CENTRALE STERUJ CE WBUDOWANE 230 Vac ZASTOSOWANIE. 230 Vac. 230 Vac 1000W PODSTAWOWE FUNKCJE: AKCESORIA

'4B900RI CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 230 Vac CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 230 Vac ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL B900M M B900OM ...
Author: Hollie Jacobs
4 downloads 0 Views 5MB Size
'4B900RI

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 230 Vac

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 230 Vac ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL B900M M B900OM

ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL B90010M B9001M M B90020M

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 20W

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI HS TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • OWSFRI [INęcMa HPa JSXSOSQ¶VIO Ra SX[MIVaRMI M ^aQ]OaRMI • WINęcMI HPa JYROcNM JYVXOM c^ÜęcMS[I SXa[VcMI FVaQ] • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] M XIWX JSXSOSQ¶VIO • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa QSQIRXY SFVSXS[IKS • >[SPRMIRMI [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • ,aQYPIc IPIOXVSRMc^R] • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI HS TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • WINęcMa SX[¶V^ ^aQORMN M JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] M XIWX JSXSOSQ¶VIO • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa QSQIRXY SFVSXS[IKS • >[SPRMIRMI [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • ,aQYPIc IPIOXVSRMc^R] K[aVaRXYNÈc] TVIc]^]NRI ^aXV^]QaRMI • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

'4B900OM M

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

129

'4BI7ON O8II 0

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 230 Vac

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 230 Vac

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL BI7ON20OM

ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL BI7ON3 O8I 0

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 70W

ZASILANIE SILNIKA 220 Vac / 70 W 3Ja^S[] ^ JaPS[RMOMIQ

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI HS TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • WINęcMa SX[¶V^ ^aQORMN M JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] M XIWX JSXSOSQ¶VIO • 7]WXIQ aYXSYc^IRMa HSF¶V QSc] M c^aWY TV^INa^HY • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa QSQIRXY SFVSXS[IKS • >[SPRMIRMI [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • ,aQYPIc IPIOXVSRMc^R] K[aVaRXYNÈc] TVIc]^]NRI ^aXV^]QaRMI Ra[IX [ TV^]TaHOY cMÜĺOMcL FVaQ • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI HS TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • WINęcMa SX[¶V^ ^aQORMN M JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] • 4SHĂÈc^IRMI MR[IVXIVa JaPS[RMOa • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] M XIWX JSXSOSQ¶VIO • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa QSQIRXY SFVSXS[IKS • >[SPRMIRMI [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • ,aQYPIc IPIOXVSRMc^R] K[aVaRXYNÈc] TVIc]^]NRI ^aXV^]QaRMI Ra[IX [ TV^]TaHOY cMÜĺOMcL FVaQ • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

>ET]XENSGIRÝ

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

'4BI7ON OM M

AKCESORIA

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

131

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 23000 Vac ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL BI7ON2 O8I BI7ON3 O8I M BI7ON O8I ZASILANIE CENTRALI 230 Vac S 00 Vac ZASILANIE SILNIKA 220 Vac/70 W 3Ja^S[] ^ MR[IVXIVIQ JaPS[RMOMIQ PYF 30 Vac/100 W 3Ja^S[] ^ MR[IVXIVIQ JaPS[RMOMIQ 

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI HS TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • WINęcMa SX[¶V^ ^aQORMN M JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] • 4SHĂÈc^IRMI MR[IVXIVa JaPS[RMOa • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] M XIWX JSXSOSQ¶VIO • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa QSQIRXY SFVSXS[IKS • >[SPRMIRMI [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • ,aQYPIc IPIOXVSRMc^R] K[aVaRXYNÈc] TVIc]^]NRI ^aXV^]QaRMI Ra[IX [ TV^]TaHOY cMÜĺOMcL FVaQ • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

'4 BI7ON O8I

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc ZASTOSOWANIE 2 WMĂS[RMOM B)N HS FVaQ WOV^]HĂS[]cL ZASILANIE CENTRALI 230 Vac ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 0W + 0W PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ TSW^c^IK¶PR]cL WMĂS[RMO¶[ • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS • NMI^aPIĺRa VIKYPacNa ^[SPRMIRMaQM [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa SWSFRS HPa OaĺHIKS WMĂS[RMOa • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

DU.V96

^Ă

DU.V90 ^Ă

DU.9990 ^Ă

9765035

9765030

9623010

Zamek IPIOXVSQEKRIX]G^R] 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem. 9QSĺPM[ME odblokowanie ^^I[RÈXV^M[I[RÈXV^

Zamek IPIOXVSQEKRIX]G^R] 12Vac/dc poziomy w zestawie z ^EG^ITIQ9QSĺPM[ME odblokowanie ^^I[RÈXV^M [I[RÈXV^

4Ă]XOESGLVSRREHPE DU.V90.

L.BY

^Ă

9760024

1SHYĂIPIOXVSRMG^R] do zamka IPIOXV]G^RIKS 12/24Vdc.

SC.RD

^Ă

9760027

Odbiornik 4 OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

BN.CB

^Ă

9760072

Zestaw do CP.BN ^OEVXÈĂEHYNÈGÈ FEXIVMÜ'&=: FEXIVMÈ%LSVE^ uchwytem.

133

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc

ZASTOSOWANIE 1 PYF 2 WMĂS[RMOM MB)2 HS FVaQ WOV^]HĂS[]cL ZASILANIE CENTRALI 230 Vac ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 90W + 90W

>ET]XENSGIRÝ

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMa Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I SWSFRI HPa OaĺHIKS WMĂS[RMOa • WINęcMa SX[¶V^ ^aQORMN M JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] • WINęcMI OVa[ÜH^M FI^TMIc^IĄWX[a /2 • W]NęcMI IPIOXVS^aQOa 12VHc • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] M XIWX JSXSOSQ¶VIO • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ TSW^c^IK¶PR]cL WMĂS[RMO¶[ • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS M TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • NMI^aPIĺRa VIKYPacNa ^[SPRMIRMaQM [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa SWSFRS HPa OaĺHIKS WMĂS[RMOa • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

AKCESORIA

CPPONY CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL 4ONY ZASILANIE CENTRALI 230 Vac ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 0W PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • WFYHS[aR] W]WXIQ SW^c^ÜHRSęcM IRIVKMM )7A • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY S^Rac^SRI OSPSVaQM • WINęcMa Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • 8IWX SF[SHY JSXSOSQ¶VIO • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS • >[SPRMIRMI [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

DU.V96 ^Ă

DU.V90 ^Ă

DU.9990

9765030

9623010

Zamek IPIOXVSQEKRIX]G^R] 12Vac/dc pionowy w zestawie z ^EG^ITIQ9QSĺPM[ME odblokowanie ^^I[RÈXV^M[I[RÈXV^

Zamek IPIOXVSQEKRIX]G^R] 12Vac/dc poziomy w zestawie z ^EG^ITIQ9QSĺPM[ME odblokowanie ^^I[RÈXV^M[I[RÈXV^

4Ă]XOESGLVSRREHPE DU.V90.

9765035

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

CPMBY24

^Ă

SC.RD ^Ă

CBY.24V ^Ă

9760027

9760016

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

/EVXEĂEHYNÈGE FEXIVMÜ ;WT¶ĂTVEGYNI z dwoma typami FEXIVMMRMOPS[S metalowowodorowa MSĂS[MS[È

DA.BT2 ^Ă

LB

Bateria 2.1Ah 12 VDC.

Obudowa centrali. 7XSTMIĄSGLVSR] -4 []QMEV] 290x220x118mm).

F8086010

DA.BT6 ^Ă F8086020

Bateria 7Ah 12 VDC.

^Ă

9252001

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

^Ă

9760027

Odbiornik 4 OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

BULL24.CBH ^Ă 9760018

>IWXE[^OEVXÈ ĂEHYNÈGÈFEXIVMÜ '&=:FEXIVMÈ oraz uchwytem na baterie.

135

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL B9002)7A I B90062)7A ZASILANIE CENTRALI 230 Vac ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 0W

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • WFYHS[aR] W]WXIQ SW^c^ÜHRSęcM IRIVKMM )7A • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMa Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • OWSFRI [INęcMa HPa JSXSOSQ¶VIO Ra SX[MIVaRMI M ^aQ]OaRMI • WINęcMa JYROcNM JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] OVSO TS OVSOY M WXST • WINęcMI OVa[ÜH^M FI^TMIc^IĄWX[a /2 • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] • 8IWX JSXSOSQ¶VIO • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ WMĂS[RMOa ^ aYXSQaX]c^R]Q TSQMaVIQ QSc] [ OaĺH]Q TYROcMI HVSKM 78' 7Y78)M • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS M TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • RIKYPacNa ^[SPRMIRMaQM [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

CPB24ESA

CPB1024ES SA CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO HS FVaQ TV^IWY[R]cL B900102)7A ZASILANIE CENTRALI 230 Vac ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 190W

>ET]XENSGIRÝ

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • WFYHS[aR] W]WXIQ SW^c^ÜHRSęcM IRIVKMM )7A • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMa Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • OWSFRI [INęcMa HPa JSXSOSQ¶VIO Ra SX[MIVaRMI M ^aQ]OaRMI • WINęcMa JYROcNM JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI FVaQ] OVSO TS OVSOY M WXST • WINęcMI OVa[ÜH^M FI^TMIc^IĄWX[a /2 • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] • 8IWX JSXSOSQ¶VIO • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ WMĂS[RMOa ^ aYXSQaX]c^R]Q TSQMaVIQ QSc] [ OaĺH]Q TYROcMI HVSKM 78' 7Y78)M • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS M TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • RIKYPacNa ^[SPRMIRMaQM [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

AKCESORIA

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

BULL24.CBY

BULL24.CBH

^Ă

^Ă

9760022

9760018

>IWXE[^OEVXÈ ĂEHYNÈGÈFEXIVMÜ '&=:FEXIVMÈ Ah oraz uchwytem na baterie.

>IWXE[^OEVXÈ ĂEHYNÈGÈFEXIVMÜ '&=:FEXIVMÈ oraz uchwytem na baterie.

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

^Ă

9760027

Odbiornik OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

BULL1024.CB ^Ă 9760036

>IWXE[^OEVXÈ ĂEHYNÈGÈFEXIVMÜ '&=:FEXIVMÈ 1,2 Ah oraz uchwytem na baterie.

137

CPJ4ESA

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO .M3

ZASTOSOWANIE 1 WMĂS[RMO .M3)7A .M)7A

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 0W

ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 10W

PODSTAWOWE FUNKCJE: • *YROcNI M TaVaQIXV] VIKYPS[aRI ^a TSQScÈ TSXIRcNSQIXVY • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL • /SWXOM ^acMWOS[I [FYHS[aRI • *YROcNa OVSO TS OVSOY WXST M [INęcMI Ra JSXSOSQ¶VOM • WFYHS[aRI Sę[MIXPIRMI TSQScRMc^I • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa WMĂ] • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS M TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TVÜHOSęcM

PODSTAWOWE FUNKCJE: • WFYHS[aR] []ę[MIXPac^ 0'( • WFYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392 M,^ MSĺPM[SęÊ [KVaRMa 6 OSH¶[ WXaĂ]cL ^QMIRR]cL PYF AR' • WFYHS[aR] W]WXIQ SW^c^ÜHRSęcM IRIVKMM )7A • /SWXOM ^acMWOS[I [FYHS[aRI • WINęcMI Ra JSXSOSQ¶VOM • WINęcMa OVSO TS OVSOYSX[¶V^ ^aQORMN M WXST • WINęcMI OVa[ÜH^M FI^TMIc^IĄWX[a /2 • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI WIV[MWS[I [WOaĸRMO TSĂSĺIRMa FVaQ] HVYKM OaRaĂ VaHMS[] • 8IWX JSXSOSQ¶VIO • *YROcNa aYXSYc^IRMa • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ WMĂS[RMOa ^ aYXSQaX]c^R]Q TSQMaVIQ QSc] [ OaĺH]Q TYROcMI HVSKM 78' 7Y78)M • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS M TSHĂÈc^IRMa IROSHIVa • RIKYPacNa ^[SPRMIRMaQM [ Ja^MI SX[MIVaRMa M ^aQ]OaRMa • /SRŶKYVacNa JYROcNM M ^aV^ÈH^aRMI TMPSXaQM ^a TSQScÈ YV^ÈH^IRMa A(VAN8O9', • MSĺPM[SęÊ WTVa[H^IRMa aOXYaPRIN MPSęcM c]OPM • ,aWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM • MSĺPM[SęÊ YWXa[MIRMa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

SC.RD

^Ă

JM.CBY

>ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

SC.RD

^Ă

JM.CBY

9760027

^Ă

9760027

^Ă

Odbiornik 4 OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

9760023

Odbiornik 4 OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

9760023

>IWXE[[]TSWEĺSR] [ĂEHS[EVOÜFEXIVMM CBY.24V, dwie baterie 1,2Ah i uchwyt do baterii.

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

CPJM

>IWXE[[]TSWEĺSR] [ĂEHS[EVOÜFEXIVMM CBY.24V, dwie baterie 1,2Ah i uchwyt do baterii.

139

DA24:

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE 24 :dc ZASTOSOWANIE 1 W^PaFaR HVSKS[] )VA )VA7

ZASTOSOWANIE 1 W^PaFaR HVSKS[] 0A(Y 0A(Y7>ARY 0A(Y V)00 V)60

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 160W

ZASILANIE SILNIKA 2 VHc 160W

PODSTAWOWE FUNKCJE: • *YROcNI M TaVaQIXV] VIKYPS[aRI ^a TSQScÈ TSXIRcNSQIXV¶[ • WINęcMI Ra OaVXÜ SHFMSVRMOa VaHMS[IKS ON)2WI • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • WINęcMa Ra SX[¶V^ ^aQORMN WXST OVSO TS OVSOY JSXSOSQ¶VOM • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI VaQMIRMa )VA0 • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa WMĂ] • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TVÜHOSęcM

PODSTAWOWE FUNKCJE: • *YROcNI M TaVaQIXV] VIKYPS[aRI ^a TSQScÈ TSXIRcNSQIXV¶[ • WINęcMI Ra OaVXÜ SHFMSVRMOa VaHMS[IKS ON)2WI • /SWXOM ^acMWOS[I ĂaX[I [ Yĺ]cMY []NQS[aRI • WINęcMI Ra []ĂÈc^RMOM OVaĄcS[I • WINęcMa Ra SX[¶V^ ^aQORMN WXST OVSO TS OVSOY JSXSOSQ¶VOM • W]NęcMI Ra Sę[MIXPIRMI VaQMIRMa 0A(Y0/V)000/V)060 • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa WMĂ] • OcLVSRa TV^IH ^KRMIcIRMIQ H^MÜOM ^aWXSWS[aRMY c^YNRMOa aQTIVSQIXV]c^RIKS • )PIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa TVÜHOSęcM

')286%0)78)69.È');&9(3;%2)')N8RA0) 78)R9.Ç')

CPE:A

>ET]XENSGIRÝ >ET]XENSGIRÝ

AKCESORIA

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

AKCESORIA

^Ă

CBY.24V ^Ă

DA.BT2 ^Ă

EVA.SUP ^Ă

9760027

9760016

F8086010

9819035

Odbiornik 4 OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

/EVXEĂEHYNÈGE FEXIVMÜ ;WT¶ĂTVEGYNI z dwoma typami FEXIVMMRMOPS[S QIXEPS[S[SHSVS[È MSĂS[MS[È

Bateria 2.1Ah 12 VDC.

9GL[]XHSQSRXEĺY EOGIWSVMM[I[RÈXV^ kolumny szlabanu.

DA.BT6 ^Ă F8086020

Bateria 7Ah 12 VDC.

ONE.2WI ^Ă 9673102

Uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, OEREĂS[] 1SĺPM[SęÊ ^ETVSKVEQS[ERMEHS 512 kodów.

AW

^Ă

9076058

Antena 433,92 MHz z przewodem HĂQ

DA.2S

^Ă

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, OX¶VEYQSĺPM[ME zsynchronizowany ruch 2 automatów.

SC.RD

^Ă

9760027

Odbiornik 4 OEREĂS[]HS TSHĂÈG^IRMEHS GIRXVEPMWXIVYNÈGIN do stosowania przy HYĺ]GLFVEQEGL FEVH^SHYĺ]GL SHPIKĂSęGMEGL 

CBY.24V ^Ă 9760016

/EVXEĂEHYNÈGE FEXIVMÜ ;WT¶ĂTVEGYNI z dwoma typami FEXIVMMRMOPS[S QIXEPS[S[SHSVS[È MSĂS[MS[È

DA.BT2 ^Ă F8086010

Bateria 2.1Ah 12 VDC.

DA.BT6 ^Ă F8086020

Bateria 7Ah 12 VDC.

ONE.2WI ^Ă 9673102

Uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, OEREĂS[] 1SĺPM[SęÊ ^ETVSKVEQS[ERMEHS 512 kodów.

AW

^Ă

9076058

Antena 433,92 MHz z przewodem HĂQ

141

• • • •

• • • •

• • •

• • • •

• • • •

• •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • • • •

• • •

• •• • • •• • •• • •

• • •

• • •• • •• •

• • •

• •

• •

• • • • • •

• • • • • •9252003Plastikowa obudowa na QEĂIGIRXVEPIWXIVYNÈGI

• • • •

• •

• •• • • • • •DA24:CPE:ACPJ4ESA

• •

CPJM

• •

CPZED24CPB1024ESA

'4BI7ON O8I 0CPB24ESA

'4BI7ON O8ICPPONY

'4>)(230)CPMBY24

'4BI7ON OMCPBN

'4B900RI

^aWMPaRMI WMPRMOa 2 VHc ^aWMPaRMI WMPRMOa 230 Vac ^aWMPaRMI WMPRMOa 00 Vac ;).ę'-% [INęcMI OVSO TS OVSOY [INęcMI SX[MIVaRMa [INęcMI ^aQ]OaRMa [INęcMI JYROcNa JYVXOM c^ÜęcMS[I SX[aVcMI WOV^]HĂa [INęcMI JSXSOSQ¶VIO [INęcMI JSXSOSQ¶VIO [ Ja^MI SX[MIVaRMa [INęcMI JSXSOSQ¶VIO [ Ja^MI ^aQ]OaRMa [INęcMI TV^]cMWOY 78O4 [INęcMI OVa[ÜH^M FI^TMIc^IĄWX[a [INęcMI []ĂÈc^RMOa OVaĄcS[IKS SX[¶V^/^aQORMN HPa WMPRMOa 1 [INęcMI []ĂÈc^RMOa OVaĄcS[IKS SX[¶V^/^aQORMN HPa WMPRMOa 2 ;=.ę'-% []NęcMI WMPRMOa 1 []NęcMI WMPRMOa 2 []NęcMI PaQT] W]KRaPM^ac]NRIN []NęcMI IPIOXVS^aQOa 12Vac []NęcMI TSQScRMc^I HS ^aWMPaRMa QSHYĂY IPIOXVS^aQOa STcNSRaPRMI []NęcMI Sę[MIXPIRMa TSQScRMc^IKS []NęcMI TSQScRMc^I Ra aOcIWSVMa 2Vac/Hc [WOaĸRMO SX[aVcMa FVaQ] []NęcMI JSXSOSQ¶VIO ^ XIWXS[aRMIQ SF[SHY []NęcMI HVYKMIKS OaRaĂY VaHMS[IKS *92/'.)03+-/JYROcNa HIaH QaR SWSFa SFIcRa JYROcNa T¶ĂaYXSQaX]c^Ra JYROcNa aYXSQaX]c^Ra JYROcNa [WT¶ĂYĺ]XOS[RMO [ Ja^MI SX[MIVaRMa Ra FVaQÜ RMI H^MaĂa MQTYPW JYROcNa OVSO TS OVSOY VIKYPacNa c^aWY TVac] [ Ja^MI SX[MIVaRMa VIKYPacNa c^aWY ^[SPRMIRMa RMIVIKYPS[aR] c^aW ^[SPRMIRMa LaQYPIc IPIOXVSRMc^R] [WXÜTR] FĂ]WO PaQT] SWXV^IKa[c^IN RMIaOX][RI JSXSOSQ¶VOM [ Ja^MI SX[MIVaRMa ^aQORMÜcMI FI^TSęVIHRMS TS TV^IcMÜcMY JSXSOSQ¶VIO YXV^]Q][aRMI TS^MSQY cMęRMIRMa [ WMĂS[RMOacL L]HVaYPMc^R]cL ST¶ĸRMIRMI SX[MIVaRMa HPa WMPRMOa 1 ST¶ĸRMIRMI SX[MIVaRMa HPa WMPRMOa 2 6)+90%'.) IPIOXVSQIcLaRMc^Ra VIKYPacNa WMĂ] IPIOXVSRMc^Ra VIKYPacNa WMĂ] VIKYPacNa TVÜHOSęcM WXaVX ^ QaOW]QaPRÈ QScÈ aYXSVIKYPacNa TaVaQIXV¶[ TVac] VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ Ra TSXIRcNSQIXVacL VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ Ra []ę[MIXPac^Y 0'( -22)')',= HMSH] HMaKRSWX]c^RI 0)( [FYHS[aR] SHFMSVRMO VaHMS[] 3392M,^ VIKYPacNa TaVaQIXV¶[ Ra []ę[MIXPac^Y 0'( PMc^RMO c]OPM W]WXIQ a[aV]NRIKS ^aWMPaRMa []QaKa Yĺ]cMa OaVX] HS ĂaHS[aRMa FaXIVMM [INęcMI IROSHIVa [FYHS[aR] W]WXIQ SW^c^ÜHRSęcM IRIVKMM )7A 7Y78)M JYROcNa TV^]TSQRMIRMa S TV^IKPÈH^MI WIV[MWS[]Q LaWĂS HSWXÜTY HS TVSKVaQS[aRMa cIRXVaPM

'4B900OM

FUNKCJE

'4'OR)

CENTRALE STERUJÈCE WBUDOWANE

• • • • •

• • • • •

• • •• • •

• • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• • • •

• • • •

• • •

• • • • • • •• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •• •

• • • • •

• • •

• • • •• • •• • • • •

• • • • • •• •• •

• • • •• •

• • •

• • •

• •

• •

• •• • • •

• •

• •• • • •

• • • •• •

• • • •• • • •• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • • •

• • • •

• •• •

• •

• •

• •

• • • • • • • •

• • • • • • • •• •• •

• •

KARTY ĂADUJÈCE BATERIE

BN.24V

• •

^Ă

DA.RB

^Ă

9760073

9760042

/EVXEĂEHS[ERME akumulatora dla CP.BN.

/EVXEĂEHS[ERME akumulatora dla DA .S04.

CBY.24V

^Ă

9760016

/EVXEĂEHS[ERME akumulatora. ;WT¶ĂTVEGYNI^H[SQE X]TEQMFEXIVMMRMOPS[S QIXEPS[S[SHSVS[È MSĂS[MS[È

AKUMULATORY

DA.BT2

^Ă

DA.BT6

DA.BT18 ^Ă

NIMH

Bateria 7Ah 12 VDC.

Bateria 18Ah 12 VDC.

Bateria niklowometalowowodorowa 2 Ah, 24Vdc.

HB

LB

9086019

9086020

Bateria 2.1Ah 12 VDC.

^Ă

9086004

OBUDOWY

SB •

/%68=Ă%(9.È')&%8)6-)&%8)6-)-3&9(3;=(3')286%0 ')N8RA0) 78)R9.Ç')

8AB)0A 4OR– –WNAW'>A

KARTY ĂADUJ JÈCE BATERIE BATERIE I OBUDOWY DO CEN NTRA AL

^Ă

^Ă

9252014

Obudowa centrali HEADY/ HEADY24. 7XSTMIĄSGLVSRR] IP 55. ;]QMEV]\\ 99 mm.

^Ă

9086006

^Ă

9252001

Obudowa centrali. 7XSTMIĄSGLVSR] -4 []QMEV] 290x220x118mm).

• • •

• •• •

• • • • • • • •

SB

HB

LB

143

)0)/8RONI/A STEROWANIE I KONTROLA

OEREĂS[]

TO+O2W: APPLE2 IO2W:

OEREĂS[]

ONE2WB ONE2WI

OEREĂS[]

RRWBV RR4WB:24

OEREĂS[]

ONE2WB ONE2WI

OEREĂS[]

RRWB4 RR4WBP24

OEREĂS[]

ONE25B ONE25I

OSH^QMIRR] OSH^QMIRR] OEREĂS[]

TO+O4W: APPLE4 433,92 MH^

OEREĂS[]

TO+O2W:S

OSH^QMIRR] WIO[IRG]NR]

OSHWXEĂ] OEREĂS[]

TO+O4W:S

OEREĂS[]

TO+O2W:T

OEREĂS[]

TO+O4W:T

ODBIORNIKI RADIOWE

433.92 MH^ 868 MH^

OSH^QMIRR] OSHWXEĂ]

XVERWTSRHIV OSH^QMIRR]

PILOTY

OEREĂS[]

TO+O2WP TO+O2WK

OEREĂS[]

TO+O4WP TO+O4WK

OEREĂS[]

TO+O25:

OSHWXEĂ]

868 MH^

OSH^QMIRR] OEREĂS[]

ENER+OOSZCZÜDNOęÊ

ESA SYSTEM

SYSTEMY KONTROLI I STEROWANIA

CALL

SYSTEMY PRO+RAMOWANIA

AD:ANTOUC,

TO+O45:

145

1,^

1,^

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA KOD ZMIENNY 2 PYF OaRaĂS[]

TO+O2W: 9863065

 TO+O2W:S

6^ă / 9863165

11^ă

TO+O4W: 9863066

7^ă

 TO+O4W:S /

12^ă

9863166

1,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR] 83+3;:71,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR] WIO[IRG]NRIYG^IRMIWMÜTMPSX¶[ HSTVSKVEQEXSVE %(:%2839', 

1,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR] 83+3;:71,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR] WIO[IRG]NRIYG^IRMIWMÜTMPSX¶[ HSTVSKVEQEXSVE %(:%2839', 

1,^

TO+O25: ř 4MPSX]1,^M1,^OSH^QMIRR]PYFOEREĂS[I ř (SWXÜTRIV¶[RMIĺ^OSHIQWIO[IRG]NR]QHS^ETMW][ERMEOSH¶[ [MIPSOVSXR]GL 83+3;:783+3;:7 

492 M,^ ODBIORNIKI I AKCESORIA

ONE.2WB ^Ă 9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, OEREĂS[][SFYHS[MI OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39 

ONE.2WI

^Ă

9673102

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, OEREĂS[][I[RÜXV^R] OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39 

RR.4WBV

^Ă

9673158

Odbiornik radiowy 433, 92 MHz, kod zmienny OEREĂS[]>EWMPERMI 230V.

CALL

^Ă

9673166

OEREĂS[]SHFMSVRMO +71HSWXIVS[ERME 4 funkcjami automatyki, FI^SKVERMG^IĄSHPIKĂSęGM 9QSĺPM[MEWXIVS[ERMI RETÜHEQMTV^]TSQSG] XIPIJSRYOSQ¶VOS[IKS

MEM2048

112^ă

1,^

TO+O45:

9863106

9863107

1,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR]

1,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR]

TO.GO/KOD ZMIENNY )0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

8O+O

12^ă

868 M,^ ODBIORNIKI I AKCESORIA

^Ă

9570001

4EQMÜÊ^QSĺPM[SęGMÈ rozszerzenia do 2048 kodów, do odbiorników na kod zmienny.

AW

^Ă

ONE.2QB

^Ă

9076058

9673112

Antena 433,92 MHz z przewodem 4m.

3HFMSVRMOOEREĂS[] w obudowie, uniwersalny 1L^ OSHWXEĂ] zmienny, BYOU).

ONE.2QI

MEM2048

^Ă

9570001

4EQMÜÊ^QSĺPM[SęGMÈ rozszerzenia do 2048 kodów, do odbiorników na kod zmienny.

AQ

^Ă

BT12 ^Ă

9076001

9086010

%RXIRE^I[RÜXV^RERE G^ÜWXSXPM[SęÊ1,^ z 4m przewodem.

Bateria 12 V do pilotów Opakowanie 50 szt.

^Ă

9673111

3HFMSVRMOOEREĂS[] w obudowie, uniwersalny 1L^ OSHWXEĂ] zmienny, BYOU).

147

1,^

1,^

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA KOD STAĂY 2 PYF OaRaĂS[]

TO+O2WP

80^ă

TO+O4WP 9863068

1,^TMPSXOEREĂS[]OSHWXEĂ]OSHS[ERMIHMTW[MXGLIW

1,^TMPSXOEREĂS[]OSHWXEĂ]OSHS[ERMIHMTW[MXGLIW

1,^

TO+O2WK ř 4MPSX]REOSHWXEĂ]MOEREĂS[I

90^ă

9863067

112^ă

1,^

TO+O4WK

9863167

9863168

1,^TMPSXOEREĂS[]OSHWXEĂ]TMPSXWEQSYG^ÈG]WMÜ

1,^TMPSXOEREĂS[]OSHWXEĂ]TMPSXWEQSYG^ÈG]WMÜ

83+3/3(78%Ă=)0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

8O+O

12^ă

ř '^ÜWXSXPM[SęÊ1,^

ODBIORNIKI I AKCESORIA

ONE.2WB

^Ă

9673103

^Ă

9673158

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, OEREĂS[][SFYHS[MI OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39 

ONE.2WI

RR.4WBV

^Ă

9673102

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, OEREĂS[][I[RÜXV^R] OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39 

Odbiornik radiowy 433, 92 MHz, kod zmienny OEREĂS[]>EWMPERMI 230V.

RR.4WBV24 ^Ă 9673160

Odbiornik 433,92 MHz, kod zmienny, OEREĂS[]>EWMPERMI 24Vac/dc.

CALL

^Ă

9673166

OEREĂS[]SHFMSVRMO +71HSWXIVS[ERME 4 funkcjami automatyki, FI^SKVERMG^IĄSHPIKĂSęGM 9QSĺPM[MEWXIVS[ERMI RETÜHEQMTV^]TSQSG] XIPIJSRYOSQ¶VOS[IKS

AW

^Ă

9076058

Antena 433,92 MHz z przewodem 4m.

BT12

^Ă

9086010

Bateria 12 V do pilotów

149

1,^

1,^

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA KOD ZMIENNY 4MPSX ^ YcL[]XIQ Ra ęcMaRÜ 2 PYF OaRaĂS[]

APPLE2

12^ă

9863052 1,^WEQSYG^ÈG]WMÜTMPSX^OSHIQ^QMIRR]Q OEREĂS[]^YGL[]XIQREęGMERÜ

APPLE4 9863053 1,^WEQSYG^ÈG]WMÜTMPSX^OSHIQ^QMIRR]Q OEREĂS[]^YGL[]XIQREęGMERÜ

14^ă

APPLE )0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

A440)

ř 4MPSX^YGL[]XIQREęGMERÜ ř 1,^OSH^QMIRR]FI^TMIG^R]^TSREHQMPMEVHEQM OSQFMREGNM ř 4SREHQ^EWMÜKY[SX[EVX]QXIVIRMI ř &EXIVME:HG ř PYFOEREĂS[]

ODBIORNIKI I AKCESORIA ES.MINI

^Ă

9673185

3HFMSVRMOOEREĂS[]1,^OSH^QMIRR] MWXEĂ]-HIEPR]HSWXIVS[ERMETVSWX]QMYV^ÈH^IRMEQM VSPIXEQMSę[MIXPIRMIQ FI^OSRMIG^RSęGM przeprowadzania kosztowych prac budowlanych. 1EĂI[]QMEV] \\QQ H^MÜOMOX¶V]QREHENÈ WMÜHSQSRXEĺY[TYW^OEGLIPIOXV]G^R]GL

ONE.2WB

^Ă

9673103

^Ă

9673158

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, OEREĂS[][SFYHS[MI OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39 

ONE.2WI

RR.4WBV

^Ă

9673102

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, OEREĂS[][I[RÜXV^R] OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39 

Odbiornik radiowy 433, 92 MHz, kod zmienny OEREĂS[]>EWMPERMI 230V.

RR.4WBV24 ^Ă 9673160

Odbiornik 433,92 MHz, kod zmienny, OEREĂS[]>EWMPERMI 24Vac/dc.

CALL

^Ă

9673166

OEREĂS[]SHFMSVRMO +71HSWXIVS[ERME 4 funkcjami automatyki, FI^SKVERMG^IĄSHPIKĂSęGM 9QSĺPM[MEWXIVS[ERMI RETÜHEQMTV^]TSQSG] XIPIJSRYOSQ¶VOS[IKS

MEM2048

^Ă

9570001

4EQMÜÊ^QSĺPM[SęGMÈ rozszerzenia do 2048 kodów, do odbiorników na kod zmienny.

AW

^Ă

9076058

Antena 433,92 MHz z przewodem 4m.

BT12

^Ă

9086010

Bateria 12 V do pilotów

151

1,^

1,^

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA KOD ZMIENNY 2 OaRaĂS[]

IO+REY

69^ă

IOCOLOURS

9863155

9863150

1,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR]W^EV]

1,^TMPSXOEREĂS[]OSH^QMIRR]OSPSV¶[

690^ă

3TEOS[ERMIW^X>E[MIVETSTMPSX]OEĻHIKS^OSPSV·[

IO )0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

IO

ř OEREĂS[]TMPSX^OSHIQ^QMIRR]QSRMI[MIPOMGL[]QMEVEGL ř (SWXÜTR]NEOSWXERHEVHS[E[IVWNE[OSPSV^IW^EV]QEPIV¶[RMIĺ [MRR]GLOSPSVEGL ř 7^IVSOEKEQEOSPSV]WX]G^RETMPSX¶[-3YQSĺPM[MEREHERMI;EW^]Q TMPSXSQMRH][MHYEPRIKSGLEVEOXIVY

ODBIORNIKI I AKCESORIA

ONE.2WB

^Ă

9673103 Odbiornik radiowy uniwersalny 1,^OEREĂS[][ SFYHS[MI OSH^QMIRR]WXEĂ] BYOU).

ONE.2WI

MEM2048

^Ă

9570001

4EQMÜÊ^QSĺPM[SęGMÈ rozszerzenia do 2048 kodów, do odbiorników na kod zmienny.

AW

^Ă

9076058

Antena 433,92 MHz z przewodem 4m.

BT.IO

^Ă

9086001

Bateria 3V.

^Ă

9673102 Odbiornik radiowy uniwersalny 1,^OEREĂS[] [I[RÜXV^R] OSH^QMIRR] WXEĂ]&=39 

153

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA ODBIORNIKI UNIWERSALNE

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA ODBIORNIKI

2 OaRaĂS[]

 OaRaĂS[]

1,^

ONE2WB

21^ă

1,^

ONE2WI

21^ă

1,^

RR4WB:

440^ă

1,^

RR4WBP

440^ă

9673103

9673102

9673158

9673159

3HFMSVRMOVEHMS[]YRM[IVWEPR]1,^OEREĂS[][SFYHS[MI >EV^ÈH^EVSH^ENEQMOSH¶[OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39

3HFMSVRMOVEHMS[]YRM[IVWEPR]1,^OEREĂS[][I[RÜXV^R]

3HFMSVRMOTV^IGLSH^M[XV]FSHTS[MIHRMIKSOSHYTS[KVERMY TMIV[W^IKSVSH^ENYTMPSXE

3HFMSVRMOTV^IGLSH^M[XV]FSHTS[MIHRMIKSOSHYTS[KVERMY TMIV[W^IKSVSH^ENYTMPSXE

OEREĂS[]SHFMSVRMOVEHMS[]1,^OSH^QMIRR] 4VSKVEQS[ERMITV^]TSQSG][FYHS[ERIKS[]ę[MIXPEG^E>EWMPERMI :EG;INęGMIHSTSHĂÈG^IRMEEOYQYPEXSVE:^I^MRXIKVS[ER]Q YOĂEHIQĂEHS[ERME FI^FEXIVMM 1EOW]QEPRMI[]NęGME%

OEREĂS[]SHFMSVRMOVEHMS[]1,^OSHWXEĂ]4VSKVEQS[ERMI TV^]TSQSG][FYHS[ERIKS[]ę[MIXPEG^ETSNIQRSęÊTEQMÜGM OSH¶[>EWMPERMI:EG;INęGMIHSTSHĂÈG^IRMEEOYQYPEXSVE :^I^MRXIKVS[ER]QYOĂEHIQĂEHS[ERME FI^FEXIVMM 1EOW]QEPRMI []NęGME%

>EV^ÈH^EVSH^ENEQMOSH¶[OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39

1,^

ONE25B

22^ă

ONE.2/RR.4 )0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

ON)2

RRWBV/4 RR4WB:24P24

1,^

ONE25I

22^ă

9673112

9673111

3HFMSVRMOVEHMS[]YRM[IVWEPR]1,^OEREĂS[][SFYHS[MI >EV^ÈH^EVSH^ENEQMOSH¶[OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39

3HFMSVRMOVEHMS[]YRM[IVWEPR]1,^OEREĂS[][I[RÜXV^R] >EV^ÈH^EVSH^ENEQMOSH¶[OSH^QMIRR]WXEĂ]&=39

3HFMSVRMOTV^IGLSH^M[XV]FSHTS[MIHRMIKSOSHYTS[KVERMY TMIV[W^IKSVSH^ENYTMPSXE

3HFMSVRMOTV^IGLSH^M[XV]FSHTS[MIHRMIKSOSHYTS[KVERMY TMIV[W^IKSVSH^ENYTMPSXE

155

'A00

917610

9673166

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA ENER+OOSZCZÜDNOęÊ

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA ODBIORNIK +SM

RO>WIÇ>ANIA )N)R+OO7>'>Û(N) W /0A7I) )N)R+)8Y'>N). A+ NA.0)47>Ç (RO+Ç (O O7>'>Û(NOĘ'I

 OaRaĂS[]

4%8)28&)2-2'%r 43&—6)2)6+--46>=>%78373;%2-97=78)19)7% ;7-Ă3;2-/9&900)7%

i QA

 78%2(&=

1

2

3

78%2(&=

t W

ESA BASIC/CALL )0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

)7A BA7I'

43&—6)2)6+--46>=>%78373;%2-97=78)19)7% ;7-Ă3;2-/9&900)7%

i QA

100

78%2(&=

1

2

3

78%2(&=

t W

1. FAZA OTWARCIA '>%7%9831%8='>2)+3>%1=/%2-% *%>%>%1/2-Û'-%

ř OEREĂS[]SHFMSVRMOHSWXIVS[ERMEV¶ĺR]QMYV^ÈH^IRMEQMQMR EYXSQEX]OÈHSFVEQTV^]TSQSG]XIPIJSRYOSQ¶VOS[IKS WQWPYF FI^OSW^XS[ITSĂÈG^IRMI ř1SĺPM[SęÊWXIVS[ERMEV¶ĺR]QMVSH^ENEQMYV^ÈH^IĄW]WXIQ] EPEVQS[IRE[EHRMERMISKVSHYSę[MIXPIRMIMXT ř 7XIVS[ERMISHF][EWMÜTV^I^[TVS[EH^IRMIRYQIVYXIPIJSRY Yĺ]XOS[RMOEHSSHFMSVRMOE^OEVXÈ7-1/EĺH]Yĺ]XOS[RMOQSĺI WXIVS[EÊJYROGNEQMOX¶VI^SWXEĂ]^ETVSKVEQS[ERI

ř &)2-2'%TMIV[W^E[TVS[EH^MĂEREV]RIOEYXSQEX]OMW]WXIQ TS^[EPENÈG]RE^QRMINW^IRMI^Yĺ]GMEIRIVKMMIPIOXV]G^RIN

ř 7]WXIQTS^[EPEREVIHYOGNÜ^Yĺ]GMEIRIVKMM[JE^MIG^Y[ERME

ř 7]WXIQ)7%VIHYOYNI^Yĺ]GMIIRIVKMM[JE^MIG^Y[ERME[I [W^]WXOMGLHSWXÜTR]GLREV]ROYW]WXIQEGLEYXSQEX]G^R]GL V¶[RMIĺMRR]GLTVSHYGIRX¶[ ^KSHRMI^RS[]QMH]VIOX][EQM9)

ř 4MPSX]WÈ^ETEQMÜX][ERIFI^TSęVIHRMS[GIRXVEPM)7%

ř 7]WXIQ)7%NIWXSTEXIRXS[ER]QTVSNIOXIQ&)2-2'%

ř 'IRXVEPE)7%QSĺIF]ÊYĺ][ERENEOSHFMSVRMOOEREĂS[] ř 9RM[IVWEPRSęÊH^MÜOM^EV^ÈH^ERMYVSH^ENEQMOSH¶[^QMIRR] WXEĂ]&=39

ř ;FYHS[ER][]ę[MIXPEG^TS^[EPEREHSWXSWS[ERMIJYROGNMOEĺHIKS TV^IOEĸRMOEQSRSWXEFMPR]FMWXEFMPR]PYFREWXE[R]HSWIOYRH ř 4V^]WXIVS[ERMYW]WXIQIQEPEVQS[]Q[W]XYEGNMEOX][EGNMEPEVQY ^EKVSĺIRME GIRXVEPE'%00H^[SRMHSSOVIęPSRIKSYĺ]XOS[ERME ř ;]ĂÈG^IRMIW]WXIQYEPEVQS[IKSQSĺIREWXÈTMÊTV^I^ YTVE[RMSRIKSYĺ]XOS[RMOE^ETSQSGÈGIRXVEPM'%00 ř ;INęGMIHSTSHĂÈG^IRMEEOYQYPEXSVE^:(' STGNSREPRMI GS K[EVERXYNITVEGÜSHFMSVRMOERE[IXTSHG^EWE[EVMM^EWMPERME

ř ;]OSR][ERMI^QMERHSX]G^ÈG]GLTSW^G^IK¶PR]GLYĺ]XOS[RMO¶[ ^ETEQMÜX][ERMIYWY[ERMIIH]GNE^QMERETEVEQIXV¶[ QSKÈ F]Ê[]OSR][ERIRESHPIKĂSęÊTV^I^XIPIJSROSQ¶VOS[]FI^ OSRMIG^RSęGMSFIGRSęGMTV^]GIRXVEPMYV^ÈH^IRMERETÜHYMFI^ OSRXVSPM^IWXVSR]STIVEXSVEWMIGM ř .IHIROEREĂ XNEOX][EGNÜNIHRINJYROGNMRETV^]OĂEHSX[EVGMI FVEQ] QSĺREHSOSREÊFI^TSRSW^IRMEOSW^X¶[[]OSRYNÈG TV^IV[ERITSĂÈG^IRMI TSH[¶GLW]KREĂEGLGIRXVEPETV^IV][E W]KREĂTSHENÈGMQTYPWREWMĂS[RMO 

157

ADVANTOUCH )0)/8RONI/A 78)ROWANI) I /ON8RO0A

ELEKTRONIKA STEROWANIE I KONTROLA

2S[]TVSKVEQEXSVYRS[SG^IęRMSRIJYROGNI ř ;]ę[MIXPEG^HSX]OS[] ř 4VSWX]MMRXYMG]NR][SFWĂYH^I^QSĺPM[SęGMÈ^EV^ÈH^ERMEMX[SV^IRME ;]OE^TMPSX¶[FI^TSęVIHRMSTV^]YV^ÈH^IRMYFI^OSV^]WXERME ^OSQTYXIVEH^MÜOMTEQMÜGM[I[RÜXV^RIN ř &EVH^SĂEX[I[KV][ERMITMPSX¶[MGLYWY[ERMIPYFG^EWS[I []ĂÈG^IRMISVE^X[SV^IRMIFE^Yĺ]XOS[RMO¶[ ř /SRŶKYVYNITEVEQIXV]M^EV^ÈH^EPSKMOÈGIRXVEP ř 7ĂYĺ]HSEOXYEPM^EGNMSTVSKVEQS[ERMEGIRXVEPYV^ÈH^IĄPYF WXIVS[ERMEFI^TSęVIHRMSTVSWXSMW^]FOS ř 1EOW]QEPRIFI^TMIG^IĄWX[SYĺ]XOS[ERMEFPSOS[ERMISHFMSVRMOE LEWĂIQHSWXÜTY ř āEX[I^EV^ÈH^ERMITMPSXEQMMSHFMSVRMOEQM[MIPSOEREĂS[]QMH^MÜOM TV^]TMW][ERMYTV^]GMWO¶[TMPSX¶[^SHTS[MIHRMQMOEREĂEQM ř /SQTEX]FMPR]^REHENRMOEQMMSHFMSVRMOEQM1,^ 2EOSH^QMIRR]WXEĂ]M&=39 ř ;INęGMI97&

ZAWIERA NASTÜPUJÈCE AKCESORIA

AD.CD

C1

C2

C3

C4

C5

USB.C

CD-ROM ^STVSKVEQS[ERMIQHS ^EV^ÈH^ERMEW]WXIQIQ „ADVATOUCH’’ do komputera PC z systemem operacyjnym Windows.

/EFIPWĂYĺÈG] do aktualizacji STVSKVEQS[ERMEYV^ÈH^IRME WXIVYNÈGIKSGIRXVEPM

/EFIPWĂYĺÈG] do aktualizacji STVSKVEQS[ERMEYV^ÈH^IRME WXIVYNÈGIKSGIRXVEPM

/EFIPHSTSĂÈG^IRME ^YV^ÈH^IRMIQWXIVYNÈG]Q GIRXVEPÈTVSKVEQS[ERME OSRŶKYVEGNMTEVEQIXV¶[ M^EV^ÈH^ERMIQPSKMOÈ

/EFIPHSTVSKVEQS[ERME odbiornika.

/EFIPHSTVSKVEQS[ERME odbiornika i pilotów oraz OEVX]TEQMÜGMGIRXVEP WXIVYNÈG]GL

/EFIPHSTSĂÈG^IRME YV^ÈH^IRME%(:%2839', do sieci ( zasilania WMIGMS[IKS MOSQTYXIVE PC.

159

9R>Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I SY+NALIZATORY

XVERWTSRHIV]

TEO SYSTEM

TEO TEO CARD BEPRO)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

SY+NALIZACJA I STEROWANIE

210^ă

9614250

9673010

'^]XRMO^FPMĺIRMS[]HPE8)38)3'%6(83+3;:883+3 ;:8QSRXS[ER]RE^I[RÈXV^HSYĺ]XOY^SHFMSVRMOMIQ&)6)%( 3HPIKĂSęÊSHG^]XYGQ

OEREĂS[]SHFMSVRMOHPEG^]XRMOE&)463H[SQE[]NęGMEQM TV^IOEĸRMOE8V]FTVEG]FMWXEFMPR]PYFG^EWS[]4SNIQRSęÊTEQMÜGM XVERWTSRHIV¶[83+3;:883+3;:8

1,^

1,^

TEO SYSTEM ř 8)37=78)1XSRS[]W]WXIQ^FPMĺIRMS[]WĂYĺÈG]HSSX[MIVERME VI^]HIRGNSREPR]GLMTV^IQ]WĂS[]GLW]WXIQ¶[EYXSQEX]OMTV^] TSQSG]XVERWTSRHIV¶[8)3PYF8)3'%6( ř 7]WXIQ]EYXSQEX]OMWÈSX[MIVERITS^FPMĺIRMYXVERWTSRHIVEHS G^]XRMOE&)463Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

/0AWIA89RY

ř '^ÜWXSXPM[SęÊ1L^OSQTEX]FMPRE^SHFMSVRMOEQMVEHMS[]QM &IRMRGE>EV^ÈH^EOSHEQM^QMIRR]QWXEĂ]Q&=39 ř /SH]QSKÈF]ÊYĺ]XINIHRSG^IęRMI ř >EWMÜKRESX[EVXINTV^IWXV^IRMHSQ ř 1EOW]QEPREMPSęÊOSH¶[HS^ETMWERME[TEQMÜGM ř /SHQSĺIWMÜWOĂEHEÊSHHSG]JV ř /PE[MEXYVE^E[MIVETV^]GMWOMSHMOPE[MW^TSX[MIVH^ENÈG] ř 1SĺPM[SęÊYWXE[MIRMELEWĂEHSWXÜTY[]OEWS[ERMETSNIH]RG^IKS OSHY ř (ĸ[MÜOS[EW]KREPM^EGNETS^MSQYREĂEHS[ERMEFEXIVMM ř 4S^MSQSGLVSR]-4

AKCESORIA DO BEPLAY

BE-REC

^Ă

9673028

;ĂÈG^IRMIOPE[MEXYV]REWXÜTYNITV^I^ TSĂSĺIRMIHĂSRMREOPE[MEXYV^I

2EPIĺ][TMWEÊ^ETEQMÜXER]OSHM REGMWRÈÊŔ)28)6ŒŒ

([EHĸ[MÜOMMH[EFĂ]WOMę[MEXIĂ W]KREPM^YNÈ^EOSĄG^IRMIXVERWQMWNM TSĂÈG^IRME

OEREĂS[]HIOSHIV: dc dla BE -PLAY. Tryb pracy bistabilny lub czasowy. 1SĺPM[ITSHĂÈG^IRMI HS&)40%=;]NęGMI TV^IOEĸRMOE QEOWQ%4SNIQRSęÊ TEQMÜGMHSOSH¶[

KC-BEPLAY

^Ă

9005015

Adapter do klawiatury &)40%=HSQSRXEĺY na kolumienkach COL .10N/12N.

COL10N

^Ă

9230004

Para kolumienek ^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQ HSQSRXEĺY[]ĂÈG^RMOE CH i przycisków PNO/ 42'3TGNSREPRMIQSĺRE QSRXS[EÊ&)40%= ^Yĺ]GMIQEOGIWSVM¶[ KC-PLAY. H= 1 m

COL12N

^Ă

9230003

Para kolumienek ^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQ HSQSRXEĺYTV^]GMWO¶[ PNO/PNC, FTC.S i &)463)ĂÈ'>2-/-/09'>=/3;)9R>Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

4R>)āÇ'>NI/ /I /09'>Y/OW)

AKCESORIA

CEM

9623565

4Ă]XEQSRXEĺS[EHS zacementowania pod kolumienki COL.10N.

^Ă

COL10N

^Ă

9230004

Para kolumienek ^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQ HSQSRXEĺY[]ĂÈG^RMOE CH i przycisków PNO/ 42'3TGNSREPRMIQSĺRE QSRXS[EÊ&)40%= ^Yĺ]GMIQEOGIWSVM¶[/' PLAY. H=1m

KE

^Ă

9252005

Obudowa natynkowa dla []ĂÈG^RMOEOPYG^]OS[IKS CH.

KI

^Ă

9252008

Puszka podtynkowa dla []ĂÈG^RMOEREPYG^]OS[IKS CH.

ID.SK

^Ă

F8189060

Klucz dla ID .SC/ID .SCE/ CH/TO.KEY.

ID.MK

^Ă

9189010

/PYG^QEKRIX]G^R]HPE -(7'1(SWXÜTR]NEOS JEFV]G^RMI^ETVSKVEQS[ER] dla ID .SCM.

167

0AM4Y O78R R>)+AW'>)

SY+NALIZACJA I STEROWANIE

SY+NALIZACJA I STEROWANIE

PNO

88^ă

IPBNO

80^ă

LAMPILED

11^ă

LAMPI24LED

9670012

9670051

9534098

9534099

4V^]GMWOMQSRXS[ERIRETS[MIV^GLRMJYROGNI3X[¶V^>EQORMN

/PE[MEXYVETV^IQ]WĂS[E[]TSWEĺSRE[TV^]GMWOM38;–6>>%1/2-.

0EQTEW]KREPM^EG]NRE:EGPIHS[E^[FYHS[ERÈERXIRÈ

0EQTEW]KREPM^EG]NRE:HGPIHS[E^[FYHS[ERÈERXIRÈ

1SĻREQSRXS[EËREOSPYQMIROEGL'302

PNC

IPBNC 88^ă

9670014 4V^]GMWOMQSRXS[ERIRETS[MIV^GLRMJYROGNIŖOVSOTSOVSOYŕ7XST 1SĻREQSRXS[EËREOSPYQMIROEGL'302

80^ă

9670050 /PE[MEXYVETV^IQ]WĂS[E[]TSWEĺSRE[TV^]GMWOM/63/43/63/9 7834

10^ă

46>='-7/-78)69.È')0%14=3786>)+%;'>)9R>Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

4R>Y'I7/I 78 8)R9.Ç')

AKCESORIA

COL10N

^Ă

9230004

Para kolumienek ^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQ HSQSRXEĺY[]ĂÈG^RMOE CH i przycisków PNO/ 42'3TGNSREPRMIQSĺRE QSRXS[EÊ&)40%= ^Yĺ]GMIQEOGIWSVM¶[/' PLAY. H=1m

169

PANEL SOLARNY

PUPILLAB

PUPILLAB

PUPILLAB

40^ă 9409006 4EVEJSXSOSQ¶VIOHSQSRXEĺYREX]ROS[IKSOÈXVIKYPEGNMs 3KRM[SJSXS[SPXEMG^RIHSĂEHS[ERMEEOYQYPEXSVEREHENRMOE(MSHE 0)(^JYROGNÈHMEKRSWX]G^RÈ

PUPILLA 9409001

10^ă

 PUPILLAF

10^ă

/ 9409007

4EVEJSXSOSQ¶VIOW]RGLVSRM^EG]NR]GL:HGHSQSRXEĺY REX]ROS[IKSOÈXVIKYPEGNMs )NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

URZÈDZENIA ZABEZPIECZAJÈCE I FOTOKOM—RKI

ř 2S[IJSXSOSQ¶VOMFI^TV^I[SHS[I&IRMRGE^REHENRMOMIQ^EWMPER]Q^EOYQYPEXSVE ř -RRS[EG]NR]W]WXIQĂEHS[ERMEEOYQYPEXSVETERIPIQJSXS[SPXEMG^R]Q494-00%& K[EVERXYNIQEOWMQYQFI^TMIG^IĄWX[EMHSWOSREĂÈTVEGÜ ř 1SĺPM[SęÊTSHĂÈG^IRMEHSSKRM[JSXS[SPXEMG^R]GL[QMINWGEGLS[]NÈXOS[S RMIWTV^]NENÈG]QOPMQEGMI ř 'MÈKĂETVEGEFI^OSRMIG^RSęGMNEOMINOSP[MIOOSRWIV[EGNM ř 1SĺPM[SęÊQSRXEĺYREVYGLSQ]GLG^ÜęGMEGLFVEQ]H^MÜOMFI^TV^I[SHS[]Q TSĂÈG^IRMSQ

FTCS

170^ă 9409089 *SXSOSQ¶VOEW]RGLVSRM^EG]NRE:HGHSQSRXEĺYREX]ROS[IKS -WXRMINIQSĺPM[SęÊW]RGLVSRM^EGNMHSTEVJSXSOSQ¶VIO1SĺPM[SęÊ QSRXEĺYHSOSPYQMIRIO'302'302'302

SCP05IS

17^ă 9409028 *SXSOSQ¶VOEW]RGLVSRM^EG]NRE:HGHSQSRXEĺYTSHX]ROS[IKS -WXRMINIQSĺPM[SęÊW]RGLVSRM^EGNMHSTEVJSXSOSQ¶VIO 2MI^E[MIVE7'4(

ř 6IKYPEGNEOÈXETEXV^IRMEJSXSOSQ¶VOMYĂEX[MENINMRWXEPEGNÜ

PUPILLA

PUPILLA.B

AKCESORIA

SF

^Ă

9830009

Boczne mocowanie dla fotokomórek FTC.S. W^XYOM

SC.PD

^Ă

9252010

Puszka z tworzywa W^XYG^RIKSHPE7'45-7 W^XYOM

RIKYPacNa OÈXa TaXV^IRMa JSXSOSQ¶VOM []RSWM 220 Ň cS YĂaX[Ma QSRXaĺ

171

URZÈDZENIA ZABEZPIECZAJÈCE I CZUJNIKI

COL0N

260^ă

COL10N

440^ă

COL12N

440^ă

COLP

9^ăQ

COLBY

18^ă

9230002

9230004

9230003

9230006

9230042

4EVEOSPYQMIRIO^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQHS QSRXEĺYTV^]GMWO¶[42342'JSXSOSQ¶VIO *8'7

4EVEOSPYQMIRIO^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQHS QSRXEĺY[]ĂÈG^RMOE',MTV^]GMWO¶[423 42'

4EVEOSPYQMIRIO^TSHWXE[ÈMEHETXIVIQHS QSRXEĺYTV^]GMWO¶[42342'JSXSOSQ¶VIO *8'7

/SPYQMIROE^ERSHS[ERIKSEPYQMRMYQ ^TSHWXE[ÈHSJSXSOSQ¶VOM494-00%& 494-00%

/SPYQMIROE^ERSHS[ERIKSEPYQMRMYQ ^TSHWXE[ÈHSJSXSOSQ¶VOM494-00%*

3TGNSREPRMIQSĺREQSRXS[EÊ&)40%= ^Yĺ]GMIQEOGIWSVM¶[/'40%=

3TGNSREPRMIQSĺREQSRXS[EÊ&)40%= ^Yĺ]GMIQEOGIWSVM¶[/'40%=

3TGNSREPRMIQSĺREQSRXS[EÊ&)40%= ^Yĺ]GMIQEOGIWSVM¶[/'40%=

,!Q

,!Q

,!Q

,!Q

,!Q

KOLUMIENKI 9R>Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

/O09MI)N/I

AKCESORIA

CEM

^Ă

9623565

4Ă]XEQSRXEĺS[EHS zacementowania pod kolumienki COL.10N.

173

URZÈDZENIA ZABEZPIECZAJÈCE I CZUJNIKI

ř 2S[]W]WXIQVEHMS[]&)2-2'%REG^ÜWXSXPM[SęÊ1,^QSHIP6* 6*792[WT¶ĂTVEGYNI^SHFMSVRMOMIQ7'6* ř 7]WXIQTS^[EPEREOSQYRMOEGNÜHVSKÈVEHMS[ÈTSQMÜH^]YV^ÈH^IRMIQ ^EMRWXEPS[ER]QREIPIQIRGMIVYGLSQ]QFVEQ]M^EWMPER]Q^FEXIVMM TSHĂÈG^SR]QHSOVE[ÜH^MFI^TMIG^IĄWX[E ESHFMSVRMOMIQTSHĂÈG^SR]Q

RFSUN

HSGIRXVEPMWXIVYNÈGINYV^ÈH^IRME ř &I^TV^I[SHS[ITSĂÈG^IRMI^VYGLSQ]QIPIQIRXIQFVEQ]TS^[EPE RE[]OSV^]WXERMIW]WXIQY[FVEQEGLWIKQIRXS[]GLTV^IQ]WĂS[]GL MWEQSRSęR]GL ř 2EHENRMOHSWXÜTR]NIWX[H[¶GLVSH^ENEGL6*792^FEXIVMÈHSĂEHS[][ERÈ

40^ă

RF

20^ă

SCRF

00^ă

9409015

9409016

9409014

&I^TV^I[SHS[IYV^ÈH^IRMIHSFVEQ EYXSQEX]G^R]GL(SQSRXEĺYREVYGLSQ]GL OVE[ÜH^MEGLFVEQTV^IWY[R]GL WOV^]HĂS[]GLMTV^IQ]WĂS[]GL;]TSWEĺSRI [TERIPJSXS[SPXEMG^R]^ETI[RMENÈG]GMÈKĂÈ MRMI^EPIĺRÈSH^EWMPERMEFEXIV]NRIKSTVEG]

&I^TV^I[SHS[IYV^ÈH^IRMIHSFVEQ

3HFMSVRMOVEHMS[]^EWMPER]RETMÜGMIQZ ^JYROGNÈEYXSXIWXYM[]NęÊHSTSHĂÈG^IRME GIRXVEPMWXIVYNÈGIN HSOEĺHIKSOEREĂY []NęGMS[IKSQSĺRETV^]TMWEÊQEOW]QEPRMI YV^ÈH^IRME >KSHRI^RSVQÈ)2

EYXSQEX]G^R]GL(SQSRXEĺYREVYGLSQ]GL OVE[ÜH^MEGLFVEQTV^IWY[R]GL WOV^]HĂS[]GLMTV^IQ]WĂS[]GL;]TSWEĺSRI [FEXIVMÜ FEXIVMERMIĂEHS[EPRE 

TERIPIQJSXS[SPXEMG^R]QM6*^FEXIVMÈEOYQYPEXSVS[È ř 3F]H[MI[IVWNIQENÈWX]OHSTSHĂÈG^IRMEVI^]WXERG]NRINOVE[ÜH^M FI^TMIG^IĄWX[E/PYFOVE[ÜH^MQIGLERMG^RINWXSTMIĄSGLVSR]-4 ř 3HFMSVRMO7'6*RERETMÜGMI:[]TSWEĺSR]NIWX[JYROGNÜEYXSXIWXY MTV^IOEĸRMOMHSTSHĂÈG^IRME^GIRXVEPÈWXIVYNÈGÈ

RF.SUN/RF/SC.RF 9R>Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

R*79N / R* / 7'R*

ř 2S[IYV^ÈH^IRMI&)2-2'%TS^[EPERESGLVSRÜW]WXIQ¶[EYXSQEX]G^R]GL TV^IQ]WĂS[]GLFI^OSRMIG^RSęGMTV^I[SHS[IKSTSĂÈG^IRMEVYGLSQIKS IPIQIRXYFVEQ]^GIRXVEPÈGSYĂEX[MEQSRXEĺ ř 7TIĂRMEWXERHEVH])2

PANEL SĂONECZNY

6*

6*

6*792

6*792

7'6*

7'6*

RF SCRF PRZYKĂADOWA INSTALACJA

PANEL SĂONECZNY

RFSUN SCRF PRZYKĂADOWA INSTALACJA

175

URZÈDZENIA ZABEZPIECZAJÈCE I CZUJNIKI OVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

SCRES 9270060

10^ ă

 SCRL

OVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

420^ă

9270061

/VE[ÜHĸFI^TMIG^IĄWX[E^KYQ] TV^I[SH^ÈGIN 7^IVSOSęÊQQ 3TEOS[ERMIQ 7'6)7[]WSOSęÊQQ 7'60[]WSOSęÊQQ

SCA

26^ă

SC90

QIGLERMG^REOVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

22^ă

9667010

9520005

4VSŶPEPYQMRMS[]HPE7'6)77'60

>IWXE[YV^ÈH^IRMEOÈXS[IKSHPE7'6)7

SCR71 9667062

(ăYKSĚËQ

7^ă

 SCR72

98^ă

/ 9667063

7'64VSŶPKYQS[]HPE7'1 []WSOSęÊQQHĂYKSęÊQ 7'64VSŶPKYQS[]HPE7'1 []WSOSęÊQQHĂYKSęÊQ

OVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

SCL

OVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

OVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

18^ă

SCEN

TRIYQEX]G^REOVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

0^ă

SCP

40^ă

QIGLERMG^REOVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

SCM71 SCM72

SCF1 SCF20 SCF2

27^ă 9270040

22^ă 9270070

290^ă 9270050

26^ă 9270071

1^ă 9270072

/VE[ÜHĸ^EFI^TMIG^ENÈGEQIGLERMG^REQ

/VE[ÜHĸ^EFI^TMIG^ENÈGEQIGLERMG^REQ

/VE[ÜHĸ^EFI^TMIG^ENÈGEQIGLERMG^REQ

/VE[ÜHĸ^EFI^TMIG^ENÈGEQIGLERMG^REQ /VE[ÜHĸ^EFI^TMIG^ENÈGEQIGLERMG^REQ

QIGLERMG^REOVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

SCR1

QIGLERMG^REOVE[ÝHĹFI^TMIG^IąWX[E

28^ă

9520010

9760026

9270010

9270002

>IWXE[YV^ÈH^IRMEPMRMS[IKSHPE7'6)7

-RXIVJINWHPEOOVE[ÜH^MFI^TMIG^IĄWX[E 7XSWS[ER][TV^]TEHOYNIĺIPMGIRXVEPE WXIVYNÈGERMITSWMEHE[INęGMEHSOVE[ÜH^M FI^TMIG^IĄWX[E >KSHRI^RSVQÉ)2

4RIYQEX]G^REOVE[ÜHĸFI^TMIG^IĄWX[E ^^EX]G^OEQMMTVSŶPIQEPYQMRMS[]Q

4VSŶPKYQS[]HPE7'1[]WSOSęÊ QQ

7TV^IHE[ERI[SHGMROEGLQMRMQYQQ

7TV^IHE[ERI[SHGMROEGLQMRMQYQQ

/6%;Ü(>-)&)>4-)'>)Ą78;%9R>Ç(>)NIA O78R>)+AW'>) I 7Y+NA0I>A8ORY

/RAWÛ(>I) B)>4I)'>)ă78WA

URZÈDZENIA DO POMIARU SIĂY

I+FB I+FS 9840001 9840002 ZET]XEN S cIRÝ 9V^ÈH^IRMIHSTSQMEVYWMĂ] ^FPYIXSSXL -+*& ^OEFPIQ -+*7

177

WAR9N/I ,A AN(0OW)

0O/A0I>A'.A

7^ERS[RM4EĄWX[S 2MRMINW^]GIRRMO^EWXÜTYNI[G^IęRMIN[]HERI&IRMRGE4SPSRME7T^SSNEOSŶPME%YXSQEXMWQM&IRMRGE^EWXV^IKEWSFMITVE[S HS^QMER]GIRMSJIVS[ERIKSXS[EVY/EXEPSK[VE^^GIRRMOMIQWXERS[MMRJSVQEGNÜLERHPS[ÈMRMIQSĺIF]ÊY^RE[ER]^ESJIVXÜ [VS^YQMIRMYEVXYWX/SHIOWY'][MPRIKS ;%692/-;74–ā46%'= []GMÈK^YQS[]LERHPS[IN 4SHWXE[S[]Q[EVYROMIQHSOSRERME^EOYTYTVSHYOX¶[TV^I^(]WXV]FYXSVENIWXTMWIQRI^ĂSĺIRMI^EQ¶[MIRME JE\PYFIQEMP HSWMIH^MF]&IRMRGE4SPSRME^E[MIVENÈGIKSHERIHSJEOXYV]EWSVX]QIRXMPSęÊQMINWGIMWTSW¶FHSWXE[]SVE^G^]XIPR]TSHTMW ^EQE[MENÈGIKS(]WXV]FYXSVTSRSWMTIĂRÈSHTS[MIH^MEPRSęÊ[SFIGOPMIRXEM&IRMRGE4SPSRME^ETSTVE[R]XIGLRMG^RMIHSF¶V YV^ÈH^IĄ>EQ¶[MIRMETV^]NQS[ERIWÈHSKSH^MR] 7XERHEVHS[]XIVQMRVIEPM^EGNM^EQ¶[MIRMEPMG^SR]SHHEX]^ĂSĺIRME^EQ¶[MIRME[]RSWMHRMVSFSG^I;TV^]TEHOEGL W^G^IK¶PR]GL&IRMRGE4SPSRMEQSĺI^VIEPM^S[EÊ^EQ¶[MIRMI[XIVQMRMIT¶ĸRMINW^]QTSYTV^IHRMQTSMRJSVQS[ERMY(]WXV]FYXSVE S^EMWXRMEĂINW]XYEGNM ;OSROVIXR]GLY^KSHRMSR]GL^(]WXV]FYXSVIQTV^]TEHOEGL&IRMRGE4SPSRMEHIOPEVYNIQSĺPM[SęÊVIEPM^EGNM^EQ¶[MIRME [TV^]WTMIW^SR]QXIVQMRMITSYTV^IHRMINTMWIQRIN^KSH^MI(]WXV]FYXSVERETSOV]GMI^[MÈ^ER]GL^X]QJEOXIQHSHEXOS[]GL kosztów (np. koszty dostawy). (]WXV]FYXSVQESFS[MÈ^IOWTVE[H^MÊTV^]SHFMSV^I[SFIGRSęGMOYVMIVEOSQTPIXRSęÊMWXER^EQ¶[MSR]GLTVSHYOX¶[ 6IOPEQEGNIHSX]G^ÈGII[IRXYEPR]GLFVEO¶[PYFYW^OSH^IĄFÜHÈVS^TEXV][ERITV^I^&IRMRGE4SPSRME[]ĂÈG^RMIRETSHWXE[MI SHTS[MIHRMIKSTVSXSOSĂYWTSV^ÈH^SRIKS[SFIGRSęGMMTV^]YH^MEPIOYVMIVEHSVÜG^ENÈGIKSTV^IW]ĂOÜ +;%6%2'.% []GMÈK^[EVYRO¶[K[EVERGNM &IRMRGE4SPSRMEYH^MIPERE[W^]WXOMITVSHYOX]^IW[SNINSJIVX]LERHPS[INK[EVERGNMRESOVIWQMIWMÜG]SHHEX]TVSHYOGNM &IRMRGE4SPSRME^SFS[MÈ^YNIWMÜ[SOVIWMIK[EVERG]NR]QHSFI^TĂEXRINRETVE[]YV^ÈH^IĄH^MEĂENÈG]GLRMITVE[MHĂS[SPYF YW^OSH^SR]GL[[]RMOY[EH]TVSHYOXS[INMWXRMINÈGIN[RMGL[GL[MPM[]HERME[XIVQMRMI^KSHR]Q^/EVXE+[EVERG]NRÈ YV^ÈH^IRME&IRMRGE4SPSRMETS[SĂYNÈGWMÜRE/EVXÜ+[EVERG]NRÈRMISHTS[MEHE^E[EH][]RMOĂI^RMITVE[MHĂS[INMRWXEPEGNM QSRXEĺYIOWTPSEXEGNMHSFSVYYV^ÈH^IRMEPYFTV^IGLS[][ERMETVSHYOXYEXEOĺIFÜHÈGI[]RMOMIQH^MEĂERMEG^]RRMO¶[ EXQSWJIV]G^R]GLPYFMRR]GLSTMWER]GL[/EVGMI+[EVERG]NRINTVSHYOXY &IRMRGE4SPSRME7T^SSŶPMETVSHYGIRXE%YXSQEXMWQM&IRMRGE WMIH^MFE Holenderska 1 05-152 Czosnów www.beninca.pl [email protected] [email protected] 22/723 91 01 22/723 90 99 534 159 159 ;W^]WXOMITSHERI[RMRMINW^]QOEXEPSKYGIR]WÈGIREQMRIXXS

179

B)NIN'A NA ĘWII)'I)

FRANCJA

HISZPANIA BENINC„ UK

BENINC„ POLONIA BENINC„ CS

BENINC„ FRANCE

B2U

BENINC„ NORTE

BENINC„ :ICENZA BENINC„ TRE:ISO

BENINC„ FRANCE SARL 4aVc HI +IR«ZI 20 RYI *IVHMRaRH 4IVVMIV 6900 7aMRX 4VMIWX *VaRcI T +33 0 72 90 0 30 F +33 0 72 90 0 31 MRJS$FIRMRGEJVERGIJV [[[FIRMRGEJVERGIJV BENINC„ NORTE SL 'aPPI 'aWXIPPXaPPaX R 26 4SP°KSRS IRHYWXVMaP )PW (SPSVW MaRVIWa BaVcIPSRa '¶HMKS TSWXaP 023 T +3 93 7 7 6 F +3 93 7 7 6 MRJS$FIRMRGERSVXIIW www.beninca.es

BESIDE

&9Ă+%6-%

BENINC„ USA

BESIDE LXd 102 OFSVMWLXI 7XV 7SŶa P +39 292236 F +39 29226 MRJS$FIWMHIFK [[[FIWMHIFK

BENINC„ IN

ANGLIA

CZECHY

PORTUGALIA

POLSKA

;Ă3',=

AUTOMATISMI BENINC„ STA ZMa HIP 'aTMXIPPS 36066 7aRHVMKS VI I8A0Y T +39 0 71030 F +39 0 7972 [[[FIRMRGEGSQ [email protected]

;Ă3',=

BENINCA :ICENZA ZMa HIPP IRHYWXVMa 3 36030 7aVcIHS VI T 0 36202 FIRMRGEZMGIR^E$FIRMRGEMX www.beninca.it

BENINC„ TRE:ISO VMa 8MRXSVIXXS 1 3106 RSRcaHI 8V T 022 73029 F 022 92367 MRJS$FIRMRGEXVIZMWSGSQ www.beninca.it

USA

INDIE

BENINC„ AUTOMATION UK LXd 9RMX 11 WaRXaKI RH ,YRKIVJSVH BIVOWLMVI R+17 0,+ P 0390 F 0391 MRJS$FIRMRGEGSYO [[[FIRMRGEGSQ BENINC„ CS WVS 4SHÞFVaHWO¤ 6/16 190 00 4VaLa 9 ,PSYFÞX°R P +20 2161 F +20 266107293 MRJS$FIRMRGEGSQ [[[FIRMRGEG^ B2U BENINC„ PORTU+AL LdE NYcPIS )QTVIWaVMaP Ha VIRHa HS TMRLIMVS IIA' 26693 VIRHa HS 4MRLIMVS 4SVXYKaP P +31 21966921 F +31 21966922 KIVEP$FYTX www.beninca.pt BENINC„ POLONIA SP Z OO YP ,SPIRHIVWOa 1 0 12 '^SWR¶[ P + 227239101 F + 227239099 [email protected] www.beninca.pl BENINC„ USA BIRNS] AQIVMca 00' 637 NW 99XL AV) MMaQM *0 3317 97A P 001 30 1 0090 F 001 30 716 9271 FIRMRGEYWE$FIRMRGEGSQ [[[FIRMRGEYWEGSQ BENINC„ AUTOMATIONS PRI:ATE LIMITED 112/1 0aPFaKL *SVX RSaH MMRIVZa 'MVcPI BaRKaPSVI 600 0 P +91 0169262 F +91 01692626 MRJS$FIRMRGEMR www.beninca.inBENINCÀ HOLDING SpA via Capitello, 43 36066 Sandrigo (VI) ITALY

&)2-2'%,30(-2+ 4R>)> 4ONA( 30 0A8 (>IAāA0NOĘ'I 78AāA 7IÛ 9NI/A0NÇ *IRMÇ O*)R9.Ç'Ç /OM40)/7OWÇ O*)R8Û WY7O/A .A/OĘÉ NI)>AWO(NOĘÉ I B)>4I)'>)ă78WO ',ARA/8)RY>9.Ç 4RO(9/8Y ,O0(IN+9

T +39 0444 751030 F +39 0444 759728

7āOă 7YMBO0 ,30(-2+9&)2-2'% /O.AR>Y 7IÛ > WIARY+O(NOĘ'IÇ IN8)0I+)N'.Ç 74O/O.)M I >A9*ANI)M

www.benincaholding.com

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA

AUTOMATISMI CAB Srl

HI MOTIONS Srl

RISE Srl

BYOU

MYONE Srl

via Capitello, 45

via della Tecnica, 10 (Z.I.)

via dell’Industria, 91

via Maso, 27

via Capitello, 45

via T. Edison, 11

36066 Sandrigo (VI) ITALY

36010 Velo D’Astico (VI) ITALY

36030 Sarcedo (VI) ITALY

36035 Marano V. (VI)

36066 Sandrigo (VI) ITALY

30035 Ballò di Mirano (VE) ITALY

T +39 0444 751030

T +39 0445 741215

T +39 0445 367536

ITALY

T +39 0444 1510294

T +39 041 412542

F +39 0444 759728

F +39 0445 742094

F +39 0445 367520

T +39 0444 751401

F +39 0444 759728

F +39 041 412542

www.beninca.com

www.automatismicab.com

www.himotions.com

www.riseweb.it

www.byouweb.com

www.myoneautomation.com

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]2%4Ü(=,=(6%90-'>2)(3&6%17/6>=(Ă3;=',

463*)7.32%02)7=78)1=(3&9(3;=&6%146>)79;2=',

>IWXE[,(/-8 >IWXE[TSHWXE[S[] HĂWOV^]HĂEHSQ \,(%'WMĂS[RMO \'-(6%6-GIRXVEPE^SHFMSVRMOMIQ VEHMS[]Q \494-00%TEVEJSXSOSQ¶VIO \83+3;:TMPSXOEREĂS[] 'IRE^ăRIXXS 2%4Ü(=(3&6%17)+1)283;=',

;=73/-)..%/3ę'-;—>/--%/')736-%(3&6%1

(914)6 - IPIOXVSQIGLERMG^R]WMĂS[RMO '%&HSFVEQKEVEĺS[]GLRERETMÜGMI:HS TVEG]MRXIRW][RIN;]TSWEĺSR][IROSHIV ;FYHS[EREGIRXVEPE^SHFMSVRMOMIQVEHMS[]Q (SFVEQHSQ[]WSOSęGM4VS[EHRMGE[ H[¶GLG^ÜęGMEGL^TEWOMIQOI[PEVS[]Q ;^IWXE[MI^TMPSXIQOEREĂS[]Q 'IRE^ăRIXXS 2%4Ü(=(3630)8-1%6/->

(3&6%146>)1=7Ă3;=',

7^IVSOEKEQEWMĂS[RMO¶[HS VSPIX QEVOM^ FVEQVSPS[ER]GL

2%4Ü(=(33/-)2ę;-)80-/—;/349Ă

(3&6%17/6>=(Ă3;=',

%2+)0'%8

%2+)00-2 7MĂS[RMOHSSOMIR PMRMS[] [V^IGMSRS[] (SWXÜTRI[IVWNIS WOSOYWMPRMOESH QQ

%2+)00-2C^ăRIXXS

7MĂS[RMOHSSOMIR^RETÜHIQRE ĂEĄGYGL (SWXÜTRI[IVWNISWOSOYWMPRMOE QQ

%2+)0'%8^ăRIXXS www.automatismicab.com

www.himotions.com%9831%8='>2)4–ā%9831%8='>2)-2-)69',31)7ā94/-

AUTOMATYKA DO DRZWI PRZESUWNYCH

:-+-0%28>IWXE[TV^]OăEHS[] \:-+-0%28WĂYTIOEYXSQEX]G^R] \'%%WOV^]ROEJYRHEQIRXS[E \6)7TV^I[¶HKV^I[G^] \'4GIRXVEPEHSNIHRIKSWĂYTOE \32);&SHFMSVRMOVEHMS[]OEREĂS[]^I[RÜXV^R] \83+3;:TMPSXOEREĂS[] \834TSOV][EHSWOV^]RIOJYRHEQIRXS[]GL 'RSRGáąF]HQLDVáXSNyZ]FHQWUDOąZ\PDJDQHVąRU\JLQDOQHSU]HZRG\5,6(]DNRĔF]RQHVSHFMDOQ\PL]áąF]NDPL0DNV\PDOQDRGOHJáRĞüSU]HZRGXZ\QRVLP

%9831%8=/%(3(6>;-7/6>=(ā3;=',

&6%1/-*968=/3ā3;638=

/328630%(378Û49

PILOTY

7=78)13('>=89.Ç'=->%4%1-Û89.Ç'=8%&0-')6).)786%'=.2);6%> >3463+6%13;%2-)1

46>)āÇ'>2-/-

'^]XRMOMRYQIV·[XEFPMGVINIWXVEG]NR]GL >EOVIWH^MEĂERMESHQHSQSHPIKĂSęGMQW^IVSOSęGM TV^INE^HY1EOW]QEPRETVÜHOSęÊTSNE^HYSHOQLHSOQL [^EPIĺRSęGMSHVSH^ENYOEQIV] >EWMPERMI:HG8IQTIVEXYVE TVEG]s'HSs'4EQMÜÊHS+& +&[^IWXE[MI 7XSTMIĄ SGLVSR]-4/EQIVE%241\''(']JVS[I[INęGMEM []NęGME/SRŶKYVEGNEMWXIVS[ERMITV^I^WMIÊSVE^MRXIVRIX www.riseweb.it

www.myoneautomation.com%HQLQFD3RORQLD6S]RR ¿OLDSURGXFHQWD$XWRPDWLVPL%HQLQFD VLHG]LED +ROHQGHUVND &]RVQyZ ZZZEHQLQFDSO HPDLOELXUR#EHQLQFDSO  WHONRP