BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri – 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 Y...
Author: Özge Kaptan
5 downloads 0 Views 1MB Size
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri – 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı

26 Ocak 2011 Ankara

GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011 YILI HEDEFLERİ Yapılan Düzenlemeler / 2010 Tamamlanan Çalışmalar / 2010 Devam Eden ve 2011 için Planlanan Çalışmalar

Stratejik Hedefler 26.01.2011

2

2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ

Bilişim Sektörü Büyüklüğü 40 35

30

33 milyar $ 8,1 milyar $

35 milyar $ 9 milyar $

25 20 15 10

24,9 milyar $

26 milyar $

2009

2010

5 0

Bilgi Teknolojileri

26.01.2011

İletişim Teknolojileri

4

Yetkilendirilen İşletmeci Sayısı 500 450 400

80 işletmeci için 123 yetkilendirme

439

350 300 250

316

200 150

100 50 0

2009

26.01.2011

2010

5

Sabit Telefon Abone Sayısı %22,8

23

%22,3

17

16,53 milyon

22

16,17 milyon

15 21

13

20

2009

Abone Sayısı

26.01.2011

2010

Penetrasyon

6

Mobil Telefon Abone Sayısı %87

%85

63

62,8 milyon

85

80

61,8 milyon

61

75 59 70 57

65

55

60

2009

Abone Sayısı

26.01.2011

2010

Penetrasyon

7

Mobil Telefon Ortalama Kullanımı AB Ülkeleri ile Ortalama Kullanım Karşılaştırması (2010 – 3. Çeyrek)

26.01.2011

ÜLKE

ORTALAMA KULLANIM (dk.)

Fransa

248,8

İrlanda

248,7

Türkiye

239,4

İngiltere

179,7

İspanya

158,2

İtalya

137,8

Portekiz

129,8

Almanya

110,4

8

Taşınan Mobil Numara Sayısı 16.000.000 14.000.000

13.704.722

12.000.000 10.000.000

4,5 kat artış

8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000

3.063.363

0

2009

26.01.2011

2010

9

Genişbant İnternet Abone Sayısı 9 8

% 25 artış

8,45 milyon

7 20

6,78 milyon

15 Milyon

6 5

10

4

5

3

0

8,45

6,57 1,45

0,27

0,12 0,04

2 1 0

2009

26.01.2011

2010

10

Bütçeden Aktarmalar (milyon TL), 2010 1400 1171

1200

1000

800 695 600

400 243

231

200

2 0 Hazine

26.01.2011

Evrensel Hizmet

ARGE

Diğer

TOPLAM

11

2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011 YILI HEDEFLERİ Yapılan Düzenlemeler / 2010 Tamamlanan Çalışmalar / 2010 Devam Eden ve 2011 Yılı için Planlanan Çalışmalar Stratejik Hedefler

Yapılan Düzenlemeler 2010

Yapılan Düzenlemeler – 1  2010’da yapılan düzenlemeler kapsamında;

• 9 yönetmelik ve yönetmelik değişikliği, • 5 tebliğ ve tebliğ değişikliği, • 3 usul ve esas yürürlüğe girmiştir.  2010 yılında düzenleyici mahiyette 367 Kurul Kararı alınmıştır.  Kurum internet sayfasında işletmecileri ve aboneleri

ilgilendiren tüm kararlar yayımlanmaktadır. 26.01.2011

15

Yapılan Düzenlemeler – 2  Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

• Tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır. • Yönetmelik ile getirilen temel yenilikler; • Faturaya üst sınır getirilebilmesi, • İstenmeyen mesaj ve iletileri basit bir yöntemle almayı reddetme, • Mobil hizmetlerde kotanın %80’ine ve %100’üne ulaşıldığında abonenin ücretsiz mesajla bilgilendirilmesi, • Abonelik yapılabilen her noktadan fesih yapılabilmesi, • Görme engellilerin özel fatura talep edebilmesidir.

.

26.01.2011

16

Yapılan Düzenlemeler – 3  Mobil Sektöre Yönelik Düzenleme

• Kurul Kararı 2009/149’nın takibi: Toptan sonlandırma ücretinin, ortalama perakende ücreti geçmemesinin sağlanması için 3 aylık raporlarla düzenlemenin takibi. • Kurul Kararı 2010/706’nın takibi: 1 aylık raporlarla aynı düzenlemenin takibi.  İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) Değişikliği

• ADSL hizmeti alınan işletmecinin hızlı, kolay ve asgari hizmet kesintisi (en fazla 3 saat) ile değiştirilebilmesi sağlanmaktadır. • 2010 son üç ayında yaklaşık 50.000 tüketici İSS değişikliğinden faydalanmıştır.

26.01.2011

17

Yapılan Düzenlemeler – 4  Türk Telekom Toptan Erişim ve Arabağlantı Hizmetleri

• Türk Telekom’un toptan hizmetleri ücretlerinde %48’e varan indirim sağlanmıştır. • Türk Telekom’dan toptan hizmet alan işletmeciler bundan faydalanacaktır. • Nihayetinde tüketici kazanacaktır.  Yalın DSL

• Telefon olmadan ADSL internet hizmeti alınabilmektedir. • Yalın DSL ücreti 8,13 TL olarak belirlenmiştir. • AB ile kıyaslandığında ücret tüketicilerin lehine ve makul bir seviyededir. • Aylık 4 TL’den 15 TL’ye net avantaj. 26.01.2011

18

Yapılan Düzenlemeler – 5  Ön Ödemeli Hat Abonelerinin Kredi Yükleme Sürelerinin

Düşürülmesi ve Limitlerin Belirlenmesi • Ön ödemeli abonelerin kredi yükleme limitleri 5 TL olarak

belirlenmiştir. • Aktif abonelik dönemi 3 aydan 6 aya çıkarılmış; pasif abonelik

dönemi ise en az 3 ay olarak belirlenmiştir.  Kontörden TL’ye Geçişin Sağlanması

• Mobil abonelerin aldıkları hizmetin ücretini kolayca görebilmesi ve karşılaştırabilmesi için kontör yerine TL ile kredi yükleme sistemi getirilmiştir. 26.01.2011

19

Yapılan Düzenlemeler – 6  BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’ndan Üçüncü Tarafların Yararlanabilmesi

• Konuya ilişkin yapılan düzenleme sonucu bugüne kadar;

• Tübitak UZAY (23 iş günü kullanım), • Emniyet Genel Müdürlüğü (7 adet GSM ve Dect telefonu testi), • Firmalar (2 firmaya 3,5 iş günü testler için kullanım hakkı) Laboratuvar’da; SAR : Özgül soğurma oranı, EMC : Elektromanyetik uyumluluk testi, RF : Radyo frekansı testi, LVD : Alçak gerilim testi, TBR : Teknik esaslara uyumluluk kontrolü testlerini gerçekleştirmiştir. 26.01.2011

20

Yapılan Düzenlemeler – 7 Sabit Arabağlantı Ücretleri Gelişimi (Kr/dk) 3,00

2,70 Kr/dk 2,24 Kr/dk 2,00

1,71 Kr/dk

1,71 Kr/dk

1,39 Kr/dk

1,39 Kr/dk 1,00

2009

2010 TT Alan Dışı

TT Alan İçi

TT Yerel

. 26.01.2011

21

Yapılan Düzenlemeler – 8 Mobil Arabağlantı Ücretleri Gelişimi (Kr/dk) 9,00 8,00 7,00 6,00

7,75 Kr/dk 6,75 Kr/dk 6,55 Kr/dk

5,00

3,70 Kr/dk

4,00

3,23 Kr/dk 3,13 Kr/dk

3,00 2,00 1,00

2009

2010 Turkcell

26.01.2011

Vodafone

Avea

22

Yapılan Düzenlemeler – 9 Mobil Hizmetler Azami Tarife Seviyesi (Kr/dk) 0,90

65 Kr/dk 0,60

40 Kr/dk 0,30

0,00

2009

2010 GSM-GSM Azami Tarife

26.01.2011

23

Toplam Trafik 160 140 120

23,77 milyar dk. 23,9 milyar dk.

100 80 60

108,2 milyar dk.

121,84 milyar dk.

40 20 0

2009

2010 (tahmini)

Sabit

26.01.2011

Mobil

24

ARPU (Abone Başına Aylık Gelir) 25

20

20,4 TL 18,6 TL

19,44 TL 19,42 TL

17,8 TL

15

14,3 TL 10

5

0

2009 Turkcell

26.01.2011

2010-3 Vodafone

Avea

25

Tamamlanan Çalışmalar 2010

Tamamlanan Çalışmalar – 1    

2009’da taşınan mobil numara sayısı: 3.063.363 2010’da taşınan mobil numara sayısı: 13.704.722 Yaklaşık 4,5 kat artış gerçekleşmiştir. 24 Ocak 2011 itibariyle toplam taşınan mobil numara sayısı: 24.709.342

 2009’da taşınan sabit numara sayısı: 138  2010’da taşınan sabit numara sayısı: 26.575  24 Ocak 2011 itibariyle toplam taşınan sabit numara sayısı: 31.301

26.01.2011

27

Tamamlanan Çalışmalar – 2  2010’da kaydedilen IMEI (mobil cihaz kimlik numarası) sayısı:

15.936.078  Toplam kaydedilen IMEI sayısı (Beyaz Liste): 132.058.036  2010’da haberleşmeye kapatılan IMEI sayısı: 3.660.076  Toplam kapatılan IMEI sayısı (Siyah Liste): 14.381.279  2010’da verilen mobil e-sertifika sayısı: 17.356  Toplam verilen mobil e-sertifika sayısı: 111.884  2010’da verilen e-imza sertifika sayısı: 73.292  Toplam verilen e-imza sertifika sayısı: 187.967 26.01.2011

28

Tamamlanan Çalışmalar – 3  Tüketici Şikayetleri ve Denetim

• • • • •

2010’da yapılan toplam tüketici şikayeti sayısı: 6.911 2010’da yapılan bilgi edinme başvuru sayısı: 2.004 2010’da re’sen, planlı ve şikayetlere istinaden yapılan denetim sayısı: 20 2010’da yapılan piyasa denetimi sayısı: 755 2010’da piyasa denetimi kapsamında denetlenen firma sayısı: 493

26.01.2011

29

Tamamlanan Çalışmalar – 4  66 İl Merkezinde Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümleri

Yapılması • Ölçüm sonuçlarına göre limit değerlerin altındadır. • Ülkemizin “Elektromanyetik Alan Şiddeti Dağılım Haritası” oluşturulacaktır.  Alan Adları (tr uzantılı) Çalışması

• 2010’da Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

26.01.2011

30

Tamamlanan Çalışmalar – 5 Katalog İçi İhbarların Kategorik Dağılımı (2010)

Toplam

26.01.2011

85613

31

Tamamlanan Çalışmalar – 6 Re’sen Erişim Engellemelerin Kategorik Dağılımı (2010)

26.01.2011

32

2011 Devam Eden ve 2011 Yılı için Planlanan Çalışmalar

Devam Eden ve 2011 Yılı için Planlanan Çalışmalar – 1  Kurumumuz 2011 İş Planı’nda 36 adet iş kalemi yer almaktadır.

Bunlardan bazıları; • Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın revizyonu, • 3N işletmecilerinin şebekelerinde kullanılacak donanım ve yazılım yatırımlarının denetlenmesi, • Tarife şeffaflığı çalışmaları (faturalara üst sınır getirilebilmesi ve tarife karşılaştırma internet sitesi), • 450-470 MHz bandı boşaltım çalışmaları.

26.01.2011

34

Devam Eden ve 2011 Yılı için Planlanan Çalışmalar – 2 • GSM kapsama alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları, • Elektromanyetik alan şiddeti ölçümlerine devam edilmesi ve “Elektromanyetik Alan Şiddeti Dağılım Haritası” oluşturulması, • IPv6’ya geçiş çalışmaları, • İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması, • İstekdışı kısa mesajların engellenmesi düzenlemesi, • Ülkemizin ITU Konsey Üyesi ve Konsey Bşk. Yrd. seçilmesi nedeniyle yapılacak çalışmalar, • Ülkemizde ITU işbirliği ile Bölgesel Eğitim Merkezi çalışması, • Bazı ülkeler ile ikili işbirliği anlaşmaları ve sektörel ziyaretler.

26.01.2011

35

Stratejik Hedefler

Stratejik Hedefler  Düzenlemelerimiz / faaliyetlerimiz sonucunda;

Tüketici hak ve menfaatlerinin sürekli gözetilmesi, Etkin rekabet ortamının geliştirilmesi, Yenilikçilik ve AR-GE faaliyetlerinde devamlılığın sağlanması, Bilgi toplumu oluşumunun desteklenmesi, Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe üretimin desteklenmesi, Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe destek ve hizmet faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, • Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe çağrı merkezlerinin Doğu ve Güneydoğu illerine yönlendirilmesi (taşınması) • • • • • •

hedeflenmektedir. 26.01.2011

37

Hakem gibi hareket etmek gerekir; her şeye müdahale eden hakem ile hiçbir şeye müdahale etmeyen hakem aynı sonucu verir..!