BPR152-Algoritma ve Programlama II

Uygulama -8

Bu uygulamalar ile aşağıdaki bilgileriniz pekişecektir.  Döngü Yapıları   

İç-içe döngüler Sonsuz döngüler Döngü içinde kullanılan yardımcı ifadeler o break o continue o goto

// iç içe for döngüleri kullanımı ile çarpım tablosu hazırlama using System; class Program { static void Main() { /* tablo başlığı yazdıralım*/ Console.WriteLine("+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+"); Console.Write("| * |"); for (int i = 1; i