mreži* uz naknadu za uspostavu poziva i uvjete sukladno cjeniku OT-a. * Podrazumijeva predefinirane međunarodne nepokretne mreže (destinacije): Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Pristupne internet brzine do 4096/512 kbps, 10240/1024 kbps i 20480/768 kbps se nude isključivo putem ADSL pristupa, dok se brzine do 20480/1024 kbps, 30/5 Mbps, 40/6 Mbps, 50/10 Mbps i 60/10 Mbps nude isključivo putem VDSL pristupa. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Pretplatnici Halo Surf Premium paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, Halo Surf Premium paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

1.8.2.3

Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga

1.8.3

Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

20,50 kn (25,63 kn)

Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf Premium uslugu

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Prvih 1000 minuta1 Povlaštene minute Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Lokalni pozivi

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Prvih 2000 minuta2

Pon – Sub 07h – 19h

0,00 kn

0,16 kn (0,20 kn)

48

Međužupanijski pozivi

Povlaštene minute

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Prvih 500 minuta1

0,00 kn

Prvih 1000 minuta2 Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)3 (cijena po minuti)

Pon – Sub 19h – 07h,

1,05 kn

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Prvih 250 minuta1 *Povlaštene minute

0,00 kn Prvih 500 minuta2

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

49 31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 4

41,80 kn (52,25 kn)

Satelit 5

0,22 kn (0,28 kn)4

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

0,06 kn (0,08 kn)5

1

Povlaštene minute razgovora pri korištenju Halo Surf Premium usluge uz odabranu pristupnu internet brzinu do 4096/512 kbps Povlaštene minute razgovora pri korištenju Halo Surf Premium usluge uz odabranu pristupnu internet brzine do 10240/1024 kbps, 20480/768 kbps, 20480/1024 kbps, 30/5 Mbps, 40/6 Mbps, 50/10 Mbps i 60/10 Mbps 2

Pri korištenju povlaštenih minuta razgovora naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. * Podrazumijeva predefinirane međunarodne nepokretne mreže (destinacije): Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Promjenom pristupne internet brzine mijenja se i sadržaj minuta u skladu s dodijeljenim minutama uz novu pristupnu internet brzinu. 3

Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD Odnosi se na povlaštene pozive prema nacionalnim pokretnim i na povlaštene pozive prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama. 5 Odnosi se na sve preostale pozive te na pozive nakon potrošenih povlaštenih minuta. 4

Obračunska jedinica za tarifni paket Halo Surf Premium je jedna sekunda. Povlaštene minute uključene u paket nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.

1.8.4

Prodaja dodatne opreme za Halo Surf Premium uslugu

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

1.8.5

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Halo Surf Premium usluge

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika

Naknada za isključenje/uključenje

1

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

1

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

0,00 kn (0,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

50 1.8.6

1.8.6.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf Premium uslugu

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf Premium uslugu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Surf media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.8.6.2

Jednokratne naknade za otuđenje Halo Surf Premium opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Surf media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s obveznim trajanjem ugovora, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.8.7

Halo Surf Premium usluga – naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora

Prijevremeno trajno isključenje Halo Surf Premium usluge: Pretplatnik, koji raskine ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

51 1.9

Halo Surf TV 1.9.1

Jednokratne naknade

Naknade za uključenje Halo Surf TV usluge

1.9.1.1

Halo Surf TV usluga

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz pristupnu brzinu od 4096/512 kpbs FlatRATE (neograničen internet promet) OptiTV * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup internetu brzine do 4096/512 kpbs, FlatRATE paket internet prometa i uslugu digitalne televizije (OptiTV).

1.9.2

Mjesečne naknade

Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf TV usluge

1.9.2.1

Halo Surf TV usluga

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Osnovni sadržaj usluge 1

260,00 kn (325,00 kn)

Osnovni sadržaj usluge 2

269,00 kn (336,25 kn)

Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge primjenjuje se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje Halo Surf TV usluge zaključili do 31.5.2014. godine, a uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, FlatRATE paket internet prometa te uslugu digitalne televizije. Mjesečna naknada za najam pretplatničke opreme potrebne za funkcionalnost usluge, naplaćuje se zasebno sukladno točci 1.6.4 ovog cjenika. 2 Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge primjenjuje se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje Halo Surf TV usluge zaključili od 1.6.2014. godine, a uključuje mjesečnu naknadu za najam pretplatničke opreme potrebne za funkcionalnost usluge, mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, FlatRATE paket internet prometa te uslugu digitalne televizije. 1

Napomena: Osnovni sadržaj usluge uključuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu do 4096/512 kpbs. Pretplatniku se mjesečna naknada za dodatnu pristupnu brzinu od 10240/640 kbps naplaćuje zasebno.

Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Halo Surf TV

1.9.2.2

Pristupne internet brzine1

Mjesečna naknada za korištenje

10240/640 kbps2

40,00 kn (50,00 kn)

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 2 Mogućnost realizacije pristupne brzine 10240/640 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima. 1

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

52 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga

1.9.2.3

1.9.3

Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

20,50 kn (25,63 kn)

Mjesečni najam opreme za Halo Surf TV uslugu Pretplatnička oprema*

Mjesečni najam

Halo Surf TV media gateway/modem + djelitelj (splitter)1

9,00 Kn (11,25 kn) 0,82 Kn (1,03 Kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)2

Podrazumijeva media gateway/modem koji je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje Halo Surf TV usluge. Svim pretplatnicima koji su ugovor za korištenje Halo Surf TVusluge zaključili do 31.5.2014. godine, mjesečna naknada za najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge naplaćuje se zasebno sukladno ovoj stavki. Svim pretplatnicima koji su ugovor za korištenje Halo Surf TV usluge zaključili od 1.6.2014. godine, mjesečna naknada za najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge sadržana je unutar mjesečne naknade za Halo Surf TV uslugu i zasebno se ne naplaćuje. 2 Podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) koji je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje Halo Surf TV paketa. Mjesečni najam Halo Surf TV opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za Halo Surf TV paket i zasebno se ne naplaćuje. 1

1.9.4

Prodaja dodatne opreme za Halo Surf TV uslugu

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

1.9.5

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Halo Surf TV usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

53 1.9.6

1.9.6.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Surf TV media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Scart kabel

100,00 kn

75,00 kn

50,00 kn

HDMI kabel

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Mrežni UTP kabel

50,00 kn

37,50 kn

25,00 kn

Daljinski upravljač

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Strujni adapter

120,00 kn

90,00 kn

60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.9.6.2

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Surf TV media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

54

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.9.7

Halo Surf TV usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Halo Surf TV usluga

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

Halo Surf TV usluga

600,00 kn (750,00 kn)

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.9.8

Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf TV uslugu

Vrsta poziva

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

55

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

1,05 kn

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

56 1.10

OptimaLAN ured 1.10.1 Jednokratne naknade

1.10.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)

OptimaLAN ured

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije, jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200, Greandstream GXP1400, Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.

1.10.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga

OptimaLAN ured

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Dodatna IP ili analogna telefonska linija

99,00 kn (123,75 kn)

49,00 kn (61,25 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

Dodatne usluge

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

* Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije

1.10.2 Mjesečne naknade 1.10.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured

OptimaLAN ured

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

133,98 kn (167,48 kn)

Minimalni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2

99,00 kn (123,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3

179,00 kn (223,75 kn)

119,00 kn (148,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4

199,00 kn (248,75 kn)

139,00 kn (173,75 kn)

79,00 kn (98,75 kn)

Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5

229,00 kn (286,25 kn)

159,00 kn (198,75 kn)

89,00 kn (111,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

57

Dodatna analogna telefonska linija

55,00 kn (68,75 kn)

35,00 kn (43,75 kn)

20,99 kn (26,24 kn)

1

Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije, IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu, potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2020, GXP2130 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.

1.10.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine

Pristupne internet brzine1

Mjesečna naknada bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada uz obvezno trajanje ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada uz obvezno trajanje ugovora od 2 godine

2048/256 kbps

31,15 kn (38,94 kn)

-

-

4096/512 kbps

55,74 kn (69,68 kn)

-

-

8192/512 kbps2,3

80,33 kn (100,41 kn)

-

-

10240/640 kbps3

104,92 kn (131,15 kn)

-

-

10240/1024 kbps4

116,00 kn (145,00 kn)

92,00 kn (115,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

12288/640 kbps2,3

170,49 kn (213,11 kn)

-

-

20480/768 kbps3

236,89 kn (296,11 kn)

-

-

20480/1024 kbps5

124,00 kn (155,00 kn)

108,00 kn (135,00 kn)

84,00 kn (105,00 kn)

30/5 Mbps5

144,00 kn (180,00 kn)

124,00 kn (155,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

40/6 Mbps5

168,00 kn (210,00 kn)

144,00 kn (180,00 kn)

120,00 kn (150,00 kn)

50/10 Mbps5

192,00 kn (240,00 kn)

168,00 kn (210,00 kn)

144,00 kn (180,00 kn)

60/10 Mbps5

216,00 kn (270,00 kn)

192,00 kn (240,00 kn)

168,00 kn (210,00 kn)

1

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 2 Predmetne brzine nisu dostupne putem Bitstream pristupa. 3 Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima. 4 Navedena pristupna Internet brzina može biti dostupna na ADSL ili VDSL pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Pretplatniku koji ugovori korištenje predmetne pristupne brzine uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnici mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. 5 Navedena pristupna Internet brzina dostupna je na VDSL pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Pretplatniku koji ugovori korištenje predmetne pristupne brzine uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnici mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

58 1.10.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga

Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

20,50 kn (25,63 kn)

1.10.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1.10.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema

Mjesečni najam

OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)

0,82 kn (1,03 kn) 5,00 kn (6,25 kn) 7,50 kn (9,38 kn) 9,00 kn (11,25 kn) 11,00 kn (13,75 kn)

IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5

Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.

1.10.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu

Pretplatnička oprema

Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

55,00 kn (68,75 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

75,00 kn (93,75 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

35,00 kn (43,75 kn)

Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge. Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1 kompatibilan je s Grandstream GXP2010, GXP2020, GXP2110, GXP2120 i GXP2130 IP telefonima. Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2 kompatibilan je s Yealink T26p i T28p IP telefonima.

1.10.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

59 1.10.5 Privremeno isključenje

Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.10.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1.10.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

OptimaLAN ured media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

IP telefon TIP 2

500,00 kn

375,00 kn

250,00 kn

IP telefon TIP 3

750,00 kn

562,50 kn

375,00 kn

IP telefon TIP 4

900,00 kn

675,00 kn

450,00 kn

IP telefon TIP 5

1.100,00 kn

825,00 kn

550,00 kn

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

60 1.10.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

OptimaLAN ured media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

IP telefon TIP 2

500,00 kn (625,00 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

IP telefon TIP 3

750,00 kn (937,50 kn)

562,50 kn (703,13 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

IP telefon TIP 4

900,00 kn (1.125,00 kn)

675,00 kn (843,75 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

IP telefon TIP 5

1.100,00 kn (1.375,00 kn)

825,00 kn (1.031,25 kn)

550,00 kn (687,50 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.10.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

OptimaLAN ured

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

OptimaLAN ured

250,00 kn (312,50 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.10.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured

Vrsta poziva

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Vrijeme poziva

Pozivi

61

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

1,05 kn (1,31 kn)

62

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

VPN pozivi**

0,00 kn (0,00 kn)

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

1.11

OptimaLAN ured Start 1.11.1 Jednokratne naknade

1.11.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge)

OptimaLAN ured Start

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.

1.11.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga

OptimaLAN ured Start

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Dodatna IP linija

99,00 kn (123,75 kn)

49,00 kn (61,25 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

Dodatne usluge

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

* Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

63 1.11.2 Mjesečne naknade 1.11.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start

OptimaLAN ured Start

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

109,00 kn (136,25 kn)

Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2

99,00 kn (123,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3

179,00 kn (223,75 kn)

119,00 kn (148,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4

199,00 kn (248,75 kn)

139,00 kn (173,75 kn)

79,00 kn (98,75 kn)

Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5

229,00 kn (286,25 kn)

159,00 kn (198,75 kn)

89,00 kn (111,25 kn)

1

Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2020, GXP2130 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.

1.11.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine

Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje)

Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup)

Mjesečna naknada za korištenje

2048/256 kbps

2048/256 kbps

31,15 kn (38,94 kn)

4096/512 kbps

4096/512 kbps

55,74 kn (69,68 kn)

10240/640 kbps**

10240/640 kbps**

104,92 kn (131,15 kn)

20480/768 kbps**

20480/768 kbps**

236,89 kn (296,11 kn)

* U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.

1.11.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga

Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

500,00 kn (625,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

64 Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

20,50 kn (25,63 kn)

1.11.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1.11.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema

Mjesečni najam 0,82 kn (1,03 kn) 5,00 kn (6,25 kn) 7,50 kn (9,38 kn) 9,00 kn (11,25 kn) 11,00 kn (13,75 kn)

OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5

Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.

1.11.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu

Pretplatnička oprema

Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

55,00 kn (68,75 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

75,00 kn (93,75 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

35,00 kn (43,75 kn)

Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge. Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1 kompatibilan je s Grandstream GXP2010, GXP2020, GXP2110, GXP2120 i GXP2130 IP telefonima. Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2 kompatibilan je s Yealink T26p i T28p IP telefonima.

1.11.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

1.11.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured Start usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

65

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.11.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1.11.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

OptimaLAN ured Start media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

IP telefon TIP 2

500,00 kn

375,00 kn

250,00 kn

IP telefon TIP 3

750,00 kn

562,50 kn

375,00 kn

IP telefon TIP 4

900,00 kn

675,00 kn

450,00 kn

IP telefon TIP 5

1.100,00 kn

825,00 kn

550,00 kn

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.11.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

OptimaLAN ured Start media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

IP telefon TIP 2

500,00 kn (625,00 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

66

IP telefon TIP 3

750,00 kn (937,50 kn)

562,50 kn (703,13 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

IP telefon TIP 4

900,00 kn (1.125,00 kn)

675,00 kn (843,75 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

IP telefon TIP 5

1.100,00 kn (1.375,00 kn)

825,00 kn (1.031,25 kn)

550,00 kn (687,50 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.11.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

OptimaLAN ured Start

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

OptimaLAN ured Start

250,00 kn (312,50 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.11.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start

Vrsta poziva

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

67

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

1,05 kn (1,31 kn)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

VPN pozivi**

0,00 kn (0,00 kn)

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

68 Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

1.12

OptimaLAN ured XL 1.12.1 Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Osnovni IP telefonski priključak/linija

99,00 kn (123,75 kn)

49,00 kn (61,25 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija

99,00 kn (123,75 kn)

49,00 kn (61,25 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

Telefonski priključci/linije*

* Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije

1.12.2 Mjesečne naknade (naknade za korištenje)

Telefonski priključci/linije

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa 1 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5

Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

190,00 kn (237,50 kn)

Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1

Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

99,00 kn (123,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

179,00 kn (223,75 kn)

119,00 kn (148,75 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

139,00 kn (173,75 kn)

79,00 kn (98,75 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

159,00 kn (198,75 kn)

89,00 kn (111,25 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

35,00 kn (43,75 kn)

20,99 kn (26,24 kn)

Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa, potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a

² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2020, GXP2130 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.

1.12.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu**

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

0,82 Kn (1,03 Kn) 114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

69

Switch–Basic**

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Standard**

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro**

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

HDSL modem**

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema**

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1***

55,00 kn (68,75 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2***

75,00 kn (93,75 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

35,00 kn (43,75 kn)

IP telefon TIP 2*

5,00 kn (6,25 kn)

IP telefon TIP 3*

7,50 kn (9,38 kn)

IP telefon TIP 4*

9,00 kn (11,25 kn)

IP telefon TIP 5*

11,00 kn (13,75 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje*

5,00 kn (6,25 kn)

* Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge. ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju. Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1 kompatibilan je s Grandstream GXP2010, GXP2020, GXP2110, GXP2120, GXP2130 IP telefonima. Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2 kompatibilan je s Yealink T26p i T28p IP telefonima. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

1.12.4 Privremeno isključenje

Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

70 1.12.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1.12.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

OptimaLAN ured XL media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2.250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3.000,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

IP telefon TIP 2

500,00 kn

375,00 kn

250,00 kn

IP telefon TIP 3

750,00 kn

562,50 kn

375,00 kn

IP telefon TIP 4

900,00 kn

675,00 kn

450,00 kn

IP telefon TIP 5

1.100,00 kn

825,00 kn

550,00 kn

Oprema za analogno POTS sučelje

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

71 Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.12.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

OptimaLAN ured media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

IP telefon TIP 2

500,00 kn (625,00 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

IP telefon TIP 3

750,00 kn (937,50 kn)

562,50 kn (703,13 kn)

375,00 kn (468,75 kn)

IP telefon TIP 4

900,00 kn (1.125,00 kn)

675,00 kn (843,75 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

IP telefon TIP 5

1.100,00 kn (1.375,00 kn)

825,00 kn (1.031,25 kn)

550,00 kn (687,50 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OTa, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

72 1.12.6

OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

OptimaLAN ured XL

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

OptimaLAN ured XL

49,00 kn (61,25 kn)

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.12.7 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

Svim danima od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

73

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

VPN pozivi**

0,00 kn (0,00 kn)

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

74 1.13

Biz2 Ured 1.13.1 Jednokratne naknade

Jednokratna naknada za uključenje Biz2 Ured paketa Paket

Naknada za uključenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Biz2 Ured

600,00 kn (750,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

1.13.2 Mjesečne naknade

Mjesečne naknade za korištenje Biz2 Ured paketa Mjesečna naknada za korištenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Biz2 Ured Tehnologija FXS (POTS) BRA SIP

Naziv

Mjesečna naknada za korištenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

230,00 kn (287,50 kn) 250,99 kn (313,74 kn) 230,00 kn (287,50 kn)

210,00 kn (262,50 kn) 230,99 kn (288,74 kn) 210,00 kn (262,50 kn)

Broj kanala

Biz2 Ured POTS1 Biz2 Ured BRA2 Biz2 Ured SIP1

250,00 kn (312,50 kn) 270,99 kn (338,74 kn) 250,00 kn (312,50 kn)

3 4 3

Paketi Biz2 Ured POTS i Biz2 Ured SIP uključuju javnu govornu uslugu sa osnovnim sadržajem od 3 govorna kanala, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu odabrane brzine sa FlatRATE paketom internet prometa te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. Moguće je ugovaranje i nadoplata dodatnih govornih kanala, pri čemu Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. 2 Paket Biz2 Ured BRA uključuje javnu govornu uslugu sa osnovnim sadržajem od 4 govorna kanala, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu odabrane brzine sa FlatRATE paketom internet prometa te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. Moguće je ugovaranje i nadoplata dodatnih govornih kanala u slučaju pružanja usluge putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (ULL), u koracima po dva govorna kanala, pri čemu Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. 1

Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru. Pristupne internet brzine raspoložive uz nadoplatu zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Pretplatnik Biz2 Ured paketa može 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži no vu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, plaćat će mjesečnu naknadu za paket ugovoren bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

1.13.3 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine

Pristupna brzina 4096/512 kbps 10/1 Mbps1 20/1 Mbps2 30/5 Mbps2 40/6 Mbps2 20/5 Mbps3

Mjesečna naknada za korištenje pristupne internet brzine 55,74 kn (69,68 kn) 68,00 kn (85,00 kn) 84,00 kn (105,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 324,00 kn (405,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

75 476,00 kn (595,00 kn) 576,00 kn (720,00 kn)

30/10 Mbps3 50/15 Mbps3

Navedena pristupna Internet brzina može biti dostupna na ADSL ili VDSL pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Navedena pristupna Internet brzina dostupna je na VDSL pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Navedena pristupna Internet brzina dostupna je na SVK pristupu, a zahtijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. 1 2 3

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.

1.13.4 Dodatne Biz2 Ured usluge

Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Dodatni govorni kanal1

20,99 kn (26,24 kn)

Zakup dodatnih 10 DDI brojeva (ISDN BRA)2

10,00 kn (12,50 kn)

Stalna IP adresa

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

20,50 kn (25,63 kn)

Moguće je ugovaranje dodatnih govornih kanala. Količina dodatnih govornih kanala ovisi o tehničkim mogućnostima. - POTS i SIP sučelje - Realizacija putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (ULL) omogućuje ugovaranje do 7 dodatnih govornih kanala. - POTS i SIP sučelje - Realizacija putem veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA) omogućuje ugovaranje 1 dodatnog govornog kanala. - BRA sučelje - Realizacija putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (ULL) omogućuje ugovaranje do 6 dodatnih govornih kanala, i to isključivo u koracima po 2 (dva) govorna kanala. - BRA sučelje - Realizacija putem veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA) ne omogućava ugovaranje dodatnih govornih kanala. 2 Moguće je zakupiti sveukupno maksimalno 100 DDI brojeva. 1

Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije.

1.13.5 Tarifni paket javne govorne usluge uz Biz2 Ured pakete

Vrsta poziva

Povlaštene minute

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Vrijeme poziva

Pozivi

Prvih 500 minuta

0,00 kn

Pon – Sub 07h – 19h

0,18 kn (0,23 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,18 kn (0,23 kn)

Lokalni pozivi

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

76

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,22 kn (0,28 kn)

Prvih 250 minuta

0,00 kn

Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,29 kn (1,61 kn)

Prvih 250 minuta2

0,18 kn (0,23 kn)

Europa 1

1,44 kn (1,80 kn)

Europa 2

1,74 kn (2,18 kn)

Svijet 1

2,68 kn (3,35 kn)

Svijet 2

5,30 kn (6,63 kn)

Europa Mobilna 1

2,35 kn (2,94 kn)

Europa Mobilna 2

1,84 kn (2,30 kn)

Europa Mobilna 3

2,18 kn (2,73 kn)

Europa Mobilna 4

3,03 kn (3,79 kn)

Europa Mobilna 5

1,74 kn (2,18 kn)

Satelit 1

10,85 kn (13,56 kn)

Satelit 2

16,25 kn (20,31 kn)

Satelit 3

22,55 kn (28,19 kn)

Satelit 4

29,75 kn (37,19 kn)

Satelit 5

39,65 kn (49,56 kn)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

VPN pozivi¹

0,05 kn (0,06 kn)

¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

77 250 povlaštenih minuta prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Australija, Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Indija, Irska, Italija, Kanada, Kina, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). 2

Navedene povlaštene minute su dostupne na svim Biz2 Ured paketima. Povlaštene minute uključene u paket nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Napomena: Pri korištenju povlaštenih minuta razgovora naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Obračunska jedinica je 1 sekunda. Nakon potrošenih povlaštenih minuta, cijene poziva se naplaćuju sukladno službenom cjeniku OT-a.

1.13.6 Prodaja dodatne opreme za Biz2 Ured pakete

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

1.13.7 Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Biz2 Ured paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika

Naknada za isključenje/uključenje 0,00 kn (0,00 kn)

1

60,00 kn (75,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

1.13.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 1.13.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL/VDSL modem/IAD (media gateway)

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

78 Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Oprema za analogno POTS sučelje

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

1.13.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

ADSL/VDSL modem/IAD (media gateway)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Oprema za analogno POTS sučelje

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

1.13.9 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje Biz2 Ured paketa: Biz2 Ured POTS, Biz2 Ured BRA, Biz2 Ured SIP Pretplatnik, koji raskine ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

79 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.14

Halo Halo Halo PRO usluga 1.14.1

Jednokratne i mjesečne naknade

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

1.14.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)*

12,29 kn (15,36 kn)

FlatRATE**

40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

1.14.3

Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge

Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge

Jednokratna naknada

Mjesečna naknada za korištenje

Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije)

100,00 kn (125,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija, po lokaciji)

100,00 kn (125,00 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

80 Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a, po pojedinoj konfiguraciji

250,00 Kn (312,50 Kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

* naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji, a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge

1.14.4

Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema

Mjesečni najam*

Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter)

0,82 Kn (1,03 Kn)

* Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.

1.14.5

Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje

Wireless LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

1.14.6

Privremeno isključenje

Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.14.7

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a

1.14.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine

Unutar treće godine

81 Halo Halo Halo PRO media gateway/modem

654,92 kn

491,19 kn

327,46 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.14.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Halo Halo Halo PRO media gateway/modem

654,92 kn (818,65 kn)

491,19 kn (613,99 kn)

327,46 kn (409,33 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.14.8

Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak)

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

Halo Halo Halo PRO

700,00 kn (875,00 kn)

850,00 kn (1.062,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.14.9

Dodatne javne govorne usluge

1.14.9.1 Mjesečno korištenje

Dodatne govorne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Poziv na čekanju (CW)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Poziv bez biranja (Hotline)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

82 Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja, vremenu, danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

1.14.9.2 Jednokratno korištenje

Dodatne govorne usluge

Jednokratna naknada

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

10,00 kn

Promjena pozivnog broja

80,00 kn (100,00 kn)

Tajnost broja

0,00 kn (0,00 kn)

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

1.15

Tornado 1.15.1

Jednokratne naknade Tornado Aktivacija

Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja*

Naknada za uključenje 0,00 kn (0,00 kn) 50,00 Kn (62,50 kn)

*Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi, a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.

1.15.2

Mjesečne naknade

1.15.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja*

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečne naknade za korištenje 20,00 kn (25,00 kn) 29,00 kn 1 (36,25 kn) 39,00 kn 2 (48,75 kn) 49,00 kn 3 (61,25 kn)

83 *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma. 1

Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14,50 kn bez PDV-a tj. 2 x 18,125 Kn s PDV-om). Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13,00 kn bez PDV-a tj. 3 x 16,25 Kn s PDV-om). Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12,25 kn bez PDV-a tj. 4 x 15,3125 Kn s PDV-om). Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 2 3

1.15.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju

Tornado

20,00 kn (25,00 kn) 16,00 kn (20,00 kn) 12,00 kn (15,00 kn)

Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva

Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.

1.15.3

Tarifni model Tornado

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

074 unutar vlastite grupe* (VPN)

Svim danima od 00h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Prema vlastitom fiksnom broju**

Svim danima od 00h do 24h

0,08 kn (0,10 kn)

Prema ostalim 074 brojevima

Svim danima od 00h do 24h

0,08 kn (0,10 kn)

Prema nacionalnim nepokretnim mrežama

Svim danima od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Svim danima od 00h do 24h

0,59 kn (0,74 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)***

Svim danima od 00h do 24h

0,59 kn (0,74 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

84

Europa 1

1,18 kn (1,48 kn)

Europa 2

1,44 kn (1,80 kn)

Svijet 1

2,24 kn (2,80 kn)

Svijet 2

4,48 kn (5,60 kn)

Europa Mobilna 1

1,94 kn (2,43 kn)

Europa Mobilna 2

1,51 kn (1,89 kn)

Europa Mobilna 3

1,80 kn (2,25 kn)

Europa Mobilna 4

2,52 kn (3,15 kn)

Europa Mobilna 5

1,44 kn (1,80 kn)

Satelit 1

9,12 kn (11,40 kn)

Satelit 2

13,68 kn (17,10 kn)

Satelit 3

19,00 kn (23,75 kn)

Satelit 4

25,08 kn (31,35 kn)

Satelit 5

33,44 kn (41,80 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

0,06 kn (0,08 kn)

Naknada za uspostavu poziva****

* privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja. ** vrijedi samo za private pretplatnike. *** Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN). Obračunska jedinica je 1 sekunda.

1.15.4

Tornado+ dodatna tarifna opcija

1.15.4.1 Mjesečne naknade Tornado+

Mjesečne naknade za korištenje

Za jedan Tornado broj

8,00 kn (10,00 kn)

1.15.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom

Vrsta poziva

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Vrijeme poziva

Pozivi

85

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

0,59 kn (0,74 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

Naknada za uspostavu poziva

* Argentina, Autralija, Kanada, Čile, Francuska, Mađarska, Italija, Novi Zeland, Albania, Kina, Rusija, Španjolska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda.

1.16

Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1.16.1

Jednokratne naknade

Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR)

Naknada za uključenje

Aktivacija*

0,00 kn (0,00 kn)

* Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR)

1.16.2

Mjesečne naknade

Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR)

Mjesečne naknade za korištenje

Vrsta priključka

Privatni pretplatnici

Poslovni pretplatnici

POTS

60,00 kn (75,00 kn)

70,00 kn (87,50 kn) 89,00 kn (111,25 kn) 109,00 kn (136,25 kn) 169,00 kn (211,25 kn) 70,00 kn (87,50 kn)

ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu)

1.16.3

2. i 3. linija privatni pretplatnici 39,00 kn (48,75 kn)

Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge

1.16.3.1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika):

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

86 ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Poziv na čekanju - CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*, (“slijedi me”, ”slijedi me kad sam zauzet”, ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku

“Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada, po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada, po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada, po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni - trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada, po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge, provjera dodatne usluge i drugo, od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja, CLIP, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku jednokratno, na zahtjev, ▪ mjesečna naknada*, po priključku

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Aktivacija nije raspoloživa od 16.09.2010. Aktivacija nije raspoloživa od 16.09.2010. Aktivacija nije raspoloživa od 16.09.2010. Aktivacija nije raspoloživa od 16.09.2010.

12,00 kn (15,00 kn) 12,00 kn (15,00 kn) 20,00 kn (25,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) Paket a)

Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a, po priključku za privatne pretplatnike, jednokratno, na zahtjev, ▪ mjesečna naknada*, po priključku za privatne pretplatnike, mjesečno, na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju (3); paket c) konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju, “ne smetaj”, ”skraćeno biranje, poziv bez biranja (uvjetni), ponavljanje posljednjeg biranog broja, prikaz broja koji zove (2)

20,00 kn (25,00 kn)

Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge, po priključku mjesečna naknada, po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. Zabrana međunarodnih poziva (00,901) 2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091,092,095,098,099) 3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060,061,9841,18841) 4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076,077,9767) 5. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00,901,060,061,9841,18841) 6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091,092,095,098,099,060,061,9841,18841) 7. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767)

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

12,00 kn (15,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Paket c) 20,00 kn (25,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

87 8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima (0800,92,192, 93, 94, 9155,112) 9. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama (00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po kanalu, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje, zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

· do 10 DDI brojeva

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

· od 11 do 100 DDI brojeva

100,00 kn (125,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

· od 101 do 1000 DDI brojeva

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

· više od 1000 DDI brojeva

600,00 kn (750,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

* Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16.9.2010. usluga više nije u ponudi. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu, ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. (2) Počevši od 16.9.2010., sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c), isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. (3) Od 01.9.2011. usluga se ukida

1.16.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja, jednokratno, ▪ po priključku ▪ za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Jednokratna naknada

81,15 kn (101,44 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

prema troškovniku monterskih radova 60,00 kn (75,00 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

88 1.16.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

· do 10 DDI brojeva

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

· od 11 do 100 DDI brojeva

100,00 kn (125,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

· od 101 do 1000 DDI brojeva

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

· više od 1000 DDI brojeva

600,00 kn (750,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*, po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije, COLR, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po B kanalu, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje, zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada

Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom, BRA-(2B+D). Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge, po priključku ▪ mjesečna naknada*, po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. Zabrana međunarodnih poziva (00,901) 2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091,092,095,098,099) 3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060,061,9841,18841) 4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076,077,9767) 5. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00,901,060,061,9841,18841) 6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091,092,095,098,099,060, 061,9841,18841)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

89 7. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00,901,060,061, 9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767) 8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima (0800,92, 93, 94, 9155,112) 9. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama (00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

90 1.16.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene

Jednokratna naknada

Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik

81,15 kn (101,44 kn)

prema troškovniku monterskih radova 0,00 kn (0,00 kn)

Promjena dodatnih usluga, na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan)

120,00 kn (150,00 kn)

Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po MSN-u

50,00 kn (62,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja, jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), po priključku

0,00 kn (0,00 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

1.16.3.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Poziv na čekanju - CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*, (“slijedi me”, ”slijedi me kad sam zauzet”, ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge, provjera dodatne usluge i drugo, od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

91 ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja, CLIP, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku jednokratno, na zahtjev, ▪ mjesečna naknada*, po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma, po priključku za analogne centrale, po kanalu za digitalne centrale, jednokratno, na zahtjev, ▪ mjesečna naknada, po priključku za analogne centrale, po kanalu za digitalne centrale, mjesečno, na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju, “ne smetaj”, ”skraćeno biranje, poziv bez biranja (uvjetni), ponavljanje posljednjeg biranog broja, prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni, na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge, po priključku mjesečna naknada, po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. Zabrana međunarodnih poziva (00,901) 2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091,092,095,098,099) 3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060,061,9841,18841) 4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076,077,9767) 5. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00,901,060,061,9841,18841) 6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091,092,095,098,099,060,061,9841,18841) 7. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767) 8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima (0800,92,192, 93, 94, 9155,112) 9. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama (00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Od 05.02.2014. usluga se ukida

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Paket a) 12,00 kn (15,00 kn) 20,00 kn (25,00 kn) Paket c) 20,00 kn (25,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

92 1.16.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene

Jednokratna naknada

Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike

81,15 kn (101,44 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

prema troškovniku monterskih radova 60,00 kn (75,00 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja, jednokratno, ▪ po priključku ▪ za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu

20,00 kn (25,00 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

1.16.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*, po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije, COLR, - trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada*, po priključku Prolazno biranje-DDI:

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D)

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D)

Naknada za uključenje

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

200,00 kn (250,00 kn)

200,00 kn (250,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

-

-

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

20,00 kn

20,00 kn

20,00 kn

20,00 kn

93 ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma, po B kanalu, jednokratno, na zahtjev ▪ mjesečna naknada, po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje, zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje

(25,00 kn)

(25,00 kn)

(25,00 kn)

(25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

· do 10 DDI brojeva

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

· od 11 do 100 DDI brojeva

100,00 kn (125,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

· od 101 do 1000 DDI brojeva

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

· više od 1000 DDI brojeva

600,00 kn (750,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

b) mjesečna naknada

Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom, BRA-(2B+D). Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) - aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev - deaktiviranje usluge, po priključku - mjesečna naknada, po priključku - promjena zaporke (PIN-a) besplatno - aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. Zabrana međunarodnih poziva (00,901) 2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091,092,095,098,099) 3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060,061,9841,18841) 4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076,077,9767) 5. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00,901,060,061,9841,18841) 6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091,092,095,098,099,060, 061,9841,18841) 7. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00,901,060,061, 9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767) 8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima (0800,92, 93, 94, 9155,112) 9. Zabrana svih međunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama (00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099)

(1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D): COLP, COLR na zahtjev. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom, PRA-(30B+D): COLP, COLR na zahtjev.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

94 1.16.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene

Jednokratna naknada

Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge)

81,15 kn (101,44 kn)

Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom, PRA-(30B+D), na drugu adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno za: ▪ 5B, 10 B kanala unutar primarnog pristupa, na istoj priključnoj točki ▪ 15B, 20 B kanala unutar primarnog pristupa, na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa, na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge)

4.500,00 kn (5.625,00 kn) 7.200,00 kn (9.000,00 kn) 9.000,00 kn (11.250,00 kn)

Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki, unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom, na istoj adresi, jednokratno, za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki, pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese, jednokratno, za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki

2.700,00 kn (3.375,00 kn)

▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki

7.200,00 kn (9.000,00 kn)

Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik

prema troškovniku monterskih radova

Promjena dodatnih usluga, na zahtjev

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

60,00 kn (75,00 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 20,00 kn (25,00 kn)

95 Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja, jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom, PRA-(30B+D), po B kanalu

60,00 kn (75,00 kn)

1.16.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge

Jednokratna naknada

Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Bilježenje zlonamjernih ili uznemirujućih poziva sukladno obvezi iz članka 105. ZEK (isključivo na pisani zahtjev korisnika)

100,00 kn (125,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

1.16.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.16.4.1 Cijena nacionalnih, međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora

Vrsta poziva

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

OptiMIN

OptiMAX

Prvih 50 minuta za OptiMIN

0,0082 kn (0,01 kn)

-

Prvih 100 minuta OptiMAX 1

-

0,0082 kn (0,01 kn)

Prvih 500 minuta za OptiEasy 2

-

-

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

0,21 kn (0,26 kn)

0,18 kn (0,23 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

Pon – Sub 07h – 19h

OptiSMART

OptiFLAT

-

-

0,22 kn (0,28 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,18 kn (0,23 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,21 kn (0,26 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

1,41 kn (1,76 kn)

1,33 kn (1,66 kn)

1,41 kn (1,76 kn)

1,41 kn (1,76 kn)

0,71 kn (0,89 kn)

0,71 kn (0,89 kn)

-

-

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,71 kn (0,89 kn)

0,67 kn (0,84 kn)

Svim danima od 00h do 24h

-

-

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 4

Vrijeme poziva

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

OptiBIZ

OptiEasy

-

-

-

0,05 kn (0,06 kn)

1,29 kn (1,61 kn)

-

1,00 kn (1,25 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

96

Europa 1

1,53 kn (1,91 kn)

1,44 kn (1,80 kn)

1,44 kn (1,80 kn)

1,48 kn (1,85 kn)

1,53 kn (1,91 kn)

1,53 kn (1,91 kn)

Europa 2

1,85 kn (2,31 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,80 kn (2,25 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

Svijet 1

2,85 kn (3,56 kn)

2,68 kn (3,35 kn)

2,68 kn (3,35 kn)

2,80 kn (3,50 kn)

2,85 kn (3,56 kn)

2,85 kn (3,56 kn)

Svijet 2

5,65 kn (7,06 kn)

5,30 kn (6,63 kn)

5,30 kn (6,63 kn)

5,60 kn (7,00 kn)

5,65 kn (7,06 kn)

5,65 kn (7,06 kn)

Europa Mobilna 1

2,48 kn (3,10 kn)

2,35 kn (2,94 kn)

2,35 kn (2,94 kn)

2,43 kn (3,04 kn)

2,48 kn (3,10 kn)

2,48 kn (3,10 kn)

Europa Mobilna 2

1,94 kn (2,43 kn)

1,84 kn (2,30 kn)

1,84 kn (2,30 kn)

1,89 kn (2,36 kn)

1,94 kn (2,43 kn)

1,94 kn (2,43 kn)

Europa Mobilna 3

2,30 kn (2,88 kn)

2,18 kn (2,73 kn)

2,18 kn (2,73 kn)

2,25 kn (2,81 kn)

2,30 kn (2,88 kn)

2,30 kn (2,88 kn)

Europa Mobilna 4

3,20 kn (4,00 kn)

3,03 kn (3,79 kn)

3,03 kn (3,79 kn)

3,15 kn (3,94 kn)

3,20 kn (4,00 kn)

3,20 kn (4,00 kn)

Europa Mobilna 5

1,85 kn (2,31 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,80 kn (2,25 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

Satelit 1

11,45 kn (14,31 kn)

11,09 kn (13,86 kn)

11,09 kn (13,86 kn)

11,40 kn (14,25 kn)

11,45 kn (14,31 kn)

11,45 kn (14,31 kn)

Satelit 2

17,15 kn (21,44 kn)

16,61 kn (20,76 kn)

16,61 kn (20,76 kn)

17,10 kn (21,38 kn)

17,15 kn (21,44 kn)

17,15 kn (21,44 kn)

Satelit 3

23,80 kn (29,75 kn)

23,05 kn (28,81 kn)

23,05 kn (28,81 kn)

23,75 kn (29,69 kn)

23,80 kn (29,75 kn)

23,80 kn (29,75 kn)

Satelit 4

31,40 kn (39,25 kn)

30,41 kn (38,01 kn)

30,41 kn (38,01 kn)

31,35 kn (39,19 kn)

31,40 kn (39,25 kn)

31,40 kn (39,25 kn)

Satelit 5

41,85 kn (52,31 kn)

40,53 kn (50,66 kn)

40,53 kn (50,66 kn)

41,80 kn (52,25 kn)

41,85 kn (52,31 kn)

41,85 kn (52,31 kn)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

VPN pozivi 3

-

-

0,05 kn (0,06 kn)

-

-

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Iznos OptiMAX paketa 1

OptiEasy 2

OptiSMART 5

200,00 kn (250,00 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

-

OptiFLAT 6

1

Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama, te međunarodne pozive bez ograničenja. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Dial-Up uslugu. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu. 2 Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30,00 kn+PDV. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, a obračunska jedinica je sekunda. 3 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora. 4 Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD 5 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva). Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva). Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama. 6 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50,00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu, samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 Kn + PDV. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama, nakon 30. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama). Obračunska jedinica je jedna sekunda. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

50,00 kn (62,50 kn)

97 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

1.16.5

O1+ paket

O1+ paket

Naknada za uključenje*

Mjesečna naknada za korištenje

O1+*

0,00 kn (0,00 kn)

Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije, a sukladno korištenoj usluzi (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA)

* O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS), OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLRu).

1.16.6

Telefon 50 i Telefon 500 paketi

1.16.6.1 Osnovni analogni telefonski priključak - Naknade za uključenje i mjesečne naknade

1 2

Paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Telefon 501

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Telefon 5002

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.

Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.

1.16.6.2 Dodatne usluge - Naknade za uključenje i mjesečne naknade

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora

Usluga prikaza broja (CLIP)

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine*

Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine*

6,00 kn (7,50 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

*Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem, primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak, usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade. Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine, ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP).

1.16.6.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

98

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

1.16.6.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

Telefon 50 i Telefon 500 paket

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.16.6.5 Telefon 50 cijene poziva

Vrsta poziva

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Telefon 50

Vrijeme poziva

Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om)

Prvih 50 minuta1

0,0082 kn (0,01 kn)

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

1,41 kn (1,76 kn)

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

99

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,71 kn (0,89 kn)

Europa 1

1,53 kn (1,91 kn)

Europa 2

1,85 kn (2,31 kn)

Svijet 1

2,85 kn (3,56 kn)

Svijet 2

5,65 kn (7,06 kn)

Europa Mobilna 1

2,48 kn (3,10 kn)

Europa Mobilna 2

1,94 kn (2,43 kn)

Europa Mobilna 3

2,30 kn (2,88 kn)

Europa Mobilna 4

3,20 kn (4,00 kn)

Europa Mobilna 5

1,85 kn (2,31 kn)

Satelit 1

11,45 kn (14,31 kn)

Satelit 2

17,15 kn (21,44 kn)

Satelit 3

23,80 kn (29,75 kn)

Satelit 4

31,40 kn (39,25 kn)

Satelit 5

41,85 kn (52,31 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

0,06 kn (0,08 kn)

Naknada za uspostavu poziva

Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. 1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku.

1.16.6.6 Telefon 500 cijene poziva

Vrsta poziva

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Telefon 500

Vrijeme poziva

Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om)

Prvih 500 minuta1

0,05 kn (0,06 kn)

100

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h - 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

1,00 kn (1,25 kn)

Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

101

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn)

Naknada za uspostavu poziva

Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku. 2 Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD

1.17

Besplatni telefon 0800 1.17.1

Za Centrex pretplatnike

Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta

Naknada za uključenje (po broju)

za 1 odredište

300,00 kn (375,00 kn)

za 2 do 5 odredišta

400,00 kn (500,00 kn)

za 6 do 10 odredišta

600,00 kn (750,00 kn)

za više od 10 odredišta

800,00 kn (1.000,00 kn)

Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta

Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu)

za 1 odredište

200,00 kn (250,00 kn)

za svako sljedeće odredište

70,00 kn (87,50 kn)

Korištenje usluge za pozivatelja

Promet (kn/min)

Poziv iz nacionalne nepokretne mreže

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

102

Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža

0,00 kn (0,00 kn)

Korištenje usluge za pretplatnika usluge

Promet (kn/min)

Poziv iz nacionalne nepokretne mreže

0,20 kn (0,25 kn)

Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža

0,80 kn (1,00 kn)

Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu)

0,80 kn (1,00 kn)

Uspostava poziva

0,06 kn (0,08 kn)

* obračunska jedinica je sekunda

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima

300,00 kn (375,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju)

60,00 kn (75,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta, ovisno o ishodištu poziva (po broju)

60,00 kn (75,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Uporaba govornih poruka (po broju)

100,00 kn (125,00 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Ograničavanje dolaznih poziva

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Stavljanje poziva u red za čekanje

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

103 Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, disketa, CD)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

10,00 kn

0,00 kn (0,00 kn)

Tajnost broja

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

Popust na količinu ostvarenog prometa

Popust (%)

Od 1.000,00 do 5.000,00 kn

5%

Veći od 5.000,00 kn

10%

1.17.2

Za Business trunking Pretplatnike

Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta

Naknada za uključenje (po broju)

Mjesečna naknada za korištenje (po broju)

za 1 odredište

300,00 kn (375,00 kn)

200,00 kn (250,00 kn)

Korištenje usluge za pozivatelja

Promet (kn/min)

Poziv iz nacionalne nepokretne mreže

0,00 kn (0,00 kn)

Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža

0,00 kn (0,00 kn)

Korištenje usluge za pretplatnika

Promet (kn/min)

Poziv iz nacionalne nepokretne mreže

0,20 kn (0,25 kn)

Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža

0,80 kn (1,00 kn)

Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu)

0,80 kn (1,00 kn)

Uspostava poziva

0,06 kn (0,08 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

104 * obračunska jedinica je sekunda

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima

300,00 kn (375,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Ograničavanje dolaznih poziva

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Stavljanje poziva u red za čekanje

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, disketa ili CD)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

10,00 kn

0,00 kn (0,00 kn)

Tajnost broja

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

1.18

Popust na količinu ostvarenog prometa

Popust (%)

Od 1.000,00 do 5.000,00 kn

5%

Veći od 5.000,00 kn

10%

Jedinstveni pozivni broj 072

Dodjela jednog 072 pozivnog broja za jedno ili više odredišta

Naknada za uključenje

Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta

450,00 kn (562,50 kn)

Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta

600,00 kn (750,00 kn)

Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta

750,00 kn (937,50 kn)

za svako slijedeće odredište

50,00 kn (62,50 kn)

Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

105

po jedinstvenom pozivnom broju, do 3 odredišta

180,00 kn (225,00 kn)

za svako slijedeće odredište

60,00 kn (75,00 kn)

Korištenje usluge za pozivatelja

Promet (kn/min)

Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 072 (0-24h)

0,23 kn (0,29 kn)

Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 072 (0-24h)

Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv

* obračunska jedinica je sekunda

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada Za korištenje

Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta, bez vlastitog priključka, po govornom automatu

0,00 kn (0,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima

300,00 kn (375,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju)

60,00 kn (75,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta, ovisno o ishodištu poziva (po broju)

60,00 kn (75,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Uporaba govornih poruka (po broju)

100,00 kn (125,00 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

trajanje poruke do 30 sekundi

250,00 kn (312,50 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

svakih slijedećih 30 sekundi poruke

100,00 kn (125,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Snimanje govornih poruka (po poruci)

individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

cijena po dogovoru 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

106

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

0,00 kn (0,00 kn)

10,00 kn

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

1.19

Usluge s posebnom tarifom 1.19.1

Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost

Paketi 060 numeracije

Naknada za uključenje

1 do 3 broja, po broju, jednokratno

300,00 kn (375,00 kn)

4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno

250,00 kn (312,50 kn)

10 i više brojeva, po broju, jednokratno

200,00 kn (250,00 kn)

* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma

Mjesečna naknada za korištenje numeracije

Mjesečna naknada za korištenje

Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 060 broju

200,00 kn (250,00 kn)

Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 060 broju

150,00 kn (187,50 kn)

Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 060 broju

100,00 kn (125,00 kn)

* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma

Korištenje usluge za pozivatelja

Numeracija

Pozivi iz fiksne mreže

Pozivi iz mobilnih mreža

T1 tarifna skupina

060 1x xx 060 1xx xxx

0,93 kn (1,16 kn)

1,89 kn (2,36 kn)

T2 tarifna skupina

060 2x xx 060 2xx xxx

1,12 kn (1,40 kn)

2,09 kn (2,61 kn)

T3 tarifna skupina

060 3x xx 060 3xx xxx

1,39 kn (1,74 kn)

2,37 kn (2,96 kn)

T4 tarifna skupina

060 4x xx 060 4xx xxx

1,86 kn (2,33 kn)

2,86 kn (3,58 kn)

T5 tarifna skupina

060 5x xx 060 5xx xxx

2,79 kn (3,49 kn)

3,82 kn (4,78 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

107

T6 tarifna skupina

060 6x xx 060 6xx xxx

5,59 kn (6,99 kn)

6,73 kn (8,41 kn)

T7 tarifna skupina*

060 7x xx 060 7xx xxx

1,00 kn (1,25 kn)

1,96 kn (2,45 kn)

T8 tarifna skupina*

060 8x xx 060 8xx xxx

3,00 kn (3,75 kn)

4,04 kn (5,05 kn)

T9 tarifna skupina**

060 9xxx

5,00 kn (6,25 kn)

5,00 kn (6,25 kn)

* Za tarifne skupine T7, T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7, T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

10,00 kn

0,00 kn (0,00 kn)

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064, dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069. Nova numeracija implementirana je 30.9.2009. 60 dana od dana implementacije, biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064, odnosno 060 i 069 numeracije. Nakon toga, za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija, a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.

1.19.2

Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost

Pristup usluzi za pretplatnika

Naknada za uključenje (po broju)

Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju

80,00 kn (100,00 kn)

Korištenje usluge za pozivatelja

Numeracija

Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža

061 xxxx

0,75 kn (0,94 kn)

061 5xxx

3,00 kn (3,75 kn)

061 xxxx

1,97 kn (2,46 kn)

061 5xxx

4,05 kn (5,06 kn)

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h), po pozivu

Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h), po pozivu

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

108

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

0,00 kn (0,00 kn)

10,00 kn

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

Usluga snimanja govornih poruka

Snimanje govornih poruka, po poruci

1.19.3

Jednokratna naknada trajanje poruke do 30 sekundi

250,00 kn (312,50 kn)

svakih slijedećih 30 sekundi poruke

100,00 kn (125,00 kn)

individualne i kompleksnije snimke

po dogovoru

Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost

Paketi 064 numeracije

Naknada za uključenje

1 do 3 broja, po broju, jednokratno

300,00 kn (375,00 kn)

4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno

250,00 kn (312,50 kn)

10 i više brojeva, po broju, jednokratno

200,00 kn (250,00 kn)

* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma

Mjesečna naknada za korištenje numeracije

Mjesečna naknada za korištenje

Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 064 broju

200,00 kn (250,00 kn)

Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 064 broju

150,00 kn (187,50 kn)

Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 064 broju

100,00 kn (125,00 kn)

* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma

Korištenje usluge za pozivatelja

Numeracija

Pozivi iz fiksne mreže

Pozivi iz mobilnih mreža

T1 tarifna skupina

064 1x xx 064 1xx xxx

0,93 kn (1,16 kn)

1,89 kn (2,36 kn)

T2 tarifna skupina

064 2x xx 064 2xx xxx

1,12 kn (1,40 kn)

2,09 kn (2,61 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

109

T3 tarifna skupina

064 3x xx 064 3xx xxx

1,39 kn (1,74 kn)

2,37 kn (2,96 kn)

T4 tarifna skupina

064 4x xx 064 4xx xxx

1,86 kn (2,33 kn)

2,86 kn (3,58 kn)

T5 tarifna skupina

064 5x xx 064 5xx xxx

2,79 kn (3,49 kn)

3,82 kn (4,78 kn)

T6 tarifna skupina

064 6x xx 064 6xx xxx

5,59 kn (6,99 kn)

6,73 kn (8,41 kn)

T7 tarifna skupina*

064 7x xx 064 7xx xxx

1,00 kn (1,25 kn)

1,96 kn (2,45 kn)

T8 tarifna skupina*

064 8x xx 064 8xx xxx

3,00 kn (3,75 kn)

4,04 kn (5,05 kn)

* Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

10,00 kn

0,00 kn (0,00 kn)

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

1.19.4

Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost

Paketi 069 numeracije

Naknada za uključenje

1 do 3 broja, po broju, jednokratno

300,00 kn (375,00 kn)

4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno

250,00 kn (312,50 kn)

10 i više brojeva, po broju, jednokratno

200,00 kn (250,00 kn)

* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma

Mjesečna naknada za korištenje numeracije

Mjesečna naknada za korištenje

Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 069 broju

200,00 kn (250,00 kn)

Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 069 broju

150,00 kn (187,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

110 100,00 kn (125,00 kn)

Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 069 broju

* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma

Korištenje usluge za pozivatelja

Numeracija

Pozivi iz fiksne mreže

Pozivi iz mobilnih mreža

T1 tarifna skupina

069 1x xx 069 1xx xxx

0,93 kn (1,16 kn)

1,89 kn (2,36 kn)

T2 tarifna skupina

069 2x xx 069 2xx xxx

1,12 kn (1,40 kn)

2,09 kn (2,61 kn)

T3 tarifna skupina

069 3x xx 069 3xx xxx

1,39 kn (1,74 kn)

2,37 kn (2,96 kn)

T4 tarifna skupina

069 4x xx 069 4xx xxx

1,86 kn (2,33 kn)

2,86 kn (3,58 kn)

T5 tarifna skupina

069 5x xx 069 5xx xxx

2,79 kn (3,49 kn)

3,82 kn (4,78 kn)

T6 tarifna skupina

069 6x xx 069 6xx xxx

5,59 kn (6,99 kn)

6,73 kn (8,41 kn)

T7 tarifna skupina*

069 7x xx 069 7xx xxx

1,00 kn (1,25 kn)

1,96 kn (2,45 kn)

T8 tarifna skupina*

069 8x xx 069 8xx xxx

3,00 kn (3,75 kn)

4,04 kn (5,05 kn)

* Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. 2 minute. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*

10,00 kn

0,00 kn (0,00 kn)

*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

1.20

0801 VoIP pozivni broj

Paketi 0801 numeracije

Naknada za uključenje

1 do 3 broja, po broju, jednokratno

300,00 kn (375,00 kn)

4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno

250,00 kn (312,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

111

10 i više brojeva, po broju, jednokratno

200,00 kn (250,00 kn)

Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije

Mjesečna naknada za korištenje

Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 0801 broju

200,00 kn (250,00 kn)

Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 0801 broju

150,00 kn (187,50 kn)

Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 0801 broju

100,00 kn (125,00 kn)

Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801, Nova numeracija implementirana je 31.listopada.2009. 60 dana od dana implementacije, biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije. Nakon toga, dana 29. Prosinca 2009. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija, a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.

1.20.1

Naknade za trajanje

Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h)

Pozivi (kn/min)

Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje*

0,22 kn (0,28 kn)

Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje*

0,80 kn (1,00 kn)

*Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.

Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h)

Pozivi (kn/min)

Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min)

0,00 kn (0,00 kn)

Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min)

0,00 kn (0,00 kn)

1.20.2

Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge

Business Trunking

Naknada za uključenje

Business Trunking

sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma

112 1.21

SMS obavijest Usluga SMS obavijest

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti)

SMS obavijest

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,50 kn (0,63 kn)

Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150, 300, 500, 1000 i 2000 kn.

1.22

Govorna pošta Usluga govorne pošte

Govorna pošta

Naknada za uključenje

0,00 kn (0,00 kn)

Mjesečna naknada za korištenje

Naknada za preslušavanje poruka

0,00 kn (0,00 kn)

Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu)

Napomena: Broj govorne pošte je 015555550. Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora, preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.

1.23

1.24

Tko je zvao

Usluga Tko je zvao

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Tko je zvao

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0,50 kn (0,63 kn)

Friends broj

Friends broj

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju)

Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju

Friends broj

0,00 kn (0,00 kn)

4,10 kn (5,13 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

* Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4,10 Kn + PDV. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta, Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.

1.25

Pozivnica

Pozivnica

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica)

Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica

113

0,00 kn (0,00 kn)

Pozivnica

4,10 kn (5,13 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

* Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika, naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta, naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.

1.26

OptiNET UM fax

Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)*

Naknada za uključenje

OptiNET UM Fax

0,00 kn (0,00 kn)

OptiNET UM Fax

50,00 kn (62,50 kn)

Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju)

Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem)

Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije)

10,00 kn (12,50 kn)

po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge

po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH

*samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije

1.27

Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.27.1 Cijena nacionalnih, međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

OptimaXL

OptimaL3

Prvih 50 minuta za OptiMIN -

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

OptiMAX

0,0082 kn (0,01 kn)

-

-

0,0082 kn (0,01 kn)

-

Prvih 100 minuta OptiMAX

Unutar nacionalne nepokretne mreže

OptiMIN

OptimaBIZ

-

Pon – Sub 07h – 19h

0,20 kn (0,25 kn)

0,18 kn (0,23 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,21 kn (0,26 kn)

0,18 kn (0,23 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,10 kn (0,13 kn)

0,09 kn (0,11 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,18 kn (0,23 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,20 kn (0,25 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,21 kn (0,26 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,10 kn (0,13 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

1,33 kn (1,66 kn)

1,33 kn (1,66 kn)

1,41 kn (1,76 kn)

1,33 kn (1,66 kn)

1,29 kn (1,61 kn)

114

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,67 kn (0,84 kn)

0,67 kn (0,84 kn)

0,71 kn (0,89 kn)

0,67 kn (0,84 kn)

Europa 1

1,44 kn (1,80 kn)

1,44 kn (1,80 kn)

1,53 kn (1,91 kn)

1,44 kn (1,80 kn)

1,44 kn (1,80 kn)

Europa 2

1,74 kn (2,18 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

Svijet 1

2,68 kn (3,35 kn)

2,68 kn (3,35 kn)

2,85 kn (3,56 kn)

2,68 kn (3,35 kn)

2,68 kn (3,35 kn)

Svijet 2

5,30 kn (6,63 kn)

5,30 kn (6,63 kn)

5,65 kn (7,06 kn)

5,30 kn (6,63 kn)

5,30 kn (6,63 kn)

Europa Mobilna 1

2,35 kn (2,94 kn)

2,35 kn (2,94 kn)

2,48 kn (3,10 kn)

2,35 kn (2,94 kn)

2,35 kn (2,94 kn)

Europa Mobilna 2

1,84 kn (2,30 kn)

1,84 kn (2,30 kn)

1,94 kn (2,43 kn)

1,84 kn (2,30 kn)

1,84 kn (2,30 kn)

Europa Mobilna 3

2,18 kn (2,73 kn)

2,18 kn (2,73 kn)

2,30 kn (2,88 kn)

2,18 kn (2,73 kn)

2,18 kn (2,73 kn)

Europa Mobilna 4

3,03 kn (3,79 kn)

3,03 kn (3,79 kn)

3,20 kn (4,00 kn)

3,03 kn (3,79 kn)

3,03 kn (3,79 kn)

Europa Mobilna 5

1,74 kn (2,18 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

Satelit 1

10,85 kn (13,56 kn)

10,85 kn (13,56 kn)

11,45 kn (14,31 kn)

11,09 kn (13,86 kn)

10,85 kn (13,56 kn)

Satelit 2

16,25 kn (20,31 kn)

16,25 kn (20,31 kn)

17,15 kn (21,44 kn)

16,61 kn (20,76 kn)

16,25 kn (20,31 kn)

Satelit 3

22,55 kn (28,19 kn)

22,55 kn (28,19 kn)

23,80 kn (29,75 kn)

23,05 kn (28,81 kn)

22,55 kn (28,19 kn)

Satelit 4

29,75 kn (37,19 kn)

29,75 kn (37,19 kn)

31,40 kn (39,25 kn)

30,41 kn (38,01 kn)

29,75 kn (37,19 kn)

Satelit 5

39,65 kn (49,56 kn)

39,65 kn (49,56 kn)

41,85 kn (52,31 kn)

40,53 kn (50,66 kn)

39,65 kn (49,56 kn)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

VPN pozivi¹

-

-

-

-

0,05 kn (0,06 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

200,00 kn (250,00 kn)

Iznos OptiMAX paketa²

¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Dial-Up uslugu. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga. 3 Od 1. siječnja 2014. godine, tarifni paket Optima L nije raspoloživ za odabir novim pretplatnicima. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora, kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga, prema brojevima s posebnim tarifama, brojevima posebnih službi sl.). Sve cijene su izražene u kn/min. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

Vrsta poziva

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Vrijeme poziva

OptiEasy

OptiFIX

FerTarifa

OptimaLAN

115

Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže

Međužupanijski pozivi

Prvih 500 minuta za OptiEasy¹

0,05 kn (0,06 kn)

-

Prvih 100 minuta OptiFIX3

-

0,00 kn (0,00 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,22 kn (0,28 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

-

-

0,15 kn (0,19 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,16 kn (0,20 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,08 kn (0,10 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,22 kn (0,28 kn)

0,15 kn (0,19 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,11 kn (0,14 kn)

0,08 kn (0,10 kn)

0,11 kn (0,14 kn)

0,16 kn (0,20 kn)

1,33 kn (1,66 kn)

1,41 kn (1,76 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

1,05 kn (1,31 kn) 0,67 kn (0,84 kn)

0,71 kn (0,89 kn)

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

-

-

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1

1,48 kn (1,85 kn)

1,44 kn (1,80 kn)

1,53 kn (1,91 kn)

1,48 kn (1,85 kn)

Europa 2

1,80 kn (2,25 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

1,80 kn (2,25 kn)

Svijet 1

2,80 kn (3,50 kn)

2,68 kn (3,35 kn)

2,85 kn (3,56 kn)

2,80 kn (3,50 kn)

Svijet 2

5,60 kn (7,00 kn)

5,30 kn (6,63 kn)

5,65 kn (7,06 kn)

5,60 kn (7,00 kn)

Europa Mobilna 1

2,43 kn (3,04 kn)

2,35 kn (2,94 kn)

2,48 kn (3,10 kn)

2,43 kn (3,04 kn)

Europa Mobilna 2

1,89 kn (2,36 kn)

1,84 kn (2,30 kn)

1,94 kn (2,43 kn)

1,89 kn (2,36 kn)

Europa Mobilna 3

2,25 kn (2,81 kn)

2,18 kn (2,73 kn)

2,30 kn (2,88 kn)

2,25 kn (2,81 kn)

Europa Mobilna 4

3,15 kn (3,94 kn)

3,03 kn (3,79 kn)

3,20 kn (4,00 kn)

3,15 kn (3,94 kn)

Europa Mobilna 5

1,80 kn (2,25 kn)

1,74 kn (2,18 kn)

1,85 kn (2,31 kn)

1,80 kn (2,25 kn)

Satelit 1

11,40 kn (14,25 kn)

11,09 kn (13,86 kn)

11,45 kn (14,31 kn)

11,40 kn (14,25 kn)

Satelit 2

17,10 kn (21,38 kn)

16,61 kn (20,76 kn)

17,15 kn (21,44 kn)

17,10 kn (21,38 kn)

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

116

Satelit 3

23,75 kn (29,69 kn)

23,05 kn (28,81 kn)

23,80 kn (29,75 kn)

23,75 kn (29,69 kn)

Satelit 4

31,35 kn (39,19 kn)

30,41 kn (38,01 kn)

31,40 kn (39,25 kn)

31,35 kn (39,19 kn)

Satelit 5

41,80 kn (52,25 kn)

40,53 kn (50,66 kn)

41,85 kn (52,31 kn)

41,80 kn (52,25 kn)

Naknada za uspostavu poziva

0,06 kn (0,08 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

0,22 kn (0,28 kn)

0,06 kn (0,08 kn)

OptiEasy ² - mjesečna naknada za korištenje

10,00 kn (12,50 kn)

-

15,00 kn (18,75 kn)

OptiFIX 3 - mjesečna naknada za korištenje

41,00 kn (51,25 kn)

FerTarifa 4 - mjesečna naknada za korištenje

VPN pozivi 7

-

-

-

-

0,00 kn (0,00 kn)

-

¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, a obračunska jedinica je sekunda. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom, naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10,00 kn + PDV. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0,00 kn/min. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0,06 kn + PDV. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta, a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0,00 kn u sljedeći mjesec. 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX, ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket. 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41,00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 Kn + PDV. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama). Obračunska jedinica je jedna sekunda. ⁶ Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom, naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61,47 kn + PDV. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

1.27.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama, te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete:

Usluga

Pozivni broj

Vrijeme poziva

Pozivi

Policija

192

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Vatrogasci

193

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Hitna medicinska pomoć

194

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Centar za obavješćivanje

985

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Pomoć na cestama

1987

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

195

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

117

Jedinstveni broj hitne službe

112

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Besplatni brojevi

0800

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

T-Com služba općih informacija (cijena po minuti)

18981

od 0h do 24h

2,50 kn (3,13 kn)

T-Com služba informacija (cijena po pozivu)

11888

od 0h do 24h

2,50 kn (3,13 kn)

Služba informacija (Imenik d.o.o.) (cijena po pozivu)

11880

od 0h do 24h

1,90 kn (2,38 kn)

Međunarodne informacije (cijena po pozivu)

902 11802

od 0h do 24h

10,48 kn (13,10 kn)

Točno vrijeme (cijena po pozivu)

18095

od 0h do 24h

1,25 kn (1,56 kn)

Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu)

1296

od 0h do 24h

0,50 kn (0,63 kn)

Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu)

12976

od 0h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Taksi služba (cijena po pozivu)

1777

od 0h do 24h

0,50 kn (0,63 kn)

Radio Taksi Zagreb 1 (cijena po pozivu iz nacionalnih nepokretnih mreža)

1717

od 0h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Radio Taksi Zagreb 1 (cijena po pozivu iz nacionalnih pokretnih mreža)

1717

od 0h do 24h

2,00 kn (2,50 kn)

Taksi služba (Taxi Cammeo d.o.o.) (cijena po pozivu)

1212

od 0h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti)

1888

od 0h do 24h

0,23 kn (0,29 kn)

Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu)

1414

od 0h do 24h

0,99 kn (1,24 kn)

Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti)

18841

od 0h do 24h

5,00 kn (6,25 kn)

Izvješće o vremenu (cijena po minuti)

18166

od 0h do 24h

2,00 kn (2,50 kn)

Hrvatski-memo (cijena po minuti)

12345

od 0h do 24h

5,59 kn (6,99 kn)

Drugo mišljenje (cijena po minuti)

18811

od 0h do 24h

5,59 kn (6,99 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

118

Bonton (cijena po minuti)

16666

od 0h do 24h

5,59 kn (6,99 kn)

Pozivni centar za djecu

116 111

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Pozivni centar za nestalu djecu

116 000

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Pozivni centar za žrtve zločina

116 006

od 0h do 24h

0,00 kn (0,00 kn)

Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 2

06x 1x xx 06x 1xx xxx

od 0h do 24h

0,93 kn (1,16 kn)

06x 2x xx 06x 2xx xxx

od 0h do 24h

1,12 kn (1,40 kn)

06x 3x xx 06x 3xx xxx

od 0h do 24h

1,39 kn (1,74 kn)

06x 4x xx 06x 4xx xxx

od 0h do 24h

1,86 kn (2,33 kn)

06x 5x xx 06x 5xx xxx

od 0h do 24h

2,79 kn (3,49 kn)

06x 6x xx 06x 6xx xxx

od 0h do 24h

5,59 kn (6,99 kn)

06x 7x xx 06x 7xx xxx

od 0h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

06x 8x xx 06x 8xx xxx

od 0h do 24h

3,00 kn (3,75 kn)

06x 9xx xxx

od 0h do 24h

po dogovoru

061 xxxx

od 0h do 24h

0,75 kn (0,94 kn)

061 5xxx

od 0h do 24h

3,00 kn (3,75 kn)

Usluge s posebnom tarifom (065) (cijena po pozivu)

065 xx xx 065 xxx xxx

od 0h do 24h

1,20 kn (1,50 kn)

Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti)

072 xxx xxx

od 0h do 24h

0,23 kn (0,29 kn)

074 xxx xxx 075 xxx xxx

Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge

Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge

Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu)

074 / 075 osobni pozivni broj 3

1

Cijene poziva prema kratkom kodu službe Radio Taksi Zagreb, primjenjuju se od 24.11.2014. godine. Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7, T8 i T9 naplaćuju se po pozivu. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak, off-peak), obračunaske jeedinice i sl. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora, naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora. 2

3

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

119 1.27.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete:

Usluga

Pozivni broj

Vrijeme poziva

Pozivi

Pristup internetu (cijena po minuti)

076 1xx xxx

Vrijeme A

0,00 kn (0,00 kn)

076 1xx xxx

Vrijeme B

0,00 kn (0,00 kn)

076 2xx xxx

Vrijeme A

0,10 kn (0,13 kn)

076 2xx xxx

Vrijeme B

0,05 kn (0,06 kn)

076 3xx xxx

Vrijeme A

0,15 kn (0,19 kn)

076 3xx xxx

Vrijeme B

0,08 kn (0,10 kn)

076 4xx xxx

Vrijeme A

0,20 kn (0,25 kn)

076 4xx xxx

Vrijeme B

0,10 kn (0,13 kn)

076 5xx xxx

Vrijeme A

0,30 kn (0,38 kn)

076 5xx xxx

Vrijeme B

0,15 kn (0,19 kn)

076 6xx xxx

Vrijeme A

0,15 kn (0,19 kn)

076 6xx xxx

Vrijeme B

0,08 kn (0,10 kn)

076 7xx xxx

Vrijeme A

0,05 kn (0,06 kn)

076 7xx xxx

Vrijeme B

0,03 kn (0,04 kn)

076 8xx xxx

Vrijeme A

0,60 kn (0,75 kn)

076 8xx xxx

Vrijeme B

0,30 kn (0,38 kn)

077 1xx xxx

Vrijeme A

0,15 kn (0,19 kn)

077 1xx xxx

Vrijeme B

0,08 kn (0,10 kn)

077 2xx xxx

Vrijeme A

0,60 kn (0,75 kn)

077 2xx xxx

Vrijeme B

0,30 kn (0,38 kn)

077 3xx xxx

Vrijeme A

0,30 kn (0,38 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

120 0,15 kn (0,19 kn)

077 3xx xxx

Vrijeme B

077 5xx xxx

Vrijeme A

077 5xx xxx

Vrijeme B

077 6xx xxx

Vrijeme A

0,05 kn (0,06 kn)

077 6xx xxx

Vrijeme B

0,03 kn (0,04 kn)

077 7xx xxx

Vrijeme A

0,10 kn (0,13 kn)

077 7xx xxx

Vrijeme B

0,05 kn (0,06 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Vrijeme A - Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B - Pon – Sub: 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1.27.4 Dodatne tarifne opcije za privatne pretplatnike 1.27.4.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40)

Tarifne opcije1

Uključene minute

Uspostava poziva

Europa 25

25 minuta

0,06 kn (0,08 kn)

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora 8,00 kn (10,00 kn)

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine

-

-

Europa 60

60 minuta

0,06 kn (0,08 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

8,00 kn (10,00 kn)

4,00 kn (5,00 kn)

Svijet 15

15 minuta

0,06 kn (0,08 kn)

8,00 kn (10,00 kn)

-

-

Svijet 40

40 minuta

0,06 kn (0,08 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

10,00 kn (12,50 kn)

5,00 kn (6,25 kn)

Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci plaćati će 1,00 kn (s PDV-om), dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze plaćati mjesečnu naknadu sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja ugovora. Protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćivati će se mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. 1

Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švicarska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kanada, Makedonija, SAD i Srbija. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet), ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr. Europa 25 i Europa 60). Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.

1.27.4.2 Vikend Tarifna opcija

Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže)

Mjesečna naknada

Vikend

Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h

9,60 kn (12,00 kn)

Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

121 1.27.4.3 Dugi razgovori

Tarifna opcija1

Uključene minute

Obračunska jedinica

Prvih 30 minuta razgovora unutar svih nacionalnih nepokretnih mreža

Dugi razgovori

2000 minuta

1 sekunda

0,22 kn (0,28 kn)

Nakon 30. minute razgovora unutar svih nacionalnih nepokretnih mreža

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine

prema korištenom tarifnom paketu

29,60 kn (37,00 kn)

14,80 kn (18,50 kn)

7,40 kn (9,25 kn)

Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci plaćati će 1,00 kn (s PDV-om), dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze plaćati mjesečnu naknadu sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja ugovora. Protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćivati će se mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. 1

Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.

1.27.4.4 Mobitel 50 i Mobitel 100

Uspostava poziva

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za dodatne tarifne opcije s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

-

-

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

48,00 kn (60,00 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Tarifne opcije1

Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama

Obračunska jedinica

Mobitel 50

50 minuta

Mobitel 100

100 minuta

Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci plaćati će 1,00 kn (s PDV-om), dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze plaćati mjesečnu naknadu sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja ugovora. Protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćivati će se mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. 1

Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.

1.27.5 Dodatne tarifne opcije za poslovne pretplatnike 1.27.5.1 Minute FIX

Mjesečna naknada za prvih 3 ili 6 mjeseci za korištenje dodatne tarifne opcije s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine1

Minute uključene u tarifnu opciju

Obračunska jedinica

Uspostava poziva

Mjesečna naknada za korištenje dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora

Minute FIX-300

300

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

45,00 kn (56,25 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute FIX-500

500

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

65,00 kn (81,25 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute FIX-1000

1000

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

120,00kn (150,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute FIX-2000

2000

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

180,00 kn (225,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

Tarifna opcija*

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

122

Minute FIX-5000

5000

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

440,00 kn (550,00 kn)

220,00 kn (275,00 kn)

Minute FIX-10000

10000

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

860,00 kn (1.075,00 kn)

430,00 kn (537,50 kn)

* Dodatna tarifna opcija Minute FIX uključuje 300, 500, 1000, 2000, 5000 i 10000 besplatnih minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži, uz naplatu naknade za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om) . Nakon isteka povlaštenih minuta razgovora naplata se vrši prema korištenom tarifnom paketu. Tarifne opcije nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS). Pretplatnik može imati aktiviranu samo jednu tarifnu opciju unutar iste grupe. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 1

Svi postojeći i novi poslovni pretplatnici usluga O paketa, Halo Surf, Halo Surf TV, OLAN ured, OLAN ured XL, Business Trunking mogu ugovoriti korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine i ostvariti popust na mjesečnu naknadu kako je niže navedeno; Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX-300, Minute FIX-500 i Minute FIX-1000 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca će plaćati 1,00 kn (s PDV-om), dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX-300, Minute FIX-500 i Minute FIX-1000 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci će plaćati 1,00 kn (s PDV-om), dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX-2000, Minute FIX-5000 i Minute FIX-10000 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX-2000, Minute FIX-5000 i Minute FIX-10000 uz razdoblje obveznog trajanja od 2 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora.

1.27.5.2 Minute MOB

Minute uključene u tarifnu opciju

Obračunska jedinica

Uspostava poziva

Mjesečna naknada za korištenje dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za prvih 3 ili 6 mjeseci za korištenje dodatne tarifne opcije s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine1

Minute MOB-150

150

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

65,00 kn (81,25 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute MOB-300

300

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute MOB-600

600

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

240,00 kn (300,00kn)

120,00 kn (150,00 kn)

Minute MOB-1000

1000

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

390,00 kn (487,50 kn)

195,00 kn (243,75 kn)

Tarifna opcija*

* Dodatna tarifna opcija Minute MOB uključuje 150, 300, 600 i 1000 besplatnih minuta razgovora u nacionalnoj pokretnoj mreži uz naplatu naknade za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om). Nakon isteka povlaštenih minuta razgovora naplata se vrši prema korištenom tarifnom paketu. Tarifne opcije nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS). Pretplatnik može imati aktiviranu samo jednu tarifnu opciju unutar iste grupe. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 1

Svi postojeći i novi poslovni pretplatnici usluga O paketa, Halo Surf, Halo Surf TV, OLAN ured, OLAN ured XL, Business Trunki ng mogu ugovoriti korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine i ostvariti popust na mjesečnu naknadu kako je niže navedeno; Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute MOB-150 i Minute MOB-300 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca će plaćati 1,00 kn (s PDV-om) , dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjes ečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije MOB-150 i Minute MOB-300 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci će plaćati 1,00 kn (s PDV-om), dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije MOB-600 i Minute MOB-1000 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije MOB-600 i Minute MOB-1000 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

123 1.27.5.3 Minute FIX INT Mjesečna naknada za prvih 3 ili 6 mjeseci za korištenje dodatne tarifne opcije s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine1

Minute uključene u tarifnu opciju

Obračunska jedinica

Uspostava poziva

Mjesečna naknada za korištenje dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora

Minute FIX INT - 50

50

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute FIX INT - 100

100

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

Minute FIX INT - 200

200

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

145,00 kn (181,25 kn)

72,50 kn¸ (90,63 kn)

Minute FIX INT - 300

300

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

215,00 kn (268,75 kn)

107,50 kn (134,38 kn)

Tarifna opcija*

* podrazumijeva besplatne minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Australija, Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Indija, Irska, Italija, Kanada, Kina, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Dodatna tarifna opcija Minute FIX INT uključuje 50, 100, 200 i 300 besplatnih minuta razgovora u nacionalnoj pokretnoj mreži, uz naplatu naknade za uspostavu poziva od 0,06 kn (0,08 kn s PDV-om). Nakon isteka povlaštenih minuta razgovora naplata se vrši prema korištenom tarifnom paketu. Tarifne opcije ne podrazumijevaju satelitske brojeve i nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS). Pretplatnik može imati aktiviranu samo jednu tarifnu opciju unutar iste grupe. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 1

Svi postojeći i novi poslovni pretplatnici usluga O paketa, Halo Surf, Halo Surf TV, OLAN ured, OLAN ured XL, Business Trunking mogu ugovoriti korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine i ostvariti popust na mjesečnu naknadu kako je niže navedeno; Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX INT - 50 i Minute FIX INT - 100 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca će plaćati 1,00 kn (s PDV-om), dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX INT - 50 i Minute FIX INT - 100 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci će plaćati 1,00 kn (s PDV-om), dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX INT - 200 i Minute FIX INT - 300 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije Minute FIX INT - 200 i Minute FIX INT - 300 uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora.

1.27.5.4 EU FIX i EU MOB

Mjesečna naknada za prvih 3 ili 6 mjeseci za korištenje dodatne tarifne opcije s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine1

Cijena poziva po minuti

Obračunska jedinica

Uspostava poziva

Mjesečna naknada za korištenje dodatne tarifne opcije bez minimalnog trajanja ugovora

EU FIX

0,65 kn

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

160,00 kn (200,00 kn)

80,00 kn (100,00 kn)

EU MOB

1,50 kn

1 sekunda

0,06 kn (0,08 kn)

200,00 kn (250,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

Tarifna opcija*

* EU FIX podrazumijeva povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). EU MOB podrazumijeva povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim pokretnim mrežama (destinacijama): Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). 1

Svi postojeći i novi poslovni pretplatnici usluga O paketa, Halo Surf, Halo Surf TV, OLAN ured, OLAN ured XL, Business Trunking mogu ugovoriti korištenje dodatne tarifne opcije uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine i ostvariti popust na mjesečnu naknadu kako je niže navedeno;

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

124 Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije EU FIX i EU MOB uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatne tarifne opcije EU FIX i EU MOB uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, plaćat će 50% nižu mjesečnu naknadu za prvih 6 mjeseci korištenja, dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze kao i protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Napomena: Tarifne opcije nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

125 2 2.1

Usluge širokopojasnog pristupa Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)

Pristupna brzina

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

256 kbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

800,00 kn (1.000,00 kn)

384 kbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

980,00 kn (1.225,00 kn)

512 kbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

768 kbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

1.750,00 kn (2.187,50 kn)

1 Mbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

1,5 Mbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

2.950,00 kn (3.687,50 kn)

2 Mbps

2.000,00 kn (2.500,00 kn)

3.200,00 kn (4.000,00 kn)

3 Mbps

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

4.300,00 kn (5.375,00 kn)

4 Mbps

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

5.400,00 kn (6.750,00 kn)

6 Mbps

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

7.200,00 kn (9.000,00 kn)

8 Mbps

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

9.400,00 kn (11.750,00 kn)

10 Mbps

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

11.200,00 kn (14.000,00 kn)

20 Mbps

7.000,00 kn (8.750,00 kn)

14.560,00 kn (18.200,00 kn)

30 Mbps

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

18.880,00 kn (23.600,00 kn)

Napomena: Pristupne brzine su simetrične. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet. Raspoloživo sučelje: Ethernet

2.2

Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)

Brzina pristupa

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za privremeno uključenje*

Naknada za korištenje**

126

256 kbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

80,00 kn (100,00 kn)

384 kbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

98,00 kn (122,50 kn)

512 kbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

120,00 kn (150,00 kn)

768 kbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

175,00 kn (218,75 kn)

1 Mbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

1,5 Mbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

295,00 kn (368,75 kn)

2 Mbps

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

320,00 kn (400,00 kn)

3 Mbps

1.800,00 kn (2.250,00 kn)

430,00 kn (537,50 kn)

4 Mbps

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

540,00 kn (675,00 kn)

6 Mbps

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

720,00 kn (900,00 kn)

8 Mbps

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

940,00 kn (1.175,00 kn)

10 Mbps

3.600,00 kn (4.500,00 kn)

1.120,00 kn (1.400,00 kn)

20 Mbps

4.200,00 kn (5.250,00 kn)

1.456,00 kn (1.820,00 kn)

30 Mbps

4.800,00 kn (6.000,00 kn)

1.888,00 kn (2.360,00 kn)

* Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu. Pristupne brzine su simetrične. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet comfortmet. Raspoloživo sučelje: Ethernet

2.3

Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)

Naziv usluge

Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps

Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Jednokratna naknada

Mjesečna naknada

Jednokratna naknada

Mjesečna naknada

Jednokratna naknada

Mjesečna naknada

2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn) 2.300,00 kn (2.875,00 kn) 4.600,00 kn (5.750,00 kn) 6.600,00 kn (8.250,00 kn) 9.100,00 kn (11.375,00 kn) 12.500,00 kn (15.625,00 kn) 19.800,00 kn (24.750,00 kn) 22.000,00 kn (27.500,00 kn)

1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

1.619,00 kn (2.023,75 kn ) 2.419,00 kn (3.023,75 kn) 4.957,00 kn (6.196,25 kn) 6.957,00 kn (8.696,25 kn) 9.457,00 kn (11.821,25 kn) 12.857,00 kn (16.071,25 kn) 20.323,00 kn (25.403,75 kn) 22.523,00 kn (28.153,75 kn)

1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

1.636,00 kn (2.045,00 kn) 2.436,00 kn (3.045,00 kn) 5.007,00 kn (6.258,75 kn) 7.007,00 kn (8.758,75 kn) 9.507,00 kn (11.883,75 kn) 12.907,00 kn (16.133,75 kn) 20.396,00 kn (25.495,00 kn) 22.596,00 kn (28.245,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

127 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps

25.500,00 kn (31.875,00 kn) 31.100,00 kn (38.875,00 kn)

5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

26.023,00 kn (32.528,75 kn) 31.623,00 kn (39.528,75 kn)

1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

*pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps. Pristupne brzine 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu. Brzine pristupa su sinkrone.

2.3.1

Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Basic

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Standard

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

ADSL modem

80,00 kn (100,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

HDSL modem

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

2.3.2

2.3.2.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

26.096,00 kn (32.620,00 kn) 31.696,00 kn (39.620,00 kn)

128

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.3.2.2

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

ADSL modem

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.3.3

Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Naziv usluge

Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps*

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn)

Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn)

129 Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps

3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji.

2.4

Cluster Fiber usluga

Brzina veze prema internetu

Naknada za uključenje (po priključnoj točki)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki)

1 Mbps

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

2 Mbps

6.800,00 kn (8.500,00 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

3 Mbps

7.600,00 kn (9.500,00 kn)

3.500,00 kn (4.375,00 kn)

4 Mbps

8.400,00 kn (10.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

5 Mbps

9.200,00 kn (11.500,00 kn)

5.500,00 kn (6.875,00 kn)

6 Mbps

10.000,00 kn (12.500,00 kn)

6.500,00 kn (8.125,00 kn)

7 Mbps

10.800,00 kn (13.500,00 kn)

7.500,00 kn (9.375,00 kn)

8 Mbps

11.600,00 kn (14.500,00 kn)

8.500,00 kn (10.625,00 kn)

9 Mbps

12.400,00 kn (15.500,00 kn)

9.500,00 kn (11.875,00 kn)

10 Mbps

13.000,00 kn (16.250,00 kn)

10.000,00 kn (12.500,00 kn)

20 Mbps

13.600,00 kn (17.000,00 kn)

13.000,00 kn (16.250,00 kn)

30 Mbps

14.000,00 kn (17.500,00 kn)

15.000,00 kn (18.750,00 kn)

Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela. Za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

130 2.4.1

Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Basic

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Standard

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

ADSL modem

80,00 kn (100,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

HDSL modem

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

2.4.2

2.4.2.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

131 Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.4.2.2

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

ADSL modem

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.5

Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru

Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru*

Godišnja naknada 415,00 kn (518,75 kn)

* Dodjela internet brojeva, IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli, a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

132 2.6

OptiDSL 2.6.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiDSL usluge

OptiDSL

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma*

OptiDSL

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave*

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.6.2

Privremeno uključenje OptiDSL usluge

Privremeno uključenje OptiDSL usluge

Naknada za uključenje

Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)*

Naknada za uključenje usluge

300,00 kn (375,00 kn)

1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu

* Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja).

2.6.3

OptiDSL pristupne brzine

OptiDSL pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak)

Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge

OptiDSL 2048/256 kbps

31,15 kn (38,94 kn)

86,15 kn (107,69 kn)

OptiDSL 4096/512 kbps

55,74 kn (69,68 kn)

110,74 kn (138,43 kn)

OptiDSL 8192/512 kbps*

80,33 kn (100,41 kn)

135,33 kn (169,16 kn)

OptiDSL 10240/640 kbps*

104,92 kn (131,15 kn)

159,92 kn (199,90 kn)

OptiDSL 12288/640 kbps*

170,49 kn (213,11 kn)

225,49 kn (281,86 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

133 236,89 kn (296,11 kn)

OptiDSL 20480/768 kbps*

291,89 kn (364,86 kn)

U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512, 10240/640, 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL).

2.6.4

OptiDSL internet promet

OptiDSL internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB

12,29 kn (15,36 kn)

FlatRATE*

40,98 kn (51,23 kn)

* FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.6.5

Dodatne OptiDSL usluge

Dodatne OptiDSL usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.6.6

Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična OptiDSL oprema

654,92 kn (818,65 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

134 45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.6.7

Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična OptiDSL oprema

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

189,00 kn (236,25 kn)

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.6.8

Privremeno isključenje OptiDSL usluge

Privremeno isključenje OptiDSL usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.6.9 2.6.9.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

135 Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.6.9.2

Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.6.10

OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.7

Samostalni Internet – TO1Surf i O1Surf paketi 2.7.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje TO1Surf | 10Mbps, TO1Surf | 20Mbps, TO1Surf | 30Mbps, TO1Surf | 40Mbps, TO1Surf | 50Mbps i TO1Surf | 60Mbps

Paketi

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma1

600,00 kn (750,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

TO1Surf | 10Mbps TO1Surf | 20Mbps TO1Surf | 30Mbps TO1Surf | 40Mbps TO1Surf | 50Mbps TO1Surf | 60Mbps

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

136 1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.7.2

Mjesečne naknade za korištenje usluge TO1Surf paketa

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez ugovorne obveze

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 2 godine

TO1Surf | 10Mbps 1

144,00 kn (180,00 kn)

132,00 kn (165,00 kn)

120,00 kn (150,00 kn)

TO1Surf | 20Mbps 2

152,00 kn (190,00 kn)

140,00 kn (175,00 kn)

128,00 kn (160,00 kn)

TO1Surf | 30Mbps 3

160,00 kn (200,00 kn)

148,00 kn (185,00 kn)

140,00 kn (175,00 kn)

TO1Surf | 40Mbps 4

168,00 kn (210,00 kn)

156,00 kn (195,00 kn)

148,00 kn (185,00 kn)

TO1Surf | 50Mbps 5

176,00 kn (220,00 kn)

164,00 kn (205,00 kn)

156,00 kn (195,00 kn)

TO1Surf | 60Mbps 6

184,00 kn (230,00 kn)

172,00 kn (215,00 kn)

164,00 kn (205,00 kn)

1

TO1Surf | 10Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 10240/1024 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 TO1Surf | 20Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretpl atnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 3 TO1Surf | 30Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 30/5Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 4 TO1Surf | 40Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 40/6Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 TO1Surf | 50Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 50/10Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 6 TO1Surf | 60Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 60/10Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U TO1Surf paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Trajne pogodnosti: Pretplatnik koji ugovori korištenje TO1Surf | 10Mbps, TO1Surf | 20Mbps, TO1Surf | 30Mbps, TO1Surf | 40Mbps, TO1Surf | 50Mbps, TO1Surf | 60Mbps paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, u prva tri mjeseca korištenja istog ima pravo raskida ugovora za odabrani paket bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora. Razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine započinje teći danom aktivacije ugovorene usluge Pretplatniku, a pravo na jednostrani raskid ugovora bez naknade je produljeno Pretplatniku sa 14 dana od dana sklapanja ugovora na 90 dana od dana aktivacije ugovorene usluge. Pretplatnik koji ugovori korištenje korištenje TO 1Surf | 10Mbps, TO1Surf | 20Mbps, TO1Surf | 30Mbps, TO1Surf | 40Mbps, TO1Surf | 50Mbps, TO1Surf | 60Mbps paketa uz obvezno trajanje ugovora od 2 godine ostvaruje i pogodnost besplatnog korištenja HBO GO Stand alone usluge bez plaćanja mjesečne naknade za predmetnu uslugu u prvih 6 mjeseci obveznog trajanja ugovora za ugovoreni paket. Istekom 6 mjeseci korištenja dodatne HBO GO Stand alone usluge, Pretplatniku će se dodatna usluga deaktivirati od strane OT-a bez naplate naknade, a ukoliko Pretplatnik želi daljnje korištenje HBO GO Stand alone usluge, isto može ugovoriti sukladno uvjetima propisanim Cjenikom OT-a. Napomena: Pretplatnici TO1Surf paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ukoliko Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, TO1Surf paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeni ku OT-a.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

137 2.7.3

TO1Surf oprema

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju uz O1Surf pakete ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju uz O1Surf pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O1Surf pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.7.4 2.7.4.1

Dodatne TO1Surf usluge

Dodatne TO1Surf usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne O2 usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

HBO GO Stand alone 1

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

1

HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. Napomena: Pretplatnici dodatnih TO1Surf usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovoren u bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

2.7.4.2

Dodatne TO1Surf usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Dodatne O1Surf usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.7.5

1

Privremeno isključenje TO1Surf paketa

Privremeno isključenje TO1Surf paketa

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

138 2.7.6 2.7.6.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO1Surf opreme u vlasništvu OT-a

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO1Surf opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.7.6.2

Jednokratne naknade za otuđenje TO1Surf opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.7.7

Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem

Prijevremeno trajno isključenje usluga: - TO1Surf | 10Mbps, TO1Surf | 20Mbps, TO1Surf | 30Mbps , TO1Surf | 40Mbps , TO1Surf | 50Mbps i TO1Surf | 60Mbps - HBO GO Stand alone U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.7.8

Paketi

Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa O1Surf | 10Mbps, O1Surf | 20Mbps, O1Surf | 30Mbps, O1Surf | 40Mbps, O1Surf | 50Mbps i O1Surf | 60Mbps Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma1

139 O1Surf | 10Mbps O1Surf | 20Mbps O1Surf | 30Mbps O1Surf | 40Mbps

600,00 kn (750,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

O1Surf | 50Mbps O1Surf | 60Mbps 1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.7.9

Mjesečne naknade za korištenje usluge O1Surf paketa

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez ugovorne obveze

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 2 godine

167,20 kn (209,00 kn) 175,20 kn (219,00 kn) 183,20 kn (229,00 kn)

164,80 kn (206,00 kn) 167,20 kn (209,00 kn) 175,20 kn (219,00 kn)

160,00 kn (200,00 kn) 163,20 kn (204,00 kn) 167,20 kn (209,00 kn)

O1Surf | 40Mbps 4

191,20 kn (239,00 kn)

183,20 kn (229,00 kn)

175,20 kn (219,00 kn)

O1Surf | 50Mbps 5

199,20 kn (249,00 kn)

191,20 kn (239,00 kn)

183,20 kn (229,00 kn)

O1Surf | 60Mbps 6

207,20 kn (259,00 kn)

199,20 kn (249,00 kn)

191,20 kn (239,00 kn)

Pristupna brzina

O1Surf | 10Mbps 1 O1Surf | 20Mbps 2 O1Surf | 30Mbps 3

1

O1Surf | 10Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 10240/1024 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 O1Surf | 20Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretpl atnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 3 O1Surf | 30Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 30/5Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 4 O1Surf | 40Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 40/6Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 O1Surf | 50Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 50/10Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 6 O1Surf | 60Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 60/10Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U O1Surf paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Trajne pogodnosti: Pretplatnik koji ugovori korištenje O1Surf | 10Mbps, O1Surf | 20Mbps, O1Surf | 30Mbps, O1Surf | 40Mbps, O1Surf | 50Mbps, O1Surf | 60Mbps paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, u prva tri mjeseca korištenja istog ima pravo raskida ugovora za odabrani paket bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora. Razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine započinje teći danom aktivacije ugovorene usluge Pretplatniku, a pravo na jednostrani r askid ugovora bez naknade je produljeno Pretplatniku sa 14 dana od dana sklapanja ugovora na 90 dana od dana aktivacije ugovorene usluge.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

140 Pretplatnik koji ugovori korištenje O1Surf | 10Mbps, O1Surf | 20Mbps, O1Surf | 30Mbps, O1Surf | 40Mbps, O1Surf | 50Mbps, O1Surf | 60Mbps paketa uz obvezno trajanje ugovora od 2 godine ostvaruje i pogodnost korištenja HBO GO Stand alone usluge bez plaćanja mjesečne naknade za predmetnu uslugu u prvih 6 mjeseci obveznog trajanja ugovora za ugovoreni paket. Istekom 6 mjeseci korištenja dodatne HBO GO Stand alone usluge, Pretplatniku će se dodatna usluga deaktivirati od strane OT-a bez naplate naknade, a ukoliko Pretplatnik želi daljnje korištenje HBO GO Stand alone usluge, isto može ugovoriti sukladno uvjetima propisanim Cjenikom OT-a. Napomena: Pretplatnici O1Surf paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ukoliko Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O1Surf paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

2.7.10

O1Surf oprema

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju uz O1Surf pakete ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju uz O1Surf pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O1Surf pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.7.11

O1Surf usluge

2.7.11.1 Dodatne O1Surf usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne O2 usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

HBO GO Stand alone 1

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

1

HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. Napomena: Pretplatnici dodatnih O1Surf usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugov ornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

2.7.11.2 Dodatne O1Surf usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Dodatne O1Surf usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.7.12

Privremeno isključenje O1Surf paketa

Privremeno isključenje O1Surf paketa

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

141

60,00 kn (75,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

1

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O1Surf opreme u vlasništvu OT-a

2.7.13

2.7.13.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O1Surf opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.7.13.2 Jednokratne naknade za otuđenje O1Surf opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.7.14

Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem

Prijevremeno trajno isključenje usluga: - O1Surf | 10Mbps, O1Surf | 20Mbps, O1Surf | 30Mbps , O1Surf | 40Mbps , O1Surf | 50Mbps i O1Surf | 60Mbps - HBO GO Stand alone U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

142 2.8

O2 basic i O2 flat paketi Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2 basic i O2 flat paketa

2.8.1

O2 paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma 1

O2 basic/O2 flat

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave 1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

Mjesečna naknada za korištenje O2 basic i O2 flat paketa

2.8.2

O2 paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja ugovora 119,20 kn (149,00 kn) 176,80 kn (221,00 kn)

O2 basic 1 O2 flat 2

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113,60 kn (142,00 kn) 166,40 kn (208,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 103,20 kn (129,00 kn) 151,20 kn (189,00 kn)

1

O2 basic podrazumijeva: Telefonski priključak, širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz uključen osnovni paket internet prometa od 2 GB, te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2 O2 flat podrazumijeva: Telefonski priključak, širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. U O2 paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Pretplatnici O2 paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O2 paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

2.8.3

Tarifni paket javne govorne usluge uz O2 basic i O2 flat pakete Vrsta poziva/Naziv paketa Povlaštene minute

Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Vrijeme poziva

O2 basic

O2 flat

Prvih 50 minuta razgovora 1 Povlašteni razgovori 2 Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub

0,00 kn -

0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn

143 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

(0,89 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

0,06 kn (0,08 kn)

1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn) 0,06 kn (0,08 kn)/ 0,22 kn (0,28 kn)

1

Cijena minute razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om). Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, uz sekundni obračun. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 2 Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

2.8.4

Dodatne govorne usluge

Dodatne govorne usluge

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Prikaz broja pozivatelja (CLIP)

12,00 kn (15,00 kn)

2.8.5

Prodaja i najam O2 opreme

Naziv opreme

Bežična O2 basic i O2 flat oprema 1 Bežični LAN USB adapter

Jednokratna naknada za prodaju uz O2 basic/O2 flat paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju uz O2 basic/O2 flat paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O2 basic/O2 flat paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za najam uz O2 basic/O2 flat paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora

nije raspoloživo

nije raspoloživo

nije raspoloživo

9,00 kn (11,25 kn)

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

1

Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim Pretplatnicima O2 paketa koji koriste vlastitu korisničku opremu (prethodno kupljen modem) ili nemaju odgovarajući ADSL modem koji je već u najmu temeljem neke postojeće usluge. Pretplatnicima O2 basic paketa naplaćuje se najam modema za cijelo vrijeme korištenja usluge. Mjesečni najam bežične opreme (ADSL modema) za O 2 flat sadržan je unutar mjesečne naknade za paket te se dodatno ne naplaćuje. Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.8.6

O2 basic dodatni internet promet O2 basic dodatni internet promet

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za korištenje

144

14,64 kn (18,30 kn)

1

Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB 1

Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 2 basic paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.8.7

Opcija nadoplate internet brzine

Paketi s pripadajućim brzinama O2 basic/O2 flat

Brzina u paketu do 4096/512 kbps

Nadoplata na do 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn)

Nadoplata na do 20480/768 kbps 88,80 kn (111,00 kn)

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Mogućnost realizacije pristupnih brzina zahtjeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti.

2.8.8

Dodatne O2 basic i O2 flat usluge

Dodatne O2 basic i O2 flat usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.8.9

Privremeno isključenje O2 basic i O2 flat paketa

Privremeno isključenje O2 basic i O2 flat usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

145 2.8.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 basic i O2 flat opreme u vlasništvu OT-a 2.8.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2 basic i O2 flat opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.8.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2 basic i O2 flat opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.8.11 O2 basic i O2 flat – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

O2 basic i O2 flat paket

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

O2 basic i O2 flat paket

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

146 2.9

O2 osnovni, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps i O2 | 40Mbps paketi 2.9.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa O2 osnovni, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps i O2 | 40Mbps

Paketi

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma1

O2 osnovni O2 | 4Mbps O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps

600,00 kn (750,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.9.2

O2 paketi O2 osnovni 1 O2 | 4Mbps 2 O2 | 10Mbps 3 O2 | 20Mbps 4 O2 | 30Mbps 5 O2 | 40Mbps 6

Mjesečna naknada za korištenje O2 paketa Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora 132,00 kn (165,00 kn) 181,60 kn (227,00 kn) 197,60 kn (247,00 kn) 205,60 kn (257,00 kn) 225,60 kn (282,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 126,40 kn (158,00 kn) 171,20 kn (214,00 kn) 187,20 kn (234,00 kn) 195,20 kn (244,00 kn) 215,20 kn (269,00 kn) 227,20 kn (284,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 116,00 kn (145,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn)

1

O2 osnovni podrazumijeva: Telefonski priključak, širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz uključen osnovni paket internet prometa od 2 GB, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 O2 | 4Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 3 O2 | 10Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 O2 | 20Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 5 O2 | 30Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 30/5Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 6 O2 | 40Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 40/6Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U O2 paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

147 pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O2 paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O2 paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O 2 osnovnog, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350,00 kn (PDV uključen)* * poklon bon je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Vrijednost poklon bona bez PDV-a je 280,00 kn. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O2 osnovnog, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

2.9.3

Tarifni paket javne govorne usluge uz O2 pakete

Vrsta poziva/Naziv paketa

Povlaštene minute

Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Vrijeme poziva

O2 osnovni

Prvih 75 minuta razgovora 1 Povlašteni razgovori 2 Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,00 kn -

0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu) 1

0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

O2 | 4Mbps O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps

0,06 kn (0,08 kn)

1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn) 0,06 kn (0,08 kn)/ 0,22 kn (0,28 kn)

Cijena minute razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om). Nakon potrošenih 75 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, uz sekundni obračun. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 2 Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

148

2.9.4

O2 oprema

Naziv opreme

Bežični LAN USB adapter

Jednokratna naknada za prodaju uz O2 pakete ugovorene bez obveznog trajanja ugovora 195,90 kn (244,88 kn)

Jednokratna naknada za prodaju uz O2 pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O2 pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.9.5

1

Dodatne govorne usluge

Dodatne govorne usluge

Mjesečna naknada za uslugu

Prikaz broja pozivatelja (CLIP) 1

12,00 kn (15,00 kn)

Uslugu prikaza broja pozivatelja (CLIP) moguće je ugovoriti uz paket O2 osnovni, dok je u paketima O2 | 4Mbps i O2 | 10Mbps uključena u cijenu mjesečne naknade za paket.

2.9.6

Paket O2 osnovni (dodatni i neograničeni internet promet)

Paket O2 osnovni (dodatni internet promet)

Mjesečna naknada za korištenje

O2 osnovni (dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB) 1

14,64 kn (18,30 kn)

1

Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje paketa O 2 osnovni. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 ukupno potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

Internet promet uz O2 osnovni paket

Mjesečna naknada za uslugu bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

FlatRATE 1

24,00 kn (30,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

8,00 kn (10,00 kn)

1

FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.

2.9.7 2.9.7.1

Opcija nadoplate za internet brzine na O2 paketima

O2 | 4Mbps Nadoplata na

Paketi s pripadajućim brzinama

do 10 Mbps1 Brzina u paketu

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

do 10 Mbps

1

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

do 10 Mbps1 (s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

do 20 Mbps2 (bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

do 20 Mbps2 (s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

do 20 Mbps2 (s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

149 O2

30,00 kn (37,50 kn)

do 4096/512 kbps

20,00 kn (25,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

Nadoplata na Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

O2

do 4096/512 kbps

do 40 Mbps4

do 30 Mbps3

do 30 Mbps3

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

44,00 kn (55,00 kn)

96,00 kn (120,00 kn)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

3

do 30 Mbps

do 40 Mbps4

do 40 Mbps4

1

ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 2 ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 3 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 4 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Trajna pogodnost za dodatne internet brzine: Cijena mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine u prva dva mjeseca korištenja iznosi 0,80 kn mjesečno, dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze iznositi sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja. ugovora. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora naplaćivat će se mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajna pogodnost vrijedi samo za internet brzine ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću cijenu mjesečne naknade za ugovoreni paket usluga. Pristupne internet brzine raspoložive uz nadoplatu zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije.

2.9.7.2

O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps i administrativna naknada Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada) do 20 Mbps, do 30 Mbps, 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) do 30 Mbps, do 40 Mbps, 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn)

Paketi O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps Dodatne internet brzine ugovaraju se bez obveznog trajanja ugovora.

Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina do 20 Mbps realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. Dodatne pristupne internet brzine do 30/5Mbps, 40/6Mbps, 50/10Mbps, 60/10Mbps moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Paketi

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine*

O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps

16,00 kn (20,00 kn)

* Podrazumijeva naknadu za isključenje prethodno ugovorene dodatne pristupne internet brzine (do 20Mbps, do 30Mbps, do 40Mbps, do 50Mbps, do 60Mbps), te se odnosi na internet brzine bez ugovorne obveze. Pretplatniku se administrativna naknada ne naplaćuje u slučaju ugovaranja veće dodatne pristupne internet brzine kao niti prilikom tr ajnog isključenja ugovorenog paketa, a koji ima uključenu dodatnu pristupnu internet brzinu.

2.9.8 2.9.8.1

Dodatne O2 usluge

Dodatne O2 usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne O2 usluge

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem

150

0,00 kn (0,00 kn)

HBO GO Stand alone 1

ugovora od jedne godine 70,00 kn (87,50 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

ugovora od dvije godine 60,00 kn (75,00 kn)

1

HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. Napomena: Pretplatnici dodatnih O2 usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ug ovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

Dodatne O2 usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora

2.9.8.2

Naknada za uključenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Dodatne O2 usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

2.9.9

1

Mjesečna naknada za uslugu 500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

Privremeno isključenje O2 paketa

Privremeno isključenje paketa O2 osnovni, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

2.9.10

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 opreme u vlasništvu OT-a

2.9.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2 opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.9.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2 opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine

Unutar treće godine

151

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.9.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje usluga: - O2 osnovni, O2 | 4Mbps, O2 | 10Mbps, O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps i O2 | 40Mbps - dodatne pristupne internet brzine - HBO GO Stand alone - dodatnog FlatRATE paketa internet prometa U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.10

TO2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps i TO2 | 40Mbps paketi 2.10.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa TO2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, 20Mbps, TO2 | 30Mbps i TO2 | 40Mbps

TO2 |

Paketi

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma1

TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps

600,00 kn (750,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

152 2.10.2 Mjesečna naknada za korištenje TO2 paketa

TO2 paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

TO2 | 4Mbps 1 TO2 | 10Mbps 2 TO2 | 20Mbps 3 TO2 | 30Mbps 4 TO2 | 40Mbps 5

156,00 kn (195,00 kn) 160,80 kn (201,00 kn) 165,60 kn (207,00 kn) 181,60 kn (227,00 kn) 189,60 kn (237,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 145,60 kn (182,00 kn) 150,40 kn (188,00 kn) 155,20 kn (194,00 kn) 171,20 kn (214,00 kn) 179,20 kn (224,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn)

1

TO2 | 4Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 TO2 | 10Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 TO2 | 20Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 TO2 | 30Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 30/5Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 TO2 | 40Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 40/6Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U TO2 paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici TO2 paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, TO 2 paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO 2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps, TO2 | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO 2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps, TO2 | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

2.10.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz TO2 pakete

Vrsta poziva/Naziv paketa

Povlaštene minute

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Vrijeme poziva

Povlašteni razgovori

1

Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Europa 1

TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps 0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn) 1,53 kn

153 (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

(1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn) 0,06 kn (0,08 kn)/ 0,22 kn (0,28 kn)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. 1

Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

2.10.4 TO2 oprema Jednokratna naknada za prodaju uz TO2 pakete ugovorene bez obveznog trajanja ugovora 195,90 kn (244,88 kn)

Naziv opreme

Bežični LAN USB adapter

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2 pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2 pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.10.5 Opcija nadoplate za internet brzine na TO2 paketima 2.10.5.1

TO2 | 4Mbps Nadoplata na

Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

TO2

do 4096/512 kbps

do 10 Mbps1

do 10 Mbps

1

do 10 Mbps1

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

30,00 kn (37,50 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

do 20 Mbps2

do 20 Mbps2

do 20 Mbps2

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

Nadoplata na Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

TO2

do 4096/512 kbps

do 30 Mbps3

do 30 Mbps

3

do 30 Mbps3

do 40 Mbps4

do 40 Mbps4

do 40 Mbps4

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

44,00 kn (55,00 kn)

96,00 kn (120,00 kn)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 1

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

154 ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 3 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 4 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 2

Trajna pogodnost za dodatne internet brzine: Cijena mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine u prva dva mjeseca korištenja iznosi 0,80 kn mjesečno, dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze iznositi sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja. ugovora. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora naplaćivat će se mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajna pogodnost vrijedi samo za internet brzine ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću cijenu mjesečne naknade za ugovoreni paket usluga. Pristupne internet brzine raspoložive uz nadoplatu zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije.

2.10.5.2 TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps, TO2 | 40Mbps i administrativna naknada Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada) do 20 Mbps, do 30 Mbps, 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) do 30 Mbps, do 40 Mbps, 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn)

Paketi TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps Dodatne internet brzine ugovaraju se bez obveznog trajanja ugovora.

Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina do 20 Mbps realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. Dodatne pristupne internet brzine do 30/5Mbps, 40/6Mbps, 50/10Mbps, 60/10Mbps moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Paketi

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine*

TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps, TO2 | 40Mbps

16,00 kn (20,00 kn)

* Podrazumijeva naknadu za isključenje prethodno ugovorene dodatne pristupne internet brzine (do 20Mbps, do 30Mbps, do 40Mbps, do 50Mbps, do 60Mbps), te se odnosi na internet brzine bez ugovorne obveze. Pretplatniku se administrativna naknada ne naplaćuje u slučaju ugovaranja veće dodatne pristupne internet brzine kao niti prilikom trajnog isključenja ugovorenog paketa, a koji ima uključenu dodatnu pristupnu internet brzinu.

2.10.6 Dodatne TO2 usluge 2.10.6.1 Dodatne TO2 usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne TO2 usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

HBO GO Stand alone 1

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 70,00 kn (87,50 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 60,00 kn (75,00 kn)

HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. 1

Napomena: Pretplatnici dodatnih O2 usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ug ovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

2.10.6.2 Dodatne TO2 usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Dodatne TO2 usluge Stalna IP adresa

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje 0,00 kn

Mjesečna naknada za uslugu 500,00 kn

155 (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

(625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.10.7 Privremeno isključenje TO2 paketa

1

Privremeno isključenje paketa TO2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps i TO2 | 40Mbps

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

2.10.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO2 opreme u vlasništvu OT-a 2.10.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO2 opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.10.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO2 opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.10.9 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje usluga: - TO2 | 4Mbps, TO2 | 10Mbps, TO2 | 20Mbps, TO2 | 30Mbps i TO2 | 40Mbps - dodatne pristupne internet brzine - HBO GO Stand alone

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

156 U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.11

O2start, O2surf, O2CARNet paketi Napomena: Od 7. travnja 2014. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom paketa O 2start, O2surf za nove Pretplatnike. Navedeni paketi ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.

2.11.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma****

Mjesečna naknada za korištenje

O2 paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

O2start*

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

96,75 kn (120,94 kn)

O2surf**

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

137,40 kn (171,75 kn)

O₂CARNet***

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

105,80 kn (132,25 kn)

* O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom), internet pristup do 3072/384 kbps, CARNet FlatRATE paket internet prometa. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom, internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa. **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. U O2start, O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave*

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.11.2 O2start dodatni internet promet

O2start dodatni internet promet

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za korištenje

157 Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB*

12,29 kn (15,36 kn)

* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.11.3

Dodatne O2start, O2surf i O2CARNet usluge

Dodatne O2start, O2surf i O2CARNet usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada

Promjena paketa (O2startO2surfO2CARNet)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.11.4

Prodaja O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) Obročno plaćanje uz O2start, O2surf, O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz O2start, O2surf, O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz O2start, O2surf, O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz O2start, O2surf, O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična O2start, O2surf i O2CARNet oprema

654,92 kn (818,65 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.11.5

Prodaja i najam O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start, O2surf, O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start, O2surf, O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start, O2surf, O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start, O2surf, O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora

158 Bežična O2start, O2surf i O2CARNet oprema

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

189,00 kn (236,25 kn)

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.11.6

Privremeno isključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa

Privremeno isključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.11.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2.11.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.11.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine

Unutar treće godine

159

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.11.8

O2start, O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

O2start, O2surf i O2CARNet paket

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

O2start, O2surf i O2CARNet paket

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.12

O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium paketi 2.12.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TV/O3 paketa

O2 paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma 1

O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave 1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.12.2 Mjesečna naknada za korištenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium paketa O2TV/O3 paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja ugovora

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s minimalnim

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s minimalnim

160

227,20 kn (284,00 kn) 199,20 kn (249,00 kn) 240,80 kn (301,00 kn) 304,80 kn (381,00 kn)

O2TV extra 1 O3 basic 2 O3 flat 3 O3 premium 4

trajanjem ugovora od jedne godine 216,80 kn (271,00 kn) 193,60 kn (242,00 kn) 230,40 kn (288,00 kn) 294,40 kn (368,00 kn)

trajanjem ugovora od dvije godine 201,60 kn (252,00 kn) 183,20 kn (229,00 kn) 215,20 kn (269,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn)

1

O2TV extra podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), korištenje govorne usluge (1 Tornado korisnički račun uz korištenje prema Tornado tarifnom paketu), te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2 O3 basic podrazumijeva: Telefonski priključak, širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz uključen osnovni paket internet prometa od 2 GB, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 3 O3 flat podrazumijeva: Telefonski priključak, širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 4 O3 premium podrazumijeva: Telefonski priključak, širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), 1 Tornado korisnički račun uz korištenje prema Tornado tarifnom paketu, te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. U O2TV i O3 paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Pretplatnici O2TV i O3 paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O2TV/O3 paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

2.12.3 Tarifni paket javne govorne usluge uz O3 basic, O3 flat i O3 premium pakete Vrsta poziva/Naziv paketa Povlaštene minute

Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Vrijeme poziva

O3 basic

O3 flat/ O3 premium

Prvih 50 minuta razgovora 1 Povlašteni razgovori 2 Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,00 kn -

0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

0,06 kn (0,08 kn)

1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn) 0,06 kn (0,08 kn)/ 0,22 kn (0,28 kn)

161 1

Cijena minute razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om). Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, uz sekundni obračun. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 2 Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

2.12.4 Dodatne govorne usluge

1

Dodatne govorne usluge

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Prikaz broja pozivatelja (CLIP) 1

12,00 kn (15,00 kn)

Usluga prikaza broja pozivatelja (CLIP) uključena je u cijenu mjesečne naknade za O 3 premium paket te se dodatno ne naplaćuje.

2.12.5 Prodaja i najam O2TV i O3 opreme

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za najam uz O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora

Bežična O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium oprema 1

nije raspoloživo

nije raspoloživo

nije raspoloživo

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter) 1

Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim Pretplatnicima O2TV i O3 paketa koji koriste vlastitu korisničku opremu (prethodno kupljen modem) ili nemaju odgovarajući ADSL modem koji je već u najmu temeljem neke postojeće usluge. Pretplatnicima O3 basic paketa naplaćuje se najam modema za cijelo vrijeme korištenja usluge. Mjesečni najam bežične opreme (ADSL modema) za O 2TV extra, O3 flat i O3 premium sadržan je unutar mjesečne naknade za paket te se dodatno ne naplaćuje. Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.12.6 Mjesečni najam IPTV opreme O2TV/O3 oprema 1 IPTV prijemnik (Set Top Box)

Mjesečna naknada za najam uz O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 8,00 kn (10,00 kn)

1

podrazumijeva IPTV prijemnik (STB) koji je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje u najam za vrijeme trajanja ugovora. Mjesečna naknada za najam IPTV prijemnika naplaćuje se pri korištenju O₃ basic paketa za cijelo vrijeme korištenja usluge. Mjesečna naknada za najam IPTV prijemnika za pakete O 2TV extra, O3 flat i O3 premium sadržana je unutar mjesečne naknade za paket te se dodatno ne naplaćuje.

2.12.7 O3 basic dodatni internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

O3 basic dodatni internet promet

Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB

1

1

14,64 kn (18,30 kn)

Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 3 basic paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena:

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

162 Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.12.8 Opcija nadoplate internet brzine Paketi s pripadajućim brzinama O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium

Nadoplata na do 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn)

Brzina u paketu do 4096/512 kbps

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Mogućnost realizacije pristupnih brzina zahtjeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti.

2.12.9 Dodatne O2TV i O3 usluge 2.12.9.1 Uz mjesečnu naknadu

Dodatne O2TV i O3 usluge

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium 1 HBO GO Stand alone 2 Full paket Cinestar PREMIERE

3

Dodatni OptiTV prijemnik 4

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn) 8,19 kn (10,24 kn) 16,26 kn (20,33 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

102,00 kn (127,50 kn) 102,00 kn (127,50 kn) 86,40 kn (108,00 kn) 25,60 kn (32,00 kn) 45,00 kn (56,25 kn)

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od 6 mjeseci -

22,40 kn (28,00 kn) -

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn) 8,19 kn (10,24 kn) 16,26 kn (20,33 kn) 46,00 kn (57,50 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn) 8,19 kn (10,24 kn) 16,26 kn (20,33 kn) 38,00 kn (47,50 kn) 28,00 kn (35,00 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

70,00 kn (87,50 kn) 70,00 kn (87,50 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 19,20 kn (24,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 54,00 kn (67,50 kn) 16,00 kn (20,00 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

1

HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). 2 HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. 3 Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. 4 Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TV ili O3 paketa). Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obaviješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Napomena: Pretplatnici dodatnih OptiTV usluga i paketa ugovorenih s minimalnim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

163 2.12.9.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 Kn (5,08 – 15,24 Kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.12.10 Privremeno isključenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium paketa Privremeno isključenje O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paketa

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.12.11 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium opreme u vlasništvu OT-a 2.12.11.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme ADSL modem Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter

Unutar prve godine 450,00 kn 45,08 kn

Unutar druge godine 337,50 kn 33,81 kn

Unutar treće godine 225,00 kn 22,54 kn

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

100,00 kn 150,00 kn 50,00 kn 150,00 kn 120,00 kn

75,00 kn 112,50 kn 37,50 kn 112,50 kn 90,00 kn

50,00 kn 75,00 kn 25,00 kn 75,00 kn 60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium opreme u vlasništvu OTa

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

164

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.12 O2TV extra, O3 basic, O3 flat i O3 premium – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

Naziv paketa

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od 6 mjeseci

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

O2TV extra/O3 basic/O3 flat/O3 premium paket

-

600,00 kn (750,00 kn)

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand)

-

100,00 Kn (125,00 kn)

135,00 Kn (168,75 Kn)

CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2)

-

60,00 Kn (75,00 kn)

100,00 Kn (125,00 kn)

-

100,00 Kn (125,00 kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

-

100,00 Kn (125,00 kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

-

100,00 Kn (125,00 kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

-

150,00 Kn (187,50 Kn)

185,00 Kn (231,25 Kn)

-

125,00 Kn (156,25 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

50,00 Kn (62,50 kn)

100,00 Kn (125,00 kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium

HBO GO Stand alone

Full paket

Dodatni OptiTV prijemnik

Cinestar PREMIERE

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full, HBO GO Stand alone te Cinestar PREMIERE-a vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

165 U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.13

O2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps, O3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps, O3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps O3TV plus | 40Mbps paketi 2.13.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps, O3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps, O3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps i O3TV plus | 40Mbps paketa

O2TV/O3 paketi

O2TV | 4,10,20,30,40Mbps O3 | 4,10,20,30,40Mbps, O3TV plus | 4,10,20,30,40Mbps

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

1

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.13.2 Mjesečna naknada za korištenje O2TV paketa

O2TV paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

O2TV | 4Mbps 1 O2TV | 10Mbps 2 O2TV | 20Mbps 3 O2TV | 30Mbps 4 O2TV | 40Mbps 5 1

229,60 kn (287,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 253,60 kn (317,00 kn) 273,60 kn (342,00 kn) 285,60 kn (357,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 219,20 kn (274,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 243,20 kn (304,00 kn) 263,20 kn (329,00 kn) 275,20 kn (344,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn)

O2TV | 4Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 O2TV | 10Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 O2TV | 20Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 O2TV | 30Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 30/5 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 O2TV | 40Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 40/6 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

166 U O2TV paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O2TV paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O2TV paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O 2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti u svim na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O 2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 25.4.2016.

2.13.3

O3 paketi O3 | 4Mbps 1 O3 | 10Mbps 2 O3 | 20Mbps 3 O3 | 30Mbps 4 O3 | 40Mbps 5

Mjesečna naknada za korištenje O3 paketa Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora 245,60 kn (307,00 kn) 261,60 kn (327,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 289,60 kn (362,00 kn) 301,60 kn (377,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 235,20 kn (294,00 kn) 251,20 kn (314,00 kn) 259,20 kn (324,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn) 291,20 kn (364,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn)

1

O3 | 4Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 O3 | 10Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 O3 | 20Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 O3 | 30Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 30/5Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 O3 | 40Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 40/6Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U O3 paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O3 paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O3 paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O 3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: O3 | 4Mbps 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 600 kn (480,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

167 2.13.4

Mjesečna naknada za korištenje O3TV plus paketa

O3TV plus paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora 309,60 kn (387,00 kn) 325,60 kn (407,00 kn) 333,60 kn (417,00 kn) 353,60 kn (442,00 kn) 365,60 kn (457,00 kn)

O3TV plus | 4Mbps 1 O3TV plus | 10Mbps 2 O3TV plus | 20Mbps 3 O3TV plus | 30Mbps 4 O3TV plus | 40Mbps 5

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 299,20 kn (374,00 kn) 315,20 kn (394,00 kn) 323,20 kn (404,00 kn) 343,20 kn (429,00 kn) 355,20 kn (444,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 284,00 kn (355,00 kn) 300,00 kn (375,00 kn) 308,00 kn (385,00 kn) 328,00 kn (410,00 kn) 340,00 kn (425,00 kn)

1

O3TV plus | 4Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 O3TV plus | 10Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 O3TV plus | 20Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 O3TV plus | 30Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 30/5 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 O3TV plus | 40Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 40/6 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U O3TV plus paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O3TV plus paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, O3TV plus paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O 3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps, O3TV plus | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: O3TV plus | 4Mbps 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 600 kn (480,00kn+PDV)* O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps, O3TV plus | 40Mbps 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca i poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti u svim Elipso prodajnim mjestima (tvrtka E plus d.o.o.). Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživom zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje O3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps, O3TV plus | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

2.13.5 Tarifni paket javne govorne usluge uz O3 i O3TV plus pakete Vrsta poziva/Naziv paketa Povlaštene minute/razgovori

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Vrijeme poziva Povlašteni razgovori

1

Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom

O3/O3TV plus 0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn)

168 od 00h do 24h 1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

0,06 kn (0,08 kn)/0,22 kn (0,28 kn)

1

Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

2.13.6 O2TV i O3 oprema Jednokratna naknada za prodaju uz O2TV i O3 pakete ugovorene bez obveznog trajanja ugovora 195,90 kn (244,88 kn)

Naziv opreme

Bežični LAN USB adapter

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TV i O3 pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TV i O3 pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.13.7 2.13.7.1

Opcija nadoplate za internet brzine na O2TV/O3/O3TV plus paketima

O2TV/O3/O3TV plus | 4Mbps Nadoplata na

Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

O2TV/O3/O3TV plus

do 4096/512 kbps

do 10 Mbps1

do 10 Mbps1

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

30,00 kn (37,50 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

do 10 Mbps1

do 20 Mbps2

do 20 Mbps2

do 20 Mbps2

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

Nadoplata na Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

O2TV/O3/O3TV plus

do 4096/512 kbps

do 30 Mbps3

do 30 Mbps

3

do 30 Mbps3

do 40 Mbps4

do 40 Mbps4

do 40 Mbps4

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

44,00 kn (55,00 kn)

96,00 kn (120,00 kn)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

169 1

ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 2 ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 3 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 4 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Trajna pogodnost za dodatne internet brzine: Cijena mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine u prva dva mjeseca korištenja iznosi 0,80 kn mjesečno, dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze iznositi sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja. ugovora. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora naplaćivat će se mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajna pogodnost vrijedi samo za internet brzine ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću cijenu mjesečne naknade za ugovoreni paket usluga. Pristupne internet brzine raspoložive uz nadoplatu zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije.

2.13.7.2 O2TV/O3/O3TV plus | 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 40Mbps i administrativna naknada Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada) do 20 Mbps, do 30 Mbps, 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) do 30 Mbps, do 40 Mbps, 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn)

Paketi O2TV | 10Mbps, O3 | 10Mbps, O3TV plus | 10Mbps O2TV | 20Mbps, O3 | 20Mbps, O3TV plus | 20Mbps O2TV | 30Mbps, O3 | 30Mbps, O3TV plus | 30Mbps O2TV | 40Mbps, O3 | 40Mbps, O3TV plus | 40Mbps Dodatne internet brzine ugovaraju se bez obveznog trajanja ugovora.

Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina do 20 Mbps realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. Dodatne pristupne internet brzine do 30/5Mbps, 40/6Mbps, 50/10Mbps, 60/10Mbps moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Paketi

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine*

O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps, O3 | 40Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps O3TV plus | 40Mbps

16,00 kn (20,00 kn)

* Podrazumijeva naknadu za isključenje prethodno ugovorene dodatne pristupne internet brzine (do 20Mbps, do 30Mbps, do 40Mbps, do 50Mbps, do 60Mbps), te se odnosi na internet brzine bez ugovorne obveze. Pretplatniku se administrativna naknada ne naplaćuje u slučaju ugovaranja veće dodatne pristupne internet brzine kao niti prilikom trajnog isključenja ugovorenog paketa, a koji ima uključenu dodatnu pristupnu internet brzinu.

2.13.8 Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge 2.13.8.1 Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 6 mjeseci -

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

46,00 kn (57,50 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

38,00 kn (47,50 kn) 28,00 kn (35,00 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

170 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

HBO Premium 1 Full paket Cinestar PREMIERE

2

Dodatni OptiTV prijemnik 3

102,00 kn (127,50 kn) 86,40 kn (108,00 kn) 25,60 kn (32,00 kn) 45,00 kn (56,25 kn)

22,40 kn (28,00 kn) -

70,00 kn (87,50 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 19,20 kn (24,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn) 54,00 kn (67,50 kn) 16,00 kn (20,00 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

1

HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). 2 Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. 3 Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TV ili O3 paketa). Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Napomena: Pretplatnici dodatnih OptiTV usluga i paketa ugovorenih s minimalnim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

2.13.8.2 Dodatne O2TV/O3/O3TV plus usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Naknada za uključenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Dodatne O2TV i O3 usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati)

Mjesečna naknada za uslugu 500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn) 8,19 kn (10,24 kn) 16,26 kn (20,33 kn)

Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obaviješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.

2.13.8.3 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 Kn (5,08 – 15,24 Kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.13.9 Privremeno isključenje O2TV/O3/O3TV plus paketa

1

Privremeno isključenje paketa O2TV | 4,10,20,30,40Mbps O3 | 4,10,20,30,40Mbps O3TV plus | 4,10,20,30,40Mbps

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

2.13.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TV/O3/O3TV plus opreme u vlasništvu OT-a 2.13.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TV/O3/O3TV plus opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Modem/IAD

Unutar prve godine 600,00 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine 450,00 kn

Unutar treće godine 300,00 kn

171 (Media Gateway) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

100,00 kn 150,00 kn 50,00 kn 150,00 kn 120,00 kn

75,00 kn 112,50 kn 37,50 kn 112,50 kn 90,00 kn

50,00 kn 75,00 kn 25,00 kn 75,00 kn 60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.13.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TV/O3/O3TV plus opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.13.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje usluga: - O2TV | 4Mbps, O2TV | 10Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps i O2TV | 40Mbps - O3 | 4Mbps, O3 | 10Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps i O3 | 40Mbps - O3TV plus | 4Mbps, O3TV plus | 10Mbps, O3TV plus | 20Mbps, O3TV plus | 30Mbps i O3TV plus | 40Mbps - HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) - CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) - HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) - HBO Premium - Full paket - Dodatni OptiTV prijemnik - Cinestar PREMIERE - dodatne pristupne internet brzine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

172 U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full, te Cinestar PREMIERE-a vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.14

TO2TVTEL paketi 2.14.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje TO2TVTEL paketa

Paketi

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

TO2TVTEL/TO2TVTEL plus

1500,00 kn (1875,00 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 48,00 kn (60,00 kn)

Instalacija od strane Optima Telekoma* 450,00 kn (562,50 kn)

* Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave 0,00 kn (0,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave1 40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.14.2 Mjesečne naknade za TO2TVTEL pakete

TO2TVTEL paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

TO2TVTEL 1 TO2TVTEL plus 2

176,80 kn (221,00 kn) 208,80 kn (261,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine* 166,40 kn (208,00 kn) 198,40 kn (248,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine** 151,20 kn (189,00 kn) 183,20 kn (229,00 kn)

1

TO2TVTEL podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), 50 povlaštenih minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, Snimalica 50), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. TO2TVTEL paket je dostupan u zoni vlastite infrastrukture Optima Telekoma. 2

TO2TVTEL plus podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), neograničene besplatne minute razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže, 1000 besplatnih minuta prema nacionalnoj pokretnoj mreži, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, Snimalica 50), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. TO2TVTEL plus paket je dostupan u zoni vlastite infrastrukture Optima Telekoma. Napomena: Pretplatnici TO2TVTEL i TO2TVTEL plus paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, TO2TVTEL i TO2TVTEL plus paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno Cjeniku OT-a. Trajna ponuda za TO2TVTEL i TO2TVTEL plus pakete: * Pretplatnik koji ugovori korištenje TO2TVTEL ili TO2TVTEL plus paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 godine, u prva tri mjeseca počevši od dana aktivacije usluge ima pravo, bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži, nastaviti koristiti jedan od sljedećih paketa javne govorne usluge: Telefon Opti, Telefon Maxi FLAT ili Telefon Plus paket, pri čemu se istome nastavlja ugovorna obveza po sklopljenom TO2TVTEL/TO2TVTEL plus paketu.

** Pretplatnik koji ugovori korištenje TO2TVTEL ili TO2TVTEL plus paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, u prvih šest mjeseci počevši od dana aktivacije usluge ima pravo, bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži, nastaviti koristiti jedan

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

173 od sljedećih paketa javne govorne usluge: Telefon Opti, Telefon Maxi FLAT ili Telefon Plus paket, pri čemu se istome nastavlja ugovorna obveza po sklopljenom TO2TVTEL/TO2TVTEL plus paketu.

2.14.3 Tarifni paketi javne govorne usluge uz TO2TVTEL pakete Vrsta poziva/Naziv paketa Povlašteni razgovori

Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Lokalni pozivi

Međužupanijski pozivi

Povlašteni razgovori Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Vrijeme poziva

TO2TVTEL

TO2TVTEL plus

Prvih 50 minuta1 Neograničene besplatne minute2 Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,00 kn

-

Prvih 1000 minuta3

-

-

0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn)

Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,71 kn (0,89 kn) 1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

1

0,00 kn 1,41 kn (1,76 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn)

0,06 kn (0,08 kn)4

0,00 kn5 0,06 kn (0,08 kn)6

Cijena minute razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,06 kn+PDV. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, a obračunska jedinica je sekunda. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 2 Cijena minute razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,00 kn. 3 Cijena minute razgovora u nacionalnoj pokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,00 kn. Nakon potrošenih 1000 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, a obračunska jedinica je sekunda. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 4 Odnosi se na sve pozive. 5 Odnosi se na sve povlaštene pozive. 6 Odnosi se na sve preostale pozive te na pozive nakon potrošenih povlaštenih minuta. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

174 2.14.4 Dodatne TO2TVTEL usluge 2.14.4.1 Dodatne TO2TVTEL usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne TO2TVTEL usluge

Snimalica 100 HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium1 Full paket Cinestar PREMIERE

2

Dodatni OptiTV prijemnik3

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

48,00 kn (60,00 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

102,00 kn (127,50 kn) 86,40 kn (108,00 kn) 25,60 kn (32,00 kn) 45,00 kn (56,25 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 6 mjeseci -

22,40 kn (28,00 kn) -

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

28,00 kn (35,00 kn) 46,00 kn (57,50 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

20,00 kn (25,00 kn) 38,00 kn (47,50 kn) 28,00 kn (35,00 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

70,00 kn (87,50 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 19,20 kn (24,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn) 54,00 kn (67,50 kn) 16,00 kn (20,00 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

1

HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). 2 Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. 3 Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (TO2TVTEL paketa). Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Napomena: Pretplatnici dodatnih TO2TVTEL usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno Cjeniku OT-a.

2.14.4.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 kn (5,08 – 15,24 kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.14.5 TO2TVTEL oprema

Naziv opreme

Bežični LAN USB adapter

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2TVTEL paketa ugovorene bez obveznog trajanja ugovora 195,90 kn (244,88 kn)

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2TVTEL paketa ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 40,98 kn (51,23 kn)

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2TVTEL paketa ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.14.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme

Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje

175

Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter 1

kroz 3 mjesečna obroka 264,00 kn (330,00 kn) 152,00 kn (190,00 kn)

792,00 kn (990,00 kn) 452,00 kn (565,00 kn)

kroz 6 mjesečnih obroka 152,00 kn (190,00 kn) 85,60 kn (107,00 kn)

1

preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog Opti TV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.

2.14.7 Privremeno isključenje TO2TVTEL paketa Privremeno isključenje TO2TVTEL paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika1 Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka 1

Naknada za isključenje/uključenje 0,00 kn (0,00 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

2.14.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO2TVTEL opreme u vlasništvu OT-a 2.14.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO2TVTEL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Modem/IAD (Media Gateway) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

100,00 kn 150,00 kn 50,00 kn 150,00 kn 120,00 kn

75,00 kn 112,50 kn 37,50 kn 112,50 kn 90,00 kn

50,00 kn 75,00 kn 25,00 kn 75,00 kn 60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

2.14.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO2TVTEL opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway) IPTV prijemnik (Set Top Box)

600,00 kn (750,00 kn) 800,00 kn (1.000,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn) 600,00 kn (750,00 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

176 2.14.9 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem Prijevremeno trajno isključenje TO2TVTEL paketa usluga: - TO2TVTEL i TO2TVTEL plus - HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) - CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) - HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) - HBO Premium - Full paket - Dodatni OptiTV prijemnik - Cinestar PREMIERE - Snimalica 100 U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full, Cinestar PREMIERE-a te usluge Snimalica 100 vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Prijevremeno trajno isključenje paketa Telefon Opti, Telefon Maxi FLAT ili Telefon Plus, u slučaju promjene sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži: U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, odnosno prilikom inicijalno ugovorenog TO2TVTEL paketa i nastavka korištenja paketa Telefon Opti, Telefon Maxi FLAT ili Telefon Plus, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.15

TO2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps, TO3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps, TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps i TO3TV plus | 40Mbps paketi 2.15.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje TO2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps, TO3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps, TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps i TO3TV plus | 40Mbps paketa

TO2TV/TO3 paketi

TO2TV | 10,20,30,40Mbps TO3 | 4,10,20,30,40Mbps, TO3TV plus | 4,10,20,30,40Mbps 1

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

0,80 kn (1,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

177

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.15.2 Mjesečna naknada za korištenje TO2TV paketa

TO2TV paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora 225,60 kn (282,00 kn) 230,40 kn (288,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn)

TO2TV | 10Mbps 1 TO2TV | 20Mbps 2 TO2TV | 30Mbps 3 TO2TV | 40Mbps 4

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 215,20 kn (269,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 227,20 kn (284,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn)

TO2TV | 10Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 2 TO2TV | 20Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 TO2TV | 30Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 30/5 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 4 TO2TV | 40Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 40/6 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 1

U TO2TV paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem Pretplatničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici TO2TV paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, TO 2TV paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno Cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO 2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti u svim na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO 2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

2.15.3

TO3 paketi TO3 | 4Mbps 1 TO3 | 10Mbps 2 TO3 | 20Mbps 3 TO3 | 30Mbps 4

Mjesečna naknada za korištenje TO3 paketa Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora 220,00 kn (275,00 kn) 221,60 kn (277,00 kn) 233,60 kn (292,00 kn) 245,60 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 209,60 kn (262,00 kn) 211,20 kn (264,00 kn) 223,20 kn (279,00 kn) 235,20 kn

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn

178

TO3 | 40Mbps

(307,00 kn) 257,60 kn (322,00 kn)

5

(294,00 kn) 247,20 kn (309,00 kn)

(275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn)

1

TO3 | 4Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 TO3 | 10Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 TO3 | 20Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 TO3 | 30Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 30/5Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 TO3 | 40Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 40/6Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U TO3 paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem Pretplatničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici TO3 paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze,TO 3 paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno Cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO 3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

2.15.4

Mjesečna naknada za korištenje TO3TV plus paketa

TO3TV plus paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

TO3TV plus | 4Mbps 1 TO3TV plus | 10Mbps 2 TO3TV plus | 20Mbps 3 TO3TV plus | 30Mbps 4 TO3TV plus | 40Mbps 5

268,00 kn (335,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 277,60 kn (347,00 kn) 289,60 kn (362,00 kn) 301,60 kn (377,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 257,60 kn (322,00 kn) 259,20 kn (324,00 kn) 267,20 kn (334,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn) 291,20 kn (364,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 242,40 kn (303,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 252,00 kn (315,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn)

1

TO3TV plus | 4Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 2 TO3TV plus | 10Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10240/640 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 3 TO3TV plus | 20Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 20480/768 kbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U slučaju realizacije putem VDSL pristupa, OT će isporučiti upload pristupnu brzinu do 1024 kbps. 4 TO3TV plus | 30Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 30/5 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. 5 TO3TV plus | 40Mbps podrazumijeva: Telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 40/6 Mbps uz FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 85 TV programa, HBO Premium, Full, Cinestar Premiere, Snimalica 30), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge. U TO3TV plus paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem Pretplatničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

179 Napomena: Pretplatnici TO3TV plus paketa mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, TO 3TV plus paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno Cjeniku OT-a. Trajne pogodnosti primjenjuju se za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps, TO3TV plus | 40Mbps paketa zaključili do 31.10.2015.: 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)* * poklon bon je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima odabranog partnera OT-a. Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Trajna pogodnost se primjenjuje za sve Pretplatnike koji su ugovor za korištenje TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps, TO3TV plus | 40Mbps paketa zaključili od 1.11.2015.:* 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca. Trajna pogodnost vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. *Trajna pogodnost ne primjenjuje se za pretplatnike koji su ugovor zaključili u razdoblju trajanja Proljetne promocije 2016., od 25.2.2016. – 31.5.2016.

2.15.5 Tarifni paket javne govorne usluge uz TO3 i TO3TV plus pakete Vrsta poziva/Naziv paketa

Vrijeme poziva

Povlaštene minute/razgovori

Povlašteni razgovori

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

TO3/TO3TV plus

1

0,00 kn

Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn) 1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

0,06 kn (0,08 kn)/0,22 kn (0,28 kn)

1

Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

2.15.6 TO2TV i TO3 oprema

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2TV i TO3 pakete ugovorene bez

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2TV i TO3 pakete ugovorene s obveznim

Jednokratna naknada za prodaju uz TO2TV i TO3 pakete ugovorene s obveznim

180 obveznog trajanja ugovora 195,90 kn (244,88 kn)

Bežični LAN USB adapter

trajanjem ugovora od jedne godine 40,98 kn (51,23 kn)

trajanjem ugovora od dvije godine 40,98 kn (51,23 kn)

Napomena: Povlaštene cijene bežičnog LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu te je isti moguće kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

2.15.7 2.15.7.1

Opcija nadoplate za internet brzine na TO3/TO3TV plus paketima

TO3/TO3TV plus | 4Mbps Nadoplata na

Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

TO3/TO3TV plus

do 4096/512 kbps

do 10 Mbps

do 10 Mbps1

1

do 10 Mbps1

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

30,00 kn (37,50 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

do 20 Mbps2

do 20 Mbps2

do 20 Mbps2

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

Nadoplata na Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

TO3/TO3TV plus

do 4096/512 kbps

do 40 Mbps4

do 30 Mbps3

do 30 Mbps3

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

(bez obveznog trajanja ugovora) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine) (mjesečna naknada)

(s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine) (mjesečna naknada)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

44,00 kn (55,00 kn)

96,00 kn (120,00 kn)

72,00 kn (90,00 kn)

56,00 kn (70,00 kn)

do 30 Mbps3

do 40 Mbps4

do 40 Mbps4

1

ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 2 ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 3 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 4 podrazumijevaju pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Trajna pogodnost za dodatne internet brzine: Cijena mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine u prva dva mjeseca korištenja iznosi 0,80 kn mjesečno, dok će za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze iznositi sukladno Cjeniku, a ovisno o ugovorenom razdoblju obveznog trajanja. ugovora. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora naplaćivat će se mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Trajna pogodnost vrijedi samo za internet brzine ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću cijenu mjesečne naknade za ugovoreni paket usluga. Pristupne internet brzine raspoložive uz nadoplatu zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije.

2.15.7.2 TO2TV/TO3/TO3TV plus | 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 40Mbps i administrativna naknada Paketi TO2TV | 10Mbps, TO3 | 10Mbps i TO3TV plus | 10Mbps TO2TV | 20Mbps, TO3 | 20Mbps i TO3TV plus | 20Mbps TO2TV | 30Mbps, TO3 | 30Mbps i TO3TV plus | 30Mbps TO2TV | 40Mbps, TO3 | 40Mbps i TO3TV plus | 40Mbps

Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada) do 20 Mbps, do 30 Mbps, 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) do 30 Mbps, do 40 Mbps, 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 40 Mbps, do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn) 16,00 kn do 50 Mbps, do 60 Mbps (20,00 kn)

Dodatne internet brzine ugovaraju se bez obveznog trajanja ugovora. Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina do 20 Mbps realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. Dodatne pristupne internet brzine do 30/5Mbps, 40/6Mbps, 50/10Mbps, 60/10Mbps moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

181

Paketi

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine*

TO2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps, TO2TV | 40Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps, TO3 | 40Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps, TO3TV plus | 40Mbps

16,00 kn (20,00 kn)

* Podrazumijeva naknadu za isključenje prethodno ugovorene dodatne pristupne internet brzine (do 20Mbps, do 30Mbps, do 40Mbps, do 50Mbps, do 60Mbps), te se odnosi na internet brzine bez ugovorne obveze. Pretplatniku se administrativna naknada ne naplaćuje u slučaju ugovaranja veće dodatne pristupne internet brzine kao niti prilikom trajnog isključenja ugovorenog paketa, a koji ima uključenu dodatnu pristupnu internet brzinu.

2.15.8 Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge 2.15.8.1 Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium 1 Full paket Cinestar PREMIERE

2

Dodatni OptiTV prijemnik 3

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

102,00 kn (127,50 kn) 86,40 kn (108,00 kn) 25,60 kn (32,00 kn) 45,00 kn (56,25 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 6 mjeseci -

22,40 kn (28,00 kn) -

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

46,00 kn (57,50 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

38,00 kn (47,50 kn) 28,00 kn (35,00 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

70,00 kn (87,50 kn) 60,00 kn (75,00 kn) 19,20 kn (24,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn) 54,00 kn (67,50 kn) 16,00 kn (20,00 kn) 30,00 kn (37,50 kn)

1

HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). 2 Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. 3 Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od TO2TV ili TO3 paketa). Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Napomena: Pretplatnici dodatnih OptiTV usluga i paketa ugovorenih s minimalnim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez minimalnog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

2.15.8.2 Dodatne TO2TV/TO3/TO3TV plus usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Dodatne TO2TV i TO3 usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati)

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn) 8,19 kn (10,24 kn) 16,26 kn (20,33 kn)

Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obaviješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

182 2.15.8.3 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 Kn (5,08 – 15,24 Kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.15.9 Privremeno isključenje TO2TV/TO3/TO3TV plus paketa

1

Privremeno isključenje paketa TO2TV | 10,20,30,40Mbps TO3 | 4,10,20,30,40Mbps TO3TV plus | 4,10,20,30,40Mbps

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

2.15.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje TO2TV/TO3/TO3TV plus opreme u vlasništvu OT-a 2.15.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje TO2TV/TO3/TO3TV plus opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Modem/IAD (Media Gateway) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

100,00 kn 150,00 kn 50,00 kn 150,00 kn 120,00 kn

75,00 kn 112,50 kn 37,50 kn 112,50 kn 90,00 kn

50,00 kn 75,00 kn 25,00 kn 75,00 kn 60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.15.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje TO2TV/TO3/TO3TV plus opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

183

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.15.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje usluga: - TO2TV | 10Mbps, TO2TV | 20Mbps, TO2TV | 30Mbps i TO2TV | 40Mbps - TO3 | 4Mbps, TO3 | 10Mbps, TO3 | 20Mbps, TO3 | 30Mbps i TO3 | 40Mbps - TO3TV plus | 4Mbps, TO3TV plus | 10Mbps, TO3TV plus | 20Mbps, TO3TV plus | 30Mbps i TO3TV plus | 40Mbps - HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) - CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) - HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) - HBO Premium - Full paket - Dodatni OptiTV prijemnik - Cinestar PREMIERE - dodatne pristupne internet brzine U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i sključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full, Cinestar PREMIERE-a te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.16

O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketi Napomena: Od 7. travnja 2014. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom paketa O 2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf za nove Pretplatnike. Navedeni paketi ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena. Od 1. siječnja 2014. godine paketi OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf nisu raspoloživi za odabir novim pretplatnicima.

2.16.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketa

O2TV/O3TV, OptiTV HHH OptiTV Business, OptiTV Single paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem

Instalacija od strane Optima Telekoma*

Mjesečna naknada za korištenje

184 ugovora od jedne godine

ugovora od dvije godine

O2TVstart 1

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

129,27 kn (161,59 kn)

O2TVsurf 2

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

169,92 kn (212,40 kn)

O3TVstart 3

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

188,51 Kn (235,64 Kn)

O3TVsurf 4

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

213,10 Kn (266,38 Kn)

O3TVCARNet 5

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

188,51 Kn (235,64 Kn)

OptiTV Halo Halo Halo start 6

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

213,10 Kn (266,38 Kn)

OptiTV Halo Halo Halo surf 7

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

237,69 kn (297,11 kn)

OptiTV Business 8

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

179,00 kn (223,75 kn)

OptiTV Single 9

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

179,00 kn (223,75 kn)

1

O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2 O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije. Od 1. siječnja 2014. godine, navedeni paket nije raspoloživ za odabir novim pretplatnicima. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije. Od 1. siječnja 2014. godine, navedeni paket nije raspoloživ za odabir novim pretplatnicima. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV - više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV - više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. U O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem Pretplatničkih stranica Optima Telekoma.

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave*

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

185 * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.16.2

O3TVstart, OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet

O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB*

12,29 kn (15,36 kn)

* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.16.3 Dodatne O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single usluge 2.16.3.1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od 6 mjeseci

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

-

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

-

20,50 kn (25,63 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

Snimalica 10 (10 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

8,19 kn (10,24 kn)

-

8,19 kn (10,24 kn)

8,19 kn (10,24 kn)

Snimalica 30 (30 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

16,26 kn (20,33 kn)

-

16,26 kn (20,33 kn)

16,26 kn (20,33 kn)

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand)

0,00 kn (0,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

-

46,00 kn (57,50 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

-

30,00 kn (37,50 kn)

28,00 kn (35,00 kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HBO Premium*

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

-

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

HBO GO Stand alone**

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

-

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

-

186

Full paket

0,00 kn (0,00 kn)

86,40 kn (108,00 kn)

-

60,00 kn (75,00 kn)

54,00 kn (67,50 kn)

Dodatni OptiTV prijemnik

0,82 kn (1,03 kn)

45,00 kn (56,25 kn)

-

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Cinestar PREMIERE***

0,00 kn (0,00 kn)

25,60 kn (32,00 kn)

22,40 kn (28,00 kn)

19,20 kn (24,00 kn)

16,00 kn

(20,00 kn)

* HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. *** Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business paketa). Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.

2.16.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 Kn (5,08 – 15,24 Kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.16.4 Prodaja O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV single oprema*

654,92 kn (818,65 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

187 2.16.5

Prodaja i najam O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora

Bežična O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema*

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

189,00 kn (236,25 kn)

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.16.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja

Naziv opreme

Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka

Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter)

792,00 kn (990,00 kn)

264,00 kn (330,00 kn)

152,00 kn (190,00 kn)

Dodatni Ruckus bežični adapter*

452,00 kn (565,00 kn)

152,00 kn (190,00 kn)

85,60 kn (107,00 kn)

* preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.

2.16.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketa O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single oprema*

Naknada za mjesečni najam

IPTV prijemnik (Set Top Box)

0,82 Kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

188 (1,03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV i O₃TV paketa. Mjesečna najam O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV i O₃TV paket.

2.16.8 Privremeno isključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single paketa

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.16.9 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Unutar istovrsne usluge (O2TVstartO2TVsurf ili O3TVstartO3TVsurfO3TVCARNet ili OptiTV HHH start OptiTV HHH surf)

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.16.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2.16.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

189

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Scart kabel

100,00 kn

75,00 kn

50,00 kn

HDMI kabel

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Mrežni UTP kabel

50,00 kn

37,50 kn

25,00 kn

Daljinski upravljač

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Strujni adapter

120,00 kn

90,00 kn

60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.16.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

190 2.16.11 O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paket

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od 6 mjeseci

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paket

-

600,00 kn (750,00 kn)

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand)

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

135,00 Kn (168,75 Kn)

CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2)

-

60,00 Kn (75,00 Kn)

100,00 Kn (125,00 Kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2)

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

HBO Premium

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

HBO GO Stand alone

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

Full paket

-

150,00 Kn (187,50 Kn)

185,00 Kn (231,25 Kn)

Dodatni OptiTV prijemnik

-

125,00 Kn (156,25 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

Cinestar PREMIERE

50,00 Kn (62,50 Kn)

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.17

OptiStream usluga 2.17.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiStream usluge

OptiStream

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

OptiStream 2048/256 kbps*

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

OptiStream 4096/512 kbps*

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Instalacija od strane Optima Telekoma***

Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak

Mjesečna naknada za samostalno korištenje

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

48,48 kn (60,60 kn)

108,48 kn (135,60 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

68,15 kn (85,19 kn)

128,15 kn (160,19 kn)

191

OptiStream 10240/640 kbps*

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

137,02 kn (171,28 kn)

197,02 kn (246,28 kn)

OptiStream 20480/768 kbps*

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

240,30 kn (300,38 kn)

300,30 kn (375,38 kn)

OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate)

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

102,89 kn (128,61 kn)

162,89 kn (203,61 kn)

OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate)

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

122,56 kn (153,20 kn)

182,56 kn (228,20 kn)

OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate)

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

191,41 kn (239,26 kn)

251,41 kn (314,26 kn)

OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate)

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

294,69 kn (368,36 kn)

354,69 kn (443,36 kn)

* OptiStream osnovni paketi, neovisno o brzini, uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi, neovisno o brzini, uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte). Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave*

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.17.2 OptiStream dodatni internet promet

OptiStream dodatni internet promet

Mjesečna naknada

Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB

14,64 kn (18,30 kn)

* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje. Obračunska jedinica: 1 MB

2.17.3

Dodatne OptiStream usluge

Dodatne OptiStream usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada

Promjena OptiStream paketa*

0,00 kn (0,00 kn)

-

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

192

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

* Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade.

2.17.4

Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična OptiStream oprema

654,92 kn (818,65 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.17.5

Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)

Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora

Naziv opreme

Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Bežična OptiStream oprema

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

189,00 kn (236,25 kn)

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.17.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge

Privremeno isključenje OptiStream usluge

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

193

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.17.7

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a

2.17.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.17.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.17.8

OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

OptiStream – prijevremeno trajno isključenje

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

OptiStream – prijevremeno trajno isključenje

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

194 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.18

O₂start+, O₂surf+ paketi Napomena: Od 7. travnja 2014. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom paketa O 2start+ za nove Pretplatnike. Navedeni paket ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je isti ugovoren.

2.18.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa

O2+ paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma***

Mjesečna naknada za korištenje

O2start+*

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

104,88 kn (131,10 kn)

O2surf+**

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

153,66 kn (192,08 kn)

* * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Promotivna ponuda: Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove pretplatnike O2surf+ paketa i postojeće koji ne koriste predmetni paket Pogodnosti koje ostvaruje pretplatnik: prva tri mjeseca popust od 50% na iznos mjesečne naknade Trajanje promotivne ponude: 20.09.2014.–20.11.2014.

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave*

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.18.2

O2start+ dodatni internet promet

O2start+ dodatni internet promet

Mjesečna naknada

Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB

14,64 kn (18,30 kn)

* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 2start+ paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena:

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

195 Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.18.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge

Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.18.4

Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična O2start+ i O2surf+ oprema

654,92 kn (818,65 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.18.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična O2start+ i O2surf+ oprema

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

189,00 kn (236,25 kn)

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

196 2.18.6

Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa

Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.18.7

Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Unutar istovsne usluge (O2start+ O2surf+)

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.18.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.18.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.18.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine

Unutar treće godine

197

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,88 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.18.9

O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

O2start+ i O2surf+ paket

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

O2start+ i O2surf+ paket

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.19

O2TVsurf+, O3TVstart+, O3TVsurf+ paketi Napomena: Od 7. travnja 2014. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom paketa O 2TVsurf+, O3TVstart+ za nove Pretplatnike. Navedeni paketi ostaju u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima su isti ugovoreni.

2.19.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma*

Mjesečna naknada za korištenje

O2TV+/O3TV+ paketi

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

O2TVsurf+ 1

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

178,04 kn (222,55 kn)

O3TVstart+ 2

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

194,31 kn (242,89 kn)

O3TVsurf+ 3

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

226,83 kn (283,54 kn)

1 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 3 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.

U O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

198 Promotivna ponuda: Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove pretplatnike O3TVsurf+ paketa i postojeće koji ne koriste predmetni paket Pogodnosti koje ostvaruje pretplatnik: prva tri mjeseca popust od 50% na iznos mjesečne naknade Trajanje promotivne ponude: 20.09.2014.–20.11.2014.

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave*

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

2.19.2

O3TVstart+ dodatni internet promet

O3TVstart+ dodatni internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB*

14,64 kn (18,30 kn)

* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 3TVstart+ paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.19.3 Dodatne O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2.19.3.1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od 6 mjeseci

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Dodatne O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

-

500,00 kn (625,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

-

20,50 kn (25,63 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

Snimalica 10 (10 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

8,19 kn (10,24 kn)

-

8,19 kn (10,24 kn)

8,19 kn (10,24 kn)

Snimalica 30 (30 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

16,26 kn (20,33 kn)

-

16,26 kn (20,33 kn)

16,26 kn (20,33 kn)

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand)

0,00 kn (0,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

-

46,00 kn (57,50 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

199

CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

-

30,00 kn (37,50 kn)

28,00 kn (35,00 kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

-

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HBO Premium*

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

-

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

HBO GO Stand alone**

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

-

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Full paket

0,00 kn (0,00 kn)

86,40 kn (108,00 kn)

-

60,00 kn (75,00 kn)

54,00 kn (67,50 kn)

Dodatni OptiTV prijemnik*

0,82 kn (1,03 kn)

45,00 kn (56,25 kn)

-

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Cinestar PREMIERE***

0,00 kn (0,00 kn)

25,60 kn (32,00 kn)

22,40 kn (28,00 kn)

19,20 kn (24,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

* HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. *** Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVsurf+, O3TVstart+, O3TVsurf+ paketa). * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.

2.19.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 kn (5,08 – 15,24 kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.19.4

Prodaja O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Obročno plaćanje uz O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Bežična O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema*

654,92 kn (818,65 kn)

89,35 kn (111,69 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije rasoploživo

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

200 45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O2TV+ i O3TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Napomena: Povlaštene cijene O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.19.5

Prodaja i najam O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)

Naziv opreme

Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za najam uz O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura

Bežična O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema*

450,00 kn (562,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

189,00 kn (236,25 kn)

9,00 kn (11,25 kn)

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

40,98 kn (51,23 kn)

nije raspoloživo

45,08 kn (56,35 kn)

Djelitelj (splitter)

* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Napomena: Povlaštene cijene O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).

2.19.6

Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja

Naziv opreme

Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka

Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter)

792,00 kn (990,00 kn)

264,00 kn (330,00 kn)

152,00 kn (190,00 kn)

Dodatni Ruckus bežični adapter*

452,00 kn (565,00 kn)

152,00 kn (190,00 kn)

85,60 kn (107,00 kn)

* preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.

2.19.7

Mjesečni najam O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme

O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema*

Mjesečni najam

IPTV prijemnik (Set Top Box)

0,82 Kn (1,03 Kn)

* podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. Mjesečna najam O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

201 2.19.8

Privremeno isključenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa

Privremeno isključenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa

Naknada za isključenje/uključenje za postojeće korisnike

Naknada za isključenje/uključenje za nove korisnike**

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

30,00 kn (37,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ** Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka odnosi se na korisnike koji sklope ugovor s OT-om od 01.06.2014.

2.19.9

Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Unutar istovrsne usluge (O3TVstart+O3TVsurf+)

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.19.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.19.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn

337,50 kn

225,00 kn

Djelitelj (splitter)

45,08 kn

33,81 kn

22,54 kn

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Scart kabel

100,00 kn

75,00 kn

50,00 kn

HDMI kabel

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Mrežni UTP kabel

50,00 kn

37,50 kn

25,00 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

202

Daljinski upravljač

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Strujni adapter

120,00 kn

90,00 kn

60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.19.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

ADSL modem

450,00 kn (562,50 kn)

337,50 kn (421,86 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

Djelitelj (splitter)

45,08 kn (56,35 kn)

33,81 kn (42,26 kn)

22,54 kn (28,18 kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.19.11 O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem

O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od 6 mjeseci

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine

O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

-

600,00 kn (750,00 kn)

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

203 HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand)

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

135,00 Kn (168,75 Kn)

CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2)

-

60,00 Kn (75,00 Kn)

100,00 Kn (125,00 Kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2)

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

HBO Premium

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

HBO GO Stand alone

-

100,00 Kn (125,00 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

Full paket

-

150,00 Kn (187,50 Kn)

185,00 Kn (231,25 Kn)

Dodatni OptiTV prijemnik

-

125,00 Kn (156,25 Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

Cinestar PREMIERE

50,00 Kn (62,50Kn)

100,00 Kn (125,00Kn)

150,00 Kn (187,50 Kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.20

Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima Nadoplata na

Paketi s pripadajućim brzinama

Brzina u paketu

O2start

4096/512 kbps

10240/640 kbps

20480/768 kbps

10/1 Mbps

20/1 Mbps

2048/256 kbps

29,60 kn (37,00 kn)

49,60 kn (62,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2surf

4096/512 kbps

nije raspoloživo

40,00 kn (50,00 kn)

88,80 kn (111,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2TVstart

nije raspoloživo

nije raspoloživo

nije raspoloživo

nije raspoloživo

nije raspoloživo

nije raspoloživo

O2TVsurf

4096/512 kbps

nije raspoloživo

40,00 kn (50,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3TVstart

3072/384 kbps

nije raspoloživo

44,80 kn (56,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3TVsurf

5120/512 kbps

nije raspoloživo

33,60 kn (42,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2start+

2048/256 kbps

29,60 kn (37,00 kn)

49,60 kn (62,00 kn)

100,00 kn (125,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2surf+

4096/512 kbps

nije raspoloživo

40,00 kn (50,00 kn)

88,80 kn (111,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2TVsurf+

2048/256 kbps

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

204 29,60 kn (37,00 kn)

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3TVstart+

2048/256 kbps

29,60 kn (37,00 kn)

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3TVsurf+

4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2 basic

do 4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

88,80 kn (111,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2 flat

do 4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

88,80 kn (111,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O2TV extra

do 4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3 basic

do 4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3 flat

do 4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

O3 premium

do 4096/512 kbps

nije raspoloživo

49,60 kn (62,00 kn)

nije raspoloživo

60,00 kn (75,00 kn)

112,00 kn (140,00 kn)

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Mogućnost realizacije za dodatnim pristupnim Internet brzinama podrazumijeva prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti.

O2 Instant i TO2 Instant paketi

2.21

2.21.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2 Instant i TO2 Instant paketa

Paketi

Naknada za uključenje paketa

Instalacija od strane Optima Telekoma1

O2 Instant 10Mbps TO2 Instant 10Mbps

80,00 kn (100,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Ukoliko Pretplatnik zatraži instalaciju od strane OT tehničara ista će se naplatiti sukladno Cjeniku. 1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

1

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

205 2.21.2 Mjesečne naknade za korištenje O2 Instant i TO2 Instant paketa i dodatne pristupne internet brzine

Mjesečna naknada za paket

Paketi

Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada) do 20 Mbps3

do 30 Mbps4

do 40 Mbps5

do 50 Mbps6

do 60 Mbps7

O2 Instant 10Mbps 1

175,20 kn (219,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

TO2 Instant 10Mbps 2

152,00 kn (190,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

O2 Instant 10Mbps podrazumijeva: telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem veleprodajne usluge (NBSA). 2 TO2 Instant 10Mbps podrazumijeva: telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa, samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem vlastite infrastrukture (ULL). 3 Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 4 Podrazumijevaju pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 5 Podrazumijevaju pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 6 Podrazumijevaju pristupnu brzinu do 50/10Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 7 Podrazumijevaju pristupnu brzinu do 60/10Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 1

Ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. U O2 Instant i TO2 Instant paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a Pretplatniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O2 Instant i TO2 Instant paketi ugovaraju iste, kao i dodatne pristupne internet brzine, bez obveznog trajanja ugovora.

2.21.3

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine za O 2 Instant i TO2 Instant pakete

Paketi

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine*

O2 Instant i TO2 Instant

16,00 kn (20,00 kn)

* podrazumijeva naknadu za isključenje ugovorene dodatne pristupne internet brzine (do 10Mbps, do 20Mbps, do 30Mbps, do 40Mbps, do 50Mbps, do 60Mbps). Pretplatniku se administrativna naknada ne naplaćuje u slučaju ugovaranja veće dodatne pristupne internet brzine kao niti prilikom trajnog isključenja ugovorenog paketa, a koji ima uključenu dodatnu pristupnu internet brzinu.

2.21.4 O2 Instant i TO2 Instant dodatna oprema

Naziv opreme

Naknada za prodaju opreme uz jednokratno plaćanje

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka*

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 12 mjesečnih obroka*

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

-

-

Pojačivač signala (Wireless extender)

153,60 kn (192,00 kn)

25,60 kn (32,00 kn)

12,80 kn (16,00 kn)

6,40 kn (8,00 kn)

Strujni prijenosnik Internet i IPTV signala s bežičnim modulom (Powerline Internet and IPTV wireless extender)

422,40 kn (528,00 kn)

70,40 kn (88,00 kn)

35,20 kn (44,00 kn)

17,60 kn (22,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 24 mjesečna obroka* -

206 * OT omogućuje Pretplatniku kupnju opreme jednokratno ili na 6, 12 ili 24 mjesečna obroka. Oprema se otplaćuje putem računa za usluge OT-a, a iskazana je na računu kao zasebna stavka. U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa, odnosno isključenja usluga OT-a, ukoliko uređaj nije otplaćen u cijelosti, Pretplatniku će se na zadnjem računu naplatiti preostali dio neplaćenih rata.

2.21.5 Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge 2.21.5.1

Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora

Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

HBO GO Stand alone 1

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

70,00 kn (87,50 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 60,00 kn (75,00 kn)

HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. 1

Pretplatnik može aktivirati uslugu tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Trajno isključenje vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. Napomena: Pretplatnici dodatnih O2 Instant i TO2 Instant usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a.

2.21.5.2 Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Dodatne O2 Instant i TO2 Instant usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za uslugu

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.21.5.3 Privremeno isključenje O2 Instant i TO2 Instant paketa

1

Privremeno isključenje O2 Instant i TO2 Instant paketa

Naknada za isključenje/uključenje

Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika 1

0,00 kn (0,00 kn)

Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka

60,00 kn (75,00 kn)

Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

207 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 Instant i TO2 Instant opreme u vlasništvu OT-a

2.21.6

2.21.6.1 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2 Instant i TO2 Instant opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

2.21.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2 Instant i TO2 Instant opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

2.21.7

Tarifni paket javne govorne usluge uz O2 Instant i TO2 Instant paket Vrsta poziva/Naziv paketa Povlaštene minute/razgovori

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Vrijeme poziva Povlašteni razgovori

Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Europa 1

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 1 Satelit 2 Satelit 3

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

1

O2 Instant/TO2 Instant 0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn) 1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn

208 (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn)

Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

0,06 kn (0,08 kn)/0,22 kn (0,28 kn)

1

Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspo stavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

2.21.8 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje usluga: - HBO GO Stand alone U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Napomena: O2 Instant, TO2 Instant paketi ugovaraju se bez obveznog trajanja ugovora, stoga Optima Telekom, u slučaju trajnog isključenja paketa, Pretplatniku neće naplatiti naknade za trajno isključenje.

2.22

O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant paketi 2.22.1

Samoinstalacija, instalacija i uključenje paketa O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant

Paketi

Naknada za uključenje paketa

Instalacija od strane Optima Telekoma1

O2TV Instant 4Mbps, O2TV Instant 10Mbps, TO2TV Instant 4Mbps, TO2TV Instant 10Mbps, O3 Instant 4Mbps,TO3 Instant 4Mbps, O3 Instant 10Mbps, TO3 Instant 10Mbps

80,00 kn (100,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira radi li se o naknadnoj instalaciji (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Ukoliko Pretplatnik zatraži instalaciju od strane OT tehničara ista će se naplatiti sukladno Cjeniku. 1

1

Dostava samoinstalacijskog paketa

Prva (inicijalna) dostava

Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave

Svaki sljedeći pokušaj dostave1

Dostava samoinstalacijskog paketa

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

209

2.22.2

Mjesečna naknada za korištenje O2TV Instant i TO2TV Instant paketa Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada)

Mjesečna naknada za paket

O2TV Instant i TO2TV Instant paketi

do 20 Mbps5

do 30 Mbps6

do 40 Mbps7

do 50 Mbps8

do 60 Mbps9

O2TV Instant 4Mbps 1

220,00 kn (275,00 kn)

-

-

-

-

-

O2TV Instant 10Mbps 2

236,00 kn (295,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

TO2TV Instant 4Mbps 3

216,00 kn (270,00 kn)

-

-

-

-

-

TO2TV Instant 10Mbps 4

220,00 kn (275,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

O2TV Instant 4Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa i digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem veleprodajne usluge (NBSA). 2 O2TV Instant 10Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 10 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa i digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem veleprodajne usluge (NBSA). Ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 3 TO2TV Instant 4Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 4 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa i digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem vlastite infrastrukture (ULL). 4 TO2TV Instant 10Mbps podrazumijeva: širokopojasni pristup internetu do 10 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa i digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem vlastite infrastrukture (ULL). Ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 5 Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 6 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 7 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 8 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 50/10Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 9 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 60/10Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 1

U O2TV Instant i TO2TV Instant paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O2TV Instant i TO2TV Instant paketi ugovaraju iste, kao i dodatne pristupne internet brzine, bez obveznog trajanja ugovora.

2.22.3

Mjesečna naknada za korištenje O3 Instant i TO3 Instant paketa

O3 Instant i TO3 Instant paketi

Nadoplata za dodatne pristupne internet brzine (mjesečna naknada)

Mjesečna naknada za paket do 20 Mbps5

do 30 Mbps6

do 40 Mbps7

do 50 Mbps8

do 60 Mbps9

O3 Instant 4Mbps 1

236,00 kn (295,00 kn)

-

-

-

-

-

O3 Instant 10Mbps 3

252,00 kn (315,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

TO3 Instant 4Mbps 2

220,00 kn (275,00 kn)

-

-

-

-

-

TO3 Instant 10Mbps 4

236,00 kn (295,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

O3 Instant 4Mbps podrazumijeva: telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem veleprodajne usluge (NBSA). 1

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

210 O3 Instant 10Mbps podrazumijeva: telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem veleprodajne usluge (NBSA). Ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 3 TO3 Instant 4Mbps podrazumijeva: telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 4096/512 kbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem vlastite infrastrukture (ULL). 4 TO3 Instant 10Mbps podrazumijeva: telefonski priključak, prikaz broja pozivatelja (CLIP), širokopojasni pristup internetu do 10 Mbps uz neograničeni FlatRATE paket internet prometa, digitalnu televiziju (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 89 TV programa i 17 radijskih kanala), samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika te korištenje opreme potrebne za funkcionalnost usluge, uz realizaciju putem vlastite infrastrukture (ULL). Ukoliko se paket usluga realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 10240/640 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 10240/1024 kbps. 5 Ukoliko se dodatna pristupna internet brzina realizira putem ADSL pristupa, OT će pretplatniku isporučiti pristupnu internet brzinu do 20480/768 kbps, a u slučaju realizacije na VDSL pristupu do 20480/1024 kbps. 6 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 30/5Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 7 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 40/6Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 8 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 50/10Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 9 Podrazumijeva pristupnu brzinu do 60/10Mbps te je istu moguće realizirati isključivo putem VDSL pristupa. 2

U O3 Instant i TO3 Instant paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Pristupne internet brzine zahtijevaju prethodnu provjeru tehničkih mogućnosti. Optima Telekom zadržava pravo odbiti zahtjev u slučaju tehničke nemogućnosti realizacije. Oprema isporučena od strane OT-a, ostaje u vlasništvu OT-a, a korisniku se daje na korištenje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Napomena: Pretplatnici O3 Instant i TO3 Instant paketi ugovaraju iste, kao i dodatne pristupne internet brzine, bez obveznog trajanja ugovora.

2.22.4

Tarifni paket javne govorne usluge O3 Instant i TO3 Instant paketa Vrsta poziva/Naziv paketa Povlaštene minute/razgovori

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže (cijena po minuti)

Međužupanijski pozivi

Prema nacionalnim pokretnim mrežama (cijena po minuti)

Vrijeme poziva Povlašteni razgovori

1

Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h - 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Pon – Sub 07h – 19h Pon – Sub 19h - 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Europa 1

Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa 2 Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2

Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Europa Mobilna 5 Satelit 1 Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) (cijena po minuti)

Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva (cijena po pozivu)

1

O3 Instant/TO3 Instant 0,00 kn 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 0,22 kn (0,28 kn) 0,11 kn (0,14 kn) 1,41 kn (1,76 kn) 0,71 kn (0,89 kn) 1,53 kn (1,91 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 2,85 kn (3,56 kn) 5,65 kn (7,06 kn) 2,48 kn (3,10 kn) 1,94 kn (2,43 kn) 2,30 kn (2,88 kn) 3,20 kn (4,00 kn) 1,85 kn (2,31 kn) 11,45 kn (14,31 kn) 17,15 kn (21,44 kn) 23,80 kn (29,75 kn) 31,40 kn (39,25 kn) 41,85 kn (52,31 kn) 0,06 kn (0,08 kn)/0,22 kn (0,28 kn)

Pretplatniku se omogućuje do 60 minuta razgovora prema nacionalnim nepokretnim mrežama, po svakom telefonskom pozivu, SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 kn+PDV (0,28 kn s PDV-om). Cijena minute razgovora do 60. minute iznosi 0,00 kn/min. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute naplaćuju prema Cjeniku, po minuti uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn+PDV (0,08 kn s PDV-om) te cijena razgovora prema Cjeniku. Obračunska jedinica tarifnog paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

211

2.22.5

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine za pakete O2TV Instant, TO2TV Instant, O3TV Instant, TO3TV Instant

Paketi

Administrativna naknada za isključenje dodatne pristupne internet brzine*

O2TV Instant, TO2TV Instant, O3TV Instant, TO3TV Instant

16,00 kn (20,00 kn)

* podrazumijeva naknadu za isključenje ugovorene dodatne pristupne internet brzine (do 10Mbps, do 20Mbps, do 30Mbps, do 40Mbps, do 50Mbps, do 60Mbps). Pretplatniku se administrativna naknada ne naplaćuje u slučaju ugovaranja veće dodatne pristupne internet brzine kao niti prilikom trajnog isključenja ugovorenog paketa, a koji ima uključenu dodatnu pristupnu internet brzinu.

2.22.6 O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant oprema Naknada za prodaju opreme uz jednokratno plaćanje

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka*

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 12 mjesečnih obroka*

Bežični LAN USB adapter

195,90 kn (244,88 kn)

-

-

Bežični pojačivač wi-fi dometa (Wireless extender)

153,60 kn (192,00 kn)

25,60 kn (32,00 kn)

12,80 kn (16,00 kn)

6,40 kn (8,00 kn)

422,40 kn (528,00 kn)

70,40 kn (88,00 kn)

35,20 kn (44,00 kn)

17,60 kn (22,00 kn)

576,00 kn (720,00 kn)

96,00 kn (120,00 kn)

48,00 kn (60,00 kn)

24,00 kn (30,00 kn)

Naziv opreme

Strujni prijenosnik Internet i IPTV signala s bežičnim modulom (Powerline Internet and IPTV wireless extender) Strujni prijenosnik Internet i IPTV signala (Powerline extender of Internet and IPTV signal)

Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 24 mjesečna obroka* -

* OT omogućuje Pretplatniku kupnju opreme jednokratno ili na 6, 12 ili 24 mjesečna obroka. Oprema se otplaćuje putem računa za usluge OT-a, a iskazana je na računu kao zasebna stavka. U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa, odnosno isključenja usluga OT-a, ukoliko uređaj nije otplaćen u cijelosti, Pretplatniku će se na zadnjem računu naplatiti preostali dio neplaćenih rata.

2.22.7 Dodatne O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant usluge uz mogućnost ugovaranja obveznog trajanja ugovora Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Dodatne O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant usluge

Naknada za uključenje

HBO (paket programa HBO, HBO 2, HBO 3, HBO On Demand)

0,00 kn (0,00 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

-

46,00 kn (57,50 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

-

30,00 kn (37,50 kn)

28,00 kn (35,00 kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO 2, HBO 3, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2)

0,00 kn (0,00 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

-

55,00 kn (68,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od 6 mjeseci

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

212

HBO Premium 1

0,00 kn (0,00 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

-

70,00 kn (87,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Full paket

0,00 kn (0,00 kn)

86,40 kn (108,00 kn)

-

60,00 kn (75,00 kn)

54,00 kn (67,50 kn)

Cinestar PREMIERE 2

0,00 kn (0,00 kn)

25,60 kn (32,00 kn)

22,40 kn (28,00 kn)

19,20 kn (24,00 kn)

16,00 kn (20,00 kn)

Dodatni OptiTV prijemnik 3

0,82 kn (1,03 kn)

45,00 kn (56,25 kn)

-

40,00 kn (50,00 kn)

30,00 kn (37,50 kn)

Snimalica 50 4 (50 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

-

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Snimalica 100 5 (100 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

48,00 kn (60,00 kn)

-

28,00 kn (35,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

1

HBO Premium uključuje: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD), predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). 2 Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2. 3 Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne usluge (O2TV Instant/TO2TV Instant/O3 Instant/TO3 Instant paketa). 4 Snimalica 50 uključuje 50 sati snimanja programskog sadržaja emitiranog na usluzi digitalne televizije OT-a (IPTV usluga) na kojemu je dozvoljena uporaba usluge Snimalica, kao i korištenje usluge Time Shift koja omogućava gledanje propuštenog programskog sadržaja u razdoblju od 48 sati od početka emitiranja. Pretplatnik zadržava mogućnost brisanja ranije snimljenih sadržaja i ponovnog snimanja novog sadržaja. 5 Snimalica 100 uključuje 100 sati snimanja programskog sadržaja emitiranog na usluzi digitalne televizije OT-a (IPTV usluga) na kojemu je dozvoljena uporaba usluge Snimalica, kao i korištenje usluge Time Shift koja omogućava gledanje propuštenog TV sadržaja u razdoblju od 48 sati od početka emitiranja. Pretplatnik zadržava mogućnost brisanja ranije snimljenih sadržaja i ponovnog snimanja novog sadržaja. Oni programski sadržaji na kojima je dozvoljena uporaba usluge Snimalica imaju mogućnost pregleda programa unatrag 48 sati (usluga Time Shift). Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge Snimalica Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da preostalo raspoloživo vrijeme za pohranu novog željenog sadržaja nije dostatno, Pretplatnik će o tome biti obaviješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja bit će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Uslugu Snimalica Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja te će se mjesečna naknada za korištenje u tom slučaju naplatiti razmjerno broju dana preostalih u tom mjesecu nakon aktivacije usluge. Popis programa na kojima je dozvoljena upotreba usluge snimalice i Time Shift ažuriraju se na službenim stranicama OT-a. Bilo koju od dodatnih OptiTV usluga Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Trajno isključenje dodatnih OptiTV usluga vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. Napomena: Pretplatnici dodatnih OptiTV usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

2.22.8 Dodatne O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant usluge bez mogućnosti ugovaranja obveznog trajanja ugovora Dodatne O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

Snimalica 10 1 (10 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

8,19 kn (10,24 kn)

Snimalica 30 2 (30 sati)

0,00 kn (0,00 kn)

16,26 kn (20,33 kn)

Snimalica 10 uključuje 10 sati snimanja programskog sadržaja emitiranog na usluzi digitalne televizije OT-a (IPTV usluga) na kojemu je dozvoljena uporaba usluge Snimalica, kao i korištenje usluge Time Shift koja omogućava gledanje propuštenog programskog sadržaja u razdoblju od 48 sati od početka emitiranja. Pretplatnik zadržava mogućnost brisanja ranije snimljenih sadržaja i ponovnog snimanja novog sadržaja. 1

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

213 Snimalica 30 uključuje 30 sati snimanja programskog sadržaja emitiranog na usluzi digitalne televizije OT-a (IPTV usluga) na kojemu je dozvoljena uporaba usluge Snimalica, kao i korištenje usluge Time Shift koja omogućava gledanje propuštenog programskog sadržaja u razdoblju od 48 sati od početka emitiranja. Pretplatnik zadržava mogućnost brisanja ranije snimljenih sadržaja i ponovnog snimanja novog sadržaja. 2

Oni programski sadržaji na kojima je dozvoljena uporaba usluge Snimalica imaju mogućnost pregleda programa unatrag 48 sati (usluga Time Shift). Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge Snimalica Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da preostalo raspoloživo vrijeme za pohranu novog željenog sadržaja nije dostatno, Pretplatnik će o tome biti obaviješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja bit će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Uslugu Snimalica Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja te će se mjesečna naknada za korištenje u tom slučaju naplatiti razmjerno broju dana preostalih u tom mjesecu nakon aktivacije usluge. Popis programa na kojima je dozvoljena upotreba usluge snimalice i Time Shift ažuriraju se na službenim stranicama OT-a. Bilo koju od dodatnih usluga Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Trajno isključenje dodatnih usluga vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje.

2.22.9 Pojedinačna naknada po korištenju 2.22.9.1

Videoteka Posudba sadržaja (po naslovu) 4,06 – 12,19 Kn (5,08 – 15,24 Kn)

Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata

2.22.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant opreme u vlasništvu OT-a 2.22.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn

450,00 kn

300,00 kn

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

Scart kabel

100,00 kn

75,00 kn

50,00 kn

HDMI kabel

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Mrežni UTP kabel

50,00 kn

37,50 kn

25,00 kn

Daljinski upravljač

150,00 kn

112,50 kn

75,00 kn

Strujni adapter

120,00 kn

90,00 kn

60,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

2.22.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant i TO3 Instant opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Unutar druge godine

Unutar treće godine

214 Modem/IAD (Media Gateway)

600,00 kn (750,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

IPTV prijemnik (Set Top Box)

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

Scart kabel

100,00 kn (125,00 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

HDMI kabel

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Mrežni UTP kabel

50,00 kn (62,50 kn)

37,50 kn (46,88 kn)

25,00 kn (31,25 kn)

Daljinski upravljač

150,00 kn (187,50 kn)

112,50 kn (140,63 kn)

75,00 kn (93,75 kn)

Strujni adapter

120,00 kn (150,00 kn)

90,00 kn (112,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

2.22.11 Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga i dodatnih usluga ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora Prijevremeno trajno isključenje usluga: - HBO (paket programa HBO, HBO 2, HBO 3, HBO On Demand) - CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) - HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO 2, HBO 3, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) - HBO Premium - Full paket - Dodatni OptiTV prijemnik - Cinestar PREMIERE - Snimalica 50 - Snimalica 100 U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i sključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Napomena: O2TV Instant, TO2TV Instant, O3 Instant, TO3 Instant paketi ugovaraju se bez obveznog trajanja ugovora, stoga Optima Telekom, u slučaju trajnog isključenja paketa, Pretplatniku neće naplatiti naknade za trajno isključenje usluge.

2.23

Broadband to Home usluga 2.23.1

Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge

Pristupna brzina

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak

Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge

2048/256 kbps

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

31,15 kn (38,94 kn)

86,15 kn (107,69 kn)

4096/384 kbps

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

55,74 kn (69,68 kn)

110,74 kn (138,43 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

215

8192/512 kbps

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

80,33 kn (100,41 kn)

135,33 kn (169,16 kn)

10240/640 kbps

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

104,92 kn (131,15 kn)

159,92 kn (199,90 kn)

12288/640 kbps

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

170,49 kn (213,11 kn)

225,49 kn (281,86 kn)

20480/640 kbps

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

236,89 kn (296,11 kn)

291,89 kn (364,86 kn)

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Broadband to Home internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB

12,29 kn (15,36 kn)

FlatRATE*

40,98 kn (51,23 kn)

* FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.23.2

Dodatne Broadband To Home usluge

Dodatne Broadband To Home usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.23.3

Broadband To Home oprema

Naziv opreme

Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Linksys router*

550,00 kn (687,50 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

200,00 kn (250,00 kn)

* Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

216 2.23.4

Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet)

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.23.5

Broadband To Home – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Prijevremeno trajno isključenje Broadband To Home usluge

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

Broadband To Home – prijevremeno trajno isključenje

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.24

Broadband To Office usluga 2.24.1

Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge

Broadband to Office

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Instalacija od strane Optima Telekoma*

Broadband to Office

450,00 kn (562,50 kn)

225,00 kn (281,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

* Naknada za uključenje podrazumijeva uključenje širokopojasnog pristupa internetu odabrane brzine. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

2.24.2

Privremeno uključenje Broadband to Office usluge

Privremeno uključenje Broadband to Office usluge

Naknada za uključenje

Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)*

Naknada za uključenje usluge

300,00 kn (375,00 kn)

1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

217 * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja).

2.24.3

Korištenje Broadband to Office usluge

Broadband To Office brzina1

Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge3

2048/256 kbps2

31,15 kn (38,94 kn)

4096/512 kbps

55,74 kn (69,68 kn)

8192/512 kbps

80,33 kn (100,41 kn)

10240/640 kbps

104,92 kn (131,15 kn)

12288/640 kbps

170,49 kn (213,11 kn)

20480/768 kbps

236,89 kn (296,11 kn)

8192/2048 kbps2

900,00 kn (1.125,00 kn)

1

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 2 Od 11. studenog 2013. godine, navedene brzine nisu raspoložive za odabir novim pretplatnicima 3 U iznose mjesečnih naknada nisu uključene naknade za korištenje paketa internet prometa Napomena: Navedene brzine podrazumijevaju mogućnost korištenja paketnog ili FlatRATE Internet prometa.

Broadband to Office internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB*

12,29 kn (15,36 kn)

FlatRATE

40,98 kn (51,23 kn)

* Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon 512 MB.

Broadband To Office brzina1,2

Mjesečne naknade za korištenje bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečne naknade za korištenje s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečne naknade za korištenje s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

15/1 Mbps

156,00 kn (195,00 kn)

132,00 kn (165,00 kn)

108,00 kn (135,00 kn)

20/2 Mbps

288,00 kn (360,00 kn)

264,00 kn (330,00 kn)

240,00 kn (300,00 kn)

20/5 Mbps

368,00 kn (460,00 kn)

344,00 kn (430,00 kn)

324,00 kn (405,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

218

30/10 Mbps

516,00 kn (645,00 kn)

496,00 kn (620,00 kn)

476,00 kn (595,00 kn)

50/15 Mbps

616,00 kn (770,00 kn)

596,00 kn (745,00 kn)

576,00 kn (720,00 kn)

1

U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 2 Navedene pristupne brzine podrazumijevaju FlatRATE paket internet prometa. Pretplatniku koji ugovori korištenje pristupne brzine uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 1 ili 2 godine, protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora. Pretplatnici mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu.

2.24.4

Dodatne Broadband To Office usluge

Dodatne Broadband To Office usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Stalna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

* uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese

2.24.5

Broadband To Office oprema

Najam routera

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od dvije godine

Router Basic*

250,00 kn (312,50 kn)

37,72 kn (47,15 kn)

19,65 kn (24,56 kn)

Router Pro**

prema zahtjevima

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i DHCP). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev). Napomena: Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s broadband PPPoE konekcijom.

2.24.6

Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet)

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

219 2.24.7

Broadband To Office – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Prijevremeno trajno isključenje Broadband To Office usluge

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine*

Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine*

Broadband To Office – prijevremeno trajno isključenje

225,00 kn (281,25 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

2.24.8

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Broadband To Office usluge

2.24.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Router–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Router-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3.000,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.24.8.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Broadband To Office usluge

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Router–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Router-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

220 2.25

OptiWEB usluga 2.25.1

1

OptiWEB linux paketi

OptiWEB linux paketi

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Godišnja naknada za korištenje

OptiWEB linux 100 1

0,00 kn (0,00 kn)

39,00 kn (48,75 kn)

370,00 kn (462,50 kn)

OptiWEB linux 150 ²

0,00 kn (0,00 kn)

59,00 kn (73,75 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

OptiWEB linux 300 3

0,00 kn (0,00 kn)

99,00 kn (123,75 kn)

755,00 kn (943,75 kn)

OptiWEB linux 500 4

0,00 kn (0,00 kn)

149,00 kn (186,25 kn)

1.520,00 kn (1.900,00 kn)

OptiWEB linux 1000 5

0,00 kn (0,00 kn)

239,00 kn (298,75 kn)

2.438,00 kn (3.047,50 kn)

Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja, 10 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 3 domene, 5 poddomena, 30 e-mail adresa.

² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja, 20 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 5 domena, 10 poddomena, 50 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja, 50 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 10 domena, 15 poddomena, 100 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 15 domena, 20 poddomena, 200 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 20 domena, 50 poddomena, 500 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.

2.25.2

1

OptiWEB win paketi

OptiWEB win paketi

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Godišnja naknada za korištenje

OptiWEB win 100 1

0,00 kn (0,00 kn)

49,00 kn (61,25 kn)

410,00 kn (512,50 kn)

OptiWEB win 150 ²

0,00 kn (0,00 kn)

69,00 kn (86,25 kn)

490,00 kn (612,50 kn)

OptiWEB win 300 3

0,00 kn (0,00 kn)

119,00 kn (148,75 kn)

845,00 kn (1.056,25 kn)

OptiWEB win 500 4

0,00 kn (0,00 kn)

169,00 kn (211,25 kn)

1.724,00 kn (2.155,00 kn)

OptiWEB win 1000 5

0,00 kn (0,00 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

2.642,00 kn (3.302,50 kn)

Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja, 10 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 3 domene, 5 poddomena, 30 e-mail adresa.

² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja, 20 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 5 domena, 10 poddomena, 50 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja, 50 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 10 domena, 15 poddomena, 100 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 15 domena, 20 poddomena, 200 e-mail adresa, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 20 domena, 50 poddomena, 500 e-mail, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

221 2.25.3

OptiWEB dodatne usluge

2.25.3.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu

OptiWEB dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Godišnja naknada za korištenje

svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora

10,00 kn (12,50 kn)

-

MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora

50,00 kn (62,50 kn)

-

dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB

15,00 kn (18,75 kn)

-

SSL certifikat

-

350,00 kn (437,50 kn)

2.25.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju

OptiWEB dodatne usluge

Naknada za korištenje (po dodatnom GB)

dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita*

20,00 kn (25,00 kn)

* Obračunska jedinica: 1 MB

2.26

Mail Hosting usluga 2.26.1

Mail Hosting paketi

Mail Hosting paketi

Mjesečna naknada za korištenje

Do 20 e-mail adresa*

20,00 kn (25,00 kn)

Od 21 do 50 e-mail adresa

55,00 kn (68,75 kn)

Od 51 do 100 e-mail adresa

85,00 kn (106,25 kn)

Od 101 do 300 e-mail adresa

220,00 kn (275,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

222

Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi)

2,00 kn (2,50 kn)

* Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa, ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiDSL)

2.26.2

Dodatne Mail Hosting usluge

Dodatne Mail Hosting usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 kn (25,63 kn)

2.26.3

Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena Mail Hosting paketa

0,00 kn (0,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

223 3

Multimedijalne usluge

3.1

Audio-Video streaming 3.1.1

3.1.2

Uključenje Audio-Video streaming uluge

Audio-Video Streaming

Naknada za uključenje

Audio-Video streaming

2.800,00 kn (3.500,00 kn)

Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge

Audio-Video Streaming

Mjesečni najam

Enkoderska oprema – audio i video, po jedinstvenom streamu*

2.390,00 kn (2.987,50 kn)

Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Serverska oprema, po jedinstvenom streamu**

2.790,00 kn (3.487,50 kn)

* uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr. Intel core duo, 2,8 ghz, 1 gb RAM, 250 gb HDD, video enkoderska kartica, windows 2003 STD, UPS, remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 - 300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr. Intel core duo, 2,8 ghz, 2 gb RAM, 2 x 250 gb HDD RAID1, windows 2003 STD

3.1.3

Dodatne Audio-Video streaming usluge

Audio-Video Streaming

Mjesečna naknada za korištenje

Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti

699,00 kn (873,75 kn)

Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima)

prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

224 3.1.4

3.1.4.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Enkoderska oprema – audio i video

15.000,00 kn

11.250,00 kn

7.500,00 kn

Enkoderska oprema (samo audio)

10.000,00 kn

7.500,00 kn

5.000,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

3.1.4.2

Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Enkoderska oprema – audio i video

15.000,00 kn (18.750,00 kn)

11.250,00 kn (14.062,50 kn)

7.500,00 kn (9.375,00 kn)

Enkoderska oprema (samo audio)

10.000,00 kn (12.500,00 kn)

7.500,00 kn (9.375,00 kn)

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

3.2

Dodatni programski IPTV paketi 3.2.1

3.2.1.1

Albanski, Ruski i Balkanski paket

Mjesečne naknade za korištenje Albanskog, Ruskog i Balkanskog paketa

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna naknada za korištenje s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Albanski paket programa1

0,00 kn

46,40 kn (58,00 kn)

39,20 kn (49,00 kn)

33,60 kn (42,00 kn)

Ruski paket programa2

0,00 kn

36,80 kn (46,00 kn)

31,20 kn (39,00 kn)

27,20 kn (34,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

225

Balkanski paket programa3

36,80 kn (46,00 kn)

0,00 kn

31,20 kn (39,00 kn)

27,20 kn (34,00 kn)

1 Albanski paket programa uključuje sljedeće programske kanale: Tring 7, Tring Max, Tring Shipthar, Vizion +, Living HD, Plus, Smile, Muse, Agon Channel, Click TV, Tip TV, Tring Life, Tring Comedy, Tring History, Tring Planet, Tring World, Folk+, Planet TV, Tirana TV. 2 Ruski paket programa uključuje sljedeće programske kanale: ChannelOne Russia, Dom Kino, Muzika Pervogo, Vremya, Karousel, Telecafe i TNT Comedy. 3 Balkanski paket programa uključuje sljedeće programske kanale: Alsat Macedonia, ELTA TV, HEMA, NTV lC Kakanj, OTV Valentino, RTRS, TV1, TV Sarajevo, Vikom W, Alfa TV, Kanal 5, Kanal 5 Plus, MTV 1, MTV 2, TV Atlas, B 92, B92 Info, KCN, KCN Music, PRVA Srpska TV, RTS 1, RTS 2, TV Duga Novi sad, ELTA 2 i TV Golica. Svi navedeni programski kanali emitiraju se u standardnoj rezoluciji (SD). Napomena: Pretplatnik može aktivirati paket tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Pretplatnici dodatnih OptiTV usluga i paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja, sukladno cjeniku OT-a.

Naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora

3.2.1.2

Prijevremeno trajno isključenje paketa: - Albanski, Ruski i Balkanski paket U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa izvršit će se sukladno zahtjevu Pretplatnika za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge Pretplatniku se neće naplatiti.

3.3

Dodatne IPTV usluge 3.3.1

Snimalica 50 i Snimalica 100

Mjesečne naknade za uslugu Snimalica 50 i Snimalica 100

3.3.1.1

Paketi

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za korištenje usluge s obveznim trajanjem ugovora od 2 godine

Snimalica 501

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

12,00 kn (15,00 kn)

Snimalica 1002

48,00 kn (60,00 kn)

28,00 kn (35,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

Paket Snimalica 50 uključuje 50 sati snimanja programskog sadržaja emitiranog na usluzi digitalne televizije OT-a (IPTV usluga) na kojemu je dozvoljena uporaba usluge Snimalica, kao i korištenje usluge Time Shift koja omogućava gledanje propuštenog programskog sadržaja u razdoblju od 48 sati od početka emitiranja. Pretplatnik zadržava mogućnost brisanja ranije snimljenih sadržaja i ponovnog snimanja novog sadržaja. 1

Paket Snimalica 100 uključuje 100 sati snimanja programskog sadržaja emitiranog na usluzi digitalne televizije OT-a (IPTV usluga) na kojemu je dozvoljena uporaba usluge Snimalica, kao i korištenje usluge Time Shift koja omogućava gledanje propuštenog TV sadržaja u razdoblju od 48 sati od početka emitiranja. Pretplatnik zadržava mogućnost brisanja ranije snimljenih sadržaja i ponovnog snimanja novog sadržaja. 2

Oni programski sadržaji na kojima je dozvoljena uporaba usluge Snimalica imaju mogućnost pregleda programa unatrag 48 sati (usluga Time Shift). Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge Snimalica Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da preostalo raspoloživo vrijeme za pohranu novog željenog sadržaja nije dostatno, Pretplatnik će o tome biti obaviješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja bit će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Uslugu Snimalica Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja te će se mjesečna naknada za korištenje u tom slučaju naplatiti razmjerno broju dana preostalih u tom mjesecu nakon aktivacije usluge. Trajno isključenje usluge Snimalica vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. Napomena: Pretplatnik usluge Snimalica 50 i Snimalica 100 ugovorenih s obveznim trajanjem ugovora mogu 30 dana prije isteka postojeće ugovorne obveze zatražiti novu ugovornu obvezu. Ako Pretplatnik ne zatraži novu ugovornu obvezu, istekom postojeće ugovorne obveze, paket će se početi naplaćivati prema mjesečnoj naknadi za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Popis programa na kojima je dozvoljena upotreba usluge snimalice i Time Shift ažuriraju se na službenim stranicama OT-a.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

226 Naknade za prijevremeno trajno isključenje dodatnih IPTV usluga Snimalica 50 i Snimalica 100

3.3.1.2

U slučaju raskida ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik je dužan platiti preostale mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Prilikom izračuna popusta koje je Pretplatnik ostvario zbrajaju se sve pogodnosti koje je ostvario prilikom ugovaranja/korištenja dodatne usluge, kao i ostvareni popusti na mjesečne naknade za navedenu uslugu. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji.

3.3.2

Plati pa vidi (PPV)

3.3.2.1 Naknade za korištenje Fight Channel PPV usluge

1

Fight Channel PPV sadržaj1

Naknada za korištenje PPV usluge po događaju

Ultimate Fight Championship (UFC)

40,00 kn (50,00 kn)

Ostali

24,00 kn (30,00 kn)

Borilački sportovi

Napomena: Usluga Plati pa vidi (PPV) omogućuje pristup pojedinačnim sportskim događajima koji se prikazuju izravnim prijenosom na zasebnom “PPV” kanalu u točno određeno vrijeme, koje Pretplatnik može kupiti na zahtjev putem digitalne televizije (IPTV), uz potvrdu kupovine putem zaporke (PIN-a). Događaj Pretplatnik može kupiti 48 sati prije početka emitiranja ili tijekom emitiranja događaja. Jednokratna naknada za korištenje usluge bit će iskazana na sljedećem izdanom računu. Kupljeni sadržaj bit će pohranjen i Pretplatniku raspoloživ putem IPTV usluge u razdoblju od 48 sati od početka izravnog prijenosa događaja te će protekom tog vremena biti automatski izbrisan. Optima Telekom nije odgovoran za netočne, nepotpune ili nepostojeće informacije o događajima ili vremenima emitiranja istih.

3.3.2.2 Naknade za korištenje Sport Klub PPV usluge

Sport Klub PPV sadržaj1

1

Naknada za korištenje PPV usluge po događaju

Događaj tip 1

16,00 kn (20,00 kn)

Događaj tip 2

24,00 kn (30,00 kn)

Događaj tip 3

32,00 kn (40,00 kn)

Događaj tip 4

40,00 kn (50,00 kn)

Događaj tip 5

48,00 kn (60,00 kn)

Nogomet, Košarka, Formula 1, Tenis, Moto GP, Hokej, Rukomet, Vaterpolo i ostali sportovi

Napomena: Usluga Plati pa vidi (PPV) omogućuje pristup pojedinačnim sportskim događajima koji se prikazuju izravnim prijenosom na zasebnom “PPV” kanalu u točno određeno vrijeme, koje Pretplatnik može kupiti na zahtjev putem digitalne televizije (IPTV), uz potvrdu kupovine putem zaporke (PIN-a). Događaj Pretplatnik može kupiti 48 sati prije početka emitiranja ili tijekom emitiranja događaja. Jednokratna naknada za korištenje usluge bit će iskazana na sljedećem izdanom računu. Kupljeni sadržaj bit će pohranjen i Pretplatniku raspoloživ putem IPTV usluge u razdoblju od 48 sati od početka izravnog prijenosa događaja te će protekom tog vremena biti automatski izbrisan. Optima Telekom nije odgovoran za netočne, nepotpune ili nepostojeće informacije o događajima ili vremenima emitiranja istih.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

227 4 4.1

Podatkovne usluge IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)

Pristupna brzina

Naknada za uključenje (po priključnoj točki)

Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki)

64 kbps

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

1.520,00 kn (1.900,00 kn)

128 kbps

3.500,00 kn (4.375,00 kn)

1.600,00 kn (2.000,00 kn)

192 kbps

3.900,00 kn

2.100,00 kn

(4.875,00 kn)

(2.625,00 kn)

3.900,00 kn

2.450,00 kn

(4.875,00 kn)

(3.062,50 kn)

384 kbps

4.800,00 kn (6.000,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

512 kbps

4.800,00 kn (6.000,00 kn)

3.300,00 kn (4.125,00 kn)

256 kbps

1 Mbps

6.000,00 kn

4.500,00 kn

(7.500,00 kn)

(5.625,00 kn)

9.000,00 kn

6.000,00 kn

(11.250,00 kn)

(7.500,00 kn)

2 Mbps

9.000,00 kn (11.250,00 kn)

7.000,00 kn (8.750,00 kn)

4 Mbps

13.500,00 kn (16.875,00 kn)

9.000,00 kn (11.250,00 kn)

1,5 Mbps

6 Mbps

8 Mbps Više od 8 Mbps

18.000,00 kn

11.500,00 kn

(22.500,00 kn)

(14.375,00 kn)

18.000,00 kn

15.000,00 kn

(22.500,00 kn)

(18.750,00 kn)

cijena po dogovoru

cijena po dogovoru

Pristupne brzine su simetrične. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.

4.2

IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)

Naziv usluge

IP VPN usluga

IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps*

Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Jednokratna naknada (po priključnoj točki)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki)

Jednokratna naknada (po priključnoj točki)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki)

2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn)

1.584,00 kn (1.980,00 kn) 1.980,00 kn (2.475,00 kn)

1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn)

1.703,00 kn (2.128,75 kn) 2.099,00 kn (2.623,75 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.720,00 kn (2.150,00 kn) 2.116,00 kn (2.645,00 kn)

228 IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps

7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

3.010,00 kn (3.762,50 kn) 3.960,00 kn (4.950,00 kn) 4.911,00 kn (6.138,75 kn) 6.812,00 kn (8.515,00 kn) 9.188,00 kn (11.485,00 kn) 10.296,00 kn (12.870,00 kn) 12.672,00 kn (15.840,00 kn) 15.048,00 kn (18.810,00 kn) 1.901,00 kn (2.376,25 kn) 2.376,00 kn (2.970,00 kn) 4.335,00 kn (5.418,75 kn) 5.703,00 kn (7.128,75 kn) 7.072,00 kn (8.840,00 kn) 9.810,00 kn (12.262,50 kn) 13.231,00 kn (16.538,75 kn) 14.827,00 kn (18.533,75 kn) 18.248,00 kn (22.810,00 kn) 21.670,00 kn (27.087,50 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

3.367,00 kn (4.208,75 kn) 4.317,00 kn (5.396,25 kn) 5.268,00 kn (6.585,00 kn) 7.169,00 kn (8.961,25 kn) 9.711,00 kn (12.138,75 kn) 10.819,00 kn (13.523,75 kn) 13.195,00 kn (16.493,75 kn) 15.571,00 kn (19.463,75 kn) 2.020,00 kn (2.525,00 kn) 2.495,00 kn (3.118,75 kn) 4.692,00 kn (5.865,00 kn) 6.060,00 kn (7.575,00 kn) 7.429,00 kn (9.286,25 kn) 10.167,00 kn (12.708,75 kn) 13.754,00 kn (17.192,50 kn) 15.350,00 kn (19.187,50 kn) 18.771,00 kn (23.463,75 kn) 22.193,00 kn (27.741,25 kn)

1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

3.417,00 kn (4.271,25 kn) 4.367,00 kn (5.458,75 kn) 5.318,00 kn (6.647,50 kn) 7.219,00 kn (9.023,75 kn) 9.784,00 kn (12.230,00 kn) 10.892,00 kn (13.615,00 kn) 13.268,00 kn (16.585,00 kn) 15.644,00 kn (19.555,00 kn) 2.037,00 kn (2.546,25 kn) 2.512,00 kn (3.140,00 kn) 4.742,00 kn (5.927,50 kn) 6.110,00 kn (7.637,50 kn) 7.479,00 kn (9.348,75 kn) 10.217,00 kn (12.771,25 kn) 13.827,00 kn (17.283,75 kn) 15.423,00 kn (19.278,75 kn) 18.844,00 kn (23.555,00 kn) 22.266,00 kn (27.832,50 kn)

*pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps. Pristupne brzine 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.

4.2.1

Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Basic

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Standard

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

ADSL modem

80,00 kn (100,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

HDSL modem

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

229 4.2.2

4.2.2.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

4.2.2.2

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

230

ADSL modem

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

4.2.3

IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Naziv usluge

IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps

Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

231 4.3

ADSL VPN entry point

ADSL VPN entry point

Naknada za uključenje (po priključnoj točki)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki)

512 kbps

500,00 kn (625,00 kn)

330,00 kn (412,50 kn)

1 Mbps

500,00 kn (625,00 kn)

450,00 kn (562,50 kn)

2 Mbps

500,00 kn (625,00 kn)

700,00 kn (875,00 kn)

4 Mbps

500,00 kn (625,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

6 Mbps

500,00 kn (625,00 kn)

1.150,00 kn (1.437,50 kn)

Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu, a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor

4.4

VPN DSL usluga

VPN DSL*

VPN DSL korisnički račun**

do šest lokacija/po lokaciji

više od 6 lokacija/po lokaciji

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

0,00 kn (0,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

0,00 kn

200,00 kn

(0,00 kn)

(250,00 kn)

* VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL, Broadband to Home, Broadband to Office, OptiStream). ** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku

4.4.1

Dodatne VPN DSL usluge

VPN DSL

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn)

20,50 Kn (25,63 Kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

232

Stalna IP adresa

4.4.2

0,00 kn

500,00 kn

(0,00 kn)

(625,00 kn)

Promjene VPN DSL brzine

Promjena VPN DSL brzine

Naknada za izmjenu

Promjena VPN DSL brzine

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrana brzina uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

4.4.3

Usluga IP POS

Usluga IP POS*

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

IP POS VPN** (po linku)

900,00 kn (1.125,00 kn)

599,00 kn (748,75 kn)

IP POS Broadband*** (po linku)

0,00 kn (0,00 kn)

200,00 kn (250,00 kn)

* Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku. U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku, dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje. *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL, Broadband to Office, OptiStream). Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

233 4.5

Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) Mjesečna naknada

Naknada za uključenje

Pristupna brzina

10 Mbps

100 Mbps

1 Gbps

(po priključnoj točki)

za korištenje (po priključnoj točki)

7.500,00 kn (9.375,00 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

10.000,00 kn

7.500,00 kn

(12.500,00 kn)

(9.375,00 kn)

15.000,00 kn

35.000,00 kn

(18.750,00 kn)

(43.750,00 kn)

Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

4.5.1

Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge

Dodatni LAN

4.6

Mjesečna naknada

Naknada za uključenje

Dodatna usluga

(po dodatnom LAN-u)

za korištenje (po dodatnom LAN-u)

800,00 kn (1.000,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)

Naziv usluge

Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps

Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 4.300,00 kn (5.375,00 kn) 5.800,00 kn (7.250,00 kn) 6.500,00 kn (8.125,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 9.500,00 kn (11.875,00 kn) 1.440,00 kn (1.800,00 kn) 1.800,00 kn (2.250,00 kn) 2.736,00 kn (3.420,00 kn) 3.600,00 kn (4.500,00 kn) 6.192,00 kn (7.740,00 kn) 8.352,00 kn (10.440,00 kn) 9.360,00 kn (11.700,00 kn)

Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.319,00 kn (1.648,75 kn) 1.619,00 kn (2.023,75 kn) 2.257,00 kn (2.821,25 kn) 2.857,00 kn (3.571,25 kn) 4.657,00 kn (5.821,25 kn) 6.323,00 kn (7.903,75 kn) 7.023,00 kn (8.778,75 kn) 8.523,00 kn (10.653,75 kn) 10.023,00 kn (12.528,75 kn) 1.559,00 kn (1.948,75 kn) 1.919,00 kn (2.398,75 kn) 3.093,00 kn (3.866,25 kn) 3.957,00 kn (4.946,25 kn) 6.549,00 kn (8.186,25 kn) 8.875,00 kn (11.093,75 kn) 9.883,00 kn (12.353,75 kn)

Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.336,00 kn (1.670,00 kn) 1.636,00 kn (2.045,00 kn) 2.307,00 kn (2.883,75 kn) 2.907,00 kn (3.633,75 kn) 4.707,00 kn (5.883,75 kn) 6.396,00 kn (7.995,00 kn) 7.096,00 kn (8.870,00 kn) 8.596,00 kn (10.745,00 kn) 10.096,00 kn (12.620,00 kn) 1.576,00 kn (1.970,00 kn) 1.936,00 kn (2.420,00 kn) 3.143,00 kn (3.928,75 kn) 4.007,00 kn (5.008,75 kn) 6.599,00 kn (8.248,75 kn) 8.948,00 kn (11.185,00 kn) 9.956,00 kn (12.445,00 kn)

234 Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps

11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

11.520,00 kn (14.400,00 kn) 13.680,00 kn (17.100,00 kn)

5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

12.043,00 kn (15.053,75 kn) 14.203,00 kn (17.753,75 kn)

1,00 kn (1,25 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

12.116,00 kn (15.145,00 kn) 14.276,00 kn (17.845,00 kn)

*pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps, 10 Mbps, 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps. Pristupne brzine 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.

4.6.1

Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge

Pretplatnička oprema

Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Basic

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

41,24 kn (51,55 kn)

Switch–Standard

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

136,08 kn (170,10 kn)

Switch-Pro

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

168,30 kn (210,38 kn)

ADSL modem

80,00 kn (100,00 kn)

40,00 kn (50,00 kn)

20,00 kn (25,00 kn)

HDSL modem

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

73,10 kn (91,38 kn)

Bežična radio oprema

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn)

Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

4.6.2

4.6.2.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

235

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

4.6.2.2

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu

1.200,00 kn (1.500,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

ADSL modem

800,00 kn (1.000,00 kn)

600,00 kn (750,00 kn)

400,00 kn (500,00 kn)

HDSL modem

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Bežična radio oprema

5.000,00 kn (6.250,00 kn)

3.750,00 kn (4.687,50 kn)

2.500,00 kn (3.125,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

4.6.3

Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem

Naziv usluge

Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn

Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn

236 (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 1.250,00 kn (1.562,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 3.750,00 kn (4.687,50 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn) 5.500,00 kn (6.875,00 kn)

Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps

(3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 2.500,00 kn (3.125,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 7.500,00 kn (9.375,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn) 11.000,00 kn (13.750,00 kn)

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji.

4.7

Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada za uključenje (po vezi točka-točka)

Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka)

Usluga

Tip sučelja

2 Mbps

E1

G.703 RJ-45/BNC 1.6/5.6

4 Mbps

2xE1

G.703 RJ-45/BNC 1.6/5.6

8 Mbps

4xE1

G.703 RJ-45/BNC 1.6/5.6

12 Mbps

6xE1

G.703 RJ-45/BNC 1.6/5.6

16 Mbps

8xE1

G.703 RJ-45/BNC 1.6/5.6

34 Mbps

E3

G.703 RJ-45/BNC 1.6/5.6

43.000,00 kn

20.500,00 kn

(53.750,00 kn)

(25.625,00 kn)

155 Mbps

STM-1

S-1.1 1310nm

89.000,00 kn

40.000,00 kn

(111.250,00 kn)

(50.000,00 kn)

Pristupna brzina

Gradski vodovi

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

15.000,00 kn (18.750,00 kn)

4.000,00 kn (5.000,00 kn)

17.000,00 kn

6.500,00 kn

(21.250,00 kn)

(8.125,00 kn)

19.000,00 kn (23.750,00 kn)

8.000,00 kn (10.000,00 kn)

24.000,00 kn

11.000,00 kn

(30.000,00 kn)

(13.750,00 kn)

26.000,00 kn (32.500,00 kn)

14.000,00 kn (17.500,00 kn)

237

622 Mbps

STM-4

S-4.1 1310nm

100.000,00 kn

95.000,00 kn

(125.000,00 kn)

(118.750,00 kn)

Za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma. Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

238 5 5.1

Ostale usluge SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi Mjesečna naknada za korištenje

SLA uslužni paket

0,00 kn

SLA Normal*

SLA Optimal**

(0,00 kn) Osnovna usluga

Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge

Redundantna CPE oprema

Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge

Proaktivni nadzor

Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge

SLA Optimal +***

Dodatnih 30% - 100% na cijenu ugovorene usluge

* Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno. ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije. CPE – (eng. Customer-premises equipment) - pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran, ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex, Business Trunking, besplatni telefon 0800, 0801 VoIP pozivni broj, jedinstveni pozivni broj 072, Cluster Fiber, usluga stalne veze prema Internetu, IP VPN usluga, Metro Ethernet usluga, usluga zakupa TDM voda, Broadband To Office, OptiWEB, Mail hosting usluga, Audio-Video streaming (poslužitelj), dedicirani i virtualni poslužitelji.

5.2

Usluga kontakt centra

Usluga kontakt centra*

Mjesečna naknada Za korištenje

Naknada po agentu***

Naknada po supervizoru

269,00 kn (336,25 kn) 449,00 kn (561,25 kn)

*Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA - Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori - skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing - BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave, prijave, pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa, obuku agenata i testiranje, obuku kontrolora (izvještavanje), dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

239 5.3

Osobna tajnica

Naknade za korištenje

Osobna tajnica Aktivacija usluge po pojedinom

50,00 kn

virtualnom broju, jednokratno

(62,50 kn)

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Mini 1

600 minuta

700,00 kn (875,00 kn)

Midi ²

1200 minuta

1.350,00 kn (1.687,50 kn)

Maxi 3

1800 minuta 3,00 kn

Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4

1.999,00 kn (2.498,75 kn) (3,75 kn) 2,50 kn

Midi

(3,13 kn) 2,00 kn

Maxi

(2,50 kn)

1

u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. Obračunska jedinica je sekunda. ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. Obračunska jedinica je sekunda. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. Obračunska jedinica je sekunda. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa. Obračunska jedinica je sekunda. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog, mjesečnog). Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata.

5.4

Usluga Hosted kontakt centra

Usluga kontakt centra

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje**

Priprema platforme*

15.000,00 kn (18.750,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

Naknada po agentu***

0,00 kn (0,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

Dnevno izvješće

0,00 kn (0,00 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

Mjesečno izvješće

0,00 kn

1.000,00 kn

(0,00 kn)

(1.250,00 kn)

* Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa, obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi. ** U mjesečnu naknadu ulaze licence, hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40%

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

240 5.5

Usluga kolokacije poslužitelja 5.5.1

Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine

Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine

Mjesečna naknada za korištenje

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora

Rack mountable poslužitelj – optimal 1

10 Mbps

1.900,00 kn (2.375,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

2.200,00 kn (2.750,00 kn)

Rack mountable poslužitelj – fast 1

100 Mbps

1.900,00 kn (2.375,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn)

10 Mbps Pristupna brzina 2 100 Mbps 1.900,00 kn (2.375,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

Osnovni/dodatni RU 3

-

270,00 kn (337,50 kn)

Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4

-

505,00 kn (631,25 kn)

TK polica 5

-

550,00 kn (687,50 kn)

550,00 kn (687,50 kn)

550,00 kn (687,50 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6

-

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

3.750,00 kn (4.575,00 kn)

1.875,00 kn (2.343,75 kn)

1,00 kn (1,25 kn)

12.000,00 kn (15.000,00 kn)

1

Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RUa, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rackmountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW). 5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju. Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2

Dodatne usluge Dodatne usluge

Mjesečna naknada za korištenje

Dodatna javna IP adresa

50,00 kn (62,50 kn)

Remote Hands*

550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

241 5.5.3

Usluge na zahtjev Jednokratna naknada (po satu)

Usluge na zahtjev

Radni sat tehničara Radni sat inženjera

Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6

Hospitality usluge

Naknada za uključenje

Naziv usluge

AOC

Wake up

Check-in/Check-out

Mjesečna naknada za korištenje

200,00 kn

0,00 kn

(250,00 kn)

(0,00 kn)

100,00 kn

0,00 kn

(125,00 kn)

(0,00 kn)

100,00 kn

0,00 kn

(125,00 kn)

(0,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7

WEB hospitality

Naknada za uključenje

Naziv usluge

Web Hospitality (AOC)

Mjesečna naknada za korištenje

200,00 kn

0,00 kn

(250,00 kn)

(0,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.8

Najam opreme za poslovne pretplatnike

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine

Router Basic*

250,00 kn (312,50 kn)

37,72 kn (47,15 kn)

19,65 kn (24,56 kn)

Router Pro**

prema zahtjevima

202,42 kn (253,03 kn)

105,43 kn (131,79 kn)

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

242 ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine

Switch–Basic

prema zahtjevima*

114,19 kn (142,74 kn)

59,47 kn (74,34 kn)

Switch–Standard

prema zahtjevima*

376,84 kn (471,05 kn)

196,27 kn (245,34 kn)

Switch-Pro

prema zahtjevima*

466,06 kn (582,58 kn)

242,74 kn (303,43 kn)

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1

Usluge na zahtjev Jednokratna naknada (po satu)

Usluge na zahtjev

250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Unutar radnog vremena* Radni sat tehničara

Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena*

Radni sat inženjera

Nakon radnog vremena**

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.8.2 5.8.2.1

Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a

Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Router–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Router-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3.000,00 kn

Switch–Basic

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2.250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3.000,00 kn

Napomena:

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

243 Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatni ku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a

5.8.2.2

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

Router–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Router-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

Switch–Basic

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

1.125,00 kn (1.406,25 kn)

750,00 kn (937,50 kn)

Switch–Standard

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.375,00 kn (4.218,75 kn)

2.250,00 kn (2.812,50 kn)

Switch-Pro

6.000,00 kn (7.500,00 kn)

4.500,00 kn (5.625,00 kn)

3.000,00 kn (3.750,00 kn)

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

5.9

Dedicirani i virtualni poslužitelji 5.9.1

Uključenje i korištenje usluge

Poslužitelji

Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora

Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine

Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine

Mjesečna naknada za korištenje

Godišnja naknada za korištenje

Dedicated Standard 1

1.000,00 kn (1.250,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

1.728,00 kn (2.160,00 kn)

17.625,60 kn (22.032,00 kn)

Dedicated Advanced ²

1.000,00 kn (1.250,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

2.538,00 kn (3.172,50 kn)

25.887,60 kn (32.359,50 kn)

Dedicated Pro 3

1.000,00 kn (1.250,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

6.102,00 kn (7.627,50 kn)

62.240,40 kn (77.800,50 kn)

250,00 kn (312,50 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 250,00 kn (312,50 kn)

125,00 kn (156,25 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 125,00 kn (156,25 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 125,00 kn (156,25 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

244,50 kn (305,63 kn) 544,50 kn (680,63 kn) 490,50 kn (613,13 kn) 940,50 kn (1.175,63 kn) 982,50 kn (1.228,13 kn) 1.432,50 kn (1.790,63 kn) 1.965,00 kn (2.456,25 kn)

2.493,90 kn (3.117,38 kn) 5.553,90 kn (6.942,38 kn) 5.003,10 kn (6.253,88 kn) 9.593,10 kn (11.991,38 kn) 10.021,50 kn (12.526,88 kn) 14.611,50 kn (18.264,38 kn) 20.043,00 kn (25.053,75 kn)

Unmanaged LinVPS 250

4

Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Lin VPS 2000 7

Unmanaged

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

244

Pristupna brzina

Managed

500,00 kn (625,00 kn)

250,00 kn (312,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

2.415,00 kn (3.018,75 kn)

24.633,00 kn (30.791,25 kn)

100 Mbps

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

1.800,00 kn (2.250,00 kn)

19.440,00 kn (24.300,00 kn)

Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja. 1

Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: [email protected],2 GHz, 1 GB ram, 2 x 250 GB HDD, onboard RAID, 5 IP adresa, licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD, full managed

² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110, 2 GB ram, 2 x 320 GB HDD, 3ware 9650 RAID controler, 5 IP adresa, licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD, full managed 3

Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520, 6 GB DDR3 ram, 4 x 500 GB HDD, 3ware 9650 RAID controler, RAID 10, Ipmi, 10 IP adresa, licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD, full managed 4

LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5

5

LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5

⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5 7

LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5

Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password, sam podešava i sam održava poslužitelj. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća, dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća, poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima, pa do pomoći u radu npr. web aplikacija itd.

5.9.2

Poslužitelji

Dodatna oprema dediciranih poslužitelja

Oprema

Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced

Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560

Dedicated Pro

XEON 5570 HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada Za korištenje

Godišnja naknada za korištenje

250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn)

16,20 kn (20,25 kn) 35,10 kn (43,88 kn) 89,10 kn (111,38 kn) 182,25 kn (227,81 kn) 472,50 kn (590,63 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 315,90 kn (394,88 kn) 76,95 kn (96,19 kn) 230,85 kn (288,56 kn) 369,90 kn (462,38 kn) 994,95 kn (1.243,69 kn) 1.593,00 kn (1.991,25 kn) 2.301,75 kn (2.877,19 kn) 2.816,10 kn (3.520,13 kn) 388,80 kn (486,00 kn) 631,80 kn (789,75 kn) 324,00 kn (405,00 kn) 615,60 kn (769,50 kn)

165,24 kn (206,55 kn) 358,02 kn (447,53 kn) 908,82 kn (1.136,03 kn) 1.858,95 kn (2.223,69 kn) 4.819,50 kn (6.024,38 kn) 1.982,88 kn (2.478,60 kn) 3.222,18 kn (4.027,73 kn) 784,89 kn (981,11 kn) 2.354,67 kn (2.943,34 kn) 3.772,98 kn (4.716,23 kn) 10.148,49 kn (12.685,61 kn) 16.248,60 kn (20.310,75 kn) 23.477,85 kn (29.347,31 kn) 28.724,22 kn (35.905,28 kn) 3.965,76 kn (4.957,20 kn) 6.444,36 kn (8.055,45 kn) 3.304,80 kn (4.131,00 kn) 6.279,12 kn (7.848,90 kn)

245 250,00 kn (312,50 kn) 250,00 kn (312,50 kn)

HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM

1.755,00 kn (2.193,75 kn) 251,10 kn (313,88 kn)

17.901,00 kn (22.376,25 kn) 2.561,22 kn (3.201,53 kn)

Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom, naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja, a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja), naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.

5.9.3

Dodatne usluge

Dodatne usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada Za korištenje

Godišnja naknada za korištenje

Cpanel*

0,00 kn (0,00 kn)

240,00 kn (300,00 kn)

2.448,00 kn (3.060,00 kn)

Win2003STD*

0,00 kn (0,00 kn)

180,00 kn (225,00 kn)

1.836,00 kn (2.295,00 kn)

Dodatna javna IP adresa

0,00 kn (0,00 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

540,00 kn (675,00 kn)

* nadoplata za VPS (virual private server)

5.10

Usluge na zahtjev

Usluge na zahtjev

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

Izlazak tehničara na teren

Jednokratna naknada 250,00 kn

Unutar radnog vremena*

(312,50 kn)

Nakon radnog vremena**

(500,00 kn)

Unutar radnog vremena*

500,00 kn (625,00 kn)

Nakon radnog vremena**

825,00 kn (1.031,25 kn)

Unutar radnog vremena*

(312,50 kn)

Nakon radnog vremena**

(500,00 kn)

Prijepis računa

400,00 kn

250,00 kn 400,00 kn 10,00 kn (12,50 kn)

Naknada za promjenu podataka o pretplatniku

0,00 kn (0,00 kn)

Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika

0,00 kn (0,00 kn)

Snimanje govornih poruka

trajanje poruke

250,00 kn /po poruci

do 30 sekundi

(312,50 kn /po poruci)

svakih slijedećih

100,00 kn

30 sekundi poruke

(125,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

246

Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem***

individualne i kompleksnije snimke

cijena po dogovoru

Promjena iz nižeg u viši tarifni razred

0,00 kn (0,00 kn)

Promjena iz višeg u niži tarifni razred

199,00 kn (248,75 kn)

Raskid ugovora sa željenim datumom****

100,00 kn (125,00 kn)

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa. Obzirom na promjene navika telefoniranja, korištenja pristupa internetu, korištenja digitalne televizije (IPTV), postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem,a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži, neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci, mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno, ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja. Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199,00 kn + PDV za svaki tarifni razred. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda, naknada iznosi 199,00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda. Tarifni razredi: 1. Tarifni razred = 3-play paketi usluga (telefon/internet/IPTV) 2. Tarifni razred = 2-play paketi usluga (telefon/internet; telefon/IPTV; internet/IPTV) 3. Tarifni razred = 1-play paketi usluga (telefon) Najviši tarifni razred je je 1, a najniži 3. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a, Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

247 6 6.1

Posebne promotivne ponude Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze

Oprema unutar promotivne ponude

Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine*

Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine*

Bežični telefon PANASONIC

300,00 kn

0,81 kn

0,81 kn

DEC KX-TG 16

(375,00 kn)

(1,01 kn)

(1,01 kn)

* Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04.02.2012. – 31.03.2012. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem, a prije isteka minimalnog trajanja, primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.

6.2

Bonus minute Fix i Bonus minute Mob

1 2

6.3

Paket

Naknada za uključenje usluge

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Bonus minute Fix1

0,00 kn (0,00 kn)

11,00 kn (13,75 kn)

Bonus minute Mob2

0,00 kn (0,00 kn)

5,00 kn (6,25 kn)

Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0,00 kn + uspostava poziva 0,06 kn bez PDV-a (0,08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0,35 kn bez PDV-a (0,44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0,06 kn bez PDV-a (0,08 kn s PDV-om)

Promotivna akcija „Bonus kune“

Bodovanje

Vrijednost boda

1 bod

1,00 Kn

Paket

Iznos bodova čija se protuvrijednost može koristiti za umanjenje računa*

O1+, Telefon 50, Telefon 500

40 bodova

O2start+, O2surf+, O2TVsurf+, Halo Halo Halo, Halo Surf

2 x 40 bodova

O3TVstart+, O3TVsurf+

3 x 40 bodova

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

248

*Podrazumijeva iznos bodova čiju protuvrijednost postojeći Pretplatnik OT-a (preporučitelj novog Pretplatnika OT-a) može koristiti isključivo u obliku iznosa popusta za korištene usluge OT-a kojim će se Pretplatniku OT usluga umanjiti iznos jednog ili više izdanih računa.

6.4

Promotivna akcija “HBO, HBO+CINEMAX i HBO Premium paketa”

Naziv paketa

Mjesečna naknada za korištenje usluge bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje usluge uz obvezno trajanje ugovora od 2 godine*

HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand)

60,00 kn (75,00 kn)

38,00 kn (47,50 kn)

79,95 kn (99,94 kn)

50,00 kn (62,50 kn)

102,00 kn (127,50 kn)

60,00 kn (75,00 kn)

HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium (paket programa HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2, HBO on Demand te HBO GO)

* Svi novi i postojeći pretplatnici IPTV usluge OT-a koji nisu ugovorili korištenje pojedinog dodatnog programskog paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora ili im je ugovorna obveza istekla, mogu ugovoriti korištenje dodatnog programskog paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 go dine i ostvariti promotivnu pogodnost kako je niže navedeno; Pretplatnik koji u promotivnom razdoblju od 20.04.2015. do 20.06.2015. ugovori korištenje dodatnog programskog paketa HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand), HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) ili HBO Premium (paket programa HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2, HBO on Demand te HBO GO) uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, mjesečnu naknadu za prva 3 mjeseca će plaćati 1,00 kn (s PDV-om), dok se za preostalo razdoblje trajanja ugovorne obveze naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge uz obvezno trajanje ugovora od dvije godine. Pretplatnik koji ugovori korištenje dodatnog programskog paketa uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od 2 godine, u prva tri mjeseca korištenja isto g ima pravo raskida ugovora za dodatni programski paket bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora. Ugovaranjem dodatnog programskog paketa uz ostvarenje promotivnih pogodnosti pretplatnik se obvezuje poštivati Uvjete korištenja promotivne akcije. Protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada za dodatni programski paket bez ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora.

6.5

Promotivna ponuda O2, O2TV i O3 paketa

Naziv paketa

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps O2TV | 20Mbps O2TV | 30Mbps O2TV | 40Mbps O3 | 20Mbps O3 | 30Mbps O3 | 40Mbps

205,60 kn (257,00kn) 225,60 kn (282,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn) 253,60 kn (317,00 kn) 273,60 kn (342,00 kn) 285,60 kn (357,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 289,60 kn (362,00 kn) 301,60 kn (377,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine* 180,00 kn1 (225,00 kn) 200,00 kn1 (250,00 kn) 212,00 kn1 (265,00 kn) 228,00 kn1 (285,00 kn) 248,00 kn1 (310,00 kn) 260,00 kn1 (325,00 kn) 244,00 kn2 (305,00 kn) 264,00 kn2 (330,00 kn) 276,00 kn2 (345,00 kn)

50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 350 kn (280,00kn+PDV)1 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca ili poklon bon vrijednosti 600 kn (480,00kn+PDV)2 * poklon bon je moguće iskoristiti u svim Elipso prodajnim mjestima (tvrtka E plus d.o.o.). Ponuda poklon bona ovisi o raspoloživim zalihama. Trajne pogodnosti vrijede samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 1 ili 2 godine. Promotivna ponuda za pakete O2 | 20Mbps, O2 | 30Mbps, O2 | 40Mbps, O2TV | 20Mbps, O2TV | 30Mbps, O2TV | 40Mbps, O3 | 20Mbps, O3 | 30Mbps i O3 | 40Mbps: Ukoliko pretplatnik za vrijeme trajanja promotivne ponude odabere kao pogodnost 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca korištenja, dobiva dodatnih 50% popusta na mjesečnu naknadu za paket u prva 3 mjeseca korištenja. Pogodnost u vidu ukupnog popusta se odnosi na fiksni dio mjesečne naknade ugovorenog paketa usluga, ne i na dodatni ostvareni promet po pojedinoj usluzi (javna govorna usluga, internet ili IPTV).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

249 Ugovaranje paketa obuhvaćenog promotivnom ponudom i ostvarivanje promotivne pogodnosti dostupno je svim novim Pretplatnicima OT-a te postojećim Pretplatnicima koji trenutno ne koriste pakete koji su obuhvaćeni promotivnom ponudom, a pod ugovornom su obvezom 6 ili više mjeseci ili im je ugovorna obveza istekla. Promotivna ponuda vrijedi samo za pakete ugovorene s obveznim trajanjem ugovora od 2 godine. Protekom razdoblja trajanja ugovorne obveze naplaćuje se mjesečna naknada za paket ugovoren bez obveznog trajanja ugovora, sukladno cjeniku OT-a. Promotivna ponuda vrijedi samo za pretplatnike koji ugovore uslugu u periodu od 8.5.2015. do 8.7.2015.

6.6

Promotivna ponuda - bonus pogodnosti za ugovore sklopljene s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 6.6.1

Paketi

O2 | 4Mbps O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2TV | 4Mbps O2TV | 10Mbps O2TV | 20Mbps O3 | 4Mbps O3 | 10Mbps O3 | 20Mbps O3TV plus | 4Mbps O3TV plus | 10Mbps TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2TV | 10Mbps TO2TV | 20Mbps TO3 | 4Mbps TO3 | 10Mbps TO3 | 20Mbps TO3TV plus | 4Mbps TO3TV plus | 10Mbps TO3TV plus | 20Mbps

Bonus pogodnosti – O2, O2TV, O3, O3TV plus, TO2, TO2TV, TO3, TO3TV plus paketi Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora 181,60 kn (227,00 kn) 197,60 kn (247,00 kn) 205,60 kn (257,00 kn) 229,60 kn (287,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 253,60 kn (317,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 261,60 kn (327,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 309,60 kn (387,00 kn) 325,60 kn (407,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 160,80 kn (201,00 kn) 165,60 kn (207,00 kn) 181,60 kn (227,00 kn) 225,60 kn (282,00 kn) 230,40 kn (288,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 221,60 kn (277,00 kn) 233,60 kn (292,00 kn) 268,00 kn (335,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 277,60 kn (347,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Popust na mjesečnu naknadu za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine *

Mjesečna naknada uz bonus pogodnost za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 284,00 kn (355,00 kn) 300,00 kn (375,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 242,40 kn (303,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 252,00 kn (315,00 kn)

24,00 kn (30,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 24,00 kn (30,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 24,00 kn (30,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 24,00 kn (30,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 24,00 kn (30,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn) 32,00 kn (40,00 kn)

132,00 kn (165,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 148,00 kn (185,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 188,00 kn (235,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 252,00 kn (315,00 kn) 268,00 kn (335,00 kn) 106,00 kn (132,50 kn) 103,20 kn (129,00 kn) 108,00 kn (135,00 kn) 124,00 kn (155,00 kn) 168,00 kn (210,00 kn) 172,80 kn (216,00 kn) 170,40 kn (213,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 176,00 kn (220,00 kn) 210,40 kn (263,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn)

Promotivna ponuda traje do 31.1.2017. godine. Promotivna ponuda se odnosi na nove i postojeće OT Pretplatnike koji zaključe novi ugovor s obveznim trajanjem ugovora od dvi je godine.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

250 * Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: popust na iznos mjesečne naknade ovisno o odabranom paketu. Pogodnosti iz ove ponude nije moguće kumulirati s trajnom pogodnosti uključenom u paket niti s drugim promotivnim pogodnostima i ponudama uključenim u paket. Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede sve do isteka ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovor a, odnosno dok Pretplatnik ne odluči isključiti paket usluga ugovoren u sklopu ove promotivne ponude odnosno raskinuti ugovor. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu za paket usluga ugovoren bez razdoblja obveznog trajanja ugovora. . U slučaju prestanka ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja paketa usluga ugovorenog s obveznim trajanjem ugovora, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

6.6.2

Paketi

O3 | 4Mbps O3 | 10Mbps O3TV plus | 4Mbps O3TV plus | 10Mbps TO3 | 4Mbps TO3 | 10Mbps TO3 | 20Mbps TO3TV plus | 4Mbps TO3TV plus | 10Mbps TO3TV plus | 20Mbps

Bonus pogodnosti – O3, O3TV plus, TO3 i TO3TV plus paketa Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

245,60 kn (307,00 kn) 261,60 kn (327,00 kn) 309,60 kn (387,00 kn) 325,60 kn (407,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 221,60 kn (277,00 kn) 233,60 kn (292,00 kn) 268,00 kn (335,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 277,60 kn (347,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Popust na mjesečnu naknadu za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine *

Mjesečna naknada uz bonus pogodnost za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 284,00 kn (355,00 kn) 300,00 kn (375,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 242,40 kn (303,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 252,00 kn (315,00 kn)

64,00 kn (80,00 kn) 64,00 kn (80,00 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 50,40 kn (63,00 kn) 48,00 kn (60,00 kn) 56,00 kn (70,00 kn) 42,40 kn (53,00 kn) 44,00 kn (55,00 kn) 47,20 kn (59,00 kn)

156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 144,00 kn (180,00 kn) 148,00 kn (185,00 kn) 152,00 kn (190,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn)

Promotivna ponuda traje do 31.1.2017. godine. Promotivna ponuda se odnosi na postojeće OT Pretplatnike koji putem Službe za korisnike OT-a zaključe novi ugovor s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine. * Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: popust na iznos mjesečne naknade ovisno o odabranom paketu. Pogodnosti iz ove ponude nije moguće kumulirati s trajnom pogodnosti uključenom u paket niti s drugim promotivnim pogodnostima i ponudama uključenim u paket. Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede sve do isteka ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovor a odnosno dok Pretplatnik ne odluči isključiti paket usluga ugovoren u sklopu ove promotivne ponude odnosno raskinuti ugovor. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretplatniku će plaćati mjesečnu naknadu za paket usluga ugovoren bez razdoblja obveznog trajanja ugovora. U slučaju prestanka ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja paketa usluga ugovorenog s obveznim trajanjem ugovora, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

6.6.3

Dodatne tarifne opcije

Europa 60 Svijet 40 Mobitel 100

Bonus pogodnosti – dodatne tarifne opcije Mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za dodatnu tarifnu opciju ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Popust na mjesečnu naknadu za dodatnu tarifnu opciju ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine *

Mjesečna naknada uz bonus pogodnost za dodatnu tarifnu opciju ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

16,00 kn (20,00 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 48,00 kn (60,00 kn)

4,00 kn (5,00 kn) 5,00 kn (6,25 kn) 12,00 kn (15,00 kn)

3,20 kn (4,00 kn) 4,20 kn (5,25 kn) 11,20 kn (14,00 kn)

0,80 kn (1,00 kn) 0,80 kn (1,00 kn) 0,80 kn (1,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

251 Promotivna ponuda traje do 31.1.2017. godine. Promotivna ponuda se odnosi na postojeće OT Pretplatnike javne govorne usluge, koji putem Službe za korisnike OT-a zaključe ugovor za korištenje dodatne tarifne opcije uz obvezno trajanje ugovora od dvije godine. * Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: popust na iznos mjesečne naknade za dodatnu tarifnu opciju ovisno o odabranoj dodatnoj tarifnoj opciji. Pogodnosti iz ove ponude nije moguće kumulirati i koristiti s drugim promotivnim pogodnostima i ponudama koje se odnose na istu dodatnu tarifnu opciju. Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede sve do isteka ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora odnosno dok Pretplatnik ne odluči isključiti dodatnu tarifnu opciju ugovorenu u sklopu ove promotivne ponude odnosno raskinuti ugovor. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretpl atniku će plaćati mjesečnu naknadu za dodatnu tarifnu opciju ugovorenu bez razdoblja obveznog trajanja ugovora. U slučaju prestanka ugovora za korištenje dodatne tarifne opcije prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja paketa usluga sa dodatnom tarifnom opcijom ugovorenom s obveznim trajanjem ugovora, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

6.6.4

Bonus pogodnosti – ugovaranje neograničenog internet prometa (FlatRATE) uz paket O2 osnovni

Usluga

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

Popust na mjesečnu naknadu za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine *

Mjesečna naknada uz bonus pogodnost za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine

24,00 kn (30,00 kn)

8,00 kn (10,00 kn)

8,00 kn (10,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn)

Neograničeni internet promet (FlatRATE) uz paket O2 osnovni Promotivna ponuda traje do 31.1.2017. godine.

Promotivna ponuda se odnosi na postojeće OT Pretplatnike paketa usluga O2 osnovni, koji putem Službe za korisnike OT-a zaključe ugovor za korištenje usluge neograničenog internet prometa (FlatRATE) uz razdoblje obveznog trajanja ugovora od dvije godine. * Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: popust na mjesečnu naknadu za neograničeni internet promet (FlatRATE). Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede sve do isteka ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovor a odnosno dok Pretplatnik ne odluči isključiti uslugu ugovorenu u sklopu ove promotivne ponude odnosno raskinuti ugovor. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu za uslugu ugovorenu bez razdoblja obveznog trajanja ugovora. U slučaju prestanka ugovora za korištenje usluge neograničenog internet prometa (FlatRATE) prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s obveznim trajanjem ugovora, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

6.7

Promotivna ponuda O i TO paketa - bez ugovorne obveze 6.7.1

Uključenje paketa

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Paketi

600,00 kn (750,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

O2/TO2 O2TV/TO2TV/O3/TO3

6.7.2

Naknada za uključenje usluge ugovorene u periodu trajanja promotivne ponude bez obveznog trajanja ugovora 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3 paketa

Paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

O2 | 4Mbps

181,60 kn (227,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 156,00 kn (195,00 kn)

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu u periodu trajanja promotivne ponude bez obveznog trajanja ugovora 156,00 kn (195,00 kn)

252 O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps O2TV | 4Mbps O2TV | 10Mbps O2TV | 20Mbps O2TV | 30Mbps O2TV | 40Mbps TO2TV | 10Mbps TO2TV | 20Mbps TO2TV | 30Mbps TO2TV | 40Mbps O3 | 4Mbps O3 | 10Mbps O3 | 20Mbps O3 | 30Mbps O3 | 40Mbps TO3 | 4Mbps TO3 | 10Mbps TO3 | 20Mbps TO3 | 30Mbps TO3 | 40Mbps

197,60 kn (247,00 kn) 205,60 kn (257,00 kn) 225,60 kn (282,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 160,80 kn (201,00 kn) 165,60 kn (207,00 kn) 181,60 kn (227,00 kn) 189,60 kn (237,00 kn) 229,60 kn (287,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 253,60 kn (317,00 kn) 273,60 kn (342,00 kn) 285,60 kn (357,00 kn) 225,60 kn (282,00 kn) 230,40 kn (288,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 261,60 kn (327,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 289,60 kn (362,00 kn) 301,60 kn (377,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 221,60 kn (277,00 kn) 233,60 kn (292,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 257,60 kn (322,00 kn)

172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn)

172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn)

Vremenski period trajanja navedene promotivne ponude je od 2.10.2015. do 15.9.2016. godine. Promotivna ponuda se odnosi na sve nove OT Pretplatnike te na sve postojeće OT Pretplatnike koji koriste neki od paketa usluga OT-a bez obveznog trajanja ugovora ili imaju ugovoren paket usluga s obveznim trajanjem ugovora koje ističe u naredna 3 mjeseca ili manje. Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: 1. Pretplatniku se ne naplaćuje jednokratna naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora (u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om) za O2/TO2 odnosno u iznosu od 1875,00 kn (s PDV-om) za O2TV/TO2TV/O3/TO3). 2. Pretplatniku se naplaćuje povoljnija mjesečna naknada za svaki mjesec korištenja u kojoj Pretplatnik plaća iznos mjesečne naknade za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine, iako koristi istu bez obveznog trajanja ugovora. 3. Pretplatniku se uključuju povlaštene minute razgovora prema nacionalnim pokretnim mrežama za pakete koji sadrže uslugu telefona (O2, TO2, O3 ili TO3 paket). Pretplatniku se godišnje, uz uspostavu poziva od 0,08kn (s PDV-om) po svakom pozivu, dodjeljuje 600 minuta razgovora bez naplate minuta razgovora i to mjesečno po inkrementima po 50 minuta tijekom 12 mjeseci. U slučaju nepotrošenih povlaštenih minuta, iste se ne mogu prenijeti u sljedeći mjesec, već se dodjeljuju nove. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljene minute razgovora započet će naplata minuta razgovora po službenom Cjeniku OT-a. Ukoliko Pretplatnik ima aktiviranu dodatnu tarifnu opciju prema pokretnim nacionalnim mrežama, minute uključene unutar opcije će se prve trošiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

253 4. Pretplatniku koji ugovori jedan od O2 ili TO2 paketa iz promotivne ponude se dodjeljuje korištenje dodatne usluge HBO Go Stand Alone bez naplate naknade za uključenje kao i bez naplate mjesečne naknade u prva tri mjeseca korištenja odabranog paketa. Ukoliko Pretplatnik želi nakon isteka prva tri mjeseca korištenja odabranog paketa i dalje koristiti HBO Go Stand Alone uslugu, mora korištenje iste zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. 5. Pretplatniku koji ugovori jedan od paketa koji sadrži uslugu TV-a (O2TV, TO2TV, O3 ili TO3 paket) se dodjeljuje korištenje dodatnog HBO paketa programskog sadržaja bez naplate naknade za uključenje te bez naplate mjesečne naknade u prvih 12 mjeseci korištenja odabranog paketa. HBO paket podrazumijeva: paket programa HBO, HBO Comedy i HBO On Demand. Ukoliko Pretplatnik želi nakon isteka prvih 12 mjeseci korištenja odabranog paketa i dalje koristiti dodatni HBO paket programskog sadržaja, mora korištenje istog zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede za cijelo vrijeme korištenja ugovorenog paketa te ne presta ju istekom razdoblja trajanja promotivne ponude, odnosno Pretplatniku vrijede pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude sve dok ne potroši pogodnost koja je uključena u paket ili ne protekne rok na koji je pogodnost dodijeljena, odnosno Pretplatnik ne odluči trajno isključiti ugovoreni paket iz ove promotivne ponude. S obzirom da se ova promotivna ponuda odnosi samo na korištenje paketa ugovorenih bez obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik je ovlašten prekinuti korištenje ugovorenog paketa usluga u bilo koje vrijeme bez naplate naknade za prijevremeno trajno isključenje. Ukoliko Pretplatnik odluči isključiti ugovoreni paket koji je aktivirao tijekom trajanja promotivne ponude, nema više mogućnosti ponovne aktivacije istoga s dodijeljenim pogodnostima koje sadrži promotivna ponuda. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

254

6.8

Proljetna promocija 2016. na O i TO paketima 6.8.1

Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3/O3TV plus/TO3TV plus paketa

Paketi

O2 osnovni O2 | 4Mbps O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps O2TV | 4Mbps O2TV | 10Mbps O2TV | 20Mbps O2TV | 30Mbps O2TV | 40Mbps TO2TV | 10Mbps TO2TV | 20Mbps TO2TV | 30Mbps TO2TV | 40Mbps O3 | 4Mbps O3 | 10Mbps O3 | 20Mbps O3 | 30Mbps O3 | 40Mbps TO3 | 4Mbps TO3 | 10Mbps TO3 | 20Mbps TO3 | 30Mbps

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 126,40 kn (158,00 kn) 171,20 kn (214,00 kn) 187,20 kn (234,00 kn) 195,20 kn (244,00 kn) 215,20 kn (269,00 kn) 227,20 kn (284,00 kn) 145,60 kn (182,00 kn) 150,40 kn (188,00 kn) 155,20 kn (194,00 kn) 171,20 kn (214,00 kn) 179,20 kn (224,00 kn) 219,20 kn (274,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 243,20 kn (304,00 kn) 263,20 kn (329,00 kn) 275,20 kn (344,00 kn) 215,20 kn (269,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 227,20 kn (284,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 251,20 kn (314,00 kn) 259,20 kn (324,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn) 291,20 kn (364,00 kn) 209,60 kn (262,00 kn) 211,20 kn (264,00 kn) 223,20 kn (279,00 kn) 235,20 kn

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 116,00 kn (145,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn

255

TO3 | 40Mbps O3TV plus | 4Mbps O3TV plus | 10Mbps O3TV plus | 20Mbps O3TV plus | 30Mbps O3TV plus | 40Mbps TO3TV plus | 4Mbps TO3TV plus | 10Mbps TO3TV plus | 20Mbps TO3TV plus | 30Mbps TO3TV plus | 40Mbps

(294,00 kn) 247,20 kn (309,00 kn) 299,20 kn (374,00 kn) 315,20 kn (394,00 kn) 323,20 kn (404,00 kn) 343,20 kn (429,00 kn) 355,20 kn (444,00 kn) 257,60 kn (322,00 kn) 259,20 kn (324,00 kn) 267,20 kn (334,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn) 291,20 kn (364,00 kn)

(275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn) 284,00 kn (355,00 kn) 300,00 kn (375,00 kn) 308,00 kn (385,00 kn) 328,00 kn (410,00 kn) 340,00 kn (425,00 kn) 242,40 kn (303,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 252,00 kn (315,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn)

Vremenski period trajanja navedene promotivne ponude je od 25.2.2016. do 31.5.2016. godine. Promotivna ponuda se odnosi na sve nove OT Pretplatnike te na sve postojeće OT Pretplatnike koji koriste neki od paketa usluga OT-a bez obveznog trajanja ugovora ili imaju ugovoren paket usluga s obveznim trajanjem ugovora koje ističe u naredna 3 mjeseca ili manje. Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: 1. Pretplatnik koji za vrijeme trajanja Promotivne ponude postane aktivan sa nekim od navedenih paketa uz ugovornu obvezu od 1 ili 2 godine te nakon što plati prvi račun, dobiva 300 kn (PDV uključen) na poklon kartici Zagrebačke banke. 2. Pretplatniku se uključuje 50 povlaštenih minuta razgovora tijekom 6 mjeseci po 0 kn/min prema nacionalnim pokretnim mrežama za pakete koji sadrže uslugu telefona (O2, TO2, O3, TO3, O3TV plus i TO3TV plus paketi), uz uspostavu poziva od 0,08kn (s PDV-om). U slučaju nepotrošenih povlaštenih minuta, iste se ne mogu prenijeti u sljedeći mjesec, već se dodjeljuju nove. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljene minute razgovora započet će naplata minuta razgovora po službenom Cjeniku OT-a. Ukoliko Pretplatnik ima aktiviranu dodatnu tarifnu opciju prema pokretnim nacionalnim mrežama, minute uključene unutar opcije će se prve trošiti. Nakon proteka 6 mjeseci, predmetna pogodnost se automatski isključuje. 3. Pretplatniku koji ugovori jedan od O2TV, TO2TV, O3, TO3, O3TV plus i TO3TV plus paketa iz promotivne ponude, dodjeljuje se korištenje dodatne usluge “Snimalica 50” bez naplate mjesečne naknade u prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa. Ukoliko Pretplatnik želi nakon isteka prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa i dalje koristiti Snimalicu 50, mora korištenje iste zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. 4. Pretplatniku koji ugovori jedan od O2TV, TO2TV, O3, TO3, O3TV plus i TO3TV plus paketa iz promotivne ponude dodjeljuje se korištenje dodatnog TV paketa - “Balkanski paket” bez naplate mjesečne naknade u prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa. Ukoliko Pretplatnik želi nakon isteka prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa i dalje koristiti “Balkanski paket”, mora korištenje iste zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede sve dok Pretplatnik ne potroši pogodnost koja je uključena u paket ili ne protekne rok na koji je pogodnost dodijeljena, odnosno Pretplatnik ne odluči trajno isključiti ugovoreni paket iz ove promotivne ponude. Ukoliko Pretplatnik odluči isključiti ugovoreni paket koji je aktivirao tijekom trajanja promotivne ponude, nema više mogućnosti ponovne aktivacije istoga s dodijeljenim pogodnostima koje sadrži promotivna ponuda. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

256 6.9

Promotivna ponuda “300 kn od Optime” na O i TO paketima 6.9.1

Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3/O3TV plus/TO3TV plus paketa

Paketi

O2 osnovni O2 | 4Mbps O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps O2TV | 4Mbps O2TV | 10Mbps O2TV | 20Mbps O2TV | 30Mbps O2TV | 40Mbps TO2TV | 10Mbps TO2TV | 20Mbps TO2TV | 30Mbps TO2TV | 40Mbps O3 | 4Mbps O3 | 10Mbps O3 | 20Mbps O3 | 30Mbps O3 | 40Mbps TO3 | 4Mbps TO3 | 10Mbps TO3 | 20Mbps TO3 | 30Mbps TO3 | 40Mbps

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od jedne godine 126,40 kn (158,00 kn) 171,20 kn (214,00 kn) 187,20 kn (234,00 kn) 195,20 kn (244,00 kn) 215,20 kn (269,00 kn) 227,20 kn (284,00 kn) 145,60 kn (182,00 kn) 150,40 kn (188,00 kn) 155,20 kn (194,00 kn) 171,20 kn (214,00 kn) 179,20 kn (224,00 kn) 219,20 kn (274,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 243,20 kn (304,00 kn) 263,20 kn (329,00 kn) 275,20 kn (344,00 kn) 215,20 kn (269,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 227,20 kn (284,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 251,20 kn (314,00 kn) 259,20 kn (324,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn) 291,20 kn (364,00 kn) 209,60 kn (262,00 kn) 211,20 kn (264,00 kn) 223,20 kn (279,00 kn) 235,20 kn (294,00 kn) 247,20 kn (309,00 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 116,00 kn (145,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn)

257 O3TV plus | 4Mbps O3TV plus | 10Mbps O3TV plus | 20Mbps O3TV plus | 30Mbps O3TV plus | 40Mbps TO3TV plus | 4Mbps TO3TV plus | 10Mbps TO3TV plus | 20Mbps TO3TV plus | 30Mbps TO3TV plus | 40Mbps

299,20 kn (374,00 kn) 315,20 kn (394,00 kn) 323,20 kn (404,00 kn) 343,20 kn (429,00 kn) 355,20 kn (444,00 kn) 257,60 kn (322,00 kn) 259,20 kn (324,00 kn) 267,20 kn (334,00 kn) 279,20 kn (349,00 kn) 291,20 kn (364,00 kn)

284,00 kn (355,00 kn) 300,00 kn (375,00 kn) 308,00 kn (385,00 kn) 328,00 kn (410,00 kn) 340,00 kn (425,00 kn) 242,40 kn (303,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 252,00 kn (315,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn (345,00 kn)

Vremenski period trajanja navedene promotivne ponude je od 1.6.2016. do 31.12.2016. godine. Promotivna ponuda se odnosi na sve nove OT Pretplatnike te na sve postojeće OT Pretplatnike koji koriste neki od paketa usluga OT-a bez obveznog trajanja ugovora ili imaju ugovoren paket usluga s obveznim trajanjem ugovora koje ističe u naredna 3 mjeseca ili manje. Pogodnosti iz ove ponude nije moguće kumulirati s trajnom pogodnosti uključenom u paket niti s drugim promotivnim pogodnostima i ponudama uključenim u paket. Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: 1. Pretplatnik koji za vrijeme trajanja promotivne ponude postane aktivan sa nekim od navedenih paketa uz ugovornu obvezu od 1 ili 2 godine te nakon što plati prvi račun, dobiva 300 kn (PDV uključen) na poklon kartici Zagrebačke banke. 2. Pretplatniku se uključuje 50 povlaštenih minuta razgovora tijekom 6 mjeseci po 0 kn/min prema nacionalnim pokretnim mrežama za pakete koji sadrže uslugu telefona (O2, TO2, O3, TO3, O3TV plus i TO3TV plus paketi), uz uspostavu poziva od 0,08kn (s PDV-om). U slučaju nepotrošenih povlaštenih minuta, iste se ne mogu prenijeti u sljedeći mjesec, već se dodjeljuju nove. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljene minute razgovora započet će naplata minuta razgovora po službenom Cjeniku OT-a. Ukoliko Pretplatnik ima aktiviranu dodatnu tarifnu opciju prema pokretnim nacionalnim mrežama, minute uključene unutar opcije će se prve trošiti. Nakon proteka 6 mjeseci, predmetna pogodnost se automatski isključuje. 3. Pretplatniku koji ugovori jedan od O2TV, TO2TV, O3, TO3, O3TV plus i TO3TV plus paketa iz promotivne ponude, dodjeljuje se korištenje dodatne usluge “Snimalica 50” bez naplate mjesečne naknade u prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa. Ukoliko Pretplatnik želi nakon isteka prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa i dalje koristiti Snimalicu 50, mora korištenje iste zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. 4. Pretplatniku koji ugovori jedan od O2TV, TO2TV, O3, TO3, O3TV plus i TO3TV plus paketa iz promotivne ponude dodjeljuje se korištenje dodatnog TV paketa - “Balkanski paket” bez naplate mjesečne naknade u prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa. Ukoliko Pretplatnik želi nakon isteka prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa i dalje koristiti “Balkanski paket”, mora korištenje iste zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će pl aćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede sve dok Pretplatnik ne potroši pogodnost koja je uključena u paket ili ne protekne rok na koji je pogodnost dodijeljena, odnosno Pretplatnik ne odluči trajno isključiti ugovoreni paket iz ove promotivne ponude. Ukoliko Pretplatnik odluči isključiti ugovoreni paket koji je aktivirao tijekom trajanja promotivne ponude, nema više mogućnosti ponovne aktivacije istoga s dodijeljenim pogodnostima koje sadrži promotivna ponuda. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

258 6.10

Promotivna ponuda „Neobvezna veza“ 6.10.1 Uključenje paketa

Naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora

Paketi

600,00 kn (750,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

O2/TO2 O2TV/TO2TV/O3/TO3

Naknada za uključenje usluge ugovorene u periodu trajanja promotivne ponude bez obveznog trajanja ugovora 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

6.10.2 Mjesečna naknada za korištenje O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3 paketa

Paketi

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu bez obveznog trajanja ugovora

O2 | 4Mbps O2 | 10Mbps O2 | 20Mbps O2 | 30Mbps O2 | 40Mbps TO2 | 4Mbps TO2 | 10Mbps TO2 | 20Mbps TO2 | 30Mbps TO2 | 40Mbps O2TV | 4Mbps O2TV | 10Mbps O2TV | 20Mbps O2TV | 30Mbps O2TV | 40Mbps TO2TV | 10Mbps TO2TV | 20Mbps TO2TV | 30Mbps TO2TV | 40Mbps O3 | 4Mbps O3 | 10Mbps O3 | 20Mbps O3 | 30Mbps O3 | 40Mbps

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

181,60 kn (227,00 kn) 197,60 kn (247,00 kn) 205,60 kn (257,00 kn) 225,60 kn (282,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 160,80 kn (201,00 kn) 165,60 kn (207,00 kn) 181,60 kn (227,00 kn) 189,60 kn (237,00 kn) 229,60 kn (287,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 253,60 kn (317,00 kn) 273,60 kn (342,00 kn) 285,60 kn (357,00 kn) 225,60 kn (282,00 kn) 230,40 kn (288,00 kn) 237,60 kn (297,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 261,60 kn (327,00 kn) 269,60 kn (337,00 kn) 289,60 kn (362,00 kn) 301,60 kn

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine 156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn

Mjesečna naknada za uslugu ugovorenu u periodu trajanja promotivne ponude bez obveznog trajanja ugovora 156,00 kn (195,00 kn) 172,00 kn (215,00 kn) 180,00 kn (225,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 130,00 kn (162,50 kn) 135,20 kn (169,00 kn) 140,00 kn (175,00 kn) 156,00 kn (195,00 kn) 164,00 kn (205,00 kn) 204,00 kn (255,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 228,00 kn (285,00 kn) 248,00 kn (310,00 kn) 260,00 kn (325,00 kn) 200,00 kn (250,00 kn) 204,80 kn (256,00 kn) 212,00 kn (265,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 236,00 kn (295,00 kn) 244,00 kn (305,00 kn) 264,00 kn (330,00 kn) 276,00 kn

259

TO3 | 4Mbps TO3 | 10Mbps TO3 | 20Mbps TO3 | 30Mbps TO3 | 40Mbps

(377,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 221,60 kn (277,00 kn) 233,60 kn (292,00 kn) 245,60 kn (307,00 kn) 257,60 kn (322,00 kn)

(345,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn)

(345,00 kn) 194,40 kn (243,00 kn) 196,00 kn (245,00 kn) 208,00 kn (260,00 kn) 220,00 kn (275,00 kn) 232,00 kn (290,00 kn)

Vremenski period trajanja promotivne ponude je od 1.9.2016. do 31.10.2016. godine. Promotivna ponuda se odnosi na sve nove Pretplatnike te na sve postojeće Pretplatnike koji koriste neku od usluga OT-a bez obveznog trajanja ugovora ili imaju ugovorenu uslugu s obveznim trajanjem ugovora koja ističe za 3 mjeseca ili manje. Promotivna ponuda sadrži sljedeće pogodnosti: 1. Pretplatniku se ne naplaćuje jednokratna naknada za uključenje usluge ugovorene bez obveznog trajanja ugovora (u iznosu od 750,00 kn za O2/TO2, odnosno u iznosu od 1.875,00 kn za O2TV/TO2TV/O3/TO3. Cijene uključuju PDV.). 2. Pretplatniku se naplaćuje povoljnija mjesečna naknada za svaki mjesec korištenja u kojoj Pretplatnik plaća iznos mjesečne naknade za uslugu ugovorenu s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine, iako koristi istu bez obveznog trajanja ugovora. 3. Pretplatniku koji ugovori jedan od paketa koji sadrže uslugu TV-a (O2TV, TO2TV, O3 ili TO3 paket) se dodjeljuje korištenje dodatne IPTV usluge Snimalica 50, bez naplate naknade za uključenje te bez naplate mjesečne naknade u prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa. Nakon proteka 6 mjeseci, predmetna pogodnost se automatski isključuje. Ukoliko Pretplatnik nakon isteka prvih 6 mjeseci korištenja odabranog paketa želi i dalje koristiti dodatnu IPTV uslugu Snimalica 50, mora korištenje iste zasebno ugovoriti. U tom slučaju Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu sukladno službenom Cjeniku OT-a. 4. Ukoliko tehnički uvjeti Pretplatnikovog priključka to omogućuju, Pretplatniku koji ugovori neki od paketa u koji je uključena internet brzina od 10 Mbps ili veća (O2/TO2/O2TV/TO2TV/O3/TO3 | 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps ili 40Mbps), bez naknade će biti dodijeljeno korištenje maksimalne brzine interneta koju je moguće osigurati putem priključka uz osiguravanje stabilnosti pružanja usluga (maksimalna brzina parice), u razdoblju od 6 mjeseci od aktivacije predmetne brzine. Nakon proteka 6 mjeseci, predmetna pogodnost se automatski isključuje. Pogodnosti ne prestaju istekom razdoblja trajanja promotivne ponude, odnosno pogodnost povoljnije mjesečne naknade vrijedi do prestanka ugovora za ugovoreni paket, dok pogodnosti dodatne IPTV usluge Snimalica 50 i korištenje maksimalne brzine interneta vrijede sve dok ne protekne rok na koji je pogodnost dodijeljena. S obzirom na to da se promotivna ponuda odnosi samo na korištenje paketa ugovorenih bez obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme, bez naplate naknade za prijevremeno trajno isključenje. Ukoliko Pretplatnik odluči isključiti ugovoreni paket koji je aktivirao tijekom trajanja promotivne ponude, nema više mogućnosti ponovne aktivacije istoga s dodijeljenim pogodnostima koje sadrži promotivna ponuda. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a kao i na službenoj web stranici OT-a www.optima.hr.

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

260 7 7.1

Uređaji u slobodnoj prodaji Tehnički uređaji

Oprema

Tehnički uređaj TIP 1*

Cijena opreme 128,00 kn (160,00 kn)

* Tehnički uređaj TIP 1 podrazumijeva telefonski uređaj čija ponuda ovisi o raspoloživim zalihama. Ponuda vrijedi za sve korisnike. Iznimno, u razdoblju od 14.08.2015. do isteka zaliha Panasonic DECT KX-TG 1611H uređaj dostupan je u slobodnoj prodaji po cijeni od 1,00 kn (PDV uključen).

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29

261 8

Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona

Europa 1 Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Italija, Srbija, Crna Gora, Mađarska, Njemačka, San Marino, Slovačka Republika, Slovenija, Vatikan Europa 2 Albanija, Andora, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH, Češka, Italija, Srbija, Crna Gora, Mađarska, Njemačka, Slovačka, Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka, Poljska, Portugal Europa Mobilna 4 Francuska, Švicarska Europa Mobilna 5 Belgija, Bugarska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Rumunjska, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) Svijet 1 Aljaska (SAD), Alžir, Australija, Bahrein, Brazil, Djevičansko Otočje (SAD), Gibraltar, Gruzija, Havaji (SAD), Kanada, Libija, Maroko, Meksiko, Portoriko, Rusija, SAD Svijet 2 Afganistan, Američka Samoa, Anguilla, Angola, Antigva i Barbuda, Argentina, Armenija, Aruba, Ascension, Azerbejdžan, Bahamski Otoci, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bocvana, Bolivija, Bruneji Darusalam, Burkina Faso, Burma/Mianmar, Burundi, Butan, Čad, Čile, Đibuti, Diego Garcia, Djevičansko Otočje (UK), Dominika, Dominikanska Republika, Egipat, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Savador, Eritreja, Etiopija, Falklandski Otoci, Farski Otoci, Fidži, Filipini, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Grenland, Guam, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisao, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Istočni Timor, Izrael, Jamajka, Japan, Jemen, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kajmanski Otoci, Kambodža, Kamerun, Katar, Kazahstan, Kenija, Kina, Kirgistan, Kiribati, Kolumbija, Kongo, Kostarika, Kuba, Kukovi Otoci, Kuvajt, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Marijanski Otoci, Maršalski Otoci, Mauricijus, Mauritanija, Mayotte i Komori, Mikronezija, Mongolija, Montserat, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue Otoci, Nizozemski Antili, Norfolk Otoci, Nova Kaledonija, Novi Zeland, Obala Slonovače, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Ruanda, Sao Tome i Principe, Saudijska Arabija, Sejšeli, Senegal, Siera Leone, Singapur, Sirija, Sjeverna Koreja, Solomonski Otoci, Somalija, Srednjoafrička Republika, Šri Lanka, Sudan, Surinam, Sveta Helena, Sveta Lucija, Sveti Kristofer i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Swaziland, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tanzanija, Togo, Tokelu Otoci, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Turkmenistan, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Uzbekistan, Valis i Futuna, Vanuatu, Venecuela, Vijetnam, Zambija, Zapadna Samoa, Zelenortski Otoci, Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816, 8817) Inmarsat Mini M (8707, 87176, 87276, 87376, 87476) Australia satelit - Optus Satellite Mobil (611451, 611452, 611453) Australia satelit - Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200, 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38, 8713, 8723, 8733, 8743) Inmarsat M (87061-69, 8716, 8726, 8736, 8746) Ellipso Satellite System (8812, 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818, 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701, 8711, 8721, 8731, 8741) INMARSAT AERO (8704, 8705, 8725) INMARSAT B HSD (high speed data) (87039, 87062, 87078, 87139, 87239, 87339, 87439) INMARSAT M HSD (87060, 87160, 87260, 87360, 87460)

Cjenik Optima Telekom usluga V 3.29