Biz kimiz? Who are we?

Gizem Frit 1979 yılında AdapazarıÕnda emaye fritleri ve pigmentleri üretimi için kurulmuştur. O günden beri sürekli büyüyen firmamız şu anda 9.000 m2...
Author: Göker Çetin
3 downloads 0 Views 690KB Size
Gizem Frit 1979 yılında AdapazarıÕnda emaye fritleri ve pigmentleri üretimi için kurulmuştur. O günden beri sürekli büyüyen firmamız şu anda 9.000 m2 kapalı olmak üzere 36.000 m2 alan üzerinde üretim yapmaktadır. Firma 1990 yılından beri elektrostatik toz emaye fritleri üretimi yapmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki lider beyaz eşya firmalarının birer stratejik yan sanayiisi olmaktan gurur duymaktadır. Firma, logo değişikliği ile birlikte üretim teknolojisine ve laboratuvarlarına önemli yatırımlar yaparak AvrupaÕnın sayılı frit üreticilerinden biri haline gelmiştir. Firmanın ana prensibi, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve geliştirdiği emayelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda en üst düzeyde kabul görmesiyle yakaladığı büyüme ivmesini sürdürmektedir.

Biz kimiz?

Who are we?

�We place our customers at the cenre of all our activities and they drive all we do�

Gizem Frit is a producer of vitreous enamel frits and pigments in Adapazarı, Turkey since 1979. The company grows constantly and currently operates its production on the plant of 36.000 m2 (9.000 m2 is closed area). Gizem Frit started to produce electrostatic powder frits in 1990. The company is very proud of being the strategic supplier of the leading white appliance firms worldwide. Supported by the change of the logo, Gizem Frit became one of the worldÕs major frit producers by making considerable investments in its production technologies and laboratories. Gizem FritÕs initial principal is to give priority to the quality and the customer satisfaction besides keeping its sustainable growth. The companyÕs mission is to be the supplier of preference through total quality. Gizem FritÕstrategy is quality, innovation and on time delivery. To support this, Gizem Frit continually investing in new technologies, increasing its capacity and its production flexibility.

Ar-Ge Departmanımızın temel çalışma prensibi, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli ürün geliştirme esasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, Ar-Ge Departmanımız, teknoloji ve ürün geliştirme konularında uluslararası standarlarda çalışmaktadır. Gizem Frit, değişen pazar ve rekabet koşullarını da göz önünde bulundurarak; sürekli kendi ürünlerini ve teknolojisini yaratma konusunda kararlı adımlar atmaya devam etmektedir. Gizem FritÕin faaliyet alanına giren konularda yapılan Ar-Ge çalışmaları için, yurtiçinde ve yurdışında üniversiteler, tedarikçiler, araştırma kuruluşları ve enstitüler ile işbirlikleri yapılmaktadır. Gizem Frit Araştırma ve Geliştirme Bölümü üretilecek fritlerin formulasyonunu ve kontrolünü yapmaktadır. Her türlü emaye test ekipmanlarının bulunduğu Kalite Kontrol Bölümü, Araştırma ve Geliştirme bölümü ile koordineli olarak üretilen fritlerin kontrolünü yapmaktadır. Firmaya giren bütün hammadde kontrol mühendisleri tarafından analiz edilip, üretime girmeden önce onay almaktadır. Üretilen bütün partiler yine kontrolden geçtikten sonra numuneleri saklanmaktadır.

Ar-Ge & Kalite Kontrol Departmanı R&D and Quality Control Department

�Continuous Innovation�

Continuous innovation according to customer needs is the philosophy of Gizem FritÕs R&D team. Gizem FritÕs R&D team works at global standarts for technology and product development. In order to conduct its R&D activities, Gizem Frit colaborates with universities, suppliers, research organisations and institues. The company is dedicated to take deliberate steps to create its own products and technology. Gizem Frit offers its customers a wide spectrum of products ranging from conventional enamels to electrostatic powders for sheet steel applications including the pigments. Gizem FritÕs well-equiped quality control laboratory is also working according to R&D department. All the raw materials are analyzed and controlled by the raw material controlling division before they are used in production. Every production batch is strictly controlled and samples are kept.

MÜŞTERİ TALEBİ CUSTOMER DEMAND

NUMUNE ALIMI ARRIVAL OF THE SAMPLE

NUMUNENİN İNCELENMESİ ANALYSIS OF THE SAMPLE

DEĞERLENDİRME EVALUATION

KONVANSİYONEL EMAYE

CONVENTIONAL ENAMELS

Pişirme aralığı Renk değerleri (L, a, b) Asit dirençleri Alkali testi Kimyasal test Yapışma Akışkanlık Sert-Yumuşak Termal şok

Firing range Color values Acid resistivity Alcaline test Chemical test Adherence Fluidity Softness-Hardness Thermal shock

A

REÇETE OLUŞTURULMASI PREPARATION OF PRESCRIPTION

FRİTİN ERGİTİLMESİ SMELTING OF FRITS

FRİTİN CİNSİNE GÖRE İNCELEME YAPILMASI ANALYSIS OF FRITS AC. TO THEIR TYPES

MÜŞTERİYE SON ONAY İÇİN UYGUN NUMUNE GÖNDERİLMESİ CONTROL OF THE SAMPLE BY THE CUSTOMER

NUMUNE ONAYI İLE ÜRETİME GEÇİLMESİ

ELEKTOSTATİK TOZ KATLAR Pişirme aralığı Renk değerleri (L, a, b) Asit dirençleri Akışkanlık Sert-Yumuşak Elektriksel direnç Tane inceliği Uzun zamanda tutunma Kısa zmanda tutunma Penetrasyon Termal şok

ELECTOSTATIC POWDER COATINGS

B

Firing range Color values Acid resistivity Fluidity Sofness-Hardness Electrical resistivity Grinding fineness Long term adherence Short term adherence Penetration Thermal shock

IF THE SAMPLE IS APPROVED THE PRODUCTION STARTS

ÜRETİMİN İZLENMESİ OBSERVATION OF THE PRODUCTION

Gizem Frit günümüz rekabet ortamında müşterilerine en iyi teknik hizmeti verebilmek için güçlü teknik kadrosunun yanında, yurdışındaki tüm yerel temsilcilerini de Gizem Frit laboratuvarlarında eğitmektedir.

Teknik Servis

Technical Service

�Quality Dedicated Technical Service�

Gizem Frit is concentrated on thecnical service in order to bring competitive advantage to the customers, therefore all local agents of the company are technically trained in Gizem Frit laboratories.

ISO 9000 ve ISO 14000 sistemleri gönüllülük esasına dayanmakta ve Toplam Kalite Yönetimi sürecine geçişte önemli bir rol oynamaktadırlar. Gizem Frit 1993 yılından bu yana ISO 9000 standartları altında çalışmaktadır. Ayrıca firma 2005 yılında ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştır. TSE tarafından belgelendirilen Gizem Frit her yıl yine Türk Standartları Enstitüsü tarafından gözetimden geçmektedir. Bununla beraber ROHs ÒRestriction of The Use of Certain Hazardous SubstanceÓ direktiflerine uygundur.

Kalite Yönetimi

Quality Management TodayÕs competitive environment leaves no room for errors. As Gizem Frit we must delight our customers and relentlessly look for new ways to exceed their expectations. This is why ÒSix Sigma QualityÓ has became a part of Gizem FritÕs culture.

K-Q TSE-ISO-EN 9000

Gizem Frit operates under ISO 9000 standrts since 1993. Besides, the company has been awarded ISO 14000 Environment Management System Certificate in 2005. Gizem Frit, certificatied by TSE, is reviewed every year. Furthermore, all items are in compliance with the directives of ROHs ÒRestriction of The Use of Hazardous SubstanceÓ. Water heater enamels of the company are certificated by German TÜV Institute that they comply with world standards for hot water and hot water vapor loss.

Gizem Frit, çevre bilinci doğrultusunda, üretim hatlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini de yürütmekte ve bu kapsamda TSE tarafından verilen ISO 14000 Çevre Yönetim Sertifikası alarak konuya verdiği önemi belgelemektedir.

�Environment Friendly Company�

Çevre

Environment

Gizem Frit, with its understanding of Total Quality Management, maintains and improves the environmental quality by carrying out continuous environmental review on all operations, production lines and product. This is accomplished through reviewing and renewing its environmental policy in accordance with the conditions of the time, and through carrying out a serious follow up.

Italia

U.S.A.

Brasil

the smart choice

Slovenia

Adapazarı/TURKEY

China

İstanbul/TURKEY

Egypt

e since

1979

Emaye Friti

Porcelain Enamel Frits Astar Fritler Üst Kat Fritler Süper Opak Fritler Yarı Opak Direk Renkler Asit Dayanıklı Astar ve Üst Kat Firitler Alkali Dayanıklı Fritler Termosifon Fritleri Özel Kullanım İçin Kuvvetli Asit Dirençli Fritler Transparant ve Yarı Transparant Firitler Kolay Temizlenir Fritler Majolik Fritler 2 Kat 1 Pişirim Fritler Pirolitik Fritler Katalitik Fritler Birçok Diğer Elektrostatik ve Konvansiyonel Fritler Ayrıca Değirmen Katkıları

Ürünlerimiz

Our Products Ground Coat Cover Coat Super Opaque Frits Semi Opaque Frits Direct on Colors Acid Resistant Frits Alkaline Resistant Frits Boiler & HWT Frits Heat Exchanger Frits Transparent and Semi-Transparent Frits Easy to Clean Frits Majolic Frits 2 Coat 1 Fire Frits Pyrolitic Frits Self Cleaning Frits And Many Other Electrostatic and Conventional Frits Including Milling Addivitives

Seramik Friti

Ceramic Frits Monoporosa Fritleri Opak Şeffaf Mat Hızlı Çift Pişirim Fritleri Opak Şeffaf Mat Süs ve Sofra Eşyası Fritleri Stoneware Fritleri Yüksek Genleşmeli Ergitici Fritleri Özel Fritler

Monoporosa Frits Opaque Transparent Matte Fast Double Firing Opaque Transparent Matte Tableware Frits Stoneware Frits High Thermal Expansion Firits Special Frits

Ürünlerimiz

Our Products Frit kontrollerimiz, Frit Analiz Laboratuvarlarımızda bulunan aşağıda belirtilen donanımlarımız tarafından yapılmaktadır;

Kimyasal Analiz (XRF) Gradient Fırın Isı Mikroskobu Genleşme Katsayısının Belirlenmesi Pişmiş Yüzey Kontrolü (L, a, b) Parlak Ölçüm Kontrolü (P)

Our quality control procedures are carried out in our frit analysis laboratory, the specifics of which can be found bellow:

Chemical Analyze Gradient Furnace Heating Microscope Determining Thermal Expansion Fired Piece Control (L, a, b) Gloss Control (P)

Pigmentler Pigments

M 201 Co - Cr - Al

M 202 Co - Cr - Al - Zn

M 203 Co - Cr

M 219 Co - Cr - Al - Zn

M 405 Co - Si

M 238 Co - Cr - Al

M 272 Co - Cr - Al - Zn

M 207 Co - Cr - Al

M 241 Co - Cr - Al - Zn

M 205 Co - Cr - Al

Y 251 Cr

S 5470 Fe - Cr

S 5532 Cr - Fe - Mn - Cu

KR 301 Cd - Se - Si

KR 401 Cd - Se - Si

SA 531 Ti - Sb - Ni

SA 15015 Ti - Sb - Cr

K 314 Si - Cr - Al - Zn - Fe

K 110 Fe - Cr - Zn

K 103 Fe - Cr - Zn

K 101 Fe - Cr - Zn

İstanbul

Adapazarı

www.gizemfrit.com

Factory Göktepe Mh. Gizem Cad. 54270 Adapazarı / TURKEY Tel: +90 264 323 30 31 (pbx) Fax: +90 264 323 30 32

Export Office

19 Mayıs Mh. Sümer Sk. Zitaş Blokları C2 Blok K:2 D:6 34756 Kozyatağı / İstanbul / TURKEY Tel: +90 216 380 17 01 (pbx) Fax: +90 216 380 17 09